Lycksalighetens ö

Anders Leion

Jämlikheten, och framförallt den mellan könen, är ett mycket eftersträvansvärt mål i vårt land. Eftersom detta önskade tillstånd ännu inte har uppnåtts väcker bristen på jämlikhet mycket oro, ilska och ångest.

Särskilt stor och ettrig blir denna ilska när ojämlikheten rör de olika villkor under vilka sexualitetens handlingar utövas eller inte utövas mellan könen. (Jag begränsar mig nu till de två vanligaste könen.) Ett återkommande tema är att en vidlyftig flicka eller kvinna får sitt rykte befläckat medan samma beteende utövat av en man ses som något berömvärt eller i alla fall beundras. Vad kan detta bero på? Är det ett uttryck för patriarkatets förmåga att också styra våra, det vill säga båda könens, tankar?

Låt oss göra en utflykt till Lycksalighetens ö!

På denna ö råder lugn och harmoni. Också på skolgårdarna är det lugnt och tryggt. Ingen skriker Hora! Och ingen flicka behöver känna sig rädd och jagad. Barnen och ungdomarna rör sig utan rädsla – även om lekarna kan vara nog så vilda. De är ju unga.

Vad kan detta lugn bero på? Förklaringen är inte uppenbar men ändå genom undersökningar av tillresta svenska forskare väletablerad.

Flickorna vill ligga med pojkarna i samma utsträckning som dessa vill ligga med flickorna. Det innebär att kontrahenterna inte har något tryck på sig att antingen försöka pressa sig till akten eller ge efter för denna press. Vad detta beror på har forskarna ännu inte lyckats utröna. De är ännu så fascinerade av själva upptäckten att de undersöker detta ovanliga beteende i alla dess former, vilket kan tyckas lite onödigt, eftersom detta blivit något vardagligt och för ö-borna självklart. Den vänliga samvaron som den syns på skolgården har utsträckts, helt enkelt, till könsumgänget.

Som vi vet är förhållandena på svenska skolgårdar – och i samhället i övrigt – helt annorlunda.

Jämförelsen med Lycksalighetens ö har nu gjort att vi kommit något på spåret. Där förhållandena är så jämlika och kamratliga som de är på ön, där blir sexualiteten ofarlig och trevlig.

Annorlunda är det i vårt land. Fortfarande, trots p-pillret och annan teknik, vill pojkarna ligga oftare än flickorna. Ändå sker ett inte obetydligt antal samlag också här. Ekvationen löses genom att vissa flickor ligger ofta och med flera pojkar. De får då, som vi redan konstaterat, dåligt rykte. Det kan tyckas vara oförtjänt och till och med orättvist. De ligger ju i för att lösa ett problem.

Hur ska detta fördömande ses? Jämförelsen med lycksalighetens ö hjälper oss att förstå. Där gjorde det likformiga sexuella uppträdandet att pojke kunde söka och finna den flicka han helst ville ha och flicka kunde vänta till också hon funnit den hon sökt. Ett val efter personliga preferenser skedde.

I Sverige finns inte samma möjligheter. Pojken känner sig pressad att mer eller mindre subtilt tvinga sig till ett samlag och tar den flicka som lättast finns till hands. Och vissa flickor, av skäl som endast de känner till, ger efter även om den pojke som letat upp dem egentligen inte alls är den de vill ha. I skam över sitt uppträdande – det är ändå ett slags nederlag också för pojken – börjar han förtala den flicka som varit tillmötesgående. Därigenom tror han sig också – och sannolikt med rätta – kunna förbättra sin ställning i pojkgänget.

Hur detta – att könen har olika beteenden – skall förklaras lämnar jag därhän. Det är väl något socialt inlärt förstås.

Nu slutar inte historien här. Det finns också eländets öar. Därifrån har under senare år många pojkar kommit. De kommer från samhällen som låser in sina flickor och kvinnor. Följden blir att pojkar och män får umgås – även könsligt – med andra pojkar och män. Det gäller också de som helst skulle vilja vara tillsammans med flickor.

Här ser de att flickorna får gå fritt också utanför hemmet. Det blir en uppenbarelse för dem. De tror sig ha kommit till Lycksalighetens ö. De ser hur otvunget svenska pojkar och flickor umgås med varandra. (Vi lämnar tidigare invandrade flickor och pojkar därhän). De tror därför att varje flicka kommer att besvara deras önskan med samma önskan riktad mot dem.

När de så avvisas tolkar de det som rasism, vilket det också sannolikt till dels är. För många flickor är de för annorlunda och beter sig för grovt och framfusigt.

I besvikelse och ilska kan då pojkens närmande övergå till sexuella trakasserier och till slut i öppet våld och våldtäkt. Detta beteende har blivit så vanligt – i deras kretsar – att det för dem inte föder någon skam. Med deras bakgrund och erfarenheter från hemlandet och från den nya tillvaron i Sverige känner de inte till något annat.

Dessutom är risken för upptäckt liten och ännu mindre är sannolikheten för något straff. Deras huvudmän – om det nu är en rektor eller en föreståndare för något hem – är mer intresserade att skydda sitt och sin institutions rykte än ta tag i något som ändå har blivit något vardagligt.

Nå, är detta ett problem eller är det en del av en ny vardag som vi måste acceptera? Det får var och en själv avgöra, men om man anser att det är ett problem bör man nog tänka till litet.

Det är så lätt att yrka på straff och hårdare straff, vilket också titt som tätt görs av alla de insiktsfulla. Men hur verkningsfulla är straffen? Hur mycket tar den pojke som tycker sig ha kommit till Lycksalighetens ö hänsyn till straffet?

Jag tror vi måste utgå från att vi faktiskt inte är invånare på Lycksalighetens ö. Vi skulle må bättre av att acceptera den olikhet som råder mellan könen (de två vanligaste) och därmed de olikartade beteenden och önskningar som styr dem.

Det innebär inte att alla slags handlingar – och deras drivkrafter – skall accepteras, men vetskapen om och erkännandet av deras förekomst skulle göra både pojkar och flickor, lärare, föräldrar och lagstiftare förståndigare.

Att bara predika – och straffa – kommer inte att hjälpa.

(Förlåt Atterbom …)

51 reaktioner på ”Lycksalighetens ö

 1. Bertil Olsson skriver:

  Jo, Anders, denna lycksalighetens ö har funnits. Så lär tillståndet ha varit på söderhavsöar innan missionärerna kom och förklarade för befolkningen att detta var Synd.

  Gillad av 1 person

 2. Aurora skriver:

  Beskrivningen saknar vissa aspekter. ’Flickor vill lika mycket som pojkar’ stämmer till viss del. Ordet som saknas är Respekt. Var på semester på en karibisk ö och blev (som numera mellanösterskt indokrinerad svensk) nära chockerad över det frigjorda umgänget mellan könen. Lättklädda flickor kunde fritt röra sig bland pojkar utan att våldtas. De villiga flickorna var lika respekade som de som för stunden inte ville. Killarna kunde acceptera ett Nej och vänta till annat tillfälle eller annan tjej. Europa har istälket invaderats av män i vilkas kultur det ingår att inte respektera kvinnor. De kommer för alltid att bli tvungna att få till det utan att flickan vill.

  Gillad av 3 personer

  • Sidonie Jansson skriver:

   Jag är från Guadeloupe i Franska Västindien och när jag hälsar på släkten där följer jag med till fester på stranden eller hos någon, det är mycket mingel och livsglädje och detta kan pågå hela natten. Berusade tas om hand av familjen eller vänner för att undvika slagsmål. Men våldtäkter i samband med festivaler eller privata fester och gruppvåldtäkter har jag aldrig hört om alla dessa år. När våldtäkt förekommer är det i helt andra sammanhang och är sällsynta. Likadant är det på de andra västindiska öar där jag har varit. Livstilen är ju att vistas ute lättklädd och njuta av livet utan att göra det negativt för andra. Där ställer omgivningen upp om det är trots allt någon individ som beter sig illa och den personen får verkligen dåligt rykte om sig. Och under alla mina år i Sverige har jag inte heller upplevt frekventa sexuella trakasserier, så många överfallvåldtäkter eller gruppvåldtäkter som det har nu blivit de senaste åren. Detta har visst med vilken uppväxt och kulturell bakgrund de män som gör så kommer ifrån. När flickor och pojkar får umgås fritt förekommer mindre sexuella övergrepp, det är min åsikt. Och jag har rest i många länder.

   Gillad av 4 personer

 3. Rutger skriver:

  Wow, PK Friday på DGS – äntligen ! Skribenten skriver att utländska pojkar undanhålls sex av rasistiska skäl och i besvikelse börjar de våldta. Vi övriga anses behöva bli förståndigare och inte straffa och predika så mycket.

  Lösningen på problemet blir självskriven. Vi måste förmana våra döttrar att inte undanhålla sex från dessa pojkar som till 99 % är vuxna män i åldern 18- 40 år. Blir döttrarna våldtagna så är de också medskyldiga. Om döttrarna inte bättrar sig så borde vi kanske också stifta en lag om att utländska våldtäktsmän ska vara straffbefriade. De är ju ändå offer.

  Vad är det för fel med att säga sanningen. Det handlar om män från kulturer som anser kvinnor vara lägre stående varelser, och särskilt kristna sådana, gentemot vilka man kan ta sig vilka friheter som helst. Män som i grunden är, ursäkta uttrycket, d-a svin, vilka ska bemötas med nolltolerans och hårdaste möjliga fängelsestraff. Därtill upphävande av hela förövarens familjs uppehållstillstånd och givna medborgarskap samt ovillkorlig utvisning vid icke god vandel. Allt betydande närvaron i Sverige är villkorad. Det kriteriet ska anses vara uppfyllt även vid brottet sexuellt ofredande, liksom för annan brottslighet. Med den insikten ges individen och dennes hela familj ett ansvar att hålla sig i skinnet. Att vi inte kan utvisa all dynga är tough luck, men inget motiv för att underlåta detsamma när vi har både den juridiska och moraliska rätten på vår sida.

  Gillad av 12 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Ja, självklart. Allt annat leder till utholkning av vårt hundra- eller tusenåriga uppbyggnad av ett tryggt samhälle, mot samma typ av samhällen som migranterna gärna lämnar. Det går inte ihop, för att uttrycka sig mycket försiktigt. Kräftgången i hela Västeuropa är i full karriär, snart i galopp, snart fullt paniksken.

   Gillad av 2 personer

 4. med ett Grand i sin hand, kunde denna dansk, särkmän ibland, rädda sitt huvud från att rulla i sand i Samarkand skriver:

  När man talar om ett så allvarligt ämne så skall man använda ironi och skämt varsamt, det lyckas inte Leion med, så det är svårt att veta vad man skall bemöta. I framställningen om män och kvinnor så anade jag ett antal felaktigheter men var det skämt eller allvar? Det skämtsamma anslaget är lite, skämt, i England så har tusentals flickor blivit systematiskt våldtagna och ibland torterade av i huvudsak muslimska pakistanska gäng. Det som gör detta extra fruktansvärt är att sociala myndigheter, polis, politiker och media vetat om detta i årtionden. I något fall har en polis stoppat en bil under pågående avsugning och låtit det bero.
  Också i Sverige så har vi nu 7300 anmälda våldtäkter, mot ett par hundra när jag var liten, och mot ett par hundra fortfarande i grannlandet Danmark. Denna siffra skall man komma ihåg är framtagen av exakt samma intressen som dolde övergreppen i England, så det finns anledning att misstänka att verkligheten i Sverige är långt värre än vi vet, för mig så är exempelvis att när rektorer låter våldtäktsmän gå kvar på en skola en död kanariefågel, gruvan bör utrymmas.

  Men artikeln har ett lättsamt anslag, jag tycker det är förfelat och jag vet inte vad Leion vill säga? Om det är att diskutera om hårdare straff ”hjälper” mot sexualbrott så låt oss gärna diskutera det men Leion framför inget mer än denna vanliga vänsterutsaga. Därför så finns inte så mycket att bemöta, bara några korta konstateranden:

  -Om sexuella övergrepp och våldtäkt begås av invandrare så ”hjälper” livstids utvisning som alltid borde utdömas
  -Om man dömer en våldtäktsman till 20 år i fängelse i Bulgarien så ”hjälper” det i minst 20 år. Det får också effekten att den mest sexuellt aktiva perioden är över.
  -Kastrering är en metod som också ”hjälper”.
  -Fängelse i Bulgarien tror jag får en multiplikativ effekt med en faktor 5 så det ”hjälper” således också.

  Argumentet att fängelse inte hjälper är för att vi har vänsterfängelser där man låter brottslingar fritt knyta kontakter och leva gott, istället för att knäcka folk som man gör i Japan exempelvis. Att längre straff inte hjälper beror av detta samt att man multiplicerar strafftiden med 1.2 istället för med 5 eller 10. I stort sett all forskning i frågan är gjord från vänster och kan med fördel ignoreras, en bra källa från muslimska fängelsemiljöer är Therodore Dalrymple, som var fängelseläkare i många år i England.

  Ett dåligt inlägg.

  Gillad av 9 personer

  • med ett Grand i sin hand, kunde denna dansk, särkmän ibland, rädda sitt huvud från att rulla i sand i Samarkand skriver:

   Theodore Dalrymple, det är en pseudonym eftersom han skrev (jag brukade läsa honom i The Telegraph) då han fortfarande var aktiv läkare.

   Gillad av 1 person

   • med ett Grand i sin hand, kunde denna dansk, särkmän ibland, rädda sitt huvud från att rulla i sand i Samarkand skriver:

    En blind höna.. kanske en David står i utsikt om man pickar tillräckligt länge.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Du pratar bara strunt tycker jag, snälla du. Om du tillämpade ditt eget tal om ”att sitta vid köksbordet och samtala” på dig själv så skulle du väl snabbt inse att du inte sitter där och skriker om hat och våld och godhet etc? Men här sitter du och fyller sida upp och sida ned med strunt av det slaget? Kanske du tom skulle kunna tänka dig att ransonera dig, att andra kanske inte tilltalas av någon som ständigt ska bre ut sig, som tom måste visa hur stor hon är med att namnge sig själv storslaget?

    Gilla

   • med ett Grand i sin hand, kunde denna dansk, särkmän ibland, rädda sitt huvud från att rulla i sand i Samarkand skriver:

    Lars till och med när jag skojar så gör du påhopp.Skriker jag, inte alls, jag säger precis samma om det gives tillfälle vid köksbordet. Det är ju otroligt vad det jag skriver måste störa eftersom min person, hur jag skriver, min intelligens, och också min signatur kritiseras. Min signatur roar mig, skall det vara så svårt att hoppa över? Jag ser dig och andra icke namngivna som exempel på varför vi har sådana problem idag med demokratin, ni kan ju helt enkelt inte acceptera att folk tycker och tänker annorlunda. Jag håller inte med dig, alls, om det mesta, det får du acceptera, liksom jag accepterar motsatsen.

    Vid närmare eftertanke så tror jag inte alls jag velat dela köksbord med dig. Jag hoppas över nästan allt du skriver efter att ha skummat första raden, jag föreslår att du gör samma med mig, detta leder ingen vart.

    Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    ”När man möts av erkännande stärks självförtroendet. Man blir intresserad och vill fortsätta samspelet. Att möta ett annat medvetande är att möta något främmande, både i den andre och som en främmande del av sig själv. Det är platsen där man möter sin egen sårbarhet. Och därför skaver misskännandet i själen. Man blir arg och ledsen, man försvarar sig och man genomskådar. Men framför allt, misskännande underminerar självrespekten och självkänslan. Eriksons texter genomsyras av misskännande. Det finns i kategorierna som följer efter ”omgiven av” – idioterna och de andra. Det finns i färgkategoriseringen av människor. ”

    Gilla

 5. Kalle skriver:

  Komma till insikt och acceptera? Det innebär att våra flickor skall klä sig som pojkarnas hemländers flickor gör. Heltäckande klädsel på sig, de få gånger dom får vistas ute.
  Kulturvändning tillbaka.!!

  Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   90 % av kvinnene i Afghanistan utsettes for forskjellige former for mishandel til tross for at de dekker seg til.
   Les Helena Edlund!
   Samme prosentandel mishandlede har jeg sett i en artikkel fra Aftenposten.no ‘s utsendte journalist i Afghanistan. Afghanske menn har simpelthen i det store og hele et avskyelig kvinnesyn.

   Gillad av 2 personer

 6. med ett Grand i sin hand, kunde denna dansk, särkmän ibland, rädda sitt huvud från att rulla i sand i Samarkand skriver:

  Min analys av detta är att vänstern och 7-klövern för egen vinning inbjudit det värsta barbari jorden känner idag och den djupa indoktrinering som alla européer men främst svenskar befinner sig i gör att de inte ser detta, därför måste vi på nytt lära känna barbariet. Vem är det då främst som lär känna barbariet först, jo de försvarslösa och de indoktrinerade, som unga flickor som tror att alla är lika värda, och sedan blir summariskt gängvåldtagna, fotograferade och så begår självmord, eller föder nya flickor så cykeln kan fortskrida. Eftersom det svenska civilsamhället är dödat av staten och staten vill ha det så här så kommer detta att fortgå tills kvinnorna själva ber om beskydd, vi är tillbaks på stenåldern i form av samhällelig sofistikering. Så det är kvinnorna som möter barbariet och måste lära sig vad det är, för att sedan be männen möta det. Kommer det att ta en generation eller två?

  Gillad av 5 personer

 7. Dandersan skriver:

  Sex är inte lätthanterat.
  Det är väl en del av lockelsen.
  Det är ingen direkt nödvändighet men ändå en viktig del av mångas liv.
  Kulturkrockar sker även i närheten av kulturens högborg.
  För detta straffas den kärleksfulle.
  Många manliga utövare hukar numera och försöker dölja en växande vilja, för att inte irritera sin vita lilja.

  Gilla

 8. Göran Holmström skriver:

  Enligt min enkla åsikt så bör riktiga sexualbrott, Observera riktiga, inte Metoo trams,
  det är något helt annat, hur många av oss har inte fylle legat och haft ångest för det?
  Men åter till dessa riktiga våldtäkter som bagatelliseras och läggs ner i parti och minut för att det inte passar i den rådande värdegrunden eller PK syn på världen.
  Alla drabbade oavsett kön är offer som kommer lida livslångt. Det minsta vi medborgare kan gör är att kräva riktiga straff för förövarna, inget dalt i ett fängelse med,” All inclusive”,
  utan sparsamt med mat hårt fysiskt arbete som fostrar och danar bristande impulskontroll.
  Om brott begås igen så dubbla straffet omgående
  Vid tredje gången så lås in kasta bort nyckeln.
  7200 brott per år är 7200 för många.

  Gillad av 2 personer

 9. Asta skriver:

  Media och polis vägrade gå ut med signalement när Mikaela utsattes för ett våldtäktsförsök utanför asylboendet i Deje. Förövaren knivskar Mikaela och sparkade hennes valp hårt i magen, och när hon berättade för media om överfallet censurerade de konsekvent signalementet.

  Så agerar Leions själsfränder i media. Du borde skämmas, om du har vett till det, över din krönika.
  Har du ingen mekänsla alls över för alla barn som våldtas och dess följder med kanske livslånga trauman.
  Och skämmas borde f.ö. hela PK klanen som med öppna ögon bejakar ökad invandring och samtidigt blundar för konsekvenserna.
  Skamligt att inte dra försorg om sina döttrar.

  Gillad av 3 personer

  • med ett Grand i sin hand, kunde denna dansk, särkmän ibland, rädda sitt huvud från att rulla i sand i Samarkand skriver:

   Precis. Vi borde alla skämmas lite till mans och vara förberedda att hjälpa till om dylikt uppstår i närområdet, exempelvis demonstrera utanför skolan så att våldtäktsmän förflyttas och mera handlingskraftiga kan ju göra mer än så. Ett samhälle som inte skyddar sina kvinnor är ett samhälle att skämmas för. Men vänstern, enligt ovan, saknar förmåga att skämmas.

   Jag kan inte skriva vad jag egentligen tycker om inlägget och vad jag i magen tycker borde göras.

   Gillad av 3 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Men vi fattar vad du vill göra. Men för att göra det så bör man inte vara ensam utan några tillsammans. Som gör det man gör i jaktmarkerna när rovdjuren blir för många. Ni vet.

    Gillad av 1 person

 10. Jan Andersson skriver:

  Jag är gammal nog att inte ha upplevt någon skolgård som beskrivs. På min tid fick lärarna i tur och ordning stå och frysa på skoltrappan för att hålla en distanserad koll på eleverna. Det var mycket sällan någon lärare ingrep, men det hände ibland, mycket snabbt och resolut med åtföljande välförtjänta örfilar. Sedan aldrig ett ord eller kommentar om detta sedan, läxan var lärd, ordning återskapad, lugnet återställt på tio sekunder.

  Vaktmästaren gick också runt på rasterna, mest för att se att ingen klättrade på staket eller bollade mot fönstren. Han ingrep mycket oftare men höll sig till verbala tillrättavisningar.

  Ingen elev kände sig förorättad av en örfil, åtminstone inte länge, eftersom det faktiskt inte var tillåtet att bråka på skolgården även om den ”andre” gjort sig aldrig så förtjänt av en käftsmäll.

  Gillad av 3 personer

 11. Jaxel skriver:

  I krönikan sägs att på Lycksalighetens ö skriker ingen hora.

  När jag gick i skolan förekom det inte att pojkar kallade jämnåriga flickor för hora. (Trots att det inte var på nämnda ö.) Jag gissar att detta bruk kommit med invandrargrupper där varje kvinna som öppet ger uttryck för sin sexualitet betraktas som en hora.

  Gillad av 3 personer

  • med ett Grand i sin hand, kunde denna dansk, särkmän ibland, rädda sitt huvud från att rulla i sand i Samarkand skriver:

   Kallar någon min dotter hora så kommer det att ske hembesök.

   Gillad av 2 personer

 12. Rikard skriver:

  Hej.

  Du har en hönsgård. Du har katter. Två av katterna dödar kycklingar. Du tänker att katterna är dåligt eller felaktigt socialiserade av de övriga djuren (jag räknar inte upp hela besättningen). Du tänker att de måste ges en chans att se hur de andra katterna gör för att leva med hönsen, tuppen och kycklingarna. Därför ger du dem fortsatt tillgång till hönsgården.

  Katterna fortsätter döda kycklingar. Hönsen och tuppen börjar så sakteliga försöka försvara sina avkommor. Gårdvaren likaså, och till slut biter han ihjäl en katta. Din fru och dina döttrar är förtvivlade över den stackars lilla kattens öde, och kräver att du skall ta gårdvaren av daga: han är ju farlig. Tänk om han ger sig på barnen? Du skjuter helt sonika hunden, och skaffar en ny, men den nya blir noga hållen så att den inte kan komma åt katterna.

  Katten fortsätter döda kycklingar, hönsen värper allt sämre och tuppen tappar fjädrarna av stress. Dessutom börjar en del av källingarna att ta efter kycklingmördaren.

  Den lilla sagan kanske inte behöver byggas vidare, då poängen torde stå i eldskrift för en var som ej är alldeles vänsterbliven eller en smula eljest.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 9 personer

  • med ett Grand i sin hand, kunde denna dansk, särkmän ibland, rädda sitt huvud från att rulla i sand i Samarkand skriver:

   Jag brukade leka på en bondgård så jag vet vad man gjorde då katterna fick för många ungar.
   Det stämmer också att huvudlösa kycklingar (hovedløse kyllinger) springer runt planlöst.

   Gilla

 13. Hans Wachtmeister skriver:

  Det är förvånande att Anders Leion får in detta dravel på ”det goda samhället”. Det skadar bara vårt mål att bekämpa PK-ismen när någon i detta vanligtvis initierade och välformulerade forum framlägger sådana ostyrkta synpunkter.

  Gilla

 14. Hovs_klipphällar skriver:

  Leion snubblar betänkligt när han försöker ge sig på detta ämne.
  Jag begränsar mig till det värsta missgreppet: Om de såkallade ”kulturberikarna” (dessutom har han fel när det gäller de tidigare förhållandena i vårt land).

  Att främlingarna beter sig illa beror på att de kommer från en kultur där kvinnor inte har samma värde som män, och detta i synnerhet om de dessutom har ”fel” religion.
  Det finns en hel uppsjö av undersökningar som bevisar att det är så man resonerar om man kommer från den här kulturkretsen — dessutom hämtar de här personerna stöd för sin uppfattning i sina ”heliga” urkunder.

  Och vad som är ännu värre: det finns ett element av medvetet etniskt våld i detta.

  I krig används våldtäkt som ett sätt att ytterligare skrämma och förnedra fienden.
  Här i Sverige har vi nu genom massinvandringen fått en situation där sådant sexualiserat våld medvetet används MOT OSS!

  Och detta är inget att skämta om. Snarare ett förebud om vad som väntar oss om detta tillåts fortsätta — nämligen anarki och inbördeskrig.

  Men makthavarna vill tydligen ha det så.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   PS: Nu har jag läst igenom Leions text på nytt — och ju mer jag låter det sjunka in, desto mer rent ut sagt förbannad blir jag.

   Leion verkar alls inte ha någon susning om situationens allvar, eller vad detta epidemiska sexualiserade våld kommer att leda till.

   Frukten av PK-sektens onda indoktrinering är giftig och illaluktande, kort sagt.

   Gillad av 4 personer

   • Taken skriver:

    Samma här, det gnabbas friskt här men för mig så är detta ingen teoretisk övning, vilken sida står man på (och där tystnade jag för ingenstans utom i mitt huvud så ser jag dessa meningar, ingen svensk skriver dem).

    Gilla

 15. Den biologiska ön skriver:

  Av någon outgrundlig anledning kommer jag att tänka på pardisfåglar. Hur vackra hanarna är. Hur de kråmar sig och visar det vackraste de har och förmår. Som olika färger, steg och piruetter. Medan honorna ser på. Med ett icke iögonfallande utseende. Men djupast sett är det honornas inre känslor som strålar av prakt. Det är deras smak och känslomässiga estetik som har format hanarnas utseende. Honorna väljer ut den de uppfattar som mest attraktiv och tilltalande i sin virilitet. Vad vi i egentlig mening ser är honornas smak för vackert och erotiskt stimulerande. De är deras val som gjort paradisfågeln så vacker. Detta spel mellan könen är genomgående i hela djurriket. Honorna väljer – hanarna försöker behaga.
  I vår kultur är det kvinnorna som står för färgprakten, glitter och blänket. Men knappas giltigt när man ser till hur Nordamerikas manliga indianer klädde sig i praktdräkter, med fjädrar och färger. Men den gemensamma nämnaren är att männen anlägger trycket i uppvackningsbeteendet. Står för den ivriga energin, som så påtagligt visas upp i både orrspel och på ön Papua Nya Guinea. De mänskliga hanarna visar upp sina resurser. Som ekonomi, social ställning och potential för att bilda ett hem. Honorna visar i betydande grad upp sin egen fertilitet. Förmågan att både föda och ta hand om barn. Förstärkt signalmässigt med yppig byst och röda läppar och lätt rundade kinder. Alla östogentecken på potential att klara att framgångsrikt barnafödande. Men inget av könen tänker på allt detta. De bara handlar och agerar inför varandra.

  Gilla

  • med ett Grand i sin hand, kunde denna dansk, särkmän ibland, rädda sitt huvud från att rulla i sand i Samarkand skriver:

   Exakt samma, kvinnorna väljer den dugligaste mannen. Män hoppar på vad som helst.

   Gilla

   • Göran Holmström skriver:

    Gillar nästan allt du skriver. men med all respekt, i den verklighet jag verkat i större delen av mitt liv, så väljer männen.
    Jag och mina medfångar i livets drama, har lägrat kvinnor som dom flesta bara drömmer om.
    I min lite ironiska text om alfahannar, Hm mycket ironiska egentligen.
    Men det ligger lite sanning i den texten. Att Svin som mig får uppleva allt man önskar o lite till, medans dom mer skötsamma får be för att få se ett latexklätt ben om nu det är drömmen.
    jag tänkte idag på alla sjuka eller roliga saker detta liv bjudit på, och hur svårt det varit att få ens ideer tagna på allvar. Men att ligga på alla vis har varit mycket enkelt. Gud ger en det man inte önskar tydligen.

    Gilla

 16. Elof H skriver:

  Extrema problem tarvar extrema lösningar. Omedelbar livstids utvisning och förlust av eventuellt svenskt medborgarskap för minsta tecken på avsaknad av respekt för kvinnor. Kalla någon hora, ut direkt. Extremt? Ja (läs första meningen igen).

  Gillad av 4 personer

  • Rikard skriver:

   Hej.

   I princip håller jag väl med, egentligen. Dock kräver det en ‘advocato per Diavoli’ (med ursäkt till den som kan italienska på riktigt):

   ”Tycker du att vi ska utvisa svenskar som säger så också? Om du inte tycker det är du ju rasist, för då behandlar du människor olika, och alla människor är ju lika värda!”

   Jag anser personligen att människor har olika värde, enligt följande grovsortering (sedan kan det ju vara såväl sovel som agnar även efter sådan):

   Familj
   Fränder
   Folk
   Fosterland
   Främlingar

   Men så tror jag inte på allas lika värde, och det gör väl inte du heller?

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 1 person

Lämna ett svar till Rutger Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.