Gud är död

Patrik Engellau

Nu avser jag inte den gud vars frånfälle filosofen Nietzsche förkunnade redan på 1880-talet. Jag menar vår tids gud, den som nästan alla människor i vårt samhälle bekänner sig till, den vars förnekare möter tvivel och motvilja.

Men låt mig börja med några funderingar kring vad Guds död troligen betyder. Vad menade Nietzsche med att Gud var död?

Jag tror att det betydde att den regerande guden hade tappat förmågan eller lusten att gripa in i samhället och ordna tillvaron för människorna eller åtminstone för några av dem. När människor dör slutar de gripa in i sitt eget och andras liv, slutar arbeta, laga mat, lägga sig i sin nästas tillvaro och betala räkningar och allt annat sådant som hör livet till. Jag tror Nietzsche menade att det var samma sak med Gud. Han hade lagt av och därför var han död.

Huruvida Gud tidigare verkligen hade haft makt och lust att styra världen kan diskuteras. Världen före Nietzsche trodde det men världen efter Nietzsche trodde inte det. Huruvida det finns någon sanning ovanför människornas tro i frågor som denna är ett pubertalt spörsmål som jag inte tänker ge mig in i. Nietzsches eget synsätt förefaller vara det mest fruktbara. Han menade, tror jag, att människorna, genom att av någon anledning sluta tro på Gud, hade tagit livet av honom: ”Gud är död… och vi har dödat honom”.

Men människan kan inte leva utan tron på en regerande, allsmäktig gud, så hon skapade sig en ny, nämligen den moderna tidens demokratiska stat, den ordning som sedermera utvecklats till vår tids politikervälde.

Lyssna noga nu, för det jag påstår är mycket mer stötande än du kanske tror. Jag säger inte att politikerväldet påminner om gamla tiders gud (som jag kallar Gud för enkelhetens skull). Det handlar, som jag ser det, inte om en liknelse, utan om en identitet. Politikerväldet är inte jämförbart med Gud, det är Gud. Vi är ett lika religiöst folk som de tidigare århundradenas, det är bara en annan gud vi tillber.

För det första älskar politikerväldet, precis som Gud i hans krafts dagar, människorna. Det älskar alla människor lika mycket. Enligt dogmerna i Värdegrunden har alla människor lika värde. Detta hindrar inte att politikerväldet, liksom Gud, kan förbanna onda människor och särskilt bemöda sig om de svaga människorna och om barnen.

För det andra är politikerväldet allsmäktigt. Vilket problem som än uppträder i samhället ber vi att Gud, det vill säga politikerväldet, ska gripa in och lösa det. Vi tror på allvar att politikerväldet har sådana krafter. Vi är alla, nästan undantagslöst, troende. För några år sedan misslyckades jag med ett skolprojekt som jag hittat på och frågade en framstående svensk ämbetsman om tanken någonsin slagit honom att det kanske inte gick att lösa skolans problem med de gängse politiska metoderna. Han tittade förfärat på mig ungefär som om vi levat på 1600-talet och jag framfört tesen att Gud kanske inte har kraft att ställa upp ens för den som ber innerligt.

Till exempel tror vår tids människor nästan undantagslöst att politikerväldet med hjälp av penning- och finanspolitik, med eller utan keynesiansk inspiration, faktiskt kan beveka ödet i form av konjunkturer och sysselsättning och därmed folks levnadsvillkor. (På senare tid har folk till och med fått för sig att politikerväldet kan styra klimatet och därmed vädret. Vi är så pass troende att vi tar detta för självklart ungefär som medeltidens allmoge självklart trodde att det hjälpte att be till Gud om lägligt väder för skörden.)

För det tredje tror vi alltså att politikerväldet, liksom Gud, har medel att styra tillvaron. Om samhället, alltså vi medborgare, besväras av att fattigdomen breder ut sig kan politikerväldet tillsätta utredningar som fastställer det korrekta sättet att beveka ödet varefter det anslås pengar och inrättas en ny nunneorden, förlåt, en ny myndighet, som tar sig an problemet och sedan förväntas saken vara klar.

Den nya guden, politikerväldet, har något hundratal år på nacken. I början fungerade allt utmärkt. Ibland har man tur liksom prästen som ber om gott seglingsväder när tillvaron ändå skickar lagom starka, förliga vindar. Så tror jag att det var fram till för trettio år sedan.

Världsekonomin dunkade på som en vidunderlig och välgörande maskin alldeles oberoende av politikernas ingrepp som i värsta fall kändes som nålstick i en valfisk.

Nu har emellertid det kommit grus i maskineriet, varför vet jag inte, men när då politikerväldet ska upp till bevis verkar ingenting fungera. Den mest pregnanta, emblematiska, nästan tokroliga beskrivningen av detta återfinns i Lars Åbergs bok Framtidsstaden: om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då?. Det handlar om hur socialstaten föresätter sig att bekämpa fattigdom och utanförskap och i årtionde efter årtionde hittar på nya projekt som ser ut precis som föregående variant, bara större, och som misslyckas på precis samma regelmässiga sätt.

Så verkar det vara överallt där politikerväldet har ansvaret. Se på försvaret, se på skolan, se på integrationen. På julaftonen kom ett nytt exempel på samma sak i form av en debattartikel i Svenska Dagbladet med rubriken ”Ompröva misslyckad politik mot hemlöshet”. Två professorer skriver:

Efter 25 års kartläggningar och tio socialministrar bör vi ta den misslyckade hemlöshetspolitiken som utgångspunkt för att på allvar bekämpa problemet… Allt tycks vara överens om att vi fort och snabbt behöver bygga bostäder… Tyvärr finns i dag inga handfasta lösningar eller riktlinjer som gör att dagens hemlösa och fattiga grupper har realistiska möjligheter att komma in på bostadsmarknaden… Därutöver har i princip alla förslag de senaste åren gått ut på att åtgärdsnivåer, sektorer, organisationer, myndigheter och politikområden måste samordnas och en tydligare organisation måste skapas för samhällets hemlöshetsarbete och ekonomisk stimulans till kommuner och frivilligorganisationer.

Budskapet är ungefär att vi måste be de gamla bönerna och sjunga de gamla psalmerna med ännu större beslutsamt och ivrigare kraft.

Det är min plågsamma och otacksamma uppgift att liksom Nietzsche tala om för dig att Gud är död. Även vår gud, politikerväldet, är slut i bemärkelsen att det inte har kraften att leverera de underverk vi ber om och förväntar oss (och troligen heller aldrig haft det).

96 reaktioner på ”Gud är död

 1. Aha skriver:

  Att politikerväldet idag skulle vara vår tids Gud är en kväljande tanke med hänsyn till politikernas futtighet. En Annie Lööf som stolt proklamerar att hon minsann är medmänsklig och därför säger ja till att låta 9 000 yngre män med Afghansk bakgrund vara kvar i landet till en kostnad av över 5 miljarder per år, låter samtidigt ca 30 000 äldre sköra väntar på ett tryggt äldreboende. Annie Lööfs ställningstagande gav poäng i vänsterliberala kretsar för att inte säga inom PK-väldet med dess välfärdsindustriella komplex. Detta belyser politikens futtighet eller närmare bestämt sjaskighet.

  Gud hade naturligtvis låtit de äldre gå före och samtidigt hade han skällt på de afghanska yngre männen som fuskat med asylskäl för att på så sätt stjäla resurser som skulle kunna gå till de sköra äldre.

  Gillad av 16 personer

 2. Södermalmsrealisten skriver:

  Året var 1000. Utläses tiohundra. I Bälten och Sundet var ålafisket dåligt. För tredje året i rad. Havet var en tjock spenat av Aphanizomenon, Anabaena och stygga Noduliria som dödar gårdvaren som springer i strandvattnet och tror att de gröna stråken är fast substans. Något att bita i. Blågrönalgblommningar, Gynnas av reningsverkens miljardkostande kvävefällning.

  Fiskebönderna på Näset riste sina genomsörjade fiskefängerier och muttrade til varandra.
  Så tog de vid det enda förnuftiga: Man hängde kungen.Och det blev ordning på ålafänget.
  Gud var inte död – ännu. inte…

  Gillad av 2 personer

   • Södermalmsrealisten skriver:

    Det heter tio-hundra därför att
    1) det är vackrare, ljuvare för tunga och öra (sant)
    2) det ligger i fortsättning åtta-hundralet,, nio-hundratalet….elvahundratalet, 1200-talet

    Jag tror inte Fredrik någonsin sett sig som en av dem som levat under ett-tusen-nio-hundratalet. Träffade en gång en polack som ville berätta att hans Nation, till skillnad från svenskar intagit Moskva och han angav årtalet_Ett-tusen sex-hundra-fyrtio-två. Ingen begrep vad han sade. (Om det han sa var rätt har jag inte iddats kolla).

    Gilla

   • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

    Jag säger även jag tusen och inte tiohundra när det handlar om årtal. Men jag blir tveksam när det gäller X-talet. Säger man tiohundratalet är det väl tydligt att man avser perioden 1000 till 1099, men om man säger ”Att under tusentalet …”, vad är den bortre gränsen då, handlar det inte om år 1000 till 1999?

    Gilla

   • Stig Palm skriver:

    Varför sa nittonhundra och inte ettusenniohundra?
    Vasr ligger er logik? Vad är det för fel med Tjugohundranitton….et cetera?

    Gilla

   • Rune skriver:

    Man säger ju Sjuttonhundratalet, artonhundratalet, nittonhundratalet. Varför skall man byta system när man kommer till tjugohundratalet? Det är ju endast när det handlar om årtal och sekler som man uttrycker sig på detta vis.

    Gilla

   • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

    @Rune, @Stig Palm
    Som så mycket annat språkligt har det växt fram organiskt och inte enligt någons plan eller logik. Att man skiftat från nittonhundra till tvåtusen handlar nog mer om vad man upplever som smidigast att säga.
    jämför tusen och tiohundra
    jämför ettusen(ett)hundra och elvahundra
    Jämför ettusenniohundra och nittonhundra
    Jämför sedan tjugohundra och tvåtusen
    Frågan är vad man kommer att säga när man kommer till 2100: tjugoetthundra eller tvåtusen(ett)hundra?

    Gilla

   • Mässkalle skriver:

    Det var på första århundradet Guds föddes. Nu lever vi i det tjugoförsta århundradet. I nådens år tvåtusennitton. Nåden är inte längre den allsmäktige utan politikerväldet som i ett sekel fått massorna att bli skattehjon styrda av tusentalstjänstehjon i vår sekuläriserade värld. Låt oss inte plågas hundratal-frågor då ökat våld står vid dörren med anor sedan det sjunde seklet.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Nej, det är ni som byter system. Tusentalet består av hundra år som kallas ”tusen-någonting”. Det heter tusentalet, eftersom orden som betecknar åren börjar ”tusen-”. Elvahundratalet består av hundra år vars namn börjar ”elvahundra-” o.s.v. Tvåtusentalet består av de hundra år, vars namn börjar på ”tvåtusen-”.

    Av denna anledning finns inget *”nollhundratal”, eftersom inga hundra år har namn som börjar på *”nollhundra-”. Det finns inget *”nollnolltal”, eftersom inga tio år har namn som har *”-nollnoll-” i mitten, så som det finns tio år i varje sekel som har ”-tjugo-” i mitten, tio år som har ”-trettio-” i mitten o.s.v. Det går utmärkt att tala om första århundradet efter Kristus, början av tvåtusentalet etc. (Tiotalet är ett litet möjligtvis godtagbart undantag.)

    Innan dyslektikern i Göteborg fick tokspatt fanns det inte en enda svensk under tvåtusen år som sade något annat än ”slaget vid Hastings tusensextisex”, filmen ”Tvåtusenett, ett rymdäventyr”, ”en kyrka från tusentalet”, ”vikingatidens slut i mitten på tusentalet” o.s.v. Detta var han själv helt på det klara med. Han presenterade det hela som en ändring, som ett nypåfund. Att denna kupp var möjlig berodde förstås på kulturlösheten, den bristande bildningen, den sjuka viljan att ändra på allt och styra och ställa med saker man inte förstår sig på. Det är ni som byter system.

    Gillad av 2 personer

   • acciaiosite skriver:

    I korthet är tjugohundra med tillhörande årtalssystem ” a) ogrammatiskt,
    b) inte något normalt fungerade räkneord,
    c) oekonomiskt, samt
    d) utan motsvarighet på andra språk

    Ordet ”tjugohundra” är (a) ogrammatiskt enär de regler för bildandet av räkneord som finns i svenskan aldrig skapar något sådant, även om de vid behov bildar t ex nittonhundra (se not 8) som alternativ till tusenniohundra. Ordet ”tjugohundra” är (b) inget normalt fungerande räkneord p g a att [Sture] Alléns nya periodbeteckning ”tjugohundratalet” medvetet skapats som något i betydelsen avvikande från tvåtusentalet, medan avledningen nittonhundratalet har samma betydelse som avledningen ettusenniohundratalet. Ordet ”tjugohundra” är slutligen (c) oekonomiskt enär det tar längre tid att säga än tvåtusen. (Att ordet ”tjugohundra” (d) saknar motsvarigheter i andra språk talar för sig självt.)” (Citatet lånat från Erik Marklunds förträffliga och grundliga genomgång av tilltaget. (http://paradox.provocation.net/paradox/tjugihuo.htm)

    Gillad av 1 person

 3. brrr skriver:

  I don’t agree.
  Jag tror inte alls att folk i allmänhet uppfattar makthavare som Gud, utan snarare att många känner sig maktlösa, en hel del är likgiltiga och oengagerade, många är eller gör sig till offer för socialt grupptryck o.s.v.
  Många jag har pratat med rycker på axlarna och säger att vi ändå inte kan göra något, bäst att ha kul så länge man kan, och så gör de vad de tycker är kul och bryr sig inte om vad makthavarna gör mot dem och deras medmänniskor.
  Många verkar ha förlorat sin integritet, de låter sig hunsas och trampas på utan att ens bli förbannade.
  Likgiltighet var ordet sa Bull, och själv fylls jag av förtvivlan och vanmakt.
  Och raseri faktiskt.

  Gillad av 8 personer

  • Linden skriver:

   Ledarsidorna skriver:
   Trots att den svenske väljaren på ett personligt plan anser att terrorism och politisk extremism vara ett större problem än naturkatastrofer som en följd av klimatpåverkan väljer svensken att fokusera sin uppmärksamhet på miljöfrågorna och sin klimatångest. Som ytterst trummats in av de dominerande mediehusen.

   Den svenske väljaren. Inte som andra.”

   Denna kunskap har pk etablissemanget haft och utnyttjat länge.
   Därför har de kunnat sitta i orubbat bo med 83% av väljarkåren.

   PKisterna har också satt i system att få oss att vända bort blicken från invandringen avigsidor.
   Meeto kampanjen är ett lysande exempel på det. Alla män är presumtiva våldtäktsmän.

   Ur den synvinkeln kan man förundras över att SD fick ihop sin miljon väljare med tanke på den förtalskampanj de varit utsatta för från riksdag ner till minsta landsortstidning,
   Sist i Löfvens jultal…..

   Gilla

 4. Alexander Zetterberg skriver:

  Vilken trevlig krönika att börja det nya året med, och visst är välfärdsstaten/politikerväldet den nya gudom som alla håller för helig. Men att förklara denna gudom för död i ett läge när den fortfarande lägger beslag på hälften av vår BNP, är med förlov sagt lite prematurt.

  I Nya Testamentet kan vi läsa om välfärdsstaten, den gudom alla skulle komma att tillbedja i den yttersta tiden. Men i Bibeln användes inga förskönande omskrivningar, där uttalade man dess rätta namn – Antikrist.

  Gillad av 3 personer

 5. Kjell Rehnström skriver:

  På kommunismens tid försökte de styrande övertyga massorna om att partiet var inkarnationen av all klokhet. Så i Östtyskland fanns det en sång: ”Partiet, partiet har alltid rätt!” Det var en ganska käck melodi! Men allvarligt talat, var skillnaden egentligen så stor mot dagens politiker som menar sig kunna påverka klimatet genom att få oss att flyga mindre, för att bara nämna ett exempel.

  Vi talar om representativ demokrati. Vi väljer våra representanter. Det är ett mycket ansvarsfullt värv. Men vad vi gör är att vi väljer mellan en massa kandidater som säger sig vilja leda oss, det är inte så att vi granskar dem på samma sätt som vi skulle granska en person som vi vill anställa till vårt företag, eller?

  Gillad av 1 person

 6. Fredrik Östman skriver:

  Men den Gud som levde till in på adertonhundratalet hade inte denna makt. Det var en Gud som agerade indirekt genom enskilda individer. Det var en Gud som sedan den s. k. renässansen hade dragit sig tillbaka från dagspolitiken, det var en mycket sofistikerad Gud, som därmed möjliggjorde naturvetenskapens framväxt i sökandet efter denna reklusiva Gud. Den Gud som så småningom kom i hans ställe, den socialdemokratiska Gud du beskriver, är inte alls tillbakadragen och sofistikerad. Det är inte naturvetenskapsmannens Gud. Det är den enklaste populasens grovkorniga Gud som synligt, snabbt och direkt styr och ställer. För den nya Gud gäller ingen humanism, ingen människans återfödelse som gudomligt subjekt. Den nya Gud bryr sig inte om likhet inför lagen och likhet under lagen. Han sparkar nedåt, hårt och orättvist.

  Kanske var det gamla Guds själva sofistikering under de högre klassernas ledning som orsakade hans död? För är det inte grobianernas hämnd vi har drabbats av? De hierarkiskt underordnades rop på att bli ordentligt dominerade?

  Gillad av 6 personer

 7. Aurora skriver:

  Kan hålla med om att många eller de flesta av oss kanske har en orealistisk tro på politikens och politikernas förmåga. Dock har nog de flesta efter den gångna hösten blivit varse den nakna bristen i denna förmåga. Det bör vara en tydlig signal till personlig tillnyktring. Vi får alltmer lära oss att klara oss själva. Börja träna redan idag. För samhällets ’välfärds’resurser kommer bara att minska och vardagens villkor krassare. Tråkig baksmälla på årets första dag men också en bra dag för uppvaknande och för att slutgiltigt ta av ögonbindlarna som politikerna satt på befolkningen.

  Gillad av 4 personer

 8. Ökenvind kall som fan, elefantian darrar lite grand, till is frös mandom fram, sluge danske man, byter igen till Lovande hårig dromedarian, lämnar snabbt jiayuguan, framåt mot den förbjudna stan skriver:

  Ja min förutsägelse är att när Sverige blir som Malmö så kommer Securitas att vara värt mer än Google, bevakningsföretag är årets aktie. En bekant, tidigare pk, jobbar i vården i Malmö, och åker hem vid 5-6 tiden. Man parkerar då i parkeringshuset som byggts intill Malmö Allmänna Sjukhus, problemet är att man går till bilen, och MAS ligger nu mitt i mångkulturen, så min kvinnliga bekant måste passera gäng utanför parkeringshuset, för att sedan gå in i en trappa ofta ensam och gå till bilen, ofta ensam. Hur kul är detta? Jag och min familj råkade ut för ett rånförsök på liknande sätt vid ett parkeringshus vid Kastrup. Hur kul är det att bli förföljd av ett gäng invandrare när man har väskor, små barn och fru med sig? Inte så kul kan jag säga. Så nu har mångkulturen gjort att parkeringshus inte kan användas, alternativt säkerhetsvakter posterade. Det är ju samma sak på allt fler ställen, vilken svensk familj var på Möllan igår? På badhusen behövs det vakter med våldskapital, i varuhus, i parker, parkeringshus och i villaområdet, vid bussen och så vidare. Så en explosion i antalet säkerhetsvakter verkar givet, och det värsta är, många av dessa är invandrare från samma kultur som man försöker skydda sig…

  Gud är död så vi fick bevakningsföretag istället.

  Gillad av 12 personer

 9. Ökenvind kall som fan, elefantian darrar lite grand, till is frös mandom fram, sluge danske man, byter igen till Lovande hårig dromedarian, lämnar snabbt jiayuguan, framåt mot den förbjudna stan skriver:

  Sedan så tror jag ditt snabba avfärdande av gud som pubertal betyder att du som indoktrinerad sosse-svensk aldrig förstått vad det handlar om och aldrig tänkt efter ordentligt. Vad betyder ”tro”?

  Gillad av 3 personer

 10. Patrick Sellman skriver:

  Hela begreppet stat är inget annat än en abstraktion. Något som likt gud inte är av denna världen. Staten finns inte om ingen tror på den. Lika självklar som många ser staten idag. Lika självklar förmodar jag gud varit för många genom tiderna.
  Används på samma sätt. ”Hördu! Jag arbetar åt gud och då kan jag begå de här övergreppen mot dig men du får inte begå dem mot mig.” Nu är det precis samma men gud är utbytt mot staten.

  Gillad av 2 personer

  • brrr skriver:

   Liksom t.ex. de rådande finanssystemen är ett fantasifoster som skulle upplösas om folk i allmänhet slutade att tro på dem.
   Och mycket annat vi fantiserar fram och gemensamt tror på. Snart nog lär vi tvingas skala bort en hel del av våra fantasier.

   Gillad av 1 person

  • A skriver:

   Nej P.S, du menar nån avgud (lögn). Som jag ser det så återskapar flera av oss nu religionen, för oss själva här och nu. Svensken ler och hånflinar åt religionen som han blivit lärd. För kanske tio sen började jag ana att han egentligen hånflinade åt sig själv utan att förstå det.

   Mvh A

   Gilla

   • Patrick Sellman skriver:

    Så kan man se det. Du läste nog in mer än jag skrev. Människan har andliga behov. När kollektivisterna kastade ut kristendommen uppstod ett tomrum. Människan har ett behov av att vara en del av något större än sig själv. Ger väl en viss trygghet i en brutal värld. Tappar man kontakten med gud fylls tomrummet raskt av en avgudadyrkan.

    Gillad av 1 person

 11. Ökenvind kall som fan, elefantian darrar lite grand, till is frös mandom fram, sluge danske man, byter igen till Lovande hårig dromedarian, lämnar snabbt jiayuguan, framåt mot den förbjudna stan skriver:

  Det är ju också en annan kritisk funktion som Guds övertagande av politikerväldet medfört, nämligen riskbedömning. Vanligt folk är usla på detta, i synnerhet om det rör sig om saker som sällan händer, därför så tror jag, som exempelvis Niall Ferguson sade när han besökte Sverige, att våldet kommer att styra, inte analyser som våra på DGS. För tidigare så visste folk att livet var hårt och döden närvarande, Raskens fick kallbrand, och Ida hängde sig, ingen socionom dök upp och tog hand om familjen. Nu utger sig politikerna för att lösa allt detta, inget är farligt utom det som de säger, som klimatet (en parentes, 2019 skall jag donera till Michael Wilgert och swebbtv för han gör ett bra jobb och talade just om detta i sin nyårskrönika). Så folk som är sämst på att bedöma fysiska risker, jag tänker på kvinnor, är de mest lurade. Men kvinnor tror på vad de ser med egna ögon, så för de flesta, så räcker det med en eller två hotfulla incidenter så rämnar hela pk-bygget. Hela skiten faller då man måste passera ett hotfullt gäng på väg hem från jobbet. Alla nya religiösa myter om allas lika värde försvinner för reptilhjärnan slår till, man ser att det inte är Kalle och Olle och Oskar som hänger utanför parkeringshuset, på en sekund tar reptilhjärnan över och programmerar om allt i skallen. Man kanske upprepar inlärda mantran ett tag men det hjälper inte, reptilhjärnan har slagit till.

  Det är nog därför det är kvinnor som kommer att skapa verklig rasism igen, för de kommer att kräva beskydd av sina män, det kanske till och med blir nedärvt, eller är, liksom rädsla för ormar är medfött?

  Så det är våldsamma och hotfulla incidenter som väcker kvinnors reptilhjärnor som kommer att ändra Sveriges politik. Vi män gör ju inget annat än tränar oss i att bedöma risker, det är ju därför man spelar counterstrike, eller på min tid, åkte ner i couloiren på baksidan av Mont Fort. Vi vara väntar på att kvinnorna skall be oss göra något åt detta. Jag är klar.

  Gillad av 9 personer

  • Ökenvind kall som fan, elefantian darrar lite grand, till is frös mandom fram, sluge danske man, byter igen till Lovande hårig dromedarian, lämnar snabbt jiayuguan, framåt mot den förbjudna stan skriver:

   Jag glömde dela denna video jag såg, mänskligheten behöver kloka ledare som håller utkik efter risker, detta ansvar har etablissemanget inte visat sig vara vuxet. Saker som sker med hundra års mellanrum, som tsunamis, är lätta att glömma bort:

   Gillad av 2 personer

   • brrr skriver:

    Ja, varje gång jag sett dedär filmsekvenserna och liknande från andra platser och tillfällen så undrar jag just över saker som riskbedömning och planering.

    Sådant som jordbävingar. tsunamis, vulkanutbrott, orkaner, skred och annat känner ju vetenskapen väl till sedan länge. Deras uppgift är att informera media och makthavare för att kunskaperna ska nå ut till alla. Makthavare ska sedan se till att vetenskapsmännen får delta i planeringen.
    Jag tror inte att det är vetenskapsmännen som missköter sin uppgift utan att det är media och makthavare som är arroganta.

    Men det var knappast många -om ens några- kvinnor inblandade i beslutet att bebygga områden som är kända för att drabbas av tsunamis och andra naturfenomen. Det var män som tog de besluten, och kanske, kanske inte gjorde riskbedömning.

    Däremot tror jag inte att kvinnor generellt är sämre på riskbedömning än män, utan snarare tvärt om. Kvinnor ser efter och fostrar barn och lär sig att riskbedöma så att barnen inte skadar sig illa eller dör. Män är snarare kända för att ta stora risker. Däremot har dagens svenska kvinnor levt i vad som troligen är den tryggaste och minst riskfyllda plats och period i mänsklighetens historia, så de kanske har förlorat förmåga till riskbedömning, åtminstone vad gäller *vissa* risker.

    Gilla

   • wangdang sweet poontang skriver:

    Jag tror du har lite fel, det är en enorm skillnad mellan hur män och kvinnor röstar just nu, jag tror kvinnor är sämre på att bedöma nya situationer (därför var det ~noll kvinnor i första omgången som var IT-entreprenörer), men det kan kvitta, för våldet kommer att styra för män likväl som för kvinnor, vi har båda reptilhjärnor, så snart vi ser våldet med egna ögon så slår den till, därav att de inte vill att man skall se videon på halshuggningarna, alla argument förbleknar efter detta om det är första gången man ser dylikt.

    Gilla

   • wangdang sweet poontang skriver:

    Dina exempel understryker snarare min poäng, för att skydda sin barn är inte riskbedömning, det är att undvika kända risker, min poäng är att män tränar sig i att möta fysiska hot, därav sport och så vidare

    Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Även jag är klar. De vänner som var hos oss igår kväll är också klara. Vi diskuterade vad man gör när grabbarna som vi oskadliggjort när de gjort hembesök hos oss och ligger bundna på golvet? Ringer polisen? Nej, sade en, det borde finnas en annan organisation man ringer. En som säger, dessa kommer aldrig att besvära er mer.

   Gillad av 6 personer

   • Linden skriver:

    Den kunskapen har vi lantisar haft länge. Försvarar man sitt liv och egendom får man hårdare straff än förövaren.
    Det har vi flera exempel på. , det som ens har en antydan till medborgargarde då har polis och domstolar oanade resurser.
    Vi skatteträlar ska veta vår plats.

    Gillad av 2 personer

 12. A skriver:

  Allt kokar ned till det personliga ansvaret P.E. När människor hela tiden väljer mindre personligt ansvar, så blir det så här. Makten skapar problemformuleringen samt även dess lösning, som förståss har samma karaktär som planekonomi. De talar om hållbarhet och långsiktighet, men allt sånt är bara nånsens och lögner. Inga planer är för stora för socialister, nu håller de på med klimatet…Förr var det floder som skulle vändas. Kan de rå på att förändra klimatet så kommer de att göra det, garanterat. Sen får vi leva med det, också.. Visst tror de sig vara gudar P.E, och det klart de vill vara globala. vad annars.. 🙂

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

  • olle reimers skriver:

   Före industrialismen visste alla sin plats och vilken uppgift man hade. Fullföljde man inte den var man förlorad. Idag finns alla möjligheter att – i vart fall tillfälligt eller till synes – slippa ta sin del.

   Vi väljer minsta motståndets lag. Det enda remediet är att barnet ständigt blir påmint om att det måste bära sin del av ansvaret. Trist men nödvändigt. Den gnagande känslan av dåligt samvee för att man inte hjälpte till att tvätta toaletten, städa sitt eget rum eller läste läxorna måste liga på lur nära ytan.

   Följer vi minsta motståndets lag är vi snart slavar.

   Gillad av 3 personer

 13. Östrahult skriver:

  Politikerväldet är ett av vår tids gissel och kan väl ses som en fortsättning på ett ofta förekommande överhetsledarskap som präglat stora delar av mänsklighetens historia. Dess uppkomst är en följd av ett stort framsteg, införande av demokrati, något som politiker och media nu gör sitt bästa för att avskaffa. Jag tror nämligen att TV och andra massmedia blivit ett sätt att manipulera människor och att människorna ännu inte blivit immuna mot denna påverkan, men det är på gång.

  Ett hoppfullt exempel på detta är de gula västarna som nu verkar ha fått upp ögonen för Fake News roll i manipulerandet. Se t ex detta klipp från aktionen häromdagen utanför France TV, http://video.lefigaro.fr/figaro/video/les-images-des-gilets-jaunes-devant-france-tv/5984425282001/

  Vill man få en pedagogisk bild av politikerväldets ansikte, arsenal och svagheter så tycker jag att Ceaușescu är ett utmärkt exempel. Han pungslog sitt folk, mördade oppositionella, satte frun som vice statschef, byggde att galet jättelikt slott etx, allt i folkets namn. Han hedrades typiskt nog med Serafimerorden 1980.

  Ett lysande exempel på vad som i extrema fall kan inträffa med politikerväldet är Ceaușescus sista tal, där hans floskler till slut tappar all inneboende kraft, se https://www.youtube.com/watch?v=wWIbCtz_Xwk. Politikerväldet i vårt land lär nog ta slut på ett betydligt mera fredligt sätt

  Gillad av 2 personer

 14. Eva skriver:

  Det är i dag populärt att tala om filterbubblor. Att vi väver våra egna kokonger av information. Selektivt av det som råkar finnas till hands. Och som behagar oss. Må så vara. Men det går inte att leva ett liv utan ett personligt hölje. Bakom ett trygghetens virtuella staket. Där normaliteten går att odla. Den som hamnat i en mänskligt fasansfull terräng kan lätt bli traumatiserad. Vi har alla sett bilder på skakande och darrande män. Soldater som utsatts för granatregn, under 1:a världskriget. Av explosioner. Och sönderslitna kamrater. Och kommit ut som mänskliga vrak. Att då hitta tillbaka till normaliteten tycks närmast vara en omöjlig uppgift. Deras kokonger har förintats. Bränts bort. Plötsligt står de nakna inför verkligheten själv. Helt oskyddade. Dagens tro på politikerna ingår i de mångas filterbubblor. En tro som inte tål verklighets ljus. Inte när ljuset kommer från verklighetens slagfält. Där tilltron till andra gått upp i rök. Och man inte ens törs stava till ordet tillit. När personliga händelser sprängt den egna själen i bitar. Eller som solens strålar, koncentrerat genom ett brännglas, bränt bort ens innersta hålrum. Det är när de naiva inte inser att de lever i egna filterbubblor, som trygghetsnarkomaner, de verkliga farorna uppstår. När all mänsklig historia negligeras. Och andras erfarenheter glöms, eller göms undan. Vägen mot helvetet har alltid kantas av goda föresatser. Det är dessa faror som PK-ismen hela tiden viker undan för. De bär alla på barnets naiva tro. Ur den väver de ett skyddande skal mot verkligheten själv. Där en dominerande förnekelse ingår. Samtidigt som de odlar tron på sig själva. Vi lever alltmer i en farans tid. Där tron på allomfattande goda krafter odlas. Som något gudomligt. Och att våra politiker har ett särskilt trollspö. Att svinga vid minsta problem. Det är de självgodas filterbubblor och kokonger vi alla skall vara rädda för. De som aktivt bygger filter – åt andra. Det är i dag dessa filter som hotar vår gemensamma framtid. Kalla det gärna för PK-filter. En kollektivets höga mur – mot en ytterst komplex verklighet.

  Gillad av 7 personer

  • brrr skriver:

   Vissa av oss får filtret bortbränt av betydligt mindre än krig med sönderslitna kroppsdelar flygande kring öronen. Det jag undrar mycket över, är skillnaden mellan att se, och att vara så bedövad som jag upplever att de troende oftast är. Går det att lösa upp bedövningen och få dem att se? Och i så fall hur? Eller är vi så i grunden olika funtade att det är omöjligt?
   Kunde man ordna så att varenda kotte när de startar sin telefon/dator/läsplatta en mogon, automatiskt möts av videon där den danska kvinnan får sitt huvud sakta avskuret? Skulle det kunna skaka om flertalet såpass att de vaknar?

   Gillad av 1 person

  • Hans Högqvist skriver:

   När du nämner soldater från första världskriget tänker jag på de svenska FN soldater som sändes till Kongo för att skapa fred i början på 1960 talet. De tvingades att bli en del av kriget och slåss för sitt liv i ett mycket grymt krig med en blandning av krut och machete. En machete som användes flitigt för att stympa soldater och civila män och kvinnor – en riktad personlig ondska som dessa svenska gossar var helt oförberedda inför och många fick livsvariga psykiska men av detta. En del på psykiatrisk institution resten av sina liv.
   Detta har det inte talats om i Sverige, det har smusslats undan.

   Gillad av 6 personer

  • Lars skriver:

   Mycket bygger väl endast på att man förnekar att se att i samhället omkring en finns det problem? Man ägnar sig åt sin egen lilla individuella värld; läser lite deckare, ser på TV, odlar blommor, sköter sitt jobb. Man sluter ögon och öron. Man tänker att det berör inte mig eller det är bara media som överdriver eller politiker ljuger alltid.

   Omkring oss tycks systemen vara skakade och alla möjliga konstigheter syns, kanske i en kaotisk rörelse för att förstå och balansera. DGS med sin nyliberala prägel och kommentatorer som är ”radikalkonservativa” är kanske bara ett tecken på det.

   Tesen att människor ersatt Gud med staten är endast nyliberal smörja från USA.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Patrik påstår sig vara nyliberal. Du kan googla på begreppet och se vad det betyder. Du kan också googla på Washington Concensus, som ger tydligare bild. Nyliberalism är vad som driver m och l och c och tydligen även SD nu när det ”ska bilda ett konservativt block” Nyliberalism är vad Thatcher och Reagan stod för, förknippas med Milton Fridman, ökade klyftor, lägre skatt för de bemedlade, privatiseringar mm. Det är vad t.ex. de borgerliga i Stockholm genomfört sedan länge med omvandling av hyresrätter till bostadsrätter, privatisering av vårdcentraler, upphandling av Nya Karolinska som public-private entreprenad, det är vad som driver DNs ledarsidor, det är vad som driver migrationen dvs fri rörlighet för kapital, varor och tjänster och människor.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Vad tog det åt dig där i den sista fristående satsen, Lars?

    Du låter ungefär som James Comey gjorde när han först inför kongressen i detalj, på ett korrekt sätt beskrev Hillary´s brottsliga gärning, men drog slutsatsen att hon inte skulle åtalas.

    Det är klart att svensken ersatt Gud med staten och att det inte har ett enda dugg med USA att göra där staten snarast enbart representerar den repressiva makten: polis och mlitär.

    Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    Olle: Tja, i förlängningen så är det nyliberala syftet att minska staten och privatisera, men att tolka Patrik som nyliberal just här kanske var malplacerat? Jag är ju tom överens med honom att ”politikerväldet” är åt helvete idag, men staten har funnits sedan staten uppstod och jag tror inte att människor tror på staten på samma sätt som man trodde på Gud. Som skaparen av världen, herre över liv och död, världens frälsare etc. Det tror jag inte.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Olle: Den federala staten har tre stora budgetposter; social security (inkl pensioner, akassor mm). medicaid, medicare dvs sjukvård för pensionärer och akutsjukvård och militär. Deltstater och counties har andra skatter (som fastighetsskatt) och olika avgifter Polis är delstatlig och på county nivå. Militära utgifter är ca 3.5 % av BNP medan de federala skatterna är ca 25 % av BNP. Totala välfärdsutgifterna USA inräknat avdragsrätt från skatt (subventioner), privata försäkringar mm är ca 26 % av BNP.

    Republikaner och allmän höger USA ser statens utgifter som problem. Trots att man har dyrast sjukvård i världen, som inte ens omfattar alla, pga monopol, försäkringslösningar, lobby grupper etc. så vill Trump och höger inte reformera mot en europeisk eller kanadensisk, eller japansk modell. I deras värld är privata lösningar alltid effektivare och bättre hur mycket verkligheten än invänder. Det är så att säga PK mantrat i den nyliberala jargongen (som inte enbart nöjer sig med ord utan implementerar).

    Gud är ju viktigt i Amerika, särskilt på den republikanska sidan och den moraliska högern, så man kan väl anta att de anser att staten ersatt Gud….de tycker kanske Gud skulle vara bättre på att avskaffa de 40 miljoner som lever under absolut fattigdom?

    Gilla

 15. Ulf skriver:

  Flygskam är ett nytt orwellskt men kanske är det faktiskt mycket relevant men inte som ni tror.

  Under de senaste 50 åren har marknadsekonomi och globalisering gjort att världsfattigdomen minskat ifrån 50 procent till att ”endast” omfatta 11 procent av jordens befolkning. Jag vill påstå att just flyget spelat en mycket viktig roll i den globala tillväxten.
  Detta baserat på mycket dåliga killgissningar ( mer användbar orwellska), så här såg de ut 1989 https://www.apnews.com/bd45c372caf118ec99964ea547880cd0
  Finns det något som tyder på att 2018 års killgissningar om tipping points etc är mer kvalificerade än 1989 års? Nej inte alls snarare tvärtom så tycks det inte ens finnas ett korn av sanning i detta.

  Så alla ni som funderar på att sluta flyga känn en oerhörd skam för att ni bidrar till folks fattigdom och för att ni fortfarande efter 30 år av dumheter ifrån klimathotare fortfarande tror på killgissningarna.

  Gilla

 16. Hovs_klipphällar skriver:

  Högst tänkvärt. Spontant invänder jag att
  ”Vaddå, det är ju egentligen bara ett försäkringsbolag det handlar om, alltså en allmän delegering av gemensamma åtaganden till politikerna, vars uppgift är att på bästa sätt sköta de åtagandena!”

  Sedan inser jag att det som kanske på ytan såg ut som ett försäkringsbolag i själva verket var något mycket mera. Inbyggt i den gigantiska apparat vi kallar ”Staten” finns hos många en närmast religiös förtröstan på att denna Stat ska kunna ta hand om alla problem.

  Förr insåg människorna att vi människor hade mycket små resurser att kunna påverka de stora skeendena, och därför fick vi mentalt överlåta kontrollen över dessa till en högre makt — till Gud.

  Numera har människorna ofta fått för sig att vi är gudar. Och om vi delegerar gemensamma åtaganden till Staten, så delegerar vi därmed en gudomlig makt.

  Nå, sant är att vi numera genom den tekniska utvecklingen har resurser som förr tillhörde gudarna, eller det ”övernaturliga”. Människorna däremot är samma skräp som alltid. De saknar all gudomlig vishet, och kan därför göra oerhört mycket mera skada än de kunde förr.

  Ett land som leds av dårar kan på några årtionden ledas käpprätt i fördärvet, och på ett sätt som inte går att reparera.

  Sveriges kulturellt mycket homogena befolkning håller nu på att bytas ut mot en helt annorlunda befolkning — en befolkning av generellt helt usel beskaffenhet som saknar både vilja och förmåga att förvalta vårt land. Detta sker därför att landets valda politiker ville ha det så.

  Gillad av 8 personer

 17. Folke Lidén skriver:

  Den stora frågan är hur man lyckats förvrida huvudena på så många människor i landet. Exempel. Jag har, välutbildade, bekanta som på fullt allvar tror att det är kört nu med jämställdheten när (den till 100 procent onödiga) Jämställdhetsmyndigheten ska avvecklas.
  Ett annat exempel är hur man helt bortser från elevernas (som kommer hit i mitten av tonåren)oförmåga att tillägna sig undervisning.
  Politiker tror att utredningar, höjda löner eller politiska direktiv på något outgrundligt sätt ska fixa saken. Folk (en stor del) instämmer. Eftersom alla har lika värde måste det helt enkel vara fel på metoderna.
  i sig är det väl knappast ett problem att en politiker i hög position driver igenom en korkad/orealistisk åtgärd. Problemet är att politiker som misslyckas får en ny chans, ny chans, ny chans, …

  Och vi låter detta ske utan att ge oss ut på gator och torg och kräva politikerns avgång.

  Gillad av 5 personer

 18. Bo Svensson skriver:

  De folkvalda har missuppfattat sin uppgift. – De ser sin roll som makthavare och försöker alltså att utöva makt vilket av oss som utsätts för maktutövning känns som övergrepp.
  De folkvaldas uppgift är rättsordningens fortskridande perfektion och när den en gång blir perfekt, har det sista utrymmet för godtycklig maktutövning täppts till.

  Rättsordningens utformning kunde i princip ordnas av en artificiell intelligens: Man matar in att utvecklingskurvorna skall gå åt rätt håll, – för människosläktet, naturen, livsmiljön och för folks makt över sin tillvaro.

  Jag har emulerat en sådan AI i min rätt mediokra hjärna och den har redan spottat ut en massa lösningar på akuta problem men inte sekundsnabbt.

  Gilla

 19. Göran Holmström skriver:

  Huruvida Gud är död eller inte, är det verkligen människans sak att avgöra?
  Sedan kommer nästa fråga, vilken av dom över 6000 gudomar är det som människan då tagit livet av? Nej Atchii var inte min favorit författare, uppfinnaren av nihilismen eller snarare torgföraren av den. Hans irrfärder med ett lik på ryggen i skogen, där han flörtade oblygt samtidigt som han kopierade Buddhismen i en portionsförpackad västerländsk tappning. Men håller med i övrigt om att människan behöver tro på något, och där finns kanske svaret till varför det ser ut som det gör. Socialdemokraterna i tidig skepnad gav ut tidningen Lucifer-Ljusbringaren, denna tidning skrev om Marxism och hatade svartrockar (präster).
  När dom vart lite mer rumsrena så att säga så droppades Lucifer för andra alster
  Aftonbladet gjorde entre lite senare. Men det är intressant dom ersatte det kristna med total tro till staten. Gör det då staten till Gud? Nej knappast, men tolkarna av statens ord blir ju i alla fall initierade tolkare av ORDET, och vad det har lett till ser vi ju alla, som inte tror blint och lojalt.
  Är då Gud död? nej inte i min verklighet, men den Gud är endast en stor skapande kraft. Ingen patetisk dömande sak som gnäller om nålen öga. Utan en vänlig kraft som håller någorlunda balans i ett ytterst komplicerat universum.
  Där en liten ras på ett blått litet klot försöker förstöra varandra på nya vis varje dag 365 dagar per år minus julafton för då får man presenter, och nyårsdagen då är man för bakfull för att kriga, lokala variationer finnes dock.
  2019 är året då dom falska profeterna skall kastas ur templen.

  Gillad av 2 personer

 20. V for Vendetta skriver:

  Intressant tanke P E och jag köper den faktiskt fullt ut och den bevisas i valresultatet. För precis som man förr avfärdade kritik mot Gud då hemska saker hände i ens omgivning med frasen ”outgrundliga äro Herrens vägar” så avfärdar man dagens elände med ”på sikt kommer det att lösas” vilket i botten är samma sak egentligen. Detta får till följd att lika lite som en renässansmänniska önskade störta Gud önskar den moderna människan vars hopp och tro riktats mot politiker störta dessa och ersätta dem med andra politiker, sådant skulle skapa en oordning i alltet och rycka undan den fasta grund på vilken politiken i århundraden vilat. Alla visste förr att en del spädbarn dör och det är dåligt och Gud har tagit beslutet men man får inte glömma allt det goda som Gud gett så Gus och hans beslut skall inte kritiseras. Så fungerar det även idag. Alla vet att t e x invandring urholkar staten fullständigt från massor av olika håll, alla vet att det är dåligt men man får inte glömma att vissa bidrag som vi upplyfter även i nettoskattebetalarnas värld är bra och då ersätter vi inte vårt usla styre med ett som vi inte egentligen känner. En ren trosaspekt alltså. Människan strävar efter oföränderlighet i vilken syn hon än har på världen. Därför har hon separerat sig från det hon kallar Naturen och hänfallit det hon kallar tro….. sedan må den riktas mot Gud eller politiker eller ett fotbollslag i England men oföränderlighet är målet.

  Gillad av 3 personer

 21. Göran Holmström skriver:

  Ovanstående tankar föddes igår, då gumman och jag tittade på ett par intressanta serier om tidiga civilisationer.
  Jag yttrade det mindre smarta uttalandet,” Fan vad mysigt det var att titta på döende civilisationer igår”, min gumma sade det lät inget vidare ju, men förstår vad du menar. Vi låg i garaget och såg på Sfinxen och dess hemligheter, ett par timmar före tolvslaget, en forskare menade att arkeologerna var ute och cyklade med dateringen på Sfinxen då erosionsskadorna inte kunnat uppstå i det torra ökenklimat som varit i cirka 5000 år hela basen är sönderäten av rinnande vatten.
  Han menade att det kunde stämma in med det klimat som rådde för 12000 år sedan, men istiden ställde till det lite då det är svårt att bygga under is.
  Sådär fortsatte programen, min favorit Gobeke Tepli avhandlades med den är daterad till 12000 år före oss, forskarna menar att 30 ton tunga block formats med i bästa fall bronsverktyg och sedan rests i mönster. Jag har jobbat lite i sten att bara bila bort en bergklack med en kobra med härdad spets tar mer tid än man kan tro. Att hugga ut en jaguar i basen på en sten samt göra den formad som ett hammarhuvud innebär att stenen från början vägt uppemot 50 ton.
  Man timmarna på en sten är med dagens teknik många och långa.
  Kanske hade dom trolldryck eller turbokoppar hammare.
  Men mycket trevlig nyårsafton var det.

  Gillad av 1 person

 22. Södermalmsrealisten skriver:

  Finns ekvatorn ?
  Många tror det! i alla fall. bildbeviset:

  Polcirkeln finns i alla, annars skulle tåget inte tuta där.
  Gud måste ju ha funnits i alla fall. Annars skulle han inte ha blivit så trött på den sjunde dagen
  att han måste vila.

  Gilla

 23. Matts Ekman skriver:

  Tack Patrik för utmärkt krönika i årets inledning!
  Det är oerhört bekymmersamt med ett folk som förväntar sig att staten och politiker ska lösa alla problem. Baksidan av det är att våra folkvalda uppenbarligen tror att de är förmögna att göra det. (Inte minst klimatfrågan tydliggör det). Hybris är väl en riktig benämning på fenomenet. Var tog ödmjukheten vägen?

  Gillad av 1 person

  • Jari Norvanto skriver:

   Ödmjukheten *host host* ryms i ‘de godas’ överlägsna avfärdande av ”högerpopulister”: ”Enkla lösningar på komplexa problem”…

   Medan ‘de goda’ har inga lösningar på enkla problem, och med sina påstådda lösningar ställer till en massa problem. Som blir till en uppgift för VIK och anledning att pungslå (den snart obemedlade) medelklassen ytterligare.

   Gilla

 24. alvar1131 skriver:

  Nu tog djävulen Annie med sig upp på ett mycket högt berg och visade henne alla riken i värl-den och deras härlighet och sade: ”Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.”

  Men Annie kunde liksom inte bestämma sig. Men mot Aftonen gick hon ut för att köpa Aftonbladet men kom hem med Expressen. Då jublade djävulen som fått Annie att tro att hon äntligen hade bestämt sig.

  Gillad av 1 person

 25. Rikard skriver:

  Hej.

  Gud är död syftar på något helt annat. Gud är den svagares krycka och ok för att förslava den starkare genom att uppfinna en auktoritär gestalt bortom sinnena och förnuftet, och göra sig till ensam uttolkare av denna gestalts vilja. Istället för ledare, hövdingar och kungar av egen kraft förslavades människan av präster utan annan makt än den lögn som kallas tro.

  Gud är död syftar på att människan äntligen befriat sig från prästerskapets tyranni, och är ävenså en varning om att inte återuppliva gud. Från animism till polyteism till monolitisk monoteism till totalitära läror och ett prästerskap som kallar gud för revolutionen, eller -ism löper det som en röd tråd att den svagare som inte kan kontrollera sig själv eller tvinga dig till underkastelse, kan lura dig till att frivilligt underkasta dig en ren amsaga och inbillning.

  Utan gud är människan fri. Fri att säga: ”Jag vill, så jag gör” och fri att axla det fulla ansvaret för detta. Övermänniskan är inte den som saknar moral eller struntar i den, eller omskapar den alltefter vad nycker och begär pockar på – övermänniskan är den som skapar sin egen moral och håller fast vid den utan att skylla ifrån sig på en nalle, eller gud, eller astrologi, eller jordstrålning, eller virvlat vatten.

  Tyvärr är detta svårt, varför de flesta stannar vid nihilismens pubertala cynismer: ”Om gud är död, så är död gud”.

  Dessutom gäller det hela endast den vita västerländska människan – övriga av världens folk har kvar sin ultimata ursäkt, snuttefilt och rationalisering: ”Jag gör, därför att gud vill det”.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

 26. Ulf skriver:

  På tal om religion så har svenskan berikats med ytterligare ett orwellskt ord, flygskam, men ibland träffar man minsann rätt.
  Under de senaste 50 åren har världsfattigdomen minskat ifrån att omfatta 50 procent av världens befolkning till att omfatta ”endast” 11 procent av befolkningen detta tack vare marknadsekonomi och global tillväxt. En viktig del av denna tillväxten är kommunikation inte minst flyget.
  Så den som pga av killgissningar som denna ifrån 1989
  https://www.apnews.com/bd45c372caf118ec99964ea547880cd0
  slutar flyga bör känna stor skam för att man bidrar till världsfattigdomen.
  Man bör också känna stor skam för att man inte sätter sig in i ämnet utan litar på killgissningar(annat nyttigt nyord). För är de bättre idag än 1989? Nej inte alls eftersom idag handlar det om riktigt galna gissningar om tipping points extrem väder etc och vi vet faktiskt redan att extrem vädret inte ökat.

  Så till alla som ransonerar sitt flygande känn skam för att ni i er okunskap bidrar till världsfattigdomen.

  Gilla

 27. Idisslaren skriver:

  Det ”Goda” Samhället valde en .com domän. Snarare än en .se domän. Så ser det ut. Det är något att tugga på, Så ser det ut. Där står. Det ”Goda” samhället. Gentemot oss.

  Gilla

 28. Sixten Johansson skriver:

  På de mest akuta problemområdena – tandlöshetspolitiken och ryggradslöshetspolitiken – kan vi vänta oss fler nunneordnar och mer EUnuck-anpassning. (Fast även en gamling kan önskedrömma om mer Shaolin- och Nürnberg-anda).

  Svenskarnas högste kastratgud (eller måhända barnlösa gudinna med ymnighetsbarm?) är nog Staten snarare än politikerväldet. Statsguden är lierad med många andra gudar: Mammon, Tillväxten, Progressivismen, Marknaden, Den Nya Världsordningen, Ordet. Dessutom är envar sin egen lyckas mini-gud.

  Men de svenska gudarna är inte alls höga, för gudar brukar förknippas med ”det heliga”, som människor är villiga att försvara och dö för. Hur många av dagens svenskar har någon uppfattning om vad som skulle vara så heligt för dem? Är ens den egna familjen eller den egna hedern som vuxen man eller kvinna längre så heliga?

  Svenskarnas gudsbild har alltså sänkts till en låg grupptänksnivå. De mänskliga mini-gudarna siktar heller inte så högt. Deras begär efter makt och pengar är vanligen inte obegränsat, utan nöjer sig med ”bästa möjliga nivå utan ansvar och besvärligheter”.

  Även härskarklassen fikar alltså efter den optimala personliga maktnivån, balanspunkten mellan hög status och minsta möjliga ansvar. Frånsett de allra mediakåtaste, så föredrar både Sveriges folk och makthavare i alla branscher att vara så anonyma det går. De gör sig osynliga, vill gömma sig i flocken, inte sticka ut och riskera att kastas för vargarna – inte minst den egna flockens lömska vargtandade.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Jag skulle tro att guden man bekänner sig till skiftar enligt det politiska spektrum. På den borgerliga sidan är det deras partier och på den vänstra deras partier. Du har väl hört den salvelsefulla Rheinfelt med sin överstepräst Anders Borg? Eller Annie Lööf? På den borgerliga sidan skäller man på staten, tycker den ska minska och på den vänstra är man lite mer realistisk, men har hybris kring vilka välsignelser staten kan erbjuda – genom organisera samhället med föreningsstöd od. Friedman som profet till höger och en förvirrad vänster, som tappat sin ekonomiska färdplan. I grund och botten en klasskonflikt mellan medelklass till höger och arbetarklass och lägre tjänstemän till vänster. Borgerligheten har haft problemformulerings initiativ sedan 90-talet, socialdemokratin städar upp var gång efter deras senaste sejour vid makten. Det är som det är. Nyliberalismen gav oss migrationen. Vänster trodde man hade ett humanorienterat syfte – inte att öka arbetslöshet, driva ned löner, skapa låglöneproletariat, urholka välfärden ”vi behöver fler låglönejobb” sa Rheinfleldt. Högern trodde kanske att det skulle fungera med migrationen efterhand…..då trodde de fel. Liksom vänstern. Vad är det för pundare som sitter vid taburetterna?

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Ja, du har rätt, om vi begränsar analysen till samhällskroppen. Men kroppen har ett psyke (medvetande) och där har stora förändringar skett både individuellt och kollektivt. Ett sjukt psyke kan göra att även en frisk kropp gör sjuka saker och t o m tar livet av sig och andra.

    Klassisk klassanalys kan här förenklas till att vänstermannen har en överbyggnad, ett psyke eller medvetande, som motsvarar hans kropp. Han brottas med en högerman, vilken i sin tur också har ett psyke som motsvarar hans intressen. Men speciellt under 2000-talet skedde stora förändringar under ytan, som blev uppenbara för 4 år sedan och bevisligen fortsätter att dominera i Sverige:

    Vänster- och högerpsykena (-medvetandena) kröp in i samma vindskupa och samsades någorlunda, tappade förankringen i och isolerade sig från samhällskroppen (produktionsapparaten och folket), bildade en hierarkiskt platt härskarklass och band upp egna lakejer. Detta är på god väg att bli Sveriges enda faktiska klass (via identitet, lojalitet, makt och försvarsmekanismer).

    Härskarklassens ideologi och aktiva konkreta åtgärder syftar (både medvetet och omedvetet) till att blanda upp, försvaga och ställa de ursprungliga produktionsbaserade klasserna och andra skikt och grupper mot varann och mot invandrarna. (Det här är i linje med Patriks krönika i dag och jag ska skriva mer om det där).

    Gilla

   • Lars skriver:

    Kan vara så. Jag tänker att då är vi inne på styrsystemen, på hur riksdag, regering och kommuner styrs och hur man rekryterar till dessa grupperingar och vad slag av ”kvalifikationer” som krävs och därmed är vi inne på belöningssystemen i Sverige, både privat och offentligt, i näringsliv, offentlig sektor, media, akademier och politik dvs den psykiska förändring du talar om, dessa babblande power point matadorer, detta lösa prat, denna ”sociala förmåga” etc. som premieras, den skapar dessa ”höger och vänster psyken”, bristen på logik och stringens, förljugenhet via många trådar som Bonniers belönande av svenska författare till befordran till chefer, det är ju trots allt chefer som har störst betydelse för att forma kultur inklusive värderingar och regler (moral) i olika organisationer och därmed får jag en koppling mellan ekonomi och psyke! Jag menar, vad är det för figurer som inte lyckas enas och få skolan att fungera? Som inte kan medge problemen med migrationen? Därmed har vi också de dubbelriktade kausala sambanden, en spiral av handlingar som skapar förfall som skapar handlingar.

    Parti ideologier, etiketter som ”socialister” och ”nyliberaler” visar ju en del av praktisk åskådning, men gemensamt tycks vara ett ekonomiskt, intellektuellt och moraliskt förfall, som kan spåras till härskarklass och makthavare med olika preferenser och avsaknad av kontakt med verkligheten och ide om hur man ska förhålla sig och planera för folkflertalets bästa. Jag är inte övertygad om att näringslivet inte drabbas. Det finns många fina företag och verksamheter, men att de generellt och genomgående skulle vara av den kvalitet som erfordras för utveckling och tillväxt när kulturen och belöningssystemen är så väsentliga är jag tveksam till.

    Gilla

 29. johan utan land skriver:

  Guds död innebär också att makthavarna har färre incitament att bete sig anständigt. De behöver inte längre frukta att straffas för illdåd i livet efter detta.

  Gillad av 1 person

 30. Tapani Graae skriver:

  En medmänniska log döende på sängen. Kompisen kom och tröstade:Det där med döden är inte så märkvärdigt – det finns många före oss som har klarat av det.

  Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Tack, Lars, det här var verkligen intressant och värdefullt! Det är alltså en knappt 50-sidig rapport av statsvetaren Mike Enocksson (som har en tidig SD-bakgrund, men sedan blev socialdemokrat). Protestpartierna och dissidentrörelsen analyseras under den idépolitiska termen ”radikalkonservatism”, som har historiska rötter och är klart bättre än höger-, populist- och extremistetiketterna. Och Mike understryker att rörelsen är stark och växande och måste studeras och tas på allvar.

   Själv har jag direkt en massa invändningar och de sosseperspektiv som ibland bryter fram blir ofrivilligt komiska, men innehållet och det huvudsakliga förhållningssättet har mycket stora förtjänster. Jag ska lusläsa analysen och berätta mer framöver.

   Gillad av 1 person

 31. Hawwa skriver:

  Att vår tilltro till Gud har ersatts med tilltro till staten köper jag.

  Men det finns, tack o lov, en väsentlig skillnad;
  Staten är i någon mån förhandlingsbar, den utger sig inte för att vara den ultimata sanningen som inte kan ifrågasättas, även om den i många stycken kommer rätt nära. Att befinna sig en situation där icke-rättrogna riskerar sin utkomst är riktigt illa, men inkvisitionen dömer oss inte till döden (yabbah!). Vi har t ex ännu ingen regering p g a av meningsskiljaktigheter. Kanske får vi paradoxalt nog glädjas åt det utrymmet.

  Gilla

 32. Lena Pelz Persson skriver:

  Vilken knepig gubbe..
  För mej är han en ynklig person som skriver meningslösa tvivelaktiga saker på tveksamma forum.

  Gilla

 33. Lena skriver:

  Så vad är det nya? Vad kommer härnäst? Demokratin kanske. Den verklige demokratin, det vill säga folkmakten.

  Statsvetare har i flera år sagt att det är globaliseringens framfart som skapar mycket av den oro som finns i världen. En globaliseringen som sätter demokratin på sin spets.

  Läs gärna boken ”Knapptryckarkompaniet” av Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi och fd. riksdagsledamot, där hon beskriver hur folkmakten glidit folket ur händerna till förmån för politikermakt. En bok någon filmmakare borde ta tag i och filmatisera, likt den amerikanska TV serien, ”The West Wing”.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.