Gästskribent Erik Sandewall: Vem blir utsatt för övervåld för att ha kastat sten på poliserna?

”Vem blir utsatt för övervåld för en ihopskrynklad bot?” var rubriken på Bilan Osmans krönika i Svenska Dagbladet den 4 februari. Hon tog sin utgångspunkt i den incident där vakterna i tunnelbanan agerade med övervåld (så långt man kan döma av rapporteringen) mot en höggravid kvinna. Mot den bakgrunden diskuterar Bilan Osman den svenska självbild där rasprofilering och övervåld inte anses förekomma i vårt land, och hon avslutar med att skriva:

du ska kunna skrynkla ihop en bot i tunnelbanan utan att riskera våld mot dig och ditt ofödda barn. Du ska kunna vara 12 år och vara högljudd i biblioteket utan att riskera våld från vuxenvärlden… Övervåldet måste upphöra.

Visst bör det vara så i vårt samhälle att varken våld eller övervåld ska förekomma. Men för att åstadkomma detta så är det viktigt att se förhållandena från mer än ett perspektiv, annars kan vi aldrig lösa de problem som gör att människor tar sin tillflykt till våld. För i vad som bör vara ingår ju också att poliser, ordningsvakter och blåljuspersonal ska respekteras, inte attackeras. Deras instruktioner ska åtlydas, inte ifrågasättas. I varje fall inte på platsen och just där det händer; vill man ifrågasätta en polismans eller ordningsvakts beteende ska man göra det efteråt och under lugnare förhållanden. Omkringstående ska hålla sig åt sidan, inte göra fritagningsförsök.

Därför är det inte så enkelt som att de tolvåringar som är högljudda i biblioteket ”inte ska riskera våld”. Om de inte åtlyder uppmaningarna att antingen vara tysta eller lämna lokalen, vad ska då bibliotekarierna och ordningsvakterna göra? Om det inte räcker med tillsägelser återstår väl bara att någon får göra något handgripligt. Det kan innebära att bära ut pojkarna, och om dessa gör motstånd så blir det fråga om våld. Allmänt sett: den eller de som har ansvar för att upprätthålla ordningen måste ha rätt att tillgripa våld som en sista åtgärd, och den som stör ordningen måste därför ”riskera våld”.

Tolvåringarna i biblioteket kan också komma att kasta sten mot poliserna, nu eller om några år, om de inte redan från början får klart för sig vad som gäller. Då behövs heller inget övervåld. Och omvänt: om man som Bilan Osman hävdar att ”övervåldet måste upphöra” utan att diskutera frågan om respekt för dem som ska hålla ordning, då bidrar man till ökad tilltagsenhet, ökat våld på allmänna platser, och i förlängningen till ett våldsammare samhälle.

Nog finns det klara tecken på ömsesidig misstro mellan ordningens upprätthållare och missgynnade grupper i samhället, men det löser man inte genom att framställa den ena sidan som busar och den andra som offer. Istället behöver vi en kombination av flera saker: tydliga regler, likformig tillämpning av dessa utan diskriminering, en kultur av efterlevnad av gällande regler, och förtroendeskapande åtgärder som kan minska den ömsesidiga misstron.

Och apropos offer: Bilan Osman skriver om den svenska självbilden, men det vore också intressant att få ett samtal om den muslimska självbilden, framförallt så som den återfinns bland muslimska och islamofila skribenter. Om man alltid ser sig själv och sin egen grupp som offer, och om varje ifrågasättande ses som att ”skulden läggs på offren och inte på de skyldiga”, då har man fastnat i sin egentillverkade offerkofta. Då är steget heller inte långt till att tolka varje tillsägelse som en diskriminering, även när sådan faktiskt inte förekommit.

Istället för att tala om offer och förövare vore det mycket bättre att tolka den här sortens problem som en kulturkrock vilken bara kan hanteras genom att vardera sidan försöker att bättre förstå den andra sidans bevekelsegrunder och förhållningssätt. Det kräver till att börja med att man talar till varandra och inte bara om varandra.

Erik Sandewall, 73 år, har varit professor i datalogi vid Linköpings universitet sedan 1975, och har artificiell intelligens som sitt huvudsakliga forskningsområde. Efter pensioneringen har han kompletterat denna forskning med ett intresse för hur samhället bäst ska hantera den ökande mångfalden. Han är redaktör för webbplatsen ‘Argument och fakta’, www.argumentochfakta.se 

39 reaktioner på ”Gästskribent Erik Sandewall: Vem blir utsatt för övervåld för att ha kastat sten på poliserna?

 1. Rolf Wasén skriver:

  Bra artikel av Erik Sandewall, som är en aktad före detta Linköpingsprofessor. Vad Sandewall skriver om är att det är lika viktigt, om inte viktigare, att medborgarna inte uppmuntras att sabotera rättsordningen. Ty då är vi verkligen på ett sluttande plan och gör alla en otjänst. En viktig anledning till att människor kan och vill ta sin tillflykt till Sverige är att vi har en fungerande rättsordning! En annan viktig poäng Sandewall har är att debatten, som så ofta, blivit ensidig. Knausgård har varnat för cyklopen i en kritiserad DN-artikel och gjorde inte redan Platon det i sin grottanalogi?

  Gillad av 3 personer

 2. Jari Norvanto skriver:

  Utan årtionden av hällande ‘kompetensregn’ så skulle vi inte ha denna diskussion överhuvudtaget. Regeringens regndans fortsätter… På med de ”dragiga” galoscherna.

  Gillad av 9 personer

 3. Aurora skriver:

  Vad Bilan Osman på Expo skriver är så förutsägbart att man vet redan vad det står utan att läsa. Naturligtvis ska inte de rasifierade behöva visa respekt för vithetsnormens kolonisatörer.

  Gillad av 4 personer

 4. Christer L skriver:

  ”du ska kunna skrynkla ihop en bot i tunnelbanan utan att riskera våld mot dig och ditt ofödda barn. Du ska kunna vara 12 år och vara högljudd i biblioteket utan att riskera våld från vuxenvärlden… Övervåldet måste upphöra…”

  Intrycket jag får är att Bilan Osman är oerhört feminint undergiven och uppgiven. Och älskar att vara så på ett närmast masochistiskt vis. Hon liknar den kvinna hon tar i försvar. Att hon helt och hållet överlåter på ”patriarkatet” att ansvara för ordning och reda. Nu befinner hon sig inte i något osmanskt kalifat utan här i landet, och kan i en yra släppa fram sådant hennes kultur förbjuder att synas. Helt tanklöst kan hon så i en svensk tidning ösa ur sig sin moderlighet på en abstrakt nivå utan koppling någonstans. Sådan är feminismen – sedan vänstern tog över den.

  Gillad av 3 personer

 5. bjornwiklund skriver:

  ”Efter pensioneringen har han kompletterat denna forskning med ett intresse för hur samhället bäst ska hantera den ökande mångfalden.”
  och
  ”Istället för att tala om offer och förövare vore det mycket bättre att tolka den här sortens problem som en kulturkrock vilken bara kan hanteras genom att vardera sidan försöker att bättre förstå den andra sidans bevekelsegrunder och förhållningssätt. ”

  Att ”hantera” något är gott och väl sedan borde man väl vara öppen för alla typer av lösningar även sådana som inte är PK.
  Den doktrin, den agenda som råder i landet är aldrig tal om reversering, en återgång till förra ”läget” i princip som i Monopol ”tre steg tillbaka” t.ex. utan:

  1. Migrationen har skapat problem det anser många, de flesta, så då måste problemen lösas här i landet givet den genom massiv invandring skapade situationen, läget.
  2. Ett fortsatt massivt beviljande av UT är ett nytt skapat läge genom ett agendabaserat beteende. Lösningen finns genom att gå till punkt 1.

  Så länge inte reversering finns på kartan vilket borde vara en uppenbar lösning typ: ”Flytta till ett land är väl aldrig fel?”

  Precis som att de flesta larm om klimatet falerat att uppfyllas så verkar inte heller ”Invandring är berikande” vara generellt gällande.
  Logiken saknas då inte alla inblandade summeras till en bottom line…
  och att med en budget som MV´s ta hand om 70 miljoner på flykt borde göra att de som tänker till tittar på en helhet för alla inblandade….
  För uppenbart så verkar etablissemanget incl. FN vilja att de som är i t.ex. Sverige skall ha det lättare att ”skicka hem pengar”… VEM även hårt arbetande får speciellt mycket pengar över och vem som försörjs på bidrag o/e stöd har pengar över annat än i begränsad omfattning. Denna lilla skärv är peanuts i sammanhanget i förhållande till stödet etc. MEN varför använda gigantiska summor på admin och på rikat stöd i olika former för att skivka några kronor tillbaka…. i allra bästa fall skickas typ1% av de medel som finansierar detta att skickas till platser där medel verkligen behövs?

  Kanske dags att tänka utanför boxen?
  OCH ju mindre box man har desto viktigare!

  Gillad av 2 personer

 6. Henrik skriver:

  Denna video sägs visa situationen (bedömmer så är fallet) i så fall måste jag säga att vakterna agerar extremt tålmodigt t.ex. genom att inte avvisa tjejen som säger att de ska låta kvinnan gå (inte ge henne vård utan slipoa böter…)

  Gillad av 2 personer

 7. Rutger skriver:

  Denne Osman är en fiende till den sunt tänkande ansvarstagande medelklassen och till ett fungerande samhälle. Om hennes tankesätt får råda blir det fortsättningsvis inte bara gratis att åka kommunalt för skrikande mammor med barn och alla tjocka kvinnor som påstår sig vara gravida. Intelligenta bankrånare tar nog med sig en gosse på jobbet också. Är det fler än jag som sagt upp prenumerationen på PKblaskan SvD ?

  PS ; en väktare jag känner säger att det ofta är så att strulande tonåringar med icke svensk bakgrund måste läggas på backen och ansiktet läggas nedvänt om väktarna ska slippa bli spottade i ansiktet. Kanske väktarna ska avkrävas acceptera bli spottade i ansiktet ?

  Gillad av 6 personer

 8. Rutger skriver:

  Föresten, man skulle kanske ta till sig av damens kultur. Gå på någon elegant krog i Stockholm och när kyparen kommer med notan kasta mig ner på golvet, rulla runt och tjuta. Tror faktiskt det skulle kunna fungera. Chockade skulle personalen släppa ut mig utan att betala för att slippa eländet

  Gilla

 9. Tritonen skriver:

  Jag tror att många upprörda journalister snart får anledning att ångra sina ryggmärgsrelexer att ställa sig på offrets sida med alla hennes underdogs-signaler: svart, kvinna, gravid. Snart har vi väl helhetsbilden, alltså vad som föregick det s.k. övervåldet. Den bilden kommer dock inte att kolporteras med lika stor entusiasm skulle jag tro. Jämför Slöjupproret och Fi:s Kawesas lögner.

  Gilla

 10. Lenam skriver:

  Inslaget finns också i veckans brott (6 min). Det var ganska luddigt i inslaget vad brotten bestod av. Jag antar att brottet bestod av att inte kunna uppvisa giltig biljett och att vägra gå av tåget på uppmaning av biljettkontrollant. Biljettkontrollanten är tvungen att ha med sig 2 vakter för att kunna avhysa trafikanter utan biljett. Trafikanten uppträder så avskyvärt, respektlöst och skamligt att man misstänker att det hela var arrangerat av en svart rasgrupp som vill lyfta fram att svarta blir dåligt behandlade. En grupp som också tigger pengar för att sprida detta budskap.

  Gillad av 1 person

 11. plq017 skriver:

  Och när skall man få stoppa tilltag?
  Ta följande situation som är från ett folkbibliotek i en förort någon mil norr om Stockholm nyligen. Jag går förbi, och bestämmer mig för att se om det finns några nya filmer. Hyllorna är alldeles tomma, så jag frågar varför. Ja, säger bibliotekarien det var några nyanlända ungdomar som kom in med IKEA-kassar, de blåa, och svepte ner alla filmerna, och sedan gick dom. Vad skulle vi göra? Ringa polisen, stoppa dom? Nej verkligen inte.

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Biblioteken får göra som vissa bankkontor i Italien. Två dörrar för in och utgång med ett utrymme emellan. Där får man vänta så att personalen kan kolla om de vill släppa in en. Likadant vid utgång.

   Gilla

   • Kronblom skriver:

    Man får visa pass eller annan ID mellan första och andra dörren. Likaså bankomater även i Tyskland där den sitter innanför en dörr som öppnar med kortet och sen slipper man ha någon som kikar över axeln. I Sverige tar jag bara ut från bankomater som finns inomhus i butiker.

    Gilla

 12. Stefan Hill skriver:

  Uppfostron är en bra ide. Om vi inte uppfostrar barn får vi ouppfostrade vuxna.

  Exempel: Sundsvalls Tidning rapporterade om utbrett tjuvfiske i Ljungan. Tjuvfiskarna var vuxna män i 30 årsåldern. Om någon informerade om fiskeförbudet reagerade männen vldsamt. De uppgavs vara mycket farliga.

  Så fungerar det. Om man inte lär pojkar att det är fel att tjuvfiska så har man så småningom vuxna män som tjuvfiskar. Uppfostringsprocessen blir då svår och farlig.

  Gillad av 2 personer

 13. till potala man fann, minsann skriver:

  vi behöver ju inte gissa vilket samhälle dessa debattörer och aktivister vill ha, de kan studeras på många håll i världen, mest relevant i detta fall kanske:

  Gillad av 1 person

 14. styggestig skriver:

  Den enda vettiga artikeln jag har läst i Expressen denna månad är /www.expressen.se/kronikorer/jennifer-wegerup/alla-ska-behandlas-lika-pa-tunnelbanan-/
  Man skall visa respekt för normer och ordningsregler samt för dem som har ansvaret för att dessa efterlevs. Det hör till civilisationens grunder och gäller även på bibliotek, där normen är ”Tystnad”. Sedan må man vara gammal eller ung, vit eller brun, lång eller kort, mager eller tjock, kristen, jude eller muslim.

  Gilla

 15. Kardanaxel skriver:

  Brukar titta lite på ”realityserier” typ Tunnelbanan, Södertäljepolisen, 112 mm. Det som förvånar mig är hur mycket skit svenska poliser och ordningsvakter tar. Ändå är förmodligen det värsta bortredigerat. Folk kryper upp i ansiktet på dessa tjänstemän och häver ur sig okvädningar och t.o.m. hot, utan motreaktion. Det skulle aldrig gå i de flesta andra länder. Där krävs respekt för ordningsmakten.
  Vi hade en lag mot missfirmelse av tjänsteman. Vart tog den vägen? Om den finns kvar, varför tillämpas den inte?

  Gilla

 16. Mats R skriver:

  Med tanke på alla felaktigheter som publiceras och har publicerats angående SL:s biljettkontroll, så vill jag försöka bringa lite klarhet i hur det fungerar i verkligheten. Jag kan tillägga att jag är mycket väl skickad att göra detta, eftersom jag under många år arbetat, inte hos, men nära, SL:s biljettkontroll. Dessutom har jag både civil och militär säkerhetsutbildning.

  Några punkter som behöver förtydligas, eftersom direkt felaktiga uppgifter spritts i media:

  1. Det är inte några väktare som utför biljettkontrollen i SL-trafiken, det är biljettkontrollanter, f.n. anställda av företaget ISS i Uppsala. Entreprenörerna har varierat under det senaste årtiondet.

  2. Kvinnan har hävdat att hon hade hittat sitt SL-kort efter kontrollen, men att kontrollanterna hade struntat i det. Föga troligt att man skulle strunta i det, varför skulle man göra så?

  3. Om en situation i samband med en biljettkontroll eskalerar för mycket, så har kontrollanterna rätt att tillkalla annan personal. Det är inte biljettkontrollen som har ansvar för ordningsfrågor, det är ordningsvakter och väktare.

  4. Att kvinnan avvisades från tåget kan bara bero på hennes eget uppträdande, ingen har något intresse av att avvisa folk utan orsak. Förmodligen gjorde man den bedömningen att hennes agerande hindrade tåget från att fortsätta resan och alltså drabbade andra resenärer. Frågan om ordningsvakternas agerande vid det tillfället var OK undandrar sig min bedömning.

  5. Med tanke på allt tal om ”rasism” som har förekommit i samband med den här historien, så kan det kanske vara av intresse att veta att de allra flesta biljettkontrollanter inte har ”pursvensk” (eller vad man nu ska kalla det) bakgrund. Ska man använda etnisk bakgrund som argument, så öppnar man för den sedan flera årtionden behövda debatten om rasism mellan olika invandrargrupper.

  Gillad av 2 personer

 17. Martin skriver:

  Så synd det är om Osman och hennes gelikar som måste lida detta martyrskap.
  Ständigt ojande i pkmedia om hur illa behandlade och förtryckta de ”icke vita” blir
  .
  Som om det inte finns etniska svenskar som blir illa behandlade?
  t ex de med indragen ersättning,inget boende,utan får driva runt på stan som hemlösa och sova på väntsalar och orsaken mycket beroende på att den nya adeln ska få fri tillgång av Sveriges smörgåsbord i form av massor av bidrag,boende,tandvård för 50-lapp.

  De har inte bidragit en spänn till landets en gång så goda välfärd.
  Utan kostar oss andra skattebetalare miljarder,det är inga raketforskare direkt vi får hit.
  Utan nomader.
  Passar det inte så åk tillbaka till bushen.

  Gilla

 18. Göran Holmström skriver:

  Har haft en underbar garagekväll med mina vänner, vi har löst världsproblem
  och mindre bekymmer. Ett nytt ordspråk har även myntats.
  ” Fan jag är bra på två saker” Poppa någon i knät med pickan och slå skiten ur dom när dom inte lyssnar. Jag är mycket mesigare och skulle vilja säga att jag hellre kramas och försöker förstå.
  Vilken väg som är rätt är jag inte människa att påtala.
  Imorgon så 9 mil skoteråkning och bullens pilsnerkorv, pickorna lämnas dock hemma tror jag dock.
  Livet är en gåta, skratta skjut och förlåta.
  Förlåt kunde inte låta bli…

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.