Katerina Janouch: Hjärtligt välkommen till Det Goda Samhällets relationsspalt!

Katerina Janouch

Hej och hjärtligt välkommen till Det Goda Samhällets relationsspalt! Ett samhälle i förändring bjuder på många nya utmaningar, och relationer förblir inte opåverkade. Därför startar vi denna spalt. Vi ger dig möjlighet att skicka in dina frågor om familj, vänner, kärlek och intimare spörsmål – och få hjälp att lösa frågeställningar som kanske ingen annan kan bistå med råd kring. Du får givetvis vara anonym och frågorna och svaren publiceras här på Det goda Samhället. Du åtnjuter källskydd och jag har tystnadsplikt.

Låt mig presentera mig kort, om du inte känner till mig: Jag heter Katerina Janouch, är journalist, författare och samlevnadsexpert med lång erfarenhet och flera böcker i ämnet i bagaget. Jag brinner för att hjälpa människor till bättre livskvalitet och där är relationer oerhört viktiga. Därför har jag i flera decennier besvarat frågor om relationer, samlevnad samt sexualitet för alla åldrar, i alla slags medier. Jag har ett pragmatiskt synsätt på våra mellanmänskliga förehavanden. Många gånger blir man hemmablind då det gäller de egna relationerna och då kan en utomståendes ärliga, osentimentala blick behövas för att ge nya perspektiv och osminkade omdömen.

Har du frågor som rör vänskap, familj, kollegor, partners eller annat som kan vara svårt att prata om, mejla till katerina.janouch@detgodasamhället.se