Jan-Olof Sandgren: En alternativ värdegrund

Jan-Olof Sandgren

Idag finns en unik svensk kultur. Den består i att vi tror oss vara herrar över världen enbart genom att tänka rätt, och att inget på allvar kan skada oss eftersom vi inte kan erinra oss att något skadat oss förut. Till exempel anses det relativt riskfritt att välkomna representanter för världens mest brutala terrorgrupper att komma och bo med oss och våra familjer, utan rättsliga påföljder.

Att enbart skylla på makthavarna är en bekväm undanflykt. Den 24 maj 2019 fyller den allmänna svenska rösträtten 100 år. Så de politiker som upprätthåller den här kulturen (med reservation för att demokratin inte alltid fungerat perfekt) har kommit till makten med vårt stöd. Låt den tanken sjunka in.

Men bortsett från det. Fanns någon svensk kultur före PK-ismen? Och hur såg den i så fall ut? För att slippa ta ställning till om jultomten var turk, eller om Lucia kom från Sicilien, hoppar jag över den kristna epoken. Den har trots allt bara gällt i tusen år och många menar att den snart kommer att vara över.

Innan vi svenskar blev kristna européer tillhörde vi den Nordiska kulturkretsen och för att få en uppfattning om hur folk tänkte på den tiden öppnar jag Havamal.

Jämfört med andra heliga skrifter jag försökt sätta mig in i är den föredömligt kort, och förvånansvärt begriplig. Eposet tros ha författats i Norge runt år 900 och som upphovsman står ingen mindre än Oden. Vad har då Oden att säga om vår kultur? Ganska
mycket faktiskt. Ett genomgående tema är behovet av ”vett”, närmare bestämt mannavett.

Bättre börda man bär ej på vägen
än mycket mannavett.
På främmande ort går det framför guld.
Slikt är den torftiges tillflykt.

Men gott förstånd utesluter förstås inte en sund misstänksamhet.

Säll är den, som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag man ofta rönt
alstras ur andras bröst.

Ärlighet varar längst, och är definitivt att föredra framför kappvändande och smicker.

Likt släktskap är vänskap,
då man säga får en annan hela sin hug.
Allt är bättre än att vara brått föränderlig;
den är ej vän, som blott välkommet säger.

Dumhet i kombination med pratsamhet är ett tema Oden ofta återkommer till.

Ovis man som bland andra kommer,
gör bäst i att tyst förbliva;
Ingen vet, att han intet kan,
om ej för ymnigt han ordar.

Andra förkastliga karaktärsdrag är frosseri, fylla och dåliga vanor.

Håll ej på hornet, drick dock hovsamt själv,
tala, vad som höves, eller tig!
För det okynnet ingen dig tadlar,
att du tidigt sängen söker.

Även den som är ute efter att kriga och stjäla gör klokt i att ta sig upp ur sängen.

Arla stige upp, den som äga vill
en annans egendom eller liv!
Sällan liggande ulv ett lårstycke får
eller sovande man seger.

Falska kvinnor är en annan sak man bör akta sig för. Oden kommer här ut som patriark, snarare än feminist.

Kärlek av kvinnor som känna falskhet,
är som med häst utan broddar
på hal is åka.

På ord av en mö må ingen lita,
eller tro på gift kvinnas tal;
ty på rullande hjul deras hjärta är skapat,
föränderligheten i bröstet inlagd.

Klokheten må ha sina begränsningar, dock ska man inte förakta pensionärer.

Medelmåttigt klok var man skall vara,
aldrig vara alltför klok.
Klok mans sinne är sällan glatt,
om allvis han är, som det äger.

Ofta ur skrumpet skinn
skarptänkta ord komma.

Generositet och gästfrihet är en dygd, men utan onödiga överdrifter.

En gäst du skall ej skymfa
eller jaga på porten;
fägna den fattige väl.

Mycket skall ej mannen giva,
ofta får han lovord för litet;
med hälften av en bulle
och med bägaren på lut
vann jag mig en vän.

Slutligen måste alla levande göra nytta, ingen får ligga på latsidan.

Den halte rider häst,
den handen mist, blir herde,
den döve duger i strid.
Blind är bättre än att bränd vara;
ej av någon nytta är liket.

Man kan säga att Oden drar upp riktlinjerna för en mer än 1000 år gammal ”värdegrund”. Det är lätt att se hur den skiljer sig från den värdegrund politikerna påstår att vi har idag. Mot dagens självutplånande globalism – där bara fantasin sätter gränser för vad vi kan åstadkomma med våra skattemedel – ställer Oden en ganska krass verklighet. En värld där man tvingas navigera mellan tillvarons fallgropar, och utan att vara direkt ogästvänlig förhålla sig till det faktum att alla inte äger ett gott hjärta.

Istället för idealism förordar Oden en praktisk, förnuftig arbetsmoral, ämnad för människor med begränsade resurser och måttliga krav på tillvaron. En liknande inställning hade de flesta som bodde i min småländska hembygd under 1960-talet. I många frågor låg vi antagligen närmare vikingatiden, än dagens Annie Lööf – vilket säger något om den spricka som uppstått mellan politiker och folk. Det förklarar också varför PK-ister så ihärdigt förnekar förekomsten av ”svensk kultur” – och om den ändå finns, avfärdar den som ”nazistisk”.

Jag avslutar med en annan favorit ur Havamal. Där Oden på bara två rader ger oss hopp och samtidigt förklarar meningen med livet:

Bättre är leva än att liv sakna;
vid liv, får sig karl alltid ko.

24 reaktioner på ”Jan-Olof Sandgren: En alternativ värdegrund

 1. Dandersan skriver:

  Tack för dessa tänkvärda lärdomar i arla stund.
  Ge till den som behöver-låter fint speciellt om den kombineras med att alla bör göra den nytta de kan.
  Aktuell framför dagens ICA.

  Gillad av 3 personer

  • olle reimers skriver:

   Att som värdegrunden ange det som står inskrivet i grundlagen är en ren anomali. Grundlagen kan och får ändras efter en lagbunden process. Värdegrunden, som ska omfatta det ALLA i samhället kan enas om är något som vuxit fram under seklen och får betraktas som odiskutabelt.

   Därför blir det uppenbart att den nu tillämpade värdegrunden är en politisk formel som framtagits av de för tillfället regerande makthavarna i avsikt att gynna deras planer.

   Som Jan-Olof Sandgren säger är det därför viktigt att svenska folket återtar makten över den värdegrund som varit den gemensamma för alla svenskar under de ettusen år det svenska samhället existerat med de tillägg och förändringar som tusen år av samlad erfarenhet föranlett.

   Havamal är en alldeles utmärkt utgångspunkt. Sedan kommer landskapslagarna och vad som senare sprungit ur dem. !734 års lag,är fortfarnade grundstenen för det moderna Sveriges rättsuppfattning, på vilken Sveriges Rikes Lag vilar. Den tillkom med de erfarenheter av stormaktstiden, som reducerad kungamakt och ökad folkmakt förde med sig. Samtidigt bar den många grundläggande rättsprinciper om egendomsfrågor, brott och straff samt om reglering av familjeförhållanden som fortfarande är förhärskande i den svenska rättsuppfattningen.

   Gillad av 2 personer

   • Christer E skriver:

    Nu fanns inget svenskt folk för 1000 år sedan, en del svear, en del östgöter, västgöter, dalkarlar, etc. men inget svenskt folk.
    Tänk bara på straffsatserna i landskapslagarna för brått begångna mot medborgare i det egna landskapet, mot medborgare i angränsande landskap och mot främlingar, dvs från landskap som inte gränsade till det egna.

    Sedan är ju absolut INTE 1734 års lagar basen för svensk rättsuppfattning. Den härstammar från den romerska rätten (ytterligare ett internationellt inslag i den svensk kulturen).

    Gilla

 2. Aha skriver:

  Dagens värdegrund är kvämjelig. TV-berättelser, filmer, kändisar är kvämjeligt förutsägbara i sin PK-istiska präktighet. Denna präktighet lämnar bakom sig ett gigantiskt utanförskap, Europas längsta vårdköer, tiotusentals äldre som försmäktar i väntan på äldreboende, flera hundratusen fattigpensionärer, osäker yttre miljö, usel skola och annat förglömt. Sverige är ett land på deken jämfört med hur andra länder klarat sig.

  Det är klart att värdegrunden måste ändras.

  Gillad av 11 personer

  • Gustav H skriver:

   Av princip använder jag inte hitta-på-begreppet ”värdegrund”, annat än att påpeka dess styggelse och försåtlighet.
   Bara acceptansen av ordet frestar tanken till att slentrianmässigt pådyvla folk någon slags ”moralkaka”, av vilken sort det än må vara.

   Ordet skall tydligen med fördel yttras förebrående, helst ”med huvud på sné”, uppärrade ögon och med putmun. Frågar man, kan vederbörande dock nästan aldrig konkret precisera ordets innebörd

   Det har övertygat mig om att det handlar ordmagi och besvärjelser.
   Dessvärre har skiten tagit sig in inom alla möjliga sammanhang.

   AHA skrev ”Det är klart att värdegrunden måste ändras.”
   Nej, begreppet bör inte användas över huvud tagit.

   Läs Wikipedia artikeln om ordet, det är tänkvärt:
   https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rdegrund

   Gillad av 5 personer

 3. Min strand skriver:

  Bra, visst är de värderingar vi lever efter mycket gamla, så bildning om detta är det som krävs, i Europa i stort så var det kristendomen som kodifierade mycket av västlig kultur, så rent allmänt, ju mer vi lär oss om detta desto bättre. Vi är svenskar, och inte japaner eller muslimer, det är helt väsenskilda kulturella förhållningssätt. Att vara svensk är också att vara Europé till stor del, inte något annat, och idag så är det ju helt uppenbart att svensk skolas främsta uppgift det är dölja vem vi är och var vi kommer ifrån. Just vikingatiden upplever jag man begravt väldigt djupt, just för att stordåd uppnåddes. Kristendomen placeras som en religion bland andra. Jag är mycket glad att man på mina barns skola åker på flera skolutflykter till kyrkor. Till Ales stenar också för all del, men dessa vet man ju knappt vad de användes till. Nu ligger det också en vikingaby i närheten, skapad av entusiaster, mot länsstyrelses och andras vilja. Det hela började med att man fann en massa sänkta vikingaskepp som skulle bilda barriär vilket senare ledde till att man fann hundratals vrak. Inte ett enda skepp togs upp och bevarades ordentligt, ett står undangömt i delar i Malmöhus museums lager. Jämför detta med hur många miljoner som regnar ned i kulturbidrag till andra kulturer (läs islam), eller att skiva dalahästar. Har vi inte en utlänning utan kunskap om svensk kultur som chef för riks

  Man landar ju alltid att vi svenskar är utsatta för ett förräderi av de styrande, av S, och M, och hela sjuklövern, de har för egen vinning och sina utopiers skull gett bort Sverige, ett brott så oerhört att de flesta inta kan ta in det, mycket få kan tro att: de vill ha det så här. Man lever fortfarande i villfarelsen att de vill oss gott, att de bryr sig om Sverige, att allt är ett misstag i god viljas anda, man kan inte få in i sitt huvud att de är så i fullständig avsaknad av moral så att de förstör ett helt land, en hel kultur och utsätter hela befolkningen för den mest våldsamma kulturen på jorden, för sin egen vinning och inbillade upphöjdhets skull, men precis så är det.

  Jag rekommenderar ett besök i vikingabyn under vikingaveckan snart, massvis med entusiaster från hela Europa kommer med marknad, hemgjorda svärd och smycken och mat, hantverk från vikingatiden och stora vikingaslag.

  Gillad av 13 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Havamals livsregler är synnerligen robusta och torde inte ha uppstått över en natt i författarens fantasi, utan nedtecknats som en kondensering av generationers tankar och erfarenheter.

   På likartat sätt förhåller det sig med Jordan B Peterssons 12 livsregler. De sammanfattar och förklarar visdom hämtad från människans tidigaste nedskrivna verk liksom filosofers och författares senare tillkomna bidrag.

   Livsregler tillkomna på dessa sätt torde få ett överlägset långt liv i förhållande till den hemsnickrade, otydliga och konturlösa så kallade ”värdegrunden”. Ny version torde behövas snarast med hänvisning till den nyss uppkomna klimatångesten!

   Gilla

 4. Göran Holmström skriver:

  Nej ingen av dagens politiker lär landa i Valhalla.
  Ej heller Hel lär ta emot dom, misstänker att även Dantes inferno är för snällt för dom.
  Man kan nog misstänka Att AM HE kommer öppna sitt mörka paradis för dom,
  nej ingen ide att googla på honom, men han beskrivs som ätaren av själar, väktaren av den mörka platsen där själar lider i evinnerliga tider, där den eviga elden brinner med själarna som kokas.
  Ja det är förfadern till myten satan, en av dom i alla fall.
  Hoppas det finns 349 gånger 25 cyklers platser där. Allt annat är orättvisa.

  Gillad av 1 person

  • Klas Göran skriver:

   Delvis intressanta tankar i länken, även om jag inte läste ända till slutet p g a längden.

   Synd bara att ni som håller på om Sverige och det svenska hela tiden har för vana att – som i texten – citera Luther, Kant och Marx, eller i andra fall koranen, på engelska, som om det inte funnes svenska översättningar från det tyska – eller arabiska – originalet. Eller så tror ni kanske att den engelska texten *är* originalet?

   Ingen begär att ni skall citera på tyska eller arabiska, men om ni verkligen värnar om Sverige så mycket som ni påstår så borde man kunna förvänta sig att ni även citerar utländska författare i svensk översättning.

   Eller handlar det bara om lathet? Att det är så lätt att hitta en passande sida med citat på engelska? Då mina vänner, då får ni f-n skylla er själva – för att säga det på ren svenska.

   Gillad av 1 person

 5. Jari Norvanto skriver:

  ”Till exempel anses det relativt riskfritt att välkomna representanter för världens mest brutala terrorgrupper att komma och bo med oss och våra familjer, utan rättsliga påföljder.”

  Utan rättsliga påföljder… Ja, skurkarna går ju alltsomoftast fria. Nu är det viktigt att höja skatterna, så att vi har råd att fortsätta låta bli brottsprevention och bestraffning. Honk! Honk!

  Gillad av 4 personer

 6. li br skriver:

  Sverige skryter om att vi fick världens första tryckfrihetsförordning. Innan tryckfrihetsförorningen gällde full censur. I början så var det fantastiskt och antal tryckta böcker ökade explosionsartat i Sverige. Men……..lagen skrevs om flera gånger då kungar/”politiska regeringar” ville begränsa den och forma om den så tryckfriheten passade dem och att det inte spred okontrollerade skrifter och böcker hur som helst bland folket och om sverige till andra länder. Tillslut hade våran kung ! ansvar för rikes rykte och ”sverige bilden”. Lagen som kom år 1812 gällande tryckfrihetsförordningen gällde under andra världskriget där sveriges kung hade makten att censurera och dra in utgivningtillstånd till exempelvis tidning och tryckerier. Det är svårt att hitta enkel och exakt information om detta online då det uppenbarligen är ”känsligt” med sverige och nazism och andra världskriget. Vad kungen exakt gjorde med svensk media under andra världskriget för att ”bevara” svenskt rykte och ”sverige bilden”

  1949 kom den nya tryckfrihetsförordningen som initierades av den dåvandrande kungen och nu blev tryckfriheten statens yttersta ansvar att hålla koll på och ansvara över.

  Så även om ”demokratin” dvs rätten att få rösta fyller 100 år betyder inte att vi haft demokratiska lagar i 100 år eller att folket fått vara med att stifta lagar i 100 år.

  Folket har inte haft rätt att ge ut böcker, tidskrifter, göra tv, radio program helt fritt heller då detta varit reglerat i lagar, via utgivningstillstånd, sändningsrättigheter.

  De senaste åren sedan nätet kom har folk haft friheter att uttrycka sig och skriva vad de vill utan statlig kontroll.

  Så vissa skriftliga folksagor och folkkulturer har överlevt trots detta och mycket har förlorats och begränsats genom att folk inte haft friheter att få trycka texter som de vill. Många av våra traditioner är muntliga och är inte dokumenterat tidigt och vi har förlorat fakta och kunskaper pga det. Så att säga att tomten är turkisk är enkelt i sverige……..för vi har svårt att motbevisa fakta. Men sverige och turkiet använder inte idag samma tomte eller samma tomtetraditioner och vi firar inte jul exakt samma betyder att det är kulturella skillnader. Betyder det då att vi har en svensk tomte eller turkisk tomte? Hur mycket får det kulturellt skilja sig för att något blir svenskt, turkiskt, isländskt, indiskt?

  Somaliskan i Somalia fick inte ett officiellt alfabet förrän 1972, i ett försök att öka läs- och skrivkunnigheten. Betyder det att somalia inte funnits innan? betyder det att det inte finns någon somalier som skrivit någon gång? Betyder det att somalia inte har någon kultur eller ”heliga” skrifter? nej nej nej……Det fanns somalier som kunde skriva på andra språk men skrev om somalia, somalia har funnits innan landet hade skriftspråk, somalia hade somalisk kultur innan det fanns skriftspråk.

  Om jag hade sagt att 50% av somalisk kultur hade de snott från andra länder för de var så kulturlösa i sig själv. Hur ska somalier kunna bevisa vs motbevisa det om det inte finns dokumenterat skriftligt någonstans? Är då 50% av somalisk kultur snodd? från vem och vart? Vad spelar det för roll om en tradition kommer här eller där ifrån om det är en gemensam tradition som erkänts av de flesta i landet och binder dem samman.

  Gillad av 1 person

  • Klas Göran skriver:

   Du är medveten om att ”Kungl. Maj:t” sedan parlamentarismens genombrott senast 1917 betydde ”regeringen” och inte ”kungen”, som i t ex Gustaf V? Det var 1939-45 inte Gustaf V som cencurerade tidningar, det var samlingsregeringen under Per-Albin Hansson.

   Gillad av 2 personer

 7. Gunnar Eriksson skriver:

  Alla mänskliga kulturer har en värdegrund som likartad den svenska kulturen , gällande beteende och visdom . Svensk kultur är därmed inget unikt i sin visdom och beteende . Det finns striktare kulturer och det finns mer liberala .

  Gilla

 8. Rikard skriver:

  Hej.

  Lästips:

  [http://heimskringla.no/wiki/Main_Page]

  Över 6000 titlar på fornnordiska, översatta till dagens språk. Även äldre översättningar finns. Till exempel Tacitus’ ”Germanica” i 1912 års översättning.

  ”2. Germanerna själfva skulle jag tro vara urinnevånare i sitt land och föga eller intet uppblandade genom invandringar och gästvänligt mottagande af andra folkstammar; fordom färdades nämligen de, som önskade byta boningsplatser, icke till lands utan till sjös, och den därbortom liggande, omätliga och så att säga åt andra hållet vända oceanen besökes sällan af skepp från vår del af världen. […]”

  En personlig favorit är ”Lokasenna” – Loketrätan.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

 9. Göran Holmström skriver:

  En alternativ värdegrund, finns det ens ? Värdegrund vad är det, finns det ens, går det att äta?
  Nix en usel härskarteknik är det endast, varken mer eller mindre! Tankar typ, ” Alla känner på detta vis”, är endast ett fegt sätt att utpressa oliktänkande till att inte ge luft för sina åsikter.
  En stark rakryggad människa säger, ”Så här tänker jag”, en svag usel kör med den fega varianten,” så här tänker alla/ alla normala”.
  Det är en rätt stor skillnad, jag personligen avskyr alla som inte tål kritik eller vågar stå för sina åsikter. Det är viktigt, lika viktigt är även att kunna respektera dom som har, ”Sina åsikter”, vi alla har ju accepterat både samhälle och spelregler
  som en del av den verklighet vi vill leva i.
  Och där är det mycket viktig att, vi alla kan få känna och tycka precis som vi vill,
  utan pekpinnar eller påverkan!

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.