Två kulturer

Patrik Engellau

Så här skrev sextonhundratalsfilosofen Thomas Hobbes i sitt kända verk Leviathan (sjuttonde kapitlet):

Överallt där människor existerat i släktsamhällen har det varit normalt att råna och stjäla, och tvärtemot att betraktas som något naturvidrigt har deras ära ökat i takt med vad de lyckats komma över; och människorna har aldrig brytt sig om annat än äran… Och på samma vis som de mindre samhällena tidigare gjort gör städerna och kungadömena eftersom de egentligen fungerar som större släktsamhällen som försöker utöka sina domäner… och försöker slå ned eller förtrycka sina grannar med öppet våld… och blir hågkomna i evärdeliga tider för sin ära.

Vi kan utgå från att alla samhällen – från de ursprungliga jägar-, samlar- och plockarsamhällena via herdesamhällena, de tidiga jordbrukssamhällena, feodalismen fram till dagens marknadsekonomi – har varit girighetsdrivna i bemärkelsen att människor har haft ambitionen att skaffa sig rikedomar: boskap, guld, pengar, livsmedel och annat. Till nöds har människor förvärvat sådant genom eget arbete, men krig, rov och stöld har av tradition varit de naturliga metoderna att tillgodogöra sig andras egendom och därmed skaffa sig mer resurser än den enskilde kan åstadkomma på egen hand.

Men när marknadsekonomin, som Hobbes inte hört talas om, slog igenom inträffade en metamorfos ty marknadsekonomin är den första ordningen där den dominerande metoden att tillgodogöra sig nästans resurser inte är något slags våld, utan i stället produktion av varor och tjänster som andra människor finner så attraktiva att de frivilligt lämnar sina pengar i utbyte. Kapitalismen har låtit det fredliga utbytet och fjäsket för kunderna ersätta rofferiet som huvudprincip för den som vill tillägna sig andras resurser (naturligtvis utan att vara mindre girighetsdriven än andra ordningar).

Såklart att folk från roffarkulturer tänker annorlunda än folk från fjäskarkulturer. Vilka associationer man än kan göra med förhållandena i dagens Sverige tror jag att det kan vara nyttigt med ett historiskt perspektiv på frågan vad som händer när så olika människor konfronteras med varandra. I sin bok Världen av i går, som publicerades 1942, beskriver den österrikiske författaren Stefan Zweig förspelet till det andra världskriget i termer av konflikten mellan två olika mentaliteter. Engelsmännen var tillitsfulla på det sätt som skapar tillväxt, utveckling och goda samhällen: ”… just engelsmännens högsta dygd, deras lojalitet, deras ärliga vilja att utan motbevis tro alla om gott…”. (Napoleon påstås ha förstått det där med fjäskarkulturer och sagt att England var en nation av butiksinnehavare.) Zweig kontrasterar de civiliserade brittiska värderingarna mot den hitleristiska attityden:

[Engelsmännen] försökte trots allt att leva kvar i illusionen att ett löfte var ett löfte, ett fördrag ett fördrag, att man kunde förhandla med Tyskland om man bara talade förnuftigt och mänskligt med det. De ledande engelska kretsarna, som genom demokratisk tradition var försvurna åt lagen sedan århundraden, kunde eller ville inte inse att den medvetet cyniska amoralitetens nya teknik utformades inte långt från dem och att det nya Tyskland inte skulle tveka att kullkasta alla dittills gällande spelregler… så snart dessa kom i vägen.

Även svenskar, särskilt svenska politiker, har en ärlig vilja att utan motbevis tro alla om gott (såframt dessa inte är sverigedemokrater). Det är sådana människor som utan att blinka tar sig före sådant som att stifta lag i enlighet med proposition 1975:26 där ”invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller behålla och utveckla den ursprungliga identiteten”.

Vargar skola gå i bet med lammen och lejon skola beta halm sa profeten Jesaja hoppfullt om det framtida lyckorike han förebådade. Jesaja hade nog röstat för proposition 1975:26 liksom en enig svensk riksdag.

49 reaktioner på ”Två kulturer

 1. Bo Svensson skriver:

  Nej, det normala för flockvarelsen människa har alltid varit att sträva efter att framstå som en värdefull medlem i flocken för att därigenom vinna uppskattning, klättra på rangskalan. – Våldet har riktats utåt mot främlingar vars omdöme om en man kunde strunta i.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Det fina med nationer är att de utgör en mycket vidare arena där man kan vinna rang än de trängre gemenskaper man var hänvisad till innan. – Psykopatliberalernas föreställning att denna strävan efter rang som drivkraft kan ersättas med strävan efter vinning, är obegriplig. – All strävan efter vinning när väl överlevnaden är säkrad, handlar om rang, – om att vinna uppskattning. – Uppskattning bland dem man själv respekterar.

   Gillad av 2 personer

 2. pllay skriver:

  Våra politiker är inte dumma idealister, de är dumma, globalistiska idealister.
  Deras lojalitet är inte mot nationen Sverige och dess folk, de har högre och viktigare mål för sin verksamhet, den allomfattande kärleken som förbrödrar oss alla i sann syskonkärlek.
  En gemenskap där lejon och får lever sida vid sida i trygghet och lycka.
  Hur elakt bakåtsträvande är jag inte som tvivlar både på syfte och resultat av deras politik, hur föråldrad är inte min moraliska plattform?
  En plattform som inbegriper ansvar och skyldigheter, respekt och lojalitet.
  Jag är en främling i mitt forna hemland.

  Gillad av 6 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Så fel det kan bli. Hobbes kände nog till marknadsekonomin, eftersom det var det enda ekonomi som alls existerade på hans tid. Marknader har funnits så länge människan har varit civiliserad och antagligen längre än så. Pengar är ingen ny uppfinning.

  Nej, det som skiljer vår tid från Hobbes är att det han beskrev som yttersta ondska och depravation genom sådana som Robespierre, Mill. Marx och Branting har kommit att betraktas som gott och väl och ett kontradistinkt och realistiskt alternativ till det hederliga utbyta och umgänge som Hobbes kände till.

  Gillad av 8 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag talar om uppfinningen, eller hjärnspöket, kommandoplaneekonomi och idiotiska begrepp som ”socialism” och ”kapitalism”. Till skillnad från dessa är marknadsekonomi ett naturtillstånd som inte behöver beskrivas eller motiveras eller ens givas ett namn.

   Gillad av 8 personer

  • mittfingret skriver:

   Ja, jag tänkte angripa detta också, inland får jag känslan av att Patriks analys sätter år noll vid publiceringen av Marxs manifest. För mig är år noll för analysen när människan lärde sig att göra upp eld, skapa flintyxor och skjuta med pil och båge. Det måste finnas något att fördela först, som flintyxor eller pilar eller kött från en mammut. Konservativa hade en naturlig roll vid denna tid, de var jägare eller samlare eller husbyggare eller hudskrapare, men vad gjorde en Fridolin, en Reinfeldt eller en Lööf? Dessa parasiter hade ingen roll att spela, deras talang behövdes inte, så Fridolin fick antingen, efter förmåga, jaga mammut, eller Lööf leta nötter och svamp, eller dö.

   Gillad av 7 personer

   • Jan Andersson skriver:

    Det är lätt att jämföra den tidens mammutjägare med dagens älgjägare den dag de inte har mat för dagen och deras barn svälter. Efter en lång dags jakt har några samarbetande jägare äntligen lyckats lägga ner bytet och utmattade börjat skära köttstycken ur djuret för att bära hem till de svältande.

    Då dyker det upp ett främmande gäng för att börja förse sig från bytet, utan att ha hjälpt till under jakten. De ser starka och välmående ut och du har ingen lust att ta upp en strid med dem.

    Vad skulle du tänka, och vad skulle du göra? Annorlunda än mammutjägarna?

    Gillad av 1 person

 4. Tritonen skriver:

  ”marknadsekonomin är den första ordningen där den dominerande metoden att tillgodogöra sig nästans resurser inte är något slags våld, utan i stället produktion av varor och tjänster som andra människor finner så attraktiva att de frivilligt lämnar sina pengar i utbyte.”
  Ovanstående gäller dock tyvärr inte den nyligen antagna lagen om finansiering av Public Service.
  V.g. Gapa och svälj!

  Gillad av 2 personer

 5. gmiksche skriver:

  Engelsmännen, d v s majoriteten av de engelsmän som styrde politiken under 30-talet, ansåg Hitlertyskland vara det mindre av två onda ting. Det större var Sovjetunionen, som man trodde kunna hålla i schack genom Hitler. Samtidigt som Frankrike sjönk ner i sin med brittisk och amerikansk stöd nyvunna gloria och ägnade sig åt inrikes käbbel och sina kolonier. Jag vill inte förneka Chamberlains ärliga vilja, men å andra sidan var det han som lämnade tjeckerna i sticket. Med lögnen ‘fred i vår tid’. Med Tony Blair som värdig efterträdare. Detta är en sak vid sidan om kapitalismen. Den har visserligen sina stora fördelar, men definitivt inte att lögner och förräderi lagts ad acta genom den.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Rationalitet leder till konservatism,
   Konservatism leder till framgång,
   Framgång leder till hybris,
   Hybris leder till dumdryghet och pompositet,
   Dumdryghet och pompostitet leder till liberalism,
   Liberalism leder till appeasement,
   Appeasement leder till nedgång och fall.

   Cirkeln slutes, för sedan vinner rationaliten igen, förr eller senare.

   Gillad av 3 personer

 6. V for Vendetta skriver:

  Vargar skola förtära lammen och lejon skola aldrig äta gräs hur mycket av den varan som läggs framför deras nosar. Sverige är ett lysande exempel på detta. Här har det uppstått en del av samhället, befolkad av just svenskar med kollektivet för ögonen, som sliter för att sätta dels sitt egna bröd på bordet och dels för att sätta bröd på andras bord. Den andra delen av samhället består av en växande, både per nativitet samt per import, skara människor vilkas främsta uppgift är att försörja sig via förtärande verksamheter så som bidrag eller kriminalitet ofta båda i samklang. Övertygelsens makt är oomtvistat enorm.

  Gillad av 3 personer

 7. Lars Bernhoff skriver:

  Det är just en sådan invandrarlag som Patrik åberopar som bekräftar att Sverige fått problem. Om vår lag är baserad på snällhet utan utvärdering av konsekvenser skapas en genväg in i vårt välfärdssamhälle som från början är ett försäkringssystem mella en majoritet av lojala medborgare. Vi är dåliga på att integrera, och enligt nämnda lag är det inte heller en målsättning. Alltså låter vi vårt unikt förmånliga försäkringssystem gälla utan krav på att kvalificera sig för dess förmåner när skyldigheterna negligeras. När stora invandrargrupper kan leva utan minsta ambition till att följa regler och värderingar men klara sig ekonomiskt bekräftar det våra problem. Sådana grupper försvårar då för alla andra invandrare som tom överglänser många tidigare medborgare i ambition och arbetsförmåga. Dvs värdefulla förstärkningar istället för belastning på samhället.
  Vi kan vilja väl men att vara naiv är en svaghet och brist på verklighetsförankring. Sverige behöver nya impulser och nya medborgare, men inte vem som helst när vi intebklarar att kunna driva kravet på skyldigheter för medborgarskap på ett tydligt sätt. När våra naiva regler får fortsätta utan väsentliga ändringar så börjar medborgarnas respekt för politikernas agerande brista. Vi ser många tecken på det.
  Steg ett till ändring är att förstå och erkänna att problemet finns. Det är för många politiker som inte gör det. Då blir det inte heller en majoritet för konstruktiva ändringar.

  Gillad av 2 personer

 8. Christer L skriver:

  Ja. Vi måste finna oss i mycket av vad Hobbes tyckte. Hans Leviathan, till exempel. Och det har alltid pendlat mellan handel och krig. Vi kan nu se nya linjer dras upp på världskartan och andra suddas ut. Anledningen till att nationalismen måste bort, enligt Merkel-EU, är att nationalism är aggressivt och leder till krig: nationer är äregirigt och för evigt kämpande om utrymmet, vinsten och makten, just därför att det är människans natur sedan stenåldern att göra på det viset. Mot detta ställs så den ack så fredliga globalismen, ett projekt att skapa om denna stenåldersmänniska till en modernare art som inte bryr sig om ära och territorium, utan enkelriktat bedriver krämarens fredliga liv, på jakt efter mer och mer pengar, inget annat. Ty en sådan mänsklighet kan leva i fred över hela jorden, var stad blir en ”melting-pot” av raser, kulturer, goda idéer och högst individuella individer?

  När denna ideologi ska verkställas måste man emellertid först förstöra de nationella strukturerna. Man kan inte ha både ock, inte så att Hobbes gamla släktsamhällen kan uppträda som rövare och banditer mot de öppna och tillitsfulla globalisterna. Reinfeldt formulerade sin idé att köra välfärdssamhället i botten – kanske det är Merkels mjukare syn som gäller: att nationer ska lösa upp sig själva utifrån politiska beslut, sedan folket upplysts om vad som är det bästa för alla.

  Min uppfattning är att globalismen drivs av en elit, som fungerar precis som ett Hobbes släktsamhälle. Jag ser en politisk adel allierad med ett merkantil-industriellt oligopol. Denna politiska kraft formerar sig som ett projekt att genomföra en sorts smygande global statskupp via FN och ett federaliserat EU, under förespeglingar att denna samma elit leder oss till en värld som är så mycket bättre och godare än nationalisternas. För att den har förtroendekultur? Säg det om Deep State, om svenska DÖ-partierna, om politiska vänstern, om islam, om migrationen osv. För det andra tror jag att det finns en möjlig framgångsväg mot någon form av globalism – men det är absolut inte den väg vi för närvarande tvingats/lurats in på. När vi röstade för EU en gång i tiden var det ett nationernas EU. – Den tanken.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag anar här en felslut, inte av dig Christer, utan i den princip som Patrik verkar syfta på som förbindelse mellan Hobbes och Merkel och angreppen på nationalismen, av typen ”eftersom A orsakar B, så måste B orsaka A”. Den riktiga slutsatsen är i stället att ”frånvaron av B kräver frånvaron av A”.

   Så om krig skapar mening, ära och nationell sammanhållning, vilket kanske stämmer, så betyder det inte att mening, ära och nationell sammanhållning orsakar eller kräver krig, utan att frånvaron av mening, ära och nationell sammanhållning måste innebära en föregående frånvaro av krig. Men denna sammankopplade frånvaro är på inget sätt ett skydd mot uppkomsten av endera. Det enda vi vet är att när kriget kommer, så kommer mening, ära och nationell sammahållning i dess släptåg.

   Ingenting är vunnet i ett försök att undvika krig i att undertrycka eller tala illa om eller förbjuda mening, ära och nationell sammanhållning. Tvärtom tyder ju mycket på att det är just beredvilligheten att försvara sig och sin mening, ära och nationella sammanhållning som är den enda kända mekanismen för att förhindra krig från att bryta ut. Kriget behövs inte om vi redan har mening, ära och nationell sammanhållning.

   Gillad av 7 personer

 9. Eva Danielsson skriver:

  Fjäskarkulturer är naturligtvis det bästa för alla människor. Men fjäskarkulturen måste både lagstifta och organisera sig utifrån hur rofferikultur fungerar. Man måste utgå från vad tjuvar och påhittiga psykopater och onda människor kan tänkas göra. Särskilt om man som politiker eller högre chef har ansvar för ett folks säkerhet och samlade tillgångar.
  Om man håller på och fjäskar med rättighetslagar och generösa penningbidrag för att få makt, så kommer rofferiet och det onda fram även hos en del folk som annars skulle acceptera marknadsekonomins villkor och rättsstatens principer.
  Jag känner mig som nyfödd vad gäller insikten om hur svårt genomkorrupt vårt land är. Inom vår egen fjäskarkultur där den politiska makten har infiltrerat hela samhällssystemet. Med rofferikultur. Inte minst rättsväsendet. Man behöver bara läsa lite mer om rättsrötan kring Assangeaffären för att förfäras.

  Att vi dessutom har låtit en och en halv mijon människor från dysfunktionella samhällen med öppen rofferikultur som grund, invadera vårt land höjer inte moral och rättssäkerhet precis. Islam är en herrefolkskultur med anspråk på världsmakt som inte erkänner andra kulturers legitimitet. Islam är inte en religion utan en religiös politisk rörelse. En intolerant våldsbejakande totalitär imperialistisk ideologi som kräver underkastelse och som flyttar fram sina positioner i maktens korridorer i Sverige med hjälp av socialdemokratins bidrag och samarbetsavtal. Sossarna använder dubbel politisk bokföring så att detta och andra känsliga saker inte ska bli kända för allmänheten. Annars borde det kunna ge några upprörda protester från gammelsossar åtminstone.
  Jag vill ha en renässans för den traditionella brittiska kulturen i Sverige och i hela västvärlden. Som är som det bästa i svensk kultur före postmodernismens förfall. Men då krävs nya icke-korrupta politiker och nya chefer inom offentligsfären plus ett tufft återvandringsprogram för de invandrare som kommit hit de senaste tjugo åren. Samt att man börjar klassa islam som en religiös politisk rörelse, som förutom det religiösa inslaget och kvinnoförtrycket, liknar nazism. Och bör behandlas därefter.

  Gillad av 9 personer

  • olle reimers skriver:

   Det är värt att lyssna på denna intervju med George Gilbert. Han menar att kapitalismen i första hand är ett system för kreativitet och att kapital inte är någonting annat än acckumulerad kunskap. Socialismens feltänk lägger i att allting är givet, att vi redan vet allting och nu gäller det att fördela håvorna.

   Det bästa man kan göra, menar Gilbert är att låta de bästa entreprenörerna att bli övermåttan rika för då kommer de att utveckla nya idéer med hjälp av det kapitalet. Detta vore givetvis bra om det inte fanns rövare där ute. Men vi kan skydda entreprenörerna i stället för att bråka när de blir rika.

   Gillad av 5 personer

   • mittfingret skriver:

    Jo, men ändå så anar jag ett problem när de rikaste entreprenörerna blir de som kan bli en kugge i ett statligt, eller överstatligt maskineri, som Google, Amazon och Youtube och Facebook. När det blir en symbios mellan stat och företag och kontroll av våra tankar.

    Gillad av 6 personer

   • olle reimers skriver:

    Mittfingret. Självklart är denna syn oerhört förenklad. Det är därför jag också skriver att man ska skydda entreprenörerna från de rövare som vill utnyttja dem för sina syften.

    I USA har rövarna, med patentadvokaten Hillary Clinton i spetsen, utvecklat ett system för att sno uppfinningar av entreprenörerna. De stora IT-jättarna som Google, Facebook m.fl. hamnade därigenom i händerna på CIA.

    Gilla

  • Anders skriver:

   ”Jag vill ha en renässans för den traditionella brittiska kulturen i Sverige och i hela västvärlden. Som är som det bästa i svensk kultur före postmodernismens förfall.”
   Exakt så.
   De konservativa och rationella krafterna ska inte underskattas. Den kollektiva galenskap (postmodernismen) som infiltrerat västvärlden och tagit många av oss med storm är de facto på reträtt. Bara att själva definitionerna ”fjäskar- och roffarkultur” klargörs är ett stort steg i att förstå varför multikulturalism inte fungerar om man inte ställer vissa krav.
   Det kommer att ta tid, och det krävs en del för att reparera skadegörelsen. Men det kommer att ske.

   Gillad av 1 person

 10. Kalle skriver:

  Vem skall försvara våra kvinnor när dom måste bära en islamistisk klädkod. Feminismen, med att vända andra kinden till vid våld duger inte. 7 klövern får reda upp detta, isället för att bekämpa SD( Sanningsägarna). Svenska mesar får skylla sig själva.
  Låt Löfven och gudinnan Lööf samt officeren ta ansvar för den kommande lågkonjekturen, inflödet och integrationen med tom statskassa. Skattehöjningar kommer som brev på posten.

  Gillad av 1 person

 11. mittfingret skriver:

  Du kan väl inte på allvar tro att etablissemanget tror alla om gott, utom populister. Detta är en del av Den Stora Vänsterlögnen som nu hela etablissemanget skriver under på, så låt oss kalla det DSL. Ditt inlägg går rakt emot min självklara tes: de vill ha det så här. Inte ens när politiker säger rent ut vad de menar så verkar det som folk lyssnar, Hillary säger att Europa måste bromsa invadringen, men är det för att 12-åringar blir gängvåldtagna hon säger detta? Inte då, utan det är ju för att det politiska motståndet börjar bli att räkna med, DSL riskerar att avslöjas. Hycklande cyniker, hela etablissemanget.

  Det jag menar med att ”de vill ha det så här” är att det finns ett större antal människor, de som styr, inom etablissemanget som vet precis vad de gör, egentligen självklart men DSL har förvirrat alla vad det verkar så att vi inte kan bedöma verkligheten korrekt. DSL går ut på att på en skala av gott-ont eller moraliskt-omoralisk placera allt från vänster, pk-ism och etablissemang (inklusive för den ideologiskt låste läsaren moderaterna) på den goda sidan, staten är god, gör gott, har alltid stått för och gjort gott för människor som ju endast är en kugge i detta statliga maskineri, mot detta står individen som vill klara sig själv, vara så stark och duglig som det går, uppfostra sina egna barn och göra sina egna val och tänka själv. Det som står på spel är är om vi skall vara slavar i staten eller fria individer. Obama och Hillary mot Trump.

  En bok som verkligen visar att de vill ha det så här och att historieskrivningen i DSL är falsk är Dinesh D’Souzas bok ”Death of a Nation”. Han visar att dagens välfärdsstat uppstod i USA för att återförslava de svarta och vinna över deras röst från Republikanerna, som avskaffade slaveriet, till slavägar och KKK-partiet Demokraterna. De svarta gick via en expanderande välfärdsstat till att rösta till 95% på demokraterna, men de presidenter som genomförde detta var inga idealister, utan hade kontakt och stöd från de gamla rasisterna, det var cynism till 100%. All de demokratiska presidenterna från denna tid använde n-ordet.

  Så detta att påstå eller tro att etablissemanget ”tror alla om gott” tror jag är mer än lovligt naivt, de är helt enkelt cyniska och har med massinvandring bara tagit ett blad ur demokraternas gamla recept för att vinna makten och skapa eviga slavar till välfärdsstaten.

  Gillad av 7 personer

 12. Göran Holmström skriver:

  Håller inte med i tanken att fjäskerikulturer är det bästa för gemene man/kvinna.
  Om jägare samlar kulturer använde tiden till att själs av varandra eller inte, det kan vi bara spekulera i vissa forskare menar att snitt arbetstiden var endast 4 timmar per dag för att överleva. Hur dom fått fram den siffran utan 1950 talets tidstudiemän som klockade allt en arbetare gjorde, till och med toa bestyren mättes. Där lades nog grogrunden för det skeva samhället, en oduglig typ med bakåtslickat hår och stram kostym som med papper och penna bestämde vilka som var effektiva och vilka som inte var det!
  PK i sin linda så att säga godtycklighet för att främja flocken och låtsas skapa ordning.
  Åter till det tidiga i människans historia. Människan är som jag ser det ett kalkylerande litet djur. En stöld görs bara om det inte kostar mer än det smakar, enklaste tjuv regeln nummer ett, resten är bara efterkonstruktioner.
  Om nu man bara behövde arbeta 4 timmar per dag varför riskera sitt korta liv genom att stjäla från sina grannar? Nej tror mer att det stora och giriga tjyvandet,
  började när allt vart mer förutsägbart. Att tvingas stå och odla hela sitt liv för att familjen gjort så i generationer, samtidigt som individs drömmer om det fria livet.
  Det leder fram till våra dagar och fjäskeriet, där lögn och sanning blandats likt rosenvatten och dy till en osmaklig illaluktande sörja som ingen gillar egentligen.
  Och i dessa grumliga vatten så vädrar opportunister sina stora framgångar,
  ljug lite och roffa åt sig mycket.
  i andra tider då ära och sanning värderats högre, så skulle det inte fungera
  då varje öförrätt skulle leda till envig på liv och död. Och få tjuvar har ryggraden att stå för sitt beteende.
  Av alla jag mötte under mitt mindre skötsamma liv, så var ytterst få ärliga om varför man valde att bryta mot lagen.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Det var just precis 50-talets tidsstudiemän som reste till Nya Guinea och mätte upp de fyra timmarna. Hur trodde du att det gick till? Siffran gäller antagligen bara männen. Det här var ju femtiotalet. Resten av tiden använde dessa män åt att kriga med varandra. Det är bara en återspegling av tidsstudiemännens vänsterländska fördomar att de inte räknade in denna tid i den tid som lades på det nödvändigaste för att överleva, så siffran är förstås i grunden falsk även på detta sätt. Bara för att vi inte måste kriga varje dag för att säkerställa vår överlevnad! Duh! Dessutom finns inget som understödjer antagandet att femtiotalets vildar liknade vilda människor från den sanna samlar- och jägartiden. Stammarna på Nya Guinea hade redan påverkats direkt och indirekt av den omgivande kulturen, detta hade varit en mångtusenårig process om än aldrig så långsam. White man’s liberal burden tvingade sedan redan på sextiotalet oss att tvinga dem att sluta kriga, men studierna fortsatte och resultaten beskrevs felaktigt som gällande jägare och samlare.

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Tackar för det, visste inte var siffran kom från.
    Inser ju när jag skriver tillbaka till dig, att på nästan alla arbetsplatser, så har jag aldrig arbetat mer än fyra timmar med mina direkta arbetsuppgifter, resten av tiden har gått till att antingen samla in mer pengar på andra saker, eller fika med heta kvinnor.
    Make love not war.
    Ps gör det mig till en jägare samlare 😉

    Gillad av 2 personer

 13. mittfingret skriver:

  Denna bok borde stå på varje dissidents bokhylla:

  För mig föll mycket på plats, det är pk-isterna och vänstern som är de onda, det är de som är förvaltarna av den gamla plantagen med slavar, där alla nu istället i dess moderna tappning skall vara slavar till välfärdsstaten. Att hela det politiska spektrat, utom just nya uppstickare, skriver under på detta, inklusive också storfinans, har förvirrat många, men det totalitära arvet är tydligt. Varför började demokraterna förlora röster till republikanerna, varför slutade det att vara inne att vara rasist och med i KKK. Svar: Hitler. Den tidens pk-ister, eller bättre beskrivet hycklande cyniker, var tvungna att finna en ny strategi och omfamnade därför fullt ut välfärdsstaten för att vinna den svarta rösten. Det som står på spel är om vi skall vara slavar, eller fria män och kvinnor, det är också därför Jordan Peterson är så hatad även om det aldrig kommer fram. Vi lever med en djup lögn som måste avslöjas, det borde vara lätt för luktar inte eget beröm illa, och de som går runt och hela tiden säger sig stå på den svages sida, att folk inte ser igenom detta uppenbara hyckleri.

  Nej, som skett är att vi genom dessa stora stater i väst vi skapat en urvalsmekanism där de som vill ta sig fram utan egen insats kan klättra, de kommer på det tidigt (Fridolin), jag tror det har att göra med personlighetstyper: vissa tänker, vad kan jag göra idag för förbättra mig eller få något gjort, andra tänker, vilka ränker kan jag smida för att skaffa mig fördelar. De som inte tror sig om att klara att stå på egna ben, eller inte är nöjda med var deras egna ben kan bära dem, de blir politiker, eller genusforskare, eller journalister. De organiserar sig medan vi andra producerar, så vi har fått ett samhälle med en urvalsmekanism där de mest hycklare, cyniska och mediokra är JUST DE som organiserar sig politiskt. Därav så styrs nu hela västvärlden av denna typ av människor och därav så blir det ett jäkla hallå när en Trump eller en Orban kommer fram, i grunden annorlunda människor.

  Så det handlar nu om att göra sig av med alla dessa lismande ränksmidare innan de förstör allt som bra människor byggt upp i århundraden. Vi styrs av de värsta av de värsta.

  Gillad av 7 personer

  • A skriver:

   Ja Samarkand, jag har ju tjatat om att pk-människorna är de som ÄR rasister. Det är inte bara taget ur luften. Jag tror några av oss har ganska bra grepp om vad som pågår, men vi har ingen metod att arbeta med. Däremot är jag nu övertygad att man ej ska ha direkt makt. Makt förstör makthavare, även om de mot förmodan någonsin haft nåt gott i sig. Ett parti kommer att skapa sitt eget vansinne i takt med stigande makt. Det måste till nåt annat.

   Mvh A

   Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Jag tror att du har helt rätt i detta. Det största problemet, som många av dessa ”klättrare” kanske inte själva ser, är att endast de mest hänsynslösa överlever i det systemet. det har visats med all tydlighet i Stalins Sovjetunionen, Hitlers Tyskland och Maos Kina m.fl.

   Klättrarna kommer att bli utrensade på vägen om de inte antingen är tillräckligt hänsyns-eller ryggradslösa.

   Jag har följt den här utvecklingen i USA för tiden allt sedan mordet på JFK och fram till idag. Förhoppningen är att folket har vaknat och rensar ut detta och börjar misstro makthavare,

   De enda system som har en möjlighet att överleva är de med betydligt mer decentraiserat beslutsfattande som Schweiz.

   Det är dags att sluta att vara naiva.

   Gillad av 1 person

 14. Nu och då skriver:

  En liten korrigering men med stora effekter för oss. En jägar- och samlartillvaro är helt beroende av en rörlig och dynamisk livsstil. Man fick underordna sig naturens alla förändringar, i möjligt resursuttag. Då gällde det att röra sig med så få medhavda ting som möjligt. Mycket togs och utnyttjades ad hoc, av det som för stunden fanns omkring en. Tingens tyranni och börda kom långt senare. Var och en som gått i fjällen, veckovis bortom rösade leder, vet vad som gäller. Att färdas lätt. Under 99,5 % av vår tid som människor har vi levt just så, som jägare och samlare. Men dessa 99,5 % är av yttersta vikt för att förstå människan rent evolutionärt. För det innebar att människogruppen hela tiden var liten och intim. Och selektionen lade till nya lager av psykologi, till redan gamla. Som fyllde närhetens krav och principer, i ömsesidigt beroende. Man stjäl inte då ifrån varandra. Särskilt inte om man lever tätt inpå varandra, under ett helt liv. Beroendet av varandra gav inget utrymme för stöld. Det är först när dessa beroendets band möter främlingskapet som banden kan slappna och gå av. Och stölden ges faktiskt utrymme. Men under 99,5 % av mänsklig tillvaro fanns inte heller mycket att stjäla. Alla färdades ju lätt. Först med jordbruket börjar vi växa i samhällelig gruppstorlek Och lagra upp inför livets tillfälliga svackor. Och ju mer vi lagrade, desto större blev stöldrisken, från mer avlägsna människor. Incitament för genvägar uppstod. Men även för uppbyggnad av egen status. Ty sådant gynnas inom alla sociala djur. Och återfinns bland alla högre primater. Där hierarkier fungerar som ett organisatoriskt system. Med en topp och en botten. Vad som däremot genomgående var starkt våldsskapande, i ett jägar- och samlarsamhälle, var försvaret av det egna territoriumet. Ens livsrevir. Vi såg det nyligen på Andamanerna. Hur en främling dödades av ett pilregn. Livet var och är helt avhängigt av att man förmår konkurrera om naturens givmildhet. Så våld och försvar fanns med under hela jägar- och samlartiden. Vi bär fortsatt med oss detta i försvaret av vår egen upplevda ingruppen. Det ligger latent i vårt DNA. Där en preferens för ingruppen finns kvar. Där vi skiljer på människor. Vi betraktar inte alls främlingar som lika viktiga som exempelvis våra egna barn. Om barnet frågar dig ”betyder inte jag mer för dig mamma, än alla främmande barn”? Så får nog även den mest politiskt korrekte föräldern kapitulera.
  Vi behandlar i praktiken inte varandra lika. Ty i närhetsprincipen ligger ett mer primitivt och ursprungligt försvar av den egna gruppen. I teorin kan vi all leka med likhetsprinciper. En slags lyx i vår egen ombonade tillvaro. Men som inte gäller när Estonia sjunker mot havets djup. Eller andra ting sätt på sin spets.

  Gillad av 4 personer

 15. mittfingret skriver:

  Off-topic men Gudmundson skrev till sist om FNs migrationsavtal, inte för att det för någon skillnad, någon debatt om detta blir det inte för våra fiender styr.

  Gillad av 5 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   På söndag ordnas i alla fall en partipolitiskt obunden demonstration mot undertecknandet av FNs migrationsavtal i Stockholm på Mynttorget kl.14.00
   Även om det skulle samla många så kommer jag att bli förvånad om statsmedia rapporterar om det.

   Gillad av 4 personer

   • Vax skriver:

    Regeringen vägrar översätta FN:s migrationsavtal: ”handlingen förvaras inte hos Regeringskansliet
    Invandrare har rätt att få svenska handlingar översatta till sitt eget språk – men det har inte svenskar som kan drabbas av internationella beslut.

    I ett regeringsbeslut underskrivet av utrikesminister Margot Wallström vägrar regeringen att översätta FNs migrationsramverk.

    Så svenska regeringen ska alltså skriva under ett internationellt ramavtal som inte gått att finna på utrikesdepartementet? Hoppas de hittar avtalet och hinner skumma igenom innan det är dags för påskrift.

    Svaret är nästan lika provocerande som det faktum att dokumentet inte är översatt. Hur nomenklaturan ser på folket är dock uppenbart. En skock besvärliga, förbrukningsbara idioter som ska arbeta och tiga still.

    PKisterna beslutar över våra huvuden, bakom våra ryggar, – och gör de inte det har de erfarenhet av att informera minimalt så att vi som ej förstår vårt eget eller landets bästa.
    Likt gamla ”Anslagstavlans” upplysande om medborgarens förplikterser där vi fick daglig statlig upplysning om våra skyldigheter via SVT uteslutes nu information om vad som beslutas utan någon som helst upplysning.    Gillad av 2 personer

 16. Jari Norvanto skriver:

  Vilket inte hindrar att fjäskarkulturen är en mer salongsfähig variant av roffarkultur. Drifterna har givits altruistisk förklädnad.

  Gilla

 17. Kristina von Heland skriver:

  En illustration till texten kunde vara missionären som åkte till ön i dagarna. Innevånarna sköt ihjäl honom med pilar. De har svårt att hämta honom nu, han får nog ligga kvar på stranden. Dels för risken att de får smitta och dels att det kan vara svårt att ta sig igenom pilregnet.
  Brexit, de är på gång i Södra Spanien, om klippan, Gibraltar. De hade val och sossarna tappade en del. En rolig kommentar från Mijas . Engelsmän säger what hela tiden. Sedan doppar de churros i ost för att sedan hälla ketchup på! Det är blasfemi och hedniskt, bra att bli av med dem

  Gilla

 18. Lars skriver:

  ”Kapitalismen har låtit det fredliga utbytet och fjäsket för kunderna ersätta rofferiet som huvudprincip för den som vill tillägna sig andras resurser (naturligtvis utan att vara mindre girighetsdriven än andra ordningar).” Förvisso är detta sant, det nakna våldet har fått ge vika för produktion och handel, men ovan marknadens strukturer och institutioner finns geostrategiska maktspel mellan exempelvis Kina och USA och det finns olika intressen och en del av politiken tycks t.ex. från Kinas sida väl rymmas inom en rovdjursdiagnostik, liksom finansmarknadens framväxt väl tycks peka på människans rovdjurskaraktär.

  Den harmoniska bilden störs om vi ser till fördelningen av förmögenhet, trots allt är det stor skillnad på att tillföra kapital till en produktionsprocess eller arbetskraft, tillgången på kapital är koncentrerad på färre händer. Vi ser också att ur finansmarknadens synvinkel är det inte produktionsprocessen som är vital utan man ser det som ”business”, som affärer.

  Om människan är ett rovdjur, en del mer än andra, så är ändå processerna idag mer civiliserade och omgivna av institutioner som reglerar marknadskrafterna ur olika perspektiv och minskar den rena rovdriften.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Det är bara det att de största rovdjuren nu ser sin chans att roffa åt sig hela kakan och gör allt vad de kan för att nå dit. De tror att det räcker med att de har tillräckligt med pengar. Men folk börjar vakna upp och vill gå till Oz för att se vad dessa mäktiga trollkarlar har till sitt förfogande. Det är kanske inte så mycket, trots allt. Tur att Hillary inte äger den röda knappen.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.