Innebär ”populism” demokrati utan rättigheter?

Lars Hässler

Olle Wästberg, f d statssekreterare (fp), chefredaktör för Expressen, generalkonsul i New York och flitig debattör, har i sitt nyhetsbrev september 27, 2018, och i tidskriften Kvartal skrivit att en av de viktigaste böcker han nyligen läst är en av de viktigaste böcker som nyligen utkommit. Det är Yascha Mounks The People vs. Democracy. Mounks – född och uppvuxen i Tyskland och nu verksam på Harvard – väsentligaste budskap, enligt Wästberg, är att ”populismen är både demokratisk och illiberal.”

Mounks tema är att visa hur de två grundläggande delarna av ”den liberala demokratin” – individuella rättigheter och folkvilja – ställs mot varandra. Populister säger att varken oberoende institutioner eller individens rättigheter ska ta över folkviljan. I den liberala demokratin är mediernas frihet, liksom obundna institutioner, domstolar och grundlagsfästa mänskliga rättigheter centrala. Mounk pekar på hur populisterna vill genomföra demokrati utan rättigheter.

I de länder där populister regerar i Visegradgruppen; det vill säga Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern (och kanske även Österrike och Italien), har, enligt Mounk, de demokratiskt valda ledningarna försökt krossa fria medier, försvaga de oavhängiga institutionerna – domstolarna, utbildningsväsendet och muséer – och tysta ner oppositionen. Som regel har populistpartier fått makten genom att driva en invandringsfientlig politik, men när de tagit över vänder de sig mot institutioner som begränsar den politiska makten.

Den som läser Mounks viktiga bok drar, som Wästberg påpekar, lätt paralleller med Sverige. Wästberg hävdar, helt riktigt, att vi måste garantera oberoendet för de viktiga demokratiska institutionerna. Domstolar, public service, utbildning och kultur ligger, enligt honom, vidöppna för politisk kontroll.

Man kan inte annat än att hålla med Wästberg i hans analys, alla svenskar vill säkerligen garantera oberoendet för våra demokratiska institutioner. Men, många anser att oberoendet redan förlorats. Public service, där en stor majoritet av de anställda röstar på vänsterblocket under ledning av vd Hanna Stjärne, är det tydligaste exemplet. Universiteten till exempel Uppsala universitet med islamkramaren Mattias Gardell, Södertörns vänstervridna högskola med sina genusvetenskaper och Lunds universitets trakasserier av författaren Ann Heberlein, är ett annat. Muséerna, under miljöpartisten och aktivisten Alice Bah Kuhnke, skall inte längre koncentrera sig på det historiska utan på ”moderna” värdegrunder. Skolan är ett ytterligare exempel där politiskt tillsatta byråkrater har nedvärderat kunskap och lärarnas auktoritet.

Och domstolarna? De politiskt korrekta i Sverige kritiserar Polen och Ungern för att regeringarna vill ta kontroll över utnämningar av domare, vilket är precis vad regeringen i Sverige också gör, det vill säga utnämner domare. Domarkåren, när man analyserar de domslut som utdöms i brottmål med beklämmande låga straff för våldsförbrytare, visar att de politiskt korrekta i många fall redan intagit tings- och hovrätter.

Vad beträffar Mounks påstående att de populistiska regeringarna i Visegradgruppen, efter att de kommit till makten, försöker krossa fria medier och tyska ner oppositionen, kan man jämföra med Sverige där samma tillvägagångssätt kan skönjas. På det sätt som SD mobbas, hur man försöker brunsmeta alternativa medier och dömer vanliga medborgare för hatbrott för att de uttryckt en, i och för sig obehaglig, åsikt är beklämmande.

Vad gäller tesen att ”populisterna” har vunnit mark på grund av att de drivit en invandringsfientlig politik, är den helt riktig. Och det är här skon klämmer. Det är detta faktum som de politiskt korrekta och 7-klövern inte förmår ta in. Det är därför som både socialdemokratiska och liberala partier i Sverige och Västeuropa förlorat makt, till och med nästan förintats. Att låta flyktingar enligt FN:s definition komma in i EU utgör inte något större problem. Men att låta hundratusentals migranter släppas in, dessutom från en helt annan kultur, och utan uppenbara asylskäl, har inte uppskattats av befolkningen, ej heller de enorma kostnaderna som detta medföljt. Hade det inte varit för flyktingpolitiken hade de traditionella partierna kunnat fortsätta med sin höger-vänster kamp och suttit kvar vid maktens köttgrytor.

Wästberg och Mounk lyfter intressanta frågeställningar om vår västerländska demokrati som noggrant bör undersökas. Men man kan dock, som framgår ovan, se frågeställningen från ett diametralt motsatt håll.

59 reaktioner på ”Innebär ”populism” demokrati utan rättigheter?

 1. Bo Svensson skriver:

  Förverkligandet av den relevanta folkviljan, av vad de produktiva, kompetenta och engagerade vill, ordnas bäst henom individuell makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål. – Det representativa i demokratin är här överspelat av den tekniska utvecklingen.

  Folkviljans effektiva förverkligande är alltså höggradigt kompatibel med fördjupad individuell makt. – Över vad ens pengar skall användas till och av hur de skattefinansierade tjänsterna skall skötas.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Passivitet och liknöjdhet hör ihop med maktlöshet – är en oundviklig konsekvens av maktlöshet. – Det man inte kan göra något åt, är det meningslöst att bekymra sig för.

   Insikten om detta leder till insikten att det omvända också gäller: Det engagemang i samhällsfrågor som min rekommenderade ordning förutsätter, kommer att infinna sig när den är på plats.

   Gillad av 1 person

 2. Eva Danielsson skriver:

  En utmärkt sammanfattning av hur det faktiskt är det svenska vänstersinnade etablissemanget, som under decennier bäddat för att inskränka friheter och oberoende för centrala samhällsinstitutioner, som har gått ”all in” de senaste årtiondet. Inte något ”populistiskt” uppstickarparti. Krönikören uttrycker sig försiktigt om att man kan skönja detta, men jag tycker det är förfärande uppenbart.

  Men varför, Lars Hässler, måste du lägga in bisatsen, ”en i och för sig obehaglig åsikt”, när du skriver om hur vanliga medborgare, oftast pensionärer vad jag vet, har dömts för hatbrott.
  Det jag har läst mig till vad dessa har skrivit, så har de uttryckt sig klumpigt med kritik mot muslimer.( i stället för kritik mot ideologin islam). Om man bekänner sig till islam, en religiös politisk lära, så tycker man säkert att sådana åsikter är obehagliga. Och om man är troende och kanske inte ens lägger vikt vid den politiska sidan i islam, så kan man säkert känna sig ”kränkt” eftersom för en troende är väl tron helig och inte något man får ifrågasätta. Det ligger i sakens natur.
  Men om man nu inte är troende så är inte en religion något heligt. Då behöver den ifrågasättas likväl som alla andra åsiktsbildningar och rättesnören i ett fritt samhälle. Gärna utifrån skrifter och uttalanden som beskriver lärans innehåll och utövning i stället för beskrivningar och omdömen av de människor som bekänner sig till läran. Och helst utan fula ord.
  Men frågan kvarstår, är det alltså att ha en obehaglig åsikt att vara kritisk till islam?

  Själv är jag till och med starkt övertygad om att kulturer är olika bra. Traditionell västerländsk liberal kultur (för mig svensk kultur innan postmodernismen) är bäst och islamsk kultur är sämst, av de kulturer jag känner till något om.
  Så jag har väldigt obehagliga åsikter. Jag hittar ut själv. Och använder inte facebook, by the way.

  Gillad av 14 personer

  • Elisabeth skriver:

   Exakt Eva, mycket bra, det är det svenska vänstersinnade etablissemanget som under åratal inskränkt friheter och oberoende. Jag antar att många här redan lyssnat på länkade samtal mellan Egor Putilov och Olof Arnstberg om FNs migrationskonvention som ska klubbas i december. Om inte, ta er tid att lyssna och sprid vidare. https://samnytt.se/swebbtv-vad-innebar-fns-migrationsramverk-global-compact-for-migration-for-sverige/
   Tack Lars Hässler för ett tankeväckande inlägg.

   Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Vi har sagt det här, flera gånger; vartåt landet lutar.

   Hela vänsteragendan, där FN få stå för retorik-och dokumentrollen, går ut på att införa ett globalfascistiskt system som bygger på öppnade gränser och avskaffande av demokrati och yttranderätt.

   Nu ligger alltså Global Compact färdigt för underskrift inom några veckor.

   I dagarna kryddas anrättningen av en Specialrapport som i grova ordalag fördömer Trump och Visegradländerna.

   I sken av antirasism och antidiskriminering i största allmänhet predikar man borttagande av nationsgränser och bestraffning för alla dem som på något sätt motsätter sig detta..

   Vi måste, Lars Hässler och alla andra, börja tala klarspråk om vad det är som pågår. Diplomatiska uttryck kan tillåtas men de får inte undertrycka sanningen.

   I sann JB Peterson anda vill jag alltså anbefalla yttersta tydlighet men med ett vårdat språk. Det går att kombinera.

   Sanningen tillåter inte diplomatiskt bollande.

   Gilla

 3. Ett scenario skriver:

  Tänker lite så här om populism. Att en större ekonomisk lågkonjuktur kommer. Till det skall läggas en specifikt svensk ekonomisk kris, ute i kommunerna, när de tvingas ta över migrationens alla kostnader från staten, något Westerholm skrivit om på Ledarsidorna. Stryptagen i människors vardagsekonomi kommer att bli mer än påtagliga.
  Där vissa tvingas gå från hus och hem i spåren efter en brusten fastighetsmarknad. Köerna till personlig skuldsanering kommer att växa sig långa. Särskilt när man även förlorat jobbet. Samtidigt fortsätter Sveriges kostnader för migrationen att öka, pådrivet av en stor anhöriginvandring. Få migranter lär komma i arbete, särskilt inte de mest barnrika. Under tiden fortsätter vi möta arbetsföra unga män, som dra omkring på gator och torg. Vars beteende och kultur vi inte förstår oss på. Där vissa även utvecklas mot ren kriminalitet. Och genererar en ny typ av bostadsinbrott. Till detta skall tillföras en mer osäker kvinnlig tillvaro utomhus. Där hemska brott kryper tätt inpå oss. Hur kommer allt detta, sammantaget, att påverka människors sinnen? Kommer de att uppleva livet som helt igenom rättvist? Vem kommer de att hålla ansvariga för utvecklingen? Vilka har suttit i de politiska positionerna som möjliggjort allt detta? Spåren leder bakåt mot en havererad migrationspolitik. Okritiskt bevakad av MSM. Lägg till detta att några förödande inhemska attentat sker, de vi redan sett i London och Paris. Hur kommer alla dessa ting och händelser att påverka människor? Visst kommer man att minnas hur 7-klöverpolitikerna lade ned stor energi på att hålla SD borta, så SD inte fick möjlighet att trycka på bromsen. Och hur det var SD som målades upp som det stora hotet, när det egentlig var de själva som såg till att utvecklingen växa över våra huvuden. Och att MSM förhöll sig passiv till detta, eller var direkt pådrivande. Förstår inte 7-klövern att dagens politiska sådd riskerar att utvecklas till en draksådd? Hur blind får man vara inom politiken och media? Måste partiernas opinionssiffror punkteras helt, innan de förstår problematiken? I denna typ av scenario hjälper det föga att skylla på populism. Inte när reaktioner sprungit ur 7-klöverns egna politiska missgrepp, i stort sett obevakande av traditionell media.

  Gillad av 15 personer

  • Tritonen skriver:

   Widar Andersson(S) i Folkbladet har en intressant analys av det politiska landskapet. C och L definierar sig själva som mittenpartier, när de egentligen är perifera, sedda ur ett väljarperspektiv. Väljarna samlas i stället kring De tre stora, S, M och SD. Där, om någonstans, ligger den politiska mitten.

   Gillad av 1 person

  • Aurora skriver:

   När svenne får gå från hus och hem kommer ingen stat eller kommun att ordna bostad. Alla sådan är reserverade för andra mer priviligierade grupper. Ingen kommer att ställas till svars. Det kommer att bli inbördeskrig.

   Gillad av 3 personer

 4. Aurora skriver:

  Helt rätt. Först låter talet om public service och myndigheters oberoende, för att rädda demokrin, som riktigt. Sedan upptäcker man ju att dessa är allt annat än oberoende. Och gjorts politiska av just de som hävdar att de skulle vara oberoende. Samtidigt som vår justitieminister på allvar planerar att inskränka fri press, för obekväma alternativmedia, så kritiserar man andra europeiska länder. Samtidigt som man ser mellan fingrarna när vänstersktivistiska åklagare ställer kritiker inför åtal så kritiserar man andra länder. Och ledande mediala vänsteraktivister undrar med brösttoner hur det skulle se ut med SD-medlemmar i våra domstolar. Ja, vi ser ju redan vad som händer när vänstersktivister får utrymme i rättsväsendet,

  Gillad av 7 personer

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Den svenska vänstern ( alla partier förutom SD och delar av M och KD) kan omöjligt fortsätta med sin politik. Orsaken är helt enkelt den att denna politik har förlorat kontakten med den verklighet som landets medborgare befinner sig i. Politiken drivs alltmer av förvirrad ideologi och förnuft och pragmatism har upphört att fungera. Frågan är bara hur långt färden utför måste fortgå innan ett verkligt uppvaknande sker. De som kan bör i dagens läge se om sitt hus.

  Gillad av 10 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   Klokt skrivet. Låt mig dock ge dig en motbild. Med Upplysningstiden togs de första stegen mot att bryta kyrkans (och statens, på temat ”if you can’t beat them, join them”. S.k. ohelig allians) månghundraåriga maktmonopol/åsiktsmonopol/kunskapsmonopol. Liberalismen lyckades så småningom befria individens och individens egna tankar (Kant?) och tiden fram till ca 1975 (här är jag lite osäker) är en tid där efterhand allt större åsiktsfrihet rådde. Sverige under Gustav III skapade världens första tryckfrihetsförordning.
   Det som händer nu ger mig en ilande känsla av att vi är på väg tillbaka in i ett medeltida mörker med nya maktmonopol/åsiktsmonopol och där den vanliga, normala, maktordningen återställs. Vi som levt större delen av våra liv nu kan ha haft förmånen att leva under den lilla sekund i mänsklighetens historia där verklig frihet rådde…..

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Dumheter. Upplysningen gjorde att mänsklig hybris släpptes lös och att man slog in på vägen som ledde direkt till nittonhundratalets många massmord och ideologiska vansinne. Vi fick inga hederliga och rigorösa sociala vetenskaper, utan i stället oförtjänat hög prestige för det som bara är dumheter och lögner staplade på varandra, prestige som man stulit från den faktiska vetenskapen, från naturvetenskapen, den enda vetenskap vi har. Denna prestige har förorsakat massmorden och det är inte slut på det än. Nu står vi vita medelålders män framför stupstocken. Nu är det oss nästa massmord skall begås på.

    Liberalismen har aldig ”lyckats med” något, eftersom den inte är en drivande kraft, utan bara en rationalisering av beteende som har och har haft helt andra motiv. Ur liberalismens dogmer kan inte en endaste enda politisk handling härledas. …

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    … Det är precis här som den stöt sätts in, som beskrivs i dagens artikel. Eftersom demokrati tydligen inte längre fungerar så bra för totalitärerna, så klamrar de sig i stället fast vid det epitet ”liberal” som de så gärna vill klista på demokratin. Ingen totalitär eller globalfascist talar idag om ”demokrati”, det är alltid ”liberal demokrati”. Varför gör de det, och vilket led är viktigast? Meningen med att ge ett inskränkande epitet som detta måste ju vara att avskilja sig eller avskärma sig från något annat slags demokrati, som man inte vill ha. Vilken är den demokrati globalfascisterna inte vill ha? Rimligtvis den de kallar ”populism”, alltså ett slags demokrati som faktiskt återspeglar och accepterar vanligt folks faktiska åsikter. Med ”liberal demokrati” menar de ett globalfascistiskt system som INTE återspeglar och INTE accepterar vanligt folks faktiska åsikter. Detta är innebörden av ordet ”liberal” i detta fall, det är en tvångströja, ett kyskhetsbälte som spänns på demokratin för att den skall hålla sig inom givna ramar, det är ett seltyg som sätts på folket för att styra det dit eliten önskar att resan skall gå. Och ingen reagerar med upprördhet på att ordet ”liberal” därmed missbrukas, för det är inte fallet. Liberalismens grund är en illa definierad, sig ständigt förändrande, självmotsägande lista på ”rättigheter” som påstås vara ”universella” och alltså stå över folket och dess dumma åsikter. Det är detta blinda sökande efter det ”egentliga” universella rättigheterna som den harangerade artikeln handlar om. Det handlar om hur den senaste uppfinningen på de ”universella” rättigheternas område innebär att den som håller sig till förra veckans ”universella” rättigheter nu är en förrädare som skall bestraffas och skämmas ut. Det finns ingen som helst konceptuell skillnad mellan stalinism, liberalism och globalfascism.

    Gillad av 1 person

   • Kalla vågor över fot och hand, att ge upp? Men för min inre blick, samarkand, jag lägger på mig band, I fickan kartan, funnen i sand, ristad i tand skriver:

    @Fredrik, bra, speciellt det om liberal demokrati, mycket bra, det var det jag försökte uttrycka nedan men misslyckades.

    Gilla

   • Kalla vågor över fot och hand, att ge upp? Men för min inre blick, samarkand, jag lägger på mig band, I fickan kartan, funnen i sand, ristad i tand skriver:

    När kommer boken?

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Jag håller med Fredrik Östman. Globalfascisterna (ja. jag har helt anammat Sixten Johanssons utmärkta uttryck) använder ett antal känslomässigt positiva begrepp och klistrar dem på sina fascistiska idéer. Enbart för att vi ska uppfatta dem positivt.

    ”Liberal” är nu så oerhört missbrukat och får numera ses som en sjuarmad piska som ger upphov till multipla skador var den än träffar, att uttrycket blivit helt oanvändbart för att förklara en traditionellt liberal ståndpunkt.

    Liberalismen innebär idag ingenting annat nu än acceptans av totalitarsm i alla dess olika former som är det största hotet mot ett mänskligt samhälle idag. Allting är inte relativt. särskilt inte människans frihet.

    Gillad av 1 person

 6. Björn skriver:

  Hur länge dröjer det, innan man som SD-anhängare inte blir t.ex hämtat av ambulans, får sjukvård över huvud taget, eller får hjälp av polis vid brott och att lärarna vägrar undervisa våra barn i skolan….? Det finns ju redan ”restriktioner” i andra sammanhang, så frågan är verkligen relevant i det allt mer aggressiva och totalitära PK-Sverige! Får Annie L och likasinnade, ännu mer inflytande, lär det inte dröja…..!

  Gillad av 2 personer

  • Anders L. skriver:

   Ja, men det är nog övergående. I förlängningen riskerar vi att bli hämtade med ambulans, anklagade för brott och släppta först efter lämplig medicinering och undervisning.

   Gillad av 1 person

 7. Kalla vågor över fot och hand, att ge upp? Men för min inre blick, samarkand, jag lägger på mig band, I fickan kartan, funnen i sand, ristad i tand skriver:

  Undrar om vi alla här går till samma frisör? Är det länken?

  Gilla

 8. Elisabeth skriver:

  Är Reinfeldts son, Gustav, en coming man inom M ? Denne 25-åring ondgör sig över det M- SD-samarbete som finns i sydliga kommunerna Sölvesborg, Trelleborg, Hörby, Staffanstorp, kommuner som tack och lov har vuxna, pragmatiska politiker som ser till kommunens väl. Unge Gustav finner detta oacceptabelt. Oj, vi skåningar darrar . Men om detta är Ms nya garde kommer M helt säkert att tyna bort. Väljarna orkar inte med fler AnnieLööf-kloner.
  https://samnytt.se/reinfeldts-son-om-m-sd-samarbetet-i-staffanstorp-oacceptabelt/

  Gillad av 2 personer

  • Kalla vågor över fot och hand, att ge upp? Men för min inre blick, samarkand, jag lägger på mig band, I fickan kartan, funnen i sand, ristad i tand skriver:

   Jaha, men 82% röstade för det, för Annie Lööf klonerna. Har vi tur vid nyval så blir det kanske bara 80% nästa gång.

   Gillad av 2 personer

   • Dacke skriver:

    Våra husdjur lever farligt. Är det populisterna som blivit blodtörstiga och måste få utlopp försvinna aggressioner.

    Det senaste året har det rapporterats om djurplågeri på flera håll i Sverige. Att katter får sin svans stympad eller avskuren sker enligt nyhetsrapporteringen från norr till söder i landet.

    Det rapporteras även om djurplågeri på inhägnat område. Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg har haft obehöriga på området som under tortyrliknande former plågat deras djur. Fåren hittades med stickskador och ett av djuren fick avlivas efter att ha fått skallen krossad av en sten.

    – Det är fruktansvärt när det är folk som ger sig på djuren. Det krävs ju en viss brist på empati, säger Therese Kruse, tillförordnad verksamhetschef för Fredriksdal museer och trädgårdar till SVT.

    Gilla

 9. Kalla vågor över fot och hand, att ge upp? Men för min inre blick, samarkand, jag lägger på mig band, I fickan kartan, funnen i sand, ristad i tand skriver:

  Jag tyckte detta var svårläst och fel, jag hade svårt att bena ut vad som var bokens tes, Wästbergs och vad som var Hässlers egen. Den inledande premissen ”illiberal och demokratisk” verkar på mig helt felaktig, bara ett litet slugare sätt än vanligt att underminera folks vilja under rubriken populism. Vanligt folk i väst var, och är, för något bra, och mot något dåligt, detta försöker olika politiker kapitalisera på med olika metoder, men ingen fångar helt folkviljan, inte ens de som pekas ut som ärkepopulister, som Orban, eller SD, eller Trump. det som är helt klart dock, är att allt fler uppfattar att de som styr, det ingrodda etablissemanget (utom i några länder i öst, och nu Trump) har påbörjat ett projekt som är skadligt för ursprungsbefolkningen i väst, och dessutom inkompatibelt med våra mest grundläggande värderingar, den främsta, individuell frihet. Fler och fler uppfattar att vi är på fel väg, det är mycket som skall vara galet innan minderåriga gängvåldtas och ursäktas, eller forskning om klimatskeptiker inleds.

  Populismen har vad jag kan förstå inga problem med ”rättigheter” utan bygger istället på att politiker är valda av specifika människor och använder och åtnjuter resurser som byggts upp av specifika folk och anser därför att de endast skall fokusera på rättigheter för dessa människor, ”Amerika first”. Det är en falsk dikotomi som ställs upp, populismen är demokratisk och det finns ingen motsättning med rättigheter, bara med att ha ansvar för rättigheter för alla världens folk. Det är återigen globalismen som smyger sig in, och man försöker göra gällande att populismen är auktoritär eller inte vill utsträcka rättigheter, vilket är fel. Populister försöker efter förmåga begränsa skadeverkningarna från pk-ismens och de öppna gränserna, och detta identifieras med illiberalism, när det endast är maktkamp där etablissemanget börjar förlora sin makt och där man vill värna rättigheter för de inhemska befolkningarna, inte dess motsatser. Jag tror Hässler har missförstått intentionen med boken.

  Gillad av 3 personer

 10. Kalla vågor över fot och hand, att ge upp? Men för min inre blick, samarkand, jag lägger på mig band, I fickan kartan, funnen i sand, ristad i tand skriver:

  Det hela är för mig självklart, och har så varit sedan fatwan mot Salman Rushdie, individell frihet och yttrandefrihet är omöjligt med islam i Europa. Kan man inte kritisera eller håna denna religion så faller fundamentet för hela vår politiska tradition, för vad kan man då kritisera och håna? Var går gränsen? Får man skoja om en moské, att den liknar Legos Jabba-The-hut fort som fortfarande står på min sons rum, med fallucka och allt? Får man inte det så får man väl i logikens namn inte skoja om kyrkor heller, eller kristna? Får man inte skoja och håna kristna, ja men då får man väll inte skoja varken med pastafarians eller med abortmotståndare? Så håller det på, tills det enda logiska sluttillståndet är att vi inte kan vara fria längre, vi måste följa en regelbok, och endast säga och tycka det som är påbjudet, och kalla transpersoner xi och zi. Frihet eller ofrihet, det är denna dynamik som utspelar sig för våra ögon, och som maskeras i boken som refereras.

  Gillad av 6 personer

  • Kalla vågor över fot och hand, att ge upp? Men för min inre blick, samarkand, jag lägger på mig band, I fickan kartan, funnen i sand, ristad i tand skriver:

   Patrik verkar för övrigt inte ha förstått denna helt grundläggande punkt enligt gårdagens inlägg.

   Gillad av 1 person

 11. Kalla vågor över fot och hand, att ge upp? Men för min inre blick, samarkand, jag lägger på mig band, I fickan kartan, funnen i sand, ristad i tand skriver:

  Också kommentaren om köttgrytorna är fel, för utan invandringen och globaliseringen så finns det en underliggande trend som det aldrig talas om, se på Schweiz: politikerna behövs inte, välfärdsstaten behövs inte, för friska, någorlunda utbildande folk som gör sitt bästa har inga olösliga utmaningar, vi hade inte behövt mer än ett minimum av politiker och administration utan det kaos som politikerna själva skapar, det mest fundamentala, massinvandring, har de lyckats med så folk inte kan samarbeta längre, utan måste TVINGAS att samarbeta, och de försöker förstöra det näst viktigaste, vår energiförsörjning som ligger till grund för allt välståndsskapande, utan energi, inget välstånd, inga framsteg. Så politikerna försöker förstöra allt som fungerar annars så hade deras köttgryta försvunnit!

  Gillad av 7 personer

  • Kalla vågor över fot och hand, att ge upp? Men för min inre blick, samarkand, jag lägger på mig band, I fickan kartan, funnen i sand, ristad i tand skriver:

   Genus kanske än mer fundamentalt på listan av det som de försöker förstöra, nämligen familjen. Allt vill de förstöra, allt, allt, så att de själva kan styra över och parasitera på kaoset.

   Gillad av 1 person

   • Kalla vågor över fot och hand, att ge upp? Men för min inre blick, samarkand, jag lägger på mig band, I fickan kartan, funnen i sand, ristad i tand skriver:

    En lista över vad som driver pk-ismen kan se ut så här, den högra kolumnen skapas av etablissemanget för att förstöra den till vänster:

    Konstruktivt Destruktivt
    Familj Genus och välfärdsstaten
    Gruppsammanhållning Massinvandring, välfärdsstaten och globalisering
    Trygghet Massinvandring, nedmonterat försvar, lagar och polis
    Välstånd Klimathot och massinvandring och VIK
    Tro Falsk rationalitet och politik
    Rationalitet och fakta Postmodernism
    God uppfostran Indoktrinering i skola och medier
    Erfarenhet Postmodernism
    Skratt och glädje Skitfert och Usch Nöjen
    Dekolletage Shyrman
    Bikini Stadium
    ..

    Man kan fortsätta att förfina men jag tycker det är tydligt att precis alla goda värden medvetet förstörs, det är själva syftet med etablissemangets politik.

    Gillad av 2 personer

   • Kalla vågor över fot och hand, att ge upp? Men för min inre blick, samarkand, jag lägger på mig band, I fickan kartan, funnen i sand, ristad i tand skriver:

    F a n, formatteringen försvann förstås

    Gilla

  • Erik skriver:

   Schweiz har ett parlament som sammanträder fyra gånger per år och håller då en session om tre veckor, sammantaget alltså 12 veckor på ett år. Övrig tid är parlamentarikerna helt vanliga människor med riktiga arbeten.
   Mekanismen innebär att det finns ingen politikerklass, det finns inga Ygemän, Reinfeldtare eller Lööfare, människor som inget annat kan än att förnumstigt styra över andra.
   Den andra specialiteten med Schweiz är att det finns något som heter Folkinitiativ.
   Mekanismen är ett kontinuerligt strypkoppel på landets styre.
   När det insamlats 100 000 namnunderskrifter under maximalt 18 månader i en särskild fråga är man enligt författningen tvungen att arrangera en beslutande folkomröstning i frågan. Beslutande.

   Dessa två mekanismer håller effektivt tillbaka alla möjliga politiska tokerier.

   Har Schweiz ett populistiskt styre?

   Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Något att ta efter, onekligen. Det är väl just därför Schweiz aldrig nämns annat än som hemland för Roger Federer.

    Gilla

 12. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Di kan inte, di vet inte, di vågar inte. Den svenska politikens Pippi allijangsen Långstrump börjar låta som en Ringholm light, Björklund har adopterat sin politiske motståndares skräck inför spegelbilden sin och Reinfeldts son har låångt kvar till det nödvändig fadersupproret.
  Vad har vi gjort för att förtjäna dessa dilettanter i parlamentet?

  Gillad av 2 personer

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Touche’!
    Men det handlar om mer än vad vi gör oss skyldiga till vart fjärde år – tidigare vart tredje – det handlar om vårt samhällssystem och alla de nödvändiga ingredienser som saknas för att ens hjälpligt kunna kalla oss en demokrati.
    När vi går till vår nyhetsförmedlare måste vi fråga dem var deras pengar kommer ifrån och varför.
    När vi hamnar i rättssamhällets klor bör vi fråga operatörerna vem som matar dem och varför, vilka instruktioner de har.
    När våra kids utbildas måste vi börja förhöra lärare och deras rektorer vad slutmålet är.
    När vi hamnar på sjukhus bör vi fråga landstingsbyråkraterna varför deras korridorer är nybyggda medan sjukhusens diton är fyllda med sängar.

    Gillad av 2 personer

 13. Rolf Wasén skriver:

  Mediernas frihet. Ja det låtet bra. Men inom medierna verkar journalister. Ska de ha frihet? Detta förfäktade inte Olle Wästberg i en TV-intervju om jag inte missminner mig. I alla fall inte oinskränkt och utanför ägarnas intressen om jag förstod honom korrekt. Ja den åsikten verkat inte orimlig, men är på kollisionskurs med en annan grundpelare inom liberalismen som säkert stammar från upplysningstiden: sanningen står över enskilda (ekonomiska?) intressen.

  Gilla

 14. Dandersan skriver:

  Du skiljer på Flyktingar och Migranter.
  Bägge måste väl söka asyl.
  Detta sker i landet som de kommer till-vilket förvånansvärt nog ofta är Sverige.
  De som inte får asyl eftersom de inte har flyktingskäl kan söka igen flera gånger. Om de då inte får stanna så får de möjlighet att söka igen om 4 år.
  Det är väldigt ovanligt att de som kommer hit återvänder oavsett asyl eller ej.
  Så kalla dem som kommer hit för Svenskar-för det är en status de kommer att få.

  Gilla

  • styggestig skriver:

   Flyktingar flyr från krig och/eller politisk förföljelse. Migranter söker och flyttar dit de tror sig få bättre ekonomiska förutsättningar för sig och de sina. Flyktingar är som regel tacksamma för att ha funnit ett ställe där de kan känna trygghet och eftersträvar därför att bli ”good citizens”. Migranter å andra sidan söker ekonomiska fördelar som de av ett eller annat skäl inte har haft tidigare men läst om eller sett på internet. Flyktingar har som regel en strävan att finna sig tillrätta i sin nya trygga miljö och att assimileras, medan migranter i första hand eftersträvar bättre ekonomiska förutsättningar för att förverkliga de drömmar, livsstilar och levnadssätt som de har men som varit omöjliga att förverkliga där de har befunnit sig, men som de bedömer vara möjliga att förverkliga där de har sökt sig. Migranter hyser därför mindre längtan att bli ”good citicens” och att assimileras än flyktingar-

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Jag tror att du har helt fel på den punkten. I stället ansluter jag mig till Dalai Lama som har viss erfarenhet av flyktingskap. Hans tes är att det naturliga för varje flykting är att vilja återvända till fosterlandet. De har ju inte lämnat frivilligt; således i motsats till de ekonomiska migranterna.

    Därför har jag heller aldrig förstått varför flyktingar ska integreras. Om de under resans gång vill byta status och bli ekonomiska migranter kan de ansöka om det och g igenomm den processen.

    I Sverige har man av politiska skäl skapat en begreoosförvirring som gör att allting blivit samma gröt. Helt avsiktligt eftersom man alltid har kvar ett argument.

    Det visar också att Sverige har en agenda att ta hit så många som möjligt och som kan rösta på de partier som vill avskaffa landet Sverige.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Migranter ska inte söka asyl. De ska söka uppehållstillstånd. Men den avsiktliga begreppsförvirringen är total och avsiktlig för att haverera debatten.

   Gilla

 15. Göran Holmström skriver:

  Populism, globalism,liberalism och lismandeism, alla dessa fina ord.
  Vad betyder dom egentligen? Betyder dom något överhuvudtaget?
  Att beskriva fekalier målande och med fina ord. betyder just ingenting.
  Skit är just skit oavsett ett snyggt ord för det.
  Fakta är att för varje producerande människa så finns x antal parasiter.
  Enkel ekvation som följt mänskligheten genom historien, antalet parasiter har historiskt varierat. Ibland så var kyrkan den stora, som snodde allt dom hårt kämpande producerade.
  Men min misstanke är att med tiden och utvecklandet av det vi kallar samhälle idag. Så har det formligen exploderat av tärande individer som bara vill åka gratis!
  Anklaga mig för att vara en cyniker. Tål det, och blir varken sårad eller sugen på att anmäla till rätt myndighet.
  Vad bygger jag min teori på då?
  Jo alla dessa snygga ord som betyder föga. Förr så en smed, en skräddare, en brukspatron eller en sömmerska, alla hade en titel och en roll.
  Numer genuspedagog, hr-person, kan fylla flera sidor med titlar eller roller.
  Men ingen av dom betyder eller gör något som leder till förbättring.
  Kort sammanfattning sluta snacka skit och bygg något varaktigt istället..
  Goran the Guru has spoken. Bästis med Fan-tomen.

  Gillad av 1 person

 16. Elöd Szanto skriver:

  Ursäkta mig!
  Nu skriver jag sent och det blir inte många som läser detta.
  Jag hänger inte med längre i kommentarerna. Det sparkas åt alla håll. Kommentarerna har ofta ingenting att göra med själva inlägget.
  Kan vi sansa oss och skriva relevanta kommentarer om inlägget och inte vad vi tror vissa vill smyga in i debatterna?
  Vi ondgör oss ofta över bristen på disciplin när det gäller icke svenskar.
  Med all rätt!
  Nu är det upp till er (för jag egentligen inte är svensk) att bevisa att disciplin har sin plats även i intelektuella debatter.
  Frustrerade är vi alla, men vi behöver hålla en högre standard än gatuskrikande aktivister eller högmodiga aristokrater.
  Vi är faktiskt alla på samma barikad.

  Gillad av 1 person

  • Kalla vågor över fot och hand, att ge upp? Men för min inre blick, samarkand, jag lägger på mig band, I fickan kartan, funnen i sand, ristad i tand skriver:

   Jag å min sida ogillar,dessa svepande omdömen där en kommentator vill bestämma vad andra skall skriva, var specifik eller låt bli och skriv. Det kan ju vara så att du inte förstår sammanhanget eller sambanden?

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.