Bara matriarkatet kan rädda oss

Jan-Olof Sandgren

För några månader sen skrev jag om hur vissa unga kvinnor verkar vilja ha en feministisk diktatur, där grundläggande demokratiska rättigheter får vika för ”större” uppgifter som de själva definierar.

För någon vecka sen publicerade Expressen en typ av upprop, där 84 kvinnliga (och 3 manliga) ”influencers” vädjar till Stefan Löfvén att ”köra över sitt folk”. Allt för att kunna genomföra den klimatpolitik de själva kommit fram till är bäst för Sverige. (Den som inte vet vad en influencer är kan läsa här). Nu har ju Stefan Löfvén redan det lägsta väljarstödet i socialdemokratins historia, men till och med det är för mycket för den här gruppen målmedvetna unga kvinnor som beskriver sig själva som ”makthavare”.

De här antidemokratiska krafterna brukar ofta flyga under radarn, helt enkelt för att de saknar yttre kännetecken som förbinder dem med Mussolini, eller någon av de klassiska diktatorerna. I en tid när yta betyder allt och innehåll inget, kan de komma undan med att de är unga, att de är kvinnor och att de påstår sig kämpa för något gott.

Att män utan livserfarenhet, kunskap och självinsikt kan utgöra ett hot mot samhället – ifall de får för mycket makt och tar sig för stora friheter – är något de flesta är medvetna om. Därför finns även i Sverige en viss beredskap för att hålla unga män i schack, tills de mognat och visat sig kapabla att ta ansvar. Tyvärr finns inte samma beredskap när det gäller unga kvinnor.

En politiskt korrekt tolkning skulle kunna vara att kvinnor tills helt nyligen varit så förtryckta att de inte fått chansen att torgföra några antidemokratiska idéer. En mer spännande teori (som jag för övrigt knyckt från Alexander Bard) är att det visst funnits en sådan återhållande kraft som hållit unga kvinnor på mattan, tills de mognat och bibringats nödtorftiga insikter. Vid sidan av patriarkatet har det funnits ett ”matriarkat”.

En populär feministisk teori gör gällande att patriarkat och matriarkat alltid kämpat mot varandra, ungefär som Sovjet och USA kämpade mot varandra under kalla kriget. Patriarkatet har just avslutat en lång mandatperiod, som inleddes med att Moses mottog stentavlorna, och nu står vi inför ett maktskifte där det är matriarkatets tur att ta över.

För mig låter det långt trovärdigare att patriarkat och matriarkat (eller manliga och kvinnliga maktsystem, för att uttrycka sig mer neutralt) under de flesta historiska skeden samarbetat med varandra, för att säkerställa att den yngre generationen tar över utan att i ungdomligt oförstånd rasera hela bygget. För att de här parallella systemen ska fungera optimalt krävs en viss könsseparatism. Alexander Bard, som inte är helt främmande för könsseparerade miljöer, har i något av sina videoklipp gett en intressant analys av den typiska matriarken. Hon är långt ifrån någon öm moder i köksförkläde som bakar bullar, snarare en kärring med en tand i munnen som ägnar sig åt att läxa upp ungdomen och som alla är rädda för. Inte minst de unga flickorna.

Feminismen (som den utvecklades under senare delen av 1900-talet) slog sönder allt detta. De kvinnor som övertog patriarkatets uppgifter lämnade matriarkatet att förfalla, och försummade sin historiska plikt att med strama tyglar uppfostra sina döttrar till ansvarskännande kvinnor. De nya ”patriarkerna” kunde heller inte fullgöra patriarkatets uppgift att tygla männen, vilket på ett närmast övertydligt sätt visas av Afghanamnestin – kanske den händelse framtidens historiker kommer att referera till, när de vill beskriva feminismens nederlag som statsbärande ideologi.

Plötsligt står vi alltså utan ett fungerande patriarkat och utan ett fungerande matriarkat. Varken de unga männen eller de unga kvinnorna stöter på något effektivt motstånd när de ger uttryck för destruktiva impulser. Från ena hållet hotas samhället av manligt gangstervälde som har sitt epicentrum i invandrartäta förorter, och från andra hållet hotar en feministisk diktatur där saker som elementär yttrandefrihet offras på jämställdhetens altare.

Märkvärdigt nog har den feministiska diktaturen även manliga företrädare. En av dem är Patrice Soares, som här på fullt allvar argumenterar för att avskaffa manlig rösträtt, i varje fall under de närmaste fyra mandatperioderna. Han ser det inte som ett väsentligt avsteg från principen om bägge könens lika rättigheter, bara en nödvändig åtgärd för att bringa landet på rätt köl. För ett tiotal år sen hade hela artikeln tolkats som ett aprilskämt.

Antagligen finns bara ett sätt att få landet på ”rätt köl”, och det är att samla spillrorna av bägge maktsystemen och på något sätt få dem att fungera, sida vid sida som de alltid har gjort. Återuppbyggandet av matriarkatet kanske är det allra viktigaste. När det gäller destruktiva unga män har vi ändå en viss vana att bruka polisiärt våld. Till och med politiker som Gustav Fridolin vågar ju föreslå en upprustning av polisväsendet. Men vem tar upp kampen mot de destruktiva unga kvinnorna?

Som svar på influencernas vädjan till Stefan Löfvén, vill jag därför rikta en vädjan till alla matriarker (tandlösa eller inte) som fortfarande finns därute, och som är måttligt imponerade av de unga kvinnornas självupptagna ”idealism”. Kom tillbaka! Ert land behöver er.

29 reaktioner på ”Bara matriarkatet kan rädda oss

 1. A skriver:

  Det enda som får detta land att fungera är vanligt hederligt folk som bara nöter på. Dessa ”influensers” är en vidrig apa på deras rygg. Förövrigt är en patriark eller en matriark något mycket bra. Så självklart måste detta krossas, vad annars. In Sweden we have STATEN..

  Mvh A

  Gillad av 7 personer

 2. pllay skriver:

  En viktig skillnad mellan då och nu är antalet barn och föräldraansvaret för dessa.
  Genom att vi numera ofta saknar egna barn saknar vi också egentlig mening med livet och vår könsidentitet blir likgiltig.
  Vidare blir ansvarstagandet inte längre än vår beräknade livstid till skillnad mot föräldrars som sträcker sig generationer framåt i tiden.
  Med barn blir meningen med tillvaron och spänningen i livet uppenbar i stället för den jakt på häftiga upplevelser vi numera ser.
  Jag tror den minskade nöden och Georg Borgström har mycket att svara för inför evolutionens dom.
  Mitt resonemang ovan förklarar mycket av våra politikers förunderliga prioriteringar.
  Många av dem saknar föräldraansvar.
  Jag anser därför att endast föräldrar skall kunna bli valda till politiska förtroendeposter, samt att deras barn INTE ska kunna väljas.

  Gillad av 6 personer

  • brrr skriver:

   Jag ser hellre en klok, bildad och barnlös makthavare, än någon av alla dessa föräldrar med blicken ständigt på mobiltelefonens skärm och som uppenbarligen saknar anknytning till sitt barn.

   Gilla

   • brrr skriver:

    ”Och jag är hellre rik och frisk än fattig och sjuk.”

    Där har du 100% medhåll av varenda människa.
    Men faktum kvarstår, att en förkrossande majoritet av dem som driver på befolkningsutbytet och av dem som stöder det med sina röster har barn.
    Detta med de barnlösa ledarna har varit en meme sedan ett par år eller så, och det är lätt att klamra sig vid en sådan meme om den passar in i ens egen världsbild. Men samband är inte nödvändigtvis orsak, och stirrar man sig blind på fel orsak, så springer fienden förbi osedd bakom ens rygg.

    Gilla

   • pllay skriver:

    BRRR, tanken bakom att kräva föräldraskap av ledande politiska ledare är att dessa troligen ser lite längre än de barnlösa samt att de också bör vara engagerade i viktigare saker än personliga konsumtionskickar.
    Vad vi saknar i vår moderna civilisation är just långsiktigt ansvar och lokalt engagemang i närområdet.
    Orsaken tror jag till en del är just barnlösheten, utan barn saknar livet i biologiskt hänseende mål och mening.
    Denna brist på vidd och längd i synen på livspusslet tror jag påverkar oss negativt, vi upplever fundamentala saker som engagemang i och ansvar för barnens framtida väl och trygghet som underordnade ideologier, karriär, status och många fler evolutionärt likgiltiga delar av livet. Min kommentar om sjuk och frisk kommer sig av att jag såg din kommentar som fullständigt självklar och onödig.

    Gillad av 1 person

  • Kalle skriver:

   Denna 81 influencers flock, ser ut som leguaner. Titta på dem. Fläskläppar , smala näsor, filler i kindbenen och ögonbryn uppe vid hårfästet. Vilket mode?? Vart har den naturliga skönheten tagit vägen. Inte nog med leguanlooken, dom tycker att dom är både vackra och smarta.. Det var bättre förr när kvinnor var kvnnor och hade substans bakom skallbenet. Länge leve normala kvinnor.

   Gillad av 7 personer

 3. Göran Fredriksson skriver:

  Såväl patriarkat som matriarkat kommer att finnas kvar. När de svenska ”-arkaten” försvinner ersätts dessa av de invandrade.

  Det främsta offren blir jämställdheten och feminismen. Men dessa företeelser visar sig allt tydligare inte kunna ligga till grund för fungerande samhällsbyggen. En fördel är att enligt Koranen behöver skattebetalarna bara avstå 10 % till de fattiga.

  Gilla

 4. Aurora skriver:

  Vet inte riktigt definitionen av matriarkat idag. Men kampen mellan manlig och kvinnlig dominans är gammal. Redan grekerna i Odysseen och illiaden skrev om ett ställe där kvinnor (sirener) styrde och där männen drevs titll undergång. Matriarkat finns på ett par platser på jorden hos naturfolk idag. Där kvinnan väljer vem eller vilka män hon vill förgylla natten med o.s.v. i ganska stor promiskuitet. F.ö visar historien att matriarkat inte fungerat. Idag kanske det kallas feminism. Metoo är också ett aktuellt exempel där feministkollektivet ansett att man, för att trycka ner män, kan sätta sig över lagar och bilda gatu(media)domstolar.

  Gillad av 1 person

 5. svävande munk mediterades skriver:

  Jag funderar på om det finns någon klimatvänlig lösning för dessa sexturistande influencers? Kan vi inte få igång en ensamkommande-migration från Bali så de stackarna slipper flyga så långt?

  Gilla

 6. Eva Danielsson skriver:

  Att som förälder fostra barn och ungdomar, att axla ledarrollen för elever och studenter, att stå upp för sig själv i samhället som medborgare, som granne, som arbetskamrat, som kund osv, allt detta kräver en hel del. Energi och engagemang. Uppmärksamhet och ansvarstagande. Kanske mod och påhittighet. Av både vuxna män och kvinnor i samhället. Helst med alla inblandades bästa för ögonen och genomfört med lagom stor makt som ger dem man har hand om och möter, trygghet eller i varje fall motvillig anpassning. Har vi vuxna ork, vågar vi möta reaktionerna, har vi självförtroende nog att vara krävande tanter och gubbar som står för vad som gäller och för vad vi tycker? Eller vill vi bara ha lugn och ro och vara omtyckta? Fostran nuförtiden väcker inte bara ungdomars egna protester utan dessa förstärks också av media som hyllar det ungdomliga och normbrytande. Men världen behöver vuxna med självförtroende som trivs med sin manlighet resp kvinnlighet och som kan bli förebilder och ge barn och ungdomar tillförsikt inför att växa upp och själva bli vuxna. Förhärligandet av att vara barn/ungdomskulten måste vägas upp av det eftersträvansvärda i att få bli aktiva fria vuxna. Annars skapas förvirring och tomhet, ingen framtid att längta till. Vi behöver både patriarkatet och matriarkatet. I den välvilliga och ansvarstagande och krävande formen.
  Vad gäller det här uppropet av några ”influencers” så har jag svårt att se det som något annat än poserande exhibitionism hos några bortskämda unga kvinnor varav förstås några är aktivister med syftet att propagera för det totalitära samhället. Man kastar ut några chockerande budskap för att folk ska vänja sig vid tanken. Och när man sedan har gjort verkligheten så problemfylld att det är svårt att se några utvägar – med hjälp av invandring och klimathotsmyten – så har man skapat jordmån för en övergång till ett totalitärt styrelseskick. Går det så går det, ungefär. Om det i stället skulle gå att avsätta och avskeda dem som nu har makt inom politikerväldet och media – och som medvetet har avsikten att avskaffa demokrati och yttrandefrihet – så kan vi nog rädda landet. Skulle det bara handla om inkompetens och blåögdhet så finns det nog många sura tanter och gubbar runt om i landet, som kan hjälpa till att göra rätt saker. (Låt t ex Södermalm och området söder om söder vara utan värme och el någon vecka då och då för att påminna stollarna där om livets realiteter. Apropå energiförsörjningen och behovet av kärnkraft, som borde vara fråga nummer två på dagordningen, näst efter stoppad invandring.)

  Gillad av 9 personer

  • Pelle skriver:

   Bra! Själv har jag länge fört fram idén att alla skolor och daghem på Södermalm ska stängas och att alla Södermalmsföräldrar ska erbjudas plats i Rinkeby, Alby och Skarpnäck. Låt dem få det de propagerar och vurmar för men är ack så noggranna med att hålla sig ifrån i den egna tillvaron. Vill någon stänga av elen och värmen för dem är jag gärna med på det också – liksom ett lokalt stopp för kollektivtrafik och vattenförsörjning.

   Gillad av 2 personer

 7. Pelle skriver:

  Intressant tanke att de unga feministvrålen beror på matriarkatets abdikation! Själv tror jag att det har att göra med att de 87 bloggerskorna och deras unga ”följare” helt har tappat känslan av sammanhang och plats i tillvaron. Som det är nu framlever de sina liv som vad som bäst beskrivs som själlösa konsumtionsautomater. Deras egenvärde och självkänsla motsvarar aldrig mer än antalet lajkningar som de fått för den senaste bilden av de nya ankläpparna eller den nyinköpta handväskan. Alla andra ideal – nation, familj, släkt, historia, religion, m.m. – har effektivt trasats sönder av de rådande krafterna i samhället, ofta ivrigt påhejat av kvinnor i maktposition som är några år äldre än den sedvanliga bloggerskan. Drömmen om klimatdiktatur blir därigenom ett desperat försök att hitta sammanhang i en meningslös tillvaro. Ett sätt att bli del av något som uppfattas som större än den senaste handväskan.

  Gillad av 5 personer

 8. Den Sista Karolinen skriver:

  Ja, du Jan-Olof. Det ser onekligen svårt ut. För mig beror det mesta på – och detta gäller i alla sammanhang – den totala sammanblandningen av fakta och känslor.
  Kvinnor var nog – generellt – klart mer faktaorienterade förr i tiden. Nu bejakar de endast sina känslor och blånekar all relevant fakta. Exempelvis är 97% av de s k flyktingarna till Europa (enligt FN!) ekonomiska flyktingar. Ändå fortgår det totala vansinnet…
  Problemet ökar ytterligare av att män helt klart feminiserats, vilket innebär att de också går omkring och ”känner” en jäkla massa!
  Därmed ligger dörren vidöppen för den mentala härdsmältan vilket gett oss en invasion av män i vapenför ålder från MENA.
  Det finns helt enkelt inga sakargument för denna massinvandring. Brukar fråga de som vill ha en massinvandring: ge mig ett enda – verifierbart – skäl till att vi ska ha det så? Ett enda argument som visar på att Sverige på något sätt har tjänat på massinvandringen?
  Ja, givetvis får jag inga som helst sakargument men ofta – givetvis – en jäkla massa känslosås.
  För övrigt uttryckte Jordan B Peterson det alldeles utmärkt i Skavlan när han gjorde skillnad på möjligheter och utfall appropå jämställdhet. Sharia-Annie gjorde bort sig totalt och framstod i bästa fall som naiv. Solklart exempel på en krock mellan fakta och känslor. Eller med andra ord: vetenskap och vänsterliberalism!

  Gillad av 11 personer

 9. Jari Norvanto skriver:

  ”Att män utan livserfarenhet, kunskap och självinsikt kan utgöra ett hot mot samhället – ifall de får för mycket makt och tar sig för stora friheter – är något de flesta är medvetna om. Därför finns även i Sverige en viss beredskap för att hålla unga män i schack, tills de mognat och visat sig kapabla att ta ansvar.”

  Nej, då är det hög tid att bekriga dem – dessa vita, medelålders förtryckare ur patriarkatet. Fjamåt!

  Gillad av 1 person

 10. Jan Molin skriver:

  Sverige är ett litet egentligen obetydligt land högt uppe i nord, men dagens politikerskrå suktar efter att världen ska se dem. För att döva sina troliga känslor av litenhet och obetydlighet.
  Nästan vi alla härstammar ju från mer eller mindre fattiga bönder för 150-100 år sedan. Så ock jag på min pappas sida, från en gosse som föddes som elfte barn 1855 av sin då 52 åriga mor. Vid 7 års ålder måste han hjälpa till med sin försörjning genom att köra malmforor bakom oxar som dragdjur till bruken i Gästrikland. Det gick bra för honom, så småningom flyttade han till det nya bruket i Högbo/Sandviken, nu Sandvik AB. Han blev rätt gammal, dog först 1931. Då hade han skrivit sitt livs historia i Sandvikens Tidning, varifrån jag fått ovanstående lilla berättelse.
  Jag tror att svensken fram till omkring 70-talet var trygga och nöjda med sina liv, man visste att det gick att förkovra sig om man hade huvudet och tron på sig själv kvar. Många läste på kvällarna vidare efter folkskolan som åtminstone jag minns som mycket lärande. I Sandviken läste många av mina kamrater i folkskolan senare vidare till ingenjörer.
  Men redan under 50-talet planlades sosseriets mord på den dåvarande utmärkta skolgången med folkskola, realskola, gymnasium och högskola/universitet.
  Det var den sk jämlikheten som motiverade mordet, ingen fick vara förmer än någon annan, dvs det var den svenska avundsjukan inom sosseriet.
  Man införde först den sk enhetsskolan och sedan grundskolan! Det man kan säga med bestämdhet är att det blev sämre, det märkte jag på mina egna barn.
  Och man tog bort läxor, som är så viktiga för att lära sig att göra något självständigt. Men för sosseriet var detta ju också ojämlikt mot de som inte hade föräldrar som kunde hjälpa vid behov. Men alla föräldrar kan dock stötta, vilket nog är viktigast. Ett barn som inte VILL lära sig kan man inte fås att lära sig, det måste komma inifrån! Tror jag.

  Gillad av 10 personer

 11. Observatör skriver:

  Matriarkatet uppfostrade inte bara flickorna utan framförallt oss grabbar. Det är en idag utdöd kvinnotyp. De kunde vara lärarinnor, baderskor, bespisningspersonal eller sjuksköterskor. Med en blick kunde de få klassens värste buse att bli from som ett lamm. Den sista av arten som jag erinrar mig var avdelningsföreståndarinna på en operationsavdelning. Gud nåde den underläkare som inte var korrekt klädd och som inte bytte om varje gång man kom till eller lämnade operationsavdelningen. Idag när jag besöker sjukhus ser jag i matsalen folk i slafsiga operationskläder med mössa där håret sticker fram och munskyddet hängande som en haklapp. Det var otänkbart på syster Brittas tid.

  Gillad av 5 personer

 12. Lasse Forss skriver:

  1955 fanns en artikel i Husmoderns Årsbok där det förklarades hur mycket man kunde tjäna på att gifta sig i stället för att ha hushållerska. Hustrun kunde sticka både tröja och vantar, något som hushållerskan skulle ha betalt för. Jag är övertygad om att råden kom från en kvinna.

  Nu har det gått två generationer och nog r det skillnad. På gott vill jag hävda. Bara på gott. Kvinnorna har tagit chansen och tagit över. Nu är det fler kvinnor som tar akademiska examina. Nu är det flera kvinnor som framgångsrikt och med självklarhet axlar ansvarsfyllda uppgifter. Och detta på en relativt kort period. Utvecklingen fortsätter naturligtvis. Till glädje för alla som uppskattar resultat.

  Allt detta har skett utan genusvetenskap. Detta har skett tack vare den kompetens som kvinnorna alltid haft men som hållits tillbaka.

  Jag har svårt att se att 84 kvinnliga och 3 manliga ”influencers” kan hålla tillbaka de kvinnor som använder sitt förstånd till något vettigt.

  Gilla

 13. lookslikeanangel skriver:

  Jag tycker inte om att skriva!

  Jag skulle aldrig vilja skriva en bok. Hellre manus till en teaterpjäs eller film.
  Jag tror att jag tänker mer i bilder.

  Så,
  ”Bilden” av lite yngre kvinnor då;
  jag kan tänka mig att dom är uppvuxna med sociala medier
  plus lite basket eller ridning eller så.
  Mycket kontakt i grupp, stämmer av med varandra.

  ”Bilden” av yngre killar…. Fotboll, hockey, dator/dataspel, kanske också
  en del ”fantasy”. Vidgar det rent utav perspektivet, fantasin?

  Kvinnor verkar mer utåtriktade – designade – för kommunikation
  och för framtiden. Men är dom det? Egentligen….

  Vilka är det som är ”stelopererade” i tanken?

  PS Yngsta spannet – 20 eller under – de blir intressanta.

  Gillad av 1 person

 14. Tina skriver:

  Vilket dravel! Det skribenten önskar sig tillbaka i texten är ju just det primitiva klansamhälle som vi i Västvärlden har lämnat. Vi har skapat frihet för både man och kvinna, att kunna i viss mån forma sitt eget öde utan könsrestriktioner, på gott och ont. Att som kvinna kunna välja bort barn, att vara barnfri, kan man t. ex inte i klankulturer.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.