Patrik Engellau: Några enkla synpunkter på män och våld

Patrik Engellau

Tänk dig ett samhälle som hade en lagregel som stod över alla andra och som sa att i det här samhället får alla göra precis vad de vill utom det som de är bäst på. En liten gosses speciella fallenhet för matematiken upptäcks redan tidigt av dagispersonalen och pedagogisk expertis kallas in varefter det förbjuds att gossen någonsin ska få komma i närheten ens av multiplikationstabellen. På motsvarande sätt kommer en liten flicka som av sig själv sätter sig vid pianot och spelar Für Elise att för evigt portas från alla musikaliska akademier. (Varför ett samhälle skulle hitta på något så dumt vet jag inte. Det är inte det som är poängen. Om du prompt måste ha något slags förklaring så kan vi säga att det handlar om en vilja till jämlikhet. Om någon har medfödd fallenhet för en viss syssla så kommer hon att excellera i den sysslan och andra att känna sig evigt dömda till en mer undanskuffad position.)

Jag har inte läst genusvetenskap så jag vet inte vad skillnaden är mellan män och kvinnor annat än vad jag tycker mig lite amatörmässigt ha observerat. Om vi struntar i de skillnader som hänger ihop med reproduktionsorganen så är det faktiskt rätt svårt, utom på en punkt, att säga något definitivt. En del säger att män har högre lön än kvinnor men där finns det forskning som kommer fram till något annat. Jordan B. Peterson, världsberömd opinionsbildare, säger att kvinnor är ”mer angenäma” (more agreeable) och mindre stridslystna än män vilket bland annat skulle kunna förklara varför de måste kvoteras in i börsbolagens styrelser i stället för att utses på det normala sättet (vilket alltså antas åtminstone delvis vara genom aggressivt beteende, men jag tar inte den diskussionen nu).

Men en sak förefaller vara oomtvistlig och det är att den genomsnittlige mannen har större kroppshydda och mer muskelmassa och därför mer rå styrka än den genomsnittliga kvinnan. I alla tider har samhällena förstått att utnyttja detta till sin fördel, till exempel genom att skicka ut männen snarare än kvinnorna på jakt mot vilda djur och i strid mot fiender (tro inte på myterna om amazonstammar). Min rätt självklara observation är att män har särskild medfödd kompetens när det gäller att utöva den råaste formen av våld. Till den råaste formen av våld räknas inte att trycka på en knapp som skickar iväg en kärnvapenstyckad stridsspets och ej heller att mobba folk eller utsätta dem för annat psykiskt lidande utan att ge en fiende en rejäl smäll på käften så att blodet sprutar.

I likhet med det galna samhälle som jag inledningsvis omnämnde så har det moderna Sverige bestämt att den råa formen av våld som män är bra på är onödigt och ont och vidare att män ska avvänjas från sin medfödda natur.

Vi kan alla ha våra drömmar om att vargarna skola beta med lammen och att svärden skola omsmidas till plogbillar – tack Jesaja för de fina metaforerna! – men så ser det inte ut annat än i fjortisars inkännande fantasier. Om jag vill ha ett lugnt och fridfullt samhälle sätter jag hellre min lit till Thomas Hobbes än till Greta Thunberg och andra flickor i hennes ålder. Thomas Hobbes förklarade att utan en Leviathan – en frustande, gnistrande och svartsjukt stridsbenägen statlig våldsapparat med eget monopol på våldet så blir samhällslivet ett allas krig mot alla.

I ett sådant våldsmonopol behövs män som tillåts bejaka sin manlighet och vars manlighet uppmuntras. Det betyder såklart inte att de ska hetsas till överdrifter och skändligheter. De ska inte uppföra sig som hänsynslösa våldsmobbar som Islamiska staten. Men de ska inte tveka att använda sina krafter när det behövs.

Jag säger detta för att jag tror Sveriges härskare domineras av ett kvinnotänkande som har glömt bort eller inte begripit vad den manliga våldsbenägenheten betyder för samhällets välgång och därmed även kvinnornas frid och lycka. Det gamla ordstävet lyder Se vis pacem para bellum, om du vill fred så förbered dig för krig, inte om du vill fred så förbered dig för fred.

Det gör mig ont att för första gången i livet erkänna att jag oroar mig för mer utbrett våld i vårt samhälle. Jag var aldrig rädd för ryssen under det kalla kriget. Det var kanske fantasilöst av mig. Men ryssen kom faktiskt inte under den period när det varnades som värst. Nu känns hotet mer akut och närmare inpå. Polisen vet inte hur den ska hantera det existerande våldet i utanförskapsområdena. Vi kan inte lita på att det stannar där. Det naturliga är att det inte stannar där utan att det sprider sig. Då står vi där med våra genusteorier och vår tvättade hals.

Jag talar naturligvis i egen sak. Inte så att jag vill slå folk på käften. Jag har alltid varit en hare och en fegis. Jag kan inte minnas att jag någonsin deltagit i ett slagsmål. Ej heller har jag haft någon lust att döda djur genom jakt. Men jag är tacksam att andra gillar att ägna sig åt denna blodiga hantering eftersom jag gärna äter djur. På motsvarande sätt vill jag hylla de män som skulle bemanna den Leviathan jag anser att vi behöver.

75 reaktioner på ”Patrik Engellau: Några enkla synpunkter på män och våld

 1. Bo Svensson skriver:

  Våldsmonopol kan vi inte ha. – Man kan tänka sig otaliga scenarier som kräver omedelbart resolut ingripande med hjälp av våldsutövning. – Och i mina drömmar om direkt makt för oss över våra pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, är möjligheten till konkurrens mellan olika aktörer själva poängen, där vi kan välja bort inkompetensen och satsa på effektivitet. – Det finns ju redan regler för polisverksamhets bedrivande och alla som uppfyller kraven skall kunna godkännas.

  Och alla redliga ostraffade skall tillåtas beväpna sig för att kunna försvara sig och sina närstående i den alltmera kaotiska ordning landsförrädarna jobbar på att röra till än värre.

  Gilla

 2. M skriver:

  Frågan tror jag har praktiska dimensioner i skola, i umgänge barn – vuxna, tonår och yngre vuxen, i förbud mot agar, i självförsvar. Våld är inte ensartat på en absolut nivå, Man talar om proportionell vedergällning. Men praktisk tycks agaförbud medföra avväpnade vuxna, Fysiskt våld är inte heller den enda typen av våld.

  Gilla

 3. A skriver:

  Bra P.E. En av de viktigaste uppgifterna jag kan komma på, är att förklara för folk hur tvärtomet uppstår. Det finns inte formulerat i deras föreställningsvärld. Det är grunden till att man tror på ordet, istället för verkligheten. Man kan bara inte ta in, att en påstådd ”satsning” nästan aldrig leder till vad orden säger. Utan oftast till raka motsatsen. Det finns exakta precisa orsaker till att det fungerar så här. Om man inte inser detta så upprepar människorna misstagen i all oändlighet och makthavare jublar i evighet.

  Mvh A

  Gillad av 4 personer

 4. Enough skriver:

  Ett intressant uppspel, PE, vårt översocialiserade samhälle har skapat ett hot; invällning av migranter från gravt efterblivna kulturer, jämfört med vår. Det finns många svenska män ( och assimilerade invandrade), som avvaktar men som ser konflikten komma.

  Gillad av 6 personer

 5. Aurora skriver:

  När man skalar av den tunna fernissan av civilisation så är vi fortfarande grottmänniskor. Varför slåss män? Vi är inte bara en social konstruktion utan i högsta grad djur. Titta på djurprogram i tv och se hur hannar slåss i brunsttider. Och det är testosteron som styr. Kvinnor har östrogen. Hormon är en stor skillnad mellan män och kvinnor som styr olika beteende.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Att manlighet styrs av ett hormon är inte tillfyllest som förklaring. Varför har vi detta hormon? Föreställer man sig att naturen har begått ett misstag? Eller har organismer utan detta hormon dött ut, inte överlevt?

   Det finns fler hormoner. Ingen är en spritt språngande ovanmänniska och luftande.

   Gillad av 2 personer

 6. svenne skriver:

  ”Thomas Hobbes förklarade att utan en Leviathan – en frustande, gnistrande och svartsjukt stridsbenägen statlig våldsapparat med eget monopol på våldet så blir samhällslivet ett allas krig mot alla.”

  För att en sådan ”statlig våldsapparat” – på demokratiska grunder – skall kunna byggas upp så krävs det att medborgarna är eniga att detta skall ske, och att dess fortsatta existens inte får ifrågasätts om det uppstår situationer där mycket hårda tag är nödvändiga. De svenska myndigheter som kan utöva våld, för att skydda medborgarna mot sådana som inte respekterar våra lagar, har tilldelats denna uppgift i demokratisk anda och de kan därför utnyttja detta i kritiska lägen.

  Men nu håller våldsmonopolet att luckras upp trots att hotet mot den rådande ordningen hela tiden ökar och de styrande – tillsammans med delar av journalistkåren och vissa ”tunga” debattörer underblåser detta genom t.ex. diverse snyfthistorier. Vissa säkerhetsexperter anser ju att radikala islamiska extremister är det största hotet mot vår säkerhet, och detta tror jag är en realitet på grund av att dessa har en gemensam religiös tro som skapar en stark enighet om att vissa mål skall uppnås i denna anda.

  Vårt samhälle håller nu på att splittras på sådant sätt att vi helt börjar att förlora den enighet som krävs för att ett våldsmonopol – som är värt namnet – skall kunna upprätthållas och detta innebär att vi successivt kommer att förlora mark ända till underkastelse om inte politikerna gör något åt detta.

  Det verkar tyvärr som de styrande och olika myndigheter är helt handlingsförlamade, hjälplösa och rådvilla inför de skjutningar, sprängningar och andra våldsdåd som vi nu upplever. Det bådar inte heller gott inför framtiden eftersom inget riktigt handfast försök görs för att stävja detta.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Nej, de är inte handlingsförlamade utan målmedvetet på katastrofkurs. – Det är ju övertydligt i varje val som aktualiseras, att de fastnar för det mest destruktiva alternativet.

   Gillad av 1 person

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Resoluta åtgärder står att finna i AfS program. Så länge svenskarna blundar för dessa åtgärder, och röstar som de gör, kommer verkligheten i små steg gå mot det totala sönderfallet.

   Gillad av 3 personer

 7. Göran Holmström skriver:

  Patrik, detta var ett mästerverk. Denna text går att läsa flertalet gånger och jag kan inte hitta något i resonemanget som inte är hållbart. Toppen helt enkelt.
  Nej du är ingen hare eller fegis, sådana blir översittare och dom söker makt och pengar högre än annat. Att undvika öppet våld är det bästa som en riktig man kan göra, att hamna i det är en förlust.
  Hade ett samtal för cirka 8 veckor sedan med en yngre variant av mig, en kanske inte mästare på våld. Men en med mycket erfarenhet i alla fall. Han sade,” Göran har du märkt att tiden stannar liksom av, när någon försöker sänka dig” han tillade eller kötta ner dig?
  Vi hade druckit några öl, frågan var seriöst menad, jag tänkte igenom alla våldsamma tillfällen och erkände då att javisst känslan av kontroll och att faktiskt adrenalinet får tiden att sakta av! Det är helt sjukt för den som inte upplevt det, i en fight så är det ett kort förlopp, dom flesta är över på 30 sekunder. Det du beskriver om några som skulle vara villiga att ge sitt liv för ett ”Högre kall”, där står denna unga man som en vinnare, han är ytterst intelligent och har empati för ett helt kompani,
  tyvärr så är fattades, tryggheten och stabiliteten i uppväxten. Därför så växte han upp till denna stridsmaskin han är idag, jag hade mina älskade böcker som visade en annan värld. Det räddade mitt inre, och gav någorlunda balans.
  Du har en poäng med att vi skulle behöva en Leviathan, det behövs förmodligen av flera skäl, dels finns det rastlösa själar med äventyret kokande i blodet mer än annat. Och dessa oroliga men absolut inte dåliga själar behöver ett mål, och som du skrev i början av texten, att låta någon med speciell fallenhet inte utöva det han/hon gör bäst är inte bra. Den som sysslar med musik eller matte kan göra det ändå.
  Men vad gör en med äventyr, kamplust och en vilja i att vara bäst i sitt gebit i vår nutid?
  Och just därför skulle vårt land må bra av ge dessa unga arga män en möjlighet att kanalisera sin rastlösa sida på något gott och nyttigt för landet. Observera att nu pratar jag om dom som faktiskt är värda att rädda, det finns en hel del därute som bara borde låsas in och kasta bort nyckeln.
  Leviathan, ett bra namn på en styrka som skulle stoppa våldtäkter och skjutningar, jaga bort knarklangarna från förorterna.
  Din text, gav massor att tänka på,
  Önskar alla en bra dag.

  Gillad av 7 personer

  • Dnam skriver:

   Haha, jag fick en bild i mitt huvud, jag bodde i London och tog en öl med min fru på den närmsta puben vi hittade, på en sekund bröt ett slagsmål ut och en man slängdes över vårt bort och krossade glas men min fru flög blixtsnabbt upp och räddade sitt vinglas och satt på soffryggen. Jag hade glas och öl över hela mig. Det blev värsta cowboyslagsmålet, inredningen slogs sönder, polisen kom med en buss, och slängde in alla utom de som börjat, de kom undan. Välkommen till London tänkte vi.

   Gilla

   • Göran Holmström skriver:

    Vilken upplevelse, lite obehagligt är det allt när det händer.
    Boktips, Bouncers Guide to Barroom Brawling, denna var i ropet bland fighters förr.
    Varför vet jag inte, men den var poppis, typ som kampsportare med lustiga färger på bältet och höga Dan skulle studera, Fem ringars bok. Den har jag dock läst mycket bra skriven och tänkvärd. Miyamoto höll inte byråkrater högt, en bra bit under bönder vart dom rankade.

    Gilla

  • Rikard skriver:

   Hej.

   När det intet mer finns att säga får man nöja sig med att instämma, konfirmera och berömma. Väl talat, Göran!

   Strider vinns av den som vet att vinnaren är den som står kvar när stridsdammet lagt sig.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 1 person

  • Kalle skriver:

   Undrar vad vår feminisiska regering gör när ibördeskriget kommer. Jämför med Libanon mellan 1975 till 1990.
   Är feministmen stridsduglig över huvud taget. Vända andra kinden till hjälper inte i det läget.
   Vem bryr sig om genus och hen när ens liv och existens är hotad. Vem skall försvara de svenska feministerna i ett sådant läge. Ytterst få svennar kommer att göra det. Självförvållat.

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Kalle , jag önskar av hela mitt hjärta att vi inte får detta inbördeskrig!
    Men tyvärr tror jag clownerna som styr, lyckas fixa att vi får det.
    Dom enda som kan (Rent hypotetiskt nu ingen uppmaning till våld) Ja jag är övertydlig då fienden älskar att anmäla och jävlas.
    Åter så dom enda som kan skydda ”Landet” är dom cirka 700000 legala vapen ägare med i snitt tre vapen per person. Polisens cirka 20000 och militärens knappt 50000, är en fis i rymden.
    Om nu någon illasinnad läser detta så nej Göran bygger ingen milis eller planerar våld på något plan!
    Men och det är min legala rättighet att planera för framtiden och i det ingår att se till att kunna skydda sin familj.
    Till er andra så citerar jag Dronterna från filmen Ice Age, ”Om du inte planerar för framtiden så skyll dig själv”.

    Gilla

 8. Eva Danielsson skriver:

  Alldeles riktigt. Om vi vill ha fred måste vi planera för krig. Land ska med lag byggas och lagarna måste upprätthållas med kontrollerat våld. Från polis och även från rättsväsendet. Om vi vill rädda en person från att brinna inne, måste vi ha utbildade rökdykare med de största muskelkrafterna, vilket generellt utesluter kvinnor och medelålders män och yngre otränade män. Liksom till poliser i yttre tjänst och till markstridande soldater. Muskelkraft med förmåga att använda den på rätt sätt i rätt ögonblick gäller. Inget nytt med det, men socialismen och feminismen har sålt in en galen idé om att vita män och kvinnor ska vara lika. Inte likvärdiga och jämbördiga utan lika. Vi behöver kasta ut den feministiska galenskapen och genustramset och satsa på ett samhälle med bäste man och bästa kvinna på respektive olika uppdrag. Det är inte svårare än att man bestämmer sig för att man vill att något skall utföras på bästa möjliga sätt och av den bäst lämpade, utan hänsyn till kön. Det finns sysslor inom ett samhälle för hela bredden av olika kompetenser och man måste inte ens bara belöna och respektera de traditionellt manliga varianterna, alla sorts kuggar som utförs väl, behövs i ett samhälle. Med meritokrai får även individer som är udda inom sitt kön chansen till det de vill och kan. Man kan ju bejaka det individuella om man rekryterar utifrån bevisad skicklighet i stället för utifrån traditionella fördomar.
  Det är förvånande att inte fler flyr från yrken som militär, polis och lärare, som med usla löner förväntas utföra uppdrag som varken politikerledningen eller de närmaste cheferna backar upp. Man ges inga resursmässiga förutsättningar och dessutom mycket tvetydiga signaler på om något verkligen ska utföras. Ska landet verkligen försvaras, värnar de styrande om våra gränser?? Ska brottslighet verkligen bekämpas, i de fall gärningsmännen inte är vita svenskar utan som ju oftast är fallet invandrare, när dessa sedan släpps omgående?? Ska ungar verkligen lära sig något i skolan när lärare inte egentligen ska undervisa utan bara dela ut uppgifter och låta stim och stoj (och bråk) pågå??

  Gillad av 19 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Varför består inte Sveriges regering av människor av samma kaliber som Eva Danielsson?

   I ett gott demokratiskt samhälle skulle frågan inte behöva ställas!

   Gillad av 4 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   Eva,

   Vidhängande klipp är en obehaglig illustration till en del av det du skriver. Jag funderade hela tiden jag tittade på klippet vilken instruktion poliserna hade med sig ut i denna verklighet?
   Tänkte lite elakt på det gamla militära skämtet när vi skickades ut i skogen: ”Om terrängen och kartan inte stämmer så är det kartan som gäller!”
   Vilket tyvärr denna filmsekvens är ett exempel på: jag tror dock inte att deras karta stämde med verkligheten.
   Och notera nu särskilt: de som skall ställas till svars för den uppkomna situationen är de utsatta kvinnliga polisernas chefer.
   Nej, kommando tillbaka. Nu tänkte jag gammalmodigt. Tjänstemannaansvaret är sedan länge borttaget…eller?

   Gillad av 3 personer

   • Jan Andersson skriver:

    Det här är så pinsamt att se att det gör ont i hela kroppen. Var finns handbojorna, elpistolen, batongen, den riktiga pistolen, hagelbössan med saltskott? Framförallt, var finns utbildningen, rutinen, tekniken? Den manlige polisen verkar jobba på lång övertid efter pensiondags.

    Gillad av 7 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Det man ser här, är hur minderåriga och de som leker minderåriga, kan göra vad de vill utan påföljder. – Lagstiftarna har haft decennier på sig att leta efter en lösning på problemet. – Har inte märkt att det där pågår någon tankeverksamhet berörande ämnet.

    En liberal lösning är krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet och rätt nivå på konsekvenserna av att påträffas där man inte får vara. – Denna råa ordning kan civiliseras med generellt skattefinansierat belopp som hjälp med sin brottsförsäkringskostnad.

    Gilla

  • Christer L skriver:

   Tänk om feminismen hade bekräftat moderskapet som ideal istället för att kalla det kvinnofälla! Om alla dagisbarnen fått vara hemma hos sina mammor istället! Jag förlorade min mamma när jag var fyra år och vet vad förlusten är, men politiken har berövat hela folket detsamma, och få förstår något alls. Allt är lögn och förbannand dikt.

   Gillad av 3 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Du har helt rätt, den tiden hos ett barn är viktig, och skänker trygghet.
    Grupp 222 var dom skyldiga, dom utpressade Gejjer till att avskaffa sambeskattningen, därefter så splittrades familjerna av dubbelarbete.
    Mvh Göran.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Vi har alla kapaciteten att begå såväl goda som onda handlingar. De onda kan ibland vara de som ligger närmast till hands eftersom man ofta inte behöver tänka efter så mycket. De goda kräver mer övervägande och behärskning.

   Vi vet alla att vi har behov av en polis som inte bara förhindrar de dåliga handlingarna utan också uppmuntrar de goda, vilket sker medelst ett rättvist beteende från polisens sida.

   Jag är som PE och har aldrig slagit en människa i ansiktet utan boxhandskar. Det beror delvis på en fysisk rädsla för smärta men det ryms också en insikt om att det går att lösa konflikter på annat sätt; ofta med bättre resultat. Därtill kommer en rädsla för följden av att inte lyda reglerna. Det blev lugnast så helt enkelt.

   En intressant notering kan vara att näringslivets toppar gärna ”kryddar” sitt språk med allehanda råa uttryck. Lyssna på Trumps sätt att tala så förstår ni vad jag menar. De högsta hönsen däruppe vet att striderna på toppen är hundslagsmål och då gäller det att visa tänderna så ofta det går.

   Gilla

   • Göran Holmström skriver:

    Olle vilken gåva att sluppit slå någon på nosen, eller själv drabbas.
    Önskar att jag kunde ha gjort det med. Men tyvärr. jag får bära minnena och göra bättre ifrån mig, än det ungdomen bjöd på.
    Jag ser rätten att slippa våld och förtryck, som absolut det viktigaste ett samhälle ska sträva efter.

    Gilla

 9. Hortensia skriver:

  Tack käre Patrik, du är en genuint god och mycket klok man…

  … precis som de allra flesta andra gammelsvenskar, eftersom personliga egenskaper och de olika beteendemönster dessa kan förväntas resultera i närmast helt och hållet är medfödda.

  Det visste våra förmödrar och det vet snart våra döttrar också.

  Gillad av 2 personer

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag tror det är oundvikligt att vi gradvis får ett samhälle som dagens amerikanska. Våldet kommer tveklöst att sprida sig till samhället och detta kommer att mötas med våld. Vanligt folk kommer att skaffa sig vapen till försvar om inte staten kan uppehålla sin auktoritet. ”Gated communities” kommer likaså. Migrationen har idag blivit så omfattande och så okontrollerad att det inte längre finns praktiska möjligheter att assimilera alla. Risken är överhängande att kriminaliteten tar över mer och mer.

  Gillad av 4 personer

 11. Rutger skriver:

  Rent statistiskt vinns kamper av den som inte tvekar slå hårt och skjuta – och därtill först vid minsta provokation. Den som har det ryktet om sig gör även omgivningen foglig och försiktig. Därför är det så lätt för skurkar att råna oss vanliga beskedliga medborgare. Därför vågar sig också våldsverkarna också på polisen.

  När polisen så bakbunden att den inte förmår, eller får, bulta ner och skjuta av banditbeståndet har folket två valmöjligheter. Minska riskexponeringen genom att hålla sig undan och låsa in- t.e.x. automatisk låsning på bilen är väl standard numera ? Det andra är att bli mer våldsbenägen och skaffa sig verktygen för detta.

  Den första verksamheten är i full blom i Sverige. Den andra börjar kanske ta fart, men staten har förbud på effektiva behändiga verktyg att bära med sig , tex som fjäderbatonger och pepparspray – för att inte tala om handeldvapen. Allt sådant som polisen självklart anses behöva för sin egen säkerhet.

  Men man skulle ju också själv kunna bli polis och ständigt vara i tjänst i hela livet. Det torde vara det mest säkra och laglydiga för egen del. Med Reinfeldts förlängda pensionsålder införd och lite mer mångfaldstänkande kan man väl både ha rullator och pickan i hölstret.

  Gillad av 5 personer

  • Konservativ skriver:

   Nej, vi Svenskar förlorar därför att Engellaus kära stat ger sig på oss Svenskar obevekligt så fort vi försöker stå upp för oss själva eller organisera oss. Medan den låter andra göra vad de vill och förlåter och förlåter och ursäktar och ursäktar och har en enorm låt gå attityd. Anarkotyranni kallas det. Att se till att allt är olagligt och sedan selektivt genomdriva lagen.

   Gillad av 8 personer

  • Jan Andersson skriver:

   En avsågad dubbelpipig hagelbössa laddad med grovsalt, redo för användning i ett påmonterad rörhölster på rullatorn, målad i mattsvart och dekorerad med läderremmar i handtagen skulle nog vara tillfyllest för att sätta sig i respekt på vårdcentralen och apoteket.

   Gillad av 4 personer

 12. Konservativ skriver:

  Det är med våldsmonopolet som med ordnar och medaljer. Bra i teorin. Men om det skall utövas av dagens vidriga etablissemang. Ja, då är jag hellre utan. Hellre anarki än en ond ordning. Hellre anarki än en stat som hatar oss Svenskar.

  Gillad av 4 personer

 13. M Boberg skriver:

  Hon söker dominant hanne och vill bara ha kul? Ok, om man inte hittar något i paradiset så kan man åka ut i orten där finns det säkert aspiranter? Annars kommer dom snart hem till dig vare sig du vill eller inte.

  Gilla

 14. Yvonne Rosenthal skriver:

  Det är inte helt ovanligt med flickor som slår och det finns flickor som slår . Tänker på två storvuxna trettonåriga flickor i 7:an som dagligdags attackerade två flickor i 5:an med knuffar, knytnävar i magen, krokben och hot. Den ena flickan var så spinkig att mobbarna döpte henne till ” Skelettet”. Hennes kompis kallades för ” Negern”. De stora knuffade en tidig morgon ett av sina mobboffer ned för trappan mellan 1:a och andra våningen . Höll på att sluta riktigt illa. Det ringde in. Otäckt nog att bli knuffad men värre var att komma för sent till lektionen. ”Skelettet” växte upp till en vacker, internationellt känd fotomodell. . En av de storvuxna mobbarna hamnade i kultursvängen och som medarbetare i en av de stora drakarna. Där tar hon upp män som mobbar, hotar, våldtar och slår och kan berätta om sin skoltid då hon (!) mobbades (!). Inte ett öga torrt ..

  Gillad av 2 personer

 15. Jaxel skriver:

  Läste för en tid sedan en artikel i SvD. Kan tyvärr inte hitta nu. Fast det spelar kanske inte så stor roll, det vore i vilket fall inte någon vetenskaplig referens.

  Hur som helst så refererades en undersökning som jämförde män vilka som barn tillåtits att leka pojklekar med män vilka som barn varit utsatta för den moderna pedagogiken enligt vilken pojkar helst skall hindras leka,kring våldsutövning.

  Det man fann var att pojkarna som tillåtits leka mer typiska pojklekar var mer sociala och ansvarstagande än de som uppfostrats till att undvika sådana lekar. (Ungefär så.)

  Jag kan självklart inte påstå att ovanstående är vetenskapligt bevisat, men det skulle inte förvåna mig om det är korrekt. Lekarna finns ju till för att förbereda barnen för vuxenlivet. Det förefaller rimligt att tänka sig att också pojklekarna har den funktionen, d v s om pojkarna förbjuds att leka sådana lekar så utvecklas de sämre.

  I varje fall så tycks det uppenbart att man kan införa vilket genustrams som helst utan några som helst vetenskapliga underlag för att det skulle vara bra på något sätt. (Ens för de mål man säger sig vilja uppnå.)

  Gillad av 3 personer

 16. Plattar än platt skriver:

  Världen är topografisk. Höjder och dalar finns. Geologiska krafter reser berg i höjden. Erosionen jämnar ut – mot ett peneplan. Men dynamiken består.

  Ingen människa föds lika. Olikhet är normen. Om vi undantar enäggstvillingar. Men även dem gör miljöskillnader och epigenetiken olika, med tiden. Överallt hittar vi skillnader och olikheter. Inte ens planeter, solar och månar är någonsin lika.

  Nu är människan så behäftad att hon bibringats ett värderingssystem. Amplituden mellan gott och ont ligger djupt inom henne. Människan är en värderande varelse. Det är djupt biologiskt.

  Det tillämpar hon snart sagt på allt i sin omgivning. Vissa berg är vackrare än andra. Vissa människor är fulare än andra. Tycker hon. Viss mat smakar bättre eller sämre. En del är gott. Annat smakar pyton.

  Det är skillnader som göder de mänskliga valen. Oavsett vad vi än väljer.

  I vår tid har vissa fått för sig att just mänskliga skillnader utgör något i sig ont. Att i den mänskliga världen bör vi alla bo i ett helt platt landskap. På ett peneplan.

  Vara lika långa. Väga lika mycket. Eller lite. Där ingen tillåts vara förmer än någon annan. Likheten har gått och blivit norm. En kulturellt påtvingad helig graal.

  Men verkligheten själv följer inte denna mänskliga ambition. Djupa dalar och höga berg existerar. Detta tycker inte den politiske korrekte om. Det är då hon tar till tvångsmedel. Olika hårda och milda. Många skohorn blir det. Där massvis med olika fötter skall pressas ned i samma skostorlek.

  Det har också utvecklats till en slags mani att söka fram just skillnader. Och förstora dem. Och göra om dem till ett problem. Precis som Patrik säger.

  Lika överallt gäller. Lika värde. Lika möjligheter. Lika lön. Samma överallt. Samma start. Samma möjligheter. Samma smak. Samma och lika – om vart annat. Inga egentliga höjdskillnader accepteras.

  Människan har alltid varit en värderande varelse. Och kommer så att förbli. Jakten på regnbågens start och slut utgör en förvillelse. Likt katten som jagar sin egen svans.

  Gillad av 1 person

 17. Aha skriver:

  TV visade för ett tag sedan svensk polis som i Ukraina lärde ut någon form av mjuk stormningstaktik i bostäder. De ukrainska poliserna som skulle utbildas var biffiga med anletsdrag som inte uppmuntrade till obstruktion. Den svenske kursledaren av tjänstemannasnitt, tillika polis var mäkta stolt i att få lära ut en mjuk variant av stormning medan de ukrainska poliserna utstrålade en ”bunta ihop dem”-taktik.

  I mitt stilla sinne tänkte jag att om man skickade in dessa ukrainska snutar av typen ”bunta ihop dem”-snutar så skulle brottsligheten i förorterna få sig ett allvarligt avbräck, för att inte tala om ”kasta sten” aktiviteterna på blåljuspersonal. Stenkastarna skulle bli lika blåa som blåljuset och med näsor som skulle sitta på snedden.

  Öststatspoliser med öststatsfängelser skulle vara ett bra recept mot livsstilskriminella.

  Gillad av 4 personer

 18. Jan Andersson skriver:

  Jag har ett medfött överskott på kortisol, då mycket mager men nitade i ungdomen vid olika tillfällen tre jämnåriga personer efter ihållande utstuderad mobbing. Kanske någon annan kan bekräfta mina erfarenheter: mobbingen slutade omedelbart, men jag kunde aldrig bli riktigt vän med dessa personer sedan, eftersom de i femtio år har tittat snett på mig trots att vi har träffats många gånger efteråt. Förstod de efter käftsmällen att de var fel ute och ändrade sitt beteende eller var de bara rädda för mig, och fortsatte att mobba andra? Väntade de på rätt tillfälle att hämnas?

  Alla tre har haft problem i vuxenlivet sedan, missbruk eller arbetsplatskonflikter. Beror det på mitt våld eller skulle de haft ännu större problem utan mina överilade bestraffningar? För mig personligen var våldet enbart positivt och jag fick en del gillande blickar men aldrig någon kommentar, trots många vittnen.

  Om tiden saktade av vet jag inte, allt skedde blixtsnabbt.

  Gillad av 2 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   En fråga: Tror du/vi att mobbingen skulle öka eller minska om mobbarna fick känna på sin egen medicin? Minska naturligtvis, så jag hade gjort som du om jag haft kapacitet.

   En episod: min son började sin skolgång i en skola med ca 25 nationaliteter. Första klass, 7 år. Blev ständigt slagen av en ”storsyster” som var ca 12 år. Lärarna agerade inte på uppmaning från mig. ”Vi kan inget göra”. När jag hämtade honom en dag efter skolan sa han: där är hon! Kort diskussion mellan henne och mig. Hon erkände förbehållslöst med någon svag ursäkt. Varpå jag sa: om du slår NN en gång till så gör jag samma sak med dig (preskriberat, 23 år sedan). Vilket var ett absolut tomt hot. Hade naturligtvis inte gjort det. Med det hade 100% verkanseffekt, vilket jag intuitivt anade.

   Gillad av 3 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Jag har en granne vars son blev utsatt av några varav en tydligen var värst. Grannen gick bort dit busen bodde och ringde på. Busen var ensam hemma. Grannen som är stor tog tag i honom så han lättade från golvet och sade tydligt att gör du något mer mot min son så kommer jag och slår dig gul och blå. Den lilla busen försökte med att du får inte slå mig. Det skiter jag i sa grannen, du får inte slå min son heller men det gör du. Aldrig mer! Dan därefter kom busens far upp och talade med grannen och påstod att min granne hotat hans son. Grannen sa. Nej det har jag inte gjort, däremot har din son slagit min son så håll efter honom. Efter detta fick grannens son vara ifred. Så är man stor så kan man hota.

    Gillad av 1 person

  • Göran Holmström skriver:

   Bravo att du nitade tillbaka, det enda språk översittare förstår. Var själv aldrig mobbad av killarna i skolan, men minns dom väl, fan fick stryk ett par gånger när jag ställde mig emellan dom och mina ännu klenare kompisar, var en ettrig räka i skolan, det respekterades.
   Men sedan jag vart vuxen så har man träffat på dom ”elaka” överlag så fastnade dom i utvecklingen som jag ser det.
   Nej första gången är man rädd och det ger inget användbart adrenalin.
   Det tar lite tid att lära sig styra impulserna, all träning är inte av godo dock, vart jagad av ett gäng med järnrör som mycket ung, har nog aldrig sprungit så fort.

   Gilla

   • Göran Holmström skriver:

    Toppen A jag hör av mig under dagen, om adress. Lite planerings frågor? Käk?
    Alkohol föreslår jag att vi skippar, eller vad säger du?
    Ps fasen får minsann städa lite då 🙂 men det går fort.
    Ps om någon ska sova över på grund av lång resväg eller annat så hojta till i förväg
    Mvh Göran.

    Gilla

 19. Erik2 skriver:

  Exakt mina tankar, observationer och farhågor. Faktiskt precis just det, exakt så här tänker jag. Tack Patrik. Inte helt ensam i vansinnet alltså.

  Gilla

 20. Kr.Ut. skriver:

  Man lär sig nog inte om skillnader mellan män och kvinnor om man studerar genusvetenskap, som du antyder. Det är evolutionspsykologi du bör vända dig till, eller för den lättsamma Youtube-varianten:

  Ger 50 bra, empiriskt belagda mentala skillnader mellan män och kvinnor.

  Gillad av 3 personer

 21. Dnam eksnad skriver:

  Jag tror att Sverige är ett u-land vad gäller att förstå våld, lite lustigt då vi historiskt varit duktiga på krig, men idag, med mångårig socialdemokratisk indoktrinering och den framväxande moderliga staten så är allt bortglömt, eller mycket av det. Utomlands så är folk enormt intresserade av vikingarna exempelvis, och ”lilla” Sverige deltog ju i massor av krig, man kan undra om det ens är samma människor som bor här och nu menar jag inte de allt fler araberna. Det är också lite lustigt eftersom vi fram tills alldeles nyligen hade en stor vapenindustri, men som ju tjänade staten och därför gav upphov till ett alldeles speciell särart av hyckleri, ”svenska vapen är inte till för att döda folk”.

  Jag tycker det är givande att läsa hur generaler tänker och tänkte, eller soldaters krigsskildringar, i en av de senaste Jordan Peterson poddarna så diskuterar JP ledarskap med en general, och det är intressant med vilket självklarhet han beskriver hur de dödade fienden, bara som ett led i ledarskapsdiskussionen, inte en mikrosekunds vridande av händer. Den bästa inkörsporten jag funnit till att förstå västerlandets och vårt eget förhållande till våld, och varför det varit mer våldsamt, och mer framgångsrikt än något annat organiserat våld är Victor Davis Hanson. Han knyter ihop militärhistorien med vårt grekiska kulturarv. Jag undrar hur det idag går till i svensk militär och polis, vad lär de sig av vår militärhistoria? Det var inte imponerande när jag gjorde lumpen, jag menar officerarna, jag undrar hur det är idag, med ÖB i Pride och Polishögskolan på Södertörn? Vi skulle jaga ubåt med fulla befäl och besättning och senare slutade det med ett slags myteri där en matros försökte strypa kaptenen och sen fick ett sammanbrott och blev bortkörd med ambulans, besättningen reducerades till två man, jag och en person till. Det krävs dugligt folk för att ha en armé och en flotta.

  Det invandrade våld vi nu ser sprida sig är ju löst organiserat, men organiserat på ett sätt som kunde mäta sig med väst för kanske 1000 år sedan, men slogs tillbaks vid Poitiers, Lepanto och Wien och senare blev helt underlägset. Detta vet alla, väst kan utplåna alla i arabvärlden med väljer att inte göra det, men det vi ser sprida sig i väst, nu senast IS-diskussionen visar ju att det importerade våldet är helt utan hämningar, vi hade inte visats samma nåd, detta är ju den underliggande drivkraften till konflikten, ett gigantiskt mindervärdeskomplex som tar sitt uttryck i terrorbrott och enskilda men frekventa våldshandlingar mot västerlänningar. Det drivs av hat, de vet att de visas nåd, varje dag, de existerar för att väst bestämt att de får existera. Jag tror inte denna förtret är möjlig att svälja, utan för eller senare så blir det krig mellan dessa civilisationer, och allt våra ledare gör är att göra detta mera sannolikt, genom folkblandning, när istället muslimerna möjligen i fred hade kunnat moderniseras underifrån i sina egna länder, kvinnorna kastade slöjan i Iran, nu är den på igen, islam blirnderas enda källa till självkänsla. Nu accentueras skillnaderna, om man tidigare hade en vag idé om hur muslimer eller expempelvis afghaner uppförde sig så vet idag många exakt hur det förhåller sig. Detta har stått klart för de som haft ögon att se med i över 30 år men snart ser alla det, och mindervärdeskomplexet växer och växer.

  Den enda anledningen att detta våld sprider sig är att vi inte organiserar oss och sätter stopp, eftersom våra ledare är förrädare och jagar en utopi. Den obalanserade diskussionen också på DGS kommer ju av att endast den ena sidan av argumentet diskuteras, den västliga och kristna moraliska idén att man inte skall skada och döda folk i onödan, men man glömmer det sista ”i onödan”. Ibland kräver nöden våld och då blir diskussionen en annan men vi har ingen som kan föra den diskussionen, och definitivt inte ÖB i läderbyxor.

  Gillad av 6 personer

  • c-LGBT skriver:

   Vad har Bydén för något påbrå egentligen? Karln ser ju knappast svensk ut, för att uttrycka det milt, men sitt korpsvarta hår, kopparfärgade lyster och bruna ögon.

   Gillad av 1 person

  • Eva Danielsson skriver:

   Instämmer i din beskrivning av sakernas tillstånd. Frågan blir varför väst har bestämt att islamsk kultur ska få existera på västerländskt territorium? Varför? Man väljer inte bara att låta dem vara ifred i sina hemregioner utan man bjuder alltså dessutom hit dem att ta bosätta sig här och ta för sig av våra tillgångar och ostört få uppföra sig illa och utgöra ett potentiellt hot mot oss alla. Varför??? Vad är de egentliga motiven till västvärldens ledares bakvända agerande? (Exklusive några undantag som Trump, Salvini, Orban och några till). Vet västpolitikerna själva vad som driver dem till alla dessa destruktiva beslut? Eller rullar det bara på i ett gigantiskt ”group think” där varje potentat försöker sno åt sig så mycket förmåner som går innan skeppet sjunker och där alla inom etablissemangen har blivit maktmissbrukare, beroende av kickarna av att få tillhöra gänget som bestämmer oavsett vad som bestäms. Och som sedan länge både har slutat tänka och gjort sig av med allt vad moral och normalitet heter. Att sedan Sverige säkert skulle vara sämst i västvärlden på att kunna mobilisera motstånd med tillräcklig styrka och nödvändigt våld, förvånar ju ingen svensk nuförtiden.

   Gillad av 5 personer

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    Men…alla dagens politiker arbetar för att öka tillväxten, hålla igång storföretagen, bankerna, aktiemarknaden och börsen. Samt att få in så många fler ”shoppingenheter” i alla kommuner som möjligt, så att så småningom skattebasen växer i kommunerna.

    Därför är väl det viktigaste vi kan göra – att vända hela det partipolitiska systemet ryggen…och börja bygga upp nya system.

    Gilla

  • Göran Holmström skriver:

   Mmm läderbyxor, där fastnade jag ;).
   Men helt allvarligt så, hur ska vi kunna organisera oss, tidningarna skulle frossa i ”Hämnarna”
   Insatsstyrkan skulle skjuta för att döda, politiker skulle lagstifta för att brännmärka och ta till 10 gånger mer än hämnarna ens skulle kunna prestera. Det är i alla fall min tolkning på läget i landet just nu. Kan ha fel där.
   Jag tror att tyvärr så kommer vi få organisera oss inom en snar framtid för att skydda det som är vårt och våra närmaste. Men då är pilsnern helt annan, i kaoset så har vi en chans, nu är vi endast spelbrickor, på spelplanen.
   Ps smäller det så är ni välkomna.

   Gilla

 22. Rolf Wasén skriver:

  I den parodiska lagregel i början av artikeln så förbjuds ungdomar att utveckla sina talanger.

  Det finns mera subtilt sätt att få samma effekt. Här är ett exempel från Verkligheten: Eleven O är begåvad i matematik och räknar ut årskursens tal i ett nafs. Går sedan till läraren och frågar vad han ska göra? Räkna om talen – säger läraren.

  Inte underligt att han avskydde skolan. Vad gör han nu? Pokerproffs, investerare och danslärare! Happy End med balanserad ”kost”.

  Gillad av 4 personer

 23. lookslikeanangel skriver:

  Underskatta inte kvinnorna!

  Är det inte typiskt svenskt att inte vara utagerande och gapig,
  eller ta till kniven – i första taget, men;

  En gång bodde jag i ett lägenhetshus. I huset fanns en fin
  tvättstuga i källaren. En dag när jag höll på att tvätta
  kom en kvinna (min granne) in med en STOR kniv i
  högsta hugg, rena skräckfilmen….
  Men – tack och lov – visade sig att hon tvättat någon dag tidigare
  och då hade en helnaken, okänd man varit i källaren.
  Så, sen hade jag faktiskt också en kniv i tvättkorgen.

  Gillad av 2 personer

 24. annagustin2@gmail.com skriver:

  JA….jag vet att vi inte har någon makt men…tänk om vi kunde bestämma att alla medborgare i landet som vill, kan och får jobba övertid skattefritt efter 7 timmars normalarbetstid per dag – ska få göra det.

  Kan ni tänka er vilken raketfart många skulle få – i att börja arbeta ihop egna kapital?
  Kanske skulle massor av problem försvinna (till och med en del kriminalitet) – då massor av människor skulle sätta igång och realisera sina drömmar.
  För att en dörr öppnades med rätten att arbeta ihop ett eget kapital – SKATTEFRITT!

  Kanske skulle det manliga våldet minska då de fick fullt upp med att bygga kapital.
  Kanske skulle även kvinnorna börja lägga lite övertidsarbete för att bygga upp något bra för de sina..
  Kanske skulle en kraftig fokusförflyttning ske….åtminstone på gruppen ca 20 – 50 år.

  Och tänk så mycket som skulle hända om människor fick tillgång till lite mer kapital – som ju är den största bristen för nästan alla människor.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.