Anders Leion: Förklaringen till allas vårt eviga elände

Anders Leion

A. Föreställning/idé/hypotes > kolla!/mät!/experimentera! > justera föreställningen! Börja om!

B. Föreställning/idé/hypotes > kolla med likasinnade! > få bekräftelse! > behåll ursprunglig föreställning! Börja om!

Enligt det under A. illustrerade tillvägagångssättet får man en allt mer precis uppfattning av verkligheten, eller den del av verkligheten man är intresserad av.

Enligt det under B. illustrerade tillvägagångssättet får man en allt mer felaktig bild av verkligheten eller den del av verkligheten som man är intresserad av.

Den svenska debatten om politiska och sociala frågor förs genomgående enligt modell B. Någon uppmärksammar ett problem eller över huvud taget något som intresserar vederbörande och som han tror kan intressera andra. Han tolkar detta problems orsaker enligt tidigare inlärda och inövade förklaringsmodeller. Samtidigt kan han vara litet osäker om sin egen tolkning och han vill därför få denna verifierad. Han skriver därför en text om saken och publicerar sina rön i en publikation som brukar behandla problem liknande det han själv anser sig ha funnit. Han får instämmanden och bekräftelse på sin uppfattning om orsaker och botemedel, eftersom han ju vänt sig till likasinnade, till dem som har samma utgångspunkter som han själv.

Enligt A. undersöks frågan istället genom att den underställs empiriska tester, gjorda på ett sätt så att andra kan ifrågasätta utgångspunkt och tillvägagångssätt och därmed komma till icke-förväntade resultat, varvid utgångspunkten, hypotesen och den till denna hörande teoribildningen också måste justeras.

Detta angreppssätt är mycket kraftfullt, just därför att det inte bygger på lojaliteter gentemot likasinnade eller gentemot en given ideologi. Ingens förutfattade meningar kan styra resultat och kunskapsuppbyggnad.

Detta vetenskapliga tillvägagångssätt har kunnat stävja eller i alla fall minska betydelsen av B. – som ju är en beskrivning av hur politisk korrekthet bildas och vidmakthålls.

Tyvärr ökar förekomsten av B. på A:s bekostnad. Det sker bland annat genom att statsmakterna, regeringen och dess myndigheter, har börjat ge universiteten order inte bara om vad de skall syssla med utan också vilket mål som skall gälla för deras verksamheter. Önskan om jämlikhet mellan alla grupper och i alla sammanhang skall vara styrande.

Detta har förstört tillvaron för hundratusentals elever i landets skolor. De tvingas vistas tillsammans under många år och syssla med uppgifter som de har mycket olika förutsättningar att lösa. Forskning förtigs som visar att detta är ett stort slöseri med resurser och att båda svaga och starka elever därigenom får en sämre skola.

Landets skolminister vacklar däremot inte i tron. Hon har analysen klar (för den bestäms ju av rådande politiskt korrekta uppfattning): De nyanländas dåliga skolresultat skall åtgärdas genom att marknadsinslagen (Agenda 12/5) i skolverksamheterna skall angripas. ”Jag vill ta i den svenska skolmarknaden, den som gör att barn och elever hamnar i så olika skolor beroende på vilka föräldrar de är födda av.”

Detta är ett fullkomligt snurrigt uttalande. Ministern tycks påstå att marknaden styr, samtidigt som familjebakgrunden fördelar barnen till olika skolor. Toge man bort marknaden – skulle då också familjebakgrunden sluta ha betydelse? I så fall måste det ministern kallar marknaden ersättas med ett mycket diktatoriskt system. Det tror jag faktiskt inte att hon tänker sig. Hon bluddrar bara på för att slippa ta till sig verkligheten med dess allt mer segregerade bostadsmiljöer och familjer med allt större olikheter och förmågor att fungera i den svenska sociala verkligheten.

Hon är fången i en låtsasverklighet, skapad av forsknings-, utrednings- och praktisk verksamhet utförd enligt B:s mönster.

Skolan är bara ett område som skadats av verksamhetsutövande enligt B. Dess förödande effekter för all samhällelig verksamhet uppträder överallt. Ett mycket tydligt exempel är invandringspolitiken, som länge – och tyvärr fortfarande – styrts och styrs av önsketänkande. Numera har en mer empirisk grundad uppfattning – enligt A. – blivit förhärskande även om styrkeförhållandena i riksdagen fortfarande ger de heliga dårarna bestämmande inflytande.

Så trampar det på. Det man enligt den förhärskande ideologin skall hålla sig till gäller, oavsett hur mycket verksamheterna gnisslar när deras (önske)mål strider mot faktiska förhållanden och möjligheter.

Jag tror ändå att en viss tillnyktring håller på att ske. Önsketänkande utifrån det politiskt önskvärda och korrekta står inte längre oemotsagt. Visserligen har inte den praktiska politiken påverkats så mycket, ännu, men det kommer.

Ett tydligt exempel på tillnyktringen är rådande attityd gentemot ”det danska tillståndet”, det vill säga den politik i främst invandringsfrågor som förs i Danmark. Det som för något år sedan framställdes som obehagligt, ja, omänskligt, kan nu behandlas med respekt. Den senaste skärpningen av den danska politiken presenterades så här sakligt, utan ojanden, av Sveriges radio.

Den ljusnande framtiden är vår, kanske. Men vi kan också få en annan politisk korrekthet. Se här vad som håller på att etableras i Danmark. Lika brutalt effektiv som Paludan (Stram Kurs partiledare) är i sitt avslöjande av muslimsk trångsynthet, lika brutalt ineffektiv är han i sina idéer om att rensa Danmark från muslimer. Det kommer att leda till oändliga besvär utan att leda till något större resultat – om han nu tänker sig att genomföra programmet med våld. Han kanske har kravet om ett muslimfritt Danmark främst som ett medel att väcka uppseende. Och det har han ju lyckats med.

Den förhärskande åsiktsriktningen har ett stort ansvar. Handlar man enligt modell B. kommer man att göra sig själv onödig och omöjlig. Det är endast illojalitet och frigjordhet enligt modell A. som i längden håller.

23 reaktioner på ”Anders Leion: Förklaringen till allas vårt eviga elände

 1. Bo Svensson skriver:

  Planekonomi är idioti. – Tanten som leker skolminister och anställda i undervisningsministeriet kan frigöras för produktiv verksamhet, om man släpper ut undervisningsverksamheten i den friska sektorn.

  Metoden är att skattemedel ägnade ändamålet undervisning skall betalas ut i takt med att värdefullt kunnande hamnat på plats, varigenom man för pengarna får makt och medel att skaffa sig detta kunnande som man finner bäst på en fri marknad.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Skattemedel ägnade undervisning är väl runt en miljon per individ och skulle inte de ekonomiska incitamenten räcka till för att motivera ungarna att förkovra sig och deras föräldrar att få dem att göra det, finns det mer att ta till: Myndighet och rösträtt kan villkoras med godkänd grundutbildning och rätten att dra omkring på stan utom i målsmans sällskap.

   Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Jag har funderat på om samma princip kan användas för sjukvården: Att man får del av skattemedel ägnade ändamålet i förhållande till hur frisk man är och får skaffa sin hälsa bäst man kan för pengarna men det blev inte helt lyckat. – Men för undervisning fungerar det ju perfekt. – Jag kan inte hitta någon olägenhet som inte har en enkel lösning.

   Gillad av 1 person

 2. Hortensia skriver:

  Ja, Anders, verkligheten tränger sannerligen på och alla sanningar tenderar att komma fram till slut.

  Sveriges pajaspolitiska förstörelse av ett väl fungerande, homogent, tryggt och pålitligt samhälle byggt på tillit, transparens, naturvetenskaplig nyfikenhet, tolerans och vördnad både för andras liv och kunskap har skapat en solkigt ogenomskinlig, länge ogenomtränglig, bubbla…

  … som nu, sakta men säkert, håller på att spräckas av våra sunt förnuftigare, nordiska broderländers hederliga politikers hänsyn till sina egna befolkningars intressen av ett fortsatt väl fungerande samhällssystem med allmän tillgång till vård, skola och omsorg i verklig världsklass.

  Under tiden vi likasinnade svenskar väntar på att ljuset återvänder även till Sverige gäller B på DGS. 😉

  Gillad av 3 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  ”Den svenska debatten om politiska och sociala frågor förs genomgående enligt modell B.” — Inte bara den svenska. Detta är ju det vi fick an den så kallade Upplysningen. Modell A ansågs vara för jobbigt för de Upplysta samhällstyckarna, så de valde B i stället och påstod sig därmed vara vetenskapliga. Hur ofta har vi inte hört om en viss ”skola” inom samhällstyckandet? Modell B! Sakta, sakta införs Modell A inom samhällsvetenskaperna. Det sker underifrån från biologien uppåt. Början var så sent som 1975 med E. O. Wilson: Sociobiology. Därför är jätteproppen Orvar som lät sig representeras och influeras av kommunisterna 1968 helt ovetande om Metod A.

  Gillad av 4 personer

 4. Jan Andersson skriver:

  — Om jag släpper en sten mot marken från en viss höjd så slår den i backen med en viss hastighet dikterad av jordaccelerationen 9,81 m/s2.
  — Ha! Det är inte alls säkert att det är så, det är bara din åsikt.

  Gillad av 7 personer

 5. Min strand skriver:

  Ja nu har jag inte hört vad Paludans åtgärder består i, varför anser Leion att de är ineffektiva? Det låter lite som samma visa som man hört i åratal att SD inte har någon integrationspolitik utan att ta in att de allra bästa integratinspolitiken är att det inte kommer fler muslimer, och sedan, att inte ha en integrationspolitik får mig att ropa Halleluja eftersom tramsiga försök till det är ALLT VI HAR HAFT. Islam är islam, ointegrerbart, fråga vilken muslim som helst om vilken del av sin religion han eller hon vill ge upp.

  Så för mig faller hela inlägget där, är det pk-utopiskt, eller inte, för det delas inte ut några priser för att ha insett art vi har en misslyckad skola. Jag börjar bli trött på alla dessa som sent omsider upptäckt att detta inte fungerar men inte kommer med en enda åtgärd själva. Det allra viktigaste med Paludan är ju att han formulerar målet, sedan kan teknokrater få lösa det praktiska, med eller utan våld. Utan våld, ja gärna det, men var i världen har detta fungerat?

  Så, halvkväden visa. Det är ju just våld det handlar om nu, om du har en våldsam företeelse som inte är önskvärd, hur skall du får bort denna utan våld? Vi har provat fritidsgårdar och korvgrillning.

  Gillad av 6 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Senast idag skriver nån i SvD att SD aldrig presenterat ett förslag om hur integrationen ska gå till. Men om man är tydlig med att man inte vill ha hit folk som måste ”integreras” så är väl detta tydligt nog. Varför ha nåt förslag till något man inte vill ha?

   Gillad av 9 personer

   • cmmk10 skriver:

    Vill minnas att Jimmie svarade på frågan hur han skulle lösa problemet. Han hävdade att det inte var han som skapat problemet och därför var det inte hans sak att få det att fungera.

    Tycker att han har en klar poäng där – den bästa lösningen är naturligtvis att ta bort problemet, om man nu inte så gärna vill ha problemet här!

    Gillad av 1 person

 6. Aha skriver:

  Elegant beskrivning av PK-ismen. Häromdagen uttalade sig en polis (med emfas) från Malmö att hårdare straff inte hjälper utan samhället måste samverka och sätta in åtgärder snabbt. Samma medicin enligt punkt A i krönikan=PK-ismen och som väl snart skrivits ut i ett halvsekel.

  Det föresvävade inte polisen hårdare straff håller brottslingen borta från gatorna. Livsstilskriminella ska avtjäna livstidsstraff, gärna i ett låglöneland.

  Gillad av 2 personer

  • Ms skriver:

   The devil is in the details, det denna polis talar om är att en vecka eller månad inte hjälper enligt den vanliga förljugna vänsterforskningen, så kan det vara, men så klart hjälper 5-10-30 år. Samt utvisning förstås där det är tillämpligt.

   Gillad av 5 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Ju högre risk att ertappas och dömas, desto mildare påföljder krävs för att man skall avhålla sig från brott. – Om hårdare straff inte fungerar, är det ett tecken på, att risken att åka fast bedöms som försumbar.

   Gillad av 2 personer

 7. Helicopteryx skriver:

  Filosofen och antropologen René Girard menar att den *mimetiska* funktionen, nämligen att efterhärma, är central för människan. Hos den naturliga människan bygger strävan att uppnå ”det goda” helt enkelt på vad andra människor tycker är det eftersträvansvärda. Det motsvarar alltså punkt (B) i Leions artikel. Girard säger att då majoriteten ansluter sig till den gemensamma chimären så uppstår våldet som en följd av konkurrensen om det ”goda”, som ej räcker till alla. Syndabockstänkandet följer naturligt. Han menar också att kristendomen revolterade mot det mimetiska paradigmet, något som frigjorde människosjälens kreativitet.

  Det verkar alltså som att arkaiskt mimetiskt paradigm just nu stångas mot ett modernt. En psykologisk regress hos majoriteten hotar samhällsordningen.

  Gillad av 3 personer

 8. Rolf H Carlsson skriver:

  Leve Karl Popper, 1900-talets främste vetenskapsfilosof! Man lär sig bara någonting nytt om man falsifierar det man tror är sant! Därför måste vetenskapen alltid vara öppen – man kan alltid komma närmare sanningen.

  Gillad av 1 person

 9. Claudia de Longueville skriver:

  Vad anbelangar universitetens kvalitet, så är denna tyvärr en följd av skolkatastrofen.
  En tragedi, uppenbart förorsakad av ett tänkande enligt modell B.
  Liksom gymnasieskolan i dag är ett förlängt högstadium, fungerar universitet och högskola i bästa fall som ett förlängt gymnasium.

  Vänstervandalernas kontinuerliga misshandel av skolan har sänkt studenternas kunskaper till europeisk dyngnivå..
  Det finns många, som inte alls har förstått orsakerna, vidden och djupet av det svenska skolfiaskot.
  Hur skolan förvandlades till dagens inferno av kaos, stök och bråk.
  Ett ställe där störningarna i klassrummen för längesedan har nått en nivå, som omöjliggör all vettig undervisning.

  I en skola där ”katederundervisning” är lika fult som ”kadaverdisciplin” och där det senare ordet är den officiella beteckningen på normal arbetsdisciplin, kan man inte förvänta sig annat än att kunskaperna ligger på bottennivå.
  Decennier av mardrömslik misshandel av skolan har oundvikligen sänkt även klassen på universiteten

  Kaoset i skolan är ett enormt svek mot alla de elever som vill lära sig och som har rätt att få god undervisning i en trygg miljö.
  Det är ett förräderi mot ungdomen.
  Aldrig har det släppts ut grupper av så obildade elever och aldrig har medelgoda och duktiga elever fått så lite stimulans.
  Den svaga tredjedelen, som inte bara stör all undervisning får dessutom praktiskt taget alla resurser.

  Det tog över hundra år att bygga en högklassig svensk skolkultur.
  Efter tre decennier av illdåd var den förvandlad till den ruin, som nu kan beskådas.
  Flummarna brände katedern och förvandlade den gamla kunskapsskolan till dagens bildningsfientliga förvaringsanstalt.
  Tyvärr är den absoluta botten ännu inte nådd.

  Gillad av 5 personer

 10. Observatör skriver:

  Alla kulturer upprätthålls av myter som legitimerar existerande maktförhållanden. När en tillräckligt stor andel av folket tappar tron kollapsar kulturen. Myterna upprätthålls med resonemang av ”B-typ”. Resonemang av ”A-typ” är farliga eftersom de kan ifrågasätta myterna som ju alltid innehåller magiska element.

  Gillad av 1 person

 11. Rikard skriver:

  Hej.

  Kontrollen är ju rätt enkel.

  Om barn till rallare, kolare, sotare, tvätterskor, och så vidare efter sex års skola kunde mer än vad dagens barn till genuspedagoger, managementkonsulter och tidsstudiemän kan, i konkret mätbara kunskaper, så är alternativen i korthet att dagens skola är sämre; att dagens elever är dummare, eller att dagens skola är sämre och eleverna dummare.

  Bara att mäta, men som alla som restaurerat äldre hus vet: väl man börjar riva för att undersöka exakt vad som behövs göras så hittar man tre saker till för varje känd.

  Varför man gärna drar sig för att ens undersöka, och hoppas att det håller ett tag till.

  Tyvärr, till alla hoppfulla om en lösning på skolans problem: där finns inte människor med adekvata ämneskunskaper och pedagogisk förmåga i kombination nog. Särskilt med hänsyn till ‘karriär’, utbildningstid, studieskuldens åverkan på lönen, arbetsmiljö och regelverk. Logistiken kring elever med diverse behov skall vi inte tala om, och ju mindre som sägs om hur läromedel väljs och kontrolleras desto bättre.

  Vi har nog i nuläget nått vägs ände för den svenska skolans organisationsform. Antingen återgår vi till ett nationellt toppstyrt system med klara hårda regler ner på detaljnivå för kursinnehåll, eller så släpper vi tyglarna och överlåter det till envar att tillse att telningarna tränas. Bägge principerna har goda och onda sidor, men dagens tilltrasslade politikerprodukt duger bara ett Alexanderhugg till att lösa.

  Jaja, Rom brändes som bekant inte på en dag.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

 12. M skriver:

  Det märkliga är att variant B också behärskar de som förespråkar marknadslösningar för skolan! Invändningen mot det tycker jag har att gör med skolans institutionella prägel och att samhället, det offentliga, ofta står just för att skapa institutioner (även om ineffektivitet präglar det svenska samhället). Generellt bör man, tycker jag, försöka se på avigsidorna med privata marknader och kapitalismens funktionssätt utan att förkasta marknadsmekanismen. Det finns problem som är tämligen väl belysta av main stream nationalekonomi. Vad skulle hända om förespråkarna började fundera enligt variant A? Skulle man kunna skapa regelverk som motverkar de negativa effekterna och som inte nöjer sig med nationalekonomins Micro teorier utan börjar studera de faktiska organisationerna och personalkadrerna för att se hur det fungerar? Börja fundera på vilket som är skolans egentliga uppdrag vid sidan av att förmedla kunskap? Fundera på ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande? Ge makt åt rektorerna?

  Variant A och B är en mycket bra uppdelning av de olika angreppssätt människor har. Kommentarssidorna här är ju ofta exempel på B utan att jag för den delen tycker att kommentarerna är ointressanta. Det är väldigt lätt att halka in på variant B, man vill inte vara käringen mot strömmen, vill hitta likasinnade, men då låser man sig också ofta för en problembeskrivning eller lösning som man inte klarar att ifrågasätta. Skillnaderna i problembeskrivning kanske i verkligheten inte är så stora, men behovet av att hitta en lösning gör att man formulerar problemen så det passar lösningen. Vi har ju alla med oss någon slags begreppsapparat, från naturvetenskapens möjligheter att via experiment fånga den lagbundna verkligheten, från Micro ekonomins axiom om den rationella individen eller dess individualistiska avläggare – den fria individen som styrs av sin vilja! eller för den delen olika filosofer eller bilder av verkligheten som vi trots allt får från den mediala verkligheten på något sätt.

  Det är något fel å Sverige! Invandringspolitiken och miljöpolitiken har varit orealistiska de senaste trettio åren exempelvis. Det är inte så svårt att se vad man borde göra eller gjort när det gäller den första frågan, den andra är knivigare, men så sker inte! Vad beror det på? Där någonstans finns grundproblemet. Är det kanske det att man i Sverige premierat variant B i ala sammanhang, i privat näringsliv och offentligt och i politiken liksom akademierna och media? Är det belöningssystemen som fallerar, lyfter man bara jasägare som kan användas för att bevara status quo?

  Gilla

 13. Magnus Eriksson skriver:

  Paludans metod för att minska antal invandrare är att dra in alla bidrag. Då flyttar nog många invandrare från Danmark till Sverige och Tyskland där dom får bidrag.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.