Gästskribent Sven Robach: Allas lika värde

Frasen om ”allas lika värde” har kommit att bli ett nyreligiöst mantra, en magisk besvärjelse som upprepas och omhuldas av politiker, massmedia och troende enskilda. Frasen har inte bara kommit att ersätta tidigare religiösa dogmer utan successivt antagit formen av en tvingande trosbekännelse och bärande samhällsdoktrin. Tyvärr har frasen om allas lika värde alltmer kommit att användas som ett trubbigt slagträ utan erforderlig precisering, i syfte att framhålla den egna godheten och peka ut andra som mindre goda.

Den dåliga sedvänjan har kommit att utvecklas till en slags modern inkvisition eller ståndrätt, där människor mot sitt nekande har utpekats som kättare, utsatts för politisk förföljelse och i många fall drabbats av förödande bestraffningar. Att anklagas för att inte tro på allas lika värde enkom på grund av verksamhet inom ett politiskt parti, och utan närmare bevisning, utgör politisk diskriminering och är, för att citera Löfven, (nedan) antidemokratiskt. Dessa tendenser skapar en samhällsatmosfär av misstänksamhet, polarisering, fruktan, angiveri och repression. Man påminns om Storebror i Orwells 1984.

Hur frasen används som markör för att peka ut vilka som är goda och vilka som är onda framgår av de inledande raderna i Stefan Löfvens regeringsförklaring den 21 januari 2019:

Runtom i Europa breder högerextrema rörelser ut sig. I flera länder har krafter med en antidemokratisk agenda nått ända fram till regeringsmakten. Men i Sverige står vi upp för människors lika värde. Vi väljer en annan väg.

Är det någon som efter att ha läst dessa rader tror att Löfven anser att ”alla har lika värde”, att människor som tillhör de ”högerextrema” krafterna har samma värde som ”vi” i Sverige? Eller påminns vi inte snarare om hur Löfven, med flera, år ut och år in ondgjort sig över de förtappade som skiljer på ”vi och dom”? Nu är det Löfven själv som skiljer på ”vi” i Sverige som de goda kontra ”dom” i ”högerextrema rörelser” som de onda. Tesen om ”allas lika värde” har alltså nu i Stefan Löfvens regeringsförklaring kommit att användas som ett tillhygge för dess raka motsats.

Trots att alltså frasen om ”allas lika värde” har kommit att inta platsen av central statsdoktrin som presenteras allra först i regeringsförklaringen, råder stor oklarhet om frasens betydelse. Det gör att den kan tillgripas i en lång rad olika situationer och har kommit att bli ett användbart vapen med universell räckvidd. För den utpekade är det helt enkelt svårt att veta vad man egentligen blir anklagad för, vilket gör det besvärligt att försvara sig. Den som anklagar kan gömma sig bakom samma oklarhet. Lättast är att helt enkelt aldrig förklara exakt vad man menar.

En av orsakerna till bristen på klarhet är att ordet ”värde” (som är det ord som vanligen används i Sverige, trots att en direkt översättning från engelska eller franska är ”värdighet”) kan syfta på många olika företeelser. Det kan vara fråga om ekonomiskt värde, moraliskt värde, emotionellt värde eller affektionsvärde, för att bara nämna några tänkbara alternativ. När man utan närmare precisering förespråkar ”allas lika värde” kan det därför betyda nästan vad som helst, alltifrån att Hitler hade samma värde som moder Theresa till att alla människor på vår jord har samma rätt att få uppehållstillstånd i Sverige och uppbära svenska bidrag, eftersom de alla har ”samma värde”.

Det är inte alls sant att alla har lika värde. Tvärtom sker på nästan alla samhällets områden en regelmässig och avsiktlig rangordning av människor alltefter deras olika värde. Idrotten är ständigt upptagen med att mäta vilka som uppnår det högsta värdet så att segrare kan utkoras. Skolan delar ut betyg för att värdera elevernas olika goda kunskaper. Löner och ekonomiska förmåner delas ut alltefter värdering och rangordning av kvalifikationer. Inom konsten talar vi om högre och lägre kvalitet och de högst värderade tilldelas priser.

Professor Ingemar Hedenius (1908-1982) går ännu längre och hävdar i boken ”Människovärde” att frasen helt saknar mening:

De vackra orden om att alla människor har samma värde är så oklara att det inte går att upptäcka deras mening. Vi får gripa oss an med att ge dem deras betydelse.

Hedenius lämnar därefter följande klargörande definition:

Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få dem respekterade och att ingen människa i detta avseende är förmer än någon annan.

Men, fortsätter han:

Man kan exempelvis få för sig att alla människors lika värde bör innebära att alla bör tillerkännas samma ekonomiska värde (”nyttovärde”) eller samma moraliska värde eller vad vi i brist på bättre uttryck kan kalla betydelsevärde. Dessa idéer är ohållbara och måste avvisas.

Hedenius anser alltså att tesen om ”allas lika värde” syftar på allas lika människovärde och tillerkänner alla samma mänskliga rättigheter. På så sätt ger han frasen ett innehåll, ett nödvändigt förtydligande. I stället för att tala om ”allas lika värde”, en osann eller meningslös fras som kräver översättning, vore det bättre att använda Hedenius definition och säga att ”alla har samma människovärde och samma mänskliga rättigheter” (mera tungrott men betydligt klarare). Om vi accepterar den definitionen ger den oss möjlighet att uttala oss om vad som är allas rättigheter och vad som inte är det. Att exempelvis ansöka om asyl är en mänsklig rättighet.

Däremot är det inga mänskliga rättigheter att (utan erforderliga visum, pass och andra resehandlingar) passera flera säkra områden för att få välja land, få asyl, bo i Sverige eller uppbära svenska välfärdstjänster.

Inte heller betyder ”allas lika människovärde och mänskliga rättigheter” enligt Hedenius definition att alla har samma moraliska, ekonomiska eller emotionella värde. Vissa människor har ett högre moraliskt värde, exempelvis genom stora positiva insatser för samhället, än dagdrivare och kriminella. Människor, som genom att anställa många, eller genom att göra nyttiga uppfinningar, har ett högre ekonomiskt värde än sysslolösa bidragstagare. Trots dessa olikheter enligt moraliska och ekonomiska värdeskalor, har de ändock alla samma mänskliga rättigheter och samma människovärde. Det gör det möjligt för oss att säga att visserligen hade både Hitler och moder Theresa samma mänskliga rättigheter, men Hitler var moraliskt undermålig och moder Theresa moraliskt högtstående. De hade alltså i moraliskt avseende inte alls samma värde utan helt olika värden.

Den som med Hedenius språkbruk anklagas för att ”inte tro på allas människovärde och mänskliga rättigheter” kommer att veta vad anklagelsen handlar om. För att försvara sig är det bara att slå upp i listan över mänskliga rättigheter och bocka av. Jag är övertygad om att ifall Hedenius definition skulle komma att bli allmänt tillämpad så skulle det också framgå att utpekandet av andra för att inte tro på människors lika människovärde i de allra flesta fall kommer att visa sig vara omotiverat. Inte för att jag inbillar mig att politiker och massmedia, som älskar att slå mot halmgubbar med enkla slagkraftiga slogans, som inte behöver förklaras, kommer att anamma min rekommendation. Därtill är behovet att upphöja den egna godheten och racka ner på andras inbillade ondska alldeles för stort och desperationen inför det förändrade politiska landskapet alldeles för hög. Men det är inte tillräckliga skäl för att avstå från kritik. Det politiska läget kommer en dag att förändras. Jag kan bara hoppas på att droppen så småningom urholkar stenen.

Sven Robach är pensionerad civilekonom med universitetspoäng i historia, filosofi och teologi. Han har varit verksam inom statlig förvaltning, finansbolag och tillverkningsindustri, senast som etableringschef på ett färgföretag.

49 reaktioner på ”Gästskribent Sven Robach: Allas lika värde

 1. Aha skriver:

  I samband med januariöverenskommelsen sade Jan Björklund att de för riksdagsbeslut inte vill bli beroende av vad SD tycker, därav samarbetet med S, MP (och V) för där finns en riksdagsmajoritet för ett antal frågor som man nu alltså överenskommit om.

  Vad den mannen säger är alltså att de för sina väljares skull tänker inte lägga fram förslag i riksdagen om en majoritet uppnås genom att SD med sina väljare tycker samma sak.
  (Han och Annie Lööf sätter parlamentarismen ur spel utan att media reagerar. Medias linje nu är att försöka hjälpa Lööf till bättre opinionssiffror genom att ömka henne för allt hat hon säger sig blivit utsatt för.)

  Björklund uttalande betyder att han inte anser att SDs väljares behov är värda lika mycket som andra väljares behov och att de därför ska straffas ut.

  Kan ett avsteg från principen om allas lika (människo)värde vara tydligare?

  Gillad av 14 personer

  • BjörnS skriver:

   Sant. Låt oss också minnas att alliansens budget antogs och Löfven avsattes med hjälp SDs röster. Å andra sidan betyder den påstådda oberörbarheten att man villigt låter sig styras av SDs politik då man alltid måste anse tvärtom. Det är nästan som om SDs röster i praktiken av C och L m.fl anses väga tyngre än andras eftersom det ständigt är dem de ska förhålla sig till.

   Det hela är totalt obegripligt.

   Gillad av 8 personer

   • Axel skriver:

    När historieböckerna skrivs om säg 50 år och beskriver vår tid, står det säkert. PK ismen blev en fördumningsprocess som erderade sönder det Västerländska före detta demokratiska samhället.
    Allas lika värde, hur tolkade man det. Uppenbarligen fel eftersom demokratin försvann och urinnevånarna
    blev minoriteter i sina hemländer.

    Gilla

   • En ny form av materia i politiken skriver:

    Det finns materia – och antimateria. C och L består inte av någon vanlig materia. Enbart anti. De är emot allt SD vill. Dags för SD att framföra vad de är emot – men i smyg är för. Då når de framgång. Visst är politik spännande. Särskilt när Sverige förvandlats till en lekplats – ett dagis för vuxna.

    I sommar skippar vi Legoland. Istället blir det Maramö. Vi anländer dit med vårt egen UFO. Rena Star Trek. Funderar på att ta med Spock. Han med de spetsiga öronen.

    Kul när politik inte går att skilja från science fiction. Då blir det mesta möjligt. Även det omöjliga. Kanske kommer även Blixt Gordon med. Om han nu tackar ja. Hoppas vi bjuds på en kopp kaffe. Det verkar så gemytligt och trevligt i trakten av Värnamo.

    Gilla

  • Gene Ball skriver:

   Statsministern har förstås bara läst vad som står på papperet. Han har naturligtvis inte själv skrivit ner det.
   Den rödgröna regeringen representerar bara sig själva och har gjort det hela tiden. De följer bara sina egna intressen.

   Gillad av 1 person

  • Jens skriver:

   Även om Vänsterpartiet hade stoppat Stefan Löfven från att bli statsminister i fyra år till hade det inte blivit något extraval. Liberalerna var nämligen så desperata att de ”hade kunnat rösta på en död bäver som statsminister”, säger Jonas Sjöstedt i en intervju med SvD.

   Gillad av 1 person

 2. Bo Svensson skriver:

  Men Hedenius förslag håller ju inte heller. – För mig fungerar det bra som religion eller religionssubstitut att tänka: DETTA ÄR DU SJÄLV. – Var du än tittar, ser du dig själv.

  Medvetande finns överallt som insidan där skeendet är utsidan.

  Rättighetsdeklarationen är ett försök att formulera moralregler för flocken mänskligheten men den är dåligt genomtänkt.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Repris: Det behövs en intelligentare FN-deklaration. – Den som kallas rättighetsförklaring är egentligen en skyldighets-dito. – Stater, – dess skattebetalare, – lastas med en massa skyldigheter åt dem som kryper in i rollen som behövande.

   En mera genomtänkt FN-deklaration skulle grundas på insikten att man styr med rättsordningen och att en rättsordning måste gynna beteenden och val som är ägnade att ge framlängesutveckling och missgynna beteenden och val som ger baklängesutveckling.

   Med framlängesutveckling menar väl de flesta samma sak: Människosläktet skall bli klokare, friskare, fredligare, vackrare – och fåtaligare. – Naturen skall tillförsäkras betryggande fullödigt fortbestånd, livsmiljön skall värnas och individens makt över sin tillvaro skall öka och inte minska.

   Framlängesutveckling för arten människa får man, om man vinner terräng i kraft av sina förtjänster.

   Gillad av 1 person

  • Igor skriver:

   ”Rättighetsdeklarationen är ett försök att formulera moralregler för flocken mänskligheten men den är dåligt genomtänkt.”
   Liksom mycket av det ledningen tänkt ut. Varför utför ingen i regeringen konsekvensanalys innan de beslutar om sina påhitt?

   Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Att det är stater som skall ställa upp med att förse folk med deras rättigheter, är ju inte kompatibelt med den liberala agendan där staters och statsgränsers roll skall utfasas. – En ordning jag själv ser som eftersträvansvärd.

   Min rekommenderade lösning är direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, varvid ändamålet att förse folk med deras ”mänskliga rättigheter” tilldelas de resurser som vi finner motiverat i konkurrens med andra.

   Säkert blir betalningsviljan till detta ändamål väldigt mycket starkare, om man då tillåts kanalisera pengarna till dem man känner samhörighet med.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Rådande globaliseringsagenda är ju psykopatliberal när den skall sabotera den nationella sammanhållningen och solidariteten utan att erbjuda någon annan tillflykt för vårt behov av samhörighet.

    Med direkt makt över våra skattemedels fördelning, kan man få såväl globalisering som solidaritet med sina likar. – Man kan styra mot en framtid där skatt upplevs mera som en klubbavgift man erlägger till valfri gemenskap för förmåner man bjuds på som medlem.

    Dessa klubbar blir då som gränslösa nationer och den ordning jag beskriver fungerar alltså också där det inte går att dra gränser mellan folken. – Vilket ju är vad som gäller i stort.

    Gilla

 3. pllay skriver:

  Häxbränning förekom i Sverige mellan 1492 och 1704, främsta orsaken till bränningen var folkets behov av förklaring till ondskan och eländet i tillvaron, överheten och kyrkan gav svaret: häxornas skörlevnad med djävulen och förförelse av barn och moraliskt svaga människor.
  I grunden finns ingen skillnad mellan det beteendet och dagens fördömande av oliktänkande eller tvivlande på postulatet om alla människors lika värde.
  Vi är tillbaka till den tid då tro, känslor och religion styrde livet.
  Religionen nu är PK och postmodern marxism, känslorna är statens påbjudna godhet och tron är bland de invigda globalism.
  Häxbränningen tog oss två hundra år att komma ur, med dagens snabbare kommunikation bör vi komma ur Pk-religionen något snabbare, vansinnet bör förhoppningsvis kunna förpassas till historien under detta sekel.
  Priset för Sveriges land och folk är obeskrivligt högt för denna vända ner i den religiösa avgrunden.

  Gillad av 7 personer

 4. olle reimers skriver:

  En alldeles utmärkt sammanfattning av vad vi egentligen talar om i de här sammanhangen.

  Geom att citera Ingemar Hedenius ger du oss alla ett vapen att använda i fortsatta debatter när vi ska ”skuldbeläggas”

  Samtidigt vet vi givetvis att de som hittar på den här typen av fraser är ytterst väl medvetna om skillnaden vilket också medför att vi vet att de kan avslöjas som hycklare. Detta klargörs särskilt bra genom att de omedelbart blir påkomna genom att inte tillkänna oss som inte omedelbart sluter upp på deras sida samma värde som de själva.

  De har dessutom faktiskt gått ett steg längre än så. De vill uttrycka att endast de som tillhör en folkgrupp som påstått förtryckts av vår i förfluten tid har ”lika värde” som vi. För att det ska kunna manifesteras i verkligheten ska vi således nu, för att förtjäna att uppnå ”lika värde”, maka åt oss så att deras grupper ska kunna nå dit.

  På min tid hette den tankemodellen ”kommunism”. Vad heter den nu?

  Gillad av 4 personer

 5. Aurora skriver:

  Allas lika värde används idag av politiker enbart för att kasta skit på dem som inte håller med om etablissemangets agendapolitiska ’verklighetsbeskrivning’. Allas lika värde är ett pajkastningsvapen mot i synnerhet SD. Allas lika värde har blivit vår tids största globala monumentala klyscha. Den gör skillnad på vi och dom samtidigt som den gör anspråk att vi alla i hela världen ska vara VI. Detta resonemang är en språklig motsägelse. Det finns nämligen inget VI utan ett DOM; det finns inget DU utan ett JAG. Alltså förutsätter hela resonemnaget att det finns ett DOM. DOM elaka rasisterna och alla andra tillmälen och epitet man sätter på dem som bara helt enkelt inte delar etablissemangets verklighetsbilden. Och som många gånger är mer toleranta än de som anser sig tillhöra den Goda sidan med alla lika värde men som gång på gång visar att deras kompass är en helt annan; såsom Löfven i sott tal.

  Gillad av 3 personer

 6. Göran Nilgard skriver:

  Allas lika värde tar sig oväntade uttryck för vanliga människor, t.ex. för den nettoskattebetalande delen.
  T.ex.
  ”Resultatet av detta är, rent konkret, att bland annat Södertörns brandförsvar numera har en toalett och duschutrymme anpassat för rullstolsbundna icke-binära rökdykare på brandstationen efter att ha inspirerats av MSB:s forskningsresultat.
  Det totala antalet rullstolsbundna rökdykare inom Sveriges räddningstjänster bör annars rimligen bedömas till noll till antalet.”

  https://ledarsidorna.se/2018/07/genderforskning-och-intersektionalitet-dominerar-msb-men-skogsbranderna-rasar-vidare/

  I PK-land har ovanstående ”genders” (pluralformen är här viktig) med lika värde lika rättighet att ha ett specialanpassat utrymme för sina hygieniska behov som vanliga, existerande, brandmän???

  Ställ ovanstående, sannolikt onödiga investering med skattemedel, mot att vi i Sverige, inte har råd att ha 24/7 beredskap med 5 helikoptrar för att rädda liv.

  https://www.svd.se/hultqvist-kravs-pa-besked-om-raddningshelikoptrar

  Gillad av 3 personer

  • Anders F1 skriver:

   Byt importen ”24/7” mot stående/ständig/dygnet runt/året om/… Vi är många som tappar respekten för de som lite slött petar in engelska ord där det finns svenska begrepp.

   Vi kan negligera exotiska termer då det existerar en adekvat domestisk vokabulär. (G Sträng i utökad version.)

   Gillad av 1 person

 7. Pavlov, hundar och dregel. skriver:

  Ren propaganda väljer ofta den effektivaste vägen. Den snabbaste och lättaste in i människors sinnen. Inom psykologin återfinns begreppet betingning. Den Ivan Pavlov upptäckte. Ni vet han med hundarna – som dreglade.

  Den att associera två olika stimuli med varandra.
  Som smittar varandra. Den första kan då ersättas med den andra. Kvar finns betingningen.

  Språket själv bär på associationer. Språk är fullt av redan befintliga betingningar. Som fungerar som associationer. Dessa utnyttjar man vid propaganda. För att effektivt komma åt en motståndare. Börjar man analysera orden i detalj faller de samman under analysens mikroskop. Effekten uteblir. Den Pavlovska betingningen försvinner. Och hunden slutar dregla.

  Den Pavlovska associationens förenklingar har nu letat sig upp på högsta politiska nivå. Den brukas medvetet som politisk metod. För att förringa och förgöra sin politiske motståndare. Ta honom ur den politiska ekvationen.

  Man använder sig då medvetet av destruktiva associationer. Helst ett helt nät av dem. Där ingår ”allas lika värd” som associativt är betingat med sin raka motsatts. Som är fascism och nazism. Och den senare är i sin tur kopplad till utrotningsläger. Bingo!

  Det otäcka är när dessa destruktiva associationer, av Pavlovsk modell, tillåts leta sig upp på statsministernivå, och in i en regeringsförklaring.
  Man kan då börja undra hur det står till med den politiska ärligheten.

  Själv ser jag bilden av en boxare som medvetet väljer att slå sina slag under bältet. En slugger med ojusta metoder, bara för att kunna fälla en motståndare.

  Men den Pavlovska betingningen kan även ske i flera led. När jag numera ser Löfven, i teve, tänker jag associativt på just ojusta metoder. Så jag stänger öronen, även när han råkar säga något klokt. För jag tycker inte om att dregla. Det är inte Okey.

  Gillad av 3 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Centerpartiets slagord ”Framåt” tryckt med en bild av en beslutsam Annie Lööf fick mig att associera till Benito Mussolini. Jag hade för mig att ”Avanti” var ett av den Italienska fascismens slagord men så var det inte. 5 minuters googlande och det framgick att Mussolini var chefredaktör för Italienska socialistpartiets tidning ”Avanti” från 1912 till 1914 när han fick sparken i oktober då han propagerade för att Italien skulle förklara krig mot Tyskland och Österrike – Ungern. Han ändrade således sin politiska åskådning efter detta ställningstagande och Fascistpartiet bildades av honom 1919.
   Hmm. Undrar var Lööf är på väg?
   Artiklar om att ”demokratin är död” och 87 namnunderskrifter för att införa diktatur dyker upp, den första jag läste var i SVD för några år sedan ( den togs bort från nätupplagan senare samma dag).
   Min gissning är att vänsterblocket ( numera S, V, Mp, L och C ) kommer att försöka få total makt i landet och ”där totalitärianerna tar makten följer massmorden”

   Gillad av 1 person

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Att folk är rädda för att säga ifrån är uppenbart. Det framgår inte minst från alla kommentarer på denna sajt och andra. De är bara i undantagsfall undertecknade med ett identifierbart namn. Orsaken är enkel. De flesta känner resultatet. De riskerar att bli utstötta ur sin gemenskap och kanske till och med förlora sin utkomst. Att det redan gått så långt borde vara något att reflektera över. Det är på detta sätt som man ger en förtryckargrupp makt.

  Gillad av 10 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Jag är inte rädd, varför ska vi vara rädda. Okej man kanske håller igen lite på ordvalen och undviker något ord.
   Men tror även att det kan höja standarden på det som skrivs, vissa dagar så brinner det ju i skallen över allt dumt som styrande hittar på.
   Det är svårt med en lagom ton och någorlunda vettiga formuleringar då.
   Språkbruket och tankeförmågan ligger då i nivå med Supermutanterna i Fallout 4
   Övrigt ett mycket roande och bra spel lärorikt på många plan.
   Beroende framkallande med, och en avsevärd fördel mot enduro.
   Man respawnar utan några skador eller brutal träningsvärk.

   Gillad av 2 personer

 9. Detta är en yogaman, lärjunge till tilapa, grundare av sex dharmor, från Indiens land, med korsade ben leende i snö håller sig varm, kan rita chakra fint i sand, frusen vikingamand, korsar ben, sliter och drar i fot med hand skriver:

  jag tror vi alla klamrar oss fast vid att det inte är för sent men varför skriver vi här? De flesta är äldre, de vet vad Sverige kunde varit idag, och att trots de många felen, och att fröet till att vi är där vi är idag, socialdemokratin och att folk gav bort ansvaret för sina liv till den stora staten, så var Sverige bättre än många andra ställen förr. Det är ju därför folk fortfarande säger att ”Sweden” är speciellt, men idag så är de ju felinformerade. Blickar vi ut över världen, och inte minst till de länder från vilka vi nu tar emot mest folk, Mellanöstern och Afrika, så råder kaos och förtryck, inget fungerar, kvinnor är inte säkra, och hela samhället reduceras till alle man för sig själv, eller möjligen för Muhammed. Så kaos är det naturliga tillståndet och de som kommer förstår inte hur man agerar för att motverka kaos, förutom de som gör det via islam. Sedan så är det ju också så att vi styrs av folk som har ett incitament för att skapa kaos, samtidigt som de är ideologiskt förblindade och dessutom obildade så de vägrar se att Sverige blir värre dag för dag. Så att droppen urholkar stenen är nog tyvärr en felaktig analogi. Vi hade skapat ordning och reda i Sverige med mycken möda och stort besvär, alla drog sitt strå till stacken men vi går nu mot ett tillstånd av kaos.

  Vad gäller allas lika värde så är det ju trams, eller det är värre, det är ju bara en piska för svenskars ryggar, för invandrarna tror ju inte på det. Muslimerna anser ju inte att icke-muslimer är lika värda, snarare tvärt om. Så man kan analysera detta i stor detalj men man borde istället fråga sig, varför gör politikerna så stort nummer av det? Jo för att det är en piska, ett sätt att hålla oss i tukt, det är ju endast därför de pratar om det hela tiden. Löfven hade ju inte kunnat redogöra vad han menar med uttrycket, men han behöver det inte heller, han smäller med piskan. För min del så kan han dra åt helvete.

  Gillad av 7 personer

 10. Observatör skriver:

  Trossatsen om alla människors lika värde korrumperar samhället eftersom den är en lögn. En normal människa håller sina egna barn högre än grannens, den älskade högre än rivalen, den skicklige hantverkaren högre än dilettanten och elektrikern högre än genusvetaren. Den som påstår att han, hon eller hen tycker att alla människor har samma värde ljuger och är inte att lita på i andra sammanhang heller. Däremot förtjänar alla människor att bemötas med respekt, men det är något helt annat än allas lika värde.

  Gillad av 7 personer

 11. Rutger skriver:

  Du skriver så här: ”Trots att alltså frasen om ”allas lika värde” har kommit att inta platsen av central statsdoktrin som presenteras allra först i regeringsförklaringen, råder stor oklarhet om frasens betydelse. Det gör att den kan tillgripas i en lång rad olika situationer och har kommit att bli ett användbart vapen med universell räckvidd. För den utpekade är det helt enkelt svårt att veta vad man egentligen blir anklagad för, vilket gör det besvärligt att försvara sig. Den som anklagar kan gömma sig bakom samma oklarhet. Lättast är att helt enkelt aldrig förklara exakt vad man menar”

  Inte bara regeringsförklaringen utan uttrycket finns i regeringsformen, vår grundlag. Det sägs att ”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.” Både värde och värdighet används här. Termen värde som i grunden är ett ekonomiskt uttryck definieras inte men läser man vidare i regeringsformen så konkretiseras det vad man menar med detta.
  Vi måste därmed förhålla oss till denna sats vad vi nu än tycker om ordvalet.

  Konkretiseringen av allas lika värde!

  ”den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet”.

  Dödsstraff får icke förekomma.
  Varje medborgare är skyddad mot kroppsstraff. Han är därjämte skyddad mot tortyr och mot medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden.

  Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare missgynnas därför att han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör minoritet. (Fast det finns ju inga raser bland människor, bara bland hundar och andra djur, vetenskapligt betraktat.)

  Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare missgynnas på grund av sitt kön, om ej föreskriften utgör led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor.

  Med andra ord:

  Alla är lika inför lagen

  Dödsstraff och tortyr förbjudet

  Ingen diskriminering

  Jämställdhet

  Så här konkretiserar alltså Regeringsformen uttrycket ”alla människors lika värde och…. värdighet”.

  Att alla är lika inför lagen innebär ju både jämställdhet och ingen diskriminering.

  Detta med likhet inför lagen är en av den västerländska civilisationens viktigaste grundsatser.

  Här har vi alla samma värde, vi är lika.

  Detta är den viktigaste praktiska tillämpningen av satsen ”alla människors lika värde”

  Kan man då stå upp för alla människors lika värde och samtidigt tycka att vissa människor är värdelösa som terroristen Akilov som mejade ned människor på Drottninggatan i Sthlm?

  Ja, det kan man för det är olika värde man tänker på.

  Läs vidare om detta som kompletterar inläggsförfattaren: http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2018/vecka20/db18maj14.htm

  Gilla

 12. Lars Bernhoff skriver:

  Hedenius gjorde ett stort bidrag när han i detta fall och flera andra bidrog till att få språklig klarhet. Allt från statsministern och neråt bör undvika floskler när de talar till oss för våra pengar

  Gillad av 1 person

 13. Bo Svensson skriver:

  Tills motsatsen bevisats eller gjorts sannolik, bedömer jag MSMs chefredaktörer och ledningen för mordbrännarpartierna som tillsatta och styrda av fienden.

  Vad de säger eller gör, är irrelevant. – Det vi skall fokusera på, är hur vi blir av med dem och etablerar rättsordning och får den fungerande samhällsdebatt som är en förutsättning för demokrati.

  Var på er vakt mot dem som eldar under motsättningar och fiendskap och fokusera istället på sådant som samlar och förenar: Man skall inte kämpa MOT det man ogillar utan FÖR det man eftersträvar.

  Gillad av 1 person

 14. Sixten Johansson skriver:

  Frihet, rättigheter, mänskliga rättigheter, lika värde – inget av det existerar i verkligheten! Det finns bara i en ordvärld, som i maktens intresse har gjorts extremt falsk, förledande och destruktiv. Så länge vi diskuterar och kanske försöker bättra på de här ordens möjliga innehåll och användning förblir vi inlåsta i ordvärldens fängelse. Inte ens en så skarp tänkare som Ingemar Hedenius tycks ha insett det.

  Vilken frihet och vilka mänskliga rättigheter har den minsta människoenheten: ett ensamt nyfött barn? Inga alls. Livet är så grymt, att barnet plågsamt dör. Frihet och rättigheter existerar inte för barnet, inte heller för en iakttagare som själv inte kan ingripa.

  Barnet omges kanske av en död eller nedknarkad mor eller vuxna som vill barnet illa. Fortfarande ingen frihet, inga rättigheter.

  Barnet kan födas till en fullt frisk mor, som råkar kunna föda och rentav fostra det. Men barnet har ändå under hela sin livstid ingen annan ”frihet” och andra ”rättigheter” än bara det tänkta rörelseutrymme som modern och andra vuxna formar.

  Allt i människans liv baseras alltså på ordvärldens komplementära motsats, på ofrihet och skyldigheter, nödtvång och åtaganden, som vuxna på biologisk eller frivillig grund eller under socialt tryck förkroppsligar och följer, med eller utan prat och skrivande om saken.

  ”Mänskliga rättigheter” är bara bludder och dimridåer. Allt verkligt och väsentligt handlar om socialt överenskomna skyldigheter, åtaganden, förpliktelser, villkor, påbud, förbud osv.

  Gillad av 3 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Mycket klok text om frihet, du skriver det hela mycket bra.
   Men jag tror faktiskt att vi är fullständigt fria som individer. Alla val är både fria och samtidigt väldigt kostsamma. Just motsägelsen i att vara människa är ju den stora utmaningen! Att göra ett medvetet val att vara god försöka att inte skada andra,
   när tidningarna fyller på med korrupta själar som stjäl eller ljuger sig till fördelar på bekostnad av sina medmänniskor.
   Visst jag fattar känslan av att inte vara fri, dom flesta är skuldsatta, en del sitter fast i en relation som suger.
   Gumman och jag bilade runt 5 veckor i Europa för två somrar sedan. i 4 av dom bodde vi i tält och lagade all mat på en liten gaslåga.
   Om allt blir outhärdligt så har vi båda bestämt att en crossbuss med släp räcker för oss. Mina hantverkskunskaper ger oss mat på bordet vart vi än åker i så fall.
   Nej jag tror vi är fria, men samtidigt väldigt bortskämda och besvikna på att allt blir inte som man önskade bara.
   Mvh Göran.

   Gilla

   • Hans Högqvist skriver:

    Hej Göran! Frihet är något man skapar för sig själv. Att ha den möjligheten du beskriver formad i sitt medvetande och möjlighet att snabbt sätta den i verket är frihet – ett genomförbart val.
    Min frihet är att ha ett eget boende ordnat i Östafrika där jag också kan försörja mig ifall pensionen fryser inne.
    Mitt råd är att ha en genomförbar alternativplan förberedd eftersom Europa, även Sverige, är på väg mot en stor ”oreda”, förmodligen med krig i kompotten.
    Redan nu står syskon mot syskon….
    Alla Svenska riksdagspolitiker har svikit folket grovt genom ogenomtänkta beslut och genom beslut för oredovisade agendor, så som en massinvandring utan urskillning av vilka som tillåts komma in i landet.

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    hej Hans du har helt rätt, du beskriver det bättre än mig. Frihet är viktigt och skänker även en känsla av kontroll.
    Det är viktigt för individen.
    Håller med dig i att det kom
    mer förmodligen storma rätt snart.
    Mitt hus är öppet för max 20-40 personer
    men inga friåkare.
    Mvh Göran.

    Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Göran, alla har vi frihet att försöka optimera det som livet har gett oss, göra det bästa möjliga av allt det som vi har inom och utanför oss. Vad som verkligen är det bästa möjliga blir den stora utmaningen; jaget måste väga och våga. Så lätt det ändå vore om man bara kunde njuta av livet dag för dag, men en dag ställer kanske friheten en tyst fråga: Har jag förvaltat det pund som livet gav mig?

   Men djupast sett är individen bara fri inom ofrihetens ramar = generna, kroppen, språket, familjen, allt det sociala, miljön osv. Man kan töja ut ramarna åt olika håll och spränga vissa, men ändå möter man nya inre och yttre begränsande ramar.

   Många i dag tror medvetet eller omedvetet att alla ofrihetens ramar är något ont och att absolut frihet och gränslöshet är det bästa för alla. Det är en helt vanvettig föreställning. Ofriheten i oändligt många former är naturlig och nödvändig. Det är just när man spjärnar mot ofriheten som man kan skapa kvalitet, perfektion, skönhet. Och den hederligt inmutade friheten just i denna bur av ofrihetens stänger kan oväntat ge flyktiga stunder av lycka.

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Fasen vad bra du skriver, är imponerad på riktigt.
    Dock så känner jag mig ytterst fri,sedan har jag ansvar min morsa och mitt barnbarn plus tre underbara ungar.
    Men jag känner mig fri, förkyld med just nu, men fortfarande fri.
    Sixten dina tankar är rena och raka, det är sällsynt.
    Mvh Göran, mina är lite mer veliga och tja ett par öl eller en bra grillad köttbit får mig att vackla rätt rejält.
    Ps pundet du pratar om, ja visst har det påmint men helt ärligt så har ödet berättat att vägen vart annorlunda.

    Gilla

 15. Jari Norvanto skriver:

  Politikerklassen och deras medsvurna hornalister i MSM utger sig för att befinna sig på en moralisk högplatå. De poserar och skroderar men är lika tomma som den nakne kejsaren, när de leker Moder Teresa med svenskarnas resurser. Det är makt- och härskartekniker som drar oss ner i misär och konflikter. Det dessa svindlare och demagoger kallar ”populism” är den demokratiska responsen på deras egen fördärvliga, hycklande politik. Dessa föraktliga varelser… Skratta åt dessa trolösa kretiner.

  Gilla

 16. ludde38 skriver:

  Kul att Hedenius kommit till heders igen. Man kan också läsa Ann Heberleins utmärkta skrift ”Den banala godheten”. Där talar hon om individens tre identiteter: Människa, person och medborgare. Alla människor har grundläggande rättigheter som människa (liv, frihet etc.). De är medfödda. Som person är man en tänkande, medveten människa som kan göra såväl gott som ont. Det är därför man inte kan tala om ”människors lika värde”. Stalin och Hitler kan naturligtvis inte jämföras med moder Teresa eller Mandela. Och jag värderar mina barn, barnbarn och barnbarnsbarn högre än vem som helst på gatan då de står mig närmast. Slutligen, som medborgare äger jag vissa rättigheter som en icke-medborgare har eftersom medborgarskapet är ett slags avtal mellan mig och den stat där jag lever.

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Inte alls illa ment, men ända tills någon motbevisar mig eller presenterar övertygande motargument, så tänker jag envist hävda att det är nonsens att påstå att man skulle ha ”grundläggande rättigheter som människa (liv, frihet etc). De är medfödda”. Tänk efter själv och se min kommentar ovan (12:46)!

   Tankar på ”mänskliga” eller ”medfödda” rättigheter och friheter är bara bludder, hur sympatiska de än är och hur vackert de än formuleras, därför att de inte baseras på verkligheten, på livets uppenbara grundvillkor. Om man utgår från grundsatser som är bludder, så blir allt som byggs ovanpå också bludder. Vi måste sticka hål på de ordvärldar som många lever i, annars förblir vi också fångna i dem.

   Gillad av 2 personer

   • ludde38 skriver:

    Människan har medfödda rättigheter (liv, frihet etc.) därför att människan är människa och en social, tänkande varelse och inte ett djur som ibland kan överge sina ofullgångna barn. Barn till knarkande mödrar tas om hand av andra vuxna som ser barnet lida. Det är väl inte svårare än så.

    Gilla

   • Planet skriver:

    Jag håller med dig Sixten, det är ju trams. Vem är det som skall utsträcka denna universella rättighet. De som talar om det mest är ju de som förtrycker oliktänkande mest.
    Allt Heberlein skriver skall tas med en nya salt, hon stödde AFA tidigare, vad blir det härnäst? Banal godhet, pyttsan, ett försök att dölja sin egen ondska och till denna dag stödde hon M och drömmer om utopier i samexistens med världens alla folk. Hon är för alllt bra och mot allt dåligt.

    Gilla

  • Ulla skriver:

   Det där som Heberlein skriver om i Den banala godheten (s.156f) om individens tre identiteter är bara svammel, anser jag. Men jag kanske inte är tillräcklig kunnig för att förstå. Men för mig har människan ett värde i att vara människa. Punkt. Allt annat är svammel och bestämt av politiken och är olika såväl över tid som var människan befinner sig.

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Ludde38 (16:08), du resonerar som man brukar, men vi måste tränga djupare för att förstå hur det tankefel uppkommer som globalisterna nu utnyttjar för att hjärntvätta folk. Man kan säga att de lurar oss att bara titta upp i luften på vänstersidans ord, när vi i stället bör inrikta oss helt på att konstatera och diskutera högersidans verklighet. (T ex ”rättigheter” och ”likhet” finns på vänstersidan och är bara ord, medan ”skyldigheter” och ”olikhet” finns på högersidan och beskriver en social verklighet).

   Människan är också ett djur, så barn kan lika lite som djurens ungar ha medfödda rättigheter. Men som sociala, tänkande varelser kan flocken under gynnsamma omständigheter ha utvecklats så att den frivilligt tar på sig vissa skyldigheter, ett visst ansvar, och gemensamt tar hand om barnet. Detta är alltså en social skapelse, inget medfött vare sig hos babyn eller de vuxna. Rättigheter existerar inte, men skyldigheter kan flocken skapa.

   När fokus läggs på att rättigheter existerar och är universella, så mörkläggs den högra sidan, den sociala verklighets-, skyldighets- och olikhetssidan. Alla människor i världen kan då beskrivas som likadana legobitar med likadana medfödda rättigheter, som på något obestämbart, märkligt vis plötsligt bara måste uppfyllas.

   Gilla

 17. Den Sista Karolinen skriver:

  Denna fras är ju – givetvis – idiotisk.
  Undertecknad var på personalfest härom månaden. Ganska sent på kvällen och efter hyfsat riklig mängd starkdricka kommer min närmsta chef fram till mig:
  – tror du på alla människors lika värde?
  – absolut inte, svarar jag.
  – varför inte det?
  – anser du att exempelvis Anders Breivik har samma människovärde som du och jag?
  – du förstår vad jag menar?!
  – nej, titta på dina underarmar och förklara för mig varför du INTE är en hycklare (där han har tatuerat in sina barns namn)?
  – nu håller du käft, annars slår jag dig i huvet!
  – bara kom, ni vänsterlallare är alltid så patetiska och primitiva. Jag är inte ett piss rädd för dig!

  Måste tillägga att min chef har LITE problem med att se mig i ögonen efter denna händelse…

  Gillad av 2 personer

 18. Göran Holmström skriver:

  Likas värde har aldrig existerat och kommer aldrig göra det heller som jag ser det.
  Vi människor kommer alltid föredra våra egna avkommor framför andra.
  Vi kommer alltid även föredra dom som umgänget med är lätt.
  I bästa fall fördra dom som är olika eller svåra att umgås med. Även så tyst förakta dom som är i våra ögon osympatiska eller på annat vis trotsar flocken.
  Ty sådana har vi varit sedan vi började gå upprätt och begrava våra döda.
  Detta kan varken värdegrund eller 60 år av idiotiska ledare ändra på.
  Att acceptera sådant är att gå emot vår egen natur.

  Gillad av 1 person

 19. Olle Holmqvist skriver:

  Har en återfallspedofil,- för tillfället på fri fot, samma rätt till livvakt som Annie Lööf ?
  (han har först frågat barnet och föräldrarna om han som tecknare, får rita av barnet, ensam med barnet. Det får han gång på gång).
  Dvs så fort man specar konkret situation, så blir det knepigt, måste utredas och motiveras det där med ”allas lika rätt”. M a o uttrycket är vakuöst.

  Gilla

 20. Tilapa skriver:

  Allt detta med värde och rättigheter har ju ett enda syfte, att placera staten där Gud och människornas eget ansvar tidigare befann sig. Tidigare sade tio Guds bud ”du skall inte”, och placerade detta ansvar hos folk själva. Gud lovade ju aldrig en massa rättigheter till folk där de kunde sitta på sin röv och inkassera, utan förhållandet var det omvända. Nu utlovas en massa rättigheter med förutsägbart resultat, för vi kan ju inte gå in till grannen och kräva vår rätt, det förstår alla, jag har rätt till arbete, knack knack på grannen herr Bengtssons dörr, det är så klart absurt. Men placera staten mellan mig och herr Bengtsson och vips så har jag en massa rättigheter som grannen herr Bengtsson skall betala för vare sig han vill det eller inte.

  Gillad av 1 person

 21. Robban skriver:

  Jag har skrivits och frågat mer än tio olika ”journalister”, som använt uttrycket i sina artiklar, dvs ”alla människors lika värde”, vad det betyder?
  Både konkret och praktiskt?
  Jag har lämnat exempel, liknelser etc men..
  jag har aldrig fått ett svar!
  Totalt noll(0)st av alla de journalister jag frågat om betydelse och innebörd, har kunnat ge ett svar!
  Jag började då fråga politiska företrädare i partier som använt eller använder sig av uttrycket, vad det betyder? Samma här! Noll svar! Alternativt någon form av idiotförklaring och/eller att jag inget begriper pga att jag måste vara ”rasist/nazist/fascist/kvinnohatare/auktoritär/mörkerman/totalitär/främlingsfientlig” eller liknande…
  Vet inte riktigt vad jag ska göra mer, för att få ett svar! Jag provade med sossarnas huvudkontor, då Löfven i regeringsförklaringen använde sig av uttrycket! Det var ju ett tag sedan, men jag misstänker att jag väntar förgäves!

  Gillad av 1 person

 22. rolfholmen skriver:

  Intressant med den här felöversättning, där värdighet har blivit till värde och sedan upphöjts till en trosbekännelse av PK-prästerskapet. I en religiös mening, alltså inför vår skapare är det säkert korrekt. Helt jämförbar med det något äldre – Inför Vår Herre är vi alla smålänningar.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.