Koranen och den geocentriska världsbilden

Mohamed Omar

Föreställ dig att en gud, allvetande och allsmäktig, har skapat universum. På jorden har han satt mänskligheten. Denne gud har gjort flera försök att vägleda människorna genom att uppenbara sin vilja för olika profeter. Vissa lyssnar på profeterna och börjar leva såsom Gud vill, men många fortsätter att leva som de själva vill. Det händer till och med att profeter blir ihjälslagna.

Så en dag bestämmer sig Gud för att han ska ge människorna en sista chans. Han ska skicka ett sista budskap till dem. Där ska allt de behöver finnas med. Följer de budskapet, kommer Gud att löna dem med paradiset efter döden. Vägrar de, så blir de stekta i helvetet.

Detta skedde på 600-talet e. Kr. och det sista budskapet fick namnet Koranen. Den beskriver sig själv som fullkomlig och utan fel, en vägledning som ska gälla fram till Domens dag. Och så borde det ju vara om författaren faktiskt var en allvetande gud som skapat universum.

Men Koranen innehåller många fel som i stället visar att det är en mänsklig skrift, skriven av ofullkomliga människor med begränsade kunskaper. Jag ska ta upp en sak här: Koranens geocentriska världsbild.

Den geocentriska världsbilden var den vanliga synen på universums uppbyggnad under antiken och medeltiden, från ungefär 500 f. Kr., innan den heliocentriska världsbilden fick genomslag i Europa på 1500-talet och 1600-talet. Aristoteles, som levde på 300-talet f. Kr, menade att jorden låg i universums mitt. Runt jorden kretsar solen och planeterna.

Denna geocentriska världsbild utvecklades av den grekiske astronomen Ptolemaios, som på 100-talet e. Kr. beskrev planeternas rörelser över himlavalvet, och den kallas därför även den ptolemaiska världsbilden. Det var när den italienska vetenskapsmannen Galileo Galilei i början av 1600-talet riktade sin kikare mot himlen som denna världsbild föll samman och ersattes med den korrekta världsbilden, den heliocentriska, som satte i solen i centrum.

På flera ställen nämner Koranen att solen och månen löper i banor över himlen, men ingenstans står det någonting varken om att jorden roterar runt sin egen axel eller att den roterar runt solen. Solens omlopp nämns nästan alltid tillsammans med månen och i samband växlingen mellan dag och natt. Ett exempel:

”Ett tecken hava de ock i natten, från vilken vi skilja dagen, och då befinna de sig i mörker. Och solen vandrar till en viloplats; detta är den Väldiges, den Vetandes anordning. Och för månen hava vi inrättat viloställen, tills den åter varder som en gammal krökt dadelstjälk. Det är ej solen givet att upphinna månen, och natten kommer icke heller före dagen, utan var och en vandrar i sin egen bana.” (Zetterstéen 36:37-40)

I andra verser framgår att Koranens författare trodde att månen följde solen i en liknande bana. Det sägs att månen aldrig kommer att hinna ikapp solen, men att de kommer att kollidera vid tidens slut, vilket tyder på att författaren uppfattade att de var ungefär lika stora: ”När månen förmörkas och solen och månen förenas” (Zetterstéen 75:8-9).

Författaren trodde också att solen var mindre än jorden eftersom det i kapitel 18 talas om en figur, förmodligen legendernas Alexander den store, som reste både till landet där solen går ned och landet där solen går upp. I landet där solen går ned upptäckte han att solen sjönk ner i en dypöl: ”Tills han kom fram till det ställe, där solen går ned, och fann, att den gick ned i en grumlig källa, och fann människor bredvid den.” (Zetterstéen 18:84)

Det är tydligt att Koranens författare uppfattar solen och månen som ett par, på samma sätt som dag och natt, himmel och jord. I Koranen nämns de båda himlakropparna tillsammans med andra saker som Gud ska ha skapat i par.

Man kan konstatera att Koranens författare tog den geocentriska världsbilden för given och det är just vad man kan förvänta sig av människor som observerade himlen med blotta ögat, men knappast från ett allvetande väsen som ska ha skapat alltihop. Sedan den islamiska världen kom i kontakt med modern vetenskap från väst har apologeter försökt rädda Koranen genom långsökta och krystade tolkningar. För tidigare muslimer var den geocentriska världsbilden självklar.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan stödja mitt arbete genom att swisha till 0760078008 (Eddie).

23 reaktioner på ”Koranen och den geocentriska världsbilden

 1. nanga parbat, Makalu, lhotse, cho oyu, kanchenjunga, Makalu, och annapurna, kände inte danske mand, fast på mor chomolungma han sig befann, himlen mera blå än någonsin i danske land, ej ens från himmelsbjergets rand skriver:

  Först kom den allvarliga storebrodern, sedan kom den älskvärda, till sist som kom den lilla lilla ilskna brodern, som alltid ville slåss. De båda andra behandlade alltid lille lillebror med milt överseende tills han gick för långt då fick han ibland smäll av den allvarliga storebrodern.

  Gillad av 3 personer

 2. Jari Norvanto skriver:

  ”För tidigare muslimer var den geocentriska världsbilden självklar.”

  Och västerlandets förhärskande oikofober utger sig för att tro på ‘fredens religion’.

  Gillad av 3 personer

 3. Ulla skriver:

  All religion och alla politiska ideologier är, enligt min bestämda uppfattning, påhittat av människan! Men med olika syften och en gemensam tråd; makt över andra!

  Betyder islamiseringen av Sverige att den geocentriska världsbilden, och allt annat i ”det sista budskapet”, om några generationer ska anses vara den rätta?

  Gillad av 1 person

 4. Fredrik Östman skriver:

  Om man skall vara petig så var det väl Kopernikus som återlanserade den heliocentriska världsbilden (någon grek hade ju också sett och tänkt ordentligt) som vi för övrigt sedan dess har övergivit. Han baserade sin världsbild på observationer utan kikare, dels Tycho Brahes och andras, dels egna, om jag inte missminner mig. Galileo kunde bekräfta Kopernikus och se planeterna bättre.

  Gillad av 4 personer

  • Christer Hanefalk skriver:

   Precis Fredrik!
   Och greken du refererar till hette Aristarchos (c:a 310-230 f Kr) – men han ‘sågades’ eftersom han gick på tvärs mot giganterna Platon och Aristoteles. Men vi kan tacka Archimedes för att Aristarchos kalkyler sparades – han gillade nämligen matematiken de representerade. Allra först ut med den heliocentriska världsbilden var dock möjligen indiske filosofen Yajnavalkya som var verksam cirka 900 f Kr. Han lär också ha varit den förste att beskriva jorden som en sfär. Men, men – som alltid när man går långt tillbaka i tiden; Yajnavalkya är inte 100 procent historiskt belagd i äldre indisk astronomisk litteratur som bevarats till våra dagar…. Kul också med Kopernikus som gjorde sina observationer från domkyrkotornet i Frombork (tyska Frauenberg).
   Lite intressant är det också att veta att den katolska kyrkan till slut förlät såväl Kopernikus som Galilei. Det tog dock ett tag; i Kopernikus fall tog det 455 år och i Galileis fall 367 år. Vilket väl ändå bekräftar att den katolska kyrkan är mer förändringsbenägen än islam verkar vara…

   Gillad av 4 personer

  • Jonas Nilsson skriver:

   Ännu mer petigt är väl att säga att han tillät sig gå utanför Aristoteles definierande av rum som begränsade kärl, utifrån empiriska iakttagelser. Astronomin handlade om mer än ett klot med ett centrum.
   Den medeltida kyrkan hade Aristoteles som tänkare nummer ett men inte självklart – det var skillnad i tanken hos dominikaner och franciskaner. De reformerade däremot – med tanken om ett filosofiskt horeri – var inte bundna på samma sätt även om de flesta tänkte som de trott att de alltid tänkt. För de flesta av dem räckte det med Platons tankevärld som nästan hade räckt för Augustinus.

   Gilla

 5. Göran Holmström skriver:

  Föreställ dig att du är Gud! Du skapar ett gigantiskt universum, större än det går att förställa sig. Mer stjärnor än det går att räkna, runt över hälften av dom skapar du liv! På var tionde planet intelligent liv, av dessa tionde så är nio fredliga och lever i harmoni på det sättet du skapade universum i kärlek och glädje. Övriga planeter där harmoni inte infinner sig, så försöker du med syndafloder, massutrotningar via pandemi eller en komet, inte ens det fungerar som pekpinne.
  Nu infinner sig bekymret trots allvetande och kärleksfull, miljoner av bråkiga planeter, där våld och vapen visar vägen, den fria viljan styr ju som sagt.
  Ska du sluta bry dig om det fungerande universum, för att ”rädda” dom som inte vill bli räddade och missköta resten av universum?
  Eller uppenbara dig och ryta jag förstör er allesammans.
  Kanske det tredje valet blir Ääh låt dom försöka reda ut allt på egen hand?
  PS Jag vill inte byta med eventuell Gud, mina mc är lättare att styra :).

  Gilla

 6. Jonas Nilsson skriver:

  Intressant. Vore ännu mer intressant om du bjöd på lite källor till diskussionen. Att argumentera för att Koranen eller Bibeln var beroende av samtida föreställningar är kanske viktigt för att skaka om några få(?), lika relevant som att upplysa om att vi sitter i den båt vi sitter i, konsten är bara att försöka få lite perspektiv.
  I vilken mån talar Koranen för alternativa perspektiv? Fördomen säger, som du predikar, att det inte ges sådana.
  Tanken om att NT är bättre än GT för att det är mer informerat än det föregående hävdas väl på samma sätt av muslimen?
  Men den som känner sitt NT menar att den i första hand är en judisk skrift. Inte kan den kontinuiteten sägas föreligga i Koranen gentemot GT/NT. eller?

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Du har inte förstått skillnaden.

   Bibeln är en helig bok, men den är vårt, människornas, bästa försök att skriva ned Tio Guds Bud och diverse historier om Jesus och en mytologi som beskriver våra samhälleliga erfarenheter delvis beskrivna som Guds verk så som vi har förstått det. Ingen vettig människa, ingen riktig kristen, hävdar att Bibeln är Guds egna ord och till punkt och pricka korrekt och slutgiltig. Kristendomen sätter den enskilda människan, individen, i centrum. Gud likställs med sanningen och måste sökas av var och en separat. Bibeln kan hjälpa men är inte det slutgiltiga svaret.

   Den kristna människan söker Gud i sanningen.

   Islam och Koranen har inga som helst likheter med detta. Koranen påstås vara Guds egna slutgiltiga ord. Förutom de delar som skrevs av Satan, de s. k. satansverserna, som abrogeras bort i enlighet med en separat bok, vars ställning som Guds egna ord tills vidare är oklar. En liknande oklar ställning har de s. k. haditherna och en del andra dokument och traditioner. Men Koranen betraktas alltid som Guds egna ord! På detta sätt skiljer den sig fundamentalt från Bibeln.

   Det muselmanska världssamfundet har funnit sanningen i Gud.

   Gillad av 3 personer

   • Jonas Nilsson skriver:

    Jo, men det var väl den tanken som låg i frågetecknet!
    Mer rakt på: Bibeln, Guds Ord måste översättas, den måste levas för att bli begriplig. Den centrala personen enligt NT är Kristus, Herren. Det finns ingen sanning utom honom.
    Din version liknar nog mer GT – det judiska sättet att läsa, ”diverse historier om Jesus”!

    Gillad av 2 personer

 7. Kjell Rehnström skriver:

  Vi utgår från axiomet att det finns någon form av Gud som har skapat hela universum. Nu finns det de som anser att det finns milliarder planeter där liv förekommer. Så Gud har testat med att skapa avbilder av sig själv på olika ställen. På en del har han skapat kopior som är precis som han själv, ja han gör de inte lika mäktiga som han själv, men han skapar dem så att de bara kan göra det han vill. Men det funkar inte, så han tänker att han måste pröva med kopior som har fri vilja, och så skapar han människorna. Men genom Gamla testamentet vet vi att det inte alltid gick så bra. Gud blev faktiskt vid några tillfällen så arg på människosläktet att han var starkt betänkt på att slå sönder hela skapelsen eller dränka befolkningen på jorden och börja om igen på något annat ställe. Men så var de ju Noa och en del andra som bad Gud att besinna sig. Och vi vet ju, fortfarande från Gamla testamentet hur det gick.

  Men i Arabien var det knepigare. Där förekom en massa avgudadyrkan. Universums skapare var väldigt lättstött och tålde ingen konkurrens, även om det så bara var av diverse lerfigurer eller stenar som skulle föreställa den ena eller andra gudomen. Därför uppenbarade han sig för en karl som verkade förnuftig. Den här mannen reste med en karavan genom arabiska öknen och vid ett tillfälle kom han bort från den övriga karavanen. Och där, i den kalla ökennatten uppenbarade sig gud i egen hög person i form av en vacker kvinna. Messia hette hon visst. Hur som haver så berättade för vår profet om hur världen verkligen såg ut. Att den var ett runt klot men att folk i alla fall inte ramlade ner från det. Att det fanns ställen där solen aldrig gick ner och där det rådde evig vinter och var mörkt sex månader om året.

  När profeten kom tillbaka till människorna, berättade han vad han hade fått lära sig. Men det var ingen som trodde på honom. Ljugarn kallades han alltid efter detta.

  Därför bestämde gud att skicka en profet som i princip skulle berätta allt som folk kunde tro på i sin begränsade tillvaro. Det var Mohammed, och honom var det också svårt för till en början, men efter några avhuggna motståndares huvuden gick det bra mycket bättre än för den som hade berättat sanningen. ”Världen vill bedragas”, säger ett franskt ordspråk.

  Skulle kunna bli en riktigt bra bok – om någon orkade skriva den!

  Gilla

 8. Klas Göran skriver:

  Vilken relevans har denna information?

  Hindrade den geocentriska världsbilden Mohammed Atta & Co att flyga till USA och där flyga in i byggnader? Hindrar den saudiska ”prinsar” från att flyga jorden runt? Får de naturvetenskapliga felen i koranen någon att lämna islam?

  Mohamed Omar har ju själv skrivit om att det snarare var känslomässiga upplevelser som fick honom att lämna islam. Möjligtvis skulle en osäker troende kunna förmås att lämna salafismen till förmån för någon mindre bokstavlig tolkning.

  Men ärligt talat: hur relevant är det i de flesta människors privata vardag ifall de tror att jorden är rund eller platt, att jorden kretsar kring solen eller tvärt om eller om det stämmer att man blir förkyld av att gå ut när man har tvättat håret?

  Gillad av 2 personer

  • Jonas Nilsson skriver:

   För oss i dagens Europa – verkligen. Om någon inte skulle tro på vår världsbild så är väl frågan om man får godkänt någonstans.
   Alla som vill göra ett påstående på svenska går tänka efterordentligt. Det är egentligen olämpligt att göra några övertygade uttalanden öht om de inte kan backas upp med någon form av vetenskapliga belägg. Känn ditt land!

   Gilla

 9. Linda skriver:

  Mellanöstern missade hela upplysningstiden som Europa hade. Där religion separerades från all annan vetenskap. Genom att vetenskapen gjorde sig fri från kyrkan som hade hindrat utvecklingen i år hundranden så ändrades hela Europa. Det kom massa uppfinningar och hela befolkningen blev civiliserade och ekonomin tog fart. De muslimska teokratierna har inte följt med i utvecklingen.

  Om man nu tycker att koranen är ens hela värld varför vill då folk från mellanöstern som levt och lever efter teokratier flytta till demokratier där vetenskapen ligger till grund för utvecklingen?

  Är det inte lättare och bättre att bo med folk som tror som en själv än att bråka och försöka ändra länder som inte är muslimska?

  Islam är världens näst största religion (efter kristendomen), med omkring 1,6 miljarder utövare eller cirka 23 procent av världens befolkning

  The major Islamic states are Iran, Pakistan, Saudi Arabia, Afghanistan, Mauritania, and Yemen.I

  Islam is the politically defined state religion. These countries also have Muslim majority populations. They include Egypt, Jordan, Iraq, Kuwait, Algeria, Malaysia, Maldives, Morocco, Libya, Tunisia, United Arab Emirates, Somalia, and Brunei. In Liby

  Population is overwhelmingly Muslim without Islam being the state religion. These nations include Niger, Indonesia, Sudan, Bosnia and Herzegovina, Sierra Leone, and Djibouti.

  In secular Muslim majority countries, the majority of the population identifies as followers of Islam. The government, however, has declared a separation of religion and state.Albania, Azerbaijan, Bangladesh, Burkina Faso, Chad, The Gambia, Guinea, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Mali, Northern Cyprus, Nigeria, Senegal, Syria, Lebanon, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, and Uzbekistan.

  Gillad av 1 person

  • Jonas Nilsson skriver:

   Man kan nog fråga sig hur bra det blev med det upplysta Europas framfart. Upplysningen sköt på den matematiskt-mekaniska tanke som grundlagts redan under 1600-talet och som med utvecklingstron under 1800-talet gav tanken om det oövervinnliga samhället i början av 1900-talet. Ryssland i form av Sovjet skulle framställas sig som det mest moderna och utvecklade av allt.
   Första smällen blev första världskriget. Inte något sekel tidigare har människor haft ihjäl varandra som vi haft. Och nu insikten att utvecklingstron kan vara livsfarlig. Vi stavar numera till Hållbar utveckling/Sustainable development. Och vi vet inte vart vi ska dumpa vårt välsignade kärnavfall som somliga påstår att vi samtidigt är helt beroende av.
   Jag förvånar mig tyvärr inte över att våra unga tar livet av sig som aldrig förr. Var syns någon framtid i detta? Vi kan nog bomba sönder de flesta alternativa samhällen, i demokratins namn alt kärlekens namn, men kan vi utplåna alternativa tankar och alternativ övertygelse?
   Tanken om att religionen separerades från vetenskap under 1700-talet tror jag är vilseledande. De flesta av våra Nobelpristagare har eller har haft en ganska annorlunda attityd till de yttersta frågorna. Jag tror iof sig att man kommer att sovra mer framöver. Einstein kunde tydligen blanda in tal om Gud http://www.claphaminstitutet.se/ateism/trodde-einstein-pa-en-skapare/

   Gillad av 2 personer

 10. Maria Lind skriver:

  En lärd grek, Eratosthenes (276- 194 f. Kr.), som var bibliotekarie i lärdomscentrat Alexandra räknade ut jordklotets omkrets för mer än 2000 år sedan… Lärde vi oss i fysik i klass 9.
  Nedan googling om denna lärda och matematiskt begåvade man.

  Synd att den kunskapen inte följdes upp förrän på 1500-talet, efter vad jag förstår.

  https://www.nyteknik.se/popularteknik/hur-eratosthenes-matte-jordens-omkrets-6456345

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Eratosthenes

  Gilla

 11. Johan Lindahl skriver:

  Katolska Kyrkan hade länge en geocentrisk världsbild. En del framstående katolska kosmologer framhåller fortfarande geocentrism som en korrekt (eller åtminstone inte motbevisad) lära. Se till exempel Wolfgang Smith. Och saken är den att fler och fler vetenskapliga rön pekar på att Kyrkan hade rätt hela tiden, och Kopernivus och Galileo stod för irrläror. Exempel på problem för heliocentrismen är den kosmiska bakgrundsstrålningens utbredning i vad som kallas ”the axis of evil” eftersom den motsäger Big Bang och heliocentrism mycket tydligt. Forskarna idag kan inte enkelt förklara bort det.
  Det har gjort en del populärvetenskapliga tagningar på detta, i form av en film ”The Principle”, vilken jag köpte loss på Video nyligen, men inte hunnit se än. Det finns dock en del runtomkringmaterial, intervjuer, etc gratis på YouTube. För den som verkligen är intresserad av att sätta sig in problematiken kring heliocentrism rekomenderas att ta sig en titt.

  Koranen må ha sina problem, men geocentrism är kanske inte ett av dem. Tvärtom, här är kanske något man vid tiden helt enkelt lånade av judendomen och den kristna kyrkan.

  “The Principle” Interview With Dr. Wolfgang Smith här: https://www.youtube.com/watch?v=71i22w5G9KE&t=2s

  The Principle (2014) – Interviews 1 & 2, här:

  Gilla

 12. K. Ulvert skriver:

  Gud skapade jorden och himmelen och på den sjunde dagen vilade han.
  Men vem vet hur lång en vilodag är för skaparen av universum?
  Jag tycker det verkar som om han ligger och sover just nu.
  Vi får hoppas han vaknar innan vänstermänniskorna har förött allting.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.