GÄSTSKRIBENT HANS JENSEVIK: MASSINVANDRINGEN FÖRBÄTTRAR INTE SVERIGES FÖRSÖRJNINGSKVOT. FÖR MÅNGA ÄLDRE KOMMER HIT

Läkare jobbar med medicinska nyckeltal och nationalekonomer med ekonomiska. Det är hårda fakta och professionen tror på dem. Benhårt. Läkare möter med få undantag förståelse och acceptans. Det gör inte Sveriges nationalekonomer vare sig bland politiker eller folk.

John Hassler är en av de nationalekonomer som ofta är tidigt ute och påpekar bekymren med Sveriges låga BNP-tillväxt och numera nästan obefintliga ökning av arbetsproduktiviteten. Men BNP-bekymmer biter inte. Att den offentliga sektorn har lika mycket resurser nu för tio miljoner invånare som Sverige hade 1990 för drygt åtta miljoner imponerar inte. Att landet pressar in nya volymer service i befintlig offentlig verksamhet bekymrar inte.

Undertecknad har försökt bryta mönstret genom diskussioner med utgångspunkt från andra ekonomiska nyckeltal. Ett sådant nyckeltal är förvärvsfrekvensens utveckling från 1985 till nu. Det nyckeltalet visar samma sak som BNP-utvecklingen, BNP ökar för sakta och förvärvsfrekvensen sjunker över åren.

Ytterligare ett nyckeltal är försörjningskvoten. Media har i åratal pressat politikerna framför sig med budskapet att massinvandring behövs för att förbättra befolkningens sammansättning så att de som är i årsklasserna mellan 20 och 64 år växer snabbare än dem som ska försörjas i åldersklasserna 0 till 19 år och 65 till 100 +. Om hela befolkningen divideras med antalet i åldrarna 20 – 64 år fås försörjningskvoten, ett tal, som är 1,75 för Sverige och 1,68 för Norge år 2017, se diagramkommentar.

I Sverige försörjer alltså en person i produktiv ålder förutom sig själv ytterligare 75 procent av en, som inte är i produktiv ålder. Dessa 0,75 personer kan delas i en yngre kvot på 0,41 och en äldre kvot på 0,35.

Norge har en lägre och bättre försörjningskvot men i diagrammet finns ett annat nyckeltal, nämligen antal män per 100 kvinnor, vilket speglar åldersfördelningen. Där framgår bl a att männen efter 65 års ålder är mycket ”dödligare” än kvinnorna och något mer så i Norge. Sverige har mer yngre män (0 – 19 år) än Norge och även äldre män 65 – 100+. Däremot synes Norge ha mer män än Sverige per 100 kvinnor i det produktiva intervallet. Alltså, tre faktorer ger det bättre resultatet för Norge för försörjningskvoten.

Slutsatserna ovan stämmer med migrationsteorin att en jämfört med Sverige mycket liten, ransonerad och mer styrd invandring efter UNHCR:S regler som i Norge ger bättre utfall än oreglerad massinvandring. (Man tillämpar UNHCR:s regler mer strikt i Norge gällande flyktingskäl enligt min uppfattning). Det senare sägs ofta kunna försämra befolkningens sammansättning ur ett resursperspektiv. Invandringen fyller på relativt jämt i alla åldersklasser i Sverige, dock inte könsmässigt. Men när den yngre kvoten är 0,40 för Norge och 0,41 för Sverige medan den äldre kvoten är 0,28 respektive 0,35 så blir frågan om inte antalet äldre växer snabbare i Sverige.

Argumentet som framförs i debatten att Sverige behöver invandrare i produktiv ålder som kan klara vården av våra äldre är inte fel men verkar sakna saklig grund sett till vad som sker i verkligheten. Nu blir frågan i stället varför den svenska urbefolkningen ska betala för att invandrare flyttar hit och vårdar sina äldre här?

Jämförs med 1990, före det att invandringen tog fart så ser det ut som i diagrammet nedan. Då hade Sverige en marginellt bättre försörjningskvot 1,73 jämfört Norges 1,75. Nu, 2017 har Norge förbättrat sin försörjningskvot från 1,75 till 1,68 och Sverige har gått andra vägen från 1,73 till 1,75. Den yngre kvoten indikerar att Norge jämfört 2017 hade fler unga, 0,46 mot Sveriges 0,43. Sverige hade något mer äldre, 0,31 mot Norges 0,29.

Slutsatsen blir att denna jämförelse stärker misstanken att den svenska urbefolkningen betalar för att invandrare flyttar hit och vårdar sina äldre här. Sveriges försörjningskvot har försämrats jämfört Norges och det har främst skett genom att försörjningsbördan för de äldre växt.

Bilden att Sveriges kommuner är lika varandra och bara skiljer sig i storlek är grundfalsk. Kommunerna är mycket olika. Det är på kommunnivå ytterligare intressanta slutsatser kan dras. Läget i Kramfors kommun refererades i en artikel här på DGS tidigare i januari 2019. Rubriken var: ”Kommunen med 139 män på 100 kvinnor i åldersgruppen för studentklassen på gymnasiet och som mest 169 män på 100 kvinnor i åldersgruppen 27 år”. I diagrammet nedan jämförs Kramfors kommun med Riket. Olikheterna är slående.

Försörjningskvoten för Kramfors är 1,93 och Riket 1,75. Skillnaden förklaras inte av ett överskott yngre utan i Kramfors är det snarare tvärt om. Kvoten yngre är 0,38 för Kramfors och 0,41 för Riket. Kvoten för äldre sticker ut och är 0,55 för Kramfors och 0,35 för Riket. Experterna säger att kvinnorna flyttar från denna typ av kommuner i större utsträckning än männen. Men är det inte lite extremt? Det är speciellt i intervallet 65 till 85 år som överskottet finns men inte efter 85 år.

Vad är det som gör att männen i Kramfors under dessa tjugo år fram till 85 är så mycket mindre ”dödliga” än kvinnorna jämfört med männen i Riket? Eller flyttar stora volymer kvinnorna ut även i detta åldersintervall? Kramfors är det röda Ådalen med tunga arbetarjobb som borde slitit hårt på urbefolkningens män och ändå ser det ut så här. I överskottet 65 – 85 finns volymer äldre invandrade män då kvinnor lever längre än männen även i Kramfors.

Jag minns FUT-utredningen: Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Listan var lång över hur bidragsfusk gick till. Ett var att som invandrad åldring bli kommunplacerad, få en lägenhet, meritera sig för svensk pension och bostadstillägg, låta någon annan bo i lägenheten och därefter resa hem. Incitamenten att ange en för hög ålder ansågs betydande.

Man kunde gå i pension som 65-åring redan vid 50+. Det funderades också mycket i utredningen hur man skulle kunna kontrollera om dessa pensionärer levde när de flyttat hem. Incitamenten eller lönsamheten för de anhöriga att anmäla sin släktings frånfälle till svenska myndigheten ansågs inte särskilt starka.

Med nuvarande invandrarvänliga regering med stödpartier (S, MP, C och L) kommer under innevarande mandatperiod cirka 500 000 nya uppehållstillstånd att beviljas. Drygt 133 000 beviljades under 2018. Inte heller nyckeltalet försörjningskvoten för Sverige indikerar något annat än att ytterligare kanske 500 000 blir en fortsatt gigantisk samhällsekonomisk förlust för folkhushållet.

Det blir en ytterligare tung belastning på samhällskontraktets minst angelägna verksamheter, de som lades till sist, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, barnomsorgen, psykiskt och fysiskt handikappade och nyskadade. Ansvaret flyttas nu successivt tillbaka till det civila samhället och folk får återigen utföra eller betala dessa verksamheter själva. Det är de verksamheter som sällan finns som offentlig service i de länder som invandrarna kommer ifrån. Här är de globalt lockande rättigheter utan skyldigheter så länge urbefolkningen ställer upp och betalar.

Hans Jensevik är pensionär. Han har varit VD och delägare i Svensk Kommunrating, storstadsutredare, administrativ biståndsarbetare i Afrika och kommunekonom och ekonomichef i Uppsala kommun. Lärare i Nationalekonomi, Göteborgs Universitet och forskarassistent på stadsbyggnad, CTH.

53 reaktioner på ”GÄSTSKRIBENT HANS JENSEVIK: MASSINVANDRINGEN FÖRBÄTTRAR INTE SVERIGES FÖRSÖRJNINGSKVOT. FÖR MÅNGA ÄLDRE KOMMER HIT

   • styggestig skriver:

    Du kanske kan ge en mer utförlig förklaring? Jag förstår nämligen inte meningen med ditt inlägg. Vad är det du vill ha sagt?

    Gilla

   • Jari Norvanto skriver:

    Styggestig, ”det går som tåget”, ”den enda vägen”. Mer av samma således. Så kan den lycklige konsumenten embarkera Titanic, härifrån till evigheten. Civilisationen är linjär, tills den ej längre existerar. Uppgång och fall, c’est la vie.

    Gilla

   • ulf dahl skriver:

    Min gissning är väl att lånen samhället snart är över. När USA börjar betala ränta på den 10 åriga stats obligationen det blir golvet Sen får Sverige betala några procent till som försäkrings premie Några gratis pengar existerar inte Alla länder där man har tryckt pengar ur intet har det gått illa för Se Venezuela,Zimbabwe. Och vad beträffande petro dollar tror inte dom existerar. I princip alla olje länder går med stora underskott eller jämt MIn gissning att det blir en riktig krasch landning

    Gilla

 1. rationellaapan skriver:

  Hans har helt rätt. Tyvärr verkar det som skrivs här på det Goda Samhället är helt verkningslöst. Jag såg Navid Modiri intervjua Ingrid Carlqvist. De var rörande eniga att vi Svenskar bara har accepterat den stora invandringen utan att protestera särskilt mycket. På samma sätt har vi nästan stillatigande accepterat attacker på Svenskheten och Svensk kultur. De sa att vi Svenskar var dåliga på att försvara dessa och att nå fram till politiker och media med våra synpunkter. De befarade dessutom en snar urladdning som kan leda till våld. Hur ska vi få stopp på invandringen som planeras fortsätta med över 100000 per år och en stor mängd anhöriga. Enligt mig är det omöjligt att integrera dessa människor. Som Patrik väldigt riktigt sa: ‘Var är orkestern’. Dvs var finns de Svenskar som är villiga att investera energi på att integrera dessa människor. Allt jag läst om lyckade integrationer har krävt insatser av Svenskar.
  Min fråga både till redaktionen och er som läser detta.
  Hur ska vi nå fram till politiker och Svenska media att den stora invandringen måste stoppas.
  Det hjälper bevisligen inte att skriva kritiska artiklar här.

  Gillad av 18 personer

  • Aurora skriver:

   Vår enda räddning är övriga Europa där både debatten och lagstiftningen mot hoten kommit längre. Sverige kommer nog obstinat att streta emot; Sverige har ju ’valt en annan väg’ som våra politiker rapade i statsministeromröstningen. Så de som har släktförankringar i ett annat land rekommenderas börja grunda för en flytt.

   Gillad av 12 personer

  • Aha skriver:

   Oroliga skulle kunna samla sig under en paroll för att markera motstånd. Rädda Sverige skulle kunna vara en sådan paroll. En miljon oroliga som swishar en hundralapp var ger en kassa på hundra miljoner.
   För hundra miljoner kan man göra väldigt mycket digitalt.

   Tricket blir att nå ut till miljonen förbannade svenskar och därefter övervinna deras omak att satsa en hundring.

   Om Nya media börja samordna sig ökar möjligheten att spränga sig genom vallen till en mångmiljonhövdad läsekrets.

   Gillad av 6 personer

 2. Aurora skriver:

  Statistiken må säga säga att Sverige har mer yngre män (0-19 år) mem det är nog inte helt riktigt. Vi har nog en högre grad män i arbetsför ålder men statistiken blir lurad för att dessa är registrerade som yngre (ensamkommande barn) medan de egentligen är vuxna. Att de sedan heller inte bidrar till försörjningskvoten beror ju på att många föredrar att inte utföra ett registrerat arbete.

  Gillad av 3 personer

 3. Lars Bernhoff skriver:

  Visst blir man bekymrad med lösaktiga politiker som fattar beslut om invandring som tillämpning av skenbart mänskliga rättigheter, men som i praktiken öppnat för missbruk. Samhällskontraktet mellan stat och medborgare, vilket har varit en stor styrka för det svenska samhällets tidigare uppbyggnad och framgång, .iskeras på ett oansvarigt sätt,
  Kontrollverksamheten har uppenbart varit och är för dålig när svenska myndigheter kan luras att betala pensioner och möjligen något bidrag till personer som angett för hög ålder. Denna fråga är för mig ny. Hela debatten om felaktig ålder har handlat om ensamkommande ”barn” där fördelen var att ange en låg ålder.
  Problemet är att vi som nation har agerat naivt. Vi vill väl men kan inte hantera vår välvilja med gott omdöme och insikten att vårt välfärdssystem inte tål uppenbart missbruk och flum om Sveriges ansvar.
  Ekonomerna som tex Jensevik har hamnat i väntrummet för länge och nu efteråt får de berätta den skrämmande sanningen. Korrigerande åtgärder dröjer med för mycket naiva ställningstaganden på högsta nivå. Kriteriet om egenförsörjning som mål och förmåga att tala svenska har man blundat för allt för länge.

  Gillad av 4 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Och de övergripande frågorna: Hur vill svenskarna att Sverige ska se ut i framtiden? Har svenskarna existensberättigande i sig själva, eller är lotten att vara hela universums socialbyrå?

   Om ”vi” är ett globalt samhälle, så är i så fall svenskarna en försvinnande och skyddsvärd minoritet i människohavet. Har man inte ett land så har man ingenting. Detta är frågor för de svenska medborgarna, de endas synpunkter som ska tas på allvar och respekteras i Sverige och av svenska staten.

   Gillad av 6 personer

  • Thor skriver:

   Det är även ett missbruk, för att inte säga bedrägerier, när s.k. barnpensioner betalas ut till utländska medborgare som i många fall inte ens är barn. Tills helt nyligen betalades dessutom frikostigt ut klumpsummor på två års retroaktivitet, ca 70 000 kr per ”barn”. Detta till ”barn” som med benägen hjälp av gode män och annat löst folk fyllt i en blankett där det uppgavs att föräldrarna var avlidna. Dessa föräldrar dog tydligen som flugor varför till och med s-mp regeringen stoppade retroaktiviteten från 1 januari 2018. Till saken hör att när systemet mjölkats ut ordentligt så återuppstår plötsligt föräldrarna från de döda och beviljas PUT i Sverige som anhöriga. När SPV får frågan om de tänker yrka återkrav för dessa på bedrägliga grunder utbetalade barnpensioner svarar SPV ”Näe”.

   Gillad av 1 person

 4. Aha skriver:

  ”…stärker misstanken att den svenska urbefolkningen betalar för att invandrare flyttar hit och vårdar sina äldre här”

  Svenska befolkningen betalar för mycket mer än så. Utanförskapsområdena närmar sig miljonen människor där utanförskap definieras som bl.a. att mindre än 60% jobbar.
  Svenska befolkningen plus de invandrare som etablerat sig betalar för att försörja dessa.
  Notan är gigantisk. Nationalekonomen Joakim Ruist uppskattade att de som kom 2015 i snitt kommer att kosta 74 000 kr per år i snitt 58 år som de lever här, ca 4 miljoner per invandrare.
  Om detta skulle omfatta en miljon invandrare så blir kostnaden 4 000 000 000 000 kr = fyra tusen miljarder för de närmaste 58 åren.

  Ändock florerar bland invandrarnas försvare, bland fotfolket att invandringen är lönsam, att utan invandrare stannar vården (sant men den insiktsfulle läsaren förstår att detta är en floskel, liksom att utan invandrare stannar Sverige).

  Invandringen bygger på ekonomiska lögner och det vet media, politiker och kändisar.
  Frågan blir om det går att sätta dit dem juridiskt för detta.

  (Tack för en intressant artikel.)

  Gillad av 12 personer

  • Rune skriver:

   ”…stärker misstanken att den svenska urbefolkningen betalar för att invandrare flyttar hit och vårdar sina äldre här”
   Och invandrarna tror att FN betalar. De kan ju inte föreställa sig att svenskarna är så dumma att de betalar för sin egen undergång.

   Gillad av 6 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Intressant! Beloppet 4 000 miljarder kronor är ju precis det belopp, som den nya sosserörelsen Reformisterna under Daniel Suhonen föreslår att Sverige skall låna upp för att hålla hjulen rullande.
   Efter det är Sverige konkursmässigt och kan köpas upp billigt av globalismens oligarker, som med Ryssland under Boris Jeltsin.
   Allt enligt Naomi Kleins The shock doctrine.
   Fiins det då någon viking kvar som kan ta över Vladimir Putins roll och rädda Sverige?

   Gillad av 1 person

  • Kronblom skriver:

   Jag hade tänkt jobba på några år till men nu blir det ledigt och hobbyverksamhet innan det är pensionsdags på riktigt. I klartext, jag har fått nog av deras cirkus.

   Gilla

 5. Per Eriksson skriver:

  Det tjänar inte mycket till att dela Jenseviks artiklar eftersom folk numera är sifferblinda – det anses reaktionärt att referera till siffror och evidensbaserade fakta – de flesta politiker skulle inte ens förstå innebörden av dessa siffror.

  Gillad av 12 personer

  • Inkarnand skriver:

   Tyvärr sant, en faktabaserad artikel mot 100 med fel fokus och lögner. Detta går åt helvete, jag brukar uppmuntra till skattefusk när jag kan, det är en ädel handling, allt fler tror jag kommer att leva på lite, kanske utomlands, hellre än att bidra till detta helvete.

   Gillad av 8 personer

   • Marckus Eriksson skriver:

    En vanlig löntagare kan idag knappast skattefuska. Skatten dras av direkt av arbetsgivaren och har du kapitalinkomster så dras den direkt av bankerna. Dessutom betalar du moms och punktskatter på det som du konsumerar. Vad kan då egentligen en vanlig löntagare fuska med? Det enda är väl i praktiken avdrag för resor till och från arbetet och det utgör sannolikt bara några fåtal kronor.

    Flyttar du utomlands så kommer dina pensioninkomster att, med något enda undantag, att beskattas i Sverige och även denna skatt dras direkt av myndigheterna och pensionsförvaltarna.

    Slutsatsen är du kommer aldrig undan att betala för invandringens baksida. Det enda som kan lösa dig från betalningsansvar är döden.

    Gilla

 6. Björn skriver:

  Att vara i ”arbetsför ålder” är ju inte riktigt samma sak som att faktiskt arbeta, som bekant! Den ”lyckade integration” som ibland talas om i MSM, innebär oftast att div fotbollslag fått nya spelare, men mer sällan att företag blivit lyfta och berikade av nya självgående medarbetare! Om det har varit underskott på högutbildade, som t.ex läkare och ingenjörer, i invandrarnas hemländer, blir ju inte detta ”förhållande” bättre här i Sverige! Snarare mycket sämre, pga språksvårigheter och andra kompatibilitetsproblem, som omöjliggör anställningar för detta ”kompetensregn” i våra verksamheter och företag! Dessutom åldras ju även de invandrade, och kräver vård och omsorg! Detta trots att många av dem fått 5,6,7 år av sina liv ”avskrivna” av migrationsverket vid ankomsten! Undrar förresten, hur många som kommer att kräva att deras ålder ”justeras upp”, när äldreförsörjningsstödet börjar hägra…..

  Gillad av 4 personer

 7. Leif Nilsson skriver:

  Inte nog med ”att ytterligare kanske 500 000 blir en fortsatt gigantisk samhällsekonomisk förlust för folkhushållet”, den kommande finanskraschen kommer troligen också att få förödande konsekvenser för hela vårt samhälle.
  Under depressionen i början av trettiotalet, lyckades man hålla samman det svenska samhället, trots sådant som dödsskotten i Ådalen 1931.

  Att Sverige blev förskonat från än värre motsättningar och inbördes strider, kan nog delvis förklaras med att vi var ett kulturellt och rasmässigt homogent folk, ett samhälle med mycket hög tillit, både mellanmänskligt och till myndigheter.

  Vad som nu kommer att hända, när arbetslösheten breder ut sig, skatterna ökar, bidragen och pensionerna minskar, är nog betydligt värre, än vad de flesta naiva svenskar, kan föreställa sig. Det finns nya grupper i samhället, som inte stillatigande kommer att acceptera, att deras ymniga bidrag reduceras. De svenskar som som tvingas ut i arbetslöshet och alla de som då tvingas gå från hus och hem, kommer heller inte att se med blida ögon, på hur de nyligen anlända immigranterna, förbrukar deras skattemedel.

  NÄR – lågkonjunkturen slår till med full kraft, tvistar de lärde. ATT den kommer är dock tämligen säkert. Det finns också många tecken på, att den ekonomiska krisen, kommer att bli minst lika omfattande som den på 30-talet.

  Lyssna gärna på den tyske ekonomen Dr. Markus Krall (på tyska, men också med autogenerad text på tyska)

  Gillad av 7 personer

 8. Vaknauppnu skriver:

  Frågan är hur når vi de invandrare som flytt de klansamhället som nu är här och tar över. Vi och dom behöver enas i att få ut klan-strukturerna och dess påhejare ur vårt land. Vi måste ner till kanske 10% max av människor från mena länder . De är INTE en tillgång utan ett allvarligt hot mot vårt folk, vårt land och ett västerländskt sätt att leva. Inget muslimskt eller islamliknande religion (läs även kristna från Mena) med ett så diametralt synsätt på rätt och fel och synen på människan, borde få stanna i Sverige. De måste ses med ogillande Just för att de är ett hot. De som efter en skarp sållning får stanna skall inte ha någon möjlighet att påverka vårt land i grunden. Uppehållstillstånd men EJ Medborgarskap som ger dem tillgång och möjlighet till just allt detta.De tänker ju bort från det som är vårt för att göra det till sitt , på sitt sätt! Fel sätt! Vi vill inte göra Sverige till ett islamistiskt land. De som flydde dessa klan-länder var troligen i första hand nöjda med att att komma till ett land där de kan tänka fritt, tala fritt, arbeta och förkovra sig och bli en tillgång i det nya landet. De måste inte ta över vårt land. och de är nog minst lika sorgsna som vi över hur vårt land styrs idag och hur spridningen av de allt fler klan-lika samhällena sprider sig i Sverige. Strukturer bör arbetas fram hur denna 10% andel kan bli en del av folket, men efter mycket lång karens och bevisad duglighet.

  Gillad av 3 personer

 9. Fredrik Östman skriver:

  Ett grundläggande fel i resonemanget är att ”utförande av vård” och ”betalning av vård” (av gamla) likställs. Det motsvarar en fullkomlig professionalisering i dessa yrken, ett stenhårt yrkesethos där alla helt följer alla yrkets intentioner och till ingen del sina personliga, d. v. s. man har inget nöje av arbetet annat än rent accidentellt, man jobbar för pengarna men likväl toppeffektivt. Vi vet att detta inte stämmer. Folk anpassar sin arbetsinsats för att höja nöjesinnehållet. Eftersom vi så länge var etniskt homogena förstod och såg vi inte att en viktig del av vårdyrkets attraktivitet var att patienterna tillhörde ingruppen, den egna etniciteten, så att det föreföll oss att det var våra egna föräldrar och syskon vi vårdade. Vi har sett hur tre svarta sjuksköterskor plågar ihjäl en försvarslös äldre vit patient. Rasismen är ett faktum. Detsamma gäller, mutatis mutandis, för invandrare till Sverige. Inte ens i ett perfekt styrt scenario skulle de kunna befria oss från vår plikt att taga hand om våra nära och kära. Man måste också fråga sig varför vi har låtit socialistiska agitatorer tuta i oss att detta undflyende skulle vara något attraktivt.

  Gillad av 11 personer

 10. Vaknauppnu skriver:

  Många av de som flytt klansamhällena har redan bevisat sin duglighet och är troligen kvalificerade att uppgå i den ”svenska”. Vi behöver få dem att enas med svenska folket inför i nästa val om alla de förändringar som behöver tas!

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Byt ut ”Många” mot ”en del” eller ”somliga”, så kommer du närmare sanningen. De som vågar utgör ett värdefullt tillskott. Men tyvärr alldeles för få enligt min egen uppfattning. Den som vill uppgå i det ”svenska” måste lämna sin muslimska tro och därmed klippa släktbanden. Ett svårt och, som en del exempel visar, livsfarligt beslut.

   Gilla

 11. Hovs_klipphällar skriver:

  En sak som inte diskuteras ovan är förvärvsfrekvensen bland migranterna. Tino Sanandaji har visat att denna är långt sämre hos dessa än bland etniska svenskar.

  Makthavarna är angelägna att dölja detta, och nyligen påstods det ex-vis att en grupp ”nya svenskar” i övre Norrland redan blivit ”självförsörjande” genom arbete på ett äldreboende.

  Detta var dock en ren lögn, då det i verkligheten rörde sig om subventionerade låtsasjobb.

  Vi kan även erinra oss ”Miraklet i Sandviken”… en liknande lögnhistoria.

  Gillad av 7 personer

 12. Kristina skriver:

  Anhöriginvandring ska ”underlätta integrationen” mässar våra politiker, Löfvén inte minst. Om något förhindrar anhöriginvandring all integration och assimilation i det svenska samhället och i vilket annat samhälle som helst. När släkten är samlad med mor,far, syskon, maka/make, barn lever man på samma sätt som i det land och i den kultur man lämnat. Patriarkala tankemönster, hedersproblematik, underdånighet gentemot klanen – allt!

  En ensam migrant kan lättare och har större anledning att anpassa sig till ett nytt samhälle. Klarar man inte att leva utan sin familj tätt inpå ska man kanske återvända dit varifrån man kom.

  Gillad av 11 personer

 13. många tunnlar ibland skriver:

  Ja detta är en effekt, men en mycket större effekt som alla som är vänster vägrar se vikten av är kultur. Vissa är produktiva, den västerländska, den japanska, den kinesiska. Andra kulturer saknar helt mekanismerna för att skapa produktiva samhällen, det är därför det utveckligen i Afrika, Mellanöstern och liknande är långsam, fast de får tillgång till modern teknologi så är kulturerna där inte produktiva arbetskulturer. Problemet är inte skolorna, utan den uppfostran barnen får i förorten, deras kulturella träning, de lägger fokus på heder, på makt, på våld och på religion över logik. Skolorna kan inte föra något åt detta. I USA så är svarta på botten av samhället med stor marginal, 150 år efter slaveriet övergavs. Inget rår på en improduktiv kultur. Så visst kommer det för många gamla, men det stora problemet är barnen och mammorna och papporna, och deras barn, och deras barn..

  Gillad av 6 personer

 14. booza70 skriver:

  Ekonomiska nyckeltal, förvärvsfrekvens, försörjningskvot … Jag måste tillstå att det bjuder på vissa svårigheter att hänga med i resonemangen för den som saknar kännedom om begreppen.

  Gilla

 15. rationellaapan skriver:

  Jag har läst alla kommentarer och flertalet bekräftar alla problem relativt invandringen.
  Jag upprepar dock frågan.
  Hur ska vi få stopp detta ?
  Att skriva här bekräftar bara vad vi alla tycker i princip.
  Något måste göras för att få stopp på invandringen.
  Vad ?

  Gillad av 7 personer

 16. Jaxel skriver:

  Krönikan tar upp möjligheter till bidragsfusk, typ att lyfta diverse bidrag fast man inte bor i Sverige längre eller kanske rent av är avliden.

  Att riksdag, regering och myndigheter bara accepterar alla sådana möjligheter som finns är oerhört upprörande. Och det behöver inte bara handla om fusk.

  Givet rätt ålder har en flyktinginvandrare möjlighet få full garantipension efter ett par år i Sverige och sedan flytta utomlands och fortfara att bli försörjd av svenska skattebetalare. (Flyträtten gäller till EU-länder plus några till.)

  De verkar faktiskt inte bry sig om oss.

  Det finns ett antal rent statistika undersökningar angående åldersfördelning i olika grupper av ”boende” i Sverige som skulle vara intressanta att göra om man hade tillgång till data. Dock finns det knappast några myndigheter som är intresserade.,

  De bryr sig inte om oss.

  Gillad av 5 personer

  • Thor skriver:

   Dumt att flytta. Då missas bostadstillägget på runt 6000 kr netto för lägenheten man fått förtur till. Bättre att bara dra utan att flyttanmäla och låta någon annan bo i lägenheten och casha in dubbelt. Win-win och för svenska skattebetalare lose-lose. Och dessutom går det ju bra att dra till Mellanöstern om så behagas, inget tramsande om att det måste vara EU för att fortsatt casha in.

   Gillad av 1 person

 17. Laggar skriver:

  Det är som om myndigheternas lagstiftning inte hinner med i svängarna. De rättigheter som enligt gammal kutym har tilldelats uteslutande svenska medborgare skall nu gälla alla människor därför att man tagit bort kravet på medborgarskap. Man tolkar helt annorlunda än vad det varit fråga om. Och man tycker att det är rätt, samhället skall ta hand om ens släktingar som jag har tagit med mig när jag slunkit in i landet som privatperson. Det påminner om turken som frågade de tyska myndigheterna om barnbidraget ges åt hans barn också om han kommer och jobbar. Ja, var svaret och han kom med fyra fruar och sex barn per hustru. Det går helt enkelt inte att ha människorätt och medborgarrätt likställda, det är olika saker. Endast de naiva tror att det är samma sak, men tyvärr finns det många naiva.

  Gillad av 3 personer

  • Linden skriver:

   inte hinner med….alltihop är synnerligen utstuderat…utvecklingen att gynna nyanlända och då även de som befinner sig här illegalt har har accelererat, MP har anfört tåget men de övrigt i sjuklövern har inte varit svåra att få med på tåget. Ta bara detta med fri tandvård. Folk turistar hit från hela Eurpavför att få sitt garnityr lagat.
   Fattigpensionärer med glugg i tandraden ökar har jag noterat.
   Oponionsmätnkngarna visar att folkflertalet vill reducera invandringen. Men sedan när har politikerna brytt sig om vad deras väljare önskar.

   Gillad av 2 personer

 18. Biskop Brask skriver:

  AHA foreslar att ”vi swishar 100 kronor var” som en start.

  Regeringen tar snabbt reda pa namnen pa bidragsgivare med den nya lagen. Vilket leader mig till min andra punkt — Mina tva pojkar: ”Pappa, skriv inget (kritiskt) om invandring. Vi kommer att forlora vara jobb.”

  Aven om jag haller med AHA, sa gor jag som en slakting sade: ”Man haller kaften och knyter naven I fickan.”

  Gilla

 19. Methusalem skriver:

  Rheinfeldt och andra sager ofta ”att svenskar maste acceptera upp till 70-arsaldern, for att vi ska klara pensionerna.”

  Vore det inte battre att 20- och 30-ariga invandrare satts I arbete I stallet for att driva omkring, forsorjda av socialbidrag, sa att vara pensionarer kan atnjuta de pensioner de arbetat ihop?

  Methusalem

  Sent from my iPad

  Gillad av 1 person

 20. Petrus skriver:

  Ett problem är att den här typen av information inte når svenska folket. SD hade kunnat göra en del med sina hushållsutskick, kanske framför allt genom generera trafik till egna informations-webbsajter. Men det gör man inte. Och tittar du på vad som finns på Samtiden är det i regel inget matnyttigt som gör att folk förstår hur pass extrem 7-klöverns politik är, speciellt jämfört med andra länder. I stället får vi höra att SD bildat ett konservativt block tillsammans med (m) och (kd) (som står för ungefär samma invandringspolitik som centern och miljöpartiet). Helt otroligt. Speciellt med tanke på att Ulf Kristersson tydligt visar att han inte vill bli förknippad med SD utan snarare säger usch och fy om SD.

  Det vanligt folk tror om invandringens ekonomiska konsekvenser är katastrofalt sett ur en invandringsmotståndares synvinkel. I synnerhet när det gäller skalan på problemet. Folk har inte en aning om hur illa det är.

  Gillad av 5 personer

 21. Mark Collins skriver:

  We who love old Sweden are not going to win. We have already lost. The globalists have bought all Swedish politicians from moderates and leftwards. They purchased this government and will reward our leaders lavishly like Bilt and Reinfeldt. We used to laugh at banana republics for their corruption – no one laughing now..

  Gillad av 3 personer

 22. Patria Amissa skriver:

  Ett litet komplement till Hans´ initierade och återkommande skildringar av de ekonomiska konsekvenserna av dagens invandring till Sverige.

  Även svensktalande människor har i närtid varit flyktingar, t.o.m. båtflyktingar. Min egen farfar var en av dem. I februari 1944 tvingades han på grund av att två djävulska diktaturer kommit överens om att dela stora delar av Europa emellan sig, och därefter utöva terror mot civilbefolkningarna, att i liten öppen båt med hustru och små barn, och tillsammans med 20 grannar, fly från Estland till Finland och därefter Sverige. Det var bara att hals över huvud ge sig iväg till stranden i kvällsmörkret och lämna den lilla bondgården med hästen, korna, fåren, grisen och katten vind för våg. Fullständigt utblottade (med två resväskor) anlände familjen till ett förvånat Sverige. Långt ifrån alla politiker, statstjänstemän eller människor bland allmänheten kände till att det fanns svensktalande i Estland. Och på det viset var det för i stort sett alla estlandssvenskar, och naturligtvis också för många andra balter.

  Det kan då vara lite intressant att jämföra svenska statens kostnader för mottagandet av estlandssvenskarna med mottagningskostnaderna för dagens invandrare, av vilka en stor andel inte är krigsflyktingar. Den s.k. Kommittén för Rågösvenskarna gjorde efter överflyttningen ekonomiskt bokslut över svenska statens utlägg för överflyttningen och omhändertagandet. Det befanns att de 7 920 estlandssvenskarna kostat staten 4 418 000 kr, dvs 557 kr per person. Det motsvarar i dagens penningvärde ca 11 500 kr och var en engångskostnad. Praktiskt taget alla i arbetsför ålder sögs nästan direkt upp av arbetsmarknaden, dels i jordbruket, men snart framför allt inom industrin, och därmed försörjde man sig själv och sin familj. Amorteringen av den initiala skulden till samhället kunde i och med det påbörjas i stort sett omedelbart.

  Den som vill kan ju jämföra denna siffra med Joakim Ruists estimat om en kostnad av 74 000 kr per person och år för dagens invandrare under hela dennes tid i Sverige, som i snitt beräknas till 58,5 år. Man kan ju också jämföra multiplikanden 7 920 med Ruists uppskattning av antalet invandrare efter 2017 års invandring, dvs 830 000, en siffra som en del dock anser är en klar underskattning. Använd din miniräknare och snegla lite på de två produkterna 1 x 11 500 x 7 920 respektive 58,5 x 74 000 x 830 000. För att vara rättvis vid bedömningen av vilken kostnad som är rimlig och ”vad Sverige har råd med” bör det så klart nämnas att dagens BNP är ca sex gånger större än 1944, i fasta priser.

  Trots att det socioekonomiska läget för estlandssvenskarna var så nära nollpunkten man kan komma då de anlände till Sverige, var det nästan ingen som följde den väg som senare tiders kriminologer och vänsterpolitiker anser är fullt naturlig och inte särskilt upprörande om man befinner sig i den situationen, nämligen att berika sig genom kriminalitet. Däremot var man tacksam, och många skämdes, över den hjälp man fått inledningsvis, och de flesta skaffade sig genom hårt arbete snabbt ett eget hem och stabil ekonomi. Ungefär samma sak gällde säkert de finska, italienska, ungerska och en del andra invandrargrupper som anlände under 50- och 60-talet. Men vi får nog, som Hans pedagogiskt visar, mobilisera rätt mycket tålamod innan vi får uppleva de stora samhällsvinster, ekonomiskt, socialt och kulturellt, som våra kunniga och ansvarstagande unga politiker lovat oss ska bli en följd av dagens migrantflöden.

  Gillad av 5 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.