Patrik Engellau: Var är debatten?

Patrik Engellau

På ledarsidorna.se skriver Chris Forsne att ”den svenska samhällsdebatten i allt väsentligt saknar bildning och nyfikenhet” och att det är bättre i Frankrike. Hur det är i Frankrike kan jag inte bedöma men i övrigt kan jag lite försiktigt hålla med. I Sverige förekommer det att folk, jag till exempel, ger sig in i samhällsdebatten med ganska fräcka påståenden utan att det blir några reaktioner. Eller rättare sagt: om man kommer med något normalislamofobiskt så får man säkert sina fiskar varma men om man säger något som inte redan på förhand är känt och inplacerat i sitt fack men kanske är långt mer samhällsomvälvande och därför borde vara långt mer stötande än aldrig så rasistiska utlåtanden så händer ingenting, i varje fall blir det ingen fortsatt samhällsdebatt.

I fyra år har jag återkommande tjatat om hur jag tolkar Sverige men varken fått protester, instämmande hurrarop eller förslag till hur teorin bör förfinas. Så jag tar teorin igen fast i förkortad form.

Artikel 1: I varje samhälle finns ett härskande skikt. Det enklaste sättet att identifiera denna grupp eller klass är att undersöka om det finns någon relativt homogen social gruppering som kontrollerar den överlägset största delen av bruttonationalprodukten. Det finns en sådan grupp i Sverige, nämligen politikerna. De styr över nästan halva BNP. Därför kan vi säga att Sveriges härskare är politikerväldet.

Artikel 2: Ingen härskande klass i historien har på egen hand lyckats konsumera hela det ekonomiska överskott som den kontrollerar. Den måste försörja andra, inte bara för att göra av med överskottet naturligtvis utan framför allt för att köpa stöd för sin härskarposition. Den franska aristokratin härskade under l´ancien régime men den åt inte själv upp all mat som producerades utan den försörjde stora skaror människor, till exempel tjänstefolket som tog hand om städning och tvättning, horder av byggare och byggmästare som uppförde slotten, vagnmakare som byggde fordonen, tygfabrikanter som framställde de eleganta textilierna, vinodlarna och bryggarna som såg till att det fanns dricka på festerna och så vidare. Alla dessa direkt eller indirekt tjänande personer var självklart långt mer talrika än de härskande aristokraterna. Även det svenska politikerväldet har klientklasser som får pengar av politikerväldet och betalar med ett engagemang och stöd som ger politikerväldet legitimitet. Det finns två huvudsakliga klientklasser. Båda har med välfärdssystemet att göra. Den ena klassen får betalt för att administrera välfärdssystemet. Den andra är objekt för välfärdssystemets omsorger exempelvis i egenskap av bidragsmottagare. Dessa tillsammans kallar jag för det välfärdsindustriella komplexet. Den ena gruppen lever av att dela ut pengar till den andra, den andra lever på att ta emot resurser från administratörerna. Självklart har administratörerna överlägsen status och ekonomisk ställning. Det vore kul att veta hur många kronors administration det kostar att få ut en krona till slutmottagarna.

Artikel 3: I alla samhällen finns en dominerande ideologi, alltså en uppsättning rimligt sammanhängande idéer som bildar den världsuppfattning mot vilken vardagslivets företeelser och händelser kan bedömas. Antag att det uppträder en tiggare. Enligt den ideologi som dominerade i Sverige för 150 år sedan betraktades tiggaren som en parasit som borde sättas i tvångsarbete (vilket också ofta skedde). Enligt den idag dominerande ideologin betraktas tiggaren tvärtom som ett offer för elaka omständigheter varför han omhändertas och försörjs av välfärdssystemets administratörer enligt Artikel 2. Samhällenas dominerande ideologi är den dominerande klassens ideologi vilket betyder att den sortens tänkande som gillas och stöds av makten är ett tänkande som artikulerar maktens intressen. Om tiggaren definieras som ett oskyldigt offer förvandlas han från parasit till angeläget arbetsmaterial för välfärdssystemets administratörer och därmed till förevändning för dessas ständigt återkommande äskanden om budgetförstärkning. Vårt samhälles dominerande ideologi är PK-ismen. Jag vågar påstå att varje enskild PK-istisk tanketråd direkt eller indirekt syftar till att stärka politikerväldets makt. Tänk vad mycket forskning och hur många utredningar och organisationer och skrifter och debattartiklar det behövs om man ska införa ett nytt kön. Allt ska betalas med nya skatter. Ett starkt indicium för att PK-ismen är politikerväldets ideologi är att den artikuleras i destillerat ren form av politikerväldets statsmedia. Journalister i statsmedia men även i andra mediahus är i normala fall politikerväldets trogna härolder.

Artikel 4: Det ekonomiska överskott som härskande klasser kontrollerar produceras inte av dem själva. I stället hämtar de resurserna från de direkta producenterna. Denna resursinhämtning kan gå till på flera sätt. En metod verkar genom ägande. Den som äger Stureplan kan inhösta allt högre hyror utan att ha lyft ett finger för att förädla området. Det är på motsvarande sätt med elledningarna. Den som äger elledningar till våra bostäder har ett naturligt monopol och kan missbruka sin ställning nästan hur mycket som helst. Politikerväldets metod är dock i huvudsak beskattning, det vill säga tvångsmässig tillägnelse av de direkta producenternas intäkter. Här måste analytikern hålla tungan rätt i mun för alla inkomsttagare är inte lika även om alla betalar skatt efter samma regelverk. Till exempel består den lön som välfärdssystemets administratörer – och politikerna själva – erhåller av pengar som betalats i skatt av andra. Av dessa skattepengar tvingas administratörerna (och politikerna) återbetala en viss andel i skatt. De är alltså nettoskattemottagare och skiljer sig därmed radikalt från exempelvis en anställd på Scanias lastbilsfabrik vars lön inte betalas av skattepengar utan av en lastbilsköpare i Tyskland. Arbetaren på lastbilsfabriken är därför nettoskattebetalare. Det är han som försörjer politikerväldet med dess olika underavdelningar.

Artikel 5: I alla samhällen som inte är alldeles förvirrade bortom all analys finns, tror jag, en huvudmotsättning, den viktigaste politiska klyftan. För 100 år sedan gick huvudmotsättningen i Sverige mellan arbete och kapital, mellan socialister och borgare. I Libanon kanske den står mellan sunniter och shiiter. I Sverige idag står den mellan å ena sidan politikerväldet och å den andra den systemförsörjande nettoskattebetalande medelklassen. Nettoskattebetalande medelklassare känns för det mesta igen på att de inte framför PK-istiska tankar eftersom PK-ismen är deras huvudfiendes ideologi. Om man frågar sådana människor vad de har för ideologi visar det sig för det mesta att de inte har tänkt på den saken men att det väl är någon sort sunt förnuft.

121 reaktioner på ”Patrik Engellau: Var är debatten?

   • gmiksche skriver:

    Svaret är nej. Det samhälle du utgår från är det historiska svenska samhället som kommit på villospår.

    Men Sverige är inte längre ett enhetligt samhälle. Med en ständigt växande andel av befolkningen som sätter sin tro och sina vanor över lagen, med en politisk överklass som främjar denna utveckling i sitt förment egna intresse. Med EUs och andra externa krafters goda minne och stöd.

    Gillad av 5 personer

   • Vax skriver:

    Och nu accelererar utvecklingen…
    De fattiga vill hellre bo i Sverige såklart. Vänta tills löpelden sprider sig om det förlovade landet. Har vi plats åt en miljard?
    https://samnytt.se/migrationsekonomisk-small-for-skattebetalarna-ankarbarns-foraldrar-i-utlandet-har-ratt-att-fa-hitresan-betald/

    Klanen skramlade ihop till flickans flygbiljett. Enkel resa till Sverige. Nu kommer hela släkten halta och lytta, gamla och sjuka, hit till dukat bord för att bli evigt försörjda.
    Global compact är satt i verket, sjuklövern jublar – men hur länge?

    Gillad av 12 personer

   • Stefan Sewall skriver:

    PE: ”Är inte samhällsutvecklingen i princip reversibel?”

    Om islam kommer i majoritet är det slut på reversibiliteten. Jag trodde aldrig att kommunismen i Sovjet skulle vara reversibel men jag var jätteglad att ha fel. Det var ändå inte en religion.
    Men i länder med islam har ingen reversering skett på 1400 år. En viss relativ partiell sekularisering sågs från 1920 till 1975 eller så, men nu är man tillbaka i järnåldern och stannar.
    Släpper vi fram det här så är det slut. Tänk att AB/DN/SVT-folket inte förstår det.

    Gillad av 7 personer

 1. Lars skriver:

  Ja, men nu är det så Patrik att det man räknar som välfärdsstat omfattar som i USA (men andra privata former och skattesubventioner) ca 26 % av BNP medan skattekvoten är ca 46 %. Inom denna välfärdsstat produceras tjänster t.ex. skola, vård och omsorg och det är ingen skillnad på den produktionen jämfört med privat sådan sett till värde och nytta och man kan inte säga att, som Bo Södersten på 90-talet att den offentliga sektorn är tärande. Pensionssystemet ingår ju liksom socialförsäkringar och här handlar det om inkomstöverföringar från arbetande till icke arbetande t.ex. pensionärer och vi ser inte mycket av klientelism i dessa sektorer.

  Bo Södersten är exempel på vad du tar upp först, han gick på 90-talet till storms mot invandringen i artiklar i DN och fick inga reaktioner. Efterhand sluggade han allt vildare och jag tror den sista artikeln var just den om närande och tärande. Det är väl också det enda som fastnade för det passade den borgerliga retoriken och tydligen fortsätter du med samma retorik.

  Om man ser på sociala grupperingar och svensk ekonomi så är det fortfarande så att näringslivet generellt är privatägt så en analys av Sverige kan inte enbart handla om politikervälde utan måste se på de dominerande sociala grupperingarna och intressemotsättningarna och då är det givet att den gamla intressekonflikten mellan löntagare och kapitalägare är relevant liksom naturligtvis den du tar upp, intressekonflikten mellan medborgare, kapitalägare och politiker.

  Det finns ju markanta skillnader mellan kapitalister som ägare eller politiker som ägare. De senare väljs i demokratiska val. De politiska partierna skiljer sig åt och har olika uppfattningar om hur skutan Sverige ska styras. Media är dels statlig, men ganska självständig och anpassar sig till det politiska landskapet och det gör även den privata, som domineras av Bonniers. Den politiskt styrda välfärdsstaten har dock flera huvudmän t.ex. landsting för sjukvård, kommuner för äldreomsorg och skolor. Den offentliga sektorn är ingen planekonomi utan de resurser som används prissätts på marknader, men utbudet är inte prissatt i första hand för att man inte vill att t.ex. vård och omsorg eller skola ska avspegla inkomstskillnader i utbudet.

  Ändå är vi överens om att politik och media systemen inte fungerar! Och är överens om att effektiviteten inom offentlig sektor borde ökar och att verksamheter inom stat och kommun som inte berör välfärdsstaten troligen behöver minska (t.ex. Sida). Vi är också överens om att invandringspolitiken är fatal och att hela sjuklövern och de sittande partiledningarna är ansvariga och därmed borde de bytas ut, eller?

  Som analytiskt hjälpmedel är begreppet huvudkonflikt mycket begränsat.

  Gillad av 2 personer

  • Erik2 skriver:

   För mig är det en väldig skillnad mellan det som produceras privat och offentligt i form av välfärdstjänster. Politiseringen av den offentliga sektorn sänker effektiviteten så att de tjänster som erhålls av insatta pengar är förfärande få. Det är regleringar och suboptimeringar i form av irrelevanta genusanalyser och annat parat med att skattepengar som medborgarna tror går till exempelvis äldrevård läggs i andra budgetposter. Mycket pga lagkrav på vad som är obligatoriskt för kommun att tillhandahålla. Privata tjänster är de tjänster man köper och vill ha. Skolan är ett annat exempel. Man har otroligt mycket personal i svenska skolor idag och ett otroligt krångligt arbetssätt nästan ingen hänsyn tas på papperet till hur verkligheten ser ut i form av hur barn är och hur man kan blanda barngrupper och hjälpa de som inte fungerar i huvudgrupperna.

   På detta tillkommer den låtsasprivatisering som skett runt produktionen av välfärdstjänster. I och med att det offentliga sätter ramar på hur saker ska göras och upphandlar så finns ingen prismekanism och ingen marknad. Marknad finns när företag jobbar direkt mot slutkund och tillsammans med slutkund bestämmer tjänstens utseende och priset för densamma. Idag har vi en situation där det är som upplagt för att kompisar låtsasköper och låtsassäljer med en pengasäck som andra fyller på. Det är djupt omoraliskt och har ingenting med privatisering att göra.

   Pensionerna är ett annat exempel. De cirka 50000 som sätts av årligen från en normallön skulle ge fantastisk pension i ett helt fonderat system. Det skulle hellre aldrig behöva diskuteras pensionsålder eller annat i ett sådant system. Nu räcker inte 44 års 50000 per år ens till att gå i pension förrän uppåt 69 års ålder. Vart tar pengarna vägen? Och när tar man AP fonderna till löpande utgifter? Det är nog bara en tidsfråga.

   De 26 procent som går till sociala tjänster och s k välfärd har extremt låg utveckling i Sverige.

   Tack för siffrorna, jag har inte haft koll på dessa förut. Det är mycket intressant att se dessa och reflektera dessa mot egna observationer. Mina observationer skiljer sig dock en hel del mot dina, som synes.

   Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Kanske skiljer det sig mindre än vad du tror om du släpper lite på axiomet att marknader kräver en slutkund inom t.ex. vård och omsorg och inser att den verkliga kunden är den betalande dvs stat o kommun och likaså att det finns incitament inom offentlig produktion att behandla alla brukare lika utan kostnadskrävande skilda försäkringssystem mm som i USA där värden kostar det dubbla mot den europeiska med samma resultat. Men offentlig verksamhet kräver att trycket utifrån som skapar förändring ( i det privata konkurrensen) måste ske på annat sätt inom offentlig tjänsteproduktion dvs politiskt/organisatoriskt där signalerna fångas på annat sätt statistiskt t.ex. kring produktivitet eller medborgarmissnöje eller kring resultatet. Det blir enligt mig en fråga om ledning och styrning, feedback och anpassning.

    Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  Jag ser två alternativa lösningar på problemet.

  1: Bunta ihop dom och slå ihjäl dom.

  2: Ta den direkta makten över våra skattemedels fördelning över skattefinansierade ändamål och placera den andel av lönekostnaden som kallas arbetsgivaravgift på den verksammes privata trygghetskonto att användas för ledighetsförsörjning.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Individuell makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

   Spararnas makt över kreditgivningen med aktiesparandet som förlaga.

   Få ägarspridning i massmedia med de medel som krävs och konsekvenser på att ta initiativ för begränsning av yttrandefriheten på den nivån att problemet bortfaller.

   Gillad av 2 personer

   • Richard skriver:

    Jag förstår fortfarande inte vad skillnaden är mot att man radikalt sänker skatten. Om du slipper skatt och får behålla pengarna kan du satsa dem på vad du vill. Med ditt system blir du alltså tvungen att skatta men sen kan kan du välja att satsa dem på vad du vill istället för att politikerna bestämmer det. Är det inte enklare att bara sänka/slopa skatten?

    Gillad av 2 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Skillnaden mot ingen skatt är att alla nödgas ägna lika stor andel av sin tid och engagemang åt gemensamma angelägenheter, varigenom man slipper snyltandet från dem som gärna nyttjar alla förmåner det innebär att bo i ett välordnat land utan att själv bidra.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Alla skall ägna lika mycket av sin tid och ork åt gemensamma angelägenheter och man slipper snyltare som gärna tar del av de förmåner det innebär att bo i ett välordnat land utan att bidra själv.

    Gilla

  • Mv skriver:

   Lösningar? Du funderar mycket men ingen av dessa är ju genomförbar i meningen hur skall du få igång det? Dackeuppror verkar långsökt, och utan Dackeuppror, varför skulle punkt 2 genomföras av de som styr?

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Det land som genomför denna reform, kommer att bli ett ljus i mörkret och tvinga alla andra att följa efter.

    Gilla

 3. V for Vendetta skriver:

  Nu när vi vet hur det är, skall vi då inte fråga oss varför det är som det är? Varför tillåts politikerväldets makthunger växa? varför tillåts mediehusen ta allt större del i del politiska besluten? Varför omfördelas pengar på ett sätt som skattebetalare inte är nöjda med? Ja med risk för att upprepa mig så räcker det inte med orden ”de vill ha det så” för att förklara fenomenet, det måste helt enkelt analyseras djupare.

  Gillad av 1 person

  • Mv skriver:

   Ja men gör det då. De vill ha det så här räcker för att positionera sig, då slutar man nämligen tro på att det hela är ett misstag, ett feltänk, en global konspiration, naivitet, utan förstår att det är mycket mycket värre, de VILL detta och kommer därmed inte att ändra kurs baserat på fakta, debatt eller logiska argument för allt är redan känt. På musikfestival så gängvåldtogs en ung kvinna av kanske tio personer nyligen, tio till tittade på. Så rent barbari rationaliseras och bortförklaras av staten och media, så hur skall några argument om ekonomi eller en fallande krona påverka dem? 180,000kr plus förmåner betalas in på statsministerns konto, varje månad. Så vill han ha det.

   Gillad av 12 personer

   • Vax skriver:

    Flera medieaktörer, däribland SVT, Aftonbladet, Expressen, DN, SvD uppmärksammade polisens pressmeddelande genom en TT-artikel.

    Trots att signalement tydligt framgår i polisens pressmeddelande väljer tidningarna att utelämna den uppgiften.
    https://samnytt.se/polisen-vadjar-om-tips-for-att-gripa-valdtaktsman-da-morkar-massmedia/

    Det tvångsfinansierade public service med Helin och Stjärne i spetsen kommer aaaldrig erkänna de negativa effekter av massinvandringen, de vet vad de är tillsatta för att sköta,

    Hela statsapparaten är inriktad på att dölja den gigantiska förlusten av skattepengar p.g.a. den huvudlöst galna invandringspolitiken.

    .Anderssonskan jobbar hårt för att hitta på nya statliga inkomst källor som ligger utanför JÖK avtalet. En lågoddsare är att det poppar upp nya skatter när Riksdagen öppnar efter sommar uppehållet.

    Regeringen sägs bl.a. utreda en ny fastighetsskatt som kommer ge en medelvilla i Stockholm en skatt på ca 5 000 per månad.

    Ingen bäck är för liten när Global compact ska finansieras.

    Gillad av 2 personer

  • Matte skriver:

   De vill ha det så här.
   Vad gör vi nu?

   Man kan lägga hur mycket tid som helst på att analysera varför de gör på detta sätt. (Min tolkning är att det är medvetet eller i alla fall ett offer de är villiga att ta för något de anser viktigare.) Men jag tror vi har tillräckligt förstått problemet för att börja leta lösningar och motåtgärder.

   Det är på liknande sätt med ‘kultur X’. Vi behöver inte lägga mer tid på att försöka förstå den. (Vi kommer aldrig att förstå den fullt ut.) Vi bör lägga tid på att bekämpa den och förhoppningsvis få den dit den hör hemma (långt bort).

   Gillad av 2 personer

   • Törnrosa skriver:

    Matte: Precis. Vad ska man göra. I all enkelhet kom jag med några förslag ( se längre ner) som du kanske skulle kunna ta till dig eller förkasta. De var i alla fall inget gnäll.

    Börjar fundera på om Patrik kanske rent av skulle sluta lägga ut dagens problem som sedan ska belysas från alla håll. Det tar upp tid som inte leder till något annat än att hålla folk sysselsatta med att komma på nya sätt att säga samma gamla saker på.

    Alla vet vad som är fel. En av de mest förfärande inspelningar jag hört var den som Luai utsattes för och som Sandgren länkade till. Efter det och att Salming vill att Greta ska bli statsminister så ser jag INGET HOPP för Sverige och svenskarna.
    mvh

    Gilla

 4. Christer L skriver:

  Den intressanta analysen av härskarklassen är hur den får med sig väljarna. Fake-news, aktivism, politikers lögner är legio. En så kallad Sverigebild hålls fram som en sorts helig ikon, sanningen mörkas. Det som mörkas kommer i viss mån fram i alternativmedia, men rösterna för regimen är fortfarande i stark majoritet, så uppenbarligen inte tillräckligt. Nu inriktar sig regimen alltmer på att direkt emot grundlagen censurera och stänga av alternativ information och argumentation, främst med hänvisning till ”främlingsfientlighet och högerextremism”. Man tar makten över Facebook och Google osv.

  Härskarklassen med sin välfärdsindustriella maktstruktur i namn av humaniteten agerarar inte i svenska folkets intresse. Man förråder oss helt öppet, arrogant, maktfullkomligt. Konsekvenser av landsförräderiet är en omfattande symtom-karta som inkluderar fanatisk feminism, korruption, rättslöshet för äldre med flera grupper, statligt slöseri, migrant-bedrägerier om asylskäl och identiteter, ökande våldsam kriminalitet och sviktande polismakt etc. Även brandförsvar, akutsjukvård, socialvård sviktar. Ett ökande inslag av aggressiva våldsamma barn är alarmerande. Elnät, avloppsnät, järnvägsnät, vägar eftersätts. Rättsväsendet blir allt obegripligare i lagtolkningen. Offentliga platser, gator, torg, resor med buss, t-bana, tåg blir allt oftare obehagliga upplevelser. En allmän otrygghet på flera håll i landet. Osv. etc.

  Helt klart kan regimen definieras som P E gör. Men vad den åstadkommer är viktigare. I vilka intressen agerar regimen? Den analysen behövs alltmer.

  Gillad av 6 personer

  • Redaktionen skriver:

   Politikerväldet agerar i eget intresse och i sin apparats. Räcker inte det som förklaring? Som jag ser det behöver man inte föreställa sig någon dold, bakomliggande makt för att tolkningen ska gå ihop. Tvärtom, det blir bara svårare om man ska behöva göra sådana konstruktioner. Då ligger det närmare till hands att påstå att regimen handlar i folkets intresse eftersom den ändå är vald av folket.

   Patrik

   Gillad av 2 personer

   • Tomas skriver:

    Vänta nu, är inte dagens regim resultatet av ett odemokratiskt spel framför allt av alla löv?
    Folkets majoritet ville ju inte ha kvar sossarna.

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Inget utom en destruktiv agenda kan förklara medias val och bortval av anställda, artiklar, nyheter, – vad de väljer att fokusera på och vad de mörkar om.

    Gillad av 2 personer

   • Mitt vykort skriver:

    Nej precis, folk söker dessa snuttefiltar, alla har sin favorit, en riktigt välanvänd är den globala konspirationen, det blir som en tro i sig själv så man står ut, man har satt ondskan i en låda, ”globalisterna”, istället så är det mycket värre, vi är förrådda och styrs av onda principer och de vill ha det så här, vi måste återupptäcka och propagera de goda principerna istället och jag kan inte finna andra än de kristna. Allt som sker går emot tio Guds bud. Den som inte tror kristendomen är svaret på att bygga folks moraliska ryggrad måste då uppställa något annat, vad?

    Gillad av 5 personer

   • Richard skriver:

    @Mitt vykort

    Jag tycker att Kristendomen behöver återinföras. Men vi måste givetvis slänga ut vänsternissarna som infiltrerat kyrkan.

    Och självklart vill de denna ondska. Men det hindrar inte att globalister, islamister och andra påverkar starkt genom sina agendor. Sveriges onda ledargarnityr skulle antagligen inte importera dessa mängder våldsmän om inte Soros m.fl. drev på floderna av muslimska män in i Europa.

    Gillad av 3 personer

   • Stefan Sewall skriver:

    Tomas: ”Vänta nu, är inte dagens regim resultatet av ett odemokratiskt spel framför allt av alla löv?”

    Det är alltid förrädiskt när det kommer många hala löv i ens väg, särskilt på hösten.
    En krasch i hög fart jag var med om för några år sedan, med full sladd på såphala löv en sen höst var nästan som ett omen. Jag överlevde dock med änglavakt. Anade inte då symboliken.

    Gillad av 1 person

   • Hovs_klipphällar skriver:

    Din analys ignorerar den ideologiska dimensionen:

    ”Voffo gör di på dette viset?”

    Visst vill de ha makt, men varför väljer de att använda makten som de gör?

    Makthavarnas beslut är baserade på en mental karta över verkligheten — eller snarare en önskedröm om hur saker BORDE se ut. Och den drömmen baseras till stor del på en världsbild ursprungligen hämtad från Das Kapital, men filtrerad genom en hoper andra marxisters hjärnor.

    Den här ny-vänstern vill riva ner vårt västerland, och den lierar sig därför med islam för att uppnå sitt syfte.

    Gillad av 2 personer

   • Christer L skriver:

    Det är inte bara P E som tjatar. Allt jag skriver här på DGS kommentarsfält utgår på att demokratin är det enda sättet att klara situationen. Behålla och bejaka demokratin. Det har jag skrivit åtskilliga gånger så gör inte halmgubbe av mig för att jag ser globalismen i det sammanhanget. Kom gärna med argument beträffande globlamismen istället för som här:” folk söker dessa snuttefiltar, alla har sin favorit, en riktigt välanvänd är den globala konspirationen, det blir som en tro i sig själv så man står ut, man har satt ondskan i en låda, ”globalisterna, istället så är det mycket värre, vi är förrådda och styrs av onda principer…” Förrådda? Han tar mina ord och syften och blandar ut med allmänt pladder om ondska och gör dem till sina i argumentation mot mig – vad är det? I själva verket kan man säga klart ut att man är för globalismen om man är så. Den definition jag använder är övernationella satsningen inom världspolitiken och storfinansen, som jag anser driver på alldeles för mycket och som möjliggör för sämre kvaliteter inom en nation som den svenska att vinna försteg. Att tala om ondska som en förklaring är ju helt meningslöst. Att påstå sig se ondskan som andra inte vågar se är ju bara en variant på samma mentalitet som Klimat-ångesten.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Patrik, den omständighet du bortser ifrån är varför de börjar agera på det sättet och driver den ännu hårdare ju hårdare kritiken blir och ju mer det framgår att det inte sker i folkets intresse. Det naturliga vore att man försöker rätta till kursändringen när den leder åt fel håll.

    Den enda rimliga förklaringen är då att de insett eller fått sig itutat (på Bilderbergmöten och vid andra kontakter med kollegor i motsvarande länder) att världen går mot en globalisering och de måste dra sitt strå till stacken för att bryta ned nationalstaterna.

    Christer L.; definitionen på ondska är att man fortsätter att göra saker som oundvikligen skadar andra människor; som att fortsätta att knäcka ägg för att man måste få till den där förbenade omeletten När vi nu tydligt kan se att det är just sådant de och deras kompisar på olika håll i världen håller på med så är det naturligt att beteckna det som ondska; eller hur?

    Gilla

   • Christer E skriver:

    Men vad betyder “… regimen handlar i folkets intresse”? Kan folket ha ett enda intresse, som sedan de valda politikerna stöttar. Jag ser att åtminstone två riksdagspartier agerar i just folkets intresse, hänvisar till det luddiga ”folkviljan”. Det handlar om SD och S.

    Parlamentarism innebär att vi medborgare väljer representanter som vi förväntar oss ska sätta sig in i komplexa politiska frågeställningar och sedan agera på ett sätt som (i stort) överensstämmer med representantens väljare.

    Med parlamentarism kan politikerna inte ge sken av att företräda någon sorts folkvilja, bara att de fått folkets förtroende, ett mandat att agera på. Tänk bara ”folkvilja” och folkomröstningen om vänster- eller högertrafik i börja av 60-talet. Folkviljan sa en sak och politikerna gjorde en annan (lyckligtvis).

    Gilla

   • Christer L skriver:

    Olle Reimers! I demokratisk politik handlar det helst, tycker jag, om att finna en balans mellan intressen. Att utrota fienden är inget för mig, inte på det här stadiet. Därför välkomnar jag renegater från motsatta lägret, det är så demokrati fungerar. Jag kallar dem inte ondskefulla.

    Gilla

 5. C de Longueville skriver:

  Det finns ingen reell debatt om de problem och svårigheter, som skapats av de ofantliga skaror, vilka kommit att ockupera och närmast kolonisera valda delar av Europa.
  Allt, för att den svenska PK-nomenklaturan en gång för alla har förklarat, att meningsutbyten av detta slag är obehövliga, omotiverade och ointressanta.
  För att förstärka detta budskap har man kompakt stöd av MSM.

  Tredje statsmaktens propaganda gränsande till ren demagogi kan inte klarare visa hur vilselett, indoktrinerat och hjärntvättat ett folk kan bli även idag.
  Påhitt, bluff och dikt styr majoriteten av nationens befolkning.
  Det är i sanning en sagolikt verkningsfull och slagkraftig kampanj, som levereras.
  En förvanskning och förvrängning av verkligheten, som är ständigt närvarande.

  Det dominerande och gigantiska problemet för riket är inte utifrån kommande påverkan utan sådan, emanerande från dettas insida.
  Sverige är unikt så till vida, att det är utsatt för en invärtes agitation, vars kraft saknar motsvarighet i de allra flesta av västvärldens länder.

  Gillad av 2 personer

 6. Aurora skriver:

  Och vart leder analysen? Hur ska vi göra för att ändra (den ständiga frågan)? Kan vi ändra eller är det så här det ska vara? Om vi inte kan ändra; hur ska vi förhålla oss för att hålla oss ’utanför’ pk-samhället? De rika kan sätta sig över; men vi andra?.

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Vi kan troligen ändra. Demokratin ger ett verktyg. Det är ”bara” att förmå våra medmänniskor att öppna ögonen. Demokratin ger varje medborgare en roll i skapandet av framtiden.

   Analysen syftar till att beskriva hur spelplanen ser ut, vilka som är vänner och vilka som är fiender etc. Den ger också en karta över samhället och en möjlighet att tolka skeendena.

   Patrik

   Gillad av 10 personer

   • Stefan Sewall skriver:

    PE: ”Vi kan troligen ändra. Demokratin ger ett verktyg. Det är ”bara” att förmå våra medmänniskor att öppna ögonen. ”

    Ja och för det behövs en mediaplattform som verkligen når ut med sofistikerad PK-kritik.
    Vi måste övertala någon störtrik konservativ icke PK-skadad kapitalist att köpa en TV-kanal och göra om den till en svensk FOX news-variant, men med poppis lockprogram mellan nyheter och debatter som alla vill se, som fotboll och populära serier och filmer, så som TV4 är, men utan PK-infektion och utan beroende av sändningstillstånd så de inte kan stänga den om den skulle vara obekväm. TV3 kommer via satellit från London från början och var en rebell-kanal där de kunde säga vad de ville och t.ex. sända reklam då den kom som första kanal utanför monopolet 1987. En kompis till mig jobbade där från start och fick flytta till London. De skaffade tittare genom att köpa hockey-VM.

    Gillad av 8 personer

   • Mv skriver:

    Där håller jag med Stefan, det krävs pengar, en TV-kanal, en youtube kanal osv osv. Swebbtv är en start. Krafterna måste samlas. Folk måste nås på alla nivåer, min mamma kommer aldrig att läsa DGS, inte min fru heller, faktiskt i stort sett ingen jag känner orkar med detta. Det kräver en inre drivkraft eller masochism som få besitter eller står ut med.

    Gillad av 9 personer

   • Thomas Ek skriver:

    Vi måste först skrota vårt Public Service och ersätta det med ett nytt som fungerar som det är tänkt. Vi kommer aldrig någonsin få en kursändring så länge de tillåts harva kvar som de gör nu.

    Gillad av 2 personer

   • Axel skriver:

    Analysen i dag. PK leder med 80% Förmuftet får endast 20%. Hitler lovade sitt folk 3:je riket och fick stöd för den drömmen. Vår PK maffia lovar hela världen ett rike på jorden. Kom, kom till oss, så tar vi hand om er. Det garanterar röstboskap helt enkelt, och inte att förglömma, makten och härligheten så klart.
    Vi svennar toklånar och bor segrerat med inskränkthet i politiska skeenden.

    Gillad av 2 personer

   • Aurora skriver:

    Vi Kan ju Inte ändra. Vi har ju Inte demokrati. Vi har DÖ och JÖ. Det hjälper ju inte att S krymper så länge de andra lydigt ställer upp och ändå hjälper dem till makten. Ja, hur länge ska det dröja innan svenne vaknar? Under tiden importerar makten mera valboskap som kompenserar bortfallet av svenne. Måste vi invänta katastrofen innan poletten trillar ner? Då ÄR det för sent.

    Gillad av 7 personer

   • Mitt vykort skriver:

    @Thomas

    Det krävs lite mer tankeskärpa, PS kommer inte att skrotas av det nuvarande styret och det nuvarande styret kan inte ruckas på
    för PS håller dem om ryggen.

    Det som krävs är ett nytt oberoende mediehus. Alternativmedia måste organisera sig.

    Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Stefan Sewall, det finns en sådan kanal. Den har redan alla tillstånd och sänder ännu så länge i begränsad skala, men den har en mycket potent redaktion.

    Gilla

  • Törnrosa skriver:

   Stoppa invandringen. Sprid den nya Sverigebilden. Haka på Trump och Asap-killarna. Annonsera i arabiska och afrikanska tidningar att pengarna faktiskt håller på att ta slut i landet där man lurat skjortan av folk.

   Dessutom är det väl inte fel med lite hälsoinformation. Många länder i Europa har stoppat
   5G-försök, men i Sverige ska det testas på de icke skyddsvärda skattebetalarna. Vi får stå för slutnotan där också.

   Bra om invandrarna informeras om den farliga strålningen som vid ett prov fick en massa fåglar att trilla ner döda med märkliga invärtes skador.

   Får vi stopp på ovanstående, borde det bli en bagatell att rätta till resten, kan man tycka. mvh

   Gilla

   • Axel skriver:

    Mångkulturivrarna straffas ju nu också. Bilbränder, vårdköerna, våldtäkter, dödsskjutningar otrygghet.
    Var det denna berikande mångkultur ni önskade? Om så var fallet, vilken IQ representerar ni??

    Gilla

 7. Observatör skriver:

  Jag förstår inte Patriks vurm för den ängsliga medelklassen. Det är ju den som har av en livsstil i vilken även PK-ismen ingår. Arbetarklass och överklass kan gilla dansband, äta kött och rösta på SD. Det vågar inte den skuldsatta och av klimatångest förlamade urbana medelklassen.

  Gillad av 1 person

  • Stefan Sewall skriver:

   O… :”Jag förstår inte Patriks vurm för den ängsliga medelklassen. Det är ju den som har av en livsstil i vilken även PK-ismen ingår”

   Nej
   Alla drabbas av att det snart inte finns några säkra och bra bostadsområden att flytta till för ungdomar. Alla i medelklass eller övre medelklass måste låna upp sig över öronen för att ge sina barn kontantinsatser till dyra lägenheter för att de inte ska behöva bo i krigszoner med otrygghet för liv, lem och egendom. Alla märker av trygghetsurholkningen. Nu brinner bilar i villaområden och radhusområden och studentområden i Lund t.ex. Det kommer att påverka många som skyggat för verklighetsrapporterna och trott att ”det drabbar inte mig.”

   Gillad av 4 personer

 8. svenne skriver:

  ”Det vore kul att veta hur många kronors administration det kostar att få ut en krona till slutmottagarna.”

  Denna reflektion är ju en fundering angående den verkningsgrad som politikernas insatser bör mätas i då det handlar om olika penningstinna satsningar för att komma till rätta med de ”utmaningar” som uppkommit på grund av den förda invandringspolitiken.

  Vilka insatser har då resulterat i ett positivt utfall? Knappast investeringen i ”kompetensregnet” eller Ullenhags ”största integrationsreform på 25 år”, inte heller Dan Eliassons omorganisation av polisväsendet eller det statliga tvååriga bidraget till kommunerna för deras flyktingmottagande.

  Trots att många kommuner nu börjar hamna i en ekonomiskt mycket kritisk situation så fortsätter man – på grund av JÖK:en – att förvärra situationen genom en generös invandringspolitik som saknar motstycke. Det går givetvis inte heller att förvänta sig en minskad kostnad för ”den administration som det kostar att få ut en krona till slutmottagarna.”

  I tekniska sammanhang är optimering av verkningsgraden, hos t.ex. en maskin, en självklar inriktning vid konstruktionen av denna, men då det handlar om politik är detta ett fullkomligt likgiltigt begrepp utan då betraktas ymnighetshornet som en självklar företeelse.

  Gillad av 2 personer

 9. Thomas Ek skriver:

  BRAVO!
  Dagens klargörande av Patrik bör med jämna mellanrum upprepas. Problemet med att i betydande mening verkligen nå ut med denna väsentliga kunskap till medborgarna, är att förklaringsmodellen fortfarande är alldeles för lång. Den till synes erforderligt långa förklaringsmodellen medför, att i vart fall för mig själv, att jag undviker att inför mina vänner försöka förklara var Sveriges problem ligger någonstans. Det krävs tror jag, att ”förklaringsmodellen” kortas ner i några genialiskt korta meningar (fraser). När vi har denna korta fras i vår hand, DÅ först, har vi möjlighet att på ett effektivt sätt skapa en god och effektiv grund för att sprida kunskapen vidare, för att på så sätt nå en verksam samhällsförändring. Jag uppmanar därför läsarna att själv finna ut hur vi KORTFATTAT kan förklara detta fördärvliga fenomen.

  Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Patriks modell kan kondenseras så här: ”Förgudning av Lögn, Svaghet och Parasitism”. FLSP fångar in den religiösa biten, verklighetsförnekandet och offertänkandet och parasitär är hela härskarklassen med lakejer och klienter. Härskarklassen förgudar alltså i makt- och vinningssyfte även sin egen förljugenhet, sin inkompetens och hycklande människosyn och sin parasitism.

   Gillad av 3 personer

   • Stefan Sewall skriver:

    Sixten skrev: ”Härskarklassen förgudar alltså i makt- och vinningssyfte även sin egen förljugenhet, sin inkompetens och hycklande människosyn och sin parasitism.”

    -Väl fångat på 2 rader.

    Gillad av 1 person

   • brrr skriver:

    Bra förkortning Sixten.
    Vill man, kan man komplettera med:
    Den som inte kan försvara sin nation mot inkräktare, kommer att förlora sin nation. Så har det varit genom hela historien.

    Gillad av 1 person

   • brrr skriver:

    Och:
    Det spelar ingen roll hur mycket man ljuger inför sig själv om verkligheten, den förändras inte ändå.
    Antingen ser man verkligheten som den är och agerar på det, eller så ljuger man för sig själv och får en kort respit innan verkligheten hinner ikapp.

    Gilla

 10. Rutger skriver:

  Den möjliga svaga responsen på PEs samhällsanalys gissar jag inte beror på dess bristande grad av trovärdighet, utan att många inte vet hur de ska förhålla sig inför de slutsatser det leder till. Det tror jag hänger samman med tidsperspektivet .

  En tiggare behöver ett mål mat nu, vilket kan tillgodoses med en gåva här och nu. Staplar vi gåvorna på varandra tidsmässigt så permanentas bidragsberoendet. Ger vi ingen gåva idag så får tiggaren hungra i skrivande stund. Den analysen tror jag de flesta delar. Den nettoskattebetalande medelklassen anser i grunden tiggaren är en parasit, men förmår inte stå upp för sina värderingar och släpper därför igenom den dagliga gåvan. (Inte ens de politiker som vill förbjuda tiggeriet vågar använda ordet parasit, utan skyller på att tiggeriet organiserat, dvs underförstått att det är fel parasit som får pengarna ). Den långsiktigt goda politiken förhindras av dess kortsiktiga effekter.

  Ett mycket närliggande exempel är kommunernas uppsökande arbete att söka hjälpa unga vuxna som saknar gymnasieexamen. Kalkylen över att hjälpa någon sådan hemmasittande läsa färdigt och få ett jobb kan te sig positiv, men det är en totalt förödande signal till dagens gymnasielever som får svart på vitt de inte behöver anstränga sig. I en kombination av kortsiktigt tänkande, feghet och indoktrinering från våra härskare kan insatsen lovordas av den mest inbitne marknadsliberale. Jag har hört det själv på middagar där frågan diskuterats.

  I en sådant klimat blir det offentligas tillväxt ett självspelande piano där den nettoskattebetande ansvarstagande medelklassen faktiskt stödjer den politik man egentligen är emot.

  Gilla

 11. Matts Ekman skriver:

  Finns det någon statistik eller annan kvantifiering av hur stort röstunderlag som finns i det välfärdsindustriella komplexet respektive i den nettoskattebetalande gruppen? Bara i stora drag – för att kunna bedöma hur enkelt eller svårt det är att påverka den demokratiska processen?

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Ungefär en tredjedel av alla förvärvsarbetande jobbar i offentlig sektor. De flesta av dessa är PK-ister. De flesta av de övriga är inte PK-ister eller har bara ett falskt medvetande. Jag tror att vår sida egentligen är i majoritet.
   Patrik

   Gillad av 2 personer

   • Thomas Ek skriver:

    Jag tror också att ”vår sida är i majoritet”.
    Om inte annat, så inser antagligen i stort sett alla svenskar att ”vår sida” har ”rätt” när de väl har fått tagit del av Patriks analys. Problemet är att budskapet behöver marknadsföras. Av det skälet behöver vi en KORT och KÄRNFULL fras som beskriver tesen.

    Gilla

   • Redaktionen skriver:

    Vet inte. Ungefär fem procent av hushållen får socialbidrag någon gång per år. I snitt får vart och ett av dessa 215 000 hushåll omkring 50 tkr per år. De fick säkert även andra bidrag. Exempelvis fick fyra procent av hushållen bostadsbidrag.

    Patrik

    Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Vi har ju fått 800 000 nya invånare sedan 2011. Inte kan vi väl bara ha strax över 200 000 hushåll som lever på bidrag. Det måste finnas andra bidrag än socialbidrag?

    Gilla

   • Palle9 skriver:

    Bara antalet arbetslösa uppgick i juni till 427 000 enligt Ekonomifakta, och dessa lever ju på bidrag (arbetslöshetskassan bekostas ju till dominerande del av skattemedel). Till detta kommer personer, som inte står till arbetsmarknadens förfogande – en siffra jag dock inte känner, kanske någon kan bistå med denna uppgift? Till detta ska läggas de personer, som antingen har ett arbete eller är pensionärer, men pga låg inkomst/pension är berättigade till bostadsbidrag.
    I vårt land räknar vi dessutom som sysselsatta personer, som kan få en del av sin inkomst som bidrag och endast får en mindre del av sin totala inkomst från själva arbetsgivaren.
    Är inte vårt land fantastiskt – här har vi något som bidrar till stora problem för olika kommuner: Ebo-lagen, medan man i vissa afrikanska länder brottas med ebola …

    Gilla

   • Markus skriver:

    Måste man välja/vara på någon viss sida? Allt har blivit så polariserat.

    Jag håller varken på höger eller vänster. Man måste väl inte vara höger för att uppskatta det goda samhället? Jag gillar i alla fall att läsa här.

    Något som åtminstone blivit bättre i Sverige är att man kan läsa många olika åsikter nu. Gillar internet.

    Gilla

 12. Östrahult skriver:

  Jag håller i stort med, några kommentarer:

  Frankrike: Jo visst debatteras det, men det är mycket snack och lite verkstad och någon sorts klubb som håller ihop och utestänger fritänkare.

  Sverige: Pratar vi ekonomisk kontroll så kan man inte bortse från den homogena grupp som kontrollerar finansmarknaden. Det rör sig om personer som är anyhwheres, som inte skatter så mycket i Sverige och som lever i symbios med statsmakten som plockar av folk deras inkomster och sparande. I den här gruppen finns inga arga entreprenörer – bara smarta typer som inte bryr sig om de frågor PE tar upp.

  Gillad av 1 person

  • Parisare och EU-medborgare skriver:

   Jag håller med om Frankrike, det debatteras mycket (gäller alla media), men på en hög nivå (skyhögt över en svensk normaldebatt), men det resulterar i mycket lite ”verkstad”.

   Det du (Östrahult) skriver om Sverige har jag inte så bra koll på, men tycker mig se motsvarande aktivitet i Frankrike, high-flyers som lever i symbios med politikerna (har ofta gått i samma skolor) och tar ut fördelarna med globaliseringen (vilket leder till nästa fråga: hur jämna ut skillnaderna mellan de som tjänar på globaliseringen och de som förlorar på den; ett hett politiskt ämne som ingen (?) kan/törs/orkar anamma).

   Gilla

 13. Mitt vykort skriver:

  Ja jag tycker din analys är bra men den saknar det som vi ofta trätar om en del. Den är endast instrumentell, den saknar hjärta, likt KOAs analys i hans senaste bok om demokratin. Den missar därför det hjärta och den kärna vi saknar, nämligen kristendomen, ett kitt som håller oss samman. Detta hjärta har ju stulits av staten och formats om till en parasit, något fult. Islam har också uppenbarligen en kärna, och har överlevt länge, så jag tror att ovanstående är för tekniskt, det är en analys, men saknar mekanism för att bryta detta för det har ju uppstått på något sätt? Varför ser folk inte detta, och allt annat vi skriver om här, eller varför ser de detta och förmår ändå inte formulera ett svar? Det är för de saknar moralisk kärna, vi lever i ett moraliskt vakuum vilket så klart utnyttjas av etablissemanget. Så jag tror att du tar fel, att skriva något ”islamofobiskt” kommer närmre problemets kärna och hjärta för detta handlar om kärnan i vår kultur, och vad som försvunnit eller skadats och de olösliga motsättningar som vi aldrig kommer förbi i Sverige. Hade allt handlat om ekonomi så har ju etablissemanget i princip rätt, och de som kritiserar mig på dessa sidor också, allt handlar om DEN TREDJE VÄGEN, finner vi bara den och kan få ett sätt att få dessa främmande kulturer att bli kompatibla, ekonomiskt produktiva som vår egen, så löser det sig! Så som Cwejman fabulerar idag i GP, lite färre invandrare (han leker avantgarde för han använder ordet demografi nu efter Arpi gläntat på locket), lite fler med utbildning, lite mer hård skola där alla kavlarupp ärmarna alá Teodorescu, och lite mindre stöd och lite mer krav, lite mer Björklund helt enkelt, så fixar det sig! Voilà!

  Så nej du Patrik, det finns en anledning till att du inte drabbas av statens fulla kraft, du missar kärnproblemet, om du skulla få allt du vill så hade du möjligen fått svenskarna att gå i en bättre skola, och jobba mer effektivt och betala lite mindre skatt, men Sverige kommer med detta ändå att kollapsa för invandrarna hade följt sin egen kultur och tradition.

  Gillad av 6 personer

  • Redaktionen skriver:

   Det där med moraliskt vakuum är nog sant. Som jag uppfattar det beror det på att vi glömt bort Krav, Plikt och Skyldigheter samt Nationen. Jag återkommer så småningom i det ärendet. Sedan hör det till saken att denna bortträngning inträffade före invandringen. Migrationspolitikens misslyckanden beror nog snarast på den föregående mentala förändringen hos svenska folket och framför allt våra ledare.

   Patrik

   Gillad av 9 personer

   • Mv skriver:

    Detta håller jag med om och ser fram emot fortsättningen. Jag klagar varje dag, det ligger i min natur, jag är skorpion som försöker sticka den kokande grodan, men DGS är så klart bäst i klassen.

    Gillad av 6 personer

   • Hovs_klipphällar skriver:

    Kan instämma i Min Strand — att allt i grunden baseras på ideologi. Man agerar därför att man har en långsiktig föreställning om vilket samhälle man vill ha, helt enkelt.

    För många kallas det ”religion”. Själv är jag inte troende men kan hålla med om religionens sammanhållande kraft för många av oss.

    Så har vi motsatsen, det vi kunde se som Ondska — marxismen i dess olika varianter inklusive ”PK-ismen”, som är lierad med islam.

    Gilla

   • Linden skriver:

    Det började redan på sextiotalet med dagis, Bolibompa och vilse i pannkakan.
    Sossarna har förstått hur en slipsten ska dras…

    Gilla

   • Erik P skriver:

    Apropå behovet av religion.

    Anständiga människor behöver knappast en handbok för att vara just anständiga.

    Gilla

   • Mitt vykort skriver:

    @erik p

    Det är en ogenomtänkt åsikt. Varifrån kommer denna ”anständighet”? Den är helt kulturellt betingad och ser annorlunda ut för en kannibal än en kulturkristen svensk. Utan kitt så kan inte ett helt folk föra över denna anständighet (som helt enkelt är tio Guds bud) mellan generationerna, i synnerhet inte när stat och kultur x inte alls har denna anständighet utan helt fokus, varav de flesta är extrovert aggressiva. Det finns ingen universell anständighet, utan den måste vårdas av varje generation och med förrädarstyre så är det svårt. Jag säger saker till mina barn som går rakt emot det de lär sig i skolan och på TV. Anständighet räcker inte heller, du kan inte hantera ondska med anständighet utan ondska möts med hårdhet.

    Gillad av 1 person

   • Mitt vykort skriver:

    @erik p

    Det är en ogenomtänkt åsikt. Varifrån kommer denna ”anständighet”? Den är helt kulturellt betingad och ser annorlunda ut för en kannibal än en kulturkristen svensk. Utan kitt så kan inte ett helt folk föra över denna anständighet (som helt enkelt är tio Guds bud) mellan generationerna, i synnerhet inte när stat och kultur x inte alls har denna anständighet utan helt fokus, varav de flesta är extrovert aggressiva. Det finns ingen universell anständighet, utan den måste vårdas av varje generation och med förrädarstyre så är det svårt. Jag säger saker till mina barn som går rakt emot det de lär sig i skolan och på TV. Anständighet räcker inte heller, du kan inte hantera ondska med anständighet utan ondska möts med hårdhet.

    Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Vykortet skrev: ”Det finns ingen universell anständighet, utan den måste vårdas av varje generation”
    -Just det. Det finns ingen universell anständighet. Gjingis Khan och grabbarna från Karakorum hade inte samma uppfattning om att bete sig hyggligt och vänligt som vi svennebananer, som ogärna gör en fluga förnär. De hade en annan grundsyn och skulle aldrig fundera på hänsyn, hyfs, artighet eller anständighet eller respekt för allas lika värde. De bara slaktade alla och njöt av det.
    Liksom den lagom universellt anständige Pol-Pot och Mao och även tydligen Fidel och Che, som var inställda på massmord om de kunnat. De senare har jag just läst skulle glatt ha avfyrat a-bomber mot USA om de hade fått ha kvar dem för Krusse, enligt Che Guevara själv i en engelsk intervju, beskrivet i WIkipedia.

    Gilla

 14. DGS - Den ensammes rop i öknen skriver:

  Varför tar sig inte vissa debatter, medan andra drar iväg som flammande lågor? Om detta går det att skriva en hel bok. Men ett par viktiga ledtrådar är att logik och emotioner inte är samma sak. Även om de ibland råkar sammanfalla rätt väl. För det är inte logik som gör att jag trivs i mitt hem eller i svensk natur. Att jag tycker om att se älgar eller rara växter. Älskar solljusets spel i röda vinbär, inbäddat i klorofyll. Sätter blommor på mammas och pappas grav eller hänger upp nya gardiner. Det handlar om vad jag tycker om och trivs med. Och känner för. Oftast som en följd av en svårtydd uppfostran, personlighet och livets egna danande. Helt enkelt styrt utefter de levnadsomständigheter som råkat bli mina.

  Var och en lever sina personliga liv och vet tämligen väl, utan att tänka särskilt mycket på det, var som är meningsfullt för just dem. Då uppstår lätt ett försvar av den egna plattformen. Av mitt livs egna intressen.

  På dessa sakförhållanden kan man lägga ett logiskt raster. Om man så vill.
  Men vi kan inte förvänta oss särskilt mycket verkstad. Egen basal trygghet kommer före det mesta. Och trygghet innebär att få vila ut i det man tycker om, som är en kärt.

  Alla kan ställa sig utanför sig själva som en mental akt. Se sig själva utifrån. Rentav med andras ögon. Men det förändrar sällan livets sakförhållanden.
  Var och en lever inom sina egna begränsningar. Inom sitt emotionella landskap. Och gör där vad de förmår. Men platsen i stacken är ofta rätt given. Alla släpar på sina strån. Hittar rentav en personlig livsuppgift. Som kan vara väl så olika för myrorna. Var än i stacken de råkar befinna sig.

  En samhällsdebatt bygger sällan, om ens någonsin, på en objektivitet eller neutralitet. Vi kan vända på stenar, och värdera upp och ned, efter eget gottfinnande – utefter ett eget eller ett samhälleligt värderingssystem.
  Men sällan går vi emot oss själva och det egna särintresset. För individer har lätt för att införliva egna åsikter och egenintresset i försvaret av den egna livsväven. Den som håller ihop det egna livet.

  Naturligtvis kan människan logiskt ställa sig utanför sig själv. Och se tingens ordning utifrån. Men det är nog utsiktslöst att tro att neutralitet därmed varaktigt släpps in i livet. Livets egna plattform ligger där den ligger. Att man sedan kan hämta social status genom att peka på orättvisor här i världen, ändrar inte på särskilt mycket.

  Att inte särskilt mycket händer, fast Patrik gräver, beror nog i hög grad på ett omedvetet försvar av det egna och mer bestående. Egenintressen kommer i olika skepnader, former och kulörer. Och lyssnar mer sällan till teoretiska resonemang.

  Det mesta basala kretsar runt den egna tryggheten. Både för en själv och nära och kära. I en beroendets intima väv. Varför väcka den björn som sover, om tystnad är en bra strategi – för att bevara. Det förklarar nog mycket av mer ljudlig tystnad. Speciellt i orostider, när ingen riktigt vet vart förändringarna kan leda till. Kanske DGS här mer utgör undantaget som bekräftar regeln – och mer är att betrakta som den ensammes rop i öknen.

  Gilla

  • Mv skriver:

   Det är Arpis, Cwejmans, Gürs, Teodorescus och alla de andras fel som låtsas kritisera det som är men som företräder den alltid i framtiden liggande utopin: DEN TREDJE VÄGEN.

   Gillad av 5 personer

  • Lars skriver:

   Jo, men Patriks bild av samhället stämmer inte, inte hans nyliberala bild baserad på egenintresse, inte hans bild av nettobetalande medelklass i huvudkonflikt med det ”välfärdsindustriella komplexet”. Det finns väldigt många i det här landet som förknippar Patrik just med nyliberalismen, privatiseringar, ekonomiskt egenintresse, avveckling av socialförsäkringar, pensioner, arbetslöshetsbidrag, sjukbidrag mm och den modell han för fram är inget annat än en primitiv nyliberal modell. Det är som med moderata samlingspartiet, mycket litet under många årtionden, så bytte man namn, ändrade retoriken,. fick fler röster, men förde samma politik och utförsäkrade sjuka, minskade pensionerna, minskade akassan och allt i namn av individen och det privatas förträfflighet. Så DGS är med den retoriken verklighetsfrämmande, detsamma gäller centern och Annie Lööf, Liberalerna och Afrika, KD med pastor Janson och Moderaterna med mannen som utförsäkrade arbetslösa och släppte på invandringen Kristersson. Socialdemokraterna med Löfven är ju inte heller något att hänga i julgran ens som julgrans pynt.

   Gilla

 15. Anders Lundin skriver:

  Jag tror att du har rätt i din utförliga analys.
  Dock två påpekanden om den nettobetalande medelklassen och Pkisternas religion:
  Den vanliga nettobetalande medelklassare sover. Djupt. Denne förstår inte att han är toklurad och blir parasiterad av politiker och deras importerade valboskap.
  Och anledningen till att denne medelklassare är så toklurad är att denne mer eller mindre svalt Pkisternas religion med sitt totalt ologiska tänkande under devisen Alla Människors Lika Värde.
  Alltså måste vi sänka denna idiotdevis, därefter faller allt det andra. Men det blir givetvis svårt; t o m SD slänger sig med detta trams numera. Även för övrigt en sådan klok tänkare som Ann Heberlein står för denna vidriga, i praktiken fascistiska devis.
  Alltså: lyckas vi sänka detta PK-axiom, sänker vi hela deras galna religion och därefter kan de möjligen återstarta sina ologiska, känslostyrda hjärnor!

  Gillad av 6 personer

  • Redaktionen skriver:

   Vi kan börja med att inskärpa en sak som har påpekats här många gånger, nämligen att dogmen om ”allas lika värde” är en unikt svensk felöversättning av det engelska originalets formulering – alltså i FNs allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna – ”allas lika värdighet”. Värde och värdighet är inte samma sak. Värde låter lite som ersättning eller lön fast är egentligen synnerligen oklart. Värdighet (dignity) har inget med pengar och status och sådant att göra. Allas lika värdighet betyder att alla människor har rätt att behandlas med respekt (till exempel slippa okvädningsord och grundlösa anklagelser för rasism och nazism).

   Patrik

   Gillad av 9 personer

   • Erik P skriver:

    Tilläggas kan att artikel 1 också uttrycker att människan ÄR FÖDD med denna rätt till värdighet.

    Genom mitt leverne kan jag rimligtvis över tid erodera rätten.

    Gilla

   • Palle9 skriver:

    Patrik: Tydligt och klart – vet att du haft uppe detta i tidigare krönikor, men detta var utmärkt kärnfullt formulerat. För övrigt: stort tack för din ihärdiga och beundransvärda kamp – denna plattform är alltid givande att besöka. Ekonomiskt: om vi alla åtminstone dubblar våra månadsbidrag, skulle det kanske vara en början (lovar att själv göra så)!

    Gilla

 16. Vaknauppnu skriver:

  Att vi behöver få en annan plattform än denna som ”vanligt folk orkar läsa” står utom all tvivel! Att det behövs ta fram analyser vad hela skiten har kostat det svenska folket -”-.
  Att ena motkrafterna till galenskapen som pågår, vi måste bli fler röster på riktigt -”-
  Att många av er här skrivande på DGS verkar alltför kvinnofientliga =avskräckande -”-
  Att visa vad landet skulle vinna på om repartrieringen igångsattes /genomfördes -”-
  Att ta fram samarbete & analys för att t..ex. syrierna behöver åka hem och bygga upp sitt land. Att ta fram kriminalitetsbelastning per invandrargrupp
  Att visa hur uträngningseffekten har yttrat sig område för område över tid
  Att ta fram domstolsbeslut som visar hur och att vårt rättssystem har angripits av röta
  Att ta fram de bakomliggande krafterna för dessa beslut
  Listan kan göras lång/mycket längre men tror ni förstår vad jag menar nu

  Gillad av 1 person

  • Palle9 skriver:

   Vaknauppnu: En hel del bra uppslag där. Men att kommentarerna skulle präglas av kvinnofientlighet har då jag inte märkt (något enstaka undantag går säkert att uppbringa, men i allmänhet?).

   Gilla

 17. Erik2 skriver:

  Det finns en sak till att notera i denna diskussion. Det är inte givet att nationen Sverige ska existera för all framtid. Ett fullt möjligt utfall av den turbulenta och instabila tid vi är i början av är att Sverige upphör som nation. Sverige har redan upphört som enhetsnation där etnicitet och nation är ett till ett. Men den mentala bilden hos medborgarna är inte ifatt med verkligheten, insikten om verkligheten är uppenbart fördröjd och propagandan hjälper här till att fördröja. Här ser vi nackdelen för samhället med ett härskarskikt som söndrar och härskar. Man kan bara riva ner men har ingen tanke om vad som ska komma istället och i och med att man numera tar all frukt av människors skapande ifrån dom via skatten och via regleringar av beteenden ända in i sängkammaren så finns inget civilsamhälle som kan bygga något nytt underifrån. Frågan i detta scenario är vad som kommer ersätta nationen Sverige när den upphört? Den är en svår fråga men som det ser ut måste den idag ställas för inget som sker stabiliserar idag landet.

  Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Staten kan gå i putten men den svenska nationen består, som diaspora eller en homogen enklav. Multikulti ökar etnomedvetenheten, separatismen och ad hoc-allianserna. Det som kan överbrygga de vattentäta skotten – erodera dem – är möjligen generationsväxlingar och rasblandning. Samtidigt kommer inte nya generationer att vara fångna i samma falska medvetanden och indoktrinerade stigmata som hämmar dem och stympar deras självbevarande egoism.

   Gilla

 18. Niklas R skriver:

  Ingen socialistisk regim vill ha en öppen och fri debatt. Den socialistiska doktrinen går ut på att staten talar om för dig vad som är rätt, fel och vad du ska tycka om det.

  Bara i fria, demokratiska, icke-socialistiska stater vars grundlag är i sanning maktfördelande kan en fri och öppen debatt föras (alltså de stater som har en grundlag som är raka motsatsen till den socialdemokratiska grundlagen från 1975).

  Gillad av 5 personer

 19. Kennet skriver:

  Bra sammanfattning av det du brukar säga; ett käckt inlägg att skicka till ens bekanta som (märkligt nog) ännu inte förstått vad som pågår och varför.

  Hursomhelst. Skyll inte på mig – jag röstade på Ian Wachtmeisters ”Det Nya Partiet” 1998 och därefter SD. Anade redan på 90-talet vart det var på väg (bl.a. tack vare Thomas Gür, Johan Hakelius, Patrik Engellau med DNV och Jan Milld och hans BGF).

  Trodde länge att det hela gick att vända, men riksdagsvalet 2018 visade att svenska folket helt enkelt vill ha det så här. Och sedan dess är det bara att inse att antingen får man flytta utomlands eller så får man förbereda sig för svensk fimbulvinter. Att svenska folket – efter Decemberöverenskommelse och Massinvasion 2015; båda drivna av Sjuklövern – vill ha det så här står utom allt tvivel.

  Själv väljer jag förberedelse för svensk fimbulvinter. Det kommer bli några hårda årtionden. För att göra processen så snabb och snar som möjligt är det viktigt att inte bidra ekonomiskt. Dvs att på alla möjliga (lagliga) sätt undvika att betala skatt. Dvs köpa begagnat, odla mat själv, skaffa hönor, göra eget snus, brygga eget vin/öl, cykla till jobbet, köpa öl och sprit i Tyskland, handla på tyska/brittiska Amazon, inte köpa onödiga saker, sätta upp solpaneler och köra elbil, byta tjänster med grannen och på det stora hela vara sparsam.

  Fram till för 10 år sedan sisådär var utvecklingen möjlig att vända. Icke så längre. Inom detta århundrades slut är Sverige ett muslimskt land (en majoritet av befolkningen bekänner sig till Islam – det är lätt att räkna på detta och jag har gjort det i ett Excel-ark; kolla inflyttning, antal barn per kvinna och religion och att etniska svenskar minskar i antal) och Sverige kommer vara ett helt annat land än idag. Resistance is futile.

  Gillad av 5 personer

  • Matte skriver:

   Bra inlägg. Jag håller också på att lägga om mitt liv för att förbereda mig för konsekvenserna av förd politik. Jag är t.o.m. måttligt intresserad av en fortsatt svensk karriär, eftersom merparten tas av systemet. (Kanske bättre att få mer tid till byteshandel och självförsörjning.)

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Gå gärna till Kista Galleria en söndag kväll så blir det nya Sverige mycket tydligt. Man behöver inte ge sig in i no-gozonerna!

   Gilla

  • Palle9 skriver:

   Kennet: Själv tror jag att slutsatsen i frågan om emigration eller ej kan hänga samman med ens ålder – hade jag varit 15-20 år yngre, hade nog emigration varit huvudalternativet.
   Riksdagsvalet 2018: du kan ha rätt i din slutsats, men alternativt kan man konstatera att närmare 60% av väljarkåren faktiskt röstade på något av de partier, som traditionellt räknats som icke-socialistiskt. Att C och L skulle släppa fram en ny S + Mp-regering (med passivt stöd av V) kom nog trots allt som en överraskning för många av deras väljare. Hittills har C- och L-ledningarna lyckats med påståendet att de fått igenom en avsevärd mängd liberal politik, men om detta inte materialiseras kan tappet för dessa partier komma att bli betydande.

   Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Nja, fatalism och defaitism är inga framgångsformler. Etnisk separatism är den större och mer politiska manifestationen av segregation och ‘white flight’ på bostadsmarknaden. Svenskarna är vana vid skog och mark och i hög grad vapenägare. Låt lågkonjunkturen och finanskollapsen komma. Frys bidragen och se hur det går med migrationsströmmen till / från det subarktiska Sverjestan du postulerar.

   Demografi genom extrapolering är en sak, och jag har själv stött mig på den sortens framåträkning. Men som Thomas Sowell sade: ”Extrapolations are the last refuge of a groundless argument.” ; )

   Skämt åsido. Det är en dynamisk process. Vi är inte prisgivna åt sittande politikervälde eller de senaste årtiondenas huvudlösa migrationspolitik. Inbördeskriget börjar den dag svenskarna inser att de bekrigats länge och från flera håll, dvs besvarar elden. Till dess är det ett enkelriktat folkmord genom förräderi.

   Gilla

 20. Hans Karlsson skriver:

  I mina lugnare stunder försöker jag sätta mig in i hur maktens utövare tänker och agerar. Varför gör de som de gör? Jag är inte så benägen till konspirationsteorier om världsmakter som påverkar, om onda andar, jag tror det hela är mycket mänskligt, om än destruktivt för samhället.

  Man är ung, man har aldrig haft ett yrke, man hamnar i en politisk ungdomsorganisation, man har vissa talanger till tal och engagemang, man blir förtroendevald. Man får en hygglig lön, man jobbar, så att säga, med sin hobby, man kör på sina ideologiska idéer som fanns där från början när man engagerade sig politiskt. Det är ett bra liv!

  En politiker som har nån form av ideologisk bas och nån form av önskan om ett finansiellt bättre liv vill komma längre. Efter ett antal år är man riksdagsman, statssekreterare, minister.

  Varför skulle man utsätta sig för att denna karriär skulle upphöra? Varför riskera en framtida god inkomst, möjligheter till påverkan, möjligheter att jobba med ideologiska frågor som man varit insyltad i sedan ungdomsåren? Varför riskera att hamna på gatan och inte kunna något annat än politik och reducera lönen med hälften?

  Givetvis håller man fast vid sin position. Visar det sig att man måste börja kompromissa med sina grundinställningar så funderar man över detta och de flesta kommer fram till att det inte är värt att konfrontera partilinjen. Det är viktigare med den egna ekonomiska tryggheten, att fortsätta med det ”yrke” man kan, att tänka på familjens och barnens finansiella framtid.

  Då sitter man där. En jasägare, en politruk, en knapptryckare. De allra flesta fortsätter även om samvetet skaver. Det är samma fenomen som att missbrukare förnekar sitt missbruk in i det längsta. Man hoppas ingen ställer en till svars, att ingen ställer ingående frågor om samvetet. Även om man vill lämna har de flesta inget s k ”fuck-off-kapital”.

  Även om man ser att det parti man arbetat i sedan ungdomen fattar beslut mot de egna ideologiska övertygelserna gör man inte uppror, man riskerar inte uteslutning, man riskerar inte vänskapen med sina likasinnade som kan ha varat i decennier, man riskerar inte karriärväg mot mer makt, inflytande och högre lön. Man orkar inte heller reagera på att politiken motsäger den egna övertygelsen, det blir för tungt att hantera mentalt (se de som lever i dysfunktionella partnerskap).

  Det ska till drastiska ideologiska förändringar för att man ska våga ta ett kliv ut – att partiet man företräder plötsligt förespråkar folkmord, vill starta krig etc. Går dessa förändringar dock stegvis, där man intalar sig att det inte behöver betyda det mål som man kanske tror sig ana (se politrukerna i Tredje Riket), då håller man sig kvar. Vad som saknas är ryggrad, moralisk kompass, att hållas ansvarig inför högre makt, det som tidigare kristendomen predikade.

  Men – hur många av oss andra, som inte arbetar i politiska partier, ställer oss upp i personalmötet med 300 pers samlade och vd på estraden och säger: detta kan jag inte gå med på, detta är helt fel väg. Om företaget slår in på denna väg så avgår jag.

  Att förlora makten är S rädda för. De förlorar sitt hundraåriga inflytande, tusentals av S avhängiga byråkrater, adminstratörer och politiker måste lämna sina positioner och har inget annat att göra istället.

  Gillad av 3 personer

  • Matte skriver:

   Intressant.

   1. Alla borde ha ”fuck-off-kapital”, eftersom världen då skulle bli ärligare.

   2. Vi borde införa en åldersgräns om, låt säga, 40 år för att kunna bli tilldelad en politisk tjänst. Då kommer vederbörande ha erfarenhet, bl.a. av arbetslivet, och vi slipper ungdomar som siktar på politiken från början.

   Gilla

   • Jari Norvanto skriver:

    Sossarna vill inte att befolkningen har fuck off-kapital. De vill ha svaga, bidragsberoende personer att basa över. Så har ju Maggan, (S)veriges budgetchef, börjat jiddra om höjda kapitalskatter, när Laffer-kurvan för inkomstskatt passerat optimum för maximalt skatteintag och en rad punktskatter höjts och stolligheter som ‘plastskatt’ introducerats. Det finns ingen gräns för kleptomanin hos sossarna. ISK-schablonskatten har höjts åtminstone ett par gånger under sossarnas rådande ‘reign of error’.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Så enkelt som du beskriver det fungerar det nog och inte endast inom socialdemokratin, tvärtom så bjuder näringslivet nog oftare in de borgerliga efter avslutad partilivet. Då socialdemokratin satt vid makten så länge och fram till 80-talet så dominerade de många verk och myndigheter på ledningssidan, men de som skriver här tycks inte ha följt med de senaste 50 åren i den förändring av det politiska landskapet som skett med ganska många borgerliga regeringar och sjunkande valresultat för socialdemokratin och ett visset Miljöparti och Vänsterparti som regeringsunderlag. Makten strävar man efter, särskilt moderater, men makten ska ju användas, men partierna är toppstyrda, de borgerliga faktiskt mer än socialdemokraterna.

   Det finns en annan politisk värld utanför partierna också t.ex. Näringslivets tankesmedjor och organisationer, Bonniers, som dominerar privat media, Schibstedts och andra.

   Analys och förståelse och handlingsprogram skulle vinna väldigt mycket på att kommentatorer lutade sig tillbaka en stund, funderade litet och började ifrågasätta vad man vinner på att utmåla Sverige som socialistiskt (vilket det inte är) eller att ”socialister” har makten och att hela det politiska spektrum, sjuklövern, är ”socialistisk”. Ett ljus skulle kanske börja lysa och demagogin och känslosvallet ersättas med lite objektivitet och funderande och jämförelser med andra länder och rörelser.

   Förövrigt skulle mycket vara vunnet om politiker inte kunde nomineras till en politisk församling innan de fyllt fyrtio och dessutom ha relevant utbildning och erfarenhet från yrkesverksamhet utanför politiken. Då skulle de kunna vara självständiga och dessutom ha meriter som gick att jämföra och erfarenhet av hur det är att leva i Sverige, ha familj, äldre släktingar, bekanta mm.

   Gilla

 21. Sixten Johansson skriver:

  Med de förtydliganden som Patrik i dag och i går har gjort är nog det här en mycket bra grundmodell, som är rätt enkel att förklara och har stor agitatorisk potential. Själv skissar jag hellre på modeller som bygger på psykologiska och sociologiska mekanismer, men de blir för omfattande att beskriva och den förståelse de ger kan lätt uppfattas som ett ursäktande av landsförräderiet, inkompetensen och rötan.

  Patrik skulle kunna förtydliga modellen genom att uppskatta hur stor andel av de offentliga utgifterna som det ändå är rimligt att avsätta för infrastruktur och en acceptabel och funktionell välfärd, allt hanterat av en minimal politisk och byråkratisk apparat. Grundfelet är ju att härskarklassen kunnat missköta sina centrala uppgifter, går fri från allt ansvar och sväller obegränsat då den slickar i sig av BNP- och skattegrädden och alla imaginära värdestegringar.

  En fördel med modellen är att hela skeendet kan betraktas utifrån utan att förutsätta någon medvetenhet eller viljeinriktning hos aktörerna. Den biologisk-ekonomiska nischen och parasitismen dold under en obligatorisk humanitetsslöja räcker som förklaring för agerandet och ett så lyckat koncept sprids snabbt i västländernas maktskikt.

  Ruljansen skulle kunna fortsätta mycket länge, men den nya valboskapen är inte lätthanterlig och härskarna kommer att upptäcka att både mixandets konsekvenser och ideologins tabun och inbyggda absurditeter skapar ett fängelse även för dem. Och att de inte är så oåtkomliga som de tror.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Det är en nyliberal modell typ Milton Friedmans Chicago skola och helt verklighetsfrämmande Sixten. Jag har ägnat så mycket tid åt att visa att den inte fungerar, men Patrik tar inte vid sig och kommer inte att göra det heller. Man kan inte lära gamla hundar sitta!

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Lars, du har förmodligen rätt vad gäller hur partierna har hanterat och vill hantera den renodlat ekonomiska sidan och det kan kanske Patrik utveckla. Alltså avgränsningen av och resurserna till välfärdssystemet + frågorna kring privat kontra offentligt. Men som jag förstår det kan Patriks skiss av modellen här ses som en fristående, mer allmän beskrivning av härskarklassens intressen och strategier. Som sådan tycker jag modellen är enkel och användbar, i synnerhet kombinerad med gårdagens beskrivning (i ”Fariséer”) av den religiöst präglade psykologin och ideologin och med de andra preciseringar som Patrik gjorde i dag.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Nja, jag är egentligen överens med Patrik om incitamenten hos den politiska klassen, skolade sedan ungdomsförbunden, och därmed även hos övre ledning i det offentliga systemet (tänk bara på sådana som Jan Eliason, Schori, MSB chefen, Ann Ramqvist mfl) dvs de manövrerar och ser till sitt egenintresse. Men Välfärdsstaten är inte detsamma som hela den offentliga sektorn och flertalet inom t.ex. universitet, militär, polis, sjukvård, barnomsorg mm är mer av anställda löntagare och gör sitt jobb. Det är inte heller ett offentlig komplex om vi inte inkluderar privata företag som påverkar typ SAAB dvs det finns ingen likhet med det amerikanska militärindustriella komplexet som Eisenhower pekade på som en risk när militärutgifterna var av storlek 20 % av BNP. Det är definitivt inte heller sant att de är tärande och lever på skattemedel om vi ser samhällsekonomiskt på det utan det offentliga producerar tjänster (jag gissar att försvarsanställda anser de gör nytta?).

    Jag är inte överens med Patrik när han vrider och rider på vår avsky för migrationspolitiken för att driva opinion in i nyliberal moderat fålla! Det har han försökt med sedan 90-tal. Jag tröstade på Ny Demokrati, med program från den nya välfärden, men inte pga den nyliberala höger profilen och att partiet bestod av småföretagare utan för att då, på den tiden var programmet modest i ekonomiskt- politiska frågor och det fanns inget annat part som pekade på konsekvenserna av migrationen eller det överdrivna Sida som göder en kader NGO medarbetare, de som är stödtrupper för det allmänna godhets/humanitär stormakt etc.

    Men vad säger hans modell? Inte ett dugg mer än att välfärdsstaten bör privatiseras, att socialförsäkringar och pensioner ska privatiseras. Utan ekonomisk-politisk syn kan man inte diskutera samhällsutvecklingen och Patrik är ekonom, han vet vad och varför han förenklar. Så det är dags att börja syna hans förenklade nyliberala modell i sömmarna. Välfärdsstaten är starkt förankrad i Sverige, men inte hur den sköts och administreras och det är en helt annan fråga änden om någon huvudkonflikt mellan nettoskattebetalande medelklass och politikerna. Visst uppstår en konflikt om inte politiker hushållar med knappa resurser eftersom välfärdsstaten inte levererar. Det är något annat än att diskutera skattetrycket. Skattetrycket avser även andra delar än välfärdsstaten. Kanske dags att bli lite mer specifik och konkret? Lägg ned föreningsstöd, stöd till religiösa samfund, idrottsrörelsen, inför ordning och reda i skolorna så man kan minska antal lärare och öka lärarnas undervisningstid, lägg ned Sida, genomlys universitet och högskolor och lägg ned diverse sk forskning som inte leder någonstans, skicka ut de doktorerade på arbetsmarknaden osv.

    Som det nu är så uppfattar du Patriks modell på ett sätt och du saknar den ekonomiska teoribildningen som Patrik har, jag uppfattar det på mitt sätt mot en bakgrund i ekonomi, Slutsatsen blir att hans modell är otydligt, otillfredsställande och inte tillräckligt pregnant och slutsatsen blir också den du för fram (och som jag längre tryckt på) att Patrik behöver bli konkret och föra fram den ekonomiska delen av tankarna. Jag menar psykologin, som du är inne på självklart är väsentlig och ett komplement till den ekonomiska diskussionen, men observera att ekonomiska teorier gör vissa antaganden om bl.a. människans natur som optimerande det egna vinstintresset och det är vad Patrik bygger på och som borde diskuteras för det är orealistiska antaganden (och ekonomerna vet det dvs de som inte förnekar det) så grundvalarna för de olika ekonomiska teorierna skakar i den debatt som förs om Macro ekonomin och oförmågan att t.ex. se krisen 2008 komma eller oförmågan att hantera återhämtningen, det europeiska EMU systemet mm.

    Gilla

   • Lars skriver:

    SIxten, det finns ingen ”renodlat ekonomisk sida” utan partier, kommuner, staten hanterar ekonomiskt-politiska frågor. Samhällsekonomi kan inte reduceras till bokföring och budgethantering. Politiker utan ekonomiskt-politisk kunnande, retorik och budskap är vad vi har idag och man låtsas att finansen och riksbanken sköter ekonomin. Det blir snömos, det blir ordmassor och ordmagi av det. Ekonomi handlar om välfärdssystemen, försvaret, bostadsbyggande, pensioner, bidrag till näringsliv, subventioner, offentlig effektivitet, skola, universitet osv.

    Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Lars, vi är knappast oeniga, betonar bara olika sidor av komplexet. Många här har redan förr om åren kritiserat bland annat Patriks huvudmotsättningslinje och termerna ”nettoskattebetalare” och ”medelklass”.

   Nu tror jag inte att utvecklingen är reversibel. Det vore ändå värdefullt att i den framtida kunskapsbasen ha skisser av ett kostnadseffektivt minimalt välfärdssystem och tankar om hur det skulle kunna hanteras långsiktigt och vad det skulle kosta. Men jag ser alltså Patriks modell som mest användbar för väckelse- och folkbildningssyften.

   Jag är intresserad av de diffusare förändringarna på djupet, t ex i det individuella och kollektiva medvetandet. Jag drar den viktigaste konfliktlinjen mellan utopister (inklusive hycklare) och realister, men dessutom mellan individ och flock / gemenskap, där sannolikt mycket har förskjutits och förändrats de senaste 70 åren.

   En tredje stor förändringsvåg, som sällan uppmärksammas, är att både tankelivet och ekonomin i väst har fått en allt påtagligare virtuell karaktär. Det virtuella omsätts, materialiseras och träder i förgrunden. Dels har vi massor av manipulerade värdestegringar, dels har tyngdpunkten i konsumismen lika väl som i politik och media förskjutits allt mer mot det imaginära, fiktiva. T o m när man köper dagligvaror väljs produkten beroende på dess ”aura”. Otroligt mycket i samhällslivet går nu ut på att producera och konsumera objektens kollektivt bestämda aura. Detta måste ju redan ha påverkat människors syn på tillvaron.

   Gilla

   • Lars skriver:

    https://www.svd.se/schweiz-vardmodell-sakrar-jamlikheten

    Här kommer högern (usel artikel, all vård måste ransoneras på något sätt och varför inte jämföra med USA och särskilt, med hänsyn till osäkra data, så visar ju artikeln ingen skillnad mellan Sverige och Schweiz (som dessutom är ett betydligt rikare land.) Usel artikel. Jag gillar brorsan Tinos texter om invandringen och media, men jag har inget till övers för den större politiskt/ekonomiska analysen han och hans bror för fram.

    Miniminivå? Se på Brasilien så ser du en miniminivå för välfärdsstaten som för rika västländer ligger på ca 24 till 28 % av BNP enligt välfärdsforskare.

    Detta är höger, det finns ingen annan aspekt på politik än den ekonomiskt-politiska. De sociala konsekvenserna, den sociala strukturen ligger så att säga inom ekonomibenet.

    Gilla

 22. Matte skriver:

  Jag vill tacka Patrik för en bra artikel och för det trevliga initiativet att svara på kommentarer.

  (Jag förstår inte hur Patrik hinner publicera en tänkvärd text varje dag, och nu dessutom delta i kommentarsfältet. Jag är imponerad av produktiviteten.)

  Gillad av 1 person

 23. Emil skriver:

  Tyvärr har även ganska många nettoskattebetalande medelklassare köpt pk-ideologin med (nästan) hull och hår. Allt för många. För många litar ännu blint på både Public Service och på sina gamla partier….tex sossarna. Denna folkupplysning går långsamt…hoppas den inte går för långsamt. I övrigt tycker jag att Engelaus analys är mycket träffande. Hoppas många läser den och att den får stor spridning. Läser man och förstår vad man läser så ser man också hur sjukt Sverige är. Fler behöver förstå.

  Gilla

 24. johan utan land skriver:

  Systemförsörjande nettoskattebetalare gentemot politikerväldet är ett sätt att se det. Ett annat sätt att uppfatta det hela är huvudmotsättningenen samhällsbevarare – samhällsförstörare.

  En offentligt anställd läkare är i de allra flesta fall en samhällets stöttepelare.

  En förskollärare kanske inte bidrar direkt till statskassan men hon gör ändå nytta och bidrar till stabiliteten i samhället. Såvida hon inte förläst sig på postmodernism och indoktrinerar barnen i PK-tänk. I så fall gör hon kortsiktig nytta men långsiktig skada.

  En mottagare av försörjningsstöd skulle kunna ses som en samhällsbevarare om han bara försöker leva hederligt och inte ställa till ofog för omgivningen. Sverige är fortfarande ett rätt rikt land och vi har än så länge råd att låta även arbetslösa och krymplingar ha en dräglig tillvaro. Dessutom är det lätt hänt att utan egen förskyllan bli av med jobbet numera. Åtminstone i den privata delen av näringslivet är omvandlingstrycket tufft. En del åker ut under någon av de regelbundet återkommande kriserna och har svårt att hitta tillbaka igen. Rykten säger att man inte kan vara helt säker i den offentliga sektorn heller nuförtiden. Åtminstone inte för de som inte nått högt nog i hierarkierna.

  Det stora mysteriet är förstås varför politikerväldet envist jobbar med att underminera förutsättningarna för landets välfärd. Det är klart att de har det väldig mysigt just nu på M/S Sveas kommandobrygga och i förstaklassalongerna men en dag når isvattnet upp även till dem. Då blir det inte kul för där heller.

  Våra ledare började resan som befälhavare på det välskötta svenskflaggade M/S Svea – en prydnad i den moderna civilisationens armada. De kommer att sluta på en rostig och grundstött skorv medan de ser Kinas djonker segla förbi med lastrummen fulla av rikedom, lycka och framtidstro.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.