Richard Sörman: Acceptera inte vänsterns outtalade premisser

Richard Sörman

Om man i en diskussion inte utmanar motståndarnas outtalade premisser blir man alltid den som får förklara och försvara sig. Detta är tydligt i den aktuella debatten om demografi och rasism. Accepterar man tanken att en i grunden rimlig och överallt i världen högst bruklig omsorg om den egna identiteten är ett utslag av ”rasism” har man indirekt erkänt motståndarnas moraliska överlägsenhet. Varför ska man göra det? Det är de som ska förklara sig. Inte vi.

Argumentation bygger ofta på outtalade premisser. Om en bilförsäljare försöker sälja en bil med argumentet att den är bensinsnål utgår han från tanken att det är bra att spara pengar på bensinen och dessutom något positivt för de flesta att köra miljövänligt.

Om en politiker lovar att göra allt han kan för att de nationella skolresultaten ska höjas utgår han från den outtalade premissen att det är bra om barnen lär sig något i skolan. Premisserna behöver inte nämnas eller preciseras. De anses självklara.

Ibland är vi överens om premisserna men oense om hur de ska förverkligas. Vi är överens om att vi ska ha en bra skola däremot är vi inte överens om hur skolan ska förbättras eller vad som är en bra skola. Men ibland är det själva premisserna vi inte är överens om. Då gäller det att se upp så man inte diskuterar utifrån motståndarnas outtalade premisser och därmed blir den som får förklara och försvara sig.

Det cirkulerar just nu ett antal frågor i svensk samhällsdebatt som delar upp vårt samhälle i två starkt motsatta grupperingar. På något sätt handlar alla dessa frågor om identitet, immigration och demografi. Och här tror jag att vi som står för det nya, det immigrationskritiska, det etablissemangskritiska har allt intresse i världen av att våga ta avstånd från några av motståndarnas premisser och istället formulera våra egna. Problemet med att utgå från motståndarnas premisser är nämligen den att man lätt framstår som den som avviker från det självklara, det som i grunden gäller.

I ett tidigare inlägg här på Det Goda Samhället argumenterade jag för att den energi som ägnas åt att kritisera (den misslyckade) integrationen istället borde ägnas åt att kritisera immigrationen. Med det perspektiv jag nu introducerar kan vi säga att problemet handlar om att immigrationskritiska debattörer inte vågar ifrågasätta den outtalade premissen att immigrationsmotstånd alltid är något av naturen moraliskt förkastligt.

Trots att det är immigrationen som göder integrationsproblemen köper man tanken att immigrationen i sig inte ska få beskrivas som ett problem. Och vad som då händer är att man erkänner motståndarnas moraliska överlägsenhet (de vill väl, de vill det rätta, men tyvärr slarvar de och gör fel…), men också att man öppnar upp för den ibland faktiskt ganska relevanta kritiken att man hycklar och inte vågar erkänna vad man egentligen står för. Men framför allt ger man på något sätt motståndarna rätt när det gäller den mest grundläggande fråga som egentligen är föremål för konflikten: är det rimligt att ha en så omfattande immigration?

Samma tendens till nedläggning av vapen inför fiendernas mest grundläggande premisser kan man skönja i den vanligt förekommande frågan bland tidningskrönikörer ”varför SD växer”. Överallt får vi läsa av kolumnister och debattörer att landsbygden försummas, att pensionärerna glöms bort, att islamismen blir alltmer hotfull, att ingen tar integrationsproblemen eller kanske hederskulturen på allvar. Därför straffas politikerna nu med att ”SD växer”. Med andra ord kritiserar man (ofta indirekt men ändå) immigrations- och integrationspolitiken samtidigt som man ger sina motståndare rätt i den grundpremiss som säger att ett immigrationskritiskt parti med nödvändighet är ett problem i ett samhälle. Och om ett immigrationskritiskt parti är ett problem hänger det ihop med den accepterade premissen att immigrationskritik i sig alltid är något moraliskt förkastligt.

Samma logik kan skönjas i den aktuella debatten kring demografin och ”rasismen”. Det som har varit så provocerande med denna debatt – och med debatten kring ”Jimmie-momenten” – är att immigrationskritiken nu har vågat komma in på identitetsproblematiken. Äntligen vågar man skriva att det som stör med immigrationen inte bara är de ekonomiska eller sociala konsekvenser immigrationen för med sig utan också helt enkelt immigrationen i sig, den demografiska förändringen av Sverige.

När liberalerna på Dagens Nyheter och Sydsvenskan läste detta kunde de omedelbart gå till attack. Nu kunde de nämligen avslöja högerns hyckleri: ”Titta!” kunde de säga. ”Vad var det vi sa? Ekonomin och brottsligheten var bara svepskäl. Egentligen är de rasister! De vill inte se mörka människor på gatorna i Sverige.”

Debatten om demografin blev alltså en debatt om rasism. Och varför blev det så? Jo för att hela den samtida immigrationsdebatten utgår från den så fördummande och förenklande premissen enligt vilken alla former av omsorg om den egna identiteten, den egna nationalkaraktären, det egna ”folket” är rasism eller åtminstone bygger på ett rasistiskt tänkande. Man är rasist om man vill att Sverige även framledes ska domineras av den etniska folkgrupp som bott här i tusentals år och som naturligtvis har påverkats av både invandring och utvandring men som ändå har varit relativt homogen under den tid som något vi kan kalla Sverige och dess ursprung har existerat. När debattören Mattias Lindberg försvarade Svenska Dagbladets Ivar Arpi i Expressen 20 juni var det just anklagelserna om rasism han vände sig mot. Motståndet mot de snabba förändringarna i Sverige är inte rasism, skrev Lindberg. Det är ett motstånd mot hedersvåld, gängkriminalitet och islamism:

Det är alltså inte ett ökat inslag av mörk hårfärg som skrämmer, utan minskade individuella rättigheter och friheter som skrämmer. Detta är givet samhällsutvecklingen en högst giltig oro.

Det är inte så att Lindberg har fel i det han skriver. Självklart är svenskar rädda för det samhälle vi riskerar få som resultat av en omfattande invandring av människor med ursprung i primitiva kulturer (som de själva har flytt från…). Men problemet är att han köper motståndarnas grundpremisser om att omsorgen om den egna identiteten med nödvändighet har med rasism att göra. I grunden accepterar han tanken att det är förkastligt som svensk att vilja se ett Sverige där stadsbilden domineras av etniska svenskar. Prova samma tanke på andra relativt homogena länder som Japan eller Danmark eller kanske någon indianstam i USA på 1800-talet. Dess orimlighet framstår hur tydligt som helst.

Så vad är lösningen? Lösningen är analysera motståndarnas minst sagt totalitära premiss som består i att säga att alla former av gränsdragning mot det andra, det som inte är vi har med den alltid så förkastliga rasismen att göra. Det är väl en självklarhet att svenskar har en moralisk rätt att önska att deras land även fortsättningsvis ska domineras och karaktäriseras av en traditionellt sett svensk befolkning. Vad har det med hatisk rasism att göra? Ingenting. Jag är själv inte motståndare till alla former av invandring och öppenhet. Men jag tycker att det är en självklarhet att Sverige i huvudsak ska vara svenskt. Varför skulle jag inte tycka det? Det får väl finnas gränser för en vuxen människas alienering i samtidens hysteri.

Så varför accepterar vi att debatten förs enligt vänsterns premisser? Antagligen för att vi inte tillräckligt väl har formulerat våra egna. Eller formulerat kanske vi har gjort, men de har inte fått något genomslag i den offentliga debatten. Och här gäller det nu att stå upp för de egna
övertygelserna och att inte låta sig påverkas av vänsterns ofta totalitära och totalt nyansbefriade premisser.

Spela inte på motståndarnas planhalva! Acceptera inte deras problembeskrivning! Acceptera inte main stream medias problembeskrivning! Gör som Trump: avfärda insinuanta frågor som bygger på outtalade vänstervärderingar som fake news. Naturligtvis ska vi diskutera med våra motståndare, men inte på deras villkor. Vi som inte delar immigrationsvänsterns destruktiva och hysteriska verklighetsbild måste våga stå för vår egen. Är det verkligen den som anser att Sverige ska vara svenskt som ska behöva förklara sig?

55 reaktioner på ”Richard Sörman: Acceptera inte vänsterns outtalade premisser

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   ”Så vad är lösningen? Lösningen är analysera motståndarnas minst sagt totalitära premiss som består i att säga att alla former av gränsdragning mot det andra, det som inte är vi har med den alltid så förkastliga rasismen att göra. Det är väl en självklarhet att svenskar har en moralisk rätt att önska att deras land även fortsättningsvis ska domineras och karaktäriseras av en traditionellt sett svensk befolkning. Vad har det med hatisk rasism att göra? Ingenting. Jag är själv inte motståndare till alla former av invandring och öppenhet. Men jag tycker att det är en självklarhet att Sverige i huvudsak ska vara svenskt. Varför skulle jag inte tycka det? Det får väl finnas gränser för en vuxen människas alienering i samtidens hysteri.”

   Samtidens problem har länge och grundligt analyserats här på DGS. Det är självklart för de flesta att SVERIGE I HUVUDSAK SKA VARA SVENSKT och den gordiska knuten för att möjliggöra detta heter ÅTERVANDRING.
   Ett begrepp som är fullständigt centralt för partiet Alternativ för Sverige.

   Det återstår en hel del arbete innan svensken i gemen är övertygad om denna enda praktiskt genomförbara lösning. Den diskussion som bör följa på Sörmans utmärkta artikel blir en del i detta arbete.

   Gillad av 8 personer

 1. olle reimers skriver:

  De allra flesta människor tycker att det är något särskilt när man efter en resa, särskilt om den varat lite längre tid, att få komma hem.

  Vad betyder det? Det betyder att man kan slappna av lite, lägga sig att sova i sin egen säng, fråga grannen hur det går med hans tomatodling, känna doften man är van vid, veta var man hittar osthyveln, känna igen ljud och dofter.

  Känslan av att ha ett hem, där man känner sig trygg och hemtam är universell.

  Man kan gärna välkomna främlingar till sitt hem. Men man vill samtidigt att det råder en överenskommelse om att det är jag som sist och slutligen bestämmer i mitt eget hus och att det respekteras helhjärtat av besökaren.

  Om man börjar resonera som Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf eller DN:s ledarredaktion, betyder det att man har sitt hem någon annan stans än där man har sin svenska bostad. Eller så har man aldrig haft något hem. Eller så är man förfärligt avundsjuk på dem som har ett hem.

  Jag kan tänka mig att man i Bryssel-respektive NewYork- pendlarnas värld tycker att det är lite föraktfullt att prata om hembygden. ”Världen är vårt hem och vår arbetsplats” ljuder det ihåliga kosmopolitbudskapet.

  Förakt för vanliga mänskliga behov och en känsla av överlägsenhet förenar dessa element, som i stället ser sina meningslösa ritualer som det högsta goda och eftersträvansvärda.

  Bakom fasaden finns dock en mycket stark ångest för att bubblan de lever i en dag ska brista. De har sökt sig till den här världen; inte av omsorg om mänsklighetens väl och ve utan för att bota sin egen existentiella ångest och blir därför paniskt förskräckta när vi, som betalar dem för att vara med på deras kalas, plötsligt ska dra in anslaget.

  Karusellen gå fortare och fortare. Deras enda bot är censur, övervakning, repression i ökande takt.

  Ingenting kommer att bli bättre förrän vi går in och sätter stopp för eländet och tar tillbaka kontrollen över våra egna liv och får bygga upp det väsentliga: ett hem där man kan få känna sig trygg. Det är en basal mänsklig rättighet sprungen ur ett naturligt behov.

  Gillad av 25 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Den enda rasism det finns anledning att besväras av, är den elaka som har formen av kränkning. – Att intressera sig för skillnader mellan folk är bara ett intresse av alla man har för att orientera sig i tillvaron.

  Möter man en främling, är en naturlig och välmotiverad fråga: Vad gör han här? – Är han en tillgång för oss som hör hemma här eller en belastning? – Hur ordnar han sin försörjning? – När planerar han att resa tillbaka hem?

  Folkblandningspolitiken vilar på en ohelig allians mellan två galna idéer – den om hela mänskligheten som en stor solidarisk gemenskap där vi skall ta hand om varandra och den psykopatliberala, med homo economicus som norm som jämställer solidaritet med kommunism.

  Till dem med omsorg om mänsklighetens välgång: Metoden heter rättsordning – regler för ekonomi och samvaro som ger framlängesutveckling.

  Till dem som vill vara liberaler: Liberalismen var dåligt genomtänkt och jag har fyllt på med det som fattades av stringens och konsekvens.

  Gillad av 1 person

 3. Rutger skriver:

  Förutom av rent ekonomiska skäl så motiverar jag mitt motstånd mot migrationen ( inte detsamma som arbetskraftsinvandring ) med att jag ogillar mångkultur generellt och hatar många av dess deluttryck . Mångkultur är inte saffran och hudfärg och uppstår inte heller om man är utklädd till indian på en maskerad. Migration är heller inte någon förutsättning, eller krav, för att njuta av saffran. Mångkultur är istället avvikelser från våra svenska värderingar, normer och beteenden som ENBART påtvingas oss genom migrationen från från främst Afrika och Mellanöstern.

  Många säger sig vara för mångkultur. Jag brukar då fråga vad det är för bra med tex könsstympning, att kvinnor ska behandlas som lägre stående varelser, hedersvåld, icke Luthersk arbetsmoral, separata badtider, demokratin underställd islam, kusingifte och vägra ta kvinnor i hand, vanan av att skaffa många barn som lägger extra försörjningsbörda på oss andra, åsikten att homosexuella ska bort och judar förkastliga m.m.m.m. Väljer jag att spetsa till det så påstår jag min meningsmotståndare försvarar allt sådant och vill veta varför.

  Mångkulturens vurmare brukar då anföra att just sådant inte kan accepteras. De fattar inte att vi egentligen pratar om mångkultur och att de egentligen också är motståndare, men har lurat sig själva att tro annat.

  Kulturen får vi i oss med modersmjölken och sitter så hårt att den inte går att tvätta ur, varför enda fungerande vägen att slippa mångkultur att att stoppa migrationen och få avvikarna att åka hem igen. Man kan ju alltid hypotestesta detta på sig själv med omvänt resonemang, tex med frågan ; vad behövs för att jag själv ska inta åsikten att könsstympning är bra ? Om en total omvändelse i synsätt inte anses fungera på en själv under några som helst omständigheter så varför skulle den fungera på den som har direkt motsatt stark uppfattning ?

  Gillad av 9 personer

 4. Lars Strömberg skriver:

  Sörman skriver:
  ”… Så varför accepterar vi att debatten förs enligt vänsterns premisser? ..”
  Jag utesluter inte att det kan förklaras med att det finns betydligt fler ”vänstermänniskor” än ”högerdito” i journalistkåren, samt att många ”vänstermänniskor” kanske är lite skrikigare av sig än folk till höger.
  Sörman skriver även:
  ”…”Vad var det vi sa? /…/ Egentligen är de rasister! ..”
  Alltså, EGENTLIGEN… Du får kalla mig Nisse, betongblandare, bokslutsterrorist, rasist eller fröken Ur. Gör det! Det är inte så väsentligt. Jag står över det där etiketterandet.
  Och, varför är det så lockande att – till varje pris stånga pannan blodig och öda energi på – att dividera med dem som jag inte kommer någon vart med att dividera med?
  Människor ändrar sig kanske över tid. Antigen jag, eller de jag inte håller med, men det sker inte nu. Och prestigen gör såklart att knappast någon ändrar sig för att meningsmotståndaren vill det. Släpp – lite lagom – på motståndet, så kanske förändringsprocessen kommer igång. Ty, då kan mer energi ägnas åt att tänka och mindre åt att bråka.
  Men, allra först måste man nog fråga sig vad det EGENTLIGA syftet med ens engagemang är:
  Den vunna matchen?
  Det goda samhället?

  Gillad av 1 person

 5. Palle9 skriver:

  Richard Sörman: Utmärkt krönika, du går från klarhet till klarhet. Ett typiskt sätt att etablera sina egna premisser i en debatt är att använda sig av olika epitet på de personer, som har en annan åsikt. T.ex. ”klimatförnekare”, ”xenofob, främlingsfientlig”, olika former av brunstämpling etc. Man kan också tala om ”en generös invandringspolitik”, då blir automatiskt de som vill ha en mer restriktiv sådan från början stämplade som motsatsen till generösa … Att hjälp i närområdet skulle hjälpa betydligt fler människor eller att ”generositeten” handlar om att slösa med andras skattepengar försvinner då ur blickpunkten.

  Gillad av 3 personer

 6. Christer L skriver:

  Svenskar är ett töntigt folk och man blir som svensk avundsjuk på er andra. Svenskt är bara barbariet. Osv. Vad är rasism och vad är inte rasism? Det här handlar i själva verket mycket litet om rasism, det handlar om att staten förråder folket. Det handlar om landsförrädare till politiker som orsakar stor ekonomisk och social skada för vanligt verklighetens folk – men ingen polis eller JK eller KU eller HD förmår att bura in dem på livstid. Saken gäller vårt land som håller på att bli förstört av en politik som inte härstammar ur svenska folkets vilja och intresse, men som smugglas in i systemet. Det är en misslyckad politik ur alla svenskars synpunkt, nya som gamla medborgare och väljare. Betydelsen av en svensk nationalstat reduceras till ett jippo som DNs besserwissrar kan avfärda med en fnysning. Politiker i en demokrati ska driva den politik de har redogjort för väljarna att de tänker bedriva, och om detta inte fungerar ska de avgå. Diskussionen om rasism angående Arpi är en uppenbar avledare och ett journalistiskt svek bland många.

  Gillad av 5 personer

 7. svenne skriver:

  ”Nu kunde de nämligen avslöja högerns hyckleri: ”Titta!” kunde de säga. ”Vad var det vi sa? Ekonomin och brottsligheten var bara svepskäl. Egentligen är de rasister! De vill inte se mörka människor på gatorna i Sverige.”

  Jan Björklund återupprepade i nästan varenda partiledardebatt att ”SD är ett enfrågeparti som skyller alla samhällsproblem på invandrarna”. Men detta skulle man ju kunna bemöta genom att fråga: ”Vilka delar av samhället – och vilka samhällsfunktioner – påverkas inte av invandringen?”

  Invandringen påverkar ju varenda vrå av vårt samhälle, och jag kan inte komma på ett enda område där invandringen skapar enbart positiva effekter (förutom invandrad högutbildad och kompetent arbetskraft). Har det någonsin tidigare – under modern tid – förekommit någon händelse som på ett så radikalt sätt genomsyrat hela landet?

  De ”utmaningar” som vi nu står inför har med mycket få undantag en anknytning till den tidigare förda invandringspolitiken, och jag tror att dessa nu kommer att öka i en skrämmande takt på grund av JÖK:en. Tre små skitpartier (C, L och Mp) – med tillsammans ca. 16 % enligt aktuella opinionssiffror – styr nu skutan mot ett sannolikt haveri med statsministern surrad vid masten. Det är verkligen svårt att se ljuset i tunnelmynningen.

  Gillad av 2 personer

 8. slaszlos skriver:

  Sverige är ett rasistiskt, antisemit och terrorland orsakat av statens slav och människohandeln och blandningen av politiska flyktingar , enligt Genève Konventionens bedömningar året 1951 med lyxsökare , kriminella, agents och spionnätverkets enorma skaror av angivare i främmande makters tjänster med uppdraget att påverka, förändra , härska och störta den fria världens s k judisk-kristna världs pelare och värderingar i skuggan av landsförräderiet av flyktingspionagets effekter.

  Gilla

 9. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är precis detta som är problemet. Lars Gustafsson identifierade vad han kallade problemformuleringsinitiativet som socialdemokraterna skickligt och medvetet lanserade. Den svenska ”borgerligheten” gick omedelbart i fällan som kulminerade i Moderaterna med sitt ”nya arbetarparti”. Ständigt, som med de afganska ”gymnasisterna” och den nyligen beslutade familjeinvandringen har oppositionen vandrat in i den fälla som vänstern gillrat. I rädslan av att bli stämplad som rasist, facsist eller liknande skräms man till vad som helst.

  Att Sverige kommer att bli fattigare, förutom en överhet som alltid klarar sig, är oundvikligt. Snart kommer det som faktiskt fungerat i Sverige som en tillförlitlig elförsörjning att bli ett minne blott.
  Orsaken är enkelt för den som är villig eller kapabel att tänka. Landet resurser på alla områden är planerade för en relativt begränsad befolkning och inte en som växt med 15% sedan sekelskiftet och som kommer att fortsätta att växa i samma takt till följd av en extremt stor migration. I storstäderna har befolkningstillväxten varit ännu större och i vissa områden säkert 25%.

  Sedan förvärras detta av en miljöpolitik där man avser montera ned den del av elförsörjningen som fungerar och som som är nödvändig. För att genomföra detta har man lanserat en extrem klimatpolitik som inte längre bestäms av etablerad vetenskap utan av tonårshysteri. Den kommer sannolikt att bli självförverkligad men inte av att jordens klimat kollapsar, vilket inte ens hände under Eocen, utan för att det egna landet har försatt sig i en omöjlig situation.

  Det är bara en tidsfråga när storstädernas elförsörjning upphör att att fungera och där någon form av ransonering måste genomföras. Alternativt får de fattiga klara sig utan ström delar av dygnet. Diverse ambitiösa projekt som nya tunnelbanor mm måste läggas i malpåse. även vattenförsörjningen står inför stora utmaningar.

  Gillad av 12 personer

  • Richard skriver:

   ”Den svenska ”borgerligheten” gick omedelbart i fällan… …I rädslan av att bli stämplad som rasist, facsist eller liknande skräms man till vad som helst.”

   Är de så okunniga och korkade? Alla som studerat lite retorik, påverkansmetodik o.dyl känner till vikten av att sätta ramen för dialogen; och att bryta ner och omvandlad den om motståndaren redan lyckats sätta den.

   Gilla

  • M skriver:

   Hur i herrans namn….socialdemokratiska konspirationer…problemformuleringsinitiativet vann de borgerliga på 80-talet herr professor

   Gilla

 10. Göran Holmström skriver:

  Enkel logisk felsökning. Hade Anders Lindberg kunnat sitta och skriva sina små alster utan extrem migration och PK-väldets våtvarma filt?
  Hade Reinfeldt haft sina feta miljoner utan det ovan nämnda?
  Svar nej, dom tjänar på det här, alltså vill dom ha det så här!
  Tjänar vi på det? Tjänar Sverige som nation på det? NIX, ändå låter vi alla dom fortsätta , med spelet om vår framtid.
  För tro mig om det skiter sig, så kommer råttorna lämna skeppet först både med ost och skepps silver, flytvästarna plockar dom även med sig i farten.
  Dom tjänar på det här.

  Gillad av 13 personer

 11. Min strand skriver:

  Ja tack för det Richard, vi är många som aldrig har accepterat premisserna, kanske var vi tillräckligt mycket individualister eller ägnade nog tid att tänka själva (något jag gjorde som ung, jag var ensam om att läsa filosofer och de ryska författarna och Kafka i mitt moderatområde, på segling till Smögen läste jag Kant minns jag). Jag lämnade Sverige som ung man och undkom kanske också därför att sugas in, fast grundläggande så har jag alltid vetat att jag aldrig varit någon ”rasist” eller något annat, tvärtom var det ofta jag som var den enda som lekte med den som mobbades. Så på den moraliska fronten så har jag alltid stått solitt.

  Att svenskarna, eller många av dem, saknade något av ovanstående blev uppenbart när jag flyttade hem för en 13 år sedan, kanske var gruppen viktigare för dem, kanske tänkte de inte på saker och ting, kanske en och annan var moraliskt ostadig och därför var de mottagliga för den massiva dagliga indoktrineringen som reducerat dem som människor. Så nu så finns det ett lager av självklarheter som ovanstående som aldrig nästan blivit publikt sagda. Saker som är självklara för de flesta icke-svenskar, även om regeringar och etablissemanget försöker göra svenskar av alla vita västerlänningar, så kan man se den politiska striden om Brexit, EU och i USA. Skall människor tänka själv, eller inte?

  Arpi skrev jag till för 12år sedan, allt han skriver har han fått i mail av mig och säkert andra, han och Gudmundson var de enda som antydde att jag hade rätt, i motsats till Rayman, Teodorescu och alla andra.

  Inlägget ovan är ett steg, men är ändå förfelat, att det blivit som det blivit är inte en slump, de har velat detta, det finns inget att diskutera. När skall detta accepteras, vi lever inte i en demokrati utan vi har några som styrt länge som påfört sin vilja på oss, inklusive alla negativa konsekvenser. Just detta sista är ju vänsterns signum, man pratar bara om den del man vill, resten bortdefinierar man, detta är helt fundamentalt i alla ”diskussioner”, det är därför jag skriver att de vill ha det så här för jag köper inte detta trick. Sanningen är trivial, om man aktivt verkar för att invandrare kommer till Sverige så verkar man aktivt för att det kommer någon raketforskare, eller kanske, en väldig massa brottslingar, våldtäktsmän och outbildade människor som saknar arbetsmoral i sin kultur. Man måste acceptera hela utfallet av sin politik, och det svartvita argumentet jag alltid illustrerar med är att varje dag, varje vecka och år så våldtas någon oskyldig kvinna av en invandrare som utan den politik 7-klövern ställer sig bakom hade sluppit detta. Så röstar man på exempelvis på Mp så röstar man på hög bensinskatt, OCH våldtäkter. Röstar man på M så röstar man för något skatteavdrag OCH våldtäkter. Accepterar man inte att se HELA verkligheten så är det ju meningslöst att diskutera.

  Så diskussionen måste börja med att alla som röstar på 7-klövern skall förklara varför de anser det värt det att facilitera tusentals våldtäkter varje år på svenska kvinnor och flickor? Jag står stadigt moraliskt och det moraliskt riktiga är att anfalla, det inser man när man tänkt efter.

  Gillad av 10 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   ”Man måste acceptera hela utfallet av sin politik, och det svartvita argumentet jag alltid illustrerar med är att varje dag, varje vecka och år så våldtas någon oskyldig kvinna av en invandrare som utan den politik 7-klövern ställer sig bakom hade sluppit detta. Så röstar man på exempelvis på Mp så röstar man på hög bensinskatt, OCH våldtäkter. Röstar man på M så röstar man för något skatteavdrag OCH våldtäkter. Accepterar man inte att se HELA verkligheten så är det ju meningslöst att diskutera.”

   LYSANDE PEDAGOGISKT förklarat varför vi har nuvarande miserabla tillstånd och varför inget hopp står att finna inom dagens 7-klöver.

   Gillad av 3 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Min Strand
   Väl formulerat.
   Sossarna har troligen alltid styrt stadigt mot ett totalitärt socialistiskt styrelseskick med planekonomi men utåt låtsats ha ambitioner om demokrati och frihet och dessutom samarbetat med kapitalet för att få ihop pengarna. Använt dubbel politisk bokföring, vissa saker ska folket få veta, annat är intern strategi för de invigda. De senaste årtiondena har omvärldshändelser yppat möjligheter för att massinvandring ( med två flugor i en smäll, samhällsoro med mindre kaxiga medborgare samt en ny importerad underklass som säkra väljare) och klimatfrågan skulle bli effektiva för att hålla folk på mattan.
   Sedan har man också tricksat och fått med sig media, näringslivet och svenska kyrkan i båten. Och dessutom bjudit med islam som extra bränsle för att få upp farten mot helvetet.
   Fast jag är själv så naiv och korkad att jag fortfarande har svårt att förstå att det kan vara så lockande att få styra och ställa på en fattigkyrkogård. Vad ger det för förmåner eller prestige? Eller är vänsterfolk helt enkelt sadister som njuter av att plåga andra och /eller masochister som njuter av självplågeri? Eller är de bara dummare, som Stickan Andersson uttryckte det.

   Gillad av 8 personer

   • Christer L skriver:

    ”Fast jag är själv så naiv och korkad att jag fortfarande har svårt att förstå att det kan vara så lockande att få styra och ställa på en fattigkyrkogård. Vad ger det för förmåner eller prestige?”

    Eva! Visserligen riktar du dig till MS. Men ändå. Naturligtvis är du klokast av alla. Men pröva den här tanken: Globalismen är en oundviklig konsekvens av teknikutvecklingen. Världsekonomin kommer att bli helt inordnad i datasystem. Världsledande militärmakt är också ledande teknikmakt och ekonomisk makt, och detta är för stort för alla utom tre eller fyra. En strikt teknisk globalism med kommunikationer åt alla håll från alla håll är något som man får tåla, som jag ser det. Desto mer är maktspelet ett problem. Särskilt på vår nivå.

    Det ligger en maktanalys och prognos bakom hur man positionerar sig bland svenska politiker. Därtill en ambition att Sverige ska vara en betydande faktor i världspolitiken. Den svenska prognosen tycks envisas med att förutspå en Demokrat som amerikansk president för evigt. Blir det en sådan nästa gång kommer USA än mer att dominera svensk politik, eftersom Sverige har tagit den proamerikanska positionen, som man här också identifierar som Trump-negativ. Sedan är det detta med EU, som planerar att gradvis upplösa nationer och bli en stormakt som endast på kartan ser ut som en union av självständiga nationalstater. Ingen annanstans i världen finns motsvarande antinationalistiska planer, vad jag kan förstå. Svenska ledande politiker utom SD är övertygade om att Frau Merkels ande kommer att sväva över Europas folk och att de ska foga sig och ”schaffen das”.

    Handel och industri ska i globalismen bli helt i händerna på en internationell oligarki som är integrerad med världspolitiken på FN-nivå.

    Det finns en strategi bakom all migration som de amerikanska Demokraterna och EU med flera driver på, som jag ser saken. Detta handlar dels om bank-kontrollerad ekonomi baserad på lån, dels på en framtida förenklad masskontroll i en samhällstyp med två klasser: de klasslösa och överklassen. Varje grad och moment där den globalistiska situationen nalkas det strategiska målet ökar politkernas makt.

    Men det här är på väg att misslyckas, alltihopa. De som ville ha det, kommer att få se att de inte ville ”så här”.

    Gillad av 2 personer

  • Anders L. skriver:

   Men noga räknat anmäldes 7960 våldtäkter 2018, 22 st./d. Andel utsatta för våldtäkt ökade från 2 % till 6,4 % på 3 år. (Brå).

   Gilla

 12. Lenam skriver:

  Det retar mig varje gång som Åkesson får kritik för att han inte kan leverera bra lösningar för hur vi ska komma till rätta med integrationen. De som har skapat problemen borde väl ha idéer om hur problemen ska lösas. Inte vältra över krav på att andra ska lösa de problem man själv skapat. Premissen är att vi har ett problem som alla är ansvariga för att lösa. Varför då? Varför är den som varnat för problemen skyldig att ha lösningar på dessa problem? Vi har nu ett mångkulturellt land med alla dess konsekvenser vare sig vi vill eller ej. Det betyder ett otryggare samhälle med väldigt många olika värdegrunder. Det kräver strängare lagar, mer övervakningskameror, fler väktare och poliser. Det betyder ändå inte att samhället därmed blir tryggare. Bara att otryggheten i sig blivit ett problem. Vi som medborgare i detta samhälle behöver tyvärr bli hårdare. Sluta tro att alla människor är goda och snälla. Att ingen utnyttjar någon annan eller ljuger. Vi är utnyttjade av bedragare och våra politiker tycker det är okej.

  Gillad av 5 personer

 13. Konservativ skriver:

  Fantastiskt bra artikel. Precis så är det. Stort tack!
  Tyvärr har ju SD sedan länge kapitulerat i de här frågorna. Eller mer troligt så har det lilla gäng tölpar från nittiotalet som har skaffat sig oinskränkt makt i det partiet inte den intellektuella förmågan att komma ens halvvägs till den analys som presenteras i artikeln.

  Gillad av 2 personer

  • Rune skriver:

   Ja, tyvärr verkar det vara så? De är nöjda med sina riksdagsmandat som är lagom många för att inte kunna göra något och de slipper också ansvar. Och är det någon inom SD som vill jobba hårt för Sverige så upplevs denne som en bråkmakare som man kvickt ser till att utesluta.
   Thoralf Alfsson i Kalmar är ett exempel på detta.

   Gillad av 3 personer

 14. Niklas R skriver:

  Intressant fråga från en blogg som själv accepterar vänsterns outtalade premisser om islam och använder omskrivningstermer som ”islamism” och ”islamister”, istället de korrekta orden islam och muslimer/ jihadister, för att skydda islam från kritik.

  Gillad av 8 personer

  • Min strand skriver:

   Men röstat för mer så du har fel, exakt detta är vänstertänket. Ingen kan ha undgått att det enda partiet som verkat för mindre invandring var SD, och därför om man INTE röstat på SD så har man prioriterat annat över minskad invandring. Således så vill man ha det så här.

   Gillad av 1 person

   • Richard skriver:

    Jag tror det är lite mer komplicerat. Det stämmer att alla fattar att SD är emot massinvandring. Men samtidigt har många blivit indoktrinerade och tror att SD dessutom är fascistiska nazist-rasister som bubblar över av ondska. Därför vågar de inte rösta på SD.

    Även om de vill ha mindre invandring vill de inte ha det till priset av att djävulen manifesterar sig. Därför röstar de på M eller Kd. Brunsmetningen har fungerat, helt enkelt.

    Gillad av 1 person

   • Min strand skriver:

    Richard, jag köper inte detta, vem tror på djävulen idag? Nej, visst är folk skrämda att inte rösta på SD men man gör ett aktivt val och det handlar inte om djävulen utan bara om att man väljer det socialt accepterade alternativet. Således prioriterar man sin sociala status över att minska invandringen.

    Gillad av 2 personer

   • Richard skriver:

    Men, MIN STRAND, det skadar ju inte den sociala statusen att rösta på SD så länge man inte berättar vad man röstar på. Så det borde inte hindra folk, eller tänker jag fel?

    En annan faktor som också givetvis spelar in är att media mörkar våldtäkterna och de andra vidrigheterna som sker. Så de som lever i gammelmedias värld vet antagligen inte hur illa det är.

    Gillad av 1 person

 15. Att gruppera sig skriver:

  Att säga mänsklig psykologi får sociologiska utfall, känns tämligen banalt.
  Extra tydligt när mänskliga mönster, som byggs upp över lång tid, via ackumulation, skall förklaras.

  När den västerländska människan ( här medvetet ”inte” beskriven under premissen ”vit” ) steg iland på Amerikas kust, fann de landet befolkat av hundratals olika indianstammar.

  Man kan välja att betrakta detta som vuxet ur olika ekologiska förutsättningar eller omständigheter. Men det utgör inte hela sanningen. För även på den likformiga prärien och i det inre av Brasiliens enhetliga djungler hittades olikhet i mänskliga grupperingar, fast ekologin och förutsättningarna var helt likartade.

  Det är frapperande att se att fast människan bott i Amerika, i minst 15 000 år, så återfanns en extremt stor kulturell mångfald. En kulturell blandning och utjämning hade i egentlig mening aldrig skett. Inte ens inom likvärdiga naturområden.

  En möjlig psykologisk förklaring till detta är att människor dras till likhet. Och rentav utvecklar den själva, genom medvetna aktiva val. Som en enhetlig kultur. Människor som ser och uppfattar världen likadant kommer lättare och bättre överens. Något vänstermänniskor väl bör känna till. Att likhet klustrar och grupperar sig.

  Fenomenet återkommer också i klanens betydelse och större nötningstålighet. Där släktskapet i sig utgör kittet. Men även inom mer lösa kriminella grupperingar hittar vi grupperingar och större grad av sammanhållning.
  Där samhällets lagföring upplevs som ett ständigt närvarande hot. Som i sig stärker gruppgemenskapen.

  Dessa grupperingens mönster kan den ideologiskt ansatte och befryndade välja att betrakta som ett utslag av rasism. Att människor uteslutet andra. Än att de egentligen dras till varandra.

  Att gruppera sig vilar i huvudsak på det praktiska. Och finns i oss som en driftens djupa psykologi. Att gruppera och söka likhet. En i högsta grad naturlig företeelse – som även PK-intellektuella borde känna igen sig i. Och vänsterns alla övriga fraktioner. Och inte minst kvinnorörelsen.

  Men vänstern perspektiv blir lätt förvridet och avsmalnat. För de hittar bara rasism när pursvensken väljer att gruppera sig inom sin likhet. Inte för övriga grupperingar av ideologisk, religiös eller kulturell natur. Sug på den karamellen. Och försök hitta logiken bakom den taktiken.

  Eller premissen, för att tala Sörmanska. Att se igenom och genomskåda – att klä av och inte acceptera – allt det av förljugenhet anstuckna.

  Gillad av 1 person

 16. Elof H skriver:

  En premiss som måste punkteras är premissen att det är Svenska statens uppgift att idka internationell välgörenhet. Med den premissen så kan man alltid motivera mer pengar till EU, FN, bistånd, ”klimat” och migranter som kommer hit. Behovet är ur ett svenskt perspektiv oändligt och man kan altid motivera mer pengar med att det finns någon som har det sämre (och därmed har större rätt till pengarna) eller att jorden går under annars. Denna premiss måste bekämpas. Bistånd är inte gott och bra. Att Sverige slänger pengar på EU och FN är en skandal. Att slösa pengar på att ”gå före” i klimatsatsningar är idiotiskt. Nej, målet måste vara att dessa kostnader minimeras. Biståndet måste upphöra. Välgörenhet är ett personligt val som de personer som vill och har pengar kan ägna sig åt.

  Gillad av 7 personer

 17. Richard skriver:

  Denna artikel kan sammanfattas med:

  Makthavarna (politiker och oligarker) har hjärntvättat människor och därför ifrågasätts inte premisser trots den oerhörda kognitiva dissonans beroende på motbevis och bristande logik. Dessutom har makthavarna fortfarande kontroll över de stora kanalerna ut till folk.

  De få som i någon mån är fria från indoktrineringen och får komma till tals i dessa kanaler måste anpassa hur de kommunicerar till indoktrineringsformatet för att inte förlora sin möjlighet att få höras. Det bästa de kan hoppas på är att lyckas flytta Overton-fönstret lite.

  Vi fria som inte får tala i maktens megafoner godkänner givetvis inte deras galna premisser men vi når i gengäld väldigt få.

  Gillad av 3 personer

 18. Mikael Steinwall skriver:

  Om det fanns journalister värda namnet önskar jag att de ställde följande frågor till valfri partiledare i 7 klövern:
  Hur ser strategin ut? Finns det en gräns när kvoten är fylld eller kan den demografiska förändringen av Sverige pågå i all evighet? Vad är själva målet med att välkomna människor som rest genom hela Europa för att bosätta sig i små orter där arbetstillfällen saknas, eller i knökfyllda förorter? Är det slutgiltiga målet att Svenskarna blir en minoritet i sitt eget land?
  (Om den tillfrågade partiledaren uppfattar frågorna som grova överdrifter, ej överensstämmande med verkligheten, kan den pålästa journalisten upplysa honom om att drygt 400 000 uppehållstillstånd utfärdades de senaste tre åren. Bara som ett exempel.)

  Gillad av 1 person

  • Bo Adolfsson skriver:

   Det är långt kvar till att dessa frågor kan och får ställas i Sverige. Kolla bara den senaste demografidebatten!
   Möjligen börjar fler och fler ta till sig Arpis synsätt, när fler rör sig utomhus på sommaren. Resten av året ser jag aldrig några människor utomhus.

   Gillad av 1 person

 19. Anna skriver:

  *Debatten om demografin blev alltså en debatt om rasism.* Detta korta citat uttrycker precis som ett exempel på det som så länge gällt och fortfarande gäller i MSM. Det är deras premisser som gäller, inte mina. Omvänt blir det en helt annan debatt och det är på tiden att slå hål på fördummande argument och att folk i gemen borde inse att vi har en totalitär maktelit som styr landet rakt ner i avgrunden.
  Verkligen en bra text, som sätter fingret på det outtalade, att felet är den stora immigrationen, identitetspolitiken och lögnerna.

  Gillad av 1 person

 20. Lars Malmgren skriver:

  Intressant analys! Man kan på goda grunder verka för att särarter som inte utgör ett hinder för flertalet ska ha rätt att existera. Om varje form av särart skulle utplånas, så skulle världen och livet bli mycket fattigare på kontraster. Tänk om alla ängens blommor skulle se exakt likadana ut, om det bara skulle finnas ett sorts träd osv. Det är för att uppleva något annorlunda som vi vill besöka nya platser, städer och länder. Därför blir man också lite besviken när samma sorts McDonaldsbyggnader och Coca cola reklam dyker upp i alla städer. Det är ju den globala kulturen som gör världen ensidigare och fattigare.
  Sverige har haft en väldigt tydlig särart. Landet har varit fredligt, konfliktfritt, välordnat, rent, solidariskt, jämlikt, demokratiskt och homogent. När dessa särdrag håller på att försvinna så är det naturligt att det föder en viss olust hos invånarna. Och det gäller inte bara de etniska svenskarna utan väldigt mycket också många av de invandrare som trivts i det svenska samhället. Och vi ser ju också de som vågar yttra sig och går i bräschen med sin kritik är personer som Timo Sanandaji, Katerina Janouch, Mustafa Panchiri, Alice Teoderscu, Bechir Rabani m.fl. Det handlar inte om rasism utan faktiskt om mångfald, där den svenska särarten ska få finnas kvar. Och de som kan inordna sig i denna särskilda kultur är givetvis välkomna.
  Men att förespråka mångkultur där vitt skilda yttringar ska florera inom samma lagstiftning är inte eftersträvansvärt eller ens möjligt. Man kan inte gå uppför och nerför en trappa samtidigt. Man kan inte sträva efter mångkultur med kvinnlig könsstympning och underordning samtidigt som man vill ha feminism.
  Ändå finner vi just ofta feminister som förespråkar mångkultur, utan att ifrågasätta vad de olika kulturerna kan ha för yttringar.
  När den svenska särarten så starkt är under attack är det snarare förvånansvärt att så få svenskar reagerar. Vi ska vara mycket tacksamma mot de invandrare som uppskattar denna särart och kämpar för dess fortbestånd. Det kan inte vara fel att hävda rätten att behålla en kultur och ett land som är fredligt, konfliktfritt, välordnat, rent, solidariskt, jämlikt och demokratiskt!

  Gilla

  • Klas Göran skriver:

   Tankefelet i argumentationen i decennier har varit att påstå att det skulle existera ett ”invandrarkollektiv” med homogena intressen och åsikter.

   De som kommit till Sverige under de senaste 60 åren kan i stället delas in i minst 2 grundläggande grupper:

   1) De som kom till Sverige för att det var just Sverige – världens modernaste, jämlikaste, bäst organiserade etc land (Olof Palmes land) – och därför tycker ungefär som pursvenskar när det gäller att bevara landets strukturer; och

   2) De som kom till Sverige för att där råder fred och det finns en välfärdsstat som kostar på dem ett liv i överflöd utan krav på motprestation – och som därför inte skulle ha något problem ifall landets stukturer skulle förvandlas till något som liknar deras ursprungsländer.

   Starkt förenklat vill grupp nr 1 ha ett ”svenskt” Sverige medan grupp 2 vill ha ett ”Bagdad” utan bomber och med svenska bidrag.

   Svenska politiker har i decennier uppmuntrat grupp 2:s inställning och framställt den som den enda rimliga.

   Gillad av 1 person

   • educaremm skriver:

    Att inte vilja se – BJÄLKEN I DE EGNA ÖGONEN – , men vilja se grandet i andras ögon?

    – Vi vill, vi måste, och vi kan (om vi vill?), försvara oss och – vår – Västerländska Civilicerade och Högt Utvecklade Civilisation – ?

    Det man dock ibland kan undra över lite smått, det är HUR, varför, på vilket vis, och med vilka påtryckningsmedel, vilka lockelsemedel, kunde en s.k. – Civilicerad Västvärld – , eller en s.k. – Upplyst och framför allt Modern och Frihetskämpande – Västvärld – ,(?), då förmå så många unga damer på 30, 40 och 50-talen, att PARADERA på ett podium, iklädda endast baddräkter, och med en nummerskylt i sina händer, för att där KROPPSAVSYNAS, kontrolleras och BEDÖMAS, rent KROPPSLIGT, i en s.k. skönhetstävling, av en sittande jury av MÄN?

    Såsom OM dessa damer verkligen vore några slag DJUR som skulle bedömas på någon slags djurmarknad?

    Är då en Västvärld egentligen en okultiverad, förråad, okänslig, okunnig och o-civilserad, samt också då en s.k. – frigjord och modern – , Västvärld, samt också då förstås framför allt en tilltro till att vara – En Upplyst och Vetenskapsinriktad – Västvärld, men vad finns egentligen kvar av en kultiverad och en anständig Västvärld, att verkligen bevara, besydda och försvara?

    Är alltså hela Västvärlden egentligen ett självföraktande, socialt självförsvarslös kultur, ett normlöst, ett besinningslöst , oförmöget till respektfull gränssättning och utan en – självbevarande och livsfrämjande kultur – , därmed egentligen i det stora hela, och i grova drag, egentligen ett – Dekadent vrak – ?

    Gilla

 21. Lars Bernhoff skriver:

  Sörman har tydliggjort det som borde gälla all debatt, dvs att man klargör från vilka utgångspunkter som man diskuterar. Sörman avslutar med sammanfattningen , varför ska vi som vill besvara Sverige svenskt behöva förklara oss? ”Bevara svenskt” ger fortfarande för mycket otydlighet om man inte menar att stänga dörren för alla. Verkligt intressant att höra sommarprataren Fares Fares som kunde svenska som 14åring efter 3 månader och idag agerar som helsvensk. Familjen sa nej till statens väg in i samhället och fick därför inte bidrag.

  Själv skulle jag försöka få respekt för följande utgångspunkter för att beskriva vilken planhalva jag diskuterar. Vårt välfärdssystem är ett försäkringssystem för de som är medborgare. Att använda det systemet för icke medborgare kräver noga överväganden. Att hjälpa behövande invånare från andra länder som tex asyl från krigszoner är något som är det som ska hanteras som utlandsbistånd och i princip hanteras inom den budgeten även om krig inte kan budgeteras. Majoriteten av invandrare är ekonomiska flyktingar vilket ger förutsättning för kravet på självförsörjning inom några få år.

  Sverige är sämst i Europa på att få invandrare i arbete. Den diskussionen vill jag gärna debattera. Jag vill gärna att vänstern ska motivera hur mycket pengar de vill ta från vår välfärdsbudget, inte att lyssna på att vi har råd att ge pengar till de behövande från länder med långvariga eller ibland tillfälliga krigszoner.

  Målsättningen för all invandring enligt mig är att individen eller hens familj kan förväntas bli egenförsörjare. Svensk medborgarskap förutsätter egenförsörjning och helst förmåga att prata på svenska.
  Full acceptans för vårt sekulariserade legala system förutsätts av personer som ska leva här. Liknande krav kan inkluderas men ska bekräfta åatt permanent uppehållstillstånd ska lämnas endast till personer som klarar hårda krav. Ett existerande välfärdssystem ska man kvalificera sig till att ta del av

  Gilla

 22. Lennart Bengtsson skriver:

  Korrektion

  I min kommentar med referens till Lars Gustafsson skall det givetvis vara ”problemformuleringsprivilegiet”. Det är det som vänstern skaffat sig i Sverige och som var en orsak att Lars Gustafsson flyttade till Amerika. Detta äger vänstern tyvärr fortfarande. Lyssna och läs vad sådana som Anders Lindberg of this world skriver och säger. Hotas privilegiet möts de med floder av skamord. Detta är vänsterns onda privilegium. Det skall på alla sätt ignoreras och förvisas till historien.

  Gilla

 23. M skriver:

  Nu håller jag med om det artikeln tar upp, men konstaterar att premissen att det är vänstervärderingar inte håller! Det räcker väl med att SvD, SDS, , DN, Svenskt Näringsliv m.fl inte är vänster för att slå hål på det? Som någon klok människa boende i annat land konstaterade: -: Invandringsfrågan är varken höger eller vänster!

  Så premissen för resonemanget är fel och lede till att om man håller med det skrivna så är man ”höger” och med det följer att man ska köpa ”högerns” budskap bl.a. nyliberalismen mm.

  Därmed ställer man opinionen i landet att pga migrationsfrågan tvingas välja mellan ”höger” och ”vänster” och därmed har man argumentationsmässigt gjort samma fel som artikeln kritiserar dvs ”jag är inte rasist” men ser ”integrationsproblem” eller ”jag är emot invandringens omfång och då är jag höger (eller konservativ) och då ska jag bl.a angripa skatterna, inkomstutjämningen och välfärdsstaten”.

  Om man vill föra debatt och argumentera i sak dvs kring den egna kulturen, det svenska, ekonomiska påfrestningar, heterogenitet mm vore det inte bättre att vinna över det socialdemokratiska partiets medlemmar och väljare? samtidigt som man vinner de borgerliga?

  Premisser är väsentliga. Personligen röstar jag aldrig på moderater! De må tycka vad de vill, men om man tror att migrationskritik medför att jag måste vara moderat så lämnar jag min kritik.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.