Patrik Engellau: Vetenskapen är inte alltid vetenskaplig

Patrik Engellau

Jag har fördomar till förmån för ett antal olika företeelser. En är judar och den andra är vetenskapen. När vetenskapen kör fram sin härsmakt av laboratorier, vetenskapliga formler, datamodeller, noggranna experiment, allt under ledning av sällsynt välutbildade och enastående begåvade tänkare (varav en oproportionerligt stor andel är just judar) som styrs av en strikt vetenskaplig moral och professionella arbetsvanor och hävdar att härsmakten har uppdagat en sanning så känner jag mig rätt liten hur medfött skeptisk jag än är mot allt. Denna konflikt mellan å ena sidan min fasta tro på vetenskapen och min allmänna misstro mot allt tar sig särskilda proportioner i klimatfrågan. En nästan enig kår av vetenskapare verkar, om man ska tro media i alla fall, samfällt skandera vers efter vers i ett drama som inte står Richard Wagners Götterdämmerung efter.

Jag frågar mig om vetenskapen för en gångs skull har tagit fel eller om det är jag som är paranoid som inte tror på Ragnarök. Häromdagen hade jag lite serendipitet, vilket betyder ett stycke flax av innebörd att hitta något som man inte visste att man letade efter, i det här fallet svaret på en fråga som jag inte klart hade formulerat för mig. När jag såg svaret insåg jag att frågan var om klimatvetenskapen konstigheter är en internationell engångsföreteelse eller om vetenskapen brukar göra så här.

Jag hittade svaret hos dr. Roy Spencer. Doktorn är världsberömd i klimatbranschen bland annat för att han tillsammans med kollegan John Christie ansvarar för den amerikanska statens klimatmätningar från ett antal satelliter.

Det verkar som om doktorn är lika tagen som jag av frågan, ehuru förstås på högre kunskapsnivå, ty han citerar med glädje och rekommendation ett föredrag (nedskrivet, ej filmat, placerat en bra bit ned i den första och enda spalten) från 2003, men fortfarande lika aktuellt försäkrar Spencer, av Dr. Michael Chrichton, författare och filmproducent som ansvarat exempelvis för Jurassic Park och The Great Train Robbery.

Chrichton säger att han haft en tendens att romantisera om vetenskapen, men att han under livet fått anledning att ifrågasätta sina blåa ögon. ”Snarare än att fungera som renande kraft har vetenskapen vid några tillfällen blivit förförd av de uråldriga lockropen från politiken och den allmänna uppmärksamheten. En del av de demoner som på senare år har hemsökt vår värld har uppfunnits av vetenskapsmän. Världen har inte blivit bättre av att tillåta att dessa demoner släppts fria.”

Så går han igenom ett antal populära missförstånd som byggts på påstådda vetenskapliga rön där åtminstone några erkända vetenskapsmän låtit sig ryckas med av och vidareutveckla vad som från början bara var hugskott.

Jag hoppar över 1960-talets ivriga men fruktlösa forskningar efter utomjordingar. Verksamheten var förstås inte helt bortkastad för det blev en del spännande Hollywoodfilmer. Det stora språnget för katastrofvetenskapen kom, säger Chrichton, på det kalla krigets 1970-tal då vetenskapen började oroa sig för att smällen efter atombomber skulle kunna riva upp så mycket materia att världens temperatur och en ny istid eventuellt skulle inledas (ungefär som att dinosaurierna dog för att en asteroid slagit ned varvid jorden förmörkades av allt damm och växtligheten tillfälligt tog slut).

En poppig vetenskapsman som hette Carl Sagan och som många säkert minns, en sorts Johan Rockström på sin tid, förklarade att det skulle bli ”nukleär vinter” och jordens temperatur sjunka med 35 grader C. En annan popakademiker, Paul Ehrlich, som gjort sig ett namn på att förutsäga jordens undergång genom överbefolkning – ”Bara ståplats” – kunde inte hålla sig borta från den nukleära vintern utan förklarade oupphörligen på TV att ingenting skulle kunna växa på 75 år efter atomsmällen. (I verkligheten hade det skördats meloner i Nagasaki och Hiroshima året efter atombomberna.) En stort upplagd mediekampanj följde. ”Det här är inte sättet att göra vetenskap”, kommenterar Chrichton, ”det är så här man säljer produkter”.

När Paul Ehrlich ifrågasattes blev han kränkt och förklarade att hans uppfattning var ”konsensus bland ett mycket stort antal vetenskapsmän”. Chrichton har en del att säga om vad han kallar konsensusvetenskap:

Jag betraktar konsensusvetenskap som en ytterlig farlig utveckling som genast måste stoppas. Påståendet att det råder konsensus betyder att skojare är i farten. Det är ett sätt att undvika diskussion genom att påstå att allt redan är klart. Konsensus åkallas bara när vetenskapen inte är säker nog. Ingen säger att vetenskapen har nått konsensus om att E = mc2. Ingen skulle ens få för sig att säga något sådant. När du hör att ett konsensus av vetenskapsmän är enigt om något så håll i plånboken för du är på väg att rånas.

Vetenskap har inget med konsensus att göra. Konsensus är ett politiskt begrepp. Vetenskapen kräver bara att det finns enda forskare som har rätt där det rätta kan fastställas genom upprepade observationer. Historiens största vetenskapsmän är stora just för att de avvikit från konsensus.

Föreställning om skadan av passiv rökning är enligt Crichton ett annat påhitt av konsensusvetenskapen (även om han ogillar att bli utsatt för det). År 1993 rapporterade USAs miljömyndighet EPA att ”passiv rökning ansvarade för ungefär 3 000 dödsfall i lunchcancer hos vuxna icke-rökare”. Ett år senare redovisade EPA elva studier som ingen var för sig var särskilt övertygande och som inte nådde upp till den minimirisk som krävdes för ett statligt förbud. Då sänktes minimirisknivån och passiv rökning förklarades orsaka cancer enligt de nya statliga bedömningarna. Detta var öppet falsk vetenskap, hävdar Chrichton, men det la grunden för rökförbud på restaranger, kontor och flygplatser. Efter detta kunde vad som helst påstås. Amerikanska Cancerföreningen hävdade att 53 000 personer dog årligen av passiv rökning. Det finns inga belägg för detta, säger Chrichton.

År 1998 dömde en federal domare att EPA hade ”dragit slutsatser innan forskningen inletts” men EPA-chefen avfärdade kritiken med att konsensus rådde eftersom de flesta amerikaner blivit övertygade av vetenskapen. Liksom när det gäller den nukleära vintern användes dålig vetenskap för att underbygga vad som betraktades som god politik.

Sedan slutet av 1900-talet har kopplingen mellan hårda vetenskapliga fakta och politik blivit alltmer elastisk, fortsätter Chrichton. Det beror delvis på bristande uppmärksamhet från vetenskaparna själv, delvis på bristande vetenskaplig utbildning hos allmänheten, delvis på uppkomsten av olika aktivistorganisationer som blivit allt skickligare att få uppmärksamhet och påverka politiken. Det beror också på medias avtagande förmåga att göra oberoende bedömningar av fakta.

I denna elastiska ”vad som helst kan duga”-värld, där vetenskapen – eller icke-vetenskapen – är handgången tjänare åt politiken, kommer vi till slut till den globala uppvärmningen. Jag (det är Chrichton som talar, inte PE) vill bara påminna om det mönster enligt vilket sådant här utvecklas. Osäkerheten i bevisningen spacklas över eftersom man har så bråttom att komma fram till ett politiskt program och för att få bidrag och anslag för att komma fram till slutsatser som tillfredsställer uppdragsgivaren. Sedan kommer utfrysningen av de vetenskapsmän som inte spelar med och därför kallas ”skeptiker”, misstänkta individer med skumma motiv, industrins lakejer, reaktionärer eller bara miljöfientliga dårfinkar. Debatten tystnar även om många framstående vetenskapsmän bekymrar sig över hur det går till.

Det är omöjligt, enligt Chrichton, att inte lägga märke till hur väl historien om global uppvärmning passar den tidigare berättelsen om den nukleära vintern. Precis som de första studierna av den nukleära vintern konstaterade att osäkerheterna var så stora att några sannolikhetsbedömningar troligen aldrig skulle kunna göras så skedde samma sak med de första uttalandena om global uppvärmning. Det förutsågs bestämda gränser för vad man skulle kunna säga med någon form av säkerhet. I utkastet till IPCC-rapporten 1995 stod det till exempel att ”inga studier har hittills kunnat hitta skäl för att helt eller delvis tillskriva människans åtgärder de klimatförändringar som faktiskt observerats”. I den färdiga rapporten hade detta ändrats till ”bevisningen antyder sammantaget ett påtagligt mänskligt inflytande på klimatet”.

När vi ser utvecklingen av spelet mellan vetenskap och politik från frågan om utomjordingar till den nukleära vintern och den passiva rökningen ända fram till den globala uppvärmningen kan vi dra en säker slutsats, menar Chrichton, nämligen att vi kan förvänta oss fler och fler allvarliga problem där vetenskapen åberopas och där det finns starkt engagerade människor på alla sidor. Och för tillfället har vi ingen bra metod att få tillförlitliga svar från vetenskapen.

52 reaktioner på ”Patrik Engellau: Vetenskapen är inte alltid vetenskaplig

 1. Göran Fredriksson skriver:

  Vetenskap som utövas korrekt har inte fel rörande klimatet.

  Vetenskap utövas dock inte av den skrälldus av halvbildade ”forskare” som högskolorna släpper igenom numera och som lever på klimathotet, inte heller av politiker utan varken slutförda studier eller egentlig yrkeserfarenhet men som ändå tillåts att styra Sverige, Korrekta vetenskapliga resultat framförs numera sällan i skräpmedia som SVT, SR och MSM och naturligtvis inte av falska profeter vars intresse främst är att leva på andras bekostnad.

  Gillad av 3 personer

 2. V for Vendetta skriver:

  Vetenskapen matar sina beställare, inte sanningen som många tyvärr tror. Det kostar att forska så det är bäst att resultatet blir förnöjsamt för de som betalar.

  Gillad av 5 personer

 3. Lars Strömberg skriver:

  Jag länkade till denna krönika på Facebook.
  Jag är en hängiven ”anti-flock-person” och satte därför en egen rubrik till länken lydandes:
  ”Hålla med är enkelt, hålla emot är bra.”

  Mer konkret och detaljerat:
  Stå gärna lite vid sidan om.
  Men finn samtidigt den balans som medger BÅDE interagerande med ”flocken” OCH den distans som behövs för att få överblick, perspektiv och analys av vad som händer i flocken.
  För att kunna påverka flocken så krävs att du:
  Märks
  Hörsammas (vilket inte måste mätas i antal ”likes”.)
  Väcker tankar (vilket inte måste mätas i antal kommentarer.)

  Gillad av 1 person

 4. Dnam eksnad skriver:

  Det mesta som beskrivs ovan är inte vetenskap, vad som är vetenskap det vet vetenskaparen själv, om han börjar fuska med temperaturserierna så är det inte längre vetenskap. Förutom klimatet som jag tror är den största svindeln någonsin som maskerat sig bakom riktig vetenskap (klimatforskning är ju i många delar vetenskap), så verkar det på mig som den mesta skräp-forskningen pågår inom medicin. Problemet är snarlikt, man har två fenomen, säg temperatur och concentrationen av CO2 i atmosfären som varierar över tid, man finner så en period när de samvarierar och drar av detta enda faktum slutsatsen att det ena beror av det andra. Inom medicin så kan det vara att det finns plast i muggarna man dricker CocaCola ur på McDonalds och att de som dricker mest CocaCola på McDonalds är de fetaste, och mycket fetare än resten av befolkningen, därför så blir man fet av plasten i muggarna.

  Den förenande faktorn mellan forskning i medicin och klimat är att det finns stora politiska och pengaintressen bakom, herregud, till och med Maria Wetterstrand går och blir kapitalist på kuppen och köper aktier som den värsta Fabror Joakim. Maud Olofssons son jobbade i vindkraftsindustrin och så vidare. Carl Bildt investerade i gasbolag osv, har vi inga lagar alls som styr sådant?

  Det jag vill säga är att om man vill ta del av god vetenskap så är youtube fantastiskt, man kan följa en hel uppsättning föreläsningar, likt Jordan Petersons, av exempelvis Leonard Susskind, denne gubbe är enormt njutbar, ingen ekonomisk korruption. Börja med klassisk mekanik och jobba er framåt till kvantmekanik, partikelfysik, strängteori och ER=EPR, vetenskap när det är som mest njutbart.

  Ett område som jag som skeptiker med lite ansträngning väljer att tro på är experimentell partikelfysik, men när man på CERN, som jag jobbat vid, fann Higgsbosonen i det ofantliga experimentet som kallas Large Hadron Collider som kostat många miljarder euro så satt där en liten skeptiker på mitt öra. För dessa partikelkollisioner ses inte längre som foton på bubbelkammarspår, utan tuggas i enorma dataprogram, flera tusen människor har jobbat i årtionden på detta, så om man INTE funnit något, så hade några teoretiker blivit glada men inte alla de tusentals ingenjörer som varit inblandade, och något Nobelpris blev det då inte heller, och inga ytterligare anslag, man har samma problem som NASA. Jag väljer och tro att det inte var fusk, att man faktiskt fann Higgs-bosonen på CERN, och att jag bidrog med någon tusendel.

  Gillad av 11 personer

  • brrr skriver:

   ”…klimatforskning är ju i många delar vetenskap…”

   Detta är ett stort problem inom både klimat- och andra vetenskaper, samt även när det gäller personer, organisationer och andra som gör uttalanden som visar sig vara felaktiga. Då kastas ALLT som dessa sagt i papperskorgen, och folk klarar inte att sortera ut det som faktiskt är korrekt.
   Ett praktexempel på detta är ”xx påstod att oljan skulle ta slut *då och då*, vilket den inte gjorde…” Underförstått att oljan aldrig kommer att ta slut, så nu kan vi avfärda den idén.
   Man måste ju för f** kunna tänka lite själv också, och inte bli som dedär postmodernisterna, de humanitära och andra orwellier.

   Gilla

  • Dnam skriver:

   Affes nya grafer över våldtäkter 1975-2018 skulle ju kunna användas i skolan, eleverna kan försöka finna någon annan data som korrelerar med ökningen från 400 till 7500. Sen börjar vetenskapen, att avtäcka de mystiska orsakssambanden. Kanske det är ökande CO2 som är orsaken?

   https://affes.wordpress.com/

   Gillad av 7 personer

  • Dandersan skriver:

   ”man har två fenomen, säg temperatur och concentrationen av CO2 i atmosfären som varierar över tid, man finner så en period när de samvarierar och drar av detta enda faktum slutsatsen att det ena beror av det andra”

   Om man som jag förundrats över att solen skiner mer idag än för 40 år sen, 17% mer i timmar eller 10% mer i energi som når jordytan, då räcker inte CO2 som förklaring för uppvärmningen.
   Det är molnen som blivit färre!
   Det räcker med att konstatera detta.
   Söker man en förklaring så finns den också. Det är inte CO2 utan SO2 eller aerosolerna.
   Sen till din text ovan. CO2 har kontinuerligt ökat en 1945.
   Temperaturen har ökat sen 1980.
   Mellan 1945 och 1980 såg vi en global temperatursänkning-tvärt emot CO2 hypotesen.
   Mer om detta här: https://www.klimatupplysningen.se/2019/03/20/solens-inverkan-pa-vart-klimat/

   Gilla

  • Steven Jörsäter skriver:

   Den teoretiska fysikern Sabine Hossenfelder har skrivit boken ”Lost in Math” som kan rekommenderas. Där gör hon något så sällsynt som en kritisk betraktelse av sin egen vetenskap med den insikt som endast en invigd kan ha. Och hon är mycket kritisk! Det är en väldigt intressant läsning. Tänk om en ledande klimatforskare hade gjort något liknande!

   Gilla

  • Observatör skriver:

   Du har rätt när det gäller den medicinska forskningen. Orsaken till detta är att det framför allt på universitetsklinikerna krävs att man har disputerat för att komma ifråga förvissa tjänster. Det gäller ju då att göra det så enkelt för sig som möjligt. Konsekvensen blir en stor mängd ”meriteringsmakulatur” som ibland plocks upp av pressen.

   Gilla

  • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

   Det är lite i världen som man kan beskriva (matematiskt) i detalj. Mitt område ”celestial mechanics” är kanske det enda där allt verkligen stämmer in i minsta detalj! De komplicerade fysikaliska processerna i atmosfären som kontrollerar ”instrålningen” av energi från solen och ”utstrålningen” av energi mot världsrymden är inte kvantitativt särskilt väl kända och kommer säkerligen inte bli det någon gång i framtiden heller. Vad man kan göra är att försöka bygga en datamodell. Detta har försökts och resultatet är ett totalt misslyckande! En POSITIV verifikation skulle kräva hundratals år av klimatobservationer!

   Skillnaden med fysikforskningens ”Higgsboson” är att det egentligen inte spelar någon roll om den existerar! Det räcker att få omgivningen att tro på den! Samma med den berömda ”Urknallen”! Det gör ingen skillnad om rätt eller fel så länge mänskligheten tror på den! Allt vad man verkligen VET är att stjärnorna för närvarande avlägsnar sig från varandra! Allt annat är verkligheten vilda spekulationer!

   Gillad av 1 person

   • Dnam skriver:

    Nej du. Spelar det ingen roll om elektronen existerar heller? Eller neutronen? Du tar också miste om Big Bang, man följer en matematisk väg som leder en dit, kanske ytterligare funderingar leder någon annanstans. Hur vet du att stjärnorna avlägsnar sig, du behöver mycket teori och experiment för det, inte kan du se rödförskjutningen med blotta ögat? Jag förvånas av kommentaren, jag tror du måste vara en hemsnickrad vetenskapsman.

    Gilla

   • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

    Här ett exempel på vad man kan beräkna exakt när man bara behöver stödja sig på Newton*s gravitationslag och det flitiga fältarbetet utfört av ”Technical University of Denmark” och ”British Antarctic Survey”.
    http://www.klimatupplysningen.se/2018/05/11/havsnivaforandringar-och-avsmaltning-mer-komplicerat-man-kan-tro/
    http://www.klimatupplysningen.se/2018/06/21/antarktisisen-gronlandsisens-store-broder/
    Tyvärr är en liknande EXAKT beräkning för energibalansen ”strålning från solen” versus ”strålning mot världsrymden” inte möjlig eftersom de fysikaliska processerna i atmosfären bara är bristfälligt kända! För att inte tal om fördelningen av eventuell tillförd värmeenergi över atmosfär, hav och övre jordlager!

    Gilla

   • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

    ”eftersom de fysikaliska processerna i atmosfären bara är bristfälligt kända”
    Den viktigaste av dessa fysikaliska processer är ju molnbildningen! Den mest lovande ansatsen för närvarande är att partikelbombardemanget från solen har en systematisk effekt på molnbildningen. Alltså den oregelbundna c:a 11 åriga solarcykeln (solfläckar). Men vi är långt från att kunna kvantifiera detta på ett tillförlitligt sätt

    Gilla

 5. Laggar skriver:

  Om man har ett fenomen som skall förklaras, så kan detta förklaras utifrån det förklaringssystem som personen har, mänga personer har många system. Förklaringarna blir många. Förklaringarna är inte samstämmiga och förklaringarna kanske inte avgör vad som gäller. Fenomenet kan förbli oförklarat, ta t.ex. autismen, som av psykologerna förklaras med moderns kallsinnighet, av bilogerna som fel på någon gen, eller nu senast som följd av ett enzym. Rösta sen om vad som gäller! Frågan blir när är ett fenomen förklarat? Då gäller inga omröstningar. Märkväl det är de främsta hjärnorna som arbetar, men kanske inte ens det räcker. Det går inte att styra var man skall söka förklaringarna, det finns ingen anvisning om hur man skall gå till väga. På något sätt seglar en viss förklaringstyp upp som gällande därför att den bäst förklarar fenomenet. Vem det sen är som godkänner denna förklaring är en knepig sak. Den ”etablerade” vetenskapen kan ställa sig på bakhasorna och inte godkänna det som en del andra godkänner. Den västerländska vetenskapen har varit framgångsrik därför att den klarat av att manövrera i denna skärgård utan att basunera ut vad som gäller för geografin att rätta sig efter.

  Gillad av 1 person

 6. svenne skriver:

  Det har ju tidigare inträffat spektakulära händelser som snabbt har påverkat klimatet på ett drastiskt sätt helt utan mänsklig inblandning. Ett exempel är vulkanen Krakatoas utbrott år 1883 som verkligen skapade ett förskräckande scenario.

  Utdrag ur Wikipedia:

  ”Under året efter utbrottet föll genomsnittstemperaturerna i världen med upp till 1,2 °C. Vädermönster fortsatte att vara kaotiska i åratal, och temperaturer återgick inte till det normala förrän 1888. Utbrottet införde ovanligt stora mängder svaveldioxidgas (SO2) i stratosfären; dessa färdades senare med höga vindar utöver jorden. Detta ledde till en global ökning av svavelsyrlighet i cirrusmoln på hög höjd, som i sin tur ökade molnens reflektivitet (albedo). Följden blev att instrålande solljus reflekterades bort i högre grad än vanligt, och hela jorden kyldes ner tills svavlet föll till marken i form av surt regn”.

  Det finns massor med vulkaner som är potentiellt lika farliga som Krakatoa och som bevakas av vulkanologer för att en varning skall kunna utfärdas som ger befolkningen inom farlig närhet en möjlighet till evakuering i tid.

  Exemplet Krakatoa visar ju att det inte bara är befolkningen i närområdet som drabbas, utan hela jordens klimat påverkas på ett drastiskt sätt. Kanske man bör införa begreppet ”vulkanångest” för att ersätta ”klimatångest” med något som är mer verklighetsnära.

  Gillad av 5 personer

  • Dnam skriver:

   Jag tänkte på detta häromdagen men suddade, för vulkanångest kan ännu inte omsättas i parasitisk politik, man saknar den antropogena länken och vulkaner kan inte skyllas på människan, därför så är detta spår ointressant för politiken. Möjligen kometångest som kan omsättas i ett enormt rymdprogram med vätebomber, fast detta ligger väl inte för miljörörelsen. Fast, jag har har bott i Japan och bodde där när den stora jordbävningen i Kansai dödade 5000 människor. Jag har upplevt många jordbävningar och till en början var det lite lustigt men det blev läskigare och läskigare. Min lägenhet som var nybyggd var full av sprickor när jag flyttade efter ett par år, när kaffet börjar skvalpa i kaffekokaren så är det inte så kul.

   Finner du en länk så att vulkanutbrott kan skyllas på människan så är din lycka gjord.

   Gillad av 7 personer

   • brrr skriver:

    Vulkanångest borde kunna omsättas i parasitisk politik, inte genom att skylla på mänskligheten, men ingenjörer, forskare och andra borde kunna hävda att de behöver anslag för att utveckla skorstenar att montera på alla supervulkaner, skorstenar som når ut i rymden. Detta skulle kosta oss en hel del pengar, men åtminstone inte fylla folk med självförakt.

    Gillad av 1 person

 7. A skriver:

  Jag tror att jag trotts en skaplig fokus på sanning och lögn, ändå mycket grovt underskattat detsamma P.E. Mycket grovt. Om man ställer sig frågan: vad av Sveriges och västvärldens problem är möjliga utan lögnen? Ge ett enda exempel. Där har vi vår roll, att minska ljugandet. Inte skapa nya lögner, utan att minska möjligheten att ljuga. Det är den eviga kampen, i praktiken. Att systematiskt verka för detta i det lilla och stora är svaret på vansinnet. Jag ser det nu. 🙂 Det är ingen liten bisak, det är själva svaret. Utmärkt P.E, vi måste öka.

  Mvh A

  Gillad av 7 personer

  • A skriver:

   Alltså, hela tiden på alla fronter utstuderat systematiskt minska möjligheterna att ljuga. På alla sätt och vis innom allt. Det ÄR metoden vi söker efter, som äter sig fram. 🙂 Vad skulle det vara annars? 🙂

   Mvh A

   Gillad av 1 person

  • Dnam skriver:

   Mycket bra, just det att precis allt hänger på lögnen, precis allt i förd politik. Därför måste 7-klövern strypa all konversation mellan medborgarna.

   Gillad av 2 personer

   • Dnam skriver:

    Exempelvis så lämnar nu mannen bakom programmet som skämtade med IS på SVT, det tog inte lång tid, han försöker sopa igen spåren och säger att han inte är intresserad av politik för att få fortsatta uppdrag gissar man.

    Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Jag visste att du skulle förstå Dnam. Vad jag menar är att vi har bara irrat hittills, en halvmiss. Inget mer. Jag har hela tiden kännt att vi inte har någon egentlig fokus, bara lite förstrött med vänsterhanden. Väntat på något. Vi har letat efter en metod. Men inte sett att den är mitt framför våra ögon. Precis mitt framför oss i blickfånget. Vi har vetat det, men ändå inte. Jag har kännt mig säker på att till slut hitta metoden. Men det är ju uppenbart, vi har redan metoden, men vi använder den på ett bedrövligt amatörmässigt vis, och låter lögnarna vinna nästan helt utan motstånd. Släpp slavmentaliteten, det finns hur mycket som helst att förbättra. Det här går att göra.

    Mvh A

    Gillad av 1 person

 8. Svenge skriver:

  Glöm heller inte att världen skulle bli obebodd redan efter Hiroshimabomben genom att kedjereaktionen skulle snabbt täcka hela jordklotet. Man frös inför uppgiften att det var ”ett fel” som räddade världen. Så fortsatte det. Mellan 1945 och 1975, då USA och USSR nådde provstoppsavtal, sprängdes 1500 kärnladdningar, det vill säga 50 stycken per år = en smäll i veckan. Allt mellan södra New Mexico – Nevada öknen, Stilla Havet, Kasakstan, Sahara, Australien, Gobi till Nova Zemlja där SSSR sprängde den hittils största bomben på 50 megaton. Endast provplatsen vid markhöjd i New Mexico har, såvitt jag minns, lämnat spår som kontinuerligt mäts och som är avgränsat för människor. Krigets helvete har bestått hela tiden, i stort och i smått, men statschefer i atombombstater har åtminstone inte tagit till detta vapen, ännu.

  Gilla

  • Dnam skriver:

   Så är det, men efter att ha jobbat med radioaktiv strålning i flera år under mer eller mindre kontrollerade former så måste jag säga att det är ganska läskigt, den syns inte. När larmet i den by där en stor del av Japans atomforskning pågår gick kl 5 på morgonen, eller när man vaknade mitt i natten av en jordbävning i samma by som gjorde så att hela huset gungade, så var det inte så kul. Eller när min professor pekade på alla smulor av plutonium som ramlade vid sidan av i fabriken och undrade vad det blev av dem. Veckan efter jag lämnade forskningsbyn så skedde en kritikalitetsolycka när man blandade för mycket material i spannarna, inte långt från min bostad och arbetsplats, arbetarna spydde av strålningen nästan direkt och dog så klart. Så man måste respektera naturen och vetenskapen när man handskas med detta.

   Jag brukade säga att jag var för kärnkraft, i demokratier. Idag har jag väl samma ståndpunkt, även om det verkar som man är på god väg att kommersialisera thoriumreaktorer och kanske skall invänta detta istället för de gamla kokarna. Jag inser idag med hysterin runt klimatet att det krävs ett ärligt samhälle, där den vetenskapliga sanningen styr, för att man skall kunna driva kärnkraft på ett säkert sätt, detta gäller inte i Sverige idag, vi har inte demokrati och har övergett att vägledas av den vetenskapliga metoden. Det hade inte förvånat mig om man sätter återvändande folk från IS att vakta våra kärnkraftverk, eller liknande.

   Gillad av 5 personer

 9. Jonas skriver:

  Vad det gäller passiv rökning så behöver man bara fundera en vända till.
  Vid rökning produceras ”passiv rök”.
  Vilken grupp får i sig den största mängden ”passiv rök”?
  Rökarna själva får i sig mer ”passiv rök” än någon annan grupp eftersom de får i sig den varje gång de röker.
  Om den ”passiva röken” var så farlig som den utmålas så borde alla rökare dö inom några år.

  Nej, jag röker inte.

  Gillad av 3 personer

 10. Dnam skriver:

  Offtopic:

  DGS saknar en humorsektion, och inte minst tecknade sarkasmer som Ledarsidan har. Materialet är ju outsinligt, ta gårdagens Ygeman:

  ”Svårt att förstå varför vi skulle vilja välkomna dem som förväntas bryta mot svensk lag” svarar Anders Ygeman på DN:s artikel

  Haha, förutom att det totalitära sinnelaget avslöjas för vem som skriver här bär inte på formuleringar inom sig som skulle bryta mot lagen om hets mot folkgrupp, kanske vi bara skall spärras in allihop, så förutom detta så krävs det ju inte mycket komisk talang för att skapa en teckning där amerikanska pastorer stoppas och deras bibel beslagtas och IS-mördare med väskan full med avhuggna huvuden och maskingevär går förbi i kön.

  Gillad av 7 personer

 11. matts ekman skriver:

  Tack för artikeln PE. Skillnaden mot då och nu år att tidigare katastrofscenarios inte har fått fäste hos allmänheten utan betraktats som rätt udda företeelser. Idag har klimatfrågan fått så stort genomslag att människor i stort känner oro, ångest etc. Vad är orsaken till detta? En anledning är naturligtvis den lätthet som nyheter numera sprids med, en annan att våra journalister inte har kompetens (eller tid) att sätta sig in i frågan, att alarmistiska budskap får stora rubriker etc. Men en huvudanledning är antagligen att FN sanktionerat alarmismen och därmed kopplat ihop vetenskap med politik under förespegling att det är ”världens främsta experter som står enade”, dvs att just konsensus skulle råda. Därmed blev frågan avgjord och media har sluppit ifrån att ifrågasätta, vilket annars är en av medias huvuduppgifter.

  Gilla

 12. Steven Jörsäter skriver:

  Jag läste Crichtons skrift för en tid sedan och den sammanfattar väl vad vi vet om koncensusvetenskap. Att hela begreppet är galet förstår alla som har något hum om vad vetenskap är. Särskilt uppenbart är det faktum att normalt gäller att det bästa en forskare vet är att kunna kullkasta rådande teorier. Icke så i klimatvetenskapen. Man undviker att försöka och det är det som är farligt. Det här är mycket tydligt för den som är observant. Man vänder inte på de stenar som kan ge fel resultat. På det här sättet kan man bedriva en formellt korrekt vetenskap utan att riskera att få fram fel sanningar.

  Rent konkret handlar det till stor del om att man ständigt försöker underskatta den naturliga variationen för att på så sätt försöka framhäva den även teoretiskt svaga signalen hos en framräknad effekt av växthusgaser. Det mest kända exemplet på detta är Michael Manns ”hockeyklubba” (hockey-stick) där temperaturvariationen under medeltiden drogs ned till i stort sett noll. Den Lilla Istiden trollades bort. Grafen på hockeyklubban fanns på framsidan av IPCCs rapport 2001. Förutom tveksamma metoder innehöll den rent forskningsfusk eftersom den framräknade temperaturen från årsringar kapades på slutet då den gav obekväma resultat. Ingen tror längre på hockey-klubban men skadan är redan skedd. Och liknande verksamheter pågår fortfarande i full skala.

  Klimatvetenskapen som vi nu känner den är en underavdelning till ”miljövetenskap”. Den ”vetenskapen” dominerar nu våra högskolor och tyvärr även våra skolor. Den underliggande tesen är enkel : Människan fördärvar jorden. Den skapades på 60-talet. Detta utgör ingen vetenskap eftersom begreppet ”fördärva” är subjektivt. På sikt kan hela det vetenskapliga fundamentet rubbas.

  Crichton glömde en komponent som gör situationen än värre. Många av de forskare som idag söker sig till miljövetenskaperna är egentligen aktivister som bara söker svaret på vad de redan vet. Detta är särskilt vanligt i de många pseudo-discipliner som har uppkommit och som dominerar. Vi fick en bra förteckning i den lista på 270 ”forskare” som stödde Greta i DN häromdagen. Endast en tiondel av dessa tillhörde traditionella discipliner. Övriga var mest samhällsvetenskapliga forskare med fantasifulla titlar som helt saknar den tunga bakgrund som krävs för att förstå klimatvetenskapen.

  Gillad av 1 person

 13. Jaxel skriver:

  Klart det har begåtts misstag inom vetenskapen. Och alldeles särskilt av enstaka vetenskapsmän. Vad bevisar det?

  Eller att myndigheter eller politiskt tillsatta organisationer fattar korkade beslut eller kommer med dumma påståenden kan man verkligen lasta vetenskapen i allmänhet för det?

  Jag har för övrigt själv varit verksam som forskare inom ett fält där ”vetenskapen” skämt ut sig.

  Skall vi därför förkasta vetenskapen och anamma (den postlodernistiska) idén att alla åsikter och hypoteser är lika sanna?

  Och besitter Crichton plötsligt gudomliga insikter?

  Jag har ingen aning om huruvida ett fullskaligt kärnvapenkrig skulle kunna utlösa en ”atomvinter”, men motexemplet med melonerna i Nagasaki är ju befängt.

  Gillad av 1 person

 14. plq017 skriver:

  Jag har skrivit om detta förut, men det förtjänar att upprepas i detta sammanhang.
  Klimatkrisen är över.
  Den 31 januari presenterade Leonardo Corp i USA en produkt som genom transmutaion framställer energi, utan CO2, utan strålning, utan radioaktiva restprodukter, och dessutom billigare än alla andra energislag (vind, sol, fission, vattenkraft).
  Leverans sker i form av varm luft, varmt vatten, eller ånga upp till 600 grader Celsius.
  Produkten hyrs, och kunden betalar för den energi har tar ut från produkten.
  Så varför diskuteras inte denna produkt i Sverige? (Det förekommer diskussion i upplysta grannländer som Norge och Danmark)
  Tja tänk själva. Inte kan väl media ta livet av lilla Greta? Och hur skulle det gå för alla de gröna journalisterna på SvT (52% av totala antalet)? För att inte tala om MP och C!
  All denna mödosamt uppbyggda klimatångest saknar sedan den sista januari helt grund.
  När produkten slutligen kommer till Sverige, kommer resten av världen att läsa om behovet att flyga mera för att skjuta på nästa istid.

  Gilla

 15. Allan Stutzinsky skriver:

  Diskussionen tyck främst handla om ifall människan har orsakat pågående klimatförändring eller ej, inte om den föreligger. Oavsett vilket finns det väl anledning för människan att försöka göra något åt det. Om man kan konstatera en farligt hög koncentration av växthusgaser i atmosfären, kanske vi ska försöka få ner halterna -oavsett om vi orsakat dom eller ej.

  Gillad av 1 person

 16. Sixten Johansson skriver:

  På professor Bruce Charltons blogg kan ni hitta mycket skarpsinnig och välformulerad analys och kritik av bl a den vetenskapliga korruptionen, PK, massmedia och mycket annat:
  charltonteaching.blogspot.com

  Han var redaktör för en vetenskaplig tidskrift, vetenskapsdyrkare och ateist, chockades när han såg hur ruttet samhället hade blivit och blev troende, dock ytterst kritisk även mot de kyrkliga ledarna. Han uttrycker ett personligt förhållningssätt till romantiken, till det mytologiska Albion och till Kristus. Kan väl beskrivas som en sökare, andlig vägledare för en liten krets följare. Mycket läsvärda bloggtexter.

  Bruce Charltons bok om PK är förmodligen det mest lättlästa och samtidigt mest skrämmande och djuplodande som har skrivits om ämnet. Gå till bloggen och klicka för att se hela hans profil. Där finns utskrifter av bl a dessa tre böcker:

  Not even trying: the corruption of real science (2013)
  Thought Prison: The fundamental nature of Political Correctness (2011)
  Addicted to distraction: Psychological Consequences of the Mass Media (2014).

  Gillad av 1 person

  • A skriver:

   Sixten, det beror på att en kyrka kan bli korrumperad, men sanningen (verkligheten eller gud) kan aldrig bli korrumperad. Då är den inte sann. Det är referenspunkten som man alltid kan sträva efter men aldrig fullt ut uppnå. Att kritisera kyrkan är rätt, så länge man inte blandar ihop denna med religionen. Då blir det ett sätt att undergräva sanningen. En kyrka eller vad som helst med ett högt anseende kommer alltid att potentiellt dra till sig missdådare. Ondskan vet alltid att utnyttja detta, och att blanda bort korten. Sannolikt kommer ondskans listighet av att den får sin belöning nu, kortsiktigt. Orsak och verkan blir mycket tydlig. Hoppas jag inte är tjatig, jag upptäcker själv och är förbluffad. 🙂 Vi har undanhållits människans viktigaste lärdomar, så vi får lära oss själva vad det verkar. Vad fan ska man göra?

   Mvh A

   Gilla

 17. kolosserbrevetkap3 skriver:

  PE: ”Jag har fördomar till förmån för ett antal olika företeelser. En är judar och den andra är vetenskapen. […] allt under ledning av sällsynt välutbildade och enastående begåvade tänkare (varav en oproportionerligt stor andel är just judar)” forts.

  Jepp! Ursäkta en major utvikning… Lite kristendomslära på lördagskvällen.
  Judarna har sedan långt tillbaka en gudomlig fördel, men därigenom också att långt större ansvar, eftersom Herren utvalt detta folk, dels för att bevisa sin härlighet, dels som ett redskap till folkfrälsningen (ej ännu).
  De hade en fördel redan genom de 10 buden, lagen och profeterna (vilket stundtals steg dem åt huvudet) jämfört med andra folk.

  Judarna har en alldeles särskild plats i Herrens hjärta och han vakar över att det alltid finns en rest, ty sin utkorelse kan Gud inte ångra. Därför kommer världen aldrig att kunna utplåna detta folk, hur frenetiskt man är har försökt och kommer fortsätta försöka vilket en dag ska kulminera (Harmagedon).

  Allt ovan står att finna i Bibeln och kan där läsas; vare sig man ser Skriften som skriven av människor-inspirerade av Gud, en sagobok, historiebok, en medveten eller omedveten ploj eller en blandning av allt detta.

  Gilla

 18. Tossede og fjollede svensker skriver:

  Vad som är vetenskapligt sant och inte sant bestäms ytterst av den politiska och ekonomiska eliten – att det verkligen är så bevisas av att två medicine doktorer i Sverige redan avskedats, eftersom de haft fräckheten att påstå att det bland människorna och hos de flesta andra biologiska organismer finns två kön:Hankön och honkön.Sanningen-den vetenskapliga-borde inte vara beroende av politiska och ekonomiska maktförhållanden ,men erfarenheten visar att den – dvs Sanningen- är det.Se gärna på en video på You Tube -ett sk TED-talk-där Rupert Sheldrake behandlar detta angelägna ämne dvs frågan om hur vetenskaplig vetenskapen egentligen är.Patricks inlägg är vinklat på ett intressant och rätt avslöjande sätt som blotter väl egentligen tämligen anmärkningsvärda lojaliteter:Döljer det sig bakom Patricks rätt timida yttre en sk Nuclear Hawk som kanske t o m förespråkar tillsättandet av radioaktiva ämnen i det kommunala dricksvattnet för förbättra folkhälsan?Varför då inte åka på semester till Chernobyl eller kärnkraftsanläggningen i Fukushima?

  Gilla

 19. Gunnar Strandell skriver:

  Det är rätt att förhålla sig skeptisk till klimatvetenskapen så länge den förfäktar att koldioxid från fossila bränslen leder till global uppvärmning medan koldioxid från biobränslen inte gör det.
  Maria Wetterstrands utredningsresultat är bara ett i en lång rad av likartade alster.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.