Gästskribent Rune Barneus: Bonnesen ett bondeoffer

Någon gång på 1980-talets slut deltog jag i en konferens i Schweiz om ett fenomen som idag kallas penningtvätt. Världen rörde sig långsamt mot ett kontantlöst samhälle och det förelåg ett behov av att bekämpa fri rörlighet av kriminella pengar. Själva fenomenet var inte lika hett som idag men dock besvärande och ökande. Den frågeställning som konferensen hade att ta ställning till var hur det internationella banksystemet med alltmera sofistikerade betalningssystem skulle ställa sig till ökande krav från politiker på att banker skulle ta på sig en polisiär roll som kontrollant av att överförda medel inte hade åtkommits genom brottslig verksamhet.
Jag tillhörde de bankmän som vid detta möte var skeptiska till att bankerna skulle agera både som myndighet och som serviceföretag. Jag var inte ensam om denna hållning men det var tydligt att de flesta delegater kom med instruktioner att inta en följsam inställning till kraven från myndigheterna.

De flesta tycker nog att eftersom pengarna strömmar igenom bankernas datasystem så är det bekvämt och naturligt att kräva att bankerna också kontrollerar att överförda medel inte har åtkommits på olagligt sätt.

Varför var och är jag skeptisk till den inslagna vägen? Därför att det är viktigt att hålla isär roller. Det är svårt att vara ett serviceföretag och samtidigt agera myndighet. Banker anställer folk för att betjäna kunder. Bankinspektioner anställer folk för att kontrollera, söka avvikelser, ha kontakt med andra myndigheter som kan bistå med att avslöja kriminella etc. Det blir svårt att blanda dessa så olika roller med en och samma arbetsgivare, banken. Däremot ska naturligtvis banker underlätta och stödja bankinspektioner med deras uppgift.

När den nu aktuella härvan briserar i folkrörelseägda Swedbank förvånar det mig inte att skulden läggs på bankens verkställande direktör istället för på styrelsen. Det är ju så det brukar gå till i Sverige: exculpera styrelsen genom att avskeda VD. Men det torde finnas en fortsättning. Styrelsens ansvar i en bank är enligt banklagen vidare än i ett vanligt aktiebolag. Det var dessutom styrelsens beslut att etablera sig i Balticum vid en tidpunkt då riskerna att felbedöma dessa länder var betydande. Vid denna tid var de baltiska länderna fortfarande mentalt en del av det sovjetiska systemet. Att nu offra Bonnesen framstår därför som ett bondeoffer.

Intressant nog har ingen allvarlig kritik riktats mot Finansinspektionens roll i Swedbankshärvan trots att den varit med från början och förmodar jag haft full insyn. Det är så det blir när man ger dubbla roller till bankerna: affärsverksamhet och kontrollant. I det spelet blir alltid bankerna ansvarsbärande medan Finansinspektionen ville så väl men inte räckte till. Med detta upplägg kommer historien att upprepa sig.

Du kan naturligtvis med rätta ställa dig frågan varför banken misslyckats med sin kontrolluppgift genom åren, medan Uppdrag Granskning lyckats på kort tid. Min förmodan är att deras information är insiderinformation från Bill Browder, som på grund av Magnitskijaffären vigt sitt liv åt att avslöja hur olagligt åtkomna ryska skattemedel eller eljest kriminella medel slussats och tvättats via banker i väst. Bill Browder har skrivit en intressant bok om sin tid som investmentbanker i Ryssland under 1990-talet och har med den vunnit mycken sympati. För helhetens skull vill jag dock citera Vladimir Putin från presskonferensen i Helsingfors efter mötet mellan Putin och Trump: ”Jag vet att Bill Browder är en hjälte i Er värld men Ni bör komma ihåg att denne man tjänade miljarder dollar i Ryssland på 1990-talet och lämnade landet utan att betala en dollar i skatt.”

Rune Barnéus är författare och före detta bankman.

64 reaktioner på ”Gästskribent Rune Barneus: Bonnesen ett bondeoffer

 1. gmiksche skriver:

  Hela historien börjar och slutar ingalunda med Bill Browder och Magnitskyaffären. Det är där den börjar. Browder har på alla sätt försökt och lyckats med att stoppa information i väst som gått emot hans berättelse. Med hot om stämning (han blivit stenrik med sina rysslandsaffärer, precis som Chodorkowsky). På Browders narrativ har USAs byggt sina rysslandsbojkotter som sedan anammats, delvis något motvilligt får man säga, av EUs grander och EU-parlamentet. Och i sista förlängningen av ex vis av Sydsvenskan i samband med en filmfestival där en rysk, i väst (Tyskland och Norge) boende filmmakares version av Magnitskyaffären skulle visas. Filmmakaren är definitivt ingen ingen propagandist som går Putins ärenden, det har han visat i andra sammanhang. Filmen skulle förresten visas för EU-parlamentariker, men stoppades i sista minuten. Browders far var ordförande för USAs kommunistparti. Vilket gav Browder den stora fördelen att slå mynt av den utförsäljningen av ryskt statsegendom som följde med Sovjetunionens upplösning.

  Gillad av 6 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  ”Världen rörde sig långsamt mot ett kontantlöst samhälle och det förelåg ett behov av att bekämpa fri rörlighet av kriminella pengar.” — Det börja illa. Kausaliteten var förstås den omvända. På grund av att kontantfria penningströmmar kunde observeras fick man idén att beskatta dem.

  Gillad av 3 personer

  • Dnam skriver:

   Detta är förstås sant men måste då gälla alla. Bankerna idag används ju också för att finansiera kriminalitet och terrorism, hur lätt är det att kontrollera att pengarna man för över till Somalia går till svärmor och inte Al-Shabab? Det rör sig ju också om rent lurendrejeri där pensionskunder och andra blåses på sina tillgångar om man ser det lite bredare än bara penningtvätt. ”Bank” är ju förresten bara en abstraktion, vissa tjänar pengar på att både lura kunderna OCH banken, dvs aktieägarna och de anställda som inte får del i fusket. Problemet är att alla med inflytande agerar som agenter, det är inte deras egna tillgångar. Inget skinn i potten. Bankerna idag är så stora att staten möjligen ”måste” rädda dem och där faller så hela principen med skinn i potten.

   Gillad av 4 personer

   • Aurora skriver:

    Det förs inga pengar till Somalia genom svenska banker. För det finns inga bankrelationer mellan Sverige och Somalia. Däremot har Sverige alltför länge stillatigande tillåtit ett betalningssystem som heter Hawala och som löper hrlt oregistrerat utanför bankväsendet. Finansinspektionen vaknade så sent som i vintras och stångde ett stort antal Hawala-kontor. Dessa finns ofta inrymda i butiker i uranförskapsområdena. DN rapporterar sedan att många är ’oroliga’ när deras Hawali-kontor stängs. Där har nog passerat stora skattefinansierade bidragsbelopp till vad vi kan gissa om.

    Gillad av 2 personer

   • Aurora skriver:

    Svar till DNAM; Hur kan en tjej veta något? Och ev SIDA-stöd går genom intl, oftast FN-kopplade, kanaler.

    Gilla

 3. Palle9 skriver:

  Angående slutcitatet från president Putin: enligt vad som framkom i Uppdrag gransknings intervju med Browder uppgavs att själva upprinnelsen till Magnitskij-affären gällde en enorm summa (storleksordning 2 miljarder SEK om jag inte missminner mig), som Browders företag betalade in i skatt, och som försnillades av myndighetspersoner. Vad är sanning?

  Gilla

  • Thor skriver:

   Pengarna återbetalades från den ryska skattemyndigheten men det är omstritt vem som fick dem. En teori kan vara att Browder gjorde upplägget men snuvades på konfekten, därav den rabiata hätskheten. Människan verkar besatt av att inte betala skatt på miljardinkomsterna, sade upp sitt amerikanska medborgarskap av den anledningen.

   Gillad av 2 personer

  • Thor skriver:

   Swedbank är rädda förlora rätten att hantera dollar. De miljarder som USA dömer ut i böter tas det nog lättare på. Hursomhelst praktiskt för USA att köra hårt, miljarder dollar i böter och när en utländsk bank försvagas lär USA-banker stärkas. Och knähundarna i Rosenbad jamsar med. Någon skada av Swedbanks affärer har knappast USA lidit och troligen inte Sverige heller förrän nu i efterdyningarna för Sveriges del. Men vad gör det när SVT får en scoop. Om pengar från öst tvättats lär det vara skattebetalare i Ryssland och Ukraina som drabbats men de lär inte få något.

   Gillad av 2 personer

   • Aurora skriver:

    Swedbank gör klokt i att vara rädda att förlora rätten att handla i dollar. I Sverige visar det sig ofta hur lite kunskap många som kritiserr reglerna kring betalningssystemem har. En del retar sig på att exvis Patriot Act gäller även om man sänder dollar mellan Sverige och Danmark. Men alla dollarbetalningar passerar via USA. Sedan är inte bara Svensson och Anderssoned med sina sparpengar kunder i bankerna utan de största och viktigaste (faktiskt) kunderna är företagen. Och för storföretagen handlar det om äpnga nollor på slutet. Affärer görs i dollar. En bank som tror att de kan begränsa sig till enbart euro-affärer blor inte lång på marknaden.

    Gilla

   • Kronblom skriver:

    Hur många stora företag med internationella affärer är kunder hos Swedbank? Närmast noll privata gissar jag

    Gilla

   • Aurora skriver:

    @Kronblom; Börja med att titta på börsens lista över stora bolag. Det är nog din koll som är noll.

    Gilla

 4. Jan Andersson skriver:

  För många år sedan tog jag ut utan minsta krångel ut 40000 kr i banken för jag skulle köpa en båt som en äldre man vill ha kontanta pengar för. Men han hade ångrat sig och det blev ingen affär. Nästa dag försökte jag sätta in pengarna igen. All bankpersonal stelnade samtidigt där de stod eller satt och stirrade på mig med skräckblandad nyfikenhet. Ett ögonblick trodde jag att de låsa dörrarna och ringa polisen. Men filialchefen tillkallades och redde ut det hela med en fnysning. All heder åt denne man, annars hade jag bytt bank.

  Gillad av 5 personer

 5. Östrahult skriver:

  Ja det här låter som gnäll från en som blivit bortskämd i finansvärlden. Jag håller med om att myndigheter och styrelse har sluppit för lätt undan, men det är bara en del av spelet i finansbranschen, sno åt sig den som kan. Girigheten är utbredd men etik är ett okänt begrepp i finansbranschen. Barneus intar en bortskämd och naiv inställning till bankers ansvar, och vill inte ta ansvar för någonting. Ansvar är en myndighetsuppgift. Hur skulle det se ut om industriföretag tänkte likadant, vi ska tillverka och behöver kemikalier, vi kan inte ha koll på om de är farliga. Det får myndigheterna sköta. Så enkelt fungerar det inte i dagens värld.

  Gillad av 3 personer

  • Palle9 skriver:

   Östrahult: Instämmer. Bra jämförelse med kraven på kemiska produkter – har själv jobbat med just sådana säkerhetsfrågor i privatägda företag. Det hade naturligtvis varit ”enklare” att göra affärer utan att behöva ställa krav i detta avseende. I vissa (sällsynta) fall skulle kunder kunna bli direkt drabbade av kontakt med konsumentprodukter med felaktigt innehåll – vilket givetvis var prioritet nr 1 att undvika. Men förståelsen var stor inom företaget att en skandal involverande farliga kemikalier kopplat till företagsnamnet dessutom skulle kunna bli förödande för företagets goda rykte. Dessa aspekter var helt dominerande – konsekvenserna av eventuella böter utfärdade av en kontrollmyndighet förbleknade i jämförelse.
   Överfört till den finansiella världen borde det alltså finnas skäl för en bank att dels inte vilja befatta sig med tvättning av illegala pengar av rent lagliga och moraliska skäl, dels vara mån om att bibehålla sitt förtroende och sitt goda namn. Skillnaden mot mycken annan verksamhet utgörs väl av de stora bonusar, som förekommer i finansvärlden, vilket för enskilda chefer kan övertrumfa övriga hänsyn. I fallet Swedbank kan dessutom kompetensen i styrelsen starkt ifrågasättas – se genomgången på Ledarsidorna om detta.

   Gilla

   • cmmk10 skriver:

    Om man sedan bestraffas, med att få med sig 25 miljoner vid avsked, så finns det ingen direkt anledning att bekymra sig för hur man agerar.

    Gilla

  • Strix skriver:

   Varför analyserar inte de mest fanatiska journalisterna Sverige kan uppbringa den korrupta styrelsen och kopplingarna till socialisterna/Löfvenistern?

   Gilla

  • Strix skriver:

   Varför analyserar inte de mest fanatiska journalisterna Sverige kan uppbringa den korrupta styrelsen och kopplingarna till socialisterna/Löfvenisterna?

   Gilla

 6. Aurora skriver:

  Som fd bankman bör du veta bättre om reglerna. Jag ser inga problem med att bankerna åläggs kontrollfunktion. Regelverk finns redan sedan tid tillbaka. Det började med Leeman Brothers och i samband med finanskrisen, orsakad av av junk bond derivat, stärktes kontrollfunktionerna hårt. Att Swedbanks kontrollfunktioner inte skötts är tydligt. Det finns rutiner för att granska kunderna samt varifrån penningtansaktioner kommer. Svenska banker, tvärtom vad många tror, slarvar här och ligger efter i det datatekniska utvecklingsarbetet som dessa EU-stadgade kontrollfunktiner kräver. Redan när svenska banker kunde börja öppna kontor utomlands, bla Luxembourg och London, visade det sig att man lätt lät sig bländas av pengar. För flera år sedan bistod Forexbank kunder i pennongtvätt också och vederbörlig kontrollfunktion saknades. Som du nämner kan man också undra över Finansinspektionens brist på agerande. Men det är väl bekvämt att sitta av sin lön i fina lokaler centralt i hufvudstaden.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   ”Jag ser inga problem med” är inget argument. Rune beskriver ganska detaljerat vilka problem som uppstår. Du förmodas att argumentera emot denna beskrivning eller inte alls. Du befinner dig annars på Annie Lööfs nivå: ”Aj dånt ugrii”.

   Gilla

   • Aurora skriver:

    Inre din uppgift att anse vad och hur jag ska kommentera. De som, och liksom Hilding och Linden har svårt att acceptera att fylla i blankett vid kontantinsättning eller visa legitimation ska veta att dessa krav är standard i alla banker idag. Utöver EU-direktiv finns även amerikanska regelverk som påverkar, såsom Patriot Act och Dodd Franc Act. Allt detta är för att motverka och skydda mot penningtvött och terrorpengar.Jag ser som sagt inga problem med kontroll men problem utan kontroll. Talande för sådan naiv inställning är väl att Sverige är sämst av alla västländer med lagar mot terrorism vid egen lagstiftning.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    1. Orsaken för kontrollerna är endast och uteslutande omsorg om statskassans påfyllning. Pratet om terrorism och penningtvätt är en fasad.
    2. En regels existens är i sig inte bevis för dess riktighet. Visst, du arbetar i bank och har gjort dessa regler till en del av din persona. Kallas socialisering. Inget märkvärdigt.

    Gillad av 1 person

   • Hilding Bengtsson skriver:

    Aurora!
    Lätt att terroraspekten blir en ursäkt/möjlighet,
    för överheten att ta full kontroll över medborgaren!

    Anses Du sen vara obekväm, kan en förmögenhet raderas ut,
    med en simpel knapptryckning/genom att skylla på datorhaveri…

    Storebror har garanterat en plan!

    Därav många arrangerade attacker,
    för att påtvinga medborgarna nya lagar?

    Det diskuteras som bekant om 9/11 var arrangerat?
    Vem som tjänade på det?

    Mao vem som initierade det hela!

    Politiker/militärer skyr inga bondeoffer,
    när man har en långsiktig plan…

    Bara sk Colatteral Damage…
    Försumbart i längden!

    Gilla

   • Kronblom skriver:

    Coop är en del i Swedbank. Jag fick ett brev av dem förra året där de frågade om mina bonuspoäng användes till terrorfinansiering. När jag inte svarade på frågorna spärrades kortet och för en månad sedan kom ett nytt kort. Jag betalar alltid kontant och kortet används endast för rabatterbjudanden så bonuspoängen motsvarade kanske en kopp kaffe per år, om de hade gått att handla för.

    Gillad av 1 person

  • Hilding Bengtsson skriver:

   Den kontrollen har i vissa sammanhang nog gått överstyr!

   Jag skulle för några år sedan sätta in ETTUSEN,
   till en bekant i SHB!
   Märk väl, en välrenommerad seriös kund!

   Då ombads jag uppvisa LEGITIMATION…

   Då ombad jag i min tur vederbörande, att dra åt H-E)

   Gillad av 4 personer

   • Linden skriver:

    Upplevt liknande.
    Gjorde en fastighetsaffär i början av nittiotalet.
    I affären ingick en överenskommelse att befintliga lån skulle överlåtas.
    Döm om min förvåning när jag fick en förtryckt blankett där allt i mitt liv skulle redogöras för, bl.a. frågades om min tobakskonsumtion.
    Svaret till bankkamrern var givet, du kan behålla ditt j-a lån.
    Har man alltid skött sina affärer ska man inte behöva bli förnedrad.

    En gammal bankdirektör sade en gång, fördelen med person och släktkännedom är att man vet när man kan låna ut pengar utan risk.

    Gillad av 3 personer

   • Aurora skriver:

    Med Hildings och Lindens inställning till risk-kontroll är jag inre förvånanad att det ser ut som det gör. Nya tider kräver nya metoder.

    Gilla

   • Kronblom skriver:

    Hur länge dröjer det innan man måste visa leg när man betalar kontant i affären?

    När jag blev företagskund hos Swedbank (ingick i flytten när de gick ihop med Föreningsbanken 1997) krävde de att jag skulle ha en personlig livförsäkring p.g.a. krediter. Att jag redan hade en sådan i dåvarande Skandia dög inte då de inte tillhörde ”rörelsen”. Då skulle jag göra en hälsodeklaration men när jag uppgav att jag vägde 120 kg (en grov överdrift) så var det inget som deras försäkringsbolag accepterade och jag slapp undan. Några år senare bytte jag ändå bank då situationen för företag förvärrades.

    Gilla

 7. elfyma+ skriver:

  Vad jag inte begriper i den sk Magnitskijaffären är varför Putin skulle skydda korrupta statstjänstemän som ska ha plundrat den ryska statskassan. Det är något som inte stämmer här, såvida de inte agerar som bulvaner åt Putin, vilket inte har bevisats.

  Gilla

  • Tina skriver:

   De spelar alla i samma lag. De är enbart intresserade av att tjäna pengar åt sig själva, inte åt staten. Alla på höga positioner i staten hjälper varandra. Det är det som är definitionen på en korrupt stat. I Sovjet var korruptionen total, ryska maffian tog merparten av inkomsterna från alla stora byggen och hamnar redan på 1960-talet. Putins Ryssland är en direkt logisk följd av Sovjet, något annat hade inte varit möjligt.

   Svensken har hela efterkrigstiden indoktrinerats i ett lögnaktigt narrativ att Sovjet skulle vara en ”rättstat”, att USA och Sovjet skulle vara ”lika goda kålsupare”, därav vår ”alliansfrihet”. Alla våra historieböcker skrevs med tanke på att slicka Sovjet i röven. I mina historieböcker stod till exempel inte ett ord om grannländerna Estland, Lettland och Litauen. Det fanns svenska barn som växte upp i tron att hela Sovjet bestod av ryssar, alla talade ryska och att de andra folkslagen som namngivit icke-ryska städer och regioner var utöda. Det var ett ryskt narrativ som lärdes ut i våra skolor, och det är väl ingen skillnad idag.

   Men varför fokusera på bankerna? Genom alla dessa konton bör man ju fokusera på att sätta dit de krimininella ryssarna till livstid i fängelse. Men intresset riktas på bankerna istället för på knarkkungarna. Det är inte småfolket i Baltikum som har försnillat, det är plundrarmiljardärerna i Ryssland. Dessutom tillkännagavs för en månad sen att Danske Bank har sparkats ut från Estland. Inom åtta månader måste de stänga ned verksamheten. Swedbank kanske möter samma öde.

   Gilla

 8. Dandersan skriver:

  Vad jag har förstått bygger uppdrag gransknings granskning på flera dokument som inte var och inte är tillgängliga för bankpersonalen.
  Läckan från Panama och läckan(resterna) från Ukrainska fd presidenten.
  Det är lite väl magstarkt att döma nån för att inte ha studerat dessa innan de genomförde transaktionerna!

  Boken om Bill Browden var intressant. Han visade hur han lurade till sig företagsaktier som inte var tillgängliga för andra än Ryska medborgare. Fult spel som även Vostok Nafta i Sverige deltog i via bulvaner.

  Att Brigitte fick gå var väl för att hon visste mer än hon ville tala om.

  Gilla

  • Hilding Bengtsson skriver:

   Vad skulle banken göra…

   Ge skulden till naiva folkrörelseaktiva sossar i styrelsen?
   Naturligtvis helt uteslutet!

   VD har en yvig fallskärm, för att landa mjukt!
   Övriga kan använda sina änglavingar)

   Gillad av 6 personer

 9. olle reimers skriver:

  Att vd får skulden för bankaffärer lärde jag mig av Nordbankens förste chef, Erik Ehn, som orättmätigt kölhalades av styrelsen och de som kom efter. Erik, som gick bort nyligen, 90 år gammal, var på alla sätt en hedersman, men dessa offras lätt på Mammons altare.

  Gillad av 2 personer

 10. En Proxy-värld skriver:

  Förr var världen enklare. I en by fanns inga okända människor. Alla hade sin specifika identitet. Och så fanns där – längre ut i periferin – en större mängd främlingar. Om deras identitet var föga känt.

  Både djur och människor har inbyggt i sig att närma sig allt okänt med viss försiktighet. Det handlar om en genetiskt betingad överlevnadsstrategi. För i det okända kan alltid faror dölja sig.

  Ett formaliserat sätt att minska dessa faror – människor emellan – är att ta främlingar i hand – vid påtvingade möten. För att på så vis visa upp att man inte bär på något dolt vapen – och samtidigt visa på en öppenhet för fortsatt kontakt.

  Det är därför den emotionella reaktionen – på att inte ta i hand – kan bli så stark. En sårbarhetens känsliga kontrakt bryts. Och därmed signaleras en viss grad av fiendskap. Hälsningsritualer har därför stor betydelse.

  Vi lever dock i en värld av främlingskap. Få personer vi möter känner vi personligen. Men via klädedräkt och övrigt beteende signalerar vi olika överlappande identitet. Som kulturell och psykologisk närhet – men på ett indirekt vis.

  Men det blir likväl svårt att skilja på vän och fiende – om uttrycken tillåts. Särskilt när världen är full av mellanhänder. Hur skall man kunna lita på ombud och ställföreträdare? Att lita till okända individer, är svårt nog.

  På engelska kallas det för Proxy. I alla mer vidlyftig datakommunikation hanteras informationsutbytet via proxytjänster. En slags datamässiga mellanhänder.

  Vem som hälsar på vem kan då vara svårt att veta. Samtidigt byggs moderna samhällen upp kring kända identiteter. Utbetalningar via samhällstjänster sker inte identitetslöst. Skatter dras vid källan. Beskattning av individen bygger på känd identitet. Dömande inför en domstol likaså.

  Nu har samhället börjat ålägga företag som Google, Facebook och Twitter – typiska företag uppbyggda för kunna fungera som mellanhänder – att också intervenera i människors personliga mellanhavanden. Man lägger numera ut ett samhällets censur och kontrollbehov – på tekniskt uppbyggda företag.
  Utan insyn från medborgarna själva, och bortom demokratisk kontroll.

  Efter attentatet 2001 i New York, uppstod ett behov att kontrollera hur terrorism finansierades. Det är mer än förståligt. Vår egna bankkonton står nu under uppsikt av amerikanska myndigheter. Vad svarta pengar döljer för typ av verksamhet skall tvingas upp till ytan. Attentat behöver förebyggas i ett sårbart samhälle. Och samhällets fiskala funktioner måste kunna upprätthållas.

  Frågan är väl bara hur och på vad sätt? Hur personlig integritet skall kunna balanseras mot samhällets kontrollbehov?

  För i en värld utan hälsningar – och kända identiteter – kan påhälsningarna hos oss själva bli klart oangenäma. Det är bland alla mellanhänderna samhället går in och kontrollerar. Samtidigt är det dit även kriminalitet och terrorism letar sig in.

  Samhällets kontroll av sig självt, över medborgarna, av terrorism och kriminalitet, av medborgarkontroll, arbetar numera en slags proxyzon.

  Hur och i vilken grad – kan och bör man – kontrollerar denna gråzon? Med vilka medel och vilka syften? Vad bör vara tillåtet och otillåtet? Vilken insyn skall finnas? För vem och från vilket håll? Och vad är möjligt och önskvärt i en alltmer internationaliserad värld?

  Vi har kommit långt ifrån den ursprungliga byn. Vi sägs leva i en global by. Världen har gått och blivit knepig.

  Gillad av 1 person

  • Aurora skriver:

   Som ett bidrag till filosofidebatt kan inlägget måhända intressera någon. F.ö anser jag att de kontrollkrav som kom med bl.a 9/11 är fullt begripliga och bör ha stöd av varje ansvarsfull människa..

   Gilla

   • Dnam skriver:

    Tja, ungefär som att jag måste ta av mig bältet när jag flyger och de tar min sons leksakspistol från High Chaparral. Ett annat sätt hade varit att förvägra vissa människor tillgång till västs territorium överhuvudtaget, och västliga banksystem. Det fungerade fint förr. Förbjud flygresor för vissa, förbjud tillgång till bank för vissa, men det verkar vara vad du säger gäller för somalier. De kan alltså inte använda banksystemet för transaktioner med hemlandet?

    Det var bättre förr.

    Gilla

 11. Dnam eksnad skriver:

  Detta kommer en smula för nära min expertis och jag får helt enkelt avhålla mig från anekdoter, låt mig bara konstatera att inte allt når svenska medier. Mera generellt så håller jag med, Europeiska Centralbanken har nu efter finanskrisen skapat ett ännu mer komplext regelverk, men precis som Barneus säger, så skall detta regelverk implementeras av de som utför en ”service”. Sedan så skall detta kontrolleras av stränga ECB-kontrollanter som dyker upp då och då. Tusentals människor över hela världen sitter och skriver miljontals rader datakod, hur skall detta kontrolleras? Svenska myndigheter har ju inte i närheten av de resurser som behövs, och ej heller ECB, maskineriet är så komplext att de med incitament alltid kan kringgå reglerna.

  Just incitamentens inverkan kan inte underskattas, vem blir bankchef, förutom kompetens och enorm arbetslust så blir man ju chef om man är villig att se mellan fingrarna när det gäller verkligt stora pengar, detta vet Barneus, han vet också att man inte blir straffad proportionellt för brottens storlek. Bondesson är ett bondeoffer heter det, men åker hon i fängelse? Mister hon sin fallskärm på 20 miljoner? Banker kan tjäna miljarder på sina affärer, och om de begår brott så får de ett straff på 50 miljoner, men vem betalar det? Inte cheferna iallafall, utan de anställda får lite mindre. Så de kontrollsystem man har de styrs ju av folk som alla kämpar om att komma VDn nära, så ju högre upp man kommer, ju mer förstår man att det egentliga spelet är lojalitet och se mellan fingrarna, som i alla företag. Så innan cheferna blir av med sina pengar, och åker i fängelse, och styrelsen likaså, så kommer detta att fortsätta, man kan aldrig kontrollera bort detta, och dagens finansiella system är så komplext att det också är omöjligt att tänka sig att allt skulle skötas centralt. Finansinspektionen och ECB är i ett sykofantiskt förhållande med bankerna, där man har ett gemensamt intresse av komplexitet, den enda möjligheten är att ändra incitamentet så att de i ledningen verkligen bär ansvaret för verksamheten, för jag vet av egen erfarenhet att även om kontrollapparaten räddar banken från gigantiska förluster och skandaler så gör man det till priset av att ha gått emot ledningen som tog affärsbesluten från början, och vem tror att det belönas? Det måste också finnas externa advokater som kan tjäna miljoner på att sätta dit cheferna. Incitament igen.

  Gillad av 4 personer

  • Aurora skriver:

   Inlägget vittnar om viss kännedom men inte helt. De strängare kontrollerna kräver avancerad systemutveckling. Vi är förbi det manuella stadiet. Svenska banker är jämfört med andra europeiska banker dåliga och nonchalanta med de systemplementeringar som krävs. Det är fel att tro att inget händer. Dryga böter är bara början. Därefrer rasar börskursen. Bankens kapitalbas urholkas alltså. Konkurs och stängning väntar runt hörnet. Det är fel att tro att vi är skyddade i Sverige ’oavsrtt vad som händer’. Det kan bli ett hårt uppvaknande. Och det räcker inte alltid med att ha ’varit naiv’.

   Gilla

   • Dnam skriver:

    Jag förstår inte vad du menar, min poäng är att kontrollerna inte fungerar och lätt kringgås. Har jag sagt att inget händer, svar nej, det jag säger är att jag kan kringgå systemen och att nästa kris antagligen blir än värre. I banker så får man sparken för att avslöja missförhållanden eller fusk, om det inte rör sig om petitesser. Fuskarna blir chefer.

    Gillad av 1 person

   • Dnam skriver:

    Det du säger sker ju när det är för SENT, exakt min poäng, kontrollen var meningslös, eller nära nog.

    Gilla

   • Aurora skriver:

    Det finns regler om kontroller på olika nivåer så inte alla är när det är för sent. Men jag instämmer i att Swedbank tycks vara ett verkligt avskräckande exempel.

    Gilla

 12. Göran Holmström skriver:

  För dom flesta av oss är penningtvätt lagen och allt annat som nämns i artikeln bara överkurs, dom flesta människor får sin hårt överbeskattade lön insatt på ett bankonto. Förr var det kontanter, därefter gäller det att hushålla dom till nästa lön samt lägga undan lite till den gyllene semestern som hägrar.
  Så egentligen kunde man skrota alla dessa låtsasregler som krånglar till det för den lilla människan, men är inte ens ett gruskorn under skon, på dom som har medel att mygla!
  Gemensamt för alla skumma rikingar jag lärt känna genom åren, är att dels är dom ett steg före, samt dom har inga skrupler alls. Vilket även detta skänker fördelar, klart att staten jublar högljutt, ett kontantfritt samhälle innebär mer slaveri och kontroll, orden,”Den som har inget att dölja har inget att frukta” är ju en effektiv lögn!
  Cecilia Wikström, Mona Sahlin, Per Nuder, Jan Emanuel, Björn Rosengren,Göran Persson och Margot Wallström med massor av flera, ingen av dom har hindrats från att roffa åt sig skattemedel, trots nästan kontantfritt eller penningtvätt lagar.
  Tvärtom dom har verkat inom systemet och ”stulit det dom önskar med ivriga ryggdunkningar av övriga tjuvar.
  Den verkligt stora gåtan är att folket låtit sig mutas, med Rut och Rot avdrag, var egentliga syfte var att knäcka alla hantverkares möjlighet till lite extra pengar vid sidan av det hårda slitet på en reglerad arbetsplats någonstans.
  Dom pengarna gick ju i alla fall tillbaka till systemet igen.
  Nu far dom via bulvaner rätt ur landet, samt gör några dubbelspråkiga ”Företagare rika”. Nej socialism är ett farligt gift som omgärdar Sveriges Stift”

  Gillad av 5 personer

  • Aurora skriver:

   Pennongtvättlagen är inte överkurs. Bankernas kunder är inte bara ’våra hårt beskattade lönekonton’. De största kunderna är storindustrin. All internationell handel passerat genom banlerna. Det är många som kommenterar här som borde lyfta blicken lite över navelskådningen.

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Aurora, jag menade att fotografera Svensson för en insättning på 10000 spänn, eller ifrågasätta 25000 i cash till en båt. stoppar inte dom riktiga brotten.
    Mvh Göran.

    Gilla

 13. Bengan47 skriver:

  Jag hade annonserat en veteranbil på Blocket för 650’ sek. En Norrmann ville bjuda 70’ € kontant i sedlar. Bra affär tyckte jag. Men SHB ville inte ta dessa pengar utan att få veta hur norrmannen tjänat dem.
  Det blev ingen affär.

  Gillad av 1 person

 14. gmiksche skriver:

  Jag glömde att tillägga en synpunkt. Att basera sin analys på så pass ensidig information som man får förutsätta att en bok av en part i målet utgör är oprofessionellt och vilseledande därutöver. Audiat et altera pars är en grundläggande förutsättning för att närma sig sanningen. För en jurist borde det vara en självklarhet.

  Gillad av 1 person

 15. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  Fenomenet där företag skall agera myndigheter är bara ett symptom på att staten generellt beter sig tvärtemot vad den skall. Den lägger sitt eget ansvar på andra, och lägger sig i och stör där den inte har att göra.
  Exempel på hur staten lägger ansvaret där det inte hör hemma har vi gott om exempel på när det gäller internet: sociala medier-företagen skall agera poliser över vad användare framför på deras kanaler.
  Ett annat exempel är hur ansvaret för sopsortering hamnar på den enskilda medborgaren, bedömningar vad som är hälsosam mat hamnat på konsumenten istället.
  Exempel på hur staten lägger sig i där den inte har att göra är att man reglerar hur familjen fördelar föräldradagar, obligatorisk förskola, hot om kvotering till styrelser etc. etc.
  Rent allmänt sköter inte staten de uppgifter den skall sköta utan vältrar över dem på andra, men håller på och jävlas och ställer till där den inte har att göra.
  (Inte helt irrelevant, även om kopplingen inte på något vis är uppenbar, kan jag passa på och slå ett slag för mitt och Mohammed Omars samtal om 1984 som han också publicerade här på Det Goda Samhället just idag.)

  Gillad av 2 personer

 16. jsandwall skriver:

  Den djupa staten som har Sverige som test- och lydrikre visar sig tydligare och tydligare. Intressant om folk hinner vakna. Idag negativ reporänta. I morgon (2023) när kontanterna och givetvis bankomaterna försvinner får vi negativ ränta på inlåningskontona. Bankerna de stora vinnarna. På 30-talet i Wörgel var delstaten/folket vinnarna på den negativa räntan.Så länge det är bankerna som våra 349 skådespelare i riksdagen (som följer manus) som skapar våra betalningsmedel som skuld…mot ränta kan vi aldrig få demokrati

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.