Hur kommer det sig att talibaner använder mobiltelefoner?

Mohamed Omar

Salafisterna vill tillbaka till medeltiden, hur kommer det sig då att de använder mobiltelefoner? Jag ska försöka besvara den frågan. Ordet salafism kommer av det arabiska ordet ”salaf” som betyder föregångare. Man syftar på de tidiga muslimerna – ”urförsamlingen”. Dels de som ska ha levt med Muhammed och ”gått i hans skola” och dels de som levde med dem som levde med profeten. Man brukar räkna tre generationer till ”salaf as-salih” eller ”de rättfärdiga föregångarna”.

I Koranen fastställs att islam är en perfekt religion som inte behöver några tillägg. Gud påstås ha sagt: ”I dag har jag fullkomnat eder religion åt eder, gjort min nåd fullkommen och funnit för gott att giva eder Islam till religion.” (Zetterstéens svenska översättning, 1917)

Den islam som salafisterna förespråkar vill rensa bort alla ”människopåfund”, på arabiska ”bida’a”, ur religionen. Man vill skala av lager på lager tills man hittar den rena kärnan – Muhammed och hans trogna följeslagares – och följeslagarnas följeslagares – islam. Salafismen liknar på så vis protestantismen.

När man säger att man vill gå tillbaka till Muhammeds tid syftar man alltså på religionen och inte på teknik och vetenskap. Man tar gärna till sig nya tekniska uppfinningar. Al-Qaida, talibanerna och Islamiska Staten tvekar inte ett ögonblick att använda västerländsk teknik i sitt krig mot väst. Dock funderar man inte tillräckligt djupt på hur det kommer sig att islamvärlden är så efterbliven. Hur kommer det sig att salafisterna inte uppfinner något? Hur kommer det sig att de otrogna är så mycket mer tekniskt utvecklade?

Svaret man brukar höra är att det beror på att muslimerna har lämnat det rena och ursprungliga islam. Det är därför de halkat efter i utvecklingen. Det fanns en tid, säger man, då muslimerna var mer utvecklade än västvärlden. Då det uppfanns saker i islamvärlden. Men då glömmer man en viktig sak, nämligen att muslimerna under den så kallade ”guldåldern” inte var salafister. Islam på den tiden var ju fullt av sådana ”människopåfund” som salafisterna svurit att utrota, det vill säga helgon- och gravdyrkan, amuletter, välsignade träd och källor och extatiska danser. Och flera av de framstående tänkarna inom medeltidens islam var shiiter. Det finns inget salafisterna hatar mer än shiiterna som man beskyller för allt mellan himmel och jord. Det är nog bara judarna som är mer illistiga och mer usla än shiiterna i den salafistiska mytvärlden.

En salafistisk imam som är populär predikant i Uppsalamoskén heter Abdul Wadud och är utbildad i det salafistiska Saudiarabien. I föreläsningen ”Sanningen om shia” på YouTube kan man höra denne Abdul Wadud förklara att shiaislam uppstått genom en judisk konspiration. Det var en jude som låtsades vara muslim som hittade på shiiismen eftersom han ville förstöra islam inifrån. Föreläsaren tar sedan upp vad han menar är likheter mellan shiism och judisk tro. Judarna och andra otrogna kan inte förstöra islam från utsidan, säger han, därför utger de sig för att vara muslimer.

I ett yttrande säger profeten Muhammed att varje ”bida’a”, påfund är en vilseledande sak och varje vilseledande sak leder till elden, det vill säga helvetet. Profeten utfärdar här en sträng varning mot varje nyhet som man inför i religionen. Men debatten har inte slutat än. Det finns ju bra påfund, som till exempel Koranen själv. Koranen fanns inte som en hel och sammansatt bok på Muhammeds tid. Den är ett påfund. Så då har vissa lärda muslimer menat att man, trots profetens till synes tydliga yttrande, måste skilja på bra och dåliga påfund. Det profeten menade i sitt yttrande, menar man, syftar bara på påfund som strider mot sharia. Påfund som inte strider mot sharia är ok eller ibland, som i fallet Koranboken, rentav bra.

Det finns också ett annat yttrande där Muhammed säger att varje muslim som kommer på någon ny bra sak islam kommer att belönas, liksom var och en som följer uppfinnaren i denna sak. Vad kan det vara för saker? Inom sunnitisk islam kan det vara att samlas i moskén under ramadans nätter för att be tillsammans. Det gjorde man inte på Muhammeds tid. När man ställer detta yttrande som prisar den som kommer på nya bra saker mot det föregående yttrandet om hur ”varje påfund” leder till helvetet inser man att man måste lirka lite för att inte Muhammed ska säga emot sig själv. Det blir inte varje påfund, utan varje dåligt påfund. Den generella utsagan får preciseras.

Den som sätter sig in i denna debatt kommer att inse att den är gigantisk, snårig och saknar slut. Dock är alla, åtminstone i vår tid, överens om att förbudet mot nyheter bara gäller religiösa nyheter, inte teknik. Så därför har talibanerna ingenting emot mobiltelefoner. Dock är det tveksamt om ett talibansamhälle, med sina fobier mot ”människopåfund”, någonsin kommer att uppfinna egna mobiltelefoner. För i denna tanke finns ett förakt för det mänskliga. Det som är mänskligt är suspekt och mindervärdigt i förhållande till det gudomliga. Det gäller att söka det gudomliga och rensa bort allt mänskligt. Allahu akbar! Gud är stor, människan liten.

Och hur får vi kunskap om det gudomliga? Jo, genom Koranen. En bok som dock innehåller flera felaktigheter som en allvetande gud borde ha känt till. Det står till exempel att människan skapades av lera. Det står att världen kom till på sex dagar. Och att jorden kom till före himlen. Och att solen går ner i en dypöl om kvällen. Och att djur kan tala. Och så vidare.

Det är uppenbart att Koranens författare har en geocentrisk världsbild. Koranen nämner vid flera tillfällen att solen och månen rör sig i omloppsbanor – men aldrig att jorden gör det. Det är underförstått att jorden står stilla i centrum, medan himlakropparna rör sig.

Om Koranen är källan till den gudomliga kunskapen, så sätter jag hellre min tilltro till den mänskliga vetenskapen som faktiskt har bevis för sina påståenden. Men ni ska inte missförstå mig – jag är medveten om att Koranen trots sina anspråk är en helt igenom mänsklig bok.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan stödja mitt arbete genom att swisha till 0760078008 (Eddie Råbock).

40 reaktioner på ”Hur kommer det sig att talibaner använder mobiltelefoner?

 1. The white spider skriver:

  Det är ju bara hyckleri och politisk ideologi maskerat till religion, vi om några borde känna igen detta eftersom socialdemokratin och pk-ismen fungerar på samma sätt, de har bara inte tagit steget till att kalla sig religion, men alla markörerna finns där. Vem tvivlar på att man hade fått folk att ställa upp och gå i mässa i Stockholm för allas lika värde och mot SD?

  Denna text förtjänas att läsas, igen och igen:

  https://juliacaesar.blog/2018/09/25/kent-andersen-islam-ar-opium-for-vanstern/

  Kent Andersen uttrycket det mycket mycket bra.

  Gillad av 7 personer

 2. olle holmqvist skriver:

  Tesen att jorden rör sig kring solen är lika sann som det omvända. Svagheten med geocentrismen är att avildingar – modeller av solsystemet blir oändligt komplicerade.
  Var och en dom med tre himlakroppar, solen, jorden och månen testa fölljande:

  Låt en viss punkt t ex toppen på ett enstaka straerinljus i hållare vara solen. För sedan
  vänster pekfingertopp i cirkulation runt ”solen”. Låt samtidigt höger pekfingertopp vara månen
  och låt den följa med och cirkulera runt den cirkulerande solen
  Vi har den konventonella modellen, den som de flesta tror är ”sann”,

  Manövrera alternativet så här: Låt jorden, vänster pekfingertopp vara centrom och tänk
  er stearinljustoppen rotera, kan hanteras med spetsen på en penna istället. Vi inser nu att månen roterar kring den stillastående jorden icentrum, och att övriga planeter roterar kring, och följer med, den rörliga, cirkulerande solen. Knepigt att rita som modell. Men alla himplakroppar kommer vid varje moment att förhålla sig till varandra som enligt den heliocentriska modellen.Lika sannt !

  En tredje variant är att låta månen vara i centrum. Jorden roterar nu runt månen.Solen följer och roterar runt den roterande jorden, och övriga planeter…ja det blir jävligt krångligt.

  Rörelse är relativ. Den lunocentriska världsbilden är lika sann, men ohanterbar i den
  human-cerebrala föreställningsvärlden.

  Krönikörens redogörelsen besvarar en av mina frågor. Hur kan viss islam fördöma västerländskt kvinnomode och slipsar ((Iran tror jag) , men inte mobiler och granatkastare ? Jo Pagmatiskt !
  Undrar däremot över…Om Gud är allsmäktigt och skapat allt, varför har han då skapat jorden sådan att det blir evigt ljus periobvis, dag som natt, långt norröver ?. Varför är Ramadans inträde specat utan hänsyn till dem som lever i den delen av världen, av Gud skapad ? ?

  Gillad av 2 personer

 3. Rolf H Carlsson skriver:

  Islam har inte gått igenom den renässans som blev inledningen till de västerländska kulturrevolutionerna. Det borde vara dags nu om de skall följa vår tidsskala eftersom islam väl föddes år 622. Om vi räknar bakåt så var det då som Renässansen var i full blom och sedan följdes av boktryckarkonsten, reformationen, upplysningen etc.
  Eller finns det embryon till en sådan någonstans i den muslimska världen? En gång i tiden stod ju araberna för en högkultur. Dags att återupptäcka den!

  Gillad av 1 person

  • 2018-1999=19 skriver:

   Jag tror detta, som ofta upprepas, baserar sig på en felaktig antagelse om att islam är en religion. Utgår man istället från att islam är en politisk ideologi som använder religionens språk så blir det lättare att förstå, det finns nämligen ingen äkta tro utan allt är pragmatism för att få makt och skapa underkastelse.

   Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Renässansen var återupplivandet av en högkultur i absolut världsklass. Endast Rom och Han-Kina hade uppnått denna höga utvecklingsnivå. Arabvärlden har inget liknande att återuppliva. Kristendomen var från första början en kodifiering av denna högkulturs moraliska mytologi. När islam skall återfödas eller återupplivas från sina källor, så blir det precis det som Eddie beskriver i ovanstående artikel: järnålder, död och elände.

   Salafismen ÄR islams renässans.

   Gillad av 9 personer

 4. Göran Holmström skriver:

  Med risk att det skälls på, Men är inte egentligen Koranen en tolkning av Gamla Testamentet, fast med knorr på?
  Menar Muhammed var ju besviken på den tron, när han satte sig för att kontemplera och mötte Jibril i sin uppenbarelse och fick sina syner som sedermera ledde till Islam. Detta skedde ju runt cirka 632 efter Kristus. Att sedan Muhammed inte var varken läs eller skrivkunnig innebar ju att Koranen skrevs av hans svärfar vilket ger en risk att redan där, så är det tolkarens företräde som ligger till grund för en religion.
  Går men sedan till delen av Koranen som hävdar att innan religionen ens fanns ( 632) så var alla tidigare apostlar i både Kristendomen och Judendomen förespråkare För Allah, bara att dom inte förstod det. Även tanken om att alla föds som troende till Islam, men att otrogna föräldrar och omgivning förgiftar sinnet hos dom oskyldiga och därför finns dom andra religionerna.
  Allt detta tyder ju på att Islam är i stort behov att reformeras, precis som både Kristendom och Judendom fått göra flertalet gånger under sin verksamma tid.
  Motståndet mot denna reformering förstår jag då, Imanerna lär tappa sitt tolkningsföreträde och därmed sin makt. Visst innehåller Koranen starka sutror mot det dom kallar otrogna, men det gör även Gamla Testamentet. Dock så lever ju inte så värst många bokstavstrogna med Det Gamla Testamentet.
  Därav att den reformerats, då den är opraktisk att följa i modernare tider.
  Fast det är ju bara en tanke från mig. Och jag ber endast till urkällan för jaktlycka
  Och När Det Passar Mig 😉

  Gillad av 1 person

  • The white spider skriver:

   Det finns ingen anledning att behandla koranen på annat sätt än exempelvis The Book Of Mormon, en skrattretande plagiat på judeokristna ideér för egna syften:

   According to Smith’s account and the book’s narrative, the Book of Mormon was originally written in otherwise unknown characters referred to as ”reformed Egyptian”[4] engraved on golden plates. Smith said that the last prophet to contribute to the book, a man named Moroni, buried it in the Hill Cumorah in present-day Manchester, New York, then returned to Earth in 1827 as an angel,[5] revealing the location of the plates to Smith, and instructing him to translate it into English for use in the restoration of Christ’s true church in the latter days. Critics claim that it was fabricated by Smith, drawing on material and ideas from contemporary 19th-century works rather than translating an ancient record.[6][7][8]

   Gillad av 4 personer

   • Hawwa skriver:

    The Book of Mormons tillblivelse är en tämligen osannolik historia som man kan läsa om på Wikipedia.
    Osannolikhet har förstås aldrig fungerat som något starkt argument emot religioner.
    Tvärtom är det deras livsluft.

    Gilla

   • Hawwa skriver:

    Om den osannolika tillblivelsen av The Book of Mormon kan man läsa på Wikipedia.
    Osannolikhet har förstås aldrig fungerat som ett något starkt argument emot religion.
    Tvärtom är det osannolika de kryddor som skänker religioner deras lockelse.

    Gilla

 5. brrr skriver:

  De är som små barn dedär muslimerna; ”Min pappa är mycket starkare än din pappa!”
  De gör sig till åtlöje, men islamofiler klappar dem på huvudet och hyllar idiotin.

  Murray & Saad skrattar åt en bok och stor utställning ”1001 inventions by islam” som islamofiler tar på fullt allvar. Någon EU-parlamentariker lär ha viftat med denna bok för att bevisa hur god och tolerant han är, och dessutom dragit ner applåder för detta bisarra tilltag.

  Gillad av 1 person

 6. Östrahult skriver:

  Mobiltelefon är väl en förutsättning för att hålla kontakt med kunderna när man säljer narkotika, det tror jag även imamerna har förståelse för, man säljer ju ändå bara till orena

  Gillad av 1 person

 7. brrr skriver:

  Min bedömning är att den västerländska civilisationens sammanbrott handlar om väldigt ”många bäckar små” men jag ser också tre stycken djupfåror som utgör merparten av de framrusande massorna, tre mycket aggressiva och destruktiva ideologier:
  *Den nyliberala
  *Den postmoderna, och
  *Islam

  För en kort tid nu flyter dessa tre parallellt och så nära varandra att de hela tiden skvätter över till varandra. De anser tydligen att de har gemensamma intressen, så de hjälps åt.

  Den nyliberala tycks bygga på darwinismens idé om survival of the fittest. Alla ska slåss om allt, och sedan uppdelas i vinnare och förlorare.

  Islam går ut på världsherravälde med zombies som blint och utan ifrågasättande följer kalifens tolkning av koranen.

  Den postmoderna verkar ha uppkommit ungefär som att man skulle ta en näve vardera ur flera olika pussel. Här och där kan man finna två bitar som passar ihop, men det mesta haltar och glappar, och det finns inte en chans att man kan få ihop en begriplig helhetsbild. För att dölja hur illa det hänger ihop, så väsnas och domderar man högljutt. Avledande manöver.
  Den postmoderna tror jag blir den första att störta ner i en moulin.

  Om islam och den nyliberala sedan kommer att förtära varandra, eller om den ene trycker ner den andre, eller om de flyter samman (så som t.ex. Fredrik Segerfeldt som numera uppgått i islam) eller om nyliberala anhängare lyckas isolera sig från islam, vågar jag inte sia om. Det kan ju bli så att några uppgår i islam och andra isolerar sig så gott de kan.

  Under tiden sitter vi andra där och leker med våra mobiltelefoner…

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Du har rätt i att (ny)liberalismen är starkt förbunden med den kognitiva tendens som vi kallar överlevandetendens, survivorship bias. Det är felet man begår när man tror att man kan få Mark Spitz’ kroppsform genom att träna simning, när i själva verket det var Mark Spitz’ kroppsform som gjorde honom så framgångsrik just som simmare. Nyliberaler är i allmänhet nöjda med sig själva, eller menar i vissa fall att deras relativa misslyckande är deras egen personliga fel, och menar att de som inte har lyckats så bra får lov att skylla sig själva. Om det gick för mig, så skulle det gå för dem. De bortser från att inte alla kan lyckas samtidigt och alla ta sig över genomsnittet.

   Men eftersom det inte direkt handlar om att föra gener vidare, så är det felaktigt att draga in Darwin.

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Lundgren skriver:

   Det är tack vare liberalism som vi har fått det välstånd vi har idag. Sedan blir det en massa avarter av liberalism som helt enkelt förpestar ursprunget.

   Västerlandets förfall beror på socialism.

   Privat ägande och individuell frihet skapar välstånd. Socialism kan inte skapa välstånd utan tvärtom. Socialism har inte kunnat visa sig skapa välstånd i ett enda land på hela Jorden.

   Ta Venezuela och Kuba som exempel. Venezuela, en gång ett av de rikaste länder på i världen med bland de bästa universiteten. Det var före socialismens inträde i landet. Resten är historia. Venezuelas fall började inte med Hugo Chaves utan på 1950-talet.

   Kuba hade högre nästan lika hög levnadsstandard som USA och högre än de flesta europeiska länder innan Fidel Castro tog makten. Che Guevera fick posten som Industriminister och körde hela Kubas ekonomi i botten. Sovjetunionen rädda Kubas ekonomi med stora bidrag, tills de tröttnade på Che Guevera och fixade så han blev avrättad i Bolivia.

   Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   BRRR, jag skulle komplettera dina tre djupfåror så här: Den första grundas på politiska ismer, ekonomi och makt och får sina flöden från både vänster och höger. Från vänster kommer likhetsutopin, förljugenheten, mobbkollektivismen och totalitarismen. Från höger kommer frihetsutopin, anarkoliberalismen, anarkokapitalismen, superegoismen, superindividualismen.

   Den postmoderna djupfåran grundas dels på individens djuppsykologi, dels på de kollektivistiska surrogat som behövde skapas efter att de naturliga sociala gemenskaperna löstes upp. Kontakten med verkligheten (= naturen) bröts, alltså både kontakten med den egna kroppen och med de sociala, konkreta arbetserfarenheterna från samhällskroppen. Ordet blev allt, postmodernismen = babbelismen uppstod, ordmagin blev lösningen på allt. PK-ismen (= Värdegrundismen) är babbelismens politiska tillämpning, ett tanke- och åsiktstotalitärt verktyg.

   De två västliga djupfårornas individualistiska spegel- och mobbkollektivism skapar ingen bestående styrka, så den västliga civilisationen är mycket svagare än islam och dömd att falla sönder, om den inte kan förnya sig, skapa någon sorts nya sammanhållande egna klanstrukturer, återfå och behålla verklighetskontakten.

   Gilla

   • brrr skriver:

    Bra beskrivning.
    Men jag undrar om inte nyliberalismen har hyfsade chanser att överleva, inte genom att trycka ner islam, utan genom att antingen hålla sig undan i enklaver, eller att låtsas vara med dem?

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Tack själv för dina många bra kommentarer, BRRR. Jo, nyliberaler, globalister och maktens lakejer, räknar i sitt självgodhetsrus med att hitta skyddade enklaver eller bli kappvändare, nu och alltid. Fast de skyldigaste borde kanske titta lite på actionfilmer kring hämndtemat och västernfilmer om prisjägare (bounty hunters, t ex Clint Eastwood i For a few dollars more). Världen är trots allt liten. Men det mänskligt sorgligaste är att alla dessa likhets-, frihets- och hybrisutopister bara är tomma skal, historielösa, själlösa, framtidslösa. De är bara spelkort i ännu hänsynslösare spelares händer. De är grandiost uppsminkade skyltdockor, som inget annat har att erbjuda ens sina egna Aniarabarn än civilisationens sönderfall och självmord.

    Gillad av 1 person

 8. motvallsblogg skriver:

  Man skulle tycka att alla renläriga islamister skulle hålla sig undan från moderna påfund som mobiltelefoner och bilar som inte fanns på profetens tid men så gör de inte.
  I stället är kryphålet att något uttalat förbud för dessa saker inte går att hitta i de heliga skrifterna och därför är de godkända. Ett taktiskt utnyttjande av bristande fantasi om vad den tekniska utvecklingen bidragit med.
  Nej, åter till brevduvor och kameler!

  Gillad av 2 personer

 9. Fredrik Östman skriver:

  Jag vet inte hur ofta detta skall behöva sägas: Muhammed levde INTE på medeltiden, utan på järnåldern. Medeltiden är den tidsperiod i Västvärlden, som börjar med Roms fall och slutar med dess återuppståndelse kallad renässansen. Det är en tid i vår historia präglad av lägre levnadsstandard än de föregående och efterföljande perioderna. Det dröjde i och för sig ända till mitten eller slutet på sjuttonhundratalet innan en levnadsstandard liknande den i det antika Rom hade återuppnåtts. Men inget av detta beträffar Arabien eller det muselmanska kalifatet. De tillhör helt och hållet järnåldern.

  Även medeltida västerländsk teknologi kan i jämförelse med muselmansk betraktas som en främmande mobiltelefon. Det var franska kanoner som sköt sönder Konstantinopels murar.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Det tusenåriga romarriket styrdes av pragmatiska senatorer och en avancerad juridik, som fortfarande utgör basen för västvärldens rättskipning. Det blev ändå ett allt mer ett degenererat elitsamhälle där man som bekant inte gillade kristna. På så sätt påminner EU inte så litet om romarriket.

   Vad som slutligen orsakade romarrikets undergång tvista de lärde fortfarande om, men klart är att den kända civiliserade världen (runt Medelhavet) föll ned i ett tusenårigt mörker där tro och vidskepelse ersatte förnuft, erfarenhet och kunskap.

   Inte förrän Gutenberg uppfann boktryckarkonsten kunde många på en gång återupptäcka var som hade varit, och renässansen byggde från början till stor del på antikens ideal, men nu med kristendomen som sammanhållande kraft. Sveriges renässans utgick från klostren som utbytte (importerade) hantverkskunnande från den europeiska kontinenten och blev tongivande i allt som var ordnat, nytt och annorlunda.

   Vad vi idag bevittnar är en återgång till medeltida rättsskipning, tänkande och sedvänjor. Det borde av västvärldens människor betraktas som en uppgrävd dinosaurie men eftersom vi också har blivit ett degenererat elitsamhälle så upprepar vi mitt framför våra egna ögon samma misstag som de som bekämpade romarna en gång gjorde. Minns att Bysans en gång var romerskt!

   Istället för att ta vara på det bästa vi har uppnått genom forskning, kunskapsutbyte och erfarenhet så anser för många att detta är tråkigt (hur kul kan DET vara) och välkomnar istället det annorlunda, nervpirrande och spännande i det primitiva, som om det vore en ny Hollywoodfilm.

   Om ingen odlar kulturen försvinner den fort, och därmed alla framsteg som gjort vårt samhälle ledande inom många områden, inte minst när det gäller pliktkänsla och ansvarstagande utan tvång eller pekpinnar. Det har tagit oss tusen år att uppnå, men det kan förloras på en enda generation.

   Våra folkvalda politiker verkar dessutom ligga steget före.

   Gilla

 10. uppstigersolen skriver:

  Den här meningen blir bättre när man säger den än när man läser den. Islam is the religion of Peace, one piece here, another piece there, pieces everywhere.

  Gillad av 2 personer

 11. Jan Andersson skriver:

  Varje människa som lever i nuet och verkligheten vet att livet går vidare genom en rad beslut som man själv tar, hundratals beslut på mikronivå hela dagen, stora beslut vid enstaka tillfällen i livet. Om man ibland inte vet vilket beslut som är bäst för en själv eller de personer man har omsorgsansvar för så söker man samråd och kunskap. Men beslutet att anpassa sig eller att välja en annan väg är alltid ens eget, annars lever man inte ett fullvärdigt liv.

  Ibland kommer du att välja fel beslut, men du vet nu att ansvaret är ditt eget, även om du har följt vad andra har beslutat. Att i det läget skylla på ödet eller en högre makts vilja är bekvämt men reducerar dig som individ till en slav eller viljelös följare vars goda råd ingen kommer att efterfråga och vars åsikter ingen lyssnar till.

  Gillad av 2 personer

 12. Fredrik Lundgren skriver:

  Islam har uppfunnit väldigt lite i jämförelse med västvärlden. Jag läste att under ett år i Spanien översätts fler utländska böcker till spanska än vad som har översatts till arabiska under hela islams existens.

  Att viktigt står redan i koranen och det är en anledning till att islam brände ned bibliotek och böcker för att de stred mot vad som stod i koranen. Ingen annan vetenskap än den som står i koranen.

  Gilla

 13. MartinA skriver:

  Muhammed lär också ha sagt någonting ungefär som ”det är gott att synda nu så att gud kan förlåta dig senare”. Vilket jag tolkar som att om man inte är redo att förklara krig i fredsmånaden eller dylikt så kommer man bli besegrad. Och då kan gud ej förlåta en senare för man har försvunnit.
  Muhammed var en vis man.

  Gilla

 14. Lars-Olof Svensson skriver:

  Berhard Lewis två böcker What went wrong (2002) och The Crisis of Islam (2003) fick stor internationell uppmärksamhet och även bland intellektuella och sekulära muslimer, men googla man på dem i Sverige verkar de nästa okända. Hursomhelst:
  – De 27 mest bokläsande länderna toppas av USA och slutar med Vietnam. Inget muslimskt land på den listan.
  – Arab-världen översätter årligen 330 böcker till arabiska (talas av 450 miljoner), en femtedel av vad som årligen översätts till grekiska (talas av 12 miljoner)
  -Det totala antalet böcker som översatts till arabiskan sedan kalifen al-Mamun (900-talet) uppgår till omkring 100 000, ungefär samma antal som översätts tills spanskan varje år.
  Källan, se The Crisis of Islam s. 99.
  En följd av detta kan vi läsa i FNs The Arab Human Development Report från 2003:
  “ There are entire generations of Arabs who have not learnt how to play a musical
  instrument, and who have not read literary works because they were not accustomed to do so in school. Creative pursuits taken for granted in developed country schools have simply been neglected in the Arab world, with damaging results to the creative potential of its people.” Citatet återfinns även i rapporten från 2016 på sid. 74.
  En annan konsekvens är teknologisk efterblivenhet. Tittar vi på antal patent per miljon invånare är det bara Marocko som klarar tre patent per miljon invånare. Inget annat land i The Arab Region kommer upp i ens ett patent per miljon invånare. Finland redovisar 187 patent per miljon invånare, USA 289, Sykorea 779. Källa the Arab Human Development Report 2002 s. 157).
  Det är detta kompetensregn som ska rädda Sveriges ekonomi (SvT Nyheter 26 mars 2017) och stärka pensionssystemet (Pensionsmyndigheten 15 april 2016). Jag förstår inte varför inte media och politiker använder sig av dessa källor. Läser man Lewis och The Arab Human Development Report så måste man inse att det det är två absoluta extremer som möts när Mena-folket sätter bo i Sverige. Vår tids make or break ligger i att få dessa två extremer att gå i takt eller fungera i hop. Det är en uppgift som det tidigare homogena svenska folket aldrig ställts inför. Ett språk, en religion och ett parti och ett folk har gjort att värdegrundssvensken tror att alla är lika, lika som svenskar är lika varandra, men det löser ju inte problemen med arbetslöshet bland invandrare eller problemen i Gottsunda och inte minskar det dödsskjutningarna. Floskler som rasism löser heller inga problem.

  Gilla

  • The white spider skriver:

   The Crisis of Islam står på min bokhylla och lästes för många år sedan, en av många böcker i ämnet, jag har tröttnat på ämnet och behöver inte mer information, men det verkar som om etablissemanget och pk-isterna kollektivt och medvetet har valt att inte bilda sig i frågan.

   Gillad av 2 personer

 15. Annkristin skriver:

  Läser med stor behållning både krönikor och kommentarer här på DGS. I dessa tider av censur och åtal för hmf undrar jag dock hur det är möjligt att just denna sajt lyckas hålla sig under radarn när nästan all annan sk alternativmedia häcklas och hatas samt hackas av etablissemanget närstående vänsteraktivister. Några teorier kring det?

  Gilla

 16. CD skriver:

  Fredrika Bremer-förbundet och Rättviseförmedlingen vill tydligen att bokstaveringsalfabetet uppdateras så det ”bättre ska spegla Sverige”. Det nya alfabetet man föreslår innehåller namn som Emir, Khaled, Laila, Pippi, Tyra, Xena, Zelda och Ängel.

  Fredrika Bremer om muslimer och araber:

  ”Araberna ligga i oupphörlig fejd med varandra, stam emot stam, by emot by, och den starkare stammen, den större byn ödelägger så småningom den mindre… Shiiter och Sunniter äro bittra fiender”

  ”För att kunna bo här med någon trygghet måste européer bilda en koloni, stark nog för att med vapen i hand försvara sig mot dylika gräshoppståg och hålla araberna i respekt”

  ”Araberna duga ej härtill. Man kan ej lita på deras arbete, ej heller på deras trohet mot de kristna”

  ”de muslimska miljöer som hon ser :kvinnorna i dessa hem lever som haremsdamer, de saknar alla högre intressen och de har degraderats till prydnader och könsvarelser. Ytterst lägger hon ansvaret på Muhammed själv”

  https://tinyurl.com/ybdrjgsp
  https://www.svenskaakademien.se/sites/default/files/fredrika_bremer.pdf

  Gillad av 2 personer

  • Hawwa skriver:

   Det lite tokiga med det uppdaterade bokstaveringsalfabetet är att Khaled är föreslaget att tjänstgöra som exempel på K.
   Ett aber är att Khaled inte uttalas som K, utan det är ett ljud som påminner om tyskans ach-ljud.
   (Khaled är en transkribering och namnet inleds av den arabiska bokstaven Kha, det finns dock ett K (Kaf) i arabiska som uttalas som K gör på svenska).
   Syftet med bokstaveringsalfabetet gick förlorat i genus- och mångkultur-ivern.

   Gilla

 17. elfyma+ skriver:

  Jag avskyr hyckleri och föraktat hycklare som inte lever som de lär.
  Det är bara mina små barnbarn som har kommit på mig att hyckla -hittills.
  Som när jag tjatade om att de skulle hålla i sig med båda händerna när vi åkte berg- och dalbana, och jag själv ertappades med att plocka upp min kamera för att filma dem- istället för att hålla i med båda händerna.
  Små barn är ärliga låter sig inte luras – åtminstone innan de blivit hjärntvättade i våra förskolor och skolor.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.