Gästskribent Dan Ahlmark: Vad händer politiskt i USA i höst?

I ett av världens politiskt stabilaste länder – USA – kan nu ett av de två huvudpartierna inte acceptera valutslag gällande presidentposten. Enligt vad som hittills framkommit, har ledande personer i det demokratiska partiet – och bestämmande personer i bland annat FBI och amerikanska justitiedepartementet – sedan våren 2016 försökt skada Trumps valkampanj och senare hans möjligheter att fungera som president.

Inledningsvis var syftet att hindra honom från att vinna presidentvalet genom att skapa och läcka ofördelaktiga nyheter om honom (främst genom påståenden om ett samröre med ryska regeringen). Senare blev syftet att genom fortsatt läckande och genom Muellers federala utredning om samverkan med ryska myndigheter tvinga honom att avgå frivilligt eller genom kongressbeslut. Även om man inte kunde bevisa någon samverkan skulle läckor av olika slag bland annat från utredningen och den oavlåtliga negativa trumelden från åtminstone 90 procent av media medföra att amerikanarnas gillande av Trump pressades ned så lågt, att han förlorade stödet i kongressen. Därmed skulle han varit tvungen att avgå, trots att anklagelserna mot honom inte kunde bevisas. Men man har ännu inte lyckats göra honom impopulär.

Huvudmålet var och är alltså att eliminera resultatet av 2016 års presidentval. En politik driven av en president Pence och republikanerna i kongressen, vilket skulle bli effekten, fruktar demokraterna – och etablissemanget – inte. Efter nederlaget i presidentvalet har den radikala falangen i det demokratiska partiet vuxit ytterligare.

Även den radikalaste delen av denna – de demokratiska socialisterna – har i en del områden lyckats att i primärvalen få sina kandidater valda. Dessa kan dock knappast – förutom i för vänstern säkra valkretsar – vinna i de allmänna valen. Om demokraterna misslyckas i november kan man förvänta sig en fortsatt rörelse åt vänster. Man kommer då att ytterligare förstärka partiets profil skapad av identitetspolitik, kulturmarxistiska policies, globalism och anti-amerikanism.

Demokratiska partiet är huvudsakligen inte längre ett pragmatiskt centerparti utan ett radikalt vänsterparti i allt större utsträckning dominerat av kulturmarxistisk ideologi. Och den utvecklingen kommer i så fall att ytterligare försvaga partiet inför presidentvalet 2020 och senare. En partiuppsplittring mellan kvarvarande moderata och de radikala krafterna är så småningom inte omöjlig.

En liknande utveckling kan skönjas i media. Denna utveckling har redan förvandlat tidigare respekterade tidningar som New York Times, Washington Post med flera samt TV-bolagen (exklusive Fox) till – gällande inrikespolitiken – Trumphatande förmedlare av alltför ofta falska nyheter. Den journalistiska standarden i USA har sedan 2016 varit i fritt fall.

Det finns skäl att tro att ingen annan republikansk presidentkandidat än Trump hade lyckats vinna valet 2016. Hillary Clintons många nackdelar som kandidat uppvägdes av den politiska organisation Bill Clinton byggt, det skydd media gav henne och de stora finansiella resurser hon hade. Och varje republikansk kandidat skulle ha blivit hudflängd och förtalad på liknande orättvist sätt som till exempel Mitt Romney blev, och sannolikt med samma resultat. Ingen av kandidaterna hade vågat – oftast inte ens velat – driva de frågor som gav Trump segern: stopp för handelsavtal, som skadar amerikanska arbetare och därmed medelklassen; stopp för illegal immigration (till exempel muren mot Mexiko); att i alla avseenden sätta USAs intressen först (Make America Great Again) i opposition till de sista decenniernas globalism; och att ”dränera träsket” det vill säga att försöka eliminera inflytandet från etablissemanget främst i Washington.

Etablissemanget, som även många ledande republikaner tillhör, uppfattas av många republikanska väljare ha drivit fram de misslyckade policies sedan 90-talet, vilka utplånat industristäderna i bland annat Mellanvästern och medfört stora ekonomiska och sociala umbäranden för den amerikanska allmänheten.

Med sin egen ekonomiska bas kunde Trump förbli oberoende av finansiärer som skulle bundit honom till felaktiga policies. Genom sin djupt personliga marknadsföring (debatter, TV-intervjuer, twitter, stora livliga valmöten med mera) lyckades han bygga upp en unik kontakt med den amerikanska allmänheten, som även vidmakthållits och förstärkts sedan november 2016. En vit, 70-årig företagare och miljardär utan politisk erfarenhet lyckades med konststycket att genom sin personlighet, åsikter och politik göra sig till representant även för en nämnvärd andel av de amerikanska industriarbetare som hela livet röstat på demokraterna och sett republikanerna som ett överklassparti. Medan delar av Trumps väljarkår skapats av honom, kan man säga att en väsentlig andel av de republikanska väljarna redan tidigare tröttnat på sina politiska representanters kraftlöshet och feghet inför den ständiga expansionen av en kulturmarxistisk vänster under tvåtusentalet i USA.

Striderna om nomineringen 2016 visade att väldigt många av dem just önskade en kandidat som Trump. Han var en konsekvens av detta kanske i högre grad än att han skapade det nya republikanska parti som nu tonar fram: det arbetande USAs parti. Idag stöder nio av tio republikanska partimedlemmar Trumps politik.

Dessutom lyckades Trump få en större andel svarta röster än någon tidigare republikansk presidentkandidat samt också en hygglig andel av de latinska rösterna. Under de följande två åren har han sakta ökat sin acceptans hos svarta och latinamerikaner, och hans arbete att stoppa den illegala immigrationen är lustigt nog ett av skälen till detta. Förutom att brottsligheten ökar förstår många svarta vad illegal immigration betyder för deras egna möjligheter att få arbete och en god timlön. Särskilt Trumps intrång i den svarta valmanskåren är oerhört farlig för demokraterna, eftersom deras beroende av att 80 – 90 procent av dessa röstar demokratiskt är i många fall avgörande för demokraternas valsegrar lokalt, delstatligt och nationellt.

Kongressvalen i november två år efter presidentvalen brukar vara negativa för partiet i Vita Huset. Om valet i november 2018 bestäms av lokal och delstatlig politik, är det osäkert hur det går, och om demokraterna lyckas skaffa sig en majoritet i representanthuset. Om valet i stället huvudsakligen kommer att handla om vad som sker allmänt i USA och i den federala politiken, lyckas republikanerna sannolikt åtminstone bevara sin majoritet där samt öka den i senaten. Det innebär, att republikanerna önskar ”nationalisera” kongressvalet och låta detta främst handla om immigration, handelspolitik och den konjunkturuppgång och ekonomiska tillväxt Trump åstadkommit.

I sina försök att åstadkomma detta har republikanerna nu fått hjälp av att Obama engagerat sig i valrörelsen. Eftersom Obama under sina år var notoriskt svag att omvandla sitt eget väljarstöd till att få andra valda – demokratiska partiet decimerades kraftigt under perioden 2008 till 2016 såväl i kongressen som i delstaterna och lokalt – mottas hans inhopp med glädje av republikanerna. En uppmärksammad republikansk blogg utbrast: ”Glory Hallelujah! Thank God Obama is back”. Ännu bättre blir det, om Hillary Clinton också engagerar sig mera aktivt i valet. Hennes förmåga att entusiasmera demokrater är troligen mindre än hennes förmåga att få uppretade republikaner att åter gå till vallokalerna.

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav förra året ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. 

46 reaktioner på ”Gästskribent Dan Ahlmark: Vad händer politiskt i USA i höst?

 1. Bo Svensson skriver:

  Rätta lösningen på problemet att industrijobben gick till Kina och de enkla jobben till invandrare söderifrån är inte handelshinder. – Det måste väl vara lägre lönekrav. – Och bidrag till arbetslösa måste utformas så att de inte försvagar incitamenten att söka jobb.

  Gillad av 1 person

 2. larslindblog skriver:

  När det gäller Trump drar man sig inte för de mest tarvliga påhopp. En sköka med artistnamnet ”Stormy Daniels ” ges stort utrymme i olika media för påstådda kontakter med Trump. Kontakter kvinnan påstår har skett för åratal sedan och inte kan vare sig bevisas eller motbevisas.

  Lika knasigt är det ju med den domare i HD Trump tänkt utnämna ; en kvinna dyker upp och påstår att mannen i fråga gnidigt sig mot henne på ett opassande sätt . Händelsen skulle ägt rum när dom inblandade var tonåringar – för 36 år sedan.
  Finns det inga gränser för alla dumheter ?

  Gillad av 9 personer

  • Anders L. skriver:

   36 år sedan? Vi har en kulturprofil, vars hustru avträdde stolen, som påstås ha kuckelurat med någon för 7 år sedan. Men, såklart Trump smäller 5 gånger högre. Men jag hade ihop det med en flowerpower-tjej i London redan 1968. Det får man aldrig läsa om.

   Gillad av 1 person

 3. Östrahult skriver:

  Intressant! Det är en märklig konstellation som motarbetar Trump, bestående av:

  • ”Storfinansen”
  • Vänsterfolk inom media, kultur och forskning
  • En byråkrati nerlusad med beroenden till Storfinansen och demokraterna

  Vänsterfolket bjäbbar bara på ungefär som i SVT men det är anmärkningsvärt hur långt byråkratin och storfinansen är beredda att gå för att bli av med Trump. Så kallat vanligt folk förstår nog inte med vilken råhet man driver sina intressen. En bra illustration till hur det ser ut bland dagens makthavare är hur Macron och hans anhang i Frankrike fått en domstol att tvinga Marine Le Pen till test för sinnessjukdom för att hon visat bilder på IS grymhet.

  Det är en mycket intressant utveckling att demokraterna faller isär. Storfinansen borde dock kalkylera med risken att vänsterfolket blir mera dominerande än de förväntar sig och då kanske inte den oheliga alliansen överlever.

  Gillad av 3 personer

  • Tritonen skriver:

   Ja, Macron hade ju också det dåliga omdömet att under valrörelsen i Sverige dissa SD som inkompatibelt med svenska värderingar, eller hur han uttryckte sig. Hur domstolen resonerar i Marine LePen-fallet är minst sagt svårförståeligt.

   Gillad av 1 person

  • Underdog skriver:

   LePen-beslutet är ett exempel på återkomsten av Stalins och Hitlers teknik att på riktigt idiotförklara motståndarna. Vysjinskij hade under Moskva-rättegångarna för vana att hävda att de åtalade dissidenterna var galna hundar som naturligtvis borde skjutas allihop. I vår egen lilla ankdamm finns tendenser åt samma håll. I vetandets värld i P1 intervjuas ”klimatskeptikern” professor Peter Stilbs, som i och för sig ges möjlighet att sakligt redogöra för varför han är skeptisk till alarmismen. Men sedan intervjuas två forskare som har fått anslag för att forska om vilka skeptikerna är och varför de är skeptiska och som naturligtvis kommer fram till att det är fråga om fnoskiga (ordet är min tolkning) äldre män, ofta invandringskritiska. Steget är inte långt till senilitet och därifrån tar man sig lätt till andra mentala tillstånd.

   Stilbs kommentar var (ungefär): ”Jag förstår inte varför man använder skattepengar till sådana undersökningar”. Tyvärr förstår jag alltför väl.

   Gillad av 4 personer

   • MartinA skriver:

    Det var intressant. Jag är ju medveten om att i USSR så började man använda mentalsjukhus snarare än gulag och avrättning efter stalinismen. Men jag visste inte att nazisterna använde samma teknik. Tack!
    Kan du ge något exempel?

    Gillad av 1 person

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    En av 1900-talets stora författare: Imre Kerte’sz behandlades på precis det sättet.
    Eftersom nobelprisvinnaren inte applåderade omsorgsinvandringen till Europa utan i stället pekade på de farliga konsekvenserna av densamme måste han ha blivit senil, mentalsjuk och hopplöst opålitlig.
    Jag noterar blott att vi här på kommentarstråden, även om vi är spydiga o kritiska sällan hemfaller åt rena personpåhopp och ärekränkningar ity vi har fult upp med att beskriva det som MSM vägrar berätta om.

    Gilla

  • Vax skriver:

   Den brittiske EU-skeptikern och politiske kommentatorn Rodney Atkinson skrev i sin bok ”Fascist Europe Rising” bl.a om de tekniker man använder för att underminera och förstöra de fria nationerna i Europa och om EU:s korporativsteg mot fascism.

   Tidningen The Morning Star skrev så här i sin recension:

   ”En förödande exposé över det förakt för demokrati som en arrogant självutnämnd elit har utövat för att skinna nationerna i Europa.”

   The Times gav faktiskt en överraskande ärlig och träffsäker definition på Bilderberggruppen redan 1977 genom följande ord:

   ”En klick av de rikaste, ekonomiskt och politiskt mäktigaste människorna i västvärlden, som i hemlighet träffas en gång om året för att planera saker som sedan råkar inträffa.

   Samma fulspel där som här.

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Storfinansen är globalister och ser kulturmarxisterna som sina nyttiga idioter; finansierade och dirigerade av George Soros.

   Vänsterkrafterna och globalisterna har samma mål så det är nog ingen fara. Vänstern kommer alltid att tro på gratismåltider.

   Gilla

 4. Elisabeth skriver:

  https://www.zerohedge.com/news/2018-09-20/third-veritas-video-reveals-socialist-gao-empoyee-admitting-i-break-rules-every-day
  Tack Dan Ahlmark, mycket bra. Mycket bra att få lite tillrättalägganden av den oerhört felaktiga och vinklade bild av Trump som ges i svensk media. Ta det här med den skandalösa anti-Trumpinfiltrationen inom myndigheter och departement. Får vi höra ett pip om detta i svensk media ? Nej, för svensk media är en enfaldig ekokammare av amerikansk media som – jag håller verkligen med Dan A där – befinner sig i ett fritt fall sedan hösten 2016. Ja, svensk media har befunnit sig i fritt fall längre än så förstås. Det som trots allt sent omsider grävts fram påminner också starkt om den situation vi har i Sverige med anti-SD infiltration på säkerligen alla nivåer och alldeles definitivt inom media.I USA kan inte Demokraterna acceptera Trumps seger. I Sverige kan inte någon av de etablerade partierna ( och media ) acceptera SDs framgångar. Det är något i grunden fel på många vänster-liberaler. Det finns en illaluktande fanatisk intolerans hos många av dem. Jag önskar verkligen att vi hade en politiker av Trumps kaliber i Sverige, någon som kunde ”drain the swamp” även hos oss.

  Gillad av 10 personer

  • MartinA skriver:

   Mja, här i sverige använder vi en litet annan taktik. Vi ger träsket helt och hållet fria tyglar. I trygg förvissning om att när de väl åstadkommit samhällskollaps, svält och total katastrof så kommer vi ha mandat att göra precis vad vi vill med dem.

   Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    You know, well, you know you had it comin’ to you
    Dreamer, you stupid little dreamer

    Lyssna. Dom pissar i ditt ansikte. Och du ler och öppnar munnen. Dreamer kan ju du lägga dig på knä och lapa i dig, om din värdighet tillåter. JAG ÄTER ALARIC och STILLICHO och BJÖRN JÄRNSIDA. Din kost kan jag ju inte styra. Däremot kan jag bedöma den.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Infiltrationen har funnits där sedan 1973 när Jimmy Carter skapade Senior Executive Service; en kader på f.n. c;a 25 000 oavsättliga personer. Framför allt är hela gräddan inom Justitiedepartementet , Utrikesdepartementet och Finansen SES. I praktiken styr de hela det byråkratiska USA.

   Gilla

 5. Anders Lundin skriver:

  Trumps huvudbudskap är mitt land och dess folk först. Eller med andra ord: de som har valt mig och avlönar mig först. Detta är oerhört provocerande för Pkisterna. Säger allt. Om Pk.
  Enligt Pk:s logiks kulle exempelvis VD:n för Astra kunna säga: jag sätter Gambro främst och mötas med sympati och ryggdunkningar…?
  Pkism måste vara en diagnos eftersom allt logiskt tänkande har havererat och all rimlighet och förnuft sätts åt sidan.

  Gillad av 6 personer

 6. Anders Lundin skriver:

  Trumps huvudbudskap är mitt land och dess folk först. Eller med andra ord: de som har valt mig och avlönar mig först. Detta är oerhört provocerande för Pkisterna. Säger allt. Om Pk.
  Enligt Pk:s logik skulle exempelvis VD:n för Astra kunna säga: jag sätter Gambro främst och mötas med sympati och ryggdunkningar…?
  Pkism måste vara en diagnos eftersom allt logiskt tänkande har havererat och all rimlighet och förnuft sätts åt sidan.

  Gilla

  • Klas Göran skriver:

   Trump valdes till ”President of the United States” (POTUS) Inte till ”President of the Guys who Voted for Him” (POTGWVFH). Det innebär att han som POTUS har ansvar för alla amerikanska medborgare, inte bara för sina väljare. Så visst är det provocerande att den som vinner valet med knapp majoritet börjar slå ner på alla som inte röstade på honom. När det händer i u-länder brukar man tvivla på presidentens demokratiska sinnelag…

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Med ”att slå ner” menar du att fixa jobb, få ner arbetslöshet och kriminalitet, minska byråkratin. öka säkerheten i världen? Jag kan ladda på den listan av ”nerslag” om du vill!

    Gilla

 7. Underdog skriver:

  När det gäller Trump har han ju lyckats utomordentligt väl med sin taktik att få media att prata om hans spektakulära utspel och inte alls bry sig om vad han faktiskt gör i form av politiska beslut. Det är underbetyg åt media som i vanlig ordning inte förmår begripa något alls om verkligheten.

  Gillad av 2 personer

 8. Klas Göran skriver:

  Halleluja! Prisa Trump! Lystren till det sanna trumpistiska evangeliet som skall frälsa Eder! Släng ifrån Er Edra kryckor! Stån opp! Talen i tungor (svengelska)! Akten Eder för Satan (Hillary) och hans (hennes) anhang (Obama, MSM, PK)! Lystren icke när Satan (folkets fiender: NYT, CNN, MSM) sprider lögner om Honom (Trump)! Strö palmer, bred ut kläder när Han kommer till Washington, D.C. ridande på en åsna, kommande med Ordet (och inte ryska pengar). Allt han säger är sanning! Allt I hören om honom är falsk vittnesbörd! O s v.

  Det var länge sedan jag läste en artikel som innehöll en sådan total och fullständig lovprisning av en politiker, därtill en utländsk sådan. Nu väntar jag bara på motsvarande inlägg om andra misförstådda och förtalade stora folkvalda ledare som sätter sitt folk först och kämpar mot MSM och PK, som Putin, Erdogan, Duterte, Mugabe, Maduro (alla har väl rätt att gå på krogen ibland!), Ortega eller Zuma.

  Gilla

  • Anders Lundin skriver:

   Letar efter sakargument i din textmassa Klas Göran. Hittar inga. Som vanligt då alltså. Pk föredrar känslor före sakargument. Men visst är det provocerande Klas Göran att han sätter de han företräder – de amerikanska medborgarna – först?
   Konstigt. Du sätter alldelles säkert exempelvis andra barn före dina egna? Om inte så finns det ett bra ord för ditt snack: hyckleri.

   Gillad av 1 person

   • Klas Göran skriver:

    Sakargumenten finns i mina tidigare inlägg till temat. Till en väckelsepredikan inför en (ny-)frälst församling accepteras inga sakargument. Trump kan inte gå på vattnet? Fake news! Han tog upp lån hos ryska oligarker när amerikanska banker ströp hans kredit? Fake news! Hans ekonomiska politik gynnar Wall Street och miljardärerna snarare än hans väljare? Fake news!

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Klas-Göran! Jag vet inte om du lyssnar till Rachel Maddow, Joe Scarborough eller Anderson Cooper på dagarna eller nätterna. De uttrycker sig i vart fall ungefär som du, bara kanske något mindre nyanserat (om möjligt!).

   Gilla

   • Klas Göran skriver:

    Jag hade aldrig hört talas om dessa personer innan. Min position gentemot president Trump är blicken utifrån på supermakten USA: hur påverkar det han gör världen utanför USA? Ligger det han håller på med verkligen i USA:s utrikespolitiska intresse? Vad är drivkraften bakom hans utrikespolitik? Den amerikanska inrikespolitiska debatten intresserar mig inte speciellt.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Ok, vi spelar på dina villkor och pratar internationell politik.

    Kriget i Afghanistan: vad har det kostat? Vad är resultatet? Talibanerna har större makt än någonsin! Osama bin Laden lever lyxliv på Bahamas. Europa övesvämmas av afghaner. Soldaternas primära uppgift är att bevaka poppy fields.

    Kina kan inte längre använda amerikanska konsumenter för att föda sin diktatur.

    Mexiko kan inte, som deras nyvalde socialistiske president önskade. fritt utvandra norrut.

    EU måste betala för sitt försvar.

    De två Korea är på väg att bli ett.

    Vad är det mer du tänkte på?

    Gilla

   • Klas Göran skriver:

    Ett klargörande kanske behövs: Min utgångspunkt är att en amerikansk president p g a den amerikanska författningen påverkar amerikanska medborgare på ett fullkomligt annat sätt än vad den påverkar omvärlden. Amerikaner skyddas mot den federala utförande makten såväl genom checks-and-balances-systemet, som genom federalismen och det omfattande lokala självstyret. I utrikes ärenden har presidenten däremot omfattande befogenheter. Icke-amerikaner drabbas därför direkt av en amerikansk supermaktspresidents nycker. Därför intresserar jag mig för USA:s utrikespolitik under Trump.

    Gilla

 9. Allan Forsling skriver:

  Jag är mycket skeptisk till Public service och vad de serverar oss. Nu senast på nyheterna igår. Då har deras reporter rest till Puerto Rico för att baktala Trump. USA hade inte alls gjort det de borde. Amerikansk Tv kan ta upp sådant, men SvT gör det inte för os ge oss relevant info- utan bara för att komma åt Trump. Vedervärdigt. Vi har inte röstat dit honom som prersident

  Gilla

 10. Samuel af Ugglas skriver:

  Vad hade hänt en ”democrat” uppträtt, uttalat alla dessa tarvligheter som socialisterna översköljer President Donald Trump med om presidenten hade hetat något annat och varit ”Democrat”? Undrar hur länge socialisterna kan leva av och använda sig av hudfärgen för att förnedra det amerikanska folket?

  Gilla

 11. olle reimers skriver:

  Dan Ahlmark, jag står i regelbunden kontakt med journalisterna på SvD som skriver om USA. Det händer faktiskt att de lyssnar! Även om det är motvilligt.

  När jag pratar med dem slås jag av hur djupt och fast i det av Operation Mockingbird skapade träsket journalistkåren sitter. Skönt att det finns sådana som du!

  Gilla

 12. phnordin skriver:

  Jag skulle vilja se en ärlig redovisning av Trumpimperiets finanser. Sådana handlingar har mig veterligen publicerats. Dessutom vore en tydlig rapportering av Trumpbolagens affärer med Ryssland och Ukraina vara av intresse liksom de förhandlingar på tu man hand Trum-Putin som nyligen förts.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.