Gästskribent Rolf Oward: Känner du till Global Compact?

Nej, det är det inte många som gör, åtminstone inte i Sverige. Migrationsramverket Global Compact for Safe and Orderly Regular Migration är kortfattat FN:s försök att öka mängden med välfärdsmigranter i Väst från i huvudsak Afrika och Mellanöstern genom att hjälpa dem att ta sig hit.

Det har varit märkligt tyst om Global Compact i Sverige, kanske till delar beroende på att politikernas fokus har legat på att de hittills fruktlösa försöken att få till en ny regering. Dock, redan den 10 december är det dags för ett beslutande FN-möte i Marrakech som följs upp av ett möte i FNs generalförsamling i januari 2019. I sig har regeringen ingen skyldighet att ta upp och debattera ramverket i riksdagen, inte heller att via medierna meddela vad som är på gång innan det är dags för mötet i Marrakech. Men med tanke på omfattningen av Global Compact hade en debatt verkligen varit på sin plats, eftersom ramverket i stort innebär att vi åtar oss att underlätta den globala rörligheten för arbetskraft och även medföljande anhöriga.

Underlaget för beslutet i Marrakech är ett dokument på nästan 17 000 ord och det är en härlig prosa som FN-gänget lyckats prestera. Man blir lätt sjösjuk av all förment godhet. Ett exempel:

We commit to empower migrants and diasporas to catalyse their development contributions, and to harness the benefits of migration as a source of sustainable development, reaffirming that migration is a multidimensional reality of major relevance for the sustainable development of countries of origin, transit and destination.

För dem som har modet och orken att läsa hela texten så finns den här.

Det intressanta är att ramverket inte är bindande. Just det: inte bindande. Jaha – vad har det då för betydelse om man skriver på eller inte? Min gissning är att det i ett senare steg kan smygas in i svensk lag med argumentet att den ska ”harmoniseras”.

Det finns många märkliga avsnitt i Global Compact, som omfattar hela 23 mål, inte minst dem som handlar om vad media får göra och, framför allt, inte får göra. Det är fråga om ren censur i klart PK-istisk anda. Bedöm själv:

Promote independent, objective and quality reporting of media outlets, including internetbased information, including by sensitizing and educating media professionals on migration-related issues and terminology, investing in ethical reporting standards and advertising, and stopping allocation of public funding or material support to media outlets that systematically promote intolerance, xenophobia, racism and other forms of discrimination towards migrants, in full respect for the freedom of the media.

För att inte göra censuren och styrningen alltför tydlig har man, som synes, i slutet slängt in ”in full respect for the freedom of the media”. Men andemeningen är klar: Skriv rätt, annars… ! Det är således inte tillåtet att skriva negativt om migrationen.

Att ramverket formellt inte är bindande för med sig ett antal märkligheter. I texten används ofta uttrycket We commit to …, något som kan översättas med Vi förbinder oss att… Det ger sammantaget den fina logiska krocken att Sverige kan skriva på ett ickebindande ramverk som innehåller många avsnitt där vi förbinder oss att implementera det. Ett exempel är att vi åtar oss att tillskapa legala och säkra vägar för migration av arbetskraft kopplad till det som ramverket kallar för demografiska realiteter. (Review and revise existing options and pathways for regular migration, with a view to optimize skills matching in labour markets, address demographic realities and development challenges and opportunities.)

Redan har ett antal länder sagt nej till Global Compact, bland andra Australien, Bulgarien, Danmark, Estland, Israel, Kroatien, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Schweiz, Slovakien, Tjeckien, Ungern, USA och Österrike.

Och vad gör vi? I egenskap av humanitär stormakt lär risken vara stor att Sverige skriver på. Att inte göra det skulle krackelera bilden av Sverige, och den måste som bekant till varje pris försvaras. Men man bör fråga sig varför så många länder redan aviserat att de säger nej till ramverket och vad Sverige skulle vinna på att säga ja.

Rolf Oward är copywriter och översättare som kört egen låda i över 30 år. Arbetat en hel del i Kista, till och med startat företag där. Formellt: fil kand, fil lic, DIHR. Hyfsad i spjut (61.14). Mer och mer förvånad och irriterad över hur Sverige styrs och hur PK-tänkandet fått in sina tentakler i stort sett överallt.

56 reaktioner på ”Gästskribent Rolf Oward: Känner du till Global Compact?

 1. Aurora skriver:

  Att Sverige kommer att skriva under är ingen tvekan om. Liksom Afrikanska och andra länder vilka befolkningen vill ifrån. Vi kan bara sätta våra förhoppningar till att så många andra länder som möjligt vägrar att skriva under detta kapitulationsavtal.

  Gillad av 10 personer

 2. Argus skriver:

  En del försvarare av detta dokument verkar hävda att en del kritiskt inställda har fel då de tycker att dokumentet bl.a. inte gör skillnad på de som kommer illegalt och de som kommer legalt, vid sidan av en hel del annat som det kan kritiseras för, ty det lär finnas ett annat ”global compact on refugees”. Då inställer sig frågan: om det inte handlar om flyktingar, varför ska vi skapa ett strömlinjeformat system för människor som vill ha en genväg till ett bättre liv i största allmänhet?

  Man kan förvisso säga att det vid alla tidpunkter funnits (vissa) skillnader i utvecklingsnivå mellan alla länder, men långt tillbaka i tiden var dessa inte särskilt stora. Det stora flertalet frös, svalt och slet, och fick inte skörda frukterna av sitt arbete (vad man nu väljer att lägga i det). Men över tid skedde förändringar. I mer modern tid accelererade skillnaderna mellan länder; och i dag kan man via Internet ta del av berättelser om välståndet i andra länder.

  Det som generationer tidigare har gjort här, verkar färre vilja göra där.

  Det är sant att världen kan behöva viss beredskap för olika ev. flyktingströmmar. Men vilken skyldighet har vi att underlätta och säkerställa att alla människor som vill leva och arbeta här ska få göra det?

  Gillad av 8 personer

 3. Argus skriver:

  I anslutning till migrantvågen 2015, vill jag minnas, var det ett kort tv-inslag om några östeuropeiska kvinnor som slagit tillfälligt läger på Sergels torg i Stockholm. Det fanns inga jobb hemma hette det från en kvinna, de hade tidigare arbetat inom jordbruket sades det; Sverige borde hjälpa så att de kunde få göra det igen, tycktes poängen vara. Om deras länder de senaste årtiondena sett färre arbetstillfällen inom jordbruket så är det precis samma som sågs i Sverige under mellankrigsperioden, och framförallt efter andra världskriget, en rationalisering. Detta är något de har att hantera på hemmaplan.

  Gillad av 3 personer

 4. Jari Norvanto skriver:

  Kommunism, ”liberalism”, globalism och västerlandets suicid är värdegrunden. ”Antirasism” är antivit. PK-propaganda, censur och åtal är ”demokrati”. Vad upplöses först, staten eller nationen Sverige? Folkmord och totalitarism går hand i hand. Säg nej till Sjuklövern och MSM.

  Gillad av 16 personer

 5. Östrahult skriver:

  Nu tycker jag vi har nått en punkt som gör att man kan förstå varför krig brutit ut. Tidigare har jag haft svårt att riktigt inse hur det kunde gå till. Numera inser jag att när världen blir tillräckligt galen, dvs när samhällets färdriktning styrs av despoter och galningar, så händer sådant.

  Gillad av 16 personer

 6. Ulla skriver:

  Det jag gärna skulle vilja veta mer om är vad det är som FN vill ska hända. Vad vill man med att underlätta för folk att flytta från platser som behöver byggas upp? Är det inte en helt galen strategi? Man borde i stället arbeta för att minska befolkningsökningen och sätta in resurser i de länder som folk vill flytta från. FN: strategi är dömt att misslyckas, menar jag.

  Jag har inte läst dokumentet. Finns i det svar på några av mina frågor?
  Vad är målet? Är det att ge alla rätt att flytta dit man vill utan att mottagarlandet ska kunna ha synpunkter på inflyttningen?
  Hur ser konsekvensanalysen ut för hemlandet, mottagarlandet och den enskilde som flyttar?
  Vad har flyttandet för miljöpåverkan på kort och lång sikt?

  Gillad av 10 personer

  • Göran N skriver:

   Ulla, den klokaste och mest lättfattliga avklädning jag läst av detta ”dokuments” monumentala feltänk. När jag läser det du skriver ser jag framför mig (tema: I natt jag drömde) den stora FN-församlingen med 400 – 1000 delegater (vet inte antalet) som jobbat med detta i tre år eller trettio (med FN vet man aldrig, dagspris på sanningar) och nu är dokumentet klart och alla jäser av stolthet.
   Då kommer du in beskriver dina tankar och ställer dina frågor och så säger alla på sina respektive språk som Peter Dalle, uppfinnaren, i Lorry: ”tänkte inte på det”.

   Gillad av 1 person

   • Ulla skriver:

    Tack Göran N., dina ord värmer. Du ska veta att jag ofta ställer frågor i mina kommentarer och får ta emot en hel del negativt från dem som kanske inte kan tänka i två led. Det värsta är att två så kallade ”öppna” och goda organisationer, SvD Debatt och Socialdemokraterna, har blockerat mig för mina frågor, förmodligen på livstid. Poängen med mina frågor är tänk tvärtom, det kanske inte är säkert att den rådande synpunkten är den rätta.

    Gillad av 2 personer

 7. Dandersan skriver:

  Med 1000 personer per kvkm så kan vi få en befolkning på 430 miljoner-10 ggr mer än Centerns 40 miljoner-enligt en FN rapport!
  Gymnasielagen ger oss attraktionskraft och lättillgängligt knark !

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Nordens Indien! Axel Oxenstierna hälsar!

   Optimerarna verkar. Livets mening är mängd, svaret på livets fråga är det största antalet människoindivider som kan passas in på jordklotet utan att dö, utan att leva. Därför skall vi äta insekter och spannmål och inte flyga omkring, inte ha åsikter, inte säga något, inte göra något, bara stå still på vår tilldelade kvadratmeter och låta oss matas. Nästa steg i optimeringen är att bara plocka ut hjärnorna och sätta dem i glasburkar, på så sätt kan man få plats med tio gånger fler människoindivier. Sedan kommer den rena datorsimuleringen. Halleluja!

   Gillad av 8 personer

 8. Göran Holmström skriver:

  Det långsamma självmordet fortsätter på inslagen bana.
  Ty snart är det förbjudet att att hylla sitt lands fana.
  Vår landsfader hyllar migration och öppna gränser.
  För honom är det viktigt att hans godhets dumstrut glänser.
  Näe nog diktat ett skitjobb väntar.
  Bakom lucka fem trasiga Hvb hem gläntar.

  Gillad av 4 personer

 9. Erik P skriver:

  Sverige hyser konsekvent en fäaktig beundran för allt som har med FN att göra.

  Därför är man redan på plats i Marrakesh sedan någon vecka och har för säkerhets skull medfört egna pennor för att inget skall kunna gå fel.

  Gillad av 8 personer

 10. avenidotodo skriver:

  Först måste man ju ställa frågan om ditt påstående att ”I sig har regeringen ingen skyldighet att ta upp och debattera ramverket i riksdagen, inte heller att via medierna meddela vad som är på gång innan det är dags för mötet i Marrakech.”

  Vilka bestämmelser eller vilken mekanism gör att dom inte behöver ”ta upp” en fråga som har så väsentlig betydelse för landet att de facto gränserna försvinner helt då det gäller inflödet av folk från alla andra länder, s k migranter.

  Och där det också klart framgår att vi måste försörja dom eftersom de måste bhandlas som oss själva. Samt att vi inte får ha några negativa synpunkter eller yttrande om detta.

  Dessutom blir det inskränkningar i pressfriheten i praktiken. Medierna får inte skriva negativt om migrationen.

  Är det ditt allvar då du hävdar att dom inte behöver ta upp detta?

  Gillad av 3 personer

 11. Aha skriver:

  Ett dokument som borde tagits fram långt före detta mottagningsdokument av migranter från skitländer (Trumps benämning) vore en FN-överenskommelse där skitländerna förbinder sig att förvalta sina länder på ett sådant sätt att deras invånare inte behöver emigrera. Bort med korruption, in med barnbegränsningar och allt annat som behövs för att få länderna att bli fungerande.

  Alltid samma visa; gärningsmannen ömkas, offren får ta konsekvenserna.

  Gillad av 13 personer

 12. Hovs_klipphällar skriver:

  Hela vanvettet bygger på att FN ska föreställa vara en mysig klubb där länderna ska ha trevligt tillsammans.
  I verkligheten är FN en korrupt härva av vad Trump öppenhjärtligt kallar ”skitländer”, och att Sveriges makthavare inte verkar inse detta är skandalöst.

  Bland annat ingår det ett 50-tal muslimska läder i FN, och i deras intressen ingår att dumpa sin övertaliga befolkning på oss i Väst för att uppnå det i deras ögon vällovliga syftet att sprida islam.

  Detta ”Global Compact” är ett dokument helt konstruerat för det syftet, nödtorftigt dolt bakom en massa pösigt snömos.

  Inga normala människor i Väst är så korkade att de inte genomskådar dokumentets egentliga agenda — nämligen att fullborda islams pågående maktövertagande i västvärlden.

  Gillad av 8 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Sedan länge ingår vi via FN bland dessa skitländer. Ännu har vi inte nått status som skitland men regeringen jobbar hårt på det. Ge oss bara lite mer tid så fixar vi det säger Löfven

   Gillad av 5 personer

  • Astrid skriver:

   För mig är islam redskap, muslimer gör grovjobb och bereder vägen. De ännu mer farliga aktörerna håller sig i bakgrunden, manipulerar med största list. Också muslimerna är lurade. Inte tänker globalistoligarkin med sina banker och megaföretag låta islam styra världen.
   En av globalismens idéer är att ha sönder de västerländska välfungerande länderna med hjälp migranter. Det ska vara omöjligt att få ordning varför toppstyrning och stenhård kontroll blir nödvändig. ”För så här kan vi inte ha det”, typ.

   Gillad av 3 personer

   • olle reimers skriver:

    W; är detta inte ganska uppenbart? Det som drivit denna utveckling i mer än hundra år är de globala företagens intresse att verka utan restriktioner över hela världen. Företagen; inte individen blir alltså minsta gemensamma nämnaren. Var individen handlar i den ekvationen är inte svårt att förstå!

    Gillad av 2 personer

 13. Bo Svensson skriver:

  En bättre traktat för fri global rörlighet får plats på ett par rader och består i krav på ekonomisk garant som villkor för omfattas av densamma. – Garanten skall då svara för att resenären inte förorsakar värdlandet några kostnader och för att erlägga rimlig kompensation för den
  bedrövelse klienten förorsakar genom brott.

  Det vilsna resenärer riskerar genom att påträffas utan bevis på garant, får avstämmas på den nivå att problemet blir hanterbart.

  Gilla

 14. Lars-Olof Svensson skriver:

  Man kan redan nu ana hur organisationer som Forum Syd börjar dra upp planerna för mera bidrag från SIDA kopplat till Global Compact. Vilken skattkista! Och våra professorer Gardell, Kamali och Molina kommer att anställa horder av lektorer och genusstudenter som producerar papper om hur dåligt Sverige implementerat Global Compact. Vilket kommer att rapporteras av MSM med åtföljande intervjuer av tex Lööf som lägger huvet på sne och lovar ett antal hundra miljarder. Och givetvis kommer en myndighet med en Generaldirektör att inrättas för uppföljning och implementering av Global Compact. Ett jobb för Bah Kuhnke? Att ge den här gåvan till gökungen det svenska bidragsindustriella komplexet är idioti.

  Gillad av 9 personer

 15. Marita Andersson skriver:

  All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati.

  Ja vi får vad vi röstar på säger ni säkert.
  MEN om detta avtal inte är känt, inte granskat av massmedia, inte tydligt i varje partis valmanifest eller debatterat, analyserat utifrån mål, syfte och konsekvens; vad ger då politikerna rätten att skriva under?

  Det är ett uppenbart maktfullkomligt förräderi.

  Demonstration på Mynttorget i Stockholm genomfördes i söndags, ingen bevakning av SVT vad jag kunde se. En person ringde till ”ring P1” igår under falsk flagg för att ta upp global compact och hör och häpna, programledaren Emanuel Karlsten kände inte till det, sa han.

  Jag drömmer om demonstrationer med tiotusentals personer framför riksdagshuset, varenda kommunhus och stora mediehus. Jag drömmer om att vi reser oss, hur gör vi det?

  Fem dagar kvar…

  Gillad av 8 personer

 16. Rikard skriver:

  Hej.

  Den yttersta formen av seger är att få motståndaren att besegra sig själv med sina egna vapen.

  I det här fallet är vapnen principer och värderingar – de underlägsna kulturerna i Asien och Afrika, vilka aldrig någonsin skulle kunnat konkurrera med de vita västerlänningarna på egna eller lika villkor, kan enkelt besegra oss och utrota oss via demografi: allt som krävs är att uppmuntra oss att agera i enlighet med just våra principer och våra värderingar.

  Demokrati: lika rösträtt för alla medborgare. Och när en avsevärd procent av medborgarna är av andra folk?
  Religionsfrihet: och när tiotals procent är muslimer?
  Allas lika värde: och de folkslag som skrattar åt sådant nys?
  Fri rörlighet för varor och tjänster: och de som endast gör läpparnas bekännelse till detta?

  Ni vet väl, kära medelklass, vad era alternativ är?

  Underkastelse och utrotning – de flesta av er röstar ju för detta.
  Etnisk rensning – de flesta av er anser detta ondskan själv.

  Och ert tredje, både moraliskt och konkret realistiskt fungerande alternativ? När får vi höra det?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 7 personer

  • Adaptiv tribalism skriver:

   Det är talande att det nya kadret av tänkare som inte blint omfamnar vänsterns agenda, som Jordan Peterson, inte går nära detta problem. Nigel Farage lämnar UKIP för att Tommy Robinson börjar få inflytande, jag vet inte om det är av taktiska skäl? Också de som är kritiska är väldigt försiktiga, som Douglas Murray.

   Gillad av 3 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Rikard: — Exakt så. — FN används som vapen av våra fiender för att få ner oss på knä, och i förlängningen att utrota oss själva.

   Sverige borde gjort som USA: vägrat att ens delta i det här apspelet.

   Gillad av 8 personer

 17. Eija skriver:

  Enligt en finsk politiker (Laura Huhtasaari, Perussuomalaiset) står det 86 gånger ordet förbindande i CGM och att man kommer att kontrollera/justera avtalet var fjärde år.

  Gillad av 3 personer

 18. Monica Eliasson skriver:

  Att det varit tyst i MSM i denna fråga är ju ett understatement. Mörkläggning, hemlighetsmakeri, passivitet har gällt från etablissemangets sida. När jag tidigare i höstas först uppmärksammades på frågan förstod jag genast dess dignitet och hot mot Sverige som oberoende stat. Våra svenska regeringar, oberoende av politisk färg, följer ju ängsligt FN:s minsta vink. Man kan som exempel peka på FN:s Barnkonvention, som heller inte var bindande till en början. Men fr.o.m. jan 2020 kommer Barnkonventionen att införlivas i svensk lagstiftning.

  Själv har jag uppmanat flera ledarredaktioner, ett 30-tal SD-ledamöter samt skickat protest till regeringskansliet. Hittills utan respons. Enda undantaget var GP, som besvarade mitt mail, och nu sent omsider har skrivit en bra ledare i ämnet (GP, Jenny Sonesson, 3 december 2018)

  http://www.gp.se/ledare/sonesson-skriv-inte-under-fn-s-migrationsavtal-nu-1.11424888

  Gillad av 5 personer

 19. Monica Eliasson skriver:

  Jag uppmanar alla som ser farorna i att Sverige undertecknar avtalet att göra sin röst hörd. Man kan t.ex. skriva till regeringskansliet och framföra sin protest. Här följer ett förslag på hur ett sådant protestbrev kan se ut. Det är fritt fram att själv redigera den föreslagna texten, ändra, lägga till, dra ifrån.

  justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

  Hej!
  Jag ber om bekräftelse på att departementet mottagit detta email, samt vill bli informerad om vilket diarienummer det tilldelats.

  Jag protesterar härmed mot att Sveriges regering avser att skriva på ramverket/avtalet
  ”Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”

  Jag anser att våra politiker har gått bakom ryggen på det svenska folket genom att undanhålla medborgarna information och debatt i denna avgörande fråga för Sveriges framtid. Om vår regering ändå skriver på FN-avtalet uppfattar jag det som ett svek mot oss medborgare. Jag protesterar därför med detta mail mot regeringens avsikt att signera avtalet!

  Enligt uppgift kommer undertecknandet att ske vid ett möte i Marrakech den 10–11 december i år. Allt fler länder med USA i spetsen börjar nu dra sig ur och meddelar att man inte tänker underteckna avtalet. Orsaken är att man anser att ett undertecknade kan få oanade och långtgående konsekvenser för den egna nationen, dess oberoende och säkerhet.

  Regeringen Löfven tycks ha hållit alla diskussioner om detta avtal i stort sett hemliga. Vare sig svenska folket eller den politiska oppositionen har fått någon vetskap om ramverket förrän mycket sent. Mainstream media rapporterar inte ens om avtalet och jag anser att folket förs bakom ljuset i detta, för Sverige, avgörande avtal!

  Jag förväntar mig därför att även Sverige skall dra sig ur och inte underteckna avtalet.

  Jag vill dessutom påpeka att Sverige idag styrs av en övergångsregering, som inte har rätt att besluta i annat än löpande rutinärenden. Detta avtal är inte ett rutinärende. Om övergångsregeringen ändå väljer att skriva på begås ett grundlagsbrott. Detta måste i så fall få juridiska konsekvenser för avtalets giltighet. 

  Häslningar

  Gillad av 3 personer

 20. Anders F1 skriver:

  Barn röstar på vad barn har tänkt och vad barn har skrivit för att barn ska få röra sig bland barn till andra länders barn. Vuxna tittar på och tvingas betala för kalaset. Barnkalaset.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.