Vedeldning och kärnkraft och andra farliga och mindre farliga saker 

Lennart Bengtsson

Det är inte bara klimatet och kärnkraften som är farligt. Nu visar det sig att även den simpla vedeldningen kan vara ännu farligare. Det mysiga vardagsrummet framför den öppna brasan kan ha lika mycket farliga partiklar som från en hårt trafikerad innerstadsgata. Nu senast visar undersökningar vid Umeå Universitet att vedeldning också kan ge upphov till demens förutom allt annat farligt som följer av vedeldning. Hade det inte varit ett valår hade vi kanske fått en snabb promemoria om förbud mot järnspisar och braskaminer för att inte tala om de öppna brasorna.

Ofullständig förbränning och sur ved är extra farligt och det är hela rader med farliga ämnen som sot och benspyren som kommer in i andningsvägarna såväl från egna brasor som från grannarnas i landets villaförorter eller sommarens stugbyar, se denna artikel på SVT.

Biomassan har under senare år höjts till skyarna och allt görs för att byta ut den farliga fossila koldioxiden mot de snälla svenska koldioxidmolekylerna som inte ens kan skrämma vår klimatminister Isabella Lövin. Tyvärr bryr sig varken skogen, växterna eller strålningsekvationerna huruvida koldioxiden är fossil eller kommer från den egna vedbon eller från skogsindustrins pelletsfabriker. Resultatet blir samma koldioxidmolekyler vid förbränning och samma effekt på jordens klimat.

Mellan 1960 och 1970 nära nog fördubblades de svenska CO2 utsläppen eller från 49 miljoner ton per år till uppåt 100 miljoner ton. Tack vare kärnkraften lyckades man sedan reducera utsläppen tillbaka till det som rådde före 1960 trots den kraftiga industriella utbyggnaden och biltrafikens jätteökning.

Dagens totala svenska CO2 utsläpp ligger på storleksordningen en tusendel av det globala utsläppet eller snarare noll om man räknar in dagens nettoackumulation i svensk skog och mark. Inrikes transporter står för 32 procent eller 16,8 miljoner ton av de totala CO2 utsläppen i landet eller hela 39 procent om vi bortser från utrikes transporter.

Detta kan lämpligen jämföras med trafikflygets totala utsläpp idag som uppgår till blygsamma 3,1 miljoner ton varav utrikesflyget står för merparten eller 82 procent. Som jämförelse står de marina utsläppen för mer än det dubbla eller 7,2 miljoner ton.

Hur mycket växthusgaser som sparas in om man slutar med att äta kött och går över till vegandiet är mera symboliskt än verkligt ty här ligger argumentationen på samma nivå som innehållet i ett muslimskt böneutrop.

Om man nu är orolig för den svenska kärnkraften och dess möjliga hälsoeffekter så kan man jämföra med de hälsoeffekter som följer av överdrivet solande. Solen innehåller faktiskt en hel del farlig strålning. Bara under 2015 tillkom 4000 nya fall av malignt melanom och här är man enig om att solens UV-strålning är den främsta orsaken.

Så om vi sammanfattar resultatet och under förutsättning att man önskar minska utsläpp av koldioxid så är en utbyggnad av kärnkraft en klart positiv åtgärd. Och om man är rädd för farlig strålning som kan leda till cancer så är det betydligt farligare att sola sig än de svenska kärnkraftverken. Men om man i god postmodernistisk eller feministisk anda anser att det räcker att följa sin magkänsla om vad som är farligt eller inte då är det bara att fortsätta med solbadandet och de mysiga brasorna, ägna sig åt vegankosten och delta i protestdemonstrationer mot kärnkraften.