Lennart Bengtsson: Hur står det egentligen till med Energiewende? 

Lennart Bengtsson

Fortfarande finns det tyska ord i det svenska och internationella språkbruken som behållit sin ursprungliga betydelse och stavning. Kindergarten och Götterdämmerung är vi vana vid sedan länge. Äldre, svenska meteorologer pratar om Grosswetterlagen. Under senare år har ett nytt ord tillkommit, Energiewende.

Energiewende kallas omläggningen av det tyska energisystemet bort från fossilenergi och kärnkraft till ett system helt baserat på förnybar energi. Energiewende föreslogs redan 1980, men först efter 30 år i september 2010 antogs det formellt av den tyska förbundsdagen. Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima, orsakat av en jättelik jordbävning och en följande tsunami, beslöt den tyska regeringen under Angela Merkel emellertid att snabba på avvecklingen av kärnkraften. Beslutet mottogs allmänt positivt av den tyska befolkningen liksom av den gröna rörelsen världen över. Den svenska miljörörelsen var entusiastisk över Energiewende och drev på för en snabbast möjliga nedläggning av den svenska kärnkraften för att på sätt följa Tyskland i hälarna. Språkrören från svenska MP och den journalistiska talkören visste inte tills sig av glädje.

Energiewende har emellertid inte utvecklats så positivt som utlovats. Inte minst har energipriserna stigit kraftigt och detta har främst drabbat de fattiga där flera inte haft råd med de dryga elräkningarna och olika former av avgifter. En del har fått sitta i mörker på kvällarna. En huvudambition med Energiewende var att minska koldioxidutsläppen till 2020 med 40 procent jämfört med 1990 (då utsläppen var 1053 Mton) och därefter till år 2030 med 55 procent.
Hur väl har man lyckats hittills? I samband med den tyska återföreningen minskade koldioxidutsläppen kraftigt genom att man stängde de olönsamma kolkraftverken i Östtyskland varför man redan till år 2000 hade kommit ner till 901 Mton (minskning med 14 procent). Sedan har det gått långsammare med 799 Mton (minskning med 24 procent ) till år 2017. Att klara målet med en 40 procents minskning till nästa år är därför helt ouppnåeligt i synnerhet som utsläppen faktiskt steg något mellan 2014 och 2017.

Vad är orsaken till dessa svårigheter trots landets gigantiska investeringar i vindkraft, solel och tillhörande infrastruktur? Under perioden 2000 – 2015 har kostnaderna uppgått till 150 miljarder € och beräknas kosta ytterligare 370 miljarder € för perioden 2015 – 2025.

Att Energiewende inte fungerar beror på ett fundamentalt tankefel nämligen att allmänhet och politiker inte riktigt förstått skillnaden mellan energi och effekt. Naturvetenskapligt utbildade och ingenjörer har givetvis detta klart för sig men de har små möjligheter att påverka den allmänna energidebatten som inte sällan, som de flesta viktiga frågor idag, styrs av känslor och tyckande och av ett kvalitativt, semi-moraliskt tänkande.

Alla har förstått att solen strålar ut väldiga mängder energi men inser inte att behovet av energi i det moderna samhället är föga korrelerat med solstrålningen. Hur man sparar solenergi från dag till natt och från sommar till vinter tänker man inte på trots att det är detta som är pudelns kärna!

Ännu svårare är det med vindenergin som styrs av vädret nycker. En blåsig dag i Sverige 2019 kan vindkraften producera upp till 0.15 TWh (1 TWh är en miljard kilowattimmar) och mer än vad som behövs. I Tyskland kan vindkraften klara det 10-dubbla. Var stoppar man undan överskottet för att ta till en dag med vindstilla? I Tyskland är detta ett enormt problem eftersom man där saknar de svenska älvarna med sina väldiga kraftverksdammar som Sverige delvis kan utnyttja för energilagring (när det blåser kraftigt i Sverige så kan man delvis stänga ned vattenkraften). Försvinner den svenska kärnkraften så räcker inte ens de svenska älvarna till.

Detta är inte möjligt i Tyskland. De tyska pumpaggregaten där man pumpar upp vatten i högt belägna sjöar har alltför begränsad lagringskapacitet och motsvarar endast cirka 8 timmars energiproduktion. I stället försöker man på alla sätt att leverera överskottet till grannländerna och hoppas att de skall ta hand om det. Förra året exporterade Tyskland 51 TWh el till grannländerna. Problemet är bara att när solen skiner och det blåser i Tyskland så gör det också detta i grannländerna.

Ett av de senaste numren i der Spiegel, Nr 19, med titeln ”Energiewende: Wie eine grosse Idee am deutschen Kleingeist scheitert” med undertiteln ”Grön Blackout” sammanfattar tidningen de energiproblem som Tyskland brottas med. Alla dagar, som det framhävs i artikeln, är inte som den 22 april 2019 då den förnybara energin producerades underbara 56 Gigawatt (miljon kilowatt) hela dagen och kunde som ett trolleri förse världens fjärde största industrination med energi i ett perfekt samspel mellan naturen och den moderna tekniken. Andra dagar är verkligheten emellertid smutsig och hemsk och mera som på 1800-talet med elenergi från brunkol med kraftiga koldioxidutsläpp och annat därtill. Energiewende producerar – men inte när energin behövs. Man har istället fått det dubbla problemet med såväl elbrist som elöverskott. Sverige kan få ett liknade problem om landets klimataktivister fortsatt får fria händer. Elpriserna kommer att fortsätta stiga samtidigt som servicen försämras med stigande risk för elbrist under kalla vinterperioder. Det är det pris som landet får betala för sina eftergifter mot klimat- och energifundamentalism.

Finns det då en väg framåt för Energiwende? Sannolikt inte i sin nuvarande form. Idag tvingas man hålla två energisystem gående parallellt där den fossila elen blir allt mindre lönsamt då den förnybara energin alltid får preferens. Likväl måste den fossila elproduktionen finnas kvar eftersom det inte finns andra alternativ. Och här är el från egen brunkol som gäller. Alternativet är att använda naturgas från Ryssland.

Man kan bara hoppas att Sverige inte tar efter Tyskland och raserar sitt väl fungerande elsystem utan istället lär sig av andra länders misslyckanden.

99 reaktioner på ”Lennart Bengtsson: Hur står det egentligen till med Energiewende? 

 1. laogong2018 skriver:

  Tyskland kommer att importera energi från ett land som struntar i klimat och förstörelse av natur samt kommer att utnyttja detta beroende. Man låtsas att detta är en bra lösning.
  Har alltid undrat var Merkel’s bakgrund egentligen är.

  Gillad av 5 personer

 2. Tomas skriver:

  Med Ygeman som ansvarig minister är allt nattsvart. Det har till och med slutat blåsa kring honom pga Lööf. Kraftlösare Regeringsunderlag har aldrig funnits globalt.

  Gillad av 1 person

  • Magnus Eriksson skriver:

   Merkels doktorsavhandling i fysik (i DDR) som hon arbetat på i åtta år avfärdas av brittiska fysiker som ”bullshit”.

   Gilla

   • rksmrgs skriver:

    Jaha….., jag trodde hon var kemist? Men det kanske inte var så noga i DDR, det viktigaste var väl partiboken.

    Gilla

 3. Bo Svensson skriver:

  Kärnkraftsolyckan i Fukushima orsakades inte av en jordbävning och tsunami utan av underlåtenhet att rätt beakta riskerna för en sådan. – Tsunamis av samma storleksordning hade inträffat tidigare. – Det är alltid billigare att satsa på opinionsbildning om hur säker kärnkraften är än att verkligen satsa på att den skall bli det.

  Lösningen på detta problem heter krav på heltäckande försäkring varefter det alltid kommer att finnas resurser och motivation för att rätt beakta riskerna. – Om kärnkraften överlever sådana krav eller inte, beror på om den verkligen gör mera nytta än skada.

  Gilla

 4. Bo Svensson skriver:

  Dellösning på problemet kan vara styrmedel för att få folk att ladda sina elbilar de tider på dygnet då det finns el-överskott.

  Gillad av 1 person

 5. Eva Danielsson skriver:

  Viktigt ämne. I vårt kyliga land är det inte bara kvällar i mörker som blir konsekvensen av för dyra elräkningar och strömavbrott, utan att människor fryser och materiel fryser sönder. Att människor på landsbygden utan kommunalt vatten inte får tillgång till vatten när vattenpumpen inte fungerar. Inga toaletter och duschar eller dricksvatten är ett större problem än mörker och kyla.
  Vad gäller de mycket fula vindkraftverken så är väl deras hållbarhet begränsad och själva den enorma betongklump i marken som krävs för att hålla en vindmölla stadig gör den dessutom olönsam redan från början. Och därefter kanske man i snitt får ut 10% av installerad effekt. Skattebetalarna tvingas sponsra denna vindcirkus som tillsammans med spillvärme o d står för 5-10% av det vi förbrukar. Resten står kärnkraft och vattenkraft för, fifty- fifty ungefär.
  Inte en enda person dog i Fukushima till följd av skadorna på kärnkraftverket utan det var den fruktansvärda tsunamin som tog människors liv.
  Tror någon att man snart kommer att  lösa problemet att kunna lagra el? Man satsar för fullt på ett nyckfullt dyrt energislag fast det finns stabila och ändamålsenliga lösningar med t ex kärnkraft. I Sverige har vi lyckan att ha vattenkraft också.
  Bryr sig makthavarna om att försöka se till landets elförsörjning? Gröna tomtar kanske tror på Energiewende men de röda monstren kan nog vara ute efter att medvetet försämra samhället även i det här avseendet.

  Gillad av 16 personer

  • Bo Svensson skriver:

   I förluster av människoliv orsakade av härdsmältor bör alla dem också räknas som under sekler kunde bott och verkat där strålningen gör det omöjligt. – Är kärnkraften verkligen det resurssnålaste alternativet, bör den ersätta alla andra sämre alternativ och då blir det också minst en härdsmälta årligen får jag det till efter en snabbkalkyl.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det spelar ingen roll hur du räknar. Tsunamierna tager betydligt fler liv. Och detsamma gäller för vattenkraften, som är den elektricitetsdriftsform som har skördat flest direkta dödsoffer, också detta genom flodvågor. Det rör sig om flera hundra tusen dödsoffer.

    Gillad av 4 personer

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Jag visste inte att Gustav II Adolf hade kärnkraftverk? Enligt dig har de tydligen funnits i sekler, i alla fall om människor skall ha kunnat bo där härdsmältor har skett och lyckas dö i hundratusental av förhöjd bakgrundsstrålning.

    Finns ingen bättre energikälla än kärnkraft, om det är elektricitet man är ute efter. Du får gärna visa din kalkyl för en härdsmälta om året. Är det på nationell eller global bas?

    Här har du lite snabbinfo att jämföra med – länkar finns längst ned där du kan läsa på mer om kärnkraftsolyckor. Glöm inte att korskorrelera med andra kraftkällors olycks- och dödstal.

    [https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_and_radiation_accidents_and_incidents]

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 6 personer

   • Bo Svensson skriver:

    All energiproduktion skall betala sina miljökostnader och kompensation för dödsoffer. – Då tänker jag inte på ersättning till anhöriga utan belopp som motsvarar individers egna bedömningar av sitt ”människovärde”.

    Till kärnkraftens miljökostnader skall då räknas olägenheterna med att ha stora områden som ligger oavändbara under sekler och orsakar genetiska skador på allt levande som vågar sig dit.

    Medborgarna skall inte behöva besvära sig med att ha en uppfatting om vilka sätt att producera energi som är de resurssnålaste. – När verksamheterna betalar sina totala produktionskostnader, kommer de resurssnålaste metoderna att med automatik tränga ut de sämre.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Hur man gör en sådan snabbkalkyl: Tar reda på hur stor andel av energiproduktionen kärnkraft svarat för hittills och hur långt det är mellan varje härdsmälta. – Sedan får ni själva begripa resten.

    Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Om det är så lätt som du säger förstår jag inte varför du inte kan redovisa en endaste siffra?

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 2 personer

   • Lars Mellblom skriver:

    Bo, du tycks vara omedveten om att joniserad strålning i rätt dos tenderar att minska dödligheten i cancer. Det finns många studier därom, t.ex: ”Low-dose radiation from A-bombs elongated lifespan and reduced cancer mortality relative to un-irradiated individuals”. https://junkscience.com/wp-content/uploads/2019/01/s41021-018-0114-3.pdf

    Citat från Klimatupplysningen: ”Det finns flera områden med mycket hög bakgrundsstrålning där folk gladeligen lever utan att man någonsin har uppmätt någon förhöjd cancerrisk. Kerala, i sydvästar Indien, finns en berggrund som är rik på Torium och där har befolkningen en årlig stråldos på över 6 millisievert, i vissa städer är den så hög som 30 millisievert. Guarapari i Brasilien där vissa stränder har en bakgrundsstrålning som skulle motsvara 175 millisievert om man levde som strandluffare ett år. Normalt för Sverige är 1 millisievert.”

    Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Elproduktionen i Sverige är svindlande mycket större än vad som skulle kunna lagras i någon form av batterier. Det närmaste man kan komma är så kallade pumpkraftverk med vattenturbiner som körs baklänges med energi från andra kraftverk för att pumpa vatten tillbaka till den högre belägna kraftverksdammen under perioder när eluttaget i regionen är lågt, som på nätterna. En generator (dynamo) och en elmotor är byggda på ungefär samma sätt, och det är därför möjligt att bygga en turbingenerator som också kan köras som en elmotor och driva turbinen baklänges.

   Gilla

 6. Sven skriver:

  Räddningen blir givetvis Rysk gas. Tack Putin för ditt förutseende att dra gasledningar nära oss.
  Eller är Svensk ”grön” energipolitik en Rysk påverkans operation?

  Gillad av 6 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Naturligtvis!
   Gasturbiner går snabbast att bygga ut och har måttlig miljöpåverkan.
   CO2 är livets gas!

   Gilla

 7. Asdf skriver:

  Det är ju uppenbart att effektiv energilagring är en nyckelfaktor om man ska växla över till sol o vind.

  Kan någon insatt belysa t.ex. möjligheterna att nyttja överskottsenergi till att producera vätgas från vatten som sedan kan nyttjas i elproduktion? Verkningsgrad? Investeringskostnad?

  Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Jag väntar fortfarande på den forskare, eller kanske grupp av forskare, som kommer på hur man framställer vätgas från vatten på ett relativt enkelt och resurssnålt sätt. Det går att framställa vätgas idag. Se bara på vätgasmacken i Mariestad. Problemet är att det drar mycket energi vid framställningen. I Mariestad tror man att solceller är lösningen. Tydligen vill de bara tanka sina vätgasbilar på sommaren. Jag tror att de för säkerhets skull lagt en kabel i marken från det lokala elnätet. Så energismart? Icke.

   Gillad av 2 personer

   • Ms skriver:

    När jag jobbade med kärnkraft i Japan så hade man stora planer på att bygga kärnkraftverk för att producera vätgas. Dessa planer är väl lagda på is. Japan har tyvärr haft problem länge, av förståeliga skäl så är den japanska opinionen skeptisk, som det enda land som atombombats, rationella argument har uppförsbacke. Den säkrare västkusten kan inte byggas ut för folk vill inte ha kärnkraftverken i sin närhet och folket har mycket mera makt i Japan än i Sverige, staten kan inte så lätt köra över och expropriera. Japanerna är också bättre på att demonstrera mot staten. Så många kraftverk har byggts i områden som drabbas av jordbävningar, en stor del av all kärnforskning pågår exempelvis precis söder om Fukushima, man har också drabbats av flera tekniska skandaler, exempelvis vid den dyra bridreaktorn Monju och flera mindre olyckor. Så att det på det stora hela fungerar utmärkt har kommit i skymundan.

    Gillad av 3 personer

   • Christian Palmgren skriver:

    Varför inte använda befintlig logistik och låta länder som producerar olja, nu också producera vätgas. De har rått klimat för detta och kan utnyttja solenergi, dessutom så kan man transportera med tankbåtar på samma sätt som med oljan.

    Vi har de tankställen som behövs för fordonsflottan redan på plats, vilket självklart kan byggas ut också för att användas i kraftverk.

    Man undrar vad det är som bromsar denna utveckling och varför alla framtida bilar skall styras till att drivas av energi lagrat i batterier.

    Gilla

  • Jonas skriver:

   Verkningsgraden för att producera vätgas med el ligger på 70-80%. Omvandlingen tillbaka till el, i en bränslecell, ligger på 40–60%.
   Sammanräknat så ligger verkningsgraden på 0,28-0,48%

   Produktionen av vätgas idag kommer från naturgas, olja och kol så de som förespråkar vätgas är de gamla vanliga oljepumparna som vill lura i världen att vätgas på något sätt skulle vara miljövänligt.

   Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    Papper är miljövänligt, men inte metoden att tillverka papper. Vätgas är miljövänligt, men inte metoden att tillverka vätgas. Ock så vidare…

    Gilla

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Stora elektrolysörer för framställning av vätgas har förbluffande låg verkningsgrad. Därtill kommer att vätgas är knepig att lagra. En fulltankad vätgastank (i gasform) för fordon brukar anges vara tom efter ca en månad på grund av läckage. Den lilla vätgasmolekylen har den obehagliga egenskapen att lätt ta sig genom så kallat ”täta” material. Kondenserad vätgas i en tank kokar successivt av på grund av inläckande värme och måste successivt frisläppas för att undvika att tanken sprängs av för högt tryck. Därför likaså kort lagringstid i tank.
   En möjlighet är att knyta vätgasen till en metall, så att en metallhydrid bildas varvid värme frigörs (oftast ren förlustvärme). Metallhydriden kan stabilt långtidsförvaras. Men för att frigöra vätgasen från metallhydriden måste analogt värme tillföras (ny förlustpost).

   Att använda vätgas som energilagingsmedium har låg total verkningsgrad räknat över hela processförloppet.

   Investeringskostnaden kan enbart försvaras för enstaka särskilt angelägna tillämpningar, till exempel rymdtillämpningar, tyska ubåtar och prestigefyllda buss- och bilförsök.

   Gillad av 1 person

 8. Johan Karlson skriver:

  Det här handlar väl mycket om en kombination av styrmedel. I grunden måste elpriserna tillåtas att variera mer än idag, kanske till och med mycket mer. När solen inte lyser och det inte blåser, måste vi vara beredda på att priserna får sticka iväg rejält. Det i sig skapar investeringstryck för produktion som just går in vid dessa tidpunkter. Regleringar behöver till för att det inte ska vara fossilbränslebaserad produktion.

  Å andra sidan blir ju den snabba expansionen av sol och vind beroende av att det fortfarande är rimliga priser när de levererar. Även här kommer en marknadslösning att infinna sig.

  Problemet är väl just kruxet att det kommer kosta under perioder av dagen eller året. Samma sak gäller ju bensinpriserna. Här hoppas jag att politiken står på sig. Energiomställning kostar pengar, och det kommer konsumenterna att få betala. Så är det helt enkelt. I det långa loppet kommer hållbara energikällor att utvecklas och priserna att stabiliseras.

  Gilla

  • Min strand skriver:

   Hur skall högre pris ge nog energi? Var ärlig, det handlar helt enkelt om att sitta i mörker, frysa, och att fattiga får det sämre pga sänkt produktivitet. Inte minst de fattigaste i Afrika och andra delar av världen måste förvägras energi, dvs värme, ljus och mat, sjukvård och allt annat, för resurserna är inte obegränsade. Det struntar förstår du i som hycklande egoist.
   Allt för att sådana parasiter som dig skall kunna sko er på en högre skatt på allt. Det finns inget som ni inte är villiga att offra, ni är mänsklighetens fiende, räkenskapens dag skall komma.

   Gillad av 9 personer

   • Bo Svensson skriver:

    I den mån de fattiga har mindre pengar än de borde, får man väl fylla på det som fattas. – Det är inget som kräver prisregleringar.

    Gilla

  • Bo Adolfsson skriver:

   Det påminner mig om att man förr bara malde sitt mjöl när det blåste.
   En processindustri skall alltså köras intermittent?
   Anslutningen till datanätet skall alltså vara intermittent?
   Vem vill driva sin verksamhet intermittent?
   Tänkte inte på det!

   Gillad av 1 person

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Energiomställning bara för omställningens skull drivs av PK- politiker och idealister för att säkra dessas positioner.

   Tekniskt sakkunnig ledning av energisystemet leder till annat utfall. Jämför utfallet i Kina med västvärlden.

   En detaljaspekt är att norrmännen producerar mycket stora mängder naturgas i Barents hav (Snövitfältet). Idag konverteras den till kondenserad form för transport på stora LNG-tankers för export världen runt.
   Kunde man dra en gasledning 16 mil från fältet till kondenseringsanläggningen i Hammerfest, hade det inte varit tekniskt omöjligt att dra en gasledning direkt till Tyskland. Men Tyskland har valt att i stället göra sig beroende av ryska avstängningskranar på gasledningen från Sibirien (går via Östersjön). Förre tyske förbundskanslern Gerhard Schröder har hög position i rysk gasindustri.

   Gillad av 1 person

 9. Göran Holmström skriver:

  Solenergi cirka 170 watt per kvadratmeter, till det batterier och omformare för att lagra elen. Sedan så ger solen minst energi när det behövs som mest.
  Vind tar tydligen 25 år på sig för att gå Break even.
  Vågkraft satsar inte Sverige på i större skala,
  Det finns ingen magi att göra el av, oavsett vad miljökramarna hävdar.
  Mycket storskaliga värmemotorer kopplade till generatorer kunde vara en väg,
  men överförande kända medium har rätt usel verkningsgrad.
  Hur man än vrider och vänder på det så kärnkraft och vattenkraft fungerar bra i vårt land, alternativen är mindre bra.
  Visst kan vi gå tillbaka till att leva småskaligt igen men hur många munnar klarar det av att mätta?

  Gillad av 5 personer

 10. Leif Stern skriver:

  Målet för svensk politik är att genomföra agenda 2030 vilket regeringen prioriterar.
  Levnadsstandard klyftorna i världen ska utjämnas på ett långsiktigt hållbart sätt.
  Den enda möjligheten att uppnå detta är att sänka vår levnadsstandard drastiskt genom att utsätta samhället för en stor elbrist som kommer att ske en vindstilla vinternatt med stark kyla.
  Elmyndigheten Svenska kraftnät räknar med att lösa överbelastning med manuell frånkoppling av stora områden med hög elförbrukning under ett antal timmar för att sedan byta avstängda områden. Inkopplingen förutsätter att konsumenterna kopplat bort sina stora förbrukare, till exempel elvärme, för att inkoppling ska kunna ske. Konsumenterna kommer inte att göra detta, inkoppling kan inte ske. Människor kommer att frysa ihjäl i sina hem. Vattenburna värmesystem kommer att frysa sönder i stor skala. Vårt samhälle kommer att lida en enorm skada som vi inte har resurser att åtgärda. Agenda 2030 målet med standardutjämning är uppfyllt.

  Leif Stern

  Gillad av 11 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Det är nästan ingenting vi kan och bör ändra på från dagens energiproduktion. Den är bra som den är om inte nya stora förbrukare som elbilar introduceras på order av oligarkerna till de aningslösa kvartsfigurer till politiker som darrar av hänförelse av att få leka med de stora pojkarna som vet hur man tjänar pengar utan ta några hänsyn överhuvudtaget.

   Kloka borgare och politiker byggde upp Sverige för att fungera på bästa sätt långsiktigt, men gröna små muppar utan varken kunskap eller ansvar har satt oss på pottkanten för att en förflugen idé om koldioxid spritts utan dementi från någon av de många som väl aldrig kunde drömma om att det skulle gå så här långt i kloka och upplysta Sverige också.

   Men alla ska med – på dumheterna. Vi har ”aldrig haft så mycket skog som nu”. Satsa därför på vedvärme hemma så kommer du inte att frysa ihjäl även om du måste elda upp möblerna.

   För övrigt är rån den ärligaste formen av penningöverföring – rånarna hycklar inte om vad du får för pengarna.

   Gillad av 2 personer

 11. Lars Bernhoff skriver:

  Bengtsson tydliggör inkompetensen hos den politiska beslutsnivån, i detta fall Tyskland. I Sverige blir de känslomässiga besluten mindre kostsamma genom att vi har den fantastiska vattenkraften. Inte heller i Sverige får vi begripliga presentationer av de överväganden som måste göras med subventionerad vindkraft och följdinvesteringar i ändringar av stamnätet.
  Utan ärlig redovisning av alla konsekvenser så kommer folk rösta för mer vindkraft eftersom det verkar miljövänligt men utan insikt om totalkostnaden och övervärdering av problem med kärnkraft.

  Bengtsson kämpar för att vi ska begripa grundläggande fakta som tyskarna verkar ha missat i sitt beslut om Enegiewende. Att Sverige inte verkar arbeta på mycket högre nivå berättade Bengtsson i Vad kan vi göra åt klimatet?
  ”Sverige har lyckats med bedriften att förvandla en vetenskaplig fråga till ett moraliskt ställningstagande. För att lyckas med en sådan bragd krävs att hålla vetenskapliga företrädare utanför och överlåta debatten till lekmän. Detta har lyckats över förväntan. En följd blir förstås att man får lämna naturvetskapen med dess strikta regler och istället röra sig med olika former av skambeläggning som flygskam, köttskam och SUV-skam.”

  Inte ens där det borde gå att fatta välöverlagda beslut blir det möjligt när känslor och PK får ta överhanden. Bengtsson behövs lång tid framöver!

  Gillad av 8 personer

  • Min strand skriver:

   Det är inte inkompetens och känslor, inse att många tjänar på det här, och de som som tjänar mest relativt egen insats är politikerna, genom högre skatt, korrupta projekt och så vidare. Klimatomställningen är norra Europas motsvarighet till vägar som aldrig blir färdiga på Sicilien. Hur skall en politiker kunna slå mynt av ett Barsebäck som år efter år bara fungerar och producerar massor med energi? Politiker har inget intresse och inget att vinna på saker som bara fungera bra, detta verkar folk ha missat i Sverige. Politiker har inget intresse av att bevara och gradvis förbättra, inget intresse av kvalitet.

   De vill ha det så här, DVHDSH.

   Gillad av 8 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Sveda i sitt eget skinn… När romarna störtade monarkin och skapade sin republik hade de koll på detta och begränsade alla mandat i tiden. Två nya konsuler varje år. När engelsmännen uppfann den moderna demokratin var de inte dummare: kungen fick vara kvar som symbol för och exponent för svedan i eget skinn. Detta gick förlorat redan före Andra världskriget när man fick för sig att måsta skydda Hitlers skinn i stället för kungens. När politikerna började öppet förakta drottningen, med Tony Blair, var sagan slut. I Sverige skedde detta förstås i Torekov 1973, egentligen långt tidigare.

    Gillad av 2 personer

   • Istvan skriver:

    Har Centerpartiet, som utlovat, ”klimatkompenserat” for charterresan for att flyga nomenklaturan till Partikongressen I Lulea? Hur manga ton koldioxidutslapp orsakade denna resa?

    Gilla

 12. Lars Thylen skriver:

  Det där med energi och effekt är min favoritfråga till klimattroende. En gång för länge sedan, efter Tjernobyl, satt jag på ett flyg bredvid en tydligen mycket grön och kärnkraftsfientlig kvinna. Hon hävdade att ”vi har ju tillräckligt med energi”. Ja, om man multiplicerar märkeffekt för våra energikällor med årets antal timmar stämmer det nog, men jag frågade: ” men har vi tillräckligt med effekt , en svinkall vindstilla vinternatt eller under vargavintrar som -87 ( tror jag det var)”?
  ”Effekt vad är det?” blev svaret. Verkar vara standardsvar från de gröna.
  Lagring av energi för att få planerbarhet är en lösning, som alla insatta vet. Bergvärme kan vara ett elegant sätt att få mera termisk energi än tillförd elenergi , en granne installerade detta nyligen, men inget för stora tätt belägna flerfamiljhus. I Kina bygger man stora stationära batterihallar.
  Kanske är ignoransen när det gäller nyckelbegrepp ett resultat av vårt usla skolsystem. Vi har ju slagit något av ett rekord: Vi har haft en utbildningsminister som varken var utbildad eller bildad. Svårslaget.

  Gillad av 10 personer

  • Matte skriver:

   Man kan använda dagbrunnar som exempel när man talar med barn:

   I genomsnitt regnar det ganska lite, så i genomsnitt behövs smala rör för att transportera bort vattnet. Men det fungerar inte så. När det regnar kan det komma ganska mycket och då vill man ha bort det, annars blir det stora problem.

   Gilla

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Under en bränslecellskonferens i USA hävdade en framstående konsult åt amerikanska energimyndigheten att värmepumpar leder till ökad elförbrukning i småhus – refererade till erfarenheter från sitt gamla hemland NL. Helt utan att ta in att värmepumpen kan användas inte bara för uppvärmning vintertid utan även sommartid användas för huskylning – en komfortökning i varma klimat. Att jämföra äpplen med päron!
   För övrigt förses både affärscentra, kyrkor och flerfamiljshus med mycket stora värmepumpar. ABB Ludvika installerade en mycket stor värmepump, som utnyttjar vattentemperaturen på sjön Väsmans botten. Stockholm energi (eller vad det heter idag) använder värmepump, som utnyttjar vatten på botten av Värtan för att förse Stockholm med fjärrvärme (dessutom använder man kallvatten från Värtan för att förse Stockholm med fjärrkylvatten, varvid massor med bullrande kyltorn kunnat stängas på kontorshusen i innerstaden).

   Gilla

 13. Hans Ekberg skriver:

  Vindkraft har en nyttjandegrad på 20-22%. Översatt till dagar betyder det att vindkraft endast levererar energi 80 dagar om året. Det blåser för lite, för mycket och nedisning, som gör att resten av året måste alternativ elproduktion användas. Solkraft har ännu lägre nyttjandegrad i Nordeuropa.

  Gillad av 3 personer

 14. Lennart Bengtsson skriver:

  ASDF

  Detta är vad världens energiforskare försöker lösa. Alla steg innebär energiförluster och dessutom krävs en enorm infrastruktur för att producera, förvara, transporter och använda vätgas. El kan producera vätgas genom elektrolys. Bränsleceller är ett sätt att förvandla vätgas till el. Jag kan inte ge ett enkelt svar. Hänvisar till Wikipedia för ytterligare information

  Gillad av 1 person

  • Rune skriver:

   Varför just bränsleceller när det gäller vätgas? Kan man inte bränna den på samma sätt som bensin och diesel? Kolvmotorer och gasturbiner är ju välutvecklade maskiner. Kanske i motsats mot bränsleceller som jag inte vet något om. Sådana finns inte i min närhet.

   Gilla

   • Claes-Göran Olsson skriver:

    Bränsleceller finns egentligen bara i laboratorier och försöksverksamhet. Principen är välkänd sedan 1800-talet, men den praktiska tekniken kan ännu inte se sig varken tekniskt eller kommersiellt välutvecklad.
    Enklaste principen är att utnyttja vätgas och syrgas för att ge el. Syrgas kan hämtas från luften medan vätgasen är dyrbar att framställa och besvärlig att lagra. En sådan bränslecell kräver hög andel platina för att få igång elproduktionen och livslängden är inte övertygande, vilket betyder hög kostnad per levererad energimängd.
    Åtskilliga andra typer inklusive högtemperaturbränsleceller och för annat bränsle än vätgas har utvecklats. Inte heller dessa har nått kommersiell framgång.

    Gilla

   • Claes-Göran Olsson skriver:

    På Utsira finns (fanns?) en vindkraftanläggning, som via elektrolys producerade vätgas av överskottsel, och som via tanklagring kunde driva en till gasdrift konverterad Scania dieselmotor plus generator. Anläggningen var ett försök att se om man kunde avstå från att bygga ut elkabeln från fastlandet.

    Gilla

   • Kronblom skriver:

    Syntetbensin. ”Produktionen sker i två steg – i en elektrolysör produceras först vätgas med hjälp av vatten och el. Vätgasen blandas sedan med koldioxid i en reaktor där resultatet blir bränslen i olika former, som exempelvis metan, metanol eller syntetisk bensin” För att ersätta Sveriges bensinbehov med syntetisk bensin krävs att elproduktionen 3-dubblas. Ungefär samma ökning av elproduktionen som behövs för elbilsalternativet.

    Om man tittar på bilnivå och vikt på bränslet/energin. 1 liter bensin innehåller 9,1 kWh och väger 750 gram. Den senaste typen av bensinmotor (SPCCI) har en termisk verkningsgrad på 56%. Ett Tesla batteri på 85 kWh väger 540 kg varav hälften av vikten är battericeller. Energiförlusten är ca 10%. Kvar blir 76,5 kWh (540 kg batteri). SPCCI motorns förbrukning blir 15,3 liter bensin (11,5 kg) för 76,5 kWh. Vill man jämföra den termiska verkningsgraden för en 50 år gammal Volvo Amazon med en ny Tesla så behöver 50-åringen 42 liter bensin (31,5 kg). Om 56% verkningsgrad verkar allt för bra för en bensinmotor så har t.ex. Mercedes F1 motor en termisk verkningsgrad på 50% och drar ca 4,5 liter/10 km.

    Gilla

 15. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag tror nog att läsarna kan utgå ifrån att tyska forskare och tekniker har gjort och gör allt för att finna rimliga lösningar. De är kända för att vara duktiga. Att man har dagens väldiga problem kan säkert inte betyda annat än att man kraftigt underskattat svårigheterna med energiomläggningen.

  Om läsarna har en lösning så kan den säkert framföras. Skulle den fungera skulle den tveklöst mottagas med stor tacksamhet.

  Inte ens dagens skolstrejkande tonåringar, statsministern, ärkebiskopen, riksdagsledamöter eller landets journalistkår kan säkert inte heller lösa problemen hur gärna den än önskar.

  Gillad av 5 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Präster har alltid trott att de kunde påverka världen. Dagens motsvarigheter till präster, de du räknar upp, tror sig kunna samma sak. Om vi bara säger Halleluja tillräckligt många gånger så går det. Eller ?

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Tyska tekniker sätter en stolthet i att inte ifrågasätta order och kravspecifikationer. Svårare än så är det inte. Om staten säger ”utveckla perpetuum mobile” så tänker de: ”jobbsäkerhet ända till pensionen” men säger: ”wir schaffen das!”

   Gillad av 6 personer

  • Evert Andersson skriver:

   Inte ens ärkebiskopen eller påven, som ju båda är på klimatalarmisternas sida, tycks kunna hjälpa till. De borde ju ha goda kontakter på det enda ställe där vi skulle kunna få hjälp med att få lite mer lagom och stabila tryckskillnader på Jorden så blåsvädret blir mer lagom hela tiden.

   Gilla

 16. Min strand skriver:

  ”Naturvetenskapligt utbildade och ingenjörer har givetvis detta klart för sig men de har små möjligheter att påverka den allmänna energidebatten som inte sällan, som de flesta viktiga frågor idag, styrs av känslor och tyckande och av ett kvalitativt, semi-moraliskt tänkande.”

  Jag tycker hela klimatfrågan präglas av detta, såväl som migration och mycket annat, folk förmår inte att göra korrekta kvantitativa bedömningar av verkligheten. Detta kan möjligen fungera om politik förs med ett modikum av ärlighet och att man håller sig till den vetenskapliga metoden, så fungerade kanske demokrati mera förr, men idag så optimeras politiken enbart efter eget maktinnehav och pengar till parasitism, då kommer ju förutsägbart svåra tekniska frågor att reduceras och presenteras så att de tjänar politikerna. Tyvärr saknar forskningen tillräcklig integritet för att stå emot, den betalas ju också med statliga pengar,mså som Lennart visar, så håller man nu till enorm kostnad på att förstöra ett välfungerande och billigt energisystem för att bygga upp ett nytt som kommer att kollapsa. Antagligen sammanfaller kollapsen med att nya politiker, eller än värre, samma, så kan slå mynt av att återställa balansen, samtidigt med att klimathysterin ebbar ut. Demokrati förutsätter att politikerna inte bildar ett skrå, för när det väl är gjort så saknas den kontroll som öppen diskussion måste ge, och man kan lura folk precis vart man vill, även om man är svetsare. De skyldiga måste i hög grad vara den traditionella högern som inte attackerade nog.

  Jag jobbade en kortare tid på Barsebäck, och förutom att se cherenkovstrålning så imponerade de två turbinerna mest, enorma, när man sett dessa så är det lättare att sätta solceller och vindkraftverk i perspektiv, även en blåsig dag så behövs kanske 1000 vindkraftverk för att producera samma effekt. Utanför i Öresund står nu cirka 50 stycken vindkraftverk som skymmer en stor del av horisonten och är en fågelfälla, de producerar en bråkdel av energin från Barsebäck, men folk kan inte ens bedöma tekniska eller statistiska frågor kvantitativt ens inom en faktor 100. Jag sökte ett tag efter ångturbiner på youtube men kunde inte hitta en enda video som visade på den enorma kraften, utan det var mest en massa videos över skitiga maskiner. Man undrar.

  Gillad av 8 personer

  • G. Persson skriver:

   Nedläggningen av Barsebäck var en tragedi. Kärnkraften levererar även efter solnedgången, då ofta vindsnurrorna stannar och solcellerna ”vilar”.
   För 25 år sedan besökte jag och ett kompisgäng Ringhals. Förhoppningsvis finns möjligheten fortfarande att göra föranmälda studiebesök.
   Det var en aha-upplevelse av stora mått att stå där med en modell av en bränslekuts i näven.
   Minnesbilden av det är att kutsen skulle kunna värma en villa i ett år. En kuts är ungefär som en halv sockerbit i storlek. En slagning nu ger uppgiften att en kuts motsvarar ca 800 liter diesel.
   Hela besöket på Ringhalsverket gav ett mycket imponerande intryck. Vilka mäktiga turbiner, vilka enorma generatorer, vilken proffsighet!
   Innan studiebesöket var jag varken för eller emot kärnkraft.
   Besöket gjorde mig till en övertygad kärnkraftsvän.

   Gillad av 7 personer

   • Åke Sundström skriver:

    Ingalunda, Mr Persson. Tragedin är att det någonsin byggde – och än värre följdes av ytterligare tio reaktorer.

    Väl så tragiskt att så många på denna blogg, kanske även chefen själv, inte tagit till sig det faktum att Erlanders och Palmes möjligen ärliga tanke, att rädda landet från en ekonomisk tillbakagång (de beramade fattigstugorna) i realiteten har åstadkommit just detta: att göra Sverige fattigare.

    För det är obestridligt att reaktorprogrammet går till historien efterkrigstidens allra värsta felinvestering. Närmaste konkurrenten, Stålverk 80, avvärjdes i sista minuter när Industriförbundet sällade sig till kritikerna. Men samma förbund har i nutid godkänt klimatgalenskapen, ett än mer förödande misstag.

    Gilla

   • Åke Sundström skriver:

    PS Eftersom signaturen imponerats av de ”mäktiga turbinerna”, borde jag ha instämt i det berömmet. Det VAR en TEKNISK bedrift – precis som Concorde. Men båda exemplen illustrerar ett elementärt faktum som alla i detta forum borde känna till. Att det tekniskt möjliga inte alltid är det ekonomiskt optimala. Just det som 12-reaktorprogrammet bekräftar, med så katastrofala konsekvenser. HELA det satsade kapitalet, över 300 MILJARDER, har gått förlorat (som jag visat, utan gensagor, i min skrift ”Kärnkraften har gjort Sverige fattigare”, 2002).

    Vill Patrik eller någon anna försöka motbevisa min slutsats har jag enstaka ex att låna ut. DS

    Gilla

  • Rune skriver:

   ”cherenkovstrålning ” är detta det blåa skenet som man kan se runt bränsleknippena som har varit i användning i reaktortanken. Jag kunde se det när jag var i oskarshamnsverket på sjuttiotalet och gjorde ett jobb i reaktortanken. Bränslepaketen stod i bassängen vid sidan av reaktorn och en del av paketen lyste det blått om. Jobbet var att byta ut en matarvattenring i övre delen av reaktortanken och ersätta den med sektioner i stället. Vi åkte ner i en blylåda som hängde i traversen. Den hade en öppning framtill lagom så att man kunde se, och sticka ut händerna när man skulle svetsa. Innan vi fick komma till oskarshamnsverket så var vi i Västerås och övade att arbeta från en liknande låda som i Oskarshamn.
   Vi blev utrustade med varsin penndosimetrar att ha inne på verket och innan nedfärd i tanken tejpade vi fotografisk film på armarna och fingrarna. För att mäta strålningen. Någon som hade fått fullt mått av strålning fick inte fortsätta arbeta på denna plats.

   Gilla

 17. Göran Holmström skriver:

  Problemet är att miljökämparna förstår inte naturlagarna, el kommer ur väggen svårare än så är inte deras värld. Att kärnkraft är ont och solel är god förstår dom även.
  Men mer tekniskt än så klarar deras hjärnor inte av att hantera, problemet med att överföra ex antal elektroner via ett ledande snöre och vad som händer om man överbelastar snöret förstår dom inte. Därför så i deras värld så kan alla bilar drivas av el, problemet med ett redan överbelastat elnät, som inte kan leverera dom 50% extra som behövs för att täcka en eventuell övergång till elfordon existerar inte.
  Likaså förstår dom inte heller att en bilmotor på säg 100 kWh behöver en yta på cirka 350 kvadratmeter för att laddas med solel en bra somnardag, vinter så blir ytan extremt mycket större.
  Men vätgasen då? Denna magiska gas, ja Hindenburg hadee 211 890 kubikmeter gas i sig, en 20 liters tank med 200 bar rymmer 4 m2, flytande form än mer.
  Till det så spjälka syr och väte ur vatten, cirka 2,5 gånger mer energi går åt än vad man får.
  Klimatkramarna, förstår inte sådant, för dom tror ihop sin verklighet, och låter oss betala för den.

  Gillad av 7 personer

 18. Palle9 skriver:

  Tack, Lennart för dina alltid intressanta krönikor.
  För ett tiotal år sedan hade jag förmånen att ingående diskutera riskbedömning och riskkommunikation med en verklig expert på området, en tysk professor med lång erfarenhet även från USA. Frågorna för vårt företag gällde alls inte kärnkraft, men under lunchen diskuterade vi fritt, och det framgick att denne expert hade ägnat många år åt just kärnkrafts-frågor. När det gällde Tyskland var han entydig: debattklimatet var så ensidigt och uppskruvat att en saklig och balanserad beskrivning av risknivåer var helt utesluten.
  Enligt min mening gäller motsvarande i vårt land – tänk t.ex. på den s.k. tankeförbudslagen eller jämförelser mellan kärnkraft och kärnvapen. Vi har ett språkrör från Mp, tillika vice statsminister, som tvärsäkert uttalar sig, och som har en bakgrund som journalist på Damernas Värld. Energiminister Ygeman har ingen naturvetenskaplig utbildning, en icke avslutad gymnasieutbildning inom samhällsvetenskap lär vara vad det handlar om i hans fall. För personer med så bristfällig kunskapsnivå blir enligt min mening den valda politiska inriktningen lätt styrd av tillfälliga strömningar inom den mediadrivna debatten – förödande för frågor där långsiktigt tänkande är A och O.
  Om inte frågorna (energipolitik, migration, brottsbekämpning, totalförsvar etc) vore så allvarliga, skulle det vara närmast komiskt att betrakta den närmast patologiska självdestruktivitet, som kännetecknar det politiska etablissemanget i såväl Sverige som Tyskland.

  Gillad av 7 personer

 19. Gösta Walin skriver:

  Vår tid präglas av demonisering, alternativt skambeläggning. När det gäller energiförsörjning så är det demoniseringen av Putin och kolkraft som ställer till problem. Jag är bekant med de flesta s k klimatskeptiker. Nästan alla är kärnkraftsentusiaster dessvärre utan erforderliga kunskaper. Man skulle kunna tro att det vore naturligt för en klimatskeptiker att rekommendera kolkraft eller rysk gas. Men icke, demoniseringen tar över förnuftet.
  Alltså, om vi behöver mer elkapacitet vilket belystes ovan av Leif Stern med en mycket realistisk skräckvision, då är rysk gas och kolkraft helt överlägset. Dock att gasen är sårbar. En sjunkbomb på ledningen i Östersjön borde räcka för att stoppa flödet. Kol är ur alla synpunkter överlägset om man väl lyckats få bukt med demoniseringen. Ekonomin, miljö, säkerheten, allt talar för kolkraft. Efter kriget lagrade vi olja i bergrum för att ha viss beredskap. Det gick inte så bra, oljan ruttnade. Kol kan lagras i obegränsade mängder nästan kostnadsfritt i stora högar eller ännu hellre i sjöar.
  Bygg kraft och kraftvärmeverk som kan bränns såväl biobränsle som kol så uppnår vi optimal säkerhet, miljö och ekonomi. Kolkraft behöver inte släppa ut något annat än nyttig koldioxid.
  Tag tjuren vid hornen och förorda kol!

  Gillad av 6 personer

  • Åke Sundström skriver:

   Sant att kol inte släpper något annat än nyttig koldioxid. För klimatalarmismen är givetvis superfräckt bedrägeri, kanske det värsta sedan 1600-talets holländska tulpanslökspanik.

   Men även om kol är OK att använda, så innebär inte detta att Sverige behöver en massa kraftvärmeverk, eldade med kol och/eller biomassa. Det enda vi behöver är ett slopande av dagens planekonomiska energipolitik och tillhörande byråkrati samt ett (åter)införande av gammal hederlig marknadsekonomi. Vilket, besynnerligt nog, inte ens våra förment liberala partier har kurage eller förstånd att kräva.

   Med konkurrensneutrala energiskatter (t ex en energimoms lika för alla miljöpåverkande energislag) blir både kolet, vindkraften och kärnkraften utslagna. På en fri marknad sjunker nämligen elförbrukningen rejält, samtidigt som dagens stora elexport uteblir i brist på lönsamhet. Så varken ny kärnkraft, vindkraft eller annan ny elkapacitet kan bli aktuell under överskådlig framtid (ca 25 år).

   Det är nog Gösta och jag i stort sett överens om. Lennart Bengtsson, däremot, verkar helt ovetande om hur elmarknaden (eller en marknad vilken som helst) fungerar. Och våra ekonomiprofessorer tiger i välförstått egenintresse; varför äventyra sina lönsamma extraknäck i pappa statens tjänst. Bara vi pensionärer har ”råd” att informera om hur grundlurade väljarna, skattebetalarna och framför allt miljörörelsens välmenande men godtrogna medlemmar blir.

   Gilla

   • Gösta Walin skriver:

    Hur skall vi klara en kris t ex förorsakad av en bomb i vårt elnät, i ett kärnkraftverk, en vattenkraftsdam ….Mitt svar är kommunal kraftvärme baserad på biobränslen och kol som kan lagras i stora mängder där det behövs. Säkert och dessutom ekonomiskt.

    Gilla

  • Åke Sundsström skriver:

   I sitt svar på mitt inlägg skriver Gösta Walin att kolkraftverken har stora fördelar ur beredskapssynpunkt. Helt sant, men det kan inte vara något avgörande huvudargument, om man, som vi båda och andra seriösa bedömare, vet att Sverige i ett normalläge (utan dagens absurda klimatpolitik) inte alls behöver bygga några kolkraftverk – och ingen annan ny elkapacitet heller under överskådlig framtid. Överens?

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Problemet att det var på fel ställe borde ha påpekats av IAEAs representanter, när de var där och skulle föreställa kolla säkerheten. – Att de inte gjorde det, är ett tecken att det inte är på allvar. – IAEA är ett skämt. – De bara leker.

   Gilla

  • Min strand skriver:

   Verket på fel ställe, elaggregaten ännu mer fel och dessutom så använde man fortfarande den gamla tekniken att lagra bränsle i reaktorinneslutningen. Det ligger många fler verk längs med kusten, jag har tillsammans med chefen för en kärnforskningsinstitut krupit under staketet runt ett av Hitachis verk som vette mot havet på natten för att fiska med kastspö. Det låg också nära men klarade sig av någon anledning.

   Gillad av 3 personer

 20. latoba skriver:

  Min tyska är inte vad den har varit och det har den aldrig varit, men hur översätter man ”Energiewende: Wie eine grosse Idee am deutschen Kleingeist scheitert”? Särskilt de två sista orden missar jag.

  Gillad av 1 person

   • olle holmqvist skriver:

    För den som gillar ordbruk &bokstavsskötsel:
    Klein-Geist är ett fint litet halv-pejorativ.:”Kollektivet småsjälar” direkt, alltså enklare personer, som det hette förr när ord-bildskonst var i schwung: ”Torftigt möblerad på övre våningen”.De tjöt ikapp, inklusive kvinnfolk, när Goebbels i det kända talet i Sportpalast
    ställde frågan: ”Wollt ihr den totalen Krieg” ?

    Nationalsocialisterna är lite överexploaterade som jämförelsestandard, knappast fyndigt, men ibland stämmer likheten, eller ?

    Gilla

 21. Elof H skriver:

  ”Man kan bara hoppas att Sverige inte tar efter Tyskland och raserar sitt väl fungerande elsystem utan istället lär sig av andra länders misslyckanden.”

  Lite väl sent att hoppas på det eftersom vi redan är på god väg och vägen framåt är utstakad och beslut tagna.

  Gillad av 4 personer

 22. Lennart Bengtsson skriver:

  Svar till Åke Sundström

  Jag har lite svårt att förstå hur mitt inlägg om Energiewende har att göra med mina eventuella kunskaper om hur elmarknaden fungerar. Jag medger naturligtvis att jag saknar akademisk utbildning i detta ämne. Sundström får i stället vända sig till den tyska förbundsrepubliken i sitt ärende.

  Om man har den uppfattning som Gösta Walin presenterar att utsläppen av växthusgaser är harmlösa då behöver man förvisso varken förnybar energi eller kärnkraft eftersom billig stenkol finns i tillräcklig mängd.

  Problemet är bara att växthusgaserna sannolikt inte är harmlösa. Jag kan tyvärr inte vara lika tvärsäker som Gösta eftersom jag sysslat med frågan. Det är därför god anledning att utsläppen begränsas vilket också görs. Att därvid använda sig av en väl fungerande kärnkraft ser jag inte som något problem.

  Det finns dock ingen anledning, som jag upprepat ad nauseam, att Sverige som högst obetydlig emmittant skall framställas som en första ordningens globala syndare och därvid ta till obefogade drastiska åtgärder som går ut över medborgarnas väl och ve.

  Gilla

  • Åke Sundsström skriver:

   Här serverades en intressant nyhet: Den förment skeptikern Bengtsson har rekonverterat till sin gamla position som klimatalarmist, låt vara inte i samma grad som MP:s språkrör eller Gretas publicitetshungriga föräldrar. Han bestrider nämligen, trots sin roll som guru på Lars Berns bevisligen klimatskeptiska blogg, Gösta Walins slutsats att koldioxidutsläppen är harmlösa. d v s till så ringa skada att inga motåtgärder kan rättfärdigas. Vari består då de faror som inte vännen Lars Bern har upptäckt? Om den saken får läsarna ingenting veta. Eller om hur hans åsikt stämmer med vad han de åren skrivit på Berns blogg. En talande tystnad.

   Bengsson låtsas inte heller förstå att synen på klimathotet är helt avgörande för slutsatserna om vår energipolitik. Föga seriöst, välvilligt uttryckt.

   Gilla

 23. Lennart Bengtsson skriver:

  Kleingeist är ett utmärkt tyskt ord som väl skulle kunna importeras till svenskan. Det kan användas mot alla PK-ister, småskurna byråkrater eller alla andra mer eller mindre officiella träskallar eller pansarhjärnor

  Gilla

 24. Eskil skriver:

  Det är märkligt tyst om de problem Energiewende har orsakat i msm inklusive det nu skattefinansierade public service. Man borde undra varför men med lite eftertanke man kanske kan begripa varför.

  Men hur som helst lär Svenska folket bli varse om det den hårda vägen.

  Gilla

  • Åke Sundsström skriver:

   Ånej, den enda hårda vägen är de orimliga pålagor som våra politiker lastar på medborgarnas axlar i påstått syfte att rädda världen undan en klimatkatastrof. Men bevisligen är dessa klimatskatter totalt verkningslösa, de globala utsläppen minskar inte med ett enda kilo. Däremot resulterar de i väldigt stora samhällsekonomiska förluster för AB Sverige (många hundratals miljarder). Vilket f d skeptikern Bengtsson inte har kurage att erkänna, i motsats till Lars Bern, som likväl pratat om LB som sin nye guru. Hur virrigt och falskt kan det bli?

   Och regering och riksdag håller givetvis medborgarna lyckligt oinformerade om den farliga, d v s politiskt besvärande, sanningen. Likt signaturen Eskil får de nöja sig med den indoktrinering som bedrivs i en ohelig allians mellan de två politiska blocken och i samverkan med pressen, näringslivet och korrumperade ”forskare” (t ex Konjunkturinstitutets rådgivare i miljöfrågor).

   Arma land!

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.