Tucker Carlson: Demokraterna och den ”påhittade” krisen

Minns du den ”påhittade” kris som låg till grund för att USA:s president Donald Trump utlyste nationellt nödläge för en tid sedan? De amerikanska mainstrem-medierna – såväl som svenska medier – svämmade över av just påståendet att krisen var ”påhittad”, ”manufactured”. Men var det verkligen sant?

Nej, säger Tucker Carlson i sitt senaste program, det var tvärtom lögn. Precis som presidenten hävdade har den illegala invandringen ökat. Men idag utmålar de demokratiska medierna, och politiker som Alexandria Ocazio-Cortez, amerikaner som vill säkra gränsen som dåliga. De goda amerikanerna är de som tar sig in illegalt i landet. Endast öppna gränser är moraliskt försvarbart, fortsätter Ocazio-Cortez på Twitter.

Hela inslaget, och Tucker Carlsons träffande sågning av Ocazio-Cortez, kan ses här: