Gästskribent Torsten Sandström: Minoriteternas dominans

Sverige har en ångestfylld relation till sina minoritetsgrupper. De få människor relativt sett som är hbtq, kommer från annat land, är samer, har funktionshinder med mera ges en uppmärksamhet som saknar gränser. Lagstiftningen sväller av regler. Bidragen flödar. Och media dignar av rapporter om vilket elände som minoritetsgrupperna lever under. Inte minst i SR och SVT, det vill säga de kanaler som staten själv styr med en stiftelse som bulvanägare (och svenska folket som betalare). I tider av Pride stockar sig hyllande program i bjärta färger.

Nu ska inte läsaren tro att jag ogillar minoriteter av skilda slag. Tvärtom tillhör det juristens basutbildning att försöka förstå hur olika gruppers intressen måste balanseras för att ett samhälle ska vara harmoniskt. Minoritetsmedlemmarnas bekymmer måste tas på allvar och luftas för att en utveckling ska kunna ske utan större konflikter. Dessutom är det en välfärdsfråga att en mindre grupp av människor, i utsatt ställning, ges drägliga levnadsförhållanden. Jag som jobbar med bolagsjuridik vet att ett gott företag måste vårda sina småägare. Om de tillåts nedtrampas – och skyddsregler saknas i aktiebolagslagen – blir företagandet i Sverige mindre attraktivt. Dessutom är det i grunden en fråga om yttrandefrihet. Den lilla människan ska ha rätt att höja rösten. Och den starke måste alltid respektfullt lyssna och samtala. Men han eller hon behöver inte alltid hålla med.

Det svenska problemet gäller just svårigheten att balansera mellan majoritetens och minoritetens roller. Och med demokratisk balans menar jag förstås att samhället först ska se till att majoritetsgruppens behov tillgodoses. Detta ska ske med hänsyn tagen till mindregruppens befogade intressen. Det är här Sverige har kommit snett. Politiker, lagstiftare och journalister ger ett hejdlöst stöd åt krav från särgruppernas många organisationer. Den som försöker uppmana till försiktighet utpekas som människohatare och förtryckare. Det svenska problemet är att en gradering och återhållsamhet inte tillåts vid ett samtal om en minoritetsgrupps ställning. Minoriteten tycks alltid ha rätt. Men hur skulle ett börsföretag kunna producera vinster om minoritetsägarna alltid bestämde. Hur skulle Sverige se ut om det styrdes av v-partiet? Funkar egentligen Sverige väl med den snedvridna synen på vad som är angeläget för samhällets huvudgrupp?

Jag menar att fokus på en mängd särintressen har medfört att viktiga huvudproblem i samhället kommit i skymundan. Så är det rörande skolan, universitetens roll, försvaret, bostadsbristen, LAS-stelhet, skattetryck, pensioner, köer i sjukvården med mera. Men alla problem skyms av fokuseringen på smågruppsfrågor. Ett exempel är att kostnaderna till stöd för olika handikappade har stegrats genom lagstiftning om LSS och assistansersättning. 1995 fick 46 000 personer insatser för 14,3 miljarder kronor. 2015 fick 80 000 personer stöd för 74 miljarder kronor. Frida Svensson skriver i SvD 2017 om att fyra bidragsmiljarder utbetalats till 15 fuskbolag. Liberalerna förre ledare Bengt Westerberg hävdar ändå fortfarande att inget statligt kostnadstak bör finnas. Jag är inte motståndare till stödformerna som sådana. Men ett fritt samtal kräver att en typ av behov i samhället vägs mot andra angelägna mål. Och då blir en enögd inriktning och favorisering av minoriteternas intressen kontraproduktiv. Om inte storsamhället fungerar riskerar välfärden att raseras på sikt.

Liknande är utvecklingen avseende invandringen. Den totala kostnaden för flyktingar i Sverige fram till 2015 ligger på 40 miljarder per år, det vill säga en procent av Sveriges BNP (ESO-rapport 2018:3). Inte heller här vill jag vara hård och tala om stopp mot invandring. Krig och fattigdom finns kring Europas gränser. Men en öppen diskussion för och mot måste nödvändigtvis till. Och tydliga mål måste sättas upp.

Slutligen kan man fråga sig varför Sverige hamnat i detta dilemma. Först bör noteras att samhällsetablissemanget vägrar att se saken som ett problem. Liksom före detta Röda korschefen Bengt Westerberg ser man inga motsättningar – minoriteternas krav får inte diskuteras. Detta är allvarligt. Jag ser en förklaring som i grunden sammanfaller med den nya PK-religionen. Mer konkret rör det sig om s-partiets omsvängning från ett arbetarparti till en rörelse med globala och gränslösa mål. Partiet ser den nya strategin som sin räddning efter att den förtryckte svenske arbetaren gått i graven och blivit en förhållandevis välbetald anställd. I stället gäller partiets kamp nu förtrycket i fattiga länder samt olika utsatta grupper i Sverige. Det finns alltså en politisk logik bakom fokuseringen på minoriteternas intressen – tanken är att s-partiet ska kunna leva vidare med ett väljarstöd som sjunkit till omkring 20 procent. Man vet – eller hoppas – nämligen att den egna nya politiken kommer att ges stöd av en grupp mindre partier (minoriteter!) till vänster och höger.

Som framgått är min åsikt att den enögda favoriseringen av minoriteternas intressen blivit en fara för det svenska välfärdssamhället. Därmed inte sagt att SD-partiets nationella slagord är lösningen. Men en samverkan mellan M- och SD-partierna kan kanske rädda nationen från nuvarande politiska kurs, som inte förmår tackla Sveriges verkliga huvudproblem, utan snarare alltmer leder nationen ut på särintressenas gungfly. Men i så fall måste en frisinnad diskussion ta fart. Och minoriteterna ska inte ensamma tillåtas bestämma agendan.

Torsten Sandström är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet och författare till böcker i associations- och förmögenhetsrätt. Som samhällsdebattör driver han http://www.anti-pk-bloggen.se

85 reaktioner på ”Gästskribent Torsten Sandström: Minoriteternas dominans

 1. Peter M skriver:

  Skribenten slår huvudet rakt på spiken. Identitetspolitiken är importerad från USA och UK. Tyvärr så kommer det att krävas en högre grad av radikalitet för att avveckla den.

  Människor agerar alltid efter etniska och religiösa linjer när frågorna ställs på sin spets.

  Gillad av 2 personer

 2. Jan Andersson skriver:

  Mycket klok sammanfattning och som dessutom visar på en utväg som nog också delas av en rad ansvarstagande kommunpolitiker, men tyvärr inte på samma sätt av partiledningarna. Har vi fått så många minoriteter att alla partier måste fria till dem för att ha en chans till genomförande av sina idéer? Är i så fall dessa idéer sådana som alltid i första hand gynnar minoriteterna? Jag tror inte det, som vanligt vet inte partierna vad NÅGON medborgare egentligen vill, utan tolkar det dom står i MSM-pressen som ”folkvilja”.

  Gillad av 1 person

 3. Alexander Zetterberg skriver:

  Problemet var likartat innan minoritetsfolk uppmärksammades och migrationen till Sverige tilltog, och det ligger inbyggt i vårt demokratiska system. Särintressen kommer i samverkan med partiers röstfiskande generera en ständigt expanderande välfärdsstat.

  Det kommer inte sluta förrän folk börjar inse att man aldrig kan vara god med andra människors pengar och att välfärdsstaten är ond – att välfärdsstaten är den i Uppenbarelseboken profeterade Antikrist!

  Gillad av 3 personer

  • Alexander Zetterberg skriver:

   Upptäckte precis en fantastisk artikel av Erik Lidström, ”Välfärdsstaten är ett luftslott byggt på illusioner”. Jag tror att många av läsarna här kan vara intresserade. Det är en ganska lång men välskriven artikel och jag lovar, det finns inga bibliska referenser…

   Erik Lidström menar att det är fullt möjligt att under loppet av 1-2 mandatperioder reducera skattetrycket till 15% av BNP och på sikt 10%. En hel del intressanta synpunkter.

   Sammanfattande provokativa slutord från artikeln: ”Den offentliga verksamheten i Sverige förfaller och måste reformeras. På två områden, politikens och den egentliga förvaltningens, kräver detta mycket tänkande, djupgående analyser och hårt arbete, kanske under ett decennium.
   Men välfärdsstaten däremot är ett luftslott som bygger på illusioner och bedrägeri. Den kan och bör avvecklas snabbt och brutalt. I princip alla kommer då hela tiden få det bättre i varje del av processen, hur omvälvande den än verkar.”

   http://www.realiaposten.se/artikel/269/valfardsstaten-ar-ett-luftslott-byggt-pa-illusioner

   Gillad av 2 personer

 4. Steven Jörsäter skriver:

  Du är förstås inne på något mycket viktigt. Men du är alldeles för försiktig. Minoriteternas tyranni är en bättre beskrivning. Och deras smak för bidragsmiljarderna kommer inte att upphöra bara för att vi viskar om det. De har ju fått rättigheter som ger dem privilegier. Någon måste slå näven i bordet. Hårt! Ulf Kristersson har nog alldeles för mycket skumgummi kring sina nävar för att någon ska märka det.

  Gillad av 4 personer

 5. Aha skriver:

  När det gäller assistansersättningar, 1,8 miljoner i snitt per vårdtagare för de 15 000 mest utsatta, borde stora pengar kunna sparas om dessa samlades i gemensamma boenden.
  Genom andrahandsuppgift har jag fått höra att en totalförlamad person omgärdades av 8 assistenter för dygnet runt assistans, året runt. Denne person borde med fördel kunna bo i gemensamt boende med grannar i samma situation. Därmed borde kostnaden kunna reduceras avsevärt.

  Debattören Gunnar Wetterberg och bl.a. f.d Saco föreslog intagning till institut för personer enligt ovanstående. Han fick därmed utstå sådan hätsk kritik från anhöriga och berörda att han uttalade att han aldrig mer skulle beröra frågan. Ett minerat fält som briserade vad man än sade.

  Vi lär vara världsmästare flera gånger om när det gäller resurser på detta. Hur har motsvarande personer det i andra i-länder? Är de lyckligare eller olyckligare än svenska motsvarigheter? De kanske trivs att leva nära varandra i gemensamma boenden?

  Återigen ett område för den starke mannen;
  Va’ fan är det som pågår?

  Gillad av 7 personer

  • Sune Mangs skriver:

   Problemet är hur lättvindigt politiker lämnar över sakägarskapet och problembeskrivningsprivilegiet till berörda särintressen. Det övergripande av olika intressen balanserade ansvaret saknas.

   Gilla

 6. Anders skriver:

  Invandringen kostar inte 40 miljarder. Det täcker inte ens migrationsverkets budget. 300 miljarder per år, dvs 30000 kronor per invånare, gammal som ung, eller 120000 för en tvåbarnsfamilj, är en sannolikare uppskattning.

  Gillad av 6 personer

  • Nils Nilsson skriver:

   De två talen som nämns i artikeln är sammanblandade – det skall vara 40 miljarder för LSS och 74 miljarder för de initiala migrationskostnaderna – alltså Migrationsverkets budget. Till dessa kommer ju sedan en mängd kostnader för skola, sjukvård, boende, tandvård, och rena socialbidrag etc etc.

   Gillad av 1 person

 7. elfyma+ skriver:

  Instämmer. Att tillhöra en stor grupp är ofta en nackdel, inte ett privilegium.

  Det vet alla undersköterskor, poliser, lärare och andra stora yrkesgrupper som försökt förhandla upp sin lön. Det har arbetsgivarna inte råd med.
  För om en får högre lön så är det ju så många andra som motsvarande höjning.
  Betydligt lättare att betala höga löner till chefer, konsulter och inhyrda sjuksköterskor.

  Och varför kan inte funktionsnedsatta pensionärer få personliga assistenter ?
  Nej, för pensionärerna är ju så många att det skulle kosta för mycket.

  Men att försörja invandrade klaner med pengar från LSS är OK.
  De är ju en ”utsatt minoritet” varför deras krav aldrig får ifrågasättas.

  Gillad av 10 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Alla tillhör flera större och flera mindre grupper. Den indelning som görs i artikeln är fullkomligt godtycklig och inte så lite vansinnig. Grupper existerar inte i sinnevärlden. De är svårhanterliga analysverktyg på makronivå. De har inga intressen, inga röster, inget medvetande, ingen fysisk existens. Samma individ ingår i många grupper och samma grupp består vid varje tidpunkt av olika individer.

   Kollektivistisk analys, som den i artikeln, är snömos som smälter och rinner mellan fingrarna när man tar i den.

   Gillad av 3 personer

   • Sune Mangs skriver:

    Att det finns flera ingruppslojaliteter är en truism. Att grupper inte skulle ha intressen är din subjektiva ideologiska uppfattning. Det är däremot fullständigt omöjligt att förbigå betydelsen av intresseorganisationers stora betydelse och makt i Sverige. Tala gärna om för LO och LRF, Hyresgästföreningen och SABO, de ensamkommandes riksförbund etc.etc att de är fullständigt meningslösa entiteter. För en seriös maktpolitisk samhällsanalys kan dessa grupperingar och minoritetsintressen däremot inte förbigås.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Sune Mangs: Visa mig en enda åsikt eller tanke som har härstammar ur en grupps högre, över-individuella medvetande och som inte måste taga ”omvägen” över en ”talesperson”, en ”ledare”, ett ”språkrör”, en ”riksorganisation”, en ”uttolkare” eller något annat liknande fascistiskt fabelväsen! En enda! En endaste enda en enda gång! Bara en!

    Gillad av 1 person

 8. Jan Bengtsson skriver:

  Läget för Sverige är akut!

  En SD-ledd Regering stödd av M vore idealet!
  Inte osannolikt att man tom kan få Majoritet?

  Gärna med inslag av oberoende Ministrar!

  Bort med allt skadligt inflytande,
  från MP o övriga Liberala Tokstollar!

  Då skulle det finnas hopp för Sverige!

  Nu gäller det att med alla medel stoppa,
  de av SOSSARNA initierade GRUNDLAGSÄNDRINGARNA,
  som ligger klara att införaS EFTER ÅRSSKIFTET!

  Sverige riskerar att bli en repressiv POLISSTAT,
  där kritiska röster med alla medel skall ty(S)tas!

  Införandet av rena STASI-metoder,
  för att stoppa oberoende granskande journalister!

  Alla (Sveriges) Demokrater måste mobiliseras!

  Kolla in dagens ledarsidorna.se

  Gillad av 10 personer

 9. Elisabeth skriver:

  Tack Torsten Sandström, ett utmärkt, välskrivet och sansat inlägg. Det märks att det är en jurist som hållit i pennan. Och, ännu bättre, därtill en lundensisk sådan.

  Gilla

   • Elisabeth skriver:

    Jan och Bo, ja, Annie och Morgan är ju inga som en Lundensare vill skryta med.. Och strebern Annie från Maramö är förvisso ingen skåning. Men å andra sidan studerade även Jimmy och hans kamrat-gäng i Lund. Lund har stor dragningskraft, alla sorters åsikter får plats där.

    Gilla

 10. 15 minuter från Eslöv skriver:

  Problemet går ju förbi dagspolitiken, jag tror återigen att problemet ligger i att socialismen förnekar de kompromisser livet kräver, man ser ett ymnighetens horn som bas för allt utan att erkänna det, och sätter därför som huvudmål för sig själv att omfördela och kräva makt, istället för att bidra. Detta tänk har spridit sig till alla områden, som inlägget idag om Rockström, istället för att ägna sitt liv åt teknisk utveckling, må det vara thoriumreaktorer, sopförbränning, geoelektricitet eller en energisnål vinge, så lägger dessa människor sitt liv på att säga vad andra inte skall göra och skaffa sig personlig makt. Ett negativt förhållningssätt istället för positivt.

  Det slående är, tycker jag, hur bra dessa människor har varit på att organisera sig och tålmodigt hela tiden fokuserar på makten, om det så är i FN och IPPCC eller rådet för mänskliga rättigheter, universitet och akademi, media, eller i politiken. Häri ligger problemet tror jag, vår sida ÄR ymnighetens horn och lägger all tid på det och organiserar sig inte och planerar inte långsiktigt för att ta makten över allt och all fördelning. Den andra sidan, från kommunister till samer eller muslimer eller pk-ister behöver inte slösa tid på att producera något alls, istället lägger de all kraft på att kräva och skaffa makt. Återigen så kanske det höga skattetrycket är problemet, men vi ser det börja även i USA så skatten måst nog ner mot 20% för att få stopp på detta. Utan skatten så hade pk-isterna och de andra också måst arbeta för brödet.

  Gillad av 8 personer

 11. svenne skriver:

  Miljöpartiet är nu igång med att starta en ”sanningskommission” mot Sverige som ska utreda ”övergrepp mot urfolket samerna”.

  Utdrag ur ”Fria Tider” 18.08.09:
  ”MP kritiskt till att svenskar på 1600-talet invandrade till ”samernas mark” – ett ”historiskt övergrepp.
  Det är dags att vi gör upp med vår historia. Hur staten har koloniserat Sápmi och berövat samerna den mark som varit deras går att ta del av svart på vitt i våra statliga arkiv, säger Alice Bah Kuhnke (MP)”.

  Nu håller ju Sverige på att ”koloniseras” av utifrån kommande människor, och detta sker successivt genom att förorterna i våra städer mer och mer tas över av kriminella gäng och klaner. Detta möjliggöres i och med att våldsmonopolet undan för undan ges upp och härigenom skapas en trend som i slutänden kan resultera i ett icke önskvärt ”machtübernahme”. Allteftersom tiden går skapas fler och fler ganska stora sammanhängande områden som inte våra olika myndighetsutövare har tillträde till på grund av olika former av hotbilder.

  I stället för den ”sanningskommission” som Miljöpartiet vill rikta mot något som hände en minoritet under 1600-talet så borde en dylik i stället påbörjas för att dissekera de händelser som orsakat den situation som vi nu befinner oss i. En lämplig start vore Regeringens proposition 1975: 26 och med denna som utgångspunkt utpeka de politiker, de partier och de opinionsbildare som under årens lopp aktivt har bidragit till det nuvarande ohållbara läget.

  Gillad av 13 personer

  • 15 minuter från Eslöv skriver:

   Jo, det jag väntar på är en sanningskommission och undersökning av övergreppen på skåningarna och snapphanarna som lär ha varit långt värre och ockupationen fortsätter till denna dag, och man använder dessutom Malmö och de södra landsdelarna som avstjälpningsplats för folk man inte vill ha i Stockholm.

   Gillad av 2 personer

 12. Jonas Bohman skriver:

  Stort tack! Texten beskriver precis som jag också upplever det. Tack för att du sätter ord på mina tankar/funderingar. Ni andra, sprid i sociala medier, och printa ut texten till gamla mor…..

  Gilla

 13. MartinA skriver:

  Den som vill förstå det här måste studera lagändringar i USA på sextio och sjuttiotalet. Det är ännu värre i USA än i sverige. Och sverige är ju USAs lydstat.

  Gillad av 1 person

 14. Soho skriver:

  Ja, Kristerssons dumdristiga motstånd till att regera tillsammans med SD kommer säkerligen leda till att S kommer välkomna C och L som stödpartier för att kunna fortsätta köra landet riktigt i botten. Katastrofalt för landet och för M som inte kommer ha något att säga till om på egen hand. Christian Sonesson (M) i Staffanstorp är på rätt väg med sin politik regionalt, något som Kristersson och moderater på riksplanet skulle ta till sig.

  Gillad av 3 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   En av få kloka Toppmoderater)

   Krävs nog en Skåning i toppen på partiet…
   Ann Heberlein rentav!

   Fast med henne i Riksdagen,
   vore väl Kristerssons värsta mardröm personifierad?

   Vem bryr sig om färgen på katten,
   bara den kan fånga möss och andra skadedjur!

   Förr var det Dalkarlarna som gjorde uppror,
   nu får vi komma upp från Skåne!

   Med tjära och fjädrar anamma!

   Fast Morgan är förstås en (S)kamfläck…

   Gillad av 1 person

 15. Jaxel skriver:

  Det,är en mycket viktig diskussion som krönikan tar upp.

  Jag skrev för en tid sedan en kommentar angående detta med relationen mellan samerna och majoritetsbefolkningen.

  I den offentliga debatten får man knappast frågasätta ett enda krav eller ifrågasätta någon som helst kritik från samisk sida mot majoritetssamhället. Precis som krönikören noterar så måste minoriteten, samernas, intressen beaktas. Det måste dock även i den offentliga debatten vara möjligt att föra en diskussion om hur en rimlig avvägning mellan majoritetens och minoritetens intressen skall se ut.

  Fast som vanligt i den offentliga debatten.blir raskt.alla som inte helhjärtat stöder det samiska perspektivet kallade både det ena och det andra.

  När det gäller stödet till funktionshindrade menar jag att ett rikt samhälle måste gå mycket långt. Det innebär dock inte att det skall vara tabu att diskutera hur långt. De funktionshindrade måste självfallet också vara beredda till kompromisser och.eftergifter. Det är exempelvis uppenbart att det behövs kontroller, även om sådana kan upplevas som kränkande.

  Gillad av 2 personer

   • 15 minuter från Eslöv skriver:

    Ett bra exempel är taxiservice för handikappade, nog så bra, men jag kör mina egna barn, det måste kosta ofantliga summor.

    Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Grundskatter upplöser konflikter relaterade till begränsade resurser, eftersom nivåerna alltid kan anpassas så att efterfrågan stämmer med tillgången.

   Renskötares resursavgifter kommer då att bero på graden av exploatering: På vad som finns kvar av flora och fauna och hur mycket man vill ha för sig själv av jakt och fiske.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Med skattebetalarens individuella makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, fick hjälp åt handikappade vägas mot andra angelägna ändamål och säkert skulle de främst kanaliseras till hjälpbehövande man kända samhörighet med.

   Den definitiva lösningen är väl annars att man redan tidigt under graviditeten köper en försäkring (med ett engångsbelopp) för att få täckning för ett eventuellt handikappat barns merkostnader.

   Gilla

  • Jaxel skriver:

   Jag.skall försöka förtydliga mina tankar, vilka kanske inte är/var färdigformulerade.

   Jag väljer då att dela in argumentation/diskussion i två delar. Dels en del som lite löst uttryckt handlar om att beskriva verkligheten och dels om att förstå och argumentera med utgångspunkt i vad som rör sig i det inre hos meningsmotståndare.

   Jag lämnar för närvarande det första helt och hållet.

   Angående det andra tror jag att om väljer att gå in i en diskussion om motiven för olika ställningstaganden så är det är extremt viktigt att (vilja) förstå hur meningsmotståndare tänker. Framför allt: Hur tänker den i varierande grad engagerade allmänheten. Om man vill och kan förstå det tror jag det kraftigt ökar möjligheten att påverka.

   Jag ber om ursäkt om jag blir tjatig, men jag tror det är oerhört viktigt att förstå att de flesta människor vill vara goda. Denna vilja kommer självklart allt som oftast i konflikt med egenintresset. En diskussion som har möjlighet att leda framåt måste utgå från denna inre konflikt hos människor.

   Om man exempelvis hamnar i diskussion med en PK-influerad person kanske man kan försöka få vederbörande att fundera på vilket pris denne är beredd att betala för godhet i exempelvis migrationsfrågan. Hur långt vederbörande är beredd att undertrycka egenintresset. Ta upp konflikten inom honom/henne och även inom dig själv. Många skulle nog inte ens erkänna att det finns en konflikt. Bara ett erkännande.av detta vore ett steg framåt. Detta sagt bara som
   ett möjligt exempel.

   Vet inte om jag lyckats bli begriplig, men jag tror man gör den egna saken en otjänst om man inte på allvar försöker förstå vad som driver dem som tycker annorlunda.

   Gillad av 1 person

   • Jaxel skriver:

    Ett litet tillägg: Om det blir alltför jobbigt eller påfrestande att vara god kan man ju alltid försöka hitta någon arena där man inför sig själv och andra kan.framstå som god utan att det egentligen kräver något.

    Gilla

 16. Jaxel skriver:

  I likhet med krönikören tror jag att det är viktigt att förstå vad det är som driver fram olika idéer och ställningstaganden.

  Om man exempelvis tycker att Sveriges migrationspolitik är helt förkastlig så måste man med argument försöka nå dem som stöder denna politik. Då duger det inte att demonisera alla dessa, vilket är mycket vanligt på denna ”blogg”. Frågan är om demoniserandet på denna blogg av meningsmotståndare står PK så långt efter. Det sker dock med andra förtecken.

  Aftonbladets ledarsida är troligen inte mottaglig för argument, men jag tror det finns en allmänhet som faktiskt är det. Fast om man skall nå dem som kan vara mottagliga så vill det till att man argumenterar på ett sätt som talar till dem snarare än att försöka trycka ned dem i skorna och tala om för dem hur ”dumma” de är.

  Jag menar till exempel att det inte går att förstå människors förhållningssätt till migrationspolitiken utan att beakta att de flesta människor vill vara goda. Bland annat!

  Gilla

  • 15 minuter från Eslöv skriver:

   Nu har du talat om för oss hur dumma vi är, jag känner mig nertryckt i skorna. Vareviga dag försöker folk här komma med argument varför förd politik är fel, många kloka i min mening, noterar du någon ÖVERHUVUDTAGET från pk-sidan här? Någon diskussion? Du har kanske också noterat att alla kommentarsfält utanför alternativmedia stängts ner? Att ingen bemöter SDs argument i riksdagen? Det är för att etablissemanget har grundligt fel, så det finns inget att diskutera, detta har de insett, och diskuterar därför inte. Själv försökte jag diskutera i flera år med ledarskribenter direkt, men blev i 99% av fallen ignorerad, och någon gång (Arpi och Gudmundson) så fick man medhåll med en mycket försiktig nick (de kan ju inte veta om jag jobbar för EXPO eller Arsleberg).

   Kom med något konstruktivt förslag om HUR man skall få till en debatt, eller VAD man skall säga istället för att mästra. Bloggen är öppen för alla men de som är pk som läser den skriver inget och vi får inte lov att kommentera i pk-medier, och mera namnkunniga som Sandelin, Sjunneson, Arnstadt, Bern, Engellau, Janouch eller Tullberg blir ju inte publicerade heller, så var precis tänker du dig att meningsutbytet skall ske?

   Gillad av 3 personer

  • Jan Molin skriver:

   Jaxel: vilka krönikörer demoniserar migrationsvurmare på denna blogg? Och skriver ungefär som PKisterna?
   Vad gäller kommentarerna så är det ju fritt fram för dig och andra som ogillar de som ni ogillar enligt ovan, att göra egna inlägg! Friare yttrande- och åsiktfrihetsbloggar än DGS är väl svårt att finna.

   Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Jaxel — Vet inte hur du läser, men flera av oss som kommenterar här gör faktiskt stora ansträngningar att förstå hur de människor tänker som stöder massinvandringen.

   Bland annat har jag själv sökt svaret i gamla tiders missionsrörelse, och hur man ömmade för ”hedningarna”.

   Majoriteten av PK-sektens fotfolk tänker troligen i ungefär de banorna — och inser inte att deras ömmande för stackars ”flyktingar” numera förlorat all kontakt med verkligheten!

   Att det dessutom finns fanatiska PK-vänsterkretsar som faktiskt inser vad som håller på att hända, och VÄLKOMNAR detta, behöver också lyftas fram!

   Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   ”Om man exempelvis tycker att Sveriges migrationspolitik är helt förkastlig så måste man med argument försöka nå dem som stöder denna politik”! Problemet är att sådana argument finns det hur många som helst av, men ändå stöder majoriteten av väljarna den ”förkastliga” migrationspolitiken! En migrationspolitik som helt saknar konsekvensanalys av de negativa ”effekterna” för landet, men värst av allt, även saknar en beskrivning av de förväntat positiva! Jag har länge efterlyst nåt enda exempel på vad som blivit bättre här i Sverige, efter att invasionen tog fart på allvar!

   Gillad av 1 person

  • Jaxel skriver:

   Vet inte riktigt vad som hände, men min kommentar till diskussionen om mitt tidigare inlägg hamnade före istället för efter detta.

   Gilla

  • 5ven55on skriver:

   Om de vill vara goda, varför låter de då staten ge bort våra pengar till unga män med oklar flyktingstatus (som bevisligen ofta ljuger om ålder, härkomst och annat) istället för att hjälpa många fler kvinnor och barn med uppenbar flyktingstatus i konflikternas närområden?

   Att satsa en miljon på en sådan ung man som ljugit sig in i Sverige istället för att hjälpa 100 kvinnor och barn i ett flyktingläger är ren ondska.

   Gillad av 3 personer

 17. Asta skriver:

  Lågentensivt krig- är du blond och blåögd ung man kan du inte röra dig utan risk på många platser,
  Hur svenska kvinnor har det behöver inte nämnas.
  Hur mycket lögner och förnedring ska vi behövav ta av pk etablissemanget .

  De som har modet att rapportera och protestera blir dubbelt bestraffade.

  Gillad av 7 personer

  • 15 minuter från Eslöv skriver:

   Jag skulle gärna vilja kommentera Janouchs ganska naiva kommentar om varför svenska män inte visar musklerna. Att japanerna var en formidabel fiende under andra världskriget berodde av att man samarbetade, inte att de hade muskler, det gör inte svenskar som MartinA brukar observera, men också detta är delvis politikernas fel man har medveten atomiserat oss. Motsatsen råder för de klankulturer som börjar redan vid forna Jugoslavien, regeln är att invandrare alltid angriper i grupp, de rör sig ytterst sällan ensamma, och även om de är ensamma så har de ett våldskapital långt utöver det svenska genom sitt gäng, släkten eller klanen. Vem skall svensken gå till, grannen man lånar gräsklipparen av? Jag tycker mannen i inslaget ändå visade prov på mod när han tydligen ifrågasatte svenskakunskaperna, men hade ha gått ett steg till så hade han blivit överfallen i grupp, som vanligt, och i bästa fall fått ett antal blåmärken, i värsta fall blivit handikappad och hans fru våldtagen, och gärningsmänne som vanligt gått fria. Så vi är långt förbi att svenska män ”skall säga ifrån”, när politiker, media, polis och domstolar är på invandrarnas sida. Det som istället krävs är organisering, organiserat motstånd om demokratin inte visar sig fungera och vi får ett nytt DÖ efter september.

   Japanerna gjorde vad Janouch ber svenska män om när de blev isolerade från sin grupp, de sprang ensamma mot fienden, eller gömde sig med en granat i ett värn, en helt meningslös gest, de kunde lika gärna begått självmord som att bli ihjälbrända med eldkastare.

   Gillad av 8 personer

 18. Östrahult skriver:

  Jo men detta är en viktig frågeställning och även jag har funderat över hur det kan komma sig att vissa minoriteter fått en sådan stark ställning i Sverige. Ett pedagogiskt exempel på vad det handlar om är att vissa minoriteter i Sverige har en lagfäst rätt till äldrevård på sitt hemspråk medan en svensk som begär motsvarande kan åtalas för hets mot folkgrupp.

  Hur kan det ha blivit så? Jag tror det beror på att det politiska systemet kan utnyttjas av minoriteter men inte av majoriteten. I korta drag innebär det att två tredjedelar av de röstande plockar pengar ur det system som en tredjedel av de röstande betalar. Enda lösningen på detta är att begränsa rösträtten till dem som betalar in till systemet. Alternativet är att systemet så småningom kraschar. Vi är en bra bit på vägen åt det hållet när exempelvis Trumps ifrågasättanden av hur FN använder de gigantiska belopp som USA betalar in ses som att Trump ”stjäl” FNs pengar.

  Gillad av 5 personer

 19. Nina Blom skriver:

  Efter ett par månaders diskussion med fack och jurist har vi i företaget bestämt oss för att försöka hålla oss så långt som möjligt från personer som tillhör ”minoriteter” och som faller under diskrimineringslagen. Sorgligt kanske, men nödvändigt som småföretagare. Som det ser ut idag kan ett hårstrå bli en höna – det behövs inte ens en fjäder längre…
  Hot och omvända trakasserier är tydligen helt legala om de kommer från fack och riktas mot dig som enskild företagare. Till på köpet ska du bevisa att du inte kränkt/diskriminerat eller vad det nu är ärendet gäller för ”den utsatta gruppen”.
  Att riskera konkurs och dra med ev. andra anställd är underordnat rätten att KÄNNA SIG kränkt och diskriminerad!
  Vad som var rätt tänkt kanske inte fungerar i praktiken och på sikt kanske får helt fel utfall.
  Men det är klart, våra politiker kan ju stärka de utsattas rättigheter ännu mer så att vi som egna företagare ÄR SKYLDIGA att anställa utsatta, oavsett vad. Just nu kostar de oss BARA pengar om vi inte gör som de säger.

  Gillad av 3 personer

 20. Birger Winsa skriver:

  I Pajala finns det knappt invandrare, några hundra finnar 10 km österifrån. Ändå måste Stockholm skicka 35000 kr/person och år till Pajala. Orsak. De har inga invandrare, pensionärer till 47 %. För få som arbetar. Så i nästan hela Norrland. Så blir det snart i Ungern och Polen, enligt Economist och i andra östländer. Finland är på god väg mot pensionärifiering. Hur många skulle arbeta i Stockholm om vi hade sagt nej till invandring. Svenskar ogillar barn, och ju högre utbildning desto mer ogillar de barn. Det är problemet.

  Gilla

  • Hosianna skriver:

   Jag vågar påstå, Birger, att vuxna gammelsvenskar främst ogillar ouppfostrat gapiga, skrikiga, egotrippade och destruktiva barn – eller elaka dvärgar – och att det är det största problemet med dagens massiva invandring från kroniskt dysfunktionella områden, där även vuxna individer generellt kan förväntas bete sig precis lika omoget; okontrollerat våldsamt, hänsynslöst egoistiskt och allmänt okunnigt som maximalt curlade småbarn.

   Gillad av 8 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    En kontrollerad befolkningsminskning går nog,
    då stressar vi inte resurserna!

    Men alla kan då inte bo i städerna!

    För övrigt Globalisternas långsiktiga Agenda,
    men avsevärt mer drastisk…

    Vil man ha några tärande vårdkrävande pensionärer?

    Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   Det bästa för HELA landet vore om vi koncentrerade samhällets resurser till ett antal strategiskt utvalda ”regioncentra” med runt 10.000 invånare som lägst! Där all basservice och infrastruktur garanteras av staten under överskådlig tid! Då skulle folket i den omgivande landsbygden veta hur deras framtid kommer att se ut, och locka till investeringar, nysatsningar och framtidstro! Dessa ”regioncentra” skall självklart också göras attraktiva för inflyttning, för de som så önskar! Att hålla liv i mindre byar och samhällen i ”periferin” med ”konstgjord andning”, är inte hållbart i längden! Att t.ex fylla dessa med tvångsförflyttade bidragsberoende invandrare, fördröjer bara tillfälligt det oundvikliga! Sen att vi svenskar inte föder tillräckligt med barn för att ta hand om våra sjuka och den åldrande delen av befolkningen, är bara en ”myt”! Allt går att ”styra upp” med UTEBLIVNA bidrag!

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Du har inte förstått ännu att invandrarna INTE ARBETAR? Du har heller inte förstått att de tar med sig SINA EGNA FÖRÄLDRAR och diverse andra obekanta äldre personer? De har ingen som helst nettoeffekt som ”motverkar”, detta idiotiska kommandoplaneekonomiska uttryck, det faktum att svenska folket blir allt mer långlivat.

   Kom inte här med FAKE NEWS! Tungan blir blå!

   Gillad av 3 personer

   • Torsten Sandström skriver:

    Fredrik, ditt sätt att samtala med andra, som har annan åsikt, är knappast sådant att ett öppet samtal underlättas. Du har en förkärlek att klistra etiketter på andra som förvånar. Framför allt nedsättande begrepp. Din attityd sticker ut från Det goda samhällets debattteknik. Om dina ord beror på ungdom eller obildning är svårt att säga. Som jurist och samtalspartner under åren till tusentals kritiska studenter är jag van vid att ta smällar. Men om du önskar att andra ska lyssna krävs nog mer öppenhet och mindre av besserwisserartade angrepp. Ett annat råd är att du måste artikulera din åsikt tydligare. Som ”allvetande” blir du svår att förstå. Sorry att skriva detta. Men det är nog hög tid….
    Vänligen Torsten

    Gilla

 21. Björn skriver:

  Det hela beror på ”vänsterfolkets” omättliga behov av att skapa konflikter i samhället! För dem spelar det ingen som helst roll VEMS/VILKAS ”rättigheter” de ”kämpar” för, utan syre kan hämtas från vilken påhittad motsättning som helst! Frid och fröjd och nöjda medborgare, är deras värsta scenario!

  Gillad av 2 personer

 22. Werner von Winkelbaum skriver:

  Enligt Alice Bah Kuhnke (MP) ar ”Det är dags att vi gör upp med vår historia. Hur staten har koloniserat Sápmi och berövat samerna den mark som varit deras går att ta del av svart på vitt i våra statliga arkiv.”

  Hur langt I tiden ska vi ga tillbaka i var historia? Galler detta enbart svenskarna? Om ej, bor inte Erdogan och hans folk lamna Turkiet, befolkat av Indoeuropeer i artusenden, innan turkarna
  invaderade.

  Gillad av 3 personer

 23. Sune Mangs skriver:

  Minsta lilla särintresse bildar förening och får allehanda föreningsbidrag från myriader av myndigheter och kommuner; något fungerande civilsamhälle finns i egentlig mening inte. Samtidigt är det förbluffande hur lätt ägarskapet för olika frågor läggs på entreprenad till intresseföreningar. Många samhällsdebatter i Sverige är ekokammare av spårbunden retorik från olika funktionärer som likt papegojor företräder olika intressent eller minoritetsgrupper.

  Problemet är den uppenbarar bristen på vuxna politiker som kan stå emot den korporativistiska och av intresseorganisationer söndermarinerade samhällskroppen. Med politiker som låtsas att politik inte är att prioritera – att ställa grupp mot grupp – är det inte konstigt att resurser allokeras huvudlöst och principlöst. Den svenska välfärden karaktäriseras av att ett antal suboptimeringar som LSS och amnestilagen staplas på varandra utan konsekvens och kostnadskontroll. Den politiska klassen förmår inte att ens ansvarsfullt prioritera kärnuppgifter som polis och skola.

  Föga förvånande har dessa anomalier undergrävt själva legitimiteten för välfärdsstaten som sådan. Dessvärre synes krismedvetandet obefintligt – kritik avfärdas programmatiskt med att medborgaren (om det nu finns ngn sådan och inte alla är klienter) har en falsk bild av verkligheten. Allting förvandlas till meningslösa känslomässigt betingade metadebatter.

  Gillad av 3 personer

 24. 15 minuter från Eslöv skriver:

  Jag får just mattorna tvättade, det tog en sekund sen rann det på från personen som tvättar, han följde inte DGS men väl många andra alternativmedia. Det är något på gång. Kanske SD hamnar långt över 30%?

  Gillad av 3 personer

 25. Lars skriver:

  ”Det finns alltså en politisk logik bakom fokuseringen på minoriteternas intressen – tanken är att s-partiet ska kunna leva vidare med ett väljarstöd som sjunkit till omkring 20 procent. Man vet – eller hoppas – nämligen att den egna nya politiken kommer att ges stöd av en grupp mindre partier (minoriteter!) till vänster och höger.”

  Jaha, så hela borgerligheten, som inte reagerat utan tvärtom ökat invandringen har samma strategi som socialdemokraterna? (Ganska tydligt att Palme på 70-talet fokuserad på att samla nationen kring u-länder, men 1989 kom Lucia beslutet). Annars, vilken osammanhängande artikel av en person som röstat på moderaterna hela livet vad jag förstår. En livslögn!

  Gillad av 1 person

  • Torsten Sandström skriver:

   Hej Lars! Satsningen på det globala är inget nytt inom s, v, l och cp. Palme kanske tillhörde de första att inse hur verkligheten och opinionen svängt. Idag är den mycket tydlig inom de partier som nämnts.

   Om du läser min blogg ser du att jag verkligen inte rösta med M hela mitt liv! Min början är hos vänstern. Den har jag nu lämnat. Du verkar bli kvar.

   Hälsningar Torsten

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Nej, jag är inte kvar, men jag undrar varför du inte ser vilka intressen politiskt-ekonomiskt som tycker det är bra med invandringen. Du ser det genom att studera de ekonomiska konsekvenserna för arbetsmarknad och välfärdsystem.

    1) Tillskott av arbetskraft skapar tryck för lägre löner, på längre sig så styrs arbetsmarknaden av tillgång och efterfrågan. Vad vi importerar är lågkvalificerade arbeten och som Rheinfeldt konstaterade: -: Sverige behöver fler lågkvalificerade jobb! Dvs en slags USA bild vad jag förstår med en mycket stor låglönesektor. Det är ju då framförallt LO grupperna som får ökad konkurrens om jobben.

    2) Kostnaderna för invandringen är mellan 2-3 % av BNP, om vi ser till det finansiella nettot för staten dvs 4-6 %. Det beror på hur man räknar och hur man fördelar kostnader offentliga kostnader på olika grupper och det är per år och det är permanent framåt. Det råder självklart olika beräkningar, men om det är 1-2 % av BNP så är det inte bra det heller. Framförallt är det välfärdssektorn som belastas. Vilka partier har i årtionden velat minska statens omfattning och minska skatterna?

    3) Vilka partier har hybris och tror att Sverige utan vidare sväljer det som dag är ca 25 % av befolkningen födda utomlands eller med minst en förälder född utomlands. Vad ger det för resultat på solidaritet och samförstånd i samhället och vad ger det för vilja att betala för välfärdssystemen?

    4) Vilka ideologier inom EU och USA som står för fritt flöde av människor och ersättning efter produktivitet och små välfärdssystem? Nyliberaler och republikaner de senaste fyrtio åren (tills Trump dök upp).

    Om det nu ligger något i det jag skrev så frågar man sig naturligtvis: -:Hur kan vänstern dvs S (de övriga är inte mycket att bry sig om, de förstår inget och dominerar inte vänster som S och LO) acceptera och propagera för den här politiken sedan 1990 och framåt? Har det med generationsväxlingen efter Erlander att göra så att man endast fick inte ”nollor”? Sannolikt så.

    Man kan ju också fråga sig hur C kan byta skepnad till nyliberaler, men det hänger väl samman med att bonderörelsen skingrats. En process liknande när SD togs över av nytt folk. Liberalerna då? Ja, de är ju uttalat pro globalism och nyliberalism, Nato, EU som överstat etc. M? Åtminstone ekonomer som Borg förstod ju precis vart man var på väg och det gjorde väl ledningen i t.ex. Stockholm och Bildt med utförsäljningar, omvandling av hyresrätter till bostadsrätter etc. Det är ju den politik Thatcher drev.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Jag tittade tidigare på din blogg när du publicerat förra artikeln här tyckte det var mycket kloka ord bland dina kommentarer, så därför reagerar jag med undran på din formulering att S tror sig kunna leva vidare på minoriteternas….etc. Jag har hört det här ryktas och skvallras om hos vanligt folk som förklaring ända sedan 80-talet (med moderatsympatier)och jag kan väl inte spåra ursprunget, men tror det hör hemma hos moderaterna. Tänker att det är väl ungefär liknande att romer som bekant odlar potatis i vardagsrummet

    Gilla

   • Lars skriver:

    4-6 % av skatten avsåg jag dvs dubbelt av 2-3 % av BNP räknat att skattekvoten är ca 44 % av BNP. Jag är inte hundra på siffrorna, har sett en del ekonomer tro det ligger någonstans mellan 1-3 % av BNP, men professor Ekmans statliga utredningar har ju inte gjorts sedan 2006 och därmed är siffrorna nu osäkra, men jag skriver upp hans siffror med en % då jag gissar att problemen i samhället ökat på olika sätt och att de som kommit är ännu mer svårplacerade på arbetsmarknaden.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Du har på inget sätt lämnat vänstern. Din artikel använder vänsterns förljugna kollektivistiska begreppsapparat. Du betraktar ”grupper” som om de hade en själ och ett medvetande, som om de vore moraliska eller politiska subjekt, som om de hade åsikter och intressen. Skrämmande trettio år efter kommunismens förra kollaps!

    Gilla

   • Lars skriver:

    Du är så patetiskt obildad Fredrik och befinner dig i någon slags extremhögerland, så jag tycker du ska dra dig undan offentligheten.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Men Fredrik, begriper du inte att du gått på det borgerliga mantrat om individen och dennes drivkrafter, en ren liberal produkt. Jag framför vanligen bara normala nationalekonomiska resonemang om välfärd och psykologiska teorier baserade på systemteori och grupp beteende.

    Här en bok du kan ha nytta av, läses av ekonomer i Sverige och runt världen.
    https://www.bokus.com/bok/9781292090085/essentials-of-organizational-behavior-global-edition/

    Marx teorier är något annat än systemteori och psykologi om gruppbeteende och individuellt beteende.

    Gilla

 26. Lars skriver:

  Om man nu ska flumma lite… 80 % av svenska folket röstar vanligen inte på moderaterna och de flesta som vet vad nyliberalism är (inte så många) tar avstånd. SD ligger ekonomiskt, politiskt förutom invandringsfrågan, ganska nära högern inom Socialdemokraterna, så räknar vi samman opinionssiffrorna för SD och S så hamnar vi på ungefär 40-50 % av väljarunderlaget och med (Mp -C) som orealistisk Stureplans center (nyliberaler) och vilsen oekonomisk orealistisk Mp politik, med miljöfrågor gemensamt. Fp hamnar mitt emellan (SD + S) och M. V som vänster inom S dvs vi kan se en (SD-S-V) konstellation om ca 60 % av rösterna.

  Kalkylen beror naturligtvis på vilka frågor man fokuserar. Jag fokuserar på Välfärdsfrågor och ekonomi, Naturligtvis betraktar jag V som orealistiskt, men ur dessa aspekter så hör de till S.

  Utifrån detta perspektiv och insikten att SD i hög grad kommer från väljargrupper inom M och S som prioriterar välfärden (invandringen kostar mycket mer än1 % av BNP per år, undrar hur siffran 1 % beräknats) och att den är oförenlig med migrationen, så hamnar man visserligen i att bristen på rationalitet och oförmåga prioritera mellan minoritetsgrupper och majoriteten kännetecknar sjuklövern, men man ser att för M och C så är migrationen ett sätt slå sönder grundvalarna för välfärden, medan Mp och V och vänstern inom S inte förstår det.

  Det viktigaste är, varför skulle SD stödja en Allians regering? De har som de uttalat inget gemensamt med C och de var knappast nöjda med Alliansen senast de satt på piedestalerna och det är samma ledargarnityr och allmän politik inom M som då.

  Gillad av 2 personer

 27. p kohlin skriver:

  Tack Alexander Zetterberg för hänvisningen till Erik Lidströms blogg! Artikeln borde sändas till alla hushåll i Sverige (förutom många inlägg på DGS)

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.