Hur kommer det sig att talibaner använder mobiltelefoner?

Mohamed Omar

Salafisterna vill tillbaka till medeltiden, hur kommer det sig då att de använder mobiltelefoner? Jag ska försöka besvara den frågan. Ordet salafism kommer av det arabiska ordet ”salaf” som betyder föregångare. Man syftar på de tidiga muslimerna – ”urförsamlingen”. Dels de som ska ha levt med Muhammed och ”gått i hans skola” och dels de som levde med dem som levde med profeten. Man brukar räkna tre generationer till ”salaf as-salih” eller ”de rättfärdiga föregångarna”.

I Koranen fastställs att islam är en perfekt religion som inte behöver några tillägg. Gud påstås ha sagt: ”I dag har jag fullkomnat eder religion åt eder, gjort min nåd fullkommen och funnit för gott att giva eder Islam till religion.” (Zetterstéens svenska översättning, 1917)

Den islam som salafisterna förespråkar vill rensa bort alla ”människopåfund”, på arabiska ”bida’a”, ur religionen. Man vill skala av lager på lager tills man hittar den rena kärnan – Muhammed och hans trogna följeslagares – och följeslagarnas följeslagares – islam. Salafismen liknar på så vis protestantismen.

När man säger att man vill gå tillbaka till Muhammeds tid syftar man alltså på religionen och inte på teknik och vetenskap. Man tar gärna till sig nya tekniska uppfinningar. Al-Qaida, talibanerna och Islamiska Staten tvekar inte ett ögonblick att använda västerländsk teknik i sitt krig mot väst. Dock funderar man inte tillräckligt djupt på hur det kommer sig att islamvärlden är så efterbliven. Hur kommer det sig att salafisterna inte uppfinner något? Hur kommer det sig att de otrogna är så mycket mer tekniskt utvecklade?

Svaret man brukar höra är att det beror på att muslimerna har lämnat det rena och ursprungliga islam. Det är därför de halkat efter i utvecklingen. Det fanns en tid, säger man, då muslimerna var mer utvecklade än västvärlden. Då det uppfanns saker i islamvärlden. Men då glömmer man en viktig sak, nämligen att muslimerna under den så kallade ”guldåldern” inte var salafister. Islam på den tiden var ju fullt av sådana ”människopåfund” som salafisterna svurit att utrota, det vill säga helgon- och gravdyrkan, amuletter, välsignade träd och källor och extatiska danser. Och flera av de framstående tänkarna inom medeltidens islam var shiiter. Det finns inget salafisterna hatar mer än shiiterna som man beskyller för allt mellan himmel och jord. Det är nog bara judarna som är mer illistiga och mer usla än shiiterna i den salafistiska mytvärlden.

En salafistisk imam som är populär predikant i Uppsalamoskén heter Abdul Wadud och är utbildad i det salafistiska Saudiarabien. I föreläsningen ”Sanningen om shia” på YouTube kan man höra denne Abdul Wadud förklara att shiaislam uppstått genom en judisk konspiration. Det var en jude som låtsades vara muslim som hittade på shiiismen eftersom han ville förstöra islam inifrån. Föreläsaren tar sedan upp vad han menar är likheter mellan shiism och judisk tro. Judarna och andra otrogna kan inte förstöra islam från utsidan, säger han, därför utger de sig för att vara muslimer.

I ett yttrande säger profeten Muhammed att varje ”bida’a”, påfund är en vilseledande sak och varje vilseledande sak leder till elden, det vill säga helvetet. Profeten utfärdar här en sträng varning mot varje nyhet som man inför i religionen. Men debatten har inte slutat än. Det finns ju bra påfund, som till exempel Koranen själv. Koranen fanns inte som en hel och sammansatt bok på Muhammeds tid. Den är ett påfund. Så då har vissa lärda muslimer menat att man, trots profetens till synes tydliga yttrande, måste skilja på bra och dåliga påfund. Det profeten menade i sitt yttrande, menar man, syftar bara på påfund som strider mot sharia. Påfund som inte strider mot sharia är ok eller ibland, som i fallet Koranboken, rentav bra.

Det finns också ett annat yttrande där Muhammed säger att varje muslim som kommer på någon ny bra sak islam kommer att belönas, liksom var och en som följer uppfinnaren i denna sak. Vad kan det vara för saker? Inom sunnitisk islam kan det vara att samlas i moskén under ramadans nätter för att be tillsammans. Det gjorde man inte på Muhammeds tid. När man ställer detta yttrande som prisar den som kommer på nya bra saker mot det föregående yttrandet om hur ”varje påfund” leder till helvetet inser man att man måste lirka lite för att inte Muhammed ska säga emot sig själv. Det blir inte varje påfund, utan varje dåligt påfund. Den generella utsagan får preciseras.

Den som sätter sig in i denna debatt kommer att inse att den är gigantisk, snårig och saknar slut. Dock är alla, åtminstone i vår tid, överens om att förbudet mot nyheter bara gäller religiösa nyheter, inte teknik. Så därför har talibanerna ingenting emot mobiltelefoner. Dock är det tveksamt om ett talibansamhälle, med sina fobier mot ”människopåfund”, någonsin kommer att uppfinna egna mobiltelefoner. För i denna tanke finns ett förakt för det mänskliga. Det som är mänskligt är suspekt och mindervärdigt i förhållande till det gudomliga. Det gäller att söka det gudomliga och rensa bort allt mänskligt. Allahu akbar! Gud är stor, människan liten.

Och hur får vi kunskap om det gudomliga? Jo, genom Koranen. En bok som dock innehåller flera felaktigheter som en allvetande gud borde ha känt till. Det står till exempel att människan skapades av lera. Det står att världen kom till på sex dagar. Och att jorden kom till före himlen. Och att solen går ner i en dypöl om kvällen. Och att djur kan tala. Och så vidare.

Det är uppenbart att Koranens författare har en geocentrisk världsbild. Koranen nämner vid flera tillfällen att solen och månen rör sig i omloppsbanor – men aldrig att jorden gör det. Det är underförstått att jorden står stilla i centrum, medan himlakropparna rör sig.

Om Koranen är källan till den gudomliga kunskapen, så sätter jag hellre min tilltro till den mänskliga vetenskapen som faktiskt har bevis för sina påståenden. Men ni ska inte missförstå mig – jag är medveten om att Koranen trots sina anspråk är en helt igenom mänsklig bok.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan stödja mitt arbete genom att swisha till 0760078008 (Eddie Råbock).