Patrik Engellau: Genusvetenskap

Patrik Engellau

Genusvetenskap finns åtminstone i bemärkelsen att det existerar en stor statsfinansierad apparat som bedriver genusforskning. Vid Göteborgs universitet finns ett nationellt sekretariat som ska övervaka den forskning som bedrivs av genusvetenskapliga institutioner vid minst femton svenska universitet.

Som nettoskattebetalare är jag emellertid inte i första hand intresserad av att det faktiskt finns ett av mig finansierat organisationssystem som gör av med mina pengar. Jag vill veta om de gör någon nytta för pengarna. På den punkten har jag avsevärda dubier.

Skälet till att genusvetenskapen uppstått är, tror jag, att mänskligheten är indelad i kvinnor och män och att en hel del kvinnor inte gillar detta faktum eftersom de menar att distinktionen med automatik gör kvinnorna underlägsna männen (till exempel för att kvinnorna föder barn vilket tar tid och gör att kvinnornas karriär hämmas eftersom den som inte är på jobbet har svårt att bevaka sina intressen).

Det har nog alltid funnits kvinnor och enstaka män som kämpat för lika villkor och rättvisa mellan kvinnor och män. (Vad ”lika villkor” och ”rättvisa” betyder tänker jag inte utreda här och nu men jag misstänker att vår tids dominerande uppfattning om en från början, kanske av Gud i samband med skapelsen, inrättad könsmaktsordning inte riktigt håller vid närmare granskning.)

Sådana kvinnor kunde kallas kvinnosakskvinnor eller blåstrumpor (vilket förändrades till rödstrumpor när de senare blev influerade av socialistiska tankar). Ju mer dessa kvinnor (och enstaka män) kämpade för lika rättigheter mellan kvinnor och män, till exempel lika många timmar vid spisen, dammsugaren och barnskötbordet, desto tydligare framstod det att biologin satte käppar i hjulet för den totala kvinnofrigörelsen i bemärkelsen exakt samma utfall räknat i månadslön och andel generaldirektörer och börsbolagsstyrelseledamöter för kvinnor som för män.

Modern idéhistoria handlar till stor del om hur detta dilemma skulle hanteras. År 1949 skrev Simone de Beauvoir boken Det andra könet där hon förklarade att könsskillnader inte var medfödda utan sociala konstruktioner. Poängen var att om kvinnan hade konstruerats till något annat än mannen så kunde hon omkonstrueras till att bli detsamma som mannen (vilket kanske krävde att även mannen blev omkonstruerad). Det gällde bara att vara bestämd och inte låta sig förvillas av uppfattningen att biologiska skillnader står i vägen för jämlikheten definierad som precis samma utfall i livet inklusive antal telefonsamtal från barnen efter pensioneringen.

Problemet var bara att de biologiska skillnaderna faktiskt finns. Att män och kvinnor ser olika ut och har delvis olika biologiska funktioner går liksom inte att förneka. Det är i det perspektivet, tror jag, som man ska förstå det oerhörda intellektuella genombrott som kvinnosakskvinnorna, som vid det laget började kalla sig för feminister, genomförde på 1950-talet. De förnekade kanske inte biologin, men de började bortse från den och sätta den på undantag för att i stället fokusera på ett nyuppfunnet begrepp som de kallade genus. Genus betyder allt det som en kvinna eller en man är minus det biologiska. Det ger frihet att tolka. Att en baby ska ha skära kläder och en annan baby ljusblå kläder framstår i detta könlösa perspektiv som helt godtyckligt, slumpartat och obegripligt. (Vilket det kanske är även när könet tas med i beräkningen, men det är överkurs.)

Om du frågar mig så är genus en intellektuell konstruktion som inte fungerar i verkligheten, en skvader som inte kan flyga på egen hand utan måste pumpas upp med statliga bidrag och regleringar. Men det spelar inte så stor roll så länge bidragen och regleringarna faktiskt presenterar sig. Genuskonceptet fungerar i bemärkelsen att det ger utkomst och erkännande åt ett stort antal bekännare på universitet och inom den offentliga sektorn samt kulturvärlden.

Uppfinnaren av genuskonceptet var psykologen John Money vid Johns Hopkins University. Han tog sina teorier på allvar. Genus gällde framför biologi. Om genus sa en sak och biologi sa en annan sak så kunde man ändra biologin. Han är känd för ett av världens första könsbytarförsök. Ett gossebarn vid namn David Reimer hade år 1966 förlorat sin penis vid en misslyckad omskärelseoperation. Money övertalade lille Davids föräldrar att han skulle förvandla lille David till kvinna för att rätta till misstaget. Detta gjordes och David fick namnet Brenda. Händelserna ledde så småningom till att David vid 38 års ålder begick självmord genom att skjuta sig i huvudet med ett gevär. Även Davids bror Brian tog livet av sig. Pojkarnas föräldrar skyllde allt på Money och hans, som de sedermera uppfattade det, skruvade idéer.

Tanken att genus trumfar kön blir allt starkare i vårt samhälle och gör att könsbyten blir ett om än inte vanligt så åtminstone tänkbart ingrepp vid svenska operationsavdelningar. Den intellektuella basen för denna utveckling är emellertid inte bara övergången från kön till genus vid bestämningen av en individs personlighet utan också den vidareutvecklingen av tankegången som ligger i föreställningen att en persons könsidentitet varken ligger i kön eller genus utan bestäms helt och hållet av vederbörande själv som det råkar kännas. Behövs det några medicinska ingrepp för att tillfredsställa sådana impulser ska det betalas av skattebetalarna.

Hela situationen är naturligtvis snurrig. Om det inte kommit statsunderstöd hade genusvetenskapen troligen förtvinat och upphört på några månader. Även genusforskare behöver pengar till hyran och om universitetet inte betalar lön får de hitta på något annat att göra. Men varför betalar staten för detta slags dyrbara tossigheter? Jag kan inte komma på något annat svar än att staten strävar efter att villa bort koncepterna för oss medelklassare för att vi ska känna oss osäkra på hur tillvaron ser ut och därför inte våga protestera utan snällt fortsätta att betala.

64 reaktioner på ”Patrik Engellau: Genusvetenskap

 1. Hilding Bengtsson skriver:

  Tänk om dessa forskningsanslag istället getts till de som ifrågasätter Global Uppvärmning,
  e åtminstonde vill utreda dess verkliga orsaker!

  Få oss att förstå att solen är den största boven?
  Som vi kan göra väldigt lite åt!

  Skrämmande att Moderaterna instämmer i Häxjakten på sin absolut vettigaste politiker Jan Ericsson i Ubbhult!

  Den ende vuxne i partiets övre skikt!

  Då kanske vi inte slösat 100-tals Miljarder på på nästan verkningslös plakatpolitik?

  Som kan användas långt bättre!

  Gillad av 9 personer

 2. Tomas skriver:

  Den idag vanligaste förklaringen till tossigheterna är som ältats att Makten belönar nätverket som sedan förstärker makten. Ju dummare makthavare desto tossigare beslut. Det var länge sedan vi hade politiker som förstod det grundläggande uppdraget. Nu blir nog statsapparaten lika lyckosam som Sabunis VR spel.

  Gillad av 1 person

 3. Bo Svensson skriver:

  Min motivation vid begrundande av samhällsfrågor har alltid har varit, hur man skall bli kvitt myndig maktutövning och alltså hur man skall få till en perfekt liberal ordning, där vi lyder under överenskommna regler för ekonomi och samvaro = rättsordning – och inte under myndigheter.

  Ett stort kliv mot en sådan ordning är att vi tar den direkta makten över våra skattemedels fördelning över skattefinansierade ändamål. – Jag ser inga som helst problem med detta, – all den information som de folkvalda nu behöver för att fatta beslut om våra angelägenheter, skall ju redan vara offentlig och allmänt tillgänglig.

  Ett annat sådant stort kliv är, att den andel av arbetsgivarnas lönekostnad som kallas arbetsgivaravgift och som avser finansiera arbetskraftens ledighetsförsörjning och pension, istället skall fylla på individuella trygghetskonton att knapra på när man vill ta ledigt och kunna få omräknat till en pension, när man tröttnar på att jobba. – I parförhållanden kan då inflödet till dessa trygghetskonton fördelas lika, för att inte den som satsar mest på hem och barn skall komma i underläge.

  Gillad av 2 personer

 4. Observatör skriver:

  Ursprungsidén bakom hela konceptet var att kvinnor skulle prioritera lönearbete och lämna barnen till en kollektiv uppfostran. Tanken var att barnen på det viset skulle bli mer ”jämlika”. Mitt intryck är att ”dagisgenerationen” är mindre ”jämlik”, mer stressad och har mer psykiska problem än den äldre generationen, men någon riktig utvärdering har aldrig gjorts eftersom konceptet varit en ”helig ko”.

  Gillad av 8 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Exempel på så kallad jämlikhet:

   Enligt årets maktlista, av tidskriften Dagens Medicin, över de mest inflytelserika personerna inom vård och vårdpolitik, är de åtta översta kvinnor.

   Gillad av 5 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Kapade och kapade. Har de inte integritet och förstånd att se spelet och göra vad som är rätt, så är de inte värdiga det politiska positionen. De är ju ofta dessutom själva benägna spridare av dessa tankevirus.

   Gillad av 2 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   Tyvärr inte bara politikerna . I en enkät efter en nyligen gjord flygresa, (usch…flygskammens rodnande kinder) kom frågan:
   Gender:
   o Male
   o Female
   o (Does not identify with either)

   Gillad av 1 person

 5. Fredrik Östman skriver:

  Återigen skrapar vi försiktigt på lökens skal. Du har till och med tagit feminismens falska grundpremiss för given, precis som feministerna själva alltid har gjort, nämligen att det som män gör är finare än det som kvinnor gör. Ur denna premiss följer att alla kvinnor skall jämföras med de allra framgångsrikaste männen, helt oavsett att dessa utgör en ytterst liten minoritet av männen. Inte andelen generaldirektörer visar på någon allmän princip. Andelen stenläggare, ställningsbyggare, vägarbetare och avloppsrensare är avgörande, liksom andelen brottsling, interner, brottsoffer och självmördare.

  Gillad av 13 personer

  • olle reimers skriver:

   Inte helt rätt; Fredrik Östman.

   Det fanns en klart berättigad kamp för kvinnors rätt att få rösta i samhället, vilket väl var det krav som kom först.

   Som vanligt är, dock, så har kampen urartat och blivit ett maktinstrument för ett antal individer.

   Det framgår klart av ”kvinnokampens” nuvarande företrädare att det är den allmänna politiska makten de vill åt och de har ingenting till övers för kvinnors verkliga problem; som att bli bortgifta långt före vuxenåldern och/eller tvingas till allehanda förnedrande eller förminskande roller i samhället.

   Det paradoxala är dock, att som samhället nu är beskaffat så blir kraven lättare att genomdriva ju mer absurda de blir. Snart blir det lag på att män i offentlig anställning ska bära rosa f-ttmössor i tjänsten. Ingen kommer att protestera.

   Gillad av 5 personer

   • Pelle skriver:

    Och frågan är hur lyckat det blev – det där med kvinnlig rösträtt alltså…

    Om lojaliteten till den egna gruppen saknas kan det ta en ände med förskräckelse att utsträcka inflytandet. Är det inte det vi ser nu i Sverige?

    Gilla

 6. Tina skriver:

  Världen har blivit bättre genom kunskaper i hur begreppet kön används. För inte så länge sedan användes de data som man fick genom att undersöka unga män som mönstrade på både män och kvinnor i sjukvården. Den manliga kroppen fick gälla som modell även för kvinnor. Det säger sig självt att det inte var en särskilt bra idé.

  Det tog tid innan kvinnor fick läsa på universitet. Det krävdes att man hårt ifrågasatte den rådande könsmaktsordningen (ett ord som är hatat på dessa sidor). Idag är deras resultat bättre än männens på många områden, till exempel inom naturvetenskapen och juridiken. Troligen är de kvinnor som läser DGS tacksamma för att de fått läsa, och att de har en ekonomi oberoende av sin partners.

  Kvinnor i Indien kan läsa vidare idag. De har fått slåss för detta, och de kan också peka på att i hinduismen finns inget påbud om att människan ska gå ut och fylla världen med sina avkommor, som finns i gamla testamentet som är gemensamt för kristendom, judaism och islam. Därför är utbildning och barnbegränsning inget problem för hinduer och buddhister. Fattigdom har tidigare gjort att pojkar har fått studera vidare, och inte flickor. Ateism är inget problem i de religionerna.

  Den äventyrlighet som rika kvinnor kunnat ta för sig av, som Karen Blixen, Beryl Markham, Amelia Earhart, har av många män ansetts som naturvidrig. Ett ord som var populärt förr, när kvinnors önskemål och ambitioner avsågs.

  Den gamla ordningen, som PE verkar önska tillbaka är att män ska tala om för kvinnor vad deras högsta vilja är. Och det ska vara att framför allt önska sig att bli mödrar. Om de inte önskar sig detta, ska de helst låsas in, och botas med kurer som manliga läkare hittar på. Anser PE att det är då biologin styr världen på ett korrekt sätt?

  Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Ingen ska, på det individuella planet, tala om för någon annan vad den personens biologiska uppgift är.

   Kvinnan har av naturen utrustats med apparaturen för att se till att människosläktet kan överleva. Rimligtvis blir det då också kvinnans viktigaste funktion i samhället. Samhället å sin sida bör underlätta så mycket som möjligt för att detta ska kunna ske på bästa möjliga sätt.

   Samhällets viktigaste uppgift bör vara att stimulera unga människor att bilda familj och att de inom ramen för detta får så bra villkor som möjligt.

   Om man försöker manipulera naturen genom att hindra naturens fortgång hindrar man också en positiv utveckling av det mänskliga samhället. Det kan väl aldrig vara meningen.

   Med de tekniska hjälpmedel som finns idag har män och kvinnor samma möjlighet att utveckla sig själva på ett optimalt sätt. Det finns ingen anledning att förhindra det. Men samhället ska göra det minst lika attraktivt att bilda familj; inte med hugg och slag. Lock och pock fungerar bättre!

   Gillad av 6 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Observatör
    Ja. De senaste femtio-sjuttio åren när det har blivit lättare att bejaka både sina kvinnliga egenskaper plus sina övriga sidor – när man kan bilda ett komplementärt jämställt team med sin man – så är det min bestämda övertygelse att kvinnor överlag är lyckligare än med tidigare könsroller. Som medförde ett beroende av mannens resurser och ofta därmed en underordnad ställning inom äktenskapet. Liksom i samhället. Frihet och självbestämmande är så pass viktigt. Och när det finns, så behöver inte kvinnor låtsas vara lika män. Om man dessutom gick in för låga skatter och spolade mågkultur och invandring, så skulle varje familj ha större valmöjligheter under åren barnen växer upp.
    Genustramset är en påhittad giftig utväxt på jämställdhetsfrågan. Politikerna borde ha låtit civilsamhället sköta om den fortsatta utvecklingen i fred när väl olika samhällshinder för mer lika möjligheter och meritokrati var undanröjda på sextio- sjuttiotalet. Men genustramset ger staten ytterligare förevändningar till beskattning och till att ”desarmera” högre utbildning, så att de ”intelleltuella” ges fållor att förhålla sig till. Man kan då lätt sålla bort eventuellt potentiellt upproriska. Exakt parallell till klimatfrågan, som också blir en avgörande fråga för vilka som ”godkänns” eller inte inom den vetenskapliga världen. Och överallt.
    Medströmsmedia hänger på och missar inga tillfällen till indoktrinering i alla dessa frågor, påhittade eller verkliga, som stärker etablissemangets makt.

    Gillad av 2 personer

  • A skriver:

   Men Tina, vore det inte fiffigt att lyfta blicken en aning. Ser du inte vart vi är på väg? Och vad som lett oss till detta läge?? 🙂 Det som du eftersträvar är vägen hit. Något måste väl blivit fel? Du får gärna svara om du vill.

   Mvh A

   Gilla

 7. thojak skriver:

  Begreppet (*Genus’) har vid spridning, likt en fibrosarkom, i hela samhällskroppen – fibrosarkom är bindevävscancer och till 99,99% dödlig. Norska NRK gjorde & sände för några år sedan en flerdelad dokumentär om ‘Genus’ med titeln ”Hjernevask” – sök efter den på YouTube – och den är verkligen ytterst sevärd. En konsekvens av dokumentären blev, att norska vetenskapsrådet frånerkände ‘Genus’ status som erkänd vetenskap och drog in allt stöd.
  Att på något sätt hoppas på att svenska motsvarigheten skulle göra samma sak är i praktiken 100%-igt uteslutet – vad tror någon skulle isf ske på (t.ex.) Södertörns (s.k.) högskola…?
  Betänk den ‘feministiska’ regeringens reaktion på slikt förslag…

  ‘Genus’ har infiltrerat det allra mesta, så krävs exempelvis av någon som ansöker om forskningsbidrag från Mistra el.dyl., att den planerade forskningen beskrivs ur ett ‘genusperspektiv’ i ansökan. Om inte så läses inte ens ansökan. Föreställ att någon vill forska om västerhavets betydelse för torskfiskar. Man har all anledning att fråga sig hur i hela hum-hum ‘genus-/perspektiv’ har med detta att göra, oder ?

  Nej, det handlar endast och allena om att införskaffa och utöva makt över andra, i första hand män i samhället.

  Någon som undrar varför ‘Absurdistan’ är ett utengemärkt passande namn för landet, någon?

  Mvh/TJ

  Gillad av 14 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Leif Nilsson

   Ja denna text illustrerar hur totalt sjukt samhället nu blivit.
   Frågan är om tillfrisknande är möjligt, eller om prognosen är som för framskriden lungcancer?

   Gillad av 3 personer

 8. V for Vendetta skriver:

  Märk väl att genusdiskussionen gäller endast för vita medelålders män i västvärlden. Alla andra kan inte enligt PK-maffian inlemmas i tankarna om genus. Ingen skulle få för sig att tala genus med afrikanen eller mongolen i sin dojo.

  Gillad av 5 personer

  • p kohlin skriver:

   Feminismen skulle totalhaverera om den tog ställning mot kvinnoförtryck i andra kulturer därför är den tyst men låtsas se sig som universellt giltig. Lögn och f–bannad dikt.

   Gillad av 4 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   ”Ingen skulle få för sig att tala genus med afrikanen eller mongolen i sin dojo.”
   SIDA kan! 2002 visade en minister i Östafrika SIDAs kortfattade programförklaring för mig där punkt ett var att genus var den viktigaste faktorn att ta hänsyn till i alla satsningar.
   Till saken hör att kvinnor besatt ministerposter och drev framgångsrika företag i landet. ”Do they think that gender is our biggest problem ?” var hans fråga. ”One eyed stupidity is their problem” var mitt svar. Och så är det, Sverige styrs av dårar……

   Gillad av 2 personer

 9. schwedischkochen skriver:

  När jag läste Simone de Beauvoirs Det andra könet, tyckte jag att hon var ganska kvinnoföraktande. Hon ansåg att alla sysselsättningar och kunskaper, som på något sätt har med hem och hushåll att göra, var onödiga och överflödiga. Typ: Köp sakerna i affären/konditoriet/charken/skaffa inga barn och läs bildande böcker istället. (Dock var det hon som tog över markservicen i hushållet ifall det var nödvändigt med sådan – främst under kriget när det var för dyrt att gå på restaurang hela tiden – då satsade hon helhjärtat på att laga mat à la koka soppa på en spik.) Hon ansåg också att kvinnor i allmänhet inte var tillräckligt professionella. Allt kvinnligt engagemang var på amatörnivå (konst, musik, litteratur) om de inte satsade exakt lika mycket tid som hon eller hade lika lång utbildning. Då får man tänka på att hon var ganska oproduktiv själv. Det tog evigheter för henne att debutera med en roman, trots enormt mycket arbete, och hon drog inte in några pengar precis. Fast jag tycker ändå att både Det andra könet och hennes självbiografi i flera band är läsvärda. Dock måste man inte hålla med om allt. En bekant till henne (Camus, tror jag) klagade över att ”man måste alltid tycka precis som ni (hon och Sartre) precis samtidigt”. Hon var nog medveten om att de bytte åsikter ganska plötsligt och då ansåg att de hade 100% rätt både före och efter. En nörd var hon helt säkert. I efterskott funderar jag på om hon kanske hade asperger. Dessutom ska man vara medveten om att hennes feminism utvecklades under åren och under skrivandet. Även S. d. B. påverkades av 68-rörelsen. (Den tyska feministen Alice Schwarzer, en vän till henne, har skrivit om de senare åren. Alice Schwarzer var (och är väl fortfarande) en ikon i den tyska kvinnorörelsen och den som sedan åratal är chefredaktör för den feministiska tidskriften Emma.)

  Gillad av 1 person

 10. Stefan Sewall skriver:

  Könet sitter i hjärnan, medicinsk bevisat. Punkt.
  Det yttrar sig tydligt, bl.a. i att kvinnor älskar barn och relationer. Män älskar teknik och våldsamheter. Hur man än vill indoktrinera pojkar till annat så går det inte. Grabbar är grabbar, punkt slut. Se bara på alla naturfolk och alla civilisationer genom alla tider från apstadiet till nu.
  Min första skiva till grammofonen, 1965, var I’m a boy med The Who. ”I’m a boy, I’m a boy, but my ma won’t admit it. I’m a boy, I’m a boy, I’m a boy. -I wanna cut myself and see my blood. -I wanna come home all covered in mud. -I’m a boy, I’m a boy, I’m a boy.” Brännande aktuell, mycket mer nu än då. Lyssna på den! Who var första punkbandet, 12 år före sin tid. Keith Moon världens bästa trummis genom alla tider. Men så gick han på små blå piller också och föll en gång av pallen medvetslös av droger mitt under en konsert för en jättepublik, varvid Pete Townsend frågar om det finns någon trummis i publiken.

  Gillad av 7 personer

 11. Stefan Sewall skriver:

  Alla fenotyper är unikt sammansatta med lite varierande blandning. Alla är inte stereotypt stöpta arketyper. Många tjejer känner sig lite som grabbar till en viss grad. Många killar har lite feminina egenskaper. Men totalt sett har de allra flesta en given säker könstillhörighet. Även tjejer som säger att de delvis känner sig som killar visar sig vara mycket mer förtjusta i bäbisar och små djur än någon kille skulle varit. Även en del killar som är lite feminina visar sig vara ganska mycket lagda åt teknikintresse trots allt. Jag känner till många sådana exempel där en viss blandning finns. Alla tjejer är inte fullkomligt feminina som Marilyn. Alla killar är inte fullkomliga he-men med muskler som Schwarzenegger. Att hålla på och byta kön i tidig ålder på grund av sådana osäkerhetskänslor och en viss egenskapsblandning är farligt och kommer att ångras i många många fall.

  Gillad av 5 personer

 12. olle holmqvist skriver:

  För rnågra år sedan anordnades seminarium i min dåvarande hemstad Lund – Genusforskning. Gick dit fylld av föraktande fördomar. Men – det allra mesta var intressanta historia. Hur duktiga sömmerskor kunde bli myndiga (tror jag) anställa andra, bilda ett litet företag, sköta det.
  Jag påminns om boken – Vi de drunknade – som handlar om sjökaptensänkorna som tog över rederier. Kvinnor kan visst. Men två frågor:
  !, är det rimligt att satsa mina skattepengar på detta- i och för sig intressanta – när det ställs mot – prioritera !. Idag går några tusen tonårstjejer omkriIng och tycker att de är fula, feta, fast inga bröst och fiinniga. De vågar inte ta livet av sig. BUP – är inte Forskning där mer angelägen ?
  Och Luleå Tekniska Universitet skryter på reklampelarna med att de hittat vatten på mars.

  2. Varför finns inga kvinnliga dirigenter eller regissörer ?.De som ändå finns, varför blir de inte kända och efterfrågade ?

  Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   ”2. Varför finns inga kvinnliga dirigenter eller regissörer ?.De som ändå finns, varför blir de inte kända och efterfrågade ?” frågade sig Olle H.

   -Om de är bra blir de väl kända och efterfrågade. Jag har aldrig haft ngt emot kvinnor i olika roller, vilka som helst, när de varit bra. Otaliga musiker är kvinnor med fantastisk talang som man bara kan beundra och dyrka. Många kvinnliga författare har varit och är mkt bra.
   Många stora ledare har varit kvinnliga, som Eva Peron, Golda Meir och Indira Gandhi och Margaret Thatcher t.ex. De var allmänt beundrade. Feministerna kanske inte gillar Margaret Thatcher eftersom hon var konservativ, och feministerna står inte på på den kapitalistiska, utan på den kommunistiska sidan. Således: Feminismen är inte i första hand kvinnobefrämjande utan vänsterpolitisk. Eller rättare sagt vänstern har kidnappat feminismen och lurat många kvinnor, liksom de kidnappar andra frågor och lurar folk. De gör kvinnosaken till höger-vänsterfråga och de gör miljöfrågor till höger-vänster fråga och nu också religionsfrågor till höger-vänsterfråga.
   Nu är de så galet vänster att de vansinnes-gullar med en påhittereligion i en ofattbart ohelig allians, där de sålunda omfamnar och myser med och ursäktar de mest patriarkaliska och kvinnoförtryckande och kvinnoförnedrande strukturer och idé-system som någonsin funnits.

   Gilla

 13. Richard skriver:

  ”Jag kan inte komma på något annat svar än att staten strävar efter att villa bort koncepterna för oss medelklassare för att vi ska känna oss osäkra på hur tillvaron ser ut och därför inte våga protestera utan snällt fortsätta att betala.”

  Fungerar det? Blir du bortvillad Patrik? Jag blir det inte. Jag skulle aldrig betala för galenskapen om de inte tvingade mig med sin våldsmakt. Jag fattar inte hur någon skulle kunna bli bortvillad av sådan uppenbar dårskap.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Vilken del av sin kropp är Birgitta Essen beredd att stympa? Det finns massor man kan skära bort utan uppenbara och direkta symtom. Tår, fingrar, kanske en arm eller två. Näsan. Öronen. Tungan. Ett skålpund prima muskelkött ur låret. Kom igen nu, Biggan! Visa vad du går för!

   Gilla

 14. Sisyfosarbete skriver:

  Vi har fått lära oss att det välfärdsindustriella komplexet växer och underhåller sig själv.

  Samma sak gäller för kampen mellan könen – mellan biologi och jämlikhetsextremism.
  En evighetsmaskin som trotsar termodynamikens lagar, men inte de sociala. Ett socialt perpetuum mobile som göder det feminina egenintresset.

  Varje gång kvinnosakskvinnorna rullar upp det patriarkala stenblocket på könskullens topp, så slinter de, och stenen rullar tillbaka. Så börja det om igen.
  I ett, som man anser, evigt och meningsfullt sisyfosarbete. För hur man än mäter framgång tycks man aldrig uppnå den – ty så fungerar alla evighetskomplex.

  Det biologiska bromsar, den sociala konstruktionen gasar på. För kvinnosaken utgör en könsligt renodlad underavdelning till det välfärdsindustriella komplexet.

  Gillad av 2 personer

 15. Min strand skriver:

  John Hopkins som väl är ett av de ledande sjukhusen i världen har vad jag kan förstå sedan länge övergett denna moderna form av könsstympning, jag gissar för att de fortfarande använder den vetenskapliga metoden.

  Jag har försökt diagnosticera dagens inlägg i sjuk/medsjuk, inte så lätt att koka ner, att det skrivs om genus blir ju återigen att beskriva vänsterns galenskaper väldigt långt inne på fiendeterritorium. Det är ju som allt vänstern gör en attack, det finns inget konstruktivt eller gott att upptäcka, utan är ren ondska för att bryta ner människor och västerlandet främst.

  Så Patrik tror jag är medsjuk, han ser tämligen klart på tingen men är utan moralisk grund och har som alla svenskar fått snickra ihop den själv, så för oss alla så är det fuskbyggen vi står på. Detta har medfört för det första att de värsta styr, hatiska vänsteraktivister, och när nu dessa styr allt, man kan säga att Sverige styrs av batikhäxor, så försöker man ändå passa in vad de gör en mall av rimlighet, när det som sker istället i alla tider motiverat krig och revolution. Patrik anstränger sig för att inte använda biblisk terminologi, kanske för att han inte förstår den och därför tycker det är barnsligt (ett tecken på djup svenskhet och sjukdom), eller för att han anser det vara taktiskt fel, och försöker istället pressa in allt i en ekonomisk modell med det välfärdsindustriella komplexet, detta reducerar dock vad som gjorts mot oss till något vardagligt. Om vansinnet råder överallt, ja då framstår det ju som normalt och det är den som pekar på vansinnet, och magnituden av vansinnet, som framstår som dåren.

  Jag tror som sagt att nästan alla svenskar lider av vanföreställningar om verkligheten. Vad som är taktiskt riktigt för att bryta detta kan diskuteras men först måste man ha sjukdomsinsikt, det saknas i stora delar ännu på DGS. Har man levt i Sverige hela sitt liv så är ju Sverige det man vet, den grund man har, det som är normalt. Tänk om det då inte är så, att vi lever i något perverst, en i historien helt extrem situation med djup indoktrinering där lögn har blivit till sanning? Undersökningen av brottsligheten är ett exempel, det finns ingen anledning att lita på siffrorna, annat än som fragment av sanningen, och det är mycket möjligt att delar är rakt motsatt sanningen (i meningen vilka faktiska brott som begås av invandrare i verkligheten), som är långt värre.

  Gillad av 7 personer

  • A skriver:

   Alltså appropå P.E:s fråga från igår, Din framtida jordvall på ett vykort. Jag tänker att det är egentligen ganska enkelt. Varken P.E eller grovt räknat de övriga skribenterna liksom svenskarna i allmänhet verkar har gjort upp med vänsteridéerna alls egentligen utan bara vad som fungerar dåligt i landet och att det blir värre. Själva kopplingen till vad detta är för idéer finns inte tydligt definierat. Men egentligen är det ju ytterst gammal skåpmat som plockats isär av bibeln för flera tusen år sen, det är redan klart och utsorterat. Sedan har vänstersinnade människor trott sig upptäcka fantastiska idéer som helt nya, slutgiltigt goda samt rättvisa. Ungefär: Å tänk om vi bara gjorde så här då skulle allt ställas till rätta.. Hur kan någon rättskaffens männinska vara emot detta?? Det är bara det att det råkade vara satanism i andra led, ondska rakt uppochned. Exakt det som det gäller att undvika och människan surt fått lära sig under tusentals år och sedan uttryckt i ett flertal religioner. Det var bara den lilla haken, och det har inte varken skribenterna(?) eller svensken ännu en aning om vad det verkar. Så länge man tror att religionerna är tomtar och troll så kommer detta att fortsätta. Jag menar att religionerna är så relevanta som något kan vara för människorna, myterna och liknelserna är förmedling av sanning precis som ordspråk och vissa sägner. Vi måste göra upp med idéer som sedan länge är genomskådade människofientliga lögner.

   Mvh A

   Gillad av 1 person

 16. Christer E skriver:

  Biologiska skillnader mellan könen, visst, där är nog alla överens.

  Med psykologiska skillnader blir det direkt konflikt. En artikel i ämnet jag läste för ett halvår sedan, eller så (nu glömt vilken), menade att psykologiska undersökningar, dvs beteende-undersökningar, kom fram till att alla däggdjur visar upp olika beteenden hos honor och hanar. Att då, som många genusforskare, hävda att skillnader i beteenden mellan könen hos människan bara är olika inlärda beteenden är orimligt med tanke på nämnda undersökningar av andra däggdjur.

  Finns då intellektuella skillnader mellan könen? Antagligen inte, men skulle sådana finnas är de snarare till kvinnans fördel med tanke på majoriteten kvinnor på universitet och högskolor. Vi killar får nog finna oss i att om 10-20 år bli omsprungna av tjejerna, kanske tidigare. Blir det då en bättre värld om den styrs av kvinnor? Troligen inte, tänk bara på sådana amazoner som Thatcher och Merkel (och Mona Sahlin).

  Gilla

  • Ms skriver:

   Ja se bara på alla kvinnliga IT-genier, och alla Nobelpris och alla tekniska landvinningar. Alla stora författare, kvinnor alltsammans. Kompositörerna också. Endast svenskar är så dumma som detta, det är välkänt att distributionen av mäns intelligens överlappar kvinnors, medelvärdet är något högre för män, men det som verkligen är högre är frekvensen av extremt intelligenta män, och korkade. Fat tails. Detta är välkänt. Svenskar som inte själva vet något drar sina slutsatser baserat på de vanliga svenskar vanföreställningarna. De ryms i en kort bok, summan av allt som Christer E och andra svenskar vet. Den lilla pk-röda.

   Gilla

   • A skriver:

    Drömmen om inverteringen igen, och igen, och igen. En dröm som upprepar sig i det oändliga. Av någon märklig anledning så råkar det alltid handla om att plocka av något värdefullt sitt värde. Finns nåt fint, vördat och beundrat så ställer man det med fördel i piss, vad annars.

    Mvh A

    Gilla

   • Christer E skriver:

    Men vad är då ”intelligens”? Svara du att det är sådant som mäts av IQ-tester, tillhör de verkligen pk-skaran (sic!).
    Du borde känna dig akterseglad snarare än förorättad som medlem av det ”starka” könet.

    Gilla

 17. Hovs_klipphällar skriver:

  Poängen är just att könet sitter i biologin, dvs. ytterst i generna. Experimentet som berörs i texten ovan bevisar detta!

  Pojken som skulle göras om till flicka efter en misslyckad operation blev med tiden så olycklig att slutet blev självmord.

  Jag såg ett mycket klargörande program om detta förut.

  Slutsatsen blir att könet INTE ALLS är någon ”social konstruktion”, då det tydligen redan finns inpräglat i generna.

  Denna Simone nånting har fått allt om bakfoten med sitt förbannade svammel, som papegojaktigt upprepas av de såkallade ”feministerna”

  Den ytterligare slutsatsen är att barn behöver tydliga förebilder under uppväxten, förebilder som hjälper dem landa i en könsidentitet som känns naturlig för deras biologi.

  Annars kan det bli mycket destruktiva konsekvenser, vilket vi börjar se idag när det biologiska könets betydelse förnekas! Vi har fått en plötslig epidemi av barn som säger sig inte gilla sitt biologiska kön, och vill byta. Och detta är följden av ett sjukt samhälle, där barns biologiska könsidentitet förnekas.
  Då uppstår hos vissa barn en så stor förvirring att de tappar bort sin naturliga mentala könsidentifiering, och i denna förvirrade mentala värld hakar de på erbjudandet om könsbyte.

  En föga oväntad följd av ett sjukt samhälle.

  Gillad av 4 personer

 18. Elisabeth G skriver:

  Om stat och kommun hade ägnat sig enbart åt sina kärnverksamheter, lagt ner onödiga myndigheter och tramsforskning, är jag övertygad om att skatten skulle kunna sänkas enormt även om man satsade rejält på kärnverksamheterna.

  Gillad av 6 personer

 19. Lasse Forss skriver:

  I går lyssnade jag på Sommar där en tidigare man, numera kvinna, berättade. Som man blev han pappa, men känslan att han i verkligheten var kvinna var så stark att han lät könskorrigera sig till kvinna. Det ångrar hon inte. Att någon kan påstå att det är uppfostran som skapar könstillhörigheten är alltså rent nonsens, värdigt de flumsekter som vill sätta sig på verkligheten.

  Att det har rått orättvisor mellan könen går ju inte att förneka. I Husmoderns årsbok kunde man1955 (tror jag) läsa vilken fördel det var att gifta sig istället för att ha hushållerska. Det som hushållerskan skulle ha betalt för, gjorde hustrun gratis. Det skrevs för 2 generationer sedan.

  I dag examineras fler kvinnor än män ut från universiteten. Fler och fler kvinnor har kvalificerade jobb. Inte någonting av den utvecklingen har genusvetenskapen stått för. Det är kvinnor som varit förebilder för andra kvinnor som står för utvecklingen. Och den fortsätter. Jag hoppas att ingen kommer på att man ska kvotera in mediokra män för att ersätta kompetenta kvinnor. Låt utvecklingen fortsätta. Ytterst är det naturligtvis resultaten som räknas. Och så ska det vara.

  En professor vid Uppsala universitet berättade att han var behjälplig när institutionen för genusvetenskap bildades. Han var utomordentligt bekymrad för att genusvetenskapen inte använder evidens i sin ”forskning”. Utan evidens, ingen forskning.

  Gillad av 1 person

 20. M skriver:

  Jag håller med utan att vara ”nettoskattebetalare” ! Hur kan det komma sig? Kakan måste delas och jag tycker att tårtbiten som går till genusforskning och undervisning är slöseri med människor och medel.

  Gilla

 21. Sixten Johansson skriver:

  Sverige styrs och förstörs av en mentalt sjuk politisk, medial, kulturistisk och akademisk politisk klass, vars hela maktutövning och oupphörliga pladder blottar ett destruktivt vanvett och en besatthet av könsorgan, könsattribut och sexuella vanor och inriktningar. Därmed avslöjar pladdrarna också sin verkliga utvecklings- och åldersnivå. Genus- och pridekolijoxet är inte bara fjolleri, utan grava psykosociala sjukdomssymtom.

  Varför är det just på basis av könet i kroppen och i psyket som samhället måste eliminera eventuell underlägsenhet och skipa rättvisa och lika villkor eller lika utfall? Livet bjuder ju på oräkneliga faktorer, som individer upplever vara minst lika orättvisa och svåra att bära och kompensera. Ska vi anta att den monomant sexfixerade politiska klassen en dag sätter i gång att underlägsenhetskvotera och lagstifta om absolut rättvisa för alla dessa:

  Kroppslängd, midje- och organmått, synfel, talfel, dövhet, tandstatus, flintskallighet, hälsa, genetiskt arv, socialt arv, ekonomi, familjeförhållanden, uppväxtort, modersmål, ålder, läggning, intelligens, styrka, fulhet, korttänkthet, attraktionskraft, bekantskapskrets osv osv.

  Gillad av 2 personer

 22. Göran Holmström skriver:

  En enkel fråga. Hur kommer det sig att dom mest drivande personer i genusfrågor, är dom minst attraktiva för fortplantning oavsett kön?
  Vilket får min fråga att övergå i ett påstående, dels är det en dödskult, dels är det en fråga om avundsjuka.
  Case closed!

  Gillad av 1 person

 23. Olika strategier som en emotionell preferns skriver:

  Fysikers blottlagda verklighet är inte densamma som biologisk verklighet. Varje djurart har och lever i sin specifika nisch. Tar upp information som är viktigt för just dem och deras levnadssätt. Skalbaggen lyssnar via benen. Fladdermusen ”ser” via studsande utsända ljud. Varje djurart tar upp och bearbetar sin typ av information som sammanställs till något upplevt.

  I detta finns även skillnader i preferenser. Vad som attraherar. Men även för vad som är farligt och därför bör undvikas. Dessa preferenser är i sig kopplade till medfödda strategier. Fram-mejslat av ett selektivt urval, mätt som en framgång.

  Vissa strategier faller då ut som en känsloupplevelse, som får bli vägledande i olika typer av val. Som inte alls behöver vara särskilt medvetna.

  Skillnader i strategier föreligger exempelvis mellan kvinnor och män när det kommer till reproduktion. En kvinnas investering i avkomman är alltid mycket tung. Både i allokerade resurser och över lång tid.

  För en man finns två olika reproduktionsvägar. Först en lätt väg. En man producera miljontals spermier, varje dag. Får bara dessa spermier ”fäste i en livmoder” kan han bli far till tusentals barn. Som Djingis Khan. Men han kan även ha en annan strategi som mer liknar kvinnans. Att bli en duktig familjefar och satsa på att hans färre avkomma få bästa möjliga livsförutsättningar.

  Båda dessa strategier kan tillämpas av en man, men inte av en kvinna. Detta leder till lite olika typ sexuellt beteende kopplat till strategier. Som inget av könen tänker särskilt mycket på, när det skall till…

  Mycket kan sägas i ämnet, men utrymmet är ju begränsat, så det får räcka med det. Bara påminna om att människan också är ett djur. Men ett avancerat sådant, men mycket av inlärning. Som också i högsta grad påverkar vårt beteende. Inte minst inom det vi kallar kultur.

  Gillad av 1 person

 24. A skriver:

  Ja Sixten det kan vi på fullt allvar förvänta oss. Om du systematiserar/kategoriserar det du observerar från din vinkel, så tror jag du kommer närmare tex mig. Jag tänker att du ser på samma sak fast kanske utan mönstret? Jag menar inte att det ena eller andra är bättre, bara att jag tror det är så. Jag menar att detta är själva ondskan. Och att den har vissa kännetecken och ser ut på ett karakteristiskt vis. Likväl som att den är mycket smart och målmedveten men inte på alla sätt. Det lyser igenom under vissa omständigheter och den är ganska slarvig men det tycks oftast ändå räcka för att komma i mål.

  Mvh A

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.