Skräckens regemente

Patrik Engellau

Det finns anledning att tro att svensken i gemen är lättare att disciplinera än andra folk. Anledningen är vårt historiska arv. Vi har av tradition varit ett homogent folk och då inte i huvudsak i bemärkelsen att allihop varit blonda och blåögda utan framför allt för att alla tänkt ungefär samma tankar och haft ungefär samma värderingar vare sig vi varit grevar, kirurger, statare eller skogshuggare.

Hur denna homogenitet uppstod är svårt att veta. Kanske piskade vi oss till sammanhållning för överlevnadens skull eftersom den nordiska kylan var bister och naturen endast med stora ansträngningar lät sig brukas. Bara disciplinerade människor som ägnade ett minimum av tid åt att debattera kunde koncentrera sig så unisont, enhetligt och solidariskt på det samfällda arbetet att det gick att klämma ur den snåla jorden ett visserligen magert men ofta tillräckligt levebröd. Min tes är kort sagt att vi höll samman av ekonomiska skäl. Vi hade inte råd med lyxen att låta var och en tänka lite som han ville eftersom det kunde leda till split som stal energi från det nödvändiga gemensamma arbetet.

”Ja, driv oss samman med gisselslag, och blåaste vår skall knoppas”, skaldade Verner von Heidenstam så illustrativt.

Åsiktskorridoren blev därför smal som ett snöre. Kollektivet uppmanade sina medlemmar till solidaritet, samarbete och enhetligt tänkande. Avvikelser tolererades inte och därför fanns det nästan inga avvikelser. De obetydliga avvikelser som faktiskt uppträdde, exempelvis frireligiösa åsiktsriktningar som importerats från USA, var illa tålda och kraftfullt motarbetade av det dominerande kollektiv, inklusive staten, som definierade åsiktssnöret.

Jag tror att det var två samverkande krafter som upprätthöll denna andliga ordning. Den första var att makten, till exempel statskyrkan som inte gillade pingstvänner, i sin självgodhet och övertygelse om överlägsenheten och totala riktigheten i sina egna uppfattningar, inte tvekade att brännmärka avvikare. Den andra kraft som bevarade och skyddade den mentala homogeniteten var den abnormt välutvecklade känslighet för kritik som av naturliga skäl danades hos den enskilde. Den normala medlemmen i det homogena kollektivet piskades in i det rätta tänkandet inte bara av att omvärlden hela tiden stod redo med piskan utan också för att han var rädd för den snärt som han visste obevekligen skulle komma om han satte foten vid sidan av snöret. Ängsligheten att säga fel blev en del av svenskens personlighet.

Det homogena Sverige var således ett intolerant samhälle men samtidigt var det ett snällt och vänligt samhälle för alla som höll sig i schack så det fanns egentligen ingen anledning att inte göra det. Svenskarna hade ingen egen upplevelse av sin egen enhetlighet, homogenitet och kollektivism. Det krävdes att utlänningar kom till Sverige och påtalade detta särdrag för att vi svenskar skulle bli medvetna om vår eventuella egenart (varpå vi indignerat förnekade att det skulle förekomma något som helst kollektivt åsiktstryck i vårt land).

Men den romantiska tid när svenskarna älskade enhetligheten – minns att en av efterkrigstidens stoltaste pedagogiska reformer kallades enhetsskolan – är nu förbi. Hur det gick till vet jag inte, det räcker att konstatera faktum. Förändringen visar sig tydligast i den bittra ideologiska kamp som står mellan samtidens viktigaste åsiktsriktningar, å ena sidan den dominerande PK-ismen, å den andra det medelklassiga och gråsossiga sunt förnuft-tänkandet.

Men att idélärorna förändrats betyder inte att det svenska beteendet blivit annorlunda. Överheten är fortfarande lika snabb med den tillrättavisande piskan och den normala svensken lika ängslig att få sig ett rapp.

Inom exempelvis universiteten och Svenska kyrkan, där PK-ismen har ett särskilt starkt fäste, verkar det inte finnas några som helst betänkligheter hos dem som bestämmer att läxa upp och på andra vis bestraffa medarbetare med andra värderingar. Här regerar gamla tiders intolerans med full kraft. PK-isterna är inte ens medvetna om att de kränker mänskliga rättigheter. Gammalsvenska instinkter sitter så starkt i våra sinnen att kollektivet inte kan låta bli att piska avvikare (gärna med påhittade tillvitelser som brunråtta och fascist).

Det blir naturligtvis inte enklare av att normalsvensken fortfarande anser det vara skämmigt att avvika från åsiktssnöret. Vi – jag med! – får ångest vid tanken att behöva uthärda gruppens ogillande. Häromdagen var jag på middag och fick en trevlig dam till bordet. När vi hade pratat en stund och hon blivit övertygad om att jag tål alla slags påståenden och uttalanden och därför inte är farlig anförtrodde hon mig med sänkt röst att hon ville rösta på sverigedemokraterna men inte vågade. Varför det? frågade jag. Du behöver väl inte tala om det för någon? Nej det behöver jag inte, svarade hon, men om de visste skulle det vara så pinsamt. Jag sa att jag tyckte det lät som självförtryck och det kunde hon, efter en stunds funderande, hålla med om.

133 reaktioner på ”Skräckens regemente

 1. A skriver:

  Jag håller helt med dig P.E, men för mig är detta dubbelt. Samtidigt som jag är skadeglad, så gråter jag också inombords. Svensken har nästan ingenting, bara en dysfunktionell maktelit, som han trots allt tyr sig till. Som en mor som hatar sitt barn. Fy fan.

  Mvh A

  Gillad av 16 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Att just nazism stämplats som ondska men kommunister går fria från motsvarande fördömande, leder till att man vid försöken att distansera sig maximalt från allt som luktar nazism, gör att man hamnar i lika dåligt eller värre sällskap.

  Det går ju alltid att räkna ut, vilket parti kryptonazister skulle rösta på varför de som röstar på detta parti då anses tillhöra de ondskefulla, medan motsvarande fördömande uteblir för kryptokommunister.

  Har inte kommunismen – hatet mot eliten – orsakat mera ödesdigra förluster än nazismen och fascism och högre dödstal. – Sovjetunionen, Kina, Kambodja, Rwanda.

  Gillad av 10 personer

 3. Triton skriver:

  OK. Rösta på SD, det gör ju fler och fler. Men att personligen engagera sig officiellt och öppet för partiet, vem vågar det? Det är ju ett av SDs stora problem: att rekrytera duktiga, förtroendeingivande och balanserade företrädare. Kanske ser vi en ”tipping point” nu, när SD gör entré på ledande poster i kommunerna? Jag hoppas det.
  I rikspolitiken fortsätter dock mobbandet, och vad som nu spelas upp på politikerscenen är återkomsten av DÖ i ny dräkt, allt för att negligera och ogiltigförklara SD-rösterna. Beklämmande!

  Gillad av 13 personer

  • Elof H skriver:

   Mycket därför jag tyckt att SD varit fel häst att satsa på. Deras bagage gör det för lätt för motståndarna. Ett parti som MED hade varit betydligt bättre för att få till en förändring men nu är det nog för sent. Se också med vilken frenesi de försöker stämpla MED som nazister, trots att de har en öppen homosexuell partiledare med israelisk bakgrund. De är livrädda för ett ”rumsrent” motståndarparti.

   Gillad av 3 personer

   • Aha skriver:

    Många skulle säkert ha röstat på Medborgerlig samling men avstod därför man ansåg att rösten skulle vara bortkastad då partiet inte skulle nå 4%-gränsen.
    Detta skulle kunna avhjälpas genom att man på partiets hemsida har en räknare för dem som tänker rösta på partiet om räknaren når mer än 4%.

    Återstår att lösa hur detta inte får missbrukas genom på att förslagsvis vänstern går in och massanmäler intresse så att folk förleds att kasta bort rösten på Medborgerlig samling – dock dubbelbottnat då det kan ge upphov till drag runt Medborgerlig samling.
    (Missbruket skulle kunna stävjas genom att man får uppge telefonnummer när man anger sitt intresse så att man kan provringa några hundratal för att göra en bedömning av hur stort missbruket är.)

    Gillad av 1 person

   • Göran N skriver:

    Tror du det? Är det inte så enkelt att en lögn upprepad tillräckligt blir en sanning? Och då spelar bakgrunden, som du visar med MED, inte så stor roll.

    Hur länge pågick häxprocesserna i Europa med hjälp av tillförlitliga vittnen och en ivrigt pådrivande kyrka? Under ca 300 år från ca 1443. Totalt bedömer man att 30 000 människor avrättades.

    Enkelt hitta exempel på moderna häxprocesser, förutom den mot SD, det är bara att se sig omkring dagligen i MSM så ser vi dem ”en masse”.

    Rapports demonisering av Trump är väl tydlig nog. Kommer bara att tänka på Marty Feldmans fotbollsreportage när jag lyssnar på Rapports stjärnreporter.

    Gillad av 4 personer

   • NETTANN skriver:

    Tja, du visar övertydligt varför svensken står still och inte vågar komma någonvart och särskilt inte utanför korridoren.

    Varje ny rörelse som skrämmer sjuklövern drabbas förstås av någon bannbulla, alldeles oavsett den verkliga historiken. Och det finns alltför många ängsliga som går på det – som du – och fortsätter sprida ryktet om de förtappade nytänkarna.

    Alltmedan PK-folket tacksamt ler.

    Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Jag sitter sedan en månad tillbaka i KF i min kommun som representant för SD. Moderaterna styr ihop med släpvagnarna. Men, moderaterna är trevliga, korrekta samt tillmötesgående mot oss i SD. Liberalerna däremot är ena tråkiga rackare. De ser ut att få uppkastningar bara av att se oss. För min del har jag inget bekymmer med detta. I övrigt. Nu vet jag vilka jag kan lita på. Ingen av mina vänner eller bekanta har tagit avstånd från mig. Tvärtom, fler gör tummen upp. Jag är ju 72 år så jag tillhör generationen som fått lära mig att stå på egna ben.

   Gillad av 17 personer

   • lakheden skriver:

    Ja, det är det som är det svenska problemet – att tänka självständigt, inte kollektivt, att vara sig själv, att ha ett moraliskt rättesnöre som bestämmer mina handlingar och åsikter, inte någon annan med en sjuk ideologi! Men varför har den svenska kollektivismen blivit så in i vassen vänstervriden – kanske just därför att kollektivism är av naturen vänster? Svensken måste lyfta sin horizont över all ideologi, även den som utger sig för något bättre – ”den vrickade godhetens ideologi”!

    Gillad av 7 personer

   • Adaptiv tribalism skriver:

    Östman, vi håller andan! Annars så måste vi hålla tillgodo med sådant som detta:

    Vänsterfolk, smart vänsterfolk, som inte inser att problemet är att de aldrig vågade bli vuxna, de har kvar sina barnegon, och orkar inte leva med att allt inte är som det borde, så ”om bara”. De ser att , ja det var ju inte bra att de som agerade ut mina egna principer och blev till en svart rasistiskt antivit mobb fick mig sparkad, utan ”om bara”.

    Som politiskt tidigare ointresserad så kämpar jag fortfarande med att vänstern är så liten och dum, desto mera som det är det paradigm vi nu lever under.

    Jag slutar skriva vers om Samarkand och fokuserar och du börjar på ditt håll med ditt, det är ju lite vänster att kräva perfektion av sig själv?

    Gillad av 1 person

 4. svenne skriver:

  ”Hur denna homogenitet uppstod är svårt att veta. Kanske piskade vi oss till sammanhållning för överlevnadens skull eftersom den nordiska kylan var bister och naturen endast med stora ansträngningar lät sig brukas”.

  Den nordiska kylan och den karga naturen bidrog säkerligen även till att diverse uppfinningar såg dagens ljus i syfte att hantera dessa svåra förhållanden. Svårigheterna betraktades som en ”utmaning” för att förbättra levnadsvillkoren, och detta tror jag lade grunden till en tradition av svensk ingenjörskonst som stimulerade till företagsamhet.

  Sverige har under mycket lång tid haft ett stort antal uppfinnare som har skapat produkter – som är spridda över jordklotet – för olika användningsområden och dess innovatörer är erkända och respekterade av samtliga civiliserade länder. Vi har länge haft ett internt ”kompetensregn” som vida överträffar det påstådda dito som Ylva Johansson lovordade.

  Newton sade att han ”stod på giganters axlar” då han erkände sina föregångares genius och våra nuvarande svenska uppfinnare – många gånger högklassiga – är arvtagare till de svenska ”giganter” som har banat vägen. Jag tycker att dessa inte har uppmärksammats tillräckligt av dem som ofta frågar vad ”svenskhet” är för någonting. Denna vår tekniska ”kulturtradition” förringas hela tiden eftersom det påstås att ”det finns ingen svensk kultur” medan utländska maträtter och kulturyttringar hyllas. Detta är i mina ögon ett hån mot alla som både tidigare och i nutid har bidragit till vår utveckling.

  Gillad av 13 personer

  • Tina skriver:

   Vad jag vet var det en svensk som uppfann den moderna kommersiella palmoljepressen. Den som är skuld till att Borneos skogar inte längre finns. Säkert var en svensk medskyldig till att uppfinna plasten som förstör haven också. Och vem uppfann fleece, som spyr ur sig mikroplaster vid tvätt?!

   Världen hade varit en bättre plats utan alla dessa uppfinnare och självrättfärdiga ”do-gooders” som fullständigt saknat konsekvensanalys på sikt.

   Gilla

   • Adaptiv tribalism skriver:

    Snälla nån, du skrev detta mätt och belåten, inomhus, torr och varm. Dessutom så behövde du inte vara rädd för att någon ur en fiendestam tog dig under armen och våldtog dig. För att inte tala om att du skrev det du skrev på en dator eller iPad? Ditt inlägg är ogenomtänkt och hycklade. Ut i skogen utan nåt och försök överleva mer än en vecka. Det du säger egentligen är att människor inte skall finnas. Jag tycker du skall tänka efter och sedan sluta hyckla, uppfinn nåt bättre själv eller på annat sätt börja med dig själv.

    Gillad av 6 personer

   • Dan skriver:

    Så du tror att Borneos skogar och oljan inte hade utvunnits om bara den svenska innovationen inte hade hänt? Denna resurs, det värde som finns på Borneo hade lämnats utan att exploaterats?

    Det låter som att du tillhör den gruppen av människor kanske telefongyginist som tycker att det var en dålig idé när vi bestämde oss för att klättra ner från träden och gå upprätt…

    Gillad av 2 personer

   • Anders L. skriver:

    Och om inte bröderna Wright uppfunnit flygmaskinen hade vi inte haft flygolyckorna, och om inte Bill Gates uppfunnit Windows hade vi inte haft dataspelsberoende, och om inte Alexander Flemng upptäckt penicillinet hade vi inte haft överbefolkning och om inte Hargreaves uppfunnit Spinning Jenny hade Indien haft kvar sin textilindustri.

    Gillad av 6 personer

   • Göran N skriver:

    Så är det med uppfinningar Tina. De kan användas för goda syften och dåliga syften.

    För att exemplifiera det hela: Kärnklyvningsprocessen och kniven. Eller för den delen hjulet, som användes som tortyrredskap på medeltiden.

    Gillad av 1 person

   • Tina skriver:

    De långa perioder jag bott i skogen och till fjälls har nog varit de mest minnesvärda i mitt liv. Att bo i en lerhydda på landsbygden i Asien utan moderna bekvämligheter (flera år totalt, utan kontakt med västvärlden) var inte heller dumt. Allt det man som uppvuxen i Sverige tagit för givet om världen, människan och sig själv måste omvärderas. Nyttigt och märkligt. Och de fattiga människor jag hade omkring tyckte inte nödvändigtvis att den moderna världens påfund var bra.
    Tyvärr är jag gammal nu, och använder internet idag. Hade jag inte haft det hade jag nog suttit med en bok istället. Eller varit död. Inte heller helt fel efter ett mycket händelserikt liv. Och utan internet hade vi nog inte haft denna massinvandring.

    Det retar mig dock lite att jag nog inte får se ”hur det går” i filmen om världen idag.

    Gillad av 3 personer

   • Adaptiv tribalism skriver:

    Jag vidhåller, din observation delas av många och är förutom barnslig rent skadlig, för den gör gällande att det finns ett perfekt tillstånd någonstans, utan egen introspektion. Din närvaro i Asien eller fjällen var enormt miljöförstörande, gick du dit eller? Barfota? Endast miljöpartister flyga till Tonga och måla med giftfärg får.

    Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    ”Miljön” är en av våra vanligaste dissocierade abstraktioner. Vems miljö? En omgivning, ett utanför, kan bara finnas i relation till en mittpunkt, ett innanför. När vi säger att vi är miljövänner och vill ha t.ex. öppna landskap eller fungerande ekologiska biotoper kan vi mena det för vår egen bekvämlighets skull, för vårt estetiska sinnes skull, för vår omsorg om vår framtid och arvingar, för vår omsorg om vår hälsa, om meningen med livet, om makten över våra egna liv eller kanske kan vi mena det för andra organismers skull, vilket då inte längre är vår miljö, utan deras miljö. Det är inte entydigt vad som är bra för ”miljön”. Det är inte ens entydigt att det skulle vara bra för andra organismer att man utrotade den mänskliga rasen. Alla husdjuren skulle drabbas, medan på kort sikt framför allt asätare och olika slags förruttnelsens mikroorganismer skulle gynnas. Men det är en ett engångseldorado. När biomassan är förbrukad på ett håll uppstår den på ett annat, och detta andra har antagligen ett fungerande immunsystem.

    En omsorg om ”miljön” är ingen utväg ur diktatet att leva sitt liv.

    Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Svenne; bra där! Uppfinnarjockar är säkert en produkt av vårt klimat och svaga befolkningstäthet. Det fanns alltid något källarhål dit man kunde söka sig och sitta och pula med sina grejer.

   Gilla

 5. Eva Danielsson skriver:

  Man behöver bara åka över Öresund för att hitta mer civilkurage och mindre ängslighet.
  Visst har vi haft och har en fördömande kyrka. Även fördömande och uppfostrande politiker. Och media. Som spelar på skam och utfrysning.
  Och så Jantelagen förstås. Bliv vid din läst och verkar någon vara förmer eller rentav briljant i annat än sport, så tar vi ner den på jorden direkt. Dessutom utanför åsiktssnöret? Oj, då måste självaste utrikesministern rycka in och beordra att personen kryper tillbaka under stenen.
  Men vi måste ju i alla fall kunna sluta med självförtrycket.
  Att våga läsa alternativa media och klimathotskritiska sajter kan vara ett stort steg för många. En viktig möjlighet att få nya perspektiv och, inte minst, vetskapen om att vi egentligen är många som just nu trampar utanför och bredvid åsiktssnöret.
  Några på Twitter föreslår, precis som Fredrik Östman här på DGS, den neongula västen som kännetecken på stan.
  Bara man då inte blir anklagad för att utnyttja förskolebarn, eftersom de brukar ha neonvästar. Se där kommer ängsligheten direkt. Okej, jag uthärdar skammen över det. Jag är ju svensk och måste få lite tid på mig att lära mig ta mothugg. Och träna på att själv ge sakliga mothugg.

  Gillad av 7 personer

  • olle holmqvist skriver:

   ” mer civilkurage och mindre ängslighet.”
   Tack för det – Bernadottelinjen, f o m Karl Johan som s a s hade egen krigserfarenhet,
   har vi i utrikespolitiken skickligt och försiktigt (eller fegt för den som så vill) navigerat förbi skär och grynnor. Ingen utländsk krigsmans fot i riket sedan 1809 och ingen svensk soldatfot i rikets namn utanför sedan 1813.

   Krigsbristen har gjort oss dästa och antaget oangripbara. Och det stämmer nog : om det konventionella kriget. Den Putin som totalignorerar sina ”landsmän” i Baltikum fantiserar knappast om att ockupera Gotland, Fast kanske ersätts han rätt som det är av tre unga överstelöjtnanter,

   Det pågående Rheinfeldtska folkuutbytet är inget krig och kan hanteras:
   https://www.dagen.se/kronikor/biskopen-i-uppsala-vill-stoppa-skolavslutningar-i-kyrkan-1.205972
   ”Alla ska vara välkomna”.
   Och i nästa veka har vi ett nytt FN-dokument som ny politiker-sten att krypa:under: Det där bestämmer vi inte själva vi har skrivit bort egen handlingsfrihet…

   Gillad av 3 personer

   • Anne-Hedvig skriver:

    Hallo der – det var en kort krig mellom svensker og nordmenn sommeren 1814, et kjent slag sto ved Langnes i Askim 9. august samme år. Jeg vet tilfeldigvis dette, siden min tippoldefar på farssiden deltok i slaget. Han fikk et hull i frakkeskjøten etter en svensk kule!
    Den 14. august ble konvensjonen i Moss undertegnet, og krigen var slutt. Siden gjensto bare for den norske kong Christian Fredrik å forlate landet, for nordmennene å redde Grunnloven best mulig ved forhandlinger (4. november-grunnloven), og til slutt undertegne Riksakten.

    Gilla

   • olle holmqvist skriver:

    Svar till Anne-Hedvig
    Tack f a du kompletterar. Bernadotte är en fascinerande gestalt vars ledord måste varit
    ”försiktigt och genomtänkt”. Eftersom han inte riktigt visste om han kunde lita på svenskarna,som alltså kunde få för sig att avsätta honom, så reserverade han sig som separat kung av Norge. Og hvis di norske…så fixade han Guadeloperäntan, till familjen Bernadotte, icke riket Sverige.
    efter B. och vår gamle finansminister Gunnar Sträng har vi det genuint svenska: Hängslen – och – svångrem.

    fast det gäller visst inte migrationsploitiken

    Gilla

 6. Jari Norvanto skriver:

  ”När vi hade pratat en stund och hon blivit övertygad om att jag tål alla slags påståenden och uttalanden och därför inte är farlig anförtrodde hon mig med sänkt röst att hon ville rösta på sverigedemokraterna men inte vågade. Varför det? frågade jag. Du behöver väl inte tala om det för någon? Nej det behöver jag inte, svarade hon, men om de visste skulle det vara så pinsamt. Jag sa att jag tyckte det lät som självförtryck och det kunde hon, efter en stunds funderande, hålla med om.”

  Hahaha! Patetiskt. Hellre ljuga ett helt liv och trotsa sitt samvete, än att riskera att bli sedd som en brunråtta av politiskt korrekta översittare och medlöpare. En lyx som endast den som aldrig riktigt behövt kämpa för något på allvar kan unna sig.

  Gillad av 10 personer

  • Elisabeth skriver:

   Ja, jag har vänner i Stockholm och jag vet att man är extremt ängslig däruppe. Det sociala trycket verkar mycket hårt. Patrik Engellaus stackars bordsdam får väl tlll slut högt blodtryck av alla spänningar hon har inombords.Det är befriande att bo i Skåne !

   Gillad av 2 personer

 7. Astrid skriver:

  Det skräckens regemente som nu växer fram blir på grund av tekniken mycket mer genomgripande än gångna tiders. Människan hotas till själva sitt väsen genom tvångsvaccinering och att bli chippad; manipulation inopererad i den fysiska kroppen för att påverka känslor och tankar –
  Vi står inför en ondska med sofistikerade maktmedel, såsom aldrig förr. Furstar från avgrunden väntar runt hörnet klädda i dyr kostym, prydliga, vältaliga.

  Många tror det är islam och muslimerna som är huvudfienden, men dessa bereder bara vägen för globalismens totalitära maktövertagande, enligt min uppfattning.

  Trump i väst, Putin i öst kämpar mot samma fiende. Båda högintelligenta och smarta, om än med svagheter i sin personliga utrustning. Själva genialiteten finns där på bekostnad av något. Trump är svårt trängd hemma, inte herre i eget hus. Om han lyckas är av stor betydelse.

  En tragedi i tragedin är att människor inte tar varningarna på allvar. Nätet är fullt av info om vad som pågår (än så länge). Insiktsfulla analyser kallas ”konspirationsteorier”, sanningssägare får stämpeln ”inte trovärdig”.

  Sverige splittras genom svenskars fientlighet mot svenskar. Minoriteters oförsonlighet mot andra minoriteter. Klanstrider… Och muslimers gemensamma breda hat mot ”otrogna”.
  Tillslut riskerar alla vi vanliga vara slavar i oligarkernas händer; själlösa robotar, fråntagna också det vi ännu inte har: framtiden.

  Gillad av 7 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Vladimir Putin är imperialist i en lång rysk tradition. Världen har många dimensioner. Man kan beundra en politisk ledare utan att vilja underkasta sig och sitt land honom och hans, man kan beundra en politiker för hans dådkraft och förmåga utan att uppskatta hans målsättningar och resultat. Vladimir Putins telos är Rysslands bästa. Vi kan bara önska oss att själva begåvas med politiker med motsvarande telos. Men Rysslands bästa är inte vårt och Europas bästa, så vi måste vara på vår vakt precis på grund av att Vladimir Putin är en stark ledare för ett land som under hans ledning även det är starkt.

    Gillad av 13 personer

   • Astrid skriver:

    Både Putin och Trump är rika. Vad som skiljer oligarker åt är hur man väljer att använda sin förmögenhet. Den s k angloamerikanska globalistoligarkin blir farlig för världens utveckling genom att styra politiskt med Mammons hjälp i egoistiska syften. Maktanspråken gäller på sikt hela världen. Putin försvarar Ryssland och låter sig inte köpas. Han har sannolikt fått feta erbjudanden. Hur det blir efter Putin kan man undra. Globalistoligarkin anser att Rysslands naturtillgångar tillhör hela världen, men man menar sina egna globala företag. Dessa anspråk oroar.

    Gillad av 2 personer

  • W skriver:

   Sverige är nu ett av de länder i EU där befolkningen är mest drabbad av brott, våld och vandalism. Det visar ny offentlig statistik från Eurostat.

   122 410 beviljade uppehållstillstånd fram till december – som ett helt Västerås.
   Vi har bara sett början på förfallet.

   ( C ) kräver fri. anhöriginvandring. Regeringskåte Löfven lär inte sätta emot

   Gillad av 4 personer

   • Adaptiv tribalism skriver:

    Grafen på avpixlat idag över vilka länder som har mest brott tarvar en ny artikel av Patrik. Korrelation med migranter av en viss typ verkar vara 1.

    Gillad av 3 personer

 8. 5ven55on skriver:

  Ja, det är ungefär min teori också om hur det svenska kynnet blev till.

  ”Men den romantiska tid när svenskarna älskade enhetligheten… är nu förbi. Hur det gick till vet jag inte”

  Det vet däremot jag.

  Gillad av 2 personer

 9. Aurora skriver:

  Det saknas en dimension i anlysen. Sveriges självbild. Det är inte bara under senare årtonden vi ansett oss bäst i världen. Redan på 1920-talet trodde man, och lurade i befolkningen, att man hade koll på omvärlden och visste bäst. Det var nog att man lyckats hålla sig utanför krig som skapat denna von oben hållning. Självgodhet. Översitteri. Rent av märkvärdighet och mallighet. Och fortfarande; vi ska lära resten av världen fred och demokrati. Och att vara bäst i klassen i FN. Det är en stark styrfaktor av befolkningen. Tillhörighet (idag Åsiktskorridor). Vem vill inte tillhöra rätt grupp. Ingen vill bli utanför ’rätt’ grupp. Därför kan svensken fortfarande styras och fogligt ledas i hundkppel utan att ens försöka skälla.

  Gillad av 7 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag måste instämma här. Utöver sammanhållningen och inklusiviteten och likriktningen, som mycket väl kan tillskrivas ett hårt klimat såväl direkt, genom umbäranden, som indirekt, genom låg befolkningstäthet, finns en annan tendens i Sverige, nämligen en önskan att göra allt det fina som folk gör i stora och viktiga länder på andra kontinenter: Europa, Ryssland, USA, Kina — men mycket bättre och framför allt ”rationellare” och ”sekulärare”. Upplysningen fick en katastrofal inverkan på Sverige genom Gustavarna III och IV, statskuppen, Cronstedts förräderi, förlusten av Finland och den i och för sig alldeles utmärkta grundlagen från 1809. Svenskarna ville draga Upplysningens slutsatser hårdare och konsekventare än något annat land, ville vara bäst i klassen på rationalism och idealism.

   Olyckligtvis, eller kanske nödvändigtvis, sammanfaller det rationalistiska samhällssystemet med det väderbitna: En ann är så god som en ann, alla samhällets hierarkier och relationer sammanförs och sammanfaller i en enda relation mellan undersåte och avant garde, ledarna högst upp i toppen, nomenklaturan. Undersåtarna klassificeras genom attribut i grupper, i kollektiv, och inte genom egenskaper i gemenskaper och relationer, som självstyrande individer. Bort det!

   Under Kalla kriget kallade vi det kollektivism, systemet där den enskilde inte har någon rätt till privata relationer, utan instrumentellt underordnas statsnyttan och de högsta styrande. Det var inte någon lysande tid för Sverige, vi kände oss inte tillrätta vare sig på den ena eller den andra sidan, ty auktoriteterna talade för den oss främmande individualismen och emot kollektivismen, som för oss intuitivt kändes som den rätta. Vi förklarade oss med hittepåtermer som ”blandekonomi” och ”kärnvapenfria zoner”, ”tredje vägen”, vi samarbetade med DDR och Stasi, de flesta insåg inte att vi i själva verket var helt i händerna på Sovjetunionen och dess subversiva organisationer. En förvirrad ”borgerlighet” trodde att man kunde ty sig till de främmande auktoriteterna och deras indivudualism och västerländska civilisation. Vilka töntar!

   När Kalla kriget änteligen tog slut levde Sverige upp! Nu kunde det åter bli bäst i klassen och fortsätta sitt korståg för kollektivismen, som nu genom postmodernt trolleri hade blivit till liberal atomiserad hyperindividualism, medan spontana gemenskaper mellan självständiga individer fick kollektiviststämpeln på sig. Denna historia måste också berättas.

   Gillad av 11 personer

   • Adaptiv tribalism skriver:

    Så är det, svenskarna idag vill ha höga peruker och puder på kinderna och säga fina saker som ”papaply”, ”balkong” och ”kalsong”.

    Gillad av 3 personer

 10. Christer L skriver:

  Min första reaktion är: Som svensk betackar jag mig. Det förefaller som om P E i sitt tal om gråsossighet och medelklass ägnar sig åt ett förringande. Att vara medelmåttig och inskränkt i en snörsnäv åsiktskorridor. Vem vill bli så skildrad, vem identifierar sig sådan? Vem vill bli ursäktad av Patrik Engellau för att han är sådan?

  Sedan läser jag det en gång till och ser då en central innebörd i formuleringen ”Överheten är fortfarande lika snabb med den tillrättavisande piskan och den normala svensken lika ängslig att få sig ett rapp.” Detta tycks nämligen vara vad som just hände mig när jag läste artikeln. Någon som är över mig i någon bemärkelse ger mig ett rapp för att jag är svensk, och svensken är som han är.

  Så jag börjar undra, vad gäller saken? Förvirringen ökar. Skräckens regemente, är titeln.

  Jag har länge hävdat att den här typen av psykologi om andra människor i termer av trauman, folksjäl eller kollektivt omedvetet, är vanskligt och bör inte höra till den politiska debatten, vilket allför mycket dock sker. Det kan bli vad som helst av detta, från rasism till pjåsk. Så vad är det som krönikören själv känner skräckens regemente inför? Inget där? Nej. Då så.

  Dan Eliasson funderade offentligt över en somalisk mördares själ. Det här är på samma nivå. Varför vågar svenskar inte gilla SD? Det inre traumat, ack! Den så förklarliga fegheten, åhå!

  Gillad av 2 personer

  • Adaptiv tribalism skriver:

   Nej du, svenskheten består i att han tror att MÅSTE gilla SD för att rösta på dem. Varför inte rösta på dem för att det är det minst onda? Vem har lurat oss att vi kan vara goda, och att politiker styr efter denna princip?

   Gillad av 5 personer

   • Christer L skriver:

    Jag har länge hävdat att den här typen av psykologi om andra människor i termer av trauman, folksjäl eller kollektivt omedvetet, är vanskligt och bör inte höra till den politiska debatten, vilket allför mycket dock sker.

    Gilla

   • Vax skriver:

    https://www.nyatider.nu/pk-bubblan/
    Politiskt korrekta (PK) människor klarar sällan en fri och upplyst debatt utan behöver en social dominans, helst en hegemoni. I ett samhälle som berömmer sig för att vara sekulärt och rationellt borde en sådan dominans vara svår att åstadkomma, försöken därtill borde bekämpas aktivt av samhället. I Sverige har dock PK-rörelsen i hög grad lyckats utesluta alla som tycker annorlunda ur debatten. Hur länge kan denna ångvält för likriktning fortsätta? Om detta resonerar docent Jan Tullberg i veckans debattartikel.

    Gillad av 2 personer

   • Adaptiv tribalism skriver:

    Likriktningen fortsätter så länge de som låtsas var för öppen debatt sitter kvar på chefsredaktörsposterna, här tänker jag närmast på Lifvendahl och Teodorescu, två formidabla proppar. Andra vet man var man har: Lindberg, Wolodarski, Mattson och Avellan, de är helt enkelt pk och totalitära. Problemet är Teodorescu och Lifvendahl som låtsas vara något annat, men ändå, aldrig tar in en dissident.

    Gillad av 4 personer

 11. Adaptiv tribalism skriver:

  Det jag funderar på är en variant av det Jordan Peterson formulerar som: ”när går vänstern för långt”. Han säger att det är tydligt när ”högern” går för långt, när den blir rasistisk, Hitler visade oss det, men när går vänstern för långt? Om vi bortser från det inte lilla tankefelet att identifiera rasism med ”höger” (identitetspolitiken från Harvard till SSUs slutna rum och demokraternas eviga rasism blottlagd av Dinesh D’Souza visar oss detta) så anser jag att Jordan Petersons premiss är felaktig, för att han är sprungen ur vänstern. Jag har kommit fram till att själva vänsterprinciper alltid medför att man går för långt, förr eller senare. Varför? För att man gör anspråk på att ha universella principer, samtidigt som motorn hos vänstern (och nu pk-ismen) är att exploatera svaghet och göra svagheten till ett vapen, låt mig illustrera. Jag var med om en organisatorisk utrensning igångsatt av ledningen men utförd av en psykopat som med psykisk tortyr tog över och splittrade den avdelning jag var en del av, hon sådde split och tvedräkt så alla gick runt med knivar i ryggen. Jag var en del av den ledningsgrupp som skulle rensas ut. En man i denna grupp var homosexuell men det hade aldrig varit offentligt, men en dag, vid ett offsite ledarmöte för djupare diskussioner så berättar denna chef att han är homosexuell för alla, samt att hans pojkvän precis tagit examen. Han lade ut texten i stor detalj. Plötsligt, så var han den enda vår nya psykopatchef inte kunde sparka, eller behandla med den psykiska terror som vi andra fick utstå. Svaghet som vapen, extremt effektivt, eftersom vi alla nu lever under ett pk-paradigm.

  Så det verkar på mig som om Jordan Peterson missat något väsentligt, han uppmuntrar individuell styrka som beskriven i kristendomen men verkar ha missat att vänstern principer, socialismen och pk-ismen är rakt motsatta, där odlar man och uppmuntrar svaghet och gör om den till ett politiskt vapen, från första början, man vänder pilen om vad som är önskvärt från styrka till svaghet, därför så anser jag att vänstern ALLTID går för långt, själva dess axiom är destruktiva, eller än värre, det är vänsterns axiom som ÄR det destruktiva, det är Jesus kärleksbudskap politiserat, utan att balanseras av resten av religionen, det blir som Dubbelansiktet i Batman, man visar upp en fin slät yta, men sidan som styr är bara hatiska köttslamsor.

  Gillad av 4 personer

  • Christer L skriver:

   Vad som är styrka, vad som är svaghet, beror ofta på situationen. Den nuvarande ”könsmaktordningen” här i landet (PK) bestämmer att det är en styrka att tro på ”klimatet” och ett mänskligt misslyckande att förneka detsamma. Nu ska forskare på Chalmers ta noga reda på vad i det mänskliga psyket som slår så fel att folk förnekar ”klimatet”. Homosexualitet kan för övrigt nog vara en styrka även i andra sammanhang, men jag går inte mer in på den frågan.

   Gilla

   • Adaptiv tribalism skriver:

    Jovisst, den styrkan jag menar är den personliga, den som drivs av min egen insats försöka göra sitt bästa för sig själv och andra, låt säga som en sjuksköterska som är nogrann när hon byter kateter och samtidigt ser människan i sängen. Det finns många sådana, änglar på jorden. Jag lade inget värde i homosexualitet, men noterar att det är ett vapen i vänsterarsenalen eftersom de kan hävda att de är, eller har varit, förtryckta.

    Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Plötsligt, så var han den enda vår nya psykopatchef inte kunde sparka, …”

   Jag tror du skulle känna igen mycket av dina upplevelser här på ”Megabank”
   https://www.alexcartoon.com/

   Man skrattar oftast gott, men cynismen (och även realismen) är större än vad normala människor kan föreställa sig.

   Gilla

 12. rolfholmen skriver:

  Ja, jag tror att du har en ganska korrekt bild av ”folkkynnet” i Sverige. Prästernas makt att hålla folket i Herrans tukt och förmaning, har ersatts av ett nytt prästerskap. Då syftar jag på identitets- och genusprofeterna som länge fått härja tämligen fritt.

  Ytterligare exempel på hur det kan vara är när GD Jan Eliasson yttrade sig nedsättande om Jimmy Åkesson. Inga konsekvenser för JE. När vår statsminister läxade upp Katerina Janouch för en intervju i tjeckisk tv passerade det utan några vidare kommentarer, Nu senast när utrikesministern tyckte att Jordan Peterson skulle ”krypa tillbaka under sin sten” blev det bara lite förströdda kommentarer. Jag har inte sett någon som ställt dessa personer mot väggen och påtalat det omdömeslösa i att utifrån sina maktpositioner ge sig på enskilda.

  Nästa steg i den här processen tycks vara Morgan Johanssons propåer om att strypa misshagliga journalisters möjligheter att kritiskt granska makten. Om nån skriver sådant som kan skada Sveriges relationer till främmande länder eller organisationer, tex, PLO, skall straffbeläggas.

  Som lök på laxen kommer sedan svenskt godkännande av FN:s globala migrationsavtal.

  Det tycks vara på tiden att vi skaffar oss gula västar.

  Gillad av 8 personer

 13. Adaptiv tribalism skriver:

  Där jag får mest mothugg på dessa sidor är när jag skriver att de vill ha det så här, jag anser att innan man inser detta, så gör man samma tankefel som Jordan Peterson, man antar, att vänsterns principer är goda, åtminstone till en början, men det är de inte, själva fröet är ondska, för det man gör är att man flyttar det personliga ansvaret för att göra gott, och inte ont, från individen, till kollektivet, därmed perverteras budskapet omedelbart för det blir politiskt och till ett vapen som politiker, de värsta av de värsta, kan använda. Så all politik som utnyttjar svaghet är ond och parasiterande och bryt sig endast om kollektivet, och inte de människorna, var och en. Endast så kan man förstå att man ser mellan fingrarna då småflickor våldtas i grupp, man ser inte längre individerna, som kristendomen lärde oss. Individerna blir i politikernas händer en massa som man kan pressa grädde ur, ett exempel. I min hemkommun, styrd av M sen före elden uppfanns, så är det en sak alla partier är eniga om, utom SD, det är att kommunen skall växa. Man skiter i naturreservat och den gamla charmen,,man vill bygga och bygga, varför, för politikerns roll är parasitens, och vad främjar parasiten? Ett allt större värddjur, ju fler människor, ju mer grädde att skumma av. Så det ends politiker är intresserade av är BNP, de skiter fullständigt i BNP per capita, men denna pollett har inte trillat ner. Tino Sanadaji förstår inte detta, han skriver om att ananas per capita faller, ingen lyssnar, varför? Parasiten struntar i det, värddjuret växer ju! Detta är vad etablissemanget i väst insett med sin globala agenda, inga nationer, inga krig, utan ett gigantiskt värddjur att parasitera på. Så ironiskt nog, om inte Trump kan rädda oss, så blir det väl Kina och Japan och Korea och Indien och Ryssland, som inte kommer att vilja vara en del av detta, den globala agendan stöter förr eller senare emot de som inte vill inordna sig i svag pöbel eller parasit, men innan dess så är väst nog förstört när Afrika, Sydamerika och MENA skall inlemmas för att maximera storleken på värddjuret.

  Gillad av 7 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag tyckte att ananas per capita var ett lyckat konstgrepp. Det är nog så de flesta läser hans propåer, det var ju din poäng. Ananas per capita, vem bryr sig?

    BNP/capita är ett dödfött begrepp uppståndet i mitten av liberalismen dekadenta fall till postmodernism, det är ekonomismens hybris. BNP uppfanns för att mäta militära alliansers potentiella styrka efter Andra världskriget, som avgjordes framför allt av industriell styrka och inte militärteknisk. Tusen fulltankade T-34 eller Sherman slår tvåhundra Tiger utan soppa. BNP handlade från första början om värddjurets storlek. Funderingar om BNP ledde Eisenhower till tankarna på det militärindustriella komplexet, den först identifierade parasiten.

    Gillad av 3 personer

   • Adaptiv tribalism skriver:

    Östman, du har rätt (men slappna inte av, vi är klara att sabla ner dig den dag du har fel om något), i HongKong så kämpade Cowperthwaite mot att kvantifiera ekonomin just för att han visste att begrepp som BNP omedelbart skulle missbrukas av politiker, likt mätningar av CO2 och temperatur missbrukas idag.

    Således föddes ett nytt begrepp: ananas per capita.

    Gillad av 3 personer

  • Christer L skriver:

   Jag tror mig förstå vad som driver dig att upprepa den här argumentationen tiotals gånger. Du har säker rätt. T S Eliot: ”Mänsklig godhet kan inte skapas i (politiska) system.” Emellertid Sofokles: ”Ingen kan döma över en mans liv (om han var god eller ond) innan det är till ände.” Så att man (eventuellt) kan se det samlade resultatet. Det är det personliga ansvaret du är ute efter, och jag med. Jag vill att spetsen ska riktas mot personer, men man måste då ta ansvar själv för anklagelserna och kan eventuellt ta fel. Det var detta ansvarsutkrävande som var tanken med ”den tredje statsmakten” liksom med fristående juridisk makt. Det drar emellertid ihop sig nu till ett allt plattare och mer kollektivt anklagande och hatande och förringande och pådyvlande osv. Den politiska debatten saknar mening i det läget, det hela övergår till någon sorts förebådande av stridens gny. Jag försöker själv ännu att inte ursäkta men dock se människor även på andra sidan. Det är inte lätt.

   Gilla

   • Adaptiv tribalism skriver:

    Hm, ja, om jag felar så är det där, jag har svårt att förlåta idag, men mera praktiskt så ser jag det som att överhuvudtaget att fundera över att förlåta är förbehållet oss, motståndaren överväger det inte ens. Därför är väl det jag argumenterar för att vi måste acceptera och inse motståndarens kollektiva ondska, inte alla i en fiendearme är drivande onda, de flesta är följande, men vi måste peka och skambelägga ondskan i deras principer, det finns inget gott i dessa principer, inget. Hyckleriet, cynismen och ondskan måste avslöjas. Ingen banal godhet för mig.

    Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    AT, detta är för mig alt-right. En höger som inte längre bockar sig och förlåter och lever efter sina egna principer, utan spelar spelet efter de regler som vänstern använder. Som i fotboll, där inte längre de fina engelska reglerna som står i regelboken gäller, den som följer dem kommer inte ens in i gärdsgårdsligan. Det är olyckligt, men bättre än alternativet.

    När vi har vunnit kan vi förbjuda vänstern och fortsätta spelet på ett civiliserat sätt utan den.

    Gillad av 3 personer

   • Adaptiv tribalism skriver:

    Vad i det är alt-right? Jag har aldrig helt förstått vad detta innebär. Jag menar inte att man skall spela fult men här är jag osäker, utan jag menar att det verkligen finns gott och ont och att ont nu uppmuntras och måste kallas vid namn, och att det finns de som medvetet ger sig hän åt det onda. Är det alt-right? Man hade kommit lång väg bara genom att gå till attack som Dinesh.

    Gillad av 1 person

  • Göran Holmström skriver:

   Vill inte ge dig mothugg, men en mot-tanke. Tänk om det endast är rädsla som gör att individer inte vågar uttrycka sin åsikt? Ett land som varit i fred väldigt länge, dessutom så är konflikter ovanliga även att höja rösten är inget man gör heller.
   Till det en skolapparat som förtrycker och fostrar alla i att ha likartade värderingar.
   Under mitt långa och konstiga liv så har jag insett att räddare än en svensk kan nog ingen vara.
   Undantag är mina mindre skötsamma vänner och mc-polare.

   Gillad av 2 personer

   • Adaptiv tribalism skriver:

    Jovisst, de flesta är väl reko, men kan fås till att göra mycket ont. Jag vill inte klumpa samman alla som bara är indoktrinerade med de som valt ondskan, som politiker och journalister. De flesta människor är ju bara upptagna med vardagen, det är de som INTE är upptagna med vardagen, som verkar ha tid att tänka över vad vi andra skall göra och tänka som vi måste peka ut, för de har fel om allt har jag upptäckt. Jag trodde tidigare också att allt bara skötte sig själv och att politiker och journalister och liknande bara var som vi andra och nog gjorde sitt bästa med ett gott hjärta, oj vad fel man hade.

    Gillad av 4 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Verkligheten är hård och tyvärr lögnaktig,
    Antingen så leker man spelet. Eller skapar sig sin egen oas istället.
    Har numer en liten vänskapskrets, Hm dessa vänner eller tja soldater är mycket lojala och vi har starka band. Visst alla är inte guds bästa barn. Men vem är jag att döma?
    Ingen styr eller leder, mer som gammal vikinga romantik, fylla och dåd som bringar ära är viktigt. är väl en rätt enkel människa egentligen som är lite romantisk och saknar riddartiden eller vkingatiden.
    Mvh Göran.

    Gilla

 14. Östanskog skriver:

  Sveninnor är ängsliga, endast svennar är värre. Tjeckien har sin Katerina Janouch men finnar kan stoltsera med anti-pk twittrande Pamela ”Baywatch” Andersson. Mormor kommer från småorten Kuivaniemi norr om Uleåborg.

  Gillad av 2 personer

 15. Östrahult skriver:

  Man skulle nog kunna klassificera svenskar i olika kategorier och det rör sig förmodligen om liknande kategorier, fast i modern tappning, som för hundra år sedan. Då tänker jag på kyrkoherden, patron, torpararen, bonden, stataren, drängen och pigan osv.

  Media som SVT, SR och SVD/DN är det nya prästerskapet. Man hotar dagligen med fallande isberg, svältande barn etc. Allt har vi fått för våra synder.

  Frälsningen är att betyga vår tro på FN och att vi avstår betydligt mer än ett tionde som bot för våra synder. Vi ska heller inte som de tusen delegaterna till klimatkonferensen i Katowice åka flygplan. Undrar om de får äta kött där.

  Till FN skickar vi vår elit som är så goda att de står över principen om allas lika värde med löner på 250 000 skattefritt i månaden.

  Och klimatfrågan vet ett stackars barn till en egotrippad sångerska bäst om och hon har förklarat för FN-chefen vad han ska göra. Allt under medias jubel. Detta underbarn borde få utse nobelpristagarna också. Kanske ihop med Erika Bjerström som också är klok varje kväll i aktuellt.

  Gillad av 3 personer

 16. Adaptiv tribalism skriver:

  Åsiktskorridoren är alltså också den en oundviklig följd av vänsterprinciper och socialism, för, som beskrivet ovan, vänsterns innersta princip är att vara parasit på svagheten, det man brukade kalla djävulen, så förr eller senare så kommer fritt tänkande människor att inse detta igen, därför så är åsiktsförtryck och tankeförbud självklara delar av pk-ismen.

  Allt detta leder mig fram till den fråga jag har, frågan är inte Petersons, ”när går vänstern för långt”, utan, vad var det i det kristna budskapet och traditionen som gjorde att man inte politiserade och utnyttjade svagheten? Så här långt har jag bara kommit fram till att det var det personliga ansvaret, att individen själva bär ansvaret för gott och ont, att göra gott, inte ont, samt att alla svarade inför Gud, så att de styrande visste att när de gjorde ont, när de ville ha det så här, så kunde de kanske lura den skattebetalande pöbeln fångade i åsiktskorridoren men de kunde inte lura Gud.

  Gillad av 4 personer

  • A skriver:

   Samarkand, en muslim vet också detta även om han inte formulerar det lika tydligt. Jag har ett bra tag känt att en lösning, på nåt sätt måste innefatta nåt religiöst inslag. För oss, rimligen kristendomen. Jag tror inte man kommer runt detta. Men jag vet inte hur och jag har ingen fallenhet själv.

   Mvh A

   Gillad av 3 personer

   • Dude perfect skriver:

    Samma här, jag har lyssnat en del på Jordan Peterson som uppenbarligen tänker samma sak, det är ju också förmätet att tro att man skall kunna konstruera tusentals (miljoner?) år av livsvisdom och hur denna visdom förmedlas på ett litet kick. Jordan Petersons samtal med Ben Shapiro som jag delade (Rubin Report) illustrerade detta, de kommer fram till att reflekterande människor kan komma fram till det som JP fiskar efter utan myter och gudstro men hur lär man barn detta, hur får man det att sitta i märgen? Vänster kunde endast uppstå när religionen försvann och jag är av den bestämda uppfattningen att kärnan i vänstern och pk-principerna är anti-krist. Ben är jude och då har man det mycket lättare, man uppfostrar helt enkelt sina barn i en mångtusenårig kulturtradition, denna är exklusiv men gjordes tillgänglig för oss alla i kristendomen.

    Sådana som Sam Harris och Dawkins har inget att erbjuda, de kan kritisera men deras eget erbjudande är helt blodfattigt, det flyger aldrig och är att lämna walkover till nästa totalitarism, pk-ism eller islam (de kan inte samexistera).

    Gilla

 17. Yngve Berntsen skriver:

  Med svensk mor og norsk far har jeg blitt beriket i mitt liv av to på samme tid like og ulike kulturer. Jeg er veldig stolt av min tilhørighet til Sverige. Det er imidlertid et skår i gleden å se hvordan Sverige i mer enn 40 år har slitt med seg selv og havnet i en slags blindvei. Det er også meget merkelig å være norsk i Sverige. Dere skulle vært flue på veggen og sett og hørt alle samtaler om politikk, historie, økonomi og samhällsutveckling som jeg har opplevd i mer enn disse 40 år. Jeg har ikke tall på alle ganger jeg har hørt: « ett sådant samtal som vi har haft kann jag inte föra med någon jag umgås med här hemma”
  Det er vel fåfengt å gi råd på en side som dette, men det er nok viktig i det offentlige rommet å diskutere hva som er Sveriges sjel og grunn.
  Jeg har i denne forbindelse ikke klart å finne ut om Sveriges Riksdag har oppnevnt en komité for feiringen av Sveriges 500 års jubileum som selvstendig nasjon. Jubileumsdatoen er jo 6. Juni 2023. Det er ikke lenge til. Det tar mye tid å forberede et helt år med feiring og markeringer.
  Er det ingen som har tenkt på dette?

  Gillad av 6 personer

  • Elof H skriver:

   Norge, Danmark och Finland måste gå ihop i en koalition och invadera och rensa upp Sverige. Ta gärna med Polen och Baltikum också. Skyll på Sveriges härjanden i era länder i historien. Det vet ju alla att alla folk är ansvariga för allt som deras länder gjort någonsin.

   Gillad av 5 personer

  • Christer L skriver:

   ”… ett sådant samtal som vi har haft kann jag inte föra med någon jag umgås med här hemma”

   Jag skulle tro att samma sak kan gälla i en turkisk by eller somalisk klan eller i ett indianläger i djungeln eller inom en fin gammal tysk adelssläkt. Och sidst men inte mindst: i Norge. Ibsens Norge osv. Alltså överallt. Grupptrycket är en av mänsklighetens och för övrigt apornas och vargarnas fundamentala samhällskrafter. Låt inte P E lura oss att vi som svenskar är grupptryckets offer framför alla andra.

   Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Yngve B –
   Den gang var det skikkelig futt i svenskene – de greide å komme seg ut av Kalmarunionen, mens vi ble igjen og dertil opphørte som eget rike i 1536 (ingen repr. lenger i Riksrådet hos danskekongen).

   Klart Sverige burde feire sitt 500-års jubileum i 2023, men jeg frykter for tidsånden… Bisarre idéer nå om at nasjoner er så ille, så det blir nok tonet ned. Muligens har EU lykkedes med å dele opp både Sverige og Norge innen den tid. Norge skal deles i fire, det er planen – helt hårreisende!!!

   Gilla

 18. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Det finns anledning att tro att svensken i gemen är lättare att disciplinera än andra folk. Anledningen är vårt historiska arv”.
  Jag vänder mig på det skarpaste mot denna skrivning.
  Dagens tillstånd i Sverige beror på en enda orsak. Vi har inte i vår grundlag inskrivet att lagstiftningen och handhavandet ger den enskilde medborgaren ett 100% säkert skydd mot att politiker kränker medborgaren till LIV och EGENDOM. (Läs en extra gång)
  Undrar när det går upp för svenska medborgare att socialisten lurat skjortan av sina medmänniskor och kan sända dem utblottade, ruinerade i döden efter smak och behag främst för en främmande hand, inte hans egen!

  Gillad av 3 personer

  • Adaptiv tribalism skriver:

   Jo jag tycker också att Patrik försöker blanda bort korten, så är det, socialdemokraterna är tjuvpack, i mitt fall så har de stulit över generationerna, det enda fel min familj gjort i denna kontext är att vara ärliga, det är rent självsvådligt i Sverige.

   Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Jag ser det du skriver om att det är ”socialdemokraterna…” som ett uttryck för ett feltänkande. Man är inte född till att vara socialdemokrat eller muslim.

    Det som kännetecknar alla maktmänniskor är att de indentifierar sig med en ideologi där de kan kontrollera andra människor och därigenom utöva sin makt. Ideologierna gör ju gällande att de är till för männsiors bästa. Det är inget tyrannen är intresserad av. Han ser det som ett redskap och struntar i individens väl och ve.

    idén är att hitta den ideologi som passar bäst för förtryck. Då passar inte konservatism. Bara radikala vänsterditon. Eller något förskönade varianter som socialdemokratin.
    Det förtryckande elementet är den minsta gemensamma nämnaren.

    Gilla

  • Christer L skriver:

   Även jag ”vänder mig på det skarpaste mot denna skrivning.” För det första har en mycket påtaglig och inte alls paranoiskt föreställd förföljelse av oliktänkande ägt och äger rum. Detta karaktäriserar troende sossar. Att de inte går våldsamt tillväga är för att detta inte behövs i vår kultur. För det andra är nog de flesta människor, i Sverige som i världen, inte ägnade åt att ta politisk ställning utifrån ett eget resonerande utan följer med gruppen. Nu har ledande politiker i Sverige, DÖ kallar jag dem, använt sig av manipulation och förföljelse och lögn och korruption för att påverka väljarna, och det visar sig mer och mer att något alldeles oerhört inträffat, ett politiskt toppgarnityr har offrat sitt land, vårt land och folk, oss, i något slags spel om någon politisk humanitär gloria – det är väldigt svårt och mastigt att ta in, man mår riktigt illa. Så Patriks lilla dam, hon förminskade kanske på sitt håll lika mycket som han gör.

   Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Nämligen? Jag har läst boken, och det talas mycket om att svenskarna är fogliga, men jag minns ingen förklaring till detta. Han pekade på Poltava och en ovana att förlora och förvåning som ledde till förnekelse och livslögner när man inte bara vann rakt av. Är det den förklaringen du menar? Tre hundra år av ärftlig PTSD?

   Gillad av 1 person

  • Jan Molin skriver:

   Boken av Roland Huntford, finns på vissa bibliotek, tex i Uppsala, och heter på svenska ”Det Blinda Sverige”. Han var författare och journalist och bodde i Sverige i 10 år fram till 1971? då boken kom på engelska.

   Gilla

 19. Axel T skriver:

  Lööfs 9000 lärjungar, som kan läsa på gymnasiet om dom vill. Det visar sig att det är snabbare cash och bekvämare att sälja knark helt öppet. Så blir det med politiska Adelns beslut . Det är sannerligen den politiska adeln som bestämmer och vi skattebetalande medborgare som får utstå eländet.
  Nu när Lööfet gullar till det med Löfven, att återförening av flyktingar måste ske , så blir det säkert så.
  Tänk om sossen Widar Andersson kunde få mer inflytande på sossarna, än Tro och Solidaritet och Wallström. Då kan dom bli rumsrena igen. Han är antagligen för begåvad för att smälta in i partiets ledarskikt.

  Gilla

 20. Hawwa skriver:

  Fast det är ju detta som är så konstigt. Nalin Pekgul ställde i ett sommar-program för många år sedan frågan:
  ”-Vad är det ni svenskar är så rädda för? Där jag kommer ifrån riskerar man liv och lem om man uttrycker obekväma åsikter men likväl gör man det.”
  Där fanns ett Skräckens regemente värt att frukta (som kurd som sätter sig på tvären, inom Turkiets gräns), men vari består detta här?
  Eller är vi just överdrivet känsliga, rädda att bli förpassade ut i kylan?

  Tack Aurora för att du plockar upp det sorgligt underskattade ordet mallig, ovan – det känns som att det finns skäl att aktualisera det.

  Gilla

 21. hypermakt skriver:

  Patrik skrev: ”Hur denna homogenitet uppstod är svårt att veta.”; – för den svenska marknad, som i den svenska modellen av skolning, är lärd, tränad och betygsatt att i ENskild utvecklad och ägd mental tanke, beslut och handling, älskar att LYDA Jante och Luthers irrläror, återförsäkrat av nedärvd Ågren.

  Här kvalitetssäkrar i rum och tid det rättssubjekt, som producerat ord eller begrepp ovan, med eller utan RÄTT kvalitet, för ENskild konsument i nutid, nära framtid och rum.

  Gilla

 22. lookslikeanangel skriver:

  Det började för några år sen….

  Mina invandrade vänner börjar prata för ”varan”,
  dvs hur lyckade dom var – rena CV:t faktiskt!
  Varför var det plötsligt så viktigt att definiera sig,
  dvs vad man står för med andra ord.

  Sen förstod jag; dom såg Sveriges negativa utveckling
  och var så förskräckta. Vi rasar i utbildning och företagsamhet.
  Folk konsumerar och lever för stunden och skuldsätter sig.
  Kanske inte helt fel. Vi lever här och nu, men någon
  framtid vill man ju ha. Finns den i Sverige nu
  – eller i Europa över huvud taget?

  Och hur är det med den svenska och europeiska kulturen?

  Att i detta läge göra en så extrem sak som att skriva på
  det aktuella FN-avtalet…?!?
  T.o.m. Hillary Clinton börjar få kalla fötter.
  Kanske inte enbart p.g.a. självmålen till förmån för ”populismen”.

  Gilla

  • Adaptiv tribalism skriver:

   Hillarys fötter är kalla för att hon sover i en kista, det har ingenting med massinvandring att göra. Hon är en blodsugare, hon är snart gammal nog att börja med månatliga blodtransfusioner som de andra 90-100 åriga globalisterna.

   Gillad av 4 personer

 23. James Cook skriver:

  I ett TV-program, dessa dagar, får man följa James Cooks i hans spår. Överallt där Cook går iland stöter han på mänsklig olikhet, manifesterad som kultur.
  Alla med sin egenart, traditioner och historia – som håller dem samman. Samma mönster såg man även i Kanada och Nordamerika när de överflyglades av en europeisk migration. Där fanns hundratals olika stammar och nationer. Var och en med sitt specifika levnadssätt, språk och traditioner. I Mellan- och Sydamerika uppträdde återigen samma mönster. Något självklart kanske någon kan tycka. Tills man inser att miljontals ständiga möten skett i många hundratusentals år, utan att stamskillnader upphört eller blandats ut. Människan tycks ständigt ha organiserat sig genom befästa likhet i levnadssätt. Vänt sig inåt – mot den egna gruppen eller stammen. Som hela tiden uppstått likt en fågel Fenix. Mer modernt idag, som länder och delvis som trossystem. Hennes fjäderdräkt uppvisar överlag en geografisk och historisk stor variation. Behovet av en egen identitet har inte hundratusentals år av mänskliga irrfärder lyckats trolla bort. Tillhörighet till en enhetlig grupp har hela tiden bestått. Många av dagens konflikter följer dessa skiljelinjer. Den där människor sökt och fått bekräftelse inom den egna gruppen. Och att det i sig göder motsättningar gentemot andra grupper och sätt att organisera sig på. Det sätter än i dag sin prägel på många afrikanska konflikter. Vi såg det även i forna Jugoslavien. Och i hur olika naturfolk vill bevara sin egen identitet. All kultur söker sig inåt. Mot det egna. Mer moderna är vi inte. Att inbilla sig att en aktiv och medveten uppblandning av folk skulle kunna betvinga dessa arkaiska krafter och fenomen, synes mig vara väl naivt. I detta ljus var ett äldre svenskt samhälle inte mer annorlunda än de James Cook stötte på under sina årslånga resor runt Stilla havet – en mänsklig inneboende kraft och vilja att organisera sig i kulturell likhet. För i likhet minimeras även konflikter inom gruppen. Men till priset av potentiella konfliktytor gentemot övriga grupper. Några av dessa mänskliga konfliktytor försöker man nu ta sig an i en svensk lantlig miljö.
  I orten Rimbo i Uppland. James Cooks fick även han uppleva hur vissa stammar låg i krig med varandra. I all mänsklig likhet pågår en ständig strävan att odla den egna egenarten. En följd av att vi söker bekräftelse inom den egna trygga gruppen, i dess mer intima organiserande. Där uppträder eller utmärker sig inte äldre svensk kultur som något i grunden annorlunda eller unikt. Tvärtom. Rötterna är och förblir mänskligt djupa och viktiga. Lika djupa som mänskligheten själv. Så nakna står vi, som den primat vi är.

  Gillad av 3 personer

 24. p kohlin skriver:

  Lite off topic men jag kan inte låta bli att skriva här idag. Paradoxer: 1. Globalister är rimligen till stor del politiska, de bör åka till Kina och se hur globalismen blir: En socialistisk/kommunistisk diktatur i samklang med storindustrin, jag får Hitlers Tyskland som liknelse, är det så dom vill ha det med FN som hjälpmedel? 2. Miljöpartister o liknande bör rimligen vara nationalister: minimera transporter; allt ska ju i stort stå helt stilla, ingen ska röra på sig i onödan enligt dem

  Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   P Kohlin — Du, jag tror inte globalisterna bryr sig ett skvatt om demokrati, däremot gillar man säkert den enorma tekniska effektiviteten i dagens Kina och avundas den.

   Fortsätter islamiseringen av Europa skulle jag hellre bo i Kina. Så slipper jag medeltiden åtminstone.

   Gilla

  • Tom Nässbjer skriver:

   Miljöpartister optimerar inte miljö – utan (radikal) feminism, stor immigration/”mångkultur”, vilka båda inte är gynnsamma för en optimal miljö- och hållbarhetspolitik. Det finns således behöv av att miljöintresset finner nya och hållbara politiska former. Den formering av alternativ till de ”anständiga” partiernas politik har tyvärr inte ens börjat.

   Gilla

  • Adaptiv tribalism skriver:

   Det är inga paradoxer, svaret på 1 är ja. 2 baserar sig på två missförstånd, det första att miljöpartister bryr som om miljön, här anförs bevisföremål

   no1: en burk färg med högt kopparinnehåll
   no2: ett begagnat boardingpass till Tonga med 2 mellanlandningar
   no3: bildbevis på en grön gräsmatta (daterat sommaren 2018)

   det andra är att miljöpartister på något sätt är logiska.

   Gillad av 1 person

 25. Tom Nässbjer skriver:

  ”Visa kollektiv.kurage”. SL uppmanar, på ärans och hjältarnas språk, resenären att ringa om någon stör eller förstör så skickar vi ”trygghetspersonal”. Samma anda anonymt anger.

  Allt ”sex” är frivilligt. Annars är det inte ”sex”. Brottsförebyggande rådet vänder sig till kollektiv-trafikresenären och uppmanar dem att fråga, och känna av hur de andra (sic) vill ha det. Mitt på ljusan dag. ”Manufacturing of consent” känner inga distinktioner – också en form av ökad egalitet.

  Försvarsmaken (f.d. Krigsmakten) berättar ovigt eller ekivokt på plakat att de dag och natt gör att ”du” kan fortsätta leva i det öppna samhälle ”vi” vant oss leva. Rätt tydlig följsamhet mot den anständiga politiska linjen.
  /Citat ur minnet/

  Svensken tiger. Tyder på inövad hörsamhet – och lydnad, även när överheten explicit har givit upp den gemensamma strävan som vi härstammar ur. Det älskade fattig-Sverige. Tillskyndarna (trettioåriga Lööf-Löfven-karriärister?) av avvecklingen gör sig hemma hos oss.

  Gillad av 1 person

 26. Lars skriver:

  Sverige var under århundraden ett urfattigt land, men sedan 1500 tal disciplinerat med Lutherdomens införande, en stark centralmakt och från 1600-talet i hög grad militariserat, en utveckling som dominerade långt in på 1800-talet. Det var ett land med gott om självägande bönder och torpare, bergsmän och små stadsbefolkningar, soldat hemman bekostades av socknen. Det var ett krigiskt land ända fram till förlusterna i början av 1800-talet av bl.a. Finland, Östersjöväldet förlorade man på 1700-talet. Demokratin har långa anor bakåt i form av ståndsriksdagen, enväldet under Gustav III var kortvarigt. Man var och ville vara et modern land och importerade jordbruksteknik och manufaktur teknik redan på 1700-talet. 1810 kom regeringsform och parlamentarism, på 1860 talet näringsfrihetslagarna.
  I slutet av 1800-talet började arbetare och jordbruksbefolkning organisera sig. Någon form av koncensus kring utvecklingen tycks ha funnits mellan högern, dominerad av adel och brukspatroner och de växande stats befolkningarna och spirande organisationsformerna bland arbetare och bönder. Saltsjöbadsavtalen på 30-tal gav borgfred mellan kapital och arbetare. Mellan 1870 och 1970 hade vi en av världens högsta tillväxttakt och det berodde bara delvis på att vi efter krigen hade en intakt produktionsstruktur liksom USA.

  Vad som växte fram var en genuin solidaritet och modernitet och samförståndsanda. Socialdemokratin satt länge i regering, men nästa aldrig med en majoritet bakom sig utan samverkade främst med mittenpartierna. Högern var mycket liten De ekonomiska förutsättningarna förändrades radikalt med oljekriserna på 70-talet och övergången från Keynesiansk inspirerad politik och med öppna gränser, fria kapitalflöden, storföretag som vuxit ur Sverige, låg tillväxt av mindre och medelstora företag. Men landet var världens tredje rikaste, korruptionen låg, tilliten till myndigheter hög. Det var ett välfungerande samhälle.

  Konflikter uppstod kring löntagarfonder, högskattesamhälle, en mobiliserande borgerlighet, men som i regeringsställning konsekvent skapade kaos på olika områden. Socialdemokratins grepp om landet var brutet. Förtroendet, självtilliten, moderniteten, självbilden bland de fyrtiotalister som vuxit upp under efterkrigstiden med ständiga framsteg, i ett överflödssamhälle, som nu bildade styrande eliter inom media, politik, skola, universitet, näringsliv var dock obruten. Än idag domineras debatten av skiljelinjer som hör hemma i 1970 – 1980 talets Sverige, man lyckas inte ompröva sin bild av världen och Sveriges roll. Nya generationer har tillkommit, det är barnen till fyrtiotalisterna, de som insupit bekvämlighetsideologin från sina föräldrar och ofta sina jobb också.

  Gilla

 27. phnordin skriver:

  Under 50-och 60-talen var Sverige ett samhälle ganska hårt hållet av en åsiktskorridor med begränsade kulturyttringar, hetsiga debatter och fördömanden av oliktänkare. Framsteg har gjorts och samhället är nog öppnare och något mer förlåtande nu än då, men det är ännu långt kvar innan gemene man tål att höra fria ordet. PK-ismen är en rörelse som i rakt nedstigande led anammar det gamla mönstret där man är beredd införa begränsningar i yttrandefriheten i form av t.ex hädelselagar och nu senast i Global Compact för migrationen.

  Gilla

 28. Kalle Kindbers skriver:

  Apropå förslaget i kommentarsfältet att man skulle gå in och meddela hur man skulle rösta och sen uppge telefonnumret för att sen slumpvis skulle provringa för att.. osv.
  Självklart skulle man få rangordna låt säga 3 partier som man vill lägga sin röst på. Får inte det första alternativet tillräckligt med röster så skulle rösten tillfalla alternativ 2 och sist nr 3. Då skulle många fler våga rösta efter sitt hjärta och hjärna. T.ex så skulle många fler med all sannolikhet ha röstat på NMR som 1:a alternativ, AfS som 2:a och skulle ingen av dessa som verkligen vill rädda svenskar som är värda att räddas komma in så hamnar rösten hos SD.

  Gilla

 29. Karl Oskar skriver:

  Tack Patrik,
  Mycket intressant.
  Sverige var intolerant förr.
  Är det fortsatt idag.

  Särskilt vänsterflygeln.
  Slår ju ner stenhårt på alla former av tabubelagda åsikter.
  Mobbning, stämpling, banbulla och häxprocess är ord jag läser bland dagens kommentarer ovan. Helt relevanta ord för att karaktärisera vänstern.

  Gillad av 1 person

 30. olle reimers skriver:

  Skräckens regemente uttrycker sig här på WordPress också. Jag skrev en snäll kommentar om att folket börjar vakna upp och att anden är ur flaskan, men se det vile inte WordPress acceptera.

  Kan inte du Patrik ta reda på vad detta wordpress har för censureringsalgoritmer och berätta om dem för oss?

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.