En ny folksjukdom

Lennart Bengtsson

Dysmorfofobi (BDD, Body Dysmorphic Disorder) eller på vanlig vardagssvenska inbillad fulhet lär tillsammans med andra tvångssyndrom, enligt vad som meddelats på SVT, ha drabbat 400 000 svenskar, kvinnor såväl som män. BDD är en kroppslig dysmorfofobisk störning eller inbillade utseendedefekter. Sjukdomen yttrar sig genom en besatthet för en viss defekt, påhittad eller existerande, på kroppen. Näsan är kanske lite oregelbunden eller för stor och ser inte precis ut så behagfullt som näsan på Ingrid Bergman. Ibland kan läpparna vara för tjocka så man ser ut som man kom från en annan kontinent, eller så är de för smala så att man ser som en elak tysk från tidigt 1940-tal. Ibland är det fel på ögonen och några kanske finner att öronen inte ser som på Birgitte Bardot. De flesta yngre vill helst se ut som en spännande skådespelare för att på det viset öka sina chanser hos det andra könet.

När jag träffade en tjusig flicka i slutet på 1950-talet som så småningom blev min hustru gick tankarna till Ulla Jacobsson i filmen Hon dansade en sommar. Och visst satte det fart på hormonerna. Och jag fick höra att jag påminde om en populär och spännande engelsk skådespelare. Visst är det viktigt inte minst för unga människor om de råkar ha ett attraktivt utseende.

Det som nu har satt fart på administrationen för det svenska vårdsamhället, och alla dess mediala förtrupper från den inre PK-cirkeln, är hur man bäst skall ta sig an alla de stackare som drabbats av den fruktade dysmorfofobin som enligt uppgift är ett ständigt elände. Den tävlar med ADHD i att speciellt plåga det uppväxande släktet.

Säkert förvärras BDD-besvären av internet och särskilt Facebook där kanske illvilliga personer eller retsamma kamrater häller salt i såren för de drabbade. En annan orsak till lidandet kan ju också vara den tilltagande fetman som inte minst bland den yngre generationen är påtaglig. Kanske får de inte i sig rätt kost eller är kanske motionen otillräcklig. För en generation eller två sedan existerade det knappast feta barn eller ungdomar i Sverige men numera är det allt vanligare.

En variant av dysmorfofobin är det stigande antal människor som önskar byta kön. Eftersom kön har blivit en postmodernistisk föreställning kanske en kvinna vaknar upp en morgon och känner sig som en karl och vill förstärka upplevelsen med lite hormonpreparat. Eller omvänt en utstressad karl som har kommit fram till att skulle trivas mycket bättre genom att förvandla sig till en kvinna och leva ett lite lugnare liv. Det finns som sagt inga gränser för vad som är möjligt och samhället måste ställa upp för att hjälpa alla de olyckliga. Det vore ju ännu värre om ingen skulle behöva vård för då skulle ju de gå ut över sysselsättningen hos vårdpersonalen.

Eftersom dysmorfofobin till dels är möjlig att bota skapar den jättelika sysselsättningsmöjligheter inte bara för psykologer och sociologer utan även för kirurger som hjälper till att forma bröst, näsor och andra framträdande organ till perfektion och befria de stackars människorna från sitt lidande. Nära besläktat är diverse tvångstankar som innebär att människor måste tvätta händerna minst en gång i kvarten eller ständigt putsa naglar, hårlockar eller ögonbryn. Tvångstankar fanns förstås även förr i världen men förefaller nu ha blivit allt vanligare.

Men hur är det? Beror kanske en del av dagens vårdproblem och bristen på sjukvårdspersonal på att dessa har upptäckt mer inkomstbringande eller mindre stressfulla sysselsättningar än på ett allmänt sjukhus och all dess byråkrati? Att underlätta livet för de dysmorfofobiska kan vara något sådant.

33 reaktioner på ”En ny folksjukdom

 1. Lars skriver:

  I våra tider vågar inga psykologer eller läkare på att sjukdomsförklara egenheter hos individer som har sin rot i det psykologiska om det inte finns med i DSMIV och där aktar man sig sedan homosexualitet försvann att ha någon uppfattning om identitetsfrågor och än mindre försöka bota dem. Det är logiskt eftersom de psykiatriska diagnoserna saknar etiologi dvs man vet inte varför sjukdomar uppstår och har därmed svårt att komma åt dem och hjälpa människor även om man vet mycket och kan minska besvären och symtomen är likartade för de olika kluster av symtom som bildar en diagnos. Väsentligt är att diagnoserna står för ett reellt lidande.

  Jag misstänker att det blir en rundgång mellan professionernas vilja att hjälpa människor (som inte är i vinstintresse) och populärkulturens löpsedlar (som är i vinstintresse) och man kan, tänker jag, ana en populärkulturell trend, stödd av identitetspolitik i den liberala, kapitalistiska världens rotlösa tillvaro där individen är det enda idealet för en tillvaro (som löntagare), med frihet från sociala band, en atomiserad tillvaro, en ensamhet i tillvaron.

  Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Det beror väl på vilket perspektiv man antar. Lennart B berör hur dysmorfobi och ADHD ökar bland ungdom i Sverige och man kan väl föra anorexia och bullemi hit också. Psykiska problem ökar ju hos ungdomen. De praktiserande läkarna i Sverige ser naturligtvis som andra till sin egen plånbok, men har inte vad jag vet incitament att diagnosticera på något särskilt sätt av pekuniära skäl. Det finns tillräckligt med patienter ändå.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Om du ser på forskning, som ofta sker i USA och där APA’s DSMIV styr diagnostiken världen över (DSMV har släppts) så spelar naturligtvis sådant som forskningsrykte, karriär, anslag från myndigheter, läkemedelsbolag en roll i att skapa pekuniära incitament och kanske särskilt när en vårdform etablerats och ingen vågar ifrågasätta. Det är naturligtvis yrkesmässigt häftigt att kunna genomföra en könsbytesoperation på samma sätt som det är häftigt med njurtransplantationer och hjärtkirurgi och man får nog X antal tusenlappar mer i plånboken på kuppen, villa vid havet, mercedes och blir respekterad och efterfrågad.

    Man vet ju inte som mycket om psyket. ADHD diagnostiseras och behandlas med amfetamin. Man undrar hur det gick till? Troligen prövade man med att ge amfetamin till oroliga barn. Klorpromazin mot psykos prövade man på 50-talet med gott resultat. Man visste inte hur det fungerade, men det tycktes göra det (men man använde alldeles för stora doser som släckte ned patienten har man senare visat. Svensken Arvid Carlsson Nordqvist fick Nobelpriset för att ha visat hur signalsubstanserna i hjärnan påverkades av neuroleptika på 70-talet då han identifierade dopamin.

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Dopamin

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Om man är elektriker eller läkare så gör man sitt jobb! Drivkraften är inte organisationens vinstintresse eller kostnadsminimering utan man gör sitt jobb! Sitt jobb som det definieras organisatoriskt och i form av en yrkesroll och i den ingår att hjälpa kunden/klienten/patienten! Visst finns det byggentreprenörer och advokater som saltar räkningen! Visst finns det slöa läkare! Stissiga elektriker! Men primärt gör de sitt jobb som det definierats och som de förstått det och införlivat det i sin yrkesroll.

    Vad en VD gör för att tillfredsställa aktieägarna och för att få optioner som kan omvandlas till aktier senare är något helt annat än vad tjänstemannen eller jobbaren motiveras av. VD skapar styrning och ledning av arbetet. Optionerna ger en förmögenhet men framförallt status och i en tidigare epok behövdes inte dagens stora inkomstskillnader för att de den status som eftersträvades. Men förvisso är det en rejäl morot att bli oberoende ekonomiskt. Men det är inte den främsta drivkraften. Inte för Akelius. Inte för Investors ledargarnityr, De jobbar på.

    Gilla

 2. Hosianna skriver:

  Nej du, Lennart, nu är du allt ute och cyklar. Att sönderstressad vårdpersonal lämnar sina viktiga poster beror högst sannolikt på att de utsätts för den importerade multikulturens allt våldsammare effekter…

  … och dagens häpnadsväckande utseendefixering har, enligt min uppfattning, sannolikt förvärrats av att naiva individer serveras en fullkomlig störtflod av retuscherade bilder på hårdsminkade linslöss.

  Gillad av 1 person

 3. Jari Norvanto skriver:

  Och vad ska WHO komma fram till? Ska klimatångest segla upp som den enskilt största, globala sjukdomsbördan? Några bra, menscertifierade tweets eller instagram där man kan läsa på om detta…

  Gillad av 1 person

 4. Eva Danielsson skriver:

  Lite kuriosa om dysmorfofobi som bör få vara just kuriosa. Något excentriskt och ovanligt. Vi vuxna har ett ansvar för att ge barn tillräckligt god självkänsla, att man är viktig. Tillsammans med bekräftande och utmanande krav på att utveckla förmågor som kan ge ett genuint verklighetsförankrat självförtroende. Där ett normalt utseende inte behöver bli ett problem. Men utseendet är viktigt och i sköra perioder kan alla behöva extra omtanke och stöd. Som vuxen har man ett ansvar för att se till att barn är presentabla, ser trevliga ut och uppför sig trevligt. Och att förhindra fetma utan att barn ska behöva tänka på det som något särskilt. Bra kost och bra vanor utan en massa prat om vad som är nyttigt o d. Pratet som bara är den vuxnes utlevande av ångest inför alla krav i tillvaron.
  Låt barn vara barn och leka och upptäcka och gradvis börja reflektera när frågorna kommer naturligt. Om utseende och livsstil och livets mysterier. Då kan man ta sig an frågorna tillsammans.

  Varför verkar krönikören förutsätta att kvinnors liv generellt skulle vara lite lugnare än mäns liv? Hm..Jag ser mina nära unga familjers ständiga kamp mot klockan, där både man och kvinna jobbar heltid och mer, lämnar och hämtar barn, sköter hushållet och ständigt ligger efter med sömn?
  Det verkar vara ganska lika fördelat vad gäller stress och ansvar. Men det är klart då jobbar inte männen i mina exempel i kolgruvor utan har liknande jobb som sina fruar. Kolgruvearbetares önskan om att byta kön kan ju vara högst förståelig.

  Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Lennart, krönikören, är liksom jag en äldre man. Du skriver alltid kloka tankar Eva, så jag vill inte på något vis förringa dig och andra kvinnor men vi äldre män har för oss att kvinnor lever ett lugnare liv. Just för att vi vill att ni ska ha ett trevligt liv. Vi män, av den gamla sorten, skulle dra in pengarna och se till att kvinnor och barn hade det bra.

   Gillad av 1 person

   • Eva Danielsson skriver:

    Jag förstår det egentligen, men det förtjänar att påpekas att yngre generationer delar på ansvar och bördor mer jämbördigt. Sedan finns det och har alltid funnits en del lata kvinnor och även lata män. Samt några förnuftigt lata och dem ska man härma om man kan.

    Gilla

   • pllay skriver:

    Utan kvinnan saknar pengar värde.
    Vad ska jag med pengar till om jag inte kan dela dem med en kvinna?
    Hela världen cirklar kring mannens önskan att behaga kvinnan, vad förutom det finns att arbeta för?

    Gillad av 2 personer

 5. Aurora skriver:

  Kanske beror dagens vårdproblem och brist på sjukhuspersonal på BDD. Men mest tror jag det beror på alla gäng,-och yrkeskriminellas skadade som ska tas omhand före sjuka och behövande hederliga medborgare.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Vårdproblemen torde bero på en mängd faktorer, varav att personal dras till skönhetskirurgin är en. Det är angeläget att kirurgiskt åtgärda harmynthet, men inte byta kön. Framför allt om det senare betalas med allmänna medel. Jag förmodar att det är fortfarande var och ens ensak att betala för bröstförstoring och -förminskning. Men eftersom samhället brukar ta hand om allt som uppfattas angeläget, i vart fall i media, kan man förvänta sig att även det blir en del av den allmänna sjukvården.

   Gilla

 6. Danske mand med ont i tand, nu också variga bölder fann, måttar spark kamelkulor ibland, två tår från baktrisk kamel möter ben i pann, ådrig näsa finner vila i taklamakans mjuka sand skriver:

  Det ligger nog djupt och visst är det myckna bildmaterialet skadligt. Vi kanske får kulturell konvergens också på detta område, för nytt är det inte, när skall läppkvinna bli en emoji?

  Gilla

 7. middlewareman skriver:

  Makalöst raljant, okunnigt och fördomsfullt!

  ”… kanske en kvinna vaknar upp en morgon och känner sig som en karl och vill förstärka upplevelsen med lite hormonpreparat.” … ”Eller omvänt en utstressad karl som har kommit fram till att skulle trivas mycket bättre genom att förvandla sig till en kvinna och leva ett lite lugnare liv.”

  För de få berörda är detta sannerligen inget de plötsligt ”vaknar upp en morgon” och får för sig. Och kvinnorna jag känner är mer stressade än sina män eftersom de jobbar heltid, tar det större ansvaret för hemmet och fortfarande tvättar mannens kalsonger. Du blandar epoker: din forntids hemmafru och nutidens uppmärksammande av könsdysmorfi.

  Och nej, dysmorfierna är inte i närheten av ADHD, även om jag är övertygad om att du anser att ni visste bättre på din tid.

  En predikan för kören blir lätt olidligt irrelevant utanför.

  Gilla

 8. Jan Andersson skriver:

  Klimatångesten verkar vara mest ett storstadsfenomen hos de som ändå aldrig kommer att märka något alls i sin termostatstyrda och luftkonditionerade tillvaro.

  De som bor på landet och aldrig märkt några klimatförändringar är skeptiska.

  Till de narcissister som ägnar tid åt sin spegelbild och selfies på Facebook vill jag ge rådet att montera bort de flesta speglarna hemma, samt än en gång påminna om vad vår gudabenådade konstnär och skulptör Carl Milles svarade den svenske kungen Gustav V vid avtäckningen av Strindbergstatyn i Tegnérlunden när kungen frågade professor Milles:

  — Varför har du gjort honom så ful?
  — Ers Majestät, för oss konstnärer är det bara dumheten som är ful!

  Skönheten kommer inifrån, och sitter ändå aldrig på ytan hur mycket man än anstränger sig vid sminkbordet.

  Gillad av 1 person

 9. Kristina von Heland skriver:

  Jag tittar på en del program där de opererar folk. Det är fascinerande att se hur mycket man står ut med och dessutom självfinansierar. Det finns också program då de rättar till olika operationer som gått snett. De kallar det Tijuanaoperationer, de går ner i en källare där en man står redo med kniven. De sätter implantat upp och ner. Kardashianprogrammet ett exempel. Man disk sina nya implantat i r-ven samtidigt som man ligger i sängen och sörplar smoothies. De kan inte sitta riktigt nämligen, de kan inte sova på magen för lösrattarna skaver. De har en personlig tränare. De ses av många och snabbköpskassörskan ska hänga på och då blir det…Tijuana.
  Det goda som kommer ut av det är att en del kirurger som tankat hem mycket deg har en nypa samvete. De brukar åka ner och operera harmynta barn några veckor i ett något gammalt U-land.
  Ett tips;städerskan kom, hon sa, männen åker härifrån till Thailand och gör billiga hårimplantat.Årets julklapp?

  Gilla

 10. Lasse Forss skriver:

  Elöverkänslighet var en sjukdom som drabbade många för något tiotal år sedan. I dag hör man aldrig talas om fenomenet. Tydligen dog åkomman ut när ingen tog notis om ”de drabbade”.
  Klimatångesten skulle kunna botas hur snabbt som helst. Om media upplät sitt utrymme så att en allsidig redovisning av klimatfrågan kunde förmedlas, och därmed skapa debatt, skulle klimatångesten dö så gott som omgående. Men nu råder hundra procents censur för de som inte håller med alarmismen. Trots att inte en enda prognos från etablissemanget slagit in, så tillåts inte att sådan information sprids i media. Trots att majoriteten rådata justeras för att skapa en växthuseffekt (här talar vi om människans påverkan på klimatet, vid skrivbordet), så tillåter inte media att detta kommer till allmänhetens kännedom. Det sägs att journalistens främsta uppgift är att analysera, och att sprida sanningar och motverka lögner. Här gör man precis tvärt om.
  Media bär ansvar för att 44 procent av befolkningen lider av klimatångest tack vare att man inte uppfyller de uppgifter man själva påstår sig slåss för.

  Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   Jag vänder mej starkt mot alle de ”undersökningar” som presenteras som ”FAKTAUNDERLAG” för diskussioner i MSM! Som att X% tycker si, och Y% tycker så! Detta efter att frågat nåt tusental i sina egna utvalda ”paneler”! ”SVENSKARNA” tycker….”, osv! SÅ j-a ovetenskapligt!!!! Den dryga miljon, högst vanliga svenska medborgare, som lagt sin röst på SD däremot, förminskas oftast till en ”liten klick högerextrema ute på kanten, som inte behöver tas med i undersöknings-underlaget”!

   Gilla

 11. Gå fort och se glad ut skriver:

  Det sägs att skönhet sitter i betraktarens ögon. Mer sant än vi anar. Det motsatta könet brukar se viss attraktion hos den på andra sidan. Oavsett om denne någon är en krabba, orm eller hårig spindel.

  En slags skönhetens matematik som ständigt återkommer utgör proportionerna inom det gyllene snittet. Som för övrigt hittas på de mest osannolika platser i naturen.

  Skönhet är kanske är mer universellt betingat än vi anar. I vad mån dessa proportioner även kan hittas bland krabbor, skallerormar och spindlar har jag ingen aning om. Kanske även en Jimmy Durantenäsa kan vara vacker om den underkastar sig gyllene snittets regler.

  Att gå fort och se glad ut brukar annat vara rådet för den som är mindre nöjd med sitt utseende. För övrigt brukar ens sätt och personlighet slå det mesta. Men saknas det kan man ju alltid släcka lampan, eller börja som hallåman på nattradion.

  Gilla

 12. Tobbe skriver:

  Hela ”affärsideen” bygger på att få folk att tycka det är viktigare vad andra tycker om ens utseende än vad man tycker själv. Finns mycket pengar i den businessen. Hur skruvat och ologiskt det än är. Och det drabbar de mest mottagliga – de unga.

  Gilla

 13. Fredrik Östman skriver:

  Det som manifesterar sig i denna nya diagnos, som kommer att följas av många andra, är ingenting annat än den grundläggande felaktigheten i den socialistiska tesen ”till var och en efter behov”. Det finns inga objektivt mätbara behov. Vi har meta-behov, ett behov att hävda sig socialt, men det var ju inte det som socialisterna menade. De trodde att de var materialister.

  Kritiken mot socialismen sade redan innan de vansinniga systemen med offentlig sjukvård infördes att dessa skulle leda till en snabbare tillväxt av behoven än av produktionskapaciteten. Nu är vi fast i ransoneringssjukvården. Varför skall vi alltså låtsas vara förvånade? Vad var det vi sade? Vi måste alltså avskaffa systemet med statsbetald socialistisk sjukvård. Då kommer också tramsdiagnoserna försvinna. De är till för att lura och/eller exploatera ransoneringssystemen.

  Detta är inget annat än praktisk socialism.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   DSMIV utges av amerikanska psykiatri föreningen APA. Den motsvarar, närmar sig ICD10, men är basen för psykiatrin, men diagnoserna ges efter ICD10.

   ADHD var en diagnos skapad av amerikanska forskare och även svenska har deltagit.

   Så om du söker incitament så finns det nog även en del vinstintressen i den amerikanska verkligheten.

   Förövrigt så måste du välja mellan att låta den egna plånboken/försäkringssystem styra efterfrågan eller samhällets försäkringssystem Privata egna plånböcker räcker inte. Det enda OECD land som har helt privatiserade försäkringssystem är USA och där har man en dubbelt så dyr sjukvård som i övriga OECD länder, men den är inte bättre och lämnar 40 miljoner amerikaner utan försäkringsskydd.

   Gilla

 14. rudmark skriver:

  Sent ute, men BDD har funnits länge. Underdiagnosticerat ety man måste skilja på ”verkligt fula” (uppfyller inte diagnosen) eller ”inbillat fula” – och dessa är oftast vackrare än snittet. Blir svårt att upptäcka eller tro då – eller ens fråga om det. Läkemedelsbranschen har inte så mycket att hämta här då inget läkemedel har funkat. Enda läkemedlet man upplever sig vackrare med är väl alkohol?
  Den ökande andelen könsdysforiska kan väl sättas i samband med den ökande andelen neuropsykiatriska diagnoser. Ju mer man letar ju mer hittar man…..Finns ingen bra medicin mot det heller. 60% har en Aspergerdiagnos, inom psykiatrin ligger andelen högre.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.