Ny podd med Mohamed Omar! Helena Edlund överlevde Svenska kyrkan

I ett nytt avsnitt av podden ”Försöka förstå” pratar jag med Helena Edlund. Hon var präst i Svenska kyrkan i tolv år, men tvingades sluta på grund av sin kritik mot kyrkans vänstervridna etablissemang. I en ny bok, Konsten att överleva Svenska kyrkan, berättar hon om sin erfarenhet. Boken slutar med denna rad: ”Jag har överlevt Svenska kyrkan. Nu vill jag leva.”

Den 26 juli 2016 attackerades en kyrka i Frankrike av jihadister. Prästen Jacques Hamel tvingades ner på knä. Jihadisterna läste något ur Koranen, sen slaktade de honom. Efter denna händelse startade Edlund tillsammans med två andra prästkollegor Facebookgruppen Mitt kors. Syftet var att visa solidaritet med världens förföljda kristna. Gruppen blev en enorm succé och fick inom några veckor runt 15 000 medlemmar.

Men inom kyrkans ledning var vissa mindre entusiastiska över gruppen. Svenska kyrkans kommunikationschef Gunnar Sjöberg skrev på sin privata Facebooksida att Mitt kors kändes ”uppviglande” och ”okristligt”. Den 9 augusti skriver ärkebiskopen Antje Jackelén, tillsammans med muslimer, judar och katoliker, en artikel i Dagens Nyheter där de varnar för ”upprop till kulturkamp”, som många uppfattar som en replik i debatten om Mitt kors. Man skulle tro att Jackelén, efter jihadistattacken mot kyrkan i Frankrike, skulle varna för jihadister. Men nej, i stället väljer hon att varna för dem som varnar för jihadister.

En av artikelns undertecknare är Mahmoud Khalfi, imam vid moskén på Medborgarplatsen i Stockholm. Khalfi har själv, i en intervju för tidningen ETC den 14 juni 2013 erkänt att han har samma ”riktning” som Muslimska Brödraskapet. Detta skulle kunna ses som ett uttryck för Svenska kyrkans identitetskris som Edlund påtalade i debattartikeln ”Kyrkans identitet offras på korrekthetens altare” i Kyrkans Tidning 17 augusti 2011:

”Det är i många fall, enligt kyrkans officiella uttalanden, värre att kritisera islam än kristendom. En kristen får vackert acceptera diverse framställningar av Jesus med motiveringen att gudsbilder ju måste få ifrågasättas. Samtidigt emotsätter sig kyrkan publicering av muhammedkarikatyrer med hänvisning till att muslimer kan känna sig kränkta. Är det inte rimligt att samtliga gudsbilder bör kunna ifrågasättas? Tydligen inte.”

I boken Konsten att överleva Svenska kyrkan skriver Edlund mer om kyrkoetablissemangets svaga identitet i sitt förhållande till islam:

”Särskilt tydligt var detta i mötet med islam. I mötena med starka och tydliga muslimska ledare, menade jag att Svenska kyrkans prästerskap tenderade att bli undfallande. Att missionera utifrån att Kristus är den enda vägen till Gud betraktades plötsligt som en obskyr och exkluderande åsikt, trots att den utgör grunden för den kristna tron. Många präster uppvisade dessutom en märklig okunskap om islam och skillnaderna mellan islam och kristendom. Några år senare skulle ärkebiskopsvalet bevisa min tes, när alla kandidater utom en hade svårt att ange om Jesus eller Muhammed gav en sannare bild av Gud.”

Edlund berättar hur allt fler inte längre känner igen sig i Svenska kyrkan. Man lämnar inte kyrkan för att man inte tror, utan för att man tror. Själv hade hon gett kyrkan så mycket kärlek, men var till slut tvungen att lämna.

Helena Edlunds blogg hittar man här

https://soundcloud.com/forsokaforsta/helena-edlund-overlevde-svenska-kyrkan