Patrik Engellau: Yttrandefrihet

Patrik Engellau

Yttrandefrihet är något mycket fint som vi alla värnar om. Frågan är vad eller vem som kan tänkas stå i vägen för yttrandefriheten.

Utgångspunkten för allt vårt tänkande om yttrandefriheten är att den som hotar att begränsa den är staten. Det framgår av den ursprungliga förklaringen om människans och medborgarens rättigheter från den franska revolutionen år 1789. Av den tredje artikeln framgår att alla rättigheter och alla skyldigheter grundas i Nationen, alltså staten.
I den elfte artikeln stadgas att alla medborgare, alltså medlemmar i nationen, har rätt att tala, skriva och publicera vadhelst de hittar på (annat än om de ”missbrukar” sin rätt). Motsvarande stadgande återfinns i nittonde artikeln i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna:

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Mitt problem är att det inte är staten som i verkligheten utgör det främsta hindret för yttrandefriheten. Det främsta hindret är medborgarna, det civila samhället. Tänk efter själv. Vem är det egentligen som skulle bli upprörd av dina inopportuna åsikter och därmed, eftersom du vet vad som skulle hända, förhindrar dig från att framföra dem?

Antag till exempel att du lite trevande i ett sällskap av medborgare, till exempel vid en trevlig middag i vänners krets, vill diskutera om det var så bra att lagstadga om att Sverige ska vara ett mångkulturellt samhälle vilket skedde år 1975. Allmänna opinioner är visserligen färskvara och gårdagens opinion ruttnar med raketfart efter bästföredatum men i varje fall tills helt nyligen kunde sådant inte sägas utan att stämningen på kalaset fick sig en hotande törn. Och det berodde inte på att den svenska staten liksom östtyska Stasi hade mikrofoner installerade i lägenheterna och stöttrupper redo att rycka ut för att fängsla dissidenter. Det berodde på att vänkretsen inte gillade dina åsikter.

Av detta drar jag slutsatsen att staten, om den verkligen ska värna om yttrandefriheten inte bara, enligt regeringsformen, själv ska låta bli att etablera begränsningar – så här står det: ”Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor” – utan också tillförsäkra yttrandefrihet gentemot det civila samhället.

Precis hur det ska gå till vet jag inte, men i princip är det inte underligare än att polisen ska ingripa mot tjuvars angrepp mot medborgares äganderätt. Äganderätt och yttrandefrihet är medborgerliga rättigheter på ungefär samma nivå. Om grannen fryner på näsan med anledning av dina åsikter är det ungefär som om han pallade dina äpplen. Kränkning som kränkning.
Denna slutsats är rätt revolutionerande enligt min uppfattning. Jag har inte tänkt igenom konsekvenserna. Tänker jag fel?

58 reaktioner på ”Patrik Engellau: Yttrandefrihet

 1. Bo Svensson skriver:

  Visst tänker du fel. – Rätten att fryna på näsan är lika fundamental som yttrandefriheten.

  Boten mot hoten är istället att bryta massmediamonopolet.

  Skattemedlen till radio- TV-sändningar ( – liksom partistöd) skall fördelas på de folkvalda att brukas för att sprida deras bild av läget och av vad som bör göras åt det.

  Gillad av 4 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Den frågan skall avgöras av skattebetalarna. – Det representativa i demokratin är överspelat av den tekniska utvecklingen som nu medger direktdemokrati beträffande ens pengars fördelning över skattefiansierade ändamål.

    Gilla

 2. hej san skriver:

  som det står i Den Heliga BIbeln, Guds inspirerade Ord – så är tungan en eld – påtänd från Helvetet! samt att ingen människa lyckas styra den, men om man gjort det så är man en perfekt man.

  så det här jävla dagisandet med politiker och kommunkärringar (och andra som följer deras exempel) som spelar precis som om de vore farsor och morsor är ute på ett mycket smutsigt och djupt vatten, vågar jag påstå. de har ju själva gjort karriär i att smutskasta andra, hyckleri på hög nivå!

  Gilla

 3. Aurora skriver:

  Om grannen fnyser med näsan åt mina ord eller om det blir obekvämt kring middagsbordet så visar det väl snarare hur präglade, och lydiga, vi är av statens inblandning i det fria ordet. Och det blir ju bara värre. Varje dag läser vi om hur makten vill hindra alla former av yttrande och åsikter som inte platsar i dess utstakade planer för landet. Numera även i maskopi och påhejade av totalitära religiösa krafter som vill införa ålderdomliga förbud kring religions,-och profetkritik.

  Gillad av 8 personer

  • Christer L skriver:

   Du har helt rätt! Detta tänkande som utgår ifrån antingen eller: antingen är det staten eller är det inte staten håller inte. Det är staten och medborgarna, och detta är som många tidigare sagt på ett sätt värre än DDR och Sovjet. Åtminstone psykologiskt – jag tror svenskarna har blivit knäppare av det här än östtyskarna eller ryssarna blev. Knäppare på en högre ”moralisk” nivå. Goooooodare. Inget emot godhet, dock. Men, som nobelpristagaren och poeten T S Eliot sa: mänsklig godhet går inte att sätta i system. Han hade tänkt igenom saken.

   Gillad av 8 personer

 4. Allanballan skriver:

  Att ”fryna på näsan” torde väl vara att ge uttryck för en åsikt? Varför skulle den åsiktsyttringen ha sämre skydd än någon annan? Näe vet du vad, snacka om stasi-samhälle…

  Däremot borde det ju finnas lagrum mot att t.ex. nekas anställning på vaga ”värdegrundsgrunder” etc.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Nej, det är fel väg att gå. Näringslivet måste vara fritt. Jag är övertygad om att det räcker om staten förhindras att lägga sig i det fria utbytet genom att tvinga operatörer att idka censur med uppenbar politisk inriktning. Det är där vi är idag. Problemet är inte att pressen är vänstervriden, utan att staten hjälper den att stoppa hederliga alternativ och att staten direkt understödjer den med presstöd.

   Vidare finns ett uppenbart problem i att man kan trakassera meningsmotståndare med polisaktioner och rättegångar som skadar även om lagens ordning upprätthålls på ett ytligt plan, även om de medvetet felaktigt anklagade vinner och frikänns, genom att verksamheten bryts och ekonomin och anseendet förstörs. Detta drabbar idag bland annat Tommy Robinson och Martin Sellner och många andra med politiska åsikter som inte passar staterna. Inreseförbud missbrukas också för att svartmåla meningsmotståndare och förstöra deras samverkan och spridningen av deras åsikter.

   Så det är hela tiden staten som är problement, staten som står bakom brotten mot yttrandefriheten. Den gör det huvudsakligen med indirekta, exekutiva metoder, som står utanför demokratisk kontroll. Patriks sociala umgänge är bara en ring på ytan som sprids från detta centrum.

   Vi måste komplettera yttrandefrihetsgrundlagarna med bestämmelser som förhindrar staten
   – att använda inreseförbud politiskt
   – att missbruka åklagarmakten och/eller polismakten politiskt
   – att själv bedriva medial verksamhet
   – att understödja medial verksamhet med pengar eller privilegier

   Vi måste återinföra en ojävig ämbetsmannastat som står utanför det politiska livet. Vi måste pocka på rule of law och rättsstat. Också den politiska makten måste lyda under lagarna, och lagarna måste tillämpas lika för alla.

   Gillad av 10 personer

   • Dnam skriver:

    Precis, varför skall jag tvingas anställa någon vars värderingar jag föraktar och hatar? Problemet idag är att detta börjar bli fallet för oss dissidenter, man skall tro på klimatet och allas lika värde annars får man inte jobbet.

    Gillad av 2 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Det ska givetvis vara tillåtet att propagera för sharialagar.
   Det ska också vara tillåtet att kritisera sharia.
   T. ex. förvånar det mig att feministerna inte uppmärksammar att en människa är definierad som ”man som är muslim”, något som är inskrivet i de muslimska ländernas överenskommelse om de mänskliga rättigheterna, Kairodeklarationen, i ett par meningar lite ”undanskymt” i slutet av ett stycke, mitt på en sida, när slutet av skriften.

   Gillad av 3 personer

   • Dnam skriver:

    Inte alls, ingen regel är perfekt, är man under hot så förbjuder man vad man behöver förbjuda. Man kan inte placera en politisk filosofi som varit i krig och konflikt med Europa i 1400år i samma kategori som att rynka på näsan och äppelknyckeri. Finns man inte längre så finns det ju inget att säga,

    Gillad av 3 personer

   • Hans Högqvist skriver:

    Visst är Sverige och Europa under hot från Islam – igen!
    Men medvetenheten om detta är låg bland folk och politiker så ett förbud finns för närvarande inte på kartan.
    Vi behöver att Islams företrädare öppnar munnen så de kan kritiseras för vad de säger och ljuger om. I sammanhanget är det lämpligt att kritisera vad de inte säger, t. ex inga fördömanden av terrordåd.
    Yttrandefriheten innebär alltså också att låta fanatikerna hänga sig själva, låt vara med lite hjälp.

    Gilla

 5. I gott sällskap skriver:

  Jag betraktar människan som en avancerad form av apa. Eller som en högre primat som vetenskapen hellre säger. Högst kapabel att tillägna sig kvantfysikens svårfångade fenomen. Kanske inte lätt för alla apor, men med viss möda och idoghet klarar nog de flesta av oss av att tänka smått kvantfysikaliskt. Tankesprång klarar vi alla av att ta.

  Med exakt samma hjärna tänkte istidsmänniskan ut hur djuren i hennes omgivning skulle kunna beklä Lascauxgrottans väggar. Med vilka metoder denna djurvärld bäst kunde levandegöras. Få den att flytta in i grottans mörker, på ett levande sätt. Så denna bildmässiga manifestation kunde delas inom hela gruppen. Så den hölls samman, i endräkt och i bekräftad gemenskap. Som ett slags altare över tillvaron själv, att samlas runt i oljelampors flämtande sken. Inte speciellt annorlunda än det ceremoniella spelet runt ett middagsbord någonstans på Östermalm. Samma hjärna – samma behov av bekräftad gemenskap.

  Dock ser den yttre sammanhållningens kitt något annorlunda ut i en våning på Östermalm, än den såg ut i ett glacialt kramat Frankrike. Men kittet i sig fyller samma funktion. Sammanhållningens bekräftelse över den egna miljön, delad inom gruppen.

  De som en gång ägnande sig åt att analysera kvantfysikens underliga värld, fick precis som Patrik, ställa sig lite vid sidan av. Vi vandrar alla fram i en balans mellan det kollektivt accepterade och det mer individuellt utstickande. Att ställa sig helt utanför gruppen var förr extremt farofyllt. Samma mörka känslor, i uteslutningens faror, lever i oss än i dag. Något alla visselblåsare fått smaka på.

  Att den sentida människan försöker uppställa yttrandefrihet som ett slags väl fastlagt regelsystem – en juridikens matematik – tar inte bort hennes biologiska behov av egen bekräftelse. All kulturell enhetlighet kräver sin typ av socialt kitt. Och inte minst stora tankeoffer.

  I Lascauxgrottans fladdrande ljussken var det de jaktbara djuren som stod i centrum. I dag handlar bekräftelsens materia mer om det politiskt korrekta.
  Om det kollektivt dominerande.

  Som en slags tröst – till den nakna apan inom Patrik – så räknades även fritänkare som Niels Bohr och Leonardo da Vinci, till avvikarna. Människor som ställde sig lite vid sidan om, och därmed stack ut. Och bröt den sociala konvenansen och koderna. Så Patrik, du befinner dig i gott sällskap, även om det kan kännas lite ensamt i bland.

  Yttrandefrihet tar inte bort behovet av gemenskap runt lägerelden. Det är ingen större skillnad på en samling runt ett bord på Östermalm, och på den samling som skedde i Lascauxgrottans fladdrande ljussken – för mycket länge sedan. Samma hjärna då som nu. Och samma behov av bekräftelse. Inte mycket för yttrandefriheten att göra något åt.

  Gillad av 9 personer

 6. mikael gustafsson skriver:

  Stazi var en liknelse men nu heter organet
  Google och storebror,, Sen om du aldrig
  utmanar deras sanningar så märker du inte
  övervakning som som jag får utstå som en
  motståndare till co2 konsperations med ny
  Ungdoms ledare Greta Thunberg i spetsen
  Dom riktiga anledningarna slår dom ner och
  censureras så yttrandefriheten är på väg bort
  Tack för ordet Motvals

  Gillad av 2 personer

 7. Aha skriver:

  Jag har nog inte förstått frågan rätt när undrar Engellau om det staten ska ingripa om någon vill hindra någons yttrandefrihet och att detta också skulle gälla för (?) kränkningar. Att kränka varandra måste självklart vara en del i den omistliga yttrandefriheten. Kränkningar som kan rubriceras som hat är också en del av den omistliga yttrandefriheten. Här pågår dock från vänsterns sida en jakt på ont hat. Det goda hatet, att skrika rasist, är ok i deras ögon. Det ”onda” hatet finns det också ett visst lagrum för; det är olagligt att uttrycka sig missaktande/ringaktande om muslimer. Detta är ett ont hat. Att uttrycka sig missaktande om svenskar är helt ok, det är ett ”gott” hat.

  Många från vänstern och etablissemanget i övrigt vill inskränka yttrandefriheten för NMR. Det är ett sluttande plan för framtida ytterligare begränsningar.

  Alla angrepp på yttrandefriheten måste slås tillbaka. Vänstern ska inte ges detta utrymme. De är och har aldrig varit några yttrandefrihetskämpar.

  Gillad av 9 personer

  • p kohlin skriver:

   Vad dom här mångkultursivrarna inte låtsas om är att vanliga svenskar ca 70–80 % av befolkningen ingår i ”mångkulturen”. Därav följer att vänstern vill tysta, om den kan, den svenska befolkningen via lagstiftning så att projektet inte störs för vänstermakten. Vi får se hur långt makten törs gå innan motkrafter börjar reagera märkbart. Ytterst handlar det om vänsterns maktinnehav som den till vilket pris som helst (?) jobbar för d v s vara skatteförsörjd från vaggan till graven.

   Gillad av 1 person

 8. M Boberg skriver:

  12:37 minuter för 10 år sedan och var är dessa 2 tjärringar? Är det så här stämningen är på den trevliga middagen?

  Gilla

  • Juicy Fruit skriver:

   Marianne Rundström fick kicken från SVT för några år sedan men fortsätter med sin subversiva verksamhet som krönikör på Artur Ringarts blogg News55.se (med tanke på redaktionens sammansättning och ålder hade nog News68 varit ett lämpligare namn).

   Maud Olofsson tog anställnjng som avlönad inflytelseagent (”rådgivare”) åt Hillary Clinton (på riktigt!) och var tänkt att lobba och genomföra Demokraternas utrikespolitik med ansvarsområde Sverige, men i och med Trumps seger har dessa planer inte kunnat realiseras fullt ut.

   Den tredje kärringen i soffan, Jimmie Åkesson, har knappt synts till sen han kom tillbaka från sin sjukskrivning för fyra år sedan, men är enligt rykten alltjämt partiledare för Sverigedemokraterna.

   Gilla

   • M Boberg skriver:

    Yes, alla är, blir tjärringar i Sverige även om Jimmy gjorde ett försök men klandrar inte honom allt för hårt för vem behöver vara man när man importerar dom så slipper svenne och gör han ett försök så blir han attackerad från många håll och den som tittar på SVT eller läser DN har solen aldrig stigit upp för. Alla fattar inte ironi och då fattar vilken medioker medborgare som helst att det är självförvållat så att Jimmy blivit tjärring är helt normalt i Svedala.

    Gilla

  • Hortensia skriver:

   Jimmie d’Arc, den ridderlige Junkern av Sölvesborg.

   Han kunde ha varit vår befriare från allt det samhällsstörtande kaos, som de korkade kärringarna i ett antal regimer med berått mod har dragit över oss och vårt arma land…

   … om vi bara hade lyssnat och läst på om islam i tid.

   Gillad av 3 personer

 9. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är inte massorna som försvarar kulturen och inte heller yttrandefriheten. Det görs av små grupper individer som ständigt måste kämpa både mot massorna och en överhet som allierat sig med massorna. När som i vår tid överheten har förlorat din kulturella identitet och helt ställt sig på massornas sida ( precis vad som hänt och händer i alla totalitära stater) och av okunnighet, cynism eller vinningslystnad gör allt de kan för att kväsa det fria tänkandet. Det extra tragiska i dagens Sverige är att media av eget val! närmast 100%igt ställt sig på samma sida som den politiska överheten. Nu har det blivit lika illa som i en ockuperad stat. Det enda som återstår är gerillakampen.

  Gillad av 6 personer

 10. Dnam skriver:

  Kan inte en väg vara att starta en huskyrka? Lite bibelläsning och högläsning av våra klassiker i små grupper och diskussion, en gemenskap utan staten som dessutom blir svår att komma åt? Kultur, religion och yttrandefrihet i ett.

  Gillad av 4 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Finns ”kyrkor” i USA där det gemensamma är att man inte tror på någon gud, man är agnostiker eller ateister, men man tror på gemenskap och kultur inom civilsamhället. De har bl a litteraturcirklar och barnverksamheter o d, vad jag förstår.

   Gillad av 1 person

   • Claes-Göran Olsson skriver:

    I Sverige är kyrkorna ockuperade av den onde.

    Men vi har en ”kyrka” i vardande – vi har AfS. Leds av den kloke, kunnige och skarpsynte Kasselstrand, som hängivet drivs av ambitionen att återskapa ett välfungerande Sverige.
    Han har de av allmänheten hett eftertraktade och sällsynta egenskaperna av ordhållighet och pålitlighet hos en partiföreträdare. Dessutom vältalig som få.
    Söker inte anpassa sig till någon PK-opinion, utan avser i stället leda den opinion, som idag tvår sina händer eller knyter dem i fickan i raseri mot samhällets nedbrytande etablissemang.

    En AfS-”kyrka” i varje by står på önskelistan!

    Gilla

  • A skriver:

   Jo Dnam, det tycker jag kan vara nåt. Jag är intresserad av normala riktiga samtal, också. Märkligt med människor som INTE vill träffas. Vad är problemet? Det är bara att skapa nåt enkelt sammanhang att hänga upp det på, och ta det lungt utan märkvärdiga förväntningar. Göran Holmström, jag har gissat mig till var du bor, troligen 7-12 mil från mig. Jag sysslar med ganska utstuderade saker som du nog gillar. Kommer gärna över vid tillfälle. 🙂 Skulle gärna träffa många andra också. Dnam, jag lägger ut ett nr så kan du ringa. Vi startar kyrkan per omgående, poff så finns den. 🙂 Instant church, perfekt!

   Mvh A

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Detta är precis det jag gillar, att träffa folk och utbyta idéer.
    Jag bor i närheten av Ludvika,
    Du väcker min nyfikenhet med utstuderade saker, det låter som spännande prylar.
    Är nästan Klar med mitt superkart projekt har bara lite Elfrossa att övervinna först.
    Håller med, detta är en toppen ide, som jag tror kan ge mycket.
    Mvh Göran.

    Gilla

   • A skriver:

    Bra Göran, då är kyrkan igång nu då. 🙂 Det känns skönt, äntligen kan det bli nån ordning på västvärlden! Jag lägger ut ett nr imorgon så hörs vi. Så ska en slipsten dras, se och lär.. 🙂

    Mvh A

    Gilla

 11. UlfH skriver:

  Medierna bestämmer vad som får diskuteras , inte enskilda personer i civilsamhället. I själva verket är det etablissemanget som begränsar yttrandefriheten så att den passar deras syften, och det främsta syftet är att kontrollera att civilsamhällets medborgare inte tänker så självständigt att de uttrycker egna åsikter om det samhälle som etablissemanget har skapar.
  Att diskutera en brännande politisk fråga på en fin middag är förövrigt så dumt att det är lika dumt att kommentera.

  Gillad av 3 personer

 12. Göran Holmström skriver:

  Toppen tankar om yttrandefrihet, kommentarsfältet delades genast upp sig i rätt eller fel! Men hur kan en åsikt bedömas som ”Rätt” eller ”Fel”.
  Är inte tjusningen med åsikter att alla har just sin egen och den speglar personen bakom den? Idag haltar väl det lite då allt är indelat i rätt eller fel, i princip.
  Personligen gillar jag tumstockar och skjutmått, dessa två underbara uppfinningar tillåter mig att bygga massor av det jag älskar att bygga, Mc och snickerier. Det finns ett par hakar med dom och svårigheter, dels är dom inte absoluta , samt klanten bakom dom=jag mäter fel ibland.
  Till det så kommer dom i Millimeter och Tum.
  Där finns det en rejäl liknelse med vår ”Yttrandefrihet”. För PK och vänstern så används (Tum) tumstocken när dom svär och beter sig illa, med andra ord så ett rätt grovt mätande på deras beteende, men när dom pratar om deras visioner så ska det mätas med helst ett skjutmått och ner på hundradelen för att, ”Det ska bli rätt”.
  Vi som avviker i åsikt mäts mycket strängt, där duger inte ens Skjutmåttet längre, vippindikator med tusendelar och värme kompensation används gärna
  även miljöpåverkan läggs i vågskålen.
  jag anser att debatten behöver en exakt meter som referens typ arkivmetern.
  Detta lär inte gå så länge ena sidan pratar känslor och andra fakta.
  Likt Schrödingers katt så hänger vi alla vanliga i ett kvant tillstånd av icke existens till någon öppnar lådan och låter kattstackaren få syre och mat.

  Gillad av 1 person

 13. Yvonne Rosenthal skriver:

  ” The medium is the message” . Det är inte bara det som sägs som ifrågasätts utan lika mycket den som säger något. Det omvända gäller i allra högsta grad . DN bedriver kampanj efter kampanj. DN åtnjöt på 70, 80 och tidigt 90-tal ett förtroende så högt att somliga annonsörer trodde att den stora tilliten till DN skulle ” spilla” över till annons på sidan tre. Idag litar 100 000 tals blint på Greta , ett helgon och madonna som inte får ifrågasättas . Det finns några till. De blint troende kännetecknas av: Vägran att ta ansvar. Oförmågan att tänka självständigt. Man bortser från egna kunskaper. Man väljer att gapa och svälja . Mänskligt ja men ett föredöme? Nej.
  Om man inte värnar yttrandefriheten kan världen gå i stå. Man ska slåss mot falska profeter, helgon och madonnor. Jag hatar lögner, förljugenhet och föraktar manipulation.

  Gillad av 4 personer

 14. Lennart Göranson skriver:

  Frågan är vem som kränker vem. Om en ordförande för advokatsamfundet kallar en frilansande journalist för brunråtta, och denne i sin tur kallar sin vedersakare för kryptokommunist kan båda känna sig kränkta och båda är delar av civilsamhället. Man kan konstruera andra exempel där maktförhållandet är med ojämnt, exempelvis DN:s ledarsida och en medborgare som är engagerad i ett mikroparti. Men det är gradskillnader, inget som är annorlunda i princip. Nej, yttrandefriheten måste handla om det som staten inte får göra, annars hamnar vi lätt på ett sluttande plan som i förlängningen hotar det samhälle med fri opinionsbildning som är den västerländska kulturens kännetecken.

  Gillad av 4 personer

  • Dnam skriver:

   Ja fast sättet du skriver detta på kan få en att tro att brunråtta och kryptokommunist på något sätt är jämförbart. Brunråtta är ju ett uppenbart dehumaniserande epitet som osökt för tankarna till något man både får och bör utrota. Likadant när Åkesson framställdes som kackerlacka. Dessa epitet är mycket talande, och att de kan utslungas mot alla som inte håller med utan konsekvens och utan att media reagerar, det är en uppenbar process som setts förr, håller man inte med makten så är man inte ens människa. Det var ett vidrigt och genomtänkt epitet som Ramberg dessutom var helt säker på att komma undan med. Detta har inte alls diskuterats nog, det avlöjar hela den humanitära stormakten, den är motsatsen till vad den utger sig för, den är villig att utrota de som inte passar in, den bara jobbar med självförtroendet och har lejt ut uppdraget till några gäster än så länge.

   Gillad av 6 personer

 15. W skriver:

  Kasselstrand stringent som vanligt om EU

  40 talisterna igen, elefanten nämns inte …
  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.com/2019/04/det-skulle-aldrig-handa-pengarna-ar.html

  Dahlberg i Expressen TV, intervjuar SKL:s chefsekonom. Ämnet är hur mycket 40-talisterna kommer att belasta och slutligen förändra välfärdssystemet. 
  Ekonomen menar att välfärden troligen kommer att förändras och att mer teknik ska lösa hjälpbehoven.

  Obehaglig läsning, ”ökad teknik”, antar att det är en webbkamera som larmar begravningsbyrån, när gamlingen inte har rört sig på 24 timmar.

  Vi fyrtiotalister har väl åkt på räkmackan många av oss men frågan förskräcker om det varar till slutet.

  Gillad av 1 person

 16. Lars skriver:

  Människor mitt i livet har ont om tid och energi och ägnar sig åt familj och yrke och får begränsade utblickar. Även högre tjänstemän har svårt finna tid och arbetsplatserna kännetecknas av möte efter möte, reaktiva handlingar, mycket lite tid för eftertanke och ingen för läsning.

  Media ska då ge en någorlunda överblick, men media har en agenda oavsett om det är Bonniers media eller SR/STV och även de har ont om tid! Snuttifierat, nyhetsbyråer, jakt på något att fylla dagens alster med, någon skandal för att vålla reaktioner, komma först osv,

  Det är media som predikar vad vi får lova att anse och som ger oss vår förståelse. Det är media som drevorgan som accepterar sådant som #metoo, Löfvens utsagor om SD, undviker statistik och ekonomiska resonemang och man kan inte bättre! för om inte organisationen jobbar på annat sätt så utarmas medarbetarna och utvecklas inte.

  I jämförelse mellan de TV kanaler och privata tidningar som finns är faktiskt SVT/SR bäst! Efter 30 år av fria TV kanaler och snart sagt Bonniers monopol på dagspressen och en uppsjö facktidningar så förmår man inte bättre.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Lars, det kanske har gått dig förbi att man varken behöver TV eller tidningar för att skaffa sig en bild av vad som händer i världen.Ta bort dessa och ersätt dem med ett Äpple så får du se!

   Gilla

   • Lars skriver:

    Jo, media monopolen bryts med world wide web, Det fordras fortfarande intresse och tid, men utvecklingen är snabb och stark, är oftast engelskspråkig, så om tio år är nog opinionsbildning och kanske tom allmänbildning annorlunda än idag.

    Gilla

 17. M skriver:

  Om media, politiker och drev. Nu tävlar man om att vara snällast och ta hem IS barn. Det är ju komplicerat naturligtvis, men en första moralisk ansats:

  Svensk politik, media och offentlig opinion är väl något av det absurdas teater!

  1) Det är något absurt i att barnen inte ska lida pga sina föräldrars beslut, det måste väl rimligen finnas ett område där det i första hand är föräldrar som ansvarar och även för sina barn. Det tycks ju numera även så att en del förmåner knutna till barn som barnbidrag, underhållsbidrag, bostadsbidrag behöver rullas tillbaka pga det stora invandringen och vad det för med sig av kostnader och brist på incitament och snedvridna åsikter i hela populationen.

  2) IS svenska – det får väl Irak, Syrien och Kurderna hantera! Döma dem på plats. En tribunal i regi av FN eller internationella domstolen på plats i Irak borde nog formeras och personerna dömas till fängelse i Irak (kanske med ekonomiskt stöd för förvaringen).

  3) Barn till dessa IS svenskar som då döms (idag i befintliga domstolar) får väl placeras i Irak och Syrien!

  4) Föräldralösa IS barn, kan väl få hjälp hit som adoptionsbarn, men det hänger ju på definitionen av vad som är barn! 1-6 år OK, 7-15 tveksamt, 15-20 Nej.
  Låter hårt, ,men det är absurt med vad som pågår.

  Det är hursomhelst ett bra exempel på den svenska menlösheten och debattmiljön!

  Gilla

 18. nybake skriver:

  Låter mer som ett slags kritik mot vedertaget diskussionskonsensus med avsaknad av innehåll av ömsesidig glädjespridning. Mer av gödselspridning i opponentens begränsade tankeutrymme, i ens egen (kritikerns) värld. ”Nej nu skall vi ha roligt” sa du väl någonstans tidigare…

  Gilla

 19. olle reimers skriver:

  Du har givetvis fel, Patrik, vilket jag tror mig veta att du redan vet. Men just nu kör du iite kul taktik med att slänga ut färggranna wobblar över DGS-ytan för att se vad et är för slags fiskar som nosar eller nappar.

  Håll igång debatten!

  Snart händer det något och då får vi mycket att prata om! Det var inte av en slump som Cato upprepade sitt önskemål rörande Kartago!

  Gilla

Lämna ett svar till UlfH Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.