Richard Sörman: Konservatismen rymmer både kärlek och acceptans

Richard Sörman

Till skillnad från vad vänstern tycks tro finns det gott om plats i konservatismen för klassisk humanism. Man kan nämligen vara konservativ av kärlek och acceptans. Vänstern förlåter oss inte våra synder utan kräver rättning och perfektion. Konservatismen har lättare att överse med vår ofullkomlighet och låter oss vara både egoistiska och trångsynta. Dessutom är det uppenbart att konservativa och nationalistiska människor ofta hyser ett starkt intresse för andra länder och andra kulturer. Vilka är det egentligen som ”gillar olika”?

Vänsterns nidbild av konservatismen är att den drivs av en vilja till makt och dominans. Vad vänstern inte förstår är att konservatismen lika ofta, eller kanske oftare drivs av kärlek och acceptans. Allt handlar nämligen inte om makt när människor interagerar med varandra. (Vilket Jordan Peterson ofta återkommer till när han kritiserar universitetsvänsterns upptagenhet av hierarkier och offerskap.) Ett samhälle formas också av människors behov av anknytning och gemenskap. I det perspektivet blir människor konservativa för att de vill bevara (conserve) en värld som är deras egen och som de älskar.

Jag har diskuterat ämnet förr men tar det gärna igen eftersom det är så viktigt för att förstå den nygamla konservatism som nu tar form som alternativ till modernismens oförsonliga förändringshysteri och utopism.

Den konservativa människans affektiva förhållande till sitt samhälle och sin kultur kommer för det första till uttryck i en känsla av tacksamhet. Tacksamheten är till sin natur rogivande. Den låter oss vila i tillvaron, den låter oss uppfatta tillvaron som tillräcklig: allt behöver inte förändras, allt behöver inte förbättras. Den moderna världen präglas annars mest av frustration: allt måste omskapas, effektiviseras och genomlysas, något måste hända, något måste göras. Att kunna känna tacksamhet blir här att kunna vila i det som redan gjorts, i det som redan finns. Men tacksamheten har också den fördelen att den stärker vår relation till dem eller det vi har anledning att vara tacksamma mot. Vi har fått något av någon, vi har fått bli en del av något som någon har skapat för oss. Vi får vara med i något som är större än oss själva.

En konservativ människa ser gärna världen som laddad med meningsfullhet, historia och betydelser. ”Den avförtrollade världen” är ett begrepp som används inom sociologi och kulturanalys för att beskriva vår moderna värld där allt blir föremål för kunskap och rationalitet. Sverige som land är inte längre en föreställning, en idé; det är en administrativ yta för arbete och formell gemenskap. En avförtrollad värld är med andra ord en värld där kultur, identitet och religion inte längre tillskrivs något inneboende värde (vår religion kan lika gärna ersättas av en annan, det är i alla fall bara ett instrument för människor som tydligen behöver något att tro på: religion som religion).

Begreppet kan låta infantilt, men det handlar om något helt avgörande. En ”förtrollad värld” är en värld där tidigare generationers arbete och föreställningar finns närvarande i både natur och kultur. Det är en värld där en stad inte bara är ett nätverk av gator och fyrkantiga byggnader men också en berättelse, en identitet, ett liv, ett sammanhang. Även naturen framstår som besjälad i den förtrollade världen. Hos Evert Taube, en våra mest konsekventa humanister, är naturen sällan bara simpel natur. Det är en änglamark, en himlajord, det är något vi ärvt och något vi ska lämna vidare. Naturen är en del av vår identitet, den gör våra liv till något större. I slutet på ”Inbjudan till Bohuslän” skriver Taube att vid Bohusläns kust, vid de ödsliga stränderna mellan hav och land ”där kan du ensam gå, och leva i de längst förflydda tider, och i ditt släktes framtid likaså”. Naturen blir en länk mellan tidsåldrar och generationer. Den skapar ett sammanhang som förenar och försonar.

Något som retar gallfeber på engagerade vänstermänniskor är att konservativa ofta har en förlåtande attityd till mänskliga tillkortakommanden. Konservativa talar sig visserligen gärna varma för lag och ordning, men de undviker samtidigt att lagstifta för lagstiftandets skull. De föredrar tillit, förnuft och ibland till och med lite gammalt hederligt fuffens. De begriper sig inte på alla snusförnuftiga världsförbättrare och deras behov av att tillrättalägga och korrigera. Är det så farligt om vi är lite egoistiska? Går jorden under av lite sexism? Kan vi inte få röka åtminstone på uteserveringar? Eller äta kött? Flyga? Köra bil till jobbet?

J.R.R. Tolkien nämns ibland som en författare vars verk förmedlar en genuint konservativ syn på tillvaron. Att han föredrar en förtrollad värld framför en avförtrollad är uppenbart för alla som läst hans böcker. Men vad som också är intressant är hur kärleksfullt han beskriver sina hjältars moraliska tillkortakommanden. De små hobbitarna är modiga, självständiga och godhjärtade. Men de är också okunniga, fördomsfulla och småaktiga. De flesta hobbitar vill inte ha något med främlingar att göra, och de är mycket misstänksamma mot allt och alla som avviker från det vanliga. Det storartade är att Tolkien låter dem vara allt detta utan att han på något sätt framställer det som problematiskt.

Om något förenar två så väsensskilda författare som Evert Taube och J.R.R. Tolkien är det kanske närvaron i deras verk av en kontrast mellan hemma och borta. Det är en kontrast mellan trygghet och äventyr förstås, men också mellan det egna och det andra. ”There and Back Again” är undertiteln på ”The Hobbit”, men det hade fungerat lika bra som titel på en roman om Evert Taube. Och till skillnad från vad anti-nationalistiska vänstermänniskor tycks tro hyser konservativa människor ofta ett stort intresse för andra länder och andra kulturer. ”Vi gillar olika” säger vänstern, men verkar mest vilja säga att olikheter aldrig betyder något. Om de verkligen gillade olika skulle de kanske inte vara så engagerade i att sudda ut alla skillnader i en genusneutral och mångkulturell soppa.

Tacksamhet, kärlek, anknytning, förtrollning, överseende och acceptans. Kärlek till det egna, men också till det andra. Vi behöver bli bättre på att lyfta fram den rika humanism som ryms i en människovänlig konservatism.

36 reaktioner på ”Richard Sörman: Konservatismen rymmer både kärlek och acceptans

 1. Bo Svensson skriver:

  Uppslutning för en kursändring kommer inte att bestå i någon majoritet för ”konservatism”. – Det räcker med en majoritet för vett och sans.

  En majoritet för ett slut på vanvettet, – på mordbrännarpolitik.

  Gilla

 2. Beto af Svinelägg IV skriver:

  ”Till skillnad från vad vänstern tycks tro finns det gott om plats i konservatismen för klassisk humanism.” — Nu får du väl skärpa dig eller läsa ett poäng idéhistoria! Den klassiska humanismen ÄR konservatismen. Vägen från Erasmus till Burke är rak som en gärdsgårdsstör.

  Gillad av 4 personer

 3. Lars Strömberg skriver:

  Alltså, egentligen:
  Vänstern säger… Högern menar…
  En barnslig reflexion kanske men skit samma:
  Det är väl människor som säger saker. Och som tänker och tycker saker. Individer, alltså. Inte Konservatismen eller Socialismen. Det blir ju förvisso frustrerande oöverskådligt för den som vill iaktta, analysera och kommentera samhället, om dessa olika lådor togs bort.
  Skulle alltsammans framstå som flytande då?
  Inga tydliga tecken på att ”Du hör dit; du ska ner i den där lådan; och han där ska ner i lådan till höger…”
  Jag vet inte. Det kanske inte skulle göra någon skillnad. Det kanske bara skulle innebära mer arbete för samma resultat. Vad jag däremot känner mig rätt säker på är att de allra flesta individer inte resonerar sig fram till en egen uppfattning. Nu har jag skalat bort filosofer, politiskt djuplodande personer och andra specialfall. De allra flesta är åsiktskonsumenter. De väljer ett färdigt paket att knyta an till. Att de kanske inte går igenom allt innehåll i paketet är nog inte konstigare än att knappast någon detaljstuderar allt i den nyköpta bilen. Inte alls konstigt för övrigt.
  Men att tänka i banor av att det finns något slags ”slagfält” där ständiga bataljer utspelas mellan olika -ismer känns väldigt teoretiskt. Går man ut i verkligheten så ser man individerna där de går omkring i galleriorna, sitter på bussarna och i bilarna. De pratar nog inte så mycket politik med varandra och de ägnar sig kanske inte åt filosofiska funderingar. De flesta är upptagna med helt andra saker.
  De har ingen aning om det där slagfältet där ismerna för ett evigt krig med varandra.

  Gilla

  • Bettina von Schmalfuss skriver:

   Du är naiva. Vår fiende tänker helt och hållet i dessa termer. Om du inte inser det kommer de att lura av dig till liv, din sanning, din rätt. Du kommer att förslavas och sedan dödas. Som gamlingarna SSU vill spärra in i utrotningsläger och plåga till döds som tack för att de ett helt liv har röstat på SAP.

   Gillad av 4 personer

  • Mv skriver:

   Du har fullständigt fel, ismerna styr våra ledare och media nu när religionen saknar inflytande (utom för muslimer) och därigenom så formas vanligt folks tankar av ismerna. Det har gått hur lätt som helst att få folk att tala om och oroa sig för något helt påhittat som klimathotet exempelvis.

   Gillad av 3 personer

  • olle reimers skriver:

   Lasse, det du bortser ifrån, vilket är allvarligt, är att socialismen har en helt annan utgångspunkt för sitt tänkande om tillvaron och livet. Orättvisan.

   Ett socialistiskt tänkande utgår från att det från början finns en inbyggds orättvisa och att målet för tillvaron är att rätta till den. Det är ett paradigm som socialisten itutats sedan tidig barndom. Orättvisan är det filter som allt han ser ska passera.

   För den som inte har blivit matad med detta begrepp utan annat som heder, pliktkänsla, ansvar o.s.v. som grundläggande repertoar handlra det i stället om att utforska de möjligheter som finns och ställande av frågan hur jag på bästa sätt ska utnyttja dem.

   För socialisten blir varje -på det angivna sättet konservativt formade- ickesocialist en fiende som måste bekämpas och avlövas.

   Det finns ingen gemensam grund att stå på helt enkelt. Några socialister lyckas bli av med sin tyngande börda under sin levnad då den intellektuella nyfikenheten och andra gynnsamma omständigheter slår hål på orättvisopansaret. På de flesta biter inte ens det.

   Det negativa synsätt som socialismen innebär tenderar att alltid segra över de konservativas mer optimistiska. De negativt inställda letar alltid efter något att angripa medan de positiva i stället vill bygga och skapa.

   För den konservativt lagda gäller att bota den brist som ständigt hotar hans tillvaro: att inse att det faktiskt finns personer vars yttersta mål är att förstöra för andra. Det ligger i den optimistiska naturen att inte vilja se det. Optimism utan verklighetsförankring har dock små överlevnadsmöjligheter.

   Man kan också kalla det kampen mellan gott och ont. För att kunna kämpa mot de onda krafterna måste de goda erkänna att motståndarna finns. där är vi inte ännu.

   Gilla

 4. Bettina von Schmalfuss skriver:

  Allt detta är självklart. Det som du och andra — vi alla! — måste göra är att bli bättre på att se hur allt detta INTE ingår i vänstern, hur vänstern bara vill förstöra allt det som varje mentalt frisk person bara tager för självklart. Det är vänsterns perversa totalitarism och milleniarism som måste förklaras och beskrivas, inte det självklara vi finner i verkligheten — i livet, i rättvisan och i sanningen!

  Sanning! Rätt! Liv!

  Gillad av 7 personer

  • Törnrosa skriver:

   Tänkte först att ”Steffe” kanske tröttnat på dig F Ö, men nu funderar jag på om det är wordpress som tröttnat på din identifiering – alltså inte bara på dig utan på alla som byter ”adress” hela tiden. WP kanske räds att gravatarerna snart ska ta slut – igen. Inte så länge sedan de bytte system. Bara en liten tanke i all välmening. mvh

   Gilla

 5. lenam skriver:

  Vänstern och liberalismen har tyvärr tillsammans smulat sönder det samhälle vi under många generationer mödosamt byggt upp. Tilliten, tryggheten som vi tagit för given är ett minne blott. Vi kan beskåda, skratta, gråta men vem orkar göra mer än så?

  Gillad av 2 personer

  • karlgunnareriksson skriver:

   Det begriper vänstern att många inom det konservativa lägret är humanister och finner kärlek till natur och olikheter. Det är inte detta vi kritiserar. Det är edert ekonomiska tänk om platta skatter som är huvudkritiken. Om inga skatter existerar , så finns inga sociala system och ingen sjukvård. Hur ni sedan ska kunna koppla samman eder humanismen med borttagen skattefinansierad sjukvård och skattefinansierade sociala system i och med platta skatter är för mig en gåta.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Karlgunnareriksson, det du skriver är rena dumheter.

    Självklart kan vård organiseras utan skatter. Självklart kan det allra mesta i samhället organiseras av människorna själva utan statlig inblandning.

    Systemen med staligt finasierade verksamheter måste avskaffas. Anledningen är främst rationalitet och effektivitet. En annan anledning, som på sikt är farligast, är att skattefinansierade verksamheter tenderar att bli försörjningsinrättningar för parasiter, som inte har kraft och ambition att vilja förbättra och effektivisera sig själva.

    Gilla

 6. Mitt vykort skriver:

  Suck. Djup suck. En enda lång ursäkt. Tyvärr Sörman, du står vid fel träd. Det konservativa svaret när man attackeras av en uppenbarligen av ondska uppfylld fiende är inte dialog och förståelse, det är motattack. De vill se dig död, du drömmer om dialog, det är därför jag skriver att du är vänster, du kommer inte förbi vänsterns perversion av kristendomen och våra nedärvda erfarenheter. Alla i offentligheten är vänsterpersonligheter innerst inne verkar det, detta vänder nog inte förrän någon annan kommer fram, någon som kan forma sitt hat i ett gott syfte.

  Hatar man inte idag så är man vänster. Ett lackmustest.

  Gillad av 7 personer

  • educaremm skriver:

   MV sa: – ”Hatar man inte idag så är man vänster. Ett lackmustest.”

   Tyvärr.

   Det är en vänsters signum och privilegium, samt både kall och uppgift, och även mål och mening, att både uppvigla till hat, att alltid påvisa, skapa och underhålla hat. Allt i ett s.k. gott syfte och därmed ett s.k. berättigat hat från de som vill kalla sig förfördelade, åtsidosatta, förbigågna, kränkta eller bedragna osv.

   Ett hat menas alltid rättfärdigt då från de och dem som menar sig vara i flertal, vara folket, vara massorna, som alla då alltid och överallt behöver lära sig att alltid och överallt rikta ett smädande, hånfullt och föraktfullt hat mot allt och alla som då i jämförelse med de förtryckta massorna själva, då verkar vara oförtjänt både lyckade, lyckliga, mäktiga, inflytelserika såväl som framgångsrika.

   Dessa duktiga och rika på framgångar, måste då överallt attackeras, enligt en vänsters odlande av hat och avund. Med grundläggande syn att hatet alltid måste näras som grundmotivation till aktioner, till agerande, till handlingar, genom vilka en väster då tror sig om att kunna förändra världen till det som då vill kallas bättre.

   Utan ett grundlagt och dirigerat hat menar sig inte en vänster kunna moblisera de s.k. förtryckta massorna till aktion.

   Därav är hat, alla former av hat, ett signum som tillhör en vänsterideologi, och inte en konservatism.

   Gillad av 3 personer

   • Mv skriver:

    Inte alls, självklart om vänstern, den bygger på hat, konservatismen är motsatsen. Dock är denna tid ett undantag, det normala är så undanpressat och förrädare styr, sådana som skapat gämgvåldtäkter mot minderåriga och sätter hela vår utveckling på spel. Jag kan heller inte skriva om kultur X men mycket i den kulturen kan ju bara hatas, hur man behandlar kvinnor exempelvis.

    Tycker du exempelvis inte att nationalsocialisternas handlingar var värda att hata? Sedan så skall konservatismen och god tradition så klart hålla tillbaks det oförfalskade hatet, och inte uppvigla, men jag talar om känslan man har i bröstet. Hatar man inte de som utför gängvåldtäkter och de som faciliterat detta, eller IS osv, då tror jag att man inombords är lurad av vänstern, ett falskt ”gott” medvetande där man låtsas ha förståelse för allt. Även de onda.

    Gillad av 4 personer

   • educaremm skriver:

    .

    ”Hatar man inte…. då tror jag att man inombords är lurad …. (Man kan då anses ha…)….ett falskt ”gott” medvetande där man låtsas ha förståelse för allt. Även det onda.”

    Omöjliga samtal?…

    – Så du säger att du inte hatar de onda, och det onda, som de onda gör?

    – Nej, jag säger att även jag själv är bärare av en ondska.

    – Men om du inte hatar det onda så är du lurad till att tro att du därmed är ”god”.

    – Nej, jag säger att även jag är bärare av ondska.

    – Så du tror att du är god när du inte hatar?

    – Nej, jag säger att även jag själv innehåller ondska.

    – Men ser du då inte alla de onda, de andra onda, och ser du då inte allt ont som de andra onda gör? Är du blind? Varför hatar du då inte alla de onda och allt det onda som de gör? Tror du att du är ”god” om du inte hatar med ett berättigat hat alla de andra, de som är onda? Jag tror nog att en vänsterideologi ändå då har lyckats att lura i dig att du då är ”god”, vilket då är en ren och skär inbillning, en ”falsk godhet”, i så fall, där du då inbillar dig att du är god enbart för att du inte hatar.

    – Nej, jag säger att också jag själv innehåller ondska, vilket gör också mig delaktig i den onska som finns. Jag kan inte, genom att bara peka ut andra som onda, de som gör onda handlingar, enbart därigenom och genom det då förklara mig själv för att vara god.

    – Så du inbillar dig att du är god om du inte hatar, du inbillar dig också att du har förståelse för allt det onda som onda människorna gör?

    – Nej, jag säger att också jag själv är bärare av ondska.

    – Och då tror du alltså att du är ”god” när du säger det? Men då säger jag att du då är bärare av en ”falsk godhet”. Om du låtsas att du inte hatar de onda och det onda, så är du ond, och inte god. Du inbillar då enbart dig själv om att vara god.

    – Nej, jag själv är delaktig i ondska eftersom ondska är också en del av mig.

    – Nej, du inbillar dig att du är god, med i själva verket är du ond.

    – Jaså. Om du säger det så….
    ….
    Som sagt var….

    (- ”Att (kunna?) se grand i sin andras ögon, men inte (stora förblindande?), bjälkar i sina egna ögon”, kan det då därmed anses vara mer eller mindre en garanti för, eller en slags förutsättning för, eller en förmåga till, att då (kunna?) anse sig själv vara god?)

    Vem vet…

    …..
    Det som Richard Sörman skrev om var en konservatisms´ kärna. Jag beskrev att hat tillhör en socialistisk och kommunistisk ideologisk pedagogik och metod. Att hat inte är tillhörig till en konservatism och dess pedagogik eller metod.

    Ingenting annat.

    Gillad av 1 person

 7. O,T. skriver:

  En Google-ingenjör gick igår ut offentligt för att berätta hur IT-jätten på en massiv skala underminerar hela det demokratiska systemet. Bland annat svartlistar Google vissa nyhetssidor och har en ”redaktionell agenda”. Visselblåsaren Zachary Vorhies talade med Project Veritas efter att han hävdade att företaget ringde polisen i San Francisco för att utföra en ”hälsokoll” på honom när det uppdagades att han läckt filerna om företaget.
  https://samnytt.se/visselblasare-fran-google-foretaget-underminerar-hela-det-demokratiska-systemet/

  Mega-företagen är extremt angelägna att vi ska använda deras moln-tjänster och deras generosistet är rörande. Men i förlängningen innebär det att de har våra liv i ett skruvstäd.
  När Google plötsligt raderade SwebbTV från Youtube(efter påtryckningar från sosseregeringen) så hade SwebbTV alla sina filer på molnet. Jag är säker på att man kommer att ha egna servrar framöver

  Och vi får ta med ingenjören i våra böner och önska honom ett långt liv..

  Gillad av 3 personer

 8. Niklas R skriver:

  En enkel regel. Socialism är det mest inhumana och omänskliga som finns. Och eftersom socialister kan sin ideologi men inte vet hur en konservativ tänker så utgår de från premissen, på sig själv känner man andra. Det går åt andra hållet också i och för sig. Vilket skapar väldigt konfysa diskussioner.

  Eftersom socialismen ser samhället som en gemensam maskin där människor är kugghjulen i denna maskin så behandlar den även människor som maskindelar. Om ett kugghjul inte fungerar så förkastas det. Alla kugghjul är lika mycket värda eftersom de alla uppfyller samma funktion.
  Vilket innebär att om en människa inte uppfyller kravet på socialism ska hon likvideras eftersom hon då inte passar in i maskineriet.
  Så tycker socialister också att konservativa tänker. Men de tror att de konservativa utgår ifrån en annan premiss, som därför är av ondo eftersom den bryter mot socialismens grundpelare. Socialister tror att konservativas identitärpolitik utgår ifrån nationen och därigenom, i enlighet med ett socialistiskt narrativ, är alla andra förövargruppen som alltid är skyldig till allt och som inte har rätt att försvara sig och som inte har samma rättigheter som den skyddade gruppen.

  Konservativa å andra sidan, har sin grund i den kristna humanismen och utgår därför från denna. Eftersom de tror att även socialisterna tror på individens rättigheter och skyldigheter så blir diskussionerna väldigt konfysa där socialisten utgår från premissen att alla är kugghjul i samhällsmaskineriet medan den konservativa utgår ifrån att alla är individer med rättigheter och skyldigheter i förhållande till sin relation med samhället.

  Gillad av 8 personer

 9. Conny Lundberg skriver:

  Tack, Richard, för en bra artikel! 🙂
  Tyvärr verkar det finnas för många egon i kommentarsfälten som hellre vill ha den bästa förklaringen till samhällens förstörelse istället för att samarbeta med alla bitar av pusslet till hands.
  Om vi alla, istället för att alla vilja vara tuppen på gödselstacken, gick samman och organiserade oss, då vore vi ett hot mot den makt som förgör!

  Gilla

 10. Hades skriver:

  ”hbtq-profiler med kopplingar till Pride eller närstående organisationer som dömts för olika sexuella brott mot barn”
  Jag är allt mera övertygad om att hela den officiella sk. HBTQ-rörelsen, speciellt den vänsterpolitiserade delen, bara är till för att föra fram olika pedofilagendor i samhället.
  Människorna som är inblandade i detta Pride och annat är mycket synliga och utgör sig för att vara representanter för alla homosexuella. I verkligheten är det en liten klick perversa vänsterextremister som försöker normalisera sitt dekadenta sexliv och sinnessjuka genusideologier.

  De flesta homsexuella har inget, och vill inte ha något med dessa perversa galningar att göra, men stämplas ändå som pedofiler och annat p g a dessa högljudda mentalfall.

  ”De är inte dom onda människornas handlingar som är värst utan de är den stora massans tystnad”. MLK

  Gillad av 2 personer

 11. Lars skriver:

  Förefaller mig ibland som höger framhåller egoism och vänster medlidande och egoisten slår ifrån sig allt som stör bilden t.ex. empati och sympati medan vänstern slår ifrån sig eget ansvar och tror att det räcker med medlidande (och att någon annan betalar)

  Gillad av 1 person

  • pllay skriver:

   Du måste dela högern i två kategorier,
   1. De giriga utan empati, de som röstar höger för konservatismens fokus på individens rätt att bättra sin livssituation, att vara egoister, rätten att fritt lura skjortan av de dumma.
   2. De empatiska och försiktiga, de som ser konservatismen som den enda vägen att forma ett stabilt skydd för individen och gruppen.

   På samma sätt måste vänstern delas, och skiljelinjen är densamma, empati och girighet.
   1. De giriga utan empati, de som röstar vänster för att med lagens hjälp stjäla de framgångsrikas frukt av arbete, likgiltigt konsekvenserna för samhällets funktion och medlemmar. De formar en sluten grupp av maktmänniskor, vårt sossestyre.
   2. De med empati och utopiska drömmar om lyckoriket, den stora massan av vänsterröstare som aldrig förstått att makt korrumperar.
   De som vet att alla socialismens misslyckande och mord varit misstag och att det bara behövs en mindre justering av politiken för att nå evig lycka.

   Makten vandrar mellan de de två första grupperna till höger och vänster, bägge dessa grupper är totalitära elitister utan respekt för demokrati, samhälle, medmänniskor eller efterkommande.
   De respekterar och förstår varandra eftersom bägge till stor del är psykopater.
   Det som verkligen binder dem samman är girigheten efter makt och pengar, endast sättet att sko sig skiljer.

   Massan, du och jag och alla andra som vill debattera och ibland tvivlar på det vi säger föraktas av makten, vi är för dem Nisse i Hökarängen, bonnläppar, deplorable, ägg i omeletten, röstboskap som måste mutas vart 4de år med någonting, löften om bidrag eller skattesänkningar.

   Genom det svenska representativa valsystemets utformning kommer de som äger makten, psykopaterna, aldrig kunna avsättas på demokratisk väg.

   Gillad av 1 person

  • pllay skriver:

   Tidigare, under vår kristna tid, hölls girigheten under herrans tukt och förmaning, att vara girig var en dödssynd, någonting föraktligt både bland socialister och konservativa.
   Socialisterna har sedan dess lyckats tränga undan de kristna värderingarna och Milton Friedman gjorde girigheten rumsren, till och med önskvärd, kapitalism med överväxel och raketbränsle, den nya religionen för den urbana intelligentsian.
   Och för de socialistiska ledarna försvann ansvaret mot de röstande och ersattes av egennyttan, girigheten.
   Resultaten av girighetens acceptans ser vi nu, samhällets splittring i vinnare och förlorare, polariseringen mellan girigheten och empatin, rättssamhällets upplösning, eller med Bibelns ord, till de som har skall vara givet och till dem som intet har skall allt tagas från dem.

   Miljörörelsen, klimatpaniken, klasskampen, migrationspolitiken är alla medel i maktens köp av röster från de empatiska, maktens enda preferens är makt, inget annat, minst av allt ett Gott Samhälle, samhället är endast ett medel att nå makt och demokratin ett alibi, en legalisering av makten. Samhället är en resursgenerator för makten.

   Det finns en skillnad i hur högern och vänstern definierar makt, för den giriga högern är pengar makt, för vänstern är politisk makt makt. Vänstern kan med politisk makt lagstifta, högern tror allt kan köpas för pengar.

   Gilla

 12. Stefan Sewall skriver:

  Bra skrivet av Sörman.
  Helt rätt. Vänstern vill förstöra allt mänskligt. Jag insåg detta någon gång i yngre tonåren. En kompis stödde FNL. Det var mycket prat om Kina och marxism. Aftonbladet låg hemma. Jag brukade läsa insändare. Vissa tyckte att alla skulle ha uniform som i Kina. Det fick mig att tänka.
  Jag lärde mig att Mao ville avskaffa sentimentaliteten, familjeband och känslor. En ny sorts kolllektivmänniska skulle skapas. Små barn utan mammor på stora dagis i stora kollektiv. Alla marscherade som små robotar för Mao.

  Jag insåg redan då att det var mot naturen och mot min instinkt och mot allt som fanns inuti mig. Jag insåg att jag var lagt åt sentimentalitet och samhörighet med familj och den egna kulturen och traditionen i det fria västerlandet. Kommunismen var motsatsen till allt jag gillade, förstod jag som ung grabb. De flesta kommunister är dessutom extrema hycklare för de skulle inte trivas med verklig historielös och traditionslös och känslolös och osentimental robottillvaro på en steril planet utan konst eller skönhet med endast iskalla döda ting, omgivna av fanatiska kommunistfundamentalister med döda blickar. De lever i stället själva gärnai lyx med kära fina ting och flashiga kläder.
  Den rödradikala tillhörigheten är bara ett påklistrat yttre modeattribut som markerad låtsad ungdomlighet och fräschör som markering och avståndstagande mot det upplevt tråkiga och fantasilöst gamla, och som de associerar unkna, och insnöade.

  Undertecknad har därmed uttalad avsmak för kommunism och allt som liknar den och de utövandes extrema hyckleri. Ingen kommunist lever som han lär. Redan Lenin körde omkring i en stulen Rolls-Royce. Kommunismen är uppbyggd på lögner om allt, satt i system utan acceptans för ifrågasättande. Är du mot eller tvekar? -Skott i nacke i Lubjankas källare.

  Who sjöng ”Won’t get fooled again” -71, som beskriver hur den nya bossen efter revolutionen är likadan som den gamla. Alla revolutioner är hyckleri. Bra text i bra sång som säkert fick många med mig att tänka i tonåren. Musiken var till naturen kraftfullt individuell och texter ibland uttalat anti-vänster och antivänster bara genom den demonstrerade extravaganta livsstilen. Bara popmusikens extrema färgglada individualism är rena motsatsen till kommunism.
  Till kommunister säger man bara med eftertryck: Döhh, ta du o kamma dig!

  Gillad av 2 personer

 13. rockburken skriver:

  ”konservativa och nationalistiska människor ofta hyser ett starkt intresse för andra länder och andra kulturer”. Ett bra och tydliggörande påpekande som jag själv har tänkt på men inte sett uttryckt tidigare. Den ungefärliga, kanske inte helt klart formulerade frågan, jag många gånger ställt mig själv är: Varför är jag så öppen och intresserad av andra länder när jag inte gillar den ”utveckling” jag ser i mitt eget land. Nu vet jag.

  I den effektiviseringshets du beskriver är det naturligtvis så att många effektiviseringar och förändringar inte alls är några effektiviseringar, tvärt om. Det är svårt att ifrågasätta saker i Sverige, särskilt på arbetsplatser. Grupptänkandet är totalt. Vi har blivit ett gäng mesar.

  Gilla

 14. GWI skriver:

  Jag är född under kriget och känner igen mig i din beskrivning, Richard. Fast de flesta av oss krigsbarn visste ju inte att vi var konservativa. Tillgången på pengar och prylar var begränsad, kunskaperna i folkskolan enkla och handfasta, tio guds bud uppspikade på väggarna. Vad barnen ärvde var tron, hoppet och kärleken, dessa tre.

  Betänk att miljörörelsen startade i bondesamhället med kemijordbruket, som hotade djurlivet och hade lett till bottendöd i svenska insjöar, en bottendöd som efter 1968 hotade att sprida sig i hela samhället som följd av det brutala språket under Vietnamåren och de brutala moderniseringsmetoderna. Det kom en ”utmaning” som har återkommit: problemet, inte att trycka varierande ideologiska synsätt på verkligheten, utan att överhuvudtaget skaffa sig en konstruktiv bild av den. Och det är som Hemingway skrev i tidens populära porrtidning Playboy: To write plain English is hard work.

  Jag tror inte att politiska ideologier är det enda redskapet om man vill förstå en nation. Det är inte heller förbjudet, eller ens klandervärt, att hysa en åsikt och samtidigt dess motsats. Man måste inte förstå någonting, vare sig om tro eller vetande, för rätten att få leva.

  Jag tänker på Heisenberg, hans samtal med Bohr under den danska ockupationen och omvändelsen efter kriget. Efter en sektliknande massförförelse och ofattbar förstörelse var det i Tyskland verkligen dags för en katolskt kristen predikan. Jag minns en svensk protestantisk version, min pappa i prästgårdens trädgård i det gammalkyrkliga Småland. Det är pingst, han pekar mot svalorna på himmelen och reciterar Matt 6:26, 34: ”Sen fåglarna under himmelen…”

  Gilla

 15. GWI skriver:

  Min kommentar, Richard, handlar inte om huruvida du eller jag är konservativ eller religiös. Svaret kan variera, från dag till dag, i ämne efter ämne. Frågan gäller istället hur långt man får gå i att utnyttja andra människor för sina egna syften och, i den absurda förlängningen, risken för våld. Kan vi hamna där och i så fall när och hur?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.