Gästskribent John Gustavsson: Socioekonomiska faktorer förklarar inte invandrad brottslighet

Brottsförebyggande rådet (Brå) har i dagarna gått ut med att man svängt – eller åtminstone kraftigt överväger att svänga – kring huruvida det behövs en ny utredning om invandringens effekt på brottslighet och hur många brottslingar som har invandrarbakgrund. Den förra studien gjordes 2005 och hade så pass katastrofala resultat – sett från etablissemangets perspektiv – att man fram till nu vägrat göra en ny. Dock brukar försvarare av massinvandringen vara snabba med att påpeka att studien från 2005 trots allt visade att socioekonomiska faktorer var en viktigare förklaring än etnicitet.

Detta stämmer dock inte. Jag har gjort flera empiriska studier i samhällsvetenskap (nationalekonomi) och är därför väl bekant med de problem man ofta stöter på när man bedriver sådan forskning. Ett av de största problemen är att etablera orsakssamband: bara för att A och B verkar hänga ihop, så betyder det ju inte att A orsakar B, eller att B orsakar A. Det kan vara en ren slump, eller också kan det finnas en tredje faktor man glömt bort som orsakar både A och B.

Med invandring och brottslighet är det ju glasklart att brottslighet inte kan orsaka någon att bli invandrare – antingen är man invandrare, eller så är man det inte. Men hur är det med de ständigt omtalade socioekonomiska faktorerna, såsom huruvida en person är arbetslös, växt upp med fattiga föräldrar, har dålig utbildning och så vidare?

För att kunna svara på den frågan så måste vi först svara på varför invandrare, eller rättare sagt invandrar från vissa regioner, är mer brottsbenägna än andra. Studien BRÅ gjorde från 2005 visade ju att så var fallet, även efter att man tagit socioekonomiska faktorer i beaktande. Den mest logiska förklaringen är att dessa invandrare har andra kulturella värderingar och normer, som de inte är intresserade av att anpassa till svenska förhållanden.

Jag tror att detta är förklaringen både till invandrarnas ökade brottsbenägenhet samt deras socioekonomiska position. Den som vägrar acceptera svenska värderingar kommer att ha det väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden och därför kommer han att bli relativt fattig, och likaså hans barn. Den som går på socialbidrag får ju inte välja lägenhet själv, och har därför betydligt större risk att hamna i ett utanförskapsområde. Den som inte accepterar våra värderingar blir också mer brottsbenägen, inte minst då det gäller sexualbrott eftersom sådana människor tenderar att se kvinnor som lägre stående och svenska, obeslöjade kvinnor som ”slynor” som förtjänar att våldtas.

Det är alltså inte den socioekonomiska statusen som orsakar brottsligheten, utan kulturella värderingar som orsakar både den socioekonomiska statusen (med fattigdom och utanförskap) och brottsligheten. Vill du lösa de socioekonomiska problemen så måste du först tackla kulturen.

Men kan inte socioekonomiska faktorer orsaka brott? Jo, vissa brott har uppenbarligen delvis en socioekonomisk förklaring, men det rör sig främst om brott som rån, snatteri, stöld och finansiella bedrägerier. En person som svälter lär inte bry sig om att det är olagligt att stjäla mat, och därför har stölden orsakats av att personens fattigdom (en socioekonomisk faktor).

Våldtäkt är inte ett sådant brott. Våldtäkt ger vare sig mat för dagen eller desperat nödvändig extra inkomst, likt en stöld kan ge. Det finns alltså ingen uppenbar förklaring till varför fattigdom skulle leda till ökad benägenhet till sexualbrott. Däremot är det som sagt fullt möjligt att förklara både sexualbrott och fattigdom med kultur och den självvalda segregering alltför många invandrare försätter sig själva i.

Jag vet inte exakt vad nästa Brå-rapport, om det blir någon, kommer att visa. Jag vet däremot att invandringskritiker, med SD i spetsen, kommer att poängtera att utrikesfödda är överrepresenterade medan etablissemanget kommer att peka på alla andra faktorer, främst då de socioekonomiska. Därför är det viktigt att vi förstår att och hur kultur utgör en gemensam nämnare för båda två, och är redo att försvara detta faktum när etablissemanget kommer med sina förklaringar.

John Gustavsson är doktorand i nationalekonomi på National University of Ireland, Maynooth och forskar inom beteendeekonomi. Han har sedan tidigare en Master’s degree i beteendeekonomi från University of Nottingham, ett av världens tre främsta universitet inom området. John är född 1991 och växte upp i Örnsköldsvik. Följ gärna John på Facebook.

71 reaktioner på ”Gästskribent John Gustavsson: Socioekonomiska faktorer förklarar inte invandrad brottslighet

 1. Palle2 skriver:

  John: Viktig och högaktuell fråga du berör. Nietzsche lär ha sagt att ett tydligt kännetecken på att en person är sund och frisk är att vederbörande uppvisar nyfikenhet. Med våra pk-politiker och -media är det snarare inställningen: ”vi har vår uppfattning klar, kom inte och stör oss med några nya fakta och argument” som gäller. Beträffande kriminalitet är standardförklaringen från f.a. vänsterblocket just socioekonomiska faktorer. Forskning, som pekar på något annat är alls inte välkommen. Se följande länkar:
  https://timbro.se/smedjan/kriminalitet-handlar-inte-om-socioekonomiska-faktorer/
  https://www.svd.se/sariaslan-det-mesta-kriminologerna-sager-kan-vara-fel

  När det gäller Brå, handlar det numera om ett dåligt skämt, allt förtroende är förbrukat sedan länge. I folkmun betecknas det som Brottsbortförklarande rådet. Från twitterkontot Steget efter med anledning av att Brå nu, med ett dussintal års fördröjning, kanske, eventuellt ska undersöka frågan om invandring och kriminalitet:
  https://pbs.twimg.com/media/DcsuWmFX4AAiObI.jpg:large

  Gillad av 6 personer

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Det finns en egendomlig begränsning i den svenska debatten och det är svagheten för enkla och triviala förklaringar.

  Bara tanken att brott beror på dålig ekonomi är fullständigt förryckt. För 100 år sedan hade större delen av Sveriges befolkning urusel ekonomi men brottslighet existerade knappt. Kanske stal man en vedpinne eller en matbit men inte ägnade man sig åt gruppvåldtäkter eller mord i stor skala.

  Det krävs ju inte någon djupare tankeförmåga att inse att attityden till våldtäkter är kulturellt betingad inte minst när det gäller unga män från länder där ärbara kvinnor utan undantag är beslöjade. Företeelsen skulle sannolikt upphöra om landets kvinnor dolde sina behag i stället för att visa dem.

  Enkelspårigheten är på samma nivå som att tro att koldioxid från förbränning av fossila energikällor är orsaken till allt väder om det så är torka på Öland, snöfall längs Norrlandskusten eller översvämningar i Härjedalen. En något så när tänkande individ frågar sig naturligtvis vad var orsaken när samma sak hände under 1800-talet eller för den delen på 1300-talet?

  Gillad av 12 personer

  • Jeff skriver:

   Vilket lurendrejeri från SCB och Naturvårdsverket!

   Men så här går det när man ersätter kärnkraft och vattenkraft som är de absolut effektivaste elproduktionsslagen med extremt låga koldioxidutsläpp och ersätter dem med vindkraft och solkraft som har högre koldioxidutsläpp i livstidcykelvärde.

   Vattenfall uppger följande siffror för koldioxidutsläpp.

   Vattenkraft,  ca 7gr/kWh
   Kärnkraft, ca 4gr/kWh
   Värmekraft,  ca 16gr/kWh
   Vindkraft,   ca 12gr/kWh
   Solkraft,  ca 28gr/kWh
   Fossil,  ca 700gr/kWh
   http://mobil.thoralf.bloggplatsen.se/

   Trenden är helt klar! Det totala koldioxidutsläppet har tvärtemot alla syften ökat! Trots investeringar och subventioner i förnyelsebar energi.

   PK försöker föra oss bakom ljuset på många plan. Fake news är deras varumärke.

   Gillad av 2 personer

   • Gösta Walin skriver:

    Intressant tabell. Men varför skall vi minska utsläppen av koldioxid – livets gas? Mer koldioxid, mer föda, mildare klimat, lite mer nederbörd och gladare människor.
    Fossila bränslen är en välsignelse för mänskligheten. Om ni tror något annat är ni lurade av etablissemanget.
    Gösta Walin, prof emeritus i oceanografi och docent i teoretisk fysikl

    Gillad av 4 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Självklart är resonemanget riktigt, men lite naivt, eftersom de som påstår att brott orsakas av ”socioekonomiska faktorer” (som inte specificeras) inte har kommit till denna sin insikt genom empiriska studier, utan genom ideologisk indoktrinering.

  Orsaken till att ”socioekonomiska faktorer” orsakar brott är det milleniaristiska grundantagandet att det är möjligt att skapa ett himmelrike utan brott, utan ojämlikhet och utan exploatering och över huvud taget interaktion mellan människor. Detta himmelrike på jorden kallas som bekant inom doktrinen för ”socialism”. Eftersom socialismen är möjlig, så måste något orsaka att den ännu inte har infunnit sig. Detta något måste också orsaka alla de anomalier från socialismen som kännetecknar vårt samhälle, t.ex. brottslighet, ojämlikhet, exploatering och interaktion mellan människor. Vi benämner nu vårt något ”socioekonomiska faktorer”. Därmed är det bevisat att ”socioekonomiska faktorer” orsakar brottslighet, ojämlikhet, exploatering och interaktion mellan människor. Därmed står också klart varför en myndighet med socialistisk grundsyn inte har något som helst behov av empiriska undersökningar annat än för att fastställa hur nära vi redan har kommit till socialismen, till himmelriket på jorden, det tusenåra riket.

  Gillad av 9 personer

  • Östrahult skriver:

   Jag håller med, jag brukar tänka följande: Om de som så varmt ursäktar denna brottslighet med socioekonomiska faktorer, vad blir resultatet om man för deras resonemang vidare?

   Jag kan inte se annat än att deras enda lösning är att åtgärda de socioekonomiska faktorerna genom att erbjuda villor och bostadsrätter, en bra bil och en hyfsad lön. Då kommer de tidigare förövarna att bli goda människor. Frågan är vad som blir motprestationen.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Det är väl som så att om vi mäter utsläpp och korrelerar med bilar och kompenserar för socioekonomiska faktorer så visar det sig att bilen inte släpper ut några avgaser utan det beror på socioekonomiska faktorer. Volkswagen har mao alldeles rätt i att deras bilar är miljövänliga. Lösningen då är att sänka lönerna och importerar vi många fattiga så kommer vår miljö påverkan att minska per capita. Man får väl anta att Mp tänker så?

    Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Socioekonomiska faktorer har inget som helst att göra med socialism, det har att göra med att statistiskt finna förklarande variabler,,,

   Gilla

  • Lars skriver:

   Socioekonomiska faktorer HAR förklaringsvärde i många mätningar t.ex. när man visar att hälsa i olika länder är korrelerat med skillnader inom länderna avseende inkomstspridning och det inte förklaras av faktorer som allmän hög nivå.

   Gilla

  • Jvk skriver:

   Så är det, för varje dag inser jag allt mer vilket gift socialismen är, och det tydligaste beviset tycker jag är att man ser så många runt sig som helt slutat tänka, man har gett upp det enda som skiljer människan från djuren.

   Gillad av 4 personer

  • Erik2 skriver:

   Fredrik, tack för är en väldigt bra beskrivning av hur socialismens utopiska tänkande kan förstöra en normal uppfattning av verkligheten. Jag vill lägga till att det värsta, för mig, ändå är hur det socialistiska tänkandet aktivt förstör de allra närmaste mellanmänskliga relationerna. Motiveringen är att frigöra människor, men den friheten är utopisk. Man kan inte leva utan de nära relationerna. Det här är också essensen av skillnaden mellan att vara konservativ och socialistisk. Antingen värnar du människors nära relationer eller så värnar du ett system där enskilda människor ofelbart skadas. Se var svårt den ändå är att skapa ett stabilt samhälle i Ryssland. Hur skadad blev inte den ryska människokroppen av de 70 åren av kommunism?

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    De vill inte ha några mänskliga relationer. Alla relationer är maktrelationer. Alla relationer innebär över- och underordning. Alltså skall i socialismen alla relationer utraderas. Socialismen är en dödskult. Endast i döden är allt stilla, allt lika, ingenting olikt.

    Gillad av 4 personer

  • Lars skriver:

   Ser man på PKister, men nu medhögerideologi, som inte vill veta något om verkligheten om det skulle strida mot deras ideologi om hur samhällen fungerar…

   Den svenska sjukan….tycks inte begränsad till vänstern utan hålls hos högern med, den nyliberala högers vars måtto är att med invandring tvinga fram nedmontering av välfärdsstaten…(Bildt, Westerberg, Rheinfeld och betydelsen av borgerliga media och partier för att skapa opinion och brist på politik (eller kanske inte alls brist…))

   Gilla

 4. Rutger skriver:

  Skribenten skriver att det är glasklart att brottslighet inte kan orsaka att någon blir invandrare. Det tror jag inte en ögonblick på. En klok brottsling är verksam på den geografiska ort där utkomsten är bäst och risker lägst. Det finns fler ficktjuvar på Centralen i Stockholm än i värmländska skogarna, förmodligen bättre utkomst av bidragsfusk i Sverige än i Etiopen och och förmodligen mer värde att hämta i svenska villor än i Polen för inbrottsligor från öst. Ett relativt andra länder rikt land som Sverige, utan gränskontroller, med därtill ineffektivt och gentemot brottslingar extremt välvilligt rättssystem ( inklusive icke utvisning) samt med generöst ovillkorat bidragssystem är en given uppehållelseort för brottslingar och därmed ett givet land att söka sig till för utländska sådana.

  Med lite fantasi skulle man t.o.m. kunna tänka sig scenariet att brottsfrekvensen är lägre i de länder invandrarna kommer ifrån, än bland de som som tar sig till Sverige, dvs, vi importerar andra länders brottslingar och minskar deras.

  Gillad av 8 personer

  • Jvk skriver:

   Han menar väl att en svensk inte kan bli invandrare. Så klart att vi skapar brottslighet, i många av de länder som invandrarna kommer ifrån så hade gruppvåldtäktsmännen helt enkelt blivit dödade, tänk då att komma till ett land där man får uppehälle och iphone och posera med statsministern när nan begår sexuella övergrepp!

   Gillad av 5 personer

   • Kristina von Heland skriver:

    Det är väl tvärtom! I Indien diskuteras det hela då männen går fria. Det har hänt flera uppseendeväckande våldtäkter där på senaste tid. I de länder som invandrarna till Sverige kommer ifrån är det inte heller straffbart att våldföra sig på kvinnor. Taharrush är ett välkänt begrepp i Afghanistan med flera länder där kvinnorna får springa gatlopp. Där unga män kläs i kvinnokläder för att roa de äldre männen.
    Det finns studier i bla Frankrike som visar att det är en större effekt vid andra och tredje generationens invandrare.De föds till losers från början. Sverige skapar en ny underklass, konspirationsteorin blir att socialisterna måste ha en underklass för att berättiga sin politik, sin tro. De känner sig goda då de kan slänga allmosor-bidrag-till behövande. Med andras pengar, skattebetalarna. Då Sverige är färdigbyggt importerar man så att man kan vara världens supermakt på medkänsla. Världens första feministiska regering enligt de själva sätter på sig f-ttmössor, slöjor alltmedan våldtäkterna ökar och förövarna går fria. Sverige ligger tvåa i Europa på våldtäktsligan. Men lugn, man kliver nog upp snart som ledande makt!

    Gillad av 3 personer

 5. Fredrik Östman skriver:

  ”En person som svälter lär inte bry sig om att det är olagligt att stjäla mat, och därför har stölden orsakats av att personens fattigdom (en socioekonomisk faktor). […] Våldtäkt är inte ett sådant brott. Våldtäkt ger vare sig mat för dagen eller desperat nödvändig extra inkomst, likt en stöld kan ge. Det finns alltså ingen uppenbar förklaring till varför fattigdom skulle leda till ökad benägenhet till sexualbrott.”

  Frédèric Bastiat borde ha lärt dig att söka det som inte är uppenbart och inte förlita dig på det uppenbara. Men i detta fall är det inte inom den naiva ekonomiska teorin som svaret kan finnas, utan inom den evolutionära psykologien. Det är nämligen alldeles säkert så att faktisk absolut nöd orsakar en viss, mycket begränsad och elastisk brottslighet. Eftersom vi är sexuella varelser kan sexuell nöd rentav orsaka våldtäkt. Varför drabbas en människa av sexuell nöd? För att hon har en instint till överlevnad, där överlevnad är ett begrepp som har en betydelse som sträcker sig utöver den enskilda individen. Vår överlevnad kräver två saker: materiella resurser, låt oss kalla dem pengar, och sexuell fortplantning. Den som är socialt underlägsen, i relativa termer, kommer alltså att ha en drivkraft att förbättra detta. Vissa har hamnat där av otur och kan arbeta sig upp. Andra har hamnat där av oförmåga och tenderar till de genvägar till social framgång som vi kallar brottslighet.

  Det finns ingen anledning att tro att våldtäkt i mindre grad än egendomsbrott skulle vara orsakade av faktorer man kan kalla ”socioekonomiska”, även om denna term i sig kanske inspirerar till det. ”Psykosociala faktorer” skulle ha varit mer träffande, men mindre Marxistiska, se tidigare kommentar. Men det finns heller ingen anledning att acceptera brottslighet på grund av att man har ett hum om vilka psykologiska och sociologiska mekanismer som ligger bakom. Det skulle vara att acceptera att 84 människor mejas ned med en lastbil på grund av att man väl känner till hur en dieselmotor fungerar. Men hoppsan! Det felet har vi ju också begått!

  Gillad av 2 personer

  • nationstatist skriver:

   Jag är mycket bekant med Bastiat (skrev just en artikel på det ämnet), men det förändrar inget. Många svenskar drabbas av ”sexuell nöd” men låter bli att våldta – vi tenderar att sköta det behovet bokstavligen ”på egen hand” om vi saknar partner!

   Gillad av 1 person

   • Jan Bengtsson skriver:

    Vissa är väl inte som klippta och skurna,
    kapabla att sköta detta på EGEN HAND…

    Dessutom, här spelar kanske religionen in…

    MAN har sedan barnsben fått lära sig,
    att man skall inte spilla utsäde,
    där det inte kan gro)

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Att A kan orsaka B betyder inte att B i allmänhet är orsakat av A. Det enda vi kan säga är att avsaknaden av B tyder på en avsaknad av A. Den här typen av felslut brukar ibland kallas ”absurd absolute”.

    Min poäng var att sexuellt våld inte kan reduceras till ekonomi, men att det likväl kan ultimativt orsakas av inneboende mänskliga drivkrafter. Materiella resurser och sexuell parning är två oundgängliga men olika mål för varje överlevnadsfähig sexuell organism.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är lätt för ekonomer att luras av den marxistiska termen ”socioekonomiska faktorer”. Men ekonomi är inte allt och Marx var ingen ekonom. Och det som ultimativt ligger bakom blotta förekomsten brottslighet är psykosociala faktorer, inte socioekonomiska. Du föreföll att ha gått i den fällan när du så noga skilde på ekonomisk och sexuell brottslighet.

    Gillad av 1 person

   • Kristina von Heland skriver:

    Gruppvåldtäkt är ett nytt ord i SAOL, den brände man väl på Gotland nyligen, bokbål?
    En närstående sa, det är praktiskt omöjligt att få ihop ett gäng svenska pojkar, en vill de andra inte. Socioekonomiskt, inte utan ett tabu.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Socioekonomiska faktorer är marxism…skriver någon. Jag föreslår exempelvis lite studier i marknadsföring eller liknande för att studera hur man t.ex använder begrepp som socialgrupper mm (beroende av inkomst och andra variabler) i den högkapitalistiska världen.

    Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Fredrik Östman — Jag förstår inte hur du tänker här. Men slutsatsen kan vi åtminstone vara överens om.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Psykosociala fenomen är de ultimativa orsakerna till förekomsten av brottslighet. Men ultimativa orsaker är inte tillgängliga för moral, och än mindre för politik. Vi måste inrikta oss på proximativa orsaker: ”Jansson såg att plånboken hade fallit till marken och stal den.” Så går det till i en rättvis och fungerande domstol. De ultimativa orsakerna råder vi inte på. Att man är brottslig för att man är brottslig är ingen godtagbar ursäkt. Alla brottslingar skall bestraffas. Så får man mindre problem med brottslighet. Punkt slut.

    Gillad av 1 person

 6. boerje2 skriver:

  Ett tips är att Googla den danske psykologen Nicolai Sennels och ta del av hans erfarenheter från ett danskt ungdomsfängelse i Köpenhamn.

  ”Sennels is a former prison psychologist in Copenhagen, Denmark. He told Arutz Sheva that his clients were of the same social-economic background and age but different along religious lines.

  […]

  Nicolai Sennels has worked in Copenhage’s youth prison, where 70% of the prisoners have a Muslim background.”

  Nicolai Sennels & Douglas Goldstein on Muslims in Denmark – May 28, 2012.wmv
  Längd: 12m39s

  Gillad av 5 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Boerje2 – Mycket bra. Alla borde läsa Sennels bok ”Helig vrede”
   Sedan kan man förstå vilka fiender vi har fått att tas med, orsakat av massinvandringen.

   Gillad av 4 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Kanske beroende på invandring,
    från FEL KULTURER?

    Muslimer låter sig sällan integreras/assimileras!

    Gilla

 7. Göran Fredriksson skriver:

  En faktor som är avgörande för invandrares högre brottslighet är att statsmakterna och svenska myndigheter tillåter detta. Hur många har t. ex. dömts för förfalskning av id-handlingar, bidragsfusk, våldtäkt eller helt sonika ignorerar utvisningsbeslut??

  Fusk med bidrag, assistansersättning etc. kan ses som ett sätt att till synes legitimt förbättra den egna ekonomiska situationen.

  Gillad av 2 personer

 8. Den vertikala axeln skriver:

  Inom en och samma kultur lever människor alltid under olika socioekonomiska förhållanden. Det gjorde vi i det gamla svenska bondesamhället. Där kulturen räknades som enhetlig, men platsen hierarkiskt likväl skilde sig åt. Vi hade adel, präster borgare och bönder. En vertikal skiktning som starkt diversifierades och omformades under industrialismen, och fortsatt gör det.

  I alla samhällen, med olikartad resursfördelning och social skiktning, uppstår mänskliga spänningar. Mellan de som har. De som vill ha. Och de som tålmodigt inte kan vänta, och väljer brottets bana. Man kan kalla dessa spänningar för resursmässigt vertikala. Eller rentav socioekonomiska, om man så vill.

  Men i och med utifrån kommande etniciteter och kulturer, med en ofta täta klanstruktur, får vi in något nytt och annorlunda. Till den tidigare vertikala axeln måste vi lägga till en mer utvidgad horisontell.

  Gillad av 1 person

 9. Den horisontella axeln skriver:

  Den utvidgade horisontella horisonten har med olikartad syn på livet självt att göra. Med klan följer en annan syn på kvinnor, sexualitet, och rättsskipning. Där klan vänder sig inåt mot de egna blodsbanden. Och där man dömmer kollektivt gentemot släktskap och inte primärt enskilda individer. Och där även egen heder utgör något centralt. Allt invuxet i en annan religionsutövning än den kristna.

  Vi har nu att ta hänsyn till både en vertikal och horisontell axel.

  Detta präglar naturligtvis även brottsligheten i Sverige. Vi måste nu förstå både den mer traditionella vertikala dimensionen, kompletterad med en utvidgad etnisk/klanmässig/kulturell horisontell axel.
  Som innehåller en rejäl utvidgning av mänskliga skillnader och erfarenheter. Tidigare ej existerande inom Sveriges gränser.

  Självklart måste både dessa dimensioner, den vertikala och horisontella, undersökas av Brå i anslutning till brottslighet. Annars står vi nakna och frågande inför nya typer av kriminella grupperingar och brottslighet.

  Den vertikala socioekonomiska förklaringsmodellen räcker inte längre till. Vi måste utvidga den egna horisonten med åtskilliga nytillkomna horisontella variabler. Annars blir färden in i framtiden ytterst vinglig och svårnavigerad. Och här har Brå en uppgift.

  Gillad av 1 person

 10. Aurora skriver:

  Det går inte att bekämpa brott om man inte tar reda på vem eller vilka som begår dem. Det är normalt en självklarhet. Men inte i Sverige och inte när det riskerar att handla om invandrargrupper. Lika lite som polisen kan finna en förövare vars signalement inte får ges. Nej, politiken i Sverige har ensidigt handlat om att till alla pris gå emot allt som SD framhållit. Och där de på punkt efter punkt visat sig ha rätt. Och allt på bekostnad av vanliga människors skydd och trygghet.

  Gillad av 4 personer

 11. Jvk skriver:

  Jag säger bara: japaner japaner japaner, eller kineser kineser kineser. Vem tror på allvar att vi hade sett den brottsutvecklingen vi ser, i synnerhet den sexuella, om migranterna kom ifrån Japan eller Kina? Det är bara trams, i stort sett all ”forskning” utanför de hårda vetenskaperna är bra vänstertrams, sedan 60-talet så har vänstern infiltrerat alla sådana institutioner, man kan med fördel ignorera allt de säger och börja från noll.

  Gillad av 10 personer

 12. Hovs_hällar skriver:

  Redan Mauricio Rojas påtalade att invandrares brottslighet åtminstone delvis faktiskt orsakas av kulturella faktorer.

  Det är ett faktum att invandrare från vissa områden är mycket kraftigt överrepresenterade i speciellt våldsbrott.
  Av detta kan man dra en enkel slutsats:
  De borde inte vara här!
  Vi har ingen anledning att släppa in främlingar i vårt land, som inte kan uppföra sig. Så enkelt är det.
  Allt jiddrande om ”socioekomomiska faktorer” är bara ny-kommunisternas struntprat, som beror på att de vill förstöra vårt land.

  Gillad av 12 personer

 13. Lilla fröken PK skriver:

  BRÅ:s sk omsvängning verkar inte särskilt övertygande. Den som såg TV-intervjun med en kvinnlig företrädare blev inte så mycket klokare. Hon vred sig som en orm i en myrstack och klämde mest fram
  ” vi ska överväga att diskutera, nästa år, verksamhetsplanering, bla bla bla. Från det hållet är nog inte mycket faktiskt att hämta efter att det silats genom ett finmaskigt PK-filter. Förmodligen sitter de redan på rådata, men är livrädda för att publicera dem.

  Gillad av 5 personer

 14. Jonas Bohman skriver:

  Jag är född och uppvuxen i ett miljonprogramsområde (Araby, Växjö), i ett arbetarhem, med begränsade resurser, men fick med mig sunda värderingar och uppfostran. Jag blev inte kriminell eller ohederlig. Har aldrig legat samhället till last, jobbar och bidrar till det gemensamma. Så, nej, det går inte att skylla på socioekonomiska faktorer.

  Gillad av 7 personer

 15. Mikael Steinwall skriver:

  Från den senaste partiledardebatten:
  – Ulf Kristersson, vad tror du det beror på att sexualbrotten har ökat?
  – Exakt vad det beror på tror jag ingen vet.
  (Alla som har läst Aftonbladet och Expressens kartläggning av våldtäkter de senaste åren kan dock få en fingervisning…)
  Jerzy Sarnecki i Studio ett: vi vet att invandrare är överrepresenterade i brottslighet, men vi vet inte vad det beror på, det behövs mer forskning.
  (Sarnecki, som själv har jobbat på BRÅ, har haft några år på sig. Vi ser fram emot hans forskningsrapport.)

  Gillad av 2 personer

 16. djkmmo skriver:

  Om man normaliserar för IQ så försvinner all påverkan från socioekonomiska faktorer och IQ är den faktor med starkast förutsägelsekraft vad gäller socioekonomisk status. Den underliggande faktorn som påverkar såväl brottsbenägenhet och socioekonomisk status är alltså IQ.

  Gillad av 3 personer

 17. Rolf skriver:

  Våldsbrott, våldtäkter, misshandel osv. utförd av män med islam tro, är inget annat än krigsbrott. De utför jihad. Det handlar inte om sex eller personlig agg.
  Det är brott för att markera islams makt.
  Det utförs som hot och förnedring av det svenska. Förnedring av svenska män, som inte skyddar sina kvinnor och sitt land..

  De har Guds välsignelse, det är något ytterst gott inför Allah.
  De är beredda att dö för sin jihad, då väntar 72 jungfrur i paradiset.
  Det är framför allt Muslimska Brödraskapet som samordnar kampen.

  MSB har i rapport diarienummer: DNR 2017-1287, klart beskrivit detta.
  ”Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan (Hassan al-Banna, grundare av Muslimska Brödraskap-et)”
  http://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Studier/Muslimska_Brodraskapet_i_Sverige_DNR_2107-1287.pdf

  Gillad av 4 personer

 18. Jaxel skriver:

  BRÅ tycks nu funderar på att leverera lite statistik om invandrare brottslighet. Man får intrycket att det beror på att etablissemanget inte har lyckats lägga locket helt på. Det har ju på sistone cirkulerat en hel del siffror kring invandrare och sexualbrott. De siffrorna är så förskräckande att man får intrycket att myndigheten i alla fall tror att det knappast kan komma fram värre siffror ifall de gör en mer omfattande undersökning.

  Gillad av 1 person

  • Jvk skriver:

   De funderar på hur de bäst kan fuska med siffrorna, var på utkik efter definition på ”svensk”, ” ”svenskfödd”, utländsk osv kan betyda allt från en finne till en man med penisfordral.

   Gillad av 3 personer

   • Jaxel skriver:

    Jag bedömer det som extremt osannolikt att BRÅ skulle ”fuska” med siffrorna, om man med det menar manipulera data på något vis.

    Vad gäller gruppindelning så får man väl utgå från att de gör samma som i den förra rapport. Självklart är utlandsfödd en mycket bred kategori. Om jag minns rätt så var sisådär 40 procent av de utlandsfödda i den förra rapporten (2005:17) från ett annat EU-land.

    Sedan dess har sammansättningen i gruppen utlandsfödda förändrats en hel del, säkerligen innebärande att risken bland utlandsfödda ökat.

    Fast visst bör man vara uppmärksam och kräva tungt vägande argument för en ändring av metodiken jämfört med den förra rapporten.

    Vad man saknade i den förra rapporten var mer av uppdelning av de utrikesfödda i undergrupper.

    Gillad av 1 person

   • Jvk skriver:

    @jaxel,

    Mycket förvånande kommentar. Är du själv forskare? Jag förstår inte vad du baserar din bedömning på, liksom klimatet så har etablissemanget mycket som står på spel (hela deras framtida karriär och Sveriges framtid) vad gäller data för olika gruppers brottsbenägenhet, varför skulle BRÅ behandla detta neutralt? Har du läst någon rapport överhuvudtaget från BRÅ, det är ju vänsterresonemang rakt igenom? Med den förändring av befolkningen som Sverige genomgått och de resultat som utländsk forskning visar så borde det vara det mest angelägna ämnet av alla att kartlägga detta, ändå så har vi endast en undersökning från 2005 med data från 1999 att tillgå, vem har tagit det beslutet?

    Jag måste säga att jag har svårt att inte bli nedlåtande och säga att jag tycker att du nog inte vet vad du pratar om, att ”sannolikhet” ligger över din horisont och att du nog inte har kapacitet att bedöma sådana begrepp. Ursäkta men ibland skall man hålla tyst. Det sätt du resoner om att ”manipulera” data tyder på att du aldrig själv jobbat med experimentell data och dessutom har missförstått i vilken grad vi är vilseledda av makten och hur vänstern har infiltrerat alla väsentliga statliga institutioner. Jag kan inte bli vänligare än så.

    Gillad av 4 personer

 19. Å skriver:

  Finns det någonting alls som pekar på att socioekonomiska fsktorer skulle vara oberoende av kulturella faktorer?

  På Wikipedia kan man t. ex. läsa att boskapsskötsel är stommen i massajernas ekonomi och kultur. Om de kom till Tensta med en önskan att fortsatt leva ut detta sätt att leva, så skulle de förmodligen snart befinna sig i ett socioekomiskt prekärt läge.

  Gilla

 20. Knasen skriver:

  Nej, det är ju klart. Socioekonomiska faktorer låter enbart som en floskel eller bortförklaring som alla andra för att slippa ta tag i de reella problemen. För jag har aldrig hört att Andersson, Pettersson och Lundström har kastat sten på räddningspersonal eller terrordåd/attacker som har utförts av te x romer. Så det kan ju inte stämma. Folk kan ju trots allt tänka längre än vad näsan räcker om man anstränger sig lite så att säga.
  För vad som hade hänt om han Akilov istället hade fått uppehållstillstånd vågar jag inte ens tänka på.

  Gillad av 1 person

 21. Jaxel skriver:

  John!
  Bra att du tar upp detta. Kriminologernas slutsatser kring detta är, som du påpekar, i många fall tvivelaktiga. Den typ av studier som det handlar om är rent metodologiskt mer eller mindre identiska med epidemiologiska studier. Kriminologerna saknar uppenbarligen den kompetens som behövs för denna typ av studier.

  De socioekonomiska faktorerna skulle på epidemiologspråk benämnas confounding. Vad kriminologerna inte tycks förstå är att man inte utan vidare kan stoppa in valfri variabel i sina regressionsmodeller och dra slutsatser av vad detta får för effekt.

  Frågan är om de ens vill förstå. Redan i BRÅs rapport från 1996 diskuteras om bostadsort är lämpligt att använda som confounder. Detta hindrar dock inte Sarnecki att, utan någon som helst problematisering, dra mycket långtgående slutsatser baserat på deras egen studie (Hällsten et al. 2013) som gör just detta. En studie som för övrigt innehåller andra metodologiska tveksamheter som det dock skulle föra för långt att gå in på här och nu.

  Gillad av 1 person

 22. Jaxel skriver:

  Bortsett från om det är vetenskapligt korrekt att lägga en betydande vikt vid socioekonomiska faktorer så finns ju också en fråga som är av större betydelse för allmänheten.

  Nämligen;

  Vad har sådan eventuella förklaringsfaktorer för betydelse annat än rent akademiskt. Kan vi om vi känner till dem påverka brottsnivån i samhället. Det tycks ju i alla fall inte ha fungerat hittills. Fast vi kanske skulle ge alla nyanlända ekonomiska bidrag som ger vad som åtminstone motsvarar en genomsnittlig svensk inkomst och helst ge alla en bostad på Östermalm, Lidingö eller i Danderyd eller Djursholm.

  När problemen var uppe i riksdagen (1) för några år sedan talade Morgan Johansson om att han inte vill se någon uppdaterad rapport från BRÅ, men att han gett myndigheten i uppdrag att ta fram fungerande metoder för att minska den aktuella brottsligheten.

  Man undrar hur det gått med det uppdraget.

  1. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/ny-rapport-fran-bra-om-invandrares-brottslighet_H312778

  Gillad av 1 person

 23. Anders Svensson skriver:

  De flesta brottslingar blir inte det hux flux i ett vuxet liv. De blir det när de är barn och då framförallt i åldern 9-12 år. Då är frågan. Hur många 9-12-åringar i Sverige går utan mat? Inte en enda.

  De vuxna invandrare som kommer till Sverige och begår brott var redan brottslingar när de kom hit och blev inte det av orsaker i Sverige. De kommer att fortsätta med sina brott i 10-30 år till.

  Gillad av 2 personer

 24. Jvk skriver:

  Det är ju också så att om man tar bort fundamentalism och våldsamhet, vad har invandrarna att vara stolta över, i synnerhet männen. Deras länder är dysfunktionella, och de underpreseterar på all områden som gjort väst, och senare öst, framgångsrikt. Deras enda källor till självkänsla är religion, våld och hat mot de som inte delar deras värderingar och kultur och religion.

  Gillad av 5 personer

 25. oppti skriver:

  Kulturkrockar ger dessa siffror.
  Vi är naivt välkomnande och nyfikna på nya människor. Ser alla som lika värda och kan glatt omfamna dem både bildligt och bokstavligt.
  När motsatta könet gör detta sänder det signaler till dessa grabbar.
  Det är tyvärr något vi får räkna med-vi få offra något för våra nya medborgare.
  Tillit eller en generation flickor.

  Gillad av 1 person

 26. Steven Jörsäter skriver:

  Lösningen är mycket enkel. Vi ska inte ta in folk som har eller riskerar att få låg socioekonomisk status. På det sättet behöver vi inte träta om vad som är orsaken till vad. Låt varje presumtiv invandrare skriva en redogörelse om vad just han eller hon kan bidra med i Sverige. Om det befinns lämpligt och trovärdigt kan personen antas. Punkt.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.