”Idé och Kultur” på Det Goda Samhället

Richard Sörman

Det Goda Samhället ska förändras och utvecklas. Bloggen ska bli en nättidning med olika avdelningar. Under rubriken ”Idé och Kultur” kommer texter publiceras som på ett djupare plan diskuterar ideologi, samhälle och kultur. Det blir framför allt idédebatt men också recensioner av böcker och filmer och ibland reportage.

Det Goda samhället vill bidra till att spränga åsiktskorridoren och befria debatten. Visst har korridoren vidgats på senare tid, men i etablerade medier aktar man sig fortfarande för att svära i kyrkan. Det är framför allt immigrationen och förhållandet till den egna nationella och etniska identiteten som är svår, eller rent av omöjlig, att diskutera. Det sociologiskt betingade grupptrycket (ingen vill bli utanför) och vårt religiöst färgade behov av självförnekelse och rättfärdighet (ingen ska förhäva sig) trälbinder oss under en förment ”anständighet” som förstummar och paralyserar.

Total frihet från granskning och självcensur är omöjlig och antagligen inte ens önskvärd. Men visst behöver vi mer autenticitet. Vi står inför ett decennieskifte: 2010-tal blir snart 2020-tal. Får vi en reaktion på det decennium vi genomlevt går vi troligtvis mot en tid av större frimodighet i tanke och debatt. Vi kan inte fortsätta vara så förnumstiga och präktiga. Vi behöver inte alltid vara anpassliga och sällskapliga. Det är trevligt när det är trevligt, men trevligheten bör inte vara det högsta goda. Sanning och åsikt måste ibland få gå före konsensus. På Det Goda Samhället ska den som säger A också gärna säga B. Att beklaga sig över åsiktskorridorens existens och sedan själv upprätthålla den genom att acceptera motståndarnas premisser för vad som får sägas kan knappast vara ett ideal.

Sprängningen av åsiktskorridoren utgör emellertid bara en liten del av ett större och än viktigare projekt.

Idé och Kultur kommer ha som huvudsaklig ambition att utmana vänsterns monopol på moralisk och intellektuell legitimitet. Vi förknippar gärna intellektualitet med progressivt vänsterpatos: en tänkande människa ska tro på frigörelse från traditioner och kultur. Men vad blir friheten värd om det till sist inte finns några traditioner att befria sig från? Vad gör vi mot oss själva om vår ”människosyn” förnekar värde och existens av vår egen livsvärld, vår egen kultur? Och hur är det egentligen med den så förskräckliga omsorgen om det egna? Är det bara en primitiv reflex att värna den egna kulturen, den egna identiteten? Äger inte varje mänsklig kultur rätten att vilja bevara sin egen särart eller åtminstone att förändras på sina egna villkor? Skulle vi någonsin förvägra någon annan denna rätt som av någon outgrundlig anledning blir problematisk så fort vi själva åberopar den?

Och hur är det med förhållandet mellan det egna och det universella? Alla människor ska omfattas av samma rättigheter och värderingar brukar vi tänka. Hur ska vi då kunna sätta det egna före det andra? Problemet är bara att det finns ett beroendeförhållande mellan vår egen västerländska kultur och de förment universella värdena som vi måste kunna tala öppet om för att vara verkliga och autentiska. Låt oss säga så här: är det ett problem för världssamfundet att Västerlandet existerar eller är det en tillgång? Är det inte så att idéerna om individens fri- och rättigheter till stor del härrör från den västeuropeiska kulturen? Och måste inte vi som svenskar och européer då i första hand värna vår egen kultur om vi sedan ska ha någon möjlighet att försvara de allmängiltiga värden om alla människors fri- och rättigheter som denna kultur har skapat och bidrar till att upprätthålla? Utan Västerland inga västerländska ideal.

Människor upptäcker nu yrvaket den nya konservatismen. De måste få ord och perspektiv för att uttrycka sina intuitioner. De känner instinktivt att det är rimligt att vilja bevara sitt eget land, sin egen kultur – allt annat är naturligtvis precis lika vansinnigt som det låter –, men har fått höra av djupsinniga journalister och tänkare att kärleken till det egna förutsätter hatet mot det andra. Och vem vill vara en hater? Vi måste förklara att omsorgen om det egna inte på något sätt måste inbegripa ett hat mot det andra. Integritet är inte aggressivitet. Vi måste förklara att det finns en konservatism som drivs av en vilja att göra det goda. Vänstern ska inte ha monopol på den goda viljan.

Vänstern ska heller inte ha monopol på kulturen. Det finns andra historier, också, att berätta än den om orättvisor och makt. Vi måste få beskriva och gestalta vårt behov av gemenskap, samhörighet över tid, skönhet, kärlek, förundran inför tillvaron, storslagenhet, hjältemod, tröst och insikt. Vem kom förresten på den infantila idén att kulturen alltid ska utmana våra uppfattningar och normer? Kulturen kan mycket väl iscensätta våra normer och visa varför de behövs. Det gjorde Molière på 1600-talet och det blev så bra så att vi fortfarande spelar hans pjäser och skrattar åt dårarna som inte tänker som folk eller förstår hur världen fungerar. Ska man kritisera normer och makt bör man förresten göra det på riktigt. När kulturvärlden ägnar sig åt ”normkritik” i enlighet med maktens påbjudna normer om könlöshet och gränslöshet blir självblindheten nästan monumental. En kultur som verkligen vill utmana bör idag ifrågasätta normerna om normlöshet. Varför inte skriva en roman om könsrollernas positiva inverkan på våra liv? Eller en pjäs om den funktionella familjens helande funktion?

Det Goda samhället vill utmana den svenska progressivitetens enögdhet. Människan är inte bara framtid, hon lever också med sin historia och sin samtid. Vi tänker ofta att ordet ”mening” betyder ”avsikt” eller ”syfte”: livets mening är det vi väljer att använda livet till. Men det är ett ganska torftigt sätt att se på saken. Våra liv får mening och sammanhang inte bara i relation till framtid och ändamål, men också i relation till dåtid och samtidighet. Man kan se det som att våra liv fylls av innehåll och identitet inte enkom genom våra barn, men också genom våra föräldrar och våra syskon, partners och vänner. Allt handlar alltså inte om vart vi ska någonstans i livet, vad vi väljer att göra av livet, men också om var vi kommer från, var vi lever våra liv och vilka vi har med oss på resan. I ett gott samhälle föds individen in i ett sammanhang som skänker mening och identitet, men i vårt västerländska samhälle inbegriper detta sammanhang lyckligt nog också ett ideal om individens frihet och rörlighet. Både sammanhang och frihet alltså. Både ursprung och möjlig destination. Bara frihet blir bara tomhet. Bara framtid blir bara abstraktion.

Det västerländska samhället har från renässansen och framåt genomgått en långsam process av frigörelse från en stark traditionalism där det förflutna definierade vilka vi var mot en idag lika stark individualism där varje människa själv definierar sitt väsen genom sin frihet, sitt projekt, sin framtid. Sverige är kanske det land i världen som gått längst i denna process. Vi ser det som djupt omoraliskt att låta historiska faktorer eller kollektiva kategoriseringar beskriva vilka vi är och vad vi ska göra. Vi har gått så långt att vi till och med tenderar att förneka vår historia, vår historiska identitet och verkar vilja göra vårt samhällsprojekt till en handlingsplan för naturens (manligt och kvinnligt), historiens och traditionens tillintetgörande. Inget ska hämma individen! Inga kategoriseringar får hindra individen att bli det hen, den, det vill. Alla är lika! Lika för alla! Det är visserligen en utmaning, tänker någon, men om vi gör en detaljerad genomförandeplan som sträcker sig över de närmsta tre åren kommer vi klara det! Och om vi dessutom redan nu sätter ett datum för när genomförandeplanen ska uppdateras kan vi försäkra oss om att vi inte tappar fokus i processen! Framåt!

Det Goda Samhället vill bidra till en motreaktion på denna utveckling. Individualism, utopism och projektering har gått alldeles för långt. Människan kan inte bara vara framtid, projekt, rationalitet och frihet. Hon måste också få vara historia, intuition, irrationalitet och sammanhang. Människan måste också få vila: vila i sin identitet, i sin kultur, i sin tillräcklighet (eller otillräcklighet). Kanske behöver vi helt enkelt lugna ned oss en aning och lämna oss själva ifred.

Allt detta, och mycket mer, kommer Idé och Kultur på Det Goda samhället söka klargöra och diskutera. Välkommen att delta i debatten!

59 reaktioner på ””Idé och Kultur” på Det Goda Samhället

 1. Kalle Kärrström skriver:

  Om Det Goda Samhället ska gå från gruppblogg till nättidning tror jag formatet / webbdesignen måste uppdateras till något mer tidningsliknande. Det är inte någon jätteinvestering.

  Gillad av 1 person

 2. Fredrik Östman skriver:

  Ojsan, ett linjetal! Det är verkligen en förändring.

  Men det du kallar individualism hette under Kalla kriget kollektivism. Individualismen är vår tradition, vårt kristna arv. Ändringen beror på att liberalismen snabbt bytte sida när kriget var slut. Vi ser att begreppen var simplistiska. Men vi skall inte låta dem byta innebörd med varandra.

  Gillad av 4 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Ett första steg att vidga debatten i Sverige vore att översätta Way of the Worlds många tänkvärda videoföredrag. De innehåller många svåra engelska ord, och blir därför otillgängliga och onjutbara för en genomsnittskunnig svensk.

   Gilla

  • G Sträng skriver:

   Individualism vårt ”kristna arv”? Skärp dig. Abrahamitiska religioner är höggradigt kollektivistiska till sin natur. Individualism är en motreaktion.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Nej, du tar miste. Vidare är din klassifikation trasig om du tror att abrahimitiska religioner omfattar mer än kristendome och judendom. Men det är Nya testamentet som tydliggör och befäster individualismen med Jesus som prototypisk individ. Det vet du, ändå kommer du dragande med Abraham.

    Gillad av 1 person

   • educaremm skriver:

    Det svenska ordet – individ – , hänger väl samman med det engelska ordet – individuality – ?
    Individualitet, skulle kanske det engelska ordet individuality, kunna heta på svenska.

    En individ tolkar man på svenska som begreppet – person – . En individ är en – person – i en svensk förståelse av ordet – individ – ?

    Det engelska ordet individuality i sin tur menas beskriva en – dualitet – som då menas vara – indelad – ?…

    Alltså …En: – Individed – duality-….? En – individuation – ?

    (Läs mer https://educaremm.wordpress.com/ )

    Gilla

   • Yvonne Rosenthal skriver:

    Abrahamitiska religioner- qu ést que c´est ? Israel hade senast , 33 partier , sannolikt har några tillkommit. Eller så har något parti bildat en koalition med några andra partier för att sedan splittras.. Förväntningar på judiska barn och ungdomar är att lära sig tänka självständigt, ifrågasätta men lika väsentligt är att resonera .

    Gilla

  • Christer L skriver:

   Bra ord är ord som man kan definiera genom att peka. Ordet individualism är egentligen en sorts absurd poesi, som namnet på samfundet De Ensammas Förening. Med betoning på individualism framhålles det omöjliga som inte bara möjligt utan fundamentalt. Detta leder nu till den omöjliga devisen om allas lika värde och annat sådant. Det individuella man kan peka på är det som skiljer och gör olikt. Det är väl en del, men de mänskliga individerna är i min erfarenhet mycket mer lika än olika. Olikheterna gör dem intressanta, men inte bekanta. Egentligen kan jag inte förstå något som är olikt mig, om man talar om ett djupare plan. Om en monoteistisk gud är en högsta individ så är allt annat olikt denna gud. Med andra ord är ordet individualism och förknippandet av detta ord med gud rappakalja. Ordet rappakalja kan man definiera genom att peka på individualism. Gud som man kan tro på och peka på är helheten av allt och förhoppningsvis intelligent medveten. Denna gud är bara individuell i förhållande till andra Universa, som först och främst då kännetecknas av att de inte finns – för oss – och i detta är de likadana…???

   Gilla

 3. brrr skriver:

  Återigen:

  Och visst är det nödvändigt att kunna prata och diskutera fritt, men problemet kvarstår: Ett folk som inte kan värja sig emot ett annat folk som vill ta över deras territorium, kommer att förlora sitt territorium. Hur mycket och fritt man än pratar.

  Kan man värja sig från början, så klarar man sig. När invasionen väl är ett faktum, har man bara våld eller självutplåning att välja mellan.

  Gillad av 12 personer

 4. Jan Nyblom skriver:

  Förhoppningsvis börjar vi se starten på PK samhällets upplösning. Renlighets PK isterna inom Socialdemokraterna och Liberalerna har påbörjat måltiden av sina egna barn (Ann-Sofie Hermansson, Ulla Gustavsson, Cecilia Wikström, Emma Carlsson Löfdahl). Det påminner om…….
  just det, Sovjetunionen på 30 talet. Man får hoppas att det stoppar med avsked från köttgrytorna.

  Gillad av 4 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Men nu tycker jag du är lite orättvis mot Ann-Sofie Hermansson. Hon försöker stå emot sossarnas Islamkramande medan Cecilia och Emma ju borde få framleva sina dagar på vatten och bröd. Så kommer det dock icke att bli. Dessa kommer att leva i överflöd. Se där, lite rim på morgonen/förmiddagen.

   Gillad av 2 personer

 5. Danske mand som försvann skriver:

  Denna nya riktning är mycket uppmuntrande, jag skänkte 1000kr till, så 3500kr totalt i år. Skapas en ny medieplatform som undviker pk så tänker jag mig att 10,000kr om året är en rimlig nivå för mig, en del fast, en del som bonus efter förtjänst.

  Gillad av 9 personer

 6. Göran Holmström skriver:

  Richard, toppen text. Det gillas verkligen att konceptet ska breddas, all utveckling sker genom att prova nya vägar. Den som endast håller sig flytande drunknar till slut.
  Min spontana känsla, är att vi får se något stort födas nu, det gäller bara att fler upptäcker det
  och ordet sprids. Vem vet till slut så kanske Sverige är fritt igen.
  Och alla små PK-riddare är fråntagna sina fördelar dom ljugit sig till, Man kan ju i alla fall önska så.
  Mvh Göran.

  Gillad av 5 personer

 7. Aha skriver:

  Det ska bli spännande att ta del av ett utvidgat Det Goda Samhället med avsikt att bryta vänsterns narrativ. Det borde gå. Vänstern raserar var den än befinner sig. Det fick de forna öststaterna erfara vilket lett till en nästan utraderad vänster. I Polen existerar inget vänsternarrativ. En ofattbar tanke.

  Jämsides med att spränga åsiktskorridoren återstår att nå ut till så många fler än dagens läsekrets som redan sprängt korridoren. Föreslår fokus på public service. Om mor och dotter i Go`kväll får en kvart att prata om att bryta heteronormen (dottern var lesbisk mamma) borde också någon annan få motsvarande tid att berätta om problemen med att bryta heteronormen. Det skulle kunna vara någon från Det Goda Samhället. Att synas och höras i public service borde rimligen leda till en rejält utvidgad läsekrets.

  Lycka till!

  Gillad av 3 personer

 8. Magnus Rosensparr skriver:

  En vältalig och utomordentlig proklamation, som säkert kommer att entusiastiskt välkomnas av läsekretsen. Det är bara att önska detta vällovliga projekt all lycka och framgång. En liten varlig reservation dock. Låt oss i kampen inte använda oss av fiendens terminologi. Här representerat av ordet hen, om vi inte talar engelska naturligtvis.

  Gillad av 2 personer

 9. Vaknauppnu skriver:

  Gör som jag upprätta en månatlig överföring på ditt bankkonto. Skönt för DGS att veta vilka pengar som tryggt kommer in varje månad. Det tar inte lång tid och sköter sig självt sen Perfekt!

  Gillad av 1 person

 10. Solvig Hugosdotter skriver:

  Så välformulerat och förklarande (bäst att inte komma i konflikt med någon), men absolut ett nytt grepp för att nå ut till en bredare publik. Pk-ismen har ätit sig djupt in i den svenska folksjälen, så en motvikt behövs där konservativa värderingar inte hela tiden tar stryk, utan i stället stärker den svenska kulturen och att jag som svensk ska känna mig välkommen i mitt eget land.

  Gilla

 11. uppstigersolen skriver:

  Idag läser jag två bra ledare i SvD. Dels Björn Lomborg om klimatet, dessutom Paulina Neuding om Ebba Busch Tor och vilka det är som ofredar kvinnor. Så det måste ha varit en del vånda på SvD. Vågar vi kliva över den röda linjen?

  Gillad av 2 personer

 12. Rikard skriver:

  Hej.

  Det låter nästan som om målet är utgivningsbevis (om bloggen inte redan har det bör det övervägas, särskilt före de temporärt stoppade men planerade ändringarna av relevant lagstiftning).

  Ansöker gör man här:
  [https://www.mprt.se/sv/att-sanda/internetpublicering/utgivningsbevis/]

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

 13. Magnus Ström skriver:

  Har donerat 500:- idag. Kommer lägga in en månatlig prenumeration(100:-) från min bank. Vill ej använda Pay-pal, de håller på och deplattformerar, så det går fet-bort. Kommunister. Har donerat till ett fåtal siter tidigare, samt till Tino S. och Anne Heberleins crowdfunding.

  Har följt ett antal bloggar och podcasts under en längre tid, men tycker den här är en av de mest konsekventa och intressanta tillsammans med Radio Bubbla.

  Sammanfattning:
  Cornucopia – börjar tröttna på, dryg besserwisser.
  Ledarsidorna – har tappat sedan Ann Heberlein och Erik Van der Heeg lämnade och så är Westerholm sosse även om det är svårt att tro.
  IOTAKT, Fristad och Fnordspotting är siter som jag gillar nästan lika bra som denna.
  Anybody’s place – lite ojämn.
  Sen finns ett par andra som är antingen lite för obskyra eller smala. Ser f.n. mest potential i den här bloggen och i taget i beaktande att Patrik fått saker att hända tidigare.

  Gillad av 4 personer

 14. lookslikeanangel skriver:

  KULTUR och EKONOMI

  Jag hoppar lite här (intellektuell spänst låter bättre!)
  men vi kopierar ju gärna USA i Sverige.

  Ta t.ex. den senaste skandalen kring amerikanska
  elituniversitet, d.v.s. att rika föräldrar har mutat in
  sina barn på prestigeskolor.
  Sen kan man tydligen ta sig igenom ”studierna”
  rätt lätt – ingen blir underkänd.
  Vad är detta för kultur!

  Vilka läkare eller ingenjörer o.s.v. får vi?
  Kommer husen att krackelera.
  Hållbarhet före hållfasthet. Genusstudier.

  Många motiverade och kvalificerade
  lämnas utanför ”fina” utbildningar.

  Spännande framtid!

  Gillad av 1 person

 15. Rose-Marie Ahlström skriver:

  Jag hade tappat hoppet om mänskligheten i stort och den svenska i synnerhet, men efter denna synnerligen berikande och sansat klargörande text vaknade livsandarna åter. Jag ser fram mot att ta del av intellektuella analyser av hög kvalitet.

  Gillad av 1 person

 16. Fredrik Dhejne skriver:

  Roligt att DGS satsar. Någon nämnde också att layouten behöver förnyas. Instämmer i detta.
  Jag tycker också att DGS behöver driva en kritisk linje mot svensk utrikes-, bistånds- och säkerhetspolitik och formulera alternativ.
  Vi behöver alternativmedier som driver en seriös samhällskritik och ett försvar för liberalkonservativa alternativ.
  Fredrik Dhejne

  Gilla

  • Vax skriver:

   Vad är det för fel på layouten.
   Varför ändra på vinnande lag.

   Medieprofilen och asylaktivisten Henrik Schyffert tilldelas Stora Retorikpriset för 2019. Priset ges till någon som ”med sitt uttryck har gjort intryck”. Schyffert har bland annat gjort intryck med tweets om att ”runkbajsa” en Twitteranvändares mamma i munnen.
   Man tror emellanåt att nu måste väl botten vara nådd…..

   Gillad av 1 person

 17. hypermakt skriver:

  Tack Richard, för Ditt budskap om satsning på ”idé och kultur” här på DGS!

  Att i tid och rum mentalt FÖRÄNDRA den svenska modellEN av partipolitiskt styrd skolning 180 grader, kräver mentalt incitament, som motiverar den svenska MarknadEN att kognitivt FÖRÄNDRA ENskild utvecklad och ägd mental Tanke, Beslut och Handling, i nutid, nära framtid och mentala rum 180 grader.

  Lärstad den 14 mars 2019
  Namn eller namnteckning här av det rättssubjekt som rättssäkert producerat budskap ovan

  Gilla

 18. Lars skriver:

  Mycket intressant och spänstigt och en positiv förändring av DGS. Jag frågar mig emellertid vad denna nya konservatism är och även om jag förstår och håller med om att det kanske är en rimlig etikett mot vad den sk progressiva vänstern sysslar med, så är det kanske historiskt sett inte en rimlig etikett. Men temporärt, i nuet i den svenska verkligheten så kan man förstå det.

  Emellertid, internationellt i USA både i republikanska partiet och det demokratiska liksom inom EU, så är det nyliberalism och den monetära ekonomiska politiken som dominerar och EU har dessutom mot de flesta amerikanska ekonomers råd (utom Mundale, som såg det som en slägga för att slå sönder välfärdsstaten (inte hela statens budget) infört gemensam valuta, som skapar en tvångströja för staterna och medför att Keynesianskt inspirerad politik inte kan genomföras och enskilda stater kan inte hindra valutainflöde (möjligen med skatter på detta) utan tvingas till åtstramning när Tyskland kör enorma bytesbalansöverskott. Oavsett så är Sverige beroende av omgivande länders ekonomiska politik. Konservatismen internationellt, de partier som deklarerar sig som konservativa, är nyliberala. Så även borgerligheten i Sverige och en stor del av den sk vänstern.

  Så hur ska man kunna diskutera ”konservatism” i mening institutioner, värdegrund, politik utan att ha med de reala maktrelationer som oftast har en ekonomisk grund? Är välfärdsystemen värda att bevaras, effektiviseras, utvecklas? Eller är det ”konservativt” att slå sönder dem, privatisera socialförsäkringarna, låta dem bygga på individuella premier bundna till inkomst? Vilken grad av inkomstomfördelning är rimlig? Hur ska man styra upp och effektiviosera offentligs sektor?

  Så om man inte enbart ska bli en spegling av den bedrövliga politiska retoriken hos sjuklövern, med SD som enfrågeparti, hur ska man kunna definiera och diskutera ”konservatism” utan att diskutera ekonomisk politik?

  Likaså är det ju frapperande i denna artikel att de frågor man tar upp fram till 1970 var tämligen gängse inom socialdemokratin. Det fanns ingen avsikt att låta nationen, medborgarna, samhällstillhörigheten ersättas av denna individualitet, som artikeln diskuterar. och som är utpräglat nyliberal och inte ett dugg ”socialistisk” ersätta. Vad har hänt?

  Gilla

 19. csaba43 skriver:

  Förutom att jag har tecknat mig som monadsgivare, väntar jag bara på när kallelsen skickas till läsekretsen med budskapet att vi skall samlas utanför riksdagshuset med facklor. Missförstå mig rätt, facklan från verkligheten.

  Gilla

 20. Sixten Johansson skriver:

  Ärligt talat hade jag tänkt avveckla kommenterandet på DGS och andra bloggar, men det här var ett så positivt besked att jag hänger med ett tag till. Med mera textutrymme och fler läsare kan DGS arbeta ännu bättre på två mycket viktiga nischer, som länge har gapat tomma: intelligent och resonerande folkbildning + kommentarer / dialoger (gärna även möjlighet att kommentera intressanta artiklar i andra fora, som saknar eget kommentarsfält. Vettiga kommentatorer kan journalister och debattörer sällan motstå, så där kan man också påverka en aning).

  Gilla

  • brrr skriver:

   Sluta inte att skriva här, snälla du!
   Dina kommentarer är en del av brokigheten -eller ”mångfalden” som det heter nuförtia- och bidrager till bredare synfält.

   Gillad av 2 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Tack, Fredrik, för tipset om dissenter.com, men jag avvaktar, för jag gillar inte att registrera mig. Vill också få ett grepp om vilket genomslag kommentarer där kan ha i Sverige.

   Tack, Brrr, dina kommentarer är ett stort plus i denna mångfald! DGS fortsätter att ge mig mycket, men efter fyra års läsande, funderande och resonerande tycker jag mig förstå samtiden tillräckligt väl och då börjar det här formatet och texternas korta exponeringstid kännas lite som en ineffektiv ekokammare. Det är ett svårt dilemma hur ens tid, tankekraft och goda vilja ska omsättas för bästa möjliga effekt i den bistra verkligheten. Jag och många andra skulle förstås vilja nå fler läsare med mer långlivade texter och stötta någon klart handlingsinriktad aktör.

   Gilla

 21. Jonathan skriver:

  Det här låter mycket bra och Richard Sörman har mycket snabbt blivit den bästa skribenten på Dagens Samhälle, efter Eddie Råbock.

  Vad som beskrivs här är mer angeläget än mycket annat om det verkligen blir en ansats att tala utan att ängsligt titta över axeln hela tiden. Detta är vad SD borde och hade blivit om inte den intellektuellt dvärgaktiga och likaledes tragiska chefsideologen hade uteslutit alla som var mer kompetenta och mer fria i tanken än honom själv. Idag kan ledningen i SDs inte förstå varken maktens logik eller effektiv opinionsbildning.

  En mening gör mig något lite tveksam dock: ”Vi måste förklara att det finns en konservatism som drivs av en vilja att göra det goda. Vänstern ska inte ha monopol på den goda viljan.”

  Detta beror helt på hur godhet definieras men många opinionsbildande projekt har börjat på med goda intentioner för att successivt duka under för vänsterns hegemoni i ett ständigt avståndtagande från x, y och z på kommando från vänstermedia.
  Vi måste visa att det goda är att ta hand om oss själva, vår familj och våra barn och barnbarn, vårt folk, och vårt land i första hand och att det är legitimt och gott att vi tar tillvara våra egna intressen – för ingen, absolut ingen, annnan kommer göra detta om inte vi gör det.
  Om vi inte tillgodoser våra intressen kommer vi gå under, och det är inte på något sätt gott att begå kollektivt självmord.

  Gilla

 22. Yvonne Rosenthal skriver:

  ” Om jag inte är för mig själv, vem skall då vara för mig? Och om jag bara är för mig själv, vem är jag då? Om inte nu så, när? ” Hillel, en av judendomens mest betydelsefulla tillika inflytelserika tänkare, levde och verkade runt år 0. Bra symbolik.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.