Patrik Engellau: Nationalekonomens börda

Patrik Engellau

Nationalekonomen Lars Calmfors skriver den 14 augusti i Dagens Nyheter att staten måste höja kapitalskatterna för att inkomstskillnaderna inte ska öka. Det bästa vore att återinföra fastighetsskatten som aldrig borde ha avskaffats. Han förklarar:

Alliansregeringens avskaffande av den tidigare fastighetsskatten 2007 grundades inte på ekonomisk analys. Motivet var enbart att infria ett populistiskt vallöfte i syfte att kapitalisera på de pedagogiska problemen att förklara logiken bakom skatten. Det kan vid en första anblick vara svårt att förstå varför man ska betala skatt på något som inte uppfattas som en inkomst. Det är ”nationalekonomens börda” att försöka förklara att fastighetsskatten faktiskt är en inkomstskatt: på värdet av de boendetjänster som ägaren till en bostad slipper betala hyra för till en hyresvärd. 

Först hade jag svårt att förstå Calmfors tankegång. Om man äger sitt hus har man ingen hyresvärd så det är självklart att man inte betalar hyra. Men jag har ju själv en gedigen utbildning i nationalekonomi så strax hade jag klurat ut det. För oss nationalekonomer är en husägare egentligen två personer, en som äger huset och en som hyr det. Eftersom hyran inte erläggs i kontanter utan är en nationalekonomisk teoretisk konstruktion kan detta vara svårt att fatta för nationalekonomiskt oskolade lekmän. Men för oss nationalekonomer är det självklart att den inkarnation av husägaren som är hyresvärd har fått en hyresintäkt som han ska betala skatt för. Den inkarnation som är hyresgäst betalar sin imaginära hyra men får inte göra mer skatteavdrag än om han hade köpt potatis.

Calmfors glömde att berätta det men vi nationalekonomer anser att det är samma sak med allt du äger. Om du äger en bil så hyr du den egentligen av dig själv och ska därför betala skatt på hyran. Hyran beräknas efter vad du skulle ha betalt till Avis för motsvarande dispositionsrätt för en bil.

Vi nationalekonomer anser att det där med att äga inte får tolkas för snävt. Till exempel menar vi att barn faller inom kategorin ägodelar åtminstone fram till myndighetsåldern. Om du har ett biologiskt barn är du lyckligt lottad på det viset att sluppit alla de kostnader som en adoption kan medföra. Jag vet vad jag talar om ty jag har själv adopterat ett barn. Adoptionscentrum ska ha betalt och det krävs dyra flygresor för att hämta barnet. Om du får ett biologiskt barn delar vi nationalekonomer återigen in dig i två personer. Den ena personen motsvarar Adoptionscentrum och alla andra som tjänar pengar på att genomföra barnleveransen, den andra är du som mottagande förälder. Som leverantör har du tjänat pengar som naturligtvis är skattepliktiga. En sådan barnskatt är närmast en självklarhet.

På det senaste seminariet för oss nationalekonomer diskuterade vi skatt på allemansrätten. Om inte allemansrätten hade funnits så skulle du ha behövt betala markägaren för nyttjandet av marken. Att du slapp detta betyder att du haft en inkomst motsvarande den avgift du sparade in. Inkomstbeloppet kan sättas schablonmässigt baserat på priserna hos tyska resebyråer som ordnar natur- och kanotresor till Småland. Några nationalekonomer invände att en skatt på allemansrätten skulle kunna slå orättvist eftersom alla medborgare inte utnyttjar denna rättighet. Men seminariet enades om att det rätta är att följa principen från radio- och TV-licensen som ska betalas även av dem som varken har radioapparat eller TV.

Några nationalekonomer som ligger vid forskningsfronten arbetar med ett mycket spännande projekt med klimatanknytning. Medborgarna andas faktiskt ut koldioxid. Det är naturligt att en klimatkompenserande skatt – en ”andningsskatt” – införs för att komma till rätta med denna olägenhet. Man kan också tänka sig att varje medborgare som avser att andas köper en utsläppsrätt av staten. Ett sådant system vore ganska lätt att införa eftersom det redan implementerats för industrier som emitterar växthusgaser. Om den globala uppvärmningen fortsätter så kan staterna gradvis minska antalet sålda utandningsrättigheter för privatpersoner. Vissa nationalekonomer anser att det bör läggas punktskatter på särskilt utandningsintensiva händelser såsom maratonlopp.

På lång sikt kommer det att bli nödvändigt att beskatta utnyttjandet av andra resurser som tillhandahålls av universum, solljus till exempel. Ett nationalekonomiskt seminarium avhölls nyligen på temat ”Vi har bara ett universum” för att understryka sådant som att det är oförsiktigt av människorna att slösa med solen.

Ett hittills olöst problem med angelägna nya skattereformer – typ andnings- och solskatt – är att människor som inte har några inkomster inte har några pengar och därför inte kan betala skatten. Ett av de mest löftesrika tankespåren i den nationalekonomiska forskningen på den här punkten är idén om att införa ett skattebidrag, alltså ett bidrag som obemedlade kan ansöka om för att betala sina klimatskatter.

Egentligen är detta ett ärende för EU eller ännu hellre för FN eftersom det handlar om gränsöverskridande globala frågor. Till exempel slösar människor som bor nära ekvatorn mer på solen än vi nordbor gör. Det enklaste sättet att lösa den frågan är antagligen att göra avdrag på de bidrag som ekvatoriala, mindre utvecklade länder erhåller från de mer solsnåla västländerna enligt den så kallade Parisöverenskommelsen från FNs klimatkonferens år 2015.

Vi nationalekonomer har genomtänkta synpunkter på det mesta.

107 reaktioner på ”Patrik Engellau: Nationalekonomens börda

 1. einar askestad skriver:

  strålande, Patrik. elegant visar du på det vansinne som är själva modernitetens essens. objektifieringen av allt och alla i maktens – ”förnuftets” – tjänst.

  Gillad av 6 personer

 2. Göran Holmström skriver:

  Patrik denna text snodde du från mig,
  Jag skrev om skatt på människors klimatavtryck som en kommentar för cirka ett halvår sedan.
  Helt ok du målade upp den mycket bättre,
  o den vart riktigt fyndig med.
  Dock missade du slutknorren,
  När maximalt C02 förbrukats för individen, så skickas individen till återvinningsstationen.
  Fast det kanske inte är en fråga för nationalekonomer, utan det landar på ministeriet för resurshållning där Per och Rockström får styra med järnhand.

  Gillad av 6 personer

  • Winston skriver:

   Det finns faktiskt redan framtagna förslag för handel med personliga utsläppsrätter på individnivå, s.k Tradable Energy Quotas (TEQs).

   Varje individ för då en given mängd utsläppsrätter per vecka att förbruka. Förbrukar man mindre kan man sälja resterande rätter på en nationell handelsplats, behöver man mer får man köpa fler rätter.

   Systemet bygger på att individen övervakas hela tiden (t.ex bensinförbrukning, elförbrukning) för att kunna stämma av mot individens utsläppsrätter.

   Ett lands TEQ-budget (antal utsläppsrätter) skall bestämmas av en ”Committee on Climate Change” vilken är en överstatlig organisation oberoende av ett lands regering.

   Systemet utvecklades av britten David Fleming och presenterades första gången 1996. Iden går tillbaka till den teknokratiska rörelsen på 1930-talet.

   Fleming presenterade sitt koncept på ett seminarium i riksdagen 2010 med Johan Rockström och Per Bolund (MP) bl.a.

   Systemet motiveras med att det skall reducera koldioxidutsläppen.

   Min personliga reflektion….
   1984 skall inte användas som manual….

   Källor:
   http://www.tradableenergyquotas.net/summary.html
   http://effektmagasin.se/effekt-i-riksdagen/

   Gillad av 4 personer

 3. A skriver:

  Man kan utan teorier om det ena eller det andra, säga att det viktiga är att på alla upptänkliga vis stärka staten på medborgarnas bekostnad P.E. Att hitta på anledningar för detta. Privat ägande är bara en illusion, det är ändå statens. Vi ska på nåder hyra det vi byggt, av staten. Såklart, vad annars…

  Mvh A

  Gillad av 11 personer

  • Rutger skriver:

   Den logiska förlängningen av Calmfors/nationalekonomers tankesätt öppnar upp helt nya möjligheter att klämma folk på skatt. Byter du själv tex däck på bilen, klipper din egen gräsmatta, eller bakar ditt bröd så är du faktiskt arbetsgivare, anställd och konsument i en och samma person. Sålunda sociala utgifter för arbetsgivaren, löneskatt för den anställde och moms på varan för konsumenten. Som politiker kan man också plussa på med argumentet om det gigantiska skattefusk som råder idag samt om den djupa orättvisan jämfört med de som köper sin limpa på ICA.

   Gillad av 4 personer

   • cmmk10 skriver:

    Finns det någon gräns?

    (Hey everybody! Gather ‘round! I’m here to give you
    Anything you like! You want free college, money
    Mortages! Whatever you like! You have come to the
    Right place! Why? I’ll tell you why!)

    Who can take your money? (Who can take your money?)
    With a twinkle in their eye? (With a twinkle in their Eye?)
    Take it all away and
    Give it to some other guy

    [Chorus:]
    The Government (the Government)
    The Government can! (The Government can!)

    Who can tax the Sun rise? (Who can tax the Sun rise?)
    Who can tax the trees? (Who can tax the trees?)
    Let you run a business and
    Collect up all the fees

    [Chorus:]
    The Government can ‘cause
    They mix it up with lies and
    Make it all taste good! (Make it all taste good!)

    The Government takes
    Everything we make
    To pay for all of their ”sollutions”
    Healthcare, Climate Change, Pollution
    (Throw away the Constitution)

    Who can give a bailout? (Who can give a bailout?)
    Tell us to behave? (Tell us to behave?)
    Make the Founding Fathers
    Roll over in their graves

    [Chorus:]
    The Government takes
    Everything we make
    They’re power hungry
    And malicious

    The economics are fictitious
    Soon we’ll have to eat our dishes
    Mmm! Delicious!

    Who can be a failure? (Who can be a failure?)
    In so many ways? (In so many ways?)
    Instead of getting fired, hey!
    We’ll give ourselves a raise!

    [Chorus:]
    The Government can ‘cause
    They mix it up with lies and
    Make it all taste good! (Make it all taste good!)
    And your government can ‘cause
    They mix it with lies and
    Makes it all taste good! (Makes it all taste good!)

    And I feel so good
    Because the Government
    Says I should! Oh!…

    Gillad av 11 personer

   • Underdog skriver:

    Du påminner mig om propositionen till den stora skattereformen på 90-talet där man som exempel på något som kanske inte borde beskattas angav ”en frisör som kammar sig själv”.

    Gillad av 3 personer

   • Elof H skriver:

    Precis, det är skattefusk genom eget oskattat arbete som begränsar möjligheterna till ökat skatteuttag. Förbjud genast sådant! De har redan börjat genom att t.e.x förbjuda folk att tvätta sina bilar hemma, självklart skyller de på miljön.

    Gillad av 4 personer

  • Kalle skriver:

   En kommande skatt eventuellt
   Vår store ledare Stefan Löfven som leder vårt land utan murar, allas lika värde, bostäder och jobb till alla. 2020 ha Europas lägsta arbetslöshet.
   Nog förtjänar denna store ledare en egen skatteinbetalning tiill riket han leder
   Uppfyller han allt detta, det är bara 4 månader kvar till 2020.

   Gilla

 4. Bo Svensson skriver:

  Skattesystemet är en del av rättsordningen och måste lyda under samma logik: Det skall löna sig bättre att göra rätt än fel.

  Om Spara ordnat en bra bostad för sina pengar och Slösa spenderat allt på gottis och krogliv, skall den skatt de lastas med, om den missgynnar någon av dem, skall det vara Slösa. – Måste Spara betala skatt för förmånen att få bo i sitt hus, skall Slösa åtminstone betala skatt på samma nivå för nöjet hon haft. – En skatt hon aldrig blir kvitt.

  Det ordnas bäst genom en procentsats på allt man tjänat under sitt liv utom på det man har kvar på sitt konto.

  En intelligent fastighetsskatt är en som styr rätt istället för fel och skall ha formen av en markanvändningsavgift relaterad till graden av exploatering och områdets skyddsklass.

  Gillad av 1 person

   • Fette von Suttner skriver:

    Socialism och liberalism är två varianter på totalitarismen. Det är den totalitära utgångspunkten som är fel. Ordet ”system” sätter oss på spåret. Med system menar de totalitära ett allomfattande system. De tror att de måste hitta på ett allomfattande system för att kvalificera sig att tala om politik.

    Detta är den magiska ringen. Jag har funnit den. Varsågod! Nu skall vi smälta den i Domedagsklyftan.

    Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   De som läst mina tidigare bidrag slarvigt eller inte, kan tro att den neutrala beskattningen av Spara och Slösa var något jag rekommenderar. – Inget jag tänker bekymra mig för. – De som inte klarar av ironi, är inte min målgrupp.

   Den tilltagande fördummningen som beror på de dummas snabbare förökning kommer att göra all samhällsdebatt omöjlig i en nära framtid.

   Gillad av 1 person

 5. GWI skriver:

  Den romerska rätten blev vad som skulle ”huggas i sten” (uttryck av Assar Lindbeck, det finns nationalekonomer och nationalekonomer). Vi har så mycket att vara tacksamma för. Tack Patrik, du leder med hästlängder.

  Gillad av 3 personer

 6. Mitt vykort skriver:

  Vi andra, som inte är socialister, vårt tänkande är baserat på det som gällde under stenåldern och tidigare, det har mer än 100,000år på nacken. Det var en tid då de som idag är nationalekonomer dog av svält eller blev utstötta för de var odugliga. Självklart var de för fega för att stjäla, så ihjälslagna blev de sällan. Vi andra vi tänker så här: jag har lagt två dagar på att hacka och skulptera min flintyxa och en halv dag på att göra och fästa skaftet, således är den MIN. Sedan kan jag hjälpa andra av EGEN FRI VILJA.

  Det utmärkande för vår tid är att den främjar parasitism, det är det utmärkande draget att samhällets nuvarande utvecklingsnivå tillåter och har formaliserat anti-kristen parasitism på stor skala via skatten. Det är ett system som således premierar de värsta, malokrati kallar jag det, och följdriktigt så hyllas de som bidrar och belastar systemet mest, våldtäktsmän och IS-mördare.

  Utan kristendom i återuppväckt form så finns inget mellanting där detta fungerar som många drömmer om på dessa sidor också, om parasitism tillåts så kommer den att ta över.

  Lars Calmfors är ljusets fiende.

  Gillad av 18 personer

  • Ahaha skriver:

   Parasiterandet torde till artonhundratalets slut i stort sett ha varit en icke-existerande fråga i folkliga sammanhang (man kan ha synpunkter på hur adeln framlevde sina dagar). I bondbyn jobbade alla efter förmåga. Så hade det rimligen varit så långt dessa byar existerat. Det fanns inte på kartan att man kunde stiga av det dagliga slitet och bli försörjd av de andra. Då väntade undergång.
   Parasiterandet som idag är utbrett är ett modernt påfund där de som utsugs förvägras relevanta kontrollmöjligheter över de som parasiterar.

   Gillad av 5 personer

   • Mitt vykort skriver:

    Precis, något så enkelt som ett kvitto där det specificeras exakt vad man fick för skatten skulle skapat en skatterevolt med en gång. Att dölja vad pengarna går till är helt centralt för detta systems överlevnad.

    Gillad av 5 personer

 7. miketheviking skriver:

  Eller så uppstår en ny Engelbrekt.
  Ju mer Fursten suger ut sina bönder ju högre träd kommer riggas med rep.

  Nationalekonomer, vare sig de heter Bo eller Lars, tenderar att ha ingen betydelse alls i samhällsdebatten eller för våra politiker. Finns väl inga nationalekonomer i Regeringskanslierna röda som blå?

  Hade de haft något stt komma med skulle de t.ex för länge sedan pressat på för förbifart Stockholm. Vad har inte det produktionstapp kostat samhället när alla dessa hundratusentals människor dag efter dag, vecka, månad och år suttit i ändlösa köer?
  Nationalekonomer kunde också ha sagt att öppna hjärtan kan bli infekterade och kosta fruktansvärt mycket lidande.

  Skulle vilja ha en nationalekonoms syn på detta:

  Mitt förslag är att staten betalar ut 500 000 kr till varje person som fyller 22 år och är svensk medborgare. Lånet ska vara amorteringsfritt men ha en låg statskuldsräntesats. Kapitalet ska täcka en startavgift för livet, hjälpa till med anskaffande av bostad, barn m.m.

  FÖRUTSÄTTNINGEN för att få detta lån är att 22-åringen genomgått gymnasieskolan med godkänt, ev genomfört någon högskoleutbildning (ej krav) och ej finns i belastningsregistret.
  De som inte klarar det hamnar naturligtvis utanför.

  Vidare så avskrivs lånet i sin helhet vid 42 års ålder om personen är fortsatt brottsfri och om personen har minst 2 barn. Gäller samma om personen råkar avlida.

  KONSEKVENSERNA för samhället och dess medborgare blir fantastiska.
  Ett par kan se emot 1 miljon i startkapital vid 22 års fyllda.
  Incitament att klara skola och ej begå brott blir mycket stora.
  Avskrivningen av lånet kvitteras ut mot att samhället fått minst 2 barn tillbaka.

  Betyder att vi inte längre behöver importera arbetskraft och pensionsräddare.

  Kostnaden?
  50 miljarder per år (minus ränteintäkterna) men det är ju bara HÄLFTEN av vad invandringen kostar och då oräknat den minskade brottsligheten, den ökade kompetensen i samhället samt unga människor med FRAMTIDSTRO.

  Gillad av 6 personer

  • Fette von Suttner skriver:

   Varken kommandoplaneekonomi i synnerhet eller totalitarism i allmänhet fungerar i verkligheten, i sinnevärlden, utanför svaga hjärnors sjuka fantasivärld. Du behöver inte uppfinna ett allomfattande system! Det är en återvändsgränd.

   Gillad av 5 personer

  • Anders L. skriver:

   I Ungern får återvändande expats skattefrihet till drygt 200.000 kr, därefter vanlig skatt på 18%. Nygifta får ett betydande lån som skrivs av efter första barnet. Kvinnor får livslång skattefrihet efter fjärde barnet. Men det är ju Ungern.

   Gillad av 1 person

  • Anders skriver:

   Vad får dig att tro att invandringen bara kostar 100 miljarder om året? Den verkliga kostnaden ligger runt 300 miljarder per år, dvs 30 000 per invånare eller 120 000 per år för en tvåbarnsfamilj.

   Gilla

   • miketheviking skriver:

    Ok, desto större skäl att köra mitt förslag i stället.
    Vi kanske t o m har råd att satsa på infrastruktur, sjukvård och äldrevård.

    Gilla

   • Göran Nilgard skriver:

    @ MIKETHEVIKING
    Jag kan tänka mig hur lärarna hade skrikit högt och sagt att ”nu läggs ansvaret på oss för alla elevers framtid”….och godkänt alla så de fick pengarna du föreslog. Totalt okorrelerat mot kunskapsnivå naturligtvis i känd PK-anda.

    OT: 65% av alla som inte har full gymnasiebehörighet har det pga bristfälliga kunskaper i elementär matematik (typ de fyra räknesätten). Då finns två Pk-vägar att gå.
    1) Ta bort alla krav på kunskaper i matematik för gymnasiebehörighet där matematik inte ingår som ett ämne (vilka utbildningar det nu kan vara).
    2) Gör det så pass enkelt att alla klarar matematikproven.
    Men då får det vara enkelt på en nivå vi inte ens anar. I SDS kunde man för en tid sedan läsa att 92% av alla som sökte jobb som spårvägsförare i Lund missade just matematikprovet. Lite väl avancerat tydligen. Typ: vilket är nästa tal i talserien 3, 6, 9…

    Gilla

 8. Jari Norvanto skriver:

  Det vore hederligare om den politiserade (?) nationalekonomen istället för att veckla in sig själv i arslet av resonemang helt sonika sa ‘Betala och håll käften’.

  Gillad av 8 personer

  • Fette von Suttner skriver:

   Det vi ser så många olika konstiga uttryck för i dagens debatt — fastighetsskatt motiverad som sin raka motsats inkomstskatten, flygskatt, köttskatt, skamskatt, skatteskam, skatte-scam, bidragsfinansierad massinvandring och så vidare — är Systemets försök att pressa upp toppen på Lafferkurvan, vars form är ett psykosocialt fenomen, uppåt mot högre skattekvoter, att lura av folk mer skatt utan att de inser det.

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Lafferkurvan

   Gillad av 5 personer

 9. Stefan Sewall skriver:

  Detta är gamla goda idéer som jag tänkte mycket på som 11 åring eftersom det var en text på min första LP 1966. If you take a walk I´l tax your feet. Jag sjöng ofta på denna för mig själv cyklandes till skolan t.ex., och funderade på texten då. Spelade den ofta eftersom det var min enda skiva till en början. Gillade den skramliga musiken. Texten får man på köpet.

  Let me tell you how it will be
  There’s one for you, nineteen for me
  ‘Cause I’m the taxman, yeah, I’m the taxman

  Should five per cent appear too small
  Be thankful I don’t take it all
  ‘Cause I’m the taxman, yeah I’m the taxman

  If you drive a car, I’ll tax the street,
  If you try to sit, I’ll tax your seat.
  If you get too cold I’ll tax the heat,
  If you take a walk, I’ll tax your feet.

  Don’t ask me what I want it for
  If you don’t want to pay some more
  ‘Cause I’m the taxman, yeah, I’m the taxman

  Now my advice for those who die
  Declare the pennies on your eyes
  ‘Cause I’m the taxman, yeah, I’m the taxman
  And you’re working for no one but me.

  Detta förutspåddes alltså redan 1966 av George Harrison i Beatles som hade förmånen att skattskrivas av premiärminster Harold Wilsons extremt framgångsrika regering som lyckades få den dittills storsäljande brittiska bilindustrin på fall. One for you – nineteen for me.
  Då var det bättre hos grodorna. Stones bodde i Frankrike av skatteskäl men sjöng ändå aldrig Små grodorna. Jag minns att det hördes någon sur kommentar från någon vänstervrickad i en tidning, om att texten visade att Beatles var reaktionära. Tyckte jag inte. Sedan sjöng Paul och John ”If you go carrying pictures of chairman Mao – you ain´t gonna make it anyhow.” på låten Revolution.

  Gillad av 5 personer

 10. Mitt vykort skriver:

  Vi måste förstå att detta inte kan brytas så länge vi inte återigen ser parasiterna för vad de är. Den enda skillnaden mellan Löfven och en nyanländ migrant det är att Löfven tar MER av skatten, han kostar mig mer. Han kan ingenting, ingen för mig användbar syssla, han är helt oduglig, han är tiggaren som inte behöver tigga.

  Gillad av 10 personer

  • Tomas skriver:

   Där har du nog fel, han agerar barnsligt och därför måste hans lön jämföras med kostnaden för ett skäggbarn. Vår kostnad för hans galna beslut är dock fortfarande ofantlig.

   Gillad av 1 person

 11. Göran Fredriksson skriver:

  Patrik har på ett övertygande sätt visat att det mesta ännu är obeskattat och att det finns ett mycket stort outnyttjat skatteutrymme för staten att lägga vantarna på vid nästa stora skattereform.

  En sak Patrik glömt är att skatteverket kan besluta att huvudsyftet med att vara arbetslös är att undandra sig skattskydighet. Detta möjliggör för skatteverket att även besluta om 40 % skattetillägg utöver det skönstaxerade undandragna skattebeloppet. Då det råder omvänd bevisbörda i skatteärenden ankommer det på den arbetslöse att bevisa att skatteverket har fel vilket torde vara omöjligt då det finns hur mycket arbete som helst som kan utföras.

  För att ge de arbetslösa ett meningsfullt arbete kan staten med avsevärt större lönsamhet än köpet av NUON låta uppföra ekorrhjuldrivna generatorer för förnybar el där de arbetslösa på heltid kan arbeta av sin skatteskuld och samtidigt till deras stora glädje minska sin klimatskuld. Då behovet av förnybar el är närmast oändligt och priset är som högst när det är kallt ute om nätterna handlar det om viktiga, välbetalda men ändå enkla arbetstillfällen som kan skapas av staten i obegränsad mängd. Det kommer också vara möjligt för Löfven att lätt uppfylla löftet om att ha Europas lägsta arbetslöshet samtidigt som verkstadsindustrin går på högvarv när alla ekorrhjulen skall svetsas samman. Även det lediga jobbet som industrikansler kan äntligen bemannas. Kanske Löfven själv kan få det som reträttpost?.

  En ytterligare fördel är att alla bidrag till arbetslösa arbetsföra blir obehövliga när alla är fullt sysselsatta. Det påstås att det lär finnas en del personer som är arbetsskygga och hellre lever på bidrag än på eget arbete. Ett sådant nedsättande påstående kommer att bli meningslöst.

  Gillad av 4 personer

  • Elisabeth G skriver:

   Nyligen har jag kommit att intressera mig för FIRE. Det står för Financial Independece and Retiring Early. Det finns massor av bloggar om detta. Folk drar ner på alla kostnader så mycket de kan, gör själva så mycket de kan och investerar pengarna just för att slippa jobba hela livet. Frihet, kallas det. Vilken skattesmäll staten kan vänta sig om flera gör så!

   Gilla

 12. Steven Jörsäter skriver:

  Ha ha! Lars Calmfors ger uttryck för den klassiska socialdemokratiska doktrinen. Staten äger allt (inklusive syret i luften) och du ska glatt betala skatt för att få nyttja det.

  Problemet kommer egentligen av att samhällsvetenskaper, dit nationalekonomi hör, i allt högre grad har kommit att betraktas som just vetenskap. Området har exploderat på senare år, inte minst tack vara miljö- och klimathysterin. Samtidigt har den verkliga vetenskapen, naturvetenskapen, trängs tillbaka och i många fall trängts in i hörn, som exempelvis ”miljövetenskap”, som numera dominerar naturvetenskapen i skolorna.

  Men det som kallas samhällsvetenskaper är ofta inget annat än väl förpackade åsikter. Och ska betraktas som sådana. Inget annat.

  Gillad av 11 personer

  • nationalromantik skriver:

   En SNICKARE som utför arbete på sitt eget hus skall troligen förmånsbeskattas. I alla fall om det är större arbete än vad en normahändig person utför på sitt eget hus.

   När jag skulle köpa kök en gång, berättade köksritaren att de av intresse diskuterat med Skattemyndigheten och att om köksritaren ritade ett kök till sig själv (alltså ritade, inte byggde) så skulle detta enligt lagen förmånsbeskattas,

   Gilla

   • Björn K skriver:

    Ett äldre par med medioker inkomst har skaffat en liten sommarstuga i ett område utanför en större stad. På äldre dar bosätter man sig där, gör en blygsam utbyggnad. Samtidigt omvandlas området till ett attraktivt villaområde. Plötsligt är stället värt 5-10 msek pga läget. Nu kommer nationalekonomen och driver ut dessa människor ur deras hem. Förvirrade teknokrater totalt befriade från sunt förnuft och känsla för vad som är rätt eller fel.

    Gillad av 2 personer

 13. Stefan Sewall skriver:

  Glöm inte att idrottsmän och motionärer måste beskattas hårdare för luftkonsumtion och koldioxidutsläpp som ju mångdubblas under deras fysiska ansträngningspass, som ju också är onödiga då inget nyttigt blir producerat under tiden.
  Även husdjur är ju helt onödiga och förbrukar såväl mat som luft och släpper ut koldioxid och även andra gaser emellanåt. Husdjur borde beskattas mycket hårt för att minimera beståndet som ju är helt onödigt. Såg någon gång att engelsmännen lägger mer pengar på sina sällskapsdjur än på u-hjälp eller hur det var. Moralkommentar var det i alla fall.

  Mormor som ju varit gammal fattig bondpiga med svälten som granne, kommenterade en gång en fotbollsmatch på TV: Hur kan vuxna karlar springa efter en boll?

  Gillad av 5 personer

  • Jan Molin skriver:

   Sammalunda har jag alltid tyckt!
   Men när det en gång i tiden var VM-match i fotboll i Sandviken, 1958 tror jag det var, så tyckte jag och kompisen att vi skulle gå dit. Vi lyckades smita in men vi tyckte det var så erbarmligt tråkigt att titta på dessa ”rusande hit och dit-karlar” så efter halva tiden gick vi hem!
   Långt senare lyckades mina dåvarande arbetskamrater få mig med på en ishockeymatch, det var mellan något lag som kallades ”lejkers” och annat okänt. Men det var lika urbota tråkigt det med!

   Gillad av 2 personer

  • Thor skriver:

   Fyndigt skrivet. Dock har Calmfors rätt i att det var ett stort misstag att avskaffa fastighetsskatten. Det känns inte rimligt att mitt risiga hus har samma fastighetsskatt som de pompösa egendomarna i Djursholm. Förlåt, fastighetsavgift heter det numera med nymodernt terminologi.

   Hursomhelst, Calmfors borde finna på ett sätt att rikta en rejäl skatt på fastighetsmoguler typ Roger Akelius som tjänar miljarder på att hyrorna hålls uppe genom ett ständigt inflöde av migranter och tillhörande bostadsbidrag. (Det senare kommer förstås även mindre bemedlade svenskar till del.)

   Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    ”Det känns inte rimligt att mitt risiga hus har samma fastighetsskatt som de pompösa egendomarna i Djursholm”

    Varför det?
    Ska det vara högre biltull på en ny dyr bil än på en 10 år gammal billig bil?
    -Du får också högre skatt om du målar om och byter tak.
    -Det är kommunistiskt tänkande. (Ren avundsjukebaserad ondska.)
    -All beskattning blir progressiv tills det inte lönar sig att göra någonting längre, eftersom skatten tar bort allt man försöker skapa och alla incitament för att göra något. Om skatten stiger för att man fixar till huset så struntar man i det. Sä är det i Grekland.
    -Båtskatt likadant. Jag har ingen båt., men en kompis (vanlig människa, inte rik krösus) har rätt fin båt för kanske en halv till en miljon. Om han lägger allt han tjänar på sin båt som är hans stolthet, så kommer någon och tror att han är rik och har råd med höga skatter, och ännu fler skatter bara för det. Han kanske har lagt sin sista lånade krona på båten och har inte råd med högre skatter.
    Ska något beskattas ska det vara riktig nettoinkomst nu, och inte fiktiva teoretiska möjliga eventuella inkomster som bara finns på papperet eller i en ev. framtid som s.k. nationalekonomer kan krysta fram genom att vika sig tredubbla.

    Gillad av 1 person

 14. elfyma+ skriver:

  Intressant tankeexperiment som går att utveckla- eller inveckla vidare.
  Kapitalinkomster beskattas faktiskt med 30%. Eller är det bara jag min dumma åsna som betalar skatt på mitt inflaterade sparande ?

  Det hjälper inte att flytta sitt sparande till ISK eller Kapitalförsäkring, för då ska man betala schablonskatt (i praktiken förmögenhetsskatt), som t o m överstiger räntan på räntefonder. Lägg därtill att inflationen redan ätit upp ev. vinst. En ren förlust att spara alltså. Aktier/aktiefonder kan vara bättre, men bara i en högkonjunktur så länge de stiger i värde.
  För schablonskatten ska betalas även vid kapitalförlust – för hela det inflaterade sparbeloppet

  Om jag istället lånar 50 mille för att köpa en svindyr villa på Djursholm så gäller omvända förhållanden. 30% av skuldräntorna kan dras av på skatten, likaså de värdehöjande ROT-avdragen, solpanelsbidragen etc etc. Och när jag säljer den delvis skattefinansierade villan så är reavinstskatten betydligt lägre och kan skjutas upp till dödsbädden om jag så vill.

  Fastighetsavgiften (fn 7812kr) är en droppe i havet jämfört med vad jag kan håva in i avdrag/bidrag och faktiskt inte högre än fastighetsavgiften för en simpel koja i norrlands inland. Lägg därtill att inflationen arbetar åt mig inte mot mig.

  Strålande tider, härliga tider, för dem som redan har och egentligen inte behöver mer.
  Och det bästa av allt. När lånekarusellen brakar ihop är det bara att skicka notan till skattebetarna och flytta till Bahamas innan kronofogden knackar på dörren. Relaterat:
  https://www.expressen.se/om/djursholm-expressen-granskar/

  PS. Detta var bara ett hypotetiskt tankeexperiment, eller omöjliga önskedrömmar för en pensionär som försuttit sina chanser att bli miljardär.

  Gillad av 1 person

 15. Henric Ankarcrona skriver:

  Calmfors artikel saknade all analys av de egna förslagen. Hur ser omvärlden ut? Vilka effekter såg vi av de höga kapitalskatterna när de senast var i bruk? Vilka konsekvenser kommer skattebetalarna att dra? Hur drabbar förslagen företagande och sparande? Ger de netto ökade skatteintäkter?
  Listan är lång.
  Calmfors har visat en populistisk profil. Allt ordnar sig med högre total skattebelastning tycks vara hans credo. Elände.
  Han har fel.

  Gillad av 4 personer

 16. laogong2018 skriver:

  Felet är att utgångspunkten är att staten äger allting och medborgare måste betala skatter för att utnyttja vad de behöver. Grundpremissen är helt fel. Vem har saget att staten äger allt? Vem ”gav” staten allt som finns på jorden? Var det Gud? I gamla dagar var ju kungen av guds nåde. Kanske nationalekonomer (som utbildats i Svenska skolor) tror att staten är av guds nåde och äger allt och vad vi än behöver i livet måste vi betala för till staten! Vilket konstigt synsätt!!! Det andra problemet med detta är att det kväver ekonomin. När ekonomin är förstörd av dessa sk nationalekonomer var ska de då to/stjäla pengarna?

  Gillad av 5 personer

 17. Stefan Sewall skriver:

  Om man putsar sina egna skor skall man erlägga putsavgift.
  Det finns de som lägger ut putsandet på entreprenadföretag som drivs av drivna putsare som erbjuder personlig puts medan man väntar, mot väl beräknad fakturerad betalning som beläggs med ihopsummerad pålagd moms om 25%, arbetsgivaravgift om 32 %, och inkomstskatt om 30-55%, som självklart varje putsmästare med självaktning med stor lojal iver plikttroget betalar.
  Därvid bortfaller motsvarande skatter i de fall då skoinnehavaren själv utför putsarbetet och sålunda bör en självputsningsskatt införas som uppgår till motsvarande belopp till vilket skattebortfallet kan beräknas.
  Detta är inget att skämta om eller göra sig putslustig över utan ses med största allvar av skovårdsavgiftsmyndigheten vilken sorterar som underavdelning i skatteverket.

  Gillad av 2 personer

 18. Elisabeth G skriver:

  Mycket bra skrivet med en härlig ironi!

  Calmfors åsikter om fastighetsskatt är så enfaldiga så rappningen flagnar. Vi behöver färre och lägre skatter. Politiker behöver lära sig att inte slösa med andras pengar.

  Gillad av 6 personer

 19. MartinA skriver:

  Fjärradoptioner är det mest dekadenta, egoistiska, plastiga och motbjudande jag överhuvudtaget kan föreställa mig. Att lägga ner enorma resurser på ens egna kääääänsloooor. Det är det yttersta beviset för att man prioriterar upplevelse över existens. Vilket för all del hela den Europeiskättade USA dominerade världen gör. Det leder ofelbarligen till undergång.

  Gillad av 3 personer

   • MartinA skriver:

    Under rekordåren var det nog inte lätt att hålla ögonen på bollen. Och hela kulturen hade ju övergett existens och det socialistiska vansinnet förvred sinnet på allt och alla.
    Men eftersom beteendet fortsätter och det aldrig fördöms så tänkte jag att det var lika bra att klampa på som en elefant i en porslinsbutik. Vem ska annars göra det liksom?
    Dessutom har det gått pengar i det här, det har blivit en industri. Så för den som bryr sig om sånt så orsakar industrin enormt lidande i försäljningsländerna. Bandet mellan moder och barn är den starkaste känslan som finns. Så även för de som bryr sig om känslor bör beteendet bedömas som förkastligt.

    Gillad av 1 person

  • Mitt vykort skriver:

   Du verkar helt känslodriven, men möjligen i förnekelse. Du brukar lägga tonvikt på biologi, känslor är ett nödvändigt och biologiskt faktum. Dessutom är du man.

   Gillad av 1 person

 20. Östrahult skriver:

  Calmfors är väl ett bra exempel på ruttenheten i Sverige, inom vetenskapen och inom nationalekonomin i synnerhet. Läser man om honom så blir det ”professor emeritus”, ”Vetenskapsrådet”, ”Institutet för näringslivsforskning” osv, det låter ju fint. Men vad han gör är bara att han håller sig väl med sossar och statsmakt som vill krama ur de sista dropparna ur vanligt arbetandes folks plånböcker. Man kan undra varför Svenskt Näringslivs medlemsföretag ska betala för personer som Calmfors. Eller representerar han sammansmältningen mellan statsmakten och det näringslivsskikt som styr SN? Det verkar vara någon slags konspiration på gång för ännu högre skatter, förekommer ofta i DI t ex nu.
  Man kan vidare fråga sig om världen inte vore bättre utan nationalekonomer. Politiken i Sverige idag när det gäller valuta, räntor och kämpande för ”inflationen” kan väl närmast beskrivas som dåraktig.

  Gillad av 1 person

 21. Mitt i pilregnet skriver:

  Jag känner i mina innersta rum att när samhälleliga dumheter och tokigheter inte kategoriserats som dumheter och tokigheter, så har någon typ av systemfel inträffat. Och när detta fått pågå under en längre tid, så inträder till slut en slags ‘Point Of No Return’, där ironin tvingas kalla fram sina beväpning. För lyssnar ingen på saklig och berättigad kritik så finns till slut bara sarkasmen kvar.

  Varje förälder vet att de måste uppträda värdigt inför sina barn för att mötas av full respekt, och för att vinna i trovärdighet. Det är naturligtvis samma sak i det offentliga rummet. Bemöts all saklig och befogad kritik med tystnad eller näpsas, har till slut en punkt passerats. Och ett läge utan återvändo inträder, där lätt hånande undermeningar tvingas fram.

  Har dessutom motparten under lång tid mest ägnat sig åt häckla dig som medborgare och kommit med förtäckta beskyllningar, på osaklig grund, återstår inte mycket annat än att ta till gäckeri. Jag läser in det i dagens text. Hur smittoeffekter från obefintliga och sedan länge tystade samtal, om till exempel migrationens effekter, även letar sig in i tystnadens övriga hörn.

  Till slut blir det så när PK-sjukan tränger djupt in i samhällskroppen. Som när Anders Ygemans dåliga impulskontroll får mig själv att skämmas över att vara svensk. När inhemska vulgariteter skjuts som giftpilar tvärs över kölen – rätt in vårt broderfolks hjärtan.

  I dag känner jag en obetvinglig lust att be alla norrmän om förlåtelse. Fast lilla jag egentligen är oskyldig. Det finns nog inte längre någon värdig Sverigebild att försvara. Inte när man uppenbarligen, från högsta ort, hellre väljer att vårda svenskheten som en karikatyr. I dag väljer jag att krypa tillbaka under min sten.

  Norge, förlåt! I dag skäms jag över mitt land och över att vara svensk. Och vill även passa på att be alla danskar om ursäkt över vad den nya formen av svenskhet ställer till med – också i Danernas land.

  Gillad av 8 personer

 22. Stefan Sewall skriver:

  En hyresvärd har kapitalkostnader – räntor – att betala och:
  Underhåll, reparationer kostar mycket idag med alla skatter.
  Uppvärmning kostar mycket och mer och mer ju högre skatter energin beläggs med
  Gatuavgifter, snöröjning som kostar mer.
  Renhållningsavgift som stiger.
  Vattenräkning som stiger.

  Hyran som hyresgästen betalar går till detta. Ibland får hyresvärden vinst men inte alltid så mycket pga hyresreglering. (Hyreshus kan dock stiga i värde, vilket är motivet att äga dem, vilket Hans Thulin spekulerade i 1988.)

  En egnahemsägare har kapitalkostnader – räntor – att betala och:
  Underhåll, reparationer kostar mycket idag med alla skatter.
  Uppvärmning kostar mycket och mer och mer ju högre skatter energin beläggs med
  Gatuavgifter, snöröjning som kostar mer.
  Renhållningsavgift som stiger.
  Vattenräkning som stiger.

  + fastighetsavgiften för villaägaren som redan finns och också är en skatt, men som nu är rimligt låg jämfört med tidigare, då änkor i fiskelägen på västkusten inte kunde bo kvar när huspriserna trissats upp av nollåttor och norrmän som kom in och köpte alla husen runt änkans gamla fiskarstuga för dyra rikemanspengar. Medförande att taxeringsvärdena steg skyhögt med resulterande kraftigt höjd fastighetsskatt i procent av taxeringsvärdet så att tanten inte hade råd med skatten med sin låga pension. Hur fan kan man glömma det? Det var detta bl.a. som låg till grund för sänkningen av skatten på egna hem.

  Egnahemsägaren har sina kostnader som kan jämföras med hyran för en hyrd bostad.
  Det är inte så stor skillnad.

  Hur kan man glömma (förtränga) kostnaderna som radhus/villa-ägaren har, och försumma dessa som ju inte är att försumma. Det är inte alltid så mycket som hyresvärdarna kammar hem i vinst. Det är väl centralt i storstäder där de lyckats få upp hyrorna högt kanske.
  Hyran för nybyggt kan ju inte ens sättas så högt att byggkostnaderna bär sig. Ingen löntagare kan betala 25-30 tusen i månaden för en trea som det väl kostar att bygga den, särskilt om den byggs på dyr central mark.

  Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   I dagens DI …

   https://www.di.se/analys/tva-drastiska-steg-fixar-krisen-i-kommunerna/

   … kan man se att tidigare fastighetsskatt á c:a 15 Mdr (som mest) motsvaras ganska väl av dagens kommunala kommunala fastighetsavgift samt en mindre del fastighetsskatt. Antagligen är tanken att en ren skatt kan bli mycket högre, då den inte behöver motiveras med div. kommunala utgifter.

   Staten ser alltid till att kulorna kommer in, sedan kan det benämnas på ett otal olika sätt. 😦

   När e-kronan införs i det kontantlösa samhället, då har politikerna nått hela vägen fram. Man behöver då inte längre be om upplysningar.

   Tidigare såg deklarationen ut ungefär så här:
   ¤ Hur mycket har du?
   ¤ Var finns det?
   ¤ När kan vi hämta det?

   Snart kan man hoppa över dessa steg; s k förenkling och avbyråkratisering, vilket vi förväntas vara tacksamma för! 😉

   Gillad av 2 personer

 23. Hwessinx skriver:

  Livsfarligt att skriva sånt här. Troligen har Magdalena A inte kommit på detta än, då det ännu inte är sossepolitik, men att tipsa henne är ju rent skadligt …..

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Magdalena har nog, så sosse hon är, i sin byrålåda en lista som är betydligt mer komplett än det som luftats här. Är det något som driver socialister så är det högre skatter, nya skatter och åter mer skatter.

   Gillad av 1 person

 24. Ulf Hörberg skriver:

  Tidigare s politikern Anna Hedborg(?) Föreslog en gång att hushållsarbete i hemmet skulle beskattas. Deltidsarbetande som använde delar av sin fritid till att ex baka bullar skulle betala skatt för dessa eller för den inkomstskatt som skulle ha betalats OM han/hon hade arbetat heltid utifrån tankegången att staten äger allt du har. Bidrag för att betala skatt är redan infört för fattigpensionärer. Min gamla mor fick som änka tillräckligt med bostadsbidrag för att kunna betala kommunalskatten!

  Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   Jo det stämmer. Det var Anna Hedborg. Det var faktiskt på allvar och inte ett skämt som man kunde trott. Just det förslaget drev mig en bit längre mot höger bort från socialdemokratin. Just det förslaget fick mig ännu mer övertygad politiskt. Sannolikt fungerar fler som jag. Det var ett absolut kontraproduktivt förslag då det troligen skapade fler fiender till socialdemokratin än anhängare.

   Gilla

  • Elisabeth G skriver:

   Det stämmer. Det var Anna Hedborg. Hennes förslag är ett sätt att bakvägen införa slaveri.

   Och om jag inte missminner mig var det Bosse Ringholm som ville ta ut skatt av den som bodde i sitt eget hus eftersom staten gick miste om skatteinkomster från den uthyrning som kunde ha skett.

   Jag har sagt det förr men det tål att upprepas: Världen är galen!

   Gillad av 2 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   Det var också Anna Hedborg som propagerade för att den statliga pensionen skulle minska för den som hade privata pensionsförsäkringar och/eller tjänstepension. Oklart hur, men tanken att man inte behövde så mycket statlig pension om man hade sådana var den röda tråden.
   Där tror jag tyvärr hon var före sin tid…..det kommer om S får fortsätta att ha makten (notera att jag inte använde ordet ”regera” som i sammanhanget är alltför positivt laddat).

   Gilla

 25. Gustaf von Blixen - Finecke skriver:

  I ”Sagan om den gyllene hjälmen” tänkte Kalle Anka beskatta luften med hjälp av andningsmätare. Gäspningar var dyrast. Sagan skrevs 1952 så Carl Barks var en tidig skatteinnovatör.

  Gillad av 4 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Minns den så väl, den fanns i min stora Kalle anka bok, jag ansågs som ytterst opålitlig med ”Den lille kemisten”, efter några missöden med explosioner som följd, så ansågs Kalle boken ofarlig nog att få.
   Så missade lilla elektrikern, med diverse andra experimentlådor.
   Det gjorde inget jag gjorde mitt egna raketbränsle i smyg, men gillade Kalle boken mycket.

   Gilla

 26. Niklas R skriver:

  Förslag på ny skatt.
  Nationalekonomskatt.
  Alla nationalekonomer ska betala skatt motsvarande den kostnad som det skulle kosta att anlita en nationalekonom eftersom en nationalekonom egentligen är två personer, en som är utbildad nationalekonom och en som använder dennes kunskap.

  Gillad av 1 person

 27. Göran Gustafsson skriver:

  Glöm inte bort att en tavla av Zorn kan kosta som en villa i Djursholm. Och villorna därstädes kanske har flera verk av kända mästare. Att dagligen se på dem bör kosta, men mig veterligt gör det inte det. Helt vrickat. Fram för ändring! Eller hur, Magdalena?

  Gilla

 28. nationalromantik skriver:

  Fastighetsskatten och den kommunala fastighetsavgiften innebär att en människa i Sverige inte kan bli helt fri. Du kan inte köpa 5000 kvm skog och med en egenhändigt tillverkad stenyxa tillverka ditt hus och sedan leva ditt eget liv utan kontakt med samhället. Du måste arbeta för någon annan, så att du får pengar så att du kan betala fastighetsskatten/avgiften.

  Även om du så önskade stå utanför samhället (sjukvård, skola osv), så är det inte möjligt i Sverige. Man kan aldrig bli helt fri i Sverige. (Förutom fastighetsavgiften tillkommer för övrigt sophämtning, vilken måste betalas varken du utnyttjar den eller inte.)

  Gilla

 29. Linden skriver:

  Förvaltningen i Malmö rapporterar att det saknas 320 lärare inför skolstarten. 300 av dessa har man tillsatt med obehöriga personer som saknar lärarutbildning medan 20 tjänster fortfarande är vakanta.

  Lärare flyr sitt jobb och går hellre in i arbetslöshet ..

  Skulle inte Fridolin fixa skolan på 100 dagar? Sedan har väl Lärarnas Riksförbund fått det skolklimat de kunde förvänta sig om de tagit av sig skygglapparna.

  Kommer mycket väl ihåg hur förbundet kritiserade och motarbetade Sverigedemokraterna före valet. Alla medlemmar i detta förbund har fått de fackrepresentanter de betalat och röstat för.

  Jag såg också att läkare, börjar bli bekymrade över invandringspolitiken. De ska ju göra bedömningar om asylsökande är tillräcklig sjuka! för att få stanna i Sverige,,,,,,
  till en sjukvård som redan går på knäna.

  Lärarna ska avgöra om de afghanska baarnen ska få stanna…

  Vem kan tro på Sveriges framtid?

  Gilla

 30. Sixten Johansson skriver:

  Fara värt att alla tipsen hamnar i fiendehänder, men eftersom skadan redan är skedd, så… Somligas ögon blir simmiga av begäret och blotta tanken på det stora inbringande, logiska klippet, den asfalterade skattevägen mot det hägrande jämlikhetsmålet:

  All värdestegring – både materiell och immateriell – beskattas årligen med 30 procent (satsen höjs sedan varje år). Första gången beräknas värdestegringen mot något välvalt jämförelseår och därefter skönstaxeras värdestegringen årligen. (Eventuell värdeminskning är inte avdragsgill. Fast egendom, lösöre, aktier, skogens eller trädgårdens tillväxt, utbildning och examina, familjelycka, tillägnade språkkunskaper, förbättrad yrkesskicklighet eller försörjningsförmåga, kvalitetsförbättringar, förhöjd skönhet, styrka eller hälsa, attraktivitet, kändhetsindex (mätt i antal lajks) osv, osv. Allt administrerat av Värdestegringsmyndigheten i intim samverkan med de sociala spaningsorganisationerna, tipsare, kontrollanter och mediaplattformar.

  Gillad av 2 personer

 31. Göran Olsson skriver:

  Här kommer ytterligare ett bidrag till beskattningsbara ”förmåner” som är väl anpassat till allt floskler kring klimatet. Alla villaägare ställer sin bil ”gratis” på tomten eller i garaget. Detta är värt mycket pengar som är lätt beskattningsbara. En lätt mätbar förmån således.

  Gilla

  • Elisabeth G skriver:

   På 1990-talet bodde jag ett år i en kommun med en galen tjänsteman, ansvarig för gatuunderhållet. Han menade att det inte behövdes några parkeringsplatser. Han sade att köpte man en soffa förväntade man sig inte att kommunen skulle upplåta plats för den. (Sic!) På vintern var gatorna ofta mycket svårframkomliga men cykelbanorna var väl skottade.

   Gillad av 1 person

 32. Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

  Det finns ingen speciell vetenskaplig logik för skatteuttag, endast den allmänna principen att från den rike kan man hämta ut mer än från den fattige. Man har bara tänkt ut den geniala principen att om du orkar och kan göra något för dig själv måste du göra lika mycket för gemenskapen/staten.Men det fungerar bara så länge pengar omsätts! Ännu har ingen gått så långt som att kräva att om du klipper din egen gräsmatta du som skatt för detta måste klippa också en bit av samhällets gräsmatta i stadens park. Trots att du kanske har mindre nytta av parken än de som inte bryr sig om någon egen gräsmatta och därför inte heller måste hjälpa till med underhållet av den gemsamma parken!

  Lars Calmfors lever för övrigt uppenbarligen i villfarelsen att nationalekonomin (det han fått lära sig under sina studier) är en exakt vetenskap! Och att det finns någon särskild logik för skatteuttag. Vad gäller skatteuttag så handlar det bara om vad folk vant sig vid och därför (om än ogärna!) accepterar!

  Gilla

 33. Samuel af Ugglas skriver:

  ”De flesta förstår att det är fel att stjäla andras pengar. Men om man ber staten att göra det, och kallar det för skatt, så tycker många att det är OK att stjäla pengar”! (förf. okänd)
  Socialisterna har ju påtvingat oss ett system där grannen med hjälp av en papperslapp man kallar för ”RÖSTSEDEL” ger ett begränsat antal personer rätten att plundra oss på våra inkomster och tillgångar. Annat är det i ett land som värnar en demokrati nämligen Schweiz.
  Önskar att jag hade möjlighet att översätta följande artikel: https://www.srf.ch/news/schweiz/abstimmungen/abstimmungen/abstimmungen-und-wahlen-chur/churer-kuerzen-ihrer-regierung-die-loehne
  Åtgärden borde vara applicerbar på hr. Calmfors!!
  Tack Patrik för att Du måleriskt drar löjet över sällsynt onyttiga medborgare som måste hamnat fel här in världen, i varje fall i Sverige.

  Gillad av 2 personer

 34. Treve skriver:

  Jag är företagsekonom och har aldrig varit imponerad av nationalekonomer men de har skaffat sig ett status i klass med 16-åriga Greta. Har Lars Calmfors blivit stalinist? En kommentar ovan talar om de de ”pompösa villorna i Djursholm”. Det finns faktiskt också mellanstora och mindre villor i Danderyds kommun vilken Djursholm numera tillhör. Och hur är det på de utsugna arbetarna Södermalm. När villaskatten avskaffades betalade jag ca 80000 i villaskatt AV REDAN BESKATTANDE PENGAR och vår villa är knappast pompös. Föreslår att ni flyttar till Ryssland, varför inte Vitryssland eller något annat liknande paradis på jorden med den rätta ”värdegrunden” och jämlikhet däe allas värde är lika. Hur mycket ska man tjäna för att få något kvar att leva på? Dessutom ska jag betala allt högre avgifter för el och vatten, där det mesta också består av skatt och alltmer en fast avgift för att man inte ska kunna påverka den.

  Gillad av 1 person

 35. Lars skriver:

  Det är knepigt med fastighetsskatt. Som jag förstått gamla skatten baserad på taxeringsvärde så såg man det som avkastning på kapital, som inte var frigjort, men som låg i bostadens värdeökning och det förde ju med sig bl.a. när värdet på fastigheten steg pga omgivande förändringar t.ex. utbyggnad av kommunikationer, som fastighetsägaren inte medverkat till, men kunde tillgodoräkna sig värdet av så taxerades man upp och skatten ökade. Det är vad jag förstår problemet med jordränta dvs om man ser priset som en jämvikt mellan utbud och efterfrågan så är utbudet annorlunda än för andra varor dvs marken kan inte nyskapas! Utan efterfrågan driver priset utan att mer mark kan skapas. Med fastighetsskatt så kan samhället plocka in en del av de ökade värden som orsakats av samhällets utbyggnad.

  Den andra poängen var väl att kapitalskatt skulle vara symmetrisk såtillvida att avdragsrätt för lån (kostnader) mot inkomst av kapital (fastighetsskatt) skulle vara likvärdig dvs den yngre som lånade merparten hade stora kostnader och den äldre med små lån hade inkomster av fastigheten.

  Man kombinerade ju fastighetsskatt med realisationsvinstskatt också dvs man tog inte ut fastighetsskatt fullt ut på värdestegringen.

  Men när bostadsbrist och kreditdrivna priser på fastigheter är fallet som idag så stiger ju priserna okontrollerat. I en balanserad marknad är det ju givet att om man sitter på en stor tillgång som en skärgårdsfastighet som mångdubblat sitt värde så har man möjlighet realisera det och flytta. Det är ju inte annorlunda än att man normalt måste anpassa sig så att utgifter och inkomster går ihop. I dagens läger blir det ju ohållbart.

  Jag tänker att man kanske kunde ha anpassat fastighetsskatten så att värdet på kåken skrevs upp med inflationsindex mot inköpsvärde? Och att resterande överskott togs vid försäljningen som reavinstskatt?

  Svårt het hela. Att minska fastighetsskatten som man gjorde bidrar ju till att öka priserna samtidigt som det ger inlåsningseffekt eftersom beskattningen nu hamnar på reavinstskatten till större del (som man då kan skjuta upp mot att man betalar ränta på den uppskjutna skulden). Det ger onekligen inlåsningseffekter och det blir billigare att bo kvar även om det är onödigt stort med löpande kostnader för underhåll och värme.

  Gilla

   • Lars skriver:

    Ja A, du ser ju att handelshögskolestudenten Patrik inte förstår begreppet jordränta! Att värdet av luft inte påverkas utom vid externa effekter av miljöförstörande industri som inte heller påverkar värdet av luften men väl markvärdena negativt i fabrikens närhet! Det handlar alltså inte om hyra utan om avkastning av kapital investerat i en resurs som inte
    kan nyproduceras inte om att ransonera solljus eller luft. Som du ser är det populistiska borttagandet av fastighetsskatt inte ens lätt att förstå av välutbildade nationalekonomer utan en del tar det som bas för nya populistiska anspelningar på det generella skattetrycket.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Lars, skatter är knepigt på ett helt annat sätt.

   För politiker är skatten en finansiering av deras kriminella verksamhet. Det är maffiapengar, blodspengar som måste drivas in för att de ska kunna fortsätta med att kunna utöva sin makt. Skatteminskningar dår inte förekomma eftersom det kan ses som ett svaghetstecken och leda till anarki.

   Det beskattade folket ska inse att deras pengar egentligen inte tillhör dem och att de därför ska känna tacksamhetsskuld för varje krona de får behålla.

   Först den dag då det kommer ett politiskt parti som tillkännager att deras mål är att minimera staten och att prioritera nedskärningar av den statliga verksamheten med 10-20 % på årlig basis till dess att skatteuttaget når maximigränsen 20 %, är jag beredd att ändra min ståndpunkt. Som sakernas tillstånd är nu kan jag inte se annat än att betalning av skatt är omoraliskt såtillvida att det endast befrämjar en för medborgare och samhälle skadlig verksamhet.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Och du anser fortfarande att CIA sprängde Wall Street World Trade Center antar jag?

    Jag diskuterade inte det totala skattetrycket utan jag diskuterade fastighetsskatten.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Olle, det var naturligtvis Kabal (den hemliga organisationen TV3s ”Black list”) som önskade sig ett varmt krig och kallt med öst och den muslimska världen, drivet av pengar dvs det militärindustriella komplexet och med inblandning av det välfärdsindustriella komplexet i Europa som såg framför sig stora inkomster! Oljan, Olle, oljan, inte den du har i håret utan den du tankar bilen med! De hade inte räknat med Trump och att han skulle spä på den inhemska oron och joddla med Kina, men det passade ju in som hand i handske.

    Gilla

 36. ERROL skriver:

  Eftersom den rosa elefanten i rummet till varje pris måste undvikas, så kommer det faktum att inkomstskillnaderna som ökar, till inte obetydlig del p.g.a. den relativt andra jämförbara länder stora immigrationen i Sverige, på alla sätt motverkas med sedvanlig patentmedicin som höjda skatter. Inkomstskillnaderna och samhällsproblemen i stort kommer med plågsam förutsägbarhet bara förstärka den från vänstern omfattade synen på ekonomin som ett nollsummespel. Att inkomstskillnaderna ökar är således nyliberalismen och de besuttnas fel.

  Kriminologen Stefan Löfvén förklara nu gängskjutningar och gängkriminaliteten med kokainsniffande ungdomar i Danderyd. Enligt Botsröm (SSU), så beror klimatkrisen på privatjetflyget och enligt Hyresgäströrelsen så beror naturligtvis den havererade svenska bostadsmarknaden på de perfida riskkapitalisterna. Att den genomreglerade dysfunktionella svenska bostadsmarknadens problem på något vis korrelerar med den förda bostadspolitiken och de socialdemokratiska intressentorganisationernas framfart, föresvävar inte rörelsen överhuvudtaget.

  Det kan möjligtvis finnas ekonomiska sakskäl för att reformera fastighetsskatten och ränteavdragen, vad som dock är uppenbart är att den vulgärförenklande demagogin från vänster bara kommer att öka i styrka för att kompensera för den oberörbara elefanten i rummet.
  Alla samhällsproblem är de rikas fel och bara om vi beskattade dem lite mer så skulle allt förbli till det bästa. Att det faktum att inkomstskillnaderna ökar som en direkt konsekvens av immigrationen är en förbjuden tanke – så låt oss bara höja skatten och använd höginkomsttagare och rika som syndabockar. Vadå, populism?

  Gillad av 1 person

  • Stefan Sewall skriver:

   Intressant med nollsummespel-teorin. Om inget värde hade skapats sedan hedenhös så hade vi alla gått omkring klädda som på hedenhös tid och bott i grottor och klubbat ner varann med träpåkar. Om någon fått det bättre så skulle det berott på att han stulit någon annas djurfäll eller träpåk eller grotta.
   Om aldrig några förbättringar av livsbetingelserna hade uppfunnits som alla så småningom fått nytta av…
   Man ska pressa vänstringarna på svar om vilka som fick nytta av uppfinningen av hjulet eller kunskapen om elddon och kontrollerad brasa eller idén om vattenledningar, akvedukter och rör t.ex.. Nå herr Vänsterskruv, vem drog nytta av hjulet? Jo rätt svar; – Alla i hela världen för all framtid. Mekanismen bakom ökad rikedom är förbättringar, innovationer. Historien är inget nollsummespel och inte heller Sveriges ekonomi under en regeringsperiod.

   Gilla

 37. elfyma+ skriver:

  Är egentligen ingen anhängare av handel med utsläppsrätter.
  Som att köpa avlatsbrev för att få komma till himlen.
  Eller som när kungen (för några år sedan) bekostade plantering av några träd i sydamerika för slippa kritik för utsläppen från kungafamiljens många motorstarka bilar och båtar.
  Kungen ansåg att ”hans träd” neutraliserade kungafamiljens samlade utsläpp.

  Med samma resonemang skulle skogsägare på landsbygden skattebefrias och dessutom få betalt för sitt ”arbete” med att neutralisera städernas/stadsbornas utsläpp.
  Det vore inte mer än rimligt när allemansrätten ger kreti och pleti har rätt att utnyttja skogarna för rekreation och kommersiell bär- och svampplockning utan att lämna något annat efter sig än sopor.

  Gilla

 38. Rolf skriver:

  Calmfors påstår att en villaägare i själva verket betalar en skatt på de boendetjänster som en hyresgäst måste betala för, och som han själv slipper. Vilka är då de ”boendetjänster” en hyresgäst betalar för? Först och främst är det naturligtvis rätten att bo i den lägenhet man har kontrakt på. Ibland ingår också vatten och värme i tjänsten. Vissa hyresgäster kan t o m få kabel-TV och bredband i hyran. Uppstår något problem ringer man hyresvärden och får problemet fixat. Under sådana premisser känns det rätt ok att betala hyra. Vilka ”boendetjänster” får då villaägaren? Naturligtvis rätten att bo i sitt eget hus, vilket han har betalat med skattade (och lånade) pengar. Har man lånat får man själv betala räntan. Vatten och värme får villaägaren själv betala, liksom kabel-TV och bredband. Uppstår något problem får man ringa en hantverkare, som kommer och fixar problemet, i regel för dyra pengar. Vem betalar? Självklart villaägaren själv. Eller så får man fixa det själv, fast man inte kan. Om villaägaren investerar egna, skattade pengar i sitt hus och höjer standarden på det, t ex genom att kakla badrummet, får man höjd skatt som tack (eller snarare, om Calmfors får som han vill får man höjd skatt om man underhåller sitt hus. Denna monstruösa ordning försvann när fastighetsskatten avskaffades). Om villaägaren sedan får en reavinst vid försäljningen, så beskattas den också.
  Har själv studerat nationalekonomi en gång i tiden, och kan förstå principen att man betalar för en tjänst, också i form av en skatt. Men när Calmfors påstår att en villaägare betalar för vissa ”boendetjänster” är han ju bara ute och cyklar, eftersom villaägaren inte får några ”boendetjänster”. I själva verket är fastighetsskatten en skatt på själva boendet i eget hus, något som sossar i alla tider tyckt illa om, eftersom inte alla kan, vill eller har råd att bo så. Alltså ska de som har råd att bo i eget hus tryckas till. Nationalekonomer gillar också skatter på fastigheter, eftersom fastigheter inte kan flyttas (det ligger ju i själva ordet ”fastighet”). Alltså kan finansministrar, oavsett politisk kulör, alltid ta till fastighetsskatten när man behöver mer pengar (och det gör finansministrar alltid).

  Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   Rolf: ”Nationalekonomer gillar också skatter på fastigheter, eftersom fastigheter inte kan flyttas ”

   -Ja det är enda orsaken, allt snicksnack till trots, just att man inte kan komma undan på något sätt.
   Alla andra försök till logiskt argumentation (som ju faller platt på sin egen tomma orimlighet och avsaknad av logisk hållbarhet) är bara svepskäl.

   Gilla

 39. rockburken skriver:

  Smärtan av att ha världens första feministiska regering bör prissättas och dras av innan övriga skatter betalas. Eftersom smärtan, omräknat i monetära medel, överstiger de uppräknade skatterna kan Sveriges befolkning räkna med att få tillbaka ett rejält tilltaget belopp på skatten.

  Exempelvis kan det så kallade Löfvenavdraget sättas till 10 miljoner, lika för alla.
  Egentligen skulle smärtan i Löfvenavdraget värderas mycket högre, med det finns säker dom som har högre tolerans än mig, vi säger 10 mille.

  Värderingproblematiken och fördelning är inte helt lätt, säg 5 miljoner för att se honom, och 5 miljoner för att höra hans röst.

  Gilla

 40. Göran Holmström skriver:

  Funderat en hel del, läst samtliga kommentarer, och tänkt ett varv till.
  Skatt, vad är det egentligen?
  genom vår historia som sträcker sig cirka 350 tusen år, hur länge har skatt egentligen funnits?
  Byt ut ordet skatt mot något annat, jag har inget ord som är klockrent.
  Men förmodligen så har fördelning av tillgångar funnits sedan vi bildade ett språk och begravde våra döda med minnessaker!
  Under den överägande tiden av vår historia så handlade det om att säkra artens överlevnad,
  eller flocken/klanen. ”Skatten” under denna tid var förmodligen både rimlig och rättvis,
  För mycket ledde till undergång, för lite gav samma resultat.
  Denna balans var nog rätt konstant, under väldigt lång tid.
  Sedan kom prästerna och tolkarna in, odlandet och utvecklandet av olika skrå gav människan möjlighet att manipulera den naturliga ordningen, en präst kunde påtala behovet av ett osunt uttag av ”skatt”, inte för att det behövdes utan för att prästerskapet behövde fler som kunde tolka ”Guds”, ord.
  Genom historien så har Gud och tolkarna förändrats och formats till det vi ser idag.
  En 16 åring som vet sanningen, en statsminister som hatar sitt släktled så hårt att han hellre förstör landet, än att han gör upp med sina spöken.
  Skatten då?
  Ja så länge den är känslostyrd, så är skatten en sjukdom som hämmar livet och utveckling.
  Förr var den praktisk och funktionell, nu är den ersatt av tyckande och feministiskt tyckande.
  ”Det är synd om utsatta grupper”, eller hur! Den maximala utpressningen, dessa ord
  vingklipper all form av vuxen debatt och möjlighet till en sansad diskussion över en rimlig nivå på vad vi ska betala för våra icke bidragande medmänniskor.
  problemet är deras företrädare, dom är som jag ser det dom största parasiterna!

  Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   Skatter har alltid pålagts undersåtarna av kungar och furstar för att betala vapen och riddare och krigare för att bedriva krig och även för att bygga vansinniga monument för att ge kungarna prestige. Egyptiska faraoner krävde in skatt av folket för sina projekt, liksom säkert perser och greker och romare och alla riddare och småfurstar på medeltiden. I första hand för krigståg.
   Om grymma fiender fanns kanske folket ville ha beskydd av välbeväpnade vältränade riddare som kunde stoppa invasion. Men lika ofta gick väl skatterna till huvudlösa offensiver i främmande länder. Skatter gick förr inte till välstånd utan till krig och pyramider.

   Gilla

 41. Lars Mellblom skriver:

  Idéen om en fiktiv hyresskatt för det egna boendet är inte Calmfors egen. Införandet av en sådan skatt diskuteras sedan länge i Frankrike (https://www.contrepoints.org/2013/09/16/139179-loyer-fictif-danger-reel).
  Orsaken är att vi deplorables boende på landsbygden har ovanan att leva skuldlöst, inklusive för den egna bostaden. Stadsborna är däremot högt skuldsatta. Makthavande finner detta högst orättvist och omoraliskt. Därför är tanken att bostadens beräknade värde minus bostadslånen, ska taxeras som grund för en fiktiv hyresintäkt. Fiktiv hyresintäktskatt kan med fördel vara progressiv, t.ex ett första steg med 0% skatt för de som är belånade upp till 70% och de som har 0 % belåning beskattas fullt ut. På så sätt uppnås rättvisa genom att nästan enbart Le Pen röstande bonnläppar betalar skatten.

  Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   I Frankrike som har skattenivåer i klass med Sverige och även högre finns två olika bostadsskatter.
   En Tax d’habitation som är en ren skatt för att man bor (lägenhet eller hus)
   En Tax Foncière som är en skatt husägaren betalar som beror på värdet.
   Det är höga skatter som kan hamna på 2300-3400 Euro per år för ett vanligt hus, ej i storstad.
   Vet inte hur dyrt det är i Paris.
   Hollande höjde inkomstskatten rejält till 75% för riktiga höginkomsttagare vilket är värre än i de flesta länder, även Sverige, Danmark och Norge. En företagare jag känner svor ve och förbannelse över skatterna som gör det svårt att få lönsamhet och svårt att ha råd med anställda. Frankrikes ekonomi går också kräftgång sedan många år.
   Många rika flyttar, som Gerhard Depardieu t.ex.

   Gilla

  • Tobbe1973 skriver:

   Våld från den makthavaren som är staten utgör en förutsättning för indrivning av skatt. Om skatten ökar måste vi till slut lämna våra hem och arbeta som slavar till vår död. Är det helt enkelt detta som är deras plan?

   Gilla

 42. Jan Andersson skriver:

  Jag blev orolig när jag läste rubriken. Skatt är egentligen avgifter för den offentliga servicen, men kan inte tas ut lika från alla eftersom det finns fattiga och medellösa; därför måste ”de rika” betala en oproportionerlig andel av avgifterna, som hela tiden växer eftersom inte Sveriges politiska ledning ser några begränsningar i svenskarnas betalningsförmåga eller har förstått vad ”alternativkostnad” innebär, alltså ”dynamiska skatteeffekter”.

  Och svenskarna är snälla och betalar men förstår allt mindre, speciellt när nationalekonomer skall förklara och motivera. Om näringslivet fått fria händer skulle många företag ha stannat i landet och vår ekonomi varit flera gånger starkare. Skatten för vanligt folk hade kunnat vara mycket lägre. Detta är gôrenkel matematik och behöver inte några ideologiska flumtankar för att göras acceptabel.

  Just nu är Sverige illa ute på de flesta sätt, och vår förmåga att ta oss ur denna situation stavas endast NÄRINGSLIVET, alltså de fula, dumma, giriga, och ondskefulla svenskarna privatföretagarna, nu bäst symboliserade av Donald Trump i USA och Leif Östling i Sverige. Motsvarande kinesiska företagare har vi däremot inget emot.

  Inte så konstigt när man tänker efter att sossarna har tvingat så många ur landet (IKEA, ABB, TetraPak, Volvo PV etc…). Ni ville ju inte ha Löntagarfonderna, hur ska ni har det egentligen…?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.