Patrik Engellau: Samhällsmyter

Patrik Engellau

Troligen vilar alla samhällsskick på någon helig myt som inte får ifrågasättas. Med myt menar jag en grundläggande föreställning om att det som makten vill och gör är förankrat i tillvarons djupaste väsen. För några hundra år sedan ansågs kungen i många länder vara tillsatt av Gud.

Liksom Gud kunde han göra mirakel. Att förbryta sig mot kungen var att synda mot själva tillvaron. Därför fick Damiens, som försökt mörda kung Ludvig XV av Frankrike, det grymmaste straff, bland annat omfattande kroppens sönderslitande i fyra delar genom att hästar drog i brottslingens armar och ben, som samtiden kunde upptänka.

Under det svenska politikerväldets första fas, sådär från början av 1930-talet fram till 1970-talet, var den bärande myten att allt skulle bli bättre om bara politikerna fick mer att säga till om för då kunde de anlita skickligast tänkbara expertis i centrala myndigheter för att rätta till alla återstående fel i tillvaron. Tanken var inte så förflugen som man nu kanske föreställer sig ty den utgjorde en tillämpning i den politiska världen av den dåtida kapitalismens bärande framgångsformel, nämligen ”det vetenskapliga ledarskapet” eller ”fordismen”, som innebar att arbetarna skulle reduceras till själlösa bihang till det löpande bandet medan centralt placerade ingenjörer stod för tänkandet. Den doktrin som funkade i de modernaste företagen måste ju också funka i staten.

Jag har kanske romantiska föreställningar om välfärdsstaten, folkhemmet och den tidiga socialdemokratin, men jag tror faktiskt att politikerväldet under sin första fas gjorde många bra saker. Åtminstone verkar svenska väljare ha tyckt det. Socialdemokraterna ökade gradvis sin röstandel till femtio procent år 1968 (varefter den nästan halverats).

Politikerväldets bärande myt från den första fasen dög inte i den andra. Hur skulle det löpande bandets människosyn kunna överleva i politiken när den var stendöd i näringslivet? I näringslivet hade man upptäckt Människan och deklarerade stolt att ”medarbetarna (till och med kvinnorna i ökande grad) är vår främsta resurs”.

Nu gällande främsta samhällsmyt, inte bara i Sverige, utan även i det övriga västerlandet, har, tror jag, blivit de mänskliga rättigheterna.

Detta påstående måste dock omedelbart modifieras. De mänskliga rättigheter det i huvudsak handlar om är inte de ursprungliga från franska revolutionen, sådana som yttrandefriheten, näringsfriheten och äganderätten – det som ibland kallas negativa mänskliga rättigheter – utan de nya – positiva – mänskliga rättigheter som uppfanns lagom till FN-deklarationen i ärendet som presenterades 1948 och som, obetydligt förenklat, innebär att den som inte har några ekonomiska resurser genom politikernas ingrepp ska få ekonomiska resurser på bekostnad av dem som har ekonomiska resurser. Myten om dessa mänskliga rättigheter legitimerar politikervälden som har ambitioner att bli humanitära stormakter.

På framträdande plats i Lissabon såg jag en platta i trottoaren med en inskription i metall. ”Varhelst män och kvinnor är dömda att leva i extrem fattigdom”, stod det, ”så kränks de mänskliga rättigheterna. Att tillsammans verka för att dessa rättigheter respekteras är vår högtidliga plikt.”

Texten visade sig vara författad på 1980-talet av den katolske prästen Joseph Wresinski och finns även i en trottoar i Paris.

Jag vet att det är ungefär lika opportunt att invända mot Wresinskis synsätt som det var att försöka mörda Ludvig XV men jag gör det i alla fall. Kungen var i verkligheten inte tillsatt av Gud. Ej heller har Gud instiftat 1948 års mänskliga rättigheter. De har inte ens röstats fram i demokratisk ordning. De har kuppats igenom av politiker som behöver förankra sin maktutövning på ett upphöjt och stämningsfullt sätt i samarbete med det prästerskap som ska administrera den solenna överföringen av ekonomiska resurser från den nettoskattebetalande medelklassen till välfärdssystemets inhemska och utländska klienter.

Ledsen, Wresinski. Min mänskliga rättighet att bestämma över min egendom är äldre och starkare än din nyuppfunna rätt till min plånbok. Min eventuella givmildhet bestäms av mig, inte av dig.

Det konstiga är att Wresinskis tolkning av den här mänskliga rättigheten innebär motsatsen till min tolkning. Min äganderätt kan ju inte vara särskilt helig om någon annan har en lika upphöjd rätt att upphäva den. Hur kan ett avancerat samhälle tillåta sig sådana tankegrodor utan att ens göra sig besväret att påtala och diskutera dem?

48 reaktioner på ”Patrik Engellau: Samhällsmyter

 1. Bo Svensson skriver:

  Instämmer. – Det är ju lätt att inse, att det inte kan fungera för någon djurart att det är fritt fram att skaffa obegränsat med avkomma som andra skall få ansvaret att försörja. – Och iskall logik är tillämpbar även för djuret människa.

  Vilka ”mänskliga rättigheter” skattebetalarna skall bjuda resurssvaga på, skall de själva avgöra. – Det finns så mycket annat angeläget att spendera begränsade resurser på.

  Det är nu mer än 40 år sedan jag först luftade förslaget om direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål. – En idé jag trodde skulle sprida sig som en gräsbrand. – Men responsen är lika svag fortfarande trots att internet gjort realiserandet så mycket enklare. – Varför? – Tror ni inte på demokrati.

  Gillad av 3 personer

 2. brrr skriver:

  Näringslivet vill alltid ha ett överskott av arbetskraft så att de inte blir utan personal och måste konkurrera med varandra om att få arbetskraft. Ur deras perspektiv ska konkurrensen ligga på arbetskraften så att den gör sitt bästa och att arbetsgivaren kan välja de bästa.
  Om det alltså finns ett överskott av arbetskraft, så kommer det alltid att finnas människor utan arbete och försörjning. Då kan man välja mellan att antingen låta dem reda sig bäst de vill, och då får man naturligtvis kriminalitet. Ju fler överblivna, desto mer kriminalitet och därmed minskad sammanhållning och tillit. Eller så kan man välja att gemensamt samla ihop så att de överblivna kan leva ett värdigt liv. Det brukar kallas solidaritet, men i grunden handlar det om att bibehålla lugn och fred, sammanhållning och gemenskap.
  Den senare modellen kräver givetvis att man har en egen och gemensam nation, och inte som nu bjuder in massor av vilt främmande människor som dessutom inte känner det minsta samhörighet med ursprungsbefolkningen. Den senare modellen kräver helt enkelt att överskottet av arbetskraft inte blir så stort att de som har arbeten inte längre förmår att försörja alla.

  Gillad av 4 personer

 3. Rufus skriver:

  PRINCIPER av Wresinskis eller Patriks MOTPRINCIP avser samhällets funktioner. Frågan om samhället behöver skatt (som alla samhällen hittills gjort) är inte baserat på någon av dessa principer. De berör välfärdsstaten, inte hela statsbudgeten eller den kommunala. Den var vuxit fram av historiska skäl för göra kapitalismen mer hanterbar, minska riskerna för den enskilde och fördela inkomst där marknaden leder till att större klyftor. Förutom välfärdsstaten behövs andra funktioner inom staten. Staten behövs, ingen juridik och inga regler om egendom eller handel fungerar utan stater som kan reglera, så är inte privat äganderätt heller annat än vad staten reglerar det som t.ex. med regler kring bygglov som tar hänsyn till samhällsplaneringen eller regler för hur arbetsmarknaden kan tillåtas fungera.

  De två PRINCIPER som Patrik tar upp är närmast politiska synsätt vänster eller höger på extremkanten, där de större parterna och mittenpartierna är mer pragmatiskt praktiska och konstaterar att kapitalismen har vissa funktionssätt som samhället måste reglera. PRINCIPERNA är inga vägledande regler för hur samhället ska skötas på ett rimligt vis. Det är slagord i den politiska propagandan.

  Gilla

 4. V for Vendetta skriver:

  De mänskliga rättigheterna tycks dock bara äga legitimitet när det gäller personer som kan anses ha det sämre än oss själva. De gäller verkligen inte när det kommer till yttrandefrihet, rätten att ha sin åsikt eller ens rätten att organisera sig. I England skickar man i dagarna in Tommy Robinsson i fängelse igen efter att ha slagit fast att han överträtt lagen då han filmade en rättegång som hölls mot ett antal pakistanska våldtäktsmän. Deras rättigheter som anklagade var således större än massans rättighet att få veta hur dess företrädare i rättssalen i form av åklagare och domare skötte sig. Tommy Robinsson är ett tydligt exempel på hur rättighetsinflationen spridit ut sig. Må ingen stå i vägen för de humanitära stormakterna för då åker de rättigheter som underskrivets med lutande huvuden av maktens män all världens väg.

  Gillad av 5 personer

 5. Ben-Hur skriver:

  Det är en av de stora frågorna tillika med frågan VARFÖR ska vi förflytta miljoner människor från det relativt sett glesbefolkade Afrika till det mer tättbefolkade Europa?
  Varför skall inte deras fattiga länder hjälpas till att kunna försörja dessa miljoner i det egna landet istället för att Europa skall göra det?

  Gillad av 3 personer

  • Sven skriver:

   De skall inte ens försörjas där av oss. Ej heller hjälpas. De skall lära sig att klara sig själva och lösa sina problem efter egen förmåga. De kommer aldrig att bli vuxna annars.

   Gillad av 5 personer

  • Björn skriver:

   Jag vill påstå att det är den ENDA riktigt stora frågan! Vad var, och tydligen ff är, tanken bakom massförflyttningen av miljontals människor från MENA hit till Europa?! ALLA med minsta förstånd, förstod ju tidigt att det kommer att få katastrofala följder, med överfyllda ghetton, misär, kulturella konflikter och kriminalitet! Och att det med garanti skulle leda till en generell standardsänkning för samtliga medborgare, både på det privatekonomiska planet och vad det gäller trygghet och livskvalité! Man behövde inte precis vara ”Nationalekonom” för se den utvecklingen komma! TROTS alla redan gjorda erfarenheter och TROTS att alla varningslampor fortsätter blinka ilsket rött, vägrar EU:s ledande politiker att avvika från den inslagna vägen! VARFÖR, VARFÖR,VARFÖR…….

   Gillad av 2 personer

   • brrr skriver:

    EU är ett monster på precis alla sätt och vis! Måtte nu britterna komma ur denna dödsfälla.
    Här ett visserligen 6 år gammalt framförande, men än i dag aktuellt på många sätt. Visdomsord om EU framfört med en god portion brittisk humor som bjuder upp till skratt såhär lagom till helgen:

    Och nu har Boris Johnson utsett honom till ledare för the house of commons, kan det kanske motsvara talmansposten i vår riksdag?

    Gillad av 1 person

   • Åke Sundström skriver:

    Många motiverade varför. Men du hoppar över den mest relevanta frågan, den som måste riktas till våra svenska ekonomiprofessorer – de som tigit precis lika manipulativt och maktlojalt som SVT och pressen, även – och inte minst – den förmenta borgerliga. För utan deras tystna stöd skulle denna galna asylpolitik aldrig gått att genomföra. Det är Assar Lindbeck och hans sentida kollegor till bör ställas till svars! Var fanns era varnande röster, när chansen fanns att för ovanlighetens skull göra rätt för era skattefinansierade löner?

    Gillad av 2 personer

   • cmmk10 skriver:

    @Åke

    Just Assar var väl en av de få som åtminstone pep lite grann om att kunde bli problematiskt och många ”utmaningar” s a s. 😉

    De övriga nationalekonomerna är en rent sorglig samling – rädda om sina fina jobb i bank och fackförbund, eller bara engagerade i nästa konferens och paper som skall publiceras. Varför skulle de förstå någonting, eller om så vore, våga säga någonting obekvämt.

    Gillad av 3 personer

   • Åke Sundström skriver:

    @CMMK10

    Assar L gjorde nytta i många andra frågor, men i energipolitiken var han – i varje fall då – en lojal socialdemokrat, som utan egna ordentligt insikter i sakfrågan stödde linje 1 i kärnkraftsomröstningen. Det han skrev i detta sammanhang har han anledning att i efterhand beklaga. Medan han däremot gjort försök att påverka bostadsdebatten, om än utan genomslag, därför att de borgerliga partierna – till sin egen eviga skam – stött den kommunistiska linjen att låta hyrorna bestämmas av staten. Och FORTFARANDE gör det!

    Gilla

  • Liam skriver:

   Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó slår i ett uttalande till nyhetsbyrån MTI fast att det blir alltmer uppenbart att invandringsliberala krafter vill göra FN:s hårt kritiserade Global Compact for Migration obligatoriskt. Detta trots att ett stort antal länder har valt att ställa sig utanför resolutionen.
   https://samnytt.se/invandringsliberala-krafter-vill-gora-fns-global-compact-obligatoriskt/

   Påstår att frånvaron av debatt är politikernas och mediernas, fientliga gärning mot medborgarna.
   Alla stora omvälvande beslut som skrivits in i grundlagen angående att Sverige ska vara en mångkulturell nation har aldrig debatterats och än mindre omröstats om.

   Det är socialdemokraternas och dessutom Reinfeldts vidrigheter som ligger bakom detta. Vi förväntas bara hålla käften och betala. Som vanligt. Som alltid.

   FN till och med kräver att journalister ska måla migrationen i sådana positiva färger, så att medborgarna ska fostras att acceptera folkutbytet.

   Maken till totalitarism får nog sökas i diktaturer. De regeringar som skrivit under detta dokument visar ingen hänsyn till medborgarna de ska representera.

   Carl Bildt erkände att FNs migrationsavtal ÄR bindande
   Bland de som sagt nej till FN:s Global Compact återfinns länder länder som USA och Israel.
   Ett stort antal andra länder som lade ned sina röster har också intagit en principiellt negativ hållning till resolutionen. De gäller bland annat Danmark, Estland, Lettland, Litauen Österrike, Bulgarien, Kroatien, Australien och Schweiz.

   Gilla

 6. Observatör skriver:

  Alla samhällen har i alla tider burits upp av lögner, vanligen av religiös art. När människorna tappar tron kollapsar samhället. Den lögn som bär upp vårt samhälle är lögnen om alla människors lika värde. Ingen tycker i sitt hjärta att alla människor är lika mycket värda, men alla säger att de tycker det.

  Gillad av 1 person

  • Jari Norvanto skriver:

   Antagligen har du rätt. Men en skillnad mellan världsreligionernas tro och den nutida, västerländska, trolösa tron av rättighetsaktivism på den vita medelklassens bekostnad, är att de förra bygger på dygder som är hållbara, medan de senare är progressiva och självbegränsande så snart de brutit ner samhället tillräckligt? T ex kristendom vs socialism.

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Är det inte märkligt att alla dessa vänsterideologier vuxit fram över franska cafébord under inflytande av den då allestädes närvarande absinten och att den alltid gick ut på att finna utstuderade sätt på att råna hederliga människor?

   Finns det något bättre bevis på ohederliga avsikter än de som manifesterats i vänsterns olika ideologimanifest?

   Gilla

  • Erik P skriver:

   Vad är det egentligen som får folk att jämställa Greta med Breivik?

   De är lika mycket värda……..?

   (Jag använder Greta som alternativ för att åstadkomma lite extra syntax error hos de goda).

   Gilla

 7. Fredrik Östman skriver:

  Yttrandefriheten, näringsfriheten och äganderätten härstammar på inget sätt från revolutionen i Frankrike. Revolutionärerna tillät ingen opposition, de exproprierade nästan all egendom och detaljreglerade yrken och professioner.

  Gillad av 6 personer

 8. Fredrik Östman skriver:

  De frågor du ställer är grundläggande och måste hela tiden ställas. Vänstern är helt och hållet irrationell. Ideologierna består av färdigutarbetade rationaliseringar för att bespara hycklarna mödan att själva tänka ut ett täckelse för sina tjuvaktiga lustar. Mycket bra!

  Gillad av 7 personer

 9. Lars Strömberg skriver:

  Patrik skriver: ”…Ej heller har Gud instiftat 1948 års mänskliga rättigheter. De har inte ens röstats fram i demokratisk ordning. De har kuppats igenom av politiker som…”
  Ja, eller så är det kanske bara den sociala korrektheten (Vi som håller med varandra om någon text som är ämnad att verka fin) att utöva lite SK.
  En sammanfattning, om än närmast oseriöst oinvecklad:
  Livet går ut på att må bra. Metoderna är många. Vissa av dem tillämpas dock betydligt oftare än andra.

  Gilla

 10. Bakom plogen skriver:

  Att ställa sig på löpande bandet för att montera ihop microvågsungnar i Norrköping gör ingen människa särskilt glad. Eller rik. Inte heller att tvingas gå bakom en oxe, i något fattigt land, och dra plogen i mager torr jord. Att utföra repetitivt arbete är i längden själsdödande för individen. Men livets nödvändighet tvingar människor till just detta.

  Ofta lovar religionen en senare belöning för allt slit här på jorden, men då gärna förlagt till ett avlägset paradis. När du väl är död, lille vän, kommer belöningen. Det löftet höll förr massorna på mattan. Bara lite uthållighet, så får även du din beskärda del av lyckoriket.

  Men idag utlovas genvägar till det mer fullödiga livet – här och nu. Långt från det egna livets mer torftiga vedermödor. Och människor är inte sena att lyssna till dessa locktoner. Vem vill inte ha det bättre, redan här i detta jordeliv, om möjligheten erbjuds. Att peka ut genvägar, bort från livets eviga tristess, har utvecklats till en stark politiskt kraft. Som vinner och säkrar röster.

  Men att lova ut resurser, till andra, kräver väl egna resurser? Inte alls! Det räcker att sitta på fördelningsmekanismerna. Har man bara kontroll över dem så kan man lova runt. Och just den makten sitter politikerna på. Det ger även godhetspoäng. Politikerna arbetat idag som gamla tiders rangerare, på en rangerbangård. De lägger om växlar. Och skickar iväg tåglaster av resurser åt olika håll. Fast lasterna inte är deras egna. Deras last är att skriva ut nya mottagaradresser. Så lassen hamnar där de vill. Som gör andra människor så glada att de röstar på dessa tågrangerare – så länge dagliga laster anländer.

  Att ta chansen att förbättra sitt eget liv sitter djupt i människor. Som en ingraverad instinkt. Kan man – med några dagsresor av besvär – ta sig till ett givmilt välfärdssamhälle, tar man naturligtvis chansen. Dum vore man väl annars. Alla vill väl förhöja sin livskvalitet. Göra det bekvämare i livet. Så ansökningarna om att få bo och leva i Sverige tycks aldrig vilja ta slut. Och anhöriga finns det många av.

  Droger sägs göra oss beroende. Men även bidrag är beroendeframkallande. Att lova och hålla – utgör idag en effektiv röstmagnet. Idag sägs 80 procent av migrationskollektivet röstar på socialdemokraterna. Och om dessa, beroendets större kollektiv, slåss även de övriga partierna. Smart och uthållig fördelningspolitik skapar ett troget och säkert röstunderlag.

  I dagens värmebölja börjar gamlingarna dö på grund av värmeslag. De sköra organsystemen kollapsar, för det finns inga kylaggregat installerade på våra äldreboenden, trots ihärdigt tal om global uppvärmning. Kylaggregat – som en resurs – tycks saknas inom åldringsvården. Nästan något som ser ut som en tanke. Gamla dör undan i en snabbare takt. Resurser frigörs. Hur som helst. Resurser har fördelats ut till andra behövande. Som många kommer långväga ifrån. En konsekvens av en mer internationell löftespolitik. Som i förlängningen säkrar upp ett röstunderlag. Så makten kan bibehållas.

  All dagspolitik rider idag på ryggen av allmänmänskliga behov, som fångas upp och kanaliseras. Och i massornas behov återfinns den verkliga kraften. Och då huvudsakligen som en aktiv fördelningspolitik. En politikens heliga graal. Lova och fördela ut rättigheter – så sitter du säkert – så länge något finns att fördela.

  Ingen hand biter den som föder en – heter det. Det vet politikerna om. En röstunderlagets effektiva och heliga mjölkko. Där mjölken aldrig sinar, verkar det som. Samtidigt som kylningen på många äldreboenden saknas. Ett kvitto på att äldrepolitik inte utgör ett särskilt hett politiskt område. För där är röstunderlaget på väg ut. Ut i forna tiders eviga paradis.

  Gilla

 11. Bo Svensson skriver:

  Instämmer. – Det är ju lätt att inse, att det inte kan fungera för någon djurart att det är fritt fram att skaffa obegränsat med avkomma som andra skall få ansvaret att försörja. – Och denna iskalla logik är tillämpbar även för djuret människa.

  Vilka ”mänskliga rättigheter” skattebetalarna skall bjuda resurssvaga på, skall de själva avgöra. – Det finns så mycket annat angeläget att spendera begränsade resurser på.

  Det är nu mer än 40 år sedan jag först luftade förslaget om direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål. – En idé jag trodde skulle sprida sig som en gräsbrand. – Men responsen är lika svag fortfarande trots att internet gjort realiserandet så mycket enklare. – Varför? – Tror ni inte på demokrati?

  Gilla

  • Matte skriver:

   Jag tycker idén är intressant. Dessutom kan man överväga att samla sociala avgifter på individuella konton.

   Men genomförandet ligger långt bortom horisonten. Här och nu måste vi få bort de som vill upplösa Sverige, så vi har något kvar att bygga på. De kommer aldrig att frivilligt ge ifrån sig så mycket makt som idéerna förutsätter.

   Gilla

 12. Elisabeth G skriver:

  De s.k. positiva rättigheterna upphäver en stor del av de s.k. negativa rättigheterna. Detta är självfallet fullkomligt orimligt för varje tänkande människa. Tyvärr passar denna tankevurpa politikerna och deras klienter som hand i handske.

  Gilla

 13. Palle9 skriver:

  Patrik: Som vanligt en mycket tänkvärd krönika! Instämmer i din beskrivning av hur utnyttjandet av termen mänskliga rättigheter förändrats och numera ofta missbrukas.
  Det heter ju att man bör försöka bemöta motsidans bästa argument i en fråga. En titt på några vänstersiter visar att ofta återkommande är att dessa pekar på hur den rikaste procenten på jordklotet förfogar över en extrem rikedom jämfört med resten av befolkningen, en prognos pekar på att denna översta procent inom en tioårsperiod kommer att besitta två tredjedelar av den samlade rikedomen. Detta tas av vänstern till intäkt för ökade skatter, helt enkelt mer socialism – något jag ställer mig avvisande till som lösning, spåren förskräcker.
  Själv frågar jag mig hur denna snedfördelning på ett konstruktivt och produktivt sätt skulle kunna justeras – men några färdiga svar har jag inte på denna fråga. Skulle vara intressant med en diskussion kring detta.

  Gilla

  • Åke Sundström skriver:

   Bra fråga, som man säger. Och svaret är att dagens supersneda förmögenhetsfördelning är en fullt naturlig konsekvens av den förda keynesianska politiken, med bl a hög inflation, devalveringar, negativa realräntor och jättelika skuldberg som maktens män och kvinnor utan att blinka övervältrar på våra barnbarn. De redan berikades pengar blir svåra att återvinna, hur skulle det gå till? Så det blir som vanligt löntagarkollektivet (vårt folk, enligt Löfven) som drabbas.

   Många ekonomer inser förstås den saken, men opponerar sig, kanske inte ens Patrik. För implikationerna är långtgående och drabbar inte bara vänsterregimer utan också våra förment liberala eller konservativa partier, moderaterna framför allt, i kraft av sin storlek och Fredrik Reinfeldts vänstersvängar.

   Och en ännu bättre fråga är, om det i dagens Sverige går att diskutera detta i högsta grad ”känsliga” ämne, det som handlar om vänsterns och högerns gemensamma skuld? Låt oss se om någon av de apostroferade hör av sig med ett ärligt svar.

   Gilla

 14. Ms skriver:

  Din vinkel på kristendomen är en negativ karikatyr. Visst kan även den kristna guden missbrukas för att få världslig makt men detta är ju inte alls poängen, det är ju ett brott mot det första budet i praktiken. Varför är vi annorlunda i väst och varför känner vi sådana konvulsioner nu, det är för att våra friheter hotas och kristendomen var vår ej perfekta garant mot maktmissbruk, vi är alla individer med värde inför gud och även kungar svarar inför honom. Utan detta, vad skall hindra att vi behandlas som myror, som i resten av världen och historien?

  Gillad av 3 personer

 15. Mss skriver:

  Ser du inte tomheten i perspektiven på DGS, kritik visst, men vad skall stå i dess ställe. På varje punkt så förbryter de som nu styr och de styrande principerna mot tio guds bud. Tio koncisa geniala bud som står emellan oss och det vi ser växa fram. Vad skall DGS sälja om inte bara kritik? Något måste stå i dess ställe? DGS behöver en skribent som känner och tror på den kristna guden. Rubin bjuder ibland in katolska präster eller rabbiner, det är på liknande vis, de kan vila i sin tradition, Rubin som är/var vänster men inte gillar det som blivit är som en iller mellan åsikterna och perspektiven. Ben Shapiro är också gäst där ibland, hans senaste bok är nog läsvärd, den handlar delvis om detta.

  Gillad av 1 person

  • Matte skriver:

   På tal om Rubin Report kan jag rekommendera:
   The 4 Kinds of Fake News (Eric Weinstein pt. 2), Eric Weinstein (Managing Director, Thiel Capital) joins Dave Rubin to discuss fake news, the new levels of censorship, and more. (30 min)

   Gilla

  • Sven skriver:

   Lars Enarson är en kristen förkunnare som jag gärna skulle se som skribent på DGS. Skulle verkligen vilja uppmana redaktionen att bjuda in honom.

   Gilla

 16. Anna Lindén skriver:

  De gamla mänskliga rättigheterna, såsom yttrandefrihet, näringsfrihet och äganderätt härstammar väl snarare från den amerikanska revolutionen (frihetskriget) än från den franska.

  Gilla

 17. Samuel af Ugglas skriver:

  1932 gavs socialisterna rätten att plundra sina medmänniskor på en stor del av resultatet av deras vedermödor. 1959/60 lades grunden för den allvarligaste utplundringen av medborgarnas resultat av svett och mödor. 1974/75 tillskansade sig samma socialister rätten att konfiskera medborgarnas egendom. Männen som utförde de två första illdåden var bägge ”FOLKPARTISTER”
  Tvekar någon över uppgifterna, var vänlig läs RF kap.2 § 15, sista stycket.
  Patrik eller någon i hans team kanske kunde redogöra för svenska folket vad en ”hemfridzon” är för något.
  En mycket bra översikt Patrik av hur det gick till. Om ändå svenska folket insåg vansinnet av allt detta och vad vi får uppleva idag som resultat av dessa ingrepp i vår frihet som de flesta glömt att den existerat.

  Gillad av 2 personer

 18. Micke skriver:

  Den arabiska våren berodde på torka och att Ryssland, Kina och Indiens skördar slog fel. Detta ledde till ökade priser på bröd i Mellanöstern och Nordafrika.
  Romarriket gick under som en följd av höga matpriser under långa perioder.
  Kinas ledares värsta skräck är brist på mat. För de vet att då gör folket uppror.
  När de fattiga inte längre kan mätta sina magar så går samhällen under och egendom blir i stort sett värdelöst eller åtminstone stora förluster i värde.

  Gillad av 1 person

  • Mz skriver:

   Detta är dagens problem, för vad utmärker människan? Det är hjärnan, inte magen, tekniken har gjort att även med uselt eller ondskefullt styre så kan man mätta folks magar, så man kan förtrycka folks hjärnor men mätta deras magar. Det är en ny tid, om man väntar på att vi skall gå hungriga innan man tar sin frihet så får man vänta länge. Det är min hjärna och själ som lider, inte min mage.

   Gillad av 2 personer

 19. phnordin skriver:

  Demokratin som jag se den har inget riktigt fotfäste i Sverige och har aldrig haft det. Av historiska och kulturella skäl har folket överlåtit styrandet av Riket till en elit till viken man haft förtroende. Detta schema har fortgått under tillkomsten av socialismen enligt svensk modell såtillvida att elitens maktutövningen fortfarande sker över folkets huvud enligt traditionellt manér, men att folket aldrig vuxit i ansvarstagande i proportion till förment ökad folklig makt. Idén med ofta förekommande folkavstämmningar i stort och smått har aldrig fått genklang i debatten.

  För en invandrare till vårt land måste vårt system te sig egendomligt när landets regering underlåter att skydda den egna befolkningen och överser /tillåter allehanda excesser och brott av invandrare utan att regeringen eller folket reagerar. Det leder till förakt för dem som inte kan/ids försvara sig själva.

  Gillad av 1 person

  • Åke Sundström skriver:

   En skönmålning, PH. Folket har ingalunda ”överlåtit styrandet till en elit”, det har aldrig givits chansen att leva i en sann demokrati. För om partiernas uppslutning bakom den demokratiska grundbulten genomsyrat deras handlande, skulle de brott mot folkviljan du ger exempel på aldrig ha inträffat. För du kan väl inte påstå att väljarna är stolta över situationen dagens Sverige? De protesterar, i detta forum inte minst, men partierna vägrar lyssna.

   Nej, skyll inte på folket, det är partiapparaterna, framför allt de två största, som har skapat dagens antidemokrati, som väl mest sanningsenligt kan beskrivas som en parlamentarisk diktatur.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.