Patrik Engellau: Hur offer blir härskare

Patrik Engellau

Tänk dig att du som vuxen betraktar ett nyfött gossebarn. Det går inte att tänka tanken att barnet skulle spöa upp dig om det kom till slagsmål. Men vänta tjugo år. Då är det andra bullar. Du har blivit betydligt äldre och barnet har nått sin fulla muskelkraft. Du skulle nog dra dig för att mucka gräl med ungen.

Här vill jag dra en djärv parallell till välfärdsstatens klienter.

Välfärdsstaten började byggas under förra århundradets första hälft. Ibland säger man att inspirationen kom från järnkanslern Bismarcks Tyskland där ett pensionssystem för arbetare inrättats redan under föregående sekel i syfte att förebygga en socialistisk revolution. Ibland säger man att ursprunget var de lokala sjuk-, arbetslöshets- och begravningskassor som hade uppstått på olika ställen i Sverige och som i sin tur hade att göra med solidariteten i det gamla bondesamhället. (Bonden Paavo: ”Kvinna, kvinna, den blott tål att prövas, som en nödställd nästa ej förskjuter. Blanda du till hälften bark i brödet,  ty förfrusen står vår grannes åker!”.) Jag tror mer på den senare förklaringen.

Att den svenska välfärdsstaten blev en sådan succé beror till stor del på att svensken inte gillade att anlita den. Han ville stå på egna ben och inte ligga det allmänna till last. Man kunde därför vara rimligt säker på att ingen skulle missbruka förmånerna varför det inte behövdes så mycket kontroller.

Välfärdsstaten har alltid haft belackare. En del har ansett att den kostat för mycket, andra, som Fredrik Reinfeldt i sin ungdom, tyckte att den förslöade medborgarna och gjorde dem ”mentalt handikappade” i deras överdrivna tillit till staten. (Jag håller med om att den överdrivna tilliten faktiskt existerar men jag tror inte att den nödvändigtvis beror på välfärdsstaten.) Reinfeldt och andra nyliberaler har därför ivrigt argumenterat för att välfärdsstaten borde avskaffas i syfte att värna om medborgarnas mentala hälsa.

Jag brukar tillvitas epitetet nyliberal vilket jag aldrig förstått. I varje fall har jag aldrig debatterat för välfärdsstatens avskaffande. Reformation, ja, avskaffande, nej. Men nu börjar jag luta åt kraftig åtstramning, kanske rentav nedläggning, och det beror på att babyn har blivit vuxen och farlig på ett sätt som aldrig tidigare.

Förut var välfärdsstatens klienter genuint svaga människor som ödet gjort till offer för trista omständigheter. Detta var den officiella bilden och jag tror att den på det hela taget var korrekt. Klienterna var ödmjuka, tacksamma och spaka, nästan som gammaldags fattighjon. Det kändes rätt att hjälpa dem med försörjningen.

Men numera, känns det som, är det ett annat ljud i skällan. Klienterna är inte tacksamma utan legitima innehavare av rättigheter. De har rätt till försörjning av nettoskattebetalarna och dessa i sin tur en skyldighet gentemot klienterna. Klienterna är som gossebarnet som blivit vuxet.

Det handlar om makt. Tidigare var klienterna på det hela taget maktlösa. Det gjorde att finansiärerna kunde betrakta systemet med en förlåtande blick. Men när klienterna fått rättigheter har de också fått makt i bemärkelsen att de kommer att känna sig berättigade att sätta hårt mot hårt om ekonomiska omständigheter skulle göra nedskärningar – eller bara uteblivna förbättringar – nödvändiga.

Det kanske bara kan inträffa i min upphettade fantasi, men jag oroar mig för vad som skulle hända i det inte särskilt oväntade fallet att klienterna måste hitta alternativa sätt att ordna sin försörjning. Den naturliga alternativa försörjningsmetoden, som vi nettoskattebetalare ser det, är förstås reguljärt arbete även om det blir till svältlön. Men det är inte nödvändigtvis så klienterna ser det. De anser sig ha rätt till en försörjning och kommer inte pengarna på det sätt de vant sig vid så får de hämta pengarna någon annan stans.

Min oro är att brottsligheten riktad mot vanliga medelklassare så småningom kommer att öka dramatiskt om bidragen naggas i kanten. Om försörjningsstödet inte kommer in på kontot på utsatt dag är det lätt att i stället råna en medelklassare. Riskerna att åka dit är obetydliga och om man åker dit så är det värsta som kan hända att man i stället blir försörjd på kriminalvårdens bekostnad, visserligen med begränsad fri rörlighet.

Vi är kanske inte där än, men jag kan inte se några tecken på att Sverige inte skulle vara på väg i den riktningen. Det tillstånd jag oroar mig för ligger i korten. Därför undrar jag om det bästa inte vore att skära ned välfärdssystemet så snart som möjligt medan konsekvenserna av nedskärningarna fortfarande, förhoppningsvis, är hanterliga.

62 reaktioner på ”Patrik Engellau: Hur offer blir härskare

 1. M skriver:

  Jag tror du missar avgränsa vad välfärdsstaten vanligen ses innehålla; skola, vård o omsorg, pensioner, akassa, sjukbidrag, socialbidrag. I Sverige finns ju en uppsjö andra bidrag via t.ex.arbetsförmedlingar som på olika sätt t.ex. håller invandrare med klen förmåga under armarna och du har bostadsbidrag och barnbidrag, som båda anses utgå för barnens skull. Ovanpå det finns ju olika satsningar som tolkstöd, LVH hem mm.

  Min poäng är att de grupper som kommer ifråga till stora delar inte står till arbetsmarknadens förfogande pga ålder eller sjukdom, Den stora invandringen komplicerar systemet genom att inte vara medborgare, inte ha tillräcklig kompetens och förståelse för at integreras och därmed tar de t.ex. av socialbidrag mer än hälften av kommunernas budget för det. Men är dessa personer överhuvudtaget efterfrågade på arbetsmarknaden ens till mycket låg lön?

  Ovanpå dessa välfärdsystem har vi andra extra kostnader t.ex. kommunala demokratiprojekt, extra lärare i skolor, sänkt allmän resultatnivå i skolor och på sikt konsekvenser av den multikulturella heterogenitet landet får och som kan slå igenom på många sätt t.ex. den statliga och kommunala kulturen, generell tillit, sätta att mobilisera arbetskraft, korruption, kriminalitet mm

  Gillad av 8 personer

  • Christer E skriver:

   ”Cheer up, the worst is yet to come” (Mark Twain).
   Med den pågående robotiseringen och till mindre del globaliseringen, kommer det i framtiden (nära framtid) inte att finnas jobb till alla, särskilt inte för de med låg eller ingen utbildning.

   Produktiviteten kommer att öka men kräver färre arbetare/tjänstemän (men finns avsättning för alla produkter och tjänster?), så det relativa välståndet kommer att öka. Fåfäng gå lärer mycket ont, heter det, så det handlar till stor del om att hitta alternativ till arbetslöshet. Kan dagens lokala svenska politiker värka fram en lösning? Knappast, eftersom det är ett globalt (västerländskt) problem, så antagligen är EU ett bättre forum för att hitta en lösning (dessutom har svenska politiker i allmänhet svårt att se skogen för alla träden).

   Gillad av 1 person

   • Willy Lindqvist skriver:

    Inställningen till arbete och försörjning är olika bland människor i olika länder. En ung dam jag känner arbetade under en tid i ett stort företag i norra Italien där personal då och då vid missnöje kortvarigt strejkade.. När hon för några av dem berättade att svenska fackföreningar har strejkkassor, sade de sig inte förstå varför personal på svenska företag i så fall överhuvudtaget arbetade.
    Men så kanske det är när samhälls- och företagskultur är sådan att människor inte upplever delaktighet varken i det samhälle de lever eller i de sysslor de utför. Att tro att en majoritet icke anställningsbara personer från Mellanöstern och Afrika ska känna sig delaktiga i det svenska samhället är nog bara en from förhoppning.bland politiker, som ännu inte fattat att många som kommit hit gjort det i förhoppningen att bli försörjda utan att själva behöva bidra med eget arbete.

    Gilla

  • Pelle P P skriver:

   Tycker artikeln är bra. Men blandar kanske ihop lite? Den som är sjuk kan inte så lätt hitta alternativa försörjningskällor.

   Dock borde det komma rejäla diskussioner om vad våra skattepengar ska gå till. Näthatsgranskaren har fått en halv miljon.

   Och så all denna j-a genuscertrifiering och annat trams. Nej, här måste diskuteras mera.

   Public Service borde också skäras ner.

   Gilla

 2. Fredrik Östman skriver:

  Du säger: ”Förut var välfärdsstatens klienter genuint svaga människor som ödet gjort till offer för trista omständigheter.” — Du insåg alltså inte från början att välfärdsstatens — jag föredrar att kalla den förmyndarstaten — främsta klienter är de specialister som är satta att med lön och fulla förmåner administrera systemet? Dessa utgjorde redan på årtiotalet hälften av valmanskåren. Vid denna punkt var också fusket utbrett, systematiskt och välkänt — och självklart erkänt och uppskattat av systemets alla klienter, inklusive de administrerande parasiterna. Åtgärder för att stävja fusket avfärdades i helt öppen debatt under högstämd hycklande hyperbol av den tidens fyrklöver av ideologiska partier. Om det inte redan var puberteten hos denna gökunge, så vet jag inte hur en sådan ser ut. Nåväl, på senare tid har du ju insett detta och lanserat begreppet det välfärdsindustriella komplexet för att beskriva det. Är det inte lite vågat att idag skriva en krönika som helt bortser från din egen käraste teori?

  Gillad av 6 personer

  • Redaktionen skriver:

   Tja, jag har skrivit det med tilltagande precision och övertygelse sedan 80-talet. Men det som känns nytt, fast jag kan ju ha fel, är att välfärdsstatens klienter numera tycks utgöra en fara för ordning och säkerhet, visserligen kanske mest på grund av invandringen, men knappast bara det.

   Patrik

   Gillad av 7 personer

   • olle reimers skriver:

    Fredrik Östman, din fråga implicerar att det ENBART handlar om invandrare. Så är dock inte fallet, även om de har kommit att bli den synligaste gruppen.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Då uttryckte jag mig verkligen uselt. Jag ville påpeka att Patrik i denna krönika avvek från sin analys av välfärdssystemen som ett industriellt komplex, där leverantörerna (av arbetskraft, insatsvaror, tjänster, idéer o. s. v.) är de verkliga klienterna och de föregivna klienterna bara exploaterade och medspelande statister.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag menar också att insider-klienterna rånar oss på mer pengar och trappar upp sitt direkta våld parallellt med medspelarstatisterna. Pensionärer slängs i fängelse, och det är bara början. Skattefogden har förstört människoliv i årtionden. En barnläkare fick sitt liv förstört i ett uppmärksammat fall och utsattes i häktet för vidrig och utstuderad tortyr. Detta händer i Sverige idag! Vi får inte tappa fokus på den verkliga fienden.

    Gilla

 3. Bo Svensson skriver:

  Med en lättvindighet det skrivs under konventioner som nu senast på folkblandningstemat utan konsekvensanalys, av en expeditionsministär och utan föregående offentlig debatt, kan man fortsättningsvis strunta i dem eller följa dem om man har lust.

  Tyngden i våra förpliktelser enligt EU-fördrag och europakonvention i migrationsrelaterade frågor dunstar också bort i takt med att inkompetensen och förvirringen blir övertydlig.

  Med skattebetalarnas direkta makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, skulle man få de rätta relationerna mellan hjälpare och hjälpta och hur mycket resurser ändamålet hjälp åt behövande skulle tilldelas, skulle säkert bero på om hjälpen vore till dem vi känner samhörighet med eller om den skulle smetas ut på alla möjliga folkslag.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Den ordning jag rekommenderar, förutsätter inte någon uppdelning efter etnisk tillhörighet, vilket man kunde tolka det som. – Resurserna skulle med automatik komma att kanaliseras dit där man upplevde att ens intressen togs tillvara och man hushållade med resurserna och inte dit där de sprättes bort på oförtjänta som man inte hade något gemensamt med.

   Gilla

 4. Tomas skriver:

  Att Regeringsunderlaget skulle försämra för sina väljare är väl bara en from förhoppning?
  Det börjar se lite tröstlöst ut även inför nästa val när Sabuni kommit ut som äkta Folkpartist och när drömmen om att få bilda regering med Annie Lööf. Jisses vilket Dream Team. Alla äkta Sverigevänner borde bidra på något sätt till att ta fram fakta hur illa det är ställt med landet jämfört med våra grannländer. Stötta DSG och andra motstånds-siter, betala inte för MSM, kräv jämförelser med grannländer på alla områden inklusive totalt skatteuttag, välfärdsutbud, egenavgifter, vad fan vi får för pengarna mm. Med aviserade kommunalskattehöjningar under mandatperioden kommer lyckoriket framstå i fasansfull dager. Tidigare tyckte även jag att extremhögerns rop på framtida rättegångar mot de som medvetet förstört landet var skrämmande, men det hotet är kanske vad som krävs för att hejda imbecillerna.

  Gillad av 16 personer

   • Tomas skriver:

    PE har med fog begränsat antal svarstrådar så jag får försöka svara Jan Molin nedan på detta sätt: Jag raljerar ibland med uttryck använda av mina meningsmotståndare på vänsterkanten därför skrev jag ”högerextrema”. Dock finns det för mig sådana och det är de som har vänster/socialiståsikter som motpol och SAMTIDIGT bl.a.
    -förespråkar offensivt politiskt våld i sin ideologi
    -är förintelseförnekare likt många islamister och vänsterextrema
    -är emot demokrati
    Sedan har du nog missuppfattat att jag har meningsmotståndare på DSG vilket framgår av de oförtjänta gillamakeringarna 😉

    Gilla

   • Tomas skriver:

    Hahaa nu var du elak. Tror jag för det mesta hållit en god balans mellan politisk piska och morot. Insikten om den rätta vägen berömmer jag mig att alltid haft. 😎

    Gillad av 1 person

  • Richard skriver:

   ”Tidigare tyckte även jag att extremhögerns rop på framtida rättegångar mot de som medvetet förstört landet var skrämmande”

   Du inser väl att du själv är så kallad ”extremhöger” numera?

   Rasist, främlingsfientlig, anti-semit, klimatförnekare, högerextremist, o.s.v… Alla dessa epitet är bara hypnotiska ord som syftar till att skrämma och tabu-belägga.

   Den som inte är ”högerextrem” i dessa tider är antingen nyttig idiot eller ond.

   Gillad av 10 personer

   • Tomas skriver:

    Jag har privat varit i politiska hetluften i decennier utan stöd av nätverk och RS så inget förvånar mig . Däremot kan jag ofta unna mig en god ton mot meningsmotståndare även om det inte återgäldas.

    Gillad av 2 personer

   • Jan Molin skriver:

    Tomas: Vilka avsåg du med ”extremhögern? Och tycker du att det är god ton att kalla åsiktsmotståndare på DGS för extrema?
    Om du avser NMR så är ju dessa socialister, nationalsocialister förkortat nazister. Dessa är således inte extremhöger utan extremvänster liksom regeringarnas stormtrupper AFA dvs Expos våldsapparat som tydligen får härja fritt.
    Jag anser att självklart måste höjdarna i sjupartierna som iscensatt massinvandringen ställas till ansvar för mördade, skadade och våldtagna svenskar men öven för förskingring av skattemedel mm. De har ju aldrig i valen talat om att de ska driva massinvandring eller att 1975 påbörja massinvandringen. Ej heller att taga in stora antal utlänningar från länder som bevisligen inte förmår skapa stater som funkar för sina medborgare. Dessa har i allmänhet inga förmågor för att i Sverige försörja sig själva, men man ger dem fort medborgarskap och talar om för dem vilket parti de ska rösta på! För det mesta S.

    Gillad av 2 personer

 5. Lars Bernhoff skriver:

  Patrik har rätt i sin befogade oro. Den välståndsutveckling som vi varit stolta över pch ursprungligen löste många angelägna sociala problem.
  Den politiska klåfingrigheten och övertron på att politiker vet bäst om vad som är bäst för oss är besvärande. Hög skattebelastning först och sedan betala ut bidrag. Den metoden har växt oss över huvudet och vi förstår nu att politikerna har fått större förtroende än de förtjänta av.

  Medborgarna har nu så många bidragsmöjligheter att det annonseras om detta så att inga rättigheter glöms bort. Skyldigheter talas det tyst om.
  Våra system bygger ursprungligen på lojalt medborgerligt agerande, Politikerna hittar inte regler som på ett rimligt sätt skiljer tillfälliga invandrare utan id för att de tror sig ha fördel av det från acceptabla behov. Att ljuga om ålder kan också löna sig. Politikerna har skaffat sig för stora beslutsrättigheter typ kravlös invandring och utan realistisk planering för hur egenförsörjning ska bli möjlig inom några år.

  Vi behöver återupprätta en ökad status för egenförsörjare och att vi får en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter som majoriteten av medborgarna kan respektera. Det är inte fallet idag.

  Gillad av 3 personer

 6. svenne skriver:

  ” Han ville stå på egna ben och inte ligga det allmänna till last. Man kunde därför vara rimligt säker på att ingen skulle missbruka förmånerna varför det inte behövdes så mycket kontroller.”…………..”Men numera, känns det som, är det ett annat ljud i skällan. Klienterna är inte tacksamma utan legitima innehavare av rättigheter.”

  Förr betraktades de som ”låg det allmänna till last”, utan att – via skatten – ha bidragit med sin del av kostnaden för de faciliteter som mildrade olika typer av svårigheter man kan hamna i, föraktfullt som hopplösa ”socialfall”. Det fanns då en självklarhet för de flesta att ”man skulle göra rätt för sig” om man skulle ha tillgång till välfärdssystemet. Då fanns det även en tydlig koppling mellan arbete – skatt – rättigheter, men denna är numera uppluckrad då det gäller vissa kategorier av invånare i Sverige.

  SD driver ju tesen ”gör din plikt kräv din rätt”. Detta är ju rimligt och kan jämföras att man måste betala sin försäkringspremie för att man skall få ersättning vid uppkommen skada. ”Klienternas” rättigheter betonas numera in absurdum och har drastiskt utökats genom JÖK-en.

  Jag hade vissa förhoppningar angående Sabuni men hon, liksom Björklund, pyr av ett rabiat hat gentemot SD och hon försvarar överenskommelsen, så den ljusglimten får nog tyvärr betraktas som illusorisk.

  Gillad av 3 personer

  • Ms skriver:

   Man brukar säga har jag för mig att man är sex personer ifrån att känna alla på jorden. Det stämmer väl inte, jag har inte räknat efter, men Sabuni är högst två personer ifrån IS mördare.

   Gillad av 5 personer

 7. Håkan skriver:

  Herregud P.E.
  ”Vad händer när bidragen inte räcker?” Exempelvis vid nästa större lågkonjunktur.

  Denna fråga har sysselsatt mig dagligen i över 10 år. Naturligtvis är svaret att det kommer att gå åt h-e för oss (svenskar) som bor i städer. Det kommer rånas hejvilt; tillsammans med all annan tänkbar brottslighet. Följdaktligen förbereder jag familjen sedan flera år för utflyttning på landsbygden. Och har gjort dessa förberedelser i flera år.

  Skaffade ett ställe på landsbygden för många år sedan. Såg det då som en livförsäkring och tänkte redan då att det kan bli alldeles för farligt för svenskar i städerna i framtiden. Men jag minns att jag tänkte att det bara vara några procents risk att det skulle inträffa under min livstid. Har i tanken ökat detta procenttal med tiden. Nu tror jag att stora delar av våra storstäder med säg 50% sannolikhet kommer vara obeboeliga inom 10-20 år.

  Med ”obeboeliga” avses att risken är så stor att man utsätts för kriminalitet att det inte är roligt längre. Exempelvis har redan idag hälften av mina grannar utsatts för inbrott de senaste 2 åren! När hälften av ens grannar utsätts för rån eller ”home invasions” a’la Lidingö, då går det inte längre att leva i eller nära storstäderna. Då är det dessutom försent att sälja sitt hus eller bostadsrätt.

  Gillad av 5 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Håkan skrev: ”Nu tror jag att stora delar av våra storstäder med säg 50% sannolikhet kommer vara obeboeliga inom 10-20 år.”

   Ja, detta är allvar och inte något att lättvindigt avfärda som riksförnekaren Anders Lindberg et al. på AB genast skulle göra.
   -Detroitifiering helt enkelt. Har hänt förr. USA är dock stort och man kan flytta till Maine eller Seattle eller Las Vegas där civilpoliserna kryllar i varje gathörn.
   Frankrike är stort och Parisare kan flytta till Lourdes eller Collioure eller St Malo.
   Sverige är liksom Belgien är svagbefolkat av ursvennar och MENA-iter dominerar bybilden i snart varje liten håla, snart även Torekov och Fiskebäckskil. Lysekil störs redan av absurt onödigt gatuvåld.

   Gillad av 5 personer

  • Anders L. skriver:

   Den visionäre Malcom Kyeyune är ofta inne på samma tema: vad händer när välfärdssamhället inte kan leverera? I de senaste poddarna beskriver han likheter med en förrevolutionär situation som inför ryska revolutionen. Vi måste vara beredda och organisera oss i civilsamhället. En för alla, alla för en. Lyssningsvärt.

   Gillad av 2 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   De som är mest utsatta för de utländska stöldligorna idag är de som bor på landsbygden.
   Hur skal Du som ”prepper” kunna skydda Dig och Din egendom?

   Gillad av 4 personer

   • Tomas skriver:

    Instämmer. Tidigare tänkte jag flytta ut på landsbygden men numera är det jämförbart med att man ses som en vilsegången höna av de varglika utländska stöldligorna. När Aftonbladet tröttnat på att hjälpa stöldligorna i staden med ”Vem tjänar mest i din stadsdel” går de väl över till att ge gps- koordinater till åldringar som bor ensligast.

    Gillad av 3 personer

   • Linden skriver:

    Jag har sedan fem år två vakthundar av grövre kaliber en ute och en inne.Är väl i stort sett den ende som inte varit utsatt för inbrott på trakten. En liten parentes är att tjyvarna idag är kräsna de stjäl bara nya grejor.

    Vapenskåpet står bredvid sängen. Batongen i livremmen.kvinnfolket utrustade med spray.
    Det nya mångkulturella Sverige. Och lågkonjunkturen lurar bakom hörnet….
    Och liberalerna ökar igen….
    Polisen lägger krutet på hatbrott, så det lär inte bli bättre..även om Löfven orerar om dubbelsängar på anstalterna.

    Gillad av 1 person

   • Håkan skriver:

    Nej. Du har helt fel. I mitt område på landsbygden med några hundra hushåll har det inte varit något bostadsinbrott mig veterligen de senaste 10 åren. Däremot möjligen någom stöld i uthus; men ingen jag kommer ihåg.

    Jag har kameror runt huset på landet och på 10 år har det inte varit något misstänkt besök whatsoever.

    I vårt hus i stan har vi haft tre stölder på tomten de senaste 10 åren. Minst ett par-tre inbrott i kvarteret (50-60 hushåll) om året (!!). Ibland fler.

    Att det är så få inbrott / home invasions på landsbygden beror troligen på att det finns jaktvapen i var och vartannat hus. Dessutom finns organiserad grannsamverkan där folk kan kontakta varandra ögonblickligen. När en ”misstänkt” åkte upp till vårt hus för något år sedan ringde en granne och frågade om han skulle köra och ställa traktorn på infartsvägen. En av grannarna åkte upp till vårt hus och det visade sig vara en gubbe från kommunen.

    Du kanske tänker på glesbygd, där det är långt mellan husen. Där kanske stölder är vanligare. Det är i städernas finare förorter som smyckena finns. För det är det som tjuvarna är ute efter nuförtiden. Bara häromdagen hade en granne i stan inbrott; tjuvarna gick raka vägen till sovrummet och drog ut alla lådor för att leta smycken. Ingenting annat i huset var rört. Och så brukar det alltid se ut. Motorsågar, röjsågar och kameror är inte intressant längre.

    Gilla

   • Kronblom skriver:

    En stor grävmaskin är bra att ha. Jag kommer aldrig med på listan ”vem tjänar mest i din kommun” men nån gång har man hamnat i taxeringskalendern, troligen som avskräckande exempel. 😉

    Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Bo, det är inget man skall berätta i öppna forum som detta.

    Använd ”Darkweb” eller motsvarande för sådant.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gilla

 8. Stefan Sewall skriver:

  PE skrev: ”Min oro är att brottsligheten riktad mot vanliga medelklassare så småningom kommer att öka dramatiskt om bidragen naggas i kanten. Om försörjningsstödet inte kommer in på kontot på utsatt dag är det lätt att i stället råna en medelklassare. Riskerna att åka dit är obetydliga…”

  -Den har redan börjat. Kan man inte via bidrag GENAST få en Canada Goose jacka så rånar man i grupp en ensam svenne-grabb på den. Man rånar en 9-åring på väg till skolan när man GENAST vill ha en Iphone. -I överensstämmelse med sveriges nya valspråk: ALLT GENAST!
  (När Sverige var normalt i min barndom var det Gustaf VI Adolf:s valspråk: ”Plikten framför allt” som stod stansat på enkronorna.)

  Gillad av 9 personer

 9. Jari Norvanto skriver:

  Testa, för all del. Ett scenario skulle kunna bli att kommunistblocket, med (S)vetsar’n i spetsen, skulle ”ta ansvar” (ungefär som nu, fast med större emfas och det rättfärdiga darret på rösten). Prekariatet, arbetsskygga, oföra och tillresta opportunister skulle sälla sig i bibliska skaror till välgörarna och (S)taten skulle slå ner på den upp över öronen skuldsatta medelklassen av bolånetorskar; ‘ni lever över era tillgångar och får ränteavdrag av (S)taten, det måste vara slut med det’. Må polletten trilla ner och bilan falla.

  Gillad av 2 personer

 10. solbergaord skriver:

  Det finns en likhet och en skillnad mellan Patriks välfärdskonsument och sagans Mumle Gåsägg. Likheterna är att ingen av de fem barnlösa och barnlängtande kvinnorna, som hittade det stora gåsägget på en åker visste vad det innehöll. De turades om att ruvaägget tills ett litet gossebarn kläcktes. Det var visserligen fult och fruktansvärt hungrigt, men ändå ett barn de längtat efter.Men barnet växte till sig och åt dem sedan bokstavligen ur huset. Mumle tog sig fram ändå. Skillnaden är att Mumle växte upp till en otroligt duktig arbetare och krigare, som löste en del av kungarikets problem. I slutet kommer en likhet fram igen när kungen tvingas belöna den nu vuxne Mumle med prinsessan och halva kungariket. Där slutar sagan, men ingen skulle väl bli förvånad om inte Mumle snart också tog resten av riket.

  Gillad av 3 personer

 11. Eva Danielsson skriver:

  En drastisk bantning av välfärdssystemen vore ju en drastisk bantning av statens makt. Två flugor i en smäll. Mycket bra. Förutsatt att det man behåller av välfärd gynnar just de svagaste i samhället, de handikappade, de faktiskt sjuka och de äldsta. Och förutsatt att detta är inledningen mot ett lågskattesamhälle. Idag har vi åtta riksdagspartier som är överens om att fortsätta ha ett högskattesamhälle. Inget av dem vill minska statens makt och öka de enskilda medborgarnas makt eller välstånd.
  Den enda stora fråga de inte alla är överens om är migrationspolitiken. Och det parti som vill minimera invandringen, SD, har övriga partier lagt i frysfacket. Och media och hela etablissemanget har lyckats sälja hem uppfattningen att inte bara diskussioner utan även fakta kring invandring är rasism och nazism.
  Den första svältkuren för välfärdssystemet bör naturligtvis vara slopade bidrag till icke-medborgare. Samtidigt med rejält höjda krav för medborgarskap och rösträtt. Ett ambitiöst återvändarprogram förutom genomförandet av avvisningsbeslut. Att upphöra med lockropen på nya lycksökare (och nya väljare) helt enkelt. Parallellt måste förstås alla tänkbara resurser sättas in för att mota den ökade brottslighet man kan förvänta som reaktion på att bidragen uteblir. Men trots det skulle en sådan kur behövas om Sverige ska kunna överleva som ett civiliserat land.

  Idag har vi en hög och ökande brottslighet med gärningsmän som redan nu försörjs av samhället och som är väl försedda med bidrag, det handlar om nyanlända och om andragenerationsinvandrare. Brottslighet som är hög helt enkelt för att den inte stoppas.
  Frågan är om det egentligen skulle bli så mycket värre ifall bidragen uteblir. Kriget mot det svenska samhället pågår ju redan ändå. Det kriget handlar om avståndstafande mot det svenska i samhället och om makt/anseende och om pengar som kan ge makt/anseende, inte om mat på bordet.

  Gillad av 5 personer

  • Åke Sundström skriver:

   Välkommen klartext om kärnan: ”Idag har vi åtta riksdagspartier ….Inget av dem vill minska statens makt och öka de enskilda medborgarnas makt eller välstånd.”

   Varför uttalar sig inte PE och andra lika entydigt och skarpt som Eva? Med adress framför allt till de borgerliga partierna. Att vänstern gillar vänsterpolitik är ju ingenting att beskärma sig över, men att Kristersson & Co gör det är en sann katastrof.

   Att sänka skattetrycket kan f ö bara den förorda som dessförinnan visat hur statens utgifter (inte enbart ”välfärdssystemen” som Eva skriver) kan reduceras med samma antal miljarder. Underligt att i denna blogg hitta som få ansatser till bantningsprogram för vår övergödda offentliga sektor.

   Även Eva har ibland svårt att leva som hon lär, fast det tycks mest bero på ren okunnighet om vår befängda miljö- och energipolitik. Den som så uppenbart sänker välståndet, som en ofrånkomlig konsekvens av våra extremt höga och sakligt obefogade klimatskatter. De som Kristersson m fl påstår kunna ursäkta förluster på över 100 miljarder kronor enbart på alla onödiga vindsnurror. Och än större förluster via ännu dyrare felinvesteringar i elnätet – för att nu inte tala om elbilar och höghastighetståg.

   Ingenting vore viktigare för välståndet än att skrota målet om en fossilfri trafik 2030, en planekonomisk dårskap i kubik, accepterad – obegripligt nog – av våra förment liberalkonservativa partier.

   Gillad av 3 personer

   • Åke Sundström skriver:

    Tack för ditt gillande, Eva, det gladde mig eftersom jag tidigare fått intrycket att du varit kritisk mot min argumentering i dessa frågor. Men det gällde kanske ”bara” min slutsats att även kärnkraften varit en felsatsning och fortfarande inte platser i ett optimalt svenskt energisystem. Däremot kan kärnkraft vara motiverad och lönsam i länder som inte har lika gott om vattenkraft och biobränslen som vi.

    Eller mer tekniskt uttryck: ett land som vårt behöver inte ännu mer kapitaltung ”året-runt-kraft” (baslast) än vi redan har, däremot kan ett tillskott billig topplast (gasturbiner mm) eventuellt krävas för att klara belastningen under de kallaste vinterveckorna. Kärnkraft går omöjligen att använda som topplast, det är nog alla egentligen överens om, även om få öppet medger den saken.

    Den andra viktiga omständigheten är att de höga klimatskatterna snedvrider konkurrensen, till elsektorns och kärnkraftens fördel. Om energibeskattningen görs konkurrensneutral, försvinner den fördelen. På en sådan FRI marknad sjunker elkonsumtionen ca 20 procent och då behöver vi kanske inte ens mer topplast, när dagens kvarvarande kärnreaktorer stängs.

    Och notera att ingen annan seriös energianalytiker har ifrågasatt min ståndpunkt. Bara om klimatalarmisterna har rätt, vilket väl även du bestrider, går det att försvara tanken på mer svenska kärnkraft. Så det enda riktigt konstiga är att det finns klimatskeptiker, t ex Lennart Bengtsson, som efterlyser mer kärnkraft. Varför har inte gått att utröna eftersom LB regelmässigt avstår att motivera sin ologiska saltomortal.

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Jag är helt för strävan efter fossilfritt. – Jag unnar Norge oljeintäkterna men missunnar starkare arabländerna dem och vill bort från beroendet av deras välvilja.

    Gilla

  • Åke Sundström skriver:

   Hur skall jag tolka din tystnad Eva? Behöver du en tankepaus, så ta den, läs noga igenom min argumentering en gång till och återkom vid tillfälle. Dina texter visar din intellektuella kapacitet, använd den för att ta farväl av de falska profeter du tycks ha förlitat dig på i synen alternativet kärnkraft. Bara i den frågan har du fel, allt annat är ju rätt.

   Gilla

 12. cmmk10 skriver:

  Ja, det gäller att planera för när ”lillen” blir stor! 😉

  ”Det är också ett försvar för dig och mig, att någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi dom andras rätt ja då går vi lite tryggare.” – Jens Orback i SVT den 9 november 2004.

  Undrar vad Winston C. hade tyckt om det?

  ”En eftergiftspolitiker är en som matar en krokodil i hopp att den skall äta honom sist.” W.C.

  Gillad av 6 personer

 13. Rolf H Carlsson skriver:

  Vi är alltför generösa med att utnämna offer hit o dit. Gör Din plikt borde även gälla invandrare, exempelvis. De är inga offer när de fått komma hit, men alltför många, offentligt anställda/finansierade lever på en växande offermarknad.
  En gång hade även sossarna devisen: ”gör din plikt” etc. Nu skall man bara kräva vad man anser vara ”sin rätt”. Den svenska verkligheten har vänts upp-och-ner!

  Gillad av 2 personer

 14. Min strand skriver:

  Det sker ju redan Patrik, jag är säker på att Richard ”Lärare” kan berätta mer, bara för att ni inte blir rånade på Östermalm så betyder det inte att det inte är verkligheten i stora delar av Sverige. Folk anpassar sig och media tystar, så exempelvis i Malmö så rör man sig i allt snävare områden, endast kvinnor utan självbevarelsedrift joggar ensamma på kvällen. I stora områden joggar ingen. Ungdomar är väl bekanta med att få cyklar, jackor, moppar och telefoner stulna, du kan vara säker på att de har anpassat sig. Detta har varit så här LÄNGE. En av Z-ns lärare berättade att han alltid kom med en ny cykel till skolan, att vara tjuv är ett sött skämt, då går det som det går, ungdomsbrottslingar kommer undan och blir nationella hjältar. Så rånen sker redan, det du menar är att de inte nått överklassen fullt ut än, fast i min överklassenklav har vi nu migranter och ensamkommande som rör sig i grupp, och flera incidenter har redan inträffat, så jag kan inte bara låta mina barn cykla runt hur dom helst utan måste hålla redan på var boenden finns och så vidare. Detta är REDAN här, men kommer förstås att bli värre. Det stora skeendet i Sverige idag det är anpassningen till detta, statsmakten har skapat detta och vill ha det så här, så folk anpassar sig och drar sig allt mer undan tills det inte går längre, ja då slutar man gå på stranden helt enkelt, eller hur många gånger går man till simhallen där det finns invadrare som tafsar, eller bajsar i poolen. Skickar man sina barn ensamma till konsert? Det normala svaret på allt detta är hat, jag är uppfylld av det, tyvärr.

  Det andra som redan sker det är att välfärdssamhällets klienter, oduglingar och parasiter och hatisk vänster av alla de slag, de finner andra vägar till makt, genom anställning som genusansvarig, hållbarhetsexpert eller journalist eller annan aktivism, som AFA, Expo eller någon NGO. På universiteten så sprider sig militant Pk-ism mycket snabbt så maktsfären för pk växer och växer, alla professorer är vänster i stort sett.

  Reinfeldt var ju alltid en del av problemet, liberalismen är ju bara ännu en utopi, som det visat sig så har liberaler och vänster det mesta gemensamt när man skrapar på ytan, de är alla ogudaktiga och anser att ändamålen helgar medlen och att de är skickade att berätta för andra hur de skall leva fullständigt utan ödmjukhet. Ser man någon ödmjukhet hos en Lööf eller Löfvin, eller framtida tyranner? Sådan var ju Reinfeldt också, inga medel är,för hemska för honom om målen uppnås, det är så talande att han hånar de fattiga och de som får sitt land förstört, de våldtagna och de nerslagna med, brann granen? Han tycker att Svensson skall väckas med islam?

  Det är väl bara en enda envis kommentator som kallar dig nyliberal Patrik?

  Gillad av 10 personer

  • Richard skriver:

   ”Ser man någon ödmjukhet hos en Lööf eller Löfvin, eller framtida tyranner? Sådan var ju Reinfeldt också”

   Nej, man ser inte tillstymmelse till ödmjukhet. Fruktansvärt arroganta trots, eller kanske tack vare, att de är så korkade.

   Gillad av 2 personer

   • Åke Sundström skriver:

    Nej, inte korkade, tvärtom intelligenta – men samtidigt medvetet svekfulla och onda. En Reinfeldt med en gnutta empati och hederlighet i kroppen skulle undvika att visa sig i det land han så uppenbart, så avsiktligt och så egoistiskt skadat. I det enda syftet att hålla sig kvar vid makten i fyra år till, via en Judaspeng till MP, sedan väljarna 2010 förvägrat honom och Alliansen ett förnyat mandat.

    Gillad av 2 personer

   • Richard skriver:

    ”aj dånt agrii”
    När jag kallar dem korkade så menar jag främst i aspekten att kunna ta ett större perspektiv. De kan nog vara intelligenta vad gäller att sko sig själva och i att genomdriva det de vill. De saknar däremot visdom och antagligen saknar de även bildning. De kan prata men verkar inte vilja lyssna.

    Gillad av 1 person

 15. H Portell skriver:

  Håller med om att välfärden bör ses över i tid innan oöverstigliga problem uppstår. Prioritering skall vara ledordet och prioritering bör vara ordet som ersätter skattehöjningar. Om skattetrycket ökar påverkas såväl utrikeshandel som vår förmåga att behålla expertis och forskning i Sverige. Får man tro vd för Volvo Cars, Håkan Samuelsson (Svd 4/7) måste företaget vid kompetensbrist,( det börjar bli svårt att få rätt personer och att man kan ifrågasätta om Sverige är tillräckligt attraktivt för experter att flytta till), flytta verksamhetens HK och forskning. Volvocarschefen tillägger också – det är heller ingen hjälp när folk läser om skjutningar i Göteborg -.
  Kan vi möjligen se något ”ljus i vår ödestunnel” framöver?

  Gilla

 16. Eva Danielsson skriver:

  Läsvärt från Smedjan i detta samnanhang. Volymerna av invandrare, metoderna för infiltrering där man direkt härmat socialismens långa marsch genom institutionerna och pengar från Quatar samlat under kampen för att islamisera världen. Så göds gökungen fet och självtillräcklig och trotsig och parasiterar på vår mark, våra pengar, vår kultur och på vår trygghet till liv och lem. Med hjälp av ulven i fårakläder – politikerväldet och dess politruker. Den fullvuxne göken kommer så småningom att hacka ut ögonen på vargen och hänga upp skinnet i lyktstolparna- tro inget annat.
  https://timbro.se/smedjan/sa-skapas-ett-utanforskapsomrade/

  Gillad av 6 personer

 17. Hovs_klipphällar skriver:

  Ja, problemen började på 1980-talet med den nypåhittade asylinvandringen.
  Det dröjde inte länge förrän en grupp av kroniskt bidragsberoende asylanter började växa fram i förorternas miljonprogramområden.

  Och detta har hela tiden förvärrats. Makthavarna har fortsatt skapa regler som per automatik drar till sig migranter från dysfunktionella områden i främst MENA-området. Makthavarna har dessutom hela tiden vägrat lyssna på alla varningar, och istället tystat ner kritiken med förolämpningar och rent maktspråk.

  Migranterna hånskrattar åt svenskarnas enfaldiga beteenden, och ser det numera som självklart att festen ska fortsätta. De dumma svenskarna ska leverera bidrag och annat, annars ska fan ta dem.

  Läser nu att svenska tonåringar rutinmässigt blir rånade på sina värdesaker av migrantgäng.

  Detta är bara början. När migranternas bidrag i framtiden skärs ner, kommer de att svara med ökat gängvåld — detta då de i grunden inte är annat än en invasionsarmé vars mål är att plundra oss.

  Och det kommer de att fortsätta med till den dag de möts av effektiva motåtgärder.
  Frågan är om det då räcker med att kalla in den militär vi i stort sett redan avskaffat.

  Gillad av 5 personer

 18. Eps skriver:

  I natt lyssnade jag på Gustav Kasselstrands tal, och jag kan inte förstå vad som skulle vara hets mot folkgrupp i det. Kasselstrand twittrar: ”Polisen ska väl stoppa gängkriminaliteten, och inte debatten om det?” Jag håller helt med honom. Lagen om hets mot folkgrupp används nu för att tysta alla som kritiserar den okontrollerade massinvandringen och förvandlingen av Sverige från ett tryggt och fridfullt paradis till ett otryggt och våldsamt helvete. Det är förfärligt!

  Svensk polis är med största sannolikhet den civiliserade världens mest inkompetenta poliskår. Känner bara förakt för dessa löjeväckande så kallade ”poliser”, vars enda spetskompetens tycks vara korvgrillning med kriminella samt att jaga pensionärer som bryter mot HMF-lagen.
  Aldrig lyckas svensk polis lagföra bilbrännare, stenkastare och andra som våldför sig på det svenska samhället. Börjar undra på vilken sida dom står…..
  Bara en liten bråkdel av våldtäktsmän, mördare och misshandlare lyckas man lagföra.
  Inkompetens, feminism och värdegrund går hand i hand och har tagit över på alla nivåer.

  Gillad av 6 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Varför kommenteras inte Kasselstrands tal oftare här på DGS? Det finns sedan tidigare massor med videoinspelningar från AfS torgmöten med mera. Tror inte det beror på att läsekretsen här på DGS har svårt att hitta dem.

   Kasselstrand representerar det kompromisslösa, orädda, rakryggade och demokratiska motståndet mot dagens etablissemang. Han är därutöver en utomordentlig talare.

   Borde vara det naturliga föredömet och den klart lysande stjärnan för DGS dissidenter och därför borde bli ständigt kommenterad och refererad. I stället råder en närmast total tystnad. Förefaller som etablissemangets giftspridning gentemot AfS varit framgångsrik även här på DGS! Förefaller som DGS läsare i gemen är lika mjäkiga och rädda att stå upp för sin innersta mening som svensken i allmänhet anses vara?

   Det råder än så länge formell yttrandefrihet i Sverige! Använd den!

   Gillad av 2 personer

 19. Richard skriver:

  ”Därför undrar jag om det bästa inte vore att skära ned välfärdssystemet så snart som möjligt medan konsekvenserna av nedskärningarna fortfarande, förhoppningsvis, är hanterliga.”

  Absolut! Lämpligen stänger vi gränsen och börjar sänka bidragen gradvis så att de välfärdsberoende invandrarna återvänder till sina hemländer frivilligt utan att ”fastna” i Sverige vilket kan vara risken om vi stryper bidragen för snabbt.

  Sen bör välfärdssystem vara frivilligt organiserade av civilsamhället och näringslivet. Staten ska inte ha den makten.

  Gilla

 20. Christer skriver:

  Att den svenska välfärdsstaten blev en sådan succé berodde inte på någonting annat än att de fega svenskarna fegade ur och sprang och gömde sig under andra världskriget. Att dom lät tyskarna transportera trupper och tonvis med materiel genom Sverige, att Sverige sålde järnmalm till tyskarna och tog emot judeguld som betalning. Att svenskarna var så skiträdda vad Hitler skulle tycka när den norska kung Hakon sökte asyl i Sverige att dom nekade honom asyl. När kriget var över var således Sverige helt skonat från krigets konsekvenser och kunde därför snabbt bygga upp industrin och välfärdsstaten.

  Gilla

 21. GILBERT ANDERSSON skriver:

  Förfallet har redan börjat, förutom direkta stölder så töms statskassan av klienternas bidragsfusk.

  Gilla

 22. olle reimers skriver:

  Lite intressant är att bevittna hur demokrater i den amerikanska kongressen skarpt vänder sig mot personer som argumenterar för att människor ska lära sig att ta hand om sig själva och befria sig från beroendet av det offentliga.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.