”Överdriv nu inte problemen med ditt sönderskurna underliv, lilla vän”

Bitte Assarmo

Sverige är i sanning ett märkligt land. Å ena sidan är vi så moderna att det blivit kutym att förneka alla tecken på en svensk kultur – å andra sidan närmar vi oss ofta andra kulturyttringar på ett pinsamt ödmjukt sätt, och ju mindre moderna kulturyttringar desto större ödmjukhet.

Ett färskt exempel på detta är den svenska domstol som sänkte straffet för en afghansk mor som misshandlat sina barn, eftersom hon inte kände till svensk lag. Tydligen är det en förmildrande omständighet att inte sätta sig in i svenska lagar och regler, när det i själva verket borde vara försvårande.

Ett annat exempel är Nacka kommun och deras kritiserade inköp av bostadsrätter till en utlandsfödd bigamist och dennes fruar. Signalen blir åter densamma; det är helt i sin ordning att inte ta till sig lagar och regler i Sverige, och de som bryter mot dem blir belönade istället för bestraffade.

Den senaste i raden av kulturrelativister, som ger uttryck för en högst olustig ödmjukhet inför en kulturyttring som dels är olaglig i Sverige, dels borde väcka raseri hos hela den civiliserade världen, är professor Birgitta Essén. I en artikel på SVT förklarar hon att folk minsann borde sluta att överdriva konsekvenserna av könsstympning eftersom de faktiskt inte är så farliga. Kvinnor som blivit könsstympade har minsann värre problem än själva stympningen, menar hon.
Jag är inte förvånad över att det finns människor som resonerar så här. Vissa vrider ut och in på sig själva, och lägger moralen helt åt sidan, för att verka toleranta och öppna och förstående även inför de mest bisarra sedvänjor. Och de finns inte sällan in kretsar där man annars gärna slår sig för bröstet och framhäver sig som moderna. RFSU har exempelvis klargjort att de eftersträvar ett individperspektiv, där kulturella aspekter tas i beaktande och där det svenska samhället bör iaktta respekt för seden med kvinnlig könsstympning. I en artikel i Ottar har frilansskribenten Anna Svensson skrivit att kvinnor som kommer till Europa är stolta över sin ”omskärelse”, och först när de möter européernas fördomar får de problem.

2016 jämförde doktoranden Malin Ahrne könsstympning med intimkirurgi. Själv medverkade Birgitta Essén i en studie framtagen av Rädda barnen, där man konsekvent använde ordet ”omskärelse” istället för könsstympning.

För det första är begreppet könsstympning inte stigmatiserande för offren – utan för gärningsmännen. Och det ska det vara. Det ska på intet sätt ses mellan fingrarna med ett sådant våldsamt brott mot de mänskliga rättigheterna. En spade är en spade, helt enkelt, och de kvinnor som själva blivit stympade, och som lever i villfarelsen att det var ett gott och anständigt ingrepp, måste få information och upplysning om vad det är för perversioner deras klaner och släkter utsatt dem för.

Om de trots det känner sig stigmatiserade av att vi här i Sverige kallar könsstympning för dess rätta namn, så får de väl vackert göra det. Det är faktiskt inte vårt problem att människor med den inställningen till mänskliga rättigheter i allmänhet, och kvinnors rättigheter i synnerhet, känner sig kränkta i vårt samhälle. Det är de som ska respektera och anpassa sig efter vår kvinnosyn, inte tvärtom.

Det har Birgitta Essén tydligen inte förstått. Hon menar att det pratas för mycket om de komplikationer som blir följden av att små flickor blir skurna i underlivet med rostiga rakblad och andra vassa föremål utan bedövning och utan sterilisering. Visst kan det vara traumatiskt för den som blir utsatt, medger hon, men när det väl är gjort så är det inte så mycket att oja sig över. ”Överdriv nu inte problemen med din sönderskurna vagina, lilla vän, det finns ju värre grejer”, liksom.

Själv möter hon beklagligt nog motstånd när hon presenterar sina rön, säger hon, eftersom ”opinionen och det rådande meningen får tolkningsföreträde” trots att hon själv, och hennes med-relativister, har ”väl underbyggda empiriska fakta”.

Låt oss för ett ögonblick anta att Birgitta Essén har rätt. Låt oss anta att alla de kvinnor som tagit sig ur förtrycket, och vittnat om de fruktansvärda konsekvenser könsstympningen haft för dem, faktiskt överdriver sitt lidande. Låt oss anta att en sönderskuren vagina faktiskt inte är så farligt, och att sex utan njutning och barnafödande med lite extra smärta är en baggis. Rättfärdigar det att en svensk professor, som sannolikt inte själv blivit stympad, bagatelliserar en sådan grym och inhuman sedvänja?

Givetvis inte. Oavsett graden av komplikationer – oavsett om det inte uppstår en endaste liten komplikation – har varje människa rätt att bestämma över sin egen kropp. När en privilegierad läkare börjar relativisera denna rättighet, och leta efter möjligheter att normalisera något som aldrig får normaliseras, stödjer hon en kvinnosyn som inte hör hemma i en modern värld.

Därigenom arbetar hon också, vare sig hon är medveten om det eller ej, mot kvinnors frihet och frigörelse från patriarkala strukturer som förstör deras liv.

Det är hon, som sagt, inte ensam om. I det postmoderna Sverige, med en stolt feministisk regering och med ett genustänk som ska genomsyra allt från brandförsvaret till taxibranschen, gör vi ständigt eftergifter för kulturyttringar och sedvänjor som vi borde angripa med full kraft. När en grupp ortodoxa muslimska män från Uzbekistan vägrade vara med på SFI:s lektioner i Strömsund 2010 för att det fanns kvinnor i klassrummet löste man därför problemet genom att låta kvinnorna sitta bakom en skärm.

I det postmoderna Sverige kunde man alltså inte förmå sig att stå upp för de invandrade kvinnorna och helt sonika säga åt männen att resa tillbaka till den kvinnoförtryckande kultur de kom ifrån om våra seder inte passade dem. Istället för att få handfast information om vad som gäller i Sverige fick alltså männen veta att deras unkna kvinnosyn är fullt gångbar även här.

När det gäller infödda svenska män är dock tonen en annan. Svenska män, som är bland de mest jämställda i världen, kritiseras ständigt för allt och ingenting. De äter för mycket kött, kör för mycket bil, klär sig i kostym – eller klär sig inte i kostym utan i shorts och sandaler, ve och fasa – och de tar alldeles för stor plats överallt.

Svenska män, sådana som min egen far, och som min farfar och morfar. Goda, rättskaffens män som arbetade i sitt anletes svett hela livet för att skapa ett drägligt liv åt sina familjer. Goda, rättskaffens män som älskade sina kvinnor och som aldrig skulle ha kommit på tanken att trasa sönder sina hustrurs och döttrars underliv. De skulle tvärtom ha gett sina egna liv för sina hustrurs och döttrars rätt till lycka och glädje och ett hälsosamt liv.

Dessa män, och deras söner och sonsöner, ska kritiseras. Men män som kräver underkastelse och söndertrasade underliv för att acceptera kvinnor ska det daltas med och visas förståelse för.

Det är detta skeva förhållningssätt till olika kulturella företeelser, mer än något annat, som skapar frustration bland medborgarna. Som banar väg för extrema rörelser av olika slag och som får människor att skrika ut sin ilska och sin vanmakt på sociala medier. Som är den största orsaken till att Sverige idag är ett trasigt och delat land, där problemen angrips från fel perspektiv och där den moraliska måttstocken är lika rutten som en murken trädgren.

52 reaktioner på ””Överdriv nu inte problemen med ditt sönderskurna underliv, lilla vän”

 1. Stefan Reinberg skriver:

  Den sinnessjuka vansinnesvänstern som beskrivs ovan försöker även bagatellisera misshandel och våldtäkt eftersom det ska daltas med de invandrade våldtäktsmännen. Vedervärdigt.

  Gillad av 15 personer

 2. Lenam skriver:

  Mångkulturen är här på riktigt. Då måste vi tydligt stå upp för vår värdegrund som är bäst. Vi måste inte undergivet låtsas att alla är lika bra. Vi kan sluta låtsas att andra kulturer är så spännande och märkvärdiga. Vi kan sluta låtsas att vi är upptäcktsresande när vi åker på charterresor.

  Gillad av 3 personer

 3. Aurora skriver:

  Den ’skeva, fördelningen mellan vad svenska män anses stå för och vad utländska män gör är väl det talande uttrycket för den kulturrelativism som etablissemanget bedriver. Jag har läst, redan för runt 15 år sedan, att könstympade kvinnor var stolta över ingreppet och de facto anklagade, i debatten vid tiden, svenska samhället för stigmatitering, och värre kränkning än faktiska sttmpningen, det faktum att man ville med skolhälsovårdens hjälp finna stympade flickor. Ett förslag som syftade till hjälp tolkades alltså av offren själva som kränkning. Men det är ju också samma sak med (den eviga) slöjdebatten. De vill ju vara förtryckta.

  Gillad av 4 personer

 4. Christer L skriver:

  Grundproblemet är invandringen, som vanligt. Den dåliga medicinska nivå som utgör villkor miljarder människor i världen lever under är orättvis jämfört med hur väl vi har det ordnat här i Väst. Att komma hit och få vård och försörjning är den rättighet som FN och svenska politiker nu givit resten av världen: kom bara, ni alla behjärtansvärda, så tar vi vårt ansvar. Någonstans måste detta dock ta mark, och det ålägges utredare och experter på lägre nivå att klara upp alltsammans. Genom att definiera stympning som kirurgi, till exempel. Tiotusentals invandrade kvinnor – vad vet man? – går nu omkring här i landet och behöver hjälp mot plågor i underlivet. Om de anses stympade måste de få vård, men om de kan anses kirurgiskt behandlade kostar de mindre. Men deras, och vårt, problem är ändå blott ytterligare ett exempel på ett mycket större: det omöjliga i invandringspolitiken, som ger en attraktions-effekt och direkt orsakar migration. Hjälp människor ute i världen att reda ut sina egna problem där de lever, istället för att locka dem hit! Den humanitära hjälpverksamheten måste ändra strategi. Ta inte hit FN´s misslyckande.

  Gillad av 5 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Man kan förstå psykologin hos kvinnor från klankulturer och islam som kapslat in sin fysiska och psykiska smärta kring könsstympning och andra övergrepp och som inte vet av någon annan människosyn/världsbild än att hela hennes värde ligger i att värna om klanens heder genom att dölja sin kropp och tillandahålla sex och barnafödande åt sin man. Närhelst han vill. Att utstå det livet tar säkert all kraft och så kommer västerlänningar med någon obegriplig syn på saken och som ifrågasätter det man känner sitt värde genom. Det är säkert en del bister hämnd med i bilden när äldre kvinnor skär sönder småflickors underliv, (varför ska någon slippa när inte jag slapp) men framför allt en bergfast övertygelse om att man måste vara könsstympad för att kunna räknas med, ha ett värde. Skulle man börja ta till sig det oförsvarliga i könsstympning och andra övergrepp, så måste man komma i kontakt med sin egen sorg och sitt hat mot dem som utsatte en själv för detta.
  Små barn kan inte reflektera över och värdera det som händer, men små barn vet när de är utsatta för kränkningar och plågor. Lika säkert som de känner av hunger och törst. Så professor Essén kan ta sitt ”fina” PK- resonemang och stoppa upp det, ja ni vet var, och samhället ska jaga varenda könsstympare, prata högt och ljudligt om saken och skydda varenda flicka man känner oro för. Annars är man en liten lort.
  Och ja, vi bör alla lyfta fram och beskriva allt vi är nöjda med och stolta över i vårt västerländska samhälle, inte minst våra snälla och flitiga och pålitliga män. Skryta och ge exempel. Ingen falsk blygsamhet och ingen artig inställsamhet mot andra kulturer. Vår fria västliga kristet präglade kultur är bäst. Det ska vi strida för till sista blodsdroppen.

  Gillad av 16 personer

  • Igor skriver:

   Eva Danielsson:
   Jag blir glad när jag läser att det är någon som förstår vad det handlar om, vad som får slagna kvinnor att inte berätta om misshandeln, eftersom de inte litar på att få någon egentlig hjälp osv. Att de är så beroende av att slippa misshandlarens nästa övergrepp att de hoppas att det oundvikliga inte händer igen.

   Gillad av 1 person

  • Tors eld jagar nu jak minsann skriver:

   Det låter bra det du skriver men jag är rädd för att det inte är adekvat. Vi skall ”lyfta fram” det som är bra med vår kultur å ena sidan, å andra så har vi pk-ister som ursäktar könsstympning. Du ser obalansen? Ibland säger en bild mer än tusen ord, jag tror ett par youtubevideos om vad det handlar om hade gjort susen. Varför tror du dessa pk-ister gör dessa ursäkter för detta, och mycket annat barbari? Varför ursäktas alla våldtäkter? Är det av av deras stora människokärlek? Det är det då klart inte, detta springer ur rent hat, och vem hatas, det är vi. Vita män och kvinnor, västvärlden och allt den står för, detta är ondska rakt av och måste behandlas som sådan. Dessa kvinnor gör gemensam sak med terrorister som spränger småbarn, eller halshugger oskyldiga, de skiter i dessa könsstympade kvinnor, de är bara medel för deras hat, mot oss. De är våra fiender och man kan lika lite övertyga dem och deras likar med argument som man kan övertyga en muslim med en yxa och bensin i Lars Vilks trädgård. Jag brukar få mycket kritik när jag skriver att dessa argument du framför nu är irrelevanta men på en nivå så är de det. Annat måste till.

   Gillad av 5 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Jag borde ha skrivit tydligare att det jag menar med att vi ska lyfta fram det överlägsna i vår egen kultur, handlar om något riktat till oss själva inom medelklassen (enligt PEs begrepp), att stärka vår identitet med. Vilket jag tror behövs eftersom västvärlden och vår kultur, inte minst vita västerländska män, är utsatt för ständig nedvärderande PK-istpropaganda. Vi kan naturligtvis inte övertyga troende PK-ister eller muslimer eller annat klanfolk med motargument med sakliga påpekanden el dyl. Man måste ta till det som behövs och primitiva kulturer som t ex islam och PK-fanatiker, förstår bara konkret övermakt i form av pengar eller våld.

    Gillad av 1 person

 6. Magnus Eriksson skriver:

  Rimligen har det svenska samhället ett ansvar för de somaliska flickor som är födda här i Sverige. Även pojkar könsstympas och då från en annan religös gruppering. När vågar vi ta bladet från munnen om detta.

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Nej vi har inget ansvar för folk som vi inte vill ha här. Somalia är säkert nog att semestra i. Så bye-bye, till de som åker dit. Du är inte välkommen i Sverige.

   Gillad av 6 personer

   • olle reimers skriver:

    Mycket märkligt resonemang, Anders. Om vi överhuvudtaget ska diskutera eller göra något åt könsstympningar ska det väl gälla dem som drabbas av detta? Det är väl i allmänhet flickor med somalisk eller liknande bakgrund som drabbas av detta.

    Ditt svar ger intrycket av att du menar att vi ska ge f-n i alla som hamnat här utan egen förskyllan; deras mänskliga rättigheter är ingenting vi ska bry oss om.

    Ok, du har givetvis rätt att tycka på det sättet, men varför deltar du då i den här diskussionen? Den handlar väl om mäsnkliga rättigheter? Men dessa gäller kanske bara dig?

    Gilla

  • Klas Göran skriver:

   Signaturen Magnus Erikssons kommentar kan missförstås:
   Självklart har Sverige ansvar för svenska medborgare som möjligtvis själva identifierar sig som etniska ”somalier”.
   Däremot har Sverige inte alltid ansvar för somaliska medborgare, om dessa inte har en stark anknytning till Sverige, t ex genom PUT eller att ha fötts i Sverige.
   Och klaga nu inte på mig, jag bara återger svensk lag och praxis. Vill man ändra på situationen får man ändra på lagen.

   Gillad av 1 person

 7. Hans Högqvist skriver:

  De könsingrepp jag har kommit i kontakt med i Tanzania har varit initiationsriter till vuxenlivet och skett under tonårstiden. Omskärelse på pojkarna och att skära bort en bit av de inre blygdläpparna på flickorna. Inget för att minska förmågan till lust ( inte för flickorna i alla fall, pojkarna får något avtrubbad känsel i ollonet i och med att det är oskyddat ) utan en rit för att hylla den sexuella lusten.
  Givetvis inte utan komplikationer med infektioner som kan bli livshotande vilket jag har sett vid några tillfällen. I städerna började de kristna flickorna i större städer välja att inte genomgå riten med ingreppet på blygdläpparna för drygt 20 år sedan.

  I några Afrikanska länder handlar det om kontroll av flickors/ kvinnors sexualitet där större ingrepp genomförs redan i femårsåldern. Att avlägsna de synliga delarna av klitoris och sy igen öppningen till slidan är då vanligt, mest känt i Sverige är Somalia härvidlag. Detta innebär givetvis betydligt större risk för inflammationer och ger kvinnan ett livslångt lidande om inte omfattande och dyrbara korrigeringar genomförs.
  Ingrepp på könen är onödiga och de sistnämnda ska fördömas i starka ordalag!

  Gillad av 2 personer

  • Marina von Schreeb skriver:

   Hans Högqvist

   Djurskyddslag (2018:1192)

   4 kap. Vård av djur och operativa ingrepp
   Operativa ingrepp
   2 § Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge injektioner till djur i andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl.
   Operativa ingrepp ska göras under bedövning.

   Gillad av 3 personer

   • Marina von Schreeb skriver:

    I Sverige har alltså djur det bättre än människor, särskilt kvinnor i en stor del av världen. Vi vill inte ha hit synen på att kvinnor är som djur man äger och kan stympa efter behag.
    Jag är en självcensurerande person och skriver inte ut vad jag riktigt tänker och tycker, framgår väl ändå. Jag har fått för mig att alla ”likes” registreras centralt. Känns otrevligt.

    Gillad av 4 personer

 8. När man missar målet - och vad var det? skriver:

  Kulturell olikhet innebär automatiskt skiljaktigheter i värdegrund. När riksdagen i vår grundlag i mitten på 70-talet införde respekt och försvar för kulturell särart, innebar det att man fullt ut acceptera alla kulturers sedvänjor och traditioner. Därmed även deras befintliga värdegrund.

  Antropologer och biologer har iakttagit en rättframt sätt att kontrollera arters avkomma. Lejonhanar och vargar biter ihjäl andras ungar. Lejonhanen accepterar endast de som bär på hans egna generna.

  I många kulturer försöker männen inom arten Homo Sapiens kontrollera kvinnors sexualitet.
  En kvinna är alltid säker på att barnet är hennes eget. Det säkerheten delar de inte med männen. Männen i ett antal kulturer vill lika lite som lejonhanen satsa egna resurser på främmande DNA.

  Ett kulturbetingat sätt blir då att ta bort den sexuella lusten för kvinnan. I Europa förekom en gång i tiden även kyskhetsbälten som metod. Men mest har olika typer av klansamhällen infört extremt hårda straff för kvinnor som inte böjer sig för vilka män klansamhällets patriarkat väljer ut åt henne. En hård kontrollerad fortplantning har kulturellt införts. Där endast väl utvalda gener får inta centrumplatsen och därmed färden mot framtiden. En aspekt av kulturell särart.

  Man måste väl anta att riksdagsmännen kände till detta när man ändrar i våra grundlagar, för att underblåsa en mångkulturell utveckling i Sverige? Själv ser jag ingen antydan i grundlagstexten som ger sanktion för att gammelsvensken skulle tillåtas plocka bland söta och sura kulturella artefakter, inom andra kulturer. Som om vår egen kulturella smakinriktning stod över andras. Snarast är det tvärt om. Det går bra att häda den svenka kulturen, men inte förtala minoriteters.

  Vad det svenska etablissemanget mer markant börjat upptäcka är att kulturella skillnader i värdegrund förekommer. För att rädda det egna argumenterandet för en enda korrekt värdegrund, tvingas man då utvidga den svenska toleransen, så exempelvis även Somalisk kultur passar bättre in. Och med det även omskärelse av kvinnor.

  Men varför stanna där? Och det kan vi inte – eftersom vi lagstiftat fram att vi allihop skall leva i ett mångkulturellt samhälle. Med respekt för våra skillnader. Alla med sin kulturella särart, sida vid sida. Då måste toleransen öppnas som en Pandoras ask. Multikultur och svensk värdegrund öppnades upp för detta redan i mitten av 70-talet.

  Det var väl en mer allomfattande värdegrund våra politiker ville se – och även lagfäste om på 70-talet. Allt samlat inom en svensk geografi. Vad Mona Sahlin en gång antog var svensk kulturell torftighet, visar sig vara något mycket större. Att svensken skall bejaka alla kulturyttringar, hur de än råkar falla ut. Inledningsvis för att det ansågs sätta färg på den svenska tillvaron.

  Det har nog blivit dags att kliva ned från höga hästar, och bita i det sura äpplet. Och sluta dagdrömma. Att inse att med kulturella skillnader följer ett stort allvar. Att kultur har större djup än riksdagsmännen antog i mitten av 70-talet.

  Det Bitte beskriver handlar ytterst om en svensk värdegrund i konvulsioner, i förlamande dödsryckningar. En ideologisk räddningsaktion ifrån ett PK-samhälle. Istället för att rakryggat ställa upp för vår egen kultur och dess särart.

  Gillad av 3 personer

 9. Tors eld jagar nu jak minsann skriver:

  Ja det är många ord för att beskriva vad som borde vara självklart. Det finns barbariska kulturer och vår är inte en av dem, och dessa pk-ister är våra fiender och förtjänar ingen nåd.
  De är ondskan själv, dessa somalier exempelvis, de är fast i sin kultur, den upprätthålls med våld och makt, man kan exempelvis läsa Ayan Hirsi Ali om detta, att sådana som hon är så sällsynta talar sitt tydliga språk. Sådana kulturella ursäkter har inte dessa pk-ister, de väljer att vända sig mot sig egen västerländska kultur och i en pervers kulturmasochism omfamna barbariet, dessa människor är våra fiender och måste stoppas, för när man börjar ursäkta att underliv skärs itu, vad är egentligen gränsen för en sådan människa? Varför inte införa offentliga halshuggningar eftersom det är salafisternas sedvänja? Det gör ju inte ens ont. Eller kanske lite piskning av otrogna hustrur? Lite stening någon?

  Assarmo borde försöka nå ut till kvinnor, jag gissar att DGS inte är det bästa forumet tyvärr, att rada upp självklarheter som de ovan här tillför inte så mycket för de flesta läsare gissar jag. Vad gäller dessa pk-ister så är diskussionen över, de visar med all tydlighet att bara de anser de har rätt så hade de kunnat bemanna gaskamrarna, de är helt enkelt ideologiskt förblindade och måste behandlas som fiender. De är otroligt farliga motståndare.

  Gillad av 8 personer

 10. Olle Holmqvist skriver:

  Komparativ diminuering
  uttrycket finns inte, inte heller på svenska : förminskning genom jämförelse. Illustration;
  ”När jag blir full på fredagskvällarna brukar jag slå min käring. Men det är inget märkvärdigt med det. Grannen slår sin käring varenda kväll.”
  Algoritmen ser ut så här: Först vi har något påvisbart som är ont. Beskriv det. Hitta sedan något ännu värre som realistiskt skulle kunna drabba densamma. Formuleras i ord. Pseudokvantifiera.
  Råger Mår

  Gillad av 2 personer

 11. Den Sista Karolinen skriver:

  Det sorgliga är nog att kvinnornas dragning till känslor istället för fakta blev kanske den största enskilda orsaken till vår undergång. Åtminstone Sveriges, Danmark och delar av Väst kan klara sig eftersom där sker en ganska stor tillnyktring.
  Denne professor som relativiserar och gör en moralisk och logisk kollaps, är nog tyvärr, ganska typisk för en välutbildad svensk kärring. Hon har problem när hon tänker och får inte ihop det.
  För övrigt kan jag rekomendera Pat Condells I Vote Against You. Varenda stavelse: träff mitt i!

  Gillad av 2 personer

 12. Errol skriver:

  Att den tidstypiska kulturrelativistiska vulgärtolkningen av ”allas lika värde” står i direkt konflikt med den fundamentala statsrättsliga och juridiska principen om likabehandling av medborgare är något som förvirrade kulturrelativister förbiser totalt. Likabehandlingsprincipen av medborgare är fundamental för statens legitimitet och tilliten till rättssamhället – det allmänna rättsmedvetandet. Tiliten och skatteviljan i ett högskattesamhälle som inte ens förmår att uppehålla ”likhet inför lagen” är dömt att erodera.

  Men i ett samhällsklimat där en jurist som Annie Lööf kan genomdriva en lagstiftningsprodukt som Gymnasieamnestin; genomkritiserad av Lagrådet bl.a för att strida just emot likabehandlingsprincipen genom att favorisera en viss etnisk grupp, Afghaner, framför andra, då är det uppenbart att inte ens lagstiftaren, Riksdagen, förmår uppehålla denna fundamentala princip. Liberalerna synes härvidlag till skillnad ifrån Centerpartiet medvetna om vilkten av att inte totalt delegitimera lagstiftningen och överge fundamentala rättsprinciper. Faktum kvarstår dock att denna lagstiftning är skandalös just för att den helt bortser från likabehandlingsprincipen. Fisken ruttnar som bekant från huvudet.

  Gillad av 2 personer

 13. Hovs_klipphällar skriver:

  Ja — i grunden handlar det om ett val:
  ANTINGEN väljer man att se vår egen kultur som överlägsen alla andra, då den har skapat ett tidigare aldrig skådat välstånd för oss, och vi måste försvara det vi uppnått om det inte ska tas ifrån oss —

  ELLER gör man som makthavarnas svamlande onda politruker, alltså de som in i det sista försöker påstå att ”alla kulturer är lika bra”, oavsett vilka motbjudande konsekvenser det leder till.

  Något tredje finns inte, och politrukernas nuvarande vanvett måste utplånas. Det gäller vårt samhälles fortsatta överlevnad, något man förr gick ut i krig för att försvara.

  Gillad av 2 personer

 14. lookslikeanangel skriver:

  Det har numera blivit smart att relativisera. Svenskar har i manna-
  minne (dvs ca 3 år) blivit bra på, om inte vett så i alla fall etiketter
  We call it mångfald. Dvs om något inte passar in i vår kultur,
  t.o.m. bryter mot lagar, så säger vi; Ja, men det är deras kultur.
  Det är SÅ viktigt att dom får bevara och bekräfta sig i sin egen
  sociala kontext. Hur man upplever smärta beror på nog smärttröskeln
  i respektive kultur t.ex.

  Gillad av 3 personer

 15. Jak skriver:

  Efter att ha läst om Assarmos inlägg så landar jag i att hon har precis fel, det är precis hennes inställning som är det värsta problemet, för i den konkreta kärnfrågan så får jag intrycket att hon står på samma sida som de hon kritiserar, nämligen skall dessa människor från könsstympande kulturer vara här, eller inte. Jag gissar i att Assarmo inte ställer sig bakom kraftfulla åtgärder för att repatriera alla dessa människor, istället så inbillar hon sig att vi med våra mjuka lagar och ännu mjukare tillämpning av dem plus pk ovanpå skall kunna rucka på flertusenåriga traditioner. Hon bortser också som vanligt från det perspektiv som jag främst är intresserad av, vad är resultatet av att ha MÄN från dessa kulturer här för svenska kvinnor?
  Varför är det alltid så att vi skall bry oss så mycket om invandrarna?

  Så dessa pk-ister som ursäktar könsstympning är kanske bara mera realistiska, vi rår ju inte på detta, skall vi samleva med folk från kulturer där apostasi straffas med döden, där stympningar och avrättningar är legio så får vi acceptera deras sedvänjor, allt annat är ju trams, vad föreställer sig Assarmo?

  Assarmo skriver det inte men det är undertonen, hon inbillar sig att samlevnad med dessa kulturer är möjlig på basen att vi skall få dem att bli som oss, de hon kritiserar landar i att vi skall leva tillsammans utan att ändra dessa kulturer. Gud förbjude att ifrågasätta VARFÖR vi skall tvinga ihop två så inkompatibla kulturer överhuvud taget.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Jak du har fel.

   Det överlägsna i vår civilsation är att vi har en rättsstat. En sådan känetecknas av att lagen gäller lika för alla när svensk lag gäller. Det gör den i fall som detta om brottet begås i Sverige.

   Det finns två sidor av den saken. Lagen gäller även om man inte kände till den. Det är ingen ursäkt! Den andra sidan är att den också skyddar offret; oavsett ursprung . Särskilt detta senare är det som gör vår civilisation överlägsen. Det är där du och Anders ovan går fel.

   Gillad av 1 person

   • Smörte skriver:

    Jag förstår inte detta alls, skall jag alltså vara ansvarig för just de som sätter foten i Sverige pga att vi styrs av en extremistisk sekt som driver ett västhatande kulturmarxistiskt massinvandringsprojekt? Jag anser att brottet begås mot mig när dessa insmugglade människor passerar gränsen, och ytterligare igen när de tillåts stanna. Varför skall jag välja att lägga mina resurser på dessa människor över en cancersjuk eller poliser som kan hindra svenska kvinnor att bli våldtagna, eller kanske fattiga i Nepal eller Indonesien? Har amerikaner ansvar för de miljoner migranter som tar sig över gränsen till USA? Att följa lagar och regler i ett LAND förutsätter en GRÄNS, inte att dessa lagar omfattar alla som råkar befinna sig här.

    Intressant, här verkar vi ha funnit en skiljelinje värd att diskutera på DGS.

    Gilla

   • Klas Göran skriver:

    Signaturen Smörte har nog rätt i att man kan identifiera en gräns i debatten i detta kommentarsfält, vid landets köks- och fikabord och i den stora debatten:
    Den går mellan dem som anser att land skall med lag byggas och dem som anser att ändamålen helgar medlen.
    I grunden är det samma hållning som Annie Lööf intar i gymnasielagsfrågan och som de ”Sverigevänner” intar, som anser att alla som inte ”hör hit” ”skall ut”, oberoende ifall de är svenska medborgare eller ej: Det finns ett högre ändamål som legitimerar brott mot lagarna.
    ”Il faut casser des œfs si on veut faire un omelette”, som Stalin skall ha sagt…

    Gilla

 16. Lars skriver:

  Moral är inte universell, men ett minimum av moral är gemensamt i alla civilisationer och när det gäller vår biologiska existens, hot mot denna, stympning, tortyr, övervåld, slaveri mm så är den gemensam och dit hör definitivt könsstympning som något omoralisk, men inte i Somalia! Så hur ska vi se på detta undantag? VI säger att de har fel och nu befinner de sig i Sverige och här gäller svenska lag och om det inte passar så får de åka hem.

  Gilla

  • Jak skriver:

   Undantag? Ett flertal av de länder vi tar emot folk från har vad vi betraktar som barbariska sedvänjor, antingen upprätthållna av staten, eller av religionen, eller klanen, eller alla tre.

   Gilla

 17. Elöd Szanto skriver:

  Jag har velat skrika i snart 30 år!
  Det går åt fel håll!
  STOPPA VANSINNET!
  Inget har hänt och lite kommer att hända.
  Vi har på demokratiskt väg valt vansinnet.

  Gillad av 1 person

 18. Tommy D skriver:

  Det är hög tid att politikerna och Skandinavien enar sig innan det blir försent. Var god , Googla: Why we are afraid , a 1400 year secret , by Dr. Bill Warner. 31 aug 2012. Ett föredrag av fakta . 6 år gammalt och vi ser vart det barkar….

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.