Från tvekamp till trekant

Anders Leion

 Kom Eugenie, för Guds skull, det här blir olidligt…

– Jag försäkrar er, mina damer att det här redan är olidligt, sade snickarn. Och det kommer en dag, då det blir än värre, men då, då komma vi ner från Vita Bergen, från Skinnarviksbergen, från Tyskbagarbergen, och vi komma med stort dån som ett vattenfall och vi ska begära igen våra sängar, begära? Nej, ta! och ni ska få ligga på hyvelbänkar, som jag har fått, och ni ska få äta potatis så att era magar ska stå som trumskinn alldeles som om ni gått igenom vattenprovet som vi..

Detta är ett berömt citat från Röda rummet av Strindberg (Den som vill läsa hela kapitlet kan se här ).

Strindberg beskriver motsättningen mellan de besuttna och de obesuttna, mellan överklassens omedvetna högmod och underklassens elände, som tvingade den till bitter realism. Det var en konflikt lätt att beskriva. Det var en tvekamp mellan två stridande, bundna vid varandra som två fornnordiska kämpar, förenade med ett rep om bådas liv. Detta ömsesidiga beroende tvingade med tiden fram en länge hållbar kompromiss.

Konflikterna idag gestaltar sig annorlunda. Välgörenhetstanterna har blivit professionella. De sitter i sina kontor, oåtkomliga för det hån som snickarn uttryckte ovan. De utsätts däremot av kritik från massmedia, därför att de inte tillräckligt månar om välfärdssamhällets klienter, eller rättare sagt främst vissa av dess klienter: invandrarna.

I stället för en tvekamp har vi fått en trekant: Överheten, de nya, professionella välgörenhetstanterna och de med dem lierade: massmedia och den urbana övre medelklassen är den ena kanten. Invandrarna i sina getton är den andra kanten. De gamla områdena i små städer och på landsbygden är den tredje kanten, övergiven av utvecklingen och av de två andra.
Denna tredelning av det svenska samhället har först nu börjat bli uppmärksammad.

Anledningen till att den så länge förblivit obeskriven är koalitionen mellan de två första kanterna i samhället. Välfärdsstatens professionella och deras politiska stöd – de sju gamla partierna – har nytta av invandrarna. Dessa kan förse välgörenhetens nutida intressen med otaliga, oändliga argument för fortsatt expansion.

Invandrarna har inget emot att bli politiskt utnyttjade. De tjänar på det och betalar enbart små bråkdelar av de med den fortsatta expansionen förenade kostnaderna. De är nettobidragstagare. Just denna lättåtkomna försörjning är i många fall anledningen till deras invandring.

Somalier är mest nöjda med sin livssituation av alla grupper i Norge, trots sin enligt nordiska synsätt eländiga situation:

For nå har det seg slik at somaliere i Norge er på på bunn av alle statistikker, de er nesten ikke sysselsatt, betaler nesten ikke skatt til fellesskapet, har høyt forbruk av trygder og stønader, de lider under trangboddhet, føder mange barn som de egentlig ikke har råd til, mange er enslige forsørgere da de er (norsk) skilt, barna deltar i liten grad på fritidsaktiviteter, flere av dem er kriminelle og det i ung alder, ja, de har rett og slett mange levekårsutfordringer – men skårer høyest av alle på nettopp på spørsmålet om hvordan de selv er fornøyd med livskvaliteten.

Denna paradox – har det sämst, trivs bäst – säger sig vissa ha svårt att förstå. Varför det? De har kommit hit för att bli försörjda. De blir försörjda.

Det är andra som missgynnas. Det är de som befinner sig på den tredje kanten.
Det är inte främst förhållandena i Sverige som gör att dessa – boende i mindre städer och på landsbygd, äldre, lågutbildade och ofta arbetslösa – kommit att uppmärksammas. Det är reaktionen från dessas motsvarigheter i Frankrike, uttryckta bland annat och främst genom De gula västarnas revolt, som kommit situationen i Sverige att så smått börja uppmärksammas.

Det är en del av den franska ursprungsbefolkningen som revolterar. Invandrarna står tysta bredvid. De känner sig inte berörda. Och det är de inte. De trängs i förorterna, nära de större städernas arbetsmarknader och sociala omvårdnad. De känner sig inte träffade av globaliseringen – trots att de själva är just ett resultat av denna. Deras situation förändras inte. De är inte bilberoende. De behöver inte bli förbannade över att hastigheten sänks från 90 till 80 kilometer i timmen och att skatten på drivmedel höjs.

Samma politik genomför den nya regeringen i Sverige: miljöskatter som gör bil- och flygåkande dyrare och besvärligare. Samtidigt fungerar tågen allt sämre. Näringslivet utarmas, vilket inte kan skyllas på regeringen. Den kan snarare kritiseras för löften, omöjliga att hålla om att hela landet skall leva – löften som lurat väljare och deras lokala företrädare. De som lämnar för att flytta till större städer är de mer välutbildade och de klyftigare. (Anna Kinberg Batra hade rätt).
Kvar blir allt fler orter med glesare näringsliv och bebyggelse och torftigare intellektuell och kulturell miljö.

Ingen bryr sig. Invandrarna i gettona är nöjda. Och skulle de känna sig missnöjda bränner de lite bilar och skolor och får så nya insatser.

I storstädernas kärnor bor vinnarna. Det är den politiska korrekthetens kärntrupper. De ser globaliseringen vidga deras livsrum, ekonomiskt, socialt och kulturellt. De är rörliga i sinnet och i rummet. De har redan så långt avlägsnat sig från sina orörligare landsmän att de inte ens ser dessas svårigheter. Sitt sociala samvete håller de lugnt genom att måna om de invandrare som de har nära sig, i förorterna.

Från denna miljö kommer Macron. Han blev totalt överrumplad av De gula västarnas rörelse. Löfven har en annan bakgrund, men hans aktiva partivänner är urbana medelklassare (de flesta av gråsossarna har redan gått över till SD). Miljöpartiets sympatisörer är så utpräglade urbana globalister att de nästan framstår som karikatyrer.

Revolten har kommit i Frankrike. Landet har högre skattekvot och lägre tillväxt än Sverige. Det är mer sönderreglerat och dess elit är mer homogen än vår. Men också här lever vår elit farligt. Kanske blir det inte en öppen revolt som i Frankrike. Det beror i så fall att vi har ett skickligare populistiskt parti i SD än motsvarigheten i Frankrike.

Mp:s och L:s kollaps är en förvarning. Till allt det som har beskrivits ovan kommer den andliga fattigdom som så väl beskrivits av Kjell Westö att jag citerar honom. Ordet ”socialism” kan utbytas mot vilken som helt annan ideologibeteckning.

”Jag vet att jag var en dålig agitator”, sa Ivar sorgset … ”Det spelar ingen roll, sa Henning oberört …min poäng, Ivar, är att jag stod och lyssnade till dig då … Du trodde inte på det du sa. Du har ingen tro, och du har aldrig haft någon. Du ogillar borgare och kapitalister men du har inget att erbjuda i stället. Du har alltid vetat att socialismen är bara dunster och att människans natur ställer hinder i vägen för alla utopier. Du menar väl, men du tror inte på människans godhet och du är för intelligent för att tro på sagor. Och ändå framhärdar du i att låtsas att du tror”…
(Kjell Westö: Där vi en gång gått).

25 reaktioner på ”Från tvekamp till trekant

 1. brrr skriver:

  Tyvärr finns även i små orter och städer på landsbygden kotterier som är små men har makten. Främst politiker och kulturfolk samt deras nyttiga idioter blomsterhattstanterna. Dessa människor föraktar och pissar på ”vanligt folk” i lika hög utsträckning som valfri rikspolitiker eller SR-journalist i Stockholm. De vill känna sig urbana och världsvana, som en del av etablissemanget.
  Äckligt, vulgärt, dekadent! Normlösa människor utan moral.

  Gillad av 14 personer

  • Linden skriver:

   Så sant
   PKisterna är lika hjärntvättade här som där.
   Lika oemottligliga för sakargument här som där.
   Lika måna om att hålla sina barn så långt ifrån mångkulturen som möjligt här som där.
   Och så har vi de fattiga som inte har något val…..,men vem bryr sig om en fattig svensk.

   Gillad av 2 personer

 2. Jari Norvanto skriver:

  S gör iallafall vad det kan för att massinvälla ”de nya svenskarna” – valboskapen som i utbyte mot gratis välfärd ska trygga ”det statsbärande partiets” röster. Detta funkar så länge det finns nettobetalare kvar att skörta upp och skuldsätta, och innan rena muslimska partier bildas eller tar över inifrån.

  Gillad av 10 personer

  • PerH skriver:

   Jari Norvanto
   Nog är det så., ytterst röstboskap på politikernas meny, inte handlar det om att bemanna det gamla industrisamhällets kvarvarande maskinlinjer, som för övrigt flyttat till Asien.
   Sist jag såg en enkel maskinlinje var i filmen där Helmer jobbar som avsynare av brödrostar.

   Gillad av 4 personer

 3. Anna-Karin Hjelm skriver:

  Tycker det mesta av ovanstående stämmer. Dock vänder jag mig emot den syn på landsortsbefolkningen, som man ofta får sig beskriven. Efter att ha bott i en liten ”landsbygdshåla” i över 40 år, kan jag bara konstatera, att här finns så många kreativa personer, som startar företag och jobbar framgångsrikt och skapar arbetstillfällen för personer på orten. Här finns ofta ett inspirerande föreningsliv och politiskt engagemang för sin bygd. Efter att ha haft dessa ”lantisar” som mina patienter under snart ett halvsekel, kan jag bara konstatera, att här finns hos folk kunskap och ett sunt bondförnuft- något vi inte alltid är bortskämda med hos våra s.k. intellektuella i storstaden…..

  Gillad av 18 personer

  • Aha skriver:

   Medhålles. Om intelligenstester bara skulle omfatta handfasta praktiska problemställningar skulle tummen i handen folket få stora problem. Landsbygdens folk är handlingens folk som behärskar många olika typer av maskiner, födgenier där kvinnorna också är starka.
   Sammanhållningen är ofta stark, sedan urminnes tider hjälper man varandra när det kärvar till sig.
   Detta må vara rosafärgat men kritiken mot lantisarna är mycket orättvis.

   Jag håller hellre än lantis i handen än en stadsbo om det börjar blåsa till.

   Gillad av 6 personer

 4. Tina skriver:

  Att använda uttryck som välgörenhetstanter och det finlandssvenska uttrycket blomsterhattstanter blir fel, det är otidsenligt, förlöjligande och framför allt står det för ofarlighet. Kvinnoorganisationerna förr var starka, de ordnade rösträtt, yrkesskolor och bildningsförbund.
  Det som skribenten avser är idag bl.a. Sida, Amnesty och de många obskyra myndigheter vi har. De som har makten över dem är socialdemokraternas Tro och Solidaritet, och ytterst Morgan Johansson och Anders Ygeman.

  Gillad av 5 personer

 5. Dandersan skriver:

  I en annan del av världen gjorde folket revolt och tog makten då.
  De tog död på alla som inte anpassade sig.
  De lider fortfarande av en totalitär regim och ligger långt efter oss i välstånd.

  De flesta migranterna kommer från denna typ av länder och håller säkert med om att deras livsförhållanden är betydligt bättre här, även om deras kunskaper inte kommer till sin rätt.

  Gilla

 6. Eva Danielsson skriver:

  Om en revolt faktiskt just nu är på väg mot den upp-och-nervända syn på människa och samhälle som dagens politikervälde representerar, så finns förnuft, flit, målmedvetenhet, kreativitet och ansvarstagande hos ursvenskarna som då kan bli användbart. Även på landsbygden. Det är psykopaterna, posörerna och lättingarna i maktsfären som ska hivas ut, de som verkligen karaktäriseras av både ondska, fåfänga och dumhet. Det svenska folket i allmänhet är tröga, blyga och bekväma men också påhittiga gördetsjälvare med känsla för naturens villkor och som gärna hugger i och hjälper varandra när det behövs. På landsbygden. Och stadsbor verkar ju vilja bli lantisar så fort det är helg och semester. Så det finns hopp. (Utom möjligen för ynkliga miljöfanatiker och andra lika störda vänstertyper.)
  Jordan B Peterson vill antagligen inte sorteras in i något politiskt fack, men han har i alla fall beskrivit några punkter för en konservativ samhällssyn, som Fredrik Östman har översatt på sin blogg:
  https://thewayofreason.wordpress.com/2017/06/23/dr-jordan-b-petersons-tolvpunktprogram-for-framgangsrik-konservatism-pa-tvatusentalet/

  Gillad av 6 personer

 7. Tors eld jagar nu jak minsann skriver:

  När jag skrev till Sveriges ledarskribenter för 12 år sedan under ca 2 år så var detta mitt tema, såg de inte? Såg de inte alla problem och även om de ville ha det så här insåg de inte att inte alla ville det? Insåg de inte att genom förd politik så uppmuntrades just de där ”högerextrema” som var så farliga, båda av den mjukare och hårdare varianten? Såg de inte att islam var odemokratiskt och kvinnoförtryckande? Jag skrev efter 15 år utomlands i olika länder, jag skrev för att man efter en sådan ”reset” såg hur sjuk den svenska samhällsdebatten var, 100% av den. De var sjuk då och den är precis lika sjuk idag, jag sitter och skakar på huvudet om jag någon gång dristar mig att läsa Expressens ledarsida, eller GPs (och kämpar mot att slita mitt hår), hela perspektivet är fel, allt. De sitter fortfarande och skriver artiklar av typen ”nu måste det tas krafttag mot hedersvåldet” men hur?! Luftmadrasser runt höghusen? Precis ALLA sitter fortfarande och inbillar sig att detta går ”om man bara”, men kaoset kommer obönhörligen närmare från alla håll, för våldet blir värre, pk-ismen mera extrem, och väljarstimmet är på gränsen att byta riktning, man slingrar sig än hit än dit för att inte behöva bli den första i sin bekantskapskrets att rösta SD men verkligheten knackar på, dottern kommer hem och har blivit antastad, kanske inte våldtagen, men det finns mycket obehag innan det som man inte önskar sina barn. Så kaoset sprider sig och fiskstimmet, de svenska sillarna, försöker låtsas att verkligheten inte är som verkligheten är, och journalisterna hjälper till, nejdå, hajar är snälla.

  Gillad av 10 personer

 8. Elisabeth skriver:

  Mycket bra, Anders Leion, tack. Tack vare kraften i de Gula Västarnas aktioner tvingas politiker och MSM motvilligt uppmärksamma folket på den tredje kanten , som du benämner dem/oss. I gårdagens Agenda uppträdde Isabella Löfvin (representant för ett parti som nästan trillat ur riksdagen men som ändå är högbetald minister med klimatagenda i vår absurda regering ) och försvarade de kommande höjda miljö/drivmedelskatterna. Men man lät faktiskt en plåtslagare från landsbygden också komma till tals och berätta om sina svårigheter och det orättvisa i beskattningen. Och Isabella vred sig faktiskt lite som en mask på krok för ingen i den Goda Eliten vill ju vara ovän med ”vanligt folk”, skattebetalaren. Man förstår sig bara inte på dem…….Man måste nog skaffa sig en annan PR-byrå för att köra ut sitt klimatbudskap.
  Men, som den kloka Chris Forsne skriver, Europa är i förändring p g a Brexit, De Gula Västarna, tyska AfD, italienska Lega och Visegradländerna. Och när det regnar på prästen brukar det ju skvätta på klockaren, dvs även på vårt lilla nordliga hörn.Jag hoppas att EU-valet blir ytterligare en spik i de neo-liberalas/klimatinpiskarnas kista.

  Gillad av 8 personer

  • Elisabeth skriver:

   Jag måste lägga till denna intressanta länk.
   https://www.zerohedge.com/news/2019-01-21/gilets-jaunes-are-unstoppable-now-elites-are-afraid#comment_stream
   Christopher Guilluys har länge studerat fransk periferi. I intervjun beskriver han hur ekonomin utvecklats till att bara gynna de stora städerna och att denna progressivitet omfamnats av kändisar, skådespelare, media, intellektuella. Kort sagt människor utanför dessa sammanhang har ignorerats, ja, föraktats. Vad dessa nu framförallt vill ha är respekt och demokrati och de kommer inte att låta sig stoppas.
   Jag tänker att DÖ och nu JÖK borde ha utlöst samma mekanismer i vårt land. Att så köra över folk är egentligen otroligt. Men svenskar är inte fransmän.

   Gillad av 2 personer

 9. Aha skriver:

  Krönikören skriver ”populistiskt parti SD”.

  Det finns ingen populism i SDs agerande. Invandringspolitiken och omgörningen av Sverige är en katastrof, att då som SD kritisera den och föreslå motåtgärder är inte populism utan realpolitik. SD kan benämnas som folkhemsparti om nu något epitet ska användas, folkhemsparti därför att de fångar upp folkets åsikter.
  Krönikören ger uttryck för slentrianmässig fulstämpling.

  Gillad av 5 personer

 10. Jaxel skriver:

  En intressant krönika. Jag vill dock inflika ett par kommentsrer. ”Överheten” anser sig stå för det goda. Som mest pregnant kommer detta till uttryck i begreppet humanitär stormakt. Detta är i symbolisk mening identiskt med forna tiders överheten som ansåg sig utsedda av Gud.

  Notera alltså hur man lyckas få egenintresse att sammanfalla med viljan att vara god. Hur man lyckas känna sig god utan att det kostar ett dyft. Tvärtom.

  Det intressanta och mycket avgörande är hur man lyckats få nettoskattebetalarna att spela med i detta. Att man lyckats få dem att tro att också de kan vara goda utan att det kostar dem heller ett dyft.

  Gillad av 2 personer

 11. Jaxel skriver:

  Från krönikan:,”Miljöpartiets sympatisörer är så utpräglade urbana globalister att de nästan framstår som karikatyrer.”

  Detta påminner mig om min reaktion på den famösa artikeln i Expressen. Kombinerat med uppgifter på nätet om hur undertecknarna själva levde kunde jag inte låta bli att undra om hur artikelförfattarna kunde ta sig själva på allvar.

  Gillad av 3 personer

 12. styggestig skriver:

  Så sant Anders, så sant! Det sägs att drygt 40% av den svenska journalistkåren bor på ”hippa” Södermalm i Stockholm. Med Bonnierfamiljens köp av ”Mittmedia” blir koncentrationen säkert ännu högre.
  Utarmningen av landsbygden eller ”byschan” fortgår som om ingenting hänt, i varje fall inte i riksdags-och regeringskvarteren på Helgeandsholmen, Norra Stadsholmen och Nedre Norrmalm. Inom en radie på cirka en kilometer diskuteras det, skrivs ”talepunkter” och kannstöps det värre.
  Detta refereras därefter glatt av ett gäng på Gärdet och ett på Södermalm (utöka radien till fem kilometer) som om det vore verkligt och viktigt. I själva verket betyder det intet. Som dansken säger: ”for helvede, de er kunn gaes!”

  Gillad av 1 person

 13. olle reimers skriver:

  Hej,

  inte en enda notis från DGS i min postlåda igår. Första gången på flera år. Är min prenumeration borttagen?

  Hälsningar

  Olle

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.