Gästskribent Johan Thyberg: Granskningsnämnden för radio och TV slår fast att SVT agerade partiskt i slutdebatten inför valet i september 

I ett beslut från den 18 februari fäller Granskningsnämnden för radio och TV SVT för det avståndstagande mot ett uttalande av SD:s partiledare Jimmie Åkesson som gjordes i slutdebatten inför valet i september 2018. Yttrandet rörde hans syn på svårigheterna för invandrare att få jobb och integreras i Sverige. Senare i programmet tog SVT i ett svepande uttalande avstånd från Åkessons inlägg och menade att det var ”grovt generaliserande och att SVT tar avstånd från det”. Enligt Granskningsnämndens beslut fälls programmet då det strider mot kravet på opartiskhet. Nämnden menar även att SVT:s fördömande av Åkessons inlägg riskerade att framstå som ett politiskt ställningstagande.

Vad var det då för upprörande påstående som Åkesson hade gjort enligt SVT? Jo i den del av debatten som rörde integrationen av invandrare hade han bland annat sagt följande:
”Varför är det så svårt för de här människorna att få jobb? Jo, det är för att de inte är svenskar. För att de inte passar in i Sverige. Och det är klart, att då är det svårt att få jobb”. Innan han hunnit avsluta sitt resonemang avbröts han av Annie Lööf som protesterade mot det sätt på vilket han uttryckt sig. Och senare kom som nämnts också SVT att ta avstånd från vad Åkesson sagt.

Men om man ska titta krasst på saken, var det Åkesson yttrade inte bara en beskrivning av den faktiska situation som i stort gäller för invandrare i vårt land? Enligt arbetskraftsundersökningar från Statistiska Centralbyrån (SCB) var arbetslösheten (procentuell andel av arbetskraften mellan 15 och 74 år) bland utrikes födda 15,4 procent år 2018 medan motsvarande siffra för inrikes födda var 3,8 procent. Arbetslösheten var alltså fyra gånger högre bland utrikes än bland inrikes födda. Gruppen utrikes födda är dock heterogen och arbetslösheten 2018 bland personer födda i Europa, Sydamerika och Nordamerika – varifrån få flyktingar kommit under de senaste decennierna – var 6 – 10 procent medan den bland personer födda i Asien och Afrika – varifrån en omfattande flyktinginvandring förekommit under senare år – var 23 – 26 procent.

En bidragande orsak till den höga arbetslösheten bland de senaste årens flyktingar är en lägre utbildningsnivå än bland inrikes födda. Bland utrikes födda med endast förgymnasial utbildning var arbetslösheten 33,7 procent år 2018 (motsvarande siffra bland inrikes födda var 12,9 procent). För utrikes födda med gymnasial utbildning var arbetslösheten 13,6 procent och bland dem med postgymnasial utbildning 9,5 procent (motsvarande siffror för inrikes födda var 3,5 och 2,3 procent).

Detta är alltså en del av den verklighet som ligger bakom Jimmie Åkessons yttrande i partiledardebatten två dagar före valet i september 2018. Men denna typ av fakta är något som man inte gärna får ta upp i det PK-istiska klimat som råder i Sverige – främst under ledning av representanter för de fyra partier som nu har den politiska makten i landet – och som statstelevisionen SVT troget ställer upp och försvarar.

Problemen med hög arbetslöshet och bristande integration har självfallet även en samhällsekonomisk sida. Enligt den rapport som Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi lade fram i maj 2018 ) kommer en genomsnittlig flykting under sina förväntade 58 år i Sverige att motta en nettoomfördelning via de offentliga finanserna om cirka 74 000 kronor per år. En analys av förhållandet under 2015 visade att det då gjordes en omfördelning av 42 miljarder kronor till den totala flyktingpopulationen. För 2018 beräknades denna siffra öka till 55 – 60 miljarder kronor på grund av det stora antalet migranter de senaste åren.

Också dessa ekonomiska frågor är något som PK-ismens företrädare, inklusive statstelevisionen, inte gärna talar om. Detsamma gäller ett annat område som skys som pesten, kopplingen mellan invandring och kriminalitet. Att ett sådant samband finns sedan lång tid tillbaka har påvisats i ett flertal studier, bland annat från Brottsförebyggande rådet (Brå). Detta är en viktig bakgrund till den utveckling med gängkriminalitet, ökande narkotikahandel och dödsskjutningar som skett under senare år inte bara i våra storstäder utan även på mindre orter.

Man må tycka vad man vill om Jimmie Åkesson och SD:s syn på invandringen men det vore anständigt om samtliga politiska partier kunde öppet redovisa den typ av fakta som tagit upp här och redovisa hur man vill angripa problemen. Tyvärr är det dominerande intrycket att PK-isterna inte vill kännas vid de realiteter som gäller inom invandringens område och istället föredrar att förse forskare, debattörer och andra som tar upp detta med skällsord som rasister och/eller nazister. Sådant är debattklimatet i dagens Sverige.

Johan Thyberg är pensionerad professor KI och legitimerad läkare.

27 reaktioner på ”Gästskribent Johan Thyberg: Granskningsnämnden för radio och TV slår fast att SVT agerade partiskt i slutdebatten inför valet i september 

 1. Fredrik Östman skriver:

  De som tidigare utgjorde Sverige arbetareklass har felbedömt riskerna med att behandla andra människor, i det fallet den nettobetalande medelklassen, illa. Ty nu har de själv tillförts denna grupp genom att nya grupper med ännu mindre skattekraft har importerats till landet. Ideologien som ligger bakom fördelningspolitiken är densamma!

  Som också Patrik konstaterar idag får man inte ifrågasätta eller diskutera ideologiska grundantaganden. Detta är en nödvändighet för att ett folk skall kunna enas om ett irrationellt program.

  Hetsen mot borgerligheten, som svenska folket deltog i med sådan verve, fortsätter på samma sätt, med samma styrka, men drabbar nu allt fler svenskar, medan de gynnade är utlänningar. Svenskarna skulle ha tänkt på det innan de införde ett irrationellt, ondskefullt och omoraliskt system! Nu får de bara sitt välförtjänta straff!

  Gillad av 7 personer

  • Axel skriver:

   Förut fanns realpollitik, nu finns trendpolitik
   Sossarna har satt trenden och naturligtvis följer alla andra, dvs 6 st till med på samma stolliga tema Endast SD insåg tidigt stollepolitiken.
   7 klövern vågar inte bryta trender, det blir ju ett erännnande att man är flumledd.

   Gillad av 2 personer

 2. Aurora skriver:

  Men Johan då?! Det vet väl alla att anledningen till invandrares (och fråmst utomeuropeiskas) högre arbetslöshetgrad (och även överrepresentation i brottslighet) är svennes rasism som resulterat i dessas usla socioekonomiska situation i s.k utanförskapområden. Rättning i leden och bugning inför självvald segregation och ovilja mot kulturell och samhälls integration.

  Gillad av 1 person

 3. Hosianna skriver:

  Tack, Johan Thyberg, för att du nänns dryfta eländet. Själv beundrar jag, som dessvärre är både kvickilsk och långsint, den sympatiske sanningssägaren Jimmie Åkessons till synes oändliga tålamod och närmast osvikliga förmåga att väga varje ord på guldvåg.

  SD:s vänlige, vanlige, syntspelande partiledare och KD:s kavata, skönsjungande stjärnskott Ebba Busch Thor är ett föredöme och inger hopp om en annan ton i svensk politik… och en vuxen regering tillsammans med Ulf Kristerssons efterträdare allra senast 2022.

  Gillad av 7 personer

  • Henric Ankarcrona skriver:

   Granskningsnämndens beslut föreligger. Men var finns sanktionen mot de skyldiga? Avstängning, avsked, böter eller något snnat? Nej, ingenting händer.
   Beslutet publiceras och sedan är det klart.
   Ingen upprördhet, inget drev som i sig är vedervärdigt, ingen principdiskussion.
   SVT traskar vidare i all sin motbjudande förtäfflighet.

   Gillad av 13 personer

   • Hosianna skriver:

    Skandalöst att sanktioner så självklart saknas mot självgoda godhetssignalister på skattefinansierade SVT, Henric, men svinhugg går igen…

    Gilla

 4. Snorre och Sture och danske mand, susar på rövarna fram, i himalayas land, plötsligt grus och sand, slut på snö minsann, i tacksamhet sträcker mot blå himmel sin hand, vad nu? Himlen hård som fan, i grotta av blåis han sig befann skriver:

  Sådant är debattklimatet, Kristersson-Åkesson-Orban-Hitler, det är denna piska de använder.

  Åkesson konstaterade bara att

  Är de här, blir det så här.

  Gillad av 8 personer

 5. Göran Holmström skriver:

  Just att det är så lågt i tak över alla saker som ”värdegrunden” hyllar och håller högt.
  Hur farligt kan det vara att ifrågasätta bidrag utan ansträngning? Eller att kravlöst släppa in människor i ett land, eller ens kontrollera var dom kommer ifrån.
  Men med ”Facit” efter valet så är jag ganska säker på att alla dessa som är ”välkomna” hit är här som röstboskap, och vi andra ska vara vara tysta och betala kalaset.
  Jag är helt säker på att sittande regering cyniskt använder migranterna för att driva igenom sin vilja!
  Det skulle vara mycket intressant att räkna ut hur många aktivister som döljer sig på tidningar och myndigheter i regeringskansliet och så vidare. Alla dessa är ju avlönade av oss som arbetar på ett eller annat vis, men inte gå om våra ärenden någonstans.
  Som sagt hur många är det som förtrycker landet?

  Gillad av 2 personer

 6. Östrahult skriver:

  Även om detta inlägg är korrekt så slår det in öppna dörrar. Alla som tänker själva har sedan flera år (minst) insett vad det handlar om. Problemet är att den offentliga samhällsdebatten förs i en väl avskärmad bubbla. Och så lär det fortgå fram till att allmänna valresultat pekar i en annan riktning. Moderaterna, som är det mest högerorienterade av partierna, kan fungera som lackmuspapper. Så de länge de ligger inom bubblan så har inget hänt. Så länge någon därifrån som vågar kolla utanför bubblan blir utmobbad inom partiet så har ingenting hänt.

  Några exempel: Moderatledaren, han som beter sig som en elevrådsordförande, har hittat på en ny ramsa. Hata Orban. Och hans kollegor strider mot borttagandet av värnskatten, ”höginkomsttagare” som tjänar sextio tusen i månaden ska klämmas åt. Så länge vi har den här typen av moderater så har inget hänt i positiv riktning i landet.

  Gillad av 3 personer

 7. svenne skriver:

  ”Detta är en viktig bakgrund till den utveckling med gängkriminalitet, ökande narkotikahandel och dödsskjutningar som skett under senare år inte bara i våra storstäder utan även på mindre orter.”

  Trots dessa kända baksidor av invandringen så kommer denna att fortsätta med oförminskad intensitet. Jag vågar nog påstå att Migrationsverket – trots alla varningssignaler – inte har skärpt kraven på att ”nyanlända” skall kunna verifiera sin identitet på ett sanningsenligt sätt. Invandringens baksidor kommer knappast att minska med de i framtiden kommande ”nyanlända” som – i många fall – har okänd kriminalitet i bagaget. Det visade sig nyss i Lund att ”ungdomar” stryker omkring och rånar folk på klockor, kläder och plånböcker. Kommande sommar kommer knappast att locka ”familjen Svensson” till sena kvällspromenader med tanke på att den kan betrakta sig som ett byte för kringströvande flockar av ”ungdomar”.

  Gillad av 2 personer

 8. Sture Larsson skriver:

  Läste en essä av Merete Mazzrella i Hufvudstadsbladet 20/1 . Noterar detta:
  ”Också utbildningar till i grunden praktiska yrken har akademiserats, det vill säga gjorts så teoretiska att personer som i och för sig skulle ha goda förutsättningar att sköta själva jobben inte klarar eller ens kommer in på utbildningarna.”
  Detta gäller för Finland men säkert också i lika hög eller högre grad Sverige.

  Min tolkning är att vi alltså inte behöver hitta på nya ”enkla jobb”, bara ta bort de teoretiska utbildningskrav som i onödan finns för många praktiska jobb.
  Vi har fått en onödig akademisering av den officiella arbetsmarknaden, som stänger ute många människor särskilt migranter.
  Inom den kriminella arbetsmarknaden däremot nöjer sig med att man kan göra jobbet.

  Gillad av 6 personer

  • Marina von Schreeb skriver:

   Jag håller med Sture Larsson. Hantverkare börjar ofta som enmansföretagare, det teoretiska lär de sig ”unterwegs” och sedan anställer de en och sedan flera. Vi som bor i hus på landet sysselsätter kontinuerligt hantverkare (husen går inte att flytta till lågprisländer) som målare, snickare, elektriker, rörmokare m.fl. Det är brist på sådana har jag upptäckt. Ofta 3 veckors väntetid på en elektriker även vid brådskande ärende.

   Gillad av 2 personer

   • Kent skriver:

    Det var Inget misstag utan planerat att om tillfälle gives så ska vi sätta dit JÅ.
    När Annie Lööf sa” hur uttrycker du dig” så såg sändningsledaren sin chans.
    Man klippte ner inslaget och gav inslaget den vinkel som deras narrativet krävde.
    Den listiga Rävhonan hade fått in en fullträff som hon säkert hade planerat liksom i riksdagen när JÅ kommenterade hennes klädsel när hon dagen till ära hade bytt ut den gröna dräkten till en ändamålsenlig röd.

    Gilla

 9. lenam skriver:

  Som jag minns det använde Åkesson uttrycket ”passar inte in”. Det uttrycket var en sorts förkortning och sammanfattning av problemet med invandringen. De har låg utbildning, klarar inte språket, har andra värderingar som gör att de kanske inte heller vill passa in i vårt samhälle. En människa som varken kan eller vill passa in i vårt samhälle kommer heller aldrig göra det. Om det kommer hit ett fåtal personer som inte passar in och aldrig integreras så kan det passera, men om det kommer många, då får vi riktigt stora problem.
  I den PK istiska värdegrunden måste vi låtsas att alla passar in. Det är bara vårt problem att vi misslyckas med integrationen.

  Bra att Åkesson trampade på denna ömma tå.

  Gillad av 3 personer

 10. Elisabeth skriver:

  Leif Östling, fd Scania-chef och tidigare ordförande för Svenskt Näringsliv, har nyligen i en mycket uppmärksammad intervju ( Mia Odabas ) förutspått en systemkollaps inom 5 – 10 år. Samhällskontraktet är brutet, skattebetalaren får inte mycket för skattepengarna. Det privata måste ta över systemen. Ja, han är mycket skarp i sina uttalanden utan att nämna Elefanten, kanske han var återhållsam här för att kunna släppas fram i statskontrollerad media. Dock förstår alla lyssnare/läsare vad han menar. Detta är tung ammunition,så här tycker förmodligen de flesta inom näringslivet. Och detta är ju de ekonomiska realiteterna, det är vad Åkesson, trots spott och spe i MSM, försökt framföra i många , långa år. Det som hände under slutdebatten var så talande och kommer att hemsöka SvT för all framtid. SvT är lika med censur. Glasklart.

  Gillad av 10 personer

  • cmmk10 skriver:

   Fick tyvärr en känsla av att han lobbade för att näringslivet skall ta hand om skattepengarna istället. ”Välfärden” skall läggas på entreprenad och tjänsterna skall inte betalas direkt av oss, utan ta omvägen över statsbudgeten.

   Det återstår mycket att bevisa, innan jag litar på någon företrädare för storfinansen.

   Gillad av 1 person

   • brrr skriver:

    Min reaktion också. När konkurrensen om naturresurser ökar, tar sig finansmaffian in på skattemarknaden. Först med lockrop om ”valfrihet”, nu genom att kritisera förfallet.
    Men det finns fler än de två alternativen status quo eller fri marknad.

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Leif Östling har många gånger visat att han inte bara är en slav till Wallenbergs och andra globalfascister. Han är en av de få som vågar ta bladet från munnen. Dem ska vi vara rädda om!

    Gillad av 1 person

 11. Elisabeth skriver:

  Och så vill jag glädja alla frihetsälskande personer här med att Assange äntligen fått ett nytt australiskt pass. Kanske Trump lyckats övertyga hökarna i Washington om att vi lever i en ny tid och det lämpar sig inte att öppet förfölja dissidenter. Assange är en av vår tids stora hjältar. Jag skäms över att Sverige spelade med i förföljelsen av honom.
  https://www.dailymail.co.uk/news/article-6735067/Julian-Assange-issued-new-Australian-passport.html

  Gillad av 5 personer

 12. Tritonen skriver:

  Jag förstår inte upprördheten hos t ex Annie Lööf. Vad Åkesson säger är inte förgripligt utan en uppenbar sanning, ett oomkullrunkligt faktum. De som kommer hit är inte ” nyanlända svenskar”. De är inte med NÅGON definition svenskar. Varför skulle de då behöva söka asyl och uppehållstillstånd?
  Man blir så trött på dumheten i det sk etablissemanget.

  Gillad av 4 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”nyanlända svenskar” har jag alltid trott vara ett ironiskt uttryck, för dumt för att vara allvarligt menat; då skulle kanske ”nysvenskar” säga mer om pågående folkutbyte. Allra mest målande är dock ”framtidssvenskar”!

   Mest adekvat måste nog ändå ”kolonisatörer” vara!

   Gillad av 2 personer

 13. Gunnar Sandelin skriver:

  SCB mäter procentuell arbetslöshet i spannet 15-74 år! Det är ju ohederligt eftersom inte särskilt många 15 eller 74-åringar kan förväntas vara ute på arbetsmarknaden. På så sätt får man ner siffrorna jämfört med om man exempelvis skulle mäta åldersspannet 25-64 år. Samma sak gör BRÅ när de i sin andra undersökning (2005) om invandrare och brottslighet ökade åldersspannet med tio år jämfört med den första (1996), om jag inte minns fel. På så sätt får våra myndigheter ner siffrorna för invandringens negativa konsekvenser.

  Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.