Gästskribent Lennart Waara: Göran Palms Indoktrineringen i Sverige – en omläsning

Det europeiska upprorsåret 1968, då min fru jag och befann oss i studentrevoltens Paris, utkom en bok Indoktrineringen i Sverige skriven av den socialistiske författaren Göran Palm, död 2016.

Det var en mycket omskriven och diskuterad bok inte minst inom den svenska vänstern. Jag köpte och läste den. Fann den intressant vilket jag gör än idag om än av motsatta skäl. Boken är sedan länge utrangerad ur mitt omfattande bibliotek. Inför en omläsning och en artikel så har den inhandlats på nytt för 40 kronor på antikvariat. Så kan det gå.

Anledningen till att jag funderat på en omläsning är självfallet att boken behandlar indoktrineringen utifrån det dåtida ”bestående samhället” med kapitalism och borgerlig hegemoni. SVT ansågs på den tiden ”högervridet.” Idag kan vi som granskar och följer samhällsutveckling, medias nyhetsrapportering och samhälls- och kulturdebatten tydligt identifiera förändringen. Indoktrineringen i Sverige utgår numera från en huvudsakligen vänsterpolitisk ideologi. Mer exakt tysk neo-marxism och fransk postmodernism som smälts samman till identitetspolitisk ideologi. Svårförståeliga begrepp men det är den konkreta teoribasen bakom det som oftast kallas PK-ideologi. Den filosofiska utvecklingen finns analyserad i bland annat Stephen R.C. Hicks Postmodernismens förklaring. Skepticism och socialism från Rousseau till Foucault samt Roger Scruton Fools, Frauds and Firebrands. Thinkers of the New Left.

Göran Palm definierar år 1968 indoktrinering, utifrån Bonniers lexikon som: ”intensiv psykisk påverkan på en person i syfte att få honom att omfatta en viss politisk doktrin.” Jag gillar inte den definitionen och föreslår tre andra.

Wikipedia: ”Indoktrinering kan betyda dels upplärning, instruering, dels politisk påverkan, hjärntvätt. Ordet kommer av doktrin som betyder lära, lärosats, åskådning. Till skillnad från annan undervisning går indoktrinering ut på att få eleven att omfatta en given doktrin utan att ifrågasätta den.”

Svensk Ordbok: ”ensidig (och ständig) intellektuell påverkan ofta indirekt.”

Svenska Akademins Ordlista:  ”genom intensiv påverkan bringa ngn att omfatta en lära, uppfattning e.d.”

Genom att kombinera dessa tre definitioner vill jag med indoktrinering avse en ständig och ensidig intellektuell och politisk påverkan för att bringa någon att okritiskt omfatta en lära, uppfattning och doktrin.

Upprorsåret 1968 identifierade Palm följande kollektiva medel för indoktrinering: massmedia, böcker, förordningar, affischer etc. I annat sammanhang nämner han också utbildning och uppfostran. Palm skriver också om ”den faktabeljugande anti-kommunismen i skolornas läroböcker.” Idag utmärks skolans läroböcker snarast av ett förtigande av de kommunistiska brotten. Medan elever med rätta lärt sig allt om de nazi-tyska brotten så är man okunnig om de 60 miljoner civila dödade i den stalinistiska kommunismens namn och de över 100 miljoner döda civila som Mao Tse Tung är ansvarig för (se den detaljerade och omfattande The Black Book of Communism av S. Courtois). Skildringen av historien har bytt skepnad och förtecken.

En lista över indoktrineringens medel i Sverige 2019 blir mer omfattande. Massmedia (främst dagstidningar som DN och SVD) som sannolikt blivit än mer propagandistiskt påverkande som ett resultat av mediakoncentrationen till ett fåtal ägare. Statstelevisionens hegemoni hos medborgarna har större genomslag med flera kanaler och mer sändningstid inte minst ifråga om nyhetsrapportering. Statstelevisionen har intagit den Orwellska rollen som ”Sanningsministerium”. Den ”djupa staten” inkluderande statliga myndigheter bedriver en aktivistisk politisk ”informationsverksamhet”. Migrationsverket, Brottsförebyggande rådet, Försäkringskassan, Rikspolisstyrelsen, Arbetsförmedlingen presenterar politiskt vinklad och tillrättalagd statistik om exempelvis migration, migrationens kostnader, migranternas låga sysselsättning och brottsligheten i den muslimska diasporan. Sist men inte minst ser vi en oroande förändring av universiteten, i synnerhet humaniora och samhällsvetenskap, med genusinriktad pseudoforskning, rasifieringsteorier, feministisk forskning, identitetspolitiska kurser och en neo-marxistisk postmodernism som samlande ideologi.

En fullkomlig explosion av olika internetmedia har emellertid förändrat informationsförmedling och indoktrineringsmöjligheterna i grunden sedan 1968. Internetmedia innehåller också motkrafter i form av fria media och en alternativ intellektuell diskurs av hög lödighet.

Göran Palms bok är ingen vetenskaplig tungviktare och exemplen är delvis banala (borgerliga namn på rosor). Boken är dock intressant med konsekventa socialistiska teser om en borgerlig indoktrinering. Boken är ett tidsfenomen och en angelägen relief till Sverige idag.

Palm skriver också på ett ställe i boken att ”det bästa motmedlet mot indoktrinering är kunskap om att indoktrinering förekommer – och att den ofta är särskilt effektiv när den dyker upp i sammanhang där ingen letar efter den”.

Skaffa gärna Göran Palms bok via antikvariat och läs den med dagens perspektiv. Det är en både roande, intressant och lärorik läsning. Hur har den ”borgerligt kapitalistiska” indoktrineringen kunnat omvandlas under 50 år till en neo-marxistisk och PK-ideologisk indoktrinering?

Är det 68:orna som marscherade in i media, SVT/SR, myndigheter och regeringskansli och som ”förändrade systemet inifrån”? Det var faktiskt en doktrin som gamle västtyske studentledaren Rudi Dutschke förespråkade 1968. Han sköts i huvudet men överlevde attentatet och dog 1979.

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com.

51 reaktioner på ”Gästskribent Lennart Waara: Göran Palms Indoktrineringen i Sverige – en omläsning

 1. Mikael skriver:

  Det finns en utmärkt tråd på Flashback som avhandlar mediakriget om mångkulturen. Men den tråden har väl kommit fram till att det nu Snarare är fråga om ett mediakrig mot svenskarna.

  Gillad av 8 personer

 2. Erik Björn-Rasmussen skriver:

  På den tiden Göran Palms bok var aktuell var jag inte tillräckligt kunnig eller politiskt medveten. Det är jag nu. Din krönika gav mig en intressant deja vu. Även ditt omnämnande av RC Hicks bok som jag nästan läst sönder. Min kommentar är att du har rätt i att förfallet i politisk filosofi, grundläggande kunskap hos politiker nu gått farligt långt. Det krävs ett större intellektuellt kunskapsbaserat ideellt initiativ som når ut i folkdjupet om Sverige så småningom skall kunna slå in på nya vägar mot ett hållbart samhälle.

  Din sammanslagna definition av indoktrinering: ”En ständig och ensidig intellektuell och politisk påverkan för att bringa någon att okritiskt omfatta en lära, uppfattning och doktrin” är lysande.

  Vi är några samhällsengagerade medborgare som är i färd med att bygga upp en grupp som vi för närvarande driver i form av en förening. Se https://www.lastips.se/?q=inbjudan. Vi behöver bli fler och finna nya mer effektiva arbetsformer. Välkommen med!

  Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Hej, jag är också medlem i föreningen. Vi har jobbat med vårt projekt sedan snart nio månader.

    Vi publicerar själva ingenting men syftet är att skaffa donatorer samt att på föreningens plattform Lästips ha ett digitalt ”bibliotek” över skribenter.

    Tanken bakom projektet är att de fria skribenterna inte ska behöva göra allt på egen hand utan att man behöver såväl samarbete med andra liksom stöd utan att förlora sin självständighet.

    Gillad av 1 person

 3. Jari Norvanto skriver:

  Public disservice och övriga MSM är på det hela taget rabiesgläfsande bandhundar. Det blir inte smakligare eller mer övertygande för att de gläfser mer eller högre.

  Gillad av 2 personer

 4. Aurora skriver:

  Sent omsider, när jag nu följer dagens samhällsutveckling, har jag börjat förstå hur lite kritisk och dåligt informerad jag varit tidigare. Hur informationen till befolkningen styrts och vinklats i många decennier bakåt. Under sossarnas tidiga storhetsperiod och under Palmes storhetstid på 70-talet med nära kontakter med kommunist,-socialistdiktaturer och med USA-fientlig politik. En vänsterpolitik som cementerats och än idag råder i politiken och förvaltningen av Sverige.

  Gillad av 13 personer

 5. Dansker mand och dromedarian, lämnar nu Kinaland, åter mot taklamakan, uppfinning som pekar mot danske land, hur än baktriskt djur går pass i sand, han håller i hand, kamel vankar ändå av och an, mot öknens rand skriver:

  Ajaj, man skall aldrig slänga böcker. Jag gillar verkligen Umberto Ecos ideal. Örnnästet kan läsas då allt annat verkar flyktigt och fel.

  Gillad av 5 personer

 6. Dansker mand och dromedarian, lämnar nu Kinaland, åter mot taklamakan, uppfinning som pekar mot danske land, hur än baktriskt djur går pass i sand, han håller i hand, kamel vankar ändå av och an, mot öknens rand skriver:

  Ja Palms bok var ju en del av indoktrineringen från vänstern, även idag med vår gigantiska stat, så talar folk om en ”girig höger” och ”nyliberalism”, när detta i Sverige möjligen manifesterat sig som att skatten tillfälligt sattes ner med 5% eller nåt, plus lite oligarki-light, så att vi inte låg överlägset först med högsta skattetrycket utan kanske blev tvåa, detta skall gälla för ”höger” och ”liberalism”. Istället så är det ju så att sen demokratins införande så har skattetrycket vuxit nästan oavbrutet i hela västvärlden, så också 1968, och det finns ju heller inget ”snarast” som Waara skriver. Man har ju ALDRIG lärt unga i Sverige om kommunismens massmord, vi levde i med vänstertrend före 1968, efter 1968, och såväl idag, då denna trend nu manifesterar sig som pk-ism och desperat massinvandring för att kunna motivera en ytterligare växande stat. Allt är vänster, allt, allt. Jag delade en skrift från OECD, där man kunde se skattetrycket i flera länder över årtiondena, en ständigt uppåtpekande graf. Det är så uppenbart att vi rör oss mot planekonomi, klimathysterin och EU är en del av detta, bara lite långsammare under socialdemokrati än med kommunism, och vi vet var det slutar, med sammanbrott och kaos och oligarki, men inte innan åsiktsförtrycket når nya höjder, Macron bombar redan sina undersåtar med tårgasgranater, och inte är det migranterna som får denna behandling, nej det är gammeleuropeerna.

  Sedan Scruton, böcker gör inte honom rättvisa, utan rösten! Det är som balsam för själen att höra honom tala:

  Gillad av 7 personer

  • Pung i band? skriver:

   Kinas skattetryck ligger visst på 20% av BNP mindre än hälften av vårt. Vilket land är mest kommunistiskt? Deras skattesatser verkar dock liknande, man måste därför ha en mindre och mera effektiv stat i Kina än Sverige. Komiskt.

   Gillad av 1 person

   • Palle9 skriver:

    Pung i band?: Under min yrkesverksamma tid hade jag många kontakter med en kinesisk affärsman, som representerade en stor firma med ett flertal utländska kontor. Hans område täckte Norden och delar av kontinentala EU. Vid ett tillfälle fick han mig att studsa till under ett fikasamtal när han jämförde Kina med Sverige. Hans omdöme var helt klart att av de två länderna var Sverige entydigt det mest kommunistiska …

    Gillad av 4 personer

   • pllay skriver:

    Palle9,
    jag har genom åren hört samma sak från en mängd fd sovjetmedborgare liksom medborgare i sovjetiska satellitländer.
    Ofta högt bildade människor med ett reflekterande intellekt som såg Sverige som -den tredje vägen- men nu helt desillusionerade.

    Gillad av 2 personer

 7. karl oskar skriver:

  Vänsterns berättelse idag ,2019, när de tagit över istort sett allt, jämlikhet är uppnådd är ju fortsatt att vi lever i ett oerhört förtryckarsamhälle.
  Undrar om inte indoktrineringen redan 1968 var vänstervriden? Även om Göran Palm såg det annorlunda.

  Gillad av 3 personer

 8. Östanskog skriver:

  Jag har överlevt tre indoktrinerinssperioder. Den första var den borgerliga national-religiösa på 50- och 60-talen, sedan kom den stalinistisk-centerpartistiska (ja, ni läste rätt) på 70-talet. Jag hoppar över den nuvarande kultursuicidiska. Om Gud vill får jag se den som kommer näst: den konfutsianisk-statskapitalistiska.

  Gillad av 2 personer

 9. Göran Holmström skriver:

  Bara i studie syfte så skulle det vara kul att få umgås med säg några från SVT och få se deras sida av verkligheten. Läser ofta krönikor av Lars Lindström på Expressen. Kan ju inte påstå att jag förstår hur hans verklighet hänger ihop riktigt.
  Det enda jag förstår är att han dels hatar nazister och i hans värld är det lika med SD. Det andra är att han aldrig har slagits och är rädd för det.
  Min lilla förvirrade värld är mer komplex än så, nazister hatas inte ej heller så gillas dom värst mycket! Dock så fascineras jag av deras förmåga att bygga tekniska saker under kriget. En liten del av mig undrar även om dom flygande bilarna hade varit verklighet, om dom vunnit. Dock hade förmodligen jag inte funnits och sett det på grund av icke” Rasrent utseende ”.
  Just så tänker ju mitt lilla huvud, försöker se båda sidorna av historien, ibland flera om det finns. Jag misstänker att där skiljer vänsterns sätt att se saker mot mitt,
  i min värld är det nämligen helt ok att tänka vilka tankar som helst bara man inte skadar andra. I deras så verkar målet vara att likrikta allas tankar, eller utrota dom som tänker annorlunda.
  Trodde nog enfaldigt att vi som ras borde kommit längre än så.

  Gillad av 3 personer

  • heck of a bang skriver:

   Din analys är korrekt, ”inte slagits” är här det centrala. Lindström är, innerst inne, en hycklande fegis som gömmer sig bakom andra, precis som alla pk-ister. Mjuka tunna armar, låg testosteronhalt, mjuka händer utan valkar och en hjärna som hela tider lismar och smider ränker, en hjärna som inte kan montera ens IKEA-möbler, inte kunde matematik och absolut inte kan meka med bilar. Säkerligen illa omtyckt i skolan, eller en av de som stod bakom och hejade när någon blev mobbad. En fuskare.

   Gillad av 5 personer

   • Björn skriver:

    HECK OF A BANG, du har just levererat den bästa beskrivning jag nånsin läst eller hört, av dessa ynkliga varelser! Mer ”mitt i prick” kan det inte bli!!!

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Just att sätta sig över andra finner jag osmakligt i dom flesta fall.
    Om man kan backa det med något unikt så, ok bara böja sig.
    Det finns alltid någon som är bättre och kan mer, det kan jag köpa och respektera.
    Men att härska och trycka till med just det du beskriver, är inte bara fegt utan även oärligt.
    Ler lite och tänker att det skulle vara kul att se ovan nämnda herre på en garagefest med mina få men ytterst lojala och knäppa polare.
    Det är inte alla som platsar eller får respekt, den förtjänar man på något vis ändå.
    Mvh Göran.

    Gilla

 10. svenge skriver:

  Jättekul, Lennart W. Jag skall följa Din idé och söka hitta Göran Palms bok. Jag minns den mycket väl, men var knappast påverkad. Min egen indoktrinering var grundmurad av min faders värderingar. Han hade sin faders (norrländsk skogsbonde) självklara syn på samhällets krav och människans förutsättningar. De var helt opåverkade av vänsterns verklighetsfrämmande agitationer.
  För några dagar sedan letade jag upp Hilding Hagbergs ”Röd bok om Svart tid” för åter syn. Den utkom 1966, två år före ”vänsterrevolutionen”. H.H:s berättarkonst är enastående, hans skrivkonst enkel och rak på sak. Hans åsikter hörde jag live inför riksdagsvalet 1948. Min världsbild av Per Albins tid som Sveriges ledare tillika hans vapendragare har inte förändrats. Gräns vänster var stängd. Var det bara OP som luckrade upp den med hemska följder?

  Gillad av 1 person

 11. Rikard skriver:

  Hej.

  ‘Vänstern’ bär ju i sin identitet att den är i opposition, och ständigt gör revolution mot en förkättrad borgerlighet och global kapitalism vilka dölja sina egentliga maktanspråk och sina verkliga lojaliteter bakom kyrka, krona och nationalism.

  Man kan hålla det narrativet för i varierande grader sant eller falskt, men då vi alla är djupt indoktrinerade i att det är så världen är beskaffad är vi lika lite förmögna att dekonstruera narrativet som en vanlig bonde hade kunnat intellektualisera sig till att vara ateist 1654 – vår begreppsapparat och vårt tankemönster är helt och hållet präglat av det narrativ vi berättar för varandra.

  Att jämföra påståenden av emotionell eller värderingsmässig karaktär mot så hårda data eller fakta som möjligt låter sig inte göras, då alla fakta och all empiri blir politiskt värderade av oss – därför finns det ‘vänster’ som tror på mångkultur trots/tack vare empiri om vad den konkret inneburit för Sverige nu jämfört med Sverige före 1976, och ‘höger’ som tror på gränslöshet för varor, kapital och tjänster, trots/tack vare att vi har empiri från 1991 om vad det innebär både på hemmaplan och i de länder som öppnats som nya marknader och för ny råvaruexploatering.

  Oavsett var man är politiskt enligt sig själ, reagerar man emotionellt enligt narrativet på ovanstående stycke – det är helt omöjligt att göra en objektiv bedömning av påståendena, trots att de inte tar ställning vare sig för ‘vänster’ eller ‘höger’ eller sätter det ena över det andra, eller säger något normativt åt det ena eller det andra hållet. Normerandet av påståendena görs av läsaren.

  Indoktrinering? Fungerar bara om mottagaren antingen är omedveten om att den pågår, eller om mottagaren förkastar all information som förljugen i en slags informationsnihilism. Att däremot manipulera narrativet låter sig göras enligt samma princip som man styr flöden av vatten, särskilt tidvatten.

  Kamratliga hälsingar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

 12. matsjangdal skriver:

  Jag var politiskt intresserad (frihetlig-borgerlig) tonåring 1968. Minns med avsmak hur de något äldre fullt öppet diskuterade hur man bäst skulle överta staten så att politiken bara blev ett kosmetiskt bihang. Det fanns två alternativ, blodig revolution, eller att smygande överta statens funktioner inifrån.
  Vi vet alla hur det gick. Jag har sett det pågå under alla år utan att kunna påverka, trots försök. Det är först nu, med internet som jag börjar få kontakt med likasinnade. Men det stora mörkret är nu över oss nästan totalt. Även borgerliga politiker så oskolade eller avskolade att de inte märkt hur manipulerade de blivit. Som sagt, indoktrineringen har fungerat bäst där ingen letat efter den.

  Gillad av 6 personer

 13. Eva Danielsson skriver:

  Om man vill veta hur ”marschen genom institutionerna” gick till i Sverige, så beskrivs det detaljerat i: ”Efter revolutionen” – vänstern i svensk kulturdebatt sedan 1968. Av Lennart Berntson och Svante Nordin. Den kom 2017 och är mycket läsvärd.

  Gillad av 2 personer

 14. Sixten Johansson skriver:

  Om man har brottats med PK-ismens absurditeter är det givande att läsa böcker från åren kring -68. Dagens indoktrinering liknar den under Maos kulturrevolution 1966-76, och retoriken i Sverige då. En politiserad verklighetstolkning och hårt socialt tryck skulle skapa en ny människa, som hade internaliserat rätt tänkande och handlande. Men samhällsanalysen hade vissa poänger:

  Mao tvingade intelligentian och ämbetsmännen att kroppsarbeta en eller flera månader om året för att lära sig av folket, vars viktigaste klasser var arbetare, bönder och soldater. Kulturrevolutionens syfte (förutom personkult och intern maktkamp) var att förhindra uppkomsten av en mandarinkast, som föraktade folket och levde i teorier och kotterier utan verklighetskontakt.

  I Sverige finns nu en sådan mandarinkast! Den politiska klassen, etablissemanget, består mest av odugliga snyltare. Deras samhällsställning och resurser går ofta i arv, de har ingen självkritik, lever i en teoretisk värld. En pedagogikprofessor som inte kan undervisa i skolan är i mina ögon oduglig, likaså en statsvetare, nationalekonom eller politiker, som inte kan avläsa samtiden. Resurserna som satsats på deras utbildning är bortkastade. Mandarinkasten, från vänster till höger, har importerat ett nytt trasproletariat, hjärntvättat folket, i stort sett eliminerat arbetare, bönder och soldater. Vid en större kris kan miljoner i Sverige mycket väl frysa och svälta ihjäl, mördas eller förslavas. Så monstruös är mandarinernas oduglighet.

  Gillad av 8 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Sixten kloka ord som du skriver. Men lovar att jag tror inte jag är ensam om att förbereda mig på att skydda människor. Min lilla gård kan hjälpa kanske 10-15 människor utöver mina nära. Vid eventuell kris. jag kommer hålla dörrarna öppna för alla goda som behöver hjälp.Men god menar jag ärliga och villiga att arbeta för mer föda och överlevnad.
   Så oavsett Mandarinerna, så håller jag på oss vanliga.

   Gilla

 15. afugglas skriver:

  De enda personerna som har blivit miljonärer på hela befolkningar är socialistiska politiker som plundrar allt och alla, under hot om våld.
  Varför annars är folket i Zimbabwe, Sydafrika och Venezuela utfattiga?

  Gillad av 3 personer

 16. Observatör skriver:

  ”Vänstern” har för längesedan gett upp kampen mot ”kapitalet”. Det vänstern idag förespråkar: öppna gränser, bekämpandet av traditioner, feminism o s v är allt sådant som gynnar kapitalet. ”Vänstern” hade aldrig kunnat få den ställning den har idag i media, kulturvärlden, politiken, statsförvaltningen och universiteten om man inte hade haft stöd av ”kapitalet”.

  Gillad av 1 person

 17. Lennart Waara skriver:

  Ett exempel i närtid på INDOKTRINERINGEN är statstelevisionens skickligt gjorda och därför farliga program ”Ekdahl och Ekdahl” häromveckan. E&E låtsades intellektuell diskurs men den propagandistiska bockfoten syntes tydligt i upplägg, innehåll, frågeställningar och besättning. Statstelevisionen hade bådat upp den vanliga samlingen socialistisk vänster, självfallet med Rosenberg i spetsen som presenterades som expert på demokrati och USA. (För en djupare analys av E&E se: https://lennartwaara.com/2019/01/16/ekdahl-och-ekdahl )

  Gillad av 3 personer

 18. ericr45 skriver:

  Göran Palm var på besök hos oss på LiTh 1968. Efter hans föreläsning, lite disussioner.
  Minns bara att Palm blev rejält nerplockad på jorden av vår docent i teknisk fysik.
  Palm hade helt klart stora problem med logiken…

  Gilla

 19. Elvin skriver:

  Kasselstrand: ”Danskarna ser Sverige som ett dårhus”

  IAlternativ för Sverige drar snart igång sin valkampanj inför Europaparlamentsvalet i maj och anordnar då en kickoff på en konferensanläggning – i Köpenhamn. Partiledaren Gustav Kasselstrand ser nämligen Danmark som ett föredöme, och i Sverige vågar ingen hyra ut lokaler till partiet.
  http://www.friatider.se/kasselstrand-danskarna-ser-sverige-som-ett-d-rhus

  Alternativ för Sverige har medvetet valt Köpenhamn, för att visa grannlandet att det finns andra än ”dårar” i Sverige.
  – Danmark är ett nordiskt föredöme. I Danmark lever den fria debatten och de har en beundransvärd förmåga att lösa politiska problem. På grund av detta har svenska politiker länge försökt att demonisera Danmark.

  Gillad av 3 personer

 20. Göran Holmström skriver:

  Indoktrinering, ett starkt ord ville veta exakt vad det stod för. Hjärntvätt eller åsiktspåverkan, var dom förslag som dök upp, inte lite mjukt visa vägen eller som mentor hjälpa någon hitta rätt.
  Jodå, vi alla har väl förmodligen någon gång upplevt det i livet!
  Tror att det biter extra illa när någon man älskar och litar på utför det, SVT ja vem bryr sig på allvar när dom, bränner ett par miljoner på en snygg film om någon som lyckats integrera sig och är ett lyckat exempel på migration. Dom skulle ju å andra sidan inte lägga ens en tusenlapp
  på alla våldtäkter som följt i den misslyckade integrationens spår.
  Men åter till indoktrinering av den riktigt elaka sorten, när någon motarbetar din innersta person.
  Den du är eller det du brinner för, sådant kan förfölja en resten av livet och skapa mönster där man väljer fel vägar omedvetet för att det sitter så djupt.
  Att ens drömmar duger inte, eller är fel!
  Den formen är både lömsk och gör en illa på många vis. Varför kan inte vi människor bara hjälpa varandra att leva lyckligt och få leka på ett sätt som skänker kärlek och lycka?

  Gilla

 21. Lars skriver:

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_utrensningen

  Enligt offentliggjorda sovjetiska arkiv anhöll NKVD 1 548 366 offer av vilka 681 692 blev skjutna. Historikern Michael Ellman anser att det totala antalet dödsfall orsakad av utrensningen borde ligga i intervallet 950 000 till 1,2 miljoner om man räknar med alla dödsfall.[19]
  Det finns historiker som tror att arkivmaterialet underskattar dödsfallen. Robert Conquest uppskattar antalet avrättade till två och en halv gånger så många som 681 692. Han menar att KGB har mörklagt stora delar av sitt arbete.[20] ”

  Gilla

 22. Lars skriver:

  Slutsats av lite googlande kring Stalins offer är uppenbarligen att författaren av den här artikeln ägnar sig åt propaganda och indoktrinering, något man med fog skulle kunna tänka sig att en doktorerad ekonom historiker som skriver om indoktrinering och propaganda inte skulle ägna sig åt.

  Oavsett hemskheterna under Stalin och oavsett det misslyckade systemet och oavsett att historiker är oense om uppskattningar av antal döda så är det uppenbart att 60 miljoner är en utliggare och att artikelförfattaren inte diskuterar siffran och referenser.

  Illa underbyggda påståenden om indoktrinering blir inte bättre av det. Som vid all indoktrinering gäller att förstå syftet bakom det. Vad vill artikelförfattaren uppnå?

  (Jösses så tråkigt om inte DGS fanns och man fick tillfälle att studera borgerligheten).

  Gilla

 23. Lars skriver:

  För att få perspektiv på siffran 60 miljoner kan man ställa den i jämförelse med befolkningsutvecklingen i Sovjetunionen.

  https://www.svensktidskrift.se/arkiv100/1943/61%20Befolkningsutvecklingen%20i%20Sovjetunionen.pdf

  1920: uppskattning …….. 132 miljoner dec. 1926: folkräkning ………. 147 miljoner 1932: uppskattning …….. 166 miljoner jan. 1939: folkräkning ………. 170 miljoner.

  Följaktligen skulle befolkningen 1939 överstigit 230 miljoner utan Stalins dödspatruller och exklusive de barn de fött….eller ur ett annat perspektiv så slog Stalin ihjäl ungefär en fjärdedel av befolkningen vart decennium. Fantastiskt. Men som nämns i artikeln så är statistiken inte helt tillförlitlig.

  Gilla

 24. lennart waaral skriver:

  Jag angav källan: Dem omfattande och detaljerade redovisningen, land för land i S. Courtois m fl The Black Book of Communism. Jag har också på min blogg skrivit mer utförligt i ämnet. Kolla!

  Gilla

  • Lars skriver:

   ”Medan elever med rätta lärt sig allt om de nazi-tyska brotten så är man okunnig om de 60 miljoner civila dödade i den stalinistiska kommunismens namn och de över 100 miljoner döda civila som Mao Tse Tung är ansvarig för…” Du bör rätta vad du skrev i artikeln för det stämmer inte med dina egna siffror.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.