Hur kristendomen förtrycker kvinnor

Patrik Engellau

Det höves mig att till julaftonen skriva något religiöst och vad kan då kännas mer hugsvalande än att sätta tänderna i en feministisk konspirationsteori om en månghundraårig kristen sammansvärjning mot kvinnan?

Mats Malm, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet tillika nyvald ledamot av Svenska Akademien, höll vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december ett tal på temat ”Så tappade vi bort den enda kvinnliga aposteln”. Talet återgavs Under strecket i Svenska Dagbladet dagen efter.

Utgångspunkten är vers 7 av kapitel 16 i Pauli Romarbrev som lyder så här i den senaste Bibelöversättningen:

Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar; de är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig.

Professor Malms stora grej är att Junias egentligen är en kvinna som växlat kön genom århundradena. Ibland – till exempel i King James´s Bible; det är sant, jag har kollat – är vederbörande kvinna och heter Junia. Ibland, som i de senaste svenska Bibelversionerna, är personen en man som heter Junias.

Malm hävdar nu att personen J i verkligheten var en kvinna: ”ja, Paulus talade om en kvinnlig apostel Junia, men ingen manlig Junias”. Malms argumentation för den sanna könsbestämningen är skakig men låt oss acceptera den. Varför har då bibelöversättarna ibland vägrat att låta aposteln framträda som kvinna? Därom vet professor Malm besked:

Men den grundläggande orsaken lär vara att tanken på en kvinnlig apostel helt enkelt stred mot vad man uppfattade som sunt förnuft… Det verkar orimligt att Paulus skulle ha tänkt sig en kvinna som apostel, alltså måste det röra sig om en man.

Rätt bestickande argumenterat om du frågar mig. Men ändå. Vad är egentligen en apostel? Jag hade för mig att apostlarna var de 12 eller kanske ytterligare några noggrant uppräknade män som var Jesu lärjungar. Det finns ingen Junia eller Junias bland dem, det är bara att googla. Efter ett visst studium får jag lära mig att ordet apostel inte är exakt definierat, ibland avses lärjungarna, ibland avses vem som helst bland de tidiga kristna som skickades ut i världen på missionsuppdrag. Kan det vara så att det inte fanns några kvinnor bland dessa?

För att få svar på den frågan kan man läsa hela det sextonde kapitlet i Romarbrevet varur Mats Malm bara verkar ha läst den sjunde versen. (Det är inte så jobbigt, Mats! Kapitlet är bara en textsida.)

Pauli brev till romarna, korintierna, galaterna, efesierna och så vidare är skrivelser till olika nystartade kristna församlingar runt om i den antika världen. Ibland, som i det aktuella fallet, är de ett slags rekommendationsbrev för nyutsända missionärer, således apostlar, som, troligen med Pauli rekommendationsbrev i handen, kommer på besök. Jag tänker mig att det var ungefär som när en ung svensk missionär på 1800-talet, som skickats ut av sin församling till hednamissionen i Kongo, bar med sig ett rekommendationsbrev från biskopen till etablerade kongomissionärer på plats.

Första och andra versen i sextonde kapitlet lyder så här. Det är den i hela kristenheten välkände Paulus som talar:

Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe, som tjänar församlingen i Kenchreai. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig.

Tredje till sjätte verserna låter som följer:

Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hednakristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epainetos, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er.

Prisca var kanske den kristna tonåring som led martyrdöden då hon vägrade att offra till de hedniska romerska gudarna. I varje fall Prisca ett kvinnonamn.

”Hälsa” ska nog i det här fallet betyda ”välkomna”. Ibland är det förstås svårt, i varje fall för mig, att avgöra om ett namn avser en man eller en kvinna men tillräckligt ofta har de rekommenderade namnen förtydligande epitet såsom exempelvis ”Persis, den älskade systern” och ”Rufus moder” och ”Nereus och hans syster”.

Totalt 25 apostlar omnämns i detta kapitel som alltså upptar en trycksida. Enligt min bedömning, där jag räknat tveksamma fall som män, var nio av apostlarna kvinnor och 16 män.

Hur ska man i det perspektivet förklara rubriken ”Så tappade vi bort den enda kvinnliga aposteln”? Kan det vara så att Svenska Dagbladets rubriksättare tog ut svängarna? Inte så sannolikt, för rubriken återfinns även hos Göteborgs universitet, visserligen betecknat som ”Aktuella pressklipp”, men i alla fall.

Även om rubriken överdriver professor Malms poäng så väcker hans argumentation frågor. Vad är den stora grejen med att en av de i så fall tio kvinnliga apostlarna blivit felkodad som man? Som exempel på att kristendomen förtryckt och förnekat kvinnan är resonemanget knappast övertygande. Varför har man i så fall bara omkodat en av kvinnorna?

Kanske vilar hela den grundmurade föreställningen om kristendomens njugghet mot kvinnor på lika lösan sand. Ska jag behöva forska i det nu också?

38 reaktioner på ”Hur kristendomen förtrycker kvinnor

 1. Steen R skriver:

  Det er som bekendt kristendommen, der indfører lighedsbegrebet. Først er vi lige over for Gud, så bliver vi lige over for samfundet og loven. Det er en lighedstanke, der ikke findes i nogen anden kultur. Så det er en meget ahistorisk konspitationsteori

  Gillad av 3 personer

 2. gmiksche skriver:

  God Jul, Patrik. Du slipper forska.

  Paulus i 1 Kor. 14:34 ff: ”Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten. Är det kanske från er som Guds ord har utgått, och är det bara till er som det har kommit?”

  Det är mig obegripligt hur en kvinnlig Junias ska ha kunnat utöva sitt kall med den utgångspunkten.

  Och så God Jul till hela församlingen. Nu menar jag inte den i Korint utan bloggens.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Där är ju en obegriplig motsägelse i att ge sitt fulla stöd till 9 kvinnliga utsända predikanter och samtidigt förbjuda kvinnor att tala inför försmlingen.

   Är det något som fuskats dit i efterhand, är det väl rimligtvis förbudet.

   Gillad av 2 personer

   • Anna Lindén skriver:

    Det troliga är väl att församlingen i Korint hade problem med en grupp kvinnor som på ett störande sätt pratade med varandra under gudstjänsten. När Paulus skall gå tillrätta med problemet uttrycker han sig generaliserande, något som var vanligt i dåtidens judiska kultur. Även Jesus uttrycker sig ofta tillspetsat och generaliserande. Det Paulus säger här gäller knappast kvinnliga apostlar som vittnar om Jesus. Den kristna historien är full av sådana kvinnor. Det är skillnad på förkunnelse och vardagligt prat.

    Gillad av 4 personer

   • Anne-Hedvig skriver:

    Anna Lindén –
    Vi lærte i gresktimen på skolen at verbet ‘tale’ (hos Paulus her) i originalteksten er ‘lalein’ – det betyr ikke ‘tale’, men ‘skravle’ (la la la!). Det endrer meningen!

    Gillad av 2 personer

  • Niklas R skriver:

   Vad det hänvisar till är att kvinnan ska vara tyst under gudstjänsten och inte avbryta denna eller störa den med frågor utan vänta tills de kommit hem med att ställa frågorna till sin man.

   Gilla

 3. Anders Drotte skriver:

  Är det inte så enkelt som att kvinnan då var lika förtryckta, utan medgivande av egen tankeförmåga, som många muslimska kvinnor är drabbade idag?
  Du leder nu klart i poäng över Malm, Men jag skulle höja garden. Kontring hoppas vi kommer.

  Gillad av 2 personer

  • Stig Palm skriver:

   Islam ligger 500 år efter Kristenheten kan vara förklaringen. Alltså, om 500 år det blir jämställdhet i Muslimvärlden. Fan trot…

   Gilla

   • Stig Palm skriver:

    Jo då, kan en del om Islam efter att ha arbetat i Saudi Arabia och UAE. Har till skillnad från de flesta svenskar ett ex. av Den Heliga Khoranen intill mina Kristna Biblar på hyllan. En gåva från en av deras Sjeijker att vara partiellt påläst. Mohammad kom ca 500 år efter Kristus att de således är denna tid efter honom. Därav mitt antaganden.

    Gilla

   • Rolf Lampa skriver:

    Lära och leverne

    >> ”Islam ligger 500 år efter Kristenheten kan vara förklaringen. …”

    Fem hundra år efter att Kristendomen lärde oss att älska vår nästa, inklusive oliktänkande (våra fiender), så kommer Islam och vrider tillbaka klockan.

    Våld och mord rättfärdigas som heliga handlingar, som en tjänst åt sin blodgiriga gud. Islam är ifråga om varje grundläggande värdering kristendomens raka motsats. En skränande anti-Krist (anti betyder både ”mot” och ”istället för”) som många moderna människor inte ser ens med vidöppna ögon. Alla totalitära tankesystem’s våta dröm (man ser vilka ideologiska strömningar som passar så bra ihop med islam att inget ont kan få dem att kritisera vanvettet)

    Islam är precis en sådan fasansfull anti-religion som vi alla skulle uppfinna om vi vore den satan (”motståndaren”) som den judisk-kristna bibeln utpekar som Guds svurne fiende.

    Tag alla grundläggande kristna värderingar om nåd och förlåtelse, ödmjukhet och hänsyn, och vänd på det 180º och voila! – du har just kommit fram till vad Muhammed både lärde och gjorde. Dvs motsatsen till vad Jesu lärde och gjorde.

    Gilla

 4. Husbygge skriver:

  Att frakta material för husbyggen, en längre sträcka, var förr nästan en omöjlighet, åtminstone för de som tillhörde allmogen. Det är därför olika hustyper skiljer sig åt geografiskt i Sverige. Gotland har sina stenhus. Skåne kalkade korsvirkeshus. Och Norrland knuttimrade hemman. På samma sätt kan man bruka historisk närhet. Man tar det näraliggande, det som lättast passar in. Och gör praktik av det. Med den skillnaden att olika hustyper brukar vara bastant byggda. Med gediget material. Medan det senare historiska prålet mest speglar den egna samtidens sociala behov av acceptans. Över allt ser man nu hur kvinnohistoria grävs fram ur historiens töcken – för att blidka samtidskraven – mest bestående av en feministisk elit, som söker bekräftelse. Man formar nya berättelser efter den egna tidens mode. Bänder, vrider och korrigerar efter nutidens krav. Själv vill jag läsa historia bortom nutidens mer korrigerande åsiktsfilter. En historia som försöker stå fri – åtminstone till sina ambitioner. Oavsett om det gäller Julen, husbyggen eller vanlig vardag. Varför måste nutiden ge sig på figurer som Pippi Långstrump, Tintin eller apostlarna i Bibeln? Och ändra i berättelser? Som om andra tider haft fel – och vi själva sitter med rätt facit. Det senare, det där med apostlarna, verkar mest bestå av inställsamhet och fjäsk, inför nya kollegor inom den Svenska Akademien. Särskilt för dess kvinnliga del. Fjäsk har aldrig riktigt varit min grej. Oavsett var i historien man hämtat bomaterialet för sitt eget husbygge.

  Gillad av 5 personer

 5. Lenam skriver:

  Sverige är numera ett avkristnat land. Därför tar vi tillfället i akt att berätta lite om Jesus på Julafton för barnen. Vi behöver inte läsa julevangeliet. Det är ingen som orkar lyssna på. Vi får berätta att alla älskade Jesus för att han kände Gud. Vad är Gud för något undrar barnen? Ja det kan väcka intressanta tankar i deras små huvuden. God Jul.

  Gillad av 2 personer

 6. Östrahult skriver:

  Framförallt visar väl detta på nivån inom universitetsvärlden, särskilt i luddiga ämnen. Där blir man inte professor pga kunskaper utan pga att man är politiskt korrekt. Eftersom ingen annan reagerar så får man väl anta att ingen närvarande vid akademins högtidssammankomst har orkat göra faktakoll som Patrik gjort.

  För det andra visar detta hur mycket man kan lägga in personliga tolkningar i religionen, ungefär som ärkebiskopen som tar ut svängarna ordentligt när hon förenar sin extremism med ämbetet.

  Gillad av 7 personer

 7. Göran Holmström skriver:

  Egentligen så tolkas ju frågan fel i dessa tider av jämlikhet och genus.
  Det finns som bekant inga kön, det är ju bara en konstruktion.
  Så det korrekta budskapet blir, det fanns 25 förbaskade apostlar!
  Sådär ge mig en doktorshatt nu, så kan vi alla fira högtiden som kallas jul
  eller vad den nu kallas i dom hem som firar den.
  20 grader minus, vedeldning har sin charm men inte just nu.

  Gillad av 1 person

 8. Sand och sand och sand, en elefantian beriden av en dansker mand, först bak o fram, nu över dyn och genom damm, raskt tar sig fram i taklamakan skriver:

  Inget kan de låta vara ifred, inget, inget, varför har Jultomten skägg? I jämförelse så fick mammorna till de halshuggna bilder på sina mördade döttrar som julkort. Absurditeten i att jaga dessa små möss av inbillad eller i något fall verklig orättvisa när flickhuvud rullar och det beskrivs som knivskador och denna kultur breder ut sig över hela Europa är svår att ta in. Detta är den värsta dekadens, vår tids romerska orgier. SD är uppenbarligen helt galet ute med Thorvaldsson, de har helt enkelt blivit giriga. Fan, jag hatar den tid vi lever i, vänstern har vunnit och flickor bli gängvåldtagna och huvuden rullar med Lööf, Löfvens, Kristerssons, Reinfeldts, Bildts, Jan Eliassons, Ullenhags, Fridolins, Wallströms och alla de andras gillande eller tystnad. På ledarsidorna så debatterar man för och nackdelar med invandring och förmår inte peka finger på den mest uppenbara ondskan i vår livstid, Boström, Teodorescu, Lifvendahl, Birgersson, Dahlberg, Arpi, Gudmundson, Cwejman, alla medverkar de till att denna hemska saga fortsätter, är häxan verkligen farlig, hon kanske bara låser in barnen för att hon tycker synd om dem och inte alla häxor äter barn.

  Min önskeklapp är att Katerina Janouch fylls med energi och äntligen kan väcka svensken och i synnerhet de svenska kvinnorna. Så åt de flesta här God Jul, och åt mina fiender må ni kvävas av er ekologiska julgröt.

  Gillad av 13 personer

  • Sand och sand och sand, en elefantian beriden av en dansker mand, först bak o fram, nu över dyn och genom damm, raskt tar sig fram i taklamakan skriver:

   Knaperi knaperi knus

   Gillad av 1 person

 9. Björn Donobauer skriver:

  Intressant utläggning. Tack monsignore Patrik. Apostlarna var dock detolv som hade varit med från begynnelsen som du påppeakar var ingen av dem kvinna. Men då ”apostello” betyder sända, skicka blev designationen apostel liktydigt med ”utsänd”.. svårare än så är det inte. Det krävs en professur för att inte kunna läsa hela sammanhang.

  Gillad av 2 personer

 10. Sand och sand och sand, en elefantian beriden av en dansker mand, först bak o fram, nu över dyn och genom damm, raskt tar sig fram i taklamakan skriver:

  God Jul Patrik, kämpa på, tomteluvan av för dig!

  Gillad av 4 personer

 11. Hovs_klipphällar skriver:

  En medlem i Svenska ankdammeriet som knappt verkar läskunnig… Ja allt för att smila in sig hos vissa somliga.

  Även om kvinnor enligt Paulus inte skulle tala i församlingen kunde de uppenbarligen förekomma som ”apostlar”. Så man får anta att de kunde yttra sig i andra sammanhang.

  Önskar er alla som följer denna blogg en riktigt God Jul!

  Gillad av 2 personer

 12. Sixten Johansson skriver:

  Jag har inte tillgång till Mats Malms text, men på nätet finns mycket skrivet om Junia. I Wikipedia på olika språk finns massor av fördjupande stoff om kristendomens otaliga grenar, tvistefrågor och kätterier. En knäckfråga är alltså vad vi menar med ”kristendomen” (t o m i bestämd form). Vilken kristendom? Var och när? Uttolkad av vem, för vilka, mot vilken bakgrund, i vilka syften?

  De boklärda bladvändarna verkar nu lika väl som under hela det första årtusendet vara rätt överens om att den mest sannolika tolkningen av den grekiska texten är att det faktiskt syftar på en kvinna och att hon var aktad som apostel, inte bara av apostlarna, inte heller aktad bara i egenskap av sannolik hustru till Andronikos. Men under det andra årtusendet har det ofta tolkats som ett mansnamn, från 1200-talet till mitten av 1900-talet, alltså under cirka 700 år. Inte minst Martin Luther gjorde så.

  Historien måste studeras med sin tids optik. PK-perspektiven hör till vår egen tid. Men inget säger att religionen, kristusbilden, gudsbilden och andligheten skulle behöva vridas tillbaka till mer patriarkala tiders syn eller praktik. Just kvinnans nya starka roll är tvärtom livgivande och välkommen där. Men utanför den kyrka som vårdar det sakrala ska männen vakta (gärna även hugade amazoner). De ska värna det gemensamma heliga, för detta är krigarens roll. Oavsett om de är män, kvinnor eller mellanting kan babbelianer inte värna något heligt som de ringaktar och vanhelgar.

  Men Gud Jul på er allihop!

  Gillad av 3 personer

  • Redaktionen skriver:

   Det där säger Mats Malm. Det verkar vara en rätt gängse bild (vilket man som du påpekar får reda på om man läser på nätet). Min poäng är att det i samma kapitel omnämns ett antal kvinnor i samma andetag som inte blivit sexuellt felkodade av kristna manschauvinister. Därför känns det fel att på grund av Junia-fallet döma kristendomen för kvinnofientlighet.

   Patrik

   Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Ja, Jesus var sannerligen inte kvinnofientlig och inte kristendomens olika grenar heller, särskilt inte under det första årtusendet. Och överallt har det under båda millennierna funnits mycket starka och respekterade kvinnliga gestalter. Vissa sekler har varit mer krigiska än andra och kyrkans ledning har varit av varierande kvalitet.

    Men som de absolut mest kvinnofientliga under dessa två årtusenden kvalificerar sig nu samtliga av dagens babbelianer inom akademin och kyrkans ledning, som nu inte har ett spår av andlig insikt och kontakt med själva kärnan i mästarens förkunnelse. Det är ett oerhört svek mot både kristendomen och folket. Det är höjden av kvinnofientlighet, hyckleri och ryggradslös politisering, när de nu i ynklig opportunism, självgodhet och simulerad okunnighet låter kyrkportarna stå vidöppna för världens farligaste, mest oandliga, antikristna och kvinnofientliga fundamentalism och svekligen fortsätter att smula sönder grunden för vår civilisation.

    Gillad av 2 personer

   • Anne-Hedvig skriver:

    Sixten Johansson –
    Dette har du SÅ rett i, men jeg er ikke sikker på om de alle skjønner det selv!
    (Kanskje noen, med sine rigide undertrykkelseshiersrkier, der ‘ikke-hvite’ MENA-menn er mer ‘undertrykket’ enn ‘hvite’ kvinner og barn. Åpenbart mer enn ‘ikke-hvite’ MENA-kvinner også? Grenseløst kynisk når man ser fruktene av deres vrangtro, ren verdinihilisme).

    Gilla

 13. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  Ha, jag har upptäckt den revolutionerande sanningen, som också förklarar varför kvinnan skall tiga i församlingen.
  Junia är Junias som tillika bara en felskrivning av Judas.
  Alltså, vare härmed bevisat, den svekfulle Judas var kvinna, och två tusen års globalt elände (inklusive den globala uppvärmningen som rätt och slätt handlar om läckage från de nedre svavelrika regionerna), har därmed fått sin förklaring.

  Gilla

 14. Arthur skriver:

  Det verkar osannolikt att Malm, professor i litteraturvetenskap inte har läst romarbrevet. Genustramset måste vara teater. Det är ju närmast obligatoriskt i etablissemangskretsar.

  Malms fru är också professor i litteraturvetenskap. Lika barn leka bäst.

  Romarbrevet:

  https://www.bibeln.se/las/2k/rom

  Gos Jul.

  Gilla

 15. Dana skriver:

  FN har idag utvecklats till ett hot mot västländerna. Organisationens majoritet utgörs av diktaturer, vilka vanligen har en allmänt auktoritär alternativt socialistisk inriktning, och de ser nu FN som den kanske bästa metoden att utnyttja och politiskt försvaga ett självständigt Europa och Nordamerika. Bland annat vill man öka transfereringen av medel från dessa länder till utvecklingsländerna. Från att vara ett redskap att minska krigsrisker och hantera uppkomna konflikter samt ge katastrof- och utvecklingshjälp glider FN alltmer in på en rent politisk linje, som troligen avses leda till en världsregering.

  Detta kräver bland annat att nationers självbestämmande – och i första hand västländernas – ska begränsas, kanske så småningom elimineras. Ett steg på vägen är nu, att man genomdriver en invandring till dessa länder från Asien, Afrika och Mellanöstern, vilket så småningom kommer att politiskt paralysera västländernas möjligheter att driva en politik, som motsätter sig den, vilken en majoritet av världens diktaturer väljer. Den allt öppnare socialistiska attityden hos – i alla fall – delar inom FN visas av de planer dess underorganisationer tagit fram för världens utveckling. Detta medför, att FN:s värde för Väst inte längre motiverar faran av att acceptera fortsatt medlemskap.

  Gillad av 6 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Dana — Självklart är det så. Oavsett vad nu FN hade för roll från början, så är det numera en organisation för skurkstater, och dessa ”shithole countries” utnyttjar FN:s gamla prestige för att underminera framgångsrika västliga demokratiers stabilitet.

   För ett perspektiv på detta kan man gärna omigen läsa Sagan om Ringen av Tolkien. Kärnan i denna berättelse är att tillvaron präglas av en kamp mellan det onda och det goda, och så är det även i verkligheten.
   De krafter som försöker sudda ut denna skillnad är de som allra farligast tjänar ondskan, vilket vi kan se på hur PK-sektens hantlangare just nu försöker tona ner islam, i synnerhet den fanatiska islamismens illdåd.

   Svenska makthavare kollaborerar med FN-skurkstaterna på ett rent vidrigt sätt. Sverige borde lämna FN.

   Gillad av 4 personer

 16. gmiksche skriver:

  Jag tror att ett grundläggande missförstånd ligger i att det i diskussionen bortses från skillnaden mellan enskilda personers liturgiska och missionerande roller. Det är svårt att tänka sig att de tidiga kristna samfunden som etablerades under apostlarnas levnadstid inte präglades av apostlarnas och en del av menighetens judiska bakgrund. Icke minst prästämbetet som enligt judisk tradition var förbehållet männen. Kvinnorna spelade en viktig missionerande roll. Det finns många berättelser om romerska potentater som omvändes till kristendomen genom sina fruar. Kvinnor dog martyrdöden på samma sätt som män. De blev helgonförklarade och därmed förebilder för både män och kvinnor. Det var först genom protestantismens avskaffande av helgonkulten och Marias detronisering som centralfigur som kvinnorna ställdes åt sidan.

  Gilla

 17. Lars Säwedal skriver:

  Det fanns andra märkliga vid namn Malm från Göteborg. År 1865 bogserades en död val in till Lindholmens varv. Intendent A.V. Malm och konservator Malmgren vid Naturhistoriska Museet stoppade upp den. Valen som nu kallades den Malmska valen visades upp påStockholmsutställningen . Man hade tom kaffeservering i den. Efter återkomsten till Göteborg fick den stå i museet med öppet gap. Malm hade inte hittat någon Jona eller Johanna i fiskens buk. Emellertid så påkom vaktmästaren ett älskande par in flagranti! De visade sig vara en man och en kvinna vilket torde störa den nutida professor Malms genusuppfattning.
  Vid följande styrelsemöte slog ordföranden , en äldre överste, klubban i bordet med följande ord: ”Vi får vara nöjda över att denna förmån kommit ett par medborgare i vår stad tillgodo.”

  Gillad av 1 person

 18. Jonas Nilsson skriver:

  Jag tycker att inte bara Malms anförande utan att även denna bloggtext är trams. Det är lite vågat av en ny akademiledamot att tro att han kan plocka med bibeltexter som han vill utan att det bränns. Om vi nu ska försöka förstå Romarbrevets sextonde kapitel lite bättre — alltså att Paulus bekräftande av betrodda kvinnor i antal är utan motstycke antiken – det PE ganska pinsamt enkelt visar, så kan vi börja brevet från börjar där samme Paulus betonar världens behov av frälsning. Det är ett budskap just för Svenska Akademin med ett så ogenerat horeri på programmet. Ska man trösta sig med att det är fransmännen som får bära skulden? Men det var för sådanas skuld som julen kom till.
  Julafton är Evas dag. Juldagen är Jesus – dagen utan namn i almanackan. S.D.G.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.