Reflexvästarna kommer att synas alltmer

Anders Leion

I lördags (17/11) lät tre hundra tusen fransmän sina bilar blockera all trafik i flera timmar. Varför? Och vilka stod bakom denna manifestation?

Det fanns ingen ledning, ingen organisation och därför inte heller någon motpart som regeringen skulle kunna ha förhandlat med. Rörelsen, kallad de gula västarna (deltagarna hade på sig gula reflexvästar), hade uppstått på och med hjälp av sociala medier. Regeringen stod handfallen.

Varför? Den utlösande händelsen var regeringens beslut att höja skatten på drivmedel med motsvarande ca 30 öre. Det är ju inte en obetydlighet, men ändå inte särskilt mycket. Men det var droppen. Många upprepade: ”Vi har fått nog. Vi kan köpa allt mindre för våra pengar, men staten fortsätter att höja skatterna.”

Tidigare hade också hastigheten på 90-vägarna sänkts till 80. Också det uppfattar de bilberoende fransmännen, främst de som bor i mindre städer och på landsbygden, som riktat mot dem.

Kommer detta att upprepas i Sverige? Vi har sett – hittills svaga – tecken på det. Också här har det protesterats mot höjda skatter på transportmedel, men tämligen hovsamt. Någon reaktion, dvs. någon oro för protester, har inte märkts från politikerhåll.

Jag tror det kommer att ändras. Detta av två skäl. Det ena är ett utsuddande av skillnaderna i politisk miljö mellan länderna. Det andra är det förväntade ekonomiska förlopp som Hans Jensvik nyligen beskrev på DGS.

Mellan statens högst placerade makt, regeringen och den centrala administrationen, finns det i båda länderna lager av stötdämpare, dvs. organisationer som har egna kontakter med sina medlemmar och också kontakter uppåt, till den centrala makten.

Nu senast, under de gula västarnas manifestation, beklagade kommentatorer regeringens hopplösa läge: det fanns ingen organisation, ingen ledning att samtala och förhandla med. Inför fackliga väntade demonstrationer kan regeringen ta kontakt med ledningarna till de organisationer som planerar demonstrationen för att med mer eller mindre konkreta utfästelser försöka påverka förloppet. Detta sker regelmässigt i Frankrike, trots att de fackliga organisationerna där är mycket svagare än här: De har färre medlemmar och är
därför tvungna att motivera sin existens just med mobiliseringar som syns på gatan. I Sverige är organisationerna mer utbyggda, mer permanenta och de har ständiga kontakter – i utredningar och på andra sätt – med den politiska makten. Finns det något missnöje i en viss fråga får regeringen veta det i så god tid, att man oftast hinner anpassa sig innan det blir läge för öppna missnöjesyttringar, till exempel demonstrationer.

De gula västarnas lyckade manifestation är något nytt för Frankrike. Det kommer fler sådana demonstrationer där – men också i Sverige. Lagret av stötdämpare, fackliga och andra organisationer mellan befolkning och regering, kommer att försvagas alltmer.

Uppenbart är det för LO. SD får allt fler anhängare inom LO-kollektivet. Det är LO:s ledning ytterst medveten om. För en obunden organisation vore det inget problem. Man skulle anpassa sig till medlemmarnas ändrade inställning. Det kan inte LO, eftersom man är så tätt sammanlänkad med socialdemokratin och genom denna oftast med sittande regering. Detta förhållande är ett problem för LO och socialdemokratin. För SD är det en möjlighet.

Antingen kommer en majoritet av LO-medlemmarna att bli SD-sympatisörer och SD kommer då att få en allierad i LO, eller förblir SD en betydande minoritet inom LO. I detta fall kan SD utnyttja symbiosen mellan facket och ett stort parti – kanske också i framtiden ett regeringsparti – till att vända fackets problem mot regeringen och regeringens problem mot facket. Det som länge varit en styrka för den samlade arbetarrörelsen kommer att bidra till dess förtvinande.

Också i Sverige kommer det att bli allt svårare att styra missnöjesyttringar uppifrån. Folkrörelsernas – inte bara LO:s – bortvittrande kommer att lämna den politiska spelplanen alltmer öppen för nya rörelser och opinionsyttringar. Visst har nya rörelser länge dykt upp – till exempel miljörörelsen och feminismen – men de har alla behändigt kunnat tas om hand och inlemmas i den befintliga politiska strukturen. Så kommer inte längre att ske.

Ilskan i Frankrike och den hittills förvånande liknöjdheten i Sverige har en gemensam förklaring: ekonomin. Tillväxten i den franska ekonomin har varit mycket blygsam. (Med hjälp av Ekonomifakta är det lätt att se att Sverige har haft en tydligt bättre tillväxt än Frankrike sedan 1997). De flesta har varit medvetna om att det är ett resultat av den överreglering som skett av den franska ekonomin. Att komma tillrätta med ekonomins förstelning var ett av Macrons främsta vallöften. Hans regering har också lyckats luckra upp
arbetsmarknadslagarna i syfte att få större rörlighet på arbetsmarknaden. Regeringen har i samma syfte sänkt kapital- och andra skatter riktade mot de välbeställda. Men ännu så länge har det inte burit frukt – annat än sur sådan. Macron ses alltmer som de rikas president.

I detta läge kom beslutet om ökad skatt på drivmedel. Folk blev förbannade – ja förtvivlade. Det har varit många intervjuer med landsbygdsbor och hantverkare som förklarat hur de upplever sin situation som omöjlig.

Också i Sverige kommer hushållens situation att bli allt mer pressad. Tillväxten kommer att avta, dels kortsiktigt som en följd av vikande konjunktur, dels långsiktigt därför att arbetskraften kommer att bestå av alltmer lågproduktiva individer från samhällen med helt andra, lägre krav på prestationsförmåga. Samtidigt kommer kraven på den offentliga sektorn av samma anledning – ny sammansättning av befolkningen – att bli allt större. Detta kommer att framtvinga skattehöjningar, främst kommunalt, vilket i sin tur kommer att få befolkningen att se lika mörkt på sin egen och landets framtid som den franska befolkningen redan gör.

Allt större ilska kommer att riktas mot dem som ses som ansvariga: Främst regeringspartierna men också mot de med regeringen allierade. Till dessa kommer inte bara fackliga organisationer och liknande att räknas utan också den centrala maktens härolder, dvs. de flesta större tidningar och statens radio och TV. Alla är de medskyldiga i propagerandet för och försvarandet av den invandring som kommer att pressa landet alltmer – inte bara ekonomiskt.
Macron, högutbildad, mycket vältalig och med två stora valsegrar bakom sig i president- och parlamentsval är alltmer pressad och illa omtyckt. Han har rekordlåga förtroendesiffror. De har gått från 60 ner mot 20 procent. Ibland försöker man förklara det med hans benägenhet att vara mästrande, ja ibland hånfull mot dem som, enligt hans mening, inte förstår problemen lika bra som han. Det är kanske en liten del av förklaringen, men det väsentligaste är att hushållen har fått nog.

Sverige har ingen Macron i sikte. Lika bra det. Det försök att efterlikna honom som Annie Lööf gjorde var bara skrattretande. Hon har inte tiondelen av den verbala briljans som Macron kan uppvisa. Kanske är hon bättre på att spela maktspel- det hon försöker nu. Men, inte heller det kommer att hjälpa i längden.

”Det är ekonomin!”, klantskalle.

38 reaktioner på ”Reflexvästarna kommer att synas alltmer

 1. Tritonen skriver:

  Annie Lööf har dock förtroendesiffror i topp, märkligt nog. Kanske beror det på TVs dominerande effekt: Ung och snygg (nåja) kvnna med stot ego, som står för framtidstro och ”medmänsklighet”?

  Gilla

  • plq017 skriver:

   Läs hennes självbiografi, Sanningens Ögonblick. En mera självgod person torde vara svårt att finna, som ytterst bevisas av att det är hon själv trumpetar ut denna självgodhet.
   Som maktutövande politiker är hon dödsdömd, för hon klarar inte ens att välja mellan två goda ting, än mindre att fatta beslut i verkligheten, där som bekant alla alternativ inte är goda.

   Gillad av 4 personer

 2. Eva Danielsson skriver:

  Mycket av dagens bedrövliga situation i Sverige skulle kunna börja lösas om man ville. Genom att gå penningvägen och strunta i de kletiga värderingsresonemangen. Med dubbel politisk bokföring. Som man agerar efter nu. Man skulle kunna slopa/sänka bidragen till asylanter, anhöriginvandrare och bidragsmigranter till endast existensminimum med boende i husvagnar/baracker. Och därmed kunna lägga ner Mirgationverket och avveckla hela det asylindustriella komplexet.
  Penningöverskottet kan behövas till svenska medborgares behov plus till hjälp på plats t ex i Jemen. Fast inte via SIDA eller UNHCR som är korrupta och förbrukade organisationer.
  Om man vågar slå hål på myten om fossilbränsleanvändningens påverkan på klimatet kan man ju också backa från både nya och gamla huvudlösa krav på skatter på bilism och dylikt.
  Rentav satsa på modern kärnkraft om man vill att vi ska överleva med god standard.
  Med mera…
  Follow the Money. Precis som i deckargåtor.

  Gillad av 15 personer

  • Jag greppar kaveln, blåser bort sand, vad nu? vid blodrännans rand, magisk skrift träder fram, det står, låt se, dette sværd for haralds hand, smidet i den blåe sand i samarkand, hvor mange hoveder rullet af mand skriver:

   Eva for president!

   Gillad av 7 personer

  • W skriver:

   Det lär bli värre…
   Sveriges övergångsregering med Stefan Löfven i spetsen kommer skriva under FN:s globala migrationsavtal i december. Det bekräftar nu regeringen officiellt, och hävdar att ramverket är viktigt för Sveriges ekonomiska utveckling. Enligt regeringen finns det ”stor potential” i ännu mer invandring.

   Hur var riksdagen involverad? 
   Regeringen informerade riksdagen (utrikes- och socialförsäkringsutskotten) om migrationsramverket i mars 2018. Därtill har ett flertal möten med aktörer från civilsamhället, privata sektorn och myndigheter ägt rum i syfte att informera om förhandlingarna samt inhämta synpunkter på prioriteringar för migrationsramverket från deltagande aktörer.

   Inte ord om detta inför valet, utan istället det eviga tjatet om nazister. Är det demokrati?

   Gillad av 3 personer

 3. Aurora skriver:

  Bra analys. Den ’förvånande liknöjdheten’ är väl symtomatisk för svenska sinnelaget. Man tiger och knyter näven i fickan. Var går grånsen för tålmodigheten? Hur långt ska det gå utför innan svensken tar sig ut på gator och torg? Någon, som man kan kalla, ilska mot ansvariga är, såvitt jag ser, ännu inte i sikte. Se bara hur de etablerade partierna tillåts vanhedra väljarnas röster. De talade om tonläge och pragmatism efter valet. De visar allt annat än det. Riksdagens ledamöter, och partiledare, ska representera, vara representanter, för väljarna. De ska inte, i sin kraft, köra egna agendor. En del röster om missnöje visar sig dock nu.Men det är att hälla vatten på en gås hos politikerna. Pkesson sade i riksdagen att väljarnas dim blir hård. Blir den det? Eller fortsätter de att rösta på de partier som vänder dem ryggen dagen efter valet. Hur länge ska svenne vänta? Eller är det ’en svensk tiger’ som gäller?

  Gillad av 2 personer

  • Anders L. skriver:

   Nej, svensken kommer aldrig att kunna ta på sig reflexväst och protestera med mindre än att myndigheterna hjälpte honom med det. Har det någonsin hänt? Vi har väl till och med slutat att knyta näven i fickan.

   Gillad av 1 person

 4. Jag greppar kaveln, blåser bort sand, vad nu? vid blodrännans rand, magisk skrift träder fram, det står, låt se, dette sværd for haralds hand, smidet i den blåe sand i samarkand, hvor mange hoveder rullet af mand skriver:

  Nej,det är invandringen. Personligen så är jag häpen att folk i väst accepterar denna enorma stöld av deras tillgångar för att finansiera allt mer parasitisk administration och felprioriteringar. Jag menar, skrattar vi inte åt Sovjet och deras 5-års planer för gurkor, nu gör vi ju exakt samma sak själva. Så jag fattar inte att folk har accepterat detta, men det har de gjort, fram tills massinvandringen, för det är denna som är droppen, för plötsligt står det klart pengarna går ju inte till mig, inte alls! Va? Om de ger bort pengar och köper iPhones till ensamkommande och inkvarterar dem på herrgården som vi betalade 1500 natten för förra året, vad mer slösar de på??? Sådana frågor tränger sig på.

  Men utvecklingen är mycket uppmuntrande, fransmännen är bra på en sak, att gnälla. Att inte ha någon talesman är ju suveränt! Detta måste kopieras.

  Till sist, din vurm för Macron får mig att allvarligt ifrågasätta ditt omdöme, jag ser en pervers liten man som är en perfekt representant för den omoraliska och ruttna tid vi lever i.

  Gillad av 13 personer

  • Palle9 skriver:

   Jag greppar kaveln osv: Instämmer helt – det är den okontrollerade invandringen från dysfunktionella länder, som orsakat enorma problem på en lång rad områden, och som allt mer kommer att visa sig i ekonomiska belastningar. Men krönikören kan ha rätt i att många medborgare kanske behöver se de ekonomiska konsekvenserna i vitögat innan polletten trillar ner (då är det så dags). Ända sedan finanskrisen 2008 har världsekonomin gått på dopingmedel i form av gratis kapital från centralbankerna, nu när vi står inför en konjunkturnedgång i ett läge med låga räntor (t.o.m. minusräntor!), kan det bli bistert. Se gärna på redogörelsen nedan (första halvtimmen):
   https://www.svtplay.se/video/18163454/forum/forum-20-nov-09-00-2?start=auto&tab=2018
   Sovjet och deras femårsplaner, ja. En annan likhet med detta forna imperium kan ju vara de officiella lögnerna som präglade Sovjetsamhället, med en glättad officiell verklighetsbeskrivning och siffror, medan verkligheten såg helt annorlunda ut. Det hela kunde upprätthållas endast med understöd av massmedia. Även hos oss har vi ju public service och tidningar, som till stor del gärna tycks medverka till att sprida officiella lögner. I Sovjet bildades en underjordisk informationsspridning (bl.a. i form av s.k. samizdat), vi har vissa websiter att tillgå …

   Gillad av 4 personer

  • Richard skriver:

   ”din vurm för Macron får mig att allvarligt ifrågasätta ditt omdöme, jag ser en pervers liten man som är en perfekt representant för den omoraliska och ruttna tid vi lever i…”

   …och dessutom en oligark-agent som driver Soros och de andra banditernas agenda.

   Gillad av 5 personer

 5. Jag greppar kaveln, blåser bort sand, vad nu? vid blodrännans rand, magisk skrift träder fram, det står, låt se, dette sværd for haralds hand, smidet i den blåe sand i samarkand, hvor mange hoveder rullet af mand skriver:

  Jag tycker också, att vi skall skriva in i grundlagen att alla som varit politiker och suttit i riksdagen inte får lämna Sverige, annat än på semester, till deras död. Deras familj och efterföljande i tre led skall tvingas bo i Sverige, på så sätt kanske vi får lite mer långsiktigt intresse så att inte alla flyttar utomlands och lämnar oss med skiten.

  Gillad av 10 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Att tvingas att bo i Sverige duger inte. Rosengård, Rinkeby, Araby, Vivalla eller liknande områden där de får umgås dagligen med de figurer de tagit hit. Inga livvakter utan leva som vanligt. Var det inte det han sa Löfven? Lev som vanligt.

   Gillad av 6 personer

  • S Eriksson skriver:

   Aktiva riksdagsmän skulle vara tvingade att i veckorna bo i de av den skapade särskilt utsatta områdena, det har förgäves föreslagits tidigare men borde vara bra och effektivt.

   Gillad av 3 personer

 6. Fredrik Östman skriver:

  Reflexvästbärare är på många sätt en precisare och verkningsfullare definition av den befolkningsspillra som står i motsats till hela det bidragsindustriella komplexet. Bättre än ”medelklass”, t.ex.

  Ut på gatorna nu! Reflexväst på! Approriera detta klädesplagg!

  Gillad av 6 personer

 7. Lars skriver:

  Det är en märklig utveckling i Europa när Tyskland och Frankrike bildar en axel av dominerande ekonomier som betraktas som avgörande för ekonomisk-politiska förändringar och resten av länderna förväntas följa med. Min tro är att bakslagen kommer för den typen av dominans. Macron tycks ha ideer om att nu är det dags ta avgörande steg mot ett federalt Europa med finansdepartement och beskattningsrätt på EU nivå och det trots mycket olika länder, olika kultur, olika utvecklingsgrad av produktionsapparaten, olika välfärdsystem och utan folklig legitimitet hos parlamentet, som inte har mycket att säga till om vid sidan av ministerrådet. Ny europeisk arme vill han och Tyskland ha trots att båda länderna liksom resten av EU länderna inte ens uppnår militärutgifter om 2 % av BNP och därmed skapa ny kommandostruktur vid sidan av Nato. EU spänner hästen framför vagnen. Euron är det mest flagranta exemplet, en EU arme vid sidan av Nato detsamma, beskattningsrätt utan legitimitet i befolkningarna dött.

  Gillad av 2 personer

 8. Jari Norvanto skriver:

  It’s culture, stupid… Få se om ekonomin är en större kraft än kulturerna som ska samsas eller söndra i kampen om köttgrytan (eller vegangrytan för de högsensitiva). Kanske kan man säga att ekonomin är det sega slem som hjälpligt sammanbinder multikultis inneboende, överkritiska massa.

  Gillad av 1 person

 9. Kalle skriver:

  Lööf:et, hon som, walk beside her shoes.Alltså gudinna, måste snart inse att hennes önskedrömmar inte på något vis kommer att slå in. Tramset med att sondera ger ett löjes skimmer över vad som pågår. 8% :aren tycker att hon står över 1,1 millioner människors önskan om en ansvarsfull politik.
  Hade detta trams kunnat ske i något annat land?
  Det sovande skuldsatta folket får fnatt nu när lågkonjektur och räntehöjningar kommer som brev på posten.
  EU känner stark oro över Sveriges låneekonomi.
  Intelligenta politiker (det finns en del) vill knappast ta ansvar för Sverige i dag. Det blir troligen politiker i samma härad som Lööf:et.

  Gillad av 5 personer

 10. gmiksche skriver:

  En grundläggande skillnad mellan Macron och Löfven är att Macrons rörelse, La republique en marche, är en hastigt hopkommen skapelse av missnöjda avhoppare från den traditionella vänstern och högern. En endagsfluga som kan försvinna lika fort som den uppstått. Och som med all sannolikhet kommer att göra det. S och LO har däremot rotat sig i samhällskroppen under generationer och bildar ett nätverk med långt större motståndkraft. Samt att fransmän är å ena sidan mer eldfängda, å andra sidan har svårare att upprätthålla lojaliteten i sina organisationer. Fast blir det riktigt illa, då kan nog skåningar förvandlas till fransmän. Och mycket tyder på att det blir riktigt illa.

  Gillad av 3 personer

 11. Östrahult skriver:

  Annie Lööf är ju emot nazismen trots partiets tidigare starka sympatier för denna rörelse. En av farorna med nazismen var att det satte sig en galen diktator i toppen. Annie Lööf är ingen Hitler men nog finns det betydande likheter mellan hennes beteende och diktatorers beteende. Det är just den typen av människor som hotar demokratin tror jag. Personer som alltid säger ”jag vill” och som ser egen makt som främsta intresse,

  Frankrike: Tyvärr går mycket åt fel håll och det handlar inte bara om skattesänkningar utan även höjningar. Skatten på boende har fördubblats på 10 år på vissa ställen t ex.

  Macron framstår mer och mer som champagnevänster och han är en liten fartblind Napoleon. Trump är nog en rätt god människokännare och hans syn på Macron var lätt att avläsa.

  Missnöjet i Frankrike handlar inte bara om bensinpris. Bostadsmarknaden står still och folk har inte råd/incitament att underhålla och förbättra Europas sämsta bostadsbestånd. Fartbegränsning på vägarna tror jag är en följd av att mellanösterninspirerat körbeteende breder ut sig, kort sagt allt flera kör som idioter i skruttiga bilar. Stadsmiljön blir alltmera nerskitad av sopor, grafitti, tältläger etc. Frankofiler tvingas tyvärr till omvärdering.

  Gillad av 5 personer

 12. Bo Svensson skriver:

  Det där med att rädda liv genom att sänka hastigheten, är inte så noga genomtänkt. – Det kan vara tvärtom: Öka farten, – spara liv.

  Är medelhastigjeten 65km/tim, tillbringas en miljard timmar per år i landet bakom ratten, vilket är lika länge som 14300 människoliv varar och varje procents ökning av den tiden, genom att man tvingas sänka farten, innebär en förlust av 143 liv som man kunde använt till något mycket roligare. – Och det är hela liv. – Trafikolycksoffer har ju redan levt en del innan sitt förtida frånfälle.

  Gillad av 3 personer

  • Kronblom skriver:

   I Frankrike får man köra 130 på motorvägar med husvagn/släpvagn. I England 112 (70 miles). I Tyskland 100 om vagnen är godkänd för detta, annars 80.

   Gilla

 13. Ulf skriver:

  Som jag tidigare skrivit så kommer koldioxidfobin bli det totala fallet för etablerade politiker i Europa. Populister i Italien är bara början. Frankrike, Spanien och kanske även längre norrut kommer att följa. Allteftersom Europa snart står ensamma med sin fobi och folk upptäcker att inget händer med klimatet trots att resten av världen fortsätter släppa ut koldioxid ja då är det sista stöten. Le pen vinner definitivt nästa val. Europa är på väg mot en mycket besvärlig framtid precis som det blir när man låter vidskepligheten styra.

  Gillad av 3 personer

 14. O.T. skriver:

  Den totalitära staten kan överrumpla oss inifrån, på smygvägarsom vi aldrig tänkt på,ett steg i sänder.
  Jag tror att den faran börjar bli aktuell för oss.
  Vilhelm Moberg
  En man som kunde se längre än näsan pekar.

  Gillad av 9 personer

 15. Björn skriver:

  Jag tror snarare på jätte-protesttåg med hundratusentals bidragssnyltare och vänsteraktivister, som vill HÖJA skatterna och avgifterna för den hela tiden krympande andelen av befolkningen som består av skötsamma och strävsamma svenska arbetare!

  Gillad av 7 personer

 16. Göran Holmström skriver:

  Åkte förbi en lekplats idag, nära där vi har vår lägenhet i Stockholm (Vasastan)
  såg massor av ungar i reflexväst leka, vägen dit var med ett rep med knutar där varje unge hade sin bestämda plats. Dessa hopp för framtiden, lär sig att hålla i ett rep och gå i led med lysande varselväst. Allt i trygghetens namn, läste att benbrott bland barn är numer sällsynt. Om det är bra eller dåligt vete fan. Men misstänker att vingklippa individer är fel på många sätt.
  Genom att riskera allt så hittas mod, Sverige är trasigt på grund av trygghetsknarkare i alla led,
  Frankrike är lite mer modigt, skit tippas på dom styrande om dom jävlas för mycket.
  Här knyts näven lite mer bara.
  Mer varselvästar åt folket 😉

  Gillad av 2 personer

 17. lookslikeanangel skriver:

  Apropå politik mm.

  FOLIE À DEUX?
  (Paranoia med flera personer ihop)
  Är det det vi ser i politiken och samhället?

  Ibland blir man mer galen tillsammans än ensam!

  Vad behöver hända för att vi ska uppvärdera ärlighet,
  seriositet, kunskap och kompetens.
  Att bli vederhäftiga, kan man kanske säga.

  Attitydförändringar tar dock sin ”lilla” tid!

  Gillad av 2 personer

 18. EL skriver:

  De gula västarna presenterar de bortglömda. De ‘deplorabla’ som Hillary sa. Precis som i USA. Höjningen av bensin är av mindre betydelse. De högsta skatterna i Europa desto srörre. Fransmän som bor i utlandet och har inkomster i Frankrike blir utsugna. Vive la France!

  Gilla

 19. olle holmqvist skriver:

  Såg att en av kvinnorna i rutan hade Danii knytschal. Så kommer gula västarna. Klädsel som berättar. Det bör väl stressa dem som ser dem. De ömkansvärda visar sig. I Sverige kunde de sätta sig sina bilar köra förbi Riksdagashuset vända runt framför Fridsfurstinnan Margots palats,
  så tillbaka framför Riksdagshuset, runt upp på slottsbacken f a vända. T ex tisdageftermiddagar.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.