Antingen snälla eller dumma eller också egennyttiga

Patrik Engellau

Barn har inte så mycket erfarenheter och kan inte göra mogna bedömningar. De tänker därför infantilt. För att förstå det onda och det goda som händer i deras värld indelar de människor i dumma och snälla. I Vilda Västern var cowboysarna snälla och indianerna dumma (fast det numera kanske är tvärtom, sak samma). Under andra världskriget var amerikanerna snälla och tyskarna dumma (numera har nog amerikanerna blivit dummare medan tyskarna fortfarande är nästan lika dumma som de var förut). Svenskar, särskilt nysvenskar, är snälla eftersom alla har lika värde men det finns högerpopulister som inte har lika värde för att de är dumma.

De flesta barn som växer upp och skaffar sig erfarenheter upptäcker att en tolkning av världen som försöker förklara allt med att folk är snälla eller dumma inte funkar så bra. Till exempel duger den tolkningen inte till att förklara varför amerikanerna som var så snälla tidigare nu blivit dummare. Dessutom upptäcker barnet under sin uppväxt att motsvarande tankemönster finns även hos de dumma som alltså betraktar sig själva som snälla och andra som dumma. Om barnet dessutom, som grädde på moset, är introspektivt lagt så kommer det förr eller senare att få tillfälle att ifrågasätta sin egen läggning. Är jag verkligen alltid snäll?

Mänskligheten tycks ha två helt olika metoder att hantera det dilemma som det barnsliga tolkningsmönstrets hårda konfrontation med verkligheten orsakar. Den första metoden är envis fortsatt infantilisering. Man väljer att inte lära sig. Man slutar inte att förklara världen genom att dela upp människor i snälla och dumma.

Svenska politiker är sådana. Det märktes på talen i Almedalen. Sverigedemokraterna är dumma. Riktigt på vilket sätt sverigedemokraterna är dumma behöver man inte förklara eftersom de har bruna rötter och de som har bruna rötter till sin natur är dumma. Det är förklaring nog. Det var samma sak med Vilda Västerns indianer förr i tiden, det var något ärftligt antagligen. För övrigt gäller detta tolkningsmönster snart sagt varenda underhållningsprodukt som kulturindustrin levererar. Snälla hjältar mot onda imperier. Agent 007 mot Ernst Stavro Blofeld.

Svenska politikers tal handlar därför mycket mer om att förklara att talaren tillhör de snälla medan talarens motståndare, framför allt om motståndaren är sverigedemokrat, är dumma. Detta är logiskt för personer som tror att världens öden styrs av vem som är snäll och vem som år dum. Politiker med detta synsätt behöver inte hålla sig till sakfrågor och vara konkreta om sina avsikter. Det räcker ju med att de är snälla.

Christer Hanefalks genomgång av partiledarnas Almedalstal bekräftar detta på ett nästan vetenskapligt sätt. Han undersökte, hur det nu gick till, hur stor andel av talen som ägnades åt konkreta förslag. I genomsnitt blev det 4,4 procent. Partiledarna är alltså till 96 procent upptagna av att indela varandra i snälla och dumma och bara till drygt fyra procent sysselsatta med att förklara hur de vill styra Sverige.

Att detta primitiva tankemönster får fortsätta in i vuxenvärlden gäller förstås inte bara svensk politik. Syndromet verkar ej sällan förekomma inom islam. Den som ritar en bild av Profeten är dum och ska därför ha ett straff. Varför vet man inte, det räcker med att Profeten har förklarat att den som avbildar honom är dum. Alla som gör som Profeten säger är snälla. En kvinna som inte klär sig rätt är dum och kan därför våldtas utan skuld.

Den andra metoden, vid sidan av fortsatt infantilisering, att hantera verklighetens motstånd mot det barnsliga synsättet är att inse att även om godhet och ondska må existera så blir världen mer lättolkad om man utgår från att alla människor och grupper är egennyttiga. Det kan verka cyniskt men det ger skarpare insikter.

Vi kan ta ett exempel. Hur ska man tolka de amerikanska försvars-, utrikes- och underrättelseetablissemangens oro inför president Trumps försök att komma överens med Putin?

Att Trump styrs av sin tolkning av amerikanska egenintressen, ”America first”, är uppenbart. Det är dyrt att hålla exempelvis 35 000 amerikanska soldater stationerade i Tyskland för att försvara Tyskland från ett osannolikt ryskt angrepp (särskilt som tyskarna själva, att döma av deras försvarsbudget, inte tycker det är så viktigt att försvara sig). Om Trump etablerar vänliga relationer med Ryssland så blir ett ryskt angrepp desto mindre sannolikt och Trump får desto större anledning att ta hem soldaterna och spara en slant. Och det gäller förstås inte bara soldaterna i Tyskland utan stora delar av de åttatusen miljarder kronorna – fyra procent av USAs BNP, nästan dubbla den svenska bruttonationalprodukten – som USA årligen lägger ned på försvar och närliggande politikområden.

Men så ser inte de amerikanska försvarsorienterade etablissemangen – säg gärna det militärindustriella komplexet – på frågan. De anser att USA har goda värderingar och är snällt medan Ryssland och Putin är dumma. De säger att Putin är farlig och fruktar att Trump ska bli lurad. De lever i snäll/dum-tolkningarnas värld.

Hur mycket mer lättbegriplig blir inte världen om man utgår från att försvarsetablissemangen egentligen bara ser om sina egna intressen. Tänk vilka vinster och fina jobb det kan bli för två gånger Sveriges BNP. Trumps snack om vänskap och fred hotar starka intressen. Det militärindustriella komplexet måste ha ett ont Ryssland för att motivera sina intäkter, intressen och livsstil.

Den här tolkningskonflikten – om man ska tillämpa den infantila metoden eller den mer vuxna metoden – är ständigt med oss. Särskilt tydligt är det i fråga om det svenska välfärdsindustriella komplexet. Är detta organisationssystem ett resultat av de berörda aktörernas snällhet eller av deras egenintressen?

(Det finns folk som menar att välfärdskomplexets vandel beror på att de inblandade personerna inte är snälla utan tvärtom dumma. Migrationspolitiken skulle till exempel drivas på rent djävulskap för att på lite sikt byta ut Sveriges befolkning. Det är barnsligt resonerat. Det räcker att peka på organisationssystemets fullt begripliga omsorg om sin egen nytta.)

85 reaktioner på ”Antingen snälla eller dumma eller också egennyttiga

 1. Bo Svensson skriver:

  Alternativen att välja bland:

  Kvinnlig rösträtt. – Som förr eller senare måste resultera i tantvälde, där gullandet med stackars hjälpbehövande tar i anspråk samtliga resurser tills den siste stackarn är nöjd.

  Tvärtom-politik. – Eftersom nazism förklarats som den absoluta ondskan, måste den goda politiken vara den som en nazist skulle känna sig maximalt missnöjd med.

  Fienden har makten över massmedia och har fått för sig att det är i deras intresse att de avancerade ländernas befolkning blandas upp med lågpresterande folkslag.

  Globalistisk agenda. – Man har fastnat i idén om fri rörlighet för kapital, varor, tjänster och människor och blockerar sig för insikten att det kan finnas något feltänkt där som måste rättas till.

  Gillad av 3 personer

 2. Björn G skriver:

  Härligt Patrik,
  med detta synsätt blir det lätt att förstå 7-klöverns politikerfrälses agerande.

  De har sinsemellan kommit överens om fördelningen av fina befattningar (reträttbefattningar). Så kommer de dumma SD och förstör det hela, klart att SD är dumma.

  Till och med journalisten Jan Guillou börjar bli riktigt orolig.
  Han sade nyligen att vi måste ändra den politiska tillsättningen av ledamöter till tingsrätterna annars väntar katastrof. Oron grundade sig på att de goda 7-klöverpolitrukerna skulle ersättas av onda SD:are.

  Jan berättade, att i Sverige har vi ett förenklat rättssystem där riksdagspartierna tillhandahåller folk. Det har nu blivit ett alltmer rättsosäkert system. Vi riskerar nämligen att inom kort få en nämndemannakår som till en femtedel består av sverigedemokrater. Det vore katastrofalt för den dömande verksamheten, särskilt i tingsrätterna.
  Ja den gode Jan värnar verkligen om att de vänsterorienterade domstolarna skall slippa onda ledamöter.

  För hur skulle domsluten se ut för de vilsekomna mördarna, våldtäktsmännen och klankriminella om SD är med och dömer.

  Gillad av 12 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Då skulle nog någon missdådare riskera att bli utvisad på livstid,
   även om det blev någon expressresa till Paradiset…
   Vilken katastrof för svenskarna)

   Våra pensioner skulle förstås riskera att minska kraftigt…
   Men Julgranarna brinner redan för fullt…

   Gillad av 1 person

 3. Lars skriver:

  https://ukdefencejournal.org.uk/german-air-force-in-dire-straits-says-chief-of-staff/

  Nu tycks det ju som, att mycket av Europas försvarsförmåga, särskilt Tysklands, är otillräcklig, se länken ovan.

  Jag ser viss sammanblandning i Patriks artikel av individuell och gruppnivå dvs en person är på sitt sätt, men anpassar sig till en grupp (t.ex. i amerikansk administration eller jobbet inom försvarsindustrin) och inom större organisationer finns olika sektioner med olika mycket inflytande. Närmast ledningen finns de som är mer involverade i strategiska beslut och vid sidan av dem politiker, som bildar grupper och är beroende av en mer helhetsorienterad politik t.ex. så är man negativt inställd mot militära investeringar som drar iväg kostnadsmässigt t.ex.F35.

  Nu är det ju uppenbart att den amerikanska kongressen och Trump lever i en värld med målkonflikter. Man vill ordna försvarsjobb till sin delstat, man vill hålla ned skatterna, man vill upprätthålla handelsvägar och internationell produktion, man vill hålla en maktbalans gentemot olika delar av världen som det växande Kina, Ryssland, Iran, man vill hålla ned skatterna, man vill investera i infrastruktur, man vill hålla sig väl med det finansiella systemet (som försäkringsbolag verksamma inom medicinska området). Onekligen blir det lättare att förstå som intressekonflikter.

  Men är förekomsten av intressekonflikter nödvändigt och ensamt bevis på att det finns ett svenskt välfärdsindustriellt komplex? Sannolikheten för att svenska kommuner och landsting vill optimera en vinst torde vara minimal och budgeten är ansträngd pga skattetrycket slagit i taket, Att det finns offentliga organisationer med uppgift och mandat att hantera välfärdsfrågor är givet av riksdagsbeslut och i den meningen understödda av väljarkåren. Trots allt så har vi inte ministerstyre i detta land, vi har en åtskillnad mellan verk och myndigheter och regeringens förlängda arm departementen.

  Gillad av 1 person

  • Bo Adolfsson skriver:

   Hur fungerar denna åtskillnad i praktiken, när tjänstetillsättningarna sker efter konakter och åsikter och inte efter meriter.
   Dan Eliasson (fjärde myndigheten han är inne på att förstöra), Maria Ågren, Transporttstyrelsen, Mikael Sjöberg (Göran Perssons kusin), Arbetsförmedlingen,
   Det finns många fler exempel för att inte tala om landshövdingarna. Per Bill (m) har nu tagit över befälet för bränderna i Hälsingland. Det känns ju betryggande. Han som gick berusad med barnvagnen m m.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Försvarsindustrin i USA är en följd av WWII. Den ägs till stor del av den engelska drottningen.Hon äger också den gyllene aktien som är den som berättigar till inflytandet.

   Trump vet att försvarsindutrins överlevnad inte är ett överordnat mål. Å andra sidan vet han också att USA behövs som världens polis. Men han vill använda pengarna på ett mycket mer effektivt sätt.

   Frånvaron av ministerstyre är em illusion. Alla viktiga befattningshavare utses på politiska grunder och bildar Deep State Sweden. Den är garanten för det Välfärdsindustriella komplexets fortvaro.

   Gilla

 4. Enough skriver:

  ”Organisationssystemet” heter PK, en egennyttig rörelse med tydliga egenintressen på sista raden. Att framstå som snäll ger godhetspoäng och vad som egentligen görs och presteras får underordnad betydelse.

  Gilla

 5. Fredrik Östman skriver:

  Star Wars första tre filmer var intressanta för att det fanns lite snällt i den som representerade det dumma och lite dumt i den som representerade det snälla. Precis som i riktiga livet.

  I din analys ser jag inte gränslinjen. Kallar du inte helt enkelt det militärindustriella komplexet ”dumt”? Vad tyder för övrigt på att Trump skall göra en Reinfeldt och lägga ner försvaret? Och varför gjorde den svenska miliärindustrin, som var mycket omfattande, inget motstånd alls när den lades ned och såldes ut?

  Gillad av 1 person

  • Björn G skriver:

   I den Socialistiska staten Sverige finns det inga privata intressen som törs opponera sig mot staten. Gör de det, konfiskeras de eller går i konkurs.Nej man prisar hellre de goda, insiktsfulla och välmenande politrukerna (likt i forna DDR).

   Gillad av 5 personer

   • Lars skriver:

    Sverige är inte socialistiskt, har aldrig varit, det är propaganda, enögdhet, att hävda det och det medför att tanken grumlas.

    Gilla

   • Mässkalle skriver:

    @Björn, sammanfattningsvis sågar ingen av den gren du sitter på. Detta gäller överallt för alla. Dock har grenverket blivit både spretigt och svagt vilket innebär att firman, aboristen Sven Demo, måste anlitas för att rädda ursprungsväxten. De som håller i sågen är de svenska väljarna.
    Patrik är som vanligt upplysande, nu roligare med ironi. Hans texter genererar goa kommentarer av både snälla och dumma. Dock ser jag en röd tråd att flertalet som jag/vi inser att alla är inte lika värda oavsett ens personliga värde. Dock skall alla bemötas med värdighet. (Ref. UN declaration)
    Något som barnet i mig insåg tidigt.

    Gilla

  • Jan Molin skriver:

   @Fredrik: SAAB finns kvar, och äger också Bofors, är en stor och på många finurliga sätt, tror jag, väldigt statsstödd. Hägglunds i Ö-vik såldes till BAE-Systems och är idag stora tillverkare av militärfordon.
   Jag tror att SAAB ägs av Wallenberg, eller rättare åtminstone kontrolleras av dem. Svenskt näringsliv och Wallenbergs går och har gått mycket bra ihop med Socialdemokratin i alla tider. De göder varandra! Så allt är kohandlat långt innan ”nyheter” inom området kommer ut och tjänstvilligt på rätt sätt förmedlas av statsmedierna! Detta kan väl inte vara något okänt för dig, Fredrik.

   Gilla

   • Lars skriver:

    BAE äger väl Bofors? Socialdemokraterna har inte haft maktmonopol sedan Erlanders tid och man har alltid varit beroende av andra partier i riksdagen (man glömmer dem hela tiden om man vill ge socialdemokraterna skulden för allt dåligt). Det finns definitivt en förändrad politisk karta sedan 1980-tal och socialdemokratins ställning är bruten.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Sedan 2000 är företagets tidigare verksamhet delad mellan Saab Dynamics (robotar och lätta understödsvapen), som ägs av den svenska försvarskoncernen SAAB-gruppen, och BAE Systems Bofors AB (eldrörssystem och mellankaliber-/ tung ammunition), som ingår i den USA-baserade försvarskoncernen BAE Systems Inc. BAE Systems Inc. ägs i sin tur av det brittiska företaget BAE Systems Ltd.

    Gilla

 6. Christer L skriver:

  Formen ”jag är snäll och du är dum” är naturligtvis mer än en infantilism. Det är sättet att tala om motståndaren, fienden. Positiva ord om det egna och negativa ord om den andra.

  Att alla är egennyttiga, kristna som muslimer, socialister som konservativa, kriminella som nettoskattebetalare, är en överordnad förståelse, som i dessa tider brukar formuleras i mer positiva ordalag: allas lika värde. Men den egennyttiga konsekvens man ofta drar blir att olika är bra utom motståndarens olika.

  Så hur bidrar man bäst till klarheten – om man nu inte hör till de dumma?

  Gilla

  • Björn G skriver:

   Ett bidrag till att skapa klarhet kan vara att förstå vilka som har Samhällssabotage som ideologi?
   På måndagskvällen lyckades en socialistaktivist förhindra en legal utvisning av en 52-årig afghan från Landvetters flygplats i Göteborg till Afghanistan.
   För detta hyllas hon i svensk media.

   Aktivisten heter Elin Ersson och är 21 år gammal, läser till socionom och bor i Göteborg. Studievalet indikerar att hon, så småningom, under hela sin livstid kommer att betala ut bidrag i enlighet med socialtjänstlagen och sin socialistiska tro.

   Är inte övertygande vänsterpolitiska, bidragsutskänkande tjänstemän exakt vad Sverige behöver?

   Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    Varför avvisades inte 21-åringen från planet? Pga den mediastorm det skulle väckt? SDet var ju hon som var en säkerhetsrisk.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Varifrån kom denna galna idé, att vi skulle ha något ansvar för utvisades hemtransport?

    Transport till bevakad enklav intill flygplats skall räcka och inte ens det när tillräckligt kännbara konsekvenser på att olovligt dröja sig kvar fastställts.

    Gillad av 1 person

   • KEA skriver:

    Det är lätt att föreställa vad som hänt om exempelvis jag hade ställt till en scen på ett flygplan:

    Gilla

 7. A skriver:

  Är det inte lika barnsligt att tro att egennyttan endast tar sig uttryck genom ekonomi PE. Vad sägs om maktspel. De hänger ihop, men är absolut inte rak av utbytbara.

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

 8. svenne skriver:

  ”Barn har inte så mycket erfarenheter och kan inte göra mogna bedömningar. De tänker därför infantilt. För att förstå det onda och det goda som händer i deras värld indelar de människor i dumma och snälla”.

  Finns det inte en steglös skala mellan infantil godhet och genuin ondska som vi alla hela tiden glider längs och hamnar i olika lägen beroende på på den för tillfället aktuella situationen?

  Ett av dessa lägen kan ju vara godhet baserad på en äkta vilja att hjälpa utan någon baktanke angående egennytta. Motsatsen kan vara en mycket ond gärning, i avsikt att gynna sig själv, och i detta fall är omtanken om egennyttan så extrem att den kan kallas för ond. De flesta av oss är väl varken ”dumsnälla” eller onda och det är svårt – åtminstone för ”vanligt folk” – att statiskt placera sig själva på en fast punkt på skalan. En yttre bedömare kan tycka att man i någon situation har betett sig svinaktigt och i en annan berömligt och detta känner väl alla igen.

  Men nu finns det i Sverige ett antal individer som anser sig parkerade på skalans goda sida, och de framhärdar detta med sådan övertygelse att de till och med har fått kontinuerlig tillgång till mediala plattformar av olika slag. Inte nog med att de självsäkert har placerat sig på skalans goda sida utan de har dessutom planterat meningsmotståndarna på skalans onda ändpunkt.

  Här kan man verkligen tala om en indelning i ”dumma och snälla” och det är de debattörer som har tillträde till TV-sofforna som anser sig ha tolkningsföreträde angående vilka som skall placeras inom respektive kategori.

  Gillad av 1 person

  • Björn G skriver:

   ”….tillträde till TV-sofforna som anser sig ha tolkningsföreträde angående vilka som skall placeras inom respektive kategori.”
   Glöm ej att det är det Leninistiska SVT som väljer ut dem som skall orera i TV-soffan. Det är bara SVT:s utvalda som tillåts yttra sig, ‘för folkets skull’

   Gillad av 1 person

   • Jan Bengtsson skriver:

    Stjärne o Helin ÄR de onda krafterna!

    De bör avsättas omg vid en ny regerings tillträde!

    Gilla

   • Linden skriver:

    Terroristerna är besegrade. Så vi uppmuntra de som flytt de många syrier i i olika länder att återvända sade Assad enligt Tass.

    Den syriske presidenten och ryska regeringarna funderar nu på bästa sätt att organisera det humanitära biståndet för att påskynda att så många flyktingar som möjligt återvänder till Syrien.

    Ser fram emot ett lång inslag om detta i statstelevisionen.

    Gillad av 2 personer

 9. Den farliga tankefiguren skriver:

  En politisk populär floskel, att slå motståndaren i huvudet med, är ”att man måste klara av att hålla minst två tankar i huvudet – samtidigt”. Ett lågt satt mål, kan man tycka – om man syftar på mänsklig tankeförmåga.

  I praktiken plockar man bara lågt hängande frukter, genom att antyda att man själv tänker länge än motståndaren, bara för att man tänker annorledes. Att i en enda flugsmäll illvilligt påtala att motståndarens bär på en kraftigt reducerad tankeförmåga, medan man själv bär på mer av den varan.

  Människan har en tendens att tänka i enkla motsatspar. Ond eller god. Vän eller fiende. Varmt eller kallt. Dum eller snäll. I detta ligger naturligtvis en förenkling. En polarisering som underlättar navigering i en komplex värld. En praktisk reducering av världen omkring oss.

  Det är om vi också agerar utefter detta det kan bli farligt. Sånt som exempelvis låg bakom Decemberöverenskommelsen. Att det är OK att reducerar människor. En i grunden fascistisk tankefigur. För människor bortom marginaler kan man göra lite hur man vill med. Rentav utesluta ur samhällsekvationen.

  Och det är i det de verkliga farorna ligger. Speciellt som vi vet att en del människor lätt kan knuffas över marginaler. Den skara människor som i sann mening inte kan ha mer än en boll i luften – samtidigt – om ens det.

  Så de som hetsar mot andra bär på ett stort ansvar. Som hetsen mot Sverigedemokrater. Människor av kött och blod som sitter bredvid dig på bussen och även finns i din familj, fast du inte vet om det.

  Hets mot människor kan alltid utvecklas till att bli samhällsfarlig. För en medveten reducering av andra människor riskerar att plöja väg för det potentiellt enkla svaren, och därmed även för mer obehagliga handlingar och beslut.

  Gillad av 5 personer

 10. V for Vendetta skriver:

  Alla som vill förändra måste ha någon form av fiende och denne får gärna vara påhittad och således verkligen inte existera mer än i människors hjärna. När fienden sitter där mitt emot på riktigt blir det svettigt för denne låter sig inte styras av den som vill förändra och han finns dessutom på riktigt. Något som 7-klövern blir mer och mer varse vid varje opinionsmätning. När dessa 7-partier dessutom utmanas i att förändra något på riktigt så inträder handlingsförlamning då de sedan en ganska lång tid inte längre bedriver politik sinsemellan och argumenten blir de dum, brun, rötter mm. Jag säger som Alexander Bard…. den politiska kartan är på väg att ritas om och om 10 år har vi helt andra partier i riksdagen som skall slåss om makten än de nuvarande gardrobspartierna.

  Gillad av 2 personer

 11. MartinA skriver:

  Tvärtom så har tyskarna bara blivit ondare, ju längre tid som förflutit sedan andra världskriget. Till exempel så tog Kennedy emot en berömd tysk flygare i vita huset 1961, som fortfarande var övertygad nazist. Något som vore otänkbart idag. Nazismen blir bara viktigare för nuvarande västetablissemang som ett sätt att legitimera sig själva. Ju värre de beter sig, desto viktigare blir nazismen för dem. Och ju längre tiden går, desto större makt får de över hur historien berättas.

  Den som undrar varför indianer framställs som onda i tidiga amerikanska västernfilmer bör läsa Catherine Germans, Fanny Kellys eller Sarah Morris berättelser. Eller varför inte överste Richard Dodges eller kapten Henry Palmer vittnesmål? Det är först senare hollywood med hjälp av filmer som med vargar lyckats förvanska historien. Men på femtiotalet mindes folk fortfarande för mycket.

  Håller med om att egenintresse är bästa sättet att förstå världen. En märklig observation är dock att nuvarande makter har lyckats göra egenintresse illegitimt. Åtminstone för oss. Sen har PE fel om att massinvandringen drivs av det VIK. Eftersom massinvandringspolitik bedrivs i alla europeiskättade länder som varit dominerade av USA under lång tid. PEs förklaringsmodell är, med hans egna ord, provinsiell. Och fel.

  Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Jag är faktiskt osäker på vad agendan är. Det är nog många olika. Dels har vi de megarika västoligarkerna. Vars hvudsyfte är att ej tappa ägarandelar och att ej bli ersatta av en annan överklass. De är redo att göra vad som helst för detta (det var de instinkterna som gjorde dem till överklass från början och såna instinkter är ärftliga).
    Dels har vi USAs härskare. Som vill bevara USAs världsherravälde. Som är beroende av att först behärska Europa. Imperier är beroende av att behärska andra så absolut billigt som möjligt. Det billigaste sättet är att söndra och härska. Ungefär som USA har gjort i Syrien. Sunni Jihadister har ju visat sig väldigt användbara.
    Sen har vi ideologiska globalister. Som vill förstöra alla möjligheter till europeisk självständighet. Fast jag antar att ”globalist” är en sammansmältning av övriga intressen.
    Sen kanske det finns vissa, hrm, ”gruppantipatier”.
    Jag tror olika intressen och grupper går i varandra och sammansmälter i gruppintressen. Till sist är det enda rationella att benhårt hålla på sin egen grupp i alla väder. Ondska är ett annat ord för ”dom”, godhet är ett annat ord för ”vi”.

    Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   MARTINA, det kanske är dags att bena upp massinvandringen/VIK/USA på ett annat sätt.

   VIK är ett medel; inte ett mål. Målet är makt. Förfogar man över ett VIK har man makt. De är alla beroende av DIG!

   Genom massinvandring rekryterar man ytterligare VIK-are och stärker etabissemangets makt.

   USA = globalisterna vill riva nationsgränserna och låta FN styra med Nato som polis. Ju mer VIK i de europeiska länderna desto lättare att genomföra projektet. Det gäller också USA där socialismen öppet förespråkas av demokraterna.

   PE:s analys är alltså riktig.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Massinvandringen drivs inte av VIK överallt. I Australien till exempel är massinvandringen kinesisk. Alltså människor som är starkare än australierna, de importerar människor som gör australierna till en underklass.
    VIK är främst ett fenomen i sverige.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    …och Storbrittanien och Frankrike och Tyskland och Belgien o.s.v.

    VIK är ett medel att avskaffa de självständiga europeisk nationalstaterna.

    Gilla

 12. Hovs_hällar skriver:

  Mycket förnuftigt — men enligt din förnuftiga förklaringsmodell: VAD var det då som drev nazisterna till att genomföra ett folkmord? Att de drevs av ”egennytta”?

  På motsvarande sätt ifrågasätter jag att PK-sekten skulle drivas av något så simpelt som ”egennytta” — även om det såklart finns människor som drar nytta av PK-sektens vanvettspolitik, som Anne Ramberg eller asylbaronen Bert Karlsson!

  Jag medger att det FINNS inslag av ren egennytta i politiken; allt är inte bara vansinne — men din syn verkar för mig farligt förenklad. I stället vidhåller jag att det inom politiken finns stora inslag av ideologi, och att dessa ideologiska inslag kan leda till direkt förnuftsvidriga handlingar.

  Pol Pot lät mörda stora delar av landets befolkning därför att han ville skapa ett nytt samhälle. Att påstå att denne massmördare drevs av ”egennyttan” tycks mig absurt.

  På motsvarande sätt anser jag att PK-sekten bara kan göras begriplig om man släpper de ekonomiska förklaringarna och inser att vi har att göra med en ond och destruktiv självmords-sekt, vars mål är att förstöra vårt land.

  Gillad av 4 personer

   • Hovs_hällar skriver:

    Björn G — där hugger du rejält i sten! De som sätter igång folkmord drivs av en fanatisk ideologisk vision av någon sort.

    Du verkar sitta fast i Patriks vulgärmarxistiska världsbild.

    Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   En blodig revolution för att störta samhället,
   fungerade ej i Sverige…

   Då fick man ta till andra metoder, Identitetspolitiken!
   USA var först som vanligt, sen följde vi efter!

   Marx rules!

   Men man fick tack och lov en Trump i hjulet,
   så att tillnyktring ges en chans!

   Dags att rensa upp vid våra Universitet!

   Lägg ner Genusflummet,
   värt samhälle behöver naturvetare/datakunskap!

   Höj studiemedlen för dessa inriktningar,
   minska för andra!

   STYR efter samhällets behov!

   Gillad av 1 person

  • Jan Molin skriver:

   @Hovs_Hällar: alldeles riktigt och den ideologin heter Mångkulturen! Det kan inte nog betonas, tydligen också här på DGS, om denna Sverigeförstörande ideologi! Den antogs redan 1975 av samtliga dåvarande riksdagspartier, S (Palme), M, C, FP (nu L). Jag tror inte V (VPK) var med då. Reinfeldt förde in mångkulturen i Sveriges Grundlagar 2010-2011.
   Jo det är sant att varken 1975 eller 2010-2011 man kallade det för mångkultur! Men det som infördes i båda fallen var i verkligheten mångkultur, eftersom invandrare oberoende av svenskt medborgarskap tillerkänns samma rättigheter som oss svenskar, utom rösträtt till riksdagen om man ännu inte är svensk medborgare. Dubbla medborgarskap är också tillåtet. De har således rösträtt i två länder! Inga skyldigheter till Sverige poängteras!
   Jag ser dessa partier som förrädare mot Sverige, de har ingen lojalitet kvar mot oss svenskar, vilket är tydligt i allt de föreslår.
   Jag märker att jag skrivit detta många gånger tidigare här, men det behövs tydligen för okunskapen om mångkulturens historia är stor bland de flesta svenskar.

   Gillad av 3 personer

   • olle reimers skriver:

    Mångkulturen är medlet med vilket man raserar nationalstaterna och bäddar för en världsregering.

    Gilla

 13. Björn G skriver:

  ”Hets mot människor kan alltid utvecklas till att bli samhällsfarlig”.
  Det är helt sant. Den hets som leninistisk media har utsatt vanligt hederligt Svenskt folk för är ju helt ofattbar. Lägg därtill 7-klöverns ‘kriminella’ hindrande av demokratin i Sverige (DÖ), så kan det bara sluta på ett sätt.

  Gillad av 8 personer

  • KEA skriver:

   Ytterligare till detta så kan man ju notera det hat som piskats upp hos vissa svenskar, ta Ramberg, eller journalisten som skyllde skogsbränderna på vita män, eller det hat svenska feminister besitter, men detta hat är sprunget ur svensk filmjölk, och får som mest sitt uttryck hos AFA eller EXPO. När man nu istället ger de muslimska och andra migranterna vatten på sin kvarn så kommer hets i ett helt annat läge, det är inte filmjölkshat, utan getmjölkshat, och plötsligt så har vi hundratals män som skanderar död åt judarna på Malmös gator utan att bli stoppade, och utan att det blir en nationell angeläget. Men det är väl barnsligt att peka på detta.

   Gillad av 3 personer

 14. Frigolit skriver:

  Det är bara att konstatera att DGS och andra liknande siter hjälper till att öppna upp ögonen och tänka friare. För egen del kan jag konstatera att jag blir förvånad att jag gått på så mycket lögner och skitsnack som jag gjort, t ex:

  Gustav Vasa var en hjälte när han egentligen var en buse och skitstövel
  Samma sak med Karl den XII
  Gustav den III var inte alls en idiot
  Hur kunde jag gå på bluffarna i Stieg Larssons böcker?
  Varför är det OK att vara svensk i fotboll men inte i politik?
  Osv osv

  Gillad av 1 person

 15. KEA skriver:

  Jag känner mig träffad av inlägget men anser att det blandar ihop saker. Jag ger Patrik fullständigt rätt i infantiliseringen och att egenintresset inte ljuger, men tror att grupptillhörigheter är ännu viktigare än pengarna, men det kanske kan slås samman.

  Jag tror att Patrik har rätt, i alla normala fall, men hur passar han in den ondska som ändå bevisligen finns, kommunismen, nazismen, islam, Rwanda, den systematiska tortyr och de massmord som skett i dessa ideologiers och etniska konflikters namn? Man kan ju säga att det skett i egenintressets namn, judarna gasades ihjäl av ett pragmatiskt egenintresse, jag tycker att man sträcker detta begrepp för långt i så fall. Det är därför man talar om ondska, och att etablissemanget använder nazism, dvs ondska, för att skrämma folk, betyder inte att det inte finns. Jag gissar att Patrik ser det som att ondskan ligger så långt bort att det inte är meningsfullt och konstruktivt att tala om den, och där är jag av precis motsatt åsikt. Jag tror att den är hos oss nu, vi är i upptakten till något fruktansvärt, och för mig är att hela etablissemanget systematiskt dolt den massiva ökningen av våldtäkter och annat sexuellt våld, även mot barn, beviset. Det ÄR ondska, och har man tagit detta steg, vad är nästa? Erkänner man inte detta så tror jag att man letar efter sina gamla vanliga redskap i verktygslådan, när man istället borde leta efter nyckeln till vapenskåpet. Sen är det försent.

  Gillad av 4 personer

 16. KEA skriver:

  Jag förvånas inte av inlägget, det är precis så jag förstår Patriks förståelse av samtiden, men jag vill hävda att han lever i en bubbla, och som kungen som klädde ut sig, så hade Patrik haft glädje av att klä sig i säck och resa runt landet en månad, och om det gått, så hade det bästa varit att klä ut sig till en 14-årig svensk flicka i en liten kommun, eller Malmö, eller valfri annan stad utom Stockholm, men det är väl svårt.. Jag tar ett exempel, jag var och badade med min gamla mamma i förrgår på hennes strand, när man närmar sig så hör man vrål och skrik som aldrig hörts förr. Ute i vattnet så befinner sig 7-10 arabiska män i 20-30 års åldern som skriker och brölar och knuffas och gapar på arabiska, svenskarna försöker låtsas som de inte är där. Hur många sådana gäng kan där finnas innan svenskarna slutar bada? Vem skall få stopp på dem? Hur? Deras hela syfte är att bli tillsagda. Så är det i Malmö nu, folk går inte till stranden och är du en svensk tjej i närheten så är du en slyna i deras ögon. Inga av Patriks åtgärder (dva åtgärder som inte är barnsliga) kan får bort dessa män från stranden, någonsin. Så kommer det att bli på område efter område, så det kanske är ett pragmatiskt egenintresse som startade detta men konsekvenserna har varit tydliga länge, efter bröl, så kommer våld och våldtäkter. Det är ett folkutbyte som önskas, men det är så klart inte fullt medvetet hos alla och bygger på Stockholmshyckleri. Polariseringen fortgår, och allt färre kan behålla de skygglappar som krävs för att resonera som Patrik, alla kan ju inte bo i Stockholms innerstad och åka båt ut på nån ö dit inga invandrare kan ta sig. Du är inte barnslig Patrik, du är blind.

  Gillad av 3 personer

  • Linden skriver:

   Dessa ständiga rapporter om att vår gäster breder ut sig och ockuperar det offentliga rummet.
   Och svensken vänder på klacken och flyr. Samma sak i bostadsområdena. I skolorna….
   Återstår sjukvården för folkflertalet som inte har privat sjukförsäkring, och hur det blir där när man läser att över halv miljon asylanter är på ingång före 2021, är som en ond dröm.
   Det finns ett parti som repatriering överst på sitt program.

   Gillad av 3 personer

   • Richard skriver:

    Blir bara vanligare och vanligare att menaiter med aggressiva ockupant och gruppbeteenden lägger beslag på badstränder och trycker undan svenskar.

    Fredsskada, konflikträdsla, ingen gruppgemenskap mellan svenskar efter 100 års folkhemssocialism, rädsla för statens skoningslösa repressalier om en muslim skulle bli skadad, ovilja att hjälpa en kvinna som kanske är en vettlös nazi-feminist och därmed inte förtjänar någon hjälp….
    Finns många små anledningar som tillsammans kan förklara svenskens emaskulerade beteende.

    Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_innerstad

   Stockholm innerstad har ca 334 tusen invånare, ca 2.1 miljoner bor utanför. Man tycks identifiera sig väldigt mycket med innerstaden även om man bor på landet dvs kranskommuner. Storleksmässigt kan ju innerstaden jämföras med Malmö, som är en sammanhållen stenstad, men till skillnad från Malmö så flyttar och bor skåningen i hela nätet av städer och småbyar mellan Trelleborg och Helsingborg, en sträcka ungefär lika lång som den ena av pendeltågssträckningarna över Stockholms län dvs syd väst Skåne är hälften av Stor Stockholm i storlek.

   Jag, som bor i Södertälje, med rötter långt tillbaka, men inflyttad senare från Skåne, kan inte se det annorlunda än att Stockholmare har hubris. Man undrar varför inte dessa Stockholmare besöker lite orter utanför gräddhyllan? Jordbro, Fittja, Järfälla, Skärholmen osv så det får se hur Stockholm egentligen ser ut?

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    När man pratar om Malmö borde man ju egentligen prata om Malmö-Lund eftersom det endast är 15 km motorväg emellan dvs ca 400 tusen invånare och med småorter och kommuner omkring ca 600 tusen invånare.

    Geografin tycker jag är ett viktigt sätt för att förstå hur Stockholm fungerar att leva och bo i jämfört med Skåne. Att jämföra med exempelvis Härjedalen, stor som Skåne, men endast ca 8 tusen invånare, det är ju fel.

    Mälardalen kan ju jämföras med Öresundsregionen i storlek.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Man ska emellertid ha klart för sig att om man åker runt i Stor Stockholm som turist (innerstadsbo) så är det precis som att vara turist i ett annat land. Man ser byggnader och trafik (som ser häftig ut och ger en illusion av storstad) och inte skulle man tro att t.ex. Södertälje skulle ha problem (de arkitektoniska miljöerna är helt OK, ser bra ut) utan det är först när man vistats en längre tid och nöts med invånarna som man börjar se problemen (man kan förstås läsa om att ca 250 bilar brann 2017). Är man 20 kan man ju tycka bilköerna i Stockholm är häftiga…inte när man passerat 60, då undrar man vad tusan de sysslat med i regionen… Södertäljebor (100 tusen invånare) åker sällan till Stockholm, det tar för lång tid, det blir ett årligt besök om man ska träffa någon läkare eller liknande. Men är man ung och akademiker, så kan man konstatera att jobben i relevanta yrken finns i Stockholm och Solna. Så då får man pendla! På morgonen mellan 6 och 10 är det köer in till staden, börjar någon mil utanför, och på kvällen motsvarande när all trafik ska ut.

    Gilla

   • Apartheid på Skansen skriver:

    Det finns inget bättre bevis på stockholmarnas hyckleri än Allsång på Skansen. Idel svenskar sjunger visor, samt en och annan minstrel som uppträder, vilka förbannade hycklare, må de brinna.

    Gillad av 2 personer

  • KEA skriver:

   En annan observation, tänk er att ni är en muslimsk arab boende i Sverige, du har respekt för din far och din imam och dina gängmedlemmar, men inte så många fler, nu befinner du dig i en lång kö av fina bilar från det fina området, från den fina badstranden, och de enda gamla, fula och små bilarna i kön är de med migranter som du själv med bakvänd keps. Alla,fina bilar ägs av svenskar, alla fina husen. Svenskarna är ju mesar, de ger bort sina pengar och försvarar inte sina kvinnor, deras politiker och media gör allt för att lyfta migranterna och håna svenskarna, de som mest vill vara svenska är hatade. Vad är slutsatsen jag skall dra där i bilkön i min fula bil och bakvända keps? Patrik tror att detta handlar om VIK, snacka om att vara hemmablind.

   Gillad av 1 person

 17. Hans Jonsson skriver:

  Hej PE! Tack för din spalt, den tillhör dagens måsten. Ordvrängerier tillhör mina favoriter.
  Ordet ”dum” är ett av de svenska ord som har en dubbel betydelse.
  Dum, I meningen elak eller dum i meningen oklok, varför bade frågan – ”är du dum eller snäll?” som frågan ”är du snäll och dum?” har relevans.
  Det gäller speciellt den sista avdelningen I dagens betraktelse, den om Sveriges PK-ister.

  Gilla

 18. Jari Norvanto skriver:

  Det kostar att expandera och hålla ihop ett imperium. Till sist vittrar det sönder eller kollapsar – ‘imperial overstretch’. Den f d generalen Eisenhower varnade i sitt avskedstal som president (1961) för det militärindustriella komplexet – ”the potential rise of misplaced power”. Obama, höll ett par tal inför kadetterna på West Point (det första var veckan innan han erhöll Nobels fredspris 2009), här utdrag ur talet från 2014:

  ”Here’s my bottom line: America must always lead on the world stage. If we don’t, no one else will. The military that you have joined is, and always will be, the backbone of that leadership. But U.S. military action cannot be the only – or even primary – component of our leadership in every instance. Just because we have the best hammer does not mean that every problem is a nail. And because the costs associated with military action are so high, you should expect every civilian leader – and especially your Commander-in-Chief – to be clear about how that awesome power should be used.”

  Imperiebyggare/-förvaltare har försvarsmakten som slägga för sin politik, men också det militärindustriella komplexet (MIK) som motståndare om inte politiken är tillräckligt offensiv. Med terrorism och hot mot amerikanska intressen i omvärlden, finns det inga större svårigheter att hitta argument för mångåriga operationer utomlands, för att så att säga freda sig. Trump har tonat ner USA:s roll globalt, men ‘America first’ är ingen ny slogan, och den användes av nuvarande administration samtidigt med ‘Make America great again’. Helgarderad nationalism och internationalism? Oavsett politik, finns MIK med som en maktfaktor med egen legitimitet eller egennytta.

  Gilla

 19. KEA skriver:

  Dagens inlägg är intressant för att det inte värjer för en konfliktpunkt, nämligen vad som är barnsligt. Personligen så anser jag detta vara ett av samtidens problem, om man kommer förbi Patriks dum-snäll version. Ingen etablerad vill vara barnslig, man tror att man i någon mening intar en resonabel vuxen position och man ser därför en som Trump, eller SD, som barnsliga i meningen primitiva och simpla. Det är att Trump är simpel som ligger till grund för 90% av antipatin mot honom, lyssna exempelvis på VDH:

  https://www.hoover.org/research/classicist-immigration-rhetoric-vs-reality

  Trump gör det ingen vuxen gör, han pekar på den bara röven i HC Andersens historia. Man önskar att någon vuxen skulle göra det, man bara barnet ser sanningen och säger det rakt ut. Så jag tror att Patrik är fast i ett vuxet moget övervägande, som ibland är bra, att bara drivas av det primitiva är farligt, men det kan missa målet fullständigt, och det tror jag Patrik gör, för trots allt så står han där i kungens procession. Man önskar att verkligheten inte är så ful som kungens bak. Men i Patriks terminologi så är nu världens mäktigaste man barnslig och vi skall vara tacksamma för det. De vuxna gör vuxna saker och vill inte befatta sig med rövar, därför blir nu SD störst, och AFS kommer in, om inte i September, så nästa gång.

  Gillad av 1 person

 20. Elof H skriver:

  Just på grund av detta som Patrik förklarar så får man aldrig kalla PK-sekten för ”goda” oavsett om det är sarkastiskt, på skämt eller raljans. Nämn aldrig ”god” i samma kontext som dem. Tvärtom benämn allt de gör och står för som ondska och förklara varför deras ståndpunkter är onda. Gå aldrig med på att se har goda föresatser eller vill väl. Jag lovar, detta fungerar och i längden knäcker det deras världsbild. De klarar nämligen inte att deras självbild förknippas med ondska.

  Gillad av 5 personer

   • KEA skriver:

    Jag har faktiskt kommit över ett storgräl med en nära släkting, han ger mig nu rätt, araberna har kommit till hans strand, och när de felparkerade på privat mark och blockerande hans bil så blev det nästan slagsmål. De hade dessutom satt upp solstolar, på parkeringen, så att de blockerade ytterligare platser. Det skall inte så mycket till, men det verkar omöjligt att bedöma verkligheten för Stockholmare i innerstan och Lidingö och dessa områden där det enda som slår huspriserna är hyckleriet.

    Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Elof H — Just så!!

   Den här onda PK-sekten lever bland annat på att den lyckats associera sig med ordet ”god” i folks medvetande!

   Så simpelt fungerar det nämligen i verkligheten — och för att bryta förtrollningen måste de fråntas detta!

   Annars talar man för döva öron när man försöker förklara hur sanningen ser ut.

   Gillad av 1 person

 21. Alex. skriver:

  Sverigedemokrater är ju dumma, värdelösa och avskyvärda, eftersom de inte tror på allas lika värde.
  Putin är dum, och därför förgiftade han Skripal. Det visste Theresa May direkt och Löfven höll med eftersom det inte fanns någon annan rimlig förklaring.
  Logiken demonstreras bra av https://02varvara.wordpress.com/2014/10/09/9-october-2014-as-seen-by-vitaly-podvitsky-putin-did-it-2014/
  Men nog är det märkligt att politiker, makthavare och journalister verkar vara mer drabbade av syndromet än vanligt folk (som t.ex. skriver och kommenterar här).

  Gillad av 1 person

 22. Hosianna skriver:

  Inte så dumt beskrivet, Patrik, mycket pedagogiskt, men den svenskt blåögda och dumsnälla allmänheten har, sin vana trogen, glupskt bitit i kunskapens äpple, så fort tillfälle givits via nya, faktabaserade alternativmedier.

  Bittert och surt att medge sig totalt grundlurad av det hårt sammansvetsade och oanständigt maktfullkomliga Sjuklöveretablissemanget, men tugga och svälj stoltheten. Kavla upp ärmarna och rösta fullvuxet ansvarsfullt.

  Individer som blir osvenskt onda och våldsamt utåtagerande när den låtsat gode pedofeten Muhammed rätteligen beskrivs som den riktigt fule gubbe han, enligt vårt grundligt upplysta, civiliserade synsätt faktiskt var…

  … måste hållas oändligt långt borta från alla beslutsfattande positioner i precis hela Sverige.

  Gilla

 23. Jaxel skriver:

  Krönikören har självfallet rätt i att egenintresset är en oerhört viktig drivkraft för människor.

  Fast egenintresset är definitivt inte människors enda drivkraft.

  Migrationspolitiken, exempelvis, kan, menar jag, knappast förstås utifrån egenintresset som allt en överskuggande drivkraft.

  Gilla

  • Björn G skriver:

   Går man Globalisternas intressen till mötes och blir rikligt belönad efter avsutten politisk tjänst, agerar man i egenintresset.

   Gilla

 24. Vax@mailcom skriver:

  Regeringens beslut att ge 9 000 afghaner en ”ny chans” till uppehållstillstånd för att studera i Sverige påstås i media kosta 2,9 miljarder kronor. Detta är inte vad regeringen faktiskt skrivit, och Nya Tiders granskning visar att det kan bli avsevärt dyrare än så, troligen minst nio miljarder kronor. Merkostnaderna får kommunerna bära. Riksdagsledamoten Jeff Ahl (AfS), som engagerat sig i frågan, menar att regeringen helt enkelt försöker lura folket.
  https://www.nyatider.nu/granskning-regeringen-morkar-afghankostnader/

  Gillad av 1 person

  • Björn G skriver:

   När Sossen kliar sig på hakan talar sossen sanning, när sossen kliar sig i skallen talar sossen sanning, men när Sossen öppnar munnen så ljuger alltid Sossen.

   Gilla

 25. KEA skriver:

  En barnslig vinkel är att man måste sätta sig i respekt, och med våra nya gäster så finns det endast ett sätt att göra detta, med våld. Detta är den barnsliga diskussion som vi antagligen inte kommer till innan förfallet har nått även Stockholms innerstad. Vi får se om man emigrerat innan dess.

  Gillad av 1 person

  • KEA skriver:

   Det finns ett sätt till att få respekt, att konvertera till islam, allt fler märker detta. Våld eller att konvertera, de som ser andra sätt får gärna upplysa om dessa.

   Gilla

 26. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Ett samhälle där de infantila krafterna får råda kommer förr eller senare att gå under. Ett samhälle där var och en individ stävar efter att tillskansa sig kunskap är som ett botemedel mot politikerklassens falskspel och deras egoistiska politik som endast ger lycka åt ett fåtal besuttna politiker.

  Gillad av 1 person

 27. lookslikeanangel skriver:

  Instant belöning

  Kanske räcker det att säga att man är “snäll”,
  så får belöningscentrum i hjärnan sin dos.
  Kanske är det likadant med “dum”,
  man slipper göra något konkret (slåss t.ex.).

  Skulle möjligen förklara att ingen verkar göra något åt något.
  Det räcker att ha sagt något…

  Får man sen kritik är det bara att sega lite
  och säga att omständigheterna var helt annorlunda då;
  men nu ska vi titta på det här i nytt perspektiv och agera med kraft.

  Gilla

 28. Fredrik skriver:

  I Sverige kan man säga i stort sett vad som helst utan att media ställer några kritiska frågor. Tar som exempel bl.a. rapporteringen 23/7 om att nya svenskar inte alltid följer lagen om barnaga. Som expert tar man då in en kvinna som har som förslag att föräldern ska gå ifrån om man känner att man blivit arg på sitt barn. Konsekvensen av att en 6-åring har slagit sin lillasyster blir att mamma går in på toaletten och sitter där tills hon inte är arg längre. Att slå ett barn är inte OK men att sätta sig på toaletten och ta djupa andetag hjälper nog varken förövaren eller offret. En sådan åsikt tror jag endast kan framföras oemotsagd i Sverige. Är det inte så att i Sverige så är man dum om man inte håller med och genom att säga ”jaha, intressant”, oavsett vad man anser så är man snäll? När denna snällhet får leva fritt så har man ingen kontroll över samhällsutvecklingen, en infantil säger något till en annan infantil och får det hålla på ett tag så har man snart bevisat att jorden är platt. Då kan en poet eller en höjdrädd bli anställd som brandman trots att det finns utbildade brandmän som sökt tjänsten så som vid Södertörns brandstation.

  Gillad av 3 personer

 29. olle reimers skriver:

  Att beskriva andra i termer av ”onda” har i alla tider varit det effektvaste sättet för att utöva makt. Människor är mycket mer mottagliga för känslomässiga argument än för intellektuella. Härtill kommer att rädslan är den starkaste av alla känslor.

  Samtidigt är det explosivt. Det visar sig inte minst i USA där hatet mot Trump – även på förmodat intellektuellt håll – fått groteska proportioner.

  Dum/snäll i det här sammanhanget betyder givetvis ond/god.

  Politikerna har på ett oerhört ansvarslöst sätt slängt de gamla.spärrarna mot att demonisera sina motståndare över bord. Den generation som nu sitter vid makten fick kanske aldrig erfara eller ens ta till sig andra världskrigets fasor. De lägger grunden för mycket blodiga uppgörelser.

  Nu finns, till skillnad från tidigare, förmågan att slå ihjäl hela mänskligheten på ett ögonblick. Det tycks dock inte bekymra dem. Det är andra som ska dö inbillar de sig.

  Curtis Le May, som förespråkade bombning av Kuba på hösten 1962, tyckte att landets ledning i så fall borde evakueras till en bunker. Kennedy sa då : you stay here, general!

  Gilla

Lämna ett svar till Jan Molin Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.