Anders Leion: Liberalen – den sant troende

Anders Leion

Någon har kallat Godmorgon, världen! för PK-sektens högmässa. Det ligger mycket i det. Ändå kan man också i detta program höra skarpa, egensinniga och alls inte ur PK-synpunkt korrekta analyser.

Härom söndagen utgick en analys från historikern Yuval Noah Harari, som i boken Sapiens beskriver hur de politiska ideologierna säger sig ha lämnat Gud, men, påstår han, religiösa tankemönster hänger fortfarande kvar. (Jag har inte läst boken).

Det är ju uppenbart att kommunismen och nazismen var – är – religioner. Skildringarna från Gulag om oskyldigt fängslade människor som inte såg sitt öde som en följd av systemet, utan en olycka som skett trots systemet är många. ”Bara Stalin får reda på det här kommer han att rätta till det!” Nazismen var så kortvarig att de inblandade mest verkar ha gått omkring i ett evigt rus, utan tid för eftertanke och analys. Också till synes förnuftigare åskådningar som tron på kapitalismen och nationalismen kan användas, och används, som religionssubstitut.

Men – och nu kom den upprörande svordomen i kyrkan: Liberalismen är genomsyrad av religiöst tänkande.

Liberalismen har en gud: mänskligheten. Liberalen tillber den enskilde, människan. Hon ses som en atom, utan beroende av eller ansvar för andra. Tydligt syns det i synen på straff. Människans helighet omfattar också brottslingen. Inte heller han får kränkas av någon annan, inte heller av staten.

Egentligen kan därför inte straff utmätas, men – som en eftergift till traditionella värderingar? – accepteras mycket låga straff.

Men detta synsätt förnekar brottslingens beroende av andra och deras beroende av honom: Genom att skydda brottslingen kränks brottsoffret och, vilket blivit allt tydligare under senar år, ännu fler brottsoffer kommer att skadas av samme förövare, därför att de låga straffen tillåter honom att länge förbliva aktiv.

Liberalismen är alltså föreställningen om individens obegränsade frihet att utforma sitt liv och som sådan ett slags religion. Denna religion skadar många, också därför att den upplysta, välutbildade liberalen inte vill se alla de människor som har en annan verklighetsbild, och som därför kan utnyttja det liberala samhällets friheter till att skada andra.

Just denna liberalismens blindhet inför samhälleliga beroenden, dess blinda tro på den självständigt handlande individen, är alltså orsaken till de djupnande motsättningarna i dagens västerländska samhällen.

Populismen är den enkla, helt förståeliga reaktionen mot denna religion.

Hur skall någonsin liberalen bli i stånd att möta denna reaktion, att svara mot de folkliga kraven? Det är omöjligt. De handlingar som krävs strider helt mot den liberala religionens uppfattningar.
Det är, enligt liberalen, bättre att låta varje människa som så vill träda innanför Europas och Sveriges gränser än skilja människa från människa med gränser. De följder i form av kostnader, som tvingar omkull kommuner och de brott som blir en följd av en vidlyftig invandring är en sak för sig: det viktiga är individens helighet.

Liberalen bekymras inte av de följder hans religion skapar. Han vet att han har rätt.

(Denna text är föranledd av Katarina Barrlings krönika i Godmorgon, världen! 27/7. Lyssna på den, läs den! Barrling har givetvis inget ansvar för min text).

24 reaktioner på ”Anders Leion: Liberalen – den sant troende

 1. Bo Svensson skriver:

  Ja ja, – det finns även en liberalism kompatibel med verkligheten. – Inget fel i att ha individen i centrum, om man inser att hela vår identitet handlar om våra relationer till varandra. – Min liberalism handlar om att vi skall lyda under lagar och inte under andras godtycke.

  Demokrati har också blivit religion men den skall underordnas rättsordning. – Det är genom rättsordning folks makt över sin ekonomi och sina angelägenheter förverkligas och det är denna makt som är demokratins raison d’etre.

  Med rättsordning menas alltså överenskommna regler för ekonomi och samvaro som ger framlängesutveckling och regler för migration måste alltså resultera i att bra gener breder ut sig på sämres bekostnad, avancerade släkten vinner terräng på retarderades bekostnad, lyckade sätt att bete sig vinner över misslyckades.

  Metoden för att rädda vår fria globala rörlighet består i krav på ekonomisk garant med innebörden att man dit man tar sig aldrig skall orsaka några kostnader eller förluster som inte blir täckta fullt ut. – Alltså krav på reseförsäkring.

  Gilla

 2. brrr skriver:

  Ny- och marknadsliberaler gillar människor som tar för sig, ”lyckas”, vinner. Och de anser att vinnarens offer är en loser som borde ta sig i kragen, annars kan losern skylla sig själv och ska inte äta.
  Kanske är det så att de ser våldtäktsmän som vinnare och offret som en loser?
  Men när det gäller identitetspolitiska postmodernister -som ju även de är liberalglobalister- så är hierarkin fastställd från början: Den ”rasifierade” är offer per definition, t.o.m. mer offer än en blond tonårstjej.
  Jag tycker det är svårt, rent av omöjligt att få ihop dessa båda varianter av liberalism, men de lyckas uppenbarligen själva att samarbeta, kanske för att huvudmålet -att slå sönder den västerländska civilisationen- går före allt annat?

  Gillad av 3 personer

 3. Thomas Ek skriver:

  Jag gillar dagens artikel av Anders Leion, men jag vänder mig mot ordvalet ”religion”. Stalin, Hitler, Mao Tse Tung, Pol Pot och Saddam Hussein är vår tids största mördare. Samtliga var ateister och alla ville de avskaffa religion.

  Gillad av 2 personer

  • Beirut skriver:

   Tvärtom, kommunismen uppfyller till fullo kriterierna för religion. Det handlar om systematiserad tro (dogmer) riktad mot något utanför den troendes ego (”den store ledaren”), och med ett hägrande mål i horisonten (himmelriket – i kommunismens fall är himlen i tiden, på jorden).
   Man skulle också kunna kalla kommunism och liberalism för en sorts satanism (också det en religion, där egot och själviskhet är centralt).
   Churchill summerade med sedvanlig träffsäkerhet socialismen som ”avundens religion”.

   Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det är riktigt. Fenomenet Anders far efter är ”totalitarism” och vår tid, vårt samhälle, är genomsyrat av den. ”Om bara”-tänkandet är en självklart och nödvändig del av det totalitaristiska tänkandet, liksom föreställningen, som även den beskrivs i artikeln, att mänskliga rättigheter är universella och inte kan ifrågasättas eller inskränkas.

   Alla de exempel på liberalistiska föreställningar har det gemensamt att inte har något gemensamt med eller någon motsvarighet inom religionen. Det ser bara ut så för den som själv är besatt av totalitarismen. Det är ett cirkelbevis, en tautologi, en trosbekännelse, och det är väl så nära en religion vi kommer på denna väg, vilket alltså betyder att vi INTE kommer ända fram därhän. Alla metafysiska föreställningar är inte religiösa eller utgör en religion.

   Gillad av 1 person

 4. Christer L skriver:

  Detta med mänskliga rättigheter och individens frihet är sekundärt till och beroende på motsatsen. Hur ska motståndare som hävdar sina rättigheter mot mina rättigheter bemötas? Hur ska individer som begränsar min frihet bemötas? Svaret är att denna liberalism hittar vägen bara under förutsättning av en absolut makt som definierar och verkställer friheten och individen över alla individer och deras friheter. Den absoluta ledaren: en gud (eller en galning).

  Gillad av 2 personer

 5. Vem är populist? skriver:

  Inget samhälle kommer undan styrning och gemensamma regler. Lika lite som gamla tidens klockor klarade sig utan samordnade kugghjul. Men dessa regler skiftat inom olika kulturer. Och kan i den meningen därför aldrig vara huggna i sten. Djupast sett utgör olikhet i kultur, olika vägval, sprungna ur givna förutsättningar. Men kopplingen till dessa förutsättningar är inte absoluta. Inom en och samma miljö finns alltid möjlighet till olika vägval, om än i mer begränsat hänseende.

  Men den enskilda människan har svårt för att betrakta kulturell och samhällelig variation som flytande, för egen del. Yttre och inre perspektiv faller ut på olika sätt. Människan själv söker det mer absoluta och en gång för alla givna. De mer säkra svaren i tillvaron. Det som styr hennes vardagstillvaro, med alla omgivande människor som deltagare. Det går även igen i ideologi och inom religion. Det mer absolut sökta. Och även som moralisk vägledning och hjälpreda.

  I sin egen personliga strävan efter enhetlighet och överblickbarhet idealiserar människan gärna sig själv och det samhälle hon lever inom. Hon låser tankarna till en viss typ av val och innehåll. Det är då det absoluta letar sig in. Ett behov av att fästa upp tillvaron till någon typ av kosmisk överordning, som inte får eller bör få ifrågasättas. Det mer sanna – och inte det mänskligt relativa.

  I samma ögonblick föds också intoleransen. För även den vidlyftiga toleransen utgör ett ställningstagande. Byggt på hävdad moral. Ur torra luften kan man exempelvis trolla fram mänskliga rättigheter, som naturligt sprungna ur en hemlig källa. Som aldrig kan eller får ifrågasättas. Faktiskt en hävdad religiös överordning, men utan religiös hänvisning. En absolut syn på tillvaron vi brukar tillskriva talibaner.

  Mänskliga skiftningar i värderingslandskap ligger som ett böljande hav över all kulturella och religiösa olikheter. Värderingar och syn på tillvaron skiftar något kopiöst. Denna olikhetens rymd är den som återfinns inom den antropologiska litteraturen och forskningen. Men denna variation återfinns aldrig inom en och samma individ. Att leva innebär att välja väg. Ingen kan vara hängiven Buddist, Kristen och Ateist – på samma gång.

  När det kommer till värderingar som enskilda individer tar vi alltid ställning. Därmed uppstår automatiskt motsättningar till andra. Både i intressen och i handling. Och detta oavsett kulturell eller religiös hemvisst.

  När man förfäktar ett multikulturellt uppbyggt samhälle bygger man därmed in motsättningar i en gemensam samhällskropp. Man kan inte blanda kugghjul lite hur som helst i en klocka och hoppas på att det fungerar. Det finns inget trollspö, i form av hävdad tolerans, som befriar en från ansvar inför verkligheten själv.

  För att leva i ett gemensamt och funktionellt samhälle krävs det moraliska överenskommelser och enhetlighet i lagstiftning och lagföring, med kulturell förankring. Inom alla kulturer krävs det normer som harmonierar. Den ekvationen är svår att få att gå ut inom ett multikulturellt samhälle. Det är sönderfallande av Jugoslavien ett exempel på. Så gott som något.

  Liberalismen, men även andra ideologier, utgår alltid från en idealbild över människan och världen. Som de låser sig till. Denna låsning tar aldrig ansvar för det multikulturella samhällets inneboende spänningar. I praktiken ställer de sig vid sidan om verkligheten själv. Och bär därmed stort ansvar för den negativa samhällsutveckling vi står inför, vad gäller ökat våld och mer grava mänskliga motsättningar. Detta utgör min egen ”populistiska” syn på tillvaron.

  Gillad av 3 personer

 6. Susann Andersson skriver:

  Ja, Harari berättar i boken Sapiens, och senare utförligare i uppföljaren Homo Deus, att de gamla teistiska religionerna redan
  är döda. Man har bara inte hunnit få undan liket ännu. Det är en trösterik tanke när man ser islam breda ut sig.
  Nu har vi gått över till de humanistiska religionerna, vilket är detsamma som vi vanligtvis brukar benämna politiska ideologier. Han gör alltså ingen skillnad mellan ideologi och religion. Däremot framställer han det som att religion är något vi behöver ha. Det fyller en funktion för vår föreställningsvärld och moral.
  Han förklarar väldigt utförligt och lättbegripligt hur vår föreställningsvärld är uppbyggd av berättelser, och att det är genom denna väv av gemensamma berättelser man kan bygga stora gemenskaper som till exempel nationer.
  Läs boken, eller gör som jag, lyssna på den utmärkta uppläsning. Den finns att låna på biblio appen.

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ideologierna är INTE humanistiska. Ideologierna härstammar ur reformationen, protestantismen och Kalvinismen, som definierade sig i konstradistinktion till den humanistiska katolska läran. Denna motsättning skärpte upp den humanistiska läran till att så småningom bli den organiserade konservatismen. Konservatismen motsätter sig självklart ideologierna. Kampen står än mellan ideologi och humanism.

   Harakiri är en äcklig liberalistisk dödskultare som här bara återger de falska anakronistiska berättelser om liberalismens linjära framväxt genom obruten förbättring och nödvändig utveckling som beskrevs så väl av Herbert Butterfield i The Whig Interpretation of History 1931.

   Gillad av 3 personer

 7. Tomas skriver:

  Ledarsidorna.se har nog ytterligare beskrivning av liberalismens förträfflighet där Regeringsunderlaget gullar med antisemiter från mellanöstern. Tre år till av denna oheliga sörja känns som en oändlighet och kanske förpassar oss dit.

  Gillad av 1 person

 8. miketheviking skriver:

  När liberalismen övergick från att bekämpa socialism och kollektivism till att göra människan till ett marknadsobjekt för kommersiella intressen så gjorde de sig själva till Gudar.

  Att atomisera människan från den uråldriga gemenskapen familj och bekämpa kärnfamiljen som samhällsobjekt var ett stort misstag.
  Likadant med att predika individens fulla rätt att förverkliga sig själv och bli en unik individ samtidigt som samhället gått mot mer kommersialism där individer KÖPER sig en identitet eller identifierar sig genom medverkan i föreningar/facebook-grupper. Aldrig har väl så många unga valt flockbeteende istället för att gå sin egen väg.
  Och vilka vägar sen? Ungarna har föräldrar som ställer 678 frågor per dag om vilken mat de vill ha, huruvida de ska gå ut o leka och om mamma ska ha på sig Hervesjalen eller inte.
  Människor idag måste fatta enormt många val och den yngre generationen verkar överväldigad och frågar hellre kompisar än fattar egna beslut.

  Så liberalismen är inte demokratins grundpelare utan en politisk/religiös yttring bland andra.
  Demokrati är när flera yttringar kan brytas av mot varandra utan att en part självrättfärdigar sig att vara det enda rätta.

  Gillad av 3 personer

 9. NETTANN skriver:

  Godmorgon världen! var i flera år ett måste på söndagsmorgonen. Vänsterinslaget i minidebatten i slutet av första timmen var visserligen redan från början tydligt men annat var klart hörvärt.

  Och sedan har det bara gått ner och ner och ner. Göran Greider, Anders Lindberg, Helle Klein och de andra med rätta åsikter kan knappt ha hunnit ut genom entrédörren förrän de kallades in igen. För att inte nämna Trump- och Brexithysterin.

  Nuförtiden kan eländet undantagsvis duga för att få en road stund. Jo, faktiskt!

  Gillad av 3 personer

 10. p kohlin skriver:

  Liberalism är en form av idelism som är konträr mot realism. Den kan leda människor till vad som helst ( t ex Hitlerfenomenet) då den inte har en sann människosyn d v s bortser ifrån att varje människa har i sig förmåga till godhet och ondska.
  Gamla traditioner manifesterar det ursprungligt mänskliga goda i västvärlden. Konservativa är realister och betonar en rättsstat som skiljer det onda (som bestraffas) från det goda. Liberaler har svårt för att se verkligheten (som automatiskt uppvisar sig och i längden rättar till förhållandena tror jag).
  Intellekt betyder förnuft men idag har merparten s k intellektuella lämnat en sann verklighetsbild/realiteter och därmed förnuftet, en mycket farlig utveckling. Logik borde lyftas fram/tillämpas i debatten (för att inte tala om i skolorna). Förnimmelse>>perception.

  Gillad av 1 person

 11. HurGårViVidare? skriver:

  Liberaler ser människor mer som ett samlat knippe idéer än ett däggdjur. Det vettigaste är att beakta båda aspekterna när man tittar på människan.

  Liberaler tenderar att sträva efter att skapa nya levnadsnormer än att upptäcka de många olika nivåer av förutsättningar som redan finns i människors vardag.

  Liberaler försöker att beskriva någonting komplext som att vara något mycket enkelt. Inom ekonomiska nyklassiska-teorier reduceras människor ner till att vara en enda ekonomisk agent.

  Det är därför liberalerna tror att cancersjuka kan gå och jobba därför att en cancersjuk kan ju i teorin sitta och tänka ihop pengar om den inte kan arbeta med kroppen.

  Det är också därför liberaler tror att människor med olika kulturer kan förflytta sig fritt över gränserna därför att teorin säger att den ekonomiska aktörens rationella agerande alltid överträffar kulturerna och dess komplexa förutsättningar.

  Det finns en positiv anda inom liberalismen men osthyveln har tyvärr gått rätt friskt när det kommer till verklighetsuppfattningen och förmågan att känna sig ödmjuk inför komplexitet.

  Gilla

 12. Nyfiken Gul skriver:

  Kan nagon skicklig att vaska fram fakta gora en lists over personer som var medlemmar i KLFM(r), Kommunistpartiet, etc. runt 1968 och som sedan avancerade till ledande positioner (ambassadorer, professorer, byrakrater, politiska toppar, etc.) I det Svenska samhalle?

  Nyfiken Gul

  Gilla

 13. lookslikeanangel skriver:

  Lite om liberalism

  Tunn luft på politikens Kilimanjaro.

  Visst, luftsammansättningen är densamma,
  men trycket är lågt. Hyperventilera?
  Flåshurtiga tirader.

  Behöver man inte omorientera sig nedåt
  i terrängen för att syresätta sig en smula.
  Annars; Höjdsjukan….!

  Gilla

 14. Lars skriver:

  Att sätta likhetstecken mellan religion och ideologi tycks mig svårt, överordnat rör det sig förstås om trossystem (som nyliberalism eller kommunism) men religion som kristendom skiljer sig från vetenskap i att tankegångarna är byggda så de inte kan falsifieras medan ideologi trots alla svårigheter att studera samhällen kan falsifieras över tid.

  Gilla

 15. CC skriver:

  Sverige toppar EU:s mottagande av asylrelaterade migranter. Samtidigt visar allt fler kommuner negativa ekonomiska prognoser för 2019 med nedskärningar i välfärden som följd.
  https://samnytt.se/unhcr-bekraftar-svenskars-oro-for-valfarden/

  Mellan år 2015-2018 beviljades cirka 530 000 uppehållstillstånd. Fram till o med år 2021 kommer ytterligare cirka 300 000 uppehållstillstånd beviljas. Och majoriteten av dessa hitresta kommer inom överskådlig tid försörjas via offentliga bidrag.

  Förhållandevis många kommer att begå/dömas för brott. Och en stor del är fanatiska islamister som vill ta över vårt land. 7-klöverns asyl- och invandringspolitik kostar (med alla kringverksamheter) totalt cirka 365 miljarder kr per år. Och svenska myndigheter har inte längre kontroll över hela Sverige. Det finns cirka 60 no-go-zoner och dessutom 200 andra farliga områden på väg att bli no-go-zoner. Där bestämmer ofta fanatiska islamister eller kriminella migranter.

  Och 30-40 procent av våra kommuner tvingas idag låna pengar till vanliga löpande utgifter. Klart att andra länder inte tror på Sverige längre. Om några år har vi här massfattigdom och extremt hård grov kriminalitet. Detta är ett resultat av 7-klöverns galna asyl- och invandringspolitik.

  Gillad av 3 personer

 16. Kronblom skriver:

  Ser nyheten att en JE som tidigare hade gud i brallan har köpt en enkel biljett till källaren. Citerar löst Arne Anka från en godnattsaga: One liberal less, God bless.

  Gilla

Lämna ett svar till CC Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.