Politikerväldets drivkrafter

Patrik Engellau

Som jag nyligen skrev så indelas de mänskliga incitamenten lämpligen i de krävande och ofta obehagliga piskorna samt de lockande morötterna. Nu ska jag behandla morötterna med särskild inriktning på livsförhållandena för vårt lands makthavare.

Rent allmänt kan morötter uppdelas i två typer: ekonomiska och statusorienterade eller närmare bestämt pengar respektive ära. Redan där hamnar vi i intellektuella svårigheter för dessa är inte så distinkta som man skulle vilja. Exempelvis kan ju den som är rik åtnjuta hög prestige bara för att han är rik. Men de analytiska finesserna struntar jag i just nu eftersom de flesta av oss kan intuitivt skilja på en sådan som Farbror Joakim, som enbart drivs av penninghunger, och en sådan som Karl XII som nog mer brydde sig om äran.

Jesus, Moder Theresa, van Gogh och Charles Darwin, sådana som drivs av nyfikenhet och upptäckarglädje eller rentav godhet, är svåra att placera i detta enkla schema. Samma sak med de nyttiga idioter som tror att de gör mänsklighetens ärenden men i själva verket bara stödjer kommunistpartiet (eller något annat skumt samhällsintresse). Så jag lämnar nästan alla komplikationer därhän.

En komplikation som jag emellertid inte med gott samvete kan lämna därhän är skillnaden mellan individens och organisationens drivkrafter. Detta är särskilt viktigt när vi resonerar om drivkrafterna för Sveriges härskare eftersom dessa undantagslöst är knutna till organisationer. Inga van Gogh där inte. Bland politiker och generaldirektörer finns bara apparatmänniskor. Därför är det ibland svårt att avgöra när de går apparatens intressen och när ger uttryck för egna drivkrafter.

Vi kan exemplifiera med normala företag på fria marknader. För dem gäller grundprincipen att de måste maximera vinsten ty om vinsten fallerar så riskerar företagen att slås ut. Det är naturligtvis inte exakt så i varje ögonblick men allmänt och över tiden gäller tvånget om vinstmaximering. Att företag till sin natur – om det tillhör den överlevande arten av företag – är vinstmaximerande innebär att varje enskild medarbetare spelar med i det spelet oavsett vederbörandes individuella drivkrafter. Den som städar toaletterna på företaget deltar i vinstmaximeringen även om han bara tänker på att tjäna en lön så att det räcker till hyran och mat till barnen. Poängen är att det är skillnad på individens och apparatens drivkrafter men att individen måste, medvetet eller inte, engagera sig i apparatens drivkrafter om det ska gå bra för individen.

Motsvarande gäller för anslagsfinansierade organisationer och därmed närmar vi oss objekten för denna betraktelse, nämligen våra makthavare. Vad är det som driver dem?

Som individer kan deras morötter vara ekonomiska och statusorienterade. Just i Sverige är möjligheterna för politiska makthavare och tjänstemän att bli rika på jobbet rätt begränsade (vilket inte gäller i alla länder eftersom politiker på en del ställen kan tjäna ohyggligt mycket pengar på korruption). I Sverige är dessa personer i stället statusmaximerande. Så har det för övrigt alltid varit. Skillnaden är att de förr fick häradshövdingevärjor och kraschaner och flotta titlar medan de nu samlar godhetspoäng genom att utveckla och artikulera politiskt korrekta tankar att pråla med, exempelvis genom att salvelsefullt uppmana svenska folket att ”öppna sina hjärtan” och förklara sitt herradöme för en ”humanitär stormakt”. Om man ska jämföra med forna tider är vår tids härskare mer lika prästerskapet än adeln. Vi lever i ett slags sekulär teokrati.

Om man fattat detta har man, tror jag, nyckeln till förståelsen av dagens svenska samhälle. Gamla tiders präster och munkar kunde avlägga fattigdomslöftet – ett av de tre munklöftena som i övrigt handlade om blind lydnad och kyskhet – samtidigt som de värnade om att deras apparat kyrkan skulle ha mycket pengar. Att de skulle glömma bort kyrkans ekonomi var otänkbart.

Liksom toalettstädaren på det privata företaget deltar i företagets vinstmaximering medverkar våra makthavare i den omsättningsmaximering som deras apparater måste ägna sig åt för att hålla makthavarna vid liv och på gott humör samtidigt som makthavarnas personliga drivkraft kan vara att excellera i politiskt korrekt tänkande.

Det finns alltså ingen motsägelse mellan observationen att makthavarna må vara godhetsmaximerande och iakttagelsen att deras apparater är omsättningsmaximerande. Precis hur de två maximeringarna – individernas respektive apparaternas – påverkar varandra vet jag inte säkert, men jag kan peka på två mekanismer.

För det första kommer individerna, hur besatta de än är av sitt fariseiska sinnelag, aldrig att glömma sina apparaters ekonomiska behov. Det existerar till exempel inte att de anställda på en myndighet som inte längre fyller något behov skulle förorda myndighetens nedläggning.

För det andra styr apparaternas intressen individernas tänkande minst lika mycket som individernas idéer ger upphov till apparaterna. Att nya välfärdsprojekt med tillhörande myndigheter uppstår för att det finns PK-ister som tycker så är uppenbart. Men även motsatsen är sann. Apparaternas intressen formar tänkandet hos de personer som bemannar apparaterna.

Låtsas att du sparkade alla som jobbar på Migrationsverket och i stället anställde medlemmarna i nordiska motståndsrörelsen. Jag tror att nazisterna efter en tids vånda och förvirring skulle konvertera till PK-ismen eftersom den ideologin är så mycket mer kompatibel med deras nya livssituation än det hitleristiska tankegodset.

49 reaktioner på ”Politikerväldets drivkrafter

 1. Bo Svensson skriver:

  De rätta incitamenten för resurshushållning med folks skattemedel och engagemang i samhällsfrågor får man med individuell makt över sina skattemedels fördelning över skattefinansierade ändamål. – Man fick då t ex valet mellan att satsa de 30 a 40000kr vi genomsnittligt ägnar ändamålet flyktinghjälp till hjälp i närområdet, till att hjälpa en tredjedels till en halv migrant bland vilka var tionde är flykting, eller till något ännu angelägnare.

  Gilla

 2. A skriver:

  Visst ligger det nåt i beskrivningen PE, men den är väl förenklad. Det finns ett mycket större spelrum för, ska jag säga irrationalitet. Även i företag. Ofta kraftigt underskattat när dessa beskrivs. Förövrigt tror jag tesen om NMR är helt fel. Tvärfel. Det är nån knorr som saknas i din generalisering idag PE.

  Mvh A

  Gillad av 1 person

  • Aha skriver:

   Delar erfarenhet att mycken irrationalitet finns i företag, är t.o.m. beredd att påstå att av alla företag så måste ju någon så att säga bli marknadsledande och då inte speciellt avhängigt egen förmåga. Väl där kan man bita sig fast tack vare devisen ”stor blir större” där utvecklingskostnaderna kan smetas ut på större serier.

   Undantag från detta inträffar med företag som lyckas introducera produkter baserade på teknikskiften såsom IPhone där Apple i ett huj tog telefonerna till en outstanding användarvänlighet och därmed till en outstanding acceptans hos köparna.
   Detta skedde medan högbetalade ledningsgrupper och styrelser i telefonbolagen såsom Nokia ”pöste över sin egen förträfflighet.” Oklart om de i sina framtidsscenarier hade prickat in en ny generation av användarvänlighet. Bevisligen förmådde de i alla fall inte göra något.

   Gillad av 1 person

 3. Björn G skriver:

  ”Just i Sverige är möjligheterna för politiska makthavare och tjänstemän att bli rika på jobbet rätt begränsade”.
  Med Svenska mått mätt visar Göran Persson, Fredrik Reinfeldt, Anders Borg m.fl. på motsatsen.
  En årsinkomst kring 25 miljoner får väl anses som rikt – när det var ‘systemet’ som de jobbade i som utnyttjades.

  Gillad av 2 personer

 4. Göran Fredriksson skriver:

  En ny regering bör prioritera en reduktion i Karl XI:s anda av statens budgetposter för att knäcka PK-samhället kombinerat med en betydande skattesänkning för människor och företag. Samt att lägga ner SVT och SR för att låta alla som vill arbeta med public service konkurrera om att få del av public serviceskatten.

  Tiden för halvmesyrer är passerad.

  Gillad av 6 personer

 5. Björn G skriver:

  ”Låtsas att du sparkade alla som jobbar på Migrationsverket och i stället anställde medlemmarna i nordiska motståndsrörelsen. Jag tror att nazisterna …..”

  Hmm, mycket intressant tanke.
  Låt oss även låtsas att du sparkade alla som jobbar i den Nationella Insatsstyrkan och i stället anställde medlemmarna i Miljöpartiet.
  Är det tänkbart att de efter en tids vånda och förvirring skulle konvertera till ett rationellt tankesätt?

  Ja vad säger läsarna?

  Gillad av 5 personer

 6. Jan Andersson skriver:

  ”Exempelvis kan ju den som är rik åtnjuta hög prestige bara för att han är rik.”
  Säkert, men bara hos ett fåtal ”wannabes”. De allra flesta svenskar genomskådar sådana rika på några minuter.

  Gilla

 7. Fast i lervällingen skriver:

  I romanen ”Buss på villovägar”, av John Steinbeck, får vi träffa åtta olika okända personer. Tillfälligtvis instängda på en buss, under ett oväder. Där bussen kör fast i leran längs en öde landsväg. Människor tvingas då konfrontera varandra. Den mer polerade ytan brister. Drömmar och djuriska begär blottas. Även ren och skär egoism. Ett otal mänskliga sanningar kommer upp till ytan.

  I boken ”Den nakna apan” av Desmond Morris sker samma sak. Men då från en zoologs utgångspunkter. Även där läggs människan upp på undesökningsbordet, men nu som vilken djurart som helst. Där mer primitiva drifter beskrivs. Att vi egentligen utvecklats till en mer sofistikerad apa.

  Ämnet är evigt. Människan är sig lik. I all sin glans och låga tarvlighet. Under en intellektuell yta återfinns alltid vårt mer basala jag. Olika väl dolt. Ofta även inför oss själva.

  Dessa basala drivkrafter yppar sig även inom det som Patrik ofta beskriver som ”det välfärdsindustriella komplexet”.

  Människans mer arkaiska funktionsätt kan vi inte göra mycket åt. Vi förblir en naken apa instängd i en buss – som sitter fast i leran. Däremot kan vi välja hur vi organiserar oss. Och vilka moraliska aspekter vi i kulturella termer väljer att prioritera. Yta och djup i samverkan, kan i den bästa av världar leva i harmoni med varandra. Men till det behövs rejäla doser av klokskap, satta i förarsätet på vår buss.

  Gillad av 5 personer

 8. Östrahult skriver:

  Jo det ligger en hel del i denna analys, speciellt håller jag med om att makt-skiktet i offentlig sektor uppvisar stora likheter med ett prästerskap. Att Dan Eliasson blev GD för MSB beror nog mera på renlärighet än på kompetens, jag väntar nu bara på att han ska lansera ett armband som stoppar bränder.

  Det som saknas i PE analys är näringslivets dubbelnatur. Visst måste näringslivet vinstmaximera, men man tar gärna den enklaste vägen via karteller och korruption om inte detta stävjas. Med andra ord analysen måste kompletteras med ett näringsliv som agerar ihop med prästerskapet. Även media måste med i bilden och kan sägas utgöra en blandning av kommersiella intressen och prästerskap.

  Politikerväldet skulle inte ha det grepp man har om landet utan symbiosen med näringsliv och media.

  Gillad av 2 personer

  • Björn G skriver:

   För en god analys bör utgångspunkten vara
   Stat (Såssarna) – Näringsliv (Wallenberg) – Media (Bonniers).
   Med de grundblocken, plus intelligens går pusslet att läggas.

   Gilla

  • Bo Adolfsson skriver:

   Glöm inte heller symbiosen med s k NGO:s!
   Det som i Sverige kallas ideella organisationer eller civilsamhället.
   Allt detta sammankopplat: politiken, näringslivet, media och NGO ger en djävulsbrygd som inte går att kontrollera.
   Ledord: Migration, klimatförändringar, feminism, genus.
   Vad är det i dessa sammanhang för skillnad mellan en moderat och en miljöpartist som vill göra politisk karriär?
   Idag rusar de alla ut efter att ha upptäckt att det brinner i skogarna. Tvingade dit trots att de har semester noterat i almanackan. Om två veckor har de alla noterat pridefestivalen i sin kalender.

   Gilla

  • pllay skriver:

   Ett företag har att sälja sin produkt till kunder.
   Företagen anpassar sig därför till kundens krav och önskningar.
   I Sverige är olika myndigheter de klart största kunderna, civilsamhället svarar bara för en bråkdel av kundunderlaget.
   Så, om storkunderna vill ha PK-anpassning, korruption och diskriminering av småkunder så får de också detta.
   Enkel normal marknadsekonomi, kunden får vad kunden önskar sig.
   När storkunderna dessutom är inkompetenta, arroganta och med bottenlös kredit blir företagens val av prioritering enkla.
   I normal marknadsekonomisk verksamhet gäller att maximera nyttan av investeringar, i skattefinansierad ekonomi gäller motsatsen, ju sämre verkningsgrad i verksamheten desto högre budget kommande år.

   Gillad av 1 person

 9. slaszlos skriver:

  Nietzsche ” Gud är död . Guden har dött . Hur skall vi trösta oss , vi de största-huvudmördarna ? ” ( citat ur Dan Brown : Origin / 2017 ,Penguin Random House UK,London ).

  Gilla

 10. min Kalle Anka på en strand skriver:

  Aja, jag vet inte, NMR hade nog haft att göra åtskilliga år på Återvandringsverket. Fina skjortor har de redan som passar sig på kontor, och slipsar med. De blir ju perfekta! Var denna artikel skriven för att så detta frö?

  Det är intressant att i YouGov så hade AFS 2% för ett tag sedan, de har sedermera slutat redovisa AFS separat, men i sista undersökningen så hade gruppen oredovisade stigit till 4.7%, Fi ej medräknat. Drar vi bort MEDs 0.5% och Kalle Anka Partiet och Ett Bra Parti så har nu AFS 3.7%. Det börjar bli svettigt.

  Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Fick ett brev från Lilluffe. Han ville att jag skulle rösta på honom, antar jag. Jag läste det inte. Valsedlar var med. Vi som avser att rösta på AfS måste själva skriva på blanka valsedlar och antagligen själva lusläsa vallagen för att inte göra minsta lilla misstag, eftersom tolkningen kommer att vara stenhård. Kan man ens lita på att ambassaden HAR blanka valsedlar?

    Likväl kommer AfS vara större än M redan 2022.

    Gilla

 11. svenne skriver:

  ”Rent allmänt kan morötter uppdelas i två typer: ekonomiska och statusorienterade eller närmare bestämt pengar respektive ära”.

  Drivkraften att ta sig ur en besvärlig situation – för att känna sig säkrare – gör väl att det därefter antagna förbättrade läget kan kallas för en morot. En typisk sådan situation kan en person befinna sig i om någon illasinnad figur har hållhakar på denne och idkar utpressning i form av hot att skandalisera offret om inte vissa krav tillgododes.

  Det spekuleras ibland om att Dan Eliasson har kunnat kana runt mellan olika toppositioner tack vare att han har haft hållhakar på de politiker som befinner sig på den nivå där sådana tjänster beslutas. Givetvis kan jag inte säga varken bu eller bä angående detta, men antagandet kan nog inte helt uteslutas eftersom hans ”meritlista” inte borde vara ett starkt skäl att placera honom på några höga poster inom staten.

  Om det finns en riktighet i spekulationerna angående honom så har ju den morot som tvingat fram besluten att välja just honom till höga tjänster – som han gravt har misskött – varit just rädsla att beslutsfattarna annars riskerar att hängas ut på grund av diverse lik i garderoben. De riskerar då både ekonomi, status och ära i och med att de förlorar sin plats vid de politiska köttgrytorna. Statusen och äran är det väl redan nu lite si och så med, men en uthängning skulle resultera i en katastrof så därför är det bäst för dem att inte utmana ödet.

  Gillad av 1 person

  • Björn G skriver:

   Är då ”Sekulär teokrati”, dvs. socialdemokrati sjukdomsframkallande?
   Det är en fråga som har gäckat vetenskapen i snart hundra år. De främsta förståsigpåarna har i dagarna kommit fram till slutsatsen – Ja det är den!

   Som bevis härpå framförs att samhällskroppen nu tydligt visar inslag av dödsryckningar blandat med osammanhängande svammel. Det är alltså bara månader kvar innan koman fullständigt har gjort kroppen obrukbar.

   Tur då att hjälpen är nära, den 9 september börjar blodtransfusionerna.

   Gilla

 12. V for Vendetta skriver:

  Uttalandet att en politiker har begränsade möjligheter att bli rik i Sverige måste ändå motsägas. Göran Perssons minsterstab samt åtminstone Reinfeldt och Borg (jag gissar att man skulle kunna hitta en flock till därifrån om man letade) tjänar över 80 miljoner om året efter sin politiska karriär. Samtliga är anställda av stora kapitalbolag. Man kan då säga att de städat toaletter men nu fått lön för mödan. De har helt enkelt på något sätt bidragit till bolagens vinstoptimering. De flesta politiker arbetar på detta sätt och blir en del av det som de en gång ville förändra.

  Gillad av 2 personer

  • min Kalle Anka på en strand skriver:

   Ja, och i ett land med så små inkomstskillnader som Sverige så spelar tusenlapparna roll, relative misery som de säger i England, där man på ett tradinggolv kan jobba bredvid folk som får 100 gånger mer i lön än en själv.

   Gilla

  • Benke skriver:

   Björn Rosengren, Per Nuder tex.

   Att dessa personer få r bra betalt som föreläsare mm är väl ok, men då skulle de inte få behålla statsrådspensionen.

   Som jag har förstått det är dock reglerna ändrade. Numera räknas även intäkt från eget bolag AB mot statsrådspensionen. Så var det in förut.

   Gilla

  • Bo Adolfsson skriver:

   Reinfeldt partisekreterare Kent Persson har lobbat åt den amerikanska vapenindustrin för försäljningen av luftförsvarssystemet Patriot till Sverige. Jag tror inte att han har gjort det gratis.
   Den nuvarande försvarsministern Peter Hultqvist går också som barn i huset hos Pentagon. Belöningen kommer efter valet då han har avgått. Dessutom har otaliga trogna fått fina poster i internationella organisationer.
   Patrik Engellau med sitt kontaktnät måste naturligtvis känna till denna s k mjuka korruption som är så utbredd i Sverige. Inga- Britt Ahlenius eller Mr Google kan annars lätt upplysa honom,
   Driver han med oss när han påstår att man inte kan bli rik som politiker i Sverige!?

   Gilla

 13. Lars skriver:

  Ska försöka bidra med en alternativ formulering som jag tror kan hantera PEs undantag.

  Jag undrar om inte överlevnad för organisationen är primärt mål och de ekonomiska villkoren då en nödvändig restriktion, delmål, dvs vinstmaximering för det privata företaget och kostnadskontroll enligt anslag för den offentliga organisationen. Man konstaterar ju att privata företag måste ta hänsyn till många intressenter; kunder, leverantörer, fack, ägare, samhälle m.fl. och det betyder avvägningar som påverkar vinstmål (som trots allt vanligen upplevs dominera).

  Organisationernas uppgift skiljer sig åt liksom vilka aktiviteter de utför.
  Jag tror Moder Teresa ryms i ett sådant schema där social motivation som värme/kärlek, anknytning, självhävdande (status, pengar) driver individerna till att låta sig enrolleras även med individuellt fattigdomslöfte.

  Tillväxt för det privata företaget kan ha sin grund i överlevnadskrav och konkurrenskrav och av ökad vinst för aktieägarna. För den offentliga organisationen kan vi fråga oss om deras överlevnadsmöjligheter blir större eller mindre om de utvidgar verksamhet. Ägaren här är stat eller kommun och deras prioriteringar avgör. Det kan naturligtvis vara svårt att ifrågasätta anslagskrav, men onekligen görs det t.ex. kring försvar och sjukvård, men inte kring invandringen. Skattetaket är nått. Kommunalskatten är hög liksom de statliga skatterna och man är medveten om svårigheterna.

  De politiska församlingarna, kommunledning och kommunstyrelse och regering är ägare. Är det förmögna att hantera sitt uppdrag? De är en del av de politiska partierna, som definitivt har mål att öka sin omfattning och kan ge individerna status (makt och pengar). Är det inte här problemen med omsättnings optimering visar sig och ger problem?

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Gömde den vanligen identifierade sociala motivationen Verifiering/förståelse som alstrar nyfikenhet, som förklarar varför människor söker sig till t.ex. forskning och universitet, men även privat verksamhet eller offentlig. Kunskap skapas i sociala processer.

   Gilla

 14. Kjell Rehnström skriver:

  Man kan vara katolsk präst med fattigdomslöfte och bara äga lite kläder och ett par sandaler, vilket dock nte hindrar att man kan ha ordentliga skor och åka i ett riktigt vrålåk som kyrkan håller med.

  Eller man kan tänka sig funktionären i ett socialistiskt företag som visserligen inte äger någonting men ändå kan ha tillgång till materiella ting och timlig njutning.

  Gilla

 15. Benke skriver:

  Jag vänder mig också emot att politikerna inte kan berika sig. Vet inte vad PE har för syn på löner, men medianlön för vd-Ar i Sverige är 76.000. I riksdagen är lönerna ca 50-70.000 alltså ganska bra betalt. . Men lyckas du bli stadsråd tjänar du plötsligt 120-140.000. Om de lever vidare som innan de blev stadsrå kan de spara 35-50.000/mån nto. På tre år som stadsråd i regering kan de spara ihop ca 1,5 miljoner…

  Så incitamentässigt: Skulle statsministern göra ett sämre jobb för tex 100,000/mån (jmf nuvarande nästan 150K)?

  Att NMR-medlemmar skulle av-nazifieras på Migrationsverket tror jag inte ett dugg på.

  Gillad av 1 person

  • Rune skriver:

   Ett statsråd har väl det mesta fritt? Resor, måltider bjuds det väl på när statsrådet besöker något ställe. Sedan har väl statsrådet knappast tid att göra av med pengar så pengarna ansamlas automatiskt med tiden.

   Gilla

 16. Hyllan skriver:

  För inte alltför länge sedan var vi rätt så överens om det som var bra för ”Wallenberg” också var bra för Sverige och därmed för oss svenskar. Detta var gårdagens PK. Idag anser politiker från sju partier att FNs Agenda 2030 är bra och ska implementeras och målet att utjämna välståndsklyftan, är överordnat Sveriges och svenskarnas intressen. Detta gäller även för EU. De sk globalisterna låter Sverige och andra nationer bli till en tom kuliss med en politikerklass som enbart går EUs ärenden samtidigt som våra ”kapitalister” har fått hela världen att kolonisera. När dessutom kristna idéer och traditioner vanhelgats, vantolkats och tagits över av olika liberala eller kollektivistiska ideologier har dagens PK uppstått. Men även gränslösheten kommer att nå sin bortre gräns. Någon gång efter Trumps omval 2020.
  Islamister och nazister? Det är obehag som man får i alla gränslösa samhällen.

  Gillad av 2 personer

 17. Sixten Johansson skriver:

  Patrik beskriver hur ekonomi, psykologi och ideologi griper in i varandra, med ekonomin som det starkaste drivhjulet. Det är sant att ekonomin i vid mening varit grunden för överlevnad och rang sedan urminnes tider. Detta är inget nytt i historien, men allt förnuftsvidrigt nu tyder på att något nytt har hänt i vår tid. Härskarklassen är nu inte bara oduglig, utan agerar så sjukt att tänkandet och handlandet inte längre kan härledas ur normal begivenhet på ekonomisk-psykiska morötter. En total asymmetri och oöverbrygglig klyfta har uppstått: härskarklassen har all makt (men tar inget ansvar) över politiken och de offentliga medvetandeinnehållen och drivs av en kronisk psykopatologi, predikar en låtsasverklighet och låter den ännu fungerande samhällsverkligheten brytas ner.

  När de otaliga psykologiska pusselbitarna lagts kan vi förstå hur detta nya massfenomen har utvecklats och verkar, men många boksidor skulle krävas för redogörelsen. Och att sprida förståelse är nu inte det viktigaste, för det kan lätt tolkas som ansvarsbefrielse. I stället måste samhällshotet bekämpas och de som inte är ohjälpligt sociopatiska behöver mobiliseras och stärkas i anden.

  Som amatör vågar jag frankt hävda att ett oerhört stort material stöder att härskarklassen lider av ett nytt psykosyndrom utan etablerad diagnos:
  Parasitär, samhällsdestruerande, logocentrisk, grandios, masspsykotisk, aggressivt inverterande och projicerande, narcissistisk, mobbkollektivistisk, nihilistisk psykoinfantilism.

  Gillad av 2 personer

 18. Fredrik Östman skriver:

  Grundprincipen att generera och helst maximera vinster gäller för alla frivilliga intressenter i ett företag: ägare, management, anställda, kunder och leverantörer inklusive banker och rådgivare. Så länge näringsfrihet råder är de fria att söka uppdrag/arbete/avsättning som de önskar, men om de gör sådana val att de börjar gå med förlust kommer deras kapital att krympa och de måste så småningom upphöra. Det kan man förneka och man kan bete sig irrationellt och man kan begå ärliga misstag. Men det ändrar inte på grundprincipen.

  Vinst är bara ett annat ord för ”bra”. Den som är emot vinst är emot det som är bra. Det är inget man kan ha åsikter om. Det är den definition som används när man beräknar vinsten. Det är ordets betydelse.

  Gilla

  • Svenne skriver:

   ”Vinst är bara ett annat ord för ”bra”. Den som är emot vinst är emot det som är bra”.

   Vinst är bra om den denna genereras i ett sammanhang som inte baseras på misär för de anställda som är produktionsfaktorer i det företag skapar vinsten. Jag tänker närmast på de rövarbaroner – under industrialismens barndom i t.ex England. – som utnyttjade barnarbetare och diverse fattiga krakar. De vinster som skapades under denna epok kan väl knappast kallas för ”bra” med tanke på den tvångssituation som många anställda befann sig i.

   Jag är inte emot vinst om det finns en rimlig maktbalans mellan arbetsgivare och arbetstagare, och denna balans får givetvis inte vara övertung till fördel för någon av parterna. Om balansen finns så tycker jag att uttagen vinst är bra eftersom den ger företaget möjlighet att expandera och de anställda bidrar till denna under rimliga villkor, de får även en lön som innebär möjlighet till en konsumtion som skapar vinster i andra företag.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det där är trams och propaganda. Mycket sällan tvingades folk att arbeta. Människor begår alltid brott, och det fanns brottsliga fall. Men vi måste skilja mellan anekdoter och den stora bilden. I den stora bilden var folk lyckliga över att äntligen kunna arbeta hårdare och på så sätt tjäna mer. Tidigare var de låsta i en strukturell arbetslöshet och kunde inte röra sig uppåt. Det som stoppade arbetarklassens berikning var i första hand de socialdemokratiska arbetarrörelserna med deras krav på att förbjuda arbetarna att arbeta så hårt och tjäna så mycket pengar.

    Är du inte nöjd med ett jobb, så säg upp dig och hitta ett annat. Så enkelt är det.

    Gilla

 19. MartinA skriver:

  Tack för en intressant text. Skarpsinta resonemang och ganska upplysande perspektiv på organisationer.

  Sen har naturligtvis PE fel om NMRs medlemmar, vilket väl är lätt hänt från hans erfarenehter och perspektiv. För NMRs medlemmar har redan en organisation. NMR självt. De har hela sitt umgänge genom organisationen, oftast sin partner, ibland även sitt jobb, genom kontakter i organisationen. De som är aktiva spenderar varje vaken timme antingen med att försörja sig eller med att främja organisationens intressen. Många lägger ner 10%+ av sin arbetarklassinkomst på organisationen, använder sin semester i organisationens tjänst.l Det var så de kunde skicka 100-120 aktivister till Almedalen, på en budget av skonsören och brödkanter. Om tio NMRare anställdes på migrationsverket så skulle NMRarna genast börja korrumpera migrationsverket i NMRs syften. Snarare än tvärtom.

  Alltså, organisationen är fascinerande. Jag föreslår att PE tar del av några av deras gamla podcasts, som till exempel ”Samtal med Klas Lund” där han förklarar tankarna bakom bildandet av organisationen. Svensk extremhöger skiljer sig i stora stycken från andra delar av samhället här, de har aldrig blivit övertagna av den socialdemokratiska korporativistiska staten (i mycket eftersom de var så lika socialdemokratin att SAP bedömde att de omöjligt kunde samexistera). Men även internationellt är de avvikande.

  Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Jag har följt NMR en hel del. Det jag tycker om med dem är att det är svenska män som visar fantastiskt mod och kompromisslöshet. Det jag tycker illa om med NMR är deras ideologi.
    Och det jag tycker är fascinerande med dem är deras taktik och strategi. De följer väldigt många av de taktiker som rekomenderas i Rules for radicals och dylikt. Till exempel, de gör en aktion och sedan deklarerar de alltid seger och hittar något med aktionen att fira. De bryr sig inte om vad som är sant, bara om schemat, aktion->deklarera seger->fira. De har lärt sig väldigt mycket av vänsterns framgångsrika strategier.
    En annan sak är att de aktivt odlar fanatism. Och ser det som ett föredöme. Precis som vänstern gör. När man diskuterar med människor kan man försöka ha bättre argument och resonera med dem. Eller så kan man vara flera stycken och alla vara absolut övertygade. Jag tror att den senare metoden är effektivare, som shablonmetod. Jag skulle ju aldrig kunna använda sån taktik själv eftersom jag tycker den är motbjudande. Men som Saul Alinsky sa: Jag bryr mig så mycket om saken att jag är redo att låta mig själv korrumperas.

    Klassiskt citat från Saul Alinsky:
    -You seem like a man who has no love for it
    SA: I have a hell of alot more love than you have because im ready to go out and get corrupted for it.
    youtube.com/watch?v=40PFg9ZoSYY&t=22m13s

    Hela diskussionen börjar runt 20m 0s.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Förbaskade wordpress, att det inte går att redigera och att eländet insisterar på att blaffa ut youtubelänkar. Hursomhelst, citatet börjar 22 minuter 13 sekunder.

    Gilla

 20. Vax skriver:

  Sverige brinner – försvarsministern prioriterade blixtutryckning mot utdelning av flygblad
  Har våra politiker tappat allt sans och vett

  En vapenvägrare som försvarsminister, säger det kanske allt om det politska läget i landet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.