Antisemitismen

Anders Leion

Sverigebilden och dess vårdande har blivit allt viktigare för våra makthavare. Allteftersom alltfler sprickor i den glatta ytan har avslöjats har man blivit tvungen att ta till rena lögner för att försvara den bild man anser vara önskvärd.

Och det önskvärda är att bilden är vacker därför att man känner sig ansvarig för tillståndet i landet. Det är man också. Ylva Johansson försökte följaktligen lögnaktigt påstå att antalet våldtäkter sjunker och sjunker, år efter år. Hon blev förstås tvungen att backa.

Andra förhållanden är svårare att ta avstånd från. Antisemitismen har blivit alltmer påtaglig. Mest öppet skyltar nynazisterna med denna vanföreställning. Det är inte bara en avskyvärd hållning. Den grundar sig också på en mycket snedvriden verklighetsuppfattning. Denna snedvridna verklighetsbild omfattar i vissa kretsar inte bara judar, utan också alla som tillhör majoriteten av vita män:

Vad gäller universitetsvärlden tror jag emellertid att man är alldeles fel ute. Det är inte ”vithet” som inom akademin har gett mest utdelning när det gäller ”makt och privilegier”. Istället är det judiskhet. Som många studier visat är, inte minst vid spetsuniversiteten i USA, judar statistiskt sett väldigt överrepresenterade. Eftersom jag själv tillhör denna minoritet kan jag gå i god för hur ofta det är man stöter på personer från denna lilla minoritet på olika maktpositioner inom akademin. För att ta några siffror från USA: Medan den judiska befolkningsgruppen enbart utgör knappt 3 procent av befolkningen, så står man för 20 procent av professorerna vid de ledande universiteten, 37 procent av de som erhållit USA:s ”National medal for science”, 25 procent av landets nobelpristagare i litteratur och häpnadsväckande 40 procent av nobelpristagarna i de vetenskapliga disciplinerna. (Bo Rothstein GP 26/18 2018.)

Det är då inte underligt att den avoghet som möter alla vita män på olika håll i ännu högre grad möter judar. Den yttrar sig då som antisemitism. Denna antisemitism har sakta vuxit också inom de politiska partierna. Tidigt syntes den i Malmö och i Ilmar Reepalus uttalanden. När de fälldes var det enkelt att bortförklara dem och låtsas att det inte var antisemitiska yttringar. Nu ser nog de flesta dem i annat ljus.

Den senaste tiden har de förhållanden som avslöjats i Skånes SSU-distrikt visat hur utbredd antisemitismen är. Också Tro och solidaritets – tidigare Broderskapsrörelsen – samröre med olika muslimska, salafistiskt präglade organisationer visar att förhållandena i SSU inte är någon tillfällighet. Partiledningens ovilja att se förhållandena sådana som de är, att avfärda dem som just tillfälligheter är ytterligare ett belägg för hur djupt antisemitismen präglar socialdemokratin.

Förklaringen är enkel. Man har i flera decennier försökt binda muslimer och deras organisationer till sig för att få deras röster. Denna cynism kan man också se som ett slags pragmatism. Det är väl bara ett slags jämkning av propagandan för att passa de nya, muslimska väljargrupperna? Det är det förstås. Men som det verkar är det inte muslimerna som anpassar sig till den gamla socialdemokratiska hållningen – utan tvärtom.

Socialdemokratin har varit mest framgångsrik i försöken att knyta nya, främst muslimska, grupper till sig – och har därför de mest uppenbara problemen. Men välviljan, för att inte säga undfallenheten gentemot muslimska grupper och därmed beredvilligheten att överse med deras antisemitism präglar stora delar av samhället.

Erica Treijs och Harry Amster skrev två stora artiklar om antisemitism i SvD 28/10 2018 utan att nämna ordet muslim. Enligt deras framställning var problemet NMR och liknande grupper. (I Amsters artikel finns dock en länk till en text där visserligen inte ordet muslim nämns, men där det ändå framgår att det är muslimer det rör sig om).

Men de grupper som gör vardagen hopplös för judar i Sverige är inte NMR – de är några töntar som med sina demonstrationer lyckats dra till sig uppmärksamhet ett tag, men som med all sannolikhet kommer att förtvina, så som nazistiska rörelser alltid gjort i Sverige. Inte ens före och under andra världskriget fick nazistiska partier mer än några tusen röster i valen.

De grupper som tvingar judar att flytta från Malmö, som angriper sina lärare om dessa förklarar sig vara judar, som vägrar lyssna på undervisning om förintelsen och som skrämmer andra till tystnad är muslimer. Treijs och Amster nämnde dem inte med ett ord. Deras och andras tigande gör antisemitismen en tjänst.

Man kan fråga sig varför de inte vill se det stora hotet mot judarna i Sverige. Jag kan inte se annat än att det är feghet som hindrar dem, det vill säga rädsla för att säga något som de tror är socialt oacceptabelt och, kanske, ren fysisk rädsla för muslimska grupper.

Varifrån kommer oviljan och hatet mot judarna? Det flyter fram ur många källor, också religiösa och historiska. I nutiden tror jag att ett förhållande, det som Bo Rothstein påtalade, är avgörande. Judarna lyckas med så mycket. De finns på så höga positioner. Det måste deras avundsmän på något sätt förklara. Så uppfinner man den stora konspirationen: judarnas med olika maktmedel upprätthållna orättmätiga herravälde.

Man vill inte acceptera den uppenbara förklaringen. Judarna som grupp är mycket intelligentare än andra folkgrupper: En grupp intelligentare än många andra beskriver här Jordan B. Peterson.

Särskilt svårt att acceptera denna enkla förklaring är det naturligtvis för individer tillhörande folkgrupper som utmärker sig genom att ha lägre intelligens än andra.

96 reaktioner på ”Antisemitismen

 1. Bo Svensson skriver:

  P g a att bara de smartaste bland judarna överlevde seklernas prövningar, finns de numera i ledningen för alla möjliga rörelser, onda som goda, vänligt sinnade och fientligt sinnade och ett problem med anti-antisemitismen är att man stämplas som antisemit även när man har goda skäl till sin antagonism. – Vad man än är fientlig mot, sitter det säkert några judar i ledningen som kan stämpla ens fientlighet som antisemitism.

  Gillad av 2 personer

  • Ulf skriver:

   Rent logiskt kan det knappast vara förklaringen att de blivit färre.
   Ditt nästa påstående stämmer inte alls heller. Tvärtom tycks antisemitismen behöva gå oerhört långt innan den anses vara just det. Det ser man inte minst i Malmöfallet och även Karolinska där internationella organisationer måste ingripa för att få något gjort. Så det där är ren inbillning.
   Och i övrigt var nationalsocialisternas framgång på 1930 talet med sin antisemitism just missunnsamhet och avundsjuka. Så är tyvärr alltför många människor skapta man vill till varje pris skyla sina egna tillkortakommande.

   Gillad av 2 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Du får formulera dig tydligare. – Jag hittar inte någon konsistent invändning mot vad jag skrev.

    Nu skall det t o m stämplas som antisemitism, om man har synpunkter på sionistisk expansion i MÖ.

    Min egen välgrundade inställning är att skall man vinna terräng, är det i kraft av sin kompetens och inte i kraft av sin brutalitet.

    Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Det är väl helt enkelt så att hög utbildning under lång tid har prioriterats inom judendomen. Och för att lära sig något måste man ha bra lärare, vilka nästan uppstår av sig självt när man upprätthåller denna princip under många generationer, i stället för att flumma bort den matnyttiga kunskapen med pseudovetenskap på politisk grund och betygsinflation och se till att endast lydiga dilettanter får föreläsa.

   Gillad av 7 personer

   • emilkalesonoff skriver:

    Det handlar inte (bara) om hög utbildning utan historisk inställning till bildningen överhuvudtaget – det ligger i botten av judisk kultur. När överväldigande majoritet inom andra folkgrupper kunde varken läsa eller skriva studerade judiska barn i årtusenden, och mycket tid lades på att kunna analysera texter, argumentera för och emot.

    Gillad av 2 personer

  • Peter skriver:

   Nu är väl inte allt Peterson säger Guds tio bud. Jag har sett uppgift om att den höga intelligensen hos folkgruppen baseras på en undersökning av en skola för särskilt begåvade barn under 1950-talet i USA. Resultatet av den undersökningen fick sedan eget liv och vann status som sanning.

   Om den biologiska förklaringen faller så återstår den sociologiska.

   Gilla

 2. Aurora skriver:

  Ja, antisemitismen i Sverige är ett faktum både traditionellt och historiskt. Sedan 70-tal, med Palme, Schori, Walltröm och Repalu, mest uttalad inom vänster. Men även inom s.k. borgerligheten. Nej, det är inte NMR som är problemet. Inte heller en mycket liten grupp nynazister. Det är den stora muslimska invandringen. Ja, att kritisera den av maktetablissemanget önskade Sverigebilden vill man nu göra brottsligt genom inskränkningar i yttrandefriheten. Johan Westerholm skriver idag på Ledarsidorna öppet brev till Ls Björklund om sin besvikelse över att Björklund genom sin (anti-SD-obstinata) hållning går bla. M Johanssons ärenden. Till Westerholm vill jag säga; Tyvärr är det för sent att ångra sin röst nu. Det skulle du tänkt på innan. Enda partiet som vill rädda Sverige från fortsatt vansinne är SD.

  Gillad av 10 personer

 3. Tritonen skriver:

  ”Särskilt svårt att acceptera denna enkla förklaring är det naturligtvis för individer tillhörande folkgrupper som utmärker sig genom att ha lägre intelligens än andra.”
  Tur att inga exempel gavs, det hade kunnat trigga PK-åklagare, som vevat igång med HF-lagen.

  Gillad av 7 personer

  • Leif Nilsson skriver:

   Även om redovisning av vetenskaplig fakta, idag åter riskerar att att betraktas som brottsligt, så kan vi likt Galileo Galilei viska ”E pur si muove!” – (och ändock rör hon sig), vilket han enligt legenden gjorde, efter att ha avsvurit sig sina kätterska tankar.

   Än så länge finns det dock möjlighet att se denna vetenskapsbaserade video: ”Looking for a High IQ Black Population”! Men skynda dig, snart kan det vara för sent!

   Gillad av 2 personer

 4. olle holmqvist skriver:

  Det finns ju en ännu enklare och rimligare förklaring. Gustaf III ville ha in judar pga av deras
  internationella kontakter – med varandra över gränserna och med sina hemländer. Men de var blockerade fråna traditionella svenska karrärvägar: jordbruk (godsägare)som överlappade med officerskarriär, med naturligtvis kyrkan, bli biskop blev ingen jude naturligt.

  Samtidigt f o m Gustaf III uppkom och utvecklades handel, inomrikes låneverksamhet och forskning. Utom judar på den här tiden spärrades från juridik vet jag inte. Det upphörde i så fall snabbt. Snabbt etablerade de sig som läkare och inom den växande borgarklassens behov att läsa.

  Om judar är intelligentare kan det bara förklaras av en viss selektion, driftiga men observanta
  och försiktiga. Och en lång tradition av vaksamhet: Var inte så säker på värdfoket, rätt som det är kan dom…Liksom svensk-amerikaner, vem som helst tog inte språnget, det antagligen irreversibla.

  Gillad av 1 person

 5. Aha skriver:

  De rödgrönas koppling till muslimska väljare och organisationer är det som tillsammans med många röster från bidragstagare får de rödgrönas röstetal jämbördigt med borgarrösterna i allianspartierna. Till det tillkommer sedan många invandringskritiska borgarröster i SD som inalles torde ge en ganska tydlig borgerlig majoritet i Sverige, en majoritet som Annie Lööf och Jan Björklund verkar vara på gång att bortse ifrån. De blir i så fall något av klassförrädare.

  Antisemitismen som är artikelns huvudämne är tillsammans med övriga extrema muslimska inslag såsom Sharia, hedersförtryck, patriarkat och totalitär tendenser vanligt förekommande enligt diverse enkäter, ca 25-50% av muslimerna är extrema mätt med västerländska mått (vi är på motsvarande sätt extrema i deras ögon, varvid visst medhåll inte är orimligt, tex vår syn på kön eller snarare avsaknaden av kön).

  Åkesson borde ladda sig med argument kring detta när han beskylls för en brun historia och diverse tomteuttalanden i de egna leden. PK-istpartiernas samröre med Islamister är långt värre, mycket värre. De leker med elden, Åkesson är mer brandman mot extremism i de egna leden.

  Gilla

 6. olle reimers skriver:

  Bildning och meritering är en central del av den judiska kulturen. De vet att de i alla tider har betraktats som står utanför majoritetssamhället och har förstått att det är ett överlevnadsvillkor att vara framstående i sammanhang där merit är viktig.

  Idag är uppmuntrar majoritetskulturen inte längre till akademisk meritering. Kunskap sätts på undantag och relativiiseras. De som sitter på denna kunskap är naturligtvis de som är mest ivägen för de antiintellektuella maktanspråken.

  Det är intressant att skåda att de som är snarast med att stämpla andra som antisemitister är de som genom sitt uppenbara kunskapsförakt mest liknar de krafter som rensade ut kunskapens företrädare med början för 100 år sedan.

  Gillad av 8 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”… betraktats som står utanför majoritetssamhället ”

   Självklart kommer en grupp, som avstår från att assimileras, alltid att stå utanför majoritetssamhället. Dock kan den genom kraftfull reproducering möjligtvis bli det nya majoritetssamhället.

   Judar, zigenare etc. är framgångsrika med att behålla religion, kultur etc. och kommer därför aldrig att upphöra som grupp, genom att gå upp i majoritetssamhället. Trots att många svenskar tror att det är målet med all mänsklig strävan.

   Gillad av 1 person

   • gmiksche skriver:

    Det finns olika måttstockar för framgång. Somliga tycks anse att reproduceringen av de egna generna smäller högst. Eller att kvantitet slår kvalitet.

    Gilla

   • cmmk10 skriver:

    @ Ulrika

    Zigenare är oerhört framgångsrika ur ett eniskt/biologisk perspektiv. Inte många folk som har lyckats med att bevara sin särart, kultur och undvikit att assimileras under sådana förhållanden.

    Dessutom var de bara några hundratusen kvar i Europa efter 2VK och nu lär de vara närmare 12 miljoner. En sann framgångssaga ur ett biologiskt perspektiv.

    Gillad av 1 person

 7. gmiksche skriver:

  Jag har ingenting att invända mot mycket av det som Anders Lejon skriver, tvärtom. Det finns dock ett stort MEN. Och detta är sionismen. Den som på något sätt kritiserar sionismen utsätter sig för risken att bli uthängd som antisemit. Oavsett om vederbörande är jude eller icke-jude.

  Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är olyckligt att Israel skapades först efter Andra världskriget, eftersom Kalifatet förlorade det Första. Det hade varit en bättre anledning, den som förlorar ett krig har inga rättigheter. På sätt och vis var det Andra en fortsättning på det Första världskriget. Israels problem beror delvis på felet man gjorde för exakt hundra år sedan idag, nämligen att inte slutföra Första världskriget och slå Tyskland i grunden redan 1919.

    Gillad av 1 person

   • gmiksche skriver:

    Menar du att ”judarnas historia…särskilt förintelsen” ursäktar koloniseringen av Palestina? Och den etniska rensningen som fortfarande pågår på den ockuperade Västbanken? Du är kanske inte medveten om att ett av partierna i Netanjahus koalitionsregering, Hemlandspartiet, fyller med råge de kvalifikationer nazism brukar karaktäriseras med. Den bedömningen är inte min egen utan även många judars. Läs israeliska Haaretz på engelska istället för att desinformera dig på DN.

    Gillad av 1 person

   • Samarkand skriver:

    @gmiksche, så klart. Koloniseringen av Skåne oroar dig inte så mycket? Det är ett stycke, det stycke land som kristna, muslimer och judar och andra kämpat om sen urminnes tider, det var en mycket liten grupp ”palestinier” som en gång bodde där,
    En fis i rymden. De förlorade så enkelt är det, hade det varit omvänt en enda gång, så hade judarna blivit utrotade av valfri granne.

    Gillad av 3 personer

  • Locket gläntade lite Grand, jag grävde med min hand, var skatten sand Eller från samarkand? Vänta, mitt hjärta står i brand, å bara en stor tand! men det är något ristat vid dess rand, en karta över ett land! skriver:

   Vad är problemet med sionismen?

   Gillad av 2 personer

   • gmiksche skriver:

    Att med hänvisning vad som begav sig för 2000 år sedan åberopa rätten att kolonisera ett område. Med allt vad detta innebär för den arabiska delen av befolkningen som bott där i generationer. Med samma rätt borde ex vis grekerna kunna hävda rätten till västra Turkiet och armenierna till en stor del av östra. Det finns dock en skillnad. Fundera ett slag på vilken.

    Gilla

   • Sandisamarkand skriver:

    Skåne? 2000 år sedan?, judar, kristna och muslimer slogs om denna region långt senare än detta. Jag är rätt att du avslöjar dig som judehatare, jag har alltid funnit detta intressant, det är ju inte alls intelligens som detta beror på utan en uråldrigt hat mot denna grupp, det är mycket intressant att fundera över hur detta har kunnat bevaras intakt så länge, rent mystiskt faktiskt.

    Gilla

 8. Loke skriver:

  Hur förklarar man att så många svenska judar aktivt stött massinvandring av grupper som i andra länder ser ner på judar? Vill minnas att även Rothstein attackerat åsikter om att begränsa invandringen till Sverige. Var Bonniersägda DN står politiskt vet alla. Enligt mig ett självskadebeteende när man ser till resultatet, men finns det rationella förklaringar? Är det någon som förstår och kan förklara? Vill judarna i Malmö ha in ännu fler MENA invandrare till staden?

  Gillad av 9 personer

  • brrr skriver:

   Är det verkligen ”många judar” som driver på för massinvandring? Eller är det som i svenskarnas fall, en liten men framträdande grupp med mycket makt?
   En grupp personer som dessutom aldrig kommer att behöva konfronteras med de enorma problem och det farliga samhälle som denna massinvandring fört med sig för de flesta av oss.

   Gilla

   • Loke skriver:

    Har ingen insyn i hur judar resonerar, men går man igenom uttalanden av svenskar med judisk bakgrund i sverige sedan 2010 så skulle jag hävda att många använt sig av det Goda Hatet i sin retorik. Kan inte avgöra säkert om syftet endast har varit att bekämpa SD, men inte stödja massinvandring från Mena. Resultatet har alldeles oavsett blivit öppna gränser och det kan knappast vara ett förbiseende från så många skribenter att massinvandring av antagonstgrupper skulle ske.

    När det gäller svenskar så stämmer det inte att en liten grupp med stor makt drivit på. Politiken har ett stort folkligt stöd vilket också bekräftats i val efter val.

    Gillad av 1 person

   • Lars*** skriver:

    Från landet i väster. Lagförslaget om att kriminaliser bojkott av produkter från Västbanken. Vare sig vi är för eller emot det ena eller det andra är detta ett av många märkliga politiska beslut som fattas som jag ser det över folks huvuden. Demokrati? http://nymag.com/intelligencer/2017/07/senate-bill-would-make-it-a-federal-crime-to-boycott-israel.html?gtm=top&gtm=bottom Citerat : //…a group of 43 Senators – 29 Republicans and 14 Democrats – want to implement a law that would make it a felony for Americans to support the international boycott against Israel, which was launched in protest of that country’s decades-old occupation of Palestine. The two primary sponsors of the bill are Democrat Ben Cardin of Maryland and Republican Rob Portman of Ohio. Perhaps the most shocking aspect is the punishment: anyone guilty of violating its prohibitions will face a minimum civil penalty of $250,000, and a maximum criminal penalty of $1 million and 20 years in prison.

    The proposed measure, called the Israel Anti-Boycott Act (S. 720), was introduced by Cardin on March 23. The Jewish Telegraphic Agency reports that the bill “was drafted with the assistance of the American Israel Public Affairs Committee [AIPAC]”…// Vad skapar sådana lagar för följder?

    Gilla

  • Klas Göran skriver:

   Rimligtvis kan ingen säga hur ”judarna” tänker, då denna grupp är aldeles för kulturellt, etniskt och geografiskt heterogen.
   Däremot är det möjligt att förklara logiken bakom de argument som vissa debattörer, intellektuella och även vissa representanter för organiserade judiska grupper ibland har framfört, som till synes har främjat muslimer.
   Det är en väldigt enkel logik som går ut på att judarna som grupp alltid kommer att vara en minoritet i t ex europeiska samhällen och därför alltid kommer att vara beroende av regler som ger minoriteter rätt att avvika från majoritetssamhällets föreställningar. För att inte exponera sig för beskyllningar om krav på särlagstiftning presenteras dessa krav alltid som en generell önskan om liberala regler.
   Och därigenom gynnas automatiskt alla andra minoriteter, alltså även muslimer.

   Gillad av 1 person

   • gmiksche skriver:

    Jag har svårt att se att judarna tänker som grupp. Olika grupper av judar tycker olika. Väldigt olika t o m. På det sättet skiljer sig judarna sig från många andra grupper. Samt genom att i genomsnitt tänka mer.

    Gilla

 9. A skriver:

  Den förklaringen var i enklaste laget för mig A.L… Det UPPENBARA, är nästan alltid fel! Det du gör är att reducera något fantastiskt till en fråga om intelligens. Men visst, det går ändå inte att förklara något för människor så de förstår. 🙂

  Mvh A,

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Dumheter. Intelligensskillnaden förklarar allt som finns att förklara.

   Och bygger inte även de infantila folkskonspirationsteorierna i grunden just på en skillnad i intelligens? Hur skulle annars ett helt tämligen löst definierat och genetiskt blandat folk kunna bilda en världsvid och tillika såväl hemlig som verksam konspiration? Dina premisser motsäger din argumentation. Duh!

   Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Det var det dummaste du skrivit på länge Fredrik. Riktigt kass, men det gör inget för du skriver så mycket annat som är på toppnivå. Jag tackar för allt detta istället. 🙂

    Mvh A

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Larva dig inte. Konspirationsteorin judiskt världsherravälde måste förutsätta en högre intelligens hos det judiska folket. Om man tror på sådan smörja som talet om denna konspiration, så kan man rimligtvis inte förneka det senare.

    Gilla

   • A skriver:

    Konspiration?? Jag vet att du inte missat att de har en flera tusen år gammal kultur med en kontinuitet, där man försöker lära sig av misstag samt förfina och förädla. Dessutom har många av dem en medvetenhet om den här världen som svensken inte ens har en antydan till.Tror du jag är tappad bakom en vagn Fredrik? Nu slutar vi med dessa dumheter. 🙂

    Mvh A

    Gillad av 1 person

 10. Lenam skriver:

  Kan beror på att judarna TROR att dom är intelligentare än andra folk som sporrar dom att också bevisa det. Att säga att judar är överlägsna andra folk kan inte betraktas som rasism. Judar är ingen egen ras. Judar och araber är samma ras men olika religioner och föreställningar har skapat en kulturell olikhet. Båda kan anses tillhöra den vita rasen.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Judar och araber var en gång gentiskt likartade, men sedan dess har judarna blandats med andra folk medan araberna har blandats framför allt med sina egna kusiner. Det har haft högst motsatta resultat och lett till stora genetiska skillnader.

   Gillad av 3 personer

   • Lars*** skriver:

    Ha ha ha! Rätt på planeten. Och vi berikas även nu stort av dess kuffars..jag menar kusiners nedkomster. Nu var jag verkligen antisemitisk i ordets verkliga betydelse. Eller..

    Gilla

  • Fredrik Lundgren skriver:

   Kineser har högre intelligens än judarna. Judarna har lite högre än västvärlden i gemen. Men intelligens är inte bara ett recept på framgång. Svenskar har lägre intelligens än kineser, men svenskar är ovanligt duktiga på innovationer vilket kineser inte är.

   Att judar har hamnat i vissa positioner beror delvis på att de har tvingats till det av andra. Utan det tvånget, hade vi då sett judar i de positioner de har idag? Ett exempel är att det ett tag var förbjudet för kristna att låna ut pengar till andra kristna. Kristna som behövde låna pengar fick vända sig till judar. Därav blev judarna av en slump dominerande inom bankväsendet.

   Gillad av 2 personer

   • Lars*** skriver:

    Håller med starkt. IQ är ett mått att mäta på. Nordkorea och Sydkorea hur blev det så tokigt trots högt IQ..Kina är en historia av ren idioti, kulturrevolutionen, Maos demografipolitik. Kanske intervallet runt hundra i IQ är bäst för en population även socialt? Vet jag inget om men en tanke. I Israel är giftermål mellan sefarder och ashkenazer vanligt (olika IQ). Vad kommer det betyda för framtidens IQ? i staten Israel. I Israel är tydligen kristna palestinier de mest utbildade/högutbildade. Hög IQ-personer är tydligen mer isolerade, icke-sociala. Summan av kardemumman är konstant. Vara begåvad på nåt och du har mindre av annat. Angående judehat eller antisemitism så finns detta. Men begreppet slängs även över sånt som inte berör judehat. Att kalla allt för avunsjuka antisemiter är förenklat. Som jag skrev i en post över föreslagna lagen i Usa att kriminalisera handelsbojkott mot ex Västbanksprodukter med fängelse och miljonböter. Där används order antisemitism mot motståndare till lagen. En sån lag enligt mig är kontraproduktiv f ö. Miljardbeloppen till staten Israels militär från Usa som kritiseras är också behäftad med antisemit-etikettering. Jag förminskar inte att riktigt hat finns men vill visa hur emellanåt ord som hat, rasism och andra påklistrade ismer missbrukas. Hårt! Vi här, vi i Sverige är väl bekanta med detta. I dag 14e december voteras förresten ytterligare lagar mot ”hat” framdrivna av sossarna. Det är skrämmande hur ”vi och dem” drivs fram av de som säger sig vilja motverka detta. JO! ANDREAS GUNNARSSON ÄR 2:A PÅ LISTAN ÖVER MEST UPPMÄTTA INTELLEGENTA (GIGA SOCIATY) BARA 5 POÄNG EFTER EN ASIAT. AVUNDSJUK NÅN? SVERIGE HAR FLEST MENSA-MEDLEMMAR NATIONELLT SETT TILL HELA VÄRLDEN. BED EN BÖN ATT INGENJÖRSNATIONEN SVERIGE SANSAR SIG OCH ANVÄNDER SIN IQ. HÖG IQ VERKAR DOCK INTE BETYDA EN LYCKAD NATON ALLTID.

    Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Jag instämmer i Lars***10:21 och i de här frågorna är själva förhållningssättet viktigt. Jag försöker hålla mina egna känslor borta från precis allt som gäller gruppbestämda individer, grupper eller nationer på ett allmänt plan (alltså i allt som inte direkt berör mig och min familj och där känslor kan behöva släppas på för att få mer kraft att handla). Det kan kallas kylig realism, cynism, ett kliniskt eller realpolitiskt förhållningssätt.

   Jag vet att mycket som nu ter sig gott kan vara ruttet under ytan eller ruttna av andra orsaker, men att även allt ruttet i sinom tid kan frambringa något gott. Det gäller att så objektivt som möjligt samla maximalt mycket information och tillämpa all den erfarenhet och intuition man kan uppbåda – och alltid vara beredd att ompröva sin tidigare bedömning. Kanske är det en krass eller kosmopolitisk människosyn, eller evig hemlöshet utanför familjen, men för mig känns det främmande att rikta vare sig positiva eller negativa känslor mot något av gruppkaraktär. Mina känslor vill jag reservera för kända och bedömbara individer.

   Gilla

  • Ulrika skriver:

   Vi får visst kritisera Israel. Som vi kritiserar vilket land som helst. Men när Israel blir det enda landet vi kritiserar blir man fundersam. Likaså vad det gäller boycott. Låt oss inte hyckla här. Antisemitism är kartlagt. Behövs ingen omskrivning av det bara för att somliga blandar ihop pedalerna.

   Gillad av 1 person

 11. 5ven55on skriver:

  ”De finns på så höga positioner. Det måste deras avundsmän på något sätt förklara. Så uppfinner man den stora konspirationen: judarnas med olika maktmedel upprätthållna orättmätiga herravälde.”

  Sanningen ligger någonstans däremellan. För det första är judarna intelligentare som grupp (särskilt ashkenazer) och har dessutom en arbetsmoral liknande den protestantiska. Det förklarar en stor del av framgångarna.

  Men de är dessutom väldigt stöttande inom gruppen. Detta tar sig ibland uttryck i nepotism och däri ligger ytterligare en bidragande orsak till framgångarna. De är alltså även mer etnocentriska än de flesta andra grupper.

  Gillad av 2 personer

 12. Locket gläntade lite Grand, jag grävde med min hand, var skatten sand Eller från samarkand? Vänta, mitt hjärta står i brand, å bara en stor tand! men det är något ristat vid dess rand, en karta över ett land! skriver:

  Jag läser just Dinesh D’Souzas bok ”Death of Nation”, vilken med all tydlighet visar att man inte nödvändigtvis skall ta folk på orden, och tjatas det väldigt så är sannolikheten stor att sanningen är raka motsatsen, så i själva verket så är det etablissemanget som är de verkliga rasisterna, för man kan inte bara vara rasist mot en grupp, utan alla måste placeras in på en skala, och det kan nog sägas att judarna hatas för sin intelligens och kompetens, men i andra ändan av skalan så befinner sig alla de som idag fås att invandra, eller i USA de svarta. Idag så är det etablissemanget som vill ha en stor stat som är rasister för de har gjort sig beroende av dessa svaga grupper, ju mer dysfunktionella dess bättre för en stor stat och även detta verkar ha kommit från USA och demokraternas omsvängning från plantageägare till röstfiskande bland svarta. Trump och Peterson är idag hatade, inte för att de pekar på skillnader mellan folk, dessa skillnader är etablissemangets livsblod, om nästan alla klarar sig själva, vad skall staten då göra, vad skall välfärden vara till, utan de är hatade för att de VILL att alla skall stärkas och vilja och kunna klara sig själva, själva fundamentet för en stor stat hotas. Vilka problem hade Sverige haft idag om det bara bott svenskar här? Nästan inga, och vi hade varit stenrika och socialdemokraterna hade inte behövts, och mycket få av de andra partierna heller.

  Rasism blir ju bara intressant om man använder den till något och gör skillnad på folk, och det är just etablissemanget som har den stora användningen av rasbegreppet, för alltmedan Trump och Peterson vill att alla bara skall kämpa på så lika villkor som möjligt och själva bestämma med vem de gifter sig med och så vidare, så använder etablissemanget rasismen till sin egen fördel, de är beroende av den och har så varit mycket längre än vad som är brukligt att tro, judarna är bara en del av det, som används som en rökridå för den mycket mer användbara rasismen för etablissemanget på vilken de bygger sitt existensberättigande.

  Gillad av 5 personer

  • Locket gläntade lite Grand, jag grävde med min hand, var skatten sand Eller från samarkand? Vänta, mitt hjärta står i brand, å bara en stor tand! men det är något ristat vid dess rand, en karta över ett land! skriver:

   Så kortare, den statsstödda rasismen som bildar fundamentet för västvärldens liberala vänsterpolitiker (alla utom populister kan man säga) är direkt proportionell med hur oberoende eller duglig en grupp är, så om oberoende/duglighet placeras på X-axeln och etablissemangets negativa åsikt om en grupp på Y-axeln så kommer judar och vita västerlänningar överst till höger , asiater börjar så smått också placeras in högt upp (Harvard har speciella personlighetstest som gör att asiater sparkas ut) sedan så är det en fallande skala där man vurmar allra mest för kriminella invandrare, terrorister och våldtäktsmän (blomfiranden) som befinner sig i nedre vänstra hörnet. Denna graf är fundamentet för vänsterliberal och socialdemokratisk politik idag.

   Det intressant är att det är den vänsterliberala överklassen som segregerar sig mest, de gifter sin inom sin egen intelligensfraktil (Charles Murrays senaste bok) och söker genom religiösa handlingar att inte bli placerade på skalan, som ständiga syndare som ger kollekt och går i bikt, alla skall rangordnas utom denna nya klass som bor I Washington och de fina förorterna i huvudstäder västvärlden över.

   Gillad av 2 personer

   • Locket gläntade lite Grand, jag grävde med min hand, var skatten sand Eller från samarkand? Vänta, mitt hjärta står i brand, å bara en stor tand! men det är något ristat vid dess rand, en karta över ett land! skriver:

    Sedan så är ju etablissemangets livsblod hyckleriet och dubbeltal, så på y-axeln så står egentligen 1/förakt, de visar ju med all tydlighet i sin självsegregation att de inget vill ha att göra med de som vurmar för.

    Gillad av 2 personer

   • A skriver:

    Det är lustigt vad som får att poletten trillar ned, Locket. Jag har insett samma sak genom experiment på min kvinna, du genom en bok. Det ÄR pk-isterna som är rasister. Det har jag tjatat om tidigare. Men troligen har få insett att det verkligen är sant.

    Mvh A

    Gillad av 1 person

  • Sandisamarkand skriver:

   Ah, detta har jag insett för länge sedan, men en del trådar blir tydliga i boken i hur detta har sin rot i slaveriet, min teori om att vi styrs av dåliga människor börjar kanske där, en mekanism som gör att dåliga människor kan meritera sig som socialister och skaffa makt.

   Gillad av 1 person

 13. Lennart Bengtsson skriver:

  I tveksamma fall är det klokt att tillämpa Ockhams rakkniv eller söka den enklaste och den mest naturliga förklaring. Det är ingen tvekan att judar i genomsnitt är mer intelligenta än typiska européer. Det har länge varit allmänt känt. Skillnaden blir ännu större om man jämför med andra grupper. Detta är fullt naturligt då intelligens kan fördela sig olika mellan olika människogrupper som en följd av det naturliga urvalet. Dagens problem är att frågan om intelligensfördelning har blivit tabu inte minst i Sverige medan man i gengäld frossar i framgångar och elitism när det gäller idrottsprestationer eller liknande. En annan aspekt är kvoteringsidiotin som är en av många arbiträra urvalsprinciper som innebär att man systematiskt försämrar samhällets ledningsfunktioner. Ser man på historien så har det inre varit någon brist på framgångsrika kvinnor med då var det en följd av förmåga och inte av kvotering.

  Gillad av 8 personer

  • Underdog skriver:

   Man frestas citera David Ingvar; det är som vanligt både arv och miljö. Det går inte att bortse från den kultur av uppmuntran till intellektuella aktiviteter och strävan efter förbättring som präglat den europeiska judendomen (på väg bort inom mer ortodoxa kretsar). Den kan lämpligen konstrateras mot den antiintellektualism som präglar större delen av den muslimska världen och som baseras på den för Koranen grundläggande tanken att det inte behöver berättas om historien före Koranen och inte planeras för någon utveckling efter den. Det fulländade kan inte förbättras. Ingen invändning, men en komplettering.

   Gillad av 1 person

   • gmiksche skriver:

    Instämmer men får samtidigt påpeka att även Israel har detta problem. Nämligen den stadigt växande skaran av ultraortodoxa judar som helst inte vill ägna sig åt något annat än bibelstudier.

    Gillad av 1 person

 14. Hovs_klipphällar skriver:

  Avundsjuka. Där har vi grunden till antisemitismen. Sedan är det givetvis så att ingen vill erkänna sin avundsjuka öppet, utan man hittar på andra rationaliseringar.

  Här i landet har vi fått in enorma doser avundsjuka människor från kulturer grundade på avund. Dessa individer är för övrigt även avundsjuka på oss gammelsvenskar, både för att vi har fräckheten att ha lyckats skapa ett väl fungerande samhälle och för att vi liksom judarna har en annan religion än de Avundsjuka.

  Förr, när religionen i Sverige hade stor betydelse för vår identitet, låg det förstås judarna i fatet att de inte var kristna. Men just på grund av deras påtagliga intelligens blev de ändå accepterade — de flesta hade inte så stora problem med sin avund att de blev antisemiter.

  Numera håller däremot de Avundsjuka, de kroniska Offren, att ta över vad som var vårt land.

  Gillad av 3 personer

 15. Dandersan skriver:

  Rasism drabbar judar. Kanske för att de ser sig som en sammanhållen grupp med avvikande egenskaper och roller i samhället.
  Om de är intelligentare eller har en klan mentalitet kan man ju alltid fråga sig.Eller om det är religionen som ger dem styrka.
  En sak är säker ,som grupp har de utmärkt sig som ovanligt drabbade och drabbande.
  Om detta är vad intelligens skapar så är det svårt att hylla!
  Rasism bör inte hyllas alls.

  Gilla

 16. Lars-Olof Svensson skriver:

  Har också noterat avståndstagandena i media från antisemitismen utan att det nämns varifrån det kommer, senast i går i AB av Åsa Linderborg. Det är mycket talande.

  Gilla

 17. plq017 skriver:

  Den simplistiska förklaringen till varför judar är intelligentare än sin omgivning kan vara deras sedvänja att fråga sina barn vad de,lärde sig i skolan idag. Gör man det, så främjar man lärande över lång tid.
  Svarar man ‘om Gud vill’ så får det en annan effekt på efterkommande generationer.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Underskatta inte pogromer och riktad svält och elände. Vi har betett oss som svin mot judarna, så att de intelligentaste och pratsammaste av dem har överlevt. Den höga intelligensen i Kina kan ha liknade orsaker, i ett imperium som Kina har omsättningen på folket varit högre och mandarinväsendet har kraftigt gynnat de intelligentaste. Hos judarna är intelligensen högre bara hos de judar som har levat i Europa och mest när det gäller aspekter på intelligens som yttrar sig i verbal förmåga. Mindre när det gäller andra förmågor som spatialt tänkande eller matematisk/musisk förmåga. För att fortsätta jämförelsen med Kina, så har judarna i Europa i praktiken levt i ett imperium mer än i ett system av nationalstater i maktbalans. Även mandarinväsendet, pluggandet, vikten på skolbildning är liknande.

   Nationalstatens skyddande funktion gäller inte minst de svagaste i folket. Man kan betrakta detta som en styrka eller en svaghet, men det är förstås både och. Det är ett system som har visat sig framgångsrik som nettoeffekt. Ropen på imperium som nu hörs är sireners sång. Vi måste finna vägen tillbaka till nationsstaten.

   Gillad av 1 person

 18. Lars*** skriver:

  IQ ger utslag. Frågan är hur? Nordöstasiater har högt IQ, Nordkorea vs Sydkorea, Kina..Men tänk hur illa det är där. Judar som inte är ashkenazer har inte högt IQ generellt f ö. Hög självkänsla och egoism ger också framgång ska nämnas. I allafall kortsiktigt. I den framtida evolutionen kommer kanske Somalia vara mer framfångsrikt överlevnadsmässigt än Sverige fast Somalia har ett IQ på en lätt förståndhandikappads nivå. Detta då ”Sverige” faktiskt anser etniska svenskar passe’. Sverige eller svenskar har/hade bra IQ innan postmarxistiska tankediktaurens självutplånande grepp tog oss med storm. En nation full av entrepenörer och kända för ingenjörskonst, pålitlighet och praktiker.. Inte samma anda nu dock. Det går nog reparera till en del med realistiska utbildningar, riktig åsiktfrihet i media och ett politiskt realistiskt uppnyktrande. Men som läget är nu främjas..producerar vi, rabblar ideologier och importerar religiösa ideologier (islam bl a) och livsfarliga politiker vill absolut ändra demografin. Bort med det svenska och in med det okända. Ärligt tror jag att flytta så stora folkgrupper hit kommer sänka ”nationella” IQ:n med svåra följder och (inte gammaldags rasideologi här men..) att många folkgrupper inte ens är anpassade leva här i solfattigt klimat. Risken finns att ex somalier kommer bli en svårt marginaliserad grupp med ADHD och utvecklingsstörningar detta pga kraftiga d-vitaminbrister vilket kommer ge än mer svår kognitv förmåga. Detta är inget hittpå. Det är medicinska fakta som förnekas enligt politiska värdegrunden ”Alla är lika”. Somaliers d-vitaminnivåer är knappt mätbara hos ett flertal individer ur denna grupp vintertid. Man kan göra en trappa och rangordna även andra nyligen invandrade..eller rättare sagt inflygna folkgrupper till Sverige. Deras rena anpassningsförmåga klimatologiskt sett (ja faktiskt), vidare religiösa/värdegrundsmässigt/kulturellt synsätt och utbildningsmässiga (kognitiva) förmågor. Förutom det verkliga antalet jobb i landet. Det visar sig då med alla redan rådande forskningsfakta att det kommer krisa rejält snart. Särskilt som pengarna kommer ta slut upprätthålla migrationskomplexet som är grundat på luftslottstänkande. IQ är relevant men hur vi ser oss själva och omvärlden, vill ”vi” överleva är frågan?

  Gillad av 3 personer

  • Loke skriver:

   Frågar du mig så vill vi inte överleva. Med överleva så avser jag främst samhällssystemet. De flesta svenskar kommer att få avkomma liksom tidigare, men som grupp kommer och vill svenskarna bli marginaliserade och ge upp inflytande. Man kan diskutera vad det beror på men Darwin bekymrar sig inte om orsaker utan ser till resultat. Troligtvis blir den någon annan ljushyad grupp som tar över ledarskapet när svenskarna uppnåt sina demokratiska strävanden och blivit en folkspillra som andra inte behöver ta hänsyn till.

   Gillad av 1 person

  • Klas Göran skriver:

   Vad händer med de somalier som lyssnar på läkarnas råd och tar d-vitamintabletter vintertid? Upphör de att vara ”äkta” somalier eller anpassar de sig helt enkelt till nya omständigheter, som människor brukar göra? Somalier som använder mössa och täckjacka vintertid? Vad jag har förstått är de allra flesta somalier faktiskt kapabla att anpassa sig till sin omgivning för att överleva. Det handlar faktiskt om människor, inte om dronter eller koalabjörnar…

   Gilla

   • Lars*** skriver:

    Det som ”händer” är att många inte intar d-vitamin och att det ändå inte hjälper alltid pga för stora brister. Övermedicinering har även följder rent sjukdomsmässigt. Alltså risker vid d-vitaminintag samt ger olika utslag för olika folkgrupper.  Det här handlar om ödesmöttade ting hur en grupp ska överleva, livskvalitet samt interagera samspela med andra grupper på lååång sikt. Över generationerna. Dessutom i tider av krig eller liknande tillstånd då vanligtvis inga d-vitaminer finns att få. En annan sak är att en grupp ex den svenska som både du och jag känner till, förankrad i traditioner och göranden klipper inte bara av sina kulturella band. De sitter i till döddagar i mycket. För somalierna är bruket av heltäckande klädsel för kvinnor året om något som sitter fast genom den islamska religionen. Inget som bara slängs åt sidan. Jag behöver inte förklara detta med beslöjning vad det gör för ex d-vitaminbristen förutom det mer stationära mörk hud. Om många i gruppen redan nu inte tar d-vitamin så får ju det tragiska följder på barnen redan nu (förutom även de vuxna). Redan nu är detta alltså ett problem. Sjukdomar, brister för vuxna är också ett problem (vid d-vit. brister) som depression, benskörhet, cancerrisker m m förutom risker för foster. De här riskerna gäller även för etniska ljushylta personer (ljusa dronter : ) men där bristerna är mindre pga att ex ljushyade svenskar har lättare bilda d-vitamin själva (i huden). Ditt förhållningssätt i din kommentar bygger på tanken om ”rasism” och att allt går lätt anpassa. Alltså, ”upphör de vara äkta somalier”, ”mössa och jacka vintertid” ? ”Det här handlar om människor inte dronter”..Det är just människor och komplexiteten jag skriver om och att det finns verkligheter som inte går anpassas bort (det rent fysiska). Även om en politiker säger till oss att så är fallet (kön är en konstruktion eller alla är lika mer eller mindre) så bygger detta på önsketänkanden och en fabelvärld.  Jag menar att medicinsk forskning kring män, kvinnor, folkgrupper, kusingiften bl a visar på skillnader och svårigheter som inte bör underskattas. Om ingen korrekt diagnos ställs eller får uttalas kan inte sjukdom botas eller lindras.

    Gilla

 19. Ulrika skriver:

  ”Som många studier visat är, inte minst vid spetsuniversiteten i USA, judar statistiskt sett väldigt överrepresenterade.”
  Det fanns en tid då judar inte antogs till vissa universitet. Judiska läkare fick inga jobb utan byggde sina egna sjukhus. Det har nu ändrats på. Men vissa ”spetsuniversitet” praktiserar diskriminering vad det gäller tex kineser och har dragits inför rätta. Asiater är ofta smartare än majoriteten och vissa har vägrats tillträde endast pga sin ras.

  Gillad av 1 person

 20. Willy.Lindqvist skriver:

  Barn i judiska familjer har ofta stora krav på sig och uppmuntras att prestera på alla utbildningsnivåer och därefter. Det ger naturligtvis resultat. Att ha kunskapen med sig i huvudet för den som är förföljd och inte sällan måste fly är såväl praktiskt som lönsamt. Tror inte det är mer komplicerat än så.

  Gilla

   • Klas Göran skriver:

    Du tror inte att judiska församlingar hellre hade haft kvar sitt tempel och sina synagogor snarare än att tvingas till att ha en ”bärbar religion”? Gamla testamentets folk var till slut bofasta lantbrukare och de östeuropeiska shtetl-judarna var i stor utsträckning bönder. Så mycket för din Ahasverus-teori.

    Gilla

   • Ulrika skriver:

    Klas Göran

    Ingen teori alls. När judarna inte hade något tempel längre och lämnade landet (diasporan) behövde de en ”portable judaism” för att folket inte skulle gå förlorat. Alltså skrevs deras muntliga historia och traditioner ned och var de än slog sig ned hade de sin Torah. Omskärningen, sabbaten och kosher mat har hållit dem ihop.

    Gilla

 21. Karl Oskar skriver:

  ”Varifrån kommer oviljan och hatet mot judarna?”
  Oviljan och hatet finns inom de som hatar. Uppdämt, pockar på att få lösas ut. Letar som åska i ovädersmoln efter åskledare att laddas ur på.
  Vem som helst kan bli måltavla. Vilken grupp som helst. Slumpmässigt.
  Felet är att söka hos de som hatar. Ej de som attackeras!!

  Gillad av 1 person

 22. Karl Oskar skriver:

  ”Partiledningens ovilja att se förhållandena sådana som de är, att avfärda dem som just tillfälligheter är ytterligare ett belägg för hur djupt antisemitismen präglar socialdemokratin.”

  Tror icke ett ögonblick partiledningen inte ser förhållandena som de är.
  Nej, här gäller att ducka och stryka nya grupper av S-röstande medhårs. Och göra allt för att det nya S som växer fram döljs för traditionella S- väljare.

  Gilla

 23. M.D. skriver:

  Judar som grupp är som slagits fast i texten synnerligen väl representerade inom vetenskap, akademia och affärer. Däremot är det lite sämre ställt inom t.ex. idrott, där olympiska guldmedaljer inte riktigt matchar nobelprisen. Dessa enkelt observerbara fakta, och den självklara slutsatsen att judar helt enkelt tenderar att vara smarta men inte fysiskt imponerande, anses alldeles fasansfullt fördomsfullt. Lika otänkbart är det att erkänna att svarta afrikaner ha en klar läggning för löpning, eller att skandinaver dominerar Strongman-tävlingar.

  Det måste vara jobbigt att vara politiskt korrekt och aldrig kunna kalla en spade för spade, utan ständigt låtsas som att uppenbara skillnader inte finns. En jämförelse från djurens värld vore att ordna en hundkapplöpning med strömlinjeformade greyhounds och muskulösa bulldoggar, och låtsas att det bara är ren slump att greyhoundarna förvånande nog vinner varje gång. Slänger man en bit rep till dem så de kan ha dragkamp, kan en bulldog lätt släpa fem greyhounds bakom sig utan anstränging. Även detta måste då komma som en total överraskning för den upplyste PK-iten. Hvergang.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Självklart handlar det om livslögner, och inte ens personliga livslögner, utan färdigtillredda livslögner på franchise. Detta är vad ideologier är, livslögner på franchise. Bara att ansluta sig till och rapa upp vid behov. Varför behöver vi livslögner? För att hantera vår dödsångest, det förskräckliga i att vi förstår att andra lider och att lidandet inte upphör. Varför hämtar vi infantilt förenklade livslögner på franchise, s.k. ideologier? För att evolutionen måste göra alla djur till indolenta minimalister, som spar på energi och möda, men kanske främst för att de fungerar så utmärkt i sociala sammangang. Människan är ett gruppselekterat socialt djur. Att ha gemensamma livslögner, ner till finaste detalj, binder samman människor, skapar gemenskap, vilket har ett överlevnadsvärde som förs i arv. När man har någon att hålla handen på avtager rädslan. I grunden ligger rädslan, i grunden ligger ångesten. Dödsångesten som skapas av självmedvetandet.

   Gillad av 1 person

 24. johan utan land skriver:

  Tråkigt för ‘judarna’ att det blivit så här. Efter århundraden av diskriminering som kulminerade i de nationalsocialistiska gaskamrarna hade västerlandet äntligen blivit en sekulär meritokrati där de levde tryggt och säkert. Inte en kotte brydde sig om vad någon trodde eller ansågs tillhöra för religion, bara vederbörande skötte sig och presterde. En perfekt milö för en flitig och intelligent grupp som judarna som ju mycket riktigt flöt upp till toppen nästan överallt.

  Nu kommer hoten mot dem tillbaka, fast denna gång inte från den försvagade kristendomen eller den totalt diskrediterade nationalsocialismen utan från den förvånandsvärt livskraftiga yngsta abrahamitiska religionen Det är som slutet i en dålig skräckfilm. Just när man trodde att monstret äntligen var borta så dök det upp igen.

  Judar må vara högpresterande men de styr inte hela (väst)världen. Hade de gjort det hade de aldrig tillåtit en utveckling där deras egen position hotas på det sätt som nu är fallet.

  Istället för ett anonymt och bekvämt liv i toppen av en världsledande västerländsk sekulär kultur tvingas de nu på hemmaplan förhålla sig till nya grupper som vill dem illa samtidigt som den västvärld som utgör deras livsmiljö tappar mark mot framväxande kulturer i Asien.

  Med detta menar jag talet om en judisk världskonspiration vara motbevisat.

  Gilla

 25. olle holmqvist skriver:

  Folk som flyttar till andra kulturer det är vi vana vid. Själv vallon bl a. Vi kom hit skickliga smeder liksom gitanos i Spanien, dom som dansar Flamenco, och – integrerades till etnisk utplåning på en generation – språk, religion efternamn, mat och dryck – rubbet.När jag träffar valloner dvs fransktalande belgare, blir de mycket förvånade över vad vallonerna förnådde i Sverige – ”Vi” lyfte Sveriges bergsbruk. ”Sans les vallons – pas de Suede”.
  https://www.roslagen.se/104601/Vallonsmedjan-Osterbybruk/

  Varför har judarna i Sverige en så annorlunda historia ? Varför överlevde gitanos etnisk ?
  ASEA-italienarna i Västerås detsamma på 50-talet – nu har de bara efter o ev förnamn kvar
  och de håller på Sverige i landskamperna,.
  ”Gianni Ferrari tillverkar professionella markvårdsmaskiner för kyrkogårdar, parkförvaltningar, … Gianni Ferrari har cirka 130 anställda. … 721 37 VÄSTERÅS …
  ”År 1947 serveras Sveriges första pizza på Restaurang Sjöhagen i Västerås. I dag finns närmare 4 000 pizzerior i Sverige, varav 140 i Västmanland.

  Gilla

 26. Lars*** skriver:

  Judar är egentligen ‘en’ väldigt diversifierad grupp. Ibland används..eller blir ordet judar förstått som något väldigt homogent vilket det inte är. Jag tänkte f ö slänga in en brandfackla. Från Sverige åkte Olof Aschberg fram och tillbaka till Ryssland under tidigt 1900-tal. Aschberg stödde bolshevikerna i deras övertagande av Ryssland. Detta skedde genom att Ascberg tog emot ryskt ‘rövat’ guld (500 ton) bland annat, mot att ge ekonomiska medel till bolshevikerna som används till vapen och uppbyggande av en marxistisk terrororganisarion. Miljoner dör som följd av utvecklingen i Ryssland. Hade Olof Aschberg och t o m Georg Branting (socialdemokrat och son till Hjalmar Branting) som tillsammans startade Svensk Ryska Banken och nyss beskrivna förlopp en stor del för det tragiska händelseförloppet i Ryssland genom att ge ekonomisk ‘hjälp’? Egentligen är frågan – är saker som detta svåra att diskutera pga känsligheten av att riskera judehat eller bara enligt vissa driva judehat (antisemitism)? Nej, det är två frågor den ena historiskt betingad den andra om ämnet är lite för ..tabu? Någon historiker eller kunnig?

  Gilla

  • Ulrika skriver:

   Lars

   Fortsätt du och studera vidare på nätet. Där riskerar du ingenting. Jag tror att ALs inlägg främst handlar om de problemen vi har idag med invandring och antisemitism och vad vi kan göra åt det.

   Gilla

  • Klas Göran skriver:

   Om en historiker undersöker Aschberg och Brantings affärer med bolsjevikerna i början på 1900-talet är det inte känsligt på något sätt.
   Men om man tvunget måste få det till att ”juden Aschberg” hjälpte bolsjevikerna, för att det ska passa in i den gamla antisemitiska och nationalsocialistiska föreställningen om den Ryska revolutionen som en ”judisk-bolsjevistisk konspiration” – ja då blir det inte ”tabu” utan antisemitiskt.
   M a o får man forska i ämnet hur mycket man vill, för en historiker kommer inte att generalisera. Det står antisemiterna för.

   Gillad av 1 person

   • Lars*** skriver:

    Klart både du och jag här som frihetliga tycker forskning kan ske på allt (om det är relevant..vem som bestämmer det?). Min post var egentligen retorisk även om det rent historiska är minst sagt spännande. Det finns så mycket av forskning som är pk eller stödjer ”makten”. Senaste artikel av Engelau här på DGS och smetning av ”högerextrema” och ”klimatförnekelse” är ett tecken på ganska äcklig postmarxism (läs vänster, sosse-navelskådning förklädd forskning men är aktivism). Jag menar på att det finns tabu inom forskning och ren idioti vilket jag inte ens behöver skriva. Historiker kan visst forska på ”juden Aschberg”. Jag menar att fakta kring personer ofta lyfts fram. Etnicitet, grupptillhörighet, kontaktytor relaterat inom ”gruppen” vs andra grupper osv osv tillhär pusselläggandet. En forskare kan anklagas för antisemitism likväl. Anklagelser haglar ju nuförtiden. Ok. Jag tycker det är en spännade fråga vad ”Sverige” åstadkom runt 1917 relaterat till Olof Aschberg och Brantingarna. Var det rent av avgörande för den tragiska utvecklingen i Ryssland. F ö får vi se fram emot Arpis kommande bok om svenska universets ”inre klimat” .

    Gilla

 27. Klas Göran skriver:

  En fråga till redaktörn för DGS: Ligger ovan kommentar inom gränsen för yttrandefrihet och god ton såsom de främjas på DGS? Att offentligt uppmana andra människor till våld mot en ganska klart definerad grupp skulle kunna utgöra hets mot folkgrupp även i dess snävaste tolkning. Men visst, DGS bestämmer själva vad som skall publiceras.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.