Att göra skillnad på kristendom och islam

Mohamed Omar

Evolutionsbiologen Richard Dawkins fick en anglikansk uppfostran, men är ateist. Han tror alltså inte på någon religion alls, men han är klok nog att göra skillnad på dem. Dels gör han skillnad på ”sin” religion och andras och dels gör han skillnad på bättre och sämre religioner. Detta retar förstås det auktoritära vänsteretablissemanget som bara går med på kritik mot islam om man också kritiserar kristendomen – knappt ens då.

Dawkins har beskrivit sig själv som ”kulturkristen” och ”sekulär kristen” och säger att han tycker om att sjunga julpsalmer och känner nostalgi för kristna traditioner. Så skulle jag beskriva mig själv också. Jag har ingen tro på något övernaturligt. Jag var muslim i flera år och när jag lämnade, lämnade jag alla former av tro. Men jag känner stor sympati för vårt kristna kulturarv. Julevangeliet om gudabarnet i krubban är en fantastisk berättelse.

Och jag uppskattar detta arv ännu mer när jag jämför det med islam. För det är stor skillnad mellan de två religionerna. Det finns ingen jul i islam och ingen berättelse om en Gud som steg ner till jorden och föddes som en människa för att dela våra bördor. Det finns inga julpsalmer om tre vise män som leds av en stjärna och inga vackra målningar som visar hur Maria och Josef böjer sig ned över den nyfödde. Målningar, skulpturer, ja, alla former av bilder saknas i moskéerna.

Eftersom Dawkins är kulturkristen så är kristendomen ”hans” religion. Det som man upplever som sitt har man ett särskilt känslomässigt band till. Även om man inte tror att Jesus är gudomlig eller att han uppstod på den tredje dagen, så känner man något när man ser en julkrubba, hör psalmen ”O helga natt” eller besöker en gammal kyrka.

Dawkins blev nyligen anklagad för islamofobi då han på Twitter (16/7) jämförde kyrkklockornas klang med islams utrop ”Allahu akbar”. Han lade upp ett foto på sig själv sittande utanför Winchesterkatedralen och kommenterade att ljudet av kyrkklockor var så mycket behagligare än islams ”aggressiva” utrop.

Men en muslim får tycka att Koranen är bättre än Bibeln och att böneutrop låter bättre än kyrkklockor. Det struntar vänstern i. ”Allahu akbar” betyder just detta – att islams gud är större och bättre än allting annat. Att islams gud är större betyder att islam ska dominera. Inte konstigt att utropet kan uppfattas som hotfullt av icke-muslimer.

När Dawkins blev ombedd att förtydliga vad han menade med sin tweet sa han att islams böneutrop kunde vara vackert, men att ”Allahu akbar” är det sista man hör innan en självmordsbomb smäller.

Det är svårt att föreställa sig att någon skulle vråla Jesus namn och sedan spränga sig själv i luften bland kvinnor och barn på en marknad. Jesus manade inte sina lärjungar till erövringskrig. Men det gjorde Muhammed – och han ledde själv sin armé på härtåg för att erövra, ta slavar och plundra.

Våldet i Bibeln, och det är i Gamla Testamentet man finner det, består för det mesta av skildringar av krig och grymheter i det förflutna, inte av ännu gällande påbud att gå ut i krig. I Koranen däremot hittar vi påbud, som är menade att gälla i dag, om att gå ut i jihad, heligt krig. Jesus rike var inte av denna värld, men Muhammed var en riktig kung. Han styrde ett världsligt rike. Och han befallde faktiskt att de som var upproriska skulle dödas, bland annat genom korsfästelse. Jesus däremot, han korsfäste ingen, utan blev själv korsfäst.

Vi har alltså kommit till det läge att man inte ens kan säga att man föredrar kyrkklockor framför böneutrop utan att kallas islamofob. Man måste alltså antingen tycka om båda sakerna lika mycket eller tycka att böneutropet är vackrare än klockorna. Det är ju alltid okej att nedvärdera eller ogilla väst. En islamofob är en hemsk människa, men en ”västofob”, vad är det? Det är väl bara någon som hyser berättigat hat mot den rasistiska och imperialistiska västerländska civilisationen? Så tycks vänstern resonera. Den islamiska civilisationens alla övergrepp vill man inte tala om.

Jag minns själv hur jag en gång försökte förklara för en muslim att jag inte tyckte Koranen var en bra bok. Det finns massor med böcker som jag föredrar, sa jag. Det var en trevlig och intelligent muslimsk tjej. Verkade inte särskilt fundamentalistisk alls. Men hon kunde helt enkelt inte begripa att jag kunde säga att Koranen var sämre än Sagan om ringen. Det måste bero på okunskap, försökte hon. Nej, jag hade läste hela Koranen men föredrog ändå Tolkiens sagor.

Efter ett tag förstod jag att hon försökte finna ursäkter åt mig. Det jag sa var något oerhört. Jag förstod att om jag hade samma sak till någon annan, så hade det kunnat sluta illa. I vissa islamiska länder hade jag kunnat bli lynchad, kastad i fängelse eller avrättad.

Dawkins kan sitta utanför Winchesterkatedralen och uttrycka sina tankar om kyrkklockor och islamiska utrop. Än så länge blir han bara lynchad av Twittervänstern. Men jag kan inte låta bli att tänka på alla anonyma människor, även muslimer, som lever i de växande miljöer i väst där islamisk fundamentalism är stark – det kan vara i familjer och islamiska utanförskapsområden – och där felaktiga tankar kan leda till utfrysning och psykisk eller fysisk misshandel.

Även om Dawkins är ateist och gärna vill att fler människor lämnar vad han kallar ”vidskepelse” bakom sig, så förmår han inte riktigt glädjas över kristendomens tillbakagång. För vad kommer istället?

Risken finns att det är islamisk fundamentalism, inte ateism, som vinner inflytande. Han har sagt att han har ”blandade känslor” inför sekulariseringen i väst eftersom det är möjligt att kristendomen är ”ett bålverk mot någonting värre”.

123 reaktioner på ”Att göra skillnad på kristendom och islam

 1. Jan Bengtsson skriver:

  ”Kristendomen ett bålverk mot någonting värre”?

  Bättre och kärnfullare kan det nog inte uttryckas!
  Kristofobin brer ut sig invasivt…

  Tom ”Högsta Hönset” tror inte på sitt eget budskap!

  Gillad av 12 personer

 2. Aurora skriver:

  Richard Dawkins är en av världens idag största naturvetenskapliga tänkare. Han är också djupt oroad av den kristna konservativa rörelsen i bl.a England och USA som numera vill ta avstånd från evolutionsläran till förmån för bibelns skapelseberättelse. Han sade en gång att (ungefär) vem hade trott att bara efter 150 år efter Darwins sekulära utvecklingsläror skulle folk börja tro på religiösa vidskepligheter igen. Någon kanske märkte att Gunilla Persson i ett Hollywoodfruaravsnitt varnade sin dotter för att lyssna på vad lärarna sade i naturkunskspsämnet. Illa, illa.

  Gillad av 2 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Varför slår du fast att religiös tro är tro på något övernaturligt? I allmänhet är det ju, för sofistikerade människor, att låtsas tro på något övernaturligt för att använda detta som förebild, ideal och inspiration. Detta är en helt överlägsen attityd. Framför allt överlägsen en sådan som Dawkins obstinata vägran att ens låtsas tro på något övernaturligt.

  Religionen har ett syfte, nämligen att upprätthålla samhället genom att förmedla tusentals år av samlade erfarenheter om hur man uppför sig riktigt på ett sätt som leder till utveckling, förbättring och framgång på det kollektiva planet. Tydligen har Dawkins börjat inse detta till en viss del, men hur skall han kunna gå vidare på den vägen och ändå fortsätta vara så barnsligt obstinat?

  Gillad av 4 personer

   • kea skriver:

    Nej det är Dawkins. Ett annat sätt att se på det är det pragmatiska, att identifiera sin värsta fiende och fundera på om ens synsätt tjänar denna fiende eller inte. På mig är det uppenbart att Dawkins främst tjänar islam och pk-istiskt kaos, islam tar ingen skada av hans argument, trots allt så är dödstraff som halshuggning mera skrämmande än en vithårig intellektuell gubbe, vad som däremot tar skada är de grundvalar som byggt väst, själva vår sammanhållning och identitet. Han slår på en som ligger istället för att hjälpa till.

    Gillad av 4 personer

  • olle reimers skriver:

   En som förklarar detta på ett utmärkt sätt är (denne ständigt återkommande) Jordan Peterson i hans ”12 rules for life”. JP säger käckt att Dawkins i själva verket inte alls är ateist fastän han inte förstår det själv.

   I princip handlar det om just det du säger, Fredrik, om goda förebilder; i fallet Jesus om en arketyp, en förståelse för det viktiga att hjälpa varandra att bära bördorna och att klara av livets svårigheter och ge föreställningar och idéer om hur detta ska kunna gå till.

   Kristendomen är på människornas sida och går ut på att lyfta dem. Islam handlar enbart om underkastelse utan möjlighet till individuell förbättring eller utveckling utanför det i detalj färdiglagda ramverket.

   Gilla

   • Ingvor Sabina Le John skriver:

    Säg det till en kvinna som satt i stupstocken för ”oäkta barn” på 1800-talet eller alla de kvinnor som begick självmord i slutet av 1700-talet p g a de hårda straffen (tills Gustav den 3:e mildrade lagen för att underlaget till kommande krig (soldater) höll på att minska drastiskt)

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Makthavare har i alla tider utnyttjat religiösa föreställningar i sin egen tjänst. Så gäller även kristendomen och islam.

    Skillnaden ligger i grundbudskapet: i islam gäller det underkastelse och lydnad i kristendomen ges individen möjligheten att utforma sitt eget förhållande till budskapet.

    Det är av den anledningen som kristendomen har kunnat reformeras och att ingenstans i väelden tvingas människorna att bekänna sig till bibeln under hotet att annars bli berövade sitt liv.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Makthavare har i alla tider tolkat religionen till sin fördel. Det betyder inte att religionen som sådan är den skyldiga. Men dock; för att förtydliga: i islam förkunnas att läran är perfekt från början och at allt som återstår för individen. ”Bön” sker genom att man kollektivt gång på gång visat att man underkastar sig och lovar att lyda. I kristendomen finns en möjlighet att söka en individuell relation.

    Gilla

 4. Eva Danielsson skriver:

  Ja, vi kanske behöver återta en tydligt kristen definition av våra samhällen i väst. Kulturkristna kan de flesta av oss gå med på att vara även om man inte är troende.

  Utom möjligen ledningen inom svenska kyrkan, som på olika sätt visar att de föredrar islam framför den egna kristendomen. De kanske inte tycker att koranen är bättre än Nya Testamentet, men de tycker vänsterpolitik är bättre än borgerlig politik. Och vänstern omfamnar islam och t o m fundamentalistisk islam. Önskan om det totalitära styret förenar.

  Islam är inte en religion som i a f jag definierar religion, alltså att det rör existentiella frågor och etik. Och som vi har stor respekt och tolerans för att var och en ska få ha efter egna behov. Kristendomen går ut på att söka i sitt inre, att försöka bli en bra människa som söker efter sanning och äkta godhet. Försoning, förlåtelse, barmhärtighet kan väl ses som nyckelord.

  Men islam går ju mest ut på det värdsliga livet. Makten över andra människor. Med detaljstyrning. Då blir det politik och inte religion. Fast man använder religion som ett kraftfullt redskap att styra människorna med och uppmuntrar fanatisk religiositet. Som innehåller våld och förtryck och medeltida livsstil. Hat, hämnd och tvång kan väl ses som nyckelord.

  Allt som gör livet rikt handlar om frihet. Islam tillåter ingen frihet. Vi måste klassa islam som den vedervärdiga politiska ideologi det är. Stödja muslimer som vill leva västerländskt och lämna islams förtryck. Och se till att fundamentalistiska muslimer och imamer flyttar någon annanstans.
  Börja med att slopa bidrag och olika tillstånd.

  Gillad av 13 personer

  • Björn skriver:

   ”Kulturkristen” är inget bra ord! Själv är jag otroligt fascinerad över alla fina kyrkor och katedraler, men detta ur ett byggnadstekniskt/estetiskt perspektiv! Men jag är också, minst lika imponerad över andra byggnadsverk, typ slott, fästningar, ringmurar, stenbroar, romarnas alla byggnader, pyramider, gamla segelfartyg, vikingaskepp m.m! ALLT är tillverkat och uppfört genom samarbete mellan driftiga, tekniskt duktiga människor här på jorden! UTAN minsta ”bistånd” från nån ”kristen gud” eller nån annan fantasifigur! Det religionerna har ”bidragit” med, är väl i så fall det hot om straff från ”gud”, som ständigt hängt över alla de stackars slavarbetare som tvingats göra grovjobben!

   Gillad av 1 person

   • pllay skriver:

    Det är den kristna kulturen, inte den kristna religionen som möjliggjort västerlandets fantastiska utveckling.
    Men den kristna kulturen är resultatet av den kristna religionen.
    Att idag säga sig omfamna den i väst dominerande kristna kulturen men samtidigt vara negativt inställd till kristendomen som religion är absurt.
    Att som agnostiker eller ateist åka snålskjuts på den kultur kristendomen skapat är naivt och antiintellektuellt, det går att avsäga sig gudstron men inte religionen, vi är formade av och ständigt beroende av vår kristna kultur.
    Kristendomen är den plattform vi byggt vårt civiliserade samhälle på, Islam är det fundament de muslimska länderna vilar på.
    Valet mellan dessa samhällen är lätt för mig och bör vara lätt för varje tänkande individ.

    Gillad av 1 person

   • Björn skriver:

    Det är alltid roligt att peta i den kristna ”myrstacken”! Förvirringstillståndet blir så uppenbart!

    Gilla

   • brrr skriver:

    Kristendonen har väl ändå tillämpats ganska olika i olika tider och på olika platser?
    Kan det handla om fundamentet i kristendomen som manar till hederlighet och respekt, i kombination med den grundläggande kulturen för tid och plats där den utövas?

    Gilla

   • Björn skriver:

    Jag tror inte att det är just närvaron av kristendomen, som gjort västvärlden så framgångsrik, utan snarare FRÅNVARON av islam! Men de kristna tar gärna åt sig ”äran”, har jag märkt!

    Gillad av 1 person

  • historiker skriver:

   Det har dock sina svårigheter att få muslimer att lämna islam och dess attribut.
   När kvinnoförbundet i Sovjets kommunistparti påbörjade sin aktion ”Hujum” (=”attack på slöjan”) i mars 1927 i de centralasiatiska, islamdominerade delrepublikerna i Sovjetunionen trodde man att detta skulle ta ett halvår, efter vilket alltså dessa landsdelar skulle vara ”avbeslöjade”. Offentliga möten hölls, där muslimska kvinnor skulle ta av sina slöjor och bränna dessa. En del kvinnor gjorde detta frivilligt medan andra tvingades under vapenhot från sovjetrysk militär i områdena. Vad som gjorde saken komplicerad var också att ett antal kvinnor som lagt bort slöjan mördades eller våldtogs.

   Det som avsågs bli en snabb aktion – och vars positiva resultat skulle rapporteras till Sovjetledaren Josef Stalin vid 10-årsfirandet av ryska revolutionen hösten 1927 – tog mycket lång tid och kunde avslutas först 1939, alltså efter 12 år.

   Gillad av 1 person

 5. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Tack Omar.
  Det sekulära demokratiska samhället är mycket bräckligt.. Många människor är sökare och behöver tyvärr något att tro på. Det blir ofta suspekta ideologier eller religioner som är till skada för samhället och övriga individer. Kunskap ger makt och kan vara nyttigt för att ha möjlighet att sortera bort alla irrläror och innebär att förmågan att tro på sig själv ökar. Viljelösa och okunniga personer som följer med strömmen och saknar personligt ansvar är lättledda och en fara för ett civiliserat samhälle.

  Gillad av 3 personer

 6. Petrus skriver:

  Omar:

  ”Våldet i Bibeln, och det är i Gamla Testamentet man finner det, består för det mesta av skildringar av krig och grymheter i det förflutna, inte av ännu gällande påbud att gå ut i krig.”

  Kommentar:

  Men en del kristna tycker faktiskt så. Under korstågen trodde man faktiskt detta. På 1200-1400-talen trodde man att det var rätt att med våld utrota hedendomen med våld i Litauen. Flera blodiga korståg och många döda blev resultatet. Detta var ersättningsteologiska varianter av kristet våld. Kristna hade rätt att göra som judar 1000 år f kr. Idag har väl i och för sig ersättningsteologer i regel en mer kristocentrisk, nytestamentlig tolkning av Bibeln. Men efter Scofield/Untermeyer-bibelns intåg och växande inflytande under 1900-talet fram tills nu har en ny, mer blodtörstig variant av kristendom växt fram. Enligt den är allt, eller nästan, allt våld som kan kopplas till värnandet av staten Israel lika legitimt som på gammaltestamentlig tid. Inklusive att fördriva kristna från Israel med en gevärspipas i ryggen (30 % av de fördrivna år 1947-48 var kristna). Vi ser dessa Frimodig Kyrka-, Livets Ord- och pingstanhängare ofta här i kommentarsfälten på det Goda Samhället. I och för sig har jag faktiskt svårt att definiera dessa människor som kristna. Men de flesta anhängare av mer traditionell ersättningsteologi definierar trots allt dessa människor som kristna.

  Gillad av 1 person

   • Petrus skriver:

    ”EL
    3 augusti, 2018 at 08:30

    Svara →

    Petrus

    ‘ersättningsteologi’ har väl SvK tagit avstånd från?”

    Svar:

    Jo, jag läste det när de svarade på angreppet av två kvinnliga präster på DN Debatt som var av Frimodig Kyrka-typ och som hävdade att Svenska Kyrkans ledning bjudit in en ”hatpredikant” som var kristen palestinier. Denne kristne palestinier var enligt dessa två Frimodig Kyrka-anhängare en ”hatpredikant” eftersom han var sur över att kristna fördrivits från Israel och fråntagits sin egendom. Han hade också påpekat att han och andra kristna var ättlingar till de judar som konverterat till kristendomen (när Jesus och lärljungarna predikat för dem och kanske senare under antiken).

    Svenska Kyrkan har väl numera en litet egen variant. Enligt deras variant kom man väl till teologisk insikt ungefär när den första Pride-paraden gick av stapeln, typ. Innan dess hade man inte fattat något, typ. Frimodig Kyrkas, pingsts och Livets Ord motsvarande resonemang är att riktig kristendom på allvar började lanseras i och med att Scofield/Untermeyer-bibeln lanserades för drygt 100 år sedan.

    Traditionell ersättningsteologi, som var helt dominerande i Sverige på 1950-talet, är idag i princip nästan död. Skulle tro att mindre än 5 % av Svenska Kyrkans präster idag stödjer den traditionella kristna teologin.

    Gilla

   • Petrus skriver:

    ”A456 A456
    3 augusti, 2018 at 09:32

    Svara →

    Islam behöver inger ersättningsteologi för att utöva våld och förtrycka avvikande åsikter…


    Liked by 2 people

    A456 A456
    3 augusti, 2018 at 10:10

    Ingen skulle det vara.”

    Svar:

    Inom ersättningsteologin har man väl historiskt ibland tagit sig gammaltestamentliga friheter. Sedan har vi de ersättningsteologiska varianter som inte gjort detta utan varit mer nytestamentligt, kristocentriskt orienterade.

    Islam har väl ingen teologisk motsvarighet till den nytestamentligt inriktade, kristocentriska kristendomen. Där är det väl snarast frågare om mildare och mer radikala varianter av en motsvarighet till gammeltestamentligt inriktad ersättningsteologi. I fråga om våldsanvändning påminner man om amerikanska Scofield-typ-kristna som vill bomba Iran eftersom Iran utgör ett slags hot mot Israel. Jag tycker att modern, amerikansk Scofield/Untermeyer-kristendom mer påminner om Islam i militärpolitiskt avseende än om traditionell, kristocentrisk ersättningsteologi.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Korstågen gentemot jihad. Och det som angriper Israel varje dag är jihad och ingenting annat. Det är jihadisterna som är angriparna. Vi står på Israels sida, eftersom vi står på samma sida i kampen mot jihad. Jihad förs idag på grund av landsförrädare på svenskt territorium.

   Gillad av 14 personer

   • Hovs_hällar skriver:

    Fredrik Östman — Exakt så är det.
    De korståg mot det ”heliga landet” som man i Sverige brukar förfasa sig över var helt enkelt försvarståg mot det framryckande islamska väldet.

    De borde alltså HYLLAS här i det kristna Sverige! — på motsvarande sätt som vi hyllar kampen mot nazismen i vår tid.

    Gillad av 5 personer

   • Petrus skriver:

    Till Fredrik Östman:

    Och de kristna i Israel då (30 % av de fördrivna 1947-48)? Det var väl också jihad som Israel försvarade sig mot? Eller FN-medlaren Folke Bernadotte som sköts av Ben Gurions sedermera livvakt när han lagt fram en fredsplan som gick ut på återvändande av flyktingar och att mängden tilldelat land skulle ske i proportion till folkmängd?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Petrus: Du drar förhastade slutsatser. Det finns onda människor i alla grupper och det finns ont i alla människor. Brott begås och ibland måste man välja det ena onda före det andra.

    När det gäller fördrivningar så finns det många olika berättelser om hur de gick till. Vi kan inte diskutera på den grund du framlägger.

    Gilla

   • Petrus skriver:

    ”Fredrik Östman
    3 augusti, 2018 at 21:43

    Petrus: Du drar förhastade slutsatser. Det finns onda människor i alla grupper och det finns ont i alla människor. Brott begås och ibland måste man välja det ena onda före det andra.

    När det gäller fördrivningar så finns det många olika berättelser om hur de gick till. Vi kan inte diskutera på den grund du framlägger.”

    Svar till Fredrik Östman:

    Vad är vitsen med det där snömos-inlägget? Självklart finns det onda och goda människor i olika folkgrupper. Har svårt att få något annat intryck än att du försöker ta bort fokus från sakfrågan och hårda fakta och att du försöker blanda bort korten.

    När det gäller fördrivningarna 1947-48 förstår jag inte vitsen med fördrivningen av folk från de kristna byarna. Där går det inte att skylla på anfall från muslimska grannar (som f ö enligt t ex den judiske sonen till en israelisk general, Miko Peled, inte kom förrän efter flera månader av etnisk rensning). Förstår heller inte vitsen med att inte låta dessa kristna få komma tillbaka som Folke Bernadotte ville innan han blev ihjälskjuten av Ben Gurions sedermera livvakt. Jo, jag förstår vitsen ur Ben Gurions och hans sedermera livvakts synpunkt. Men inte ur kristen synpunkt. Den som har ett minimum av lojalitet mot kristenheten och inte har en dold agenda försöker inte blanda bort korten på en sådan här punkt.

    Gilla

   • nilsdacke skriver:

    Den första islamiska attacken mot kristna områden utfördes mot Syrien 632, strax efter profetens död. Det första korståget startades efter mer än 400 år av islamiska erövringar av kristna områden. Det är således ingen tvekan om vem som är den aggressiva parten.

    Gilla

  • Underdog skriver:

   Deus Vult!

   Det var väl fråga om misson, låt vara med våldet som påtryckning och inte utrotningskrig. De egentliga korstågen var en reaktion på den arabiska erövringen av det dittills kristna mellanöstern, vilken följdes av införandet av islam som norm (det kan vara värt att lära sig att islamiseringen kom efter erövringen och inte tvärtom som muslimerna lär ut). Jag tar inte erövringskrigen med korset som ursäkt i försvar, men tycker det finns en viss skillnad mot dagens terrorism och jag tycker man skall se korstågen som de försvarskrig de var.

   Gillad av 2 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Brrr – Lysande anförande av Robert Spencer. Alltså:

   ”Mainstream”- tolkningen av koranen säger alltså att islam ska härska över de ”otrogna” och att de ”otrogna” — dvs. alla icke-muslimer — ska vara ett slags andra klassens medborgare och tvingas betala en särskild straffskatt till muslimerna för att alls tillåtas existera!
   Det vill säga — så som det brukar vara i muslimska länder, och som det bland annat var i Spanien under islam.

   Vidare att en betydande del av alla muslimska migranter till Väst tänker exakt så!

   Håll det i minnet när ni iakttar hur muslimska migranter tenderar att uppföra sig — hur fräcka och krävande de omvittnat framstår!

   Gillad av 6 personer

   • brrr skriver:

    Ja, det är väl det som kallas ”moderat” islam. Är man sekulär muslim, så är man nog ingen ”riktig” muslim.
    Ännu en favorit i repris: Brigitte Gabriel komprimerar 1400 år islam till en kvart.

    Gillad av 3 personer

   • brrr skriver:

    Jag tror inte att det är ”straffskatt”, utan snarare ”beskyddarpengar”.
    Muslimerna behärskade ju södra Italien, inklusive Sicilien, kan maffian ha inspirerats av detta med beskyddarpengar tro?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Inte bara det, BRRR. Maffian är resterna av det sicilianska samhälle som deformerades av och därmed överlevde kampen mot islam. Endast ett tätt sammanbundet klansamhälle kan föra den guerillakamp som var nödvändig för att kasta ut islam. Det har Martin A alldeles rätt i. Korruptionskulturen i Grekland och på övriga Balkan har samma ursprung: islam. Vi ser i dessa länder hur Sverige kommer att se ut om några hundra år — i bästa fall, om vi lyckas bilda en korrupt maffiakultur stark nog att kasta ut islam. Annars blir Sverige permanent som Syrien eller Afghanistan. Att det kommer att bli som Syrien eller Afghanistan inom kort är oundvikligt. Den som inte förstår historien är dömd att återupprepa den.

    Gillad av 2 personer

   • brrr skriver:

    Fredrik: ”…Maffian är resterna av det sicilianska samhälle som deformerades av och därmed överlevde kampen mot islam…”

    Det ante mig. Det kanske var ”Why we are afraid” av Bill Warner som fanns i bakhuvudet. Dags att jag lyssnar igenom det igen, vilket jag också rekommenderar var och en som vill känna till islams historia.

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    I de erobrede områder var det før i tiden mange regler som var ment å nedverdige/forminske jøder og kristne. De ‘vantro’ skulle bl.a. blinkes ut via sin klesdrakt – kristne måtte bære et blått belte, og jøder et gult. Det var altså muslimer som først knyttet jøder til ”falskhetens” gulfarge, og at de måtte signalisere sin religiøse tilhørighet via sin drakt. Dessverre, som kjent, tok andre dårlige mennesker etter denne motbydelige muslimske idéen og utviklet den videre.

    Gillad av 1 person

 7. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Richard Dawkins skriver i ”The Illusion of God” att han är Agnostiker, inte ateist.
  Det är ju en jädrans skillnad Mohamed!
  Agnostikern medger att han inte kan avgöra huruvida Gud existerar eller ej och därför, intelligent nog, inte kallar sig ateist, d.v.s. gudsförnekare.
  RD anser att mer talar mot än för en gud, och nöjer sig med det konstaterandet.
  Om du läser Paul Davies ”The Cosmic Blueprint” kan du dessutom få ytterligare att tänka på om din reflexmässiga övertygelse utesluter en orsakernas orsak eller en övergripande intelligens i naturen.
  Gud, kan vi ju vara överens om, är blott människans begreppsmässiga oförmåga att beskriva varför en principiell ordning och en strävan mot komplexitet tycks existera i naturen.

  Gillad av 2 personer

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Suck!
    Utgår från att du inte har läst på någon av de texter jag anger å då är det förstås lättare att lite frivolt raljant föraktfullt kröka på överläppen och gå på person i stället.

    Förslag: Lär dig skilja på människoskapade religioner och filosofiska begrepp ägnade åt att reda ut tankar av existentiell art.

    Gillad av 2 personer

   • kea skriver:

    Davies läste jag för länge sedan då han om jag minns rätt är fysiker, Dawkins har jag en massa böcker av men har bara läst en, de förekom mig dryga, men får väl ge The selfies Gene en chans. Gud i meningen en förklaring av naturen är den del som folk oftast hänger upp sig på, men religionen är mycket mer, en kodifiering av hur man kan leva med sig själv och med andra, det är detta som kastas ut med badvattnet, vilket Jordan Peterson ofta pekar på, och det är därför det är ganska ointressant i sammanhanget om man är agnostiker eller ateist, Dawkins har i många år argumenterat mot religion och kristendomen och vanligt folk förmår inte göra dessa distinktioner. Vi kan ha en filosofisk diskussion om en intelligens i naturen men vi har stora praktiska problem idag, där vänstern och pk-ism öppnar för Sodom och Gomorra och kristendomens motsats i islam.

    Gillad av 3 personer

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Med rätt sorts dojjor kan man gå på vatten.
    Jag kan ge dig att på samma sätt som filosofi alltid föregår vetenskap, föregår religion civilisation.
    Dessa företeelser är således som en slags blindtarmar, nyttiga en gång i tiden men snart obsoleta å försumbara, d.v.s. likt de första raketstegen i en Apollo-farkost helt nödvändiga för att komma vidare men småningom mest barlast.

    Gilla

 8. Sven-E skriver:

  Blanda inte ihop korten.
  Låt Jesus och hans ord få definiera vad som är kristen tro.
  Om någon bedriver krig i Guds namn måste det bedömmas mot vad Jesus förkunnade. Överensstämmer det inte mot hans lära är det något annat än kristendom.
  Tyvärr har Gud i historien fått klä skott för många grymheter som skett i hans namn.

  Gillad av 5 personer

 9. gras1519 skriver:

  Jag tyckte detta inlägg var så pass intressant, att jag nu skrivit ut detsamma i avsikt att skicka det till biskopen i Växjö stift – Fredrik Modéus. (Hoppas det är OK) Jag har haft en debatt med honom i tidningarna angående böneutrop. Nu menar jag att det naturligtvis gjorts en massa övergrepp från kristendomen också i Jesu namn, men skillnaden mellan religionerna är påtaglig. Kristendomen är ödmjukt undfallande medan Islam tar för sig på ett aggressivt sätt.

  Gillad av 6 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Gras1519 — Se Robert Spencers anförande ovan, där har du förklaringen:
   — de som tror på koranen får lära sig att de är överlägsna och ska härska över jorden, samt att alla icke-muslimer är sämre människor som ska vara underordnade muslimerna.

   Den här biskopen vägrar antagligen inse dessa fakta.

   Gillad av 3 personer

 10. V for Vendetta skriver:

  I kristendomen säger Jesus, låt de som vill komma till mig. I Islam säger Mohamed, de som inte vill vara muslimer skall avrättas. Den ena öppnar alltså för ett personligt ställningstagande medan den andra inte ger så många val om man vill behålla livet. Just detta är nog grundfundamentens skillnader inom de båda religionerna. Jag vet vilken jag skulle föredra.

  Gillad av 8 personer

  • educaremm skriver:

   När en judendom, tillsammans med en islam, av en kristendom blev förbjudna i dåvarande Spanien, (i slutet på 1400-talet, dvs. 1492), så flydde, eller utvandrade, många av dem, både judar och muslimer, till muslimska länder. (Om de inte konverterade till en kristendom….)…

   Bl a flydde många judar till dåvarande Iran där de bor de än idag….(!)..

   Gilla

 11. Göran skriver:

  Omar en mycket välskriven text om religion, att Dawkins ateism kan väga så tungt att många tar det för en sanning är i mitt tycke konstigt. Lika underligt som att kasta bomber omkring sig i religionens namn. trots över 40 års studier i ämnet mer böcker än vad som är nyttigt, så har jag inget svar att leverera i frågan om Guds existens. Dock så har ett par tankar om religion fastnat, som att det är en personlig fråga och våld är något som alla religioner skall ta avstånd ifrån.
  Av dom fyra stora så har en vägrat att reformeras till nutiden och det leder till konflikter.
  Att bokstavs tolka skrifter gör bara dom som vill manipulera dom troende och detta är inte religion då utan en sekt form då.
  I vårt land så har som jag ser det en avart på religion växt fram PK-sekten bokstavstolkningar av ord och meningar. Dom som inte håller med är inte lika värda ord som rasist, vit cis man och allt som det svängs med, konstigt att sekulära Sverige skulle få en sekt som styr landet.
  Från Asa-tro till Kristendom till värdegrund, vem hade trott på den utvecklingen?
  Gillar naturfolkens tolkningar, jakt, mat ,sex och sova rätt okomplicerad är deras syn.

  Gillad av 2 personer

 12. Erik2 skriver:

  Kristendomens vetenskapliga inkarnation heter psykologi. Den meningen beskriver hela syftet med den religionen. Motsvarande saknas i den andra religionen. Där handlar det Bara om makt. Eller?

  Gillad av 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   Sier ikke imot deg på dette, men påfallende mange store psykiatere/psykologer har jødisk bakgrunn. Det begynte med Freud…

   Gilla

 13. phnordin skriver:

  Utomordentligt skrivet. ”The Christian God and Allah – it is the same God!” har jag hört somliga framhålla. Därom kan de lärde tvista, men att religionerna i sitt utförande är lika väsensskilda som Natt och Dag och att Jesus och Mohammed framhåller diamentralt olika budskap framkommer med önskad tydlighet av Eddie’s text ovan.

  Gillad av 2 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Men ärkebiskopen i Sverige tycker ju att det är samma gud. Hon har ju till och med samma valspråk som muslimerna.

    Gilla

   • educaremm skriver:

    Korr. Kortad version:

    Det är mer ett citat av vad Jesus Själv menas säga i NT?
    Dvs., Jesus menas där säga orden: ”- Fadern är större än Jag.”…

    Dessutom, finns ett annat ställe i just NT som blir berättat, eller beskrivet, och det handlar om att en anhängare, eller en lärjunge, till Jesus, menas tilltala Honom med orden:
    ”- Gode Rabbi”..Och genast blir då denne lärjunge tillrättavisad av Jesus, som menas säga till svar:
    ”- Varför kallar du Mig god? ”- Ingen är god utom Fadern.”…
    ….

    När en islam alltså uttalar ord som – Allah Akbar – , (Gud är Större), så kan man säga att en islam citerar Jesus själv….? – (Fadern är Större än Jag…)..

    Även, så kan det sägas att när Allah, Guden inom islam, vill identifieras såsom varande en – ”-Barmhärtig och Medlidsam -” , Gud, så är det samma identifiering som ges till Jesus, i NT. ?…
    ….
    Alltså Jesus i NT blir beskriven som varande just ”- Barmhärtig och Medlidsam – ”, och blir också beskriven såsom ”- Uppstigen till Himlen – ”, och även beskriven att där vara ”- Sittande på Gud Faderns Högra Sida -” , (såsom varande Ordet hos Guden, Fadern, alltså nämligen såsom Sonen, alltså Ordet, genom vilket Guden menas kunna skapa allting som är till osv….)…
    ….
    Man kan säga att en islam liknar en kristendom på så sätt att den också har en slags ”- Son från Gud – ”, som också då vill bli beskriven som just ett – ” – Heligt Ord – ”?

    Alltså en Koran, som också vill bli beskriven som – ett Heligt, och ett -”Oföränderligt Ord – ”, (från Guden?…

    Genom att en islam då har en Koran, alltså ett – Heligt Ord från Gud – ”, (liknande som – En Helig Son- , såsom Jesus blir beskriven inom en kristendom?) Islam alltså en – Helig Bok – , en Koran, från Guden?…

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Educaremm: Nej, det är inte en rimlig tolkning. När man väljer allahu akhbar som valspråk i en tid av akut islamisering av samhället och när man själv har bott i många år i Egypten för att studera islam och när man till råga på allt bekämpar uppriktig kristenhet, motsätter sig att kristna flyktingar, som faktiskt är flyktingar, behandlas på annat sätt än muselmanska erövrare, som inte på något sätt är ens något som liknar flyktingar och när man vill ersätta korsen i kyrkorna med pilar till Mecka, då duger det inte att i panik leta fram ett enda litet ställe i Bibeln som med våld och vårdslös tolkning kan fås att likna en kristen motivering av valspråket i fråga.

    Det felslut denna typ av rationalisering baserar sig på kallas förhastade slutsatser eller Edin-logik: (efter LO-ekonomen som excellerade i denna konst) Man tar en enda detalj som talar för och ignorerar en överväldigande massa av fakta som talar emot. Den som hör rationaliseringen och i förväg sympatiserar med den irationella uppfattning den skall motivera (typiskt MSM) reagerar förstås med confirmation bias, men rationaliseringen i sig är ännu lägre, eftersom konfirmationen aktivt sökes med det uttryckliga syftet att missbruka den.

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Vår socialistkristna kyrkoledning ser, tror jag de fördelar islam erbjudar framför kristendomen. Det heliga kyrkorummet erbjuder inte samma möjligheter till maktutövning som moskéerna.

    Tvinga in de kristna i moskéerna så ska de få se på andra bullar!

    Gilla

 14. Jonas skriver:

  Det finns en fundamental skillnad mellan dagens kristendom och de andra abrahamitiska religionerna och det är nya testamentet.

  Nya testamentet nollställer och överrider allt som står i det gamla.

  I början av kristendomen lutade man sig tungt mot det gamla testamentet och det var en av Luthers stora problem med den kyrka han tillhörde. För att räkna sig som kristen så ska man följa Jesus ord och det nya testamentet. Det gamla är bara en historiebok om hur man kom till punkten för Jesus predikan.

  Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Det finns viktiga tillägg i NT till koden i GT, antagligen hämtade ur grekisk filosofi. Det är dessa tillägg som har gjort den kristna världen framgångsrik och deras avsaknad den judiska evigt misslyckad, dess historia en lång serie av katastrofer. Judarna saknar en hjältebild att sträva efter, de har svårigheter att sortera och bedöma nya fenomen, tenderar starkt till ideologisk liberalism och naivitet och defaitism. Jesus är starkare och tydligare tecknad än Moses. Men i stora drag är det samma sak.

    Gillad av 1 person

   • Erik2 skriver:

    Hmm. Jag ser inte riktigt det du ser Fredrik. De 39 böckerna vi har i GT går ju från att berätta om översvämningar, Noa och Moses på berget med stentavlor till Höga Visan och Ruts bok. Osv. Och NT har fyra begynnande böcker som beskriver Jesu liv där hans Bergspredikan är central. Kristendomen som vi levt med är ju helt enkelt en kult runt Jesu liv och hans filosofi, som jag anser ha mycket klokt i sig. (Men det var en parantes.) Inte konstigt att en kultur vilande på de disparata 39 böckerna i GT skiljer sig från en som vilar på NT. Men de sitter förstås ändå ihop. Och du har intressanta poänger. Jag grunnar vidare på dessa.

    Gillad av 1 person

  • Petrus skriver:

   ”Jonas
   3 augusti, 2018 at 10:16

   Svara →

   Det finns en fundamental skillnad mellan dagens kristendom och de andra abrahamitiska religionerna och det är nya testamentet.

   Nya testamentet nollställer och överrider allt som står i det gamla.

   I början av kristendomen lutade man sig tungt mot det gamla testamentet och det var en av Luthers stora problem med den kyrka han tillhörde.”

   Svar:

   Det är väl sant att traditionell ersättningsideologi, som var den totaldominerande kristna teologin från start fram tills Scofield-bibeln slog igenom på allvar under 1900-talet, innebär att allt som i gamla testamentet som står i motsatsställning till vad som sägs i gamla testamentet stryks (ungefär som när Jesus sade att skiljebrev bara var ett uttryck för ”era hjärtans hårdhet”) eller ges en nytestamentlig tolkning.

   Jag tror dock inte att man kan säga att antikens kristna kyrka ”lutade sig tungt” mot gamla testamentet. Man var visserligen intolerant mot hedendom, ungefär som när Jesus med piskan körde ut månglarna ur templet. Mer gammaltestamentlig brutalitet blir väl dock ett tydligare inslag fr o m högmedeltid. Kanske började man ta sig mer gammaltestamentliga blodsprutande friheter efter att morerna erövrat Spanien. Man tog sig kanske mer gammaltestamentliga friheter eftersom man såg vad som hade hänt i Mellanöstern, Nordafrika och Spanien. Denna attityd spillde kanske också över mot inhemska hedningar som man blev mer brutal mot (Karl den Stores massmord på odinister).

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Menar du med brutalitet sådan som en tand för en tand, ett öga för ett öga? Det är nämligen inte alls brutalitet, utan en modererande lag. Tidigare hade man, och det gör som bekant våra invällare än i denna dag, mördat för en relation eller en religiös övertygelse eller grupptillhörighet, kastat syra för ett klädval och liknande saker. Brutaliteten är alltså det våra politiker har valt åt oss, medan Gamla Testamentet lär oss behärskning och rättvisa med utgångspunkt i Hamurabis lag, som kan beskådas i Louvren i Paris.

    Gilla

   • Petrus skriver:

    Svar till Fredrik Östman om ”brutalitet”:

    Det jag syftade på var snarare grejer typ Jesaja 60:10-12 (”Ty det folk eller rike, som ej vill tjäna dig, skall förgås; ja, sådana folk skola i grund förgöras”), 4 Mos 31:17 (”så dräpen nu alla gossebarn”) och 5 Mos 7:2 (Befallning om kananéernas tillspillogivning).

    Gilla

   • Sven-E skriver:

    Har också tänkt på Jesaja 60:12. Det är ett allvarsord som börjar framträda idag.
    Tack och lov finns det ett tröstens ord i andra krönikeboken 7:13-14 som innehåller tröst förutsatt att man omvänder sig.
    Vårt folk som blivit rikligt välsignat på många vis under gångna år håller på att förgås i takt med att vi kastat det kristna arvet över axeln, dock finns det fortfarande en väg tillbaks men då måste vi göra upp med Gud först.

    Gilla

   • Petrus skriver:

    Svar till Sven-E ang. Jesaja 60:12:

    I traditionell ersättningsteologi menas att det är Gud och Kyrkan (som liksom blivit en slags virtuell ersättning för Israel) som man skall tjäna. I modern Scofield/Untermeyer-teologi (pingst, Livets Ord Frimodig Kyrka m fl) gör man inte längre någon slags metaforisk tolkning av texten. Där handlar det i stället om att tjäna Israel. Och för att göra detta behöver du inte konvertera till någon religion. Du kan vara väldigt sekulär som John McCain. Och är du traditionell ersättningsteologi-kristen så är du körd. Minns för några år sedan en text av någon amerikansk, känd pastor av Livets Ord/pingst-typ. Han menade att påven inte skulle komma till himlen p g a sin ersättningsteologi.

    Och i textens mer ursprungliga betydelse, innan kristendomen fanns, är det väl mer uppenbart att det inte primärt handlar om att få folk att konvertera till en religion (judendomen) utan om att tjäna Israel.

    Gilla

   • Sven-E skriver:

    Utgångsläget för mitt inlägg var inte i detta fall Israel, utan problemet är att Sveriges folk inte längre vill följa Gud. Det placerar oss som folk utanför Guds beskydd som jag ser det. Ett beskydd vi åtnjutit i hundratals år. Numera flyger inte Sveriges namn lika ärat överjorden (som det heter i nationalsången), det ser bl.a. vår utrikesminister till. Dock speglar utrikesministern bara folkets förhållande till Gud. Lösningen för Sveriges folk idag är omvändelse till den Gud (som också är Israels Gud) som har makt att utföra långt mer än vad vi kan förstå. Han skulle kunna ändra på vårt svåra läge på en dag, dock förutsätter det att vi samarbetar med honom, detta förutsätter att vi först vänder om till honom och han är inte sen till försoning.
    Jag är tillräckligt gammal för att minnas det trygga, rika samhälle vi hade innan kristendommen seglade ut ur bild. Kyrkklockorna på söndagarna må ha stört någon men signalerade för mig att ”allt är väl” medans muslimska böneutrop gör mig illaberörd eftersom jag sett vad den religionen står för.

    Gilla

  • nilsdacke skriver:

   Jag menar att förutsättningar för det sekulära samhället finns i Nya testamentet med det positiva kärleksbudet och Jesu uttalande: ”Ge åt kejsaren vad kejsaren tillhör och till Gud vad Gud tillhör”. Efter reformation och upplysning kunde därför sekulära samhällen utvecklas i västvärlden. Något motsvarande finns inte inom islam.
   Det närmaste man kommer ett kärleksbud i Koranen är 48:29 där det står att man skall vara ”hård mot de otrogna men god sina muslimska bröder”.

   Gilla

 15. kea skriver:

  Det är inga kristna vuxna som sparkar barnen här i magen på bryggan och slänger dem i havet, det är heller inga kristna som bajsar på bänken på bryggan innan de åker härifrån.

  Gillad av 3 personer

 16. kea skriver:

  Kanske Dawkins börjar inse sitt korkade misstag. Fundamentalistiska ateister som Dawkins och Hitchens och Harris gör stor skada när de försvarar vad som bara är ett förfall, de resonerar som fundamentalister alltid gör, muslimer, kommunister eller pk-ister, de tänker att bara för att jag är så här och tänker så här så måste alla göra det. Kristendomen är unik i att den lämnade plats för individen, och med sin kritik så gör ateisterna fria människor en björntjänst, de fyller sin tomma kopp med sitt intellekt och ego, men för de flesta människor så blir bara den tomma koppen kvar, och pk-ism och islam väntar på att få fylla den.

  Kanske Dawkins blir religiös på gamla dar? Man kan ju hoppas.

  Gillad av 5 personer

  • Björn skriver:

   Väldigt vilken uppblåst självgod ton som dominerar bland de som betraktar sig som ”utvalda”! Dessutom anser var och en, att just de sitter inne med ”sanningen” och gör den rätta ”tolkningen”! Ett fascinerande ”skådespel” för oss som står utanför och betraktar dessa, de förvirrades interna stridigheter, men mest är det sorgligt och beklämmande!

   Gilla

   • Hovs_hällar skriver:

    Björn — En del har en aggressiv ton ja. Men jag tror att, oavsett olika åsikter om kristendomen och Guds existens, så är nog alla eniga om att islam inte hör hemma i vårt land. Och detta då det är en västfientlig, kvinnofientlig, tankefientlig, totalitär ideologi som hotar hela vår kulturs existens.

    Gillad av 4 personer

   • Björn skriver:

    Hovs_hällar, visst är det så! Islam är just nu det enskilt största hotet mot hela vår existens här i vår del av den ännu relativt fria västvärlden! Men Islam är ju heller ingen religion, utan en illa dold strävan efter oinskränkt makt och världsherravälde!

    Gilla

   • kea skriver:

    Jag fattar inte vad du menar, kan du inte konkretisera? Jag inser att många har sett ett värde i, ytligt sett, rationell religionskritik, men jag har länge inte varit komfortabel med denna (trots att jag är sekulärt uppfostrad fysiker) och Jordan Peterson klädde det i ord. Religionen har enormt mycket att erbjuda utöver att förklara hur världen blev till på 7 dagar och allt detta har kastats ut med badvattnet. Istället för att söka onda intentioner bakom kristendomen som vänstern har fått oss till så måste man söka de goda. Gör man inte det så har man bara tomheten, för allt vi tänker har andra tänkt före oss, tusentals gånger, de skrev ner det i Bibeln.

    Jag klättrade i min ungdom vid El Capitan i Yosemite, guiden och jag hade ett äpple att dela på, efter många svettiga meter så stannade vi, åt vårt äpple, och tittade ut mot Halfdome och guiden frågade mig om det jag såg var fysik? Det var det inte såklart men det har tagit många år att inse vad jag alltid vetat.

    Gillad av 3 personer

   • Björn skriver:

    Har ingen aning Fredrik, och jag bryr mej inte heller, men eftersom det är du som ”frågar”, så är det förmodligen omnämnt i bibeln? Menar du att jag trots allt är ”kulturkristen” för att jag, av alla möjliga, valde att använde ordet ”storslagen”, eller vad är din ”poäng”? I så fall ändrar jag till ”häftiga” upplevelser!

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Jordan Peterson påstår att Dawkins inte själv har fattat att han faktiskt inte är ateist utan att det mest är en pose.

   Gilla

 17. Kjell Johansson skriver:

  Läser man antropologi, särskilt om mer primitiva naturfolk, så är deras tillvaron invävd i ett slags religiöst grundtänkande. Bestående av olika gudar och andeväsen. Att människor söker förklaringar, sammanhang, berättelser och vägledning ligger djupt inom henne. Och tillför även en högre mening. Det måste man ha respekt för. Men respekten bör gå i båda riktningarna. För först och främst är vi människor. Religiösa och icke religiösa.

  I och med vetenskapens utveckling möjliggjordes en zon av icke troende. Men vetenskapen i sig kan inte ersätta religionens mer intrikata syn på livets mening.

  Som varande ateist kan jag ibland känna mig smått avundsjuk på den förtröstan troende visar upp. Men samtidigt skulle jag själv inte vilja vara troende. Att hemfalla till ett redan färdiguttänkt system. Att släppa min egen raka oförsonlighet i privat sanningssökande.

  Jag betrakta ateisten, inklusive mig själv, som en modernitetens anomali. Sagt som ateist. Det ovan anförda föder hos mig en respekt för olika trossystem. Men gräns går om en religion utser mig till sin direkta fiende. Då värjer jag mig. Även från utgångspunkten att religiösa system kommer i tusentals olika varianter, i hög grad kopplade till kultur i sig. Gäller enbart en enda kultur eller en enda religion drar man undan mattan för människan mångsidiga storhet. Och krymper henne till något hon inte är. En anpassningens stora häxmästare.

  Gillad av 4 personer

 18. Ff skriver:

  En 40-årig kvinna har nu polisanmälts för grovt bidragsbrott sedan hon fortsatt ta ut bidrag från Sverige efter att hon flyttat tillbaka till Irak, skriver Kristianstadsbladet.

  Sedan flyttade hon tillbaka till Irak.
  Men detta anmälde hon inte till svenska myndigheter utan fortsatte i stället att ta ut bidrag från Sverige

  Händelsen rubriceras som grovt bidragsbrott, och brottet ska ha pågått under fyra år mellan sommaren 2013 och sommaren 2017.

  – Hon har uppgett oriktiga uppgifter och fått bostadsbidrag, föräldrapenning, barnbidrag och flerbarnsbidrag på totalt 521.037 kronor, säger Richard Glantz, presstalesperson på polisen, till Kristianstadsbladet.

  Man undrar över omfattningen av slöseriet med våra skattemedel? När man förstår att mycket av utbetalningarna sköts automatiskt av en robot. Har den roboten ex koll på hur många identitet en bidragstagare har. Har vi kanske här förklaringen till att påfallande många av lyxbilarna man ser rattas av våra nya gäster.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Förtroende är bra, kontroll är bättre.

   När Moderata samlingspartiet på åttiotalet ville uppmärksamma bidragsfusken och krävde hårdare kontroller ställde sig svenska folket upp som en man och bedyrade sin kollektiva och absoluta oskuld! Ni är alla skyldiga till detta om ni har röstat på VPK, SAP, C, KDS eller FP! Eller på en senare, snöpt variant av M!

   Gillad av 2 personer

   • kea skriver:

    Inte alls, kontroller är omöjligt, jag har jobbat med det hela mitt liv, kontroller av kärnkraftverk är meningslösa om designen är fel, eller om man placerar dem där tsunamis drar fram, eller låter dem styras av kommunister, på samma sätt är statistiska kontroller av finansiella produkter meningslösa när man inte modellerar de underliggande fenomenen utan bara priset av derivatet, detta låg till grund för den största finansiella kris i vår tid (som vi inte hört så mycket om eftersom den endast sänkte levnadsstandarden för västvärlden med 10% och dessa 10% gick till bankcheferna och bankernas långivare). Kontroller är mer eller mindre meningslösa, det är designen av det som skall kontrolleras som betyder något, samt straffen för de som förbryter sig mot reglerna.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Men KEA, om vi hade tillåtits att rationellt införa kontroller hade vi märkt detta och gått vidare med nästa rationella åtgärd och till slut avskaffat den allmänna välfärden och återgått till den fattighjälp vi haft i tiotusen år, i en modern skepnad. Det fanns en tid för inte så länge sedan, då det föreföll rimligt att bemöta sosseriet i sak och i detalj.

    Men min poäng var inte alls detta, utan att sossesupportrar plötsligt nu i elfte timmen låtsas bli förvånade över att bidrag alltid missbrukas och att det alltid fuskas systematiskt med dem. Inte alla bidragstagare fuskar, men med alla bidrag fuskas det. Den som stoppade kontrollerna när de föreslogs, den som medverkade till det genom att köpa lösnummer av kvällsblaskorna och rösta på något av de skyldiga partierna, har ingen moralisk rätt att nu uppröras över att bidragen utnyttjas precis på det som de var avsedda att utnyttjas, nämligen i strid med de formella regler som utformats för dem. Det var ju detta ni slogs för på åttiotalet!

    Gillad av 1 person

   • kea skriver:

    Jovisst, jag förstår detta, och rätt grundkonstruktion vad gäller utbetalningar måste ju vara att de går till rätt person av rätt anledning, på samma sätt som ett kärnkraftverk producerar elektricitet genom att koka vatten. Kontrollen är som kokkärlet i detta fall, en del av grundkonstruktionen.

    Gilla

  • brrr skriver:

   Efter Akilovs massmord på Drottninggatan blev det känt att han hade fler identiteter (två eller fler, minns ej). Skatteverket gick då ut med att enligt deras beräkningar har åtminstone hälften av asyl- & anhöriginvandrarna (tror jag var definitionen) minst två identiteter. Jag undrar om något gjorts åt saken…

   Gillad av 1 person

 19. educaremm skriver:

  Det är nog svårt att egentligen kunna tala om varken en judendom, en kristendom eller en islam, utan att på något vis försöka att jämföra de tre, s.k. Abramitiska religionerna, med varandra?

  Att inte vilja omnämna dem, eller försöka att förklara, eller försöka att beskriva, hur de olika lärorna och religionerna, har kunnat påverka varandra, vore att missa viktiga bitar?…

  Eller att inte försöka att se hur de har vuxit ur varandra och också samtidigt varit beroende av varandra (och även andra läror) för sin egen läras framväxt, det vore att vilja hoppa över en verklighet?
  ….

  (Läs mer….https://educaremm.wordpress.com/ )

  Gilla

 20. Rolf skriver:

  Före Talmud, Bibeln och Koranen fanns Zarathustra, persisk filosof.

  Han lärde att människans främsta egenskap och som skiljer oss från djuren, är vår förmåga att av egen fri vilja, göra medvetna val.

  Att av egen fri vilja välja:
  GODA TANKAR, GODA ORD, GODA HANDLINGAR.

  Det finns ingen av gud given lagbok eller andra regler,
  men karma visar resultatet av mina val.

  Denna filosofi anser jag vara mera intelligent och humanistisk, än andra förhållningssätt.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Det som bevisar om en religion är bra eller ej är inte filosofiska tankeexperiment eller estetiska avvägningar, utan den enkla observationen hur bra de har lyckats i världen. Kristendomen var till nyligen exceptionellt lyckosam, men dyker nu som en skadskjuten fiskmås och förefaller implodera och försvinna lika spårlöst som zoroastrismen.

   Gillad av 1 person

 21. Kjell Rehnström skriver:

  Det bästa för alla är ett sekulärt samhälle som låter var och en tro på det den känner mest sannolikt. Då blir tron ren och religionen riskerar inte att användas som politiskt maktinstrument.

  En intressant sak är att alla våra abrahamitiska religioner menar att Gud som skapat allt redan har bestämt allt och vi förstår inte Hans plan. Lik förbaskat går det tretton präster och imamer på dussinet som är beredda att förklara vad Gud avser och menar.

  För egen del väntar jag på Moh. Omars artikel eller blogg om hur det av många svenska islamkonvertiter så omhjldade al Andaluz, där muslimer, kristna och judar sammexisterade, kunde återerövras av de kristna. Annars var ju korstågen bara en liten skrapning på det väldiga islamiska väldet. Hela Nordafrika lär ju ha varit kristet, liksom Mindre Asien. I Egypten är den ursprungliga egyptiska befolkningen, de kristna, satta på undantag och det verkar inte finnas någon större entusiasm bland mhyndigheterna att skydda deras kyrkor.

  Gilla

 22. kea skriver:

  Det hela är så tramsigt, Omar skriver, jag har ingen tro på något övernaturligt. Men hur mycket vet han om vad som är naturligt, är han inte litteraturvetare? Vad är naturligt? Känner han till kvantmekanik, förstår han den? Känner han till EPR-paradoxen, eller hur svarta hålmfungerar när tiden stannar, detta är inte vad som brukar betraktas som naturligt, ”naturligt” det är Newton, äpplet som faller i skallen, den irrationella rädslan (jag känner till Tjernobyl) för radioaktiv strålning, och klimatdebatten, visar att vanligt folk helt enkelt inte vet vad som är naturligt, och därför är deras tro eller inte på något ”övernaturligt” högst arbiträr.

  Gillad av 2 personer

 23. olle reimers skriver:

  När jag var politiskt aktiv på 60-och 70-talen slog mig alltid samma sak när jag diskuterade med övertygade socialster av olika schatteringar: glädjelösheten! Den totala bristen på framtidstro och möjligheter för individen.

  När vänstern hade fest liktade allt svett och hasch. De lyssnade på Rolling Stones. Jag gillade Beatles.

  Islam och socialism går hand i hand. Dessa läror tar en i handen och erbjuder en färd som motsvarar den som Pinocchio fick genomlida i Disneys dystopi.

  Glädje, optimism, färg eller dysterhet, pessismism och svarta hucklen. Det är valet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.