Den nya vidskepelsen

Anders Leion

Skrock och skrymt breder ut sig. Folktro om vaccinets onaturlighet och farlighet får föräldrar att vägra vaccinering – och smittsamma sjukdomar sprider sig. Mp:s väljare tror mer på storvulna gester än fakta: stäng kärnkraftverken och satsa på elektrifiering, beskatta flyget och hindra investeringar i ny, snål flygplansteknik, bygg snabbtåg för elitens flängande mellan de tre största städerna och glöm pendlarnas elände. Mp har särskilt stora (nåja) andelar bland högutbildade. Det får en att undra hur den högre utbildningen i detta land kan vara beskaffad.

Ett indicium gavs i en debatt mellan olika forskare om orsakerna till SD:s framgångar.

Här redogör Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne om resultatet från deras omfattande, empiriska undersökning.  De använder data för alla nominerade och valda lokalpolitiker mellan 1998 och 2014 i alla partier och kommuner och indelar dessa i olika grupper efter hur säker eller osäker ställning de har på arbetsmarknaden. SD:s politiker hör i mycket högre grad till dem som har en osäker ställning på arbetsmarknaden än andra partiers politiker. Jämfört med övriga partier är sålunda 600 procent fler av SD:s politiker förtidspensionerade och 450 procent fler långtidsarbetslösa eller ekonomiskt inaktiva. (SD:s politiker hade ju inte fått plats vid de köttgrytor där de andra breder ut sig).

De studerar också valresultaten med hjälp av samma indelning i grupper efter ställningen på arbetsmarknaden. En jämförelse visar att SD:s röstandel har ökat betydligt mer mellan 2002 och 2014 i kommuner med fler innevånare som fått försämrade ekonomiska förhållanden än i andra kommuner. De använder sig av statistiska sambandsanalyser. Samma analysmetod visar däremot inte på ett samband mellan antalet invandrare på en ort och andelen SD-väljare.

Deras undersökning är mycket övertygande. Den strider inte på något sätt mot uppfattningen att den viktigaste frågan för SD:S väljare är invandringen. Jag har utrett detta här.

Mot deras resultat har dock flera invänt och istället hävdat att det just är invandringen som är orsaken till SD:s framgångar. Det gör till exempel Bo Rothstein här.

Han menar att den brist på alternativ till SD:s ställningstagande i invandringspolitiken, som etablerade partier varit ansvariga för, har lett till ett ”demokratiskt underskott”, vilket alltså innebar att det bara fanns SD att rösta på, eller motvilligt fortsätta att rösta på partier som inte erbjöd något annat alternativ än tystnad i sakfrågan och demonisering av SD.

Detta ”demokratiska underskott” tror jag också är en väsentlig förklaring till flykten från de gamla partierna över till SD. Det utesluter däremot på intet sätt att förklaringen till SD:s framgångar är av ekonomisk natur, enligt vad de tre författarna ovan påstår. Rothstein försöker undanröja detta påstående om ekonomins förklaringsvärde medelst en – okunnig – genomgång av efterkrigstiden arbetsmarknadspolitik.

Han skriver:

Strukturomvandlingarna under perioden från 1950-talet till slutet av 1980-talet var närmast våldsamma. Hela branscher såsom den stora varvsindustrin, stora delar av stålindustrin, de mindre och medelstora jordbruken och merparten av beklädnadsindustrin slogs ut och många tvingades sluta vad de uppfattat som trygga jobb.

Visst. Motorsågen friställde tiotusentals skogsarbetare, som fick bättre jobb på Volvo och på andra håll. Länge sågs denna omvandling av svenskt näringsliv som något mycket positivt. Det dröjde innan man började uttyda AMS som ”Alla måste söderut”. Under den första efterkrigstiden fanns också en omfattande debatt om vilken anställd som var mest skadlig för näringslivet: Stann-Anders eller Hoppjerka. Båda ansågs skadliga därför att de innebar antingen för liten rörlighet eller felaktig rörlighet. Arbetslösheten berördes knappast – därför att den inte var något aktuellt hot. Att hänvisa till denna tids strukturomvandling och de av denna berörda grupperna har alltså ingen bäring på dagens situation. Tvärtom, denna strukturomvandling var själva källan till det snabbt stigande välståndet. Överföringsvinsterna – den högre produktiviteten i industrin och andra stadsnäringar jämfört med de gamla näringarna på fälten och i skogen – var en stor del av BNP-tillväxten.

Mot slutet av artikeln talar Rothstein emot sig eget tidigare påstående om att SD:s väljares och politikers större ekonomiska utsatthet inte skulle vara den väsentliga förklaringen till partiets tillväxt:

Storleken på flyktingmottagandet plus anhöriginvandring har också inneburit att Sverige nu haft en exceptionellt hög befolkningstillväxt, högre än i många utvecklingsländer. Att många lågutbildade stöder SD måste också förklaras av att det är denna grupp som fått starkt ökad konkurrens om arbetstillfällen och bostäder.

Jaha? Inledningsvis lät det: ”Jag är också tveksam till att globaliseringens effekter när det gäller ökningen av antalet med osäkra jobb och antalet som står utanför arbetsmarknaden kan vara en huvudförklaring till SD:s framgångar.

På annat håll (DN 10/9, bakom betalvägg) har Folke, Persson och Rickne bemött kritik liknande den som Rothstein framför:

Till skillnad från mycket av debatten (och forskningen) menar vi dock att olika förklaringar kan förstärka varandra, snarare än utesluta varandra.

I den första artikel, den som länkas till ovan, säger de också:

En [förklaring] är att de som fått betydligt sämre ekonomiska villkor alltmer förlorat sin tillit till det politiska etablissemanget, där (S) och (V) ingår. De söker sig därför till ett parti som bygger stora delar av sin politik just på kritik av etablerade partier… En annan förklaring kan vara social identifikation: de som fått det relativt sämre identifierar sig starkare med den egna gruppen och lägger skulden på det sociologer kallar outgroups, som etablerade politiker och invandrare. Då blir ett parti som lovar omfördelning från utlandsfödda till Sverigefödda, och samtidigt kritiserar etablerade partier, mer attraktivt… En tredje förklaring till SD:s valframgångar kan vara att väljarna i utsatta grupper uppfattar SD:s kandidater som mer trovärdiga än de från andra partier, inklusive (S) och (V), eftersom de förra i högre grad representerar deras egen grupp – SD:s kandidater blir ”medborgarkandidater”, för att låna en beteckning från politisk ekonomi.

Rothstein nämner inte de tre forskarna vid namn. Sannolikt därför att han är rädd för deras empiriska artilleri. Det blir ju lättare att vingla omkring bland argumenten om man inte förhåller sig på något systematiskt sätt till tillgänglig empiri.

Slutligen tar Rothstein på sig fjäderbusken avsedd för särskilt högtidliga tillfällen och uttalar:

Tilläggas skall att jag personligen anser att den förda politiken var rätt och att landet på sikt kommer att gynnas ekonomiskt och även på andra sätt av den omfattande invandringen, även om integrationsproblemen nu är många och svåra.

Politiken var alltså ändå rätt? Enbart därför att på sikt skulle en vinst uppstå? Vad skulle de andra sätten vara? Varför får vi ingen redogörelse för dem?

Politiken var alltså rätt trots att den innebar ett under många år bestående demokratiskt underskott, vilket etablerade partier ännu lider av och länge fortfarande kommer att lida av… Och trots att den därmed använda strategin ”att stämpla huvuddelen av de som röstat på SD som moraliskt lågtstående människor inte har fungerat”…

Vad har varit rätt? Det moraliska poserandet som han själv ger exempel på när han högtidligen tar på sig sin fjäderbuske?

Skrock och skrymt breder ut sig. Och en framträdande vetenskapsman gör sitt bästa för att bereda vägen för okunskapen.

39 reaktioner på ”Den nya vidskepelsen

 1. Lars Strömberg skriver:

  Leion skriver:
  ”…Det får en att undra hur den högre utbildningen i detta land kan vara beskaffad. ..”

  Utbildning i all ära, definitivt.
  Men utbildning ersätter inte omdöme.
  Ej heller kan man utbilda sig till gott omdöme.
  Det finns sålunda rimligtvis en hel del välutbildade omdömeslösa.

  Gillad av 8 personer

 2. Tritonen skriver:

  Lönsamhet på sikt – ja, det kan man naturligtvis hoppas på, ungefär som att våldsbrottsligheten går ner. Det tar väl emot att erkänna ett komplett misslyckande. Bättre då med dimridåer för att hålla majoriteten av folket i okunnighet.

  Gillad av 1 person

 3. Winner takes nothing skriver:

  Politikerna idag agerar mot varje form av liv och detta kan ju inte fortgå för evigt, socialism har alltid sin egen död inbyggd och det vi upplever är socialism, vi kan kalla det pk-ism, men det är socialism. Det är självklart, varje system som utger sig för att ha en ”lösning”, ett fast mål, kommer ju att tvinga samhället att svänga runt denna bana mot detta mål, så varje folkligt uttryck som svänger ifrån detta mål måste motverkas, likt att man sänker temperaturen från rumstemperatur till nollpunkten, vatten fryser, men fortsätter man så fryser allt, och atomerna slutar svänga. Livet är dock starkare än döden och socialismen, vi får ta inspiration i björndjuret som klarar sig ner till absoluta nollpunkten nästan. Det enda sättet att hindra detta är att höja temperaturen, den så kallat demokratiska processen är tydlig, i senaste valet så föll temperaturen med ytterligare 50C och det blir allt svårare att röra sig.

  Eller så får vi göra som håkäringarna som gömmer sig djupen där de äldsta upplevde Galileo, vi kan titta upp år 2418.

  Gillad av 2 personer

  • Winner takes nothing skriver:

   Detta skulle föregå ovanstående men blev censurerar, jag har nu ändrat vad jag gissar var misshagligt.

   Jag anser att SDs tillväxt är det bästa beviset på att vi är fast i en kulturmarxistiska tankefigur som är fullständigt extrem, jag slösade bort nån timme igår på att lyssna på en kulturmarxistisk podd som låtsades, eller inte var medveten om, att den var kulturmarxistisk, vänsternissarna Ganman och Flam fladdrade förbi. Jag tycker deras samtal är symptomatiskt, för Ganman och Flam inbillar sig att de intar någon slags resonlig mitt, de säger de själva, anledningen till detta ät att de kan identifiera vissa av deras egen filosofis resultat, de är journalister (och vill båda komiskt nog inte kalla sig detta) och har väl sett en del av lögnerna på nära håll, och de är ju goda vänsterliberaler (läs kulturmarxister) och ljuger ju inte! De intar den kloka mitten! I själva verket så står endast en millimeter från den värsta Fi-politiker eller Stalin-anhängare, eller pk-islam-apologet, men tror själva att denna millimeter fört dem till mitten.
   Jag tror att utan SD så hade vi antagligen stoppat massinvandringen redan, detta pga Patriks analys om politikerväldet, de är ett skrå, och när ett yttre hot mot detta skrå uppstod i SD så skubbades de alla in i samma hörn, mindre och mindre ju mer SD växte, i detta hörn stod Schyman, Stalin, imamerna och Musa, Gardell och Arnstadt och Bjereld och Ramberg och Wallström och Ullenhag och Fridonlin och Lövin och Lööf och Reinfeldt, så galna extremister fick och får bestämma Sveriges politik för skrået måste hållas intakt. Utan SD så hade nog ”höger” blocket hållt emot och gjort en affärsstrategi av en mera rimlig invandringspolitik, som också låg S nära tidigare (även om inte jag anser den vara rimlig ens då). Så genom att politikerna bildade ett politikervälde så förhindrade de varje möjlighet för folklig korrigering för politikerna reagerar alltid MOT folkviljan, per automatik, och vi har nu tvingats in i ren extremism, och islam står och väntar som nästa steg.
   När man ser hur det inomparlamentariska fortgår så blir jag allt mer övertygad om att endast utomparlamentariska metoder fungerar, det system vi har nu gör att politikerna är en motkraft mot (det svenska) folket.

   Gillad av 5 personer

 4. Aurora skriver:

  Vad en vänsterköpt Rothstein säger berör mig inte i ryggen. Liksom merparten flyter han, som död fisk, med vänstetströmmen. Vad vi såg i riksdagen igår visar vägen för kommande 4 år. Allt eventuellt SD-samarbete med alliansen borde nu vara dött. C och L har visat sida. M och KD är förrådda. SDs strategi, både åt höger och vänster, för kommande 4 år i riksdagen borde vara ’give ’em hell’.

  Gillad av 9 personer

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag föreslår att Rothstein och likasinnade kollegor besöker något av de så kallade no-go-areas och förhör sig om situationen där. Sådana finns ju inom nära räckhåll till de flesta ”universitetsstäder”. Inte heller verkar det där som de ekonomiskt utsatta stöder SD enligt föreliggande röststatistik utan där är det närmast socialistpartierna som gynnas. Lämpligt röstdistrikt i Vivalla, Örebro kommun, kan studeras som ett exempel.

  Huruvida Sverige på sikt har fört rätt invandringspolitik återstår att se. Om allt skulle falla på plats så kanske det blir som Chicago i början av 1900-talet. Det finns ju också andra mindre smickrande alternativ. För den som är beredd att ta risker så saknas inte möjligheter.

  Ett kan man ändå säga. I ett land där risker av olika slag dominerar debatten, som diverse katastrofala klimatutvecklingar, där Sverige går i spetsen för att reducera eventuella risker, så är man samtidigt beredd att ta kolossala risker för den framtida samhällsutvecklingen utan att ens tänka på detta.
  Jag, åtminstone, har svårt att hänga med i denna uppenbara brist på risklogik.

  Gillad av 12 personer

 6. Jaxel skriver:

  Kan man inte se, åtminstone, det sista som i krönikan refereras från Rothstein som ett sorts alibi för att inte bli kallad rasist. Han skriver ju uttryckligen att han ” personligen anser” (sic!) att den förda politiken var rätt. Eller med andra detta är inget som han menar att det finns något vetenskapligt.stöd för utan bara ett personligt tyckande. Åtminstone vill jag.uppfatta det så.

  För övrigt är jag beredd att förlåta Rothstein mycket för att han i en debatt i DN fick Yvonne Hirdman att totalt tappa fattningen. Istället för att svara i sak började hon prata om en olycklig barndom och djupa subjektiva sår som en orsak till hans ställningstaganden.

  https://www.dn.se/arkiv/debatt/yvonne-hirdman-till-attack-mot-bo-rothstein-ett-illa-dolt-kvinnohat/

  Gillad av 1 person

 7. Fredrik Östman skriver:

  Den ”empiriska” undersökningen är långt ifrån detta. Det är bara confirmation bias. De har letat efter ”socioekonomiska faktorer” och funnit några just där man mest kan förmoda att finna dem. De har inte funnit något samband mellan dem och något annat. Framför allt har de sedan avvikit från Marxistisk metodik och inte upphöjt SD-väljarna till ”missgynnad grupp”, ”arbetarklassen” eller något liknande och föreslagit socioekonomiskt gynnande av dem.

  Allt de har funnit är att om man ser till att ta ifrån alla SD-sympatisörer deras levebröd, så kommer andelen SD-sympatisörer inom gruppen med lägre inkomster att öka mer än inom gruppen med högre inkomster. Dels för att en del som ”avslöjas” som SD-sympatisörer får se sina inkomster sjunka, dels genom att de med högre inkomster avhåller sig från att bli eller erkänna sig vara SD-sympatisörer.

  Det är rent politiska fenomen de har mätt, inte sociologiska. De har uppstått genom användandet av våld, hot och tvång.

  Gillad av 7 personer

 8. A.S. skriver:

  Direkt och indirekt behandlas ständigt och jämnt Sverigedemokraterna som varande ett problem. Som ett repellerande kraftcentrum. Och den problemdefinitionen görs överordnad tryggheten och styret över landet. Denna problemdefinition genomsyrar all media, alla politiska turer och diskussioner. Det är inte utan att man börjar uppfatta denna diskussion, som om demokratin själv utgjorde kärnan i problemet?

  I SVT går en serie TV-program om ondskans män. Senast programmet handlade om Stalin. Värre behandling av den egna befolkningen är klart svår att föreställa sig. Gammal välkänd skåpmat visserligen, men som koncentrerad sammanfattning stod TV-programmet ut. Där Hin håle själv fått stor konkurrens. Frågan är om han inte rentav hade använts som en förebild.

  När kulakutrotningen omfattning och syfte blottades för Stalins fru kritiserade hon honom hårt, gick därefter ut och sköt sig. För ingen fick kritisera Stalin. Utåt, mot folket, hade hon dock dött av en vanlig blindtarmsinflammation.

  Strax innan hade jag lyssnat till radion och en före detta partiledare som bekänt sig till Stalins lära. Nu kom han med kritik mot SD. Att detta parti inte var som andra. Och det hade han ju rätt i. Han kanske tänkte på sitt eget parti, och dess historiska rötter?

  Nu har Moderaterna stöttat en vice talman från just detta parti, som historiskt talat väl om broder Stalin. En man som en period gick i armkrok med Hitler, via Molotov–Ribbentrop-pakten. Men dessa rötter glömmer man lättvindigt bort. Så kan praktisk politik också se ut.

  Dansen runt SD präglas av en stor förljugenheten och ett mycket kort minne. All mer mörk och brutal historia glöms bort. Så blir det när minnet arbetar selektivt. Som stödparti tjänar glömskan ett parti särskilt väl. För behovet av stöd övertrumfar det mesta. I alla fall för vissa utvalda partier.

  Historielöshet kan vara ett farligt gift. I bästa fall kan man betrakta all kritik av SD som varande tämligen patetisk, sett ur verklighetens perspektiv. Man undrar vad svensk media och svenska toppolitiker håller på med? Var tas ansvar över verkliga historiska rötter? Hur axlas ett politiskt ansvar för ett helt land?

  Gillad av 9 personer

 9. Östrahult skriver:

  Det är väl inte fel att folk röstar i enlighet med sina intressen. Dessutom finns det folk som röstar på SD utan att vara lågutbildade eller fattiga, dessa röstar för att de ser de långsiktiga problemen som uppstår och av medkänsla med dem som får betala priset.

  Rothstein ingår i deep state som till varje pris ska skydda makten. Han representerar också en urartad verksamhet i form av en totalt politiserad forskning. Professor kan vilken knäppgök som helst bli i dagens Sverige, det gäller bara att ha svada och kunna vända kappan rätt.

  Gillad av 9 personer

 10. olle holmqvist skriver:

  ”Skrock och skrymt breder ut sig. Folktro om vaccinets onaturlighet och farlighet får föräldrar att vägra vaccinering – och smittsamma sjukdomar sprider sig. ”
  Verkligheten; De stora barnadödarna, difteri, mässling, röda hund var stora fram till ca 1870 och började sedan minska för att bli mkt små ca 1950. Därefter infördes vaccinering och minskningen fortsatte fast i långsammare takt.
  http://www.vaxchoicevt.com/science/historical-disease-death-rates/
  gäller hela VästVärlden
  Intressant scharlakansfeber – scarlet fever – som uppvisar utplåning – utan vaccin.

  Etablissemanget: Välj ett år på utförsbacken, t ex 1938 – se här s mycket och t ex 30 år senare¨- och se efter vaccinering – nästan ingenting.
  De verkliga orsakerna:
  1. trångboddhet bort Ett barn-en säng, knepigt för virus & bakterier ”Här rivs f a få ljus och luft” (Strindberg)
  2. Tvål o såpa ! bägge onaturliga kemisyntesprodukter
  3 Utdikning o sjösänkningar o annat inom jordbruk gav högre skördar
  4. Kompletterande import
  5. Utbyggda kloaksystem o latrinhämtning (latrinbäraren, en okänd folkhjälte). dricksvattenkällor kontamineras inte
  6. Tåget o flytt till stan, cykeln t¨logdansen bryter upp inavelsisolaten, kusinäktenskapen

  Idag symbios mellan det Välfärdsindustriella komplexet och korrrupta ledare.
  Istället för goda bostäder m m kan de vaccinera bort barnadödligheten o fin fin statistik.
  Och justa barrar åt sig själva.
  .https://www.zambianobserver.com/wp-content/uploads/2016/07/Unity-Palace-Yaounde-Cameroon.jpg

  Gillad av 3 personer

 11. Dandersan skriver:

  ”Vi gillar invandringen.
  Det ger oss en större bas att rekrytera ur.
  Vi behöver fler tjänsteproducerande människor.
  Bussförare , städare och kanske en ny roll som butler.
  Tacka vet jag den förda politiken.”
  Jämlikhet kan vi glömma!

  Gilla

 12. Eva Danielsson skriver:

  Krönikans budskap att de med sämst ställning på arbetsmarknaden utgör SD, är säkert rätt. Att hot mot de egna möjligheterna till utkomst är de viktigaste skälen till vad man röstar på.
  Det förvånar mig att SDväljare inte är fler på orter med hög andel invandrare. Stämmer detta även 2018?
  Folk jag känner är också väl så oroade av den ”konstiga” livsstilen hos invandrarna från framför allt Afrika som för den krackelerande välfärden och de direkta kostnaderna för invandringen. Kostnader som blir tydliga när man ser de nya dyra märkesbarnvagnarna som dras runt av burkaklädda kvinnor medan man själv som skattebetalare har letat på Blocket efter något liknande begagnat.

  Själv är jag skräckslagen inför islamsk herrefolkskultur och infiltrering av vårt samhälle. Ekonomisk ruin går alltid att ta sig upp ur för ett påhittigt och flitigt ingenjörsfolk, men en medeltida religiös kultur som t o m heter underkastelse, kan vi inte återhämta oss ifrån. Om de tillåts fortsätta att steg för steg få inflytande och makt i vårt samhälle.

  Gillad av 10 personer

  • Winner takes Nothing skriver:

   Tja så fattiga är vi skåningar inte. Skillnaden mellan Skåne och övriga landet låter sig inte förklaras på detta vis utan det betor nog mera på att en högre andel jobbar inom VIK och en högra andel är grupptänkande hycklare i Stockholm och Malmö än utanför dessa regioner.

   Gillad av 1 person

   • Hovs_hällar skriver:

    Man får skilja mellan etablerade invandrare, som har sin lojalitet i Sverige, och ej integrerade invandrare som saknar lojalitet med Sverige — och bara ser landet som en bankomat.

    De förstnämnda röstar mycket ofta på SD (har ex-vis en granne från Grekland som gör det) — medan resten tydligen mest röstar på sossarna, det säkraste kortet för den som lever på bidrag.

    Gillad av 3 personer

 13. Astrid skriver:

  Bo Rothsteins tro att Sverige och dess folk på sikt gynnas av omfattande fortgående invandring är en politikerväldets tro lika stark som folktron att det är precis tvärtom. Men vad innebär massinvandringen av muslimer på sikt när samhällets hela karaktär förändras? Tyckandet kring om utvecklingen är positiv eller negativ polariserar: Sjuklövern mot SD.
  Varför ska Europa förändras genom storskalig invandring från MENA? Det är en stor fråga. Varför håller flera av Europas toppolitiker fast vid att islamiseringen är nödvändig och önskvärd? Att islam tillhör Europa. En myt som blir sann efetersom:
  ”Islam är här för att stanna.”
  Kan svaret ligga i FN:s Agenda 2030? Jag tror det. Och flera följdavtal. Alltså en medveten Plan, politik, en del avfärdar som konspirationsteori, alla dokument till trots.
  Nästa viktiga fråga: Blir det en snällare sorts islam i Europa än i Arabvärlden; ”europiserad”? Eller är det bara för att lugna den sekulära och kristna delen av befolkningen makthavare brukar hävda det? Så här i en övergångstid, en tid av uppbrottsstämning, då den omfattande omdaningen till Nya Sverige med ny värdegrund obönhörligen går vidare.
  ”Inget att vara rädd för.”
  Valet blev ett ja till den globalismen. Men riktningen låg redan sedan länge fast, till synes omöjlig att rubba. Motståndet kommer förmodligen tona bort. Unga har inte fått lära sig förstå frihetens värde, äldre dör bort. De nya invandrade medborgarna sätter ofta annat högre än individuella friheter. Yttrandefriheten kan uppfattas lite som en oacceptabel rätt att få kränka.

  Gillad av 4 personer

 14. gmiksche skriver:

  Det må hända att de som röstar på SD i genomsnitt har lägre inkomst än genomsnittet av väljarkåren. Jag vågar dock påstå att andelen bidragstagare bland de som röstar på SD är betydligt lägre än hos ex vis S, V och Mp.

  Gillad av 7 personer

 15. educaremm skriver:

  Sociala, politiska, psykologiska och ideologiska vidskepelser, eller s.k. vanföreställningar, verkar vilja följa, och förfölja, människan och kunna ta sig endast mindre varierande uttryck?

  En livlig fantasi är en ständig och nödvändig del av människan? Fantasi som en viktig följeslagare, till människan genom varje ism, varje, lära, varje ideologi och varje religion, såsom en skugga? Såsom en oundviklig medpassagerare och samtidigt såsom en ständigt närvarande, men osynlig, omätbar och ofta också obegriplig, men samtidigt nödvändig medföljare på människans vandringar genom seklerna?

  Att göra världen begriplig genom att, som indianerna (?) vilja göra världens alla olika naturfenomen till – personer – ? Alltså genom att tilltala dem, bekräfta dem, med – Du – ? Du sol, du måne, du blomma, du gräs, du storm, du tornado, du tzunami, du orkan, du blixtar, du vulkanutbrott?

  Du, du, du – Gud -?….

  ( Läs mer https://educaremm.wordpress.com/ )

  Gilla

  • educaremm skriver:

   Ps.

   Kanske inte göra världen mer – begriplig – , med sådana personifierande tilltal till olika övermäktiga, för just människan opåverkbara och överväldigande naturfenomen, men mer kanske just en vilja, hos människan, inom kanske de flesta kulturer genom historiens gång, att just vilja – förmänskliga – , naturen genom att just vilja försöka att – etablera en relation – , eller kultivera ett persontilltal, till – Gudarna – , eller – Guden – , och just därigenom vilja göra just naturen mindre skrämmande? …..

   Det är just denna grundrelation, till Guden eller till gudarna, som människan har haft en vilja att kultivera, alltsedan människan började att bygga samhällen? Samt att då också upprätta kulturer och traditioner kring födelse, vuxenblivande, familjebildning och begravning osv.

   Att försöka förmänskliga alla de hotfulla och övermäktiga, samt storartade och mäktiga naturfenomen som naturen kan bjuda på, och som förmodligen alltid har kunnat skrämma människor, det har fått människan att skapa sådan kultur?

   Det verkar ha funnits en vilja att försöka att blidka mäktiga och livsavgörande naturkrafter, genom att odla, eller kultivera ett bedjande tilltal, med offerritualer, med ceremonier, med ödmjukhet, med hyllande osv, samt även med en underdånighet osv., et cetera, för att försöka skapa ett – förmänskligande – av dessa naturmakter – just genom att försöka att – Personbekräfta dem – ?

   Dessa urgamla kulturella fenomen är i sig mycket intressanta psykologiska och sociologiska företeelser inom just arten människa.

   .

   Gilla

 16. Hovs_hällar skriver:

  För ett par år sedan körde Löfven med resonemanget att asylinvandringen blir lönsam ”på lång sikt”.

  Tino Sanandaji gjorde narr av detta genom att bland annat analysera områden som Malmö kommun, där som han uttrycker det ”lång sikt redan inträffat”.

  Det vill säga: den kommunen är numera konkursmässig och skulle inte klara sig utan stora subventioner från mera lyckosamma kommuner med bättre ekonomi.

  Slutsatsen blir alltså: ju fler asylinvandrare i ett område, desto mer katastrofal blir det områdets ekonomi — och att påstå något annat är närmast löjeväckande.

  Visst, man kan alltid påstå att nånting blir bra på lång sikt, men som någon sa ”på lång sikt är vi alla döda”.

  Gillad av 5 personer

 17. p kohlin skriver:

  Lite offside:
  1. Alla riksdagsledamöter utom SD:are bör tvingas se ”Fem myror är fler än fyra elefanter” på storbild i plenumsalen
  2. Herbert Tingstens ”De konservativa idéerna” blir obligatorisk läsning i gymnasiet
  3. Alla svenskar måste genomgå KBT (kognitiv beteende terapi)

  Gillad av 1 person

 18. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Vad Rothstein gör är att rättfärdiga hur Riksdagens knapptryckarkompanier by-passat folket i fråga om omsorgsinvandringen med ursäkten att det på sikt kommer att göra Sverige ekonomiskt rikare.
  Luktar ungefär som försvaret av samlingsregeringens (1939-1945) kohandel med Tyskland (39-43) och sedermera omvändelse till de Allierade som allmänt anses ha bidragit till Sveriges ekonomiska utveckling.
  Visst, kanske odemokratiskt för stunden, en svårförsvarad process – för den som tror på folkomröstningar – under täckmantel av humanism men gudars vilken vinst vi kan bärga om några år.
  F.ö. röster en hel del med invandrarbakgrund på SD, inte för att de är dumma i huvudet, inte för att de är lågutbildade men för att de känner sig oskyddade, och så också är.

  Gillad av 1 person

 19. styggestig skriver:

  Nja Anders, sakta i backarna nu. Rothstein har visst rätt i att LOs solidariska lönepolitik på 50- och 60-talet snabbt förändrade det svenska samhället till det bättre – i synnerhet för de som inte behövde flytta till Rosengård, Biskopsgården, Angered, Fittja, Flemingsberg, Haninge, etc. De som redan fanns i storstäderna och har suttit i villor och hyresreglerade lägenheter, de är de stora vinnarna.
  MEN ANDERS, visst blev den solidariska lönepolitiken till slut en relik eller dogm som LO håller fast vid än idag. Inte kan väl en lönepolitik som har slagit ut små och medelstora företag i det som alla stockholmare kallar ”landsorten” och som t o m lokala LO-fackklubbsordföranden tar sig för pannan när de tänker på sägas ha ökat välståndet i samhället? Se hur det ser ut på de lokala arbetsmarknaderna i storstäder såväl som i ”landsorten”. Det saknas helt ingångsjobb och lärlingsjobb. LO har en stor del i att integrationen inte har fungerat i Sverige och har kommit undan alldeles för enkelt. LO är boven i sammanhanget!

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.