Frankrikes gula västar och Sverige

Lars Hässler

Frankrike verkar befinna sig, om inte på gränsen till inbördeskrig, så i en form av mini-revolution med hundratusentals våldsamma demonstranter klädda i gula västar. Oavsett vad man tycker om anledningen till våldet, slås jag av hur kraftigt franska staten reagerat med att upprätthålla statens våldsmonopol. Tusentals poliser i kravallutrustning, soldater med skjutklara vapen, vattenkanoner och till och med pansarvagnar (med EU-arméns beteckningar) har mobiliserats.

Även om Sverige, än så länge, är långt ifrån dessa samhällskonvulsioner, så skulle vi sakna möjligheter till en motsvarande kraftsamling. Vi skulle förmå mobilisera högst några hundra poliser, troligtvis inga soldater, inga vattenkanoner och inga pansarklädda bilar.

Det inhemska hotet i Sverige är troligen inte svenskar som demonstrerar mot höjda bensinpriser, däremot kanske mot invandringens negativa följder med våldtäkter, misshandel och allmän osäkerhet. Ett framtida hot kan dock bli att befolkningen i utanförskapsområden, under islamisters ledning, drar in i city i tusental och vandaliserar. Under sådana omständigheter har samhället inte på långa vägar tillräckliga resurser att upprätthålla ordningen.

Även om vi ännu inte vet så mycket om de franska gula västarnas politiska attityder så kan den ilska som de riktar mot president Macron förstås i ljuset av en utbredd misstro till de politiska partierna. Många fransmän upplever en djup klyfta mellan folket och en politiskt korrekt elit som varken kan eller vill lyssna på vanliga människors problem. Befolkningen känner sig inte längre delaktig, eller ens beaktad, i den politiska processen. Vad folk vill säga är: se på oss och lyssna på oss. Ett parti i Sverige som utsätts för liknande behandling, det vill säga att ingen vill tala med dem, är SD. Även personer som inte delar SD:s politiska agenda inser att det är fel väg att gå. Det har fått motsatt verkan.

I Sveriges deltog nyligen några tusen personer runt om i landet iklädda gula västar i flera demonstrationer mot FN:s Global Compact, gällande ”ordnad” migration i världen. Det var inte bara innehållet i deklarationen de vände sig emot, utan att den inte föregåtts av någon diskussion i riksdagen eller media, samt att en expeditionsministär inte borde skriva under internationella avtal överhuvudtaget.

Den utveckling vi ser i Frankrike är inte unikt. Gula västars uppror uttrycker vad vi delvis också ser på annat håll: i USA, Italien, Storbritannien, Österrike och före detta Östeuropa. Så kan resultatet bli när de politiska partierna upplevs som irrelevanta för stora väljargrupper.

33 reaktioner på ”Frankrikes gula västar och Sverige

 1. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  En stark nation har förmågan att hjälpa andra nationer.
  En svag nation går under och dess förmåga är därmed negligerbar i en global värld.
  Med all rått ser stolta fransmän sin nation försvagad på grund av politiska beslut. Frankrike som en gång var vaggan för frihet jämlikhet och broderskap och stred mot det rojalistiska förtrycket och införde demokrati i slutet av 1700.talet kanske nu går i bräschen för en ny sund Europeisk revolution som är folkligt förankrad. Politikens herremän som fått hybris och blir maktfullkomliga SKA bytas ut i en väl fungerande demokrati.
  Det som nu sker i Frankrike kommer med en fördröjning också förmodligen att hända i Sverige om nu förhoppningsvis inte så brutalt, det har inträffat historiskt och kan också ske i nutid.. Vi i Sverige bör få till stånd en snar förändring vad det gäller politiska beslut.Nuvarande debacle vad det gäller regeringsbildning inger definitivt ingen tilltro till det svenska politisk systemet.

  Gillad av 8 personer

  • Vax skriver:

   Under söndagen har diverse patriotiska grupper samlats till demonstration i Bryssel mot FN:s kontroversiella migrationsramverk. Stadens borgmästare förbjöd att den skulle hållas med hänvisning till att man inte kan ”tillåta en brun marsch”. Arrangörerna meddelade att man avsåg genomföra demonstrationen ändå och på fredagen .

   Det kokar i Europa. Och vår statsminister står i Avesta och babblar om vadå?
   Jo SD förstås. Om Sveriges reella problem har han hittills inte nämnt ett ord.

   Folksvikare till politiker i Europa har inget språk. Dom kan inte tala med väljarna. När de nån gång kommenterar vad folket gör kommer bara torftig-heter och förolämpningar ut ur munnen på dem.
   ”brun marsch, extremhöger., högerpopulister, nazianstrukna osv.

   Och vår statsägda SVT undviker i möjligaste mån att nämna vad som rör sig i Europas folkdjup.
   Fake news, mörkningar och glidningar allt för dölja den verklighet vårt etablissemang har skapat.
   Det är rent kaos i Belgien och Frankrike.
   Vi får se vad som nämns i aftonnyheterna. Har de haft någon bevakning på mynttorget?

   Gillad av 1 person

 2. svenne skriver:

  ”Ett framtida hot kan dock bli att befolkningen i utanförskapsområden, under islamisters ledning, drar in i city i tusental och vandaliserar. Under sådana omständigheter har samhället inte på långa vägar tillräckliga resurser att upprätthålla ordningen”.

  Om någon kategori av befolkningen – oavsett härkomst – ”drar in i city i tusental och vandaliserar” så är detta en så akut situation att de knappa resurser som finns måste mobiliseras. Ett exempel på detta, men i mindre skala, är ju oron kring t.ex. fotbollsmatcher och efterföljande slagsmål mellan huliganerna. Tyvärr får man intrycket av att en polisiär kraftsamling för att möta detta är på gränsen vad denna myndighet kan prestera.

  Myndigheterna har ju inte ens resurser att förhindra den mindre dramatiska – och mera förrädiskt – krypande förlusten av kontrollen över vissa förortsområden som redan nu befinner sig i en form av ”inbördeskrig” mellan olika kriminella falanger och klaner. En beslutsam attack ”under islamistisk ledning” i city vore givetvis förödande och skulle nog resultera i att myndigheterna måste kapitulera på villkor som kräver stora eftergifter. Delar av samhällskontraktet är redan brutna och jag kan inte i min vildaste fantasi inse att detta kommer att kunna repareras inom en rimlig framtid.

  Gillad av 5 personer

  • Milou skriver:

   ”Ett framtida hot kan dock bli att befolkningen i utanförskapsområden, under islamisters ledning, drar in i city i tusental och vandaliserar. Under sådana omständigheter har samhället inte på långa vägar tillräckliga resurser att upprätthålla ordningen.”

   Pudelns kärna.

   Gilla

 3. malmobon skriver:

  Ni som kan bör ställa upp idag på Mynttorget kl. 14.00. Gäller visa sig. Helt säkert kommer detta bli bra inför EU valet nästa år. Macron siffror nere i botten och SD kommer i en bra grupp.

  Gillad av 7 personer

  • ulsansblogg skriver:

   Det finns en mängd avtal som skrivits under årens lopp bakom det svenska folkets rygg.
   Det är på tiden att ett flertal av dem ändras den dagen som det SVENSKA folket får mer makt med en nyare politisk konstellation som är mer demokratisk och kan hantera det hela på ett mer sunt sätt.

   Gillad av 3 personer

   • Rune skriver:

    Samtliga avtal som tecknats bakom ryggen på svenska folket skall naturligtvis rivas.
    Avtal med främmande makt och grundlagsändringar måste därmed i framtiden debatteras grundligt i Riksdagen och i alla medier innan några beslut tas.

    Gillad av 6 personer

 4. Aurora skriver:

  Ja, vad kan gula-västar-upproret leda till? Återstår att se. Vi ser politikernas folkförakt och arrogans i vårt eget regeringsdebacle. I franska media börjar man nu använda ordet fake news. Oklart i vilket syfte. Vill man (vem?) styra information. Kan vanliga människor lita på information alls idag? DNs ledare är redan igång med smutskastning av SD. Förberedelser för nyvals-smutskastning får man anta. Vi kommer nog att se uppror i flera lånder. Frågan är från vilket/vilka håll.

  Gillad av 2 personer

 5. Arne Groningsson skriver:

  Det skulle vara ett nöje om Svensken skulle mobilisera på liknande sätt som Fransmännen. Det skulle inte behövas så många deltagare för att utplåna den svenska polismakten från jordytan och börja om från ruta noll och skaffa en ärlig, modig och kraftfull POLISKÅR värd namnet, som i första hand ska se till Svenskarnas välbefinnande.

  Gillad av 4 personer

 6. G.B. skriver:

  Apropå den upplevda klyftan mellan elit och vanligt folk.
  Syns inte problemen så kan de väl knappast finnas…

  Gillad av 7 personer

  • Ali Baba skriver:

   Jan Eliasson, som likt M Wallström är mindre intresserad av att redovisa de inkomster han genererat som skattefrälse i FN-byråkratin koketterar med att han minsann inte behöver fler skattesänkningar.
   Jan Eliasson är fullt välkommen att retroaktivt inbetala den överskjutande inkomstskatt som han under sitt förvärvsliv, till skillnad från övriga svenska medborgare varit befriad från.

   Jan Eliasson har ju dessutom ett direkt egenintresse av att svenska skattemedel fortsättningsvis via SIDA premierar FN-systemet som likt FIFA bereder goda sinekurer för
   partiboksgängare och diplomater. Att Sverige proportionellt är ibland de överlägset största kontributörerna till denna klubb för inbördes beundran, där genomkurrupta politiker med familjeband till envåldshärskare i ”utvecklingsländer” dväljs med självgoda och naiva världsförbättrare från den moraliska stormakten är Eliasson väl medveten om.
   De miljardanslag som svenska skattebetalare bidragit med ger de svenska delegaterna en stark nimbus och makt internt i FN-organisationen. Sverige har som bekant direktfinansierat bl.a Wallströms sinekur vid FN. Jan Eliassons karriär har finansierats av svenska skattemedel, och hade Sverige tillhört bottenligan av bidragsgivare hade Eliassons karriär inom organisationen knappast varit lika illuster.
   Eliasson ger prov på ett monumentalt hyckleri – få personer torde enskilt ha gynnats till den grad av det svenska högskattesamhället och dess självgoda satsning på ”internationellt samarbete som skattefrälset Eliasson.

   Gillad av 4 personer

   • Sand och sand och sand, dansk man i taklamakan, torr hals i brand, dum kamel mot öst söker vand, stannar dock vid Kashgars rand skriver:

    De betalar ju noll skatt som anställda av FN, vi betalar allt för dem, så flygeln och hunden är inte Eliassons, de är mina. Jag skall skicka en spansk indrivare på honom:

    Det kan bli en nytt verktyg, vi ställer cobradors utanför alla de som tagit våra skattepengar och inte nöjde sig med det utan nu också skall förstöra våra liv med massinvandring.

    Gillad av 1 person

   • patriotzz skriver:

    Vi får inte glömma att Hr Eliasson var en av de ledande under 80-talet i samarbetet med Sovjetunionen. Luncher middagar och sammankomster avsedda att fördjupa informationsöverlamningen till sovjetunionen.
    Sida om inte Hr Eliasson kommer ihåg, initierades av sagda stormakt som en kanal för att sända skattemedel till Afrikanska diktatorer och kommunistiska motståndsrörelser.
    Inget att slå sig på bröstet för.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Han bor på Stockbyvägen 5 i Stocksund, de gröna husen i korsningen med Stockholmsvägen. Jag bodde på nr 9 i många år. Vi stötte ihop någon gång då och då när han var hemma och var folklig.

    Gilla

 7. Samuel af Ugglas skriver:

  De flesta tycks sällan reflektera över att ”Polisens” uppgift inte är att skydda den enskilde medborgarens naturliga rätt till LIV och EGENDOM?
  Om man som islamist vill komma till Allah med äran i behåll ber man polisen om hjälp?
  Sverige är fantastiskt, 98 dagar med ”demokrati”! Måste vara unikt?

  Gillad av 3 personer

 8. W skriver:

  Sverigedemokraterna begärde i slutet av förra veckan en särskild debatt om FN-avtalet om migration. Men begäran avslogs av talmannen efter samråd med samtliga partiers gruppledare.

  Mattias Karlsson SD tycker att en debatt hade varit viktig eftersom att migrationspolitik är ett område som svenska folket prioriterar.
  – Debatten rör också helt centrala delar inom demokratin såom mediefrihet och yttrandefrihet.

  Farhågan för att avtalet kan innebära en ökad statlig styrning av mediernas rapportering har ju bland annat fått Svenska Journalistförbundet att gå ut och varna för avtalet, säger Karlsson.

  En demonstration mot FN fördraget äger rum idag den 16/12 klockan 15.15-17.15 vid Mynttorget i Stockholm. Protesterna anordnas av journalisten Katerina Janouch tillsammans med vänner.

  – Vi är en opolitisk rörelse som maktens hejdukar gör allt för att splittra. För vi är folkets röst, den våldtagna flickans, den svältande pensionärens, den cancersjukes som inte får vård i tid, den som avskedats och frysts ut för att ha haft “fel” värdegrund. Alla vi som står mot den dysfunktionella makt som självsvådligt förstör vårt land, säger Janouch.

  Gillad av 5 personer

 9. Sand och sand och sand, dansk man i taklamakan, torr hals i brand, dum kamel mot öst söker vand, stannar dock vid Kashgars rand skriver:

  Vårt problem är väl inte polisens avsaknad av styrka, det är väl snarare osäkerheten om vilken sida de skulle stå på, invandrarnas och staten eller folkets.

  Gillad av 1 person

 10. Jari Norvanto skriver:

  Vi får väl se om upproret lugnar sig till julen eller om Macron får göra en Ceaucescu lagom till Kalle Anka.

  ”Det inhemska hotet i Sverige är troligen inte svenskar som demonstrerar mot höjda bensinpriser, däremot kanske mot invandringens negativa följder med våldtäkter, misshandel och allmän osäkerhet. Ett framtida hot kan dock bli att befolkningen i utanförskapsområden, under islamisters ledning, drar in i city i tusental och vandaliserar. Under sådana omständigheter har samhället inte på långa vägar tillräckliga resurser att upprätthålla ordningen.”

  Ett lågt pris att betala, ställt mot risken att bli utpekad som ”rasist”.

  Idag i Lokaltidningen (gratistidning som delas ut till hushållen en gång i veckan):

  ”De båda flyktingboendena stängde våren 2017, efter att ha varit i drift i cirka 16 månader. Samma år sålde Roy Seifert Ystad spa och hotell till underpris.
  – De som bott där hade förstört och slagit sönder saker – fönster, dörrar, trappräcken, lampor. Allt. De rökte inomhus och fimpade på parketten. De hade även stekt mat inne i rummen så där var fett på alla ytor och där var fuktskador, säger Roy Seifert.”

  Öppna era hjärtan!

  Gillad av 3 personer

  • Arne Groningsson skriver:

   Ja dessa simpla importerade individer definieras också som människor av vissa, trots att dom just nyss rest sig upp och går på bakbenen utan hjälp. och vet varken vad dom heter eller hur gamla dom är….

   Gilla

 11. Ulf Bergström skriver:

  Jag ser tyvärr ingen möjlighet att svenskar skulle uppträda som fransmän. Svenskens auktoritetsunderkastelse är alltför utpräglad. I Frankrike genomsyrar politiken alla folklager medan politik i Sverige är något som bara yrkespolitiker sysslar med. De gula västarna som representerar ett genomsnitt av det franska folket har sedan drygt tre veckor slagit läger vid rondellerna och de har hitintills fått till stånd en rad lagändringar.

  Gillad av 1 person

 12. Dandersan skriver:

  Det eldas väl bilar här också-dagligen.
  Än så länge betraktas det som fel av majoriteten.
  Detta eftersom det drabbar bilägarna i grannskapet.
  Det skjuts och mördas här också.
  Än så länge reagerar de flesta med avsky men lugnas av polisen som konstaterar att offren väljs från en kriminell miljö.
  Det krävs bara en liten förskjutning av värderingen så har vi andra offer som anses vara lämpliga att bestraffa med gatans parlament.

  Gillad av 2 personer

Lämna ett svar till Sand och sand och sand, dansk man i taklamakan, torr hals i brand, dum kamel mot öst söker vand, stannar dock vid Kashgars rand Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.