Lennart Bengtsson: Varför tuschstrecket bör flyttas högerut

Lennart Bengtsson

Professor Tommy Möller har i en artikel i Kvartal i veckan fäst uppmärksamheten på begreppet “tuschstrecket” vilket fortfarande används av landets statsvetare men knappast längre av media eller folk i allmänhet. Tuschstrecket var ett sätt att markera gränsen mellan svensk vänster- och högerpolitik samt att samtidigt undvika använda mer handfasta begrepp och därmed indikera att tuschstrecket skulle kunna flyttas ett streck åt vänster eller höger utan allt för mycken upphetsning.

Efter alliansen sammanbrott, som förnekas lika starkt som skilsmässan från ett omöjligt äktenskap, väntar nu svenska folket med spänning var det framtida tuschstrecket kommer att hamna. Kommer Sverige att få ett block med konservativa värderingar med en allt närmare samverkan mellan M, KD och SD eller faller ”Jöken” samman och alliansen återskapas? Det finns ju exempel där även de mest disharmoniska äktenskap kämpar vidare mot alla odds. SD är jokern i detta spel och det finns många frågor som inställningen till internationellt samarbete där inte minst M och SD har olika uppfattningar.

Ett fortlöpande närmande pågår under inverkan av de senaste opinionsmätningarna, dock under intensivt medialt motstånd. Etablerade och skattefinansierade eller skattesubventionerade media är undantagslöst vänster och vill inte se någon ändring. Skillnaderna mellan partierna minskar dock och SD har modifierat sin inställning till EU. M har likaså närmat sig SD genom att gradvis skärpa sin inställning till en tidigare okontrollerad och kaotisk migration. I några kommuner samarbetar faktiskt de två partierna utan större svårigheter till förtret hos M:s partistyrelse. De vill inte att tuschstrecket skall flyttas genom initiativ på lägre nivå.

På riksnivå har KD visat på större beredvillighet visavi SD vilket på kort tid gjort det tidigare pyttepartiet till landet fjärde parti i storlek. Det är ingen tvekan vad väljarna vill se.

Allt fler signaler tyder på att svenska folket har fått nog av år av hållningslös vänsterpolitik där en konsekvensanalys praktiskt upphört att existera. Man har tillåtit en migrationspolitik som per capita med en faktor tre överträffar migrationen till USA under toppåren på 1880-talet utan att ens debattera detta. Detta är fullständigt oerhört! Det är inte heller bara den släpphänta migrationspolitiken som är ett misslyckande utan även landets försvar liksom en utbildningspolitik där kvalitet har upphört att vara honnörsord. Jämför till exempel dagens tekniska högskolor med 1950-talets som då, i flera avseenden, kunde jämföras med MIT. I dag har de tidigare framstående högskolorna med sin genuspolitik och ideologiska klimataktivism blivit till ett skämt.

Konservativ politik finns i de flesta demokratiska länder. Under efterkrigstiden har där den politiska makten växlat mellan vänster- och högerblock i länder som USA, Tyskland och Storbritannien även om numera flera viktiga frågor skär genom de båda blocken. Vänsterblocket har under de senaste decennierna bedrivet en skickligare politik med massivt eldunderstöd från de dominerande medierna. De har också mer handfast tagit sig an miljöfrågor som fått allt kraftigare stöd hos allmänheten utan att vare sig allmänhet eller mediaskribenter vet vad de talar om särskilt väl. En sjunkande kunskapsnivå genom ett alltmer nivellerat utbildningssystem har gjort massorna allt mer mottagliga för osaklig propaganda. Tuschstrecket har således gradvis hamnat allt länge vänsterut.

Det är min förhoppning att tuschstrecket flyttas högerut och skapa utrymme för vuxenpolitik, ersätta undervisningsflum med kvalité och försäkra att en konsekvensanalys genomförs innan viktiga strategiska och principiellt viktiga beslut tas. Det förutsätter dock att de tre partierna M, KD och SD fördjupar sitt samarbete. De senaste decenniernas vänsterpolitik med sitt postmodernistiska tänkande har varit en katastrof för landet. Exemplen på en misslyckad politik är idag legio och behöver inte räknas upp mer än vad som nämnts här. Vi möter dem dagligen.

56 reaktioner på ”Lennart Bengtsson: Varför tuschstrecket bör flyttas högerut

 1. gmiksche skriver:

  Vuxenpolitik med bl a Kristersson i ledningen? Som är i högsta grad medansvarig för det som Sverige utsatts för under ett decennium och som förändrat landet till oigenkännlighet på sina ställen och fortsätter att förändra i samma riktning. Att göra bocken till trädgårdsmästare för att även fortsättningsvis kunna beta på våra ryggar.

  Gillad av 17 personer

  • Thomas Ek skriver:

   Tuschstrecket flyttas vänsterut i USA”
   Presidentkandidaten Beto O’Rourke som själv bor vid gränsen till México, säger att det inte finns några ”problem” vid gränsen mot México. Trots att det bara under mars månad, förra månaden alltså, strömmade in ca 150 000 (ett-hundra-femtio-tusen) illegala invandrare.

   Finns det någon, någon i hela Sverige, som tror att vårt Public Service meddelar den siffran?

   Gillad av 7 personer

   • Dnam skriver:

    Man vet inget om invandringen från Mexiko innan man hittar döda pitbulls, eller lik, i sin trädgård. Fritt ur minnet av Victor Davis Hanson. Hans bok Mexifornia handlar om detta.

    Gillad av 6 personer

   • Axel skriver:

    Reinfeldt ger sig inte. Vi behöver mer invandring som bekostas av medelklassens skatter. Hur kan dessa invandrare förbättra pensionerna ekonomisk för svenskarna, när minst 50% av dessa behöver försörjningsstöd fortfarande efter 10 år. Matematik är inte hans starka sida. Eller är det ett sätt att visa på sin tidigare absurda makt. Sossar och C propagerande mot nationalistiska strömningar i västvärlden.
    Folk är inte så dumma som dom är. Vardagsproblemen visar att det behövs nationalistiska strömningar, vilket medelklassen har förstått. Varför lovprisar inte vänstern Venezuela i dagsläget, utan svamlar bara om miljö.
    Jag hoppas att SD, M och KD börjar samarbeta, så vi får tillbaka Sverige.

    Gillad av 1 person

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   GMIKSCHE: Underbara klarsyn! Tack för det (profetiska) tilltalet! Profetia är lika mycket fråga om varning, tillrättavisning som att förutsäga något.

   Att bygga förhoppningar på M, KD – visst lite kosmetika kan föra tankarna till något nytt och tilltalande, men under ytan samma persona (psykologi).

   Gilla

 2. larsbernhoff skriver:

  Bengtsson ger en bra sammanfattning som förstärker det angelägna att hitta de bästa argumenten till varför det är viktigt att rösta fram partier som har en för Sverige genomtänkt politik. Det har onte varit tillräckligt genomtänkt på högra sidan strecket för att lyckas locka en majoritet.
  Det skrivs att SD oftare röstar med vänsterblocket även om de hävdar att de är konservativa. DÖ för 4 år sedan är ett underbetyg till de politiska ledarna. Att stigmatisera SD har sabbat flera år konstruktivt tänkande inom borgligheten. Självdestruktivt agerande som det måste bli slut på.
  Nu har KD vaknat till liv och är på tätt väg. Själv har jag stora förhoppningar kring Ms nya initiativ som lyckats engagera den klartänkta och alltid läsvärda Alice Teoderescu. Att få med Mauricio Rojas är vägen till en genomtänkt integrations och migrationspolitik i Ms nya partiprogram. Rojas som egen framgångsrik invandrare och tidigare riksdagsman för FP som ställde för höga krav på invandrare för att passa sitt dåvarande parti kan bidra mycket positivt.
  SD har börjat rensas från sina värsta dårfinkar.
  Det räcker inte att vara överens om vad som är fel. Nu måste debatten och de partier som vill vinna framtiden måste bli överens om vad som är rätt. M och KD kan visa vägen och sedan får vi se vilka partier ytterligare som vill vara med om att bygga ett förbättrat Sverige utan PK och slagsmål om vem som hittar på nya bidrag och kravlös tillvaro.
  De senaste åren måste få bli en parantes och uppvaknandet ge utrymme för handlingskraft av de frågor som partierna på högra halvan av strecket kan enas om.

  Gillad av 5 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Förfallet började för 50 år sedan, vansinnet tog vid för 30 år sedan och har sedan dess gått i rasande takt.
   Masspsykoser är alltid av ondo vilket senast visades övertydligt av Nazismen och Kommunismen. Den liberala socialismen har nu sällat sig till den skaran.

   Gillad av 11 personer

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   LARS BERNHOFF: ?
   Hur skulle det vara om M och KD rensade ut de flesta av sina förtroendevalda – som nu varit dem som medverkat till ”dåraktigheterna”, som underkuvat sanningen, deltagit i mörkläggning, förföljt och hetsat mot dem som säger det rätta?

   Där ett betydligt större hinder alltfort! Men du betraktar M och KD:s inblandning senaste årtionden som bara en ”uppvaknandefråga”. Så jobbar den som inte vill se verklig förändring.

   Gillad av 1 person

 3. Fredrik Östman skriver:

  Menar de kommunistiska svenska professorerna med sitt ”tuschstreck” inte bara vem som skulle mobbas och stötas ut? Vilken roll spelar de var deras klotter råkar hamna med tanke på att de komplett saknar vetenskaplig trovärdighet, heder och integritet?

  Gillad av 7 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Sudda, sudda, sudda, sudda bort din sura min.
   Sudda, sudda, sudda, sudda bort din sura min.

   Nej vet ni vad, nu ska vi vara glada. Låt oss dra ett streck över tuschstrecket. We shall overcome, någon?

   Gillad av 5 personer

   • Monica Eliasson skriver:

    Tintenkiller! Vilka minnen som väcks till liv av detta ord, Fredrik Östman. I tyska skolor kommer detta hjälpmedel flitigt till användning. Redan i första klass praktiseras i många tyska skolor SKRIVSTIL-VÄLSKRIVNING-DIKTAMEN med bläck. T.o.m. i ämnet matematik skulle barnen använda bläckpenna i sina räkneböcker. När barnen får tillbaks sina rättade alster vidtar arbetet med att korrigera felen. Det är då Tintenkiller (bläckdödare) kommer till användning som en sorts tipp-ex: vit färg fylls i på det felstavade ordet eller siffran och rättas därefter till med andra änden av Tintenkiller, där en blå bläckliknande färg sitter.

    Själv har jag blandade känslor inför fenomenet. För pojkar, som ofta inte kommit lika långt i sin mognadsprocess som de duktigare flickorna i första klass, upplevdes denna skrivstil-diktamen med bläck ofta som ren tortyr. Både av barnet och föräldrarna.

    Gillad av 4 personer

 4. lenam skriver:

  Jag är stolt över att vara en rörlig väljare. En väljare som ser till vad har ni gjort som lett landet och vad behöver vi framåt. I nuläget behöver vi inte mer av Liberalism. Dumsnällheten måste begränsas.

  Gillad av 5 personer

 5. Sture Larsson skriver:

  Flyttas strecket åt höger blir vänstersidan större och högersidan mindre. Det stämmer inte riktigt med vad du i övrigt skriver. Eller har jag alldeles missförstått det där med strecket.

  Gillad av 2 personer

 6. Jan Andersson skriver:

  Om man för en politik som de allra flesta medborgare säger sig vara nöjda med så spelar det ingen roll vad proffstyckare och historiker vill kalla dessa politiker.
  Felet idag är att politikerna nu springer ikapp till avgrunden, med den mest befängt korkade av dem alla (Reinfeldt) i spetsen. ”Hur skulle det har gått med bostadsbyggandet om vi inte hade haft invandringen sedan 1970?”.

  Tjenare, det hade inte behövts så mycket bostäder.

  Gillad av 14 personer

 7. Johan skriver:

  Tuschstrecket är flytande, eftersom alla som uttrycker en åsikt, mindre PK en den egna, brukar benämnas högerpopulister.

  Gilla

 8. Göran Fredriksson skriver:

  Det är det usla politiska klimatet vi har anledning att ha ångest för. Det som vi människor har reell möjlighet att göra något åt.

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Det avgörande är att man på ”fel” sida om tuschstrecket placerar alla ideologier med färdigförpackade lyckodrömmar som tar ifrån individerna ansvar och möjlighet att förändra, utveckla och förbättra sin och sina medmänniskors tillvaro.

   Människorasen är inte en flock duvor eller sillar som bara kan förflytts i den riktning som ledaren indikerar. Vi har förmågan att utvecklas; indiviiduellt och/eller i grupp. På 100 000 år har vår ras utvecklats till den enda som har full möjlighet att bestämma vårt eget öde.

   Vårt oundvikliga öde, så länge vi inte spränger planeten i luften, är att försöka utvecklas och att lösa problem tillsammans med hjälp av alla de redskap vi uppfinner på vägen.

   Att inse att det är den enda vägen vidare är den sanna konservatismens innersta väsen.

   Gilla

 9. Tomas skriver:

  Kommande sommar blir nog ett uppvaknande för fler svenskar när kvällstidningsrubrikerna skriker om än värre situation i sjukvården. KD bör fundera över sin ståndpunkt att underlätta för anhöriginvandring som dramatiskt kommer öka belastningen på välfärdssystemen inte minst på sjukvården. Nu nalkas stunden då M och KD skall visa handling bakom orden.

  Gillad av 4 personer

 10. Dandersan skriver:

  Lyssnade på en intervju med Reinfeldt nyligen.
  Han har inget lärt av att vistas ute i samhället.
  De förment goda på andra sidan av strecket som gjorde 9000 ensamkommande öde till en fråga som landets lärarkår skulle avgöra kan nu se vad som sker.
  De sätter stora krav på vårdnadshavare, som lärarna är, på integritet.
  Godkänna otillräckliga studier eller sända en signal om att migranten bör återvända hem.
  Om Sverige är paradiset på jorden så är det i alla fall uppenbart omöjligt att bo här utan kläder!

  Gilla

 11. malmobon skriver:

  När klimathysterin är över efter EP-valet (har kommit till för att ta fokus från migrationsdebatten), kommer det anhöriginvandringen och gymnasielagens upphörande.
  Det är Annie Lööf som idag styr inriktningen.
  Skall komma ihåg att SD är ett SOCIALkonservativt parti.
  Ett tänkbart scenario i framtiden när Löfven har lagt Annie Lööfs skor på hyllan, är faktiskt att
  Socialdemokraterna ändrar sig.
  Hur långt tänker Jonas Sjöstedt låta det gå högerut? Den tiden kommer helt säkert.
  Då har vi ett extraval.
  Hade då sossarna bytt ut Löfven till Mikael Damberg och börjat prata OCH förhandla med SD, har vi ett helt anat läge.
  Då blir Mp, L, helt onödiga och åker högst troligt ut ur Riksdagen.
  Vi får väl se vad EP valet kommer visa. Viktigt val. Allt kommer handla om vem som sätter sig ner och förhandlar med SD om migrationspolitiken.
  Vi ser redan nu hur samhället håller på falla sönder.
  Vänta till sommaren. Förändring på riktigt som SD säger, sker när någon är mogen att respektera SD-väljarna. Staffanstorpsmodellen kan gälla men då måste trojkan i Moderaterna bytas ut. Sker förr eller senare. Än en gång blir EP valet viktigt. LIBERALkonservativ är inte samma som SOCIALkonservativ. Kom ihåg detta. ”Makten utgår från folket…. Ditt val i EP.
  Mitt val är enkelt. Sverigedemokraterna. Nyckelordet är VÄRDERINGAR. Egna befolkningen eller hjälpa fler i närområdena.

  Gillad av 1 person

 12. Dnam eksnad skriver:

  Jaha, men vilken moralisk ryggrad har M och KD? Man har ju i hög grad bidragit, och i Ms fall, lett eländet, i långa perioder. Alla nu aktiva rikspolitiker i dessa partier har bidragit till detta, inte minst den muslimska massinvandringen. Jag gjorde mitt P1-experiment idag på morgonen, man slår på P1 och räknar högt sekunderna innan det på något sätt handlar om araber och Mellanöstern. Idag gick det faktiskt hela 15 sekunder, sedan kom ett inslag vars hela tes var hur usel Nethanyahu är, man finner den vanliga sunt-förnuft väljaren som vill ha bort honom och så vidare. Israel är ju inberäknat i den experimentella uppställningen pga judehatet i media. Efter det kom ett reportage om Algeriet, där man framställde några unga som rättrådiga riddare, ”det var ju deras land” lät man de algeriska unga säga, utan att se komiken. Jag fick mig iallafall till livs 15 sekunder med kabeldragning längs våra vägar innan det handlade om Mellanöstern och araber. Inte dåligt. Inget om Kina, eller resten av världen men träden växer ju inte upp i himlen.

  Den situation Sverige befinner sig i är synnerligen allvarlig oh kan liknas vid krig, åtgärderna som krävs tarvar moralisk säkerhet och målmedvetenhet, Sverige är förlorat utan massiv återvandring, och vad kan få en att tro att den nuvarande kadret av politiker i M och KD ens förstår problemet, eller att de inte vill ha det så här? De har helt klart velat det hittills. Hela deras professionella karriär så har de bidragit till pk-ismen och Sveriges förfall, skall de nu göra helt om? Nej, det man ser, tyvärr, är att M och KD nu bildar en attraherande pol av meningslöst pladder, man har ju anställt Alice ”bara man vill så kan man” Teodorescu att ta islam ur muslimerna, de skall integreras, nu efter 1400år. Går inte det så skall de assimileras! Detta förstår ju ett barn är omöjligt och M och KDs huvudsakliga uppgift, medveten eller omedveten, blir att locka ner ”höger”-väljare i detta svarta hål av meningslöshet så att deras röst blir irrelevant, istället för att rösta på SD, eller ännu hellre AFS. Löfven och muslimska brödraskapet måste mysa och skåla i arabiskt thé och röka vattenpipa.

  Gillad av 12 personer

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   DNAM EKSNAD: Underbara klarsyn om M, KD och P1-experimentet.

   Många sätter sina förhoppningar på dessa partier – de kommer bli besvikna. Smink täcker över vissa saker, men ger ingen förändring på djupet.
   Och det är där förändringen är av nöden.

   Gilla

 13. Göran Holmström skriver:

  Om jag skulle med ord beskriva vad den feta markörpennan skulle förpassas så lär jag inte få texten publicerad! Så jag säger det med mjuka ord istället.
  Denna låtsas demokrati borde rivas ner fullständigt och dom ansvariga bord fängslas samt alla deras tillgångar skulle beslagtas och delas ut till det lurade folket dom blåst och svindlat. Med lögner och fagra löften.
  Släpp tanken om höger och vänster, sätt istället in orden normalt och fullständigt vansinnigt! Där finns ytterändarna på skalan.

  Gillad av 10 personer

 14. Östrahult skriver:

  Frågan är om inte det går ett jättesvart streck mellan verkligheten och den skenvärld som befolkas av media och en stor del av politikerna, Det räcker att bläddra i några av dagens tidningar så slår skenvärldens vansinne emot en med full kraft:
  • Reinfeldt mal på om att invandringen räddar våra pensioner
  • Andra gläds åt att Skråmos avkommor hittats och att det är förfärligt att de inte mår bra, de som fått en så bra uppväxt
  • Tänk att lilla Värnamo får en släng av sleven av den blomstrande människohandeln
  • Juncker passar på att försöka tutta på några i Afrika med en fackla, proffsigt att tima med EU-valet
  • Osv

  Gillad av 5 personer

 15. Argus skriver:

  Som vanligt skriver Lennart Bengtsson utmärkt.

  Vi är och har varit extrema. Man gör inte så stora förändringar som vi har gjort inom t.ex. försvar (militärt och civilt) och skola och undervisning; det är både dyrt (att återställa) och farligt. Som om vi skulle riva upp stambanan och sedan ångra oss. (Visst försvaret behövde moderniseras, men precis som andra förändringar kan det ske i små steg; under den ”strategiska pausen” drömde man istället om nätverksförsvar och produkter som inte fanns på ritbordet, samtidigt som vi hade en ”uppvisningstrupp” utomlands.)

  För ett antal år sedan hade SR ett program om tillståndet vid våra högskolor och universitet. Många studenter klarade inte av att ta till sig en akademisk text (naturligtvis än mindre prestera en sådan, men efter något år bör det kunna ske); de höll preparandkurser. Vid våra civilingenjörsutbildningar hålls ofta ett diagnostiskt test i matematik vid utbildningens start, gjorde själv sådant i början av 90-talet. På Chalmers har de tydligen statistik, har sett diagrammet annorstädes men återfinns här:
  https://fof.se/tidning/2016/11/artikel/aven-de-basta-blir-samre

  Andelen rätta svar på ett moment droppar på 90-talet. I radioprogrammet sade en person från KTH att studenterna var bra på andra saker, som att redigera video. Man baxnar. Det kan man lära sig på 15-30 minuter.

  Gillad av 5 personer

 16. Argus skriver:

  Ovanpå detta, våra egna problem, samt en alltmer extrem hållning i nya företeelser som identitetspolitik och genusstudier, häller vi så tiotusental invandrade ungdomar. Det kryper i mig vid tanken på hela klasser med utländska elever, med utlandsfödd lärare. Här?

  Först fepplar man med nytt betygssystem G, VG, MVG; friskolor som lovar och lockar med allt (det behövs inga val i grundskolan, vi lyckades väl innan; men det som började som en nisch har blivit till ett sätt att få hyfsat anständig skolgång, omfamnad av de många); betygsinflation, sedan inför man nytt system, med betygsmatriser så röriga att inte någon tycks begripa; och helt plötsligt ska sjätteklassare kunna reflektera utan djupare kunskap. Återigen stora förändringar när det inte hade behövts. Visst, de allra mest studiebegåvade 5 procenten klarar sig alltid, om de inte helt tröttnar på skolan p.g.a. bristande stimulans, men vi kan inte förlita oss på dessa enbart. Asien trycker väl ur sig fler ingenjörer årligen än vad som någonsin har funnits här.

  Som en del säger, om vi inte passar oss är det vi som står säljer vykort i gathörnen.

  Om våra politiker förde fram ett fordon och plötsligt hörde missljud, sedan en eller flera varningslampor på instrumentbrädan, så skulle de inte sakta ned och stanna för undersöka orsak. De skulle göra vad de har gjort hittills, fortsätta köra och öka farten. Fullständigt vansinne. De ignorerar påpekanden om avsaknad av konsekvensanalys.

  Gillad av 2 personer

 17. Observatör skriver:

  Det räcker inte att erövra den politiska makten. Många års maktinnehav har gjort att kulturen, medierna, statsförvaltningen och utbildningsväsendet är helt genomsyrade av vänsteråsikter.Tidigare borgerliga regeringar har inte orkat ta tag i detta utan jamat med. Hotas maktetablissemanget kommer detta att slåss ”till sista kvinna” med alla medel.

  Gillad av 2 personer

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   OBSERVATÖR: Underbara klarsyn!
   Med enda invändning mot ”Tidigare borgerliga regeringar har inte orkat ta tag i detta utan jamat med.”

   Tror inte alls att de haft varken invändningar eller jamat med, utan tvärtom istället!
   Som några brukar uttrycka det ”De (7-klövern) vill ha det såhär”. Skillnaderna mellan partierna är marginella när det kommer till ödesfrågor.

   Ett parti har vågat stå upp för sant och rätt, utan något som helst erkännande från något annat parti. På detta faktum både står och faller alla förhoppningar om en verkligt annorlunda politik.

   Gilla

 18. Rikard skriver:

  Hej.

  ”Tuschstrecket” bör ses genom Overton-fönstret.

  Från otänkbart hela vägen till genomförd politik:
  Unthinkable
  Radical
  Acceptable
  Sensible
  Popular
  Policy

  Det sista ledet saknas dock: Mandatory.

  Till det bör läggas Haldins tre sfärer: konsensus, kontrovers och avvikelse, samt som alltid ”door-in-the-face” respektive ”foot-in-the-door”-teknikerna.

  För den som vill ha kortversion om vad begreppen innebär:
  (Detta är inte länkar utan exempel på länkar, och därför lagliga och skattbefriade)
  [https://en.wikipedia.org/wiki/Overton_window]
  [https://en.wikipedia.org/wiki/Hallin%27s_spheres]
  [https://en.wikipedia.org/wiki/Door-in-the-face_technique]
  [https://en.wikipedia.org/wiki/Foot-in-the-door_technique]

  Statskunskap är kul. Antalet professorer, doktorer och forskare i Sverige som förutspådde Sovjetunionens kollaps uppgår till noll. Inte ens i januari 1989 kunde de förutse DDR:s sammanbrott. Ej heller kunde de sia om att islams eviga krig mot alla andra skulle få sin nytändning 11/9 2001 – tvärtom var dogmen under nittiotalet historiens slut, alla folks förbrödring, nyliberalismens segertåg över världen och de öppna gränsernas välsignelse.

  Det är inte mycket statsvetare har rätt om, men kan lära sig en hel del av att studera vad de haft fel om, hur och varför.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   RICKARD: Klockren kommentar med bärighet som räcker och blir över tom för ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

   Jobba på! Dessa kommentarer behövs, även om vi inte vet hur många som de når. Tids nog så!

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.