Patrik Engellau: Är muslimer farligare än socialsekreterare?

Patrik Engellau

Det är viktigt att hålla tungan rätt i mun. Sverige har problem som nu erkänns allt öppnare. Jag orkar inte räkna upp dem igen. Frågan är vems fel det är.

Två svar, och varianter av dessa, presenterar sig i den svenska debatten. Det ena svaret är att allt är politikerväldets och PK-ismens fel. Det andra är att invandrarna eller invandringen är huvudproblemet. Annorlunda – och någon skulle kunna säga tendentiöst – formulerat är frågan om Sveriges problem beror på makthavarna eller på deras klienter.

En variant är att såväl de svenska makthavarna, det vill säga de ledande politikerna, som klienterna, i det här fallet migranterna, styrs av globalistiska oligarker som George Soros. Annie Lööf styrs via Bilderberggruppen, ett gäng amerikanska miljardärer som bjudit centerledaren på konferens. Migranterna förflyttar sig över jorden enligt tips från Soros. Soros och de andra oligarkernas syfte är att bryta ned den i nationerna grundade ordningen och därigenom låta det internationella storkapitalet, som i vissa varianter är judiskt, härja fritt med vanligt hyggligt folk.

Nu struntar jag i varianterna och koncentrerar mig på de två, efter vad jag kan bedöma, huvudalternativen: politikerna och invandrarna. (Jag struntar också i den PK-istiska huvudförklaringen som är att Sveriges problem är att svenska folket består av rasister, till och med strukturella rasister vilket påstås vara något särskilt ondskefullt, och att denna defekt hos svenskarna förutan så hade läget varit helt hunky dory.)

Jag vet vad jag tror. Jag menar att huvudansvaret ligger hos Sveriges makthavare, inte hos ett gäng aldrig så hotfulla men ännu relativt maktlösa invandrare. Ännu är de inte så många, så beslutsamma och så förslagna att de kan skaffa sig makt av egen kraft. Ännu är de klienter som inte skulle klara så mycket utan politikerväldets och de politiskt korrekta människornas aktiva stöd.

(Behöver jag påminna om varför politikerväldet och de övriga politiskt korrekta människorna så envetet och aktivt stödjer invandrare och invandring? Ett svar är förstås att några partier hoppas rekrytera fler väljare på det sättet. Men det viktigaste skälet är att PK-isterna vill legitimera sin makt genom att understryka sitt rena sinnelag och goda avsikter på andras bekostnad och därigenom utöva ideologisk krigföring mot sina huvudfiender, de nettoskattebetalande medelklassarna, och förmå dessa att tro på propagandan om deras egen strukturell rasism så att de inte orka göra motstånd. I vår tid och i vårt land är den politiska kampen i huvudsak ideologisk. Det handlar om vem som står på det rättas och godas sida. Min självpåtagna uppgift är att förklara för dig varför du och jag, inte PK-isterna, står på det rättas och det godas sida. Det är en Herkules-gärning.)

Låt mig hänvisa till en tidigare krönika om nyligen timade händelser i Östhammars kommun. En moderatpolitiker påstås, kanske med rätta, ha skrivit på Facebook att islam är ”en elak sekt”. Det ledde till flera upprörda artiklar i Upsala Nya Tidning plus en argsint skrivelse från arton av kommunens egna socialsekreterare till socialnämnden mot moderatpolitikerna som sitter i socialnämnden. Det blev kort sagt en massa bråk.

Vem var det som drev detta bråk? Var det muslimer eller PK-ister? Frågan kan verka betydelselös, men nu handlar det om vems fel det är att Sverige har problem. Problemet i det här fallet är att det blev en onödig konflikt. Uttalandet att ”islam är en elak sekt”, om det nu uttalades, är vid närmare eftertanke rätt oskyldigt. Om någon sagt att kristendomen är en elak sekt hade ingen reagerat. Problemet ligger hos dem som är för känsliga att höra något sådant uttalande om islam. Vem är det?

I det här fallet var det skribenter på Upsala Nya Tidning inklusive ledarskribenten Sakine Madon, mer liberal än muslim om jag fattat rätt. Skrivelsen från de arton socialsekreterarna hade, efter vad det påstås, visserligen åstadkommits på initiativ av en muslimsk socialsekreterare men undertecknats även av sjutton andra socialsekreterare som veterligen inte är muslimer.

Min slutsats är att Sverige har större problem med socialsekreterarna och deras PK-istiska meningsfränder än invandrare, exempelvis muslimer.

48 reaktioner på ”Patrik Engellau: Är muslimer farligare än socialsekreterare?

 1. Tomas skriver:

  Kanske inte en helt riktig slutsats. Vad jag minns har det väl skrivits att många av de tveksamma godkännanden av uppehållstillstånd har skett via anställda på Migrationsverket som har invandrarbakgrund, många av immigrantadvokaterna har invandrarbakgrund, märkliga domslut t.ex. i Solna tingsrätt har orsakats av nämndemän med invandrarbakgrund, krönikörer och journalister med överslätande attityder till dåligt beteende av migranter har.. just det invandrarbakgrund. Så kanske redan idag är det så att majoriteten som pratar i nattmössan är etniska svenskar medan de som utgör problem i praktiken är immigranter? Se bara på DGS konstaterande vilka som utför de flesta brotten.

  Gillad av 8 personer

 2. Thomas Ek skriver:

  Den glömde källan – den fjärde faktorn
  Vårt Public Service ”är en elak sekt” som genom sitt hundraprocentiga stöd drivit på och säkerställt skeendet. Som ovetande – i all välmening – piskat fram denna samhällsstörtande företeelse. Vårt Public Service måste skrotas och ersättas med ett nytt som fungerar som det är det tänkt. Vi kommer aldrig någonsin få någon ordning på vårt samhälle annars.

  Gillad av 14 personer

 3. Tritonen skriver:

  I Sverige är det vanligt att bli kränkt å andras, t ex muslimers vägnar. Det visar att man minsann ”står upp för värdegrunden”. Att man har ett oklanderligt offerperspektiv. Att man helt enkelt är god.

  Gillad av 2 personer

 4. Meja Larzo skriver:

  Personligen anser jag att vi har störst problem med muslimer. De får alltid med sig en svans att pk-ister som är livrädda att dra på sig islams vrede. Socialsekreterarnas skrivelse var just initierad av en muslim, vem vågar gå emot en muslim? Muslimers särbehandlingskrav tar sig allt starkare uttryck och de som orkar och vågar står emot är tyvärr få.

  Gillad av 17 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Både socialsekreterarna och muslimerna är problemet förstås.
  Min bild av det svenska samhället består av fyra kategorier: den första och farligaste gruppen är en extremt maktlysten klick, som under falsk flagg planerar och driver en ondskefull agenda mot ett ännu mer socialistiskt och islamiserat totalitärt styre i landet. Med sikte på global motsvarighet. Det är ”de ideologiska” och de är politiker eller i ledningsposition lite överallt plus ett antal aktivister.
  Nästa grupp, den andra gruppen är resten inom själva maktetablissemanget. Det är ”de övertygade” som hjälper till att indoktrinera och som har makt att besluta och genomföra politiska beslut på olika nivåer inom hela statsapparaten och övriga samhället. Chefer, mellanchefer och nyckelpersoner överallt inom media, rättsväsendet, Sv kyrkan, Sv näringsliv, politiska partier och fackförbund och inom hela offentligsektorn.
  Den tredje gruppen sedan är ”de indoktrinerade” – den stora massan inom etablissemanget – som tror på politikers ambitioner och välvilja och detta med jämlikhet,  humanitära stormakt, klimathotet, integrering och folks inneboende godhet och att det ordnar sig med tiden. Som inte gör kopplingen mellan vad som händer och vilka trådar de med makt faktiskt drar i, utan tror på det som sägs. Som kanske inte funderar så mycket över samhällsutvecklingen utan har fullt upp med jobb och familj. Den här gruppen är möljiggörarna, handläggarna och socialsekreterarna. Om de insåg konsekvenser och vågade sätta sig på tvären och vägrade spela med, så skulle utvecklingen kunna vända lika fort som Berlinmuren revs.
  Den fjärde gruppen är vi ”dissidenter”, regimkritikerna, som har kommit olika långt i ett uppvaknande och med en analys av läget och av varför allt händer och av vad man själv vill och kan göra. Vi behöver bli många fler.
  Sen finns förstås också den stora femte kategorin, de icke-assimilerade invandrarna, som är utsedda till ett av redskapen för ”ideologernas” maktambitioner. De ingår inte egentligen i det svenska samhället fast de också är det stora och direkta problemet, hotet, socialt och ekonomiskt. Nu och med tanke på framtiden. De är gökungarna i boet. Den här gruppen bör inte få bli fler och bör segregeras och förmås att återvända hem resp deporteras i så stor utsträckning som möjligt. Andragenerationsinvandrarna, de som själva ställer sig utanför samhället, räcker gott att ha kvar som utmaning.

  Gillad av 14 personer

 6. Observatör skriver:

  Uttalandet att islam är en ”elak sekt” retar knappast någon från ett muslimskt land. Är man troende muslim förväntar man sig inget annat av en otrogen. Har man tappat sin muslimska tro håller man med moderatpolitikern.

  Gillad av 3 personer

  • Axel skriver:

   Den goda vårdande feministmen ställer till det i samhället. Lilla Sverige är inte så fantastiskt med så enorma rersurser som dessa feminister tycks tro. Dom hamnar i köerna för vård och omsorg också en dag. Även om dom tycks tro att den vita svenne banan kan bekosta deras givmildhet med högre skatter,drabbas dom också av dessa skatter.

   Gillad av 1 person

 7. Fredrik Östman skriver:

  Självklart är det ideologismen och dödskulten som är det grundläggande problemet, den ultimativa orsaken. Lika självklart är det invandrarna som direkt orsakar de värsta problemen, som utför brotten, som bränner upp skattepengarna. De är den proximativa orsaken. Det är inte alltid riktigt att ensidigt eller prioriterat angripa den ultimata orsaken. Man måste överleva också. Livet är inte en ergodisk process. Annars hade väl liberalismen kunnat fungera. Alltså måste vi angripa invandringen först. Den måste reverseras. Men oavsett dessa överväganden, så förhindrar de två lösningarna varandra. I praktiken måste vi angripa båda samtidigt. Metapolitik, ideologiskt arbete, kan ha denna kraft. Skatterevolt är en annan metod.

  Vi skall inte koncentrera oss så mycket på vem som är farlig, utan på vad som är rätt och riktigt. Vi skall inte grotta ned oss i precis vilket smink clownerna har på sig idag, utan försöka stänga cirkusen.

  Gillad av 11 personer

 8. slaszlos skriver:

  Felet är att staten har förlorat sitt viktigaste uppdraget att skydda landets och medborgarnas säkerhet mot inre och yttre fiender i skuggan av landsförräderiet med flyktingspionagets effekter på sin slav och människohandeln med blandningen av politiska flyktingar, enligt Genève Konventionens bedömning året 1951 med lyxsökare, kriminella, agents och spionnätverkets enorma skaror av angivare i främmande makter tjänster…Bra skrivet Patrik Engellau !

  Gillad av 3 personer

 9. A skriver:

  Visst vill de du räknar upp bryta ned nationerna P.E. Det är ingen hemlighet och att de hjälps åt. Att Soros vill ha det så här är inte i motsättning till att Löven eller Lööv vill det också. De kan leda varandra i vilken hierarkisk ordning som helst, men de förenas i att vilja: ha det så här. De tycker det är bra och vill att det blir mer av detta. Invandrarna är till stor del även de offer för denna process, deras kultur kommer också att bli kvaddad AV VIDRIGA ETABLISSEMANGS strävanden efter det universella.

  Mvh A

  Gillad av 4 personer

 10. ... och när festen är över? skriver:

  Världen är full av perspektiv. Flyg- och grodperspektiv. Manliga och kvinnliga. Breda och smala. Vuxna och barnsliga. Kulturella och ideologiska. Religiösa och sekulära. Skruvade och intelligenta.

  Men tillhör man den svenska politikerklassen finns bara ett perspektiv – det egna. Som utgår från en värdegrund – den egna. Den politiskt korrekta.

  Där ingår att bjuda ut det svenska smörgåsbordet, aningslöst uppdukat av tidigare generationers slit och släp. Svenska politiker betraktar detta smörgåsbord som sitt egna. Så ser deras demokratisyn ut. Att bjuda ut efter eget gottfinnande. Kom till våran fest! Ta för er! Jag är demokratiskt vald! Och de nyanlända strömmar till från hela världen. 19 av 20 nyanlända tillhör kategorin ekonomiska migranter.

  Nu skulle man kunna tänka sig att denna himlastormande och obändiga generositet, från svenska politikers sida, även innebar att de bjöd ut av egna privata resurser. Och att de öppnade sin privata dörr för världen. Men så ser det inte ut. Det är alltid andras tillgångar som skall fördelas ut. Men godhetspoängen stannar hos dom själva. Elegant och praktiskt.

  Och detta förfaringssätt skänker dem stor personlig tillfredställelse – att både äta kakan och ha den kvar, på ett personligt plan. Det ger en personlig kick.
  En godhetens egen raketuppskjutning.

  Apropå perspektiv? Hur ser ekonomiska migranter på godhetens ambassadörer? Som aldrig ställer några krav på dem, men däremot på den egna befolkningen? Att svenskarna måste ställa upp – helt förutsättningslöst – om de inte skall räknas till de onda. Ont och gott – ett typiskt svenskt svartvitt perspektiv.

  Men vad sker när festen är över? När smörgåsbordet är tomt? När smörgåsbordsdukarna själva börjat tröttna. Och går med knorrande magar?
  När de själva förvandlats till offer? Mer än enbart socioekonomiska. Vad händer då? En fråga som inte ingår i det politiskt korrektas frågearsenal. I deras eget perspektiv ovanifrån – men gör det underifrån. Så kan även en ekonomisk emigrant tänka och bli mer än orolig. Men inte en svensk politiker.

  Gillad av 8 personer

 11. Christer L skriver:

  ”Min slutsats är att Sverige har större problem med socialsekreterarna och deras PK-istiska meningsfränder än invandrare, exempelvis muslimer.”

  Jag instämmer, nämligen i just den bemärkelsen att islam är en elak sekt, men socialsekreterarna är förrädare. Det är alltid förrädarna som släpper in fienden om natten. Man vet var man har islam, det har historien visat. Men socialsekreterarna och den politiska korrekthetens fanatism är en mardröm som blivit sann: det är natt, fienden är här, och förrädarna släppte in dem.

  Så kan en bild manas fram. Men låt oss för den saken skull inte hemfalla åt radikala lösningar a la Greta. Vi har att göra med motståndare, fiender, inte med Ondskan, lika litet som med Klimatet. Socialsekreterarna må vara förrädiska och hela PK-gänget kanske bara väntar på att vi ska göra bort oss så att hårda tag kan motiveras. Men samma människor är också svenskar och ofta våra egna eller vänners anhöriga. Så det är inte så enkelt. Målet måste vara att få bort det värsta först, och det är invandringspolitiken och de politiker som bedriver denna. Vid nästa val måste vi ha så många som möjligt med oss. Och detta måste kännas redan nu som ett motstånd mot invandringspolitiken. Som P E skrev igår: ”Riktig statsmannakonst är förmågan att gestalta, uttrycka och ge styrsel åt en anda bland medborgarna som kan mobilisera deras goda krafter och ge riktning och mening åt de miljontals beslut de dagligen fattar. Riktig statsmannakonst är möjlig. Kutuzov fanns i verkligheten och likaså Winston Churchill och Gustav III.” Nu är vi väl redan något av statsmän litet till mans och kvinns här på DGS, men bättre kan vi nog bli.

  Gillad av 2 personer

 12. JASON skriver:

  Enligt min och förmodligen många andra är det medborgarna själva som är grundproblemet till utvecklingen i samhället. Så länge som vi har fria val och förmågan att ta egna beslut får vi sålunda de ledarna vi förtjänar med dess konsekvenser som följer eller?

  Gilla

  • Erik P skriver:

   Ja och nej.

   Med hjälp av partistöden kan de politiska partierna och dess medlemmar tämligen fritt röra sig i ett parallellt universum.

   Det vi tillåts rösta på är endast beprövade kompisar till de befintliga partiledningarna.

   Ett snyggt slutet system som pissar på dig.

   Gillad av 4 personer

 13. Isabella skriver:

  Nog har vi problem i Sverige som inte hade behövts eskalera om vi hade haft förnuftiga politiker och tjänstemän och inte aktivister på myndigheterna.
  Men, ansvaret ligger hos politiken. Vi väljare röstar och vad får vi. Något vi inte röstat fram, som januariöverenskommelsen. Hur ska man kunna ha förtroende för politiker som agerar främst i sitt eget intresse.

  Jag instämmer i det Eva Danielsson skriver här ovan. Jag anmäler mig till den fjärde gruppen, regimkritiker.

  Gillad av 3 personer

 14. Göran Holmström skriver:

  Patrik mycket klokt och väl formulerat, att peka på galenskapen och sjukdomen är som jag ser det bättre än att grotta ner sig i symptomen.
  Och det leder logiskt vidare till ett eventuellt botemedel, är det cellgifter som gäller?
  Eller ska man låta patienten sakta dö, och med det smitta än mer under resans gång?
  Kanske så är det en radikal kur som behövs, amputera bort det sjuka och smittade
  få det under karantän.
  Jag har inga svar, det enda jag vet är att våra barn kan råka mycket illa ut, för att några idioter vill leka goda och duktiga, utan att se längre än näsan räcker.

  Gillad av 4 personer

  • Palle9 skriver:

   Östrahult: Tack för bra länkar. I den första länkas dessutom vidare till ett SvT-reportage, som ovanligt nog berör problematiken med kostnader för migranter. Ministern Shekarabi (…) intervjuas, som vanligt betonar (S)-representanter att ”det kommer färre nu”, men den avgörande siffran gäller antal beviljade permanenta uppehållstillstånd. I SvT-reportaget visas faktiskt ett stapeldiagram med just dessa siffror – visst är det en topp år 2015 men som framgår av diagrammet ligger vi kvar på siffror, som är föga lägre än detta toppår (snarare bottenår). Därmed illustreras ihåligheten i S-retoriken på ett slående sätt då denna generellt bortser från anhöriginvandringen. Se 6 minuter in i programmet:

   Gilla

 15. Vax skriver:

  Man lyfter knappast på ögonbrynet när man läser om alla våldsdåd – utförda av vilka…man behöver inte ens ställa frågan.
  Våra politiker och public service vill inte se eller höra…
  En som fattat galoppen är Putin, ständigt hånad av svenska medier och politiker
  Putin sågar västvärldens nuvarande vänsterliberala paradigm. Bland annat kritiserar han att invandrare kan begå brott närmast obehindrat och att mångkultur visat sig vara ohållbart.
  – Den liberala idén förutsätter att inget behöver göras. Migranter kan mörda, plundra och våldta utan att bestraffas eftersom att deras rättigheter som migranter måste försvaras, sa Putin i en intervju med Financial Times som fortsatte:
  – Liberalismen har överlevt sig själv och kommit i konflikt med den överväldigande majoritet
  Tänk om vi haft den mannen vid rodret …

  Gillad av 3 personer

 16. Min strand skriver:

  Ja du har helt enkelt fel Patrik, sanningen är både och så klart. Självklart så hade inga, eller exempelvis endast produktiva med västerländska värderingar, invandrare kommit utan politikerväldet och media. De hade kunnat göra som Auatralien eller andra västländer och använt sig av ett poängsystem för invandring, vilket gjort att 95% av de invandrare Sverige fått aldrig kommit in. Så i den meningen ligger allt ansvar hos politikerna. det betyder nu inte att invandrarna är utan ansvar, de som kommit har till största delen en helt inkompatibel kultur och inkompatibla värderingar med de svenska, så från början så är allt tal om integration en tramsig utopi, de är som de är, vi är som vi är, vad som eventuellt sker om flera hundra år kan ingen sia om, men är heller inget som dagens politiker kan använda för att styra, det kallas utopier. Det är dock också invandrarnas ”fel”, för det är ju inte så att alla dessa som rånar, inte betalar skatt, våldtar eller utnyttjar systemet på andra vis, det är ju inte så att de inte förstår att de orsakar svenskarna skada. Många invandrare uttrycker stor förvåning över att svenskarna låter detta fortgå. Dock, inom deras egen kultursfär så är det godkänt att åsamka utanförstående skada, utan att nämna en viss religion vid namn så är ju det huvudbudskapet, underkastelse. Vi har dock haft problem med invandring i över 30 år, visst var de som sparkade folk i huvudet i Malmö som jag själv såg, visst var de ansvariga?

  Nå, eftersom JAG inte erkänner DERAS kulturella sanningar som giltiga, jag anser det vara kodifierat hyckleri och lögn, precis som pk-ism, så ha jag inga problem med att säga vad som är objektivt ont enligt mina värderingar, och lägga ansvaret för invandrarnas handlingar vid deras fötter i den meningen att jag anser de värdiga straff enligt mina egna normer (självklart inte dagens pk-istiska). Deras kultur är en fiende till vår och har så alltid varit, men jag ser dem som människor ansvariga för sina egna handlingar, likväl som våra politiker vill ha det så här så vill invandrarna det, i synnerhet de som åsamkar andra explicit skada.

  Att bara lägga ansvaret vid politikernas fötter kommer väl nära vad en känd norrman anser?

  Gillad av 3 personer

  • Richard skriver:

   ”visst var de som sparkade folk i huvudet i Malmö som jag själv såg, visst var de ansvariga?”

   Ja, de var ansvariga och de ska väldigt hårda straff. Ett vidrigt brott. De ska straffas extra extra hårt för att de skrattade och för att det antagligen motiverades av deras rasism mot oss. Vidriga typer.

   Gilla

 17. Min strand skriver:

  Jag tycker inlägget är ogenomtänkt, självklart har vi problem med socialsekreterarna men om detta får fortgå så kommer många socialsekreterare snart vara muslimer, och många politiker också, det är en självklarhet vart vi är på väg, vi kan bara titta på andra länder med stora muslimska befolkningar. Så som jag skrev ovan, visst är det politikernas fel genom den migrationspolitik som förs, men väl här, så kommer islam snart att få allt mer makt, det är ju självklart, att inte se detta är ju att leka struts. Alla de som redan drabbas anser nog att det redan är ett stort problem. När muslimerna blir tillräckligt många så kommer de att ordna samhället som de vill, det är väl självklart, det sker ju redan i många områden? I England kan man se hur det kan gå, de som talar om det som Tommy Robinson förföljs av staten och slängs i fängelse under tortyrliknande förhållanden.

  Gillad av 4 personer

 18. Dandersan skriver:

  Rödhåriga är elaka.
  Den meningen hade öppnat för en diskussion eller en dispyt.
  Varför är det skillnad på rödhåriga och anhängare av islam?

  Gillad av 1 person

  • Jari Norvanto skriver:

   Men framför allt, hur stor andel av de rödhåriga är muslimer och hur stor andel av muslimerna är rödhåriga?

   Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Om det finns rödhåriga muslimer, så är det därmed fängelsestraff på att säga att rödhåriga är elaka.
    Om alla rödhåriga är vita kristna män så kan man säga precis vilka hemskheter som helst om dem ostraffat. Därmed rent av uppmuntras man till att kränka och stämpla och skuldbelägga dem för allt mellan himmel och jord.

    Gilla

 19. Erik2 skriver:

  Nu i efterhand så framstår det sena 40-talets och 50-talets politiska strider i ett annat ljus. Det starka samhället blev verktyget som gjorde allt av dagens vansinne möjligt. Utan det starka samhällets verktyg hade utvecklingen inte blivit så här omskakande och totalitär. (Alltså den stora skattefinansierade offentliga sektorn). Många välfärdsfrågor och önskemål löstes på 50-talet redan via privata försäkringar och avtal. Som vanligt gick FP socialismens ärenden via ATP-lösningen. Liknande skedde via Westerberg och hans flyktingkrav på 90-talet som fyllde avskydda bostadsområden som var på väg mot rivning med flyktingar från Jugoslavien. Bostadsöverskottet blev den andra möjliggöraren, det andra steget, på vägen mot framtiden. Idag så har politiken ett totalt grepp om medborgarna. Valresultat förvanskas genom att C och FP tar hand om röster från vänstern och ser till att de rösterna ändå kommer vänstern till dl och genom att KD och M på samma sätt fångar röstande på väg mot SD. Röstboskap är vi allihopa och vi har nu också en statlig propagandakanal. Snart stryps garanterat det sista av det fria ordet. Juholt kommer att få rätt. Sedan återstår något som kommer likna dagens Libanon, eller om vi har tur, Turkiet.

  Gillad av 3 personer

 20. Den Sista Karolinen skriver:

  Frågan kan oclså formuleras med: är det den som stjäl eller den som lägger fram tjuvgodset som är skyldig?
  Mitt svar är båda två.
  Många svenskar menar att det inte ”är invandrarnas fel när de utnyttjar systemet”. M a o har invandraren inget ansvar för sina handlingar. M a o handlar allt om systemet. M a o är allt – exakt som de vänsterblivna alltid påstår – ”socioekonomiska orsaker”.
  Enligt detta tankesätt är ingen ansvarig för någonting.
  Jakten mot nollpunkten går alltså vidare! Sverige knäar och folk kollar på Let’s Dance…

  Gillad av 2 personer

  • Richard skriver:

   ”Många svenskar menar att det inte ”är invandrarnas fel när de utnyttjar systemet”. M a o har invandraren inget ansvar för sina handlingar.”

   Givetvis har invandrarna också ett ansvar och det rimliga är att de straffas retroaktivt. T.ex. ska den som ljugit om sin ålder straffas för bedrägeri och tvingas återbetala allt han kostat oss, genom tvångsarbete om så krävs. Sen ska han slängas ut ur landet.

   Men de ansvariga politikerna och andra ansvariga makthavare (t.ex. Soros) de ska ha hårda straff.

   Gilla

 21. L xson skriver:

  År 2000 blev Sverige sekulariserat genom ett politiskt beslut. Då särskilde man stat från kyrka/religion.

  Staten skulle hantera landet via demokrati och demokratiska lagar. Religion och dess betydelse ska inte påverka hur landet styrs. Sverige har ingen statsreligion eller religiös status.

  De som ville ägna sig år religiösa frågor fick vända sig till religioner själv i sitt privatliv. Vi har religionsfrihet dvs man får tro på vad man vill. Men det betyder inte att man får välja om man vill följa religiösa lagar eller landets lagar som man vill.

  Alla i sverige ska följa landets lagar utifrån lagboken.

  Religionsfrihet kommer inte först i svensk lagstiftning. Först ska man uppfylla massa andra saker som mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstaten, etc och som ett resultat av detta får vi religionsfrihet dvs rätt at tro på vilken gud vi vill.

  Vill man leva muslimskt som både är en religion och en politiskt ideologi så får man anpassa sig efter svensk lagstiftning först eller bo i ett land som är muslimskt.
  Vill man följa en regelbok från år 650 i ett fritt demokratiskt land år 2019 blir det vissa friktioner. Ska vi gå tillbaka till 650 talets läror eller ska 650 talet läror anpassa sig efter 2000 talet?

  Gilla

 22. Elöd Szanto skriver:

  Jag har funderat ett tag över varför Soros tycks stödja allt som förstör nationalstaten. Min känsla är att det är inte alls kapitalistens vilja att globalisera som är drivkraften.
  Den Ungerska staten har under en kort period, men dock aktivt medverkat till Hitlers försök att utrota judendomen.
  Soros György har varit ett offer i en historiskt skamligt tid då flera europeiska nationalstater har medverkat till de mest hemska sakerna som mänskligheten har försökt sig på.
  Jag tror snarare att han vill stödja den utomeuropeiska invandringen till europa för att förstöra möjligheten till att nationalstaterna skall bli så starka att historien kan upprepas.
  Finns det inga nationalstater finns det ingen risk att någon kan ge sig på judarna igen.
  Tror han kanske.
  Fyller man Ungern och resten av europa med Mena folk tror jag att judendomen är mer hotad än vad den annars hade varit.
  Inga samhällen har existerat i längden utan någon form av dominans. Några kommer alltid att leda.
  Historien är full med fall då den som blev hjälpt har vänt vapnen mot de som har hjälpt en att komma till makten.
  Detta bör Soros György och västerländska idealister också beakta.

  Gilla

 23. M skriver:

  Jomenvisst, det är politiker som är ansvariga. Att 18 socialsekreterare köpt retoriken och tycker de ska protestera är naturligtvis ett symtom på hur långt det gått med anammandet av politikernas dimridåer. Socialsekreterare har likt programmerare mycket litet att säga till om i det lite större perspektivet även om båda grupperna gör ett bra och komplext jobb. i huvudsak gör de sitt jobb! Strikt avgränsat från de beslutande organen.

  Så socialsekreterarna är dompterade trots tämligen låg lön och överbelastning pga invandringen. Det tycks att flertalet människor oavsett nivå i samhällspyramiden är dompterade av politiker och media och NGOs och aktivister inom de offentliga organen, men de är dompterade från flera håll i den politiska paletten, från borgerliga till vänster.

  Som jag ser det är detta ett ledningsproblem. Om det är så att man har så skev bild av Sverige så ,man tror på sin egen analys/förhoppningar/demagogi så behöver ledarskikten i samtliga partier och samtliga mediala organisationer bytas ut och likadant i dominanta offentliga organisationer på GD nivå och därunder, inte minst Advokatsamfundet behöver reformeras. Även näringslivets organisationer som Svenskt Näringsliv, Timbro m.fl. behöver ny ledning.

  Gillad av 1 person

 24. Göran Holmström skriver:

  varit på födelsedagskalas, 35 år ung firades kompisen.
  Vi pratade lite politik och konstigt nog så var alla eniga om en sak.
  Den saken är att Sverige kommer gå sönder, vi hade hippies och bikers samt knegare och även akademiker där.
  Men alla var eniga om att det faller snart.
  Odds på det?

  Gilla

 25. Stefan Sewall skriver:

  Farligast är indoktrineringsmaskinen som ger PK en plattform och högljudd monopol-megafon utan motvikt, och som i sig självt är en åsiktsgenerator och enväldigt definieriar de åsikter som är tabu, resp. tillåtna och därmed murar åsiktskorridor. Media med SVT främst och SR, AB, DN och alla vänsterreportrar och redaktörer är farligast. Det finns ingen icke-PK svensk konventionell media som motvikt.
  Jag gladdes kortvarigt då Mats Qviberg köpt Metro och trodde då Metro skulle normaliseras. Han sade att en av reportrarna var stalinist och ville bli av med den (säkert rätt). Tvingades backa och sålde igen. TV4 strök samarbetet med Metro och tog ensidigt vänsterställning.

  Föreställ er motsatsen: Att media var genuint konservativ och helt förteg alla PK-utbrott. Om media inte rapporterade när PK-folket hade okynnesanmält någon för rasism eller om någon islambefrämjare hade ondgjort sig över några islam-motståndares uttalanden, eller ev. regelbrott. Om ingen blåst upp nonsensbagateller som att en musselmansk tjej påstått sig få sin slöja dragen i, eller någon sagt något fult till en imam på en buss eller i en butik. Om sådana små saker hade förbigåtts med tystnad. Om nyheterna bara innehållit väsentligheter utan PK-vinkling eller PK-profil. Om inga islamförespråkare fick komma till tals vid miken.
  Tänk er ett Sverige där ordet ””islamofob”” sällan eller aldrig hördes i media och där aktivister och PK-kufar i kulturkretsar inte blev citerade när de ropade rasism, nazism, fascism, brunråttor i tid och otid till folk som bara vill behålla sitt land. Tänk er om man slapp höra Guillious islam-apologetiska åsikter igen och igen. Om PK-isterna blev ignorerade. Om TV teg ihjäl dem.

  Det är media som är huvudfienden.
  Enstaka välpositionerade aktivister är också särskilt fientliga, som ex. v. den gamle KFML-r-aren Bjäreld, som är en högförrädare som aktivt hjälper islam till maktpositioner. I utbildningsväsendet sitter det farliga människor och styr och underkänner folk med sunt förnuft som försöker gå utbildningar och som påtvingas värdegrunder och genus-pseudovetenskap. Det är också en sjukdom i samhället som trängt in långt och är farlig.

  Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.